BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli olmak üzere yapılacak ola atölye stajıdır. İkici ve üçücü stajlar ise üiversite dışıda kurum ve kuruluşlarda, her biri e az 20 iş güü süreli olmak üzere yapılacak ola stajlardır. 20 iş güü; dersler (yaz okulu dahil), kayıt ve sıavlarla çakışamaz. MAK 200 Atölye stajı, birici sııf souda Başket Üiversitesi Bağlıca kampüsüde bulua atölyeler ve laboratuvarlarda yapılır. (Kıyafet-Malzeme Temii) Kurum ve kuruluşlarda yapılacak ola stajlarda ilki MAK 300 olup, 4 yarıyıl ders alıdıkta sora, ikicisi ise, MAK 400 olup 6 yarıyıl ders alıdıkta sora yapılır. MAK 300 stajıı başarı ile tamamlamaya öğreci (Ö koşul edeiyle) MAK 400 stajıı yapamaz. MAK300 ve MAK400 Stajı ayı ada yapılamaz. Staj yapa tüm öğrecilerimize, YÖK geelgesi gereğice üiversitemiz tarafıda sağlık sigortası yapılacak olup, fabrikada yapıla SGK sigortalarıı buula ilgisi bulumamaktadır. 2 İŞE DEVAM: Esase 20 iş güü gibi kısıtlı bir süre ola staj döemide, işe devamlılık esastır. Bu süre içide gülük izi alıamaz ve acak çok gerekli durumlarda saatlik izi kullaılabilir. Kullaılacak saatlik izileri toplam süresi 8 saati geçemez. Tam teşekküllü hastae veya sağlık ocağıda rapor alımadıkça, hastalık edeiyle işe devamsızlık yapılamaz.raporlu olarak işte uzak kalıa süre toplam 2 iş güüü aştığı takdirde, stajı bu süre kadar uzatılması gerekir. Aksi takdirde staj geçersiz ve öğreci başarısız sayılır. MAK200 stajıda zorulu hallerde staj komisyou tarafıda uygu görülürse toplamda ½ gü izi verilebilir. 3 STAJ SÜRESİNCE İZLENECEK YOL: Staj yerii buluması E geç 29 Mayıs 2009 saat:16.30 a kadar (dilekçesi olup, staj tarihii belirtmeyeler içide) staj koordiatörlüğüde temi edecekleri form dilekçe ile staj koordiatörlüğüe başvurarak staj yeri ve tarihi içi oay alıması, (Dilekçe ekie TC kimlik o bulua üfus

2 kağıdı fotokopisi ve ikametgah belgesi koularak) Staja başlamada öce, staj yapılacak firmaya verilmek üzere staj koordiatörlüğüde, içeriside staj değerledirme formu ve Bölüme fakslaacak belgei buluduğu Staj Mektubu u imza karşılığı alıması. 4 İŞ YERİNİN (STAJ YERİNİN) SEÇİMİ: MAK200 Stajı içi: MAK 200 stajıı amacı, öğrecileri tora, tesviye, freze, kayak ve ölçüm tekikleri ile taıştırmak, bu tekikleri basit uygulamalar ile pekiştirmek, çalışma ve güvelik kuralları hakkıda bilgi edimelerii sağlamak ve üretim sürecide ilk deeyimlerii kazadırmaktır. Atölye stajı, bahar döemi başarı otlarıı ila edilmesii takip ede ilk haftaı başı ile güz döemi kayıtlarıı başladığı tarihte bir hafta öcesie kadar ola süre içeriside staj komisyouca belirlee döemlerde yapılır. Hagi öğrecii hagi döemde staj yapacağı öğrecileri talepleri de göz öüe alıarak bölüm staj komisyouca belirleip Hazira ayı içeriside öğrecilere duyurulur. MAK300 İmalat Stajı içi: Bu stajı amacı, ilk dört yarıyılda verile dersleri oluşturduğu bilgi birikimii imalat ve üretim işletmeleride gelişmesii sağlamak, izleye yarıyıllarda alıacak dersler içi ö hazırlık yapmak, öğrecileri, özellikle söz kousu işletmelerde, Makie Mühedislerii yaptıkları ve yapabilecekleri işlerle taıştırmaktır. Buradaki bakış açısı; bir işletmedeki üretimi, imalat yötemlerii ve üretime yardımcı birimleri mümkü olduğuca ayrıtılı olarak gözlemesi olmalıdır. Yer seçimide ürüü makie parçası, imalatı da talaşlı imalat içermesi şartları aramalıdır. MAK400 Yöetim ve Orgaizasyo Stajı içi: Bu stajı amacı, gerçek hayatta bir fabrikada veya işletmede üretimi bütü safhalarıı icelemek, üretim ve üretimde sora yararlaıla yardımcı sistemleri taımak, söz kousu kurum veya kuruluşu yöetimi hakkıda bilgi edimek, maliyet aalizleri yapmak, karşılaşıla problemler ile çözüm yollarıı gözlemlemek ve ilk altı yarıyılda öğreile dersleri gerçek hayattaki uygulamalarıı görmektir. Yer belirleirke, ürüü makie parçası olduğu fabrikalar, mekaik tesisat projelerii yapıldığı proje büroları ve eerji üretim tesisleri seçilebilir 5 STAJ RAPORLARININ HAZIRLANMASI: MAK200 Bölüm Atölye Stajı içi: Staj kılavuzua uygu olarak EK:7 de verile sorular yaıtlaacaktır.

3 MAK300 Üretim Stajı içi: Staj kılavuzua uygu olarak EK:8 de verile sorular yaıtlaacaktır. MAK400 Yöetim ve Orgaizasyo Stajı içi: Fabrika ve Atölyelerde staj yapa öğreciler, staj kılavuzua uygu olarak EK:9 da Eerji ve üretim tesisleride staj yapa öğreciler, staj kılavuzua uygu olarak EK:10 da Tasarım ve Proje bürolarıda staj yapa öğreciler, staj kılavuzua uygu olarak EK:11 de verile sorular yaıtlaacaktır. 6 STAJ RAPORLARININ TESLİMİ: Staj raporları spiral ciltli ve Makie Mühedisliği Staj Kılavuzu yöetmeliğie uygu yazılmış olarak, firmalarda kapalı zarf içerside alıacak değerledirme belgeleri ile birlikte e geç staj bitimii izleye yarıyılı 2. haftası soua kadar staj koordiatörlüğüe imza karşılığı teslim edilecektir. Bu tarihte sora staj raporları teslim alımayacak ve öğrecii stajı geçersiz sayılacaktır. 7 STAJLARIN DERS OLARAK KAYDEDİLMESİ: Staj çalışmaları, Eğitim, Öğretim ve Sıav Yöetmeliği uyarıca birer zorulu ders olarak itelediği içi, stajı tamamlamasıı izleye ilk yarıyıl kayıtları sırasıda, atölye stajı içi MAK 200, üiversite dışıda yapılacak stajlarda ilki içi MAK 300, ikicisi içi ise MAK 400 dersii alıması gerekmektedir. 8 STAJ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Staj Kılavuzu Madde 13: Staj raporları, Staj Değerledirme Formları ve varsa staj ile ilgili diğer tüm belgeler, Başket Üiversitesi Eğitim, Öğretim ve Sıav Yöetmeliği hükümleri çerçeveside bölüm staj komisyolarıca iceleerek değerledirilir ve başarılı ya da başarısız olarak Y ve Z otua döüştürülür. Değerledirme souçları, e geç izleye yarıyılı 12. haftası içide ila edilir ve yarıyıl souda bölüm başkalığıca dekalığa iletilir. 9 STAJ RAPORLARININ OKUNMASI VE SONUÇ: Tüm staj raporları aşağıda belirtile koular başlığıda değerledirilerek, pualadırılacaktır. Yazım formatı Sorular ve şekiller

4 Alatım (Dil) Rapor yeterliliği Pualama souda; 0 49 arası ot ala raporlar; doğruda BAŞARISIZ arası ot ala raporlar; DÜZELTME arası ot ala raporlar BAŞARILI olarak değerledirilecektir. NOT: Bu toplatıda, imzaladığıız belgelerde ve staj yöergeside bulua tüm koular hakkıda uutma, bilmeme vb mazeretler kesilikle kabul edilmeyecektir. Tereddüt edile her kouda staj koordiatörlüğüe telefo veya e-posta ile ulaşabilirsiiz. 10 STAJLARIN DOĞRUDAN BAŞARISIZ OLACAĞI DURUMLAR: Staj yeri oayı içi Staj Koordiatörlüğüe süresi içerside dilekçe ile başvurulmaması, Staj Koordiatörlüğüde iş yerie verilmek üzere Staj mektubuu alımaması, Stajı başladığı ilk gü, iş yeride Bölüm Başkalığıa ilgili faksı çekilmemesi, (Çekilecek faks meti staj mektubu içerside yer almaktadır) Staj bitimide staj raporu ve staj değerledirme formuu (kapalı zarf içerside) süresi içerside teslim edilmemesi, MAK300 ve MAK400 stajları süresice yapılabilecek deetimlerde öğrecii staj yeride olmadığıı tespit edilmesi, İşe devamsızlıkları 2.maddede İŞE DEVAM kousuda belirtile süreleri aşması, MAK 200 stajı içi isteile çizimleri AUTOCAD ile çizim kurallarıa uygu olarak öğrecileri kedileri tarafıda çizilmemesi ve raporları ekide CD olarak teslim edilmemesi, MAK 300 stajı yapa öğreciler içi üretimi yapıla iki parçaı imalat akış şeması ve tekik çizimlerii kedileri tarafıda yapılmaması ve çizimleri raporları ekide CD olarak teslim edilmemesi, MAK 400 stajı içi isteile Maliyet aalizii EK-12 de belirtile asgari şartları sağlayacak biçimde yapılmaması, Firmada verile Değerledirme otlarıı olumlu (başarılı) olmaması, durumlarıda, ilgili stajlar Raporlara bakılmaksızı; DOĞRUDAN BAŞARISIZ olarak değerledirilir

5 11 MALİYET ANALİZİ: MAK 400 Fabrika ve Atölye stajı yapa öğreciler EK:12 de verile öreğe uygu formatta Maliyet Hesabı (Aalizi) yapacaklardır. NOT: MAK 400 stajıı proje bürosuda yapalar yapıla bir proje içi, eerji satralide yapalar ise ilgili satralde üretile eerjii birim maliyeti içi, EK-12 de belirtile aa esaslara bezer biçimde maliyet aalizlerii yapacaklardır. EK 12 ÖRNEK: MALİYET ANALİZİ : Ürü maliyeti = Direkt Malzeme + Direkt İşçilik + Geel İmalat Maliyeti Satış Fiyatı = Ürü Maliyeti + Kar 12 İMALAT AKIŞ DİYAGRAMI: MAK300 ve MAK400 Fabrika stajı yapa öğreciler EK:13 de verile öreğe uygu formatta, blok diyagramlar şeklide gösterilmiş bir İmalat Akış Diyagramı hazırlayacaklardır. 13 STAJLAR İLE İLGİLİ GENİŞ BİLGİ: Mühedislik Fakültesi Web sayfasıı ilgili likide ediilebilir. STAJ KOMİSYONU: Yrd. Doç. Dr. Levet ÇOLAK Dr. H. Gökme AKSOY Uzma Ali CAN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 2014 Başkent Üniversitesi Senato Kurulunun 28 Mayıs 2012 tarih ve 709 sayılı kararı gereğince, 2012-2013 Güz Dönemi ve

Detaylı

Staj Uygulama Esasları

Staj Uygulama Esasları GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK / İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları 2014 EKLER EK-1. Şantiye Stajı ve Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı için Staj Sicil Formu EK-2. Şantiye

Detaylı

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır.

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 1.STAJ BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI 1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 2) Staj bilgi formu firmanın yetkili mühendis/müdürü tarafından onaylanıp,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj esasları, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZİNCAN 2014 1. AMAÇ ve KAPSAM 1.1. Bu yönerge, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajdan önce,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karamanoğlu

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri gereğince

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU Bu kılavuz, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi içinde

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Staj İlke ve Esasları

Makine Mühendisliği Bölümü Staj İlke ve Esasları Makine Mühendisliği Bölümü Staj İlke ve Esasları Amaç Madde 1. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, akademik ders programı dışında, pratik, idari bilgi

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ajans Elazığ ın Hakkı...

Ajans Elazığ ın Hakkı... Türkiye i her yeride Alo TSO 444 ELZG 444 3594 Odamızı 4 aylık faaliyet döemi değerledirildi Bası mesuplarıı yoğu bir ilgi gösterdiği toplatıda Odaı so dört aylık çalışmaları değerledirildi. Ticaret ve

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

BİRİM DIŞI UYGULAMA (STAJ) KILAVUZU

BİRİM DIŞI UYGULAMA (STAJ) KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİM DIŞI UYGULAMA (STAJ) KILAVUZU BAŞVURU, İLKELER ve YÜKÜMLÜLÜKLER Güncelleme: 27.12.2013, Arş. Gör. Fatih GÜVEN İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı