82 Projektörler/Mirrortec. Projektörler/Mirrortec

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "82 Projektörler/Mirrortec. Projektörler/Mirrortec"

Transkript

1 78 79

2 80 81

3 indu stry shopping pu blic sports 82 Projektörler/Mirrortec Projektörler/Mirrortec 83

4 84 CB 90/95 Yere Gömme Armatürler CB 90/95 Yere Gömme Armatürler 85 CB 90 Dairesel Rotasyonel armatür alüminyum Gövde 0-10 ayarlanabilir fl k yönlendirme aç s Siparifl Lamba Tipi Duy Ø A rl k No. (W ) Tipi (mm) (kg) 5NA MS100R 5NA PS100R 5NA LS100R 5NA ME100R 5NA PE100R 5NA LE100R 5NA MB100R 5NA PB100R 5NA LB100R 5NA MT100R Genifl aç l HIT 1xHIT/70W 1xHIT/150W 1xHIT/35W Çok dar aç l HIT 1xHIT/70W 1xHIT/150W 1xHIT/35W Dar aç l HIT 1xHIT/70W 1xHIT/150W 1xHIT/35W HST 1xHST/70W G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 E ,2 8,9 8,4 8,0 8,1 8,4 3,4 8,9 8,4 8,6 CB 90 Döküm alüminyum Diktörgen Gövde Simetrik ve A simetrik Reflektör Ö zelli i Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Yere gömme armatürler, iki temel dizayn grubunda toplanan farkl fl k da l m Kamu alanlar için kaymayan cam kapakl veya renkli cam filtreli tipleri opsiyonel olarak temin edilebilir. Ifl k Tekni i Yüksek safl kta anodize alüminyum reflektör içerir. 5NA NA100 5NA PA100 5NA NS100 5NA PS100 asimetrik HIT-DE/HST-DE 1xHIT-DE/HST-DE/70W 1xHIT-DE/HST-DE/150W simetrik HIT-DE/HST-DE 1xHIT-DE/HST-DE/70W 1xHIT-DE/HST-DE/150W RX7S RX7S-2 RX7S RX7S ,7 9,0 6,7 9,2 alternatifleri ile binalar vee bina çevresi -CB 90 için çok dar aç l, orta, genifl aç l ayd nlatmas nda kullan l r. Gövde alternatifleri ve 0-10 ayarlanabilir fl k yön- Koruma s n f : SK I, koruma faktörü: IP67. Çelik d fl lendirme aç s gövde içinde koruma alt na al nan döküm -CB 95 için simetrik ve asimetrik fl k da l m Masif metal konstrüksiyon d fl gövdeli yere alüminyum armatür gövdesi. Maksimum bas nç Renk filtresi opsiyoneldir. gömme armatürler 5000kg (CB 90); 6000kg (CB 95) bas nca karfl dayan kl d r. Farkl fl k da l m alternatifleri ve genifl spektrumlu performans olanaklar ile farkl tasar m ve ölçekteki bina ve objelerin ayd nlat lmas na olanak tan r. dayan m CB 90 için 5000kg, CB 95 için 6000kg. Paslanmaz çelik çerçeveli, s dayan ml, güçlendirilmifl cam kapak. PG 13,5 kablo girifli, seri ba lamaya uygun tipi opsiyonel olarak temin edilebilir. CB 90 için renk efekti amaçl opsiyonel renkli cam aksesuar AKSESUARLAR Renk CB 90 Renk filtresi Yeflil K rm z Mavi Sar fieffaf O pal Siparifl No. 5NX XG0 2 5NX XG0 3 5NX XG0 4 5NX XG4 2 5NX XG0 0R 5NX XG0 0 CB 95 için renk efekti amaçl opsiyonel renkli cam aksesuar Renk CB 95 Renk filtresi Yeflil K rm z Mavi Sar fieffaf O pal Siparifl No. 5NX XG0 2 5NX XG0 3 5NX XG0 4 5NX XG4 2 5NX XG0 0R 5NX XG0 0

5 86 Projektörler Asimetrik Projektörler 87 SICOMPACT A1 MINI IP 65 Asimetrik armatür Siparifl Lamba Tipi Ifl k Kayn. L B H A rl k No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg)(mm) 5NA7472-1NS42M HIT/HST-DE 70W Beyaz ,5 5NA7472-1NS92M HIT/HST-DE 70W Gri ,5 5NA7472-1PS42M HIT/HST-DE 150W Beyaz ,2 5NA7472-1PS92M HIT/HST-DE 150W Gri ,2 SICOMPACT A2 MINI IP 66, kompakt gövdeli asimetrik mini armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Balast ve ateflleyici hariç 5NA7570-1SS0208H 1QT-DE 200/300W ,4 Balast ve ateflleyici dahil 5NA757E-1NS0108 HST 70W ,6 5NA757E-1NS0208 HIT-DE/HST-DE 70W ,8 5NA757E-1PS0208 HIT-DE/HST-DE 150W ,5 Elektronik balastl 5NA7577-1NS0208 HIT-DE/HST-DE 70W ,8 Balast ve ateflleyici dahil, s cak atefllemeli 5NA7576-1NS0208 HIT-DE/HST-DE 70W ,5 5NA7576-1PS0208 HIT-DE/HST-DE 150W ,5 SICOMPACT A2 MIDI Küçük, orta ve büyük ölçekli projektörler, d fl mekanlarda, tenis kortlar ve di er spor sahalar ile genel kullan ma aç k alanlar, iç mekanlarda ise, kapal spor salonlar ve genel kullan ma uygun çeflitli toplant mekanlar n mükemmel bir biçimde ayd nlatma imkan sunmaktad r. Saraylar, kaleler, kuleler veya di er bina cephelerinin hepsinde ayd nlatma uygulamalar için, Sicompact do ru çözümdür. Buna ilaveten projektörlerimizi, endüstriyel mekanlar, yolcu terminalleri ve müzelerde de kullanabilirsiniz. K sacas Sicompact gerekli ekipmanlar ile birlikte yerlefltirildi inde, hem d fl, hem iç mekanlarda yukar dan afla ya veya afla dan yukar ya yönlendirilerek pek çok farkl biçimde kullan lmaktad r. Sicompact, çok yönlü yetenekleri ile, sizi daima do ru fl a ulaflt r r. -Yüksek koruma derecesi -Her türlü elektriksel alternatif -S n rland r lm fl kamaflma -Genifl ve dar aç l uygulamalarda simetrik ve asimetrik fl k da l m -Darbelere dayan kl Gövde: -Alüminyum dökümden gövde 250 dereceye dayan kl temperlenmifl cam kapak arka arkaya monte edilmesi durumunda birbirlerine gölge yapmayacak flekilde aç verilebilmesi mümkündür. -sel elemanlar n n korunmas amac yla lamban n oldu u alan ile di er elektriksel elemanlar n oldu u alan birbirlerinden ayr lm flt r. -Is sebebiyle oluflan genleflmelere uygun silikon conta sistemi D fl yüzey: MINI: afla daki renklerde yar mat toz boyal : -beyaz RAL aç k gri RAL siyah RAL 9005 MIDI: afla daki renklerde yar mat toz boyal : Siteco grisi renginde DB 702 (demir mikas ) MAXI: afla daki renklerde parlat c boyal koyu gri RAL sel elemanlar n bulundu u bölümün kapa aç ld nda, can güvenli inin sa lanmas için armatürdeki ak m kendili inden kesilir, böylece bak m çal flmalar güvenlik içerisinde yap labilmektedir. -Tekrar ak m geldi inde ateflleyiciye entegre edilmifl olan termik koruyucu devreye girer. -S cak ateflleme alternatifleri için sat fl servisi ile görüflünüz. Ifl k Tekni i Reflektör Sistemi: Asimetrik veya simetrik -Ifl k kirlili i yaratmayan kontrollü fl k da l m -Yüksek parlakl kta reflektör: A1 MINI genifl aç l A2 MIDI genifl ve dar aç l A2 MAXI genifl ve dar aç l maksimum ayd nlatma: A1 MINI 50º de A2 MIDI 45º de A2 MAXI 66º de KB1 de kamaflma s n rlamas Ifl k Tekni i Aksesuarlar : -Düz cam -Farkl uygulamalar için aksesuarlar: fl k perdeleme parças, lamel fl k perdeleme parças ve koruma cam Kullan m Alanlar Tüm iç ve d fl ayd nlatma uygulamalar nda kullan lmaktad r. SICOMPACT A2 MAXI IP 66, kompakt gövdeli asimetrik midi armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Genifl aç 5NA758E-1SS0108 HIT/HST 250W ,0 5NA758E-1TS0108 HIT/HST 400W ,9 5NA758E-1TS0208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA758E-1RS0208 HIT-DE250W ,0 Dar aç 5NA758E-1SB0108 HIT/HST 250W ,0 5NA758E-1TB0108 HIT/HST 400W ,9 5NA758E-1TB0208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA758E-1RB0208 HIT-DE 250W ,0 IP 65, asimetrik maxi armatür, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu. No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Genifl aç, balast hariç, ateflleyici dahil 5NA7590-1VS01 HIT/HST 1000W ,0 5NA7590-1VS02 HIT-DE 1000W ,0 5NA7590-1WS02 HIT-DE 2000W ,0 Dar aç, balast hariç, ateflleyici dahil 5NA7590-1VB02 HIT-DE 1000W ,0 5NA7590-1WB02 HIT-DE 2000W ,0

6 88 Simetrik Projektörler Asimetrik Projektörler A2 Mini / Midi 89 S2 MINI simetrik projektör A2 MINI Direk tipi armatür IP 66, simetrik mini armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu Balast ve ateflleyici hariç 5NA7510-1SS0208H QT-DE200/300W ,4 Balast ve ateflleyici dahil 5NA751E-1NS0108 1xHST 70W ,8 5NA751E-1NS0208 1xHIT-DE/HST-DE 70W ,8 5NA751E-1PS0208 1xHIT-DE/HST-DE 150W ,5 Elektronik balastl 5NA7517-1NS0208 1xHIT-DE 70W ,8 IP 66, kompakt gövdeli asimetrik mini direk tipi armatür, komple cam. No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Balast ve ateflleyici hariç 5NA7570-1SS2208H Haloline 200/300w ,4 Balast ve ateflleyici dahil 5NA757E-1NS2208 HIT-/HST-DE 70W ,3 5NA757E-1PS2208 HIT-/HST-DE 150W ,0 Elektronik balastl 5NA7577-1NS2208 HIT-/HST-DE 70W ,0 S2 MIDI simetrik projektör IP 66, simetrik midi armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu A2 MINI Direk tipi ikili armatür Genifl aç 5NA752E-1SSo108 HIT/HST 250W ,0 5NA752E-1TSo108 HIT/HST 400W ,9 5NA752E-1TSo208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA752E-1SSo208 HST-DE 250W ,0 Dar aç 5NA752E-1SBo108 HIT/HST 250W ,0 5NA752E-1TBo108 HIT/HST 400W ,9 5NA752E-1TBo208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA752E-1SBo208 HST-DE 250W ,0 IP 66, kompakt gövdeli asimetrik mini direk tipi ikili armatür, komple cam. No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Balast ve ateflleyici dahil 5NA757E-1NS1208 HIT-/HST-DE 70W ,3 5NA757E-1PS1208 HIT-/HST-DE 150W ,0 S2 MAXI simetrik projektör AKSESUARLAR IP 66, simetrik maxi harici balastl armatür, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu Ateflleyici dahil, balast hariç, Genifl aç 5NA7530-1VS01 1xHIT/HST 1000W ,5 5NA7530-1VS02 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7530-1WS02 1xHIT-DE 2000W ,5 Ateflleyici dahil, balast hariç, Dar aç 5NA7530-1VB01 1xHIT/HST 1000W ,5 5NA7530-1VB02 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7530-1WB02 1xHIT-DE 2000W ,5 Direk tipi ayd nlatma için dire e montaj eleman Direkt veya endirekt aplik tipi ayd nlatma için duvara montaj eleman Siparifl No. 5NY7570-1XA2108 5NY7570-2XA2108 Siparifl No. 5NY7570-1XW2108 A2 Mini projektör, dire e tekli montaj eleman (Ø=76mm) A2 Mini projektör, dire e ikili montaj eleman (Ø=76mm) A2 Mini projektör, duvara montaj eleman Kombi simetrik projektör Asimetrik projektörlerde fl k kontrolü sa layan siperlik (RAL 9005) Siparifl No. 5NA7570-0XB 5NA7580-0XB A2 Mini projektör için vizör A2 Midi projektör için vizör IP 65, simetrik maxi harici balastl armatür Genifl aç 5NA7172-1SW 1xHIT/HST 250W ,5 5NA7172-1TW 1xHIT/HST 400W ,2 5NA7172-1VW 1xHIT/HST 1000W ,2 Dar aç 5NA7172-1SN 1xHIT/HST 250W ,5 5NA7172-1TN 1xHIT/HST 400W ,2 Dire e montaj eleman ayr ca siparifl edilecektir, detayl bilgi ve aksesuarlar için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

7 90 Rotasyonel Projektörler Rotasyonel Projektörler 91 Sistar Döküm alüminyum gövde, (RAL 7036), parlak alüminyum reflektörlü, harici balastl rotasyonel projektör. Dar aç l 5NA7260-1VB01 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7260-1WB01 1xHIT-DE 2000W ,5 5NA7260-1VF01 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7260-1WF01 1xHIT-DE 2000W ,5 Dar aç l, s cak ateflleyicili 5NA7267-1WB01 1xHIT-DE 1000/2000W ,0 5NA7267-1WF01 1xHIT-DE 1000/2000W ,0 R1 Mini Alüminyum gövde ve montaj braketli, rotasyonel Mini projektör Dar aç l 5NX724E-1MB08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX724E-1PB08 1xHIT-CRI 150W ,0 Genifl aç l 5NX724E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX724E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,0 EN standartlar nda üretilen yüksek performansl rotasyonel simetrik projektörler, fl n uzun mesafelerde kullan m n gerektiren uygulamalarda kaliteli ve profesyonel ayd nlatma çözümleri sunar. Rotasyonel projektörler, 3 ayr tip ve büyüklükte ele al nmaktad r. Çok genifl yelpazede lamba kullan m olanaklar ve farkl reflektör tipleri ile çok yak n mesafelerden çok uzak mesafelere dek istenen ayd nlatma etkisinin sa lanmas mümkündür. Gövde R1 MINI ALU, R2 MIDI, R2 MAXI için Koruma s n f : I R1 MINI için Koruma s n f : II Koruma tipi: IP65 çepeçevre contal. Düz cam kapak. R1 MINI için döküm alüminyum, di erleri için çinko kapl çelik montaj aparat. R1 MINI ve R2 MIDI lamba bölümünden ba ms z olarak balast ünitesi gövde içine entegredir. R2 MAXI için balast kutusu harici montaj olacak flekilde ayr siparifl edilir. S cak atefllemeli tipleri mevcuttur. Kullan m Alanlar Aç k ve kapal spor alanlar n n, stadyumlar n, binalar n, köprülerin ve kulelerin ayd nlat lmas nda kullan lmaktad r. Ifl k Tekni i Rotasyonel simetrik fl k da l m ve çeflitli fl k yay l m aç s alternatifleri sa layan yüksek yans t c l k özelli inde alüminyum reflektöre sahiptir. R1 Mini S Alüminyum gövdeli kompakt rotasyonel Mini projektör Dar aç l 5NX722E-1HB08 1xHIT-CRI 35W ,6 5NX722E-1MB08 1xHIT-CRI 70W ,9 5NX722E-1PB08 1xHIT-CRI 150W ,6 Genifl aç l 5NX722E-1HS08 1xHIT-CRI 35W ,6 5NX722E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,9 5NX722E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,6 Siteco R2 MAXI AKSESUARLAR Döküm alüminyum gövde, (RAL 7036), parlak alüminyum reflektörlü, harici balastl rotasyonel projektör. Entegre s izolasyonlu ateflleyicili 5NA7260-1VS11C 1xHIT-DE 1000W ,0 5NA7260-1WS11C 1xHIT-DE 2000W ,0 Entegre s izolasyonlu, s cak ateflleyicili 5NA7267-1WS11C 1xHIT-DE 1000/2000W ,5 2 Maxi projektörler için kamaflma önleyici vizör R1 Mini ve R1 Mini-S rotasyonel projektörler için dekoratif renk filtresi Siparifl No. 5NA7260-0XB Siparifl No. 5NX7270-0XG0208 5NX7270-0XG0308 5NX7270-0XG0408 5NX7270-0XG4208 Kamaflma önleyici vizör Yeflil renk filtresi K rm z renk filtresi Mavi renk filtresi Sar renk filtresi * Yüksek bas nçl sodyum buharl lambal modeller için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

8 92 Siteco Mirrortec sekonder reflektör sistem Siteco Mirrortec sekonder reflektör sistem 93 ç ayd nlatma uygulamalar için sekonder alüminyum reflektör ç ayd nlatma uygulamalar için alüminyum faset reflektör Siparifl Ölçüler A rl k No. (mm) (mm) Sekonder fl k da t c alüminyum reflektör, kare 5NW1129-0QA 800mmx800mm 12,9 5NW1129-0QB 1000mmx1000mm 12,9 5NW1129-0QC 1,200mmx1,200mm 12,9 Sekonder fl k da t c alüminyum reflektör, dairesel 5NW1129-0KA D=800mm 9,6 5NW1129-0KB D=1025mm 9,6 R1 MINI, R1 MINI S Siteco mirrortec projektör ile kullan l r. D fl ayd nlatma uygulamalar için Sistar reflektör D fl ayd nlatma uygulamalar için alüminyum, çerçeveli modüler faset reflektör Siparifl Ölçüler A rl k No. (mm) (km) Ifl k da t c reflektör, kare 5NX QB 1262x1276x107mm 42 5NX QC 1680x1698x107mm 69 5NX QD 2098x2120x107mm 103 Yenilikçi dizayn, teknolojisi ile modern ve büyük ölçekli mekanlar n vazgeçilmez ayd nlatma sistemi olan Siteco mirrortec sekonder sistem ayd nlatma, fl k kayna ndan ç kan fl n reflektöre yönlendirilmesi ve buradan yans yan fl k ile ayd nlatman n sa lanmas prensibine dayanmaktad r. Sistem özellikle atrium gibi yüksek tavanl iç mekanlarda ve direk tipleriyle d fl mekanlarda uygulanmaktad r. Sekonder reflektörlü ayd nlatma sistemleri, fl k kayna ndan direkt reflektöre yönlendirilen fl n, faset reflektör yap s nedeniyle küçük parçalara bölünerek yans t lmas sonucu kamaflmas z, homojen ayd nlatma sa lan r. Reflektör Sistemi ndirekt faset reflektörünün ana prensibi, fl n yukar ya do ru yönlendirilerek belirlenen mesafedeki reflektörlerle, istenilen yüzeye yans t lmas d r. Bu sistemde kullan lan reflektörün yap s büyük önem kazanmaktad r. Bu sebeple, sisteme uygun fl k çözümlü reflektörler, projektörden gelen yol fl nlar milyonlarca parçaya bölerek fl k fliddetinden ödün vermeden homojen bir biçimde ve kamaflmay s n rland rarak yüzeye yans tmaktad rlar. Ifl k çözülümü, fl k kayna n n reflektöre yans yan görüntüsünü minyatüre ederek ço altmaktad r. Bu da y ld zl bir gökyüzü tasviri ile ifade edilebilir. Reflektör yüksek safl kta (% 99,9) anodize alüminyumdan imal edilmifltir ve indirekt kamaflmas z ayd nlatma yapmak üzere 78 yüzey kesimli convex yap da dokuya sahiptir. Etraf n çevreleyen beyaz (RAL 9010) üst bafll k polyester ile güçlendirilmifl fiberglast r. Ifl k Tekni i Sekonder reflektörlü sistemin prensipleri -Reflektörden göze gelen kamaflman n s n rland r lmas -Ifl n sadece istenilen yüzeye yönlendirilmesi -Mimariye uyumlu yarat c olanaklar n oluflabilece i genifl bir yelpaze -Ayn ayd nlatma fliddetinde farkl fl k da l mlar -Homojen ayd nlatma (düzgünlük ayd nlatma standartlar n n kolayl kla uygunluk sa layabilece i düzeyde) -Bak m istenilen bölümlere daha kolay ulafl labilir. -Ifl k verimi ve renksel geri verimi yüksek -Gölge efekti dengeli Siteco Mirrortec projektör 150 Mirrortec 400, SiSTAR, R2 MAXI projektörler ile kullan l r. Mirrortec teknolojisi, ters lamba pozisyonu ile iç sekonder, paralel fl k da l ml projektör, alüminyum gövdeli harici entegre balastl Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Siteco Mirrortec projektör çok dar aç l 5NW4122-1MG1 1xHIT 70W G ,2 5NW4122-1PG1 1xHIT 150W G ,2 Siteco Mirrortec projektör genifl aç l 5NW4122-1MS2 1xHIT 70W G ,2 5NW4122-1PS2 1xHIT 150W G ,2 2: Klasik balastl 7: Elektronik balastl ç ayd nlatma uygulamalar için Siteco Mirrortec reflektör 100 ç ayd nlatma uygulamalar için fresnal faset reflektör, simetrik fl k da l ml Siparifl Kare Dairesel A rl k No. Ölçüler (mm) Ø(mm) (km) Tavana montajl 5NW QA 600x600mm 600 4,5 5NW QB 900x900mm 900 9,8 5NW QC 1200x1200mm ,0 Duvara montajl 5NW QA 600x600mm 600 3,0 5NW QB 900x900mm 900 6,3 5NW QC 1200x1200mm ,7 Q: Kare reflektör K: Dairesel reflektör Mirrortec 150/400, SiSTAR, R2 MAXI ve Sicopact R1 MINI projektörler ile kullan l r. Siteco Mirrortec projektör 400 Mirrortec teknolojisi, ters lamba pozisyonu ile iç sekonder, paralel fl k da l ml projektör, alüminyum gövdeli harici entegre balastl Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Siteco Mirrortec projektör çok dar aç l 5NW4142-1RG1 1xHIT 250W E ,4 5NW4142-1TG1 1xHIT 400W E ,5 Siteco Mirrortec projektör genifl aç l 5NW4142-1RS2 1xHIT 250W E ,8 5NW4142-1TS2 1xHIT 400W E ,2

9 94 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Armatürler 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Armatürler 95 Optimum fl k kayna yüksekli i Reflektör ve fl k kayna ara mesafe tablosu E m p f o h l e n e L i c h p u n k t h ö h e d e r L i c h t p u n k t - Z e r l e g u n g s s p i e g e l 2,5-7 m 5-15 m 5-50 m Reflektör 5NW135 Siteco Mirrortec Reflektor 100 SiSTAR 1-4m 1-4m SiCOMPACT R1 MINI-Alu 1-6m 1-6m SiCOMPACT R1 MINI-S 1-6m 1-6m Siteco Mirrortec 2-12m 2-12m 2-12m Siteco Mirrortec 4-12m 4-12m SiCOMPACT R2 MAXI 5-15m 5-15m SiSTAR MAXI

10 96 Dekoratif D fl Ayd nlatma Armatürleri Dekoratif D fl Ayd nlatma Armatürleri 97

11 98 SW Disc SW Disc 99 SW Disc 1 Siteco Mirrortec teknolojisi düz tafl y c kollu sekonder reflektorlü direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2662-1MA0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2662-1PA0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2662-1MS0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2662-1PS0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 SW Disc 2 Siteco Mirrortec teknolojisi e imli tafl y c kollu sekonder reflektorlü direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2672-1MA0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2672-1PA0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2672-1MS0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2672-1PS0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 fi k dizayn ile modern bir görünüme sahip olan SW-D SC kullan ld mekana sadece fl k tekni i aç s ndan de il ayn zamanda görsel bir estetikte katar. Tamam yla görünmeyen bir fl k kayna ndan ç kan dar aç l fl k üstteki ikincil reflektörle binlerce parçaya bölünür. Reflektörün her kesimindeki tamam yla asimetrik formlu yüzeyi fl tam istenen do rultuda yönlendirerek ekonomik bir ayd nlatma sa lar. Gövde Tekni i Ifl k Bafll (reflektörü tafl yan k s m) cam elyaf takviyeli polyesterden, tafl y c lar paslanmaz çelik ve alüminyumdan, fl k kayna n n oldu u bölüm ise döküm alüminyumdan imal edilmifltir. stenilen RAL renkleri veya mat pütürlü metalik gri DB702 gibi özel renk seçenekleri mevcuttur. Önerilen montaj yüksekli i 5m dir. Direk, armatüre ba l ölçülendirildi inden direk ve armatür bir bütün olarak düflünülmelidir. modülü alttaki gövdeye yerlefltirilmifltir. 6 m uzunlu unda tafl y c ara kablo armatür ile birlikte verilmektedir. Ifl k Tekni i Endirekt ayd nlatmay simetrik veya asimetrik olarak sa lar. Bu sistemin optik avantajlar n flöyle s ralayabiliriz: -Kamaflma s n rland rmas -Ifl n sadece istenilen yüzeye yönlendirilmesi -Mimariye uyumlu yarat c olanaklar n oluflabilece i genifl bir yelpaze -Ayn ayd nlatma fliddetinde farkl fl k da l mlar -Homojen ayd nlatma (düzgünlük, ayd nlatma standartlar n n kolayl kla uygunluk sa layabilece i düzeyde) -Bak m istenilen yüzeylere daha kolay ulafl labilir. -Ifl k verimi ve renksel geri verimi yüksek -Gölge efekti dengeli Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar SW-D SC parlak ve temiz fl yla meydanlar, modern binalar, yaya geçitlerini, caddeleri, yürüyüfl yollar ve al flverifl merkezlerinin hollerini (aplik olarak) ayd nlatmak için kullan l r. SW Disc 3 Siteco Mirrortec teknolojisi üçgen tafl y c kollu sekonder reflektörlü direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX3162-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3162-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX3162-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3162-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,5

12 100 Galaxsie SM GALAXSIE gündüz çarp c dizayn, gece ise kamaflma yaratmayan sekonder ayd nlatmas ve ça dafl formu ile dikkati çeker. Göz konforu aç s ndan son derece ergonomik bir ayd nlatma sa lar. Tamam yla görünmeyen bir fl k kayna ndan ç kan dar aç l fl k üstteki ikincil reflektörle binlerce parçaya bölünür. Reflektörün her kesimindeki tamamen asimetrik formlu yüzeyi fl tam istenen do rultuda yönlendirerek ekonomik bir ayd nlatma sa lar. Gövde Tekni i Güçlendirilmifl polyester veya alüminyum döküm IP 65 gövdenin, camla ve di er kapakla birleflti i k s mlarda silikon conta kullan lm flt r. modülü; balast, kondansatör ve ateflleyicilerden oluflan alt konik k s ma yerlefltirilmifltir. 6 m uzunlu unda tafl y c ara kablo armatür ile birlikte verilmektedir. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Galaxsie, parlak ve temiz fl yla meydanlar, modern binalar, yaya geçitlerini, caddeleri, yürüyüfl yollar n ve anayollar ayd nlatmak için kullan l r. Ayn ayd nlatma fliddetinde farkl fl k da l mlar -Homojen ayd nlatma (düzgünlük ayd nlatma standartlar n n kolayl kla uygunluk sa layabilece i düzeyde) -Bak m istenilen bölümlere daha kolay ulafl labilir. -Ifl k verimi ve renksel geri verimi yüksek SM300 R Siteco Mirrortec Teknolojisi ile üstün nitelikli ayd nlatma sistemi ve orant l ayd nlatma için primer ve sekonder reflektöre sahip ayna sistemi. Üç farkl fl k da l m 20 ayarlanm fl sekonder refletörlü derin ayd nlatmal varyasyon. -Yeni nesil tasar m ile Mirrortec -sistem direk tipi armatürler -Mükemmel fl k da l m için yeni gelifltirilmifl sekonder reflektör teknolojisi -Siteco-Mirrortec -teknolojisi sayesinde kamaflmas z ayd nlatma -Minimuma indirgenmifl fl k kirlili i için (< %3) iste e ba l Siteco-Lense-light sistemi -Armatür tasar m ile mükemmel uyumlu sistem dire i -Kolay ampul de iflimi için alet gerektirmeyen aç lma özelli i -Kötü hava flartlar na dayan kl boya Ifl k tekni i Sistem için mükemmellefltirilmifl ve orant l ayd nlatma için primer ve sekonder reflektöre sahip ayna sistemi. Üç farkl fl k da l m 20 ayarlanm fl sekonder refletörlü derin ayd nlatmal varyasyon. ayd nlatma noktas mesafelerinde kamaflmas z DIN-normuna uygun armatür. -Gölge efekti dengeli -Mekana ba l çözümler için S STRA program ile hesaplama yap l r. Siteco Mirrortec teknolojisi yeni nesil kare reflektörlü sekonder direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü 5NA318E-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA318E-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,8 Asimetrik- 20 derece aç ile yerlefltirilmifl reflektörlü 5NA318E-1MP08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA318E-1PP08 1xHIT-CRI 150W ,8 Simetrik reflektörlü 5NA318E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA318E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,8 Galaxsie SM300 E Siteco Mirrortec teknolojisi paslanmaz çelik tafl y c l sekonder reflektorlü direk tipi armatür Siparifl Lamba Tipi Ø H A rl k Numaras (W) (mm) (mm) (kg) Asimetrik (Siteco grisi) 5NX3142-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3142-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,5 5NA314E-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA314E-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik (Siteco grisi) 5NX3142-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3142-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,5 5NA314E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA314E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,5 Farkl renk alternatifleri için lütfen sat fl servisiyle görüflünüz Siteco Mirrortec teknolojisi yeni nesil eliptik reflektörlü sekonder direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü 5NA320E-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA320E-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,6 Asimetrik- 20 derece aç ile yerlefltirilmifl reflektörlü 5NA320E-1MP08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA320E-1PP08 1xHIT-CRI 150W ,6 Simetrik reflektörlü 5NA320E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA320E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,6

13 102 DL 800 DL DL 800 dekoratif direk tipi armatür, kentsel alanlar için mükemmel bir çözümdür. Armatürün kendi dizayn na da yans yan geleneksel ve modern çizgilerin uyumlu birlikteli i sayesinde, hem geleneksel, hem modern mimari ile eski ve yeni kent dokusuna ayn flekilde uyum sa lamaktad r. -DL 800 armatürün parabol biçimli gövdesi, yatay çember ile kesiflerek dire e ba lan r. -DL 800 tekli ve ikili direk tipleri ile gündüz de estetik görünümlüdür. -Paslanmaz çelik, anodize alüminyum, Siteco grisi metalik boyal ve fleffaf PMMA elektrik ünitesi alternatifleri ile farkl görünümde seçenekler sunar. -IP 66 metal armatür gövdesi ile zorlu koflullara dayan kl d r. -Tek parça armatür gövdesi ile kolay montaj olana sa lar. Gövde IP66 Koruma s n f : SK II (toz ve bas nçl suya dayan kl ). Direk ba lant s ve gövde ile fleffaf veya satine PMMA hazneyi birlefltiren çember, dökme alüminyumdan olup, ön montajl d r. Alet gerektirmeyen kolay aç l p kapnma özelli ine sahiptir. Aletsiz lamba de iflimi sa layan kompakt elektrik ünitesi ve balast kutusu. 6m kablo ile birlikte. Tüm yüksek bas nçl lambalar için enerji tasarruflu devre özelli ine sahip ECO versiyonu Ifl k Tekni i PMMA hazne ve refletör alternatiflerini farkl kombinasyonlar ile say s z optik çözüm sunar: yumuflak yayg n fl k için ç plak lamba alternatifi, genifl aç l dairesel fl k da l m için P2 pagoda reflektör, asimetrik ve istenen yere yönlendirilen fl k da l m için içten korumal P2H pagoda reflektör, genifl aç l asimetrik fl k da l m için A1 reflektör önerilmektedir. K smen kapal, korumal reflektör tipleri mevcuttur. Reflektör montaj alet gerektirmez. DL 800 DL 800 DL 800 DL 800 Eloksal alüminyum gövde, satine PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA21A08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA21A08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA21A08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA21A08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA21A08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA21A08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB21A08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 DL 800 Siteco grisi metalik boyal gövde, fleffaf PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA11B08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA11B08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA11B08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA11B08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA11B08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA11B08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB11B08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 DL 800 Siteco grisi metalik boyal gövde, satine PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA21B08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA21B08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA21B08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA21B08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA21B08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA21B08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB21B08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 DL 800 DL 800 Eloksal alüminyum gövde, fleffaf PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA11A08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA11A08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA11A08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA11A08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA11A08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA11A08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB11A08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 PL-H 4P ve TC-L kompakt flüorasan lambal alternatifler için lütfen sat fl servisine dan fl n z. Kademeli k sa reflektör Kademeli uzun reflektör Pagoda reflektör AKSESUARLAR Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS3 F5 k sa kademeli reflektör 0,5 5NA1400-0XS31 F1H k sa kademeli yönlendirici reflektör 0,6 Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS4 F2 uzun kademeli reflektör 0,6 5NA1400-0XS41 F2H uzun kademeli yönlendirici reflektör 0,7 Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS2 P2 pagoda reflektör 0,5 5NA1400-0XS21 P2H pagoda yönlendirici reflektör 0,6

14 104 Citylight Citylight 105 City-Light Plus Alüminyum gövdeli fener tipi dekoratif ayd nlatma armatürü, Siteco Grisi renginde. Siparifl Lamba Tipi Reflektör Ø H A rl k Numaras (W) Tipi (mm) (mm) (kg) City-Light Plus, güvenlik s n f SK l (direk hariç) HSE Lambal 5NA526E-1MS1 8 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,0 5NA526E-1MR1 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,1 5NA526E-1NS1 8 1xHSE100W F5/F5H ,5 5NA526E-1NR1 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,6 City-Light Plus, güvenlik s n f SK ll (direk hariç) HSE Lambal 5NA527E-1MS1 8 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,8 5NA527E-1MR1 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,9 5NA527E-1NS1 8 1xHSE100W F5/F5H ,5 5NA527E-1NR1 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,0 1: fieffaf caml 5: Satine caml City-Light Elegance Alüminyum gövdeli fener tipi dekoratif ayd nlatma armatürü, bombeli bafll kl, Siteco Grisi renginde. Mükemmel bir fl k da l m na sahip City-Light d fl ayd nlatma armatürleri, ayd nlat lmak istenen mekanlara dekoratif görüntüsü ve kusursuz fl ile farkl bir boyut katar. 3-5 metre yükseklikler aras nda kullan m tavsiye edilen City-Light armatürler, yüksek verimlilikteki pek çok farkl reflektör seçene i ile size, ihtiyac n za uygun alternatifler sunar. Dekoratif ve modüler yap s ile her türlü mekana uyum sa lar. Alt farkl standart renkte üretilen City-Light armatürleri, di er dekoratif armatürlerden ay ran; fl n ikinci bir aç kl ktan fl mas prensibi do rultusunda kanopisinin üst k sm nda özel olarak ikinci bir aç kl k b rak larak imal edilmifl olmas d r. Gövde Gövde s n f 1 veya 2 olan IP54 özelli ine sahip City-Light armatürlerin kanopileri ve tafl y c elemanlar alüminyumdan imal edilmektedir. Armatür gövdesi alüminyum, dire e temas eden k sm ise alüminyum dökümdür. Kanopinin üst k s mlar Siteco grisi, kanopi altlar ise beyaz renktedir. Bu beyaz renkli k s mlar ayn zamanda reflektör ifllevi görürler. Lamba de iflimi ve bak m hiçbir alet kullanmadan yap labilir ve tüm elektriksel elemanlara kolayca müdahale edilebilir. 2 lambal modellerde her lamba ayr ayr devreye al nabilme özelli ine sahiptir. Ifl k Tekni i Reflektör sisteminin sundu u de iflik alternatifler sayesinde pek çok seçenek uygulanabilir. Penceresiz reflektör ile fl n belirli bir noktaya yönlendirilmesi sayesinde bölgesel ayd nlatma, kademeli reflektör ile genifl bir alan n dairesel biçimde ayd nlat lmas ve gerekti i takdirde reflerktörün binalara bakan taraf n n fl k geçmeyecek flekilde dizayn ve böylece fl n binadakileri rahats z etmesini engellemek mümkündür. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Yürüyüfl yollar, park ve bahçeler, araç trafi ine kapal cadde ve sokaklar, binalar n girifl bölümleri ile kald r mlar gibi pek çok farkl yaya güzergah n n ayd nlat lmas nda kullan lmaktad r. *City-Light bollard tipi bahçe armatürleri IP54 ve güvenlik s n f ll olarak imal edilmektedir. Armatürlerin gövdesi alüminyumdur. Özellikle, yaya yollar, kald r mlar, binalar n girifl mekanlar, park ve bahçeler için imal edilmifltir. Siteco demir mikas renginde imal edilen City-Light bollard armatürlerin di er renk ve model alternatifleri için lütfen sat fl servisi ile görüflünüz. Redüksiyon parças Siparifl Lamba Tipi Reflektör Ø H A rl k Numaras (W) Tipi (mm) (mm) (kg) City-Light Elegance, güvenlik s n f SK l (direk hariç) HSE Lambal 5NA526E-1MS28 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,3 5NA526E-1MR2 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,5 5NA526E-1NS28 1xHSE100W F5/F5H ,8 5NA526E-1NR2 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,9 City-Light Elegance, güvenlik s n f SK ll (direk hariç) HSE Lambal 5NA527E-1MS2 8 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,1 5NA527E-1MR2 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,2 5NA527E-1NS2 8 1xHSE100W F5/F5H ,8 5NA527E-1NR2 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,3 2: fieffaf caml 6: Satine caml AKSESUARLAR Siparifl No. A rl k (kg) 5LA5220-1XR 76/60mm konik direk üst çap 0,1 City-Light Bollard Siparifl Lamba Tipi Ø H A rl k Numaras (W) (mm) (mm) (kg) Düz caml 5NA5282-1AS2 8 1xHME 50/80W ,3 5NA5282-1MS2 8 1xHSE 50/70W ,9 Kumlu caml 5NA5282-1AS3 8 1xHME 50/80W ,3 5NA5282-1MS3 8 1xHSE 50/70W ,9 Opal caml 5NA5282-1AF1 8 1xHME 50/80W ,35 5NA5282-1MF1 8 1xHSE 50/70W ,9 Kademeli k sa reflektör, yüksek bas nçl lambal armatürler için Diyafram Siparifl No. A rl k (kg) 5NA5200-0XS F5 kademeli reflektör 0,4 5NA5200-2XS F5H kademeli yönlendirici reflektör 0,4 Siparifl No. A rl k (kg) 5LA5220-1XR B3 diyafram 0,1 8= Siteco grisi rengini ifade etmektedir. Di er renk seçenekleri ve farkl modeller için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

15 106 Tektus DL308-H 107 Tektus Midi olarak farkl elektrik gücünde, klasik tasar m ile gündüz görünümü ile estetik beklentileri de karfl lar. Geçmiflten gelen klasik gövde tasar m içinde modern ayd nlatma teknolojisi ile verimli ayd nlatma sa lar. -Tektus Midi olarak çeflitli fl n m ihtiyaçlar n standart görüntü ile karfl layabilme özelli i. - Direk üzerinde ikili ve/ya üçlü uygulamalar ile aplik tipi montaja uygundur. Gövde Koruma tipi IP44, koruma s n f : II Siteco grisi renginde, armatür dizayn ile uyumlu özel direk ile. PMMA bombeli armatür kapa. Aletsiz kolay ulafl labilir elektrik ünitesi. Yüksek bas nçl lambalar için ECO özelli i. Ifl k Tekni i Reflektör alternatifleri ile optik çeflitlilik sa lar. PMMA fleffaf, opal veya buzlu cam alternatifleri mevcuttur. DL308-H klasik tasar m ile gündüz görünümü ile estetik beklentileri de karfl lar. Geçmiflten gelen klasik gövde tasar m içinde modern ayd nlatma teknolojisi ile verimli ayd nlatma sa lar. Çok genifl yelpazede uygulama alan mümkündür. Deveboynu direk montaj ile dekoratif görünüm. Direk üzerine çoklu montaj yap labilir. Aplik olarak kullan m mümkündür. fieffaf, buzlu cam, opal PMMA kapak alternatifleri mevcuttur. Gövde IP 54, Koruma s n f : II Gövde siteco grisi renginde, zorlu hava koflullar na dayan kl, boyal alüminyumdur. Ba lant elemanlar döküm alüminyumdur. Çepeçevre keçe conta ile gövde içi elektrik ünitesinin nefes almas n önlemeden koruma sa lar. Gövde içi reflektör olarak kullan lmak üzere beyaz boyal d r. Aletsiz kolay ulafl labilir elektrik ünitesi. Yüksek bas nçl lambalar için ECO özelli i. Direk tipleri 6m. Kablo ile teslim edilir. Ifl k tekni i ve kullan m alanlar Farkl reflektör alternatifleri ile istenen fl k da l m n n ve fonksiyona uygun yönlendirmenin yap lmas mümkündür. Konut çevresi, yaya alan ayd nlatmas, meydan ayd nlatmas nda uygun çözümler sunar. Tektus Midi DL308-H Tektus Midi klasik ayd nlatma armatürü Numaras (W) (mm) (mm) (mm) (Kg) PMMA Satine 5NX2642-1AS26 1HME50/80W ,0 5NX264E-1MS26 1HSE50/70W ,0 PMMA fieffaf 5NX2642-1AS16 1HME50/80W ,1 5NX264E-1MF16 1HSE50/70W ,7 DL308-H Klasik ayd nlatma armatürü, Deve boynu kollu montaj özelli i Siparifl Lamba Tipi A rl k Numaras (W) (Kg) fieffaf Cam 5NX AA1 8 1 x HME 50/80W 12,3 5NX CA1 8 1 x HME 80/125W 12,8 5NX MA1 8 1 x HSE 50/70W 12,7 Buzlu Cam 5NX AA2 8 1 x HME 50/80W 12,3 5NX CA2 8 1x HME 80/125W 12,8 5NX MA2 8 1x HSE 50/70W 12,7 Opal Cam 5NX AA3 8 1 x HME 50/80W 12,3 5NX CA3 8 1 x HME 80/125W 12,8 5NX MA3 8 1 x HSE 50/70W 12.7 Pagoda reflektör AKSESUARLAR Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS1 P2 pagoda reflektör 0,5 K sa kademeli reflektör Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS7 F5 k sa kademeli reflektör 0,4

16 108 DL 500 DL fi k ve ayn zamanda kullan fll dizayn ile harici ayd nlatma ihtiyac n za cevap veren IP 65 koruma dereceli DL 500 armatürler. Çevresindeki mimari ve çevreye estetik bir görünüm kazand ran DL 500 armatürler, kolay bak m özellikleri sayesinde kullan mda da size rahatl k sa lar. Tamamen teknik görüntü ve özelliklerden, oldukça dekoratif kullan mlara kadar her tür mimariye uyum sa layabilecek kolay tak labilir armatür montaj aksesuarlar na sahiptir. Armatür ve kontrol malzemerinin de ifliminde alet kullan lmaz. Cam kapa n afla ya do ru aç lmas, bak m esnas nda, müdahelenin daha az yükseklikten yap labilmesini ve ya mur, kar ya fl, rüzgar gibi do al etkilerde lamba ve elektriksel malzemelerin korunmas n sa lar. Tüm elektriksel parçalar de ifltirilebilir malzeme tepsisi üzerindedir. Kapak aç ld zaman tüm elektriksel ba lant lar otomatik olarak kesilir. HSE/HST lambalar için ateflleyiciler kullan l r. Ifl k Tekni i Farkl cam kapaklar ve hareket edebilen reflektörü ile farkl fl k da l mlar elde edilebilir. DL500 ün optik ideali direkleraras mesafeyi, yüksek verim ve oldukça genifl aç s ile maksimum yaparken fl k da l m n n homojen olmas d r. Fasetler fl n direkt ayd nlat lmak istenen yol üzerine yönlenmesini sa layarak istenmeyen gereksiz ayd nl k noktalar n, yani fl k kirlili ini ortadan kald r r. Kamaflma kontrolü: T lamba : GC1 (tam kesmeli) E lamba : GC2 (yar kesmeli) DL 500 M D M / MAXI M 76 mm dire e üstten montaj parças, radyal faset reflektörlü dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL500 MIDI M Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MToMS08 1xHST/HSE 50/70W ,2 5NA247E-1MT1MS08 1xHST/HSE 70W ECO ,4 DL500 MAXI M Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA246E-1NToMS08 1xHST/HSE 100W ,4 5NA246E-1NT1MS08 1xHST/HSE 100W ECO ,6 5NA246E-1PToMS08 1xHST/HSE 150W ,1 5NA246E-1PT1MS08 1xHST/HSE 150W ECO ,2 5NA2462-1SToMS08 1xHST/HSE 250W ,8 S: Düz cam W: Bombeli cam Gövde Tekni i Yuvarlak formu sayesinde kendi kendini temizler ve kirlenmesi daha zordur. Genifl yüzeyi ile s y daha kolay d flar atar ve lamba ömrünü uzat r. Farkl montaj olana na sahip 3 ana gövde versiyonu vard r. Armatür tafl y c ve spigot eleman dökme alüminyumdan ve bir çift kol braketi, paslanmaz çeliktendir. Çevresinde EPMDM contal, tek kat güvenlik ipek ekran desenli temperli cam kapa vard r. Gövde ise, beyaz veya Siteco grisi boyal (DB 702) olabilir. Yüksek dereceli, oldukça genifl aç fasetli, ve optik olarak ayarlanabilir hareketli reflektör, tüp fleklindeki lambalar için uygundur. DL 500 M D S/DL500 MAXI S DL 500 MIDI K / MAX K Gergi teline montajl sark t tip katenar sistem dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL500 MIDI S Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0SS08 1xHST/HSE 50/70W ,3 5NA247E-1MT1SS08 1xHST/HSE 70W ECO ,4 DL500 MAXI S Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST Lambal 5NA246E-1NT0SS08 1xHST 100W ,3 5NA246E-1NT1SS08 1xHST 100W ECO ,6 5NA246E-1PT0SS08 1xHST 150W ,7 5NA246E-1PT1SS08 1xHST 150W ECO ,0 5NA246E-1ST0SS08 1xHST 250W ,0 Cam elyaf takviyeli polyester gövde, gergi teline montajl sark t tip katenar sistem dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL500 MIDI K Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0KS08 1xHST/HSE 50/70W ,6 5NA247E-1MT1KS08 1xHST/HSE 70W ECO ,2 DL500 MAXI K Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST Lambal 5NA246E-1NT0KS08 1xHST 100W ,0 5NA246E-1NT1KS08 1xHST 100W ECO ,4 5NA246E-1PT0KS08 1xHST 150W ,6 5NA246E-1PT1KS08 1xHST 150W ECO ,5 5NA246E-1ST0KS08 1xHST 250W ,4 DL 500 M D A / MAXI A DL 500 MIDI T / MAXI T 60 mm dire e konsollu montaj parças, radyal faset reflektörlü dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL 500 MIDI A Konsola montaj (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0AS08 1xHST/HSE 50/70W ,3 5NA247E-1MT1AS08 1xHST/HSE 70W ECO ,5 DL 500 MAXI A Konsola montaj (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA246E-1NToAS08 1xHST/HSE 100W ,6 5NA246E-1NT1AS08 1xHST/HSE 100W ECO ,8 5NA246E-1PT0AS08 1xHST/HSE 150W ,3 5NA246E-1PT1AS08 1xHST/HSE 150W ECO ,4 5NA2462-1ST0AS08 1xHST/HSE 250W ,0 S: Düz cam W: Bombeli cam 60 mm dire e konsollu montaj parças, radyal faset reflektörlü dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL 500 MIDI T Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0TS08 1xHST/HSE 50/70W ,7 5NA247E-1MT0TS08 1xHST/HSE 50/70W ,9 DL 500 MAXI T Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA246E-1NT0TS08 1xHST/HSE 100W ,8 5NA246E-1NT1TS08 1xHST/HSE 100W ECO ,0 5NA246E-1PT0TS08 1xHST/HSE 150W ,5 5NA246E-1PT1TS08 1xHST/HSE 150W ECO ,6 5NA2462-1ST0TS08 1xHST/HSE 250W ,2 S: Düz cam W: Bombeli cam

17 110 Teknik D fl Ayd nlatma Armatürleri Teknik D fl Ayd nlatma Armatürleri 111

18 112 ST Armatür Ailesi ST Armatür Ailesi 113 ST 50 ST 50 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü Güvenlik S n fl II, 230V, PMMA kapakl HME Lamba Tipli 5NA3922-1AE01 HME 50/80W ,5 5NA3922-1CE01 HME 80/125W ,5 HS Lamba Tipli, Standart Ateflleyicili 5NA3922-1MT01 HST 50/70W ,5 5NA3922-1ME01 HSE 50/70W ,5 HS Lamba Tipli, Otomatik Devre Kesicili Ateflleyici 5NA3923-1MT01 HST 50/70W ,5 5NA3923-1ME01 HSE 50/70W ,5 5NA3923-1MT11 HST 70W ECO ,5 5NA3923-1ME11 HSE 70W ECO ,5 TC (Kompakt Floresan) lambal 5LA3921-1KS01S 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3921-1KS01F 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3921-2KS01S 2x18W DULUX LSP ,5 5LA3921-2KS01F 2x18W DULUX LSP ,5 Güvenlik S n f II, 230V PC kapakl HS Lamba Tipli, Standart Ateflleyicili 5NA3922-1ME03 HSE50/70W ,5 5NA3922-1MT03 HSE50/70W ,5 1: Bombeli cam kapakl 2: Düz cam kapakl F:Sigortal Zaman içerisinde yükselen maliyetler ve küreselleflme ile birlikte herkesin her türlü yenilikten haberdar oldu u bir çevrede tabii ki ayd nlatma cihazlar nda da ekonomik olma unsuru herkes taraf ndan göz önünde tutulan en önemli kritelerden bir tanesi haline gelmifltir. Bu gerçekler fl nda Siteco olarak size, teknik ve verimlilikten uzaklaflmadan ekonomik olmay baflaran bir ürün ailesi olan ST armatür ailesini sunuyoruz. ST armatürler size, hem montaj aflamas nda, hem de bak m s ras nda tasarruf sa lar. Modern dizayn, sa lam gövdesi ve yukar da aç klanan fonksiyonelli i ile farkl alternatiflere sahiptir. -Yüksek avantajlara uygun mükemmel verimlili e sahip faset reflektör. -Yüksek noktada bak m kolayd r alet kullanmadan kapa aç labilmektedir. -Her türlü iklim ve ortama dayan kl d r. -sel komponentlerin oldu u bölümün kapa aç ld nda armatüre enerji ak fl kesilir ve böylece can güvenli i sa lan r. AKSESUARLAR Siparifl No. 5NA3920-OXW 5NA3921-OXW 5NA3920-OXG 5NA3930-OXW 5NA3931-OXW 5NA3930-OXG Gövde: Armatürün üst k sm ve elektriksel elemanlar n içinde bulundu u k s m cam elyafl polyesterden imal edilmifltir. Gövde içinde döndürülebilen profil conta vard r. Cam kapa contas zd r ve bombeli veya düz PC dan imal edilmifltir. Tafl y c bölümler ve direkt flanfllar alüminyum dökümdür. Kapak ve di er ekipmanlar n bulundu u k s mlar çabucak aç labilmektedir. Üst yüzey: fl k grisi RAL Direkler ve direk ba lant lar : yukar veya ç k nt l ile yana montaj mümkündür: Yukar 0, ç k nt l 100. Can güvenli inin sa lanmas amac yla, eletriksel komponentlerin oldu u k s m kolayca ç kar lmaktad r. sel elemanlar n bulundu u bölümün kapa aç ld nda armatürdeki ak m kesilir, böylece bak m çal flmalar kendili inden yap labilmektedir. Kademeli güç ç k fl her modelde opsiyoneldir. ST 50 için PMMA den imal edilmifl bombeli kapak ST 50 için PC den imal edilmifl bombeli kapak ST 50 için düz cam kapak ST 100 için PMMA den imal edilmifl bombeli kapak ST 100 için PC den imal edilmifl bombeli kapak ST 100 için düz cam kapak Ifl k Tekni i Reflektör sistemi: -Yüksek geri verime sahip, çok genifl aç l faset reflektör. -Tüp biçimli lambalarda optimum fl k geri verimi sa lan r. -Faset reflektörün yerinin de ifltirilmesi durumunda fl k da l m nda de iflme olur. Kamaflma s n rlamas : T-Lambalar: KB1 (perdelenmifl) E-Lambalar: KB2 (k smen perdelenmifl) Cam kapak alternatifleri: sel elemanlar n bulundu u bölüm PMMA dan imal edilmifltir. Is n n önemli oldu u uygulamalarda örne in, mekanik zorlamalar karfl s nda, PC dan imal edilmifl hazne kamaflmadan kaç nmak amac yla cam elyafla güçlendirilmifl gövdenin düz caml uygulamalar mümkündür. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Cadde ve sokaklar, park alanlar ve endüstriyel alanlarda kullan lmaktad r. Optimum fl k noktas yüksekli i ST 50 için 4-8 metre, ST 100 için 7-12 metredir. ST 100 ST 100 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü Güvenlik S n fl II, 230V, PMMA kapakl HME Lamba Tipli 5NA3932-1CE01 HME 80/1258W NA3932-1EE02 HME 250W HS Lamba Tipli, Standart Ateflleyicili 5NA3932-1PE01 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PT01 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PE11 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PT11 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1SE02 HSE 250W ,5 HS Lamba Tipli, Otomatik Devre Kesicili Ateflleyici 5NA3933-1PE01 HSE 100/150W ,5 5NA3933-1PT01 HST 100/150W ,5 5NA3933-1SE02 HSET 250W ,5 5NA3933-1ST02 HST 250W ,5 TC (Kompakt Floresan) Lambal 5LA3932-1PE01 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3932-1PE01F 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3932-1PT01 2x18W DULUX LSP ,5 5LA3932-1PT01F 2x18W DULUX LSP ,5 Güvenlik S n fl II, 230V, PC kapakl HS Lamba Tipli Standart Ateflleyicili 5NA3932-1PE03 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PT03 HST 100/150W ,5 5NA3932-1SE03 HSE 250W ,5 5NA3932-1ST03 HST 250W ,5 1: Bombeli cam kapakl 2: Düz cam kapakl F:Sigortal

19 114 SR Armatür Ailesi SR Armatür Ailesi 115 SR 50 SR 50 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü HME lambal 5NA CE03 1xHME 80/125W ,0 5NA 551E-1CE03 1xHME 125W Eco ,8 HST/HSE lambal 5NA 551E-1MS01 1xHST/HSE 50/70W ,0 5NA 551E-1MS11 1xHST/HSE 70W Eco ,0 5NA 551E-1MS02 1xHST/HSE 50/70W ,0 5NA 551E-1MS12 1xHST/HSE 70W Eco ,0 1: PMMA Kapakl 2: Düz cam kapak 3: PC Kapak SR 100 SR 100 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü SR Ailesi Siteco nun d fl ayd nlatma çözüm önerilerinden bir tanesidir. Tüm di er Siteco ürünleri gibi kaliteden taviz vermeden üretilmifl olup, kullan m s ras nda ortaya ç kabilecek tasarruf veya bak m kolayl gibi ihtiyaçlar n za da cevap verebilecek biçimde tasarlanm flt r. Farkl direk yüksekliklerinde kullanabilece iniz SR armatürlerle sorunsuz bir ayd nlatma sa layacaks n z. SR serisi, SR 50, SR 100 ve SR 200 armatürleri içermekte ve hem düflük enerji kullan m sayesinde enerjiden tasarruf sa lamakta, hem de sundu u montaj ve bak m kolayl klar ile avantajl bir ayd nlatma çözümü olarak size sunulmaktad r. Gövde Gövde, RAL 7035 aç k gri renkte, cam elyaf takviyeli polyesterdir. Darbeye dayan kl 3 tip kapak seçenegi vard r ve kapak ile gövde aras nda conta bulunur. -Standart kapak tipi PMMA dan bombeli ve fleffaf kapak. -Is ve mekanik dayan kl l artt r lm fl PC, bombeli kapak. -Kamaflmay ve fl n istenmeyen yönlere da lmas n engelleyen temperlenmifl düz cam kapak. -Reflektör, yüksek safl kta anodize alüminyumdur. 7 ayr aç da ayarlanabilir. Aç ayar reflektörün ileri veya geriye do ru kayd r lmas ile yap l r. En iyi fl k verimi, elips ve tüp fleklindeki lambalar n kullan lmas halinde olur. Montaj ve bak m kolayl sa lar, alet kullanmadan kolayca monte edilebilmektedir. Can güvenli inin sa lanmas amac yla, elektriksel komponentlerin oldu u k s m ç kar lmaktad r. Balast ve ateflleyici bölümü cam elyaf takviyeli polyesterdir. Tüm elektriksel malzemeler izoleli ve lamba k sm ndan ayr d r. Tüm elektriksel ba lant larda silikonlu kablo kullan lm flt r. Balast bölümü aç ld nda, otomatik olarak dire e gelen flebeke enerjisi kesilecektir. Her lamba tipi için güç redüksiyonu mümkündür. Bu sayede istenen saatlerde daha az enerji çekilmesi ile tasarruf sa lan r. Ifl k Tekni i Ana ve ara yollarda, kavflaklarda, park alanlar ve geçifllerde kullan labilir. Montaj ve bak m süresince enerji tüketimini azaltarak daha ekonomik çözüm sunar. SR 100 ün optik ideali direkler aras mesafeyi, yüksek verim ve oldukça genifl aç s ile maksimum yaparken, fl k da l m n n homojen olmas d r. Fasetler ve düz kapa, fl n direkt olarak ayd nlat lmak istenen yol üzerine yönlenmesini sa layarak istenmeyen gereksiz ayd nl k noktalar n, yani fl k kirlili ini ortadan kald r r. Böylece ayd nlatma istenilen aç da sa lan r ve afla yukar ayarlanabilir lamba duyu ile fl k noktas na istenilen pozisyon verilebilir (cut-off, semi cut - off, non cut off). Kamaflma Kontrolü: T lamba: GC 1 (tam kesmeli) E lamba: GC 2 (yar kesmeli) GC1 (tam kesmeli iste e ba l ) o derece, 3 derece, 8 derece, 15 derecelik kilit aç s ayarlar yap labilir. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Otoyollar, ara ve ana yollar n ayd nlat lmas, geçifl yollar, kavflak ve otoparklar ile endüstriyel alanlar n harici k s mlar nda 4-15 metre direk yüksekliklerinde kullan lmaktad r. SR 200 HSE/HST Lambal 5NA 552E-1MS01 1xHSE/HST 50/70W HSE Lambal 5NA 552E-1NE01 1xHSE 100W ,0 5NA 552E-1PE01 1xHSE 150W ,0 5NA 552E-1SE03 1xHSE 250W ,4 HST Lambal 5NA 552E-1NT01 1xHST 100W ,0 5NA 552E-1PT01 1xHST 150W ,9 5NA 552E-1ST03 1xHST 250W ,0 SR 200 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü HSE Lambal 5NA 553E-1SE01 1xHSE 250W ,7 5NA 553E-1TE03 1xHSE 400W ,3 HST Lambal 5NA 553E-1ST01 1xHST 100W ,7 5NA 553E-1TT03 1xHST 400W ,3 HME Lambal 5NA 553E-1EE11 1xHME 250W Eco ,7 AKSESUARLAR Siparifl No. Ø A rl k (mm) (mm) (kg) 5NA5510-0XM1 Flanfl 76 0,5 5NA5510-0XM2 Flanfl 60 0,5 5NA5510-0XM3 Flanfl 48 0,4 5NA5510-0XM4 Flanfl 42 0,4

20 116 SQ SQ SQ 100 Comfort Koruma s n f 2 alüminyum gövde, radyal faset reflektörlü direk tipi teknik yol ayd nlatma armatürü HME Lambal 5NA AE0C236 1xHME 50/80W ,7 5NA 558E-1AE1C236 1xHME 80W ECO ,9 5NA CE0C236 1xHME 80/125W ,0 5NA 558E-1CE1C236 1xHME 125W ECO ,8 HSE/HST Lambal 5NA 558E-1MT1C236 1xHST/HSE 70W ECO ,8 5NA 558E-1NT0C236 1xHST/HSE 100W ,0 5NA 558E-1NT1C236 1xHST/HSE 100W ECO ,0 5NA 558E-1PT1C236 1xHST/HSE 150W ECO ,5 HSE/HST/HIT-CE Lambal 5NA 558E-1MT0C236 1xHST/HSE/HIT-CE 50/70W ,0 5NA 558E-1PT0C236 1xHST/HSE/HIT-CE 150W ,8 1: Bombeli PMMA kapakl 2: Düz cam kapakl E: HSE Lambal T: HST Lambal SQ 200 Comfort Koruma s n f 2 alüminyum gövde, radyal faset reflektörlü direk tipi teknik yol ayd nlatma armatürü Yol ayd nlatmas nda do ru ve etkin ayd nlatmay en yüksek düzeyde yerine getirmek üzere gelifltirilen yenilikçi SQ armatür, özel radyal faset reflektör teknolojisi ile fl istenen yere yans tarak ekonomik, sa l kl ve etkili yol ayd nlatmas sa lamaktad r. Alüminyum gövde ile zorlu koflullara dayan kl d r. -Çok kaliteli alüminyumdan, yenilikçi, zor koflullara dayan kl muhafaza -Ampul haznesi ve elektrik ünitesi için IP66 koruma çeflidi sayesinde güvenli -Kolay aç labilen ve ask da kalan gövde sayesinde bak m kolayl -Çok etkili radyal reflektör opti i sayesinde ayarlanabilir fl k tekni i -Mükemmel bas nç dengelemesi için kaliteli s zd rmazl k conta sistemi -Asgari kamaflma ve Vandalizm korumas için düz cam özelli i -Direk üstü montajda 3 e im Gövde Gövde, comfort modelinde RAL9007 gri renkte, çerçeve RAL9006 aç k gri renkli döküm aluminyum, basic modelinde kumlanm fl ham naturel aluminyumdur. Darbeye dayan kl 3 tip kapak seçene i vard r ve kapak ile gövde aras nda conta bulunur; - PMMA veya PC malzemeli, yuvarlak kapak - Kase seklinde temperli cam kapak - Temperli düz cam kapak Reflektör, yüksek safl kta anodize aluminyumdur. 7 ayr aç da ayarlanabilir. Aç ayar reflektörün kayd r lmas ile yap l r. IP66 (Ampul ve balast üniteleri de IP66 d r), Güvenlik s n f = I veya II Balast ve ateflleyici plakas polyester takviyeli fiberglastand r. Tüm elektriksel malzemeler izoleli ve ampul k sm ndan ayr d r. Tüm elektriksel ba lant larda silikonlu kablo kullan lm flt r. Balast bölümü aç ld nda, otomatik olarak dire e gelen flebeke enerjisi kesilecektir. Her ampul tipi için güç redüksiyonu mümkündür. Kompanzasyon yap lm flt r. Optik SQ serisi armatür optik ideali direkler aras mesafeyi, yüksek verim ve oldukça genifl aç s ile maksimum yaparken, fl k da l m n n homojen olmas d r. Fasetler ve düz kapa, fl n direkt olarak ayd nlat lmak istenen yol üzerine yönlenmesini sa layarak istenmeyen gereksiz ayd nl k noktalar n, yani fl k kirlili ini ortadan kald r r. Böylece ayd nlatma istenilen aç da sa lan r ve afla yukar ayarlanabilir lamba duyu ile fl k noktas na istenilen pozisyon verilebilir. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar SQ 200, 8-15 metre yüksekliklerinde, otoyollar, ara ve ana yollar n ayd nlatmas, geçifl yollar, kavflak ve otoparklar ile endüstriyel alanlar n harici k s mlar nda tercih edilmektedir. SQ 100, 5-10 metre yüksekliklerinde, ara yollar n ayd nlatmas, geçifl yollar ve otopark alanlar n harici k s mlar nda tercih edilmektedir. HME Lambal 5NA EE0C236 1xHME 250W ,1 5NA 559E-1FE0C236 1xHME 400W ,8 5NA AE0C236 2xHME 50/80W ,5 5NA CE0C236 2xHME 80/125W ,1 HSE/HST Lambal 5NA 559E-1PE0C236 1xHSE 150W ,0 5NA 559E-1PE1C236 1xHSE 150W ECO ,8 5NA 559E-1SE0C236 1xHSE 250W ,0 5NA 559E-1SE1C236 1xHSE 250W ECO ,5 5NA 559E-1TE0C236 1xHSE 400W ,0 5NA 559E-1TE1C236 1xHSE 400W ECO ,2 5NA 559E-2ME0C236 2xHSE 50/70W ,0 5NA 559E-2PE0C236 2xHSE 100/150W ,9 1: Bombeli PMMA kapakl 2: Düz cam kapakl E: HSE Lambal T: HST Lambal

Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin

Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin Hakk m zda Vizyonumuz Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme birimleri

Detaylı

Vizyonumuz... Profilimiz...

Vizyonumuz... Profilimiz... 2 Hakk m zda Vizyonumuz 3 Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı