HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ"

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Gerçekleşmeleri Mali Denetim Sonuçları Diğer Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birimler tarafından hazırlanacaktır A- Üstünlükler Değerlendirme B- Zayıflıklar - Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER (Örnek) EKLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı... 63

3 SUNUŞ (Harcama Yetkilisi) 1992 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde açılan Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi ne bağlı olarak eğitimine devam etmektedir. Fakültemiz, 5500 m 2 alan üzerinde yaklaşık 4500 m 2 kapalı alana sahip dörder katlı 2 binada eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Öğretim elemanları ve öğrencilerin hizmetinde 140 kişilik konferans salonu, 27 kişilik bilgisayar ve internet odası bulunmaktadır Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemize birinci öğretim için 100, ikinci öğretim için 100 öğrenci alınmış olup öğrenci sayımız ye ulaşmıştır. Fakültemizde 15 Profesör, 6 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 10 Öğretim Görevlisi, 4 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi, 15 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 56 öğretim elemanı bulunmaktadır. Fakültemiz, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz kütüphanesinde, çoğunluğunu Din Bilimleri ile Sosyal Bilimlere ait eserlerin oluşturduğu yaklaşık adet kayıtlı kitap bulunmaktadır yılından itibaren yayımlanmaya başlayan Fakülte dergimiz Tübitak Ulakbim tarafından taranan ilk ilahiyat fakültesi dergisidir. Hakemli olan dergimiz Tübitak Ulakbim, Ebscohot, Asosindex, Araştirmax, CrossRef gibi Ulusal ve Uluslararası birçok indeks tarafından taranmaktadır. 2 yıllık izleme süresi biten dergimizin 2016 yılından itibaren AHCİ tarafından da taranacağı beklenmektedir. Üniversitemizin 2015 yılı için Fakültemizin ihtiyacı olan demirbaş malzemeleri alımına ayırmış olduğu ödenekler etkin şekilde kullanılarak idari birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat malzemelerinin büyük bölümü temin edilmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun bütün hükümleriyle uygulanması konusunda titizlik gösteren Fakültemiz stratejik planındaki hedeflerimiz doğrultusunda ödenek ve diğer imkânları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 2015 yılında da faaliyetlere devam etmiştir. Emeği geçen birimimiz Akademik ve İdari personeline teşekkür ederim. Prof. Dr. Şaban HAKLI Dekan 3

4 GENEL BİLGİLER 4

5 I- GENEL BİLGİLER Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde din bilimleri alanında yükseköğretim veren 75 İlahiyat Fakültesinden biridir. Fakültemizde eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl olup, eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretimle İslami Bilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere alanının uzmanı olan öğretim elemanları tarafından, Arapça, Kur an Okuma ve Tecvid, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Tasavvuf Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, Türk ve İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi ve Dini Musiki alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler okutulmaktadır. Fakültede tam gün esaslı eğitim-öğretim uygulanmakta olup dersler da başlayıp de tamamlanmaktadır. Fakültemiz eğitim-öğretim kadrosu; Aralık 2015 tarihi itibariyle 15 Profesör, 6 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 10 Öğretim Görevlisi, 4 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi, 15 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 56 öğretim elemanından oluşmaktadır. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin akademik yapılanması üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüdür. Öğrenciler, Fakültemizden mezun olurken bölümlerin birinden değil, (diğer İlahiyat Fakültelerinde de olduğu gibi) İlahiyat Fakültesi mezunu olarak diploma alırlar. KURULUŞ VE TARİHÇE Fakültemiz tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında 3837 Sayılı Kanunla, Gazi Üniversitesine bağlı olarak Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi adıyla kurulmuştur. Fakültemizde eğitim öğretime 17 Kasım 1993 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığınca tahsis edilen, Çorum merkez Mimar Sinan Mahallesi 3. Cadde de bulunan binalarda başlamıştır. Gazi Üniversitesine bağlı olarak öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 1998 öğretim yılı sonunda veren kurum, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanunla kurulan Hitit Üniversitesine bağlanarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adını almış ve halen bu isimle eğitim öğretime devam etmektedir. Fakültemizde Eğitim-Öğretim Yılında normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretime de öğrenci almaya başlamıştır Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ise, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı açılarak eğitim-öğretim süresi 5 yıla çıkmıştır. 5

6 1. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm, Hz. Muhammed (s.a.v.) in vefatından sonra ortaya çıkan ve zamanla her biri bağımsız bir ilmi disiplin halini alan İslam Dinine özgü temel bilim dallarını içerir. Bölümde yedi farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim dalları, İslam ın dünyaya bakışı ve hayat anlayışı çerçevesinde şekillenen itikadi, ahlaki, hukuki, felsefi, sosyal ve kültürel alanlarda on dört asırlık İslam Kültürünü akademik bir anlayış ve analitik bir yöntemle inceler. İslam kültür mirasından, modern çağdaki bilgi ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak insani ve dini sorunlara çağdaş çözümler üretmeye çalışır. Bölüm akademisyenleri, kendi alanında evrensel bilim ilkelerini göz önünde bulundurarak akademik çalışmalarıyla insanlık yararına hizmet yapma, dini konularda toplumu aydınlatma ve yetkin ilahiyatçılar yetiştirme çabası içindedir. Anabilim Dalları; Arap Dili ve Belagatı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Tarihi. Bölümde şu anda 8 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 4 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2. FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm, dinî medeniyet ve kültür tarihinde ortaya çıkan farklı "düşünce modelleri", bu modellerin birey ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ve çağdaş dönemde din ile ilgili ortaya çıkan felsefi, sosyolojik, psikolojik problemler ile dinler tarihi ve din eğitimi alanlarında akademik araştırmalar yapmaktadır. Bölümün temel hedeflerinden biri, uluslararası seviyede akademik araştırma yapabilecek akademisyenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bölümün akademik tutumu, gerek tarihsel, gerekse çağdaş olsun ele aldığı sorunlara "çözümlemeci" bir tavırla yaklaşmaktır. Bu yönüyle, konular ve problemler üzerinde mantıkça ve felsefece düşünüşü merkeze koyar. İster muhafazakâr, ister geleneksel, isterse modern olsun her türlü "düşünüş ve ele alış biçimini" bu tutumla ele almaya çalışır. Böylece geleceğin birey ve toplum hayatı için gerekli olan beşeri bilimlerde akademik zihniyetin oluşumuna katkıda bulunmaya çalışır. Anabilim dalları: İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Mantık, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Eğitimi. Bölümde; 5 Profesör, 4 Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 6

7 3. İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Dini tarihinde yaklaşık 1450 yılık tarihi boyunca meydana gelen belli başlı siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bölüm, İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk- İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu anabilim dalları sayesinde İslam Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler. Anabilim Dalları: İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi. Bölümde halen 2 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. A- Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel değerler ışığında araştıran, sorgulayan, değişime ve gelişime açık; bilimi, aklı, dinî ve mânevi değerleri kendine rehber edinmiş, toplumla bütünleşen saygılı, yetkin, girişimci bireyler yetiştirmektir. Vizyon Farklı görüşlere saygılı, katılımcı ve disiplinler arası bir eğitim altyapısı ile öncülüğe yol açan bilginin araştırılması, her türlü sosyal ve dinî normların akademik bir üslup ile incelenip sorgulanması hedeflenmektedir. 7

8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Bilimsellik 2- Evrensellik 3- Toplumsal Yararlılık 4- Çağdaşlık 5- Yenilikçilik ve Yaratıcılık 6- Katılımcılık 7- Güvenilirlik 8- İdari Çalışanların Liyakat ve Başarısına Önem Vermek 9- Evrensel Değerlere ve İnsan Haklarına Saygılı Olmak 10- Etik Anlayışa Sahip Olmak 11- Ulusallıkla Evrenselliği Birlikte Düşünmek 12- Çevreye Duyarlı Olmak 13- Gelişime Açık bir Yönetim Politikası İzlemek 14- Kaynakları Etkin Kullanmak 15- Yönetimde Adil ve Tutarlı Olmak 16- Özgürlük ile Disiplini Birlikte Gözetmek 17- Teknolojik Gelişime Açık Olmak 18- Etkin Kurumsal İletişime Açık Olmak. 8

9 C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın fiziksel yapılanması, Faaliyette bulunduğumuz taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir 1.1- Eğitim Alanları Birime/İdareye ait eğitim alanlarını ve diğer birim fiziki alanları adet olarak yer verilecektir. Yeterliliği hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir. (Diğer birimlerle ortak kullanılan alan varsa belirtilecektir.) Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Eğitim Alanı Kapasitesi (Adet) Amfi 0-50 (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) Sınıf 22 Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar 1 TOPLAM 23 9

10 Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Yüzölçümü (m2) Eğitim Alanı Kapasitesi Amfi 0-50 (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) Sınıf 35 m 2 Atölye Bilgisayar Laboratuvarı m 2 Diğer Laboratuvar TOPLAM m Taşıtlar Taşıtın Cinsi Tablo X. Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Otomobiller (Binek) Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç Arazi Taşıtları Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 10

11 1.3- Taşınmazlar Yeri Tablo X. Taşınmaz Bilgileri Arsa/Arazi Alanı (m²) Bina/Tesis Alanı (m²) İlahiyat Fak m m m m Taşınırlar Tablo X Yılında Satın Alınan Taşınır Malzeme Listesi Hesap Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm Girişler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet 254 Taşıtlar Grubu Adet 255 Demirbaşlar Grubu Adet Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.5- Sosyal Alanlar Tablo X. Sosyal Alanlar Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi m Kantin / Kafeteryalar Lojmanlar m

12 Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Adet Toplantı Salonu Konferans Salonu Üzeri 1 1 Kapasite Alan (m2) Toplantı Salonu Konferans Salonu m m Üzeri 105 m m Spor Alanları Birim Adı Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Spor Dalı Adet Alan (m 2 ) Spor Dalı Adet Alan (m 2 ) İlahiyat Fakültesi Genel Amaçlı Salon Masa Tenisi Spor Salonu 12

13 1.6- Hizmet Alanları Alan Adı Adet Kapalı Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Akademik Personel İdari Personel Arşiv/Depo Tablo X. Arşiv ve Depo Alanları Alan Adı Adet Alan (m 2 ) Arşiv Depo 1 15 Ambar Örgüt Yapısı Fakülte düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Fakülte bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri bulunur. Birimimizin teşkilat şeması aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 13

14 Teşkilat Şeması Dekan Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Akademik Birimler Öğrenci İşleri Genel Evrak Bölüm Sekreterliği Kütüphane Taşınır Kayıt Kontrol Mali İşler İdari İşler Birimi Yardımcı Hizmetler Teknik Hizmetler Temel İslam Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları 14

15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Hitit Üniversitesi Ağ Kullanım İstatistikleri Giriş Çıkış Teknolojik Kaynaklar Sunucular Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon Tarayıcı Müzik Sistemi Mikroskop Yazıcı Akıllı Tahta

16 3.4- Kütüphane Kaynakları 2015 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Basılı Elektronik Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser Tablo X. Alınan Kitapların Birimler İtibarıyla Dağılımı Birimler Türkçe Yabancı Dil CD/DVD İlahiyat Fakültesi Elektronik Kaynaklar Tam Metin Erişimli Genel Konulu Veri Tabanları: Tablo X. Tam Metin Genel Konulu Veri Taban Sayıları Konu Tarama İndirme Bedel İlahiyat Fakültesi

17 Tam Metin Erişimli Konu Veri Tabanları: Tablo X. Tam Metin Konu Veri Taban Sayıları Konu Tarama İndirme Bedel İlahiyat Fakültesi Bibliyografik Veri Tabanları: Tablo X. Bibliyografik Veri Taban Sayıları Konu Tarama İndirme Bedel Sayısı İlahiyat Fakültesi Elektronik Kitap Veri Tabanları: Tablo X. Elektronik kitap veri taban sayıları Konu Bedel İlahiyat Fakültesi Açık Erişim Sistemi: Sisteme 2015 yılı içinde, bağış yoluyla 52 kitap eklenmiştir Çevirim İçi Katalog: Bulunup bulunmadığı var ise adet sayıları ve 2015 yılında edinilen adet sayılarına yer verilecektir. 17

18 4- İnsan Kaynakları BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. Tablo X. Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%) Akademik Personel ,6 Yabancı Uyruklu Akademik Personel ,3 İdari Personel ,2 Sözleşmeli İdari Personel , Akademik Personel Akademik Personelin Kadro Dağılımı BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. Personel Sınıfı Tablo X. Personel Sayıları Yılının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%) Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Profesör ,1 Doçent ,28 Yrd. Doçent ,33 Öğretim Görevlisi ,55 Okutman Araştırma Görevlisi ,66 Uzman ,75 18

19 Akademik Personelin Dolu Kadrolarının Birimlere Göre Dağılımı Birimler Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman İlahiyat Fakültesi Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) Hizmet Aralığı K E K E 0-3 Yıl ,45 54, Yıl , Yıl Yıl ,29 85, Yıl Üzeri ,56 94, Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) Yaş Aralığı K E K E 25 Yaş ve Altı ,33 66, Yaş ,44 55, Yaş Yaş ,29 85, Yaş ,3 94, Üzeri ,19 81, ,08 83,

20 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo X Yılı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı Geldiği Ülke Çalıştığı Birim Unvan Kişi Sayısı K E Suriye İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. 1 1 Irak İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. 2 2 Mısır İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör Sözleşmeli Akademik Personel Tablo X. Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı 20

21 Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Tablo X Yılında Atanan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Üniversite İçerisinden Atanan Üniversite Dışından Atanan Yılında Ayrılan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Emeklilik İsteğe Bağlı 1 1 Yaş Haddinden 1 1 Naklen Ayrılma İstifa 1 1 Görev Süresi Bitenler Vefat Atamasından Vazgeçilen Diğer Sebepler Üniversitemiz Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışında görevlendirilen akademik personelimiz bulunmamaktadır yılı itibariyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmak, araştırma inceleme gezileri yapmak üzere; yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı 6, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı ise 28 dir. 21

22 Yılı İtibariyle Akademik Personelin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 2547/33 Yurt Dışı Yurt İçi 2547/39 Yurt Dışı Yurt İçi / /40-a 2547/40-b 2547/40-c Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (31/12/2015 itibariyle) Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (40/b) 22

23 Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Fakültemizde 2015 yılı itibariyle 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre 11 akademik personel ders saati ücretli olarak, 35. maddesine göre araştırma görevlisi araştırma veya doktora çalışması yapmak üzere, 40. maddesi (a) bendi uyarınca akademik personel ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilmiştir. Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman Araştırma Uzman Doçent Görevlisi Görevlisi 2547/ / /40-a Tablo X 2015 Yılında Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Temel İslam Bilimleri Ankara üniversitesi Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 23

24 4.2- İdari Personel adet idari personel kadrosunun 2015 yılsonu itibarıyla 20 dolu,.boş durumdadır. BU TABLO SADECE KADROSU BİRİMDE OLAN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR İdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı Dolu Kadro Sayısı K E K E K E Boş Kadro Sayısı Genel İdari Teknik Sağlık Eğitim - Öğretim Avukatlık Din Yardımcı İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Hizmet Aralığı Kişi Sayısı Dolu Boş Kadro Doluluk Oranı (%)

25 Yılı İtibariyle İdari Personelin Birimlere Göre Kadro Dağılımı Birim Adı Genel İdari Teknik Sağlık Eğt.-Öğrt. Avukatlık Din Yardımcı Hizmetler Hizmetler Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetler D B D B D B D B D B D B D B D B İLAHİYAT FAK İdari Personel Atamaları / Ayrılmaları Tablo X. Atanan İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Açıktan Nakil Diğer Genel 3 3 Teknik Sağlık Yardımcı İdari Personel Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Tablo X. Ayrılan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına Ve Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Emekli Ölüm İstifa Nakil Diğer Genel 3 3 Teknik Sağlık Yardımcı

26 Sözleşmeli İdari Personel ve Geçici İşçiler 4/B Sözleşmeli Personel Geçici İşçiler (Vizeli) Geçici İşçiler (Vizesiz) Tablo X. Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Kadro Dolu Boş Doluluk Oranı (%) Tablo X. Sözleşmeli Personelin Yıllar İtibarıyla Kadro Dağılımı Yıllar Dolu Boş Kadro Doluluk Oranı (%) Büro Personeli Destek Personeli Tablo X Yılı İtibariyle Sözleşmeli Personelin Unvanlarına Göre Dağılım Unvan K E Tablo X. Sözleşmeli Personelin Birimler Bazında Dağılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı K E 26

27 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Hizmet Çeşidi Kişi Sayısı Temizlik Hizmeti 5 Güvenlik Hizmeti Yemek Hizmeti 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde /12/2015 tarihi itibariyle İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde /12/2015 tarihi itibariyle 27

28 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Eğitim Hizmetleri FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE LİSANS PROGRAM SAYILARI İlahiyat Fakültesi 1 1 MESLEK YÜKSEKOKULLARINA GÖRE ÖN LİSANS PROGRAM SAYILARI Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Program Sayısı ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYILARI, 2014 Enstitüler Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı eğitim öğretim dönemi ile eğitim öğretim dönemi öğrenci sayılarına yer verilecektir EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel K E K E K E K E Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 28

29 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Fakülteler % 0,72 Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler Hazırlık 1.Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Mühendislik Fak. Fen-Edebiyat Fak. İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.) Fakülteler ı Sağlık Yüksekokulu Besyo Yüksekokullar ı Osmancık MYO Alaca MYO Meslek Yüksekokulları ı LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI Enstitüler Yüksek Lisans Doktora Tezli Tezsiz 29

30 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Yüksek Lisans Doktora Tezli Tezsiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E K E K E Fakülte İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.) Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Mezun Olan ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUN ÖĞRENCİ VE YENİ KAYITLAR Öğretim Düzeyi Fakülte Yeni Kayıt Mezun Yeni Kayıt Mezun Yeni Kayıt Mezun Yeni Kayıt İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.) Meslek Yüksekokulları LİSANSÜSTÜ MEZUN ÖĞRENCİ VE YENİ KAYITLAR ( EĞİTİM-ÖĞRETİM) Mezun Enstitüler Yeni Kayıt Mezun Öğrenci Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz 30

31 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E K E K E Fakülteler İlahiyat(N.Ö.) 2-2 İlahiyat(İ.Ö.) Engelli Öğrenci Sayısı Engelli Öğrenci Sayıları Öğrenim Düzeyi Fakülteler İlahiyat(N.Ö.) 1 İlahiyat(İ.Ö.) 1 Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayıları YATAY VE DİKEY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Fakülteler Öğretim Düzeyi Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E K E İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.) Birim Tablo X. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Yüksek Öğr. Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzaklaş tırılan 1 Yarı Yıl Uzaklaş tırılan 1 Hafta-1 Ay Arası Uzaklaş tırılan Kınama Uyarma Fakülteler İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.)

32 Tablo X. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Birim Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğrenci Kendi İst. Diğer Sayısı Öğr. Ücr. Ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.) Meslek Yüksekokulları Öğrenci Kontenjanları Tablo X. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSYM Yerleşen Kayıt Yapan Boş Kalan Doluluk Oranı Kontenjanı Fakülte İlahiyat(N.Ö.) İlahiyat(İ.Ö.) Kurum İçi Burslu Öğrenci Sayıları BURSLARDAN VE DİĞER İMKANLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Burslar/İmkanlar Yararlanan Öğrenci Sayısı Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrencilere Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Maddi Destek Verilen Öğrenci Sayısı Ücretsiz 17 Ücretsiz Öğle Yemeği (Maddi Durumu Yetersiz veya İlk Sıralamasına Giren Öğrencilerden)

33 Kurum Dışı Burslu Öğrenci Sayıları BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI K E Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Alınan Burslar Özel Burs Sağlık Hizmetleri SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Sağlık Hizmetinden Yararlanan 2. Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilen Beslenme Hizmetleri YILLAR İTİBARİYLE YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Yemek Hizmeti Olarak Verilen Öğün Sayısı Yemek Hizmeti Verilen Öğrenci Sayısı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Hitit Üniversitesi nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dahilinde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır. Geleneksel Etkinlikler Mezuniyet Töreni: Eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan mezunlar, bu tören ile yeni bir hayata uğurlanmakta, dereceye giren mezunlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Ünlü sanatçıların verdiği konserlerle noktalanan törenler yapılmaktadır. 33

34 Kültür ve Spor Şenliği: Akademik Açılış Töreni: Kurs Adı Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği Çok Sesli Koro Halk Oyunları Eşli Danslar Pop Gitar Klasik Gitar Bağlama (Kısa Sap) Bağlama (Uzun Sap) Vurmalı Çalgılar Tiyatro Diksiyon Drama Fotoğraf Resim Öğrenci Toplulukları 2015 YILI KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Öğrenci topluluklarına ilişkin veriler yer alacaktır. Katılan Öğrenci sayısı Etkinlik Adı 2015 YILINDA KATILAN YARIŞMA VE FESTİVALLER Katılım Sağlayan Gruplar 34

35 Spor Hizmetleri Yapılan sportif faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÜNİVERSİTELERARASI YARIŞMA BİLGİLERİ Branş Tarih Aralığı Yapıldığı Yer/Turnuva Adı Bayan Sporcu Erkek Sporcu Elde Edilen Sonuç SPOR FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı K E K E K E Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Milli Sporcu Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Görevine yer verilecektir. ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN 2015 TAKVİM YILI İÇİNDE İMZALANAN ULUSLARARASI AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ Kurum Adı Ülke İmza Tarihi yılında Koordinatörlük tarafından yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir: 35

36 ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI Görevlerine yer verilecektir. ERASMUS KAPSAMINDA 2015 YILINDA PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER Üniversitede Anlaşma Yapan Birimler Anlaşma Yapılan Ülke Adı Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GİDEN/GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI Dönemler Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğrenim Staj Öğrenim Staj ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GİDEN/GELEN PERSONEL/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYILARI Eğitim-Öğretim Dönemi Ders Verme Hareketliliği Öğretim Görevlisi Sayıları Eğitim Alma Hareketliliği Personel Sayıları Giden Gelen Giden Gelen 36

37 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Görevlerine yer verilecektir. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ Gönderen Kabul Eden Öğretim Üyesi Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Gönderen Kabul Eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Görevlerine yer verilecektir GÜZ/BAHAR DÖNEMİNDE GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI Gönderen Kabul Eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) GÜZ/BAHAR DÖNEMİNDE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Gönderen Kabul Eden Öğrenci Sayısı Değişim Süresi (Yarıyıl Olarak) ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÜNİVERSİTEMİZDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN VAR OLAN OLANAKLAR Birim Adı Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Eğitim-Öğretim Materyalleri 37

38 2. Araştırma Hizmetleri 2.1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Görevlerine yer verilecektir. BAP Komisyonunca, 2015 mali yılı içerisinde; Yüksek Lisans Tez Projelerinin TL, ile desteklenmesine karar verilmiştir. Öngörülen Öz Gelir.TL, Finansman Fazlası TL, Finansman ise.tl dir. Döner Sermaye Gelirlerinden 2015 mali yılı içerisinde.tl aktarılmış olup, harcanan TL dir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2015 yılında;. Projesine,.. Yüksek Lisans Tez Projesine olmak üzere.. Projeye :.. TL, ödenek verilmiştir. Devam etmekte olan;.. Projeye :.. TL ek bütçe verilmiştir. BAP Komisyonunca 2015 Yılında uygun görülen ve ek bütçe verilen Projelere : TL destek sağlanmıştır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca desteklenen Araştırma Projelerinin Malzeme, ekipman, hizmet alımları ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ve bunlara ilişkin İşlemler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yapılmaktadır yılında TUBİTAK tarafından desteklenen Araştırma Projesi olmuştur. (toplam..) TUBİTAK Projesine 2015 yılı için toplam.. TL destek sağlanmıştır.. yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen 1 İleri Araştırma (Merkezi Araştırma Laboratuvarı) Projesi olmuştur. (toplam 1), 1 İleri Araştırma Projesine 2015 yılı için toplam. TL destek sağlanmıştır. 38

39 2015 YILI PROJE BİLGİLERİ Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Yıl İçinde Tamamlanan Proje Proje Harcama (TL) Kalkınma Bakanlığı Projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBİTAK Destekli Projeler Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Destekli Projeler (TÜBİTAK): TÜBİTAK PROJE BİLGİLERİ Yılı Önerilen Proje Sayısı (Adet) Desteklenen Proje Sayısı (Adet) Kabul Edilen Projelerin Bütçesi (TL) Proje Başına Düşen Ortalama Bütçe Miktarı (TL) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Sanayi Tezleri Projeleri (SAN-TEZ) 2015 YILINDA BAŞLATILAN SAN-TEZ PROJELERİ VE BÜTÇE DESTEKLERİ Projenin Yürütüldüğü Bölüm Program Adı/Kodu Başlama Tarihi Bütçe Desteği (TL) Üniversite Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP): 39

40 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler: 2.2. Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2.3. Hitit Üniversitesi Yayın Sayıları İNDEXLİ YAYIN SAYISI Birimler Öğretim Üye Sayısı SCI SSCI AHCI 2.4. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI / DERGİ SAYISI Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

41 2.6. Araştırma ve Uygulama Merkezleri Görevlerine, kuruluşlarına ve yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. ÜNİVERSİTEMİZ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİK SAYILARI Araştırma Uygulama Merkezleri Eğitim/Kurs/Sertifika Araştırma/Proje Toplantı/Seminer/Konferans/Kongre/ Diğer ÜNİVERSİTEMİZ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNCE KATILIM SAĞLANAN DİĞER KURULUŞ VE ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİK SAYILARI Araştırma Uygulama Merkezleri Eğitim/Kurs/Sertifika Araştırma/Proje Toplantı/Seminer/Konferans/Kongre/ Diğer Topla m Bilgi Edinme Hizmetleri Veriler Bilgi Edinme Başvurusu ı 2015 YILI BİLGİ EDİNME VERİLERİ Olumlu Cevaplanarak Bilgi veya Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular Kısmen Olumlu Cevaplanarak Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular Reddedilen Başvurular ı Gizli ya da Sır Niteliğindeki Bilgiler Çıkarılarak veya Ayrılarak Bilgi ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilen Başvurular Başvurusu Reddedilenlerden Yargıya İtiraz Edenlerin Sayısı Sayısı 41

42 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2547 Sayılı Kanun un 33. Maddesi Uyarınca Atama Yapılacak ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları: 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının; 2015 atamalarında Üniversitemize araştırma görevlisi atanmıştır. Yabancı Dil Eğitimi: Öğretim üyelerine ilişkin bilgilere yer verilecektir. ÖYP Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları: YÖKSİS Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Programları Veri Girişi İşlemi 2547 Sayılı Kanun un 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizde Eğitim Gören ÖYP Araştırma Görevlileri: 2015 bahar döneminde Güz döneminde ise kişi kayıt yaptırmıştır EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİNE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMEK ÜZERE YERLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYILARI Enstitüler Yüksek Lisans Düzeyi Doktora Düzeyi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİNE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMEK ÜZERE YERLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYILARI Enstitüler Yüksek Lisans Düzeyi Doktora Düzeyi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİNE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMEK ÜZERE YERLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYILARI Enstitüler Yüksek Lisans Düzeyi Doktora Düzeyi 42

43 Kaynak Aktarımı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların kaynak aktarımı başlıklı 10.maddesinde yer alan Yapılacak ödemelere ilişkin süreler ve tutarlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. hükmü uyarınca; 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemizde eğitim gören ÖYP araştırma görevlisi adına lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, Proje giderleri için:. Seyahat giderleri için Personele Sunulan Yemek ve Sağlık Hizmetleri YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI (ÖĞÜN/GÜN) Akademik Personel İdari Personel İdari Personele Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programları İDARİ PERSONEL İÇİN DÜZENLENEN EĞİTİMLER Hizmet İçi Eğitimin Konusu Eğitimin Süresi (Saat) Eğitime Katılan Personel Sayısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 2014 yılında yapılan inşaat işleri sektör bazında aşağıda yeralmaktadır: Yatırım bütçesindeki sapmaların nedenlerine yer verilecektir. Eğitim Sektörü-Yükseköğretim Alt Sektörü Proje No YILINDA EĞİTİM SEKTÖRÜ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER Proje Adı-Detay Proje Adı İhale Türü Alım Usulü Yapılan Harcamalar Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 43

44 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Büyük Onarım Projesi Kampüs Altyapı Projesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım bütçesindeki sapmaların nedenlerine yer verilecektir. Rektörlük ve Bağlı Birimlerinin İhtiyaçlarına yönelik Harcamalar: Detaylarına değinilecektir. Yapılan ihalelere ilişkin bilgilere yer verilecektir. Elektronik Belge Yönetimi ve Elektronik Arşivleme Çalışmaları: Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Yapılan faaliyetlere yer verilecektir. Etkinlik Adı 2015 YILINDA BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ ETKİNLİKLERİ Tarihi Hukuk Müşavirliği 2015 YILINDA AÇILAN DAVALAR Açılan Dava Sayısı Üniversitemizce Açılan Davalar Üniversitemize Karşı Açılan Davalar 44

45 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1 Ön Mali Kontrol Üniversitemiz Özel Bütçeli İdare olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci Maddesinde üst yöneticilerin, 31 inci ve 32 nci Maddesinde harcama yetkisi ve yetkilisini, 33 üncü Maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz yönetim ve iç kontrol sistemini Kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinde Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. (5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ön mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler Aşağıda Belirtilmiştir: 1- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, 2- Ödenek aktarma işlemleri, 3- Kadro dağılım cetvelleri, 4- Geçici işçi pozisyonları, 5- Yan ödeme cetvelleri, 6- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte, harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir. 45

46 6.2 İç Kontrol Sistemi Ülkemizin 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte 2005 yılında Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği yayımlanmış ve anılan yönetmeliğe istinaden Üniversitemizde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü kurularak, Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistem Belgesi alması için 2007 yılında çalışmalara başlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol; "İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanarak, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca belirlenip, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı belirtilmiştir. Anılan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası ve İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (5) bileşen, (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) şart belirlenmiştir. 46

47 AMAÇ VE HEDEFLER 47

48 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler Stratejik amaç ve hedeflere yer verilecektir. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-1 Mevcut programlardaki dersleri geliştirmek Eğitim Öğretim niteliğini arttırmak Hedef-2 Öğretim üyelerinin nitelik olarak kendilerini akademik ortama hazırlamalarına imkan sağlanması ve bu konuda öğretim üyelerine her türlü desteğin verilmesi Fakültemiz tarafından yayımlanan İlahiyat Fakültesi Dergisinin yayımlanmasının sürekliliğini sağlamak Hedef-1 Dergimizin uluslararası saygın veri tabanlarında taranması için gerekli çalışmaların sağlanması 48

49 B. Temel Politikalar ve Öncelikler ( Birimlerce kendi temel politika ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanacaktır.) 1- Evrensel değerler ışığında araştıran, sorgulayan, değişime ve gelişime açık; bilimi, aklı, dinî ve mânevi değerleri kendine rehber edinmiş, toplumla bütünleşen saygılı, yetkin, girişimci bireyler yetiştirmektir. 2- Farklı görüşlere saygılı, katılımcı ve disiplinler arası bir eğitim altyapısı ile öncülüğe yol açan bilginin araştırılması, her türlü sosyal ve dinî normların akademik bir üslup ile incelenip sorgulanması hedeflenmektedir. 49

50 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 50

51 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Gerçekleşmeleri 1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Birimimiz/Üniversitemiz 2015 yılı içerisinde, yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tabloda fonksiyonel kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir. FONKSİYONEL KOD Tablo X Yılı Fonksiyonel Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK KULLANMA ORANI % 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri Birimimiz/Üniversitemiz 2015 yılı içerisinde, yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tabloda ekonomik kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir. EKONOMİK KOD Tablo X Yılı Ekonomik Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu AÇIKLAMA TOPLAM HARCAMA ÖDENEK ÖDENEK KULLANMA ORANI % 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri

52 2- Mali Denetim Sonuçları 3.1- Dış Denetim Sonuçları 2015 SAYIŞTAY SORGULARI Madde No Birimi Sorgu Konusu 3- Diğer Mali Bilgiler 2015 YILI KURUMSAL MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN VERİLER İdarenin Hizmetlerini Yürüttüğü Açık Alanların Yüzölçümü (m 2 ) 5500 İdarenin Hizmetlerini Yürüttüğü Kapalı Alanların Yüzölçümü (m 2 ) 4500 Elektrik Tüketim Miktarı (Kwh) Su Tüketim Miktarı (m3) 2459 Doğalgaz Tüketim Miktarı (m 3 ) Kömür Tüketim Miktarı (m 3 ) Fuel-Oil Tüketim Miktarı (Ton) 2015 YILI KURUMSAL MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN VERİLER Temizlik Temizlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) 4500 Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı 11 Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Başına Düşen Kapalı Alan (m 2 ) Yılı Temizlik Gideri (TL) REKTÖRLÜK TAŞERON+ İŞKUR Güvenlik Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) 4500 Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı 3 Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Başına Düşen Kapalı Alan (m 2 ) Yılı Güvenlik Gideri (TL) REKTÖRLÜK TAŞERON Yakacak Personel Sayısı 77 52

53 Kapalı Alan (m 2 ) Yılı Yakacak Gideri (TL) Personel Başına Düşen Yakacak Gideri (TL) Kapalı Alan (m 2 ) Başına Düşen Yakacak Gideri (TL) 6.65 Elektrik Personel Sayısı 77 Kapalı Alan (m 2 ) Yılı Elektrik Gideri (TL) Personel Başına Düşen Elektrik Gideri (TL) Kapalı Alan (m 2 ) Başına Düşen Elektrik Gideri (TL) 8.15 Su Personel Sayısı 77 Kapalı Alan (m 2 ) Yılı Su Gideri (TL) Personel Başına Düşen Su Gideri (TL) Kapalı Alan (m 2 ) Başına Düşen Su Gideri (TL) 5.04 Telefon Personel Sayısı 77 Taşıt 2015 Yılı Telefon Gideri (TL) Personel Başına Düşen Telefon Gideri (TL) Kiralama Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı (Adet) Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı (Adet) 2015 Yılı Taşıt Kiralama Gideri (TL) Yolluk Yurt İçi Görevlendirilen Personel Sayısı Yılı Yurt İçi Yolluk Gideri (TL) Personel Başına Düşen Yurt İçi Yolluk Gideri (TL) Yurt Dışı Görevlendirilen Personel Sayısı Yılı Yurt Dışı Yolluk Gideri (TL) Personel Başına Düşen Yurt Dışı Yolluk Gideri (TL) HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KESİN MİZANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ 53

54 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1.Faaliyet Bilgileri Faaliyet Türü Tablo X. Birimimiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı İlahiyat Fakültesi..Enstitüsü Yüksekokulu Meslek Y.Okulu İdari Birim TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans 2 Panel 1 Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser 1 Sergi Turnuva Teknik Gezi Kurultay Çalıştay Tablo X. Ulusal ve Uluslararası Katılınan Etkinlik Sayısı (Üniversitemizin Düzenledikleri Hariç) Faaliyet Türü İlahiyat Fakültesi..Enstitüsü Yüksekokulu Meslek Y.Okulu İdari Birim Sempozyum 2 ve Kongre Konferans Panel 54

55 Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Kurultay Çalıştay 1.4. Proje Bilgileri 2015 yılı Yatırım Programı kapsamında sektörel ayrımda yatırım projeleri ve uygulama sonuçları verilmektedir YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJELERİ YATIRIM UYGULAMA DURUMU Proje No Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisi Başlama Bitiş Tarihi Karakteristiği Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama Açıklama Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Giderler DÖNER SERMAYE GELİRLERİ (TL) Gelirler

56 2015 YILI ÜNİVERSİTE BİRİMLERİ BAZINDA GELİR-GİDER TABLOSU (TL) Birimler Gelir Gider Denge (Fark) DÖNER SERMAYE GİDERLERİ (TL) DÖNER SERMAYE GİDERLERİ (TL) 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 56

57 2- Performans Sonuçları Tablosu (SGDB tarafından hazırlanacaktır.) Birim/İdare faaliyet döneminde, Üniversitemiz stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. Bu kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düşünülenlere yer verilecekti 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi (SGDB tarafından hazırlanacaktır.) Yürütülen faaliyetlerin hedeflerin gerçekleştirilmesine katkısı, maliyet etkinliği ile tercih edilen yöntemlerin etkinliği değerlendirilecek. Hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesindeki değişim ve gelişimler belirtilecektir. İzleyen yıllarda performans programında yer alması gereken hedefler ve faaliyetlere ilişkin hususlar değerlendirilecektir. 57

58 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 58

59 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Değerlendirme Bilimsel seviyesi yüksek akademik personel Genç, dinamik ve yetenekli akademik personel Akademik yeterlilikleri iyi düzeyde öğretim elemanı Yurtdışı tecrübesi bulunan öğretim elemanlarının bulunması Öğretim elemanı öğrenci ilişkisi Huzurlu bir eğitim ortamının varlığı Eğitim-öğretim binalarının öğrenci yurtlarına yakın olması Modern ve teknik donanımı yeni sınıfların ve demirbaşların olması Fakültemizin güzel bir doğası ve iklimi olan huzurlu bir şehirde bulunması Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşük olması Geliştirme ödeneğinin yüksek olması Ek ders ve ek mesai için II. Öğretim gelirlerinin olması Fakültemize ait kütüphanenin olması Fiziksel altyapının hızlı ve sürekli gelişmesi B- Zayıflıklar - Değerlendirme İdari personel eksikliği, İlin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden öğrencilerin beklentilerini karşılayamaması. Yabancı dille yapılan yayın sayısının azlığı, İlimizde sosyal ve kültürel etkinliklerin yetersizliği, 59

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 0 SUNUŞ (Harcama Yetkilisi) 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra 2007 yılı Haziran ayı itibariyle

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 0 SUNUŞ (Harcama Yetkilisi) 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra 2007 yılı Haziran ayı itibariyle

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Unvanı Adı Soyadı İletişim Bilgileri Üst Yönetici: : Doçent : İsmail Hakkı ERASLAN : hakkieraslan@duzce.edu.tr

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Nisan 2016 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Nisan 2016 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİRİM AMİRİNİN SUNUŞU..3 1- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 5 1-

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2016 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı