SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ. Patlayýcý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ. Patlayýcý"

Transkript

1 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ HAFTA : MAYIS 2015 ÝLAN NUMARALARI BW 471 Fl.G.3s G YBY Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s Patlayýcý R 95 Wk MANYETÝK VARYASYON 5 10'E 2010 (5'E) BRB. 52 Telefon Belgegeçer : : Üretim kuyusu Wk E-Posta Ýnternet : : Haftalýk Denizcilere Ýlanlar Bülteni; yayým tarihinden bir gün önce Baþkanlýðýmýz internet sitesinde yayýmlanmaktadýr. (36)

2 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN YAPILACAK HARÝTA TALEPLERÝ Seyir Haritalarý en son düzeltmeleri iþlenmiþ olarak, Bütünleþik Malzeme Yönetim Sistemi (DLYBS) stok ve kayýt iþlemleri yapýlarak karþýlanmasý gerektiðinden, çok miktardaki son kullanýcý taleplerin karþýlanmasý için SHOD Baþkanlýðý Harita Mal Saymanlýðý ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur. Koordine Edilecek Makam/Kýsým : Harita Mal Saymanlýðý E-Posta : Ýnternet : Telefon : (4 Hat) Dahili: Belgegeçer : SHOD Baþkanlýðý tarafýndan üretilen harita ve notik yayýnlar, SHOD Baþkanlýðý yetkili satýþ bayiliklerinde satýlmaktadýr. Ýhtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarý olan harita ve notik yayýnlarý Haftalýk Denizcilere Ýlanlar Bülteninde güncel listesi yer alan yetkili satýþ bayilerinden ücreti karþýlýðý temin edebilirler. Yetkili satýþ bayiliklerinde satýþa sunulan harita ve notik yayýnlarýn fiyatlarý, SHOD Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen fiyatlardýr. AKADEMÝ DENÝZCÝLÝK TÝC. VE LTD. ÞTÝ. Kemeraltý Cad. Nu.:22 Karaköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : HARÝTA VE NOTÝK YAYIN TEMÝNÝ MARLÝN YAT TURÝZM SAN. LTD. ÞTÝ. Sarýana Mh. 26..Sk. Kadir Yüzak Ap. Nu.: Marmaris/MUÐLA Telefon : Belgegeçer : YILMAZ DENÝZ MOTORLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. Kiremithane Mah. Cengiztopel Cd. Torpil Apt. Nu.:52 MERSÝN Telefon : Belgegeçer : AMATÖR DENÝZCÝLÝK FEDERASYONU ÝKT. ÝÞL. Ýstasyon Cad.No:16/1 D:3 Yeþilyurt/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : MÝLTA TUR. ÝÞL. A.Þ. BODRUM MARÝNA ÞB. Neyzen Tevfik Cad. Nu.:5 Bodrum/MUÐLA Telefon : Belgegeçer : ZEKÝ KEBÝR YAY. DAÐ. PAZ. KIRT. ÝLT. TUR. TÝC. LTD. ÞTÝ. Cumhuriyet Mh. Göcek/Muðla Telefon : Belgegeçer : YATMAR YATÇILIK, DENÝZCÝLÝK TUR. SAN. VE TÝC. A.Þ. Kýzýlay Cad. Nu.:3 Alsancak/ÝZMÝR Telefon : Belgegeçer : ÇAÐDAÞ BÝLGÝSAYAR TÝC. VE BSAN. LTD.ÞTÝ. Büklüm Sk.Nu.:22/16 Küçükesat/ANKARA Telefon : Belgegeçer : POYRAZ GEMÝ DONANIM, DENETÝM SERVÝS HÝZ. LTD.ÞTÝ. Mobilyacýlar Sitesi 1. Blok Nu.:19 Kaþüstü Yomra/TRABZON Telefon : Belgegeçer : ÞENTÜRK DENÝZ MALZ. SAN. VE TÝC. Evliya Çelebi Mh. Giptaþ Sanayi Sitesi A Blok Nu.:14 Ýçmeler-Tuzla/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : ELEKTRONÝK HARÝTA BAYÝSÝ - ANEL TELEKOMÝNÝKASYON 1. Esenþehir, Atatürk Cad. Nu.:4 Y.Dudullu/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : ELEKTRONÝK HARÝTA BAYÝSÝ - DOÐA TEKNOLOJÝ YAZILIM DAN. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Osmanaða Mh. Karadut Sk. Ürer Han Nu.:29 Kat:3 D:11 Kadýköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : DENÝZCÝLER DAY. DER. ÝKTÝSADÝ ÝÞL. Fener Kalamýþ Cad. Yelken Sk. Nu.:3/5 Deniz Apt. Kalamýþ/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : THOMAS GUNN YASDEN DZ.MLZ. LTD. ÞTÝ. Ýçmeler Mevkii Sahil Yolu Cd. Denizciler Tic. Mrk. Nu.:25 D: Tuzla/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : ELEKTRONÝK HARÝTA BAYÝSÝ - ÝDEAL TEKNOLOJÝ BÝLÝÞÝM ÇÖZÜMLERÝ A.Þ. Cumhuriyet Cd. Yeniparseller Sk. Nu.:20 B Blok Kavacýk/Beykoz-ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : EAST MARINE DZ.CÝLÝK VE TURÝZM A.Þ. Kumlar Cad. Nu.:8 Atalar Kartal/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : KAPTAN YAYINCILIK VE GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstiklal Cad. Nu.:395(Yeni 199/A) Beyoðlu/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : UMUT DENÝZCÝLÝK GEMÝ VE YAT MLZ. TÝC. LTD. ÞTÝ. Kýlýçalipaþa Mescit Sk.Nu.:13 Karaköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : MARINE MARKET DZ.SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Hacý Mimi Mh. Necatibey Cad. Galata Beyazýt Sk. Nu.: 20 Tophane/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : YATMAR YATÇILIK, DENÝZCÝLÝK TUR. SAN. VE TÝC. A.Þ. Kýzýlay Cad. Nu.:3 Alsancak/ÝZMÝR Telefon : Belgegeçer : VÝRA DENÝZCÝLÝK Kemankeþ Mh. Karamustafapaþa Sk. Nu.:59-61 Karaköy/ÝSTANBUL Telefon : Belgegeçer : I

3 ÝÇÝNDEKÝLER Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Seyir ve Yat Haritalarýna Ait Düzeltmeler ve Duyurular Notik Yayýnlara Ait Düzeltmeler ve Duyurular NAVTEX Duyurularý NAVAREA III Duyurularý Denizcilere Özel Duyurular Bilgilendirme 3. BÖLÜM 1' DE VERÝLEN; AÇIKLAMA 1. HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ, YÜRÜRLÜKTEKÝ KÂÐIT SEYÝR VE YAT HARÝTALARI VE NOTÝK YAYINLAR ÝLE SEYÝR DUYURULARINI (NAVTEX VE NAVAREA III) KAPSAR. 2. SHOD BÞK.LIÐI TARAFINDAN ÜRETÝLEN ELEKTRONÝK SEYÝR HARÝTALARI (ESH), ELEKTRONÝK HARÝTA GÖSTERÝM VE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝNDE (ECDIS) KULLANILMAK ÜZERE DENÝZDE CAN EMNÝYETÝ (SOLAS) SÖZLEÞMESÝNDE YER ALAN HARÝTA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜÐÜNÜ SAÐLAYAN RESMÝ ESH'LERDÝR. SÖZ KONUSU ESH'LER VE GÜNCELLEMELERÝ, ULUSLARARASI ESH MERKEZÝNÝN (IC-ENC) YETKÝLÝ ANA DAÐITICILARI ÜZERÝNDEN ULUSLARARASI SATIÞA SUNULMAKTADIR (DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN BAKINIZ a. KERTERÝZLER; (HAKÝKÝ) SAAT YÖNÜNDEDÝR. FENERLERÝN KERTERÝZLERÝ DENÝZDEN KERTERÝZ ALMA ESASINA GÖRE VERÝLMÝÞTÝR. b. SAHA KOORDÝNATLARI; SAHÝLE DAYALI SAHALAR HARÝÇ SOL ALT KÖÞEDEN ÝTÝBAREN SAAT YÖNÜNÜN TERSÝNE VERÝLMÝÞTÝR. 4. GEÇÝCÝ VE ÖN HAZIRLIK AMAÇLI ÝLANLARIN PARAGRAF NUMARALARI YANINA (T) VE (P)* KONULMUÞTUR. 5. DENÝZCÝLERÝN, SEYÝR EMNÝYETÝNÝ TEHLÝKEYE DÜÞÜRECEK DURUMLARI, SON SAYFADA YER ALAN VERÝLEN HÝDROGRAFÝK MEMORANDUM DAKÝ ESASLARA UYGUN OLARAK SHOD BÞK.LIÐINA BÝLDÝRMELERÝ CAN VE MAL EMNÝYETÝ BAKIMINDAN ÖNEMLÝDÝR.** 6. SHOD BÞK.LIÐI YAYINLARI SHOD BÞK.LIÐI HARÝTA SATIÞ OFÝSÝNDE VE SAYFA-I DE BELÝRTÝLEN YETKÝLÝ SATIÞ BAYÝLERÝNDE SATILMAKTADIR. * Geçici Ýlanlar (T) ve Ön Hazýrlýk amaçlý ilanlar (P); seyir haritalarýna kurþun kalemle iþlenecektir. ** Hidrografik Memorandum gönderimi 07 Haziran 1973 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 1738 sayýlý yasa uyarýnca posta ücretinden muaftýr. II

4 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 310) A B (INT 3802) (INT 3804) (INT 3806) A (INT 3800) A A B (INT 3708) (INT 308) (INT 3600) (INT 3602) (T) (INT 3750) III

5 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 3784) (INT 3752) (INT 3651) (INT 3656) (INT 3660) (P) (INT 3856) (INT 3860) (INT 3758) IV

6 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 3785) (INT 3756) A B (INT 3754) (INT 3757) V

7 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi (INT 3653) (INT 3652) (INT 3657) (INT 3661) Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VI

8 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi _ _ _ _ _ _ (P) _ _ _ _ _ _ _ _ _1 2901_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 2902_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VII

9 SEYÝR VE YAT HARÝTALARI Sýra Harita Son Düzeltme Hafta No. Yeni Harita Son Yeni Son Yeni No. No. Ýlan No. - Yýlý Tarihi Tarihi Yayýn Tarihi Baský Tarihi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (P) _ _ _ _ _ VIII

10 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM 1 1. DUYURULAR YENÝ HARÝTALAR: Harita No: Baský Tarihi: Yürürlükten Kalkan Haritalar: YENÝ YAYINLAR : Harita No: Yayýn Tarihi: Yürürlükten Kalkan Haritalar: YENÝ BASKI HARÝTALAR: Harita No: Baský Tarihi: Ýþlenmiþ Son Ýlan No: ÝLANLAR Ýlan No: Etkilenen Haritalar ve Notik Yayýnlar : (INT 3802) 18 (INT 3800) (INT 3802) 12 (INT 3804) A 2921 (INT 3756) 2901_ _ _ _ _1 3002_ (INT 3602) 1.1

11 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM KARADENÝZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Þile - Batýk KAYNAK: Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Harita 111 (Son Ýlan No: 093/2015) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ 41 16'.80K, 29 33'.60D Harita 11 (INT 3802) (Son Ýlan No: 163/2015) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 16'.9K, 29 33'.6D Harita 18 (INT 3800) (Son Ýlan No: 252/2014) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 16'.9K, 29 33'.6D 182 KARADENÝZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Amasra - Batýk KAYNAK: Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Harita 1132 (Son Ýlan No: 258/2013) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.50K, 32 24'.00D Harita 113 (Yeni Yayýn Tarihi: ) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.50K, 32 24'.00D Harita 11 (INT 3802) (Son Ýlan No: 181/2015) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.6K, 32 24'.0D Harita 12 (INT 3804) (Son Ýlan No: 238/2013) [ED50 DATUMU] KOYUNUZ 41 48'.6K, 32 24'.0D 183 MARMARA DENÝZÝ - ÝSTANBUL BOÐAZI - Keçilik Koyu - Þamandýra KAYNAK: TCG ÇUBUKLU Komutanlýðý Harita 2921A (Son Ýlan No: 117/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D 1.2

12 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM numaralý ilanýn devamýdýr. Harita 2921 (INT 3756) (Son Ýlan No: 175/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D Yat Haritasý 2901_11 (Son Ýlan No: 078/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D Yat Haritasý 2901_12 (Son Ýlan No: 118/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 41 11'.23K, 29 06'.40D KOYUNUZ Fl(3)Y.8s 41 11'.45K, 29 06'.70D 184 MARMARA DENÝZÝ - Ýzmit Körfezi - Derince - Fener KAYNAK: Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü Harita 2911 (Son Ýlan No:154/2015) [WGS84 DATUMU] DÜZELTÝNÝZ Fl(5)Y.20s10m4M 'i Fl(5)R.20s10m4M olarak, 40 44'.814K, 29 49'.581D Harita 291 (Son Ýlan No:129/2015) [WGS84 DATUMU] DÜZELTÝNÝZ Fl(5)Y.4M 'i Fl(5)R.4M olarak, 40 44'.81K, 29 49'.58D Yat Haritasý 2901_9 (Son Ýlan No:079/2015) [ED50 DATUMU] DÜZELTÝNÝZ Fl(5)Y.20s4M 'i Fl(5)R.4M olarak, 40 44'.87K, 29 49'.60D 1.3

13 SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM MARMARA DENÝZÝ - Ýzmit Körfezi - Eskihisar - Iþýklý Dalga Kaydedici Þamandýra KAYNAK: Ýstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Ýþletmeciliði Enstitüsü Müdürlüðü Harita 291 (Son Ýlan No:184/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 40 45'.70K, 29 25'.00D Y Yat Haritasý 2901_8 (Son Ýlan No:129/2015) [ED50 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(3)Y.8s 40 45'.70K, 29 25'.00D Y 186 AKDENÝZ - Türkiye, Güneybatý Sahili - Marmaris - Aksaz Limaný - Fener KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Harita 31(Son Ýlan No:113/2015) [ED50 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(2)R.5M 36 51'.4K, 28 23'.7D Fl(2)G.5M 36 51'.5K, 28 24'.5D Yat Haritasý 3001_1 (Son Ýlan No: 051/2015) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(2)R.5M 36 51'.3K, 28 23'.7D Fl(2)G.5M 36 51'.4K, 28 24'.5D Yat Haritasý 3002_1 (Son Ýlan No: 011/2014) [WGS84 DATUMU] SÝLÝNÝZ Fl(2)R.5M 36 51'.3K, 28 23'.7D Fl(2)G.5M 36 51'.4K, 28 24'.5D 187 AKDENÝZ - Türkiye, Güneydoðu Sahili - Mersin - Erdemli - Ölçüm Þamandýrasý KAYNAK: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Harita 332 (Son Ýlan No:055/2015) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ Y 36 30'.88K, 34 17'.53D Harita 33 (INT 3602) (Son Ýlan No:134/2015) [WGS84 DATUMU] KOYUNUZ Y 36 30'.9K, 34 17'.5D 1.4

14 NOTÝK YAYINLARA AÝT DÜZELTMELER VE DUYURULAR BÖLÜM 2 Notik Yayýnlarý Ýlgilendiren Düzeltme Bulunmamaktadýr 2.1

15 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM 3 Aþaðýdaki duyurular, 12 Mayýs 2015 saat 0700Z'ya kadar SHOD Bþk.lýðýnca NAVTEX duyuru numarasý verilerek yayýmlanan SEYÝR DUYURULARINI kapsar. Halihazýrda Yürürlükte Olan Yayýmlanmýþ Duyurular : 2013 SERÝSÝ 021. KIZILDENÝZ - ADEN KÖRFEZÝ - SOMALÝ 1. Somali açýklarý Aden Körfezi'nde deniz haydutluðuna karþý bölgede bulunan NATO savaþ gemileri tarafýndan VHF Kanal 16'dan aþaðýdaki çaðrý yapýlmaktadýr; Securite, Securite, Securite, this is NATO warship with a maritime awareness call. NATO warships are conducting security operations in this area under the request of the united nations. If you observe any suspicious or illegal activity or require any assistance, please call any warship on CH 16 or report to the NATO shipping centre free call number Ticari gemilerin korsan faaliyetlere karþý korunmasý maksadý ile deniz güvenlik karakol sahasý (MSPA) tesis edilmiþtir. Konuya iliþkin bilgiler ve 24 saat esasýna göre faaliyet gösteren temas noktalarý için adresindeki "Broadcast Warnings" menüsünde yer alan "Marad Advisories" tipli uyarý mesajlarý takip edilmelidir, denizcilere duyurulur ÝSTANBUL BOÐAZI Ýnþa çalýþmalarý, ikinci bir duyuruya kadar Fil Burnu (41 12 'K, 29 07' 06''D) ve Çal ý B urnu (41 12 ' 24''K, ' 21''D) mevkiler i merkez olmak üzere 500 metre yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Aþaðýdaki mevkilerde yarý batýk þamandýralar '.21K, '.37D '.67K, '.05D '.00K, '.67D 2014 SERÝSÝ 010. AKDENÝZ GSP JUPÝTER ve destek gemileri GSP VEGA ve GSP ANTARES ile 05 Ocak 2014 tarihinden ikinci bir duyuruya kadar '.38K, '.92D mevki merkez olmak üzere 2 mil yarýçaplý sahada sondaj çalýþmalarý yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ 40 46'33'' K, '56'' D mevkiine sancak feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ '.72K, '.21D mevkiine Martaþ Limaný Sancak Feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ 36 35'.64K, '.40D mevkiine Ýskele Feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ 36 10'.84K, '.18D mevkiine Ýskele Feneri tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur. 3.1

16 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM AKDENÝZ Doðu Akdeniz'de Akdeniz Kalkaný Harekatý icra eden Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarý, gemilerin güvenli olarak seyir yapmalarýný saðlamak ve terörizmi önlemek maksadýyla harekat icra etmektedir. Türk unsurlarý tarafýndan çaðrý yapýldýðýnda sorulacak sorulara vereceðiniz cevaplar ile saðlayacaðýnýz iþbirliði ve yardým önem arz etmektedir. Herhangi bir þüpheli faaliyet veya bilgiyi Türk savaþ gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezine / ve e-posta adreslerine bildiriniz, iþbirliðiniz için teþekkür ederiz. Denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ Ýnþa çalýþmalarý, ikinci bir duyuruya kadar aþaðýdaki sahalarda yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.07K, '.57D '.77K, '.45D '.53K, '.12D '.45K, '.13D '.98K, '.35D '.92K, '.70D '.03K, '.78D '.08K, '.07D '.60K, '.55D 778. MARMARA DENÝZÝ '.03K, '.32D mevkine fener tesis edilmiþtir.denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ Dalýþ eðitimi, 22 Temmuz 2015 tarihine kadar her pazartesi saat 0700Z-1400Z arasýnda '.24 K, '.09 D mevki merkez olmak üzere 100 metre yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur 882. AKDENÝZ Boru hattý inþaa çalýþmalarý, 12 Kasým Temmuz 2015 arasýnda '.37K, '.05D ile '.23K, '.78D mevkilerini birleþtiren hat boyunca yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur ÝSTANBUL BOÐAZI Ýstanbul Boðazý, Yavuz Sultan Selim köprüsü inþaat çalýþmalarý kapsamýnda, 10 Aralýk Aralýk 2015 tarihleri arasýnda gündüz saatlerinde önceden ilan edilecek gün ve saatlerde gemi trafiðine kapatýlacaktýr. Bölgede seyir yapan gemilerin, Türk Boðazlarý Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) ikazlarýna uymalarý.denizcilere duyurulur MARMARA DENÝZÝ Çetin Oktay gemisi ile 26 Aralýk 2014 tarihinden ikinci bir duyuruya kadar aþaðýda belirtilen noktalarý birleþtiren hatlarda sualtý çalýþmasý yapýlacaktýr '.64K '.25D '.57K '.95D '.42K '.98D '.47K '.75D '.58K '.88D '.69K '.03D EGE DENÝZÝ Atýþ Eðitimleri, 01 Ocak - 31 Aralýk 2015 saat 0500Z Z arasýnda haftasonlarý hariç hergün aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.50K, '.00D '.00K, '.00D 3.2

17 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM EGE DENÝZÝ Atýþ Eðitimleri, 01 Ocak - 31 Aralýk 2015 saat 0500Z Z arasýnda haftasonlarý hariç hergün aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.50K, '.50D 2015 SERÝSÝ 208. ÝSTANBUL BOÐAZI Sualtý çalýþmalarý, 05 Mart - 05 Haziran 2015 tarihleri arasýnda '.03K, '.15D mevki merkez olmak üzere 60 metre yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur ÝZMÝT KÖRFEZÝ Ýzmit Körfez geçiþi projesi kapsamýndaki ýþýklý þamandýralarýn mevkileri geçici olarak aþaðidaki belirtilen þekilde deðiþtirilmiþtir. Eski Mevkiler '.50K, '.32D '.48K, '.19D '.55K, '.70D '.44K, '.75D '.50K, '.27D '.41K, '.37D '.02K, '.32D '.01K, '.22D '.07K, '.63D '.07K, '.62D '.02K, '.20D '.01K, '.02D 286. MARMARA DENÝZÝ '.46K, '.45D '.83K, '.90D '.70K, '.16D '.53K, '.99D '.58K, '.01D '.90K, '.36D '.35K, '.91D '.94K, '.98D '.98K, '.09D '.61K, '.49D 376. AKDENÝZ '.87K, '.13D '.52K, '.53D '.45K, '.08D '.87K, '.57D Yeni Mevkiler Bilimsel çalýþmalar, MTA SELEN ile 25 Mart 30 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Sismik çalýþmalar, BARBAROS HAYRETTÝN PAÞA, M/V BRAVO SUPPORTER ve M/V KOFSO isimli gemiler ile 14 Nisan 14 Mayýs 2015 arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur. 3.3

18 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM AKDENÝZ Atýþ eðitimi Mayýs 2015 tarihleri ve saat 0300Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.25K, '.40D '.00K, '.40D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.87K, ' 00D ' 00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.20D 401. AKDENÝZ Atýþ eðitimi Mayýs 2015 tarihleri ve saat 0300Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.95K, '.13D '.08K, '.73D '.18K, '.75D '.90K, '.25D '.67K, '.47D '.52K, '.50D '.88K, '.60D '.50K, '.00D '.50K, '.98D 402. AKDENÝZ Atýþ eðitimi 26 Mayýs 2015 tarihinde ve saat 1100Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D 426. KARADENÝZ Atýþ eðitimi 29 Nisan 15 Mayýs 2015, saat 0700Z Z'da aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D '.00K, '.00D 428. KARADENÝZ Sualtý çalýþmalarý, M/V '' NOBLE GLOBETROTTER II '', 15 Mayýs 2015' e kadar '.60K, '.40D mevki merkez olmak üzere 2 mil yarýçaplý sahada yapýlacaktýr. Açýk geçilmesi, denizcilere duyurulur. 3.4

19 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM MARMARA DENÝZÝ Oþinografik araþtýrmalar, R/V ''YUNUS - S'' ile Mayýs 2015 arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '.94K, '.59D '.73K, '.17D '.45K, '.97D '.61K, '.48D '.52K, '.64D '.12K, '.99D '.18K, '.69D '.09K, '.73D '.43K, '.12D 448. EGE DENÝZÝ Denizkurdu 2015 tatbikati deniz ulaþtýrmasý için iþbirliði ve rehberlik (DUÝR) faaliyetleri Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ege denizinde icra edilecektir. Duir sahasý ' K kuzeyindeki uluslararasý sulardýr. Tatbikat süresince ticari gemiler ile etkileþime geçmek maksadýyla DUÝR usulleri kullanýlacaktýr. Tatbikat kapsamýnda gecikme/maliyet yaratmayacak þekilde, denizcilik þirketleri ile ticari gemiler ve balýkçýlarýn (300 Grt.dan büyük) Ýzmir'de teþkil edilen Duir birliði ile iþbirliði yapmalarý talep edilmektedir. Duir sahasýnda seyreden veya Duir sahasýna yaklaþan ticari gemilerine balýkçýlarýn format alfa raporlarýný doðrudan Duir birliði/ýzmir'e göndererek kendilerini rapor etmeleri önem arz etmektedir. Katýlýmda gönüllük esastýr. Bu raporlar duir sahasýna girmeden en az 24 saat önce gönderilmelidir. Denizcilere duyurulur. E-POSTA : TEL : FAX : EGE DENÝZÝ Askeri eðitimler, Mayýs 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahalarda yapýlacaktýr. SAHA I SAHA II '.97K, '.73D '.90K, '.73D '.97K, '.37D '.90K, '.50D '.90K, '.37D '.90K, '.50D '.90K, '.73D '.90K, '.73D 453. EGE DENÝZÝ Askeri eðitimler, 14 Mayýs 2015 saat 0100Z 18 Mayýs 2015 saat 0700Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '.40K, '.10D '.00K, '.00D '.60K, '.00D '.90K, '.00D '.00K, '.80D '.40K, '.42D 455. KARADENÝZ Atýþ eðitimi, 12 ve 13 Mayýs 2015, saat 0600Z 1600Z arasýnda 013 numaralý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Atýþ eðitimi, 11 ve 12 Mayýs 2015, saat 0700Z Z arasýnda LT - D13 numaralý sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur. 3.5

20 NAVTEX DUYURULARI BÖLÜM AKDENÝZ Oþinografik araþtýrma, R/V Lamas - 1 ile Mayýs 2015 arasinda aþaðýda belirtilen sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '.30K, '.33D '.83K, '.05D '.00K, '.12D '.35K, '.48D '.97K, '.47D 462. AKDENÝZ '.88K, '.53D mevkine ölçüm þamandýrasý tesis edilmiþtir. Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Tarihi mayýn imhasý 16 ve 17 Mayýs 2015 arasýnda aþaðýdaki mevkide yapýlacaktýr. 1 mil açýk geçilmesi, denizcilere duyurulur '.43K, '.95D 3.6

21 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM 4 Bölüm 4, 12 Mayýs 2015 saat 0600Z'ya kadar NAVAREA III Saha Koordinatörlüðüne intikal etmiþ olan yürürlükteki SEYÝR DUYURULARINI kapsamaktadýr, NAVAREA III Saha Koordinatörlüðüne intikal eden yurtiçi kaynaklý SEYÝR DUYURULARI mükerrer olmamasý amacýyla bu bölümde belirtilmemiþ olup NAVTEX duyuru numarasý ile Bölüm 3'te yer almaktadýr. Seyir Duyurularý : 2015 SERÝSÝ 003. AKDENÝZ KLEBIA, NAVTEX istasyonu yayýn yapmamaktadýr. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Atýþ eðitimleri aþaðýdaki sahada 2015 yýlý için; A. 01 Ocak Aralýk 2015 tarihleri arasýnda Çarþamba, Perþembe, Cuma ve Cumartesi günleri 0530Z' dan günbatýmýna kadar, B. 01 Nisan - 31 Ekim 2015 tarihleri arasýnda Cumartesi günleri aþaðýda belirtilen sahada herhangi bir faaliyet yapýlmayacaktýr '. 00 K, '. 00D 36 18'. 00 K, '. 30D 36 16'. 00 K, '. 00D 35 36'. 00 K, '. 00D 36 25'. 00 K, '. 30D 35 31'. 00 K, '. 00D 35 36'. 00 K, '. 00D Hedef sahasý; 35 32'. 00 K, '. 00D merkezli 1000M yarýçaplý saha 35 28'. 00 K, '. 70D merkezli 1000M yarýçaplý saha Denizcilere duyurulur EGE DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 01 Ocak-31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 52D 38 16'. 00 K, '. 21D 37 48'. 00 K, '. 49D 37 34'. 00 K, '. 23D 37 42'. 00 K, '. 01D 38 00'. 00 K, '. 52D 060. EGE DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 01 Ocak-31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda haftaiçi hergün; cuma,cumartesi ve pazar günleri dýþýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 00D 40 00'. 50 K, '. 00D 39 43'. 00 K, '. 00D 39 26'. 00 K, '. 00D 061. EGE DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 01 Ocak-31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda haftaiçi hergün; cuma,cumartesi ve pazar günleri dýþýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 80D 40 16'. 30 K, '. 50D 40 04'. 50 K, '. 00D 40 13'. 50 K, '. 00D 4.1

22 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM ÝYON DENÝZÝ Atýþ eðitimleri aþaðýdaki sahada 2015 yýlý için; Pazartesi,Salý,Çarþamba, Perþembe günleri 0500Z-2100Z saatleri arasýnda, Cuma günleri 0500Z-1300Z saatleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr '. 00 K, '. 00D 37 48'. 00 K, '. 00D 37 31'. 00 K, '. 00D 37 31'. 00 K, '. 00D 083. AZAK DENÝZÝ 45 41'. 37 K, '. 08D mevkiinde batýk bulunmaktadýr '. 40 K, '. 50D mevkii merkez olmak üzere 4 NM icerisinde seyir tehlikesi vardýr. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ 36 58'. 41 K, '. 93D mevkinde balýkçý teknesi batmýþtýr AKDENÝZ ''BANIYAS'' feneri 35 08'. 80 K, '. 20D güvenilmezdir.denizcilere duyurulur AKDENÝZ ''ZAGREB - 1'' platformu duyurulur '. 32 K, '. 57D mevkiine kurulmuþtur. 500 metre açýk geçilmesi, denizcilere 207. KARADENÝZ 44 16'. 43 K, '. 70D mevki merkezli ve 1.2NM yarýçaplý dairesel alana tesis edilmiþ olan 8 adet sarý þamandýranýn ýþýklarý sönüktür KARADENÝZ 45 34'. 1 K, '. 2D mevkiine ''TAVRIDA'' platformu kurulmuþtur. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Sismik araþtýrmalar, M/V ''THOR ASSISTER'' ve diðer gemiler tarafýndan Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 10 K, '. 00D 32 55'. 50 K, '. 20D 32 59'. 40 K, '. 30D 32 33'. 60 K, '. 60D 32 25'. 10 K, '. 60D 32 28'. 30 K, '. 20D 235. AKDENÝZ Delme çalýþmalarý, ''JAWHRA 05'' isimli gemi tarafýndan Eylül 2015 boyunca aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr metre açýk geçilmesi, denizcilere duyurulur '. 50 K, '. 50D 35 56'. 50 K, '. 40D 35 55'. 40 K, '. 40D 35 55'. 40 K, '. 50D 253. KARADENÝZ 45 33'. 7 K, '. 5D mevkiine ''SIVASH'' platformu kurulmuþtur. Denizcilere duyurulur. 4.2

23 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM KARADENÝZ Atýþ eðitimleri 07, 08 Mayýs 2015 ve Mayýs tarihleri ve saat 0500Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 44 54'. 00 K, '. 00D 44 42'. 00 K, '. 00D 44 37'. 00 K, '. 00D 44 41'. 00 K, '. 00D 44 48'. 00 K, '. 00D 258. AKDENÝZ Arama - Kurtarma eðitimleri Z Mayýs 2015 ve Z Mayýs 2015 tarihleri arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 36 00'. 00 K, '. 00D 35 40'. 00 K, '. 00D 35 40'. 00 K, '. 00D 259. ADRÝYATÝK DENÝZÝ Atýþ eðitimleri 12 ve 14 Mayýs 2015 saat 1100Z Z arasýnda 45 12'. 70 K, '. 70D mevkii merkez olmak üzere 5 Nm yarýçaplý sahada icra edilecektir. Denizcilere duyurulur AKDENÝZ Atýþ eðitimleri 13 ve 14 Mayýs 2015 tarihleri, saat 0500Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 35 08'. 00 K, '. 00D 34 49'. 00 K, '. 00D 34 49'. 00 K, '. 00D 261 KARADENÝZ Atýþ eðitimleri ve Mayýs 2015 tarihleri, saat 0700Z Z arasýnda aþaðýdaki sahada yapýlacaktýr. Denizcilere duyurulur '. 00 K, '. 00D 45 00'. 00 K, '. 00D 44 40'. 00 K, '. 00D 44 30'. 00 K, '. 00D 262. AKDENÝZ Sahipsiz balýkçý teknesi Z Mayýs 2015 itibariyle 33 54'. 00 K, '. 00D mevki civarýnda sürüklenmektedir.. Denizcilere duyurulur. Sondaj Platformlarý (264/15 Numaralý Bildiriye Kadar) : BÖLGE/Platform Ýsmi Enlem Boylam Akdeniz (Güney/Güneydoðu) Maridive '.00K 30 12'.30D Ýsmi bilinmiyor 31 24'.10K 30 02'.00D Ýsmi bilinmiyor 31 24'.50K 30 04'.20D Sneferu 31 26'.20K 32 58'.00D P. Fouad 31 30'.90K 32 31'.60D Atwood Aurora 31 36'.30K 30 04'.70D Karous 31 37'.80K 32 14'.10D Key Manhattan 31 39'.50K 32 40'.70D Mari - B 31 44'.90K 34 18'.30D Merseak Gardein 31 46'.00K 30 34'.50D Ýlan No.: 19/

24 NAVAREA III DUYURULARI BÖLÜM 4 JP Bussel 31 46'.10K 31 20'.60D Temsah SE '.40K 31 18'.40D Senefru 31 48'.90K 30 56'.10D Rosetta '.80K 30 31'.20D Ocean Lexington 31 53'.20K 31 53'.40D El Qaher '.30K 31 54'.00D Key Singapore 31 55'.20K 31 51'.20D Adryatic '.50K 32 31'.30D Ýsmi Bilinmiyor 31 56'.70K 31 09'.20D Maersk Discoverer 32 03'.30K 32 18'.70D Scarabeo '.30K 30 31'.30D Discoverer Americas 32 15'.50K 28 38'.70D Atwood Beacon 32 53'.80K 35 01'.10D Pride North America 33 00'.30K 33 43'.30D Estruc. Didon 33 47'.90K 11 53'.50D Saipem '.34K 33 18'.51D Pride Sea Explorer 34 17'.60K 11 48'.40D Sea Explorer 34 22'.50K 11 32'.00D 7 November 34 23'.00K 12 15'.00D Isis 34 34'.10K 12 31'.60D Scarabeo '.00K 33 06'.00D (NAV III 199/2015) Zagreb '.30K 14 31'.60D Petrosaudi Discover 36 00'.68K 11 59'.88D Jupiter 36 27'.40K 35 41'.90D Adriyatik Denizi - Ýyon Denizi Ýsmi bilinmiyor 40 50'.00K 18 17'.00D Bonaccia 43 36'.00K 14 21'.20D Steward 44 12'.80K 12 46'.60D Morena I 44 13'.60K 12 29'.00D Annabella 44 13'.70K 13 04'.40D Ika - A 44 21'.50K 13 29'.30D Ida -B 44 26'.80K 13 28'.80D Armida '.50K 12 27'.20D Ýsmi bilinmiyor 44 30'.00K 13 00'.00D Irina 44 31'.70K 13 22'.80D Ana 44 41'.00K 13 16'.10D Ivana B 44 41'.20K 13 13'.10D Vesna 44 41'.20K 13 19'.10D Ivana E 44 44'.70K 13 14'.80D Izabela South 44 57'.50K 13 09'.10D Ocean King 44 58'.50K 13 08'.00D Izabela North 44 58'.80K 13 07'.80D Karadeniz - Azak Denizi Deepwater Champion 43 52'.10K 30 45'.60D Ocean Endeavor 43 32'.56K 31 07'.85D Ýsmi bilinmiyor 44 03'.40K 30 09'.30D GSF Development Driller 44 16'.43K 31 01'.70D (NAV III 206/2015) GSP Uranus 44 20'.88K 30 58'.46D (NAV III 159/2015) Ýsmi bilinmiyor 44 31'.60K 29 32'.90D Ýsmi bilinmiyor 44 32'.70K 29 26'.80D Ýsmi bilinmiyor 45 15'.50K 31 49'.20D Ukraine 45 21'.33K 30 54'.21D B '.40K 30 55'.30D Sivash 45 33'.70K 32 46'.50D Tavrida 45 34'.10K 32 47'.20D 11 Numara 45 40'.50K 31 41'.10D 10 Numara 45 42'.70K 31 51'.50D Geolog '.80K 37 01'.10D Ýlan No.: 19/

25 DENÝZCÝLERE ÖZEL DUYURULAR BÖLÜM 5 ÖZEL UYARI-1 ALO 158 SAHÝL GÜVENLÝK Ýhbar Hattýna, özellikle Ege Denizi ve açýk denizlerde GSM ile yapýlan aramalarýn diðer ülkelerin çaðrý servislerine yönlenmemesi için ile ulaþýlmasý gerekmektedir. Denizcilere duyurulur. ÖZEL UYARI-2 Ülkemiz kýyýlarýnda bulunan ve emniyetli seyre yönelik hizmet vermekte olan seyir yardýmcýlarýnda (Fener, Þamandýra) meydana gelebilecek arýzalarýn denizcilere duyurulmasý amacýyla Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü Seyir Yardýmcýlarý Dairesi Baþkanlýðý uhdesindeki seyir yardýmcýlarýna hizmet vermek amacýyla 151 ALO KIYI EMNÝYET ÖZEL SERVÝS NUMARASI tesis edilmiþ olup, tüm denizcilere ve denizcilikle ilgili kurum/kuruluþlara duyurulur. ÖZEL UYARI-3 Notik Yayýnlarýmýzýn kullanýcýlarýndan gelen bilgiler ýþýðýnda, her aþamadaki kullanýcý ve kanun yürütücülerin, yayýnlarýmýzýn; yayýn, yeni yayýn, yeni baský, eþ baský gibi kavramlarda karýþýk bilgilere sahip olduðu tarafýmýzdan tespit edilmiþ olup, bu kavramlarý açýklamak isteriz: Yeni Harita Tarihi : Her hangi bir konuda seyir ihtiyaçlarýný karþýlamak için ilk defa yapýlan yayýnýn tarihidir. Yeni Yayýn Tarihi : Mevcut bir yayýnýn önceki baskýlarýný iptal ettirecek kadar içeriðinde deðiþme ve/veya düzeltme meydana gelmiþ ve bu deðiþme ve/veya düzeltmeleri kapsayan yayýnýn tarihidir (Yayýna ait eski baský/baskýlarý yürürlükten kaldýrýr). Yeni Baský Tarihi : Yayýnýn içeriðinde büyük deðiþiklikler olmamýþ fakat yine de belli zaman aralýklarýyla Haftalýk Denizcilere Ýlanlar Bülteni ile deðiþme/düzeltme verilmiþ ama ambar stokunun azalmasý, deðiþme/düzeltmelerin yýðýlma göstermesi veya yýllardýr kullanýmda olmasýndan dolayý yýpranma göstermesi sebebiyle yeniden basýldýðý yayýn tarihidir. (Kapak tasarýmý yenilenmiþ olabilir) (*) (*) Bir yayýnýn kapak tasarýmýnýn yenilenmiþ olmasý, o yayýnýn içeriðinin deðiþtiði anlamýna gelmeyip, eski baský yayýnlarý da yürürlükten kaldýrmaz. ÖZEL UYARI-4 NAVTEX ve TRT Radyosundan yayýmlanan seyir ikazlarýna ait güncel duyurulara SHOD Bþklýðý'nýn web sayfasýnda (www.shodb.gov.tr) Seyir Duyurularý linkinden ulaþýlabilir. Ýlan No.: 18/

26 BÝLGÝLENDÝRME BÖLÜM 6 (1) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÝNTERNET SÝTESÝ Haftalik Denizcilere Ilanlar Bülteni, ACROBAT READER programi ile okunabilecek formatta internet adresimizde yayimlanmaktadir. (2) SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI DENÝZCÝLERE ÝLANLAR KÜMÜLATÝF LÝSTESÝ Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðýmýzýn internet sayfasýnda 2000 yýlýndan itibaren SEYÝR VE YAT HARÝTALARINA gelen Ýlanlarýn listesi KÜMÜLATÝF LÝSTE adý altýnda yayýmlanmaktadýr. (3) NAVTEX YAYINLARI Çevre denizlerimize ait NAVTEX duyurularý Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü bünyesinde yer alan istasyonlar üzerinden 518KHz.(Uluslararasý-Ýngilizce)'e ilave olarak 490 KHz. ve KHz.(TÜRKÇE)'de aþaðýda belirtilen zamanlarda yayýmlanmaktadýr. 518 KHz. için ; ÝSTANBUL D SAMSUN E ANTALYA F ÝZMÝR I Khz. için ; YAYIN KODU YAYIN ZAMANI (UTC). SAMSUN A ÝSTANBUL B ÝZMÝR C ANTALYA D KHz. için ; ÝSTANBUL M (4) DGPS YAYINLARI Türk Boðazlarý Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) kapsamýnda Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýna tesis edilen ve yayýma baþlayan DGPS istasyonlarýna ait bilgiler aþaðýda olduðu gibidir. ÝSTASYON BÝLGÝLERÝ : ÝSTANBUL BOÐAZI ÇANAKKALE BOÐAZI (A) Ýstasyon Adý : Türkeli Feneri Kumkale (B) Gönderici ID Nu. : (C) Referans ID Nu. : 545 / / 548 (Ç) Ýstasyon Mevkii : 41 14'.19K, 29 06'.46D 39 59'.37K, 26 10'.84D (D) Etkin Menzili : 160 Mil 160 Mil (E) Yayým Tipi : RTCM RTCM (F) Yayým Frekansý : 301 KHZ KHZ (G) Kullanýlan Datum : WGS - 84 WGS - 84 Ýlan No.: 18/

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR HAFTALIK BÜLTENÝ HAFTA : 17 25 NÝSAN 2015 ÝLAN NUMARALARI 148-160 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR HAFTALIK BÜLTENÝ HAFTA : 17 25 NÝSAN 2015 ÝLAN NUMARALARI 148-160 SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR BÜLTENÝ HAFTA : 17 25 NÝSAN 2015 ÝLAN NUMARALARI 148-160 BW 471 Fl.G.3s 315-1 35 G YBY Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 27 04 TEMMUZ 2015 İLAN NUMARALARI 239-242 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 29 18 TEMMUZ 2015 İLAN NUMARALARI 247-250 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 3 5 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ ĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI L muaftır. HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 36 05 EYLÜL 2015 İLAN NUMARALARI 276-279 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 23 06 HAZİRAN 2015 İLAN NUMARALARI 207-213 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ ĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI L muaftır. HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 34 22 AĞUSTOS 2015 İLAN NUMARALARI 270-271 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 40 İLAN NUMARALARI 297-301 03 EKİM 2015 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s Patlayıcı

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 25 20 HAZİRAN 2015 İLAN NUMARALARI 221-230 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR

HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 001-003 SAYI: 01 07 OCAK 2006 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 51 İLAN NUMARALARI 359-365 19 ARALIK 2015 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 09 İLAN NUMARALARI 034-038 27 ŞUBAT 2016 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 30 122-124 EGE DENÝZÝ 24 Temmuz 2004 AKDENÝZ

Detaylı

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 32 130-132 EGE DENÝZÝ 7 Aðustos 2004 AKDENÝZ

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 43 29 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 207-208 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 52 29 ARALIK 2012 PARAGRAF NUMARALARI 309-314 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI 2015 ÇUBUKLU - ÝSTANBUL Basým Yeri : Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý 34805 Çubuklu-Beykoz / ÝSTANBUL

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 30 30 TEMMUZ 2011 PARAGRAF NUMARALARI 156-160 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 41 15 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 198-201 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 27 07 TEMMUZ 2012 PARAGRAF NUMARALARI 154-158 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 18 02 MAYIS 2015 İLAN NUMARALARI 161-170 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 23 11 HAZİRAN 2011 PARAGRAF NUMARALARI 121-126 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 28 114-118 EGE DENÝZÝ 10 Temmuz 2004 AKDENÝZ

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 34-35 27 AĞUSTOS 2011 PARAGRAF NUMARALARI 169-173 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :38 220-225 18 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 42 22 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 202-206 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :37 213-219 11 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 48 İLAN NUMARALARI 340-345 28 KASIM 2015 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 202-206 SAYI : 34-35 21 AĞUSTOS 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON :

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 054-056 SAYI: 15 14 NİSAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI : 43 254-259 23 EKİM 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 170-177 SAYI: 34 25 AĞUSTOS 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ AİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK ENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 34 24 AĞUSTOS 2013 PARAGRAF NUMARALARI 210-216 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 131-136 SAYI :22 29 MAYIS 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 121-126 SAYI :25 21 HAZİRAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 35 154-158 EGE DENİZİ 27 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 141-142 SAYI :24 13 HAZİRAN 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI

DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAYINI DENÝZCÝLERE ÝLANLAR YILLIÐI 2015 ÇUBUKLU - ÝSTANBUL Basým Yeri : Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý 34805 Çubuklu-Beykoz / ÝSTANBUL

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 004-006 SAYI: 02 21 OCAK 2006 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :40 232-238 02 EKİM 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 060-064 SAYI :14 05 NİSAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 235-237 SAYI: 48 9 ARALIK 2006 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 057-067 SAYI :10 07 MART 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI : 51 299-309 25 ARALIK 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :39 226-231 25 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 050-053 SAYI: 14 7 NİSAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 02 14 OCAK 2012 PARAGRAF NUMARALARI 005-009 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 038-041 SAYI :09 01 MART 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 248-253 SAYI :48 29 KASIM 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 12 24 MART 2012 PARAGRAF NUMARALARI 066-071 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 37 15 EYLÜL 2012 PARAGRAF NUMARALARI 204-210 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 32 132-136 EGE DENİZİ 6 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 25 103-107 EGE DENİZİ 18 Haziran 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ BW 471 G Fl.G.3s 315-135 G R Patlayıcı Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s MANYETİK VARYASYON 5 10' E 2010 (5' E) 9 5 Wk BRB. 5 2 Wk 15 Üretim kuyusu ( 3 6 ) HAFTA : 22 28 MAYIS

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 03 18 OCAK 2014 PARAGRAF NUMARALARI 014-020 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ. Patlayıcı SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 02 11 OCAK 2014 PARAGRAF NUMARALARI 007-013 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 24 13 HAZİRAN 2015 İLAN NUMARALARI 214-220 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 086-088 SAYI: 22 02 HAZİRAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 065-069 SAYI :15 12 NİSAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :26 155-161 26 HAZİRAN 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 026-027 SAYI :05 31 OCAK 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :27 162-167 03 TEMMUZ 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 258-264 SAYI : 52 (YIL SONU) 27 ARALIK 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3321 SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/8/1996 No: 96/8510 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30/5/1973 No: 1738 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENİZCİLERE İLANLAR YILLIĞI

DENİZCİLERE İLANLAR YILLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI DENİZCİLERE İLANLAR YILLIĞI 2015 ÇUBUKLU - İSTANBUL Basım Yeri : Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 34805 Çubuklu-Beykoz / İSTANBUL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 097-100 SAYI :21 24 MAYIS 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENİZCİLERE İLANLAR YILLIĞI

DENİZCİLERE İLANLAR YILLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI DENİZCİLERE İLANLAR YILLIĞI 2016 ÇUBUKLU - İSTANBUL Basım Yeri : Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 34805 Çubuklu-Beykoz / İSTANBUL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 142-147 SAYI: 32 11 AĞUSTOS 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 232-235 SAYI: 44 3 KASIM 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U

SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U 1. Kapsam : Bu katalog Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl 'nca yay mlanan, sat fla tabi harita ve notik yay nlar içerir. 2.1 Seyir, Hidrografi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU 5095 SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 1738 Kabul Tarihi : 30/5/1973 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/6/1973 Sayı : 14557 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2281

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI 01. Ait Olduğu Deniz : Çalışmanın icra edildiği denizin adı yazılacaktır (Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz gibi). 02. Çalışmanın Adı : İcra edilen çalışmayı en iyi tanımlayacak şekilde yazılacaktır.

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 40 42 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 11 13 Mart 2004 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 020-028 SAYI :05 02 ŞUBAT 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER 1. ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARININ MEVKİLERİ. 1-1 2. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-1

Detaylı

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm.

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm. KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI Durali İŞLER - GS Uzm. DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNDE ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ (AAKKM) ROLÜ Deniz kazalarının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER VERDA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ORCA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI DIAGONAL SERİSİ BANYO AKSESUARLARI SERA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI

ÝÇÝNDEKÝLER VERDA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ORCA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI DIAGONAL SERİSİ BANYO AKSESUARLARI SERA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ÝÇÝNDEKÝLER VERDA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI ORCA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 3 DIAGONAL SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 5 SERA SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 7 PEBBLE SERİSİ BANYO AKSESUARLARI 9 BIANCA SERİSİ BANYO

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 155 157 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :33 17 A ustos 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ :

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ : A. DONANMA KOMUTANLIĞI 10:00-12:30 2. DONANMA KUPASI YAT YARIŞLARI 27-3. BANDO KONSERİ 4. GEMİCİLİK YARIŞMALARI 5. RESİM VE OBJE SERGİSİ 11:00-11:20 11:30-12:30 GARNİZON SİNEMA SALONU 6. TCG SALİHREİS

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 210 212 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 52 27 Aral k 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 182-188 SAYI :30 24 TEMMUZ 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 205 209 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 51 20 Aral k 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1 Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri

Detaylı

1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine:

1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine: 1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine: Komisyonu) verilen, JEO TASARIM 2000 Jeo.Müh.Müş.Bilg.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin Çeşme Meydanı Cad. No:116/6 / SAKARYA adresinde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı