T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2014 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ Berivan PĠRHAN EFE Avukat Hukukçu ve hesap uzmanı, maddi tazminat hesaplama uzmanı Nejat ġarsel Avukat Sosyal Güvenlik Hukuku, Bireysel iģ hukuku, Tazminat hukuku, miras tenkis hesapları, icra hukuku, alacak ve faiz hesapları Uğur TÜLÜ Avukat ĠĢ ve sosyal güvenlik hukuku, iģçi alacakları hesaplama, banka hukuku, banka kredi ihtilafları, hesaplama uzmanlığı Zeynep ERDĠNER TONGUÇ Avukat ĠĢ hukuku, tazminat hesabı, iģçi alacakları, aktüerya hesap uzmanı, icra hukuku, faiz hesabı Ercan ERDĠNER Avukat Aktüerya hesap uzmanı, iģ hukuku, toplu iģ hukuku, sendika toplu iģ sözleģmesi uzmanı Müslüm YULAF Avukat Kooperatif hukuku, sigorta ve bankacılık, marka hukuku, tüketici hukuki, hukukçu ve hesap iģleri, katkı payı, katılma alacağı, tenkis hesapları ve davaları, ecrimisil, banka kredi kartları ve davaları, itirazın iptali, kira, kira tespit davaları, kat mülkiyeti hukuku, iflas erteleme, itiraz, faiz, sıra cetveli, Avukat ücreti hukuku Haluk HIZAL Avukat Sigorta hukuku ile ilgili uyuģmazlıklar, Tüketici davaları Engin GÖKÇE Avukat ĠĢ hukuku uzmanı, hukukçu ve hesap uzmanı, aktüer hesabı, maddi tazminat hesaplama Ebru TUNALI Avukat Belediye Mevzuatı, Ġhale Kanunu, Ġdare Kanunu, Ġmar Hukuku Pınar ÖZENÇ BALKIR Avukat Marka hukuku, fikri ve Sinai haklar hukuku Erdem KELEġ Avukat ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku uzmanlığı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 1

2 Resül Orçun PULAT Avukat Hukukçu ve hesap uzmanı Nazım DĠK Avukat ĠĢ hukuku, iģçilik alacakları Ramazan YILMAZ Bankacı Bankacılık Adnan ATICI Bankacı Mevzuat ve bankacılık, ticari krediler, bireysel krediler (konut-tüketici kredileri) kambiyo, istihbarat ve mali tahlil YaĢar ÖZDEMĠR Bankacı Sigorta ve bankacılık uzmanı Cansın TURGUNER Bilgisayar Mühendisi Bilgisayar mühendisi, biliģim suçları uzmanı, CD çözümlemelerinden anlar Taner ORMAN Bilgisayar ĠĢletmeni Güvenlik kamerası kayıt çözümleri, CD ve ses kaydı çözümü, ofis ve internet uygulamaları, depolama birimleri çözümleme, cep telefonu ve haberleģme cihazları veri çözümü ile network Erkan AKGÜN Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Programcısı Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Programcısı Hasan Hüseyin GÖKDEMĠR Uzman Bilgi ĠĢlem, Bilgisayar donanım, yazılım, internet Ersin DAĞBAġI Ġ.K.M. Bilgisayar Programcılığı, CD Çözümleme, BiliĢim suçları çözümleme Hasan KürĢad SANCAK Bilgisayar Teknisyeni Bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknisyeni ve iģletmeni, biliģim suçları uzmanı Yılmaz TÜRK Bilgisayar ĠĢletmeni 5846 Sayılı Yasa (korsan kitap,cd) Emrah BEYGĠRCĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Tüm kullanıcıya sunulan internet hizmetlerindeki kusurların tespiti, değerlendirilmesi, donanım, yazılım, korsan yazılım tespiti, biliģim, bilgisayar ve elektrik cihazlarının üretiminden kaynaklanan hataların tespiti Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 2

3 Ruhi AYDIN Emekli Banka Müdürü Bankacılık Mesut ÇETĠN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Mühendisliği Alpaslan ÜN Çevre Mühendisi Çevre görevlisi, kamulaģtırma, iģ güvenliği uzmanı Emin CANKORUR Eczacı Eczacı Tahsin ERDOĞAN Emlak DanıĢmanlığı Emlak DanıĢmanlığı Cevdet BOZKURT Emlakçı Emlak BilirkiĢisi, mülk bilirkiģisi, kamulaģtırma bilirkiģisi Hasan ERTÜRK Ekonomist, Emlak MüĢaviri Mukayeseli mali tablo analizleri, hesap bilirkiģiliği, emlak-gayrimenkul yatırım danıģmanlığı Kemal ÇELĠK Emlakçı Gayrimenkul değerlendirme ve emlak ġerif Mehmet ORUÇHAN Emlakçı Gayrimenkul değer tespit uzmanlığı Erhan HAZNEDAROĞLU Emlakçı Emlak-Mülk BilirkiĢisi Saba Veli ÇAKAR Emlakçı Emlak komisyonculuğu Alaaddin SÖZERĠ Emlakçı Mülk bilirkiģisi Ramazan BAYER Milli Emlak ġefi Emlak bilirkiģisi Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 3

4 Osman ATAHAN Gayrimenkul Değerleme Uzmanı SPK Lisanslı Gayrimenkul değerleme uzmanı, mülk bilirkiģiliği, emlak bilirkiģiliği, veraset bilirkiģiliği, kadastro bilirkiģiliği, kamulaģtırma ve tüm gayrimenkul değer tespitleri, kira tespitleri Orhan TABAK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Mülk bilirkiģisi, taģınmaz değerlemesi Mehmet BAYIRLI Akademisyen Fizik, numerik hesaplama ve istatistik, bilgisayar Nurhayat METĠNER Ekonomist Muhasebe, Maliye,Ticaret Hukuku, vergi usul ve kanunu, SGK yasa ve mevzuatı, dıģ ticaret hukuku, vergi denetim incelemeleri Bedriye TUNÇSĠPER Prof.Dr.Öğretim Üyesi Ekonomist, Denetim, Muhasebe Standartları, sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı Mustafa ARSLAN ĠnĢaat Yüksek Mühendisi KamulaĢtırma bilirkiģiliği, betonarme ve çelik yapılar, imar mevzuatı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mevzuatı, gayrimenkul değerleme Mustafa YILMAZ ĠnĢaat Yüksek Mühendisi KamulaĢtırma, Değer tespitleri, çeģitli hukuki problemler Uğur ġahġn ĠnĢaat Mühendisi Proje ve her türlü yapı iģleri Orkun Selahattin KUMRAL ĠnĢaat Mühendisi Proje, yol ve her türlü yapı inģaatı Hüseyin TURAN ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat Mühendisliği ile ilgili konular Hülya TEKE ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat yapım, ihale mevzuatı, yönetim, inģaat, bina değerlendirme Naci SENCER ĠnĢaat Mühendisi KeĢif, değer tespiti,metraj, maliyet hesapları, ortaklığın giderilmesi, kaçak inģaat vd. Akın ÜNAL ĠnĢaat Mühendisi, ĠĢ güvenliği uzmanı ĠnĢaat Mühendisliği, ĠĢ Güvenliği uzmanlığı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 4

5 Burhan KORKMAZ ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi Nüket SENCER ĠnĢaat Mühendisi Değer Tespiti, keģif, metraj, maliyet hesapları, ortaklığın giderilmesi, kaçak inģaat, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, yapı denetimi Erol ABLAK ĠnĢaat Mühendisi Yapı Bahar GEZER ĠnĢaat Mühendisi Her türlü inģai faaliyetler, kıymet takdirleme raporları, proje inceleme ve tespitler ile 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 1163 sayılı kooperatifler kanunu ile ilgili konular Levent KEÇECĠOĞLU ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaatla ilgili tüm konular Emrullah Kadir ARIK ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi, kamulaģtırma, yapı Gülümser HIZAL ĠnĢaat Mühendisi Tüm yapı inģaatları (altyapı,üstyapı yol ve su yapıları) Kontrollük, iģ hukuku,iģ güvenliği, keģif,metraj,hakediģ,yapım ve satın alma ihaleleri, gayrimenkul değerleme, kıymet takdirleri, Cem ÇAĞLAR ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat mühendisi, kamulaģtırma, yapı Yusuf Ziya PALALI ĠnĢaat Mühendisi Bina, kamulaģtırma, ortaklığın giderilmesi, tapu iptali, tescil, tespit, kıymet takdirine itiraz,baraj, gölet, taģkın konuları, el atmanın önlenmesi, kal konuları Gülsüm GENÇ ĠnĢaat mühendisi ĠnĢaat konuları, kamulaģtırma, betonarme yapılar, metraj, keģif, ihale mevzuatı, hakediģ Tufan SEVĠNÇ ĠnĢaat Mühendisi KamulaĢtırma, iģ güvenliği uzmanlığı, yol yapım iģleri, çevre düzenleme iģleri, kaçak yapılar, keģif, metraj, maliyet iģleri, proje iģleri, imar iģleri, yapılarda hasar tespiti Kazım DOĞAN ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat mühendisliği Nedim BODUROĞLU ĠnĢaat Mühendisi Ekspertiz, kamulaģtırma, inģaat iģleri Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 5

6 Metin ÖZKAN ĠnĢaat mühendisi ĠnĢaatlarda Ģantiye Ģefliği inģaat denetim yapı kontrollüğü, proje ve uygulama denetçiliği, ekspercilik, icra mahkemelerinde bilirkiģilik, Adli Yargının tüm birimlerinde bilirkiģilik yapmaya Emine BĠNDAġ ĠnĢaat Mühendisi Gayrimenkul değerleme, kat karģılığı sözleģme, yarım kalmıģ bina, taģınmaz bedel takdiri, kamulaģtırma, mülk bilirkiģiliği, eksperlik, ayıplı yapı, tespit vb Abdurrahman KARAKAġ ĠnĢaat Mühendisi Üst yapı, Arsa-emlak, yol, altyapı (kanalizasyon, su) kazı-hafriyat vb iģler Süleyman GAZAĠOĞLU ĠnĢaat Mühendisi, ĠĢ güvenliği uzmanı ĠnĢaat, malzeme, tespit, kıymet, takdiri, mülk, kamulaģtırma, iģ güvenliği, iģ kazaları, ortaklığın giderilmesi Onur SATICI ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat, malzeme, değer tespit, kıymet takdiri, enerji kimlik uzmanlığı, Mülk KamulaĢtırma Resul SAYĠR ĠnĢaat Teknikeri Trafik, trafikbilirkiģiliği, trafik sinyalizasyon Sadettin DEMĠRARSLAN ĠnĢaat Teknikeri Trafik BilirkiĢiliği, trafik sinyalizasyonu Hasan ARISOY Jeoloji Yüksek Mühendisi Jeoloji, jeoteknik, yer altı suları Tülay ÖZDEN Jeoloji Mühendisi Yer altı suyu sondaj ruhsatı, derin sondaj, zemin etüdü, jeotermal etüd Çiğdem ERCAN IġIK Jeoloji Mühendisi Zemin Etüdü, hidroenerji, maden iģleri, su sondajı Ayfer ÇAKIR Jeoloji Mühendisi Jeotermal danıģmanlık, parsel bazında zemin etüdü, imara esas zemin etüdü, hidrojeoloji ve su sondajı, yer altı suyu arama ve kullanma etüdleri, jeolojik harita, jeolojik-jeoteknik etüdler, kaolen yatağının mineralojik kimyasal incelenmesi Erdinç Ali ĠÇTENDOĞUġ Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Elektrik Dağıtımı, transformatörler, elektronik haberleģme Tijen UYSAL Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanları Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 6

7 Bora AYZĠT Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisliği Hüseyin TÖRE Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik elektronik mühendisi, PLC yüksek gerilim, alçak gerilim, orta gerilim Osman KAFALIER Elektronik HaberleĢme Mühendisi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ali KESEN Elektronik ve HaberleĢme Mühendisi Elektronik ve haberleģme, bilgisayar, biliģim Murat Sabri SARAN Elektronik ve HaberleĢme Mühendisi Elektronik ve haberleģme mühendisliği Mehmet Faik ġenergġn Elektronik Mühendisi Bilgisayar donanımı ve yazılımı Hüseyin DOĞAN Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisliği, ĠĢ güvenliği uzmanı, enerji yöneticisi Muhittin SEZENGÖZ Elektrik Mühendisi Elektrik kazaları. Proje, hakediģ, iģ güvenliği, asansör, trafo, yüksek gerilim, iç tesisat, kamulaģtırma, icra, değer tespiti, yaklaģık maliyet hesapları Canel ZAĞLI Elektrik Mühendisi Yüksek Gerilim, Bina Elektrik Tesisatı,Kesin hesap,v.b. ġükrü SADIK Elektrik Mühendisi Yüksek Gerilim, Telekominikasyon, kamulaģtırma, elektrik motorları, elektrik hırsızlığı, elektrik malzemeleri, iģ sağlığı ve güvenliği (C sınıfı) Kablo TV, enerji nakil hattı, transformatör, yangın Ali Bahattin URAL Elektrik Mühendisi Yüksek Gerilim, Alçak gerilim, enerji tesisleri, plan, proje, yapım ve kontrollukları, proje ve yapı denetçisi Mustafa Cengiz AYZĠT Elektrik Mühendisi Telekominisikasyonun tüm dalları, asansör denetim, fabrika bakım onarım tesis, yüksek gerilim ve orta gerilim kontrol ve denetim, otomasyon ve ölçü kontrol iģl. Göksel SARFAKLAR Elektronik Teknisyeni Elektronik, iletiģim, haberleģme Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 7

8 Aydın ÖZDEMĠR Elektrik Teknisyeni Elektrikle ilgili hususlar Vedat TAġKIRAN Elektrik Teknisyeni Elektrik iç tesisat, otomasyon, AG ve OG Ģebekesi bakım onarım Tahsin BAYRAM Kimya Mühendisi Petro Kimya, Plastik Üretim, Kaizen, Kalite, ĠĢ Sağlığı güvenliği, kimyasal prosesler, kimya, su üretim ve ĢiĢeleme, ambalaj Gökhan ARIKAN Kuyumcu, gümüģçü, antikacı, mücevher alım satımı Değerli Mallar (altın,gümüģ, platin), kuyumculuk imalatı, ekipmanve makineleri, antikacılık, gümüģ eģya ve takı, değerli taģ (elmas, pırlanta,yakut, zümrüt, safir) ve yarı değerli taģlar (akik, firuze vb) ġeref TEKBAġ Sarraf Kuyumcu Sarraf, kuyumcu Mustafa Onur AKGÜNDÜZ Maden Mühendisi Maden mühendisi, iģ sağlığı ve iģ güvenliği uzmanı Mine DEMĠRÖZ Maden Mühendisi Ormanlık alanda verilen maden ve diğer izin, irtifak iģleri Dinçer DĠNÇ Makine Yüksek Mühendisi Makine, makine bakım ve onarım, makine ikmal ve trafik güvenliği Hayrettin YÜKSEL Makine Yüksek Mühendisi, Öğretim Üyesi Genel Makine Zarar Ziyan durum tespiti, motorlu taģıtla, trafik kazaları, kusur hasar tezminat hesabı, iģ kazaları güvenliği ve kusur tespiti, iģ makineleri Tülay BÜYÜKIġIK Makine Mühendisi Isı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, doğal gaz tesisatı, araç projelendirme, makine yatırım, iģ yeri ruhsat makine ekspertiz raporu, makine kapasite raporu, TSE ürün belgelendirme, iģ güvenliği uzmanlığı mevzuatı, LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonları Sedat ÇAĞLI Makine Mühendisi Yapı denetçisi, klima tesisatı, mekanik tesisat, havalandırma, ısı yalıtım, basınçlı hava, sıhhı tesisat, otomatik kontrol, gaz tesisatı, ısıtma tesisatı, soğutma tesisatı, endüstriyel tesisler gaz ve dönüģüm tesisatı Fethiye Burcu AYDEMĠR Makine Mühendisi, Öğretim Görevlisi Trafik kazaları, kusur, hasar iģ güvenliği, iģ kazaları, Fabrika makine değer, tespit, ısı, enerji, otomotiv, otomasyon, makine yedek parça tespit, değer tespit, arıza tespit Hikmet ÇEMREK Makine Mühendisi A sınıfı iģ güvenliği uzmanı, proje ve yapı denetçisi, doğalgaz tesisat, mekanik tesisat uzmanı, LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonları sorumlu müdürü Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 8

9 Gülsün ANTALYALI Makine Mühendisi Genel Makine, yapı denetim Emrah ALTUN Makine Mühendisi Makine Mühendisliği Turgay GÜLBAN Makine Mühendisi Trafik Kazalarında Kusur, araç hasarları, Yapı Tesisatları, hidroelektrik santraller Abdullah SERĠN Makine Mühendisi Isıtma-soğutma tesisatı, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, doğaldag tesisatı, kamu ihale mevzuatı Sevgi CANDAN Makine Mühendisi Mekanik Tesisat, keģif,proje, Kontrollük hizmetleri, ısıtma-havalandırma, sıhhi tesisat, kamu ihale mevzuatı Arda ÜSTÜNKOL Makine Mühendisi Makine Mühendisliği Ömür ERDĠN YÜKSEL Makine Mühendisi Trafik kazalarında kusur ve hasar belirleme, iģ güvenliği, fabrika makine değer, arıza tespiti, garanti kapsamı, benzin istasyonları, kusurlu mal tespiti, bina arıza tespiti Emin Engin ġakar Makine Mühendisi Genel makine imalatı, ısıtma, klima, soğutma, yapı tesisat, iģ güvenliği, endüstri yapıları, fabrika tesisleri, su pompaları, motorlu taģıtlar, sıhhi tesisat, yapı denetim Hasan Ali TÜZÜN Makine Mühendisi Araç muayene hizmeti Ergün IġIK Dr.Y.Mimar Yüksek Mimar, ġehircilik Doktoru Ġlker YILMAZ Mimar ĠnĢaat, imar, tescilli binalar, değer tespiti, mimarlıkla ilgili bütün konular Onur DÖNMEZ Mimar Mimari proje, Ģantiye Ebru AYDIN Mimar 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile ilgili konular, her türlü üst yapının kıymet takdirleme değerleri ve inģai faaliyetleri, proje incelemeleri Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 9

10 Bedriye ASIMGĠL Mimar Öğretim Üyesi Özel inģaat, mimarlık Ģirketinde mimari proje çizim ve iģ takibi, öğretim üyesi olarak yapı, konstrüksiyon, yapı bileģen ve elemanları, imar hukuku konusunda danıģman Mustafa Nejat ÖZCAN Mimar Mimarlık, inģaat, proje, keģif özeti, dekorasyon RüĢtü KANBER Mimar Mimari Proje uygulama ve denetim kontrollüğü inģaat yapı denetimi, Ģantiye Ģefliği ve diğer, imar kanunu (3194) mevzuatı ile ilgili iģler Onur AZĠZOĞLU Mimar ĠnĢaat Uygulama, hakediģ, restorasyon, hasar tespit, değer tespit, teknik Ģartnameler, yapı denetimi, hakediģ, kesin hesap, keģif, metraj, yaklaģık maliyet Derya KARAGÜL ATAHAN Mimar YaklaĢık maliyet, metraj, değer tespit, keģif, kaçak inģaat, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti v.d. Önder ER Mimar Mimarlık ile ilgili hususlar Naim TARACAR SMMM ġirketler, kooperatifler, Ģahıs firmaları, muhabese, cari hesap, borç, alacak kontrolu Birgül KIR TINAZTEPE SMMM Muhasebe, Ģirket, kooperatif,vergi vb. Nurten ERYAġA SMMM Muhasebe, gerçek kiģi, Ģirket ve kooperatif Muhsine ARSLAN SMMM ġirket, kooperatif, muhasebe ve gerçek kiģi Recep Turgut KURUL SMMM Vergi incelemesi, vergi uzmanı, kamu maliyesi uzmanı, Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları, ticari defter ve belgelerin muhabese ve mali denetimi Ġbrahim KAVAS S.M.M.M Hesap, muhasebe, vergi Nilhan TAĞA SMMM Gerçek kiģi, her türlü Ģirket, kooperatif, dernek vakıf ve köy gelir gider defter ve belgelerinin incelenmesi, kooperatifler kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi usul Kanunu ve SGK mevzuatı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 10

11 Metin KONYA S.M.M.M Muhasebe, vergi, denetim, SGK Selvet KIYMAZ S.M.M.M Muhabese, vergi Hamit ĠNANLI S.M.M.M Muhasebe, vergi, sigorta Yücel AKAL S.M.M.M Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir Hüseyin AVCI SMMM Gerçek kiģi, her türlü Ģirket, kooperatif, dernek vakıf ve köy gelir gider defter ve belgelerinin incelenmesi, kooperatifler kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi usul Kanunu ve SGK mevzuatı Yılmaz BAYKALA S.M.M.M Vergi inceleme Hüseyin YILMAZ S.M.M.M, Bağımsız Denetçi Mali müģavirlik, denetim Muhsin AYBER Ġç Denetçi- Muhasebe Denetmeni Hesap uzmanı, kıdem,ihbar, tazminat hesapları, SGK Mevzuatı, icra davaları, ticari defter ve muhasebe sistemleri, tüm ihale iģlemleri, vergi mevzuatı, borç alacak iliģkileri, Halil DOĞAN Hastaneler BaĢmüdürü Kamu ihaleleri, değer tespitleri, devlet memurları kanunları Cenk TUNÇSĠPER Vergi Hukuku, Mali MüĢavir, Bağımsız Denetçilik Vergi hukuku, ticaret hukuku, hesap uzmanı, mali müģavir, denetim,sermaye piyasası, bağımsız denetçi, mali tablolar analizi, bigorta ve reasürans, muhasebe standartı, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik, finansal yönetim, ekonomist ġakir SAKARYA Öğretim Üyesi ĠĢletme Bölümü, Muhasebe, Finansman A.B.D. 2b SMMM, vergi uzmanı, bankacılık uzmanı,kamu maliyesi uzmanı Hayriye YÜKSEL Personel ve Ġnsan Kaynakları Personel, insan kaynakları, ücret bordosu, kıdem, ihbar tazminat hesaplama, SGK iģ kanunu Mustafa YUMURTACI ĠĢ Takipçiliği Vergi, Kıymet Takdir ĠĢleri, ve 5018 S.K.Muhasebe yetki belgesi Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 11

12 Tuncay GÖKNAR Yazı ĠĢleri Müdürü Hesap bilirkiģisi Zafer DĠNÇ Yazı ĠĢleri Müdürü Hesap bilirkiģisi Nurgül ERYAġA Sigortacılık Sigortacılık Kerim ZORA Sigortacılık Araç değer,kıymet ve hasar ekspertiz, olay yeri hasar inceleme ve sigorta iģlemleri Ramazan KAPLAN Emekli Mal Müdürü, Devlet Ġhale Mevzuatı, memur suçları,emlak komisyonculuğu, sigortacılı, devlet memurları suçları ġaban KESEN Tütün Teknolojisi Mühendisi, Yaprak tütün, sarmalık kıyılmıģ tütün, enfiye v.b tütün ve mamülleri, sigara, puro, nargile, tütün ve mamülleri, pipoluk tütün mamülleri, makaron Cengiz ERDAL Harita Mühendisi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Harita Kadastro mühendisliği ile ilgili tüm konular, imar mevzuatı, parselasyon, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, imar planı uygulaması, hali hazır harita, arazi toplulaģtırması, kamulaģtırma bilirkiģiliği Hüseyin GÜLEġ Harita Mühendisi Harita-Kadastro Ümmü ÇOLPAN Harita Mühendisi Harita Mühendisliği Gültekin PELVAN Harita Mühendisi Kadastro Ġhsan BĠLGĠÇ Harita Mühendisi Harita ve Kadastro Mustafa YATAK Jeodezi ve Fotogremetri Mühendisi (Harita Kadastro Müh) Harita üretimi, Kadastro Murat ATAHAN Harita Kadastro Mühendisi Harita Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 12

13 Gökalp GÖKTEPE Harita Mühendisi Harita Kadastro Hakan ATEġ Harita Kadastro Mühendisi Kadastro Ömer DOĞAN Kontrol Mühendisi Harite ve Kadastro Birol GÜVEN Harita ve Kadastro Mühendisi Harita ve Kadastro Volkan KĠBAR Harita Mühendisi Ölçüm, Aplikasyon, taģınmaz konum tespiti, fen bilirkiģisi Duran ÇELĠK Harita Mühendisi Harita Mühendisliği Ali Galip TÜRKDÖNMEZ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hacı Ali BODUR Kadastro Kontrol Memuru Kadastro kontrol memuru Murat ġahġn Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hikmet TATAR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Tufan ġahġn Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Nusret BOZKURT Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Serhat UYGUR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 13

14 Ahmet GÜLEÇ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Zeki Mehmet CEYLAN Fen Kontrol Memuru Harite ve Kadastro Ġrfan AKTAN Kadastro Teknisyeni Kadastro, mülk bilirkiģiliği, kamulaģtırma Kasım SĠNGĠN Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Hasan Hüseyin CELEP Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni YaĢar DEMĠR Fen Kontrol Memuru Fen Memuru Ramazan ġahġn Fen Kontrol Memuru Teknik hizmetler Yücel ÜRÜN Kadastro teknisyeni Kadastro Teknisyeni Fazıl DAĞCI Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni Bahir ÇAKIR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Süleyman SAZAK Kadastro Kontrol Memuru Harita ve Kadastro Zait KAYAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Halil Ġbrahim ERGÜVAN Kadastro Kontrol Memuru Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 14

15 Veli CEYLAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Ali Hikmet ALTUĞ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Sadullah GÜLENÇ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Ramazan KORKUT Kadastro Teknisyeni Tapulama Kadastro ve harita uygulamaları Mustafa GÜVEN Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro Hüseyin ÇĠFTÇĠ Harita Teknikeri Harita Kadastro, Harita Uygulamaları Esmer DERTLĠ ALTIN Kadastro Teknisyeni Kadastro Abdullah ALTINTAġ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Mehmet Ali ALTINTAġ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Nedret KESĠMCĠ Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Ġsmet GÜNAL Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni, fen bilirkiģisi Abdurrahman EKĠZ Kadastro Teknisyeni Harita ve kadastro Davut BOZDEMĠR Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 15

16 Yusuf Kenan PAYÇU Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Bilgin KIZILCAN Kadastro Teknisyeni Tapulama, harita, kadastro uygulamaları Mehmet Zeki BAġARAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Osman PALA Kadastro Teknikeri Kadastro bilirkiģisi Ayhan AKSOY Kadastro Teknisyeni Kadastro Ercan TUNÇAY Kadastro Teknisyeni Kadastro bilirkiģisi Mehmet ALKAN Kadastro Teknisyeni Kadastro bilirkiģisi Alibudak AKBUDAK Kadastro Teknisyeni Harita Kadastro, Fen bilirkiģisi Bilal BIYIKLI Kadastro Teknisyeni Tapu uygulamaları, harita uygulamaları, aplikasyonlar ġahabeddin ÇALIġIR Kadastro Üyesi Tapu, harita ve kadastro Banu ÜNAL Tekniker Tapu kaydı uygulaması ve tapu harita uygulamaları Ġskender ÖZKAN Kadastro Teknikeri Harita, Kadastro uygulamaları Hakan HOROZ Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 16

17 Hicri ġenocak Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Mehmet ÖZSAYDI Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro,Fen bilirkiģiliği Dursun KILINÇKAYA Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro Hasan Hüseyin EDĠZ Tasarruf Kontrol Memuru Teknik hizmetler Emine ZEYBEKTEKĠN Kontrol Memuru Harita-Fen Kontrol Memuru Süleyman ÇETĠN Kadastro Teknisyeni Harita-Kadastro Demet GÜNGÖR Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Metin FĠDAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Dursun YAZAR Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Veyis ÖZKARA Kontrol Memuru Harita-Kadastro Kaya BULUT Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro ġenay ÖZDEMĠR ERTANE Psikolog Psikolog Saibe Yeliz TEKĠN Psikolog Psikoloji, sosyoloji, aile danıģmanlığı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 17

18 Namdar BULUT Sosyolog Aile içi ve cinsel Ģiddet mağdurları, sosyal inceleme raporları, çocuk teslimi Mehmet ġenlġk Öğretmen, Sosyolog Sosyolog, Eğitim uzmanı Eyüp UZUN Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyal Hizmet Uzmanı Eyüp ÖZCAN Rehber Öğretmen Pedagog, Sosyal hizmet uzmanı, eğitim uzmanı Osman UYSAL Öğretmen, Ġdareci Eğitim Nihat ÖZCAN Eğitimci Eğitimci bilirkiģi, Aydın ALKAN Öğretmen Eğitim Uzmanı Mehmet UÇKUN Öğretmen Fizik uzmanı (Akademik) Recai ERAKÇORA Orman Yüksek Mühendisi Genel Ormancılık Ġsmail EROL Orman Yüksek Mühendisi Orman ĠĢletmeciliği, kadastro Mehmet ÇELĠK Orman Yüksek Mühendisi Genel Ormancılık, iģletme, fidan, koruma ve kadastro Kuddisi YILLIK Orman Yüksek Mühendisi Genel Ormancılık dalları Ahmet BRAZER Orman Yüksek Mühendisi Orman iģletmeciliği, orman kadastrosu, orman amenajmanı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 18

19 Bayram Ali MALAT Orman Yüksek Mühendisi Genel ormancılığın tüm dalları Ġlhan EROL Orman Yüksek Mühendisi Tüm bölümler, orman mühendisliği Ġsmail ÇETĠN Orman Mühendisi Genel Orman Mühendisliği, Orman iģletmesi Murat CAN Orman Mühendisi Orman Mühendisliği M.Abdullah ATALAY Orman Mühendisi Orman Mühendisliği Volkan KOÇ Orman Mühendisi Orman Mühendisliği Ali OLÇUM Orman Mühendisi Ağaçlandırma, orman kadastrosu, orman amenejmanı Nadir ERDOĞAN Orman Mühendisi Orman kadastrosu, orman suç ve cezaları Özlem KURTLU Almanca Tercümanı ve Almanca kursu eğitmeni Almanca-Türkçe Tercüme Yavuz TAMBAY Yeminli Tercüman DanıĢman, BilirkiĢi Almanca-Türkçe Tercümanlığı, Alman yasaları ve yabancı sorunları, aile sorunları, yurtdıģı emeklilik ve vize iģlemleri danıģmanlığı Yücel ALTINBAġAK Yeminli tercüman Fransızca tercüme yazılı ve sözlü, ingilizce tercüme yazılı ve sözlü Yıldıray ELĠK Veteriner Hekim Veteriner Hekim Nevzat CANBEK Veteriner Hekim Veterinerlik Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 19

20 Sebahaddin AYDIN Tarım Teknikeri Genel ziraat, tarımsal tüm konular Beyza HALAVURTE ġehir Plancısı Her ölçekteki imar planları, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 3194 sayılı Ġmar Kanunu 18.madde uygulamaları Metin DEMĠR Haluk KOÇKAYA Yasin GÜNEġ Yüksek ġehir ve bölge plancısı ġehir Plancısı Polis Memuru KamulaĢtırma ve mülk bilirkiģiliği, parselasyon planları, imar planları ile mevcut taģınmazlar arasındaki uyumun karģılaģtırılması, gayrimenkullerin fiili durumu ile resmi durumunun tespiti, yer tespiti, kamulaģtırma bilirkiģiliği, değer tespiti ve durum analizi Ġmar ve planlama faaliyetleri, plan revizyonu, plan tadilatları, kentsel dönüģüm, kentsel tasarım, ulaģım, toplu taģıma düzenlemesi, trafik düzenlemeleri, otopark alanları, kamulaģtırma, gayri ayni hak tesisi, irtifak hakkı, ifraz,tevhid, yola terk, yoldan ihdas çalıģmaları, gayrimenkul değerlendirme, ekspertiz, kiralama, arsa satıģ iģlemleri, 2886 sayılı yasa kapsamında yürütülen ihaleler Bilgisayar, güvenlik kamera inceleme, CD, HDD inceleme, bilgisayar arıza tespit, internet, e mail, HDD yedekleme Ali HASEKEN Polis Memuru Trafik bilirkiģiliği Uğur ZENGĠN Polis Memuru Trafik kaza tahkiki Vahit CAN Polis Memuru Trafik kazaları, trafik Ali Haydar KURT Polis Memuru Trafik kazaları, kaza analizi, trafik kazaları Mustafa ERYAġAR Trafik Polis Memuru Trafik Kazası kusur bilirkiģisi, Hakan TÜRE Trafik Polis Memuru Video,kamera, radar, takoğraf,alkolmetre, trafik kazası bilirkiģiliği Ġbrahim ZENGĠN Trafik Polis Memuru Trafik Kaza analizi ve bilirkiģisi Nuri BARAN Trafik Polis Memuru Trafik Uzmanı Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 20

21 Tekin NAZLI Trafik Polis Memuru Trafik Bilal AY Trafik Polisi Kaza Yeri araģtırması, takograf Serkan BOSTANCI Trafik Polis Memuru Trafik kazaları bilirkiģiliği Musa ALTIN Bakım Trafik Teknik Görevlisi Trafik Akın ESKĠTAġÇIOĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi KamulaĢtırma, Ġzale-i Ģuyu, ecri misil, zarar ziyan tespit, tarımsal maliyet Birgül ESKĠTAġÇIOĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi Ġzale-i Ģuyu, kamulaģtırma tespit, zarar-ziyan ve tüm bilirkiģilik dalları Ali Ġhsan KÜÇÜK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarla bitkileri yetiģtirme ve ıslahı, bitki koruma Naci ÖZTÜRK Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisliği Engin KARABAĞLAR Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisliği Erol ARSLAN Ziraat Yüksek Mühendisi Tarla bitkileri, lisans, tarla bitkileri yüksek lisans Hasan DEDE Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Teknolojisi Bölümü, Gıda bölümü Mehmet GÜNEY Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisliğinin uzmanlık alanına giren tüm konular Engin KIRLANGIÇ Ziraat Yüksek Mühendisi Bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma, toprak bilgisi, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal araziler ve değerlendirme, tarımsal projeler, tarımsal yatırımlar, kamulaģtırma Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 21

22 Serkan BĠRSĠN Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliğinin tüm alanları Nihat AĞAN Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Neslihan KURNAZ Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Neslihan TAġAR Ziraat Mühendisi Tarla bitkileri Kasim ÖZGÜR Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri Mustafa HAYRAN Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri Esengül YILDIRIM Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Mustafa BÖKE Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri kamulaģtırma, toprak etüd, toprak kanunu, mera kanunu, biçerdöver maliyetleri, doğal çiçek soğanları Kemal HATIRNAZ Ziraat Mühendisi Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim AyĢe ÖZDEMĠR Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Yakup GÖKÇEN Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Ersin KANAR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği Metin ÖZDEMĠR Ziraat Mühendisi Zootekni Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 22

23 ġükrü ÖZDEMĠR Ziraat Mühendisi Tüm tarımsal konular Sevda KÜÇÜKKEBABÇI Ziraat Mühendisi Gıda kontrol belgesi, yem kontrol, süt ve et ürünleri, HACCP sertifikası, ekmek ve unlu mamüller Ertan SOYLU Ziraat Mühendisi Zootekni, ziraat mühendislerinin baktığı tüm iģler Sefa BarıĢ YILDIZ Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Muharrem SARIOĞLU Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği bölümü Hayrullah IġIKTAġ Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Mustafa Murat YAZAR Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Ġsmail TUNÇ Ziraat Mühendisi Toprak ve mera kanunu Erol TUNÇMAN Ziraat Mühendisi KamulaĢtırma CoĢkun ORUÇ Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Atilla YELKOVAN Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Aydın CESUR Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği SavaĢ AKSOYLU Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bölümü Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 23

24 Hüseyin ÖZÇELĠK Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisliği Abdurrahman ÖZKAN Ziraat Teknisyeni, Tarım Teknikeri Ziraat ve Tarım Teknisyeni BAġKAN ÜYE ÜYE KEMAL YILMAZ FERĠDUN SÜZER AYġE SATAN Hukuk Bilirkişi Listesi Sayfa 24

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2014 YILI CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ Berivan PĠRHAN EFE Avukat Hukuk konusunda uzman Nejat ġarsel

Detaylı

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/898 BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/897 BAŞKAN ÜYE ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ K A R A R Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Durdu KAVAK - Cumhuriyet

Detaylı

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ S.N. KAYIT NO ADI SOYADI BRANŞI 1 1 Osman ATAHAN Gayrimunkul Değerleme Uzmanı ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ S.N. KAYIT NO ADI SOYADI BRANŞI

Detaylı

BALIKESİR KONU: 2015 Ceza Bilirkişi Kabul Listesi 10/12/2014

BALIKESİR KONU: 2015 Ceza Bilirkişi Kabul Listesi 10/12/2014 T.C. BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SAYI : 2014/801 BALIKESİR KONU: 2015 Ceza Bilirkişi Kabul Listesi 10/12/2014 Başkan : A.C.M.Başkanı : Kemal YILMAZ 29513 Üye :

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI. 2012-2013 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I.ve II. ÖĞRETĠM FĠNAL SINAV PROGRAMI

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI. 2012-2013 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I.ve II. ÖĞRETĠM FĠNAL SINAV PROGRAMI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 212-213 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I.ve II. ÖĞRETĠM FĠNAL SINAV PROGRAMI 13: Finansal Muhasebe I Yrd.Doç.Dr.Nermin AKYEL 65 28-11 17: Finansal Muhasebe II Yrd.Doç.Dr.Nermin

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. KARABÜK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ Adalet Komisyonu Başkanlığı 2015 YILI KESİNLEŞEN HUKUK BİLİRKİŞİ LİSTESİ. Sıra No 1 ADEM ÜNAL

T.C. KARABÜK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ Adalet Komisyonu Başkanlığı 2015 YILI KESİNLEŞEN HUKUK BİLİRKİŞİ LİSTESİ. Sıra No 1 ADEM ÜNAL T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ Adalet Komisyonu Başkanlığı Sıra No Adı Soyadı 201 YILI KESİNLEŞEN HUKUK BİLİRKİŞİ LİSTESİ Tecrübe Uzm. Alanı Adres Tel No 1 ADEM ÜNAL 1012-BILGISAYAR ISLETMENI, 101-CD

Detaylı

ADI- SOYADI MESLEĞİ BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

ADI- SOYADI MESLEĞİ BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI BAŞVURU NO ADI- SOYADI MESLEĞİ BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI 1 HÜSEYİN ÖZ ZİRAAT TARLA BİTKİLERİ ZİRAİ BİLİRKİŞİ 2 SÜLEYMAN PEKTAŞ ZİRAAT ZİRAİ BİLİRKİŞİ MUHAMMED SEDAT 4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ YELİS İNSAN

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler KÜTAHYA BAŞVURU SIRA BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI ADI SOYADI NO

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI 2016 YILI BÖLGE ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE BİLİRKİŞİLİK TALEPLERİ KABUL EDİLEN VE 11/12/2015 GÜNÜ SAAT 10:00 DA YEMİN TÖRENİNE KATILMASI GEREKENLERE

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler KÜTAHYA BAŞVURU SIRA BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI ADI SOYADI NO

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk ArĢ. Gör. Mehmet SAYDAM mhmt3482@hotmail.com EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 224 00 89 Yrd.Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R

T.C. KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R KARAR..NO... : 2015/554 KARAR TARİHİ...: 27/11/2015 T.C. KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Hakan TÜRKÖN (40940)ACM Başkanı ÜYE : İlyas YAVUZ (40082)Cumhuriyet

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

2014 YILI SAVCILIK VE CEZA MAHKEMELERİ, HUKUK MAHKEMELERİ VE TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİDİR

2014 YILI SAVCILIK VE CEZA MAHKEMELERİ, HUKUK MAHKEMELERİ VE TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİDİR 2014 YILI SAVCILIK VE CEZA MAHKEMELERİ, HUKUK MAHKEMELERİ VE TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİDİR S.No ADI SOYADI BİLİRKİŞİ TÜRÜ BAŞVURDUĞU ALAN RED NEDENİ 1. İbrahim İSTANBUL Hukuk

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

2015-2016 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2015-2016 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 0 2 Kurum İçi Yatay Geçiş Esas Şartlarını Taşıyan Öğrenciler Biyoloji 5 5 Matematik 2 2 Türk Dili ve

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

Detaylı

2015-2016 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2015-2016 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 Sosyal

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ

2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU TARAFINDAN OLUŞTURULAN 5271 SAYILI CEZA MAHKEMELERİ KANUNUNUN 64 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE OLUŞTURULAN 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ SIRA NO BAŞ. NO

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü EĞİTİM FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR 0 446 2240089 1103 0 533 653 39 22 hhbahar@erzincan.edu.tr BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ÖZTÜRK AĞIRBAŞ 0446 2240089 1416 0505 8313642 oagirbas@erzincan.edu.tr

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO. ADI VE SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO. ADI VE SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI 2016 YILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE BİLİRKİŞİLİK TALEPLERİ KABUL EDİLEN VE 11/12/2015 GÜNÜ SAAT

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik 5 Kimya 2 2 Biyoloji 2 2 Matematik(İÖ) 5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Müh.Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ. Ünvanı. Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı 7305 2587305 -

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ. Ünvanı. Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı 7305 2587305 - Adı Soyadı Mustafa KAYHAN Dr. İbrahim ÖZCAN Burhan DEMİROK HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ Ünvanı Genel Müdür 7301 2587301 2587344 Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ RESUL LEKESİZ ŞUBE BAŞKANI EMREM YAPI CAM TUĞLA, PROFİLİT CAM, DEKORATİF DOĞAL TAŞ,İNŞAAT 3120566 3165614 5326163469 emrem@camtugla.org HASAN DEMİR

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

KARABÜK SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜYE BİLGİLERİ

KARABÜK SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜYE BİLGİLERİ S. NO ADI VE SOYADI ÜNVANI TELEFON 1 Hüseyin EKEN SMMM 0370 4153402 2 Kamil ÖZTÜRK SMMM 0370 4125700 3 Nail VURAL SMMM 0370 4122382 4 Mustafa SOYLU SMMM 0370 4126496 5 M.Saim YILMAZ SMMM 0370 4127434 6

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ

2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU TARAFINDAN OLUŞTURULAN 5271 SAYILI CEZA MAHKEMELERİ KANUNUNUN 64 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE OLUŞTURULAN 2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ SIRA NO BAŞ. NO

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI STAJ KOMİSYONU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI Öğr. Gör. Ġsmail KILIÇ Öğr. Gör. Didem KÖSEDAĞ Öğr. Gör. Lale GEVREK MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MOBİLYA

Detaylı

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V.

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. AKTS KOORDİNATÖRLERİ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. Rektör Yardımcısı V. Kurum Koordinatörü Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa SAATCI Prof. Dr.

Detaylı

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No:

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: Osman AYDIN Gıda Mühendisi Müdür 101 Bülent GÜNEŞ Biyolog Mikrobiyoloji Laboratuvarı 179 Sibel KADIOĞLU Biyolog Kimsayal Analiz Laboratuvarı 127 Ali KONAŞ Biyolog

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2011/2012 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SİNAV TARİHLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2011/2012 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SİNAV TARİHLERİ BANKACILIK VE SİGORACILIK PROGRAMI 1. SINIF Makro İktisat Öğr. Gör. Dr. Fahriye Gözgü 178 28.05.2012 10:30 Türk Dili II Okt. Gökhan Türk 161 29.05.2012 09:00 Yabancı Dil II Yılmaz Tekeoğlu 130 30.05.2012

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr.

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr. FYK Üyeleri 1) Prof.Dr.SatılmıĢ TEKĠNDAL 2) Prof.Dr.Kadir ERKAN 3) Prof.Dr.Muharrem YILMAZ 4) Doç.Dr.Mustafa ÇANAKÇI 5) Doç.Dr.Celal ÇEKEN 6) Yrd.Doç.Dr.Özcan ATLAM 7) Yüksel YILMAZ FAKÜLTE KURULU Üyeleri

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ;

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ; T.C. TEKİRDAĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L A N Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik,

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2011 Yılı) 23.12.2011 tarihinde Üyemiz Mustafa Kemal TOKATLI ameliyat oldu. 14.12.2011 tarihinde Üyemiz Mehmet EZERER vefat etti. 11.12.2011 tarihinde Üyemiz Müslüm TĠBER anjiyo

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınavı Yapacak Öğretim Elemanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınav Yapılacak Birim/Bölüm Sınavın Yapılacağı Yer Tarih

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

T.C. ZONGULDAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. ZONGULDAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. ZONGULDAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, Adli Yargı Adalet Komisyonumuz tarafından Bölge Adliye Mahkemesi Adli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI Öğretim Elemanının Adı Soyadı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI Sınava Girecek Bölüm Sınav Yapılacak Birim

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN BANKASI ANONĠM ġġrketġ NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI 80 ÖS./Û^ :00. Prof Dr. Ali Naci TANKUT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI 80 ÖS./Û^ :00. Prof Dr. Ali Naci TANKUT BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI Toplantı no Toplantı tarihi Toplantı saati Toplantı yeri Toplantıda hazır bulunanlar Karara sıra No 80 ÖS./Û^2016 11:00 Prof. Dr. Ali Naci TANKUT un

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı 1.S./İ.Ö.

Bilgisayar Programcılığı 1.S./İ.Ö. Bilgisayar Programcılığı 1.S./İ.Ö. Prof.Dr.Kamil DEMİRCİ Matematik-1 Öğr.Gör. Volkan ÇAVUŞ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Su Ürünleri F.- Bilgisayar Lab Öğr.Gör. Resul TUNA Okt. Mehtap DEMİRTÜRK Okt. Özgür

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı) Sadi GÖKTAġ (Müdür

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ VE PROGRAMLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ VE PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ VE PROGRAMLARI Öğretim Elemanı Ders Verilecek Birim/Bölüm Dersin Yapılacağı Bina ve Derslik

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı