Kur an-ı Kerim in Şifresi Kur an ın Tahrifi - KURAN'IN SIRLARI - Gizli ilimler Sitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur an-ı Kerim in Şifresi Kur an ın Tahrifi - KURAN'IN SIRLARI - Gizli ilimler Sitesi"

Transkript

1 Kur an ın tahrif edilmemiş yegane vahiy olması, dostlarını (=velilerini: mü minleri) alabildiğine sevindirirken, düşmanlarını da alabildiğine kahretmektedir. Fakat kahrolan düşman, üzüntüyü bırakıp, yine de, "elden gelecek bir şeyler olabilir mi?" diye arayışını sürdürmektedir. Belki de, Kur an ın şifreli bir kitap olduğu, 1400 senedir bu şifreleri kimsenin anlamadığı ve çözemediği gibi iddialar bu kabil değerlendirmeye müstehaktır... Bu yazıyı kaleme alırken, "bir delinin bir kuyuya attığı bir taşı çıkartmaya çalışan kırk akıllı"dan biri konumuna düşmek gibi bir riski göğüslemek gerektiğinin farkındayım. Bununla beraber, susmakta ikrar anlamına gelebilirdi... Eylül/2002 tarihinden beri (on aydır) gündemde, bir tıp öğrencisi olduğu söylenen Ömer Çelakıl ın imzasını taşıyan, KUR AN-I KERİM İN ŞİFRESİ adında bir kitap var. Bu kitapla ilgili kanaatlerimi İKTİBAS okuyucusu ile paylaşmak istiyorum. Kitabı kim, niçin yazdı? "Kur an-ı Kerim in Şifresi" adını taşıyan sözde kitabın yazarı kimdir? Her ne kadar kitabın yazarı Ömer Çelakıl görünüyorsa da, bu, bildiğimiz anlamda bir yazarlık değildir. Çünkü kitabın künye sayfasında şöyle bir not yer almaktadır: "Bu kitap, Ömer Çelakıl ın çalışma notlarından Ergun Candan tarafından hazırlanmıştır." Bu kadarcık kısa bir not, kitabın serüvenini anlatmaya yetmektedir. Zaten hatırladığım kadarıyla Ceviz Kabuğu programında da Hulki Cevizoğlu nun sorgulamalarıyla, kitabın tamamının kendisi tarafından yazılmadığını, kendisinin verdiği notlarda bazı(?) değişiklikler yapıldığını Ömer Çelakıl itiraf etmişti. Şu halde kitabın bir kısım dökümanları ve belki bazı bölümleri Ömer Çelakıl a aitse de, asıl yazarı Ergun Candan imzasını atan kişidir. Kitabın niçin yazıldığına ilişkin kanaatimi ise, yazının sonuna saklıyorum. Nasıl Reklam Ama?! Çağımız gerçekten bir cilalı imaj devri. Gücü elinde bulunduran bir şebeke, dilediğini vezir ediyor, dilediğini rezil. Bir zamanlar benim kuşağım, (müslümanlar) sırf radikallik olsun diye Cumhuriyet gazetesi okurdu. Ama bunu niye yapardı, kimse tam olarak izah edemezdi. Şimdi de, "Kur an-ı Kerim in Şifresi" türünden kitaplar, kapitalizm tapınağının ezanları olan reklamlar sayesinde herkes tarafından tüketiliyor. Hiçbir ilmi değeri olmayan, biçiminden başka hiçbir kitap özelliği taşımayan bir sözde kitap, çok ciddi tartışma ve haber programlarına konu(k) olabiliyor. İzleyiciler ise, bunda bir keramet olduğuna inandırılıyor. 1 / 11

2 Eskiler "edep ya hû" derlermiş. Evet, insan biraz edepli olmalı değil mi? Şu cümleleri okursanız, edebin neden gerekli olduğunu anlarsınız: "Lise yıllarında TÜBİTAK matematik birinciliğini kazanan yazarımız, 1400 yıldır fark edilmeyen, geleceğe ait gizli bilgilerin Kur an-ı Kerim de bulunduğunu, kendisinin çözdüğü bir şifreyle ortaya çıkarttı.... Şifre herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilme özelliğine sahip olduğu için bundan sonra, bu şifreyle çalışacakların, daha fazla bilgiye de ulaşılabileceğini [ ulaşabileceklerini olmalıydı-m.d] tahmin ediyoruz. Gerçekten inanılmaz... Gerçekten çok çarpıcı..." (Kitabın arka kapak yazısından). Dikkatinizi çekmiştir, yirmili yaşlarda bir delikanlı, 1400 senedir fark edilmeyen, geleceğe ait gizli bilgileri keşfetmiş! Çünkü o, lise yıllarında, TÜBİTAK matematik birincilik ödülü almışmış! Matematik her sırrı çözermiş! Başta, Kur an ın yed-i emin i, Kur an la özdeşleşen, Kur an uğruna, katlanmadığı sıkıntı kalmayan peygamber Muhammed (a.s) bu sırları bilememiş, ondan sonra gelen binlerce Kur an öğrencisi ve hatta Kur an ı pek çok müslümandan daha titiz bir bilimsel tedkikten geçiren oryantalistler de keşfedememişler ve bu büyük mucize, matematikten anlayan bir genç öğrenciye nasip olmuş! Bu söze ne demeli? Bu ne kadar büyük reklam böyle! Bu nasıl da boyundan büyük laftır öyle! Haddi nasıl da aşmaktır öyle! Ne cüretkarlıktır! İnanılmaz, çok çarpıcı denilen iddialar, yığınlarca yanlış yumağından başka bir şey değil. Bilimsellik Görüntüsünde Kur an a Saldırı Kitapta, Kur an ın güya gelecekte olacağını haber verdiği hadiselerden bahsedilirken "Kur an-ı Kerim in Kehanetleri" başlığıyla, Kur an ın bir kehanetler kitabı olduğu söylenmiş olmaktadır. Bu söz, yazarın en büyük saygısızlığıdır ve aslında kitabın yazılış amacı bu kelimelerin arkasında gizlidir. Çünkü kehanet, gelecekten haber verdiğini iddia eden falcıların işidir. Bu kimselere kâhin denmektedir. Bunlar, vahye dayanmadan bu bilgileri verdiklerini iddia etmektedirler. Orta çağ, bir aşağılama sıfatı olarak kullanılmasına rağmen, modern putperest cahiliyye toplumları da modern kehanetlere inanmaktadır, tıpkı ortaçağ toplumları gibi. Mekke kafirleri Peygamberimize "sen bir kâhinsin, ya da mecnunsun (cinlenmiş)" demişlerdi. Arkasından, "Şairdir, bekliyoruz, görün bakın ( Muhammed e) zaman neler yapacak!" sözleriyle, peygamber (a.s)ın türlü belalara maruz kalacağı beklentisine girmişlerdi. (52/Tur, 29-30) Kur an da kâhin sözü iki yerde geçmektedir. Bunlardan biri Hakkâ suresindedir: 2 / 11

3 "Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim: Şüphesiz o (Kur an) Şerefli bir Elçi nin sözüdür. O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!" (69/Hakkâ, 38-42) Bu ayetlerde Kur an ın bir kehanet kitabı, Muhammed in de bir kâhin olmadığı beyan edilmektedir. Daha doğrusu bu vehimi taşıyan Mekke müşrikleri paylanmaktadır. Şimdi, "Kur an-ı Kerim in Şifresi" gibi iddiaları nasıl yorumlamak gerekir? Ben bu çabaların kesinlikle sıradan bir bilgi eksikliği, basit bir cehalet olduğu kanaatini taşımıyorum. Bunun, Kur an a yapılmak istenenlerle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kitapta Kur an a saygısızca ve pervasızca atfedilen kehanetler cümlesinden olarak I. Ve II. Dünya savaşları, helikopter, telefon, telgraf ve otomobilin icadı, Suriye ve Filistin in fethi, Rum Devleti nin fethi, Mısır ın fethi gösterilmektedir. (s ) "Kur an-ı Kerim in Şifresi" kitabının yazar(lar)ının Kur an bilgisi sıfır düzeyinde. Dolayısıyla, Kur an a iftira attığının farkında bile değil. Bu olaylardan sadece Rumlarla ilgili haber Kur an da geçmektedir, fakat onu da yanlış vermektedir. Çünkü Kur an Rumlar ın (Bizans ın) yenildiklerini ama bilahare (birkaç yıl içinde) galip geleceklerini bildirmektedir. Bu durumda ayetlerin akışından, Persler in yıkılacağı anlamını çıkartmak mantıklı iken, o, Bizans ın yıkılacağını haber verdiğini iddia etmektedir. Bunun dışındaki, "Kur an ın Kehanetleri" olarak adlandırdığı olay ve icatların tamamı uydurmadır, Kur an a yakıştırmadır, Kur an ı batıl bir tevile alet etmektir. Bilimsel tefsir saplantısının en kötü bir versiyonudur. Bence bu tür kitaplar, Şeytanın sağdan, soldan, önden, arkadan yanaşma taktiklerinin, sağdan olanıdır. Bir şekilde Kur an şurasından burasından çekiştirilerek özgünlüğü zedelenmek, tıpkı Tevrat ın akıbetine uğratılmak istenmektedir. Kur an bir kehanetler kitabı derekesine indirildiği zaman, özgünlüğü bitmiş demektir. Kur an ı açıkça inkar etmenin mümkün olmadığını bilen mihraklar onu, şifre, kehanet, sır gibi şeytani oyunlarla tahrif etmek istemektedirler. Kısacası Kur an a kehanet sıfatını yakıştırmak, müsteşriklerin bile yapamadıkları çok ciddi bir cüretkarlık ve haddini bilmezliktir. Kur an-ı Kerim in Şifresi Kehanet ve Ebced Hesabına Dayanmaktadır Kitap tamamen sırcılığa, ebced hesabına, kehanet masallarına dayanmaktadır. Yazar ebced hesabının temelde Fisagor a dayandığını, İbranice de bunun Gematria dendiğini, Arapça ya ebced hesabı adıyla geçtiğini açıkça belirtmektedir. (s.12) İslam hakkında ortaya atılan bir çok sapık fikrin, Allah ın gayb olarak adlandırdığı alanlarda fikir yürütmelerin tamamı işbu uydurma ebced hesabına dayanmaktadır. Kitapta da değinildiği gibi, bu tür kehanet yöntemleri ezoterizmde (batınîlik) ve tasavvufta bolca kullanılmıştır. 3 / 11

4 Ebced hesabı, Said Nursi nin kitaplarında da çokça bulunmaktadır. Kur an-ı Kerim in Şifresi kitabına benzeyen, çok büyük ihtimalle müstear isimle aynı kişilerin yazdığı, KUR AN DA GİZLENEN TARİHLER isimli bir kitap nokta yayınları logosuyla, (güya farklı bir yayınevi tarafından) yayınlanmış. Bu kitap, Ömer Çelakıl ın kitabının yayın tarihinden (İst-Eylül/2002) sadece iki ay sonra (İst-Kasım/2002) yayınlanmış gözükmektedir. Kitabın yazarı olarak Serkan Tekin ismi bulunmaktadır. İşte bu kitap da tıpkı Kur an-ı Kerim in Şifresi ile özde aynı konuları, aynı bakış açısıyla işlemekte olup, baştan sona akıl almaz ebced hesaplarıyla doludur ve sık sık Said Nursi nin kitabındaki ebced hesaplarına atıfta bulunmaktadır. Kur an-ı Kerim in Şifresi kitabının GİRİŞ bölümünde Sayıların Gizli Dili başlığı altında 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22, 23, 40, 41, 50 sayılarının gizli dili ve ezoterik değerleri(!) üzerinde durulmaktadır. Tabi, 1 den 50 ye kadar olan sayılardan oniki tanesi var da, otuz sekiz tanesi neden yoktur, neden 50 sınır olmakta, 50 den sonrası da yer almamaktadır, bu seçim hangi kurala dayanmaktadır, bunun herhangi bir açıklaması yok. Yukarıdaki rakamlarla ilgili açıklamalar da Yahudi kabalizmine ve başka ezoterik mitolojilere ait bilgiler olup, Kur an gibi yüce bir kitapla en küçük bir alakası bulunmayan hurafelerdir. Bu bahsi muğlaklıklarla kapatan yazar bundan sonra, "Matematiğin Kur an daki Yeri"ne lafı getirmekte ve 1400 senedir kimsenin ( peygamber as ın bile) keşfedemediği sırları keşfetmenin dayanılmaz hafifliğiyle mucizeleri birer birer sıralamaktadır: "Birbirleriyle ilintili sözcüklerin tekrarlanış oranları" başlığı altında yer verilen büyük sırlar şunlardır: Yedi Gök-Göklerin yaratılışı; Dünya-Ahiret; Şeytan-Melek; De-Dediler; Gün-Günler-Ay; Bitki-Ağaç; Ceza-Affetmek; Zekat-Bereket; Rahmet-Hidayet; İyiler-Kötüler; Yaz Sıcak-Kış Soğuk; Sizi Yarattı-Kulluk; Şarap-Sarhoşluk; Zenginlik-Fakirlik. Yazar, bu konu ve kavramların, (kendi deyimiyle, "birbirleriyle ilintili sözcüklerin") Kur an da tekrarlanış sayılarının aynı olduğunu ileri sürüyor ve buradan, daha önce hiç kimseye nasip olmamış müthiş sırlar keşfediyor! Her şeyden önce, "birbirleriyle ilintili sözcükler" sözü oldukça kıytırık bir tanımlama. Çünkü birbiriyle ilinti kurulması gereken sözcükler sadece bunlar değildir. Yukarıdaki gibi sadece iki kelime arasında ilinti kurulmasını yazara kim söyledi, bunu hangi gerekçeyle yapmakta, hangi ilkeye dayanmaktadır? Mesela, şeytan-melek arasında ilinti kuruyor da, cinlerle neden ilinti kurmuyor? Veya İblis kelimesini neden işin içine katmıyor? Kur an da sadece bu kelimeler arasında mı ilinti kurulabilir? Mesela, birbiriyle ilintisi/alakası, ilgisi çok daha bariz olan mü min-kafir; mü min-müşrik; müslüman-kafir/müşrik; mü min-münafık; haram-helal; hidayet-dalalet; hizbullah-hizbuşşeytan; cennet-cehennem; kitap-kalem gibi kelimeler arasındaki ilintiye neden dikkat çekilmemiş? Üstelik, aralarında sayısal bir ilinti sırrı keşfettiğini söyleyen yazar hem yanlış bilgi vermekte, hem de yanıltmaktadır. Şimdi bunların bir kısmını görelim. Kitaptaki iddiaya göre Kur an da Yedi Gök yedi defa geçmekte, "Göklerin Yaratılışı" da yedi defa geçmektedir. Tamam burası doğru. Fakat, Kur an da "Göklerin Yaratılışı"ndan sadece bu yedi ayette bahsediliyor değil ki. Bunun dışında, onsekiz ayette "gökleri (ve yeri) yarattı" deniyor. Aradaki tek fark, "yaratılışı" ile "yarattı"da mı? Birincisi masdar, ikincisi mazi (geçmiş zaman) fiil sîgasındadır. Madem Kur an, iddia edildiği gibi sırlar içeriyorsa, bunun kamil manada bir sır(!) 4 / 11

5 olması için, göklerin yaratılmasından, bir biçimde bahseden ayetlerin tamamında bu sırrın içkin olması gerekmez miydi? Kaldı ki, eğer bu bir sırsa, körpe müneccim in iddia ettiği gibi bunu ilk defa nasıl o keşfetmiş olabilir? Anlaşıldığı kadarıyla yazar arapça bilmemektedir. Dolayısıyla ayetlerin sayısını, türkçe yayınlanmış Kur an fihristi kitaplarından edinmiş olmalıdır. Halbuki, Kur an kelimeleri fihristi deyince akla Muhammed Fuad Abdülbaki nin Mu cemül Müfehres li-elfazil Kur an adlı ölümsüz eseri gelmektedir. Eğer Çelakıl ın iddia ettiği gibi, ortada bir sır varsa, bu sırrı, Kur an ın dilini bilmediği halde, Kur an da hiç kimsenin bilemediği sırları keşfeden, yani Kur an a hariçten gazel okuyan birisi değil, en azından, Kur an a ömrünü vermiş bulunan M. F. Abdülbaki daha önce keşfetmiştir! Kaldı ki, tarihteki yüzlerce müfessir, ayetlerin bu kadar basit sayısal değerlerinden haberdardı. Mucizeyi (sırrı), gökler ve arzın (kainatın) yaratılmasında değil de, yedi rakamında arayan fikr-i sefîllere acımak gereklidir. Şimdi de, yazarın(!) kurduğu ilintiler in sıhhatine bir göz atalım. Şeytan-melek ilintisi: Çelakıl Şeytan kelimesinin Kur an da 88 defa geçtiğini ileri sürmekte. Halbuki benim kaynağım Mucem e göre, sadece Şeytan kelimesi 88 değil, 68 defa geçmektedir. İki kere de Şeytanen şeklinde (bir şeytan demektir, yani tekildir; diğer kullanımlar arasına dahil edilmesinde sakınca olamaz!); 17 kere "Şeyatîn" biçiminde çoğul olarak (şeytanlar) ve bir kere de "Şeyâtînihim" (şeytanları) şeklinde (yine çoğul formuyla) geçmekte, toplam 88 etmektedir. Melek kelimesine gelince, 68 defa "Melaike" şeklinde çoğul, 5 defa "Melaiketehu, melaiketühu, melaiketihi" şeklinde (yine çoğul), 13 defa "Melekun, meleken ve melekin" şeklinde tekil olarak geçmekte, toplam 88 i bulmaktadır. Yazar, okuyucuyu bir an için etkilemek maksadıyla çala kalem, tekiline çoğuluna bakmadan, müthiş bir sır keşfetmişçesine bu notları vermekte, herhangi bir açıklama da yapmamaktadır. De-Dediler ilintisi: Yazarın kaydettiği gibi, Kur an da 332 defa "de!" (qul) kelimesi geçiyor, fakat "dediler" (qâlû) kelimesi 332 defa değil, 331 defa geçiyor. (Bkz. Mucem) Arada bir fark var ve o farkı nasıl kapattığını bilmiyorum. Asıl dikkat çeken şey şudur: "qul" ile "qâlû" kelimeleri arasında bir ilinti kuruyor da, "qâle" (Kur an da kullanım sayısı: ), "qâletâ" (2) "qâlehâ" (1), "yeqûlûne" (derler/diyorlar) (92), "yeqûlü" (der/diyor) (68) kelimeleri (daha başka türevler de var) neden es geçiliyor? Nedeni açık: Sadece "qul" ile "qâlû" kelimelerinin sayıları (o da bir farkla!) birbirine denk görülmüş ve mal bulmuş mağribi misali yapışılarak, bir sırrın keşfedildiği vehmine kapılınmıştır. Gün-Günler-Ay ilintisi: Yazar burada, ayetlerle ilgili sayısal verileri saptırmada daha da ciddiyetsiz bir tutum içindedir. Kitaba bakılırsa, Kur an da Gün: 365; Günler: 30 ve Ay: 12 kere geçmektedir. İşin garip tarafı yazar bu verileri(!) sunmakta fakat üzerinde hiçbir yorum yapmamaktadır. Fakat demek istiyor ki, bakın, Kur an da günlerin sayısı matematiksel olarak bir sır şeklinde verilmiş, yani günlerin sayısı 365 olarak verilmektedir! Bir ayın günleri sayısı 30 ve aylar 12 olarak tescil edilmektedir! demek istiyor. Halbuki Kur an, Allah katında ayların sayısının 12 olduğunu sır olarak değil, açık açık bildirmektedir. (9/Tevbe, 36) Nazil olduğu günden beri, onu okuyan herkese açık olan böyle bir apaçık bilgi nasıl sır olabilir?! Tabi Ömer Çelakıl Kur an ı okumadığı için, bu ayetten habersizdir 5 / 11

6 ve hem Kur an a hem de Peygamber e iftira atmaktadır. Bir ay miladi takvimde tam olarak 30 gün olmadığı gibi, kameri takvimde hiç değildir. Kameri takvimde ayların bir kısmı 29, bir kısmı 30 gündür. Yılın günleri sayısı ise kameri takvimde 354 gündür. Çelakıl ın ilk defa keşfettiği sır oysa, miladi takvime işaret olarak algılanabilir. Halbuki Kur an miladi takvimi esas almış değildir. Şimdi gelelim, verdiği rakamların tutarsızlığına: Kur an da tekil olarak "yevm" (gün) kelimesi: =364 defa geçmektedir. Ayrıca, 5 yerde "yevmiküm" (gününüz); 5 yerde "yevmihim" (onların günü); 68+2=70 defa "yevmeizin" (o gün) şeklinde geçmektedir. Bunların hepsinde de yevm kelimesi, (zamirler ne olursa olsun) tekildir ve 364 sayısına eklenmelidir. Eklendiğinde =444 sayısına ulaşılmaktadır. İşte Çelakıl arayacaksa bu rakamda bol bol sır aramalıdır... Günler (eyyam) kelimesi ise, Çelakıl ın yazdığı gibi 30 defa değil, 24+4=28 defa geçmektedir. Hiç değilse 28 rakamı üzerinden tezini yürütseydi, "az bir farkla" mucizeye yaklaşmış olurdu... Öte yandan, günler (eyyam) kelimesi çoğuldur ve ikiden fazla bütün sayılar çoğuldur. Yazar, eyyam ı nasıl olup da bir ay a tekabül ettirmektedir, anlamak mümkün değildir. Ay (şehr) kelimesine gelince: Çelakıl ın iddia ettiği gibi, ay kelimesi sadece 12 defa geçmiyor. Tekil olarak "eş-şehru" 10, "şehran" iki defa geçmekte, toplam 12 etmekte; 2 yerde "şehrayn" (iki ay); bir yerde "eş-şühur" (aylar), 6 yerde de "eşhur" (aylar) olarak geçmekte; çoğulların sayısı 7, tesniye (ikili)nin sayısı 1, tekillerin sayısı da 12 olmak üzere toplam 20 etmektedir. İşte mucize, çıkacaksa bu 20 rakamından çıkmalıydı... Yukarıda şeytan ve melek konusunda tekil-çoğul demeden hepsini karıştırıp ama tekilmiş gibi işlem yürüten yazar, ay konusunda tekille-çoğulu tefrik etme gereği duymakta. Bu konunun asıl can alıcı noktasına gelince: Kur an da yevm kelimesi çoğunlukla, Çelakıl ın zannettiği gibi şu an bilinen anlamda, yani 24 saatlik bir zaman dilimi anlamında değil, kıyamet ve ahiret anlamında kullanılmıştır. Çok az yerde, mesela 2/249, 5/3 (burada iki defa), 3/155, 166 gibi ayetlerde, bu dünyaya ait bir zaman birimi (24 saatlik zaman dilimi) anlamında kullanılmaktadır. Şehr (ay) kelimesi ise, tek bir defa bile ahiretle ilintili değildir, bilinen bir ay anlamında kullanılır. Şimdi, biri ahiret diğeri bu dünyaya ait, yılın 1/12 si demek olan bir ay ı birbiriyle nasıl ilintilendiriyor? Buradaki yevm kelimesini mesela saat kelimesiyle, veya ölüm (mevt) kelimesiyle, veya yeniden dirilme (ba s) kelimesiyle, veya hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kelimelerle ilintilendirseydi belki mucizeyi tutturma şansı olabilirdi... Argo tabirle bunlar birer tüyodur, değerlendirmelidir bence... Zekat-Bereket ilintisi Bereket kelimesi bizzat bu formuyla Kur an da hiç geçmemektedir. Bereket in çoğulu (berakât) olarak ise üç ayette yer almaktadır. Fakat be-ra-ke kökünden türeme kelimelerin (bârake-tebârake-bâraknâ-mübârek-mübâraken gibi) geçtiği ayet sayısı toplam olarak 32 dir. Herhalde, Çelakıl ın bilgisinden(!) istifade ettiği Kur an uzmanı ona bu şekilde fısıldamış, buradaki her kelimenin bereket anlamına geleceğini söylemiş olmalıdır. Şimdi burada, Kur an la ilgili çok ciddi bir samimiyetsizlik, bir bilimsel(!) ikiyüzlülük örneği sergilenmektedir: Bereket söz konusu olunca, -Çelakıl ın anladığı manada- bereket le alakalı-alakasız bütün türevleri hesaba katıyor, ama zekat söz konusu olunca, sadece ez-zekat kelimesini esas alıyor, türevlerini atlıyor. Oysa, zekat kelimesi 32 ayette geçmesine karşın, 27 ayette zekat ın türevleri kullanılmaktadır. Eğer burada ez-zekat la yetinmek gerekiyordu ise, bereket de de aynı yöntem 6 / 11

7 takip edilmeli değil miydi? Bu kurala uyulsaydı, zekat-bereket ilintisi şöyle olacaktı: zekat: 32, bereket: 0. Şarap-Sarhoşluk ilintisi Kitapta sayfalar ilerledikçe yazarın Kur an hakkındaki cehaleti de derinleşmektedir. Kitapta iddia edildiği gibi, Kur an da şarap kelimesi 6 yerde geçmekte değildir. Şarap kelimesi 11 yerde geçmekte, fakat bunların hiçbiri de sarhoş edici (alkol) anlamında değildir. Bilindiği gibi Kur an da alkolün karşılığı hamr kelimesidir. şarap kelimesi içecek demektir ve ancak Türkçe de bir tür alkol anlamına gelmektedir. Kur an da kullanılan ve KUR AN-I KERİM İN ŞİFRESİ kitabının yazarının alkol saydığı 11 adet şarap kelimesi arasında, hayvanların karınlarından çıkan süt de bulunmaktadır Senelik sırları ilk defa keşfeden Çelakıl, süt le şarabı birbirinden ayıramamaktadır. Üstelik burada yine şarap ın türevlerini görmezlikten gelmiştir. Sarhoşluk olarak adlandırdığı sekr kelimesi ise evet, türevleriyle birlikte toplam olarak 7 defa kullanılmaktadır, fakat birinde (15/15) büyülenmek anlamında, birinde (50/19) ölüm sarsıntısı anlamındadır. Kuran ın Şifresi Çözülüyor! Sansasyonel kitabın 51. sayfasından itibaren, "İlk kez bu kitap vasıtasıyla kamuoyuna duyurduğumuz şifre" palavrasıyla, tamamen uydurma, yakıştırma ve çocuk oyuncağı türünden işlemler başlıyor. Yazar ilk olarak Kamer suresinden işe başlıyor, Kamer suresinde aya çıkış tarihini arıyor ve tabi bu büyük sırrı buluyor! Yazarın bu sırları nasıl keşfettiği(!) bakınız şu cümlelerde nasıl ifşa oluyor: "Bu sayı dizileri üzerinde yüzlerce alternatif matematiksel işlemler yaparak bir şeyler bulmaya çalışırken..." (s.56) Anlaşılan o ki, bu genç adam, aydan (kamer) bahseden bir surede mutlaka aya ilişkin bir şeyler bulurum inancıyla işe koyulmuş, sonra surenin mealini bir-iki kez okuyup, tekrar eden cümlelerdeki 1400 senelik büyük sırrın ve bu işin sonundaki "büyük reklam pastası"nın kendisini beklediğini çakmakta gecikmemiş ve ; ; sayılarıyla adeta boğuşmuş. Mutlaka çok sayıda çarpma-toplama-çıkartma-bölme işlemi yapmış, aza koymuş dolmamış, doluya koymuş almamış, hasılı ancak bula bula 1423 sayısını bulmuş. Fakat, meğer ki bu sayı da, aya çıkış tarihi olan Hicri 1389 tarihinden 34 yıl daha fazlaymış! Mucize olmadı! Fakat ümitsizliğe düşmek Ömer Çelakıl a yaraşmaz! Bir düşünsün bakalım, mutlaka bir çare bulunmalıdır: Evet keşfetti Çelakıl, hani daha önce, yukarıdaki birinci ve ikinci grup sayılardan birtakım hokus-pokuslarla sayılarını elde etmişti. Bu sayıların basamak değerlerini ( niye diye sormayın; hikmetinden sual olunmaz) toplayıp 1423 den çıkartırsa işte mucize orada durmaktadır: sayılarının basamak değerleri toplamı 33 ediyor =1390. Hay Allah, mucize tuttu tutmasına ama, bir yıllık ( az bir ) farkla. Miladi olarak 1970, hicri olarak 1390 çıktı. (s.60) Halbuki 1389/1969 çıksaydı tam isabet olacaktı... Ama neyse, yine de mucizedir, hiç yoktan iyidir... İşte Çelakıl ın Kamer suresinden çıkarttığı "aya gidildiğini haber veren mucize", 1400 senedir kimsenin keşfedemediği büyük sır... KUR AN-I KERİM İN SIRLARI kitabında, daha önce dediğimiz gibi, "Kur an-ı Kerim in 7 / 11

8 Gerçekleşen Kehanetleri" başlığı altında I. Dünya Savaşı (Enfal suresinden), Helikopterin icadı (Nahl Suresi), Telgrafın bulunuşu (Kalem suresi), Telefonun icadı (Sa d suresi), Suriye ve Filistin in fethi (Fetih suresi), II. Dünya savaşı (Ahzap suresi), Rum Devleti nin yıkılışı (Rum suresi), Otomobilin icadı (Fatır, 27; Sebe, 1-54), Mısır ın Fethi (Yusuf, 99) gibi icad, keşif ve hadiseleri, daha doğrusu büyük sırları işlemektedir! Buraya kadar olan kısım, kitabın hemen hemen yarısını teşkil etmektedir. Bundan sonraki bölümünde "KUR AN-I KERİM İN ŞİFRESİ NDE GİZLENEN BİLİMSEL VE ASTRONOMİK BİLGİLER"; "KUR AN-I KERİM İN SURE NUMARALARINDAN ÇIKAN SAYISAL MESAJLAR" VE "KUR AN-I KERİM İN 2000 Lİ YILLARLA İLGİLİ ŞİFRELİ MESAJLARI" başlığını taşıyan üç bölüm daha bulunmaktadır. Ancak, bu bölümleri detaylı şekilde incelemeyi ne gerekli görüyorum, ne de bir okuyucu olarak buna tahammülüm var. Bununla beraber, çok kısa bir iki garabete daha değindikten sonra bu işkenceye son vermek istiyorum. Kitabın 178. sayfasında, Demirin atom numarası incelenirken bakınız, 1400 yıldır keşfedilmemiş olan, büyük sırlar nasıl da keşfediliyor: "Felyevme la yu hazu minkum fidyetun" "Hadid suresi nin bir başka ilginç özelliği de surenin tam merkezindeki ayetin, demirin kimyasal sembolü olan Fe harfleriyle başlamış olmasıdır." (s.178) İşte, Kur an ın şifresi hakkında bilimsel bir kitap yazan, 1400 senedir keşfedilmemiş büyük sırları ilk kez açıklayan bir yazarın bilgi seviyesi... Kur an ın dilinin arapça olduğunu, demirin sembol harflerinin latince olduğunu bilmeyecek kadar bilgi yoksunu, belki de bildiği halde, kastı mahsusa ile böyle davranan bir şarlatan... Bilmek zor. Kur an Şifreler Kitabı değil, İman ve Amel Kitabıdır Kur an, bu kitaplarda ortaya konulan safsatalardan, sinsi tuzaklardan münezzehtir. Kur an, Rabbul alemîn in yeryüzüne müdahalesidir, insanı eğitmek, terbiye etmek için gönderdiği buyruklarıdır. O bir hayat projesidir. Kendisi Allah ın bir kulu olan insana, kendisini yoktan var eden Allah ın, nasıl yaşayacağını tarif etmek üzere elçisi Muhammed (s.a.v) vasıtasıyla inzal ettiği bir akide ve amel ilkeleridir. Kitabun mubîn dir. Kur an, yine kendisinin tanımlamasıyla bir urvetül vüskâ dır. Yani, kopmak bilmeyen, insanoğlunun rahatlıkla güvenebileceği, saptırması olmayan, insana tuzak kurmayan, aldatmayan, kandırmayan, kötü olan hiçbir şeyi tavsiye etmeyen, iyi (salih/hayırlı) olan hiçbir şeyi yasaklamayan gerçek bir kurtuluş programıdır. Peygamberimiz Muhammed (a.s) ise, Kur an ın, iki ayağı üzerinde yürüyen hareketli timsalidir. Kur an asla bir sırlar kitabı değildir. Şifreler kitabı değildir. Kur an ın bir tane bile şifresi bulunmaz. Kur an ın emir ve yasakları herkese açıktır. Herkes açar okur ve anlar. Elbette anlama özrü bulunanlar, ya da kast-ı mahsusa ile Kur an ı anlamamak isteyenler anlamazlar. Kur an ın mevcut kompozisyonuna göre, fatihadan sonraki hemen ilk sayfada, "İşte bu Kitap; onda hiçbir kuşku yoktur!" buyurulmaktadır. Kur an ı bir şifreler kitabına dönüştürmek ona kuşku düşürmek, şüphe sokmak değil midir? Kur an da en az on ayette Kur an için "Kitabun mübîn" (apaçık kitap) denmektedir. Bundan daha fazla ayette de Peygamber (a.s) için "Rasulun mübîn" (apaçık bir elçi) ya da bu mealde bir sıfat kullanılmaktadır. Şu halde, "apaçık" bir Kitab ı, kırk dereden kırk su getirerek, kelimelerin altından girip üstünden çıkarak, en olmadık matematik hesapları yaparak ancak çözülebilen bir şifreler kitabı na dönüştürmek, Kur an a hizmet değildir, olsa olsa ihanettir. Kur an ancak böyle inkar edilir. 8 / 11

9 Yaşayanları uyarması için Rasulü Muhammed e Allah ın inzal ettiği kitabı apaçık değil de kapalı/şifreli bir kehanetler kitabı olarak algılamak, Allah a yapılabilecek en büyük bir iftiradır. Böyle bir girişimin bence Ehl-i Salip in "Allah üçün üçüncüsüdür" sözüyle özetlenen teslis akidesinden farkı yoktur. Kur an ın sözde şifrelerini 1400 senedir kimsenin anlamadığını iddia etmek, bir açıdan doğru, bir açıdan ise çok ciddi bir ilhaddır. Doğrudur, çünkü olmayan şifreyi kimsenin, ve bu arada Peygamber (a.s)ın anlamasını beklemek safdillik olur. Yanlıştır (ilhaddır) çünkü, bu sözle verilmek istenen mesaj, bu birinciden farklı bir şeydir. Verilmek istenen mesaj şudur: Bu Kur an ı bugüne kadar kimse anlamadı, Peygamber Muhammed (a.s) de dahil! Kur an, bilindiği ve iddia edildiği gibi bir vahiy kitabı değildir! Kur an hakkında kesin kanaat sahibi olanlar [ barbar müslümanlar!] bilmeliler ki Kur an, şifrelerle ancak çözülür. Şifreler çözüldükçe, sizin kara bildiğiniz ak, ak bildikleriniz kara çıkacaktır! Bu şifreleri de ancak, matematik bilen, TÜBİTAK ödüllüsü büyük bilim adamları anlarlar! Öyleyse ey barbar müslümanlar! Kur an kaynaklı bütün imanınızdan kuşkulanabilirsiniz! Mü minleri Kur an hakkında vesveseye sevketmek, kafirlerin en büyük arzusudur. Bunun için bazı çevreler, bilinçli bir şekilde Kur an ın Tevrat ve İncil le aynı türden bir kitap olduğu kanaatini yaymaya çalışmaktadırlar. Bu cümleden olarak son yıllarda Dinler arası diyalog faaliyetleri atak üstüne atak yapmaktadır. Bu konsillerde "Üç Büyük Din" gibi sözlerle, İslam dini, muharref Yahudilik ve Hristiyanlıkla aynı seviyede gösterilmek istenmektedir. Bugün yeryüzünde, dine dayalı bir medeniyet, müslümanca bir toplum oluşturmaya elverişli, daha doğrusu bunu emreden yegane kaynak Kur an dır. Kur an ı, "radikal İslam", "siyasal İslam" gibi adlarla andıkları müslümanların referansı olmaktan çıkartmak, İslam düşmanlarının en ciddi projesidir. Zaten Kur an da şifre arayan saçı uzun aklı kısa körpe müneccimler, dikkat edilirse, bir kelimeyle bile, Kur an ın iman ve amel prensiplerine atıfta bulunmamaktadırlar. Kur an ın nasıl bir toplum oluşturmak istediği, bu kişileri hiç alakadar etmemektedir. Bütün yaptıkları, tıpkı İsrailoğullarının kurban (inek) kesmemek için Allah ın emrini sulandırmaları, lafı yokuşa sürmeleri gibi çekiştirmek, Din i zorlaştırmak ve kapalı hale getirmekten ibarettir. Kısacası Kur an, iman etmeyi ve müslümanca yaşamayı gerektiren bir kitaptır. Kehanet kitabı değildir. Bilakis o, kehanet gibi beşeri sapıklıkları ortadan kaldırmak için gelmiştir. Peki bu kitap ne amaçla yazılmıştır? Şüphesiz kalpleri bilen Allah dır, ama benim galip zannım odur ki, bu kitabı, Ergun Candan ve Sınır Ötesi Yayınevi(?)nin -varsa- başka yetkilileri, imzasını kullanmak üzere birilerini aramışlar, oltaya Ömer Çelakıl adındaki genç bir öğrenci takılmıştır. Çok büyük ihtimalle Ömer Çelakıl da ne yaptığının farkında olamamıştır. Bu kitabın sırf para kazanmak amacıyla yazıldığını da düşünmüyorum. Asıl amaç, Kur an üzerinde tasarlanan bir projeyi gerçekleştirmektir. Yani birazcık komplocu düşünmenin pek bir sakıncası yoktur... Sonuç Ben, "KUR AN-I KERİM İN ŞİFRESİ" kitabının yazarına ve bundan sonra çıkması muhtemel benzeri yayınların sahiplerine, Kur an dan hareketle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum, o da 9 / 11

10 şudur: Kur an, "sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın" buyurmaktadır. Namaz kılmak, sonuçta Kur an okumaktan gayrı bir şey değildir. Öyleyse, insan "ne dediğini bilinceye kadar" Kur an okumamalı, Kur an dan anlamlar, kendince mucizeler, sırlar, şifreler vs.. çıkartmaya yeltenmemeli, hatta Kur an a el bile sürmemelidir... Evet, Kur an a abdestsiz el sürülebilir ama, ne dediğini bilmezken sürülmemelidir. Kişi (buna Zeyd de diyebilirsiniz!) ne zaman ki, ne dediğini, ne okuduğunu bilecek kadar ayık bir kafaya sahip olur, o zaman oturup, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah a sığınmalı, besmeleyi okumalı, Allah dan göğsünü açmasını, anlama yeteneğini geliştirmesini, dilindeki bağları çözmesini talep ederek ve Kur an ı anlamayı, ona gerçekten iman etmeyi umarak, dileyerek, niyaz ederek Kur an ı tertil ile okumaya başlamalıdır. Hatırlatalım, bunu yaparken abdest alması şart olmadığı gibi, kıbleye dönmesi, kafasına bir takke geçirmesi de gerekli değildir. Hatta masada oturması zor geliyorsa, şöyle hafiften yan yatarak da okuyabilir... İnsanların çoğu, "ne dediğini bilecek kadar" ayık bir kafayla Kur an okumadıkları için, her türlü sapık fikri ona dayandırabilmektedirler. Oysa Kur an, salim bir akılla ve gerçekten onu anlamak, iman etmek için okuyan kimselere kendini açacaktır. Kur an mü minlerin imanını artırır, kafirlerin de küfrünü. Kur an ancak mü minler için şifadır. Putperestler için ise, şeytanın insanı kuşkuya düşürmesi, şeytani emellere kapılması için kışkırttığı bir vesiledir. "Kur an-ı Kerim in Şifresi" kitabını yazanlar, Kur an ın Rabbi ne tevbe borçludurlar. Dipnotlar - Ömer Çelakıl, Kur an-ı Kerim in Şifresi, Sınır Ötesi yayınları, İst-2002, 1. Bsk. 341 sayfa. - Mesela Said Nursi Felak suresinin ilk ayetinin (qul euzü bi-rabbil felak) cifr hesabıyla e tekabül ettiğini ve ikinci dünya savaşına delalet ettiğini iddia eder. (Şualar, Envar Neşriyat, İst-1994, s.267); 2/Bakara suresinin 256. ayetinin (Dinde zorlama yoktur) ebced hesabıyla (değeri: 1350) Laik cumhuriyetin kuruluşuna işaret ettiğini söylemektedir. (Şualar, s.271) (Bu örnek Said Nursi nin, laikliği dinde zorlama yapmamak olarak anladığını gösterir!). Bunun gibi yığınlarcası Risale-i Nurlarda mevcuttur. - Ergun Candan, "SON ÜÇ PEYGAMBER" adlı diğer kitabında, din bilgisini ele veriyor. Candan, Merve Kavakçı nın başörtüsü davasından rahatsız olduğunu gizlemiyor. Candan a göre, şekil yerine, dinin biraz da "ezoterik-batıni" tarafıyla uğraşılsa iyi olurmuş... (s.25) Candan, Şeriatın günümüzde uygulanamayacağı kanaatindedir. (s.236) Bu kişi, bilmediği sularda kulaç atmakta, Peygamber ve Kur an hakkında gerçekten iftiralar düzmektedir. Şeytan ayetleri masalını ısıtıp, "kamuoyunda dile getirilen ayet" gibi iddialar ortaya atmaktadır. (s ) Bu konuyu işlerken Peygamber (a.s)ı bir medyum olarak lanse etmekte, şeytanın onun zihnine parazit tesirler kattığını ileri sürmektedir. SINIR ÖTESİ YAYINEVİ, başka isimler altında da yayın yapmaktadır. Kanaatimce nokta yayınları diye bir yayınevi de aynı şahıslara aittir. Bu yayınevinin elime geçen tek kitabı "KUR AN DA GİZLENEN TARİHLER" adlı kitaptır ve Serkan Tekin adında birisi yazmış. Fakat gerek yayınevinin amblem biçimi, gerek iç düzen ve dizgi biçimi, bilhassa sure meallerinin veriliş 10 / 11

11 tarzı, işlediği konular ve ebced hesabına olan vurgusu bu kitabın aynı kadroya ait olduğunu düşündürmektedir. Bu kitapta, Kur an da gizli olup ilk defa keşfedildiği iddia edilen büyük sırlara bakınız: Ampulün icadı; 5 vitesli otomobilin icadı (Adiyat suresi de gerçekten iyi seçim!!!); Biçerdöverin icadı (6/141; 2/286); sondajın icadı (2/60); 1969 da aya gidilmesi (İnşikak suresi ve Rahman suresi); İsrail devletinin kuruluş ve yıkılış tarihleri (17/İsra, 104 ve surenin tamamı) (İsrail devleti cifr hesabına göre 2008 de yıkılacakmış!). Bunların dışında kıyamet alametleri olarak mehdi, deccal, 2003 savaşı gibi sırlar ifşa edilmektedir. Son olarak duyuralım ki, Usame bin Ladin 2003 yılında öldürülecekmiş. Kaynak: İktibas Dergisi, Temmuz 2003, Sayı: / 11

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

İngilizce nasıl öğrenilir?

İngilizce nasıl öğrenilir? 1/5 İngilizce nasıl öğrenilir? İlk önce Yabancı dil nasıl öğrenilmez? sorusu ile başlayalım mı? Gramer çalışarak yabancı dil öğrenilemez. Neden mi? Şu cümleye bir bakın: Sorular çalıştıklarınızdan mı çıktı?

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

15 Kasım 2015 Maltepe, İstanbul Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Elektrik Mühendisi mbgeckil@yahoo.com www.geckil.com www.multimediaquran.

15 Kasım 2015 Maltepe, İstanbul Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Elektrik Mühendisi mbgeckil@yahoo.com www.geckil.com www.multimediaquran. ÖNSÖZ Bismillâhirrahmânirrahiym Elhamdü lillâhi rabbi l'âlemiyn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn. Bu kitapta bu güne kadar hiç bir yerde yazılmamış Kur ân'ın

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

MATEMATİK VE ZEKA KİTABI

MATEMATİK VE ZEKA KİTABI OLİMPİK ÇOCUK -1. 4. Sınıflar için MATEMATİK VE ZEKA KİTABI Bilsem Sınavlarına Hazırlık Matematik Yarışmalarına Hazırlık TÜBİTAK Sınavlarına Hazırlık Özel Okul Sınavlarına Hazırlık, Okula Yardımcı Dikkat

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

IP NİZİ NASI GİZLERSİNİZ?

IP NİZİ NASI GİZLERSİNİZ? IP NİZİ NASI GİZLERSİNİZ? İnternette herhangi bir maile kullanıcısına bir foruma yada mail grubuna Amannnn.Beni nerden bulacaklar???? deyip kahrolsun falanca gibi tehlikeli şeyler yazdınız. Birkaç saat

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar HESAP Hesap soyut bir süreçtir. Bu çarpıcı ifade üzerine bazıları, hesaplayıcı dediğimiz somut makinelerde cereyan eden somut süreçlerin nasıl olup da hesap sayılmayacağını sorgulayabilirler. Bunun basit

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

..Mesela Google-Youtube-Messenger'a girmeyin. Apple ve Microsoft ile alakalı hiç bir cihazı, programı kullanmayınız.

..Mesela Google-Youtube-Messenger'a girmeyin. Apple ve Microsoft ile alakalı hiç bir cihazı, programı kullanmayınız. Değerli okurlarım! Doğru oturup MERTÇE konuşalım Ne mi demek istiyorum? Buyurun hep birlikte okuyalım;..mesela Google-Youtube-Messenger'a girmeyin. Apple ve Microsoft ile alakalı hiç bir cihazı, programı

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız ve hangi okulları

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? E-KİTAP KAZANÇLARI Www.EkitapKazanclari.coM By Alia RİOR Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com Sorumluluk Sınırları ve Garanti Feragatnamesi ÖNEMLİ:

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Serkan Ertem. www.serkanertem.com

Serkan Ertem. www.serkanertem.com Serkan Ertem www.serkanertem.com Her insanda iki dil vardır. Bu da ne demek dediğinizi duyar gibiyim. Aslında ilk bakışta kulağa biraz garip geliyor, yani sözlü iletişimi sağladığımız dilimizden başka

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Sevan Nişanyan a Cevap 3

Sevan Nişanyan a Cevap 3 Sevan Nişanyan a Cevap 3 Sevan Nişanyan beyefendi, Anadolu topraklarını ve Türkçeyi çok sevdiğini; fakat İslamiyet, buraları kirletmiştir; onun için ben bütün gücümle bunu kaldırmaya çalışacağım, diye

Detaylı

OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi DİYALOG OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi Bursa daki otomobil satıcılarıyla bir araya gelen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette; İster dünyada pişer, isterse âhirette.. Şeytan Der ki

Detaylı

Yetersiz Şifre Politikasının Sonuçları

Yetersiz Şifre Politikasının Sonuçları Yetersiz Şifre Politikasının Sonuçları Bünyamin Demir, Aralık 2009, WGT E-Dergi 3. Sayı Yazıya başlamadan önce değerli okura amacımı -iyi anlatmak- maksadıyla şu notları düşmek istiyorum; Aşağıda göreceğiniz

Detaylı

DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Dikkat, * *Dikkati konu üzerinde toplamadan çalışmayı sürdürmek boşuna zaman kaybıdır. Çünkü dikkat olmadan

Detaylı

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI YECDER KiTAPLARI ı YECDER l.ulusal DIN GüREVLILERI \J SEMPOZYUMU TEBLIGLERI (22 Mayıs 2010) V. BÖLÜM 1- YAYGIN VE ÖRGÜN DİN EGİTİMİNDE CAMi MODELİ Kurban EREZ- İmam Hatip 1 İstanbul Giriş İslam, İnsanlığın

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı. Medya ve Kur an Sempozyumu

11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı. Medya ve Kur an Sempozyumu 11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı Medya ve Kur an Sempozyumu 23-24 Mayıs 2014, Sakarya Geleneksel hale gelmiş bulunan İlahiyat Fakülteleri Tefsir akademisyenleri istişare toplantılarının 11.

Detaylı