SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ. Patlayýcý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ. Patlayýcý"

Transkript

1 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ HAFTA : MAYIS 2015 ÝLAN NUMARALARI BW 471 Fl.G.3s G YBY Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s Patlayýcý R 95 Wk MANYETÝK VARYASYON 5 10'E 2010 (5'E) BRB. 52 Telefon Belgegeçer : : Üretim kuyusu Wk E-Posta Ýnternet : : Haftalýk Denizcilere Ýlanlar Bülteni; yayým tarihinden bir gün önce Baþkanlýðýmýz internet sitesinde yayýmlanmaktadýr. (36)

2 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN YAPILACAK HARÝTA TALEPLERÝ Seyir Haritalarý en son düzeltmeleri iþlenmiþ olarak, Bütünleþik Malzeme Yönetim Sistemi (DLYBS) stok ve kayýt iþlemleri yapýlarak karþýlanmasý gerektiðinden, çok miktardaki son kullanýcý taleplerin karþýlanmasý için SHOD Baþkanlýðý Harita Mal Saymanlýðý ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur. Koordine Edilecek Makam/Kýsým : Harita Mal Saymanlýðý E-Posta : Ýnternet : Telefon : (4 Hat) Dahili: Belgegeçer : SHOD Baþkanlýðý tarafýndan üretilen harita ve notik yayýnlar, SHOD Baþkanlýðý yetkili satýþ bayiliklerinde satýlmaktadýr. Ýhtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarý olan harita ve notik yayýnlarý Haftalýk Denizcilere Ýlanlar Bülteninde güncel listesi yer alan yetkili satýþ bayilerinden ücreti karþýlýðý temin edebilirler. Yetkili satýþ bayiliklerinde satýþa sunulan harita ve notik yayýnlarýn fiyatlarý, SHOD Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen fiyatlardýr. AKADEMÝ DENÝZCÝLÝK TÝC. VE LTD. ÞTÝ. Kemeraltý Cad. Nu.:22 Karaköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : HARÝTA VE NOTÝK YAYIN TEMÝNÝ MARLÝN YAT TURÝZM SAN. LTD. ÞTÝ. Sarýana Mh. 26..Sk. Kadir Yüzak Ap. Nu.: Marmaris/MUÐLA Telefon : Belgegeçer : YILMAZ DENÝZ MOTORLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. Kiremithane Mah. Cengiztopel Cd. Torpil Apt. Nu.:52 MERSÝN Telefon : Belgegeçer : AMATÖR DENÝZCÝLÝK FEDERASYONU ÝKT. ÝÞL. Ýstasyon Cad.No:16/1 D:3 Yeþilyurt/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : MÝLTA TUR. ÝÞL. A.Þ. BODRUM MARÝNA ÞB. Neyzen Tevfik Cad. Nu.:5 Bodrum/MUÐLA Telefon : Belgegeçer : ZEKÝ KEBÝR YAY. DAÐ. PAZ. KIRT. ÝLT. TUR. TÝC. LTD. ÞTÝ. Cumhuriyet Mh. Göcek/Muðla Telefon : Belgegeçer : YATMAR YATÇILIK, DENÝZCÝLÝK TUR. SAN. VE TÝC. A.Þ. Kýzýlay Cad. Nu.:3 Alsancak/ÝZMÝR Telefon : Belgegeçer : ÇAÐDAÞ BÝLGÝSAYAR TÝC. VE BSAN. LTD.ÞTÝ. Büklüm Sk.Nu.:22/16 Küçükesat/ANKARA Telefon : Belgegeçer : POYRAZ GEMÝ DONANIM, DENETÝM SERVÝS HÝZ. LTD.ÞTÝ. Mobilyacýlar Sitesi 1. Blok Nu.:19 Kaþüstü Yomra/TRABZON Telefon : Belgegeçer : ÞENTÜRK DENÝZ MALZ. SAN. VE TÝC. Evliya Çelebi Mh. Giptaþ Sanayi Sitesi A Blok Nu.:14 Ýçmeler-Tuzla/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : ELEKTRONÝK HARÝTA BAYÝSÝ - ANEL TELEKOMÝNÝKASYON 1. Esenþehir, Atatürk Cad. Nu.:4 Y.Dudullu/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : ELEKTRONÝK HARÝTA BAYÝSÝ - DOÐA TEKNOLOJÝ YAZILIM DAN. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Osmanaða Mh. Karadut Sk. Ürer Han Nu.:29 Kat:3 D:11 Kadýköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : DENÝZCÝLER DAY. DER. ÝKTÝSADÝ ÝÞL. Fener Kalamýþ Cad. Yelken Sk. Nu.:3/5 Deniz Apt. Kalamýþ/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : THOMAS GUNN YASDEN DZ.MLZ. LTD. ÞTÝ. Ýçmeler Mevkii Sahil Yolu Cd. Denizciler Tic. Mrk. Nu.:25 D: Tuzla/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : ELEKTRONÝK HARÝTA BAYÝSÝ - ÝDEAL TEKNOLOJÝ BÝLÝÞÝM ÇÖZÜMLERÝ A.Þ. Cumhuriyet Cd. Yeniparseller Sk. Nu.:20 B Blok Kavacýk/Beykoz-ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : EAST MARINE DZ.CÝLÝK VE TURÝZM A.Þ. Kumlar Cad. Nu.:8 Atalar Kartal/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : KAPTAN YAYINCILIK VE GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstiklal Cad. Nu.:395(Yeni 199/A) Beyoðlu/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : UMUT DENÝZCÝLÝK GEMÝ VE YAT MLZ. TÝC. LTD. ÞTÝ. Kýlýçalipaþa Mescit Sk.Nu.:13 Karaköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : MARINE MARKET DZ.SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Hacý Mimi Mh. Necatibey Cad. Galata Beyazýt Sk. Nu.: 20 Tophane/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : YATMAR YATÇILIK, DENÝZCÝLÝK TUR. SAN. VE TÝC. A.Þ. Kýzýlay Cad. Nu.:3 Alsancak/ÝZMÝR Telefon : Belgegeçer : VÝRA DENÝZCÝLÝK Kemankeþ Mh. Karamustafapaþa Sk. Nu.:59-61 Karaköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : I

3 ÝÇÝNDEKÝLER Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Seyir ve Yat Haritalarýna Ait Düzeltmeler ve Duyurular Notik Yayýnlara Ait Düzeltmeler ve Duyurular NAVTEX Duyurularý NAVAREA III Duyurularý Denizcilere Özel Duyurular Bilgilendirme 3. BÖLÜM 1' DE VERÝLEN; AÇIKLAMA 1. HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ, YÜRÜRLÜKTEKÝ KÂÐIT SEYÝR VE YAT HARÝTALARI VE NOTÝK YAYINLAR ÝLE SEYÝR DUYURULARINI (NAVTEX VE NAVAREA III) KAPSAR. 2. SHOD BÞK.LIÐI TARAFINDAN ÜRETÝLEN ELEKTRONÝK SEYÝR HARÝTALARI (ESH), ELEKTRONÝK HARÝTA GÖSTERÝM VE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝNDE (ECDIS) KULLANILMAK ÜZERE DENÝZDE CAN EMNÝYETÝ (SOLAS) SÖZLEÞMESÝNDE YER ALAN HARÝTA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜÐÜNÜ SAÐLAYAN RESMÝ ESH'LERDÝR. SÖZ KONUSU ESH'LER VE GÜNCELLEMELERÝ, ULUSLARARASI ESH MERKEZÝNÝN (IC-ENC) YETKÝLÝ ANA DAÐITICILARI ÜZERÝNDEN ULUSLARARASI SATIÞA SUNULMAKTADIR (DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN BAKINIZ a. KERTERÝZLER; (HAKÝKÝ) SAAT YÖNÜNDEDÝR. FENERLERÝN KERTERÝZLERÝ DENÝZDEN KERTERÝZ ALMA ESASINA GÖRE VERÝLMÝÞTÝR. b. SAHA KOORDÝNATLARI; SAHÝLE DAYALI SAHALAR HARÝÇ SOL ALT KÖÞEDEN ÝTÝBAREN SAAT YÖNÜNÜN TERSÝNE VERÝLMÝÞTÝR. 4. GEÇÝCÝ VE ÖN HAZIRLIK AMAÇLI ÝLANLARIN PARAGRAF NUMARALARI YANINA (T) VE (P)* KONULMUÞTUR. 5. DENÝZCÝLERÝN, SEYÝR EMNÝYETÝNÝ TEHLÝKEYE DÜÞÜRECEK DURUMLARI, SON SAYFADA YER ALAN VERÝLEN HÝDROGRAFÝK MEMORANDUM DAKÝ ESASLARA UYGUN OLARAK SHOD BÞK.LIÐINA BÝLDÝRMELERÝ CAN VE MAL EMNÝYETÝ BAKIMINDAN ÖNEMLÝDÝR.** 6. SHOD BÞK.LIÐI YAYINLARI SHOD BÞK.LIÐI HARÝTA SATIÞ OFÝSÝNDE VE SAYFA-I DE BELÝRTÝLEN YETKÝLÝ SATIÞ BAYÝLERÝNDE SATILMAKTADIR. * Geçici Ýlanlar (T) ve Ön Hazýrlýk amaçlý ilanlar (P); seyir haritalarýna kurþun kalemle iþlenecektir. ** Hidrografik Memorandum gönderimi 07 Haziran 1973 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 1738 sayýlý yasa uyarýnca posta ücretinden muaftýr. II

4 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 310) A B (INT 3802) (INT 3804) (INT 3806) A (INT 3800) A A B (INT 3708) (INT 308) (INT 3600) (INT 3602) (T) (INT 3750) III

5 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 3784) (INT 3752) (INT 3651) (INT 3656) (INT 3660) (P) (INT 3856) (INT 3860) (INT 3758) IV

6 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 3785) (INT 3756) A B (INT 3754) (INT 3757) V

7 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 3653) (INT 3652) (INT 3657) (INT 3661) Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VI

8 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi _ _ _ _ _ _ (P) _ _ _ _ _ _ _ _ _1 2901_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 2902_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VII

9 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (P) _ _ _ _ _ VIII

10 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM 1 1. DUYURULAR YENÝ HARÝTALAR: Harita No: Baský Tarihi: Yürürlükten Kalkan Haritalar: YENÝ YAYINLAR : Harita No: Yayýn Tarihi: Yürürlükten Kalkan Haritalar: YENÝ BASKI HARÝTALAR: Harita No: Baský Tarihi: Ýþlenmiþ Son Ýlan No: ÝLANLAR Ýlan No: Etkilenen Haritalar ve Notik Yayýnlar : (INT 3802) 18 (INT 3800) (INT 3802) 12 (INT 3804) A 2921 (INT 3756) 2901_ _ _ _ _1 3002_ (INT 3602) 1.1

11 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM KARADENÝZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Þile - Batýk KAYNAK: Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Harita 111 (Son Ýlan No: 093/2015) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ 41 16'.80K, 29 33'.60D Harita 11 (INT 3802) (Son Ýlan No: 163/2015) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 16'.9K, 29 33'.6D Harita 18 (INT 3800) (Son Ýlan No: 252/2014) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 16'.9K, 29 33'.6D 182 KARADENÝZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Amasra - Batýk KAYNAK: Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Harita 1132 (Son Ýlan No: 258/2013) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.50K, 32 24'.00D Harita 113 (Yeni Yayýn Tarihi: ) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.50K, 32 24'.00D Harita 11 (INT 3802) (Son Ýlan No: 181/2015) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.6K, 32 24'.0D Harita 12 (INT 3804) (Son Ýlan No: 238/2013) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.6K, 32 24'.0D 183 MARMARA DENÝZÝ - ÝSTANBUL BOÐAZI - Keçilik Koyu - Þamandýra KAYNAK: TCG ÇUBUKLU Komutanlýðý Harita 2921A (Son Ýlan No: 117/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D 1.2

12 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM numaralý ilanýn devamýdýr. Harita 2921 (INT 3756) (Son Ýlan No: 175/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D Yat Haritasý 2901_11 (Son Ýlan No: 078/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D Yat Haritasý 2901_12 (Son Ýlan No: 118/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D 184 MARMARA DENÝZÝ - Ýzmit Körfezi - Derince - Fener KAYNAK: Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü Harita 2911 (Son Ýlan No:154/2015) [WGS84 DATUMU] DÜZELTÝNÝZ Fl(5)Y.20s10m4M 'i Fl(5)R.20s10m4M olarak, 40 44'.814K, 29 49'.581D Harita 291 (Son Ýlan No:129/2015) [WGS84 DATUMU] DÜZELTÝNÝZ Fl(5)Y.4M 'i Fl(5)R.4M olarak, 40 44'.81K, 29 49'.58D Yat Haritasý 2901_9 (Son Ýlan No:079/2015) [ED50 DATUMU] DÜZELTÝNÝZ Fl(5)Y.20s4M 'i Fl(5)R.4M olarak, 40 44'.87K, 29 49'.60D 1.3

13 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM MARMARA DENÝZÝ - Ýzmit Körfezi - Eskihisar - Iþýklý Dalga Kaydedici Þamandýra KAYNAK: Ýstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Ýþletmeciliði Enstitüsü Müdürlüðü Harita 291 (Son Ýlan No:184/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 40 45'.70K, 29 25'.00D Y Yat Haritasý 2901_8 (Son Ýlan No:129/2015) [ED50 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 40 45'.70K, 29 25'.00D Y 186 AKDENÝZ - Türkiye, Güneybatý Sahili - Marmaris - Aksaz Limaný - Fener KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Harita 31(Son Ýlan No:113/2015) [ED50 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(2)R.5M 36 51'.4K, 28 23'.7D Fl(2)G.5M 36 51'.5K, 28 24'.5D Yat Haritasý 3001_1 (Son Ýlan No: 051/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(2)R.5M 36 51'.3K, 28 23'.7D Fl(2)G.5M 36 51'.4K, 28 24'.5D Yat Haritasý 3002_1 (Son Ýlan No: 011/2014) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(2)R.5M 36 51'.3K, 28 23'.7D Fl(2)G.5M 36 51'.4K, 28 24'.5D 187 AKDENÝZ - Türkiye, Güneydoðu Sahili - Mersin - Erdemli - Ölçüm Þamandýrasý KAYNAK: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Harita 332 (Son Ýlan No:055/2015) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ Y 36 30'.88K, 34 17'.53D Harita 33 (INT 3602) (Son Ýlan No:134/2015) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ Y 36 30'.9K, 34 17'.5D 1.4

14 NOTÝK YAYINLARA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM 2 Notik Yayýnlarý Ýlgilendiren Düzeltme Bulunmamaktadýr 2.1

15 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM 3 Aþaðýdaki duyurular, 12 Mayýs 2015 saat 0700Z'ya kadar SHOD Bþk.lýðýnca NAVTEX duyuru numarasý verilerek yayýmlanan SEYÝR DUYURULARINI kapsar. Halihazýrda Yürürlükte Olan Yayýmlanmýþ Duyurular : 2013 SERÝSÝ 021. KIZILDENÝZ - ADEN KÖRFEZÝ - SOMALÝ 1. Somali açýklarý Aden Körfezi'nde deniz haydutluðuna karþý bölgede bulunan NATO savaþ gemileri tarafýndan VHF Kanal 16'dan aþaðýdaki çaðrý yapýlmaktadýr; Securite, Securite, Securite, this is NATO warship with a maritime awareness call. NATO warships are conducting security operations in this area under the request of the united nations. If you observe any suspicious or illegal activity or require any assistance, please call any warship on CH 16 or report to the NATO shipping centre free call number Ticari gemilerin korsan faaliyetlere karþý korunmasý maksadý ile deniz güvenlik karakol sahasý (MSPA) tesis edilmiþtir. Konuya iliþkin bilgiler ve 24 saat esasýna göre faaliyet gösteren temas noktalarý için adresindeki "Broadcast Warnings" menüsünde yer alan "Marad Advisories" tipli uyarý mesajlarý takip edilmelidir, denizcilere duyurulur ÝSTANBUL BOÐAZI Ýnþa çalýþmalarý, ikinci bir duyuruya kadar Fil Burnu (41 12 'K, 29 07' 06''D) ve Çal ý B urnu (41 12 ' 24''K, ' 21''D) mevkiler i merkez olmak üzere 500 metre yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Aþaðýdaki mevkilerde yarý batýk þamandýralar '.21K, '.37D '.67K, '.05D '.00K, '.67D 2014 SERÝSÝ 010. AKDENÝZ GSP JUPÝTER ve destek gemileri GSP VEGA ve GSP ANTARES ile 05 Ocak 2014 tarihinden ikinci bir duyuruya kadar '.38K, '.92D mevki merkez olmak üzere 2 mil yarýçaplý sahada sondaj çalýþmalarý yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ 40 46'33'' K, '56'' D mevkiine sancak feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ '.72K, '.21D mevkiine Martaþ Limaný Sancak Feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ 36 35'.64K, '.40D mevkiine Ýskele Feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ 36 10'.84K, '.18D mevkiine Ýskele Feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur. 3.1

16 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM AKDENÝZ Doðu Akdeniz'de Akdeniz Kalkaný Harekatý icra eden Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarý, gemilerin güvenli olarak seyir yapmalarýný saðlamak ve terörizmi önlemek maksadýyla harekat icra etmektedir. Türk unsurlarý tarafýndan çaðrý yapýldýðýnda sorulacak sorulara vereceðiniz cevaplar ile saðlayacaðýnýz iþbirliði ve yardým önem arz etmektedir. Herhangi bir þüpheli faaliyet veya bilgiyi Türk savaþ gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezine / ve e-posta adreslerine bildiriniz, iþbirliðiniz için teþekkür ederiz. Denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ Ýnþa çalýþmalarý, ikinci bir duyuruya kadar aþaðýdaki sahalarda yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.07K, '.57D '.77K, '.45D '.53K, '.12D '.45K, '.13D '.98K, '.35D '.92K, '.70D '.03K, '.78D '.08K, '.07D '.60K, '.55D 778. MARMARA DENÝZÝ '.03K, '.32D mevkine fener tesis edilmiþtir.denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ Dalýþ eðitimi, 22 Temmuz 2015 tarihine kadar her pazartesi saat 0700Z-1400Z arasýnda '.24 K, '.09 D mevki merkez olmak üzere 100 metre yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur 882. AKDENÝZ Boru hattý inþaa çalýþmalarý, 12 Kasým Temmuz 2015 arasýnda '.37K, '.05D ile '.23K, '.78D mevkilerini birleþtiren hat boyunca yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur ÝSTANBUL BOÐAZI Ýstanbul Boðazý, Yavuz Sultan Selim köprüsü inþaat çalýþmalarý kapsamýnda, 10 Aralýk Aralýk 2015 tarihleri arasýnda gündüz saatlerinde önceden ilan edilecek gün ve saatlerde gemi trafiðine kapatýlacaktýr. Bölgede seyir yapan gemilerin, Türk Boðazlarý Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) ikazlarýna uymalarý.denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ Çetin Oktay gemisi ile 26 Aralýk 2014 tarihinden ikinci bir duyuruya kadar aþaðýda belirtilen noktalarý birleþtiren hatlarda sualtý çalýþmasý yapýlacaktýr '.64K '.25D '.57K '.95D '.42K '.98D '.47K '.75D '.58K '.88D '.69K '.03D EGE DENÝZÝ Atýþ Eðitimleri, 01 Ocak - 31 Aralýk 2015 saat 0500Z Z arasýnda haftasonlarý hariç hergün aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.50K, '.00D '.00K, '.00D 3.2

17 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM EGE DENÝZÝ Atýþ Eðitimleri, 01 Ocak - 31 Aralýk 2015 saat 0500Z Z arasýnda haftasonlarý hariç hergün aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.50K, '.50D 2015 SERÝSÝ 208. ÝSTANBUL BOÐAZI Sualtý çalýþmalarý, 05 Mart - 05 Haziran 2015 tarihleri arasýnda '.03K, '.15D mevki merkez olmak üzere 60 metre yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur ÝZMÝT KÖRFEZÝ Ýzmit Körfez geçiþi projesi kapsamýndaki ýþýklý þamandýralarýn mevkileri geçici olarak aþaðidaki belirtilen þekilde deðiþtirilmiþtir. Eski Mevkiler '.50K, '.32D '.48K, '.19D '.55K, '.70D '.44K, '.75D '.50K, '.27D '.41K, '.37D '.02K, '.32D '.01K, '.22D '.07K, '.63D '.07K, '.62D '.02K, '.20D '.01K, '.02D 286. MARMARA DENÝZÝ '.46K, '.45D '.83K, '.90D '.70K, '.16D '.53K, '.99D '.58K, '.01D '.90K, '.36D '.35K, '.91D '.94K, '.98D '.98K, '.09D '.61K, '.49D 376. AKDENÝZ '.87K, '.13D '.52K, '.53D '.45K, '.08D '.87K, '.57D Yeni Mevkiler Bilimsel çalýþmalar, MTA SELEN ile 25 Mart 30 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Sismik çalýþmalar, BARBAROS HAYRETTÝN PAÞA, M/V BRAVO SUPPORTER ve M/V KOFSO isimli gemiler ile 14 Nisan 14 Mayýs 2015 arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur. 3.3

18 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM AKDENÝZ Atýþ eðitimi Mayýs 2015 tarihleri ve saat 0300Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.25K, '.40D '.00K, '.40D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.87K, ' 00D ' 00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.20D 401. AKDENÝZ Atýþ eðitimi Mayýs 2015 tarihleri ve saat 0300Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.95K, '.13D '.08K, '.73D '.18K, '.75D '.90K, '.25D '.67K, '.47D '.52K, '.50D '.88K, '.60D '.50K, '.00D '.50K, '.98D 402. AKDENÝZ Atýþ eðitimi 26 Mayýs 2015 tarihinde ve saat 1100Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D 426. KARADENÝZ Atýþ eðitimi 29 Nisan 15 Mayýs 2015, saat 0700Z Z'da aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D 428. KARADENÝZ Sualtý çalýþmalarý, M/V '' NOBLE GLOBETROTTER II '', 15 Mayýs 2015' e kadar '.60K, '.40D mevki merkez olmak üzere 2 mil yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Açýk geçilmesi, denizcilere duyurulur. 3.4

19 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM MARMARA DENÝZÝ Oþinografik araþtýrmalar, R/V ''YUNUS - S'' ile Mayýs 2015 arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '.94K, '.59D '.73K, '.17D '.45K, '.97D '.61K, '.48D '.52K, '.64D '.12K, '.99D '.18K, '.69D '.09K, '.73D '.43K, '.12D 448. EGE DENÝZÝ Denizkurdu 2015 tatbikati deniz ulaþtýrmasý için iþbirliði ve rehberlik (DUÝR) faaliyetleri Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ege denizinde icra edilecektir. Duir sahasý ' K kuzeyindeki uluslararasý sulardýr. Tatbikat süresince ticari gemiler ile etkileþime geçmek maksadýyla DUÝR usulleri kullanýlacaktýr. Tatbikat kapsamýnda gecikme/maliyet yaratmayacak þekilde, denizcilik þirketleri ile ticari gemiler ve balýkçýlarýn (300 Grt.dan büyük) Ýzmir'de teþkil edilen Duir birliði ile iþbirliði yapmalarý talep edilmektedir. Duir sahasýnda seyreden veya Duir sahasýna yaklaþan ticari gemilerine balýkçýlarýn format alfa raporlarýný doðrudan Duir birliði/ýzmir'e göndererek kendilerini rapor etmeleri önem arz etmektedir. Katýlýmda gönüllük esastýr. Bu raporlar duir sahasýna girmeden en az 24 saat önce gönderilmelidir. Denizcilere duyurulur. E-POSTA : TEL : FAX : EGE DENÝZÝ Askeri eðitimler, Mayýs 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahalarda yapýlacaktýr. SAHA I SAHA II '.97K, '.73D '.90K, '.73D '.97K, '.37D '.90K, '.50D '.90K, '.37D '.90K, '.50D '.90K, '.73D '.90K, '.73D 453. EGE DENÝZÝ Askeri eðitimler, 14 Mayýs 2015 saat 0100Z 18 Mayýs 2015 saat 0700Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '.40K, '.10D '.00K, '.00D '.60K, '.00D '.90K, '.00D '.00K, '.80D '.40K, '.42D 455. KARADENÝZ Atýþ eðitimi, 12 ve 13 Mayýs 2015, saat 0600Z 1600Z arasýnda 013 numaralý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Atýþ eðitimi, 11 ve 12 Mayýs 2015, saat 0700Z Z arasýnda LT - D13 numaralý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur. 3.5

20 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM AKDENÝZ Oþinografik araþtýrma, R/V Lamas - 1 ile Mayýs 2015 arasinda aþaðýda belirtilen sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.30K, '.33D '.83K, '.05D '.00K, '.12D '.35K, '.48D '.97K, '.47D 462. AKDENÝZ '.88K, '.53D mevkine ölçüm þamandýrasý tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Tarihi mayýn imhasý 16 ve 17 Mayýs 2015 arasýnda aþaðýdaki mevkide yapýlacaktýr. 1 mil açýk geçilmesi, denizcilere duyurulur '.43K, '.95D 3.6

21 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM 4 Bölüm 4, 12 Mayýs 2015 saat 0600Z'ya kadar NAVAREA III Saha Koordinatörlüðüne intikal etmiþ olan yürürlükteki SEYÝR DUYURULARINI kapsamaktadýr, NAVAREA III Saha Koordinatörlüðüne intikal eden yurtiçi kaynaklý SEYÝR DUYURULARI mükerrer olmamasý amacýyla bu bölümde belirtilmemiþ olup NAVTEX duyuru numarasý ile Bölüm 3'te yer almaktadýr. Seyir Duyurularý : 2015 SERÝSÝ 003. AKDENÝZ KLEBIA, NAVTEX istasyonu yayýn yapmamaktadýr. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Atýþ eðitimleri aþaðýdaki sahada 2015 yýlý için; A. 01 Ocak Aralýk 2015 tarihleri arasýnda Çarþamba, Perþembe, Cuma ve Cumartesi günleri 0530Z' dan günbatýmýna kadar, B. 01 Nisan - 31 Ekim 2015 tarihleri arasýnda Cumartesi günleri aþaðýda belirtilen sahada herhangi bir faaliyet yapýlmayacaktýr '. 00 K, '. 00D 36 18'. 00 K, '. 30D 36 16'. 00 K, '. 00D 35 36'. 00 K, '. 00D 36 25'. 00 K, '. 30D 35 31'. 00 K, '. 00D 35 36'. 00 K, '. 00D Hedef sahasý; 35 32'. 00 K, '. 00D merkezli 1000M yarýçaplý saha 35 28'. 00 K, '. 70D merkezli 1000M yarýçaplý saha Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 01 Ocak-31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 52D 38 16'. 00 K, '. 21D 37 48'. 00 K, '. 49D 37 34'. 00 K, '. 23D 37 42'. 00 K, '. 01D 38 00'. 00 K, '. 52D 060. EGE DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 01 Ocak-31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda haftaiçi hergün; cuma,cumartesi ve pazar günleri dýþýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 00D 40 00'. 50 K, '. 00D 39 43'. 00 K, '. 00D 39 26'. 00 K, '. 00D 061. EGE DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 01 Ocak-31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda haftaiçi hergün; cuma,cumartesi ve pazar günleri dýþýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 80D 40 16'. 30 K, '. 50D 40 04'. 50 K, '. 00D 40 13'. 50 K, '. 00D 4.1

22 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM ÝYON DENÝZÝ Atýþ eðitimleri aþaðýdaki sahada 2015 yýlý için; Pazartesi,Salý,Çarþamba, Perþembe günleri 0500Z-2100Z saatleri arasýnda, Cuma günleri 0500Z-1300Z saatleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 00D 37 48'. 00 K, '. 00D 37 31'. 00 K, '. 00D 37 31'. 00 K, '. 00D 083. AZAK DENÝZÝ 45 41'. 37 K, '. 08D mevkiinde batýk bulunmaktadýr '. 40 K, '. 50D mevkii merkez olmak üzere 4 NM icerisinde seyir tehlikesi vardýr. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ 36 58'. 41 K, '. 93D mevkinde balýkçý teknesi batmýþtýr AKDENÝZ ''BANIYAS'' feneri 35 08'. 80 K, '. 20D güvenilmezdir.denizcilere duyurulur AKDENÝZ ''ZAGREB - 1'' platformu duyurulur '. 32 K, '. 57D mevkiine kurulmuþtur. 500 metre açýk geçilmesi, denizcilere 207. KARADENÝZ 44 16'. 43 K, '. 70D mevki merkezli ve 1.2NM yarýçaplý dairesel alana tesis edilmiþ olan 8 adet sarý þamandýranýn ýþýklarý sönüktür KARADENÝZ 45 34'. 1 K, '. 2D mevkiine ''TAVRIDA'' platformu kurulmuþtur. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Sismik araþtýrmalar, M/V ''THOR ASSISTER'' ve diðer gemiler tarafýndan Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 10 K, '. 00D 32 55'. 50 K, '. 20D 32 59'. 40 K, '. 30D 32 33'. 60 K, '. 60D 32 25'. 10 K, '. 60D 32 28'. 30 K, '. 20D 235. AKDENÝZ Delme çalýþmalarý, ''JAWHRA 05'' isimli gemi tarafýndan Eylül 2015 boyunca aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr metre açýk geçilmesi, denizcilere duyurulur '. 50 K, '. 50D 35 56'. 50 K, '. 40D 35 55'. 40 K, '. 40D 35 55'. 40 K, '. 50D 253. KARADENÝZ 45 33'. 7 K, '. 5D mevkiine ''SIVASH'' platformu kurulmuþtur. Denizcilere duyurulur. 4.2

23 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM KARADENÝZ Atýþ eðitimleri 07, 08 Mayýs 2015 ve Mayýs tarihleri ve saat 0500Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 44 54'. 00 K, '. 00D 44 42'. 00 K, '. 00D 44 37'. 00 K, '. 00D 44 41'. 00 K, '. 00D 44 48'. 00 K, '. 00D 258. AKDENÝZ Arama - Kurtarma eðitimleri Z Mayýs 2015 ve Z Mayýs 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 36 00'. 00 K, '. 00D 35 40'. 00 K, '. 00D 35 40'. 00 K, '. 00D 259. ADRÝYATÝK DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 12 ve 14 Mayýs 2015 saat 1100Z Z arasýnda 45 12'. 70 K, '. 70D mevkii merkez olmak üzere 5 Nm yarýçaplý sahada icra edilecektir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Atýþ eðitimleri 13 ve 14 Mayýs 2015 tarihleri, saat 0500Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 35 08'. 00 K, '. 00D 34 49'. 00 K, '. 00D 34 49'. 00 K, '. 00D 261 KARADENÝZ Atýþ eðitimleri ve Mayýs 2015 tarihleri, saat 0700Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 45 00'. 00 K, '. 00D 44 40'. 00 K, '. 00D 44 30'. 00 K, '. 00D 262. AKDENÝZ Sahipsiz balýkçý teknesi Z Mayýs 2015 itibariyle 33 54'. 00 K, '. 00D mevki civarýnda sürüklenmektedir.. Denizcilere duyurulur. Sondaj Platformlarý (264/15 Numaralý Bildiriye Kadar) : BÖLGE/Platform Ýsmi Enlem Boylam Akdeniz (Güney/Güneydoðu) Maridive '.00K 30 12'.30D Ýsmi bilinmiyor 31 24'.10K 30 02'.00D Ýsmi bilinmiyor 31 24'.50K 30 04'.20D Sneferu 31 26'.20K 32 58'.00D P. Fouad 31 30'.90K 32 31'.60D Atwood Aurora 31 36'.30K 30 04'.70D Karous 31 37'.80K 32 14'.10D Key Manhattan 31 39'.50K 32 40'.70D Mari - B 31 44'.90K 34 18'.30D Merseak Gardein 31 46'.00K 30 34'.50D Ýlan No.: 19/

24 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM 4 JP Bussel 31 46'.10K 31 20'.60D Temsah SE '.40K 31 18'.40D Senefru 31 48'.90K 30 56'.10D Rosetta '.80K 30 31'.20D Ocean Lexington 31 53'.20K 31 53'.40D El Qaher '.30K 31 54'.00D Key Singapore 31 55'.20K 31 51'.20D Adryatic '.50K 32 31'.30D Ýsmi Bilinmiyor 31 56'.70K 31 09'.20D Maersk Discoverer 32 03'.30K 32 18'.70D Scarabeo '.30K 30 31'.30D Discoverer Americas 32 15'.50K 28 38'.70D Atwood Beacon 32 53'.80K 35 01'.10D Pride North America 33 00'.30K 33 43'.30D Estruc. Didon 33 47'.90K 11 53'.50D Saipem '.34K 33 18'.51D Pride Sea Explorer 34 17'.60K 11 48'.40D Sea Explorer 34 22'.50K 11 32'.00D 7 November 34 23'.00K 12 15'.00D Isis 34 34'.10K 12 31'.60D Scarabeo '.00K 33 06'.00D (NAV III 199/2015) Zagreb '.30K 14 31'.60D Petrosaudi Discover 36 00'.68K 11 59'.88D Jupiter 36 27'.40K 35 41'.90D Adriyatik Denizi - Ýyon Denizi Ýsmi bilinmiyor 40 50'.00K 18 17'.00D Bonaccia 43 36'.00K 14 21'.20D Steward 44 12'.80K 12 46'.60D Morena I 44 13'.60K 12 29'.00D Annabella 44 13'.70K 13 04'.40D Ika - A 44 21'.50K 13 29'.30D Ida -B 44 26'.80K 13 28'.80D Armida '.50K 12 27'.20D Ýsmi bilinmiyor 44 30'.00K 13 00'.00D Irina 44 31'.70K 13 22'.80D Ana 44 41'.00K 13 16'.10D Ivana B 44 41'.20K 13 13'.10D Vesna 44 41'.20K 13 19'.10D Ivana E 44 44'.70K 13 14'.80D Izabela South 44 57'.50K 13 09'.10D Ocean King 44 58'.50K 13 08'.00D Izabela North 44 58'.80K 13 07'.80D Karadeniz - Azak Denizi Deepwater Champion 43 52'.10K 30 45'.60D Ocean Endeavor 43 32'.56K 31 07'.85D Ýsmi bilinmiyor 44 03'.40K 30 09'.30D GSF Development Driller 44 16'.43K 31 01'.70D (NAV III 206/2015) GSP Uranus 44 20'.88K 30 58'.46D (NAV III 159/2015) Ýsmi bilinmiyor 44 31'.60K 29 32'.90D Ýsmi bilinmiyor 44 32'.70K 29 26'.80D Ýsmi bilinmiyor 45 15'.50K 31 49'.20D Ukraine 45 21'.33K 30 54'.21D B '.40K 30 55'.30D Sivash 45 33'.70K 32 46'.50D Tavrida 45 34'.10K 32 47'.20D 11 Numara 45 40'.50K 31 41'.10D 10 Numara 45 42'.70K 31 51'.50D Geolog '.80K 37 01'.10D Ýlan No.: 19/

25 DENÝZCÝLERE ÖZEL DUYURULAR BÖLÜM 5 ÖZEL UYARI-1 ALO 158 SAHÝL GÜVENLÝK Ýhbar Hattýna, özellikle Ege Denizi ve açýk denizlerde GSM ile yapýlan aramalarýn diðer ülkelerin çaðrý servislerine yönlenmemesi için ile ulaþýlmasý gerekmektedir. Denizcilere duyurulur. ÖZEL UYARI-2 Ülkemiz kýyýlarýnda bulunan ve emniyetli seyre yönelik hizmet vermekte olan seyir yardýmcýlarýnda (Fener, Þamandýra) meydana gelebilecek arýzalarýn denizcilere duyurulmasý amacýyla Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü Seyir Yardýmcýlarý Dairesi Baþkanlýðý uhdesindeki seyir yardýmcýlarýna hizmet vermek amacýyla 151 ALO KIYI EMNÝYET ÖZEL SERVÝS NUMARASI tesis edilmiþ olup, tüm denizcilere ve denizcilikle ilgili kurum/kuruluþlara duyurulur. ÖZEL UYARI-3 Notik Yayýnlarýmýzýn kullanýcýlarýndan gelen bilgiler ýþýðýnda, her aþamadaki kullanýcý ve kanun yürütücülerin, yayýnlarýmýzýn; yayýn, yeni yayýn, yeni baský, eþ baský gibi kavramlarda karýþýk bilgilere sahip olduðu tarafýmýzdan tespit edilmiþ olup, bu kavramlarý açýklamak isteriz: Yeni Harita Tarihi : Her hangi bir konuda seyir ihtiyaçlarýný karþýlamak için ilk defa yapýlan yayýnýn tarihidir. Yeni Yayýn Tarihi : Mevcut bir yayýnýn önceki baskýlarýný iptal ettirecek kadar içeriðinde deðiþme ve/veya düzeltme meydana gelmiþ ve bu deðiþme ve/veya düzeltmeleri kapsayan yayýnýn tarihidir (Yayýna ait eski baský/baskýlarý yürürlükten kaldýrýr). Yeni Baský Tarihi : Yayýnýn içeriðinde büyük deðiþiklikler olmamýþ fakat yine de belli zaman aralýklarýyla Haftalýk Denizcilere Ýlanlar Bülteni ile deðiþme/düzeltme verilmiþ ama ambar stokunun azalmasý, deðiþme/düzeltmelerin yýðýlma göstermesi veya yýllardýr kullanýmda olmasýndan dolayý yýpranma göstermesi sebebiyle yeniden basýldýðý yayýn tarihidir. (Kapak tasarýmý yenilenmiþ olabilir) (*) (*) Bir yayýnýn kapak tasarýmýnýn yenilenmiþ olmasý, o yayýnýn içeriðinin deðiþtiði anlamýna gelmeyip, eski baský yayýnlarý da yürürlükten kaldýrmaz. ÖZEL UYARI-4 NAVTEX ve TRT Radyosundan yayýmlanan seyir ikazlarýna ait güncel duyurulara SHOD Bþklýðý'nýn web sayfasýnda (www.shodb.gov.tr) Seyir Duyurularý linkinden ulaþýlabilir. Ýlan No.: 18/

26 BÝLGÝLENDÝRME BÖLÜM 6 (1) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÝNTERNET SÝTESÝ Haftalik Denizcilere Ilanlar Bülteni, ACROBAT READER programi ile okunabilecek formatta internet adresimizde yayimlanmaktadir. (2) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI DENÝZCÝLERE ÝLANLAR KÜMÜLATÝF LÝSTESÝ Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðýmýzýn internet sayfasýnda 2000 yýlýndan itibaren SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA gelen Ýlanlarýn listesi KÜMÜLATÝF LÝSTE adý altýnda yayýmlanmaktadýr. (3) NAVTEX YAYINLARI Çevre denizlerimize ait NAVTEX duyurularý Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü bünyesinde yer alan istasyonlar üzerinden 518KHz.(Uluslararasý-Ýngilizce)'e ilave olarak 490 KHz. ve KHz.(TÜRKÇE)'de aþaðýda belirtilen zamanlarda yayýmlanmaktadýr. 518 KHz. için ; ÝSTANBUL D SAMSUN E ANTALYA F ÝZMÝR I Khz. için ; YAYIN KODU YAYIN ZAMANI (UTC). SAMSUN A ÝSTANBUL B ÝZMÝR C ANTALYA D KHz. için ; ÝSTANBUL M (4) DGPS YAYINLARI Türk Boðazlarý Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) kapsamýnda Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýna tesis edilen ve yayýma baþlayan DGPS istasyonlarýna ait bilgiler aþaðýda olduðu gibidir. ÝSTASYON BÝLGÝLERÝ : ÝSTANBUL BOÐAZI ÇANAKKALE BOÐAZI (A) Ýstasyon Adý : Türkeli Feneri Kumkale (B) Gönderici ID Nu. : (C) Referans ID Nu. : 545 / / 548 (Ç) Ýstasyon Mevkii : 41 14'.19K, 29 06'.46D 39 59'.37K, 26 10'.84D (D) Etkin Menzili : 160 Mil 160 Mil (E) Yayým Tipi : RTCM RTCM (F) Yayým Frekansý : 301 KHZ KHZ (G) Kullanýlan Datum : WGS - 84 WGS - 84 Ýlan No.: 18/

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 28 114-118 EGE DENÝZÝ 10 Temmuz 2004 AKDENÝZ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 026-027 SAYI :05 31 OCAK 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 32 132-136 EGE DENİZİ 6 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 25 103-107 EGE DENİZİ 18 Haziran 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 40 42 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 11 13 Mart 2004 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 30 36 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7 16 fiubat 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 145 148 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 33 16 A ustos 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3321 SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/8/1996 No: 96/8510 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30/5/1973 No: 1738 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK? Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

TÜRK BOĞAZLARI RAPORLAMA SİSTEMİ...

TÜRK BOĞAZLARI RAPORLAMA SİSTEMİ... i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii KISALTMALAR... iii GENEL... 1 Giriş... 1 İşletim... 1 Yetkili Otorite... 1 İdare... 1 TBGTH Otoritesi... 1 Verilen Hizmetler... 1 Hizmet Alanı... 1 Aktif Katılımcı Deniz

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

w w w. a d a n a e o. o r g. t r

w w w. a d a n a e o. o r g. t r Adana Eczacý Odasý w w w. a d a n a e o. o r g. t r GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT B aþkan Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz? Yýl:5 Say ý:59 TEMMUZ 2010 SON E-HABER Ý ÇIKARIYORUZ. Güncel Haberlerin yer aldýðý

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:7 Mart 2006 GÜNCEL REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ Aslýnda ikinci kez denetlendik. Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu. Bir meslektaþýmýz,

Detaylı