Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Doç. Dr. Hilmi Apak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Doç. Dr. Hilmi Apak"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Doç. Dr. Hilmi Apak Problemler: 1. Anemi 2. Kanama 3. Pıhtılaşma Bozuklukları 4. Transfüzyon Komplikasyonları ANEMİ 1. Azalmış Yapım Kemik İliğinin Malign hücrelerle infiltrasyonu Kemoterapiye bağlı geçici aplazi Eritropoietinin viral etkenlerle baskılanması (Parvovirus B19) Demir utilizasyon bozukluğu (kronik hastalık anemisi gibi; Ki tutulumu olmayan kanser) Eritropoietin TNF ve interlökin 1- ve eritropoezi inhibe ederler Normal yapım hızı 120 gün=>1/120 x total eritrosit kütlesi = g/dl haftalık yapım hızı 2. Kanama Trombositopeni Operasyon Tümör içine kanama Sık kan alınması 3. Hemoliz a) Eritrosit Dışı Nedenler Mekanik (Mikroanjiopati)(şizosit, miğfer hücreleri) DİK (Septisemi, AML-M3) Tromboz (KİT sonrası) b) İmmunolojik Nedenler (Mikrosferositler, Coombs (+)) Hodgkin İlaçlar (VP-16 ) Transfüzyonla izohemaglutinin verilmesi) (O grubu tr. Alıcısı A/B verici) c) Eritrosite Bağlı (Her. Sferositoz, Orak Hücreli Anemi) 93

2 Doç. Dr. Hilmi Apak Onkolojide Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu Normal Değerler g/dl Yeni doğan ay yaş yaş 11, yaş yaş 12.0 Erişkin erkek 13.5 Erişkin kadın 12.5 Kronik hastalık 3-4 g/dl kadar tolere eder. Ancak Hb < 6-7 g/dl doku perfüzyonu suboptimaldir. >10 g/dl gereksiz 7-10 g/dl: Semptomatik ise (Bitkinlik, aktivite azalması, iritabilite, iştahsızlık, bulantı) Kemoterapiden yeni çıkmış bir hastada devam edecek aplazi (retikülosit) Radyoterapi Hb < 5g/dL ise: Hemodinamik instabilite (konjestif kalp yetersizliği, hipertansiyon, pulmoner ödem) Diüretik Transfüzyon 2mg/kg/saat yavaş infuzyon veya 3-5ml/kg 3 saatte -ara- tekrar Kısmi kan değişimi (10-50 ml (avantajı: hızlı ve izovolümik)) Hiperürisemi Hiperlökositoz diğer tümör lizis sendromları Yoğun İV hidrasyodan önce Hangi Kan Ürünleri Kullanılır? Tam kan (hiperlökositozda kan değişimi, masif kanama) Eritrosit susp. Eritropoietin Diğer destek tedavileri 94

3 Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu CPDA-1 (Citrate phosphate dextrose adenine) 42 gün saklanır. Htc %75-80 Doz: 10 (maks 15 ml/kg) => Hb 2,5-3 g/dl artar. Lökosit Filtresi ve Yıkanmış Eritrosit Suspansiyonu HLA antijenleri => alloimmunizasyon => Anti-HLA ve Anti B-hücre antikorları => trombosit refrakterliği Işınlama 2500 Gy 400 sn GVHD için Eritropoietin Kansere bağlı kronik hastalık anemisinin düzeltilmesi Haftada 3 x UI/kg/doz => Hb 1-2 g/dl artar. Diğer Fe eksikliği Nazal maske ile oksijen KANAMA Trombositopeni (Tr< ) Yapım azlığı Yıkım artışı Hipersplenizm Aferez ile kayıp İmmunolojik Neden Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarla trombosit yüzeyinde immun kompleksler birikir => dalakta toplanır. Actinomisin-D ile immun mekanizma ile trombositopeni olur (kortikosteroid) Mekanik Neden DİK, AML-M3, Solid tm (NB) Hipersplenizm (Langerhans hc hist., hemofagositik sendrom, Juv. KML) Tedavi 1. Tam kan (eskiden) 2. Trombosit suspansiyonu 95

4 Doç. Dr. Hilmi Apak mm 3 İntrakranial Mukozal kanama Peteşi/ekimoz > NADİR <5.000 En sık Hazırlanışı 3000 rpm 10 dak ml plazma içinde 24 o 5 gün (plastik torba O 2 girişini kolaylaştırır) Aspirin kullanımı sorulmalı Veriliş Şekli Hızla (20-40 dak.) 170 mikrom. filtre 1 Ü=> trombosit Trombositlerde Class I HLA antijenleri ve az miktarda ABO antijenleri vardır. Rh antijenleri yoktur. Ancak genede Rh(+) donörden alınan tr. Rh(-) alıcıya verilmemeli. Gerekirse anti-d kullanılmalı. Doz: 30kg=1m2 => 4Ü-> /mm3 yükseltir (1Ü/6 kg). 24 saatten fazla yüksek tutar. Yükselmediği Durumlar Enfeksiyon Önceden alloimmunizasyon Hazırlanış, depolama, transfüzyon sırasında trombositlerin zarar görmesi Amaç: Trombosit sayısını yükseltmek değil kanamayı durdurmaktır. Pratikte: 0-1 yaş: 1-2 Ü 1-4 yaş: 3 Ü 4-10 yaş: 4 Ü >10 yaş: 6-8 Ü Yükselmeyi görmek açısından: 1. İnfüzyondan sonra (1-)24 saat sonra 2. Kanama zamanı bakmanın anlamı yok. Endikasyon Profilaktik KİT'da saatte aplaziden çıkana kadar. Enfeksiyon, ateş varlığında sınırda tr. Değerlerinde Girişim (LP: (20.000?), Kİ asp: Farketmez. 96

5 Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Verelim çünkü Kanama riski azalır Pratik olarak intrakraniyal kanama riski elimine edilir. Psikolojik Alloimmunizasyon, hepatit ve diğer yan etkiler (Bu hastalar zaten fazla transfüzyon aldıkları için trombosit transfüzyonuyla) ayrıca artmaz. Lökosit filtreleri var ve seroloji testleri gelişmiştir. Vermeyelim çünkü Stabil, afebril hastada hayati kanama daha önceden belirti verir. (mukoza, subkonjunktival, retinal kanama)+ Fatal intrakraniyal kanama >5000 nadirdir Mukozal ve internal kanamalarda tedavi edici transfüzyonlar koruyucu kadar etkilidir. Paralı Allo immunizasyon riski artar Viral hepatit riski artar. Tedavi 1. Önemli kanama varsa Rekürran ağır epistaksis Jinjival kanama Yanakta kanama Gros GİS kanama (gizli kan değil) Retinal kanama Çok miktarda yeni cild kanaması Şüpheli veya kesin internal kanama Trombosit sayısı önemli değil. Genellikle < Trombosit disfonksiyonundan şüpheleniliyorsa (Aspirin) 2. Önemli kanama yoksa Majör cerrahi girişim öncesi tr <50.000/mm3 ise (75.000?) LP Ateşli hastalık, AML'de ağır hasta : < ise Tr <5000 ve 1-2 gün içinde yükselme beklentisi yoksa Tromboferez Tek donör var Alloimmunizasyon HLA identik donör. Alloimmünize ise HLA uygun verici (ebeveyn!?) Trombosit Disfonksiyonu Yapan İlaçlar Aspirin Mezlosilin Karbenisilin L-Asp VCR 97

6 Doç. Dr. Hilmi Apak Desmopressin kullanılabilir. Diğer Aneminin düzeltilmesi İM ve deirn İV enjeksiyondan kaçınılır. Epistaksis ve ponksiyon kanamalarında bası uygulanır. Fibrin glue (kriyopresipitat ve sığır trombini), kurutulmuş kollajen preparatları Epistaksiste anterior nazal tampon artık tercih edilmiyor. Epsilon aminokaproik asit (lokal) tavsiye edilebilir. Trombopoetin DdAVP (trombositlerin vasküler endotele yapışmasını kolaylaştırır Özellikle tr> ise daha iyi) Prednison (5-10 mg) kapiller stabiliteyi arttırır. Ağır menometrorajide östrojenler önerilir. PIHTILAŞMA K Vitamini Faktör II, VII, IX ve X nin glutamik asit uçlarının gama karboksilasyonu faktörler Ca bağlar fosfolipid mediated koag. kaskadı başlar. Prot-S ve Prot-C (tromboz önleyici proteinler) yapımında da önemli. Azalmış alım Azalmış intestinal emilim Barsak mikroflorasınad geniş spektrumlu antibiyotik ile değiştirilmesi (endojen vit. K) Vit-K antagonistleri Beta laktam antibiyotik Kanserli hastalarda sık değil Faktör VII yarılanma ömrü pt >ptt L-Asparaginaz Asparagin içeren proteinleri inhibe eder. Fibrinojen, F V, K-vit bağımlı faktörler, plazminojen, von Willebrand f, Prot C, Prot s, ATIII Kazanılmış von Willebrand eks. Wilms tm'de bildirilmiş. TDP dozu: 10-15mL/kg 1-2 saatte saatte tekrar Kriyopresipitat hemofagositik sendroma bağlı ağır hipofibrinojenemide kullanılabilir. 98

7 Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Pıhtılaşma Bozukluğu Dissemine intravasküler Koagülasyon Vit-K eksikl. L-Asparaginaz'a bağlı Karaciğer disfonksiyonu Klinik Testler Septisemi, AML M3 BK> Dissemine nöroblastom Pt, ptt Tr. Verilen tr. Kısa ömürlü İleri derecede malnütrisyonlu kanser hastaları Bazı sefalosporinler pt, ptt Tr. Normal Fibrinojen N Serebrovasküler aksedan %1-3 Derin ven trombozu %1-3 Nadiren: Sebebi açıklanamayan kanama pt, ptt fibrinojen GİS kanama, sarılık, hepatomegali pt, aptt tr ve fibrinojen değişken diğer kc. Fonks. bozukluk Diğer tanı yöntemleri Fibrinojen FDP (D-dimer) Gerekmez AT-III Protein-S ve C Gerekmez Standart tedavi Altta yatan sebebe yönelik TDP Trombosit K-Vit (1-5 mg po veya İV) Destek tedavisi, geçici olarak ara verilir. TDP Deneysel tedavi Heparin, triyopresipitat TDP TDP Antitrombin III TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI 1. Transfüzyon Reaksiyonları Hemolitik Nonhemolitik 2. Alloimmunizasyon 3. Enfeksiyon 4. Hemokromatoz 5. Tümör büyümesinin hızlanması Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları En sık ABO, Rh En sık sebep Dr ve hemşire hatası (çarpraz karş., yanlış etiketleme, yanlış kan verilmesi, yanlış saklama) 99

8 Doç. Dr. Hilmi Apak Klinik Ateş, titreme Sırt-karın ağrısı Koyu idrar Solukluk Sarılık Hb-üri Hb-emi İnd. Bil Anemi Sferositoz Coombs (+) Tedavi: Hemoglobinüri düzelene kadar hiperhidrasyon ve forse diürez Non-Hemolitik Reaksiyonlar Daha sık fakat daha az tehlikeli Sık transfüzyon alanlarda daha sık Alıcıdaki alloantikorlar (HLA, diğer antijenler) Solubl sitokinler 1. Febril Reaksiyon ateş,titreme 2. Allerjik reaksiyon ürtiker (Selektif IgA eks. AntiIGA ile en tehlikeli) Transfüzyon başlarken olur. Transfüzyona ara verilir. Hemolitik anemi olmadığını kontrol ettikten sonra antihistaminik verilir. Klinik hemen düzelir. Tekrar transfüzyona başlayınca klinik tekrarlarsa o kan ürünü bir daha verilmez. Alloantikorlara Sekonder Refrakter Durum Sık transfüzyon (%50 sinde) Transfüzyon verilişinden 1 saat sonra trombosit sayısında yükselme yoksa veya kanamada düzelme olmuyorsa düşünülür. HLA klas II antijenlerine karşı antikor oluşumu en sık (DR,DP,DQ) Bu antikorlar HLA klas I (HLA-A ve HLA-B) antikorlarının oluşmasını sağlayan immunolojik uyarıya neden olurlar. Önlemenin tek yolu mümkün olduğunca transfüzyon yapmamaktır. Lökosit filtresi (febril reaksiyonlar, CMV,GVHD 'de de faydalı) UV ışınlama ( nm) Tek donörden trombosit Kortikosteroidler pek etkili değil. IVIG (1g/kg/doz 4 saatlik inf.) ve anti D kullanılır. 100

9 Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu GRAFT VS HOST HASTALIĞI İmmunokompetan lenfositler immun yetersiz kişide çoğalır. Klinik Cild lezyonları Karaciğer disfonksiyonu Diare Ağır enfeksiyon Işınlama (2500 Gy 400 dak) Işınlanan eritrositler 28 gün içinde tüketilmelidir. Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda bu süre 14 gündür. İnfeksiyoz Komplikasyonlar Bakterial Kontaminasyon (transfüzyondan hemen sonra yüksek ateş, ağır toksik tablo, kardiyovasküler kollaps) Hepatit CMV (lökosit filtresi, gamaglobulin profilaksisi, hiperimmün CMV globulin, gansiklovir) HIV Hemokromatoz 1 Ü= mg demir 101

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hedefler Yd erişkin hemostaz farkı Yd hemostaz adaptasyonu Yd da kanama test yorumlama Yd kanama

Detaylı

Transfüzyon ve Kan Komponentleri #

Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Önder ARSLAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi, ANKARA # Blood Transfusion Therapy, AABB

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ Hemostaz Vazokonstrüksiyon Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ Koagülasyon

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan normal immünoglobulini (Ig IV) 1 ml çözelti içeriği:

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Dokuz Eylül Üniversitesi Kan Merkezi Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirkan 1985 yılında kurulan Dokuz Eylül

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı