82 Projektörler/Mirrortec. Projektörler/Mirrortec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "82 Projektörler/Mirrortec. Projektörler/Mirrortec"

Transkript

1 78 79

2 80 81

3 indu stry shopping pu blic sports 82 Projektörler/Mirrortec Projektörler/Mirrortec 83

4 84 CB 90/95 Yere Gömme Armatürler CB 90/95 Yere Gömme Armatürler 85 CB 90 Dairesel Rotasyonel armatür alüminyum Gövde 0-10 ayarlanabilir fl k yönlendirme aç s Siparifl Lamba Tipi Duy Ø A rl k No. (W ) Tipi (mm) (kg) 5NA MS100R 5NA PS100R 5NA LS100R 5NA ME100R 5NA PE100R 5NA LE100R 5NA MB100R 5NA PB100R 5NA LB100R 5NA MT100R Genifl aç l HIT 1xHIT/70W 1xHIT/150W 1xHIT/35W Çok dar aç l HIT 1xHIT/70W 1xHIT/150W 1xHIT/35W Dar aç l HIT 1xHIT/70W 1xHIT/150W 1xHIT/35W HST 1xHST/70W G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 E ,2 8,9 8,4 8,0 8,1 8,4 3,4 8,9 8,4 8,6 CB 90 Döküm alüminyum Diktörgen Gövde Simetrik ve A simetrik Reflektör Ö zelli i Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Yere gömme armatürler, iki temel dizayn grubunda toplanan farkl fl k da l m Kamu alanlar için kaymayan cam kapakl veya renkli cam filtreli tipleri opsiyonel olarak temin edilebilir. Ifl k Tekni i Yüksek safl kta anodize alüminyum reflektör içerir. 5NA NA100 5NA PA100 5NA NS100 5NA PS100 asimetrik HIT-DE/HST-DE 1xHIT-DE/HST-DE/70W 1xHIT-DE/HST-DE/150W simetrik HIT-DE/HST-DE 1xHIT-DE/HST-DE/70W 1xHIT-DE/HST-DE/150W RX7S RX7S-2 RX7S RX7S ,7 9,0 6,7 9,2 alternatifleri ile binalar vee bina çevresi -CB 90 için çok dar aç l, orta, genifl aç l ayd nlatmas nda kullan l r. Gövde alternatifleri ve 0-10 ayarlanabilir fl k yön- Koruma s n f : SK I, koruma faktörü: IP67. Çelik d fl lendirme aç s gövde içinde koruma alt na al nan döküm -CB 95 için simetrik ve asimetrik fl k da l m Masif metal konstrüksiyon d fl gövdeli yere alüminyum armatür gövdesi. Maksimum bas nç Renk filtresi opsiyoneldir. gömme armatürler 5000kg (CB 90); 6000kg (CB 95) bas nca karfl dayan kl d r. Farkl fl k da l m alternatifleri ve genifl spektrumlu performans olanaklar ile farkl tasar m ve ölçekteki bina ve objelerin ayd nlat lmas na olanak tan r. dayan m CB 90 için 5000kg, CB 95 için 6000kg. Paslanmaz çelik çerçeveli, s dayan ml, güçlendirilmifl cam kapak. PG 13,5 kablo girifli, seri ba lamaya uygun tipi opsiyonel olarak temin edilebilir. CB 90 için renk efekti amaçl opsiyonel renkli cam aksesuar AKSESUARLAR Renk CB 90 Renk filtresi Yeflil K rm z Mavi Sar fieffaf O pal Siparifl No. 5NX XG0 2 5NX XG0 3 5NX XG0 4 5NX XG4 2 5NX XG0 0R 5NX XG0 0 CB 95 için renk efekti amaçl opsiyonel renkli cam aksesuar Renk CB 95 Renk filtresi Yeflil K rm z Mavi Sar fieffaf O pal Siparifl No. 5NX XG0 2 5NX XG0 3 5NX XG0 4 5NX XG4 2 5NX XG0 0R 5NX XG0 0

5 86 Projektörler Asimetrik Projektörler 87 SICOMPACT A1 MINI IP 65 Asimetrik armatür Siparifl Lamba Tipi Ifl k Kayn. L B H A rl k No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg)(mm) 5NA7472-1NS42M HIT/HST-DE 70W Beyaz ,5 5NA7472-1NS92M HIT/HST-DE 70W Gri ,5 5NA7472-1PS42M HIT/HST-DE 150W Beyaz ,2 5NA7472-1PS92M HIT/HST-DE 150W Gri ,2 SICOMPACT A2 MINI IP 66, kompakt gövdeli asimetrik mini armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Balast ve ateflleyici hariç 5NA7570-1SS0208H 1QT-DE 200/300W ,4 Balast ve ateflleyici dahil 5NA757E-1NS0108 HST 70W ,6 5NA757E-1NS0208 HIT-DE/HST-DE 70W ,8 5NA757E-1PS0208 HIT-DE/HST-DE 150W ,5 Elektronik balastl 5NA7577-1NS0208 HIT-DE/HST-DE 70W ,8 Balast ve ateflleyici dahil, s cak atefllemeli 5NA7576-1NS0208 HIT-DE/HST-DE 70W ,5 5NA7576-1PS0208 HIT-DE/HST-DE 150W ,5 SICOMPACT A2 MIDI Küçük, orta ve büyük ölçekli projektörler, d fl mekanlarda, tenis kortlar ve di er spor sahalar ile genel kullan ma aç k alanlar, iç mekanlarda ise, kapal spor salonlar ve genel kullan ma uygun çeflitli toplant mekanlar n mükemmel bir biçimde ayd nlatma imkan sunmaktad r. Saraylar, kaleler, kuleler veya di er bina cephelerinin hepsinde ayd nlatma uygulamalar için, Sicompact do ru çözümdür. Buna ilaveten projektörlerimizi, endüstriyel mekanlar, yolcu terminalleri ve müzelerde de kullanabilirsiniz. K sacas Sicompact gerekli ekipmanlar ile birlikte yerlefltirildi inde, hem d fl, hem iç mekanlarda yukar dan afla ya veya afla dan yukar ya yönlendirilerek pek çok farkl biçimde kullan lmaktad r. Sicompact, çok yönlü yetenekleri ile, sizi daima do ru fl a ulaflt r r. -Yüksek koruma derecesi -Her türlü elektriksel alternatif -S n rland r lm fl kamaflma -Genifl ve dar aç l uygulamalarda simetrik ve asimetrik fl k da l m -Darbelere dayan kl Gövde: -Alüminyum dökümden gövde 250 dereceye dayan kl temperlenmifl cam kapak arka arkaya monte edilmesi durumunda birbirlerine gölge yapmayacak flekilde aç verilebilmesi mümkündür. -sel elemanlar n n korunmas amac yla lamban n oldu u alan ile di er elektriksel elemanlar n oldu u alan birbirlerinden ayr lm flt r. -Is sebebiyle oluflan genleflmelere uygun silikon conta sistemi D fl yüzey: MINI: afla daki renklerde yar mat toz boyal : -beyaz RAL aç k gri RAL siyah RAL 9005 MIDI: afla daki renklerde yar mat toz boyal : Siteco grisi renginde DB 702 (demir mikas ) MAXI: afla daki renklerde parlat c boyal koyu gri RAL sel elemanlar n bulundu u bölümün kapa aç ld nda, can güvenli inin sa lanmas için armatürdeki ak m kendili inden kesilir, böylece bak m çal flmalar güvenlik içerisinde yap labilmektedir. -Tekrar ak m geldi inde ateflleyiciye entegre edilmifl olan termik koruyucu devreye girer. -S cak ateflleme alternatifleri için sat fl servisi ile görüflünüz. Ifl k Tekni i Reflektör Sistemi: Asimetrik veya simetrik -Ifl k kirlili i yaratmayan kontrollü fl k da l m -Yüksek parlakl kta reflektör: A1 MINI genifl aç l A2 MIDI genifl ve dar aç l A2 MAXI genifl ve dar aç l maksimum ayd nlatma: A1 MINI 50º de A2 MIDI 45º de A2 MAXI 66º de KB1 de kamaflma s n rlamas Ifl k Tekni i Aksesuarlar : -Düz cam -Farkl uygulamalar için aksesuarlar: fl k perdeleme parças, lamel fl k perdeleme parças ve koruma cam Kullan m Alanlar Tüm iç ve d fl ayd nlatma uygulamalar nda kullan lmaktad r. SICOMPACT A2 MAXI IP 66, kompakt gövdeli asimetrik midi armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Genifl aç 5NA758E-1SS0108 HIT/HST 250W ,0 5NA758E-1TS0108 HIT/HST 400W ,9 5NA758E-1TS0208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA758E-1RS0208 HIT-DE250W ,0 Dar aç 5NA758E-1SB0108 HIT/HST 250W ,0 5NA758E-1TB0108 HIT/HST 400W ,9 5NA758E-1TB0208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA758E-1RB0208 HIT-DE 250W ,0 IP 65, asimetrik maxi armatür, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu. No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Genifl aç, balast hariç, ateflleyici dahil 5NA7590-1VS01 HIT/HST 1000W ,0 5NA7590-1VS02 HIT-DE 1000W ,0 5NA7590-1WS02 HIT-DE 2000W ,0 Dar aç, balast hariç, ateflleyici dahil 5NA7590-1VB02 HIT-DE 1000W ,0 5NA7590-1WB02 HIT-DE 2000W ,0

6 88 Simetrik Projektörler Asimetrik Projektörler A2 Mini / Midi 89 S2 MINI simetrik projektör A2 MINI Direk tipi armatür IP 66, simetrik mini armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu Balast ve ateflleyici hariç 5NA7510-1SS0208H QT-DE200/300W ,4 Balast ve ateflleyici dahil 5NA751E-1NS0108 1xHST 70W ,8 5NA751E-1NS0208 1xHIT-DE/HST-DE 70W ,8 5NA751E-1PS0208 1xHIT-DE/HST-DE 150W ,5 Elektronik balastl 5NA7517-1NS0208 1xHIT-DE 70W ,8 IP 66, kompakt gövdeli asimetrik mini direk tipi armatür, komple cam. No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Balast ve ateflleyici hariç 5NA7570-1SS2208H Haloline 200/300w ,4 Balast ve ateflleyici dahil 5NA757E-1NS2208 HIT-/HST-DE 70W ,3 5NA757E-1PS2208 HIT-/HST-DE 150W ,0 Elektronik balastl 5NA7577-1NS2208 HIT-/HST-DE 70W ,0 S2 MIDI simetrik projektör IP 66, simetrik midi armatür, komple cam, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu A2 MINI Direk tipi ikili armatür Genifl aç 5NA752E-1SSo108 HIT/HST 250W ,0 5NA752E-1TSo108 HIT/HST 400W ,9 5NA752E-1TSo208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA752E-1SSo208 HST-DE 250W ,0 Dar aç 5NA752E-1SBo108 HIT/HST 250W ,0 5NA752E-1TBo108 HIT/HST 400W ,9 5NA752E-1TBo208 HIT-DE/HST-DE 400W ,9 5NA752E-1SBo208 HST-DE 250W ,0 IP 66, kompakt gövdeli asimetrik mini direk tipi ikili armatür, komple cam. No. (W) (mm) (mm) (mm) (kg) Balast ve ateflleyici dahil 5NA757E-1NS1208 HIT-/HST-DE 70W ,3 5NA757E-1PS1208 HIT-/HST-DE 150W ,0 S2 MAXI simetrik projektör AKSESUARLAR IP 66, simetrik maxi harici balastl armatür, 5 derece aç yla sabitlenir ayar mekanizmal montaj kolu Ateflleyici dahil, balast hariç, Genifl aç 5NA7530-1VS01 1xHIT/HST 1000W ,5 5NA7530-1VS02 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7530-1WS02 1xHIT-DE 2000W ,5 Ateflleyici dahil, balast hariç, Dar aç 5NA7530-1VB01 1xHIT/HST 1000W ,5 5NA7530-1VB02 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7530-1WB02 1xHIT-DE 2000W ,5 Direk tipi ayd nlatma için dire e montaj eleman Direkt veya endirekt aplik tipi ayd nlatma için duvara montaj eleman Siparifl No. 5NY7570-1XA2108 5NY7570-2XA2108 Siparifl No. 5NY7570-1XW2108 A2 Mini projektör, dire e tekli montaj eleman (Ø=76mm) A2 Mini projektör, dire e ikili montaj eleman (Ø=76mm) A2 Mini projektör, duvara montaj eleman Kombi simetrik projektör Asimetrik projektörlerde fl k kontrolü sa layan siperlik (RAL 9005) Siparifl No. 5NA7570-0XB 5NA7580-0XB A2 Mini projektör için vizör A2 Midi projektör için vizör IP 65, simetrik maxi harici balastl armatür Genifl aç 5NA7172-1SW 1xHIT/HST 250W ,5 5NA7172-1TW 1xHIT/HST 400W ,2 5NA7172-1VW 1xHIT/HST 1000W ,2 Dar aç 5NA7172-1SN 1xHIT/HST 250W ,5 5NA7172-1TN 1xHIT/HST 400W ,2 Dire e montaj eleman ayr ca siparifl edilecektir, detayl bilgi ve aksesuarlar için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

7 90 Rotasyonel Projektörler Rotasyonel Projektörler 91 Sistar Döküm alüminyum gövde, (RAL 7036), parlak alüminyum reflektörlü, harici balastl rotasyonel projektör. Dar aç l 5NA7260-1VB01 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7260-1WB01 1xHIT-DE 2000W ,5 5NA7260-1VF01 1xHIT-DE 1000W ,5 5NA7260-1WF01 1xHIT-DE 2000W ,5 Dar aç l, s cak ateflleyicili 5NA7267-1WB01 1xHIT-DE 1000/2000W ,0 5NA7267-1WF01 1xHIT-DE 1000/2000W ,0 R1 Mini Alüminyum gövde ve montaj braketli, rotasyonel Mini projektör Dar aç l 5NX724E-1MB08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX724E-1PB08 1xHIT-CRI 150W ,0 Genifl aç l 5NX724E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX724E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,0 EN standartlar nda üretilen yüksek performansl rotasyonel simetrik projektörler, fl n uzun mesafelerde kullan m n gerektiren uygulamalarda kaliteli ve profesyonel ayd nlatma çözümleri sunar. Rotasyonel projektörler, 3 ayr tip ve büyüklükte ele al nmaktad r. Çok genifl yelpazede lamba kullan m olanaklar ve farkl reflektör tipleri ile çok yak n mesafelerden çok uzak mesafelere dek istenen ayd nlatma etkisinin sa lanmas mümkündür. Gövde R1 MINI ALU, R2 MIDI, R2 MAXI için Koruma s n f : I R1 MINI için Koruma s n f : II Koruma tipi: IP65 çepeçevre contal. Düz cam kapak. R1 MINI için döküm alüminyum, di erleri için çinko kapl çelik montaj aparat. R1 MINI ve R2 MIDI lamba bölümünden ba ms z olarak balast ünitesi gövde içine entegredir. R2 MAXI için balast kutusu harici montaj olacak flekilde ayr siparifl edilir. S cak atefllemeli tipleri mevcuttur. Kullan m Alanlar Aç k ve kapal spor alanlar n n, stadyumlar n, binalar n, köprülerin ve kulelerin ayd nlat lmas nda kullan lmaktad r. Ifl k Tekni i Rotasyonel simetrik fl k da l m ve çeflitli fl k yay l m aç s alternatifleri sa layan yüksek yans t c l k özelli inde alüminyum reflektöre sahiptir. R1 Mini S Alüminyum gövdeli kompakt rotasyonel Mini projektör Dar aç l 5NX722E-1HB08 1xHIT-CRI 35W ,6 5NX722E-1MB08 1xHIT-CRI 70W ,9 5NX722E-1PB08 1xHIT-CRI 150W ,6 Genifl aç l 5NX722E-1HS08 1xHIT-CRI 35W ,6 5NX722E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,9 5NX722E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,6 Siteco R2 MAXI AKSESUARLAR Döküm alüminyum gövde, (RAL 7036), parlak alüminyum reflektörlü, harici balastl rotasyonel projektör. Entegre s izolasyonlu ateflleyicili 5NA7260-1VS11C 1xHIT-DE 1000W ,0 5NA7260-1WS11C 1xHIT-DE 2000W ,0 Entegre s izolasyonlu, s cak ateflleyicili 5NA7267-1WS11C 1xHIT-DE 1000/2000W ,5 2 Maxi projektörler için kamaflma önleyici vizör R1 Mini ve R1 Mini-S rotasyonel projektörler için dekoratif renk filtresi Siparifl No. 5NA7260-0XB Siparifl No. 5NX7270-0XG0208 5NX7270-0XG0308 5NX7270-0XG0408 5NX7270-0XG4208 Kamaflma önleyici vizör Yeflil renk filtresi K rm z renk filtresi Mavi renk filtresi Sar renk filtresi * Yüksek bas nçl sodyum buharl lambal modeller için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

8 92 Siteco Mirrortec sekonder reflektör sistem Siteco Mirrortec sekonder reflektör sistem 93 ç ayd nlatma uygulamalar için sekonder alüminyum reflektör ç ayd nlatma uygulamalar için alüminyum faset reflektör Siparifl Ölçüler A rl k No. (mm) (mm) Sekonder fl k da t c alüminyum reflektör, kare 5NW1129-0QA 800mmx800mm 12,9 5NW1129-0QB 1000mmx1000mm 12,9 5NW1129-0QC 1,200mmx1,200mm 12,9 Sekonder fl k da t c alüminyum reflektör, dairesel 5NW1129-0KA D=800mm 9,6 5NW1129-0KB D=1025mm 9,6 R1 MINI, R1 MINI S Siteco mirrortec projektör ile kullan l r. D fl ayd nlatma uygulamalar için Sistar reflektör D fl ayd nlatma uygulamalar için alüminyum, çerçeveli modüler faset reflektör Siparifl Ölçüler A rl k No. (mm) (km) Ifl k da t c reflektör, kare 5NX QB 1262x1276x107mm 42 5NX QC 1680x1698x107mm 69 5NX QD 2098x2120x107mm 103 Yenilikçi dizayn, teknolojisi ile modern ve büyük ölçekli mekanlar n vazgeçilmez ayd nlatma sistemi olan Siteco mirrortec sekonder sistem ayd nlatma, fl k kayna ndan ç kan fl n reflektöre yönlendirilmesi ve buradan yans yan fl k ile ayd nlatman n sa lanmas prensibine dayanmaktad r. Sistem özellikle atrium gibi yüksek tavanl iç mekanlarda ve direk tipleriyle d fl mekanlarda uygulanmaktad r. Sekonder reflektörlü ayd nlatma sistemleri, fl k kayna ndan direkt reflektöre yönlendirilen fl n, faset reflektör yap s nedeniyle küçük parçalara bölünerek yans t lmas sonucu kamaflmas z, homojen ayd nlatma sa lan r. Reflektör Sistemi ndirekt faset reflektörünün ana prensibi, fl n yukar ya do ru yönlendirilerek belirlenen mesafedeki reflektörlerle, istenilen yüzeye yans t lmas d r. Bu sistemde kullan lan reflektörün yap s büyük önem kazanmaktad r. Bu sebeple, sisteme uygun fl k çözümlü reflektörler, projektörden gelen yol fl nlar milyonlarca parçaya bölerek fl k fliddetinden ödün vermeden homojen bir biçimde ve kamaflmay s n rland rarak yüzeye yans tmaktad rlar. Ifl k çözülümü, fl k kayna n n reflektöre yans yan görüntüsünü minyatüre ederek ço altmaktad r. Bu da y ld zl bir gökyüzü tasviri ile ifade edilebilir. Reflektör yüksek safl kta (% 99,9) anodize alüminyumdan imal edilmifltir ve indirekt kamaflmas z ayd nlatma yapmak üzere 78 yüzey kesimli convex yap da dokuya sahiptir. Etraf n çevreleyen beyaz (RAL 9010) üst bafll k polyester ile güçlendirilmifl fiberglast r. Ifl k Tekni i Sekonder reflektörlü sistemin prensipleri -Reflektörden göze gelen kamaflman n s n rland r lmas -Ifl n sadece istenilen yüzeye yönlendirilmesi -Mimariye uyumlu yarat c olanaklar n oluflabilece i genifl bir yelpaze -Ayn ayd nlatma fliddetinde farkl fl k da l mlar -Homojen ayd nlatma (düzgünlük ayd nlatma standartlar n n kolayl kla uygunluk sa layabilece i düzeyde) -Bak m istenilen bölümlere daha kolay ulafl labilir. -Ifl k verimi ve renksel geri verimi yüksek -Gölge efekti dengeli Siteco Mirrortec projektör 150 Mirrortec 400, SiSTAR, R2 MAXI projektörler ile kullan l r. Mirrortec teknolojisi, ters lamba pozisyonu ile iç sekonder, paralel fl k da l ml projektör, alüminyum gövdeli harici entegre balastl Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Siteco Mirrortec projektör çok dar aç l 5NW4122-1MG1 1xHIT 70W G ,2 5NW4122-1PG1 1xHIT 150W G ,2 Siteco Mirrortec projektör genifl aç l 5NW4122-1MS2 1xHIT 70W G ,2 5NW4122-1PS2 1xHIT 150W G ,2 2: Klasik balastl 7: Elektronik balastl ç ayd nlatma uygulamalar için Siteco Mirrortec reflektör 100 ç ayd nlatma uygulamalar için fresnal faset reflektör, simetrik fl k da l ml Siparifl Kare Dairesel A rl k No. Ölçüler (mm) Ø(mm) (km) Tavana montajl 5NW QA 600x600mm 600 4,5 5NW QB 900x900mm 900 9,8 5NW QC 1200x1200mm ,0 Duvara montajl 5NW QA 600x600mm 600 3,0 5NW QB 900x900mm 900 6,3 5NW QC 1200x1200mm ,7 Q: Kare reflektör K: Dairesel reflektör Mirrortec 150/400, SiSTAR, R2 MAXI ve Sicopact R1 MINI projektörler ile kullan l r. Siteco Mirrortec projektör 400 Mirrortec teknolojisi, ters lamba pozisyonu ile iç sekonder, paralel fl k da l ml projektör, alüminyum gövdeli harici entegre balastl Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Siteco Mirrortec projektör çok dar aç l 5NW4142-1RG1 1xHIT 250W E ,4 5NW4142-1TG1 1xHIT 400W E ,5 Siteco Mirrortec projektör genifl aç l 5NW4142-1RS2 1xHIT 250W E ,8 5NW4142-1TS2 1xHIT 400W E ,2

9 94 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Armatürler 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Armatürler 95 Optimum fl k kayna yüksekli i Reflektör ve fl k kayna ara mesafe tablosu E m p f o h l e n e L i c h p u n k t h ö h e d e r L i c h t p u n k t - Z e r l e g u n g s s p i e g e l 2,5-7 m 5-15 m 5-50 m Reflektör 5NW135 Siteco Mirrortec Reflektor 100 SiSTAR 1-4m 1-4m SiCOMPACT R1 MINI-Alu 1-6m 1-6m SiCOMPACT R1 MINI-S 1-6m 1-6m Siteco Mirrortec 2-12m 2-12m 2-12m Siteco Mirrortec 4-12m 4-12m SiCOMPACT R2 MAXI 5-15m 5-15m SiSTAR MAXI

10 96 Dekoratif D fl Ayd nlatma Armatürleri Dekoratif D fl Ayd nlatma Armatürleri 97

11 98 SW Disc SW Disc 99 SW Disc 1 Siteco Mirrortec teknolojisi düz tafl y c kollu sekonder reflektorlü direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2662-1MA0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2662-1PA0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2662-1MS0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2662-1PS0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 SW Disc 2 Siteco Mirrortec teknolojisi e imli tafl y c kollu sekonder reflektorlü direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2672-1MA0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2672-1PA0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX2672-1MS0A108 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX2672-1PS0A108 1xHIT-CRI 150W ,5 fi k dizayn ile modern bir görünüme sahip olan SW-D SC kullan ld mekana sadece fl k tekni i aç s ndan de il ayn zamanda görsel bir estetikte katar. Tamam yla görünmeyen bir fl k kayna ndan ç kan dar aç l fl k üstteki ikincil reflektörle binlerce parçaya bölünür. Reflektörün her kesimindeki tamam yla asimetrik formlu yüzeyi fl tam istenen do rultuda yönlendirerek ekonomik bir ayd nlatma sa lar. Gövde Tekni i Ifl k Bafll (reflektörü tafl yan k s m) cam elyaf takviyeli polyesterden, tafl y c lar paslanmaz çelik ve alüminyumdan, fl k kayna n n oldu u bölüm ise döküm alüminyumdan imal edilmifltir. stenilen RAL renkleri veya mat pütürlü metalik gri DB702 gibi özel renk seçenekleri mevcuttur. Önerilen montaj yüksekli i 5m dir. Direk, armatüre ba l ölçülendirildi inden direk ve armatür bir bütün olarak düflünülmelidir. modülü alttaki gövdeye yerlefltirilmifltir. 6 m uzunlu unda tafl y c ara kablo armatür ile birlikte verilmektedir. Ifl k Tekni i Endirekt ayd nlatmay simetrik veya asimetrik olarak sa lar. Bu sistemin optik avantajlar n flöyle s ralayabiliriz: -Kamaflma s n rland rmas -Ifl n sadece istenilen yüzeye yönlendirilmesi -Mimariye uyumlu yarat c olanaklar n oluflabilece i genifl bir yelpaze -Ayn ayd nlatma fliddetinde farkl fl k da l mlar -Homojen ayd nlatma (düzgünlük, ayd nlatma standartlar n n kolayl kla uygunluk sa layabilece i düzeyde) -Bak m istenilen yüzeylere daha kolay ulafl labilir. -Ifl k verimi ve renksel geri verimi yüksek -Gölge efekti dengeli Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar SW-D SC parlak ve temiz fl yla meydanlar, modern binalar, yaya geçitlerini, caddeleri, yürüyüfl yollar ve al flverifl merkezlerinin hollerini (aplik olarak) ayd nlatmak için kullan l r. SW Disc 3 Siteco Mirrortec teknolojisi üçgen tafl y c kollu sekonder reflektörlü direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX3162-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3162-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik reflektörlü Siteco grisi renginde gövde (direk hariç) 5NX3162-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3162-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,5

12 100 Galaxsie SM GALAXSIE gündüz çarp c dizayn, gece ise kamaflma yaratmayan sekonder ayd nlatmas ve ça dafl formu ile dikkati çeker. Göz konforu aç s ndan son derece ergonomik bir ayd nlatma sa lar. Tamam yla görünmeyen bir fl k kayna ndan ç kan dar aç l fl k üstteki ikincil reflektörle binlerce parçaya bölünür. Reflektörün her kesimindeki tamamen asimetrik formlu yüzeyi fl tam istenen do rultuda yönlendirerek ekonomik bir ayd nlatma sa lar. Gövde Tekni i Güçlendirilmifl polyester veya alüminyum döküm IP 65 gövdenin, camla ve di er kapakla birleflti i k s mlarda silikon conta kullan lm flt r. modülü; balast, kondansatör ve ateflleyicilerden oluflan alt konik k s ma yerlefltirilmifltir. 6 m uzunlu unda tafl y c ara kablo armatür ile birlikte verilmektedir. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Galaxsie, parlak ve temiz fl yla meydanlar, modern binalar, yaya geçitlerini, caddeleri, yürüyüfl yollar n ve anayollar ayd nlatmak için kullan l r. Ayn ayd nlatma fliddetinde farkl fl k da l mlar -Homojen ayd nlatma (düzgünlük ayd nlatma standartlar n n kolayl kla uygunluk sa layabilece i düzeyde) -Bak m istenilen bölümlere daha kolay ulafl labilir. -Ifl k verimi ve renksel geri verimi yüksek SM300 R Siteco Mirrortec Teknolojisi ile üstün nitelikli ayd nlatma sistemi ve orant l ayd nlatma için primer ve sekonder reflektöre sahip ayna sistemi. Üç farkl fl k da l m 20 ayarlanm fl sekonder refletörlü derin ayd nlatmal varyasyon. -Yeni nesil tasar m ile Mirrortec -sistem direk tipi armatürler -Mükemmel fl k da l m için yeni gelifltirilmifl sekonder reflektör teknolojisi -Siteco-Mirrortec -teknolojisi sayesinde kamaflmas z ayd nlatma -Minimuma indirgenmifl fl k kirlili i için (< %3) iste e ba l Siteco-Lense-light sistemi -Armatür tasar m ile mükemmel uyumlu sistem dire i -Kolay ampul de iflimi için alet gerektirmeyen aç lma özelli i -Kötü hava flartlar na dayan kl boya Ifl k tekni i Sistem için mükemmellefltirilmifl ve orant l ayd nlatma için primer ve sekonder reflektöre sahip ayna sistemi. Üç farkl fl k da l m 20 ayarlanm fl sekonder refletörlü derin ayd nlatmal varyasyon. ayd nlatma noktas mesafelerinde kamaflmas z DIN-normuna uygun armatür. -Gölge efekti dengeli -Mekana ba l çözümler için S STRA program ile hesaplama yap l r. Siteco Mirrortec teknolojisi yeni nesil kare reflektörlü sekonder direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü 5NA318E-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA318E-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,8 Asimetrik- 20 derece aç ile yerlefltirilmifl reflektörlü 5NA318E-1MP08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA318E-1PP08 1xHIT-CRI 150W ,8 Simetrik reflektörlü 5NA318E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA318E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,8 Galaxsie SM300 E Siteco Mirrortec teknolojisi paslanmaz çelik tafl y c l sekonder reflektorlü direk tipi armatür Siparifl Lamba Tipi Ø H A rl k Numaras (W) (mm) (mm) (kg) Asimetrik (Siteco grisi) 5NX3142-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3142-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,5 5NA314E-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA314E-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,5 Simetrik (Siteco grisi) 5NX3142-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NX3142-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,5 5NA314E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA314E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,5 Farkl renk alternatifleri için lütfen sat fl servisiyle görüflünüz Siteco Mirrortec teknolojisi yeni nesil eliptik reflektörlü sekonder direk tipi armatür Asimetrik reflektörlü 5NA320E-1MA08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA320E-1PA08 1xHIT-CRI 150W ,6 Asimetrik- 20 derece aç ile yerlefltirilmifl reflektörlü 5NA320E-1MP08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA320E-1PP08 1xHIT-CRI 150W ,6 Simetrik reflektörlü 5NA320E-1MS08 1xHIT-CRI 70W ,0 5NA320E-1PS08 1xHIT-CRI 150W ,6

13 102 DL 800 DL DL 800 dekoratif direk tipi armatür, kentsel alanlar için mükemmel bir çözümdür. Armatürün kendi dizayn na da yans yan geleneksel ve modern çizgilerin uyumlu birlikteli i sayesinde, hem geleneksel, hem modern mimari ile eski ve yeni kent dokusuna ayn flekilde uyum sa lamaktad r. -DL 800 armatürün parabol biçimli gövdesi, yatay çember ile kesiflerek dire e ba lan r. -DL 800 tekli ve ikili direk tipleri ile gündüz de estetik görünümlüdür. -Paslanmaz çelik, anodize alüminyum, Siteco grisi metalik boyal ve fleffaf PMMA elektrik ünitesi alternatifleri ile farkl görünümde seçenekler sunar. -IP 66 metal armatür gövdesi ile zorlu koflullara dayan kl d r. -Tek parça armatür gövdesi ile kolay montaj olana sa lar. Gövde IP66 Koruma s n f : SK II (toz ve bas nçl suya dayan kl ). Direk ba lant s ve gövde ile fleffaf veya satine PMMA hazneyi birlefltiren çember, dökme alüminyumdan olup, ön montajl d r. Alet gerektirmeyen kolay aç l p kapnma özelli ine sahiptir. Aletsiz lamba de iflimi sa layan kompakt elektrik ünitesi ve balast kutusu. 6m kablo ile birlikte. Tüm yüksek bas nçl lambalar için enerji tasarruflu devre özelli ine sahip ECO versiyonu Ifl k Tekni i PMMA hazne ve refletör alternatiflerini farkl kombinasyonlar ile say s z optik çözüm sunar: yumuflak yayg n fl k için ç plak lamba alternatifi, genifl aç l dairesel fl k da l m için P2 pagoda reflektör, asimetrik ve istenen yere yönlendirilen fl k da l m için içten korumal P2H pagoda reflektör, genifl aç l asimetrik fl k da l m için A1 reflektör önerilmektedir. K smen kapal, korumal reflektör tipleri mevcuttur. Reflektör montaj alet gerektirmez. DL 800 DL 800 DL 800 DL 800 Eloksal alüminyum gövde, satine PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA21A08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA21A08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA21A08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA21A08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA21A08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA21A08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB21A08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 DL 800 Siteco grisi metalik boyal gövde, fleffaf PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA11B08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA11B08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA11B08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA11B08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA11B08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA11B08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB11B08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 DL 800 Siteco grisi metalik boyal gövde, satine PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA21B08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA21B08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA21B08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA21B08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA21B08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA21B08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB21B08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 DL 800 DL 800 Eloksal alüminyum gövde, fleffaf PMMA Siparifl Lamba Tipi Duy Reflektör A rl k Numaras (W) Tipi Tipi (kg) Metal halide lambal 5NA152E-1LA11A08 1x HIE/HIE-CE70W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,0 5NA152E-1OA11A08 1x HIE/HIE-CE100W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,3 5NA152E-1QA11A08 1x HIE/HIE-CE150W E27 P2H/F1/F1H/A1/P2 13,8 Civa buharl lamba tipi 5NA1522-1AA11A08 1x HME50/80W E27 P2/P2H/A1 12,4 5NA1522-1CA11A08 1x HME80/125W E27 P2/P2H/A1 13,0 Yüksek bas nçl sodyum buharl lamba tipi 5NA152E-1MA11A08 1x HSE50/70W E27 P2/P2H/A1 13,0 5NA152E-1MB11A08 1x HSE70W ECO E27 P2/P2H/A1 13,0 PL-H 4P ve TC-L kompakt flüorasan lambal alternatifler için lütfen sat fl servisine dan fl n z. Kademeli k sa reflektör Kademeli uzun reflektör Pagoda reflektör AKSESUARLAR Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS3 F5 k sa kademeli reflektör 0,5 5NA1400-0XS31 F1H k sa kademeli yönlendirici reflektör 0,6 Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS4 F2 uzun kademeli reflektör 0,6 5NA1400-0XS41 F2H uzun kademeli yönlendirici reflektör 0,7 Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS2 P2 pagoda reflektör 0,5 5NA1400-0XS21 P2H pagoda yönlendirici reflektör 0,6

14 104 Citylight Citylight 105 City-Light Plus Alüminyum gövdeli fener tipi dekoratif ayd nlatma armatürü, Siteco Grisi renginde. Siparifl Lamba Tipi Reflektör Ø H A rl k Numaras (W) Tipi (mm) (mm) (kg) City-Light Plus, güvenlik s n f SK l (direk hariç) HSE Lambal 5NA526E-1MS1 8 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,0 5NA526E-1MR1 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,1 5NA526E-1NS1 8 1xHSE100W F5/F5H ,5 5NA526E-1NR1 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,6 City-Light Plus, güvenlik s n f SK ll (direk hariç) HSE Lambal 5NA527E-1MS1 8 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,8 5NA527E-1MR1 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,9 5NA527E-1NS1 8 1xHSE100W F5/F5H ,5 5NA527E-1NR1 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,0 1: fieffaf caml 5: Satine caml City-Light Elegance Alüminyum gövdeli fener tipi dekoratif ayd nlatma armatürü, bombeli bafll kl, Siteco Grisi renginde. Mükemmel bir fl k da l m na sahip City-Light d fl ayd nlatma armatürleri, ayd nlat lmak istenen mekanlara dekoratif görüntüsü ve kusursuz fl ile farkl bir boyut katar. 3-5 metre yükseklikler aras nda kullan m tavsiye edilen City-Light armatürler, yüksek verimlilikteki pek çok farkl reflektör seçene i ile size, ihtiyac n za uygun alternatifler sunar. Dekoratif ve modüler yap s ile her türlü mekana uyum sa lar. Alt farkl standart renkte üretilen City-Light armatürleri, di er dekoratif armatürlerden ay ran; fl n ikinci bir aç kl ktan fl mas prensibi do rultusunda kanopisinin üst k sm nda özel olarak ikinci bir aç kl k b rak larak imal edilmifl olmas d r. Gövde Gövde s n f 1 veya 2 olan IP54 özelli ine sahip City-Light armatürlerin kanopileri ve tafl y c elemanlar alüminyumdan imal edilmektedir. Armatür gövdesi alüminyum, dire e temas eden k sm ise alüminyum dökümdür. Kanopinin üst k s mlar Siteco grisi, kanopi altlar ise beyaz renktedir. Bu beyaz renkli k s mlar ayn zamanda reflektör ifllevi görürler. Lamba de iflimi ve bak m hiçbir alet kullanmadan yap labilir ve tüm elektriksel elemanlara kolayca müdahale edilebilir. 2 lambal modellerde her lamba ayr ayr devreye al nabilme özelli ine sahiptir. Ifl k Tekni i Reflektör sisteminin sundu u de iflik alternatifler sayesinde pek çok seçenek uygulanabilir. Penceresiz reflektör ile fl n belirli bir noktaya yönlendirilmesi sayesinde bölgesel ayd nlatma, kademeli reflektör ile genifl bir alan n dairesel biçimde ayd nlat lmas ve gerekti i takdirde reflerktörün binalara bakan taraf n n fl k geçmeyecek flekilde dizayn ve böylece fl n binadakileri rahats z etmesini engellemek mümkündür. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Yürüyüfl yollar, park ve bahçeler, araç trafi ine kapal cadde ve sokaklar, binalar n girifl bölümleri ile kald r mlar gibi pek çok farkl yaya güzergah n n ayd nlat lmas nda kullan lmaktad r. *City-Light bollard tipi bahçe armatürleri IP54 ve güvenlik s n f ll olarak imal edilmektedir. Armatürlerin gövdesi alüminyumdur. Özellikle, yaya yollar, kald r mlar, binalar n girifl mekanlar, park ve bahçeler için imal edilmifltir. Siteco demir mikas renginde imal edilen City-Light bollard armatürlerin di er renk ve model alternatifleri için lütfen sat fl servisi ile görüflünüz. Redüksiyon parças Siparifl Lamba Tipi Reflektör Ø H A rl k Numaras (W) Tipi (mm) (mm) (kg) City-Light Elegance, güvenlik s n f SK l (direk hariç) HSE Lambal 5NA526E-1MS28 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,3 5NA526E-1MR2 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,5 5NA526E-1NS28 1xHSE100W F5/F5H ,8 5NA526E-1NR2 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,9 City-Light Elegance, güvenlik s n f SK ll (direk hariç) HSE Lambal 5NA527E-1MS2 8 1xHSE 50/70W F5/F5H/B ,1 5NA527E-1MR2 8 1xHSE 70W ECO F5/F5H/B ,2 5NA527E-1NS2 8 1xHSE100W F5/F5H ,8 5NA527E-1NR2 8 1xHSE 100W ECO F5/F5H ,3 2: fieffaf caml 6: Satine caml AKSESUARLAR Siparifl No. A rl k (kg) 5LA5220-1XR 76/60mm konik direk üst çap 0,1 City-Light Bollard Siparifl Lamba Tipi Ø H A rl k Numaras (W) (mm) (mm) (kg) Düz caml 5NA5282-1AS2 8 1xHME 50/80W ,3 5NA5282-1MS2 8 1xHSE 50/70W ,9 Kumlu caml 5NA5282-1AS3 8 1xHME 50/80W ,3 5NA5282-1MS3 8 1xHSE 50/70W ,9 Opal caml 5NA5282-1AF1 8 1xHME 50/80W ,35 5NA5282-1MF1 8 1xHSE 50/70W ,9 Kademeli k sa reflektör, yüksek bas nçl lambal armatürler için Diyafram Siparifl No. A rl k (kg) 5NA5200-0XS F5 kademeli reflektör 0,4 5NA5200-2XS F5H kademeli yönlendirici reflektör 0,4 Siparifl No. A rl k (kg) 5LA5220-1XR B3 diyafram 0,1 8= Siteco grisi rengini ifade etmektedir. Di er renk seçenekleri ve farkl modeller için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

15 106 Tektus DL308-H 107 Tektus Midi olarak farkl elektrik gücünde, klasik tasar m ile gündüz görünümü ile estetik beklentileri de karfl lar. Geçmiflten gelen klasik gövde tasar m içinde modern ayd nlatma teknolojisi ile verimli ayd nlatma sa lar. -Tektus Midi olarak çeflitli fl n m ihtiyaçlar n standart görüntü ile karfl layabilme özelli i. - Direk üzerinde ikili ve/ya üçlü uygulamalar ile aplik tipi montaja uygundur. Gövde Koruma tipi IP44, koruma s n f : II Siteco grisi renginde, armatür dizayn ile uyumlu özel direk ile. PMMA bombeli armatür kapa. Aletsiz kolay ulafl labilir elektrik ünitesi. Yüksek bas nçl lambalar için ECO özelli i. Ifl k Tekni i Reflektör alternatifleri ile optik çeflitlilik sa lar. PMMA fleffaf, opal veya buzlu cam alternatifleri mevcuttur. DL308-H klasik tasar m ile gündüz görünümü ile estetik beklentileri de karfl lar. Geçmiflten gelen klasik gövde tasar m içinde modern ayd nlatma teknolojisi ile verimli ayd nlatma sa lar. Çok genifl yelpazede uygulama alan mümkündür. Deveboynu direk montaj ile dekoratif görünüm. Direk üzerine çoklu montaj yap labilir. Aplik olarak kullan m mümkündür. fieffaf, buzlu cam, opal PMMA kapak alternatifleri mevcuttur. Gövde IP 54, Koruma s n f : II Gövde siteco grisi renginde, zorlu hava koflullar na dayan kl, boyal alüminyumdur. Ba lant elemanlar döküm alüminyumdur. Çepeçevre keçe conta ile gövde içi elektrik ünitesinin nefes almas n önlemeden koruma sa lar. Gövde içi reflektör olarak kullan lmak üzere beyaz boyal d r. Aletsiz kolay ulafl labilir elektrik ünitesi. Yüksek bas nçl lambalar için ECO özelli i. Direk tipleri 6m. Kablo ile teslim edilir. Ifl k tekni i ve kullan m alanlar Farkl reflektör alternatifleri ile istenen fl k da l m n n ve fonksiyona uygun yönlendirmenin yap lmas mümkündür. Konut çevresi, yaya alan ayd nlatmas, meydan ayd nlatmas nda uygun çözümler sunar. Tektus Midi DL308-H Tektus Midi klasik ayd nlatma armatürü Numaras (W) (mm) (mm) (mm) (Kg) PMMA Satine 5NX2642-1AS26 1HME50/80W ,0 5NX264E-1MS26 1HSE50/70W ,0 PMMA fieffaf 5NX2642-1AS16 1HME50/80W ,1 5NX264E-1MF16 1HSE50/70W ,7 DL308-H Klasik ayd nlatma armatürü, Deve boynu kollu montaj özelli i Siparifl Lamba Tipi A rl k Numaras (W) (Kg) fieffaf Cam 5NX AA1 8 1 x HME 50/80W 12,3 5NX CA1 8 1 x HME 80/125W 12,8 5NX MA1 8 1 x HSE 50/70W 12,7 Buzlu Cam 5NX AA2 8 1 x HME 50/80W 12,3 5NX CA2 8 1x HME 80/125W 12,8 5NX MA2 8 1x HSE 50/70W 12,7 Opal Cam 5NX AA3 8 1 x HME 50/80W 12,3 5NX CA3 8 1 x HME 80/125W 12,8 5NX MA3 8 1 x HSE 50/70W 12.7 Pagoda reflektör AKSESUARLAR Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS1 P2 pagoda reflektör 0,5 K sa kademeli reflektör Siparifl No. A rl k (kg) 5NA1400-0XS7 F5 k sa kademeli reflektör 0,4

16 108 DL 500 DL fi k ve ayn zamanda kullan fll dizayn ile harici ayd nlatma ihtiyac n za cevap veren IP 65 koruma dereceli DL 500 armatürler. Çevresindeki mimari ve çevreye estetik bir görünüm kazand ran DL 500 armatürler, kolay bak m özellikleri sayesinde kullan mda da size rahatl k sa lar. Tamamen teknik görüntü ve özelliklerden, oldukça dekoratif kullan mlara kadar her tür mimariye uyum sa layabilecek kolay tak labilir armatür montaj aksesuarlar na sahiptir. Armatür ve kontrol malzemerinin de ifliminde alet kullan lmaz. Cam kapa n afla ya do ru aç lmas, bak m esnas nda, müdahelenin daha az yükseklikten yap labilmesini ve ya mur, kar ya fl, rüzgar gibi do al etkilerde lamba ve elektriksel malzemelerin korunmas n sa lar. Tüm elektriksel parçalar de ifltirilebilir malzeme tepsisi üzerindedir. Kapak aç ld zaman tüm elektriksel ba lant lar otomatik olarak kesilir. HSE/HST lambalar için ateflleyiciler kullan l r. Ifl k Tekni i Farkl cam kapaklar ve hareket edebilen reflektörü ile farkl fl k da l mlar elde edilebilir. DL500 ün optik ideali direkleraras mesafeyi, yüksek verim ve oldukça genifl aç s ile maksimum yaparken fl k da l m n n homojen olmas d r. Fasetler fl n direkt ayd nlat lmak istenen yol üzerine yönlenmesini sa layarak istenmeyen gereksiz ayd nl k noktalar n, yani fl k kirlili ini ortadan kald r r. Kamaflma kontrolü: T lamba : GC1 (tam kesmeli) E lamba : GC2 (yar kesmeli) DL 500 M D M / MAXI M 76 mm dire e üstten montaj parças, radyal faset reflektörlü dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL500 MIDI M Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MToMS08 1xHST/HSE 50/70W ,2 5NA247E-1MT1MS08 1xHST/HSE 70W ECO ,4 DL500 MAXI M Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA246E-1NToMS08 1xHST/HSE 100W ,4 5NA246E-1NT1MS08 1xHST/HSE 100W ECO ,6 5NA246E-1PToMS08 1xHST/HSE 150W ,1 5NA246E-1PT1MS08 1xHST/HSE 150W ECO ,2 5NA2462-1SToMS08 1xHST/HSE 250W ,8 S: Düz cam W: Bombeli cam Gövde Tekni i Yuvarlak formu sayesinde kendi kendini temizler ve kirlenmesi daha zordur. Genifl yüzeyi ile s y daha kolay d flar atar ve lamba ömrünü uzat r. Farkl montaj olana na sahip 3 ana gövde versiyonu vard r. Armatür tafl y c ve spigot eleman dökme alüminyumdan ve bir çift kol braketi, paslanmaz çeliktendir. Çevresinde EPMDM contal, tek kat güvenlik ipek ekran desenli temperli cam kapa vard r. Gövde ise, beyaz veya Siteco grisi boyal (DB 702) olabilir. Yüksek dereceli, oldukça genifl aç fasetli, ve optik olarak ayarlanabilir hareketli reflektör, tüp fleklindeki lambalar için uygundur. DL 500 M D S/DL500 MAXI S DL 500 MIDI K / MAX K Gergi teline montajl sark t tip katenar sistem dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL500 MIDI S Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0SS08 1xHST/HSE 50/70W ,3 5NA247E-1MT1SS08 1xHST/HSE 70W ECO ,4 DL500 MAXI S Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST Lambal 5NA246E-1NT0SS08 1xHST 100W ,3 5NA246E-1NT1SS08 1xHST 100W ECO ,6 5NA246E-1PT0SS08 1xHST 150W ,7 5NA246E-1PT1SS08 1xHST 150W ECO ,0 5NA246E-1ST0SS08 1xHST 250W ,0 Cam elyaf takviyeli polyester gövde, gergi teline montajl sark t tip katenar sistem dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL500 MIDI K Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0KS08 1xHST/HSE 50/70W ,6 5NA247E-1MT1KS08 1xHST/HSE 70W ECO ,2 DL500 MAXI K Gergi teli ile montaj (gergi teli ve ba lant elemanlar hariç), HST Lambal 5NA246E-1NT0KS08 1xHST 100W ,0 5NA246E-1NT1KS08 1xHST 100W ECO ,4 5NA246E-1PT0KS08 1xHST 150W ,6 5NA246E-1PT1KS08 1xHST 150W ECO ,5 5NA246E-1ST0KS08 1xHST 250W ,4 DL 500 M D A / MAXI A DL 500 MIDI T / MAXI T 60 mm dire e konsollu montaj parças, radyal faset reflektörlü dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL 500 MIDI A Konsola montaj (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0AS08 1xHST/HSE 50/70W ,3 5NA247E-1MT1AS08 1xHST/HSE 70W ECO ,5 DL 500 MAXI A Konsola montaj (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA246E-1NToAS08 1xHST/HSE 100W ,6 5NA246E-1NT1AS08 1xHST/HSE 100W ECO ,8 5NA246E-1PT0AS08 1xHST/HSE 150W ,3 5NA246E-1PT1AS08 1xHST/HSE 150W ECO ,4 5NA2462-1ST0AS08 1xHST/HSE 250W ,0 S: Düz cam W: Bombeli cam 60 mm dire e konsollu montaj parças, radyal faset reflektörlü dekoratif ayd nlatma armatürü Siparifl Lamba Tipi L Ø H A rl k DL 500 MIDI T Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA247E-1MT0TS08 1xHST/HSE 50/70W ,7 5NA247E-1MT0TS08 1xHST/HSE 50/70W ,9 DL 500 MAXI T Dire e monte (direk hariç), HST/HSE Lambal 5NA246E-1NT0TS08 1xHST/HSE 100W ,8 5NA246E-1NT1TS08 1xHST/HSE 100W ECO ,0 5NA246E-1PT0TS08 1xHST/HSE 150W ,5 5NA246E-1PT1TS08 1xHST/HSE 150W ECO ,6 5NA2462-1ST0TS08 1xHST/HSE 250W ,2 S: Düz cam W: Bombeli cam

17 110 Teknik D fl Ayd nlatma Armatürleri Teknik D fl Ayd nlatma Armatürleri 111

18 112 ST Armatür Ailesi ST Armatür Ailesi 113 ST 50 ST 50 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü Güvenlik S n fl II, 230V, PMMA kapakl HME Lamba Tipli 5NA3922-1AE01 HME 50/80W ,5 5NA3922-1CE01 HME 80/125W ,5 HS Lamba Tipli, Standart Ateflleyicili 5NA3922-1MT01 HST 50/70W ,5 5NA3922-1ME01 HSE 50/70W ,5 HS Lamba Tipli, Otomatik Devre Kesicili Ateflleyici 5NA3923-1MT01 HST 50/70W ,5 5NA3923-1ME01 HSE 50/70W ,5 5NA3923-1MT11 HST 70W ECO ,5 5NA3923-1ME11 HSE 70W ECO ,5 TC (Kompakt Floresan) lambal 5LA3921-1KS01S 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3921-1KS01F 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3921-2KS01S 2x18W DULUX LSP ,5 5LA3921-2KS01F 2x18W DULUX LSP ,5 Güvenlik S n f II, 230V PC kapakl HS Lamba Tipli, Standart Ateflleyicili 5NA3922-1ME03 HSE50/70W ,5 5NA3922-1MT03 HSE50/70W ,5 1: Bombeli cam kapakl 2: Düz cam kapakl F:Sigortal Zaman içerisinde yükselen maliyetler ve küreselleflme ile birlikte herkesin her türlü yenilikten haberdar oldu u bir çevrede tabii ki ayd nlatma cihazlar nda da ekonomik olma unsuru herkes taraf ndan göz önünde tutulan en önemli kritelerden bir tanesi haline gelmifltir. Bu gerçekler fl nda Siteco olarak size, teknik ve verimlilikten uzaklaflmadan ekonomik olmay baflaran bir ürün ailesi olan ST armatür ailesini sunuyoruz. ST armatürler size, hem montaj aflamas nda, hem de bak m s ras nda tasarruf sa lar. Modern dizayn, sa lam gövdesi ve yukar da aç klanan fonksiyonelli i ile farkl alternatiflere sahiptir. -Yüksek avantajlara uygun mükemmel verimlili e sahip faset reflektör. -Yüksek noktada bak m kolayd r alet kullanmadan kapa aç labilmektedir. -Her türlü iklim ve ortama dayan kl d r. -sel komponentlerin oldu u bölümün kapa aç ld nda armatüre enerji ak fl kesilir ve böylece can güvenli i sa lan r. AKSESUARLAR Siparifl No. 5NA3920-OXW 5NA3921-OXW 5NA3920-OXG 5NA3930-OXW 5NA3931-OXW 5NA3930-OXG Gövde: Armatürün üst k sm ve elektriksel elemanlar n içinde bulundu u k s m cam elyafl polyesterden imal edilmifltir. Gövde içinde döndürülebilen profil conta vard r. Cam kapa contas zd r ve bombeli veya düz PC dan imal edilmifltir. Tafl y c bölümler ve direkt flanfllar alüminyum dökümdür. Kapak ve di er ekipmanlar n bulundu u k s mlar çabucak aç labilmektedir. Üst yüzey: fl k grisi RAL Direkler ve direk ba lant lar : yukar veya ç k nt l ile yana montaj mümkündür: Yukar 0, ç k nt l 100. Can güvenli inin sa lanmas amac yla, eletriksel komponentlerin oldu u k s m kolayca ç kar lmaktad r. sel elemanlar n bulundu u bölümün kapa aç ld nda armatürdeki ak m kesilir, böylece bak m çal flmalar kendili inden yap labilmektedir. Kademeli güç ç k fl her modelde opsiyoneldir. ST 50 için PMMA den imal edilmifl bombeli kapak ST 50 için PC den imal edilmifl bombeli kapak ST 50 için düz cam kapak ST 100 için PMMA den imal edilmifl bombeli kapak ST 100 için PC den imal edilmifl bombeli kapak ST 100 için düz cam kapak Ifl k Tekni i Reflektör sistemi: -Yüksek geri verime sahip, çok genifl aç l faset reflektör. -Tüp biçimli lambalarda optimum fl k geri verimi sa lan r. -Faset reflektörün yerinin de ifltirilmesi durumunda fl k da l m nda de iflme olur. Kamaflma s n rlamas : T-Lambalar: KB1 (perdelenmifl) E-Lambalar: KB2 (k smen perdelenmifl) Cam kapak alternatifleri: sel elemanlar n bulundu u bölüm PMMA dan imal edilmifltir. Is n n önemli oldu u uygulamalarda örne in, mekanik zorlamalar karfl s nda, PC dan imal edilmifl hazne kamaflmadan kaç nmak amac yla cam elyafla güçlendirilmifl gövdenin düz caml uygulamalar mümkündür. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Cadde ve sokaklar, park alanlar ve endüstriyel alanlarda kullan lmaktad r. Optimum fl k noktas yüksekli i ST 50 için 4-8 metre, ST 100 için 7-12 metredir. ST 100 ST 100 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü Güvenlik S n fl II, 230V, PMMA kapakl HME Lamba Tipli 5NA3932-1CE01 HME 80/1258W NA3932-1EE02 HME 250W HS Lamba Tipli, Standart Ateflleyicili 5NA3932-1PE01 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PT01 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PE11 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PT11 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1SE02 HSE 250W ,5 HS Lamba Tipli, Otomatik Devre Kesicili Ateflleyici 5NA3933-1PE01 HSE 100/150W ,5 5NA3933-1PT01 HST 100/150W ,5 5NA3933-1SE02 HSET 250W ,5 5NA3933-1ST02 HST 250W ,5 TC (Kompakt Floresan) Lambal 5LA3932-1PE01 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3932-1PE01F 1x18W DULUX LSP ,5 5LA3932-1PT01 2x18W DULUX LSP ,5 5LA3932-1PT01F 2x18W DULUX LSP ,5 Güvenlik S n fl II, 230V, PC kapakl HS Lamba Tipli Standart Ateflleyicili 5NA3932-1PE03 HSE 100/150W ,5 5NA3932-1PT03 HST 100/150W ,5 5NA3932-1SE03 HSE 250W ,5 5NA3932-1ST03 HST 250W ,5 1: Bombeli cam kapakl 2: Düz cam kapakl F:Sigortal

19 114 SR Armatür Ailesi SR Armatür Ailesi 115 SR 50 SR 50 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü HME lambal 5NA CE03 1xHME 80/125W ,0 5NA 551E-1CE03 1xHME 125W Eco ,8 HST/HSE lambal 5NA 551E-1MS01 1xHST/HSE 50/70W ,0 5NA 551E-1MS11 1xHST/HSE 70W Eco ,0 5NA 551E-1MS02 1xHST/HSE 50/70W ,0 5NA 551E-1MS12 1xHST/HSE 70W Eco ,0 1: PMMA Kapakl 2: Düz cam kapak 3: PC Kapak SR 100 SR 100 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü SR Ailesi Siteco nun d fl ayd nlatma çözüm önerilerinden bir tanesidir. Tüm di er Siteco ürünleri gibi kaliteden taviz vermeden üretilmifl olup, kullan m s ras nda ortaya ç kabilecek tasarruf veya bak m kolayl gibi ihtiyaçlar n za da cevap verebilecek biçimde tasarlanm flt r. Farkl direk yüksekliklerinde kullanabilece iniz SR armatürlerle sorunsuz bir ayd nlatma sa layacaks n z. SR serisi, SR 50, SR 100 ve SR 200 armatürleri içermekte ve hem düflük enerji kullan m sayesinde enerjiden tasarruf sa lamakta, hem de sundu u montaj ve bak m kolayl klar ile avantajl bir ayd nlatma çözümü olarak size sunulmaktad r. Gövde Gövde, RAL 7035 aç k gri renkte, cam elyaf takviyeli polyesterdir. Darbeye dayan kl 3 tip kapak seçenegi vard r ve kapak ile gövde aras nda conta bulunur. -Standart kapak tipi PMMA dan bombeli ve fleffaf kapak. -Is ve mekanik dayan kl l artt r lm fl PC, bombeli kapak. -Kamaflmay ve fl n istenmeyen yönlere da lmas n engelleyen temperlenmifl düz cam kapak. -Reflektör, yüksek safl kta anodize alüminyumdur. 7 ayr aç da ayarlanabilir. Aç ayar reflektörün ileri veya geriye do ru kayd r lmas ile yap l r. En iyi fl k verimi, elips ve tüp fleklindeki lambalar n kullan lmas halinde olur. Montaj ve bak m kolayl sa lar, alet kullanmadan kolayca monte edilebilmektedir. Can güvenli inin sa lanmas amac yla, elektriksel komponentlerin oldu u k s m ç kar lmaktad r. Balast ve ateflleyici bölümü cam elyaf takviyeli polyesterdir. Tüm elektriksel malzemeler izoleli ve lamba k sm ndan ayr d r. Tüm elektriksel ba lant larda silikonlu kablo kullan lm flt r. Balast bölümü aç ld nda, otomatik olarak dire e gelen flebeke enerjisi kesilecektir. Her lamba tipi için güç redüksiyonu mümkündür. Bu sayede istenen saatlerde daha az enerji çekilmesi ile tasarruf sa lan r. Ifl k Tekni i Ana ve ara yollarda, kavflaklarda, park alanlar ve geçifllerde kullan labilir. Montaj ve bak m süresince enerji tüketimini azaltarak daha ekonomik çözüm sunar. SR 100 ün optik ideali direkler aras mesafeyi, yüksek verim ve oldukça genifl aç s ile maksimum yaparken, fl k da l m n n homojen olmas d r. Fasetler ve düz kapa, fl n direkt olarak ayd nlat lmak istenen yol üzerine yönlenmesini sa layarak istenmeyen gereksiz ayd nl k noktalar n, yani fl k kirlili ini ortadan kald r r. Böylece ayd nlatma istenilen aç da sa lan r ve afla yukar ayarlanabilir lamba duyu ile fl k noktas na istenilen pozisyon verilebilir (cut-off, semi cut - off, non cut off). Kamaflma Kontrolü: T lamba: GC 1 (tam kesmeli) E lamba: GC 2 (yar kesmeli) GC1 (tam kesmeli iste e ba l ) o derece, 3 derece, 8 derece, 15 derecelik kilit aç s ayarlar yap labilir. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar Otoyollar, ara ve ana yollar n ayd nlat lmas, geçifl yollar, kavflak ve otoparklar ile endüstriyel alanlar n harici k s mlar nda 4-15 metre direk yüksekliklerinde kullan lmaktad r. SR 200 HSE/HST Lambal 5NA 552E-1MS01 1xHSE/HST 50/70W HSE Lambal 5NA 552E-1NE01 1xHSE 100W ,0 5NA 552E-1PE01 1xHSE 150W ,0 5NA 552E-1SE03 1xHSE 250W ,4 HST Lambal 5NA 552E-1NT01 1xHST 100W ,0 5NA 552E-1PT01 1xHST 150W ,9 5NA 552E-1ST03 1xHST 250W ,0 SR 200 direk tipi faset reflektörlü ekonomik yol ayd nlatma armatürü HSE Lambal 5NA 553E-1SE01 1xHSE 250W ,7 5NA 553E-1TE03 1xHSE 400W ,3 HST Lambal 5NA 553E-1ST01 1xHST 100W ,7 5NA 553E-1TT03 1xHST 400W ,3 HME Lambal 5NA 553E-1EE11 1xHME 250W Eco ,7 AKSESUARLAR Siparifl No. Ø A rl k (mm) (mm) (kg) 5NA5510-0XM1 Flanfl 76 0,5 5NA5510-0XM2 Flanfl 60 0,5 5NA5510-0XM3 Flanfl 48 0,4 5NA5510-0XM4 Flanfl 42 0,4

20 116 SQ SQ SQ 100 Comfort Koruma s n f 2 alüminyum gövde, radyal faset reflektörlü direk tipi teknik yol ayd nlatma armatürü HME Lambal 5NA AE0C236 1xHME 50/80W ,7 5NA 558E-1AE1C236 1xHME 80W ECO ,9 5NA CE0C236 1xHME 80/125W ,0 5NA 558E-1CE1C236 1xHME 125W ECO ,8 HSE/HST Lambal 5NA 558E-1MT1C236 1xHST/HSE 70W ECO ,8 5NA 558E-1NT0C236 1xHST/HSE 100W ,0 5NA 558E-1NT1C236 1xHST/HSE 100W ECO ,0 5NA 558E-1PT1C236 1xHST/HSE 150W ECO ,5 HSE/HST/HIT-CE Lambal 5NA 558E-1MT0C236 1xHST/HSE/HIT-CE 50/70W ,0 5NA 558E-1PT0C236 1xHST/HSE/HIT-CE 150W ,8 1: Bombeli PMMA kapakl 2: Düz cam kapakl E: HSE Lambal T: HST Lambal SQ 200 Comfort Koruma s n f 2 alüminyum gövde, radyal faset reflektörlü direk tipi teknik yol ayd nlatma armatürü Yol ayd nlatmas nda do ru ve etkin ayd nlatmay en yüksek düzeyde yerine getirmek üzere gelifltirilen yenilikçi SQ armatür, özel radyal faset reflektör teknolojisi ile fl istenen yere yans tarak ekonomik, sa l kl ve etkili yol ayd nlatmas sa lamaktad r. Alüminyum gövde ile zorlu koflullara dayan kl d r. -Çok kaliteli alüminyumdan, yenilikçi, zor koflullara dayan kl muhafaza -Ampul haznesi ve elektrik ünitesi için IP66 koruma çeflidi sayesinde güvenli -Kolay aç labilen ve ask da kalan gövde sayesinde bak m kolayl -Çok etkili radyal reflektör opti i sayesinde ayarlanabilir fl k tekni i -Mükemmel bas nç dengelemesi için kaliteli s zd rmazl k conta sistemi -Asgari kamaflma ve Vandalizm korumas için düz cam özelli i -Direk üstü montajda 3 e im Gövde Gövde, comfort modelinde RAL9007 gri renkte, çerçeve RAL9006 aç k gri renkli döküm aluminyum, basic modelinde kumlanm fl ham naturel aluminyumdur. Darbeye dayan kl 3 tip kapak seçene i vard r ve kapak ile gövde aras nda conta bulunur; - PMMA veya PC malzemeli, yuvarlak kapak - Kase seklinde temperli cam kapak - Temperli düz cam kapak Reflektör, yüksek safl kta anodize aluminyumdur. 7 ayr aç da ayarlanabilir. Aç ayar reflektörün kayd r lmas ile yap l r. IP66 (Ampul ve balast üniteleri de IP66 d r), Güvenlik s n f = I veya II Balast ve ateflleyici plakas polyester takviyeli fiberglastand r. Tüm elektriksel malzemeler izoleli ve ampul k sm ndan ayr d r. Tüm elektriksel ba lant larda silikonlu kablo kullan lm flt r. Balast bölümü aç ld nda, otomatik olarak dire e gelen flebeke enerjisi kesilecektir. Her ampul tipi için güç redüksiyonu mümkündür. Kompanzasyon yap lm flt r. Optik SQ serisi armatür optik ideali direkler aras mesafeyi, yüksek verim ve oldukça genifl aç s ile maksimum yaparken, fl k da l m n n homojen olmas d r. Fasetler ve düz kapa, fl n direkt olarak ayd nlat lmak istenen yol üzerine yönlenmesini sa layarak istenmeyen gereksiz ayd nl k noktalar n, yani fl k kirlili ini ortadan kald r r. Böylece ayd nlatma istenilen aç da sa lan r ve afla yukar ayarlanabilir lamba duyu ile fl k noktas na istenilen pozisyon verilebilir. Tavsiye Edilen Kullan m Alanlar SQ 200, 8-15 metre yüksekliklerinde, otoyollar, ara ve ana yollar n ayd nlatmas, geçifl yollar, kavflak ve otoparklar ile endüstriyel alanlar n harici k s mlar nda tercih edilmektedir. SQ 100, 5-10 metre yüksekliklerinde, ara yollar n ayd nlatmas, geçifl yollar ve otopark alanlar n harici k s mlar nda tercih edilmektedir. HME Lambal 5NA EE0C236 1xHME 250W ,1 5NA 559E-1FE0C236 1xHME 400W ,8 5NA AE0C236 2xHME 50/80W ,5 5NA CE0C236 2xHME 80/125W ,1 HSE/HST Lambal 5NA 559E-1PE0C236 1xHSE 150W ,0 5NA 559E-1PE1C236 1xHSE 150W ECO ,8 5NA 559E-1SE0C236 1xHSE 250W ,0 5NA 559E-1SE1C236 1xHSE 250W ECO ,5 5NA 559E-1TE0C236 1xHSE 400W ,0 5NA 559E-1TE1C236 1xHSE 400W ECO ,2 5NA 559E-2ME0C236 2xHSE 50/70W ,0 5NA 559E-2PE0C236 2xHSE 100/150W ,9 1: Bombeli PMMA kapakl 2: Düz cam kapakl E: HSE Lambal T: HST Lambal

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

2015/01 Fiyat Listesi

2015/01 Fiyat Listesi Aydınlatma Teknolojileri 2015/01 Fiyat Listesi Yol Armatürleri LEDMagnum Serisi Magnum CL2015 - CL2020 - CL2025 Yol Armatürleri LED Magnum CL2015 Aluminyum jeksiyon Gövde IP66 / IK09 / 4000K-5000K / CL1.

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15 LED LL DP D WW S F A G L EL FO DecoPendant DecoPendant serisi genel aydınlatmada tavana monte edilerek yada tavandan sarkıtılarak kullanılır. Estetik ve modern tasarımlı DecoPendant armatürler ile iç mekanlarda

Detaylı

Yol ve Kentsel Armatürler LEDMagnum Serisi Magnum CL2015 - CL2020 - CL2025 +90 232 444 4 236 Yol ve Kentsel Armatürler Fiyat Listesi Yol ve Kentsel Armatürler LED Magnum CL2015 Aluminyum jeksiyon Gövde

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r.

Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r. ÜRÜN KATALOĞU 15 Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r. Bir çok yeni ürünümüzü kapsayan 15 ürün kataloğumuzda; uygulay c n n ve kullan c n n daha detayl bilgiye

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri

Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri Dinlendirici çözümlerle, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Konforlu Mevcut manyetik balastlı floresan lambaların 50hz lik stroboskobik kırpışma sebebiyle

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Trabzon Tarihi Mekânları Aydınlatma Projesi Kapsamında Elektrik Malzemesi Alınması İşine Ait Teknik Şartname

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki Doğru Aydınlatma Doğru aydınlatma tekniği uygulanan satış alanlarında, ışık konforu, güvenlik hissi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com.

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com. İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45 2 ÖN YAZI Hızla gelişen teknoloji beraberinde birçok doğal kaynağın tükenmesine,

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Daha az hammadde, daha az enerji, daha az ambalaj kullan larak üretilen, üstelik daha az su tüketen çok özel bir seri. MOD, baflar l mimarileri ve modern

Detaylı

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi lite Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi SEPARATÖR SİSTEMLER DİVERSA LİTE S NOVA 102 1989 dan beri Türk Yap Sektörü ne modern mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri Fabrikalarda Aydınlatma Üretimde verimlilik Artı ı Aydınlatmanın insan fizyolojisi ve psikolojisindeki pozitif etkisi

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

CromaStreet. Çağdaş aydınlatma tarzı... LED LEDLine DecoPendant CromaDown WallWasher CromaStreet

CromaStreet. Çağdaş aydınlatma tarzı... LED LEDLine DecoPendant CromaDown WallWasher CromaStreet CromaStreet 24.3Cadde - Sokak Aydınlatma Ürünleri Kataloğu TR LED LEDLine DecoPendant CromaDown WallWasher CromaStreet CromaFloor AquaCroma CromaGardena CromaBollard LEDCell Elektronik FiberOptik Çağdaş

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil.

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil. Tak mlar Takımlar 2007.1 stanbul Banyo Tak m nda VitrA-Artema Yetkili servislerince sadece perakende sat fllar nda bedelsiz montaj hizmeti verilmektedir. Tak m n tüm lavabo, klozet ve bideleri VitrAclean

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com AKG Yapı Dekorasyon katalog 2015 Cephe Giydirme, Taahhüt, Cam Kapı, Dekoratif Camlar,

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

DEKORATİF ARMATÜRLER

DEKORATİF ARMATÜRLER DEKORATİF ARMATÜRLER www.alanaydinlatma.com DEKORATİF ARMATÜRLER ALDEKO-V * Boyut (mm) :315x1050x8 * Ağırlık (kg) :4,10 * Işık Kaynağı :3528 SMD LED * Güç Tüketimi (Watt) :38 * Giriş Voltajı (V) :AC 200-240

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

İçindekiler. High Quality High Performance

İçindekiler. High Quality High Performance High Quality High Performance İçindekiler Akkor Ampuller... 07 Alüminyum Nemli Yer Armatürleri... 25 Bahçe Lambaları... 26 Balast ve Tranformatörler... 39 Camlı Tavan Armatürleri...13 CAT5E, CAT6 Bilgisayar

Detaylı

CitySpirit tüm sokaklarda

CitySpirit tüm sokaklarda CitySpirit tüm sokaklarda CitySpirit Street CDS480 CitySpirit, mimari görünümden taviz vermeden mükemmel ve çevre dostu aydınlatma sağlayacak şekilde tasarlanmış bir sokak aydınlatma ürünleri serisidir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ

2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ 2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ İçindekiler Ürün İndeksi Ankastre Armatürler Sıva Üstü Armatürler Steril Ortam ve Hastane Armatürleri Downlight ve Spot Armatürler Sarkıt Armatürler Endüstriyel Armatürler

Detaylı

teknik katalog www.abka.net

teknik katalog www.abka.net teknik katalog www.abka.net Mazgal ve Oluk Kullan m Alanlar Stad içi drenaj uygulamas Yeflil alan ve bahçe drenaj uygulamas Garaj ve otopark uygulamas Havuz kenar drenaj uygulamas Kas mpafla Stad Yer Sistemleri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

OptiFlood kompakt ve eksiksiz çözüm

OptiFlood kompakt ve eksiksiz çözüm 200, Eylül 25 OptiFlood kompakt ve eksiksiz çözüm OptiFlood Philips in spor ve genel alan aydınlatmasının yanı sıra mimari uygulamalarda çevreci asimetrik projektörle aydınlatma sistemlerinde köklü bir

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

High Quality High Performance

High Quality High Performance High Quality High Performance F İ YAT L İ S T E S İ 2 0 1 4 / 1 KDV Hariç www.iremelektrik.com www.iremelektrik.com.tr info@iremelektrik.com.tr Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

Kesintisiz aydınlatma

Kesintisiz aydınlatma Kesintisiz aydınlatma Kesintisiz aydınlatma... Süpermarket ve endüstriyel sektörde genel aydınlatmada ekonomik çözümler sunar. Sarkıt ve yüzeye montaj seçenekleri ile kullanıcıya kolaylık sağlar. 5 Aydınlatmada

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR M NERAL ZOLEL TERMOUPLLAR GENEL Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda, de iflik s cakl klarda kullan labilirler. ullan ld yerler; Tanklar, boru hatlar, çeflitli makinalar

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç Energy Saver www.iremelektrik.com.tr High Quality High Performance İçindekiler Akkor Ampuller... 05 Alüminyum Nemli Yer Armatürleri... 32 Bahçe Armatürleri... 33 Balast ve

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA...

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... SRound SRound EAE Aydınlatma, endüstriyel aydınlatma alanında yeni nesil ledli armatürü SRound'u sunuyor. Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound,

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA...

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... SRound SRound EAE Aydınlatma, endüstriyel aydınlatma alanında yeni nesil ledli armatürü SRound'u sunuyor. Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound,

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

2014 Entek LED İç Aydınlatma Kataloğu

2014 Entek LED İç Aydınlatma Kataloğu 2014 Entek LED İç Aydınlatma Kataloğu INDEXINDEX Hakkımızda Sertifikalarımız 04 05 Led Ampuller Asil Serisi Zarif Serisi Kararlı Serisi 06 07 08 Downlight Görkemli Serisi Alımlı Serisi Sade Serisi Papatya

Detaylı

CitySoul kimlik yaratın

CitySoul kimlik yaratın Lighting CitySoul kimlik yaratın CitySoul CitySoul, LED dahil olmak üzere en yeni teknolojili ampul ve ekipmanlara sahip olan ve mükemmel optik performans sunan bir modüler cadde aydınlatma armatürleri

Detaylı

CAM ve KAPI AKSESUARLARI

CAM ve KAPI AKSESUARLARI CAM ve KAPI AKSESUARLARI 3 CAM ve KAPI AKSESUARLARI INTERAX DROP DUfi MENTEfiELER UYGULAMALARI Drop dufl mentefleleri, farkl görünümlerde dizayn edilmifl, genifl uygulama yelpazesi ile farkl çözümler

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

Entegre Soğutma elemanları yukarıdan hafif soğutma

Entegre Soğutma elemanları yukarıdan hafif soğutma OWAconstruct Entegre Soğutma elemanları yukarıdan hafif soğutma OWAcoustic tavanlarını soğutma elemanlarıyla birleştirmenin yararları: DIN 1946 bölüm 2 koşulları sağlanır. hava akımı yok çok sessiz Kolay

Detaylı

Işık Kaynakları. Işık bir kaç terimle ölçülebilir:

Işık Kaynakları. Işık bir kaç terimle ölçülebilir: Işık Kaynakları Herhangi bir aydınlatma armatürünün performansı, büyük ölçüde kullanılan ışık kaynağına (ampul) bağlıdır. Değişik kaynaklar değişik efektler yaratırlar. Işık bir kaç terimle ölçülebilir:

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CitySoul LEDGINE geleceğe dönük bir kimlik oluşturun

CitySoul LEDGINE geleceğe dönük bir kimlik oluşturun CitySoul LEDGINE geleceğe dönük bir kimlik oluşturun CitySoul LED Yerel yönetim yetkilileri modern açık alan aydınlatmasının avantajlarından faydalanarak rahatlığı ve güvenliği artırmakta, mahalleleri

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

LuxSpace, yüzeye monte yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım

LuxSpace, yüzeye monte yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım Lighting LuxSpace, yüzeye monte yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım LuxSpace, surface mounted Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil

Detaylı

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK 55 DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde her tür 19 cihaz ve ekipmanın toz, su ve dış darbelere karşı tam koruma ile çalışmalarını ve muhafazalarını sağlayan

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Geçiş trafiğinin, standart kapıların yetersiz kaldığı yoğun girişlerde METAXDOOR GRA30/GRAND otomatik döner kapılar

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

KOMPAKT PANOLAR. ares

KOMPAKT PANOLAR. ares KOMPAKT LAR ares KOMPAKT LAR ares IP66 KOMPAKT LAR ares alt-üst kapak 3mm conta Pano gövdesi izolasyon contası Duvar tutucu Pano gövdesi KOMPAKT LAR ares Pano Gövdesi İzolasyon Contası Kapı 180 Menteşe

Detaylı