Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı"

Transkript

1 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007

2 Türk Hipertansiyon Prevalans Çal şmas (PatenT)

3 N Türk Hipertansiyon Prevalans Çal şmas Miles

4 Türkiye de Hipertansiyon Prevalans 50 Yüzde % ,8 27,5 36, Tüm grup Erkek Kadın

5 90 Yaş ve Cinsiyete Göre Hipertansiyon Prevalans Yüzde % Erkek Kadın >=80 Türkiye

6 Kad nlarda Sistolik Kan Bas nc mmhg yaş yaş yaş Menapoza girmemiş Menapoza girmiş

7 Kad nlarda Diyastolik Kan Bas nc 100 mmhg Menapoza girmemiş Menapoza girmiş yaş yaş yaş

8 Yüzde % Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalans 50 42,3 34,8 31,8 0 Türkiye yaş yaş Erkek yaş Kadın

9 Geriatrik Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalans ,1 67,2 81,7 Yüzde % , Türkiye =>65 yaş =>65 yaş Erkek =>65 yaş Kadın

10 Yaş Gruplar nda İzole Sistolik 40 Hipertansiyon Prevalans Yüzde % ,3 2,5 3,8 6, =>80 Tüm grup ,6 4,8

11 Hipertansiyon Fark ndal ğ Yüzde % Tüm grup Erkek Kadın

12 Antihipertansif İlaç Alanlar 50 Yüzde % Tüm grup Erkek Kadın

13 Kontrol Alt nda Hipertansiyon 30 Yüzde % Tüm grup AntiHT'sif alanlar

14 Türkiye de Hipertansiflerde Böbrek Hasar 30 27,4 Yüzde % ,1 5 2,7 0 Kreatinin yüksekliği GFR <60ml/dak (MDRD) Mikroalbuminüri

15 Hipertansiflerde Metabolik Anormallikler 50 42,5 41, ,5 Yüzde % , AKŞ yüksekliği Kolesterol yüksekliği LDL yüksekliği HDL düşüklüğü Trigliserid yüksekliği

16 Tüm Deneklerde Vücut Kitle İndeksi 40 Kg/m ,8 25,5 27,7 10 Tüm grup Erkek Kadın

17 Vücut Kitle İndeksi 40 Kg/m ,8 25,1 29,6 10 Tüm grup Normotansif Hipertansif

18 Vücut Kitle İndeksi ve Hipertansiyon Prevalans ,2 Yüzde % ,9 19,8 36,1 42,8 0 < , , , ,9 =>40 kg/m 2

19 Türkiye de Hipertansiyon Prevalans, Fark ndal ğ, Tedavi ve Kontrolu 50 Yüzde % , Prevalans Farkındalık Tedavi Kontrol 8

20 Türkiye de Hipertansiyon

21 Türkiye de İlk Hipertansiyon Prevalans Çal şmas

22 Türkiye de İlk Hipertansiyon Prevalans Çal şmas

23 Türkiye de Bölgesel Hipertansiyon Prevalans Çal şmalar Çubuk Bölgesi Yaş grubu Erkek Kad n > Bütün yaşlar Bilir N. Hacettepe T p Dergisi 1984;17:119

24 Türkiye de Bölgesel Hipertansiyon Prevalans Çal şmalar , ,1 33,4 29,7 36,7 Tüm grup Erkek Kadın 10 0 Aydın Gemlik Sönmez HM, et al. J Hum Hypertens 1999; Aytekin NT, et al. HSCC. 2002; 10(5):

25 TEKHARF Çal şmas (1990) ,7 31,7 36, ,3 KB=>160/95 =>160/90 KB=>140/90 Kent =>140/90 K rsal Soydan İ ve ark. 2003

26 Geriatrik Hastalarda Hipertansiyon Prevalans, Fark ndal k ve Kontrolu Awareness and Control of Hypertension among the Elderly in a University Hospital Meltem Halil,Mustafa Cankurtaran, Zekeriya Ulger, Burcu Balam Yavuz, Bulent Altun, Cetin Turgan, Servet Ariogul. Clinical and Experimental Hypertension. 28: , ,9 75,1 20,9 Hipertansiyon Farkındalık Kontrol

27 Dünyada ve Türkiye de Hipertansiyon Prevalans ,1 Yüzde % ,4 26,5 26,1 31,8 27,5 Genel Erkek Kadın 10 0 Dünya Türkiye Lancet 2005;365, J Hypertens ;23:

28 Hipertansiyon Prevalans (35-64 Yaş) 60 Yüzde % ,3 34, ,4 30,4 24,8 44,2 49,2 38,6 Genel Erkek Kadın 10 0 Türkiye Kuzey Amerika 6 Avrupa ülkesi J Hypertens ;23: Lancet 2005;365,

29 Dünyada Hipertansiyon Kontrol Oranlar Kanada 16.0 Finlandiya 20.5 İskoçya 17.5 İngiltere 9.0 Almanya 22.5 Türkiye 8.0 ABD 27.4 Fransa 27.0 İspanya 15.5 Zaire 2.5 JNC-VI. Arch Intern Med. 1997;157: ; 2446; Burt V et al.. Hypertension. 1995;26:60-69; 69; Mancia G et al. Eur Heart J. 1999;(suppl L):L14-L19; L19; Primatesta P et al. Hypertension. 2001;38: Altun B et al.j Hypertens ;23: Hindistan 9.0 İtalya 23.4 Avustralya 7.0

30 ABD ve Türkiye de Hipertansiyon Fark ndal k, Tedavi ve Kontrol Oranlar ,8 68, ,4 53, ,1 35,1 NHANES NHANES NHANES PatenT Farkındalık Tedavi Kontrol Hypertension 2008;52: J Hypertens 2005;23:

31 Türk Hipertansiyon İnsidans Çal şmas (HinT)

32 N Türk Hipertansiyon İnsidans Çal şmas Miles

33 2003 Populasyonu Normotansif 2007 Populasyonu Hipertansif 903 Bulunamayanlar 173 Ölenler 67 Gebeler 261 Hipertansif 642 Normotansif Y l 2007

34 Çal şma Populasyonlar PatenT,2003 HinT,2007 n=4992 kişi n=81 gebe 4 y l sonra ulaşma oran % 81,6 n=4008 kişi n=173 ölüm n=67 gebe n=4911 kişi n=3768 kişi

35 İnsidans Hesaplama Yöntemi Toplam insidans populasyonu (n=3327) 2003 y l nda normotansif olan kişi say s 2007 y l nda yeni hipertansif say s (n=571) Ölçüm + Öykü İnsidans H z 2007 de ölçüm ve öykü ile hipertansiyon saptanan birey say s Ortalama insidans populasyonu

36 Ortalama İnsidans Populasyonu, 2008

37 İnsidans H z 4 y ll k düzeltilmiş hipertansiyon insidans h z % 21,3 (% 95 güven aral ğ nda, % 19,7 - %23,0), 2008

38 Cinsiyet ve İnsidans H z Yüzde % , Tüm grup Erkek Kadın

39 Türkiye de Hipertansiyon Prevalans 50 Yüzde % ,8 27,5 36, Tüm grup Erkek Kadın

40 Yerleşim Yeri ve İnsidans H z 25 25,5 Yüzde % , Tüm grup Kent Kırsal

41 Yerleşim Yeri ve Hipertansiyon 50 Prevalans ,8 31,1 32, Tüm grup Kent Kırsal, 2008

42 Yaş ve İnsidans H z 43,3 40 Yüzde % ,8 31, <35 yaş yaş =>65

43 4 Y lda Kan Bas nc n n Seyri 2003 Y l nda Optimal Normal Yüksek Normal Optimal % 47,7 % 26,3 % 14,1 Normal % 29,5 % 34,8 % 25,2 Yüksek Normal % 10,5 % 17,6 % 19, Y l nda Evre 1 % 9,9 % 16,2 % 28,0 Evre 2 % 1,7 % 4,4 % 10,3 Evre 3 % 0,7 % 0,7 % 2,4

44 Çal şmalar nda Kan Bas nc Değişiklikleri 40 40,7 Yüzde % ,3 21, : HT sif 2003: Optimal KB 2007: HT sif 2003: Normal KB 2007: HT sif 2003: Yüksek normal KB

45 2003 Populasyonunun Normotansiflerinde Kan Bas nc Dağ l m 37% 63% Normal Kan Basıncı Prehipertansiyon

46 Yüksek-Normal Kan Bas nc Olanlar n 4 y lda Hipertansiyona İlerleme H z 40 37,3 40,7 Yüzde % Framingham Kalp Çal şmas Lancet 2001;358: HinT Çal şmas HinT Çal şmas 2007

47 Antihipertansif İlaç Alanlar Yüzde % Tüm grup Erkek Kadın

48 Antihipertansif İlaç Alanlar 50 (2003) Yüzde % Tüm grup Erkek Kadın

49 Kontrol Alt nda Hipertansiyon 30 27,3 Yüzde % ,6 0 Tüm grup AntiHT'sif alanlar

50 Kontrol Alt nda Hipertansiyon 30 (2003) Yüzde % Tüm grup AntiHT'sif alanlar

51 2007 İnsidans Popülasyonunda 30 Vücut Kitle İndeksi ,26 VKİ (kg/m 2 ) , Hipertansiyon var Hipertansiyon yok

52 4 y lda Ortalama Vücut Kitle İndeksinde Değişim VKİ (kg/m 2 ) ,02 27, VKİ BMI 2007 BMI VKİ

53 Ölümler 4 y l süresince ölen denek say s y ll k ölüm oran % 4,3

54 4y ll k Ölüm Oran ve Hipertansiyon Yüzde (%) Normotansif Hipertansif

55 Ölüm Nedenleri

56 2008 Y l nda Türkiye de Durum 2008 Y l 18 yaş üzeri nüfus < ve üzeri Toplam Erkek Kad n

57 Dünyada ve Türkiye de Hipertansiyon İnsidans Yüzde % ,3 25,3 25,7 Türkiye(4 yıllık) ABD(7 yıllık) Kanada(7 yıllık) Hypertension 1998;31: CMAJ 2008;178: HinT Çal şmas 2007

58 Türk Hipertansiyon İnsidans Çal şmas n n Sonuçlar : Türkiye de 4 y ll k %21,3 insidans h z ile önümüzdeki y llarda hipertansiflerin say s nda önemli art şlar olabilir. Yüksek normal kan bas nc olanlar n %40,7 sinde 4 y l sonra hipertansiyon gelişmiştir. Erkeklerde, k rsal kesimde ve yaşl larda insidans h z n ndaki yükseklik dikkati çekmektedir. Çal şma popülasyonunun vücut kitle indeksinde 4 y lda anlaml bir art ş olmuştur.

59 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Bas nc Çal şmas (SALTurk)

60 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Bas nc Çal şmas

61 Tuz Al m 24 saatlik idrarda Na+ (meq/gün) Tüm grup Erkek Kadın

62 Tuz Al m 24 saatlik idrarda tuz (gr/gün) , Tüm grup Erkek Kadın

63 Tuz Al m ve Yaş Gruplar 24 saatlik idrarda tuz (gr/gün) , ,2 17,1 Tüm grup yaş yaş >65 yaş

64 Tuz Al m ve Yerleşim Yeri 24 saatlik idrarda tuz (gr/gün) , Tüm grup Kent Kırsal

65 Tuz Al m ve Obezite 24 saatlik idrarda tuz (gr/gün) , ,8 Tüm grup Obez Obez olmayan

66 Tuz Al m ve Fark ndal k 24 saatlik idrarda tuz (gr/gün) ,4 16,5 Tüm grup Farkında Farkında değil

67 Tuz Al m ve Coğrafi Bölgeler Türkiye ortalamas

68 Türkiye ve Baz Ülkelerde Tuz Tüketimi SalTurk ve INTERMAP Çal şmas gr/gün ,6 13,4 8,5 9,6 7 5 Türkiye Japonya Çin İngiltere ABD Arch Intern Med. 2006;166:79-87

69 24 saatlik idrarda tuz (gr/gün) Tuz Al m ve Eğitim Durumu (Subpopulasyon) 13,7 14,9 17, Üniversite Lise Okur yazar Okuma yazmas yok

70 Subpopulasyonda Regresyon Analizi Sonuçlar Günde her 100 meq sodyum (~6 gr tuz) al m ile Kan Bas nc nda: Sistolik KB Diastolik KB 6.9 mmhg 4.3 mmhg

71 Subpopulasyonda Regresyon Analizi Sonuçlar Günde her 17 meq sodyum (1 gr tuz) al m ile Kan Bas nc nda: Sistolik KB Diastolik KB 1.2 mmhg 0.73 mmhg

72 Türkiye ve Baz Ülkelerde Tuz Tüketimi SalTurk ve INTERMAP Çal şmas gr/gün ,6 13,4 8,5 9,6 7 5 Türkiye Japonya Çin İngiltere ABD Arch Intern Med. 2006;166:79-87

73 Hipertansiyon, Tuz ve Ekmek Çal şmas Tekin Akpolat, Ragip Kadi, Cengiz Utas (7 Coğrafi bölgede, 46 ilde) Türkiye de kişi baş na günlük ekmek tüketimi ortalama 400 gr 100 gr ekmekte NaCl konsantrasyonu ortalama 1.82 gr Ekmekten günlük tahmini tuz al m 7.28 gr

74 Modest Reductions in Dietary Salt Would Reap Great Benefits Bibbins-Domingo, Chertow G, Moran A et al. Population reductions in coronary heart disease associated with modest increases in salt intake: projections from the CHD policy model. AHA 49th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention; March 10-14, 2009; Palm Harbor, FL. Abstract P51. A 3 g Daily Reduction in Salt Would Give Same Benefits Eliminating Smoking: A reduction would result in 6% fewer cases of new heart disease, 8% fewer MIs, and 3% fewer deaths

75

76

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı, Kontrolü ve Etkileyen Faktörler

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı, Kontrolü ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):79-86 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı, Kontrolü ve Etkileyen Faktörler [Hypertension

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması 164 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(3):164-172 EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe Dr. Lale Tokgözoğlu,

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI 36 Yıl:12, Sayı: 36, 1 OCAK 2010-1 N SAN 2010 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ Dünya Böbrek günü; Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) ve Uluslararası Nefroloji Derneği'nin (ISN)

Detaylı

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Dr. Yusuf AYDIN*, Dr. Dilek BERKER*, Dr. Serdar GÜLER* *SB Ankara Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği,

Detaylı

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 T.C. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 Ankara Kasım 2011 1. Basım: Ekim 2011, Ankara

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(3): 95-101 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

BPOLAR I, BPOLAR II BOZUKLUK VE MAJÖR DEPRESYONDA FRAMINGHAM SKORLARININ KARILATIRILMASI

BPOLAR I, BPOLAR II BOZUKLUK VE MAJÖR DEPRESYONDA FRAMINGHAM SKORLARININ KARILATIRILMASI T.C. Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi Psikiyatri Klinii Bahekim: Doç. Dr. Ali "hsan Dokucu Klinik efi: Doç. Dr. Ouz Karamustafal olu BPOLAR I, BPOLAR II BOZUKLUK VE MAJÖR DEPRESYONDA

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Gülperi Çelik Ali Gündoğdu Rengin Elsürer Afşar. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06

Özgün Araştırma/Original Investigation. Gülperi Çelik Ali Gündoğdu Rengin Elsürer Afşar. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06 doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06 Özgün Araştırma/Original Investigation Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi Is Nocturnal Systolic Blood Pressure

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ KONUŞMA METİNLERİ HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ Dr. Ali Eraslan Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Hipertansiyon (HT), arteriyel kan basıncı yüksekliği ile karakterize önemli bir

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):44-54 DERLEME Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon Diabetes Mellitus and Hypertension Arma an TU RUL Hipertansiyon tüm dünyada önemli bir sa l k sorunudur.

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas

Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas 6 Orijinal Araflt rma Original Investigation ÖZET Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas The comparison of logistic regression model selection

Detaylı

KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERI YAPTIRMA DURUMU VE ETKILEYEN

KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERI YAPTIRMA DURUMU VE ETKILEYEN İL MERKEZINDEKI BIRINCI BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERI YAPTIRMA DURUMU VE ETKILEYEN FAKTÖRLERIN ÇOK DEĞIŞKENLI ANALIZI Mahmut Kılıç, 1 Ay egül Koç 2 1 Bozok Üniversitesi, Bozok

Detaylı

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu ESC K lavuzlar Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu Avrupa Hipertansiyon Derne i (ESH) ve Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev Grubu Üyeleri:

Detaylı

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır?

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? 446 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7):446-450 Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? Does accompanying metabolic syndrome contribute

Detaylı

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01031 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 31-36 TAHUD 2015 Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Estimated

Detaylı

TSK Personelinde Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi

TSK Personelinde Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):373-380 TSK Personelinde Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi [Cardiovascular Risk Assesment at the Personnel of Turkish Armed Forces] ÖZET AMAÇ:

Detaylı