EN15232 normunun yeni versiyonu Bina Otomasyon Sistemlerinin bina verimliliği üzerindeki etkileri Hannes Luetz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN15232 normunun yeni versiyonu Bina Otomasyon Sistemlerinin bina verimliliği üzerindeki etkileri 2012-1. Hannes Luetz"

Transkript

1 Hannes Luetz Ürün Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH EN15232 normunun Sistemlerinin bina EN15232 ( ) standardının, 2007 yılında yayınlanmıș olan mevcut EN15232 normunu revize etmekte ve kapsamını genișletmektedir. Bu yeni versiyon yeni ve mevcut binalardaki enerji verimliliğini tahmin etmek ve bina otomasyon sistemlerinin yenilenmesine yapılacak yatırımların karlılığını değerlendirmek için bir yöntem önermektedir.

2 EN15232, enerji verimliliğini tahmin etmek için iki yöntem tarif etmektedir: - burada ayrıntılı olarak açıklanan faktör tabanlı bir hesaplama ve; - planlanan otomasyon olanaklarına ayrıntılı olarak hakim olmayı gerektiren ayrıntılı hesaplama yöntemi. Sözlük EN: BACS: TBM: EPBD: CEN: Avrupa Normu Kontrol Sistemi ( Building Automation Control System ) (ısıtma, havalandırma, sıcak su ve aydınlatma için etkili kontrol sağlar) Teknik Bina Yönetimi ( Technical Building Management ) (binaların ișletimi, bakımı ve yönetimi için bilgi sağlar) Avrupa Direktifi 2002/91/EC Binaların Enerji Performansı Direktifi ( Energy Performance of Buildings Directive ) (Binaların genel verimliliğine ilișkin direktif) Commitée Européen de Normalisation Avrupa Standartlar Komitesi Enerji tüketimlerinin belirlenmesi için pek çok yeni ve mevcut binanın değerlendirilmesi gerekir, bu yüzden uzman olmayanlar tarafından kolayca kullanılabilecek hızlı ve güvenilir bir araca gerek vardır. Avrupa standardı EN15232 nin ( ) BACS ve TBM iyileștirmelerinin binanın tüketimi üzerindeki etkisini incelemek için faktör tabanlı bir yaklașımın iyi bir örneğidir. EN15232, EPBD bünyesindeki özgül standartlardan yalnızca bir tanesidir. Yaklașık 40 adet standart farklı enerji tüketimlerinin hesaplanmasıyla ilgili olmakla birlikte, EN15232 özel olarak bina otomasyonunun ve bina yönetiminin ısı ve elektrik tesisatı üzerindeki ni ele almaktadır.

3 Așağıdaki șekil bu ilișkiyi göstermektedir. Enerji verimliliini hesaplama yöntemi (EPBD nin 4., 5. ve 6. Maddeleri) Yeni binalar için enerji verimlilii gereklilikleri EPBD tarz. 4,5 önemli yenilikler EPBD tarz. 4,6 Enerji verimlilii Enerji verimliliini ifade etme yollar EN Toplam enerji tüketimi, ana enerji, CO 2 emisyonlar salanan toplam enerji Enerji derecesini hesaplama ve ölçme prosedürleri EN stma, soutma, nemlendirme, kurutma, scak su, aydnlatma ve havalandrma sistemlerinin sistem ve bina enerji talepleri EN ISO 13790, EN , EN , EN 15243, EN , EN , EN 15265, EN 15193, EN 15241, EN EN Tanm ve terminoloji, d mekan iklim verileri, iç mekan koullar, ar snmadan ve güneten koruma, bina bileenlerinin s korumas, havalandrma ve hava filtreleme, vb. Örnek: EN ISO 6W6, EN ISO 13370, EN ISO , EN 13947, EN ISO 10211, EN ISO , EN ISO 14663, EN ISO 10456, EN 15242, EN 13775, EN 15251, EN ISO 15927, EN ISO 7345, EN ISO 92S3 Șekil 1: Binaların Enerji Performansı Direktifi ni (EPBD) desteklemesi açısından CEN standartlarının geçmiși, bugünkü durumu ve geleceği. Kaynak: Cense publication

4 EN15232 yi uygulamanın sonuçları bina sahiplerine, mimarlara ve danıșmanlara mevcut binaların iyileștirilme potansiyeline ve bunun yanı sıra binaların daha optimum șekilde yönetilmesine geçildikten sonra enerji tüketimindeki bu değișikliğe karșılık gelecek azalmaya ilișkin bilgi sağlar. Standart binalar için dört verimlilik sınıfı belirler: Sınıf C referans sınıfıdır. A Isıtma/Soğutma Klima Aydınlatma Gölgelendirme örn. Haberleșme özelliği olan bağımsız oda ve gereklilikler örn. basınç kontrollü pompalar örn. otomatik hava akıș Yüke bağlı referans değerli hava besleme otomatik aydınlatma örn. otomatik ıșık düzeyi kontrollü örn. otomatik varlık algılamalı gölgeliklerin kombine ve sıcaklık B örn. Haberleșme özelliği olan bağımsız oda örn. așama kontrollü pompalar örn. çok kademeli fan Hava durumuna göre kompanze edilen referans değerli hava besleme otomatik aydınlatma örn. otomatik ıșık düzeyi kontrollü örn. otomatik varlık algılamalı gölgeliklerin otomatik C örn. termostatik vanalı veya elektronik kontrollü bağımsız oda örn. aç/kapa kontrollü pompalar örn. aç/kapa fan örn. sabit referans değerli hava besleme manuel ıșık örn. merkezi kapatma sinyalli manuel anahtar motorlu gölgeliklerin el ile çalıștırılması D örn. bağımsız oda yok örn. pompalar kontrolsüz örn. hava akıș yok örn. hava besleme yok manuel ıșık örn. manuel anahtarlı motorlu gölgeliklerin el ile çalıștırılması Șekil 2: Standart içindeki Tablo 2 den bir alıntı.

5 Așağıdaki Șekil 3 tüm bina otomasyon ișlevlerini ve bunların dört verimlilik sınıfından birine atanmasını göstermektedir. Tüm griye taralı alanlar bir ișleve karșılık gelen sınıfla ilișkilendirmektedir. Sınıf tanımları: Mesken Mesken olmayan bina D C B A D C B A OTOMATİK KONTROL 1 ISITMA KONTROLÜ 1.1 Emisyon Kontrol. sistemi sensör veya oda düzeyinde tesis edilebilir. Ilk durumda birden fazla odayı kontrol edebilir. 0 Otomatik kontrol yok 1 Merkezi otomatik kontrol 2 Bağımsız odaların X 3 Haberleșebilen bağımsız odaların X 4 Haberleșebilen bağımsız odaların isteğe bağlı 1.2 TABS için emisyon 0 Otomatik kontrol yok 1 Merkezi otomatik kontrol 2 Gelișmiș merkezi otomatik kontrol X Șekil 3: İșlevlerin listesi ve bunların BACS verimlilik sınıflarına atanması. Verimlilik sınıfı C, BACS ve TBM ișlevleri için asgari gereklilikleri tanımlar (EN15232 içindeki Tablo 3 ten alıntı). Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi sınıf C zaten ayrı oda nü gerekli kılmaktadır. Sınıf B düzeyine denetleyicilerin birbirleriyle iletișim kurmasına izin verilerek çıkılırken, sınıf A düzeyine istek üzerine çalıșan bir kontrol sistemi (örn. CentraLine SERVAL ayrı oda kontrol sistemi) kullanılarak çıkılır. Bu tür imkanların olmadığı (örn. havalandırma sisteminin bulunmadığı) durumlarda, hiçbir değerlendirmenin göz önüne alınması gerekmez. Aynı ölçüt, bu bağlamda daha az önemli olan sistemler için de geçerlidir; burada kararlar planlayıcılara aittir. Standart içindeki Tablo 3 ün tamamı sınıf C nin verimlilik faktörlerinde referans olarak alınan tüm gerekliliklerini göstermektedir (liste ayrıca projenin asgari gereklilikleri için de kullanılabilir).

6 Așağıdaki tablo standardın, verimlilik faktörlerinin, ısı ve elektrik uygulamalarına bölünmüș olarak en önemli kısımlarını göstermektedir. Bina türleri D Enerji verimli değil BACS verimlilik faktörü fbscs,th C B (Referans) Standart Gelișmiș: A Yüksek enerji verimliliği Ofisler Konferans salonları Okul binaları Șekil 4: Isı verimlilik faktörleri (Standart içindeki Tablo 5 ten alıntı) Bina türleri D Enerji verimli değil Tüm BACS verimlilik faktörleri fbscs,th C B (Referans) Standart Gelișmiș: A Yüksek enerji verimliliği Ofisler Konferans salonları Okul binaları Hastaneler Șekil 5: Elektrik verimlilik faktörleri (standart içindeki Tablo 5 ten alıntı)

7 EN yi enerji tüketimi bilinen yenileme projelerine uygularken, önerilen yatırımdan elde edilecek tasarruf kolayca hesaplanabilir: Bir mülk sahibi ofisini verimlilik sınıfı C den verimlilik sınıfı A ya yükselttiğinde; norm, ısıtma için enerji tüketiminin %30 düștüğünü (0,7 lik bir faktör), elektrik enerji tüketiminin ise %13 düștüğünü (0,87 lik bir faktör) göstermektedir. Dolayısıyla mevsim bașına ,00 olan ısıtma maliyetlerindeki tasarruf yılda yaklașık 3.000,00 EUR, ,00 EUR olan elektrik gücü maliyetlerindeki tasarruf ise yılda yaklașık 3.250,00 EUR olmaktadır. Peki ama BACS ye yükseltmek tam olarak ne demektir? Tesisatçının iyileștirmesi gereken nedir? Eklenmesi gereken ișlevler Șekil 3 te görülebilir: Oda otomasyonu (ısıtma/soğutma): Termostatik vanaların, enerji talebini enerji sağlayıcısına (kazanlar, soğutucular) aktaran haberleșme özellikli oda kontrolörleriyle değiștirilmesi; örn. CentraLine Lion veya Tiger ile birlikte CentraLine Serval. Kumanda odası otomasyonu (ısıtma ve soğutma enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması): Isıtma devrelerindeki ısı ihtiyaçlarının ısı üreten cihazlara (kazan, soğutucu) aktarılması gerekir. Optimize edilmiș bașlatma/durdurma ișlevlerinin kullanılması, değișken hızlı pompa kullanılması ve enerji üretim sekansının verimlilik düzeyine uygun olarak denetlenmesi. Klima: Anahtar sözcükler; yüke bağlı kontrol, dıș hava kompanzasyonu, entalpi ve nem dür. Aydınlatma: Burada önemli olan nokta, otomatik olarak insan varlığının algılanması ve otomatik aydınlatma dür. TBM de yapılan iyileștirmeler: BACS deki hataların saptanması, enerji tüketiminin ve iç mekan koșullarının izlenmesi. Tüm ișlevler Centraline Mühendislik Yazılımı olan COACH üzerinden kullanılabilir ve kontrolöre indirilebilir; bu șekilde verimlilik sınıfı A ya ulașılabilir.

8 Pek çok renovasyon ișinde, mevcut bina otomasyon sisteminin yukarıda açıklanan ek ișlevleri sağlayan yeni bir sistemle değiștirilmesi gerekir. Yeni binalara, ileride yapılacak eklemelerin kolayca entegre edilebilmesi için daima genișletilebilir bir bina otomasyon sistemi kurulmalıdır. Söz konusu olan tüm verimlilik faktörleri göz önüne alındığında, ortaya çıkan sonuç önemli enerji tasarrufu potansiyeli sunmaktadır. Ofislerde; yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi, ısı enerji tüketimindeki azalma %30 a varan tasarruf sağlamaktadır.. İklimlendirmenin daha büyük bir rol oynadığı durumlarda (örn. konferans salonları veya süpermarketler), hava kalitesi nün optimum yük koșullarına göre hassas bir șekilde belirlenebilmesi göz önüne alındığında tasarruf daha yukarı düzeylere de (%50 ye kadar) çıkabilmektedir. Özet EN nin uygulanması, BACS ve TBM den elde edilebilecek enerji verimliliğinin tahmin edilebilmesini sağlamaktadır. Basitleștirilmiș olan yöntem hassas hesaplamalar sunmamakta, ancak kontrol sisteminin yükseltilmesinden beklenebilecek yararların güzel bir özetini vermektedir; kullanıcının ve bina sahibinin, kontrol sistemlerinin güncel verimlilik derecesini belirlemesini olanaklı kılmaktadır. Verimlilik faktörlerinin kullanılması, bir bina sahibinin, BACS yükseltmesine yapılacak yatırımın beklenen karlılığını hesaplamasını olanaklı kılmaktadır. Ancak basitleștirilmiș sistem yine de bina kullanımının tüm yönlerini kapsamamaktadır. Daha genel girdi parametreleri; örneğin kullanım dönemlerinin serbestçe seçilmesi, kullanılan alanlar ve oda sayısı olarak ișlevlerin kapsam yüzdesi tercih edilir. Modern bina otomasyon sistemleri binanın sınıf A olarak değerlendirilmesi için gereken tüm özelliklere sahiptir. Tablolar iyileștirme ve yükseltme açısından mevcut binaların sahip oldukları muazzam potansiyeli ve yeni binaların elde edeceği yararları göstermektedir. CentraLine ve Avrupa genelindeki ortakları, gelișkin kontrol sistemlerinin sunduğu avantajlarının tanıtımını yapmaktadır. Çoğu projenin EN ile hesaplanandan daha yüksek enerji tasarrufları elde etmiș olduğu gerçeği muhtemelen ișlevlerin grafik kontrol sunan sistemlerin daha kolay anlașılır ve kullanılır olmasına dayanmaktadır. Örnek projeler adresindeki CentraLine web sitesinden bulunabilir.

9 Görüntü kaynakları: Șekil 1: Cense publication dan alıntı Șekil 2: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Șekil 3: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Șekil 4: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Șekil 5: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Kaynaklar: EN15232( ) standardının İngilizce. Yazı ișleri irtibat kișisi: Ansel & Möllers GmbH Simone Setka Koenig-Karl-Strasse 10 D Stuttgart Tel: / ; Faks: -25 E-posta: Binalarda enerji verimliliği konusu hakkında daha fazla bilgiyi adresinden alabilirsiniz. Bu siteden CentraLine uzmanları tarafından yazılmıș makaleleri görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. CentraLine hakkında daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. CentraLine Honeywell GmbH Böblinger Straße 17 D Schönaich

Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü 2011-3.

Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü 2011-3. 2011-3 Hannes Lütz Ürün Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Binalar kullanım ömürleri süresince sürdürülebilir inşaat

Detaylı

Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer

Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer 2011-2 Edgar Mayer Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Çığır açan enerji Sıfır enerji tüketimi: 2019 dan sonraki binalar için koyulmuş hedef. Uzmanlar şu anda bu hedefe ulaşmak için

Detaylı

Teknik hizmetlerin bir hastaneye entegre edilmesi için akıllı çözümler 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Teknik hizmetlerin bir hastaneye entegre edilmesi için akıllı çözümler 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Teknik hizmetlerin Avrupa da binalar enerji tüketiminin %40 ını oluşturur. Özellikle hastanelerin enerji konusundaki talepleri

Detaylı

Enerji yönetimi: Enerji tüketiminin izlenmesi, görselleștirilmesi, değerlendirilmesi ve optimizasyonu 2012-2. Michael Rader

Enerji yönetimi: Enerji tüketiminin izlenmesi, görselleștirilmesi, değerlendirilmesi ve optimizasyonu 2012-2. Michael Rader 2012-2 Michael Rader Pazarlama Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Enerji yönetimi: Kısım 2: tüketim verilerinin görselleștirilmesi ve İki kısımdan olușan bu makale serisinin ilk bölümünde; gerekli altyapı,

Detaylı

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği HVAC bina teknolojisi deneyimli ortaklardan gelen enerji tasarrufu ve garantili konfor Siemens in

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

Bina Teknolojileri. Synco ile HVAC kontrolünde kolaylık ve enerji tasarrufu

Bina Teknolojileri. Synco ile HVAC kontrolünde kolaylık ve enerji tasarrufu Bina Teknolojileri Synco ile HVAC kontrolünde kolaylık ve enerji tasarrufu Üstün konfor ve enerji verimliliği için Synco Binalar, boyutları, kullanım ömürleri ve konfor gereksinimlerine göre farklı HVAC

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri için Ölçüm Çözümleri

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri için Ölçüm Çözümleri Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri için Ölçüm Çözümleri C/ F m/s Pa bar/psi %RH kpa ph CO MPa Lux CO 2 hpa micron O 2 inch HG Isıtma, soğutma, havalandırma ve ventilasyon için ölçüm çözümleri İyi

Detaylı

Enerji Verimliliği...

Enerji Verimliliği... ...Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde (EN 13779) 1 daha iyi hava kalite kontrolü sayesinde enerji etkinliği Mr. Hannes Lütz Ürün Geliştirme Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Açık

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Answers for infrastructure. Synco ile HVAC Kontrolü Kolay ve enerji verimli

Answers for infrastructure. Synco ile HVAC Kontrolü Kolay ve enerji verimli Answers for infrastructure. Synco ile HVAC Kontrolü Kolay ve enerji verimli Synco üstün konfor ve enerji verimliliği için Bina ölçeğine, kullanım ömrüne, işletim sürelerine ve konfor ihtiyaçlarına göre

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

BİNA DENETİM PROTOKOLU

BİNA DENETİM PROTOKOLU Değerlendirmesi EPANR Bina Denetim Kontrol Listesi BİNA DENETİM PROTOKOLU Bina denetimi sırasında veri toplama rehberi (kontrol listesi, ulusal ve uluslar arası standartlar ) Son Rapor, Haziran 2007 Bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

HVAC uygulamaları için ABB sürücüleri ACH550, 0,75 ile 355 kw arası

HVAC uygulamaları için ABB sürücüleri ACH550, 0,75 ile 355 kw arası HVAC uygulamaları için ABB sürücüleri ACH550, 0,75 ile 355 kw arası İŞLETME PROFİLİ ENDÜSTRİLER ÜRÜNLER UYGULAMALAR UZMANLIK ORTAKLAR SERVİSLER HVAC için kullanıma hazır AC sürücü ABB HVAC sürücüsü, tüm

Detaylı

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2011 Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı 93. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama Testo Çözümü Örnek uygulama Enerji verimliliği uygulama kılavuzu Basınçlı hava sistemleri Basınçlı hava sistemleri, çoğu işyeri ve özellikle de üretim tesisi için başlıca araçlardan olmasına rağmen, genellikle

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ Bilindiği gibi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ni hazırlık aşamasından yürürlüğe

Detaylı

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir.

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir. 83. Sayının ekidir. HVAC SİSTEM ANALİZİ VE SİSTEM SEÇİMİ Bir Sistemin Seçimi HVAC Sistemleri ve Ekipmanı Yer Gereksinimleri Hava Dağıtımı Boru Tesisatı Sistem Yönetimi Bir HVAC sistemi, belirli bir mahalde

Detaylı

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ Bina otomasyon sistemleri (BOS), akıllı binalarda bulunan teknik sistemlerin (ağırlıklı olarak HVAC+Aydınlatma) bilgisayar teknolojisi kullanılarak izleme-kumanda-kontrol yapılabilmesine

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı