T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2014 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ Berivan PĠRHAN EFE Avukat Hukukçu ve hesap uzmanı, maddi tazminat hesaplama uzmanı Nejat ġarsel Avukat Sosyal Güvenlik Hukuku, Bireysel iģ hukuku, Tazminat hukuku, miras tenkis hesapları, icra hukuku, alacak ve faiz hesapları Uğur TÜLÜ Avukat ĠĢ ve sosyal güvenlik hukuku, iģçi alacakları hesaplama, banka hukuku, banka kredi ihtilafları, hesaplama uzmanlığı Zeynep ERDĠNER TONGUÇ Avukat ĠĢ hukuku, tazminat hesabı, iģçi alacakları, aktüerya hesap uzmanı, icra hukuku, faiz hesabı Ercan ERDĠNER Avukat Aktüerya hesap uzmanı, iģ hukuku, toplu iģ hukuku, sendika toplu iģ sözleģmesi uzmanı Müslüm YULAF Avukat Kooperatif hukuku, sigorta ve bankacılık, marka hukuku, tüketici hukuki, hukukçu ve hesap iģleri, katkı payı, katılma alacağı, tenkis hesapları ve davaları, ecrimisil, banka kredi kartları ve davaları, itirazın iptali, kira, kira tespit davaları, kat mülkiyeti hukuku, iflas erteleme, itiraz, faiz, sıra cetveli, Avukat ücreti hukuku Haluk HIZAL Avukat Sigorta hukuku ile ilgili uyuģmazlıklar, Tüketici davaları Engin GÖKÇE Avukat ĠĢ hukuku uzmanı, hukukçu ve hesap uzmanı, aktüer hesabı, maddi tazminat hesaplama Ebru TUNALI Avukat Belediye Mevzuatı, Ġhale Kanunu, Ġdare Kanunu, Ġmar Hukuku Pınar ÖZENÇ BALKIR Avukat Marka hukuku, fikri ve Sinai haklar hukuku Erdem KELEġ Avukat ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku uzmanlığı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 1

2 Resül Orçun PULAT Avukat Hukukçu ve hesap uzmanı Nazım DĠK Avukat ĠĢ hukuku, iģçilik alacakları Ramazan YILMAZ Bankacı Bankacılık Adnan ATICI Bankacı Mevzuat ve bankacılık, ticari krediler, bireysel krediler (konut-tüketici kredileri) kambiyo, istihbarat ve mali tahlil YaĢar ÖZDEMĠR Bankacı Sigorta ve bankacılık uzmanı Cansın TURGUNER Bilgisayar Mühendisi Bilgisayar mühendisi, biliģim suçları uzmanı, CD çözümlemelerinden anlar Taner ORMAN Bilgisayar ĠĢletmeni Güvenlik kamerası kayıt çözümleri, CD ve ses kaydı çözümü, ofis ve internet uygulamaları, depolama birimleri çözümleme, cep telefonu ve haberleģme cihazları veri çözümü ile network Erkan AKGÜN Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Programcısı Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Programcısı Hasan Hüseyin GÖKDEMĠR Uzman Bilgi ĠĢlem, Bilgisayar donanım, yazılım, internet Ersin DAĞBAġI Ġ.K.M. Bilgisayar Programcılığı, CD Çözümleme, BiliĢim suçları çözümleme Hasan KürĢad SANCAK Bilgisayar Teknisyeni Bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknisyeni ve iģletmeni, biliģim suçları uzmanı Yılmaz TÜRK Bilgisayar ĠĢletmeni 5846 Sayılı Yasa (korsan kitap,cd) Emrah BEYGĠRCĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Tüm kullanıcıya sunulan internet hizmetlerindeki kusurların tespiti, değerlendirilmesi, donanım, yazılım, korsan yazılım tespiti, biliģim, bilgisayar ve elektrik cihazlarının üretiminden kaynaklanan hataların tespiti Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 2

3 Ruhi AYDIN Emekli Banka Müdürü Bankacılık Mesut ÇETĠN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Mühendisliği Alpaslan ÜN Çevre Mühendisi Çevre görevlisi, kamulaģtırma, iģ güvenliği uzmanı Emin CANKORUR Eczacı Eczacı Tahsin ERDOĞAN Emlak DanıĢmanlığı Emlak DanıĢmanlığı Cevdet BOZKURT Emlakçı Emlak BilirkiĢisi, mülk bilirkiģisi, kamulaģtırma bilirkiģisi Hasan ERTÜRK Ekonomist, Emlak MüĢaviri Mukayeseli mali tablo analizleri, hesap bilirkiģiliği, emlak-gayrimenkul yatırım danıģmanlığı Kemal ÇELĠK Emlakçı Gayrimenkul değerlendirme ve emlak ġerif Mehmet ORUÇHAN Emlakçı Gayrimenkul değer tespit uzmanlığı Erhan HAZNEDAROĞLU Emlakçı Emlak-Mülk BilirkiĢisi Saba Veli ÇAKAR Emlakçı Emlak komisyonculuğu Alaaddin SÖZERĠ Emlakçı Mülk bilirkiģisi Ramazan BAYER Milli Emlak ġefi Emlak bilirkiģisi Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 3

4 Osman ATAHAN Gayrimenkul Değerleme Uzmanı SPK Lisanslı Gayrimenkul değerleme uzmanı, mülk bilirkiģiliği, emlak bilirkiģiliği, veraset bilirkiģiliği, kadastro bilirkiģiliği, kamulaģtırma ve tüm gayrimenkul değer tespitleri, kira tespitleri Orhan TABAK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Mülk bilirkiģisi, taģınmaz değerlemesi Mehmet BAYIRLI Akademisyen Fizik, numerik hesaplama ve istatistik, bilgisayar Nurhayat METĠNER Ekonomist Muhasebe, Maliye,Ticaret Hukuku, vergi usul ve kanunu, SGK yasa ve mevzuatı, dıģ ticaret hukuku, vergi denetim incelemeleri Bedriye TUNÇSĠPER Prof.Dr.Öğretim Üyesi Ekonomist, Denetim, Muhasebe Standartları, sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı Mustafa ARSLAN ĠnĢaat Yüksek Mühendisi KamulaĢtırma bilirkiģiliği, betonarme ve çelik yapılar, imar mevzuatı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mevzuatı, gayrimenkul değerleme Mustafa YILMAZ ĠnĢaat Yüksek Mühendisi KamulaĢtırma, Değer tespitleri, çeģitli hukuki problemler Uğur ġahġn ĠnĢaat Mühendisi Proje ve her türlü yapı iģleri Orkun Selahattin KUMRAL ĠnĢaat Mühendisi Proje, yol ve her türlü yapı inģaatı Hüseyin TURAN ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat Mühendisliği ile ilgili konular Hülya TEKE ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat yapım, ihale mevzuatı, yönetim, inģaat, bina değerlendirme Naci SENCER ĠnĢaat Mühendisi KeĢif, değer tespiti,metraj, maliyet hesapları, ortaklığın giderilmesi, kaçak inģaat vd. Akın ÜNAL ĠnĢaat Mühendisi, ĠĢ güvenliği uzmanı ĠnĢaat Mühendisliği, ĠĢ Güvenliği uzmanlığı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 4

5 Burhan KORKMAZ ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi Nüket SENCER ĠnĢaat Mühendisi Değer Tespiti, keģif, metraj, maliyet hesapları, ortaklığın giderilmesi, kaçak inģaat, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, yapı denetimi Erol ABLAK ĠnĢaat Mühendisi Yapı Bahar GEZER ĠnĢaat Mühendisi Her türlü inģai faaliyetler, kıymet takdirleme raporları, proje inceleme ve tespitler ile 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 1163 sayılı kooperatifler kanunu ile ilgili konular Levent KEÇECĠOĞLU ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaatla ilgili tüm konular Emrullah Kadir ARIK ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi, kamulaģtırma, yapı Gülümser HIZAL ĠnĢaat Mühendisi Tüm yapı inģaatları (altyapı,üstyapı yol ve su yapıları) Kontrollük, iģ hukuku,iģ güvenliği, keģif,metraj,hakediģ,yapım ve satın alma ihaleleri, gayrimenkul değerleme, kıymet takdirleri, Cem ÇAĞLAR ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat mühendisi, kamulaģtırma, yapı Yusuf Ziya PALALI ĠnĢaat Mühendisi Bina, kamulaģtırma, ortaklığın giderilmesi, tapu iptali, tescil, tespit, kıymet takdirine itiraz,baraj, gölet, taģkın konuları, el atmanın önlenmesi, kal konuları Gülsüm GENÇ ĠnĢaat mühendisi ĠnĢaat konuları, kamulaģtırma, betonarme yapılar, metraj, keģif, ihale mevzuatı, hakediģ Tufan SEVĠNÇ ĠnĢaat Mühendisi KamulaĢtırma, iģ güvenliği uzmanlığı, yol yapım iģleri, çevre düzenleme iģleri, kaçak yapılar, keģif, metraj, maliyet iģleri, proje iģleri, imar iģleri, yapılarda hasar tespiti Kazım DOĞAN ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat mühendisliği Nedim BODUROĞLU ĠnĢaat Mühendisi Ekspertiz, kamulaģtırma, inģaat iģleri Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 5

6 Metin ÖZKAN ĠnĢaat mühendisi ĠnĢaatlarda Ģantiye Ģefliği inģaat denetim yapı kontrollüğü, proje ve uygulama denetçiliği, ekspercilik, icra mahkemelerinde bilirkiģilik, Adli Yargının tüm birimlerinde bilirkiģilik yapmaya Emine BĠNDAġ ĠnĢaat Mühendisi Gayrimenkul değerleme, kat karģılığı sözleģme, yarım kalmıģ bina, taģınmaz bedel takdiri, kamulaģtırma, mülk bilirkiģiliği, eksperlik, ayıplı yapı, tespit vb Abdurrahman KARAKAġ ĠnĢaat Mühendisi Üst yapı, Arsa-emlak, yol, altyapı (kanalizasyon, su) kazı-hafriyat vb iģler Süleyman GAZAĠOĞLU ĠnĢaat Mühendisi, ĠĢ güvenliği uzmanı ĠnĢaat, malzeme, tespit, kıymet, takdiri, mülk, kamulaģtırma, iģ güvenliği, iģ kazaları, ortaklığın giderilmesi Onur SATICI ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat, malzeme, değer tespit, kıymet takdiri, enerji kimlik uzmanlığı, Mülk KamulaĢtırma Resul SAYĠR ĠnĢaat Teknikeri Trafik, trafikbilirkiģiliği, trafik sinyalizasyon Sadettin DEMĠRARSLAN ĠnĢaat Teknikeri Trafik BilirkiĢiliği, trafik sinyalizasyonu Hasan ARISOY Jeoloji Yüksek Mühendisi Jeoloji, jeoteknik, yer altı suları Tülay ÖZDEN Jeoloji Mühendisi Yer altı suyu sondaj ruhsatı, derin sondaj, zemin etüdü, jeotermal etüd Çiğdem ERCAN IġIK Jeoloji Mühendisi Zemin Etüdü, hidroenerji, maden iģleri, su sondajı Ayfer ÇAKIR Jeoloji Mühendisi Jeotermal danıģmanlık, parsel bazında zemin etüdü, imara esas zemin etüdü, hidrojeoloji ve su sondajı, yer altı suyu arama ve kullanma etüdleri, jeolojik harita, jeolojik-jeoteknik etüdler, kaolen yatağının mineralojik kimyasal incelenmesi Erdinç Ali ĠÇTENDOĞUġ Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Elektrik Dağıtımı, transformatörler, elektronik haberleģme Tijen UYSAL Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanları Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 6

7 Bora AYZĠT Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisliği Hüseyin TÖRE Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik elektronik mühendisi, PLC yüksek gerilim, alçak gerilim, orta gerilim Osman KAFALIER Elektronik HaberleĢme Mühendisi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ali KESEN Elektronik ve HaberleĢme Mühendisi Elektronik ve haberleģme, bilgisayar, biliģim Murat Sabri SARAN Elektronik ve HaberleĢme Mühendisi Elektronik ve haberleģme mühendisliği Mehmet Faik ġenergġn Elektronik Mühendisi Bilgisayar donanımı ve yazılımı Hüseyin DOĞAN Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisliği, ĠĢ güvenliği uzmanı, enerji yöneticisi Muhittin SEZENGÖZ Elektrik Mühendisi Elektrik kazaları. Proje, hakediģ, iģ güvenliği, asansör, trafo, yüksek gerilim, iç tesisat, kamulaģtırma, icra, değer tespiti, yaklaģık maliyet hesapları Canel ZAĞLI Elektrik Mühendisi Yüksek Gerilim, Bina Elektrik Tesisatı,Kesin hesap,v.b. ġükrü SADIK Elektrik Mühendisi Yüksek Gerilim, Telekominikasyon, kamulaģtırma, elektrik motorları, elektrik hırsızlığı, elektrik malzemeleri, iģ sağlığı ve güvenliği (C sınıfı) Kablo TV, enerji nakil hattı, transformatör, yangın Ali Bahattin URAL Elektrik Mühendisi Yüksek Gerilim, Alçak gerilim, enerji tesisleri, plan, proje, yapım ve kontrollukları, proje ve yapı denetçisi Mustafa Cengiz AYZĠT Elektrik Mühendisi Telekominisikasyonun tüm dalları, asansör denetim, fabrika bakım onarım tesis, yüksek gerilim ve orta gerilim kontrol ve denetim, otomasyon ve ölçü kontrol iģl. Göksel SARFAKLAR Elektronik Teknisyeni Elektronik, iletiģim, haberleģme Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 7

8 Aydın ÖZDEMĠR Elektrik Teknisyeni Elektrikle ilgili hususlar Vedat TAġKIRAN Elektrik Teknisyeni Elektrik iç tesisat, otomasyon, AG ve OG Ģebekesi bakım onarım Tahsin BAYRAM Kimya Mühendisi Petro Kimya, Plastik Üretim, Kaizen, Kalite, ĠĢ Sağlığı güvenliği, kimyasal prosesler, kimya, su üretim ve ĢiĢeleme, ambalaj Gökhan ARIKAN Kuyumcu, gümüģçü, antikacı, mücevher alım satımı Değerli Mallar (altın,gümüģ, platin), kuyumculuk imalatı, ekipmanve makineleri, antikacılık, gümüģ eģya ve takı, değerli taģ (elmas, pırlanta,yakut, zümrüt, safir) ve yarı değerli taģlar (akik, firuze vb) ġeref TEKBAġ Sarraf Kuyumcu Sarraf, kuyumcu Mustafa Onur AKGÜNDÜZ Maden Mühendisi Maden mühendisi, iģ sağlığı ve iģ güvenliği uzmanı Mine DEMĠRÖZ Maden Mühendisi Ormanlık alanda verilen maden ve diğer izin, irtifak iģleri Dinçer DĠNÇ Makine Yüksek Mühendisi Makine, makine bakım ve onarım, makine ikmal ve trafik güvenliği Hayrettin YÜKSEL Makine Yüksek Mühendisi, Öğretim Üyesi Genel Makine Zarar Ziyan durum tespiti, motorlu taģıtla, trafik kazaları, kusur hasar tezminat hesabı, iģ kazaları güvenliği ve kusur tespiti, iģ makineleri Tülay BÜYÜKIġIK Makine Mühendisi Isı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, doğal gaz tesisatı, araç projelendirme, makine yatırım, iģ yeri ruhsat makine ekspertiz raporu, makine kapasite raporu, TSE ürün belgelendirme, iģ güvenliği uzmanlığı mevzuatı, LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonları Sedat ÇAĞLI Makine Mühendisi Yapı denetçisi, klima tesisatı, mekanik tesisat, havalandırma, ısı yalıtım, basınçlı hava, sıhhı tesisat, otomatik kontrol, gaz tesisatı, ısıtma tesisatı, soğutma tesisatı, endüstriyel tesisler gaz ve dönüģüm tesisatı Fethiye Burcu AYDEMĠR Makine Mühendisi, Öğretim Görevlisi Trafik kazaları, kusur, hasar iģ güvenliği, iģ kazaları, Fabrika makine değer, tespit, ısı, enerji, otomotiv, otomasyon, makine yedek parça tespit, değer tespit, arıza tespit Hikmet ÇEMREK Makine Mühendisi A sınıfı iģ güvenliği uzmanı, proje ve yapı denetçisi, doğalgaz tesisat, mekanik tesisat uzmanı, LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonları sorumlu müdürü Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 8

9 Gülsün ANTALYALI Makine Mühendisi Genel Makine, yapı denetim Emrah ALTUN Makine Mühendisi Makine Mühendisliği Turgay GÜLBAN Makine Mühendisi Trafik Kazalarında Kusur, araç hasarları, Yapı Tesisatları, hidroelektrik santraller Abdullah SERĠN Makine Mühendisi Isıtma-soğutma tesisatı, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, doğaldag tesisatı, kamu ihale mevzuatı Sevgi CANDAN Makine Mühendisi Mekanik Tesisat, keģif,proje, Kontrollük hizmetleri, ısıtma-havalandırma, sıhhi tesisat, kamu ihale mevzuatı Arda ÜSTÜNKOL Makine Mühendisi Makine Mühendisliği Ömür ERDĠN YÜKSEL Makine Mühendisi Trafik kazalarında kusur ve hasar belirleme, iģ güvenliği, fabrika makine değer, arıza tespiti, garanti kapsamı, benzin istasyonları, kusurlu mal tespiti, bina arıza tespiti Emin Engin ġakar Makine Mühendisi Genel makine imalatı, ısıtma, klima, soğutma, yapı tesisat, iģ güvenliği, endüstri yapıları, fabrika tesisleri, su pompaları, motorlu taģıtlar, sıhhi tesisat, yapı denetim Hasan Ali TÜZÜN Makine Mühendisi Araç muayene hizmeti Ergün IġIK Dr.Y.Mimar Yüksek Mimar, ġehircilik Doktoru Ġlker YILMAZ Mimar ĠnĢaat, imar, tescilli binalar, değer tespiti, mimarlıkla ilgili bütün konular Onur DÖNMEZ Mimar Mimari proje, Ģantiye Ebru AYDIN Mimar 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile ilgili konular, her türlü üst yapının kıymet takdirleme değerleri ve inģai faaliyetleri, proje incelemeleri Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 9

10 Bedriye ASIMGĠL Mimar Öğretim Üyesi Özel inģaat, mimarlık Ģirketinde mimari proje çizim ve iģ takibi, öğretim üyesi olarak yapı, konstrüksiyon, yapı bileģen ve elemanları, imar hukuku konusunda danıģman Mustafa Nejat ÖZCAN Mimar Mimarlık, inģaat, proje, keģif özeti, dekorasyon RüĢtü KANBER Mimar Mimari Proje uygulama ve denetim kontrollüğü inģaat yapı denetimi, Ģantiye Ģefliği ve diğer, imar kanunu (3194) mevzuatı ile ilgili iģler Onur AZĠZOĞLU Mimar ĠnĢaat Uygulama, hakediģ, restorasyon, hasar tespit, değer tespit, teknik Ģartnameler, yapı denetimi, hakediģ, kesin hesap, keģif, metraj, yaklaģık maliyet Derya KARAGÜL ATAHAN Mimar YaklaĢık maliyet, metraj, değer tespit, keģif, kaçak inģaat, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti v.d. Önder ER Mimar Mimarlık ile ilgili hususlar Naim TARACAR SMMM ġirketler, kooperatifler, Ģahıs firmaları, muhabese, cari hesap, borç, alacak kontrolu Birgül KIR TINAZTEPE SMMM Muhasebe, Ģirket, kooperatif,vergi vb. Nurten ERYAġA SMMM Muhasebe, gerçek kiģi, Ģirket ve kooperatif Muhsine ARSLAN SMMM ġirket, kooperatif, muhasebe ve gerçek kiģi Recep Turgut KURUL SMMM Vergi incelemesi, vergi uzmanı, kamu maliyesi uzmanı, Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları, ticari defter ve belgelerin muhabese ve mali denetimi Ġbrahim KAVAS S.M.M.M Hesap, muhasebe, vergi Nilhan TAĞA SMMM Gerçek kiģi, her türlü Ģirket, kooperatif, dernek vakıf ve köy gelir gider defter ve belgelerinin incelenmesi, kooperatifler kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi usul Kanunu ve SGK mevzuatı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 10

11 Metin KONYA S.M.M.M Muhasebe, vergi, denetim, SGK Selvet KIYMAZ S.M.M.M Muhabese, vergi Hamit ĠNANLI S.M.M.M Muhasebe, vergi, sigorta Yücel AKAL S.M.M.M Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir Hüseyin AVCI SMMM Gerçek kiģi, her türlü Ģirket, kooperatif, dernek vakıf ve köy gelir gider defter ve belgelerinin incelenmesi, kooperatifler kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi usul Kanunu ve SGK mevzuatı Yılmaz BAYKALA S.M.M.M Vergi inceleme Hüseyin YILMAZ S.M.M.M, Bağımsız Denetçi Mali müģavirlik, denetim Muhsin AYBER Ġç Denetçi- Muhasebe Denetmeni Hesap uzmanı, kıdem,ihbar, tazminat hesapları, SGK Mevzuatı, icra davaları, ticari defter ve muhasebe sistemleri, tüm ihale iģlemleri, vergi mevzuatı, borç alacak iliģkileri, Halil DOĞAN Hastaneler BaĢmüdürü Kamu ihaleleri, değer tespitleri, devlet memurları kanunları Cenk TUNÇSĠPER Vergi Hukuku, Mali MüĢavir, Bağımsız Denetçilik Vergi hukuku, ticaret hukuku, hesap uzmanı, mali müģavir, denetim,sermaye piyasası, bağımsız denetçi, mali tablolar analizi, bigorta ve reasürans, muhasebe standartı, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik, finansal yönetim, ekonomist ġakir SAKARYA Öğretim Üyesi ĠĢletme Bölümü, Muhasebe, Finansman A.B.D. 2b SMMM, vergi uzmanı, bankacılık uzmanı,kamu maliyesi uzmanı Hayriye YÜKSEL Personel ve Ġnsan Kaynakları Personel, insan kaynakları, ücret bordosu, kıdem, ihbar tazminat hesaplama, SGK iģ kanunu Mustafa YUMURTACI ĠĢ Takipçiliği Vergi, Kıymet Takdir ĠĢleri, ve 5018 S.K.Muhasebe yetki belgesi Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 11

12 Tuncay GÖKNAR Yazı ĠĢleri Müdürü Hesap bilirkiģisi Zafer DĠNÇ Yazı ĠĢleri Müdürü Hesap bilirkiģisi Nurgül ERYAġA Sigortacılık Sigortacılık Kerim ZORA Sigortacılık Araç değer,kıymet ve hasar ekspertiz, olay yeri hasar inceleme ve sigorta iģlemleri Ramazan KAPLAN Emekli Mal Müdürü, Devlet Ġhale Mevzuatı, memur suçları,emlak komisyonculuğu, sigortacılı, devlet memurları suçları ġaban KESEN Tütün Teknolojisi Mühendisi, Yaprak tütün, sarmalık kıyılmıģ tütün, enfiye v.b tütün ve mamülleri, sigara, puro, nargile, tütün ve mamülleri, pipoluk tütün mamülleri, makaron Cengiz ERDAL Harita Mühendisi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Harita Kadastro mühendisliği ile ilgili tüm konular, imar mevzuatı, parselasyon, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, imar planı uygulaması, hali hazır harita, arazi toplulaģtırması, kamulaģtırma bilirkiģiliği Hüseyin GÜLEġ Harita Mühendisi Harita-Kadastro Ümmü ÇOLPAN Harita Mühendisi Harita Mühendisliği Gültekin PELVAN Harita Mühendisi Kadastro Ġhsan BĠLGĠÇ Harita Mühendisi Harita ve Kadastro Mustafa YATAK Jeodezi ve Fotogremetri Mühendisi (Harita Kadastro Müh) Harita üretimi, Kadastro Murat ATAHAN Harita Kadastro Mühendisi Harita Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 12

13 Gökalp GÖKTEPE Harita Mühendisi Harita Kadastro Hakan ATEġ Harita Kadastro Mühendisi Kadastro Ömer DOĞAN Kontrol Mühendisi Harite ve Kadastro Birol GÜVEN Harita ve Kadastro Mühendisi Harita ve Kadastro Volkan KĠBAR Harita Mühendisi Ölçüm, Aplikasyon, taģınmaz konum tespiti, fen bilirkiģisi Duran ÇELĠK Harita Mühendisi Harita Mühendisliği Ali Galip TÜRKDÖNMEZ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hacı Ali BODUR Kadastro Kontrol Memuru Kadastro kontrol memuru Murat ġahġn Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hikmet TATAR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Tufan ġahġn Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Nusret BOZKURT Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Serhat UYGUR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 13

14 Ahmet GÜLEÇ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Zeki Mehmet CEYLAN Fen Kontrol Memuru Harite ve Kadastro Ġrfan AKTAN Kadastro Teknisyeni Kadastro, mülk bilirkiģiliği, kamulaģtırma Kasım SĠNGĠN Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Hasan Hüseyin CELEP Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni YaĢar DEMĠR Fen Kontrol Memuru Fen Memuru Ramazan ġahġn Fen Kontrol Memuru Teknik hizmetler Yücel ÜRÜN Kadastro teknisyeni Kadastro Teknisyeni Fazıl DAĞCI Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Bahir ÇAKIR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Süleyman SAZAK Kadastro Kontrol Memuru Harita ve Kadastro Zait KAYAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Halil Ġbrahim ERGÜVAN Kadastro Kontrol Memuru Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 14

15 Veli CEYLAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Ali Hikmet ALTUĞ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Sadullah GÜLENÇ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Ramazan KORKUT Kadastro Teknisyeni Tapulama Kadastro ve harita uygulamaları Mustafa GÜVEN Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro Hüseyin ÇĠFTÇĠ Harita Teknikeri Harita Kadastro, Harita Uygulamaları Esmer DERTLĠ ALTIN Kadastro Teknisyeni Kadastro Abdullah ALTINTAġ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Mehmet Ali ALTINTAġ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Nedret KESĠMCĠ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Ġsmet GÜNAL Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni, fen bilirkiģisi Abdurrahman EKĠZ Kadastro Teknisyeni Harita ve kadastro Davut BOZDEMĠR Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 15

16 Yusuf Kenan PAYÇU Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Bilgin KIZILCAN Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Mehmet Zeki BAġARAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Osman PALA Kadastro Teknikeri Kadastro bilirkiģisi Ayhan AKSOY Kadastro Teknisyeni Kadastro Ercan TUNÇAY Kadastro Teknisyeni Kadastro bilirkiģisi Mehmet ALKAN Kadastro Teknisyeni Kadastro bilirkiģisi Alibudak AKBUDAK Kadastro Teknisyeni Harita Kadastro, Fen bilirkiģisi Bilal BIYIKLI Kadastro Teknisyeni Tapu uygulamaları, harita uygulamaları, aplikasyonlar ġahabeddin ÇALIġIR Kadastro Üyesi Tapu, harita ve kadastro Banu ÜNAL Tekniker Tapu kaydı uygulaması ve tapu harita uygulamaları Ġskender ÖZKAN Kadastro Teknikeri Harita, Kadastro uygulamaları Hakan HOROZ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 16

17 Hicri ġenocak Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Mehmet ÖZSAYDI Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro,Fen bilirkiģiliği Dursun KILINÇKAYA Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro Hasan Hüseyin EDĠZ Tasarruf Kontrol Memuru Teknik hizmetler Emine ZEYBEKTEKĠN Kontrol Memuru Harita-Fen Kontrol Memuru Süleyman ÇETĠN Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro Demet GÜNGÖR Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Metin FĠDAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Dursun YAZAR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Veyis ÖZKARA Kontrol Memuru Harita-Kadastro Kaya BULUT Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro ġenay ÖZDEMĠR ERTANE Psikolog Psikolog Saibe Yeliz TEKĠN Psikolog Psikoloji, sosyoloji, aile danıģmanlığı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 17

18 Namdar BULUT Sosyolog Aile içi ve cinsel Ģiddet mağdurları, sosyal inceleme raporları, çocuk teslimi Mehmet ġenlġk Öğretmen, Sosyolog Sosyolog, Eğitim uzmanı Eyüp UZUN Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyal Hizmet Uzmanı Eyüp ÖZCAN Rehber Öğretmen Pedagog, Sosyal hizmet uzmanı, eğitim uzmanı Osman UYSAL Öğretmen, Ġdareci Eğitim Nihat ÖZCAN Eğitimci Eğitimci bilirkiģi, Aydın ALKAN Öğretmen Eğitim Uzmanı Mehmet UÇKUN Öğretmen Fizik uzmanı (Akademik) Recai ERAKÇORA Orman Yüksek Mühendisi Genel Ormancılık Ġsmail EROL Orman Yüksek Mühendisi Orman ĠĢletmeciliği, kadastro Mehmet ÇELĠK Orman Yüksek Mühendisi Genel Ormancılık, iģletme, fidan, koruma ve kadastro Kuddisi YILLIK Orman Yüksek Mühendisi Genel Ormancılık dalları Ahmet BRAZER Orman Yüksek Mühendisi Orman iģletmeciliği, orman kadastrosu, orman amenajmanı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 18

19 Bayram Ali MALAT Orman Yüksek Mühendisi Genel ormancılığın tüm dalları Ġlhan EROL Orman Yüksek Mühendisi Tüm bölümler, orman mühendisliği Ġsmail ÇETĠN Orman Mühendisi Genel Orman Mühendisliği, Orman iģletmesi Murat CAN Orman Mühendisi Orman Mühendisliği M.Abdullah ATALAY Orman Mühendisi Orman Mühendisliği Volkan KOÇ Orman Mühendisi Orman Mühendisliği Ali OLÇUM Orman Mühendisi Ağaçlandırma, orman kadastrosu, orman amenejmanı Nadir ERDOĞAN Orman Mühendisi Orman kadastrosu, orman suç ve cezaları Özlem KURTLU Almanca Tercümanı ve Almanca kursu eğitmeni Almanca-Türkçe Tercüme Yavuz TAMBAY Yeminli Tercüman DanıĢman, BilirkiĢi Almanca-Türkçe Tercümanlığı, Alman yasaları ve yabancı sorunları, aile sorunları, yurtdıģı emeklilik ve vize iģlemleri danıģmanlığı Yücel ALTINBAġAK Yeminli tercüman Fransızca tercüme yazılı ve sözlü, ingilizce tercüme yazılı ve sözlü Yıldıray ELĠK Veteriner Hekim Veteriner Hekim Nevzat CANBEK Veteriner Hekim Veterinerlik Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 19

20 Sebahaddin AYDIN Tarım Teknikeri Genel ziraat, tarımsal tüm konular Beyza HALAVURTE ġehir Plancısı Her ölçekteki imar planları, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 3194 sayılı Ġmar Kanunu 18.madde uygulamaları Metin DEMĠR Haluk KOÇKAYA Yasin GÜNEġ Yüksek ġehir ve bölge plancısı ġehir Plancısı Polis Memuru KamulaĢtırma ve mülk bilirkiģiliği, parselasyon planları, imar planları ile mevcut taģınmazlar arasındaki uyumun karģılaģtırılması, gayrimenkullerin fiili durumu ile resmi durumunun tespiti, yer tespiti, kamulaģtırma bilirkiģiliği, değer tespiti ve durum analizi Ġmar ve planlama faaliyetleri, plan revizyonu, plan tadilatları, kentsel dönüģüm, kentsel tasarım, ulaģım, toplu taģıma düzenlemesi, trafik düzenlemeleri, otopark alanları, kamulaģtırma, gayri ayni hak tesisi, irtifak hakkı, ifraz,tevhid, yola terk, yoldan ihdas çalıģmaları, gayrimenkul değerlendirme, ekspertiz, kiralama, arsa satıģ iģlemleri, 2886 sayılı yasa kapsamında yürütülen ihaleler Bilgisayar, güvenlik kamera inceleme, CD, HDD inceleme, bilgisayar arıza tespit, internet, e mail, HDD yedekleme Ali HASEKEN Polis Memuru Trafik bilirkiģiliği Uğur ZENGĠN Polis Memuru Trafik kaza tahkiki Vahit CAN Polis Memuru Trafik kazaları, trafik Ali Haydar KURT Polis Memuru Trafik kazaları, kaza analizi, trafik kazaları Mustafa ERYAġAR Trafik Polis Memuru Trafik Kazası kusur bilirkiģisi, Hakan TÜRE Trafik Polis Memuru Video,kamera, radar, takoğraf,alkolmetre, trafik kazası bilirkiģiliği Ġbrahim ZENGĠN Trafik Polis Memuru Trafik Kaza analizi ve bilirkiģisi Nuri BARAN Trafik Polis Memuru Trafik Uzmanı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 20

21 Tekin NAZLI Trafik Polis Memuru Trafik Bilal AY Trafik Polisi Kaza Yeri araģtırması, takograf Serkan BOSTANCI Trafik Polis Memuru Trafik kazaları bilirkiģiliği Musa ALTIN Bakım Trafik Teknik Görevlisi Trafik Akın ESKĠTAġÇIOĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi KamulaĢtırma, Ġzale-i Ģuyu, ecri misil, zarar ziyan tespit, tarımsal maliyet Birgül ESKĠTAġÇIOĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi Ġzale-i Ģuyu, kamulaģtırma tespit, zarar-ziyan ve tüm bilirkiģilik dalları Ali Ġhsan KÜÇÜK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarla bitkileri yetiģtirme ve ıslahı, bitki koruma Naci ÖZTÜRK Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisliği Engin KARABAĞLAR Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisliği Erol ARSLAN Ziraat Yüksek Mühendisi Tarla bitkileri, lisans, tarla bitkileri yüksek lisans Hasan DEDE Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Teknolojisi Bölümü, Gıda bölümü Mehmet GÜNEY Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisliğinin uzmanlık alanına giren tüm konular Engin KIRLANGIÇ Ziraat Yüksek Mühendisi Bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma, toprak bilgisi, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal araziler ve değerlendirme, tarımsal projeler, tarımsal yatırımlar, kamulaģtırma Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 21

22 Serkan BĠRSĠN Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliğinin tüm alanları Nihat AĞAN Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Neslihan KURNAZ Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Neslihan TAġAR Ziraat Mühendisi Tarla bitkileri Kasim ÖZGÜR Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri Mustafa HAYRAN Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri Esengül YILDIRIM Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Mustafa BÖKE Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri kamulaģtırma, toprak etüd, toprak kanunu, mera kanunu, biçerdöver maliyetleri, doğal çiçek soğanları Kemal HATIRNAZ Ziraat Mühendisi Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim AyĢe ÖZDEMĠR Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Yakup GÖKÇEN Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Ersin KANAR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği Metin ÖZDEMĠR Ziraat Mühendisi Zootekni Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 22

23 ġükrü ÖZDEMĠR Ziraat Mühendisi Tüm tarımsal konular Sevda KÜÇÜKKEBABÇI Ziraat Mühendisi Gıda kontrol belgesi, yem kontrol, süt ve et ürünleri, HACCP sertifikası, ekmek ve unlu mamüller Ertan SOYLU Ziraat Mühendisi Zootekni, ziraat mühendislerinin baktığı tüm iģler Sefa BarıĢ YILDIZ Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Muharrem SARIOĞLU Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği bölümü Hayrullah IġIKTAġ Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Mustafa Murat YAZAR Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Ġsmail TUNÇ Ziraat Mühendisi Toprak ve mera kanunu Erol TUNÇMAN Ziraat Mühendisi KamulaĢtırma CoĢkun ORUÇ Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Atilla YELKOVAN Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Aydın CESUR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği SavaĢ AKSOYLU Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 23

24 Hüseyin ÖZÇELĠK Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği Abdurrahman ÖZKAN Ziraat Teknisyeni, Tarım Teknikeri Ziraat ve Tarım Teknisyeni BAġKAN ÜYE ÜYE KEMAL YILMAZ FERĠDUN SÜZER AYġE SATAN Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 24

69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme

69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN 2015 YILI BİLİRKİŞİLİĞE

Detaylı

2014 Yılı Yemine Katılacak Bilirkişi Listesi

2014 Yılı Yemine Katılacak Bilirkişi Listesi 1 TAMER İRTEM EMLAKÇI 2 BİROL TUNALI DOKTOR 3 MEHMET DOĞAN MUHASEBECİ GAYRİMENKUL ALIM SATIMCISI GAYRİMENKUL YATIRIM KALP VE DAMAR HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, İŞ VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, GENEL TIP MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. DENİZLİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI

T.C. DENİZLİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI T.C. DENİZLİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI Sıra Adı ve Soyadı Mür. Tarihi Bölüm ve Uzmanlık Açık Adresi Telefon su İnşaat Teknikeri, İzale-ii Şuyuu, İmar Kirliliği, Tespit

Detaylı

İSTANBUL İLİ HUKUK VE CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ (2015)

İSTANBUL İLİ HUKUK VE CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ (2015) İSTANBUL İLİ UKUK VE CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ (2015) NO ADI SOYADI MESLEK / UNVANI UZMANLIK ALANI 1 YALÇIN ÇAKICI EMEKLİ 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ BELGE İNCELEME, İMZA, SATECİLİK, GRAFOLOJİ, KRİMİNALİSTİK

Detaylı

CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK MÜRACAATLARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.

CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK MÜRACAATLARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR. T.C. DENİZLİ ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO : 2012/798 Sıra No Kayıt No CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK MÜRACAATLARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR. Çalıştığı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2007 Sayı 323-Eki İÇİNDEKİLER Denizli Adli Yargı

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi

Detaylı

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi T.C. İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi 2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Sayın Üyeler; 24.05.2009 tarihinde genel kurulumuzca seçilen yönetim kurulu üyelerimiz çalıģma dönemi boyunca yaptıkları uygulamalarda ana sözleģmemize, kooperatifler

Detaylı

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI VE GENEL TIP TRAFİK KAZALARI UZMANI OLAY ÇÖZÜMÜ İŞ HUKUKU UZMANI SOSYAL HESAP

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI VE GENEL TIP TRAFİK KAZALARI UZMANI OLAY ÇÖZÜMÜ İŞ HUKUKU UZMANI SOSYAL HESAP SIRA NO BAŞVURU NO ADI SOYADI MESLEĞİ ÜNVANI UZMANLI ALANI LİSTE TÜRÜ AÇILAMA ALP VE DAMAR HASTALILARI VE 1 2 BİROL TUNALI DOTOR DOTOR CERRAHİSİ, İŞ VE İŞ YERİ HEİMLİĞİ, GENEL TIP ATEŞLİ SİLAHLAR, ATEŞSİZ

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: 0324 616 25 12 Faks: 0324 616 33 34 Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: bilgi@tarsus.bel.tr

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3 MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL Aktan AKARSU Aycan TÜRKEL H.Ġbrahim ATAMER Levent AYSEVĠNÇ Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN Bülten Yayın

Detaylı

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi

K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi T.C. İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Akar KARASU : İzmir Hakimi ÜYE :Hüseyin BAŞ : İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÜYE :Mehmet ARIK : İzmir Hakimi 2014

Detaylı

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kitap adı Yazarı Yayıncı Tarihi ISBN 1 Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler YaĢar Güçlü Seçkin 2010 2 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye'deki TartıĢmalar Kemal Özden Seçkin 2010 3

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK I Abdullah GÜL / T.C. CUMHURBAŞKANI II Recep Tayyip ERDOĞAN / T.C. BAŞBAKANI III Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı IV S. Kenan ŞAHİN / Pendik Belediye Başkanı V

Detaylı

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER VİZYON

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV.

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV. NAME - SURNAME YEAR of GRADUATION ORGANIZATION & POSITION Levent KĠRĠġÇĠ 1979 University of Pittsburgh,School of Pharmacy Professor of Pharmaceutical Sciences and Psychiatry Meriç ÖZTÜRKCAN 1979 YENI YUZYIL

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL T.C. Bahçelievler Belediyesi Performans Programı 2010 PERFORMANS PROGRAMI (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL 1 2 GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI 4 RECEP

Detaylı

AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ Seçim Çevresi S.NO Ad Soyad Doğum Tarihi Mesleği ADANA 1 ÖMER ÇELİK 15.06.1968 SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA 07.02.1943 VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR 06.06.1960

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU 1 2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitenin her türlü Bakım, Onarım, işletme ve yeni inşaatlarını yapmak

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DÜRÜSTLÜK DĠSĠPLĠN ii Değerli Fethiyeliler, Fethiye mizin önümüzdeki 5 yıllık geleceğini planlamaya yönelik olarak tüm ekibimizle çalıģarak tamamladığımız 2019 Stratejik Planımızda

Detaylı