MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ TANITIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ TANITIMI"

Transkript

1 MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ TANITIMI Değerli öğreileriiz, aşağıda Araştıra Projesi dersi kapsaıda hazırlaıp gerçekleştirileek projei detaylı taıtıı yapılaktadır. Fakülteize ve kedi gelişiie yapaağıız katkıda uluasıı dileri. Projei Aaı: Fakülte Paydaş etkileşiie yöelik ir faaliyet tasarlayıp gerçekleştirerek: 1)Toplumsal fayda yaratmak Fakültei halkla ilişkilerie katkı sağlaak Mersi Turiz Fakültesi içi toplusal farkıdalık ve arka iliirliği yaratak Prof. Dr. Celil ÇAKICI Projenin Önemi: Turiz Fakültesi öğreileri tarafıda hazırlaaak ola itire projeleri iki teel açıda öelidir. Projeler; grup oluştura, tasarı ve plalaa, orgaizasyo, duyurum, uygulama, kontrol, problem çözme, ekip çalışası, fo teii ve ütçelee, hesap vere gii tü yöetsel foksiyolar açısıda öğreileri gerçek ir deeyi yaşaasıı sağlayarak, öğrei süresie gördükleri dersleri pratiğii sağlayaak olası açısıda öelidir. Projeler; fakülte paydaşlarıa yöelik fayda yarataak olası ve u yolla fakültei olulu arka iajı yarataak olası nedeniyle önemlidir. Projei Kapsaı: Proje kapsaıda etkileşie geçileek paydaşlar; fakültei iç ve dış paydaşlarıda oluşailir. Örek olarak iç paydaşlar içi; üiversitei diğer irilerii öğreileri ve çalışaları olailir. Örek olarak dış paydaşlar içi; il geelideki kamusal hizet kuruları, sivil toplu kuruluşları, yiyeek içeek ve koaklaa işleteleri, seyahat aetaları, mezunlar olabilir. Projei ıırları: Projei Rekreasyo dersi aaçlarıyla örtüşesii egelleek aaıyla u proje kapsaıda Turiz Fakültesi Öğreileri ve Persoelie yöelik faaliyetler yapılayaaktır. Bitirme projeleri, Turiz Fakültesi üyesi dışıdaki paydaşlara yöelik faaliyetlerle sıırlıdır. Proje Grubu: Proje kapsaıda gerçekleştirileek faaliyeti gerektirdiği sayıda öğrei gruu öerileilir. Bu sayı, e fazla olailir. Proje Grubunun Sorululukları: Proje gruu elirli ir proje teelide ir araya geleye göüllü öğreilerde oluşur. Gerçekleştirileek projei kousu, kapsaı, zaaı, yeri, tarafları, projei folaası ve ütçesi, gerekiyorsa dış kayak teii usulleri veya projenin öz kayaklarla gerçekleştirileeğie dair ilgi, projei yaratası eklee katkı fayda, projei raporlaası ve suuu grup üyeleri tarafıda ve kedi elirleyeekleri iş ölüü doğrultusuda yapılır. Proje Önerisi: Öğreiler aşlagıç aşaasıda FORM deki içeriğe uygu ir proje öerisi hazırlarlar. Proje önerileri akademik kurulda değerledirilerek uygu görülelere proje daışaları ataır. Uygu görüleye projeler ildirilir ve proje ekiide düzeltme veya yeni bir proje istenir. Proje Sunumu: Projeler Turiz Haftasıda uygulaa esaslarıda elirtile içide suulur. Proje Raporu: Öğreiler proje taaladıkta sora daışalarıa FORM deki detayları içere ir proje raporu suarlar. Proje raporu eğiti öğreti yılı ahar döemi sonunda, fial sıavlarıda öe teslim edilir. Rapor, Turiz Haftası içideki suuu ve u suua ilişki kaıtları da içereek şekilde hazırlaalıdır.

2 Projeler İçi Örek Koular Turiz haftasıda souçları açıklaak üzere; ilköğreti öğreilerie yöelik turiz tealı resi yarışası. Bu aaçla; İl Milli eğitile iş irliği içeriside okullara duyuru yapılaak, Üiversiteiz Güzel aatlar Fakültesi Resi ölüüde öğreti eleaıyla irtiata geçilerek jüri üyesi olaları talep edileektir. Turiz Haftasıda Turiz Fakültesi bünyesinde ödül töreninin organizasyonu da projeye dahildir. Turiz haftasıda souçları açıklaak üzere; ilköğreti öğreilerie yöelik turiz tealı şiir yarışası. Bu aaçla; İl Milli eğitile iş irliği içeriside okullara duyuru yapılaak, Üiversiteiz Fe Edeiyat Fakültesi Türk Dili ölüüde öğreti eleaıyla irtiata geçilerek jüri üyesi olaları talep edileektir. Turiz Haftasıda Turizm Fakültesi bünyesinde ödül töreninin organizasyonu da projeye dahildir. Doğu Akdeiz Turiz epozyuu destek hizetleri orgaizasyou. Üiversite hazırlık dershaeleri öğreilerie yöelik Turiz Fakültesi taıtı turları orgaizasyou. Mersin dışıda aşka ir ilde terihe üyükşehirlerde e az Anadolu Lisesinin so sııf öğreilerie döük Turiz Fakültesi taıtı turları orgaizasyou. Bu tür orgaizasyolar, farklı gruplar tarafıda farklı şehirlerde gerçekleştirileilir. Bu kouda ir egel yoktur. Huzur evleri ve çocuk esirgeme kurumuna yönelik faaliyetler. ahil /çevre teizlik orgaizasyoları. Turiz Fakültesi Aı Oraı faaliyetleri. Mersin de geliştirilesi düşüüle turiz çeşitlerie yöelik yerli halkı iliçledirilesi faaliyetleri. Turizmde Kariyer Günleri organizasyonuna yönelik projeler. Bitire Projelerii ir halkla ilişkiler kapayası olarak üiversite ve il geelie duyuruu içi yapılaak faaliyetleri tasarı ve orgaizasyou.

3 MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ UYGULAMA ESASLARI 1. 6 Kası 4 tarihine kadar, ikii yarıyıl Tİ- Araştıra Projesi dersi kapsaıda hazırlayaağıız proje önerisini FORM deki şekilde hazırlayıız Örek FORM de fikir alailirsiiz. 2. FORM ve FORM yi kullaırke, rapor tarihleri farklı olailir, aak rapor o iririi takip etelidir Kası 4 tarihine kadar açıklayıı ir aşyazıya ek yaparak hazırladığıız FORM i adresine ail atıız ve ir çıktısıı Araş. Gör. elda KAHİLOĞULLARI a teslim ediniz. 4. Önerilen proje kouları tü öğreti elealarıı katılaağı ir akadeik kurulda değerledirileek; oaylaa her ir projeye, proje daışaı ataaaktır. Bitirme projesiyle amaçlanan (1)Toplumsal fayda yaratmak,(2)fakültenin halkla ilişkilerie katkı sağlaak, Mersi Turiz Fakültesi içi toplusal farkıdalık ve arka iliirliği yaratak aaçlarıda ir yada irkaçıı karşılaa kousuda yetersiz görüle projeler reddedilecektir. 5. Güz dönemi fial sıavıa kadar, tespit edile proje kousuu ö aşaası taalaalı ve ARA DURUM RAPORU hazırlaalıdır. Ara duru raporuda projei gerçekleşeile olasılığı etleşiş olalı ve eğer varsa gereke düzelteler yapılalıdır. Rapor so haliyle projeye ataış daışalara tesli edilir. Projede değişiklik yok ise, daha önce verilen FORM 1, daışaa teslim edilelidir. Bir düzelte veya değişiklik söz kousu ise, u düzelte ve değişiklikler FORM e işledikte ve daışa oayı alıdıkta sora, daışaa tesli edilelidir. 6. Bahar yarıyılıda Tİ- Araştıra Projesi dersi içi ara sıavları so güüe kadar projeyle ilgili çalışalara deva edileli ve gelişeleri, gerçekleşeleri ve soruları içere ARA DURUM İKİNCİ RAPORU daışalara tesli edilmelidir. Bu rapor, FORM kullaılarak hazırlaalıdır. Proje ile ilgili gelişeler, daışaa zaaıda sözlü olarak bildirilmelidir. 7. Bahar yarıyılıda Turiz Haftasıda proje suuları yapılaaktır. Proje suuları Turizm Fakültesi giriş kat fuayede açılaak standlarda yapılaak ve turiz haftası oyua fuayedeki televizyondan her bir projenin delili niteliğideki fotoğraflar ve video kayıtları slayt gösterisi şeklide akaaktır. tadlardaki proje ekipleri ziyaretçilere projeleriyle ilgili ilgiler aktaraaktır. Proje suuları Mersi Üiversitesi i tü persoel ve öğreilerii ve Mersi halkıı katılııa açık olaaktır. 8. Bahar yarıyılı fial sıavlarıa kadar, sıavlar aşlaada tesli edilek üzere, FORM de elirtile şekilde proje raporu hazırlaır ve daışa hoalara asılı olarak ve ayı zaada dijital ortada tesli edilir.

4 FORM 1 Rapor Tarihi: Rapor no: Proje Ekibinde yer alan tüm öğreilerin: Adı-soyadı: Nuarası: İzası: PROJE KONUSU: PROJE AMACI: PROJENİN TARAFLARI VE AĞLAYACAĞI KATKI: (Öelikle projei katkı sağlaası hedeflee taraflar açıkça elirtilelidir. Projei öeli olasıı edei sağlayaağı katkıdır. Bu projenin neden önemli olduğu, hedeflediği taraflara yöelik sağlaaak katkıda hareketle açıklaalıdır. Her ir tarafa ilişki katkı ayrı ayrı elirtilelidir.) PROJE EKİBİNİN GÖREV DAĞILIMI: (Proje ekiide elirtile tü öğreiler görev paylaşıı yaparlar. Bazı görevlerde sorulu öğrei sayısı birden fazla olabilir.) PROJE İLK AŞAMA ININ TAKVİMİ: ÖRNEK FORM 1

5 Rapor Tarihi: Kası 2 Rapor no: 1 Aşağıdaki örek for size fikir veresi içi hazırlaıştır Proje Ekiide yer ala tü öğreileri: Adı-soyadı: Nuarası: İzası: Öğrei xxxxxxx Öğrei xxxxxxx Öğrei 333 xxxxxxx Öğrei xxxxxxx PROJE KONUSU: Mersi il erkezi sahil adı teizliği PROJE AMACI: Çevre teizliği ilii yaratak PROJENİN TARAFLARI VE AĞLAYACAĞI KATKI: Projei tarafları: 1. eçiliş İlköğreti.-. ııf öğreileri 2. Mersin Üniversitesi 3. Mersi Mezitli İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü 4. Mersin Belediyesi 5. Turizm Fakültesi Projei taraflara sağlayaağı katkı: 1. eçiliş İlköğreti.-. ııf öğreileri: ahil adı teizliği seçiliş ilköğreti öğreileriyle yapılaağıda, çouklar he sahil adıı teizlik duruuu idrak edeek, he de çouklarda teizlik iliii gelişesie katkı sağlaaaktır. Ayrıa projeye katıla okulları ve öğreilerii edyada haer olasıı sağlayailir. 2. Mersi Belediyesi: ahil teizlik faaliyeti içi elediye ile işirliği yapılaaktır. Belediyede; üzeride elediyei ve Mersi üiversitesii alei ola temiz çevre için üniversite toplum el-ele askılı t-shirt ler ve toplaaak çöpler içi kalı toralar ve plastik eldivenler temin edilecektir. Çevre akıı elediyei görevleri arasıda yer aldığıda, öyle ir faaliyette yer alarak topluda çevre teizlik ilii geliştirek elediye faaliyetlerie katkı sağlayaaktır. Ayrıa elediyei edyada haer olasıı sağlayailir. 3. Mersi Mezitli İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü: Okullarla işirliği içi Mezitli İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü de izi ve destek alıaaktır. Çevre teizlik ilii oluşturulası eğitii aaçlarıda iridir. Böylee eğitii aaıa uygulaalı olarak ulaşasıa katkı sağlaış olaaktır. Ayrıa Mezitli İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü ü edyada haer olasıı sağlayailir. 4. Mersin Üniversitesi: Üiversite toplu işirliğii artırılası üiversitei stratejik plaıda yer ala aaçlarda iridir. Üiversitei aaçlarıa ulaşasıa katkı sağlaış olaaktır. Ayrıa üiversitei edyada haer olasıı sağlayailir. 5. Turizm Fakültesi: Turiz fakültesii iliirliğii ve itiarıı il ve Üiversite ezdide artasıa katkı sağlayaaktır. Ayrıa Turiz Fakültesi i edyada haer olasıı sağlayailir. PROJE EKİBİNİN GÖREV DAĞILIMI: Adı-soyadı: Görevi: Öğrei ve Öğrei :İşirliği yapılaak taraflarla görüşeleri yapak ve gelişeleri ve aksaklıkları raporlaak Öğrei :Orgaizasyo güü sahile ulaşıı koordie etek teizlik alzeeleri ve t-shirtlerin teminini takip etmek Öğrei : Orgaizasyo güü faaliyetleri fotoğraflaak, döe sou suuşuu orgaize etek, proje raporunu teslim edilebilir hale getirmek PROJE İLK AŞAMA ININ TAKVİMİ: 19- Kası : Belediye ile görüşe projeyi alatak ve gerekli izileri alak içi 26- Kası : Mezitli İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü ile görüşe projeyi alatak ve gerekli izileri alak içi 3- Aralık : Okullarla Görüşe projeyi alatak ve gerekli izileri alak içi 10- Aralık : Mersi Üiversitesi ile görüşe projeyi alatak ve gerekli izileri alak içi Güz döei fial haftası: Projede gereke revizyoları yapılası ve ara duru raporunun teslim edilmesi)

6 Tarih: FORM 2 Rapor no: Proje Ekiide yer ala tü öğreileri: Adı-soyadı: Nuarası: İzası: Daışaı uvaı, adı, soyadı: Daışaı izası: 1. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJENİN AMACI VE KAP AMI 2. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJENİN HEDEF KİTLE İ 3. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJENİN YARATTIĞI FAYDA 4. PROJE EKİBİ VE GÖREV DAĞILIMI 5. PROJENİN FON KAYNAKLARI VE BÜTÇE DETAYLARI 6. PROJE TAKVİMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYON AKIŞI. 7. PROJEYLE İLGİLİ DELİL NİTELİĞİNDE BA ILI DÖKÜMANLAR (Video ve/veya fotoğraflar, izalı katılıı listeleri v.) 8. SONUÇ:.. üreç oyua karşılaşıla zorluklar. 8.2.Denenen çözüm yöntemleri ve elde edilen sonuçlar. 8.3.Gelecek projeler için öneriler.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç ve dış zeiler salo girişi,

Detaylı

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ÖZET BİLGİ - İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. İSTANBUL'DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ANKET BİLGİLERİ...7 1.1 Genel Hareketlilik Bilgileri...7 1.2 Hareketlilik Oranları...9 1.3 Ulaşım

Detaylı

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Son yıllarda Türkiye de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı