MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu"

Transkript

1 Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY-Kaşif ERDAL- Ali ADIGÜZEL (Katılmadı)- Mustafa YAZICI- Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat ÜLKER-Hüseyin KOÇ- Sadullah ŞİŞMAN-Hüseyin Yücel ÇEBİ -İlyas ÇAKIR -E. Tayyar ERÇAĞ- Hayriye TURHAN (Katılmadı)-Mustafa EFENDİOĞLU -Mustafa YAZICI Yusuf AKTAŞ-Mustafa Kemal AKSOY-Recep ALPASLAN-Rasim YAĞAR- Hikmet KILIÇ -Fahrettin ALTINTAŞ-Seyhan BEYAZ-Erman AKAL-Nefise Sema SINMAZ GÜNDEMİN 7. MADDESİ (EK-2. MADDE) : M E V Z U : Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Büyükçekmece Tepecik Ulus Mahallesi 448 Ada 1 Parsel üzerinde yapımı devam eden kültür merkezine, vefat etmiş bulunan ünlü Tiyatro Sanatçısı Nejat UYGUR un isminin verilmesi hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/n maddesi ile 81. maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. KA R A R : Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesinde ait bulunan Tepecik Ulus Mahallesi 448 Ada 1 Parsel üzerinde Belediyemizce halen bir kültür merkezinin yapımı sürdürülmektedir. Yapımı devam eden söz konusu kültür merkezine, Türk Tiyatrosuna ve dolayısıyla da Türk kültürüne büyük katkıları bulunan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü tiyatro sanatçısı Nejat UYGUR un isminin verilmesinin, adının yaşatılması bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir. Konu yasal açıdan incelendiğinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) fıkrasında meclisin görev ve yetkileri arasında Meydan, cadde, sokak, park tesis ve benzerlerine ad vermek, sayılmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesinde ise. Tesis ve benzerlerine ad verilmesine ilişkin kararlarda, belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararının aranacağı ve bu kararların mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesinde ait bulunan Tepecik Ulus Mahallesi 448 Ada 1 Parsel üzerinde yapımı sürdürülmekte olan söz konusu kültür merkezine, Türk Tiyatrosuna ve dolayısıyla da Türk kültürüne büyük katkıları bulunan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü tiyatro sanatçısı Nejat UYGUR un isminin verilmesi hususunun, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi ile 18/n maddesi hükümleri uyarınca karara bağlanmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve (618221) sayılı teklifi Belediyemiz meclisinin tarihinde yapılan 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşiminde gündeme EK-2. Madde olarak ilave edilmek suretiyle gündemin 7. Maddesi olarak müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesinde ait bulunan Tepecik Ulus Mahallesi 448 Ada 1 Parsel üzerinde yapımı sürdürülmekte olan söz konusu kültür merkezine, Türk Tiyatrosuna ve dolayısıyla da Türk kültürüne büyük katkıları bulunan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü tiyatro sanatçısı Nejat UYGUR un isminin verilmesine ve kültür merkezinin isminin BELEDİYESİ TEPECİK NEJAT UYGUR EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ olarak belirlenmesine, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi ile 18/n maddesi hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2 Karar Tarihi Karar No Kararın- Uzun süreli kiralama. 06 / 12 /2013 ( 84 ) Konusu GÜNDEMİN 1. MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Batıköy Mahallesi 213 Ada içerisindeki m2 yüzölçümlü Park ve Spor Alanı nın, 10 Yıl süreyle uzun süreli kiraya verilmesi hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/e maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Belediye Encümeninin tarih ve (560) sayılı kararı doğrultusunda, Büyükçekmece Batıköy Mahallesi 213 ada içerisindeki m2 yüzölçümlü Park ve Spor Alanı Vaziyet Planı ve Projeye uygun olarak tesis yapılmak ve işletilmek üzere 3 yıl süre ile Tunkaya Spor Tesisleri Turizm Gıda ve Su Alım Satımı Ticaret Ltd. Şti. ne kiraya verilmiştir. Kira kontrat süresi tarihinde sona ermiş olup, ekli yaklaşık maliyet bedeli doğrultusunda, yapılacak yatırım bedeli de göz önünde bulundurularak, ilgili alanın, bakımının sağlanması kaydıyla, 2886 sayılı kanun kapsamında ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/e maddesi hükümleri uyarınca karara bağlanmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih ve (615095) sayılı teklifi Belediyemiz meclisinin tarihinde yapılan 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşiminde gündemin 1. Maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olup, bu birleşimde de gündemin 1. maddesi olarak belirlenerek, Hukuk Komisyonunun raporu doğrultusunda müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Büyükçekmece Batıköy Mahallesi 213 ada içerisindeki m2 yüzölçümlü Park ve Spor Alanı nın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı Kanun un 64. maddesi hükümleri uyarınca, ihale şartnamesinde Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisindeki okullardan, özellikle durumu iyi olmayan, dar gelirli çocukların öğrenim gördüğü okullar ile engellilerin sportif faaliyetleri ile ilgili talepleri halinde, Belediye Encümenince, tesislerin çalışmasını engellemeyecek şekilde, bir yıl içerisinde belirlenecek gün sayısı ile sınırlı olarak, tesislerden ücretsiz veya %50 indirimli olarak yararlanmaları, ayrıca spor tesisinin ücret tarifesinin Belediye Encümeninin de görüşü alınarak belirlenmesi hükümlerinin yer alması şartıyla, 2886 sayılı kanun kapsamında ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilmesine, Hukuk Komisyonu Raporunda belirtilen uygun görüş doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun (18/e) maddesi hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Kamiloba Mahallesi 1133 Ada / 12 /2013 ( 85 ) Konusu parsel plan tadilatı. GÜNDEMİN ( 2.) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 1133 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması;( Md.) KA R A R : Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi, 1133 Ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve (614155) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının 02 Aralık 2013 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin İkinci maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının tarihinde yapılan ikinci birleşiminde meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu; İMAR KOMİSYON RAPORU KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 1133 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı hususu. KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 20/11/2013 tarihli ve sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin 02/12/2013 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. MERİ PLAN DURUMU: Dosyasında yapılan incelemede; onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nda; ayrık nizam, 2 katlı TAKS:0.15, KAKS:0.30 konut alanı olarak ayrılmıştır tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı nda Rüzgar Enerji Santrali Üretim Tesisleri Alanı (RES) olarak ayrılmıştır. 1

4 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Kamiloba Mahallesi 1133 Ada / 12 /2013 ( 85 ) Konusu parsel plan tadilatı. TALEP: 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 1133 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli plana uygun olarak ayrık nizam, 2 katlı TAKS:0.15, KAKS:0.30 konut alanı fonksiyonundan Rüzgar Enerji Santrali Üretim Tesisleri Alanı (RES) fonksiyonuna alınması öngörülmüştür. MÜLKİYET: Söz konusu parsel özel mülkiyettedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kamiloba Mahallesi, 1133 ada 12 parsel sayılı taşınmazın Rüzgar Enerji Santrali Üretim Tesisleri Alanı (RES) na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hususu komisyon üyelerinden Çoşkun Kaynak ın Söz konusu yer, konut alanı içerisinde kalmakta olup etrafında site ve binalar bulunmaktadır. Çevreye rahatsızlık verdiğinden belediyemize şikayetler intikal etmektedir. Rüzgar Enerji Santrali Üretim Tesisleri Alanı nın (RES) kişilerin talebi üzerine parsel bazında değil, bölgesel kapsamda değerlendirilerek yapılması uygun olacağından karara katılmıyorum. şeklinde muhalefet şerhi koymak suretiyle vermiş bulundukları (1) ret oyuna karşılık (4) kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu okundu. Ancak; Başkan tarafından, söz konusu yer Konut Alanında kaldığından, insan ve çevre sağlığına verebileceği zararlar göz önünde bulundurularak, imar komisyonu raporu yerine, talebinin reddedilmesi oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu; Kamiloba Mahallesi, 1133 ada 12 parsel sayılı taşınmazın Rüzgar Enerji Santrali Üretim Tesisleri Alanı (RES) na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin reddedilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 2

5 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Hürriyet Mah. 415 Ada 1 ve 445 Ada 06 / 12 /2013 ( 86 ) Konusu 3 parseller plan tadilatı. GÜNDEMİN ( 3.) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 415 Ada 1 parsel ve 445 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması; ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi, 415 Ada 1 parsel ve 445 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve (614155) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının 02 Aralık 2013 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Dördüncü maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının tarihinde yapılan ikinci birleşiminde meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu; İMAR KOMİSYON RAPORU KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçesi, Hürriyet Mahallesi, F21-D-21-B-3-A pafta, 415 ada 1 parsele ve 445 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı müzakeresi. KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 20/11/2013 tarihli ve sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin 02/12/2013 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. MERİ PLAN DURUMU: Dosyasında yapılan incelemede; Büyükçekmece İlçesi, Hürriyet Mahallesi, F21-D-21-B-3-A pafta, 415 ada 1 parsele ve 445 ada 3 parseli kapsayan plan tadilat sınırı onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon İmar Planı kapsamında kalmakta olup, Büyükçekmece Göl Havzası Orta Mesafeli Koruma Alanı nda kalmaktadır. 415 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli planda G1 (Yüksek Yoğunluklu) rumuzlu 57 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli planda ise 415 ada 1 parsel park alanı olarak ayrılmıştır. 445 ada 3 parsel sayılı taşınmaz 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlarda Ortaöğretim Tesis Alanı olarak ayrılmıştır. 1

6 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Hürriyet Mah. 415 Ada 1 ve 445 Ada 06 / 12 /2013 ( 86 ) Konusu 3 parseller plan tadilatı. TALEP: 415 ada 1 parselden oluşan yapı adası çevresindeki yapılaşma koşullarına uyum sağlanarak E = 0.20, ayrık nizam, 1 kat, konut alanına dönüştürülmüştür. 445 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Ortaöğretim Tesis Alanı na ayrılan alanda 3.00 metrelik yapı yaklaşma sınırı düzenlenip, Emsal:0,21 ibaresi iptal edilmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Hürriyet Mahallesi, F21-D-21-B-3-A pafta, 415 ada 1 parsele ve 445 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı yapılması hususu Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu oya sunulmuş olup; yapılan oylama sonucu; hazırlanan imar komisyon raporunun hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 2

7 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Kooperatife ortak olunması. 06 / 12 /2013 ( 87 ) Konusu GÜNDEMİN 4. MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece Belediyesinin Büyükçekmece Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ne Kurucu Ortak (Üye) olması hususunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu nun 1, 8 ve 9. Maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun (15/a ) maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. ( EK-1. Md.) KA R A R : Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde, meskun mahalde yani sokak aralarında, apartman altlarında ticari faaliyette bulunan, oto tamirhanesi, marangoz, kaynak atölyesi, tornacı vb. gibi Gayrı Sıhhi İşyerlerinin konut alanlarının dışına çıkarılması ve bu tip işyerlerinin, bir arada bulunması, düzenli bir şekilde, toplu olarak ticari faaliyet gösterebilmesi için yapılacak Küçük Sanayi Sitelerine nakledilmesi, halk sağlığının korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Söz konusu işyerlerinin konut alanlarının dışına çıkarılabilmesi için yapımı düşünülen Küçük Sanayi Sitesi nin, yapımına bir an önce başlanabilmesi amacıyla kuruluş çalışmaları sürdürülen ve Büyükçekmece Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adı altında kurulması planlanan kooperatifin, kuruluşuna yardımcı olunması ve önderlik edilmesi bakımından, Belediyemizin de Kurucu Ortak olmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir. Konu yasal açıdan incelendiğinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (a) fıkrasında Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak Belediyelerin yetkileri arasında sayılmıştır. Diğer yandan, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 1. Maddesinde Kooperatifin tanımı yapılmış, 8. Maddesinde ortaklığa girme şartları düzenlenmiş ve 9. Maddesinde ise Belediyeler amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olabilirler denilmiştir. Yukarıdaki tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde, meskun mahalde yani sokak aralarında, apartman altlarında ticari faaliyette bulunan, oto tamirhanesi, marangoz, kaynak atölyesi, tornacı vb. gibi Gayrı Sıhhi İşyerlerinin konut alanları dışına çıkarılması için yapımı düşünülen Küçük Sanayi Sitesi nin, yapımına bir an önce başlanabilmesi amacıyla kuruluş çalışmaları sürdürülen ve Büyükçekmece Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adı altında kurulması planlanan kooperatife Belediyemizin de Kurucu Ortak olması ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarında 5393 sayılı yasanın 15/a Maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu nun 1, 8 ve 9. Maddeleri hükümleri uyarınca karar alınmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve (618220) sayılı teklifi Belediyemiz meclisinin tarihinde yapılan 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşiminde gündeme EK-1. Madde olarak ilave edilmek suretiyle gündemin 6. Maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olup, bu birleşimde de gündemin 4. maddesi olarak belirlenerek, Hukuk Komisyonunun raporu doğrultusunda müzakere edildi. Yapılan müzakerede;

8 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Kooperatife ortak olunması. 06 / 12 /2013 ( 87 ) Konusu Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde, meskun mahalde yani sokak aralarında, apartman altlarında ticari faaliyette bulunan, oto tamirhanesi, marangoz, kaynak atölyesi, tornacı vb. gibi Gayrı Sıhhi İşyerlerinin konut alanları dışına çıkarılması için yapımı düşünülen Küçük Sanayi Sitesi nin, yapımına bir an önce başlanabilmesi amacıyla kuruluş çalışmaları sürdürülen ve BELEDİYESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ adı altında kurulması planlanan kooperatife Belediyemizin de Kurucu Ortak (Üye) olmasına, Kooperatif Ana Sözleşmesinin bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul edilmesine ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 15/a Maddesi ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun 20. Maddesinin 9. Fıkrası ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu nun 1, 8 ve 9. Maddeleri hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Anonim Şirket Kurulması. 06 / 12 /2013 ( 88 ) Konusu GÜNDEMİN 5. MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 70. Maddesi hükümleri doğrultusunda Anonim Şirket kurulması ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18/i maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : 5747 Sayılı Yasayla tüzel kişilikleri kaldırılan İlk Kademe Belediyelerinden, Mimarsinan, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye-Kamiloba ve Muratbey Belediyeleri ile Gürpınar Beldesi ve Kıraç Beldesinin bir kısmı ilçe belediyemize intikal etmiş ve bunun sonucunda belediye hizmet alanımız fiziki ve coğrafi olarak önemli ölçüde genişlemiştir. Genişleyen İlçemiz gerek coğrafi konumu ve gerekse tarihi ve turistik yapısı ve kültürel zenginlikleri ile İstanbul un önemli ilçelerinden biridir. Dolayısıyla bu tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerin ülkemize yakışır şekilde tanıtılması da büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Belediyemizce 14 yıldan beri düzenlenen, Ülkemizin ve İstanbul un tanıtımını ön plana çıkaran ve Türkiye de CIOFF (Uluslararası Festivaller Organizasyonlar Birliği) üyesi ilk ve (A) kategorisindeki tek festival olan ULUSLARARASI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ne bu güne kadar çeşitli ülkelerden ve çeşitli sanat dallarından binlerce sanatçı katılmış ve bu şekilde başta ilçemiz olmak üzere, İstanbul un ve Ülkemizin dünyaya en iyi şekilde tanıtımına katkıda bulunulmuştur. Bunun yanında, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çeşitli mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda faaliyet göstermek üzere, çeşitli branşlarda oluşturulmuş bulunan Spor Merkezleri, Sanat Merkezleri, Sanat Evleri, Sanat Akademileri, Meslek Edindirme Kursları ile Folklor, Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf, El Sanatları v.b. gibi çeşitli sanat, spor ve meslek dallarında katılımcılara kurs ve eğitimler verilmektedir. Ayrıca, ilçemiz sınırlarında bulunan spor kompleksi ve tesis imkanları yetersiz olup, vatandaşların, mevcut sportif tesislerin sağlıklı ve yeterli bir şekilde işletilmesi ve yeni tesisler kazandırılması yönündeki talepleri ile diğer sosyal, kültürel ve sanatsal talep ve beklentileri Belediyemizi alternatif hizmet sunma yöntemleri bulmaya mecbur bırakmaktadır. Hali hazırda İstanbul un bir çok İlçe Belediyesinde yukarıda belirtilen bu tür hizmetler, bu amaçla kurulmuş bulunan ve hizmet sunumunda büyük kolaylıklar sağlayan çeşitli şirketler vasıtasıyla yürütülmekte olup, Belediyemizce bu güne kadar bu amaçla herhangi bir şirket kurulmamıştır. T.C. 1

10 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Anonim Şirket Kurulması. 06 / 12 /2013 ( 88 ) Konusu Bununla birlikte, konu yasal açıdan incelendiğinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a. maddesinde Belediyeler kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır denilmekte olup, yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (a) fıkrasında ise Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak Belediyelerin yetkileri arasında sayılmıştır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 70. maddesinde Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir denilmekte olup, yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) fıkrasında meclisin görev ve yetkileri arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. sayılmıştır sayılı Kanunun 70 ve 18/i maddeleri hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, belediyelerin ancak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu) hükümlerine göre sermaye şirketi olarak belirlenmiş bulunan, Anonim Şirket veya Limitet Şirket kurabilecekleri ve ortak olabilecekleri ortaya çıkmakta olup, 5393 sayılı Kanunun 70. maddesine istinaden belediyece kurulacak veya ortak olunacak şirketin mutlaka, belediyelerin görev ve hizmet alanları ile ilgili hususlarda faaliyette bulunması şartı gerekmektedir. Belediyelerin görev ve hizmet alanları ise 5393 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddelerinde sayılmıştır. Ayrıca; Belediyenin şirket kurması için belediye meclisinin olumlu kararını müteakip, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26. maddesi hükmüne göre, İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Bakanlar Kurulundan izin de alınması gerekmektedir. Yukarıdaki tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Belediyemiz bünyesinde Büyükçekmece Belediyesi Kültür A.Ş. adı altında, ,00.-TL Sermayeli ve Belediyemizin Tek Hissedarı olduğu bir Anonim Şirket kurulması ve bu hususta 5393 sayılı yasanın 70. Maddesi ile 18/i maddesi hükümleri uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarında karar alınmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve (609174) sayılı teklifi Belediyemiz meclisinin tarihinde yapılan 2013 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşiminde gündemin 1. Maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiş olup, tarihinde yapılan 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşiminde gündemin 5. Maddesi olarak belirlenerek, Hukuk Komisyonunun raporu doğrultusunda müzakere edildi. Yapılan müzakerede; T.C. 2

11 SAYFA : (3) Karar Tarihi Karar No Kararın- Anonim Şirket Kurulması. 06 / 12 /2013 ( 88 ) Konusu Belediyemizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Belediyemiz bünyesinde Belediyelerin görev ve hizmet alanları ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere BELEDİYESİ EĞİTİM-KÜLTÜR VE SANAT ANONİM ŞİRKETİ (BEKSAŞ) adı altında, ,00.-TL Sermayeli ve Belediyemizin Tek Hissedarı olduğu bir Anonim Şirket kurulmasına ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 70. Maddesi ile 18/i maddesi hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oy birliği ile karar verildi. 3

12 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Bahçelievler Mahallesi 361, 367, 368, 369, 06 / 12 /2013 ( 89 ) Konusu 370, 371, 372, 373, 374,375 Adalar plan tad. GÜNDEMİN ( 6.) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 361, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ve 375 Adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması; ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece, Bahçelievler Mahallesi, 361, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ve 375 Adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve (607935) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2013 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Üçüncü maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının tarihinde yapılan ikinci birleşiminde gündemin 6. Maddesi olarak meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu; İMAR KOMİSYON RAPORU KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 19-İ-IV ve 19-H-III paftalar, 361, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ve 375 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı müzakeresi. KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 28/10/2013 tarihli ve sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin 04/11/2013 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. MERİ PLAN DURUMU: Dosyasında yapılan incelemede; Tadilata konu olan alan onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup planda söz konusu alanda yapılaşma koşulu ve yapı adaları belirtilmemiştir. Kumburgaz Belediyesi döneminde alınan tarih 518 sayılı Encümen Kararına istinaden tadilata konu alanda uygulama yapılmış, planda yol olarak ayrılmamış olmasına rağmen 7.00 metre genişliğinde yola terk işlemleri yapılarak imar parselleri oluşturulmuştur. 1

13 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Bahçelievler Mahallesi 361, 367, 368, 369, 06 / 12 /2013 ( 89 ) Konusu 370, 371, 372, 373, 374,375 Adalar plan tad. TALEP: imar durumu düzenleyebilmek için tescilli imar parselleri doğrultusunda imar adaları ve yola terki yapılmış bulunan alanlar üzerinden de 7.00 metrelik yol güzergahları oluşturulmuştur. Tescilli imar parsellerinin büyüklükleri ve çevre yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak blok nizam, 2 kat yapılaşma koşulu düzenlenmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 19-İ-IV ve 19-H-III paftalar, 361, 367, 368, 369, 370, 371, 372,373, 374 ve 375 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı yapılması hususu Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu oya sunulmuş olup; yapılan oylama sonucu; hazırlanan imar komisyon raporunun hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 2

14 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muratçeşme Mh. 683 Ada 1 Parselin Kuzey 06 / 12 /2013 ( 90 ) Konusu Batısı terkli alan 682 ada 1 ve 225 Parseller plan td. GÜNDEMİN ( 7.) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Muratçeşme Mahallesi, 683 Ada 1 Parselin Kuzeybatısında bulunan terkli alana ve 682 Ada 1 Parselin ve 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece, Muratçeşme Mahallesi, 683 Ada 1 Parselin Kuzeybatısında bulunan terkli alana ve 682 Ada 1 Parselin ve 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve (600297) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2013 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 01 Ekim 2013 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Beşinci maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2013 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının tarihinde yapılan ikinci birleşiminde gündemin 7. Maddesi olarak meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu; İMAR KOMİSYON RAPORU KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçesi, Muratçeşme Mahallesi, 683 ada 1 parselin kuzeybatısında bulunan terkli alana ve 682 ada 1 parselin ve 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılması hususu. KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 20/09/2013 tarihli ve sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin 01/10/2013 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. MERİ PLAN DURUMU: Dosyasında yapılan incelemede; tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup 683 ada 1 parselin kuzey-batısında bulunan terkli alan park alanı olarak, 682 ada 1 parselin ve 225 parselin bir kısmı ise dini tesis alanı olarak ayrılmıştır. 1

15 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muratçeşme Mh. 683 Ada 1 Parselin Kuzey 06 / 12 /2013 ( 90 ) Konusu Batısı terkli alan 682 ada 1 ve 225 Parseller plan td. TALEP: Büyükçekmece İlçesi, Muratçeşme Mahallesi, 683 ada 1 parselin kuzey-batısında bulunan terkli alana ve 682 ada 1 parselin ve 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılması hususu tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup 683 ada 1 parselin kuzeybatısında bulunan terkli park alanının dini tesis alanı olarak, 682 ada 1 parselin ve 225 parselin bir kısmını içeren dini tesis alanının park alanı olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Muratçeşme Mahallesi, 683 ada 1 parselin kuzeybatısında bulunan terkli alana ve 682 ada 1 parselin ve 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılması hususu komisyonumuzca incelenmiş olup imar uygulaması ile ilgili hukuki işlem devam ettiği için söz konusu işlem tamamlanıncaya kadar Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu oya sunulmuş olup; Büyükçekmece İlçesi, Muratçeşme Mahallesi, 683 ada 1 parselin kuzeybatısında bulunan terkli alana ve 682 ada 1 parselin ve 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin, bu hususta Belediye Meclis Üyelerinden oluşturulacak bir komisyonca mahallinde incelenerek, tekrar meclis gündemine getirilmek üzere müdürlüğüne iadesine, yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 2

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Karar No: 205/29 Evrak No: 29307 Özet: 204 yılı Kesin Hesabı. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Konu: 204 yılı Kesin Hesabı. R A P O R VE K A R A R : "04/05/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/3 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 857 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü U-9 Futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 35 YAZI İŞLERİ İhtisas Komisyonları Seçimi İhtisas Komisyonları Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin, 07.04.2015 günlü oturumunda okunan Özel

Detaylı

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı.

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-47 12.03.2013 Özü: Kardeş Şehir-Tunus(Ben Arous) K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

BÜYÜKCEKMECE BELEDİYESİ.? n ı s FAALİYET RAPORU

BÜYÜKCEKMECE BELEDİYESİ.? n ı s FAALİYET RAPORU BÜYÜKCEKMECE BELEDİYESİ #? n ı s FAALİYET RAPORU BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.bcekm ece.bel.tr O l ;u y u ; BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan tesisler ile işletmeye yeni açılacak bazı tesislerin, 2014 yılı aylık

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı