TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer

2 TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINDA OLDUĞU KENTLER ekonomik gelişme dinamiği yüksek - nüfusu artan ve kentsel gelişimi HIZLI olan kentler TARİHİ KENT DOKUSUNUN KÖHNEME TEHDİDİ ALTINDA OLDUĞU KENTLER ekonomik gücü ve nüfus çekme kapasitesi zayıf ve kentsel gelişimi YAVAŞ olan kentler TARİHİ KENT DOKUSUNUN KÖHNEME TEHDİDİ ALTINA veya DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINA GİRME EĞİLİMİNDE OLDUĞU KENTLER ekonomik gücü, nüfus çekme kapasitesi ve kentsel gelişimi DURAĞAN olan kentler

3 Roma dönemi: iç kale ve dışkale MS:300 lü yıllar ilk yerleşim: iç kale Osmanlı Döneminden Günümüze Kalan Yapılar

4 Tanzimat döneminin yarattığı değişme baskısı: kışla ve mülkiye dairesi ile sur dışına ilk çıkış Cami, Hastane ve Kışla Vilayet ve Adliye Binaları dönemi Diyarbakır valisi Kurt İsmail Paşa Elazığ yolu üzerinde Seyran Tepe de cami - hastane - kışla mülkiye dairesi Rüştiye - sanat okulu

5 Suriçinde yapılan ilk imar operasyonu: 1916 Vali İzzet Paşa dönemi ve kendi adıyla anılan caddenin açılması İzzetPaşa Caddesi 1920 ve 1935 ikinci imar operasyonu: Elazığ Caddesine açılan Dağ Kapı nın ve kalenin bir kısmının yıkılması bir sonraki dönemin Dağ Kapı ile Urfa Kapı arasındaki İnönü Caddesinin açılması ve ticaretin bu akslarda yayılmasının işaretleri

6 Erken Cumhuriyet döneminin modernleştirdiği kent: genişletilen yollar ve kapılar Suriçi nde genişletilen yolları sur dışına bağlamak üzere ve şehirdeki hava akımlarını engellediği gerekçesiyle sur duvarlarının kısmen yıkılması:1930 kuzey kapısı: (Elazığ) Dağ Kapı nın batısındaki burçların yıkılması güney kapısı: Mardin Kapı nın doğusundaki iki burç arasının yıkılması batı kapısı: Urfa Kapı nın yanına iki kapı açılması Kuzey-Elazığ yolu-dağkapı Güney-Mardin Yolu-Mardin Kapı Batı-Urfa Yolu-Urfa Kapı-1930 Batı-Urfa Yolu-Urfa Kapı-1925

7 Kuzey-Dağ Kapı-Elazığ Caddesi: 1933 AlbertGabriel-1934 Surdışında yeni kamu Binaları-1930 lar Birinci Umumi Müfettişlik Binası Kolordu Komutanlığı Otobüs terminali-garaj Halkevi - kütüphanesi Orduevi Halk Kütüphanesi Vali Konağı Nafia evi Belediye Evi

8 Çarşı-1930 Postane Binası lere kadar 1-2 katlı avlulu konut dokusu 1-2 katlı hanlar modern kamu yapıları UluCami den İç Kale ye genel görünüm-1934

9 döneminin modernleşme anlayışıkentsel koruma problemi: ilk nazım plan1959 Sur dışı: nüfus ve yapı yoğunluğunun artışı Suriçi: süzülme ve toplumsal niteliğin değişmesi Surdışında: sur duvarlarına yapışarak Suriçinde: avluların içine yerleşerek kenti içerden ve dışarıdan saran kaçak yapılaşma Suriçinde: merkeze yakın yerlerdeki konutların ticarete dönüşme baskısı ve 1-2 katlı geleneksel avlulu evden 4-5 katlı apartmana dönüşme süreci Suriçinde ilk Nazım İmar Planı-1959

10 1951 GEEAYK ın kurulması: anıtsal yapılar dışında sivil yapıları koruma kavramının yasalarda henüz gelişmemiş olması 1956 İmar Kanunu ve yönetmelikleri Geniş kapsamlı-fiziki planlama: modernleştirme :5000 ölçekli Diyarbakır Nazım Planı: :1000 ölçekli Uygulama İmar Planı: suriçini üçe bölen ana yolların genişletilmesi: geleneksel yapı düzeninin değişmesi kat yüksekliklerinin artması suriçindeki ve dışındaki yolların sürekliliğinin sağlanması: Bu yollar üzerindeki anıtsal ve sivil yapıların yok olması Uygulama İmar Planı-1965

11 Uygulama İmar Planı-1965 Dağ Kapı dan Suriçi ve Surdışı Melik Ahmed Caddesi-1954 Gazi Caddesi

12 1980 Diyarbakır suriçinde sayılı Eski Eserler Kanunu anıtsal yapıların yanı sıra sivil yapıların da korunması kavramı 1971 İmar Kanunu na ek 6. madde ile koruma kavramının getirilmesi tescilli anıtsal yapıların yeniden listelenmesi sivil yapıların ilk tescillerinin yapılması Anıtsal yapı 84 adet sivil yapı 102 adet Diyarbakır 1970

13 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1986 İmar Kanunu 1984 kent bütününü için 1:5000 ölçekli Nazım İmar Planı Suriçi: Gelişme alanı plan tekniğinin kullanımı tescilli anıtsal ve sivil yapıların işaretlenmesi ana ulaşım arterlerinin genişletilmesi yapılaşma katsayısı verilmesi Nazım İmar Planı-1984

14 1985 Suriçi nde imar planı hazırlanmayıp bölgenin plansız bırakılması sit alanı ilan edilmesi beklentisi içine girilmesi Kısmen 1965 onaylı 1:1000 ölçekli imar planının uygulanması Genelde kontrolsüz-kaçak yapılaşma 1988 Diyarbakır Sur içi Kentsel Sit Alanı ilanı Geçiş dönemi yapılaşma koşullarının kabulü 1989 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Diyarbakır Bölge Kurulu nun kurulması 1990 Diyarbakır Koruma Amaçlı İmar Planı nın onaylanması Uygulama İmar Planı-1985

15 1989: Diyarbakır Sur içi Koruma Amaçlı İmar Planı nın hazırlanması aşamasında yeni tescil önerilen anıtsal ve sivil mimarlık yapısı: 161 Diyarbakır Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı Diyarbakır KTVKK tarafından tescile değer görülen: 14 anıtsal 58 sivil mimarlık yapısı Korunması gerekli yapı sayısı toplam: 258

16 İlgili mevzuat gereği sadece sit alanı sınırlarını-suriçini ele alan ve fiziki düzenleme ile yetinen bir plan yaklaşımı Tarihsel dokunun korunması ve kaçak yapılaşmanın yenilemesinin hedeflenmesi ancak uygulanmaması Kent merkezinin sur dışına yönlendirilmesinde etkin uygulama araçlarının geliştirilmemesi İzzet Paşa Caddesi Dağ Kapı Sur içindeki merkez talebinin kaçak yapılaşmayı düşeyde ve yatayda beslemeye devam etmesi ve ticaretin ana akslardan sokak aralarına saçaklanması

17 Diyarbakır da kentsel korumanın önündeki önemli engeller: Kentsel nüfus profilinin göç nedeniyle sürekli değişmesi :sosyo-kültürel kopma Ekonomik düzeyin gerilemesi Yerel yönetimlerin bölgedeki yapılaşmaları kontrol edememesi Diyarbakır Sur içi dokusunun karakteristiğinin tümüyle değişmesi: Yapı parsellerindeki bölünmeler veya birleşmeler Geleneksel yapıların yok olması Eklerle özgün niteliklerinin bozulması Kat adetlerinin ve yapı yoğunlukların artması Planlarda yol, meydan, yeşil alan olarak öngörülen alanlarda kaçak yapılaşma

18 Kentsel korumayı engelleyen bileşenler Dönüşüm baskısının her dönem yüksek olmasına karşın Diyarbakır Sur içi Bölgesi nin kentsel ölçekte korunması kavramının yeni yerleşmeye başlaması Bölgesinin birinci derece merkezi olması nedeniyle hızlı artan nüfus ve değişen sosyo-kültürel çevre yılları arasında yaşanan terörün siyasal ve toplumsal sonuçları Sur içi nin gelişiminin büyük ölçüde günlük yerel politikalar ile yönlendirilmesi Türkiye de anıtsal ve sivil yapıların korunması konusundaki yasal altyapının uzun süreçte elde edilmesi Kentsel sit ve koruma amaçlı imar planı statülerinin ancak 1990 larda yürürlüğe girmesi Türkiye deki planlama tekniklerinin yetersizliği ve kısıtlı bir mevzuata oturtulmuş olması Planların ürettiği yanlış kararlar Kentlerin yönetiminden ve korunmasından sorumlu tüm kurumların uygulama hataları

19 2000 li yıllar: koruma bilincinin toplumla müzakere ederek kaynak yaratarak geliştirilmesinde ilk ışıklar 2000 li yıllar ile birlikte bölgede barış ortamının büyük ölçüde sağlanması İçişleri Bakanlığı nın yürüttüğü Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ile 1990 yılında olan kale içi nüfusunun 2003 yılında e inmesi Koruma konusunun 2000 li yıllarda toplumun bilincinde daha olumlu yer edinmeye başlaması Korumanın yaygınlaştırılmasında Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL gibi sivil toplum kuruluşlarının öncü rol üstlenmeleri Yerel yöneticilerin kentlerinin tarihi değerlerini öne çıkarma yarışında oldukları bir ortamın yaygınlaşması Koruma mevzuatı içinde kredilendirme vb uygulama araçlarının geliştirilmesi

20 Çift Kapı ile Dağ Kapı Arası yeşil alan düzenlemesi

DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB AFET SEMPOZYUMU 369 DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Sertaç Karakaş 1, Abdulhalim Karaşin 2, Şeyhmus Gürbüz 3 ve Havva Özyılmaz 4 SUMMARY Huge

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

TARİHİ ÇEVRELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI: DİYARBAKIR TARİHİ SUR İÇİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

TARİHİ ÇEVRELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI: DİYARBAKIR TARİHİ SUR İÇİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİHİ ÇEVRELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PLANLAMASI: DİYARBAKIR TARİHİ SUR İÇİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Şahin DURAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER

6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 212 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI ALT MERKEZLER VE FAALİYET KORİDORLARI 6.11.1 Merkezi İş

Detaylı

1. ODTÜ sınırları içinden geçirilmek istenen yollar hangileridir? 100.Yıl ve ODTÜ de neler oluyor?

1. ODTÜ sınırları içinden geçirilmek istenen yollar hangileridir? 100.Yıl ve ODTÜ de neler oluyor? 100.Yıl ve ODTÜ de neler oluyor? TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 6 Eylül 2013 sabahı ODTÜ nün 100. Yıl girişine önce polis sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi nin iş makinaları geldi. O gün, açılacak yola,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ *

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),261-271 KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * Ebru MANAVOĞLU Veli ORTAÇEŞME a Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

Mücavir sözcüğü; Cumhuriyetin ilk yıllarından

Mücavir sözcüğü; Cumhuriyetin ilk yıllarından Belediye Sınırı ve Ankara Mücavir Alan Sorunsalına Planlama Açısından Bir Yaklaşım Tahir ÇALGÜNER* - Cemal KAYNAK** Mücavir sözcüğü; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yaklaşık 48 kanun ve Yönetmelikte

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT Koordinatör TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA SUNUŞ Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok çevresel etki değerlendirmesinin (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi)

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı