Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: , Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü"

Transkript

1 Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: , Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi İş Tel: E-posta: ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu Derece Yıl İlköğretim- Ankara 1983 Ortaöğretim-Ankara 1986 Lise-Ankara 1990 Lisans-Ankara-H.Ü. Tarih Bölümü 1994 Yüksek Lisans-H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1996 Doktora-H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2002 Bildiği Diller: İngilizce Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Araştırma Görevlisi H. Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1997 Öğretim Görevlisi H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2004 Müdür Yardımcısı H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2005

2 AKADEMİK FAALİYETLER A. TEZLER Mayıs İhtilali ve Kurucu Meclis, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk İnkılaplarının Topluma Yansıması Ankara Örneği-, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, B.a KİTAPLAR 1. Cumhuriyet Döneminde Sansür, Siyasal Kitabevi, Ankara, (Mustafa Yılmaz ile birlikte) B.b. KİTAPTA BÖLÜMLER 1. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, Türkiye de Halkevleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, Köy Enstitüleri Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, Yüksek Öğretimde Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretimi ile İlgili Düşünceler, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haz: Mehmet Saray-Hüseyin Tosun, Ankara, 2005, s Atatürk ün Hastalığı ve Vefatı, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Ed.Prof.Dr. Fatma Acun, Ankara, 2010, s Sosyal ve Ekonomik Alandaki İnkılaplar, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Ed.Prof.Dr. Fatma Acun, Ankara, 2010, s Atatürk Sonrası Dönemde İç Politika Olayları, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Ed.Prof.Dr. Fatma Acun, Ankara, 2010, s Cumhuriyet Dönemi Basını, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Ed.Prof.Dr. Fatma Acun, Ankara, 2010, s C. MAKALELER 1. Atatürk İnkılabının Yerleşmesinde Halkevlerinin Rolü, KÖK Araştırmalar, Cilt II, Sayı:2, (Güz 2000), s Atatürk Döneminde Radyo, Türkler, c.18, s Cumhuriyet Modernleşmesinde Sosyal Alanda Değişim, Türk Kültürü, Ekim 2002, Sayı:474, s Milli Mücadele de 30 Ağustos un Yeri ve Önemi, Türk Kültürü, Temmuz-Ağustos 2003, Sayı: , s Bir Modernleşme Modeli Olarak Atatürk İnkılapları, Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi (Journal of Ataturk), c. IV, Sayı: 1, Ocak 2004, s Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullar, Türk Yurdu, Temmuz 2004, c. 24, Sayı: 203, s Cumhuriyet Tarihinde Türk Dilinin Gelişim Seyri, Avrasya Etüdleri, Sayı: 26, İlkbahar-Yaz 2004, s Millet Liderini Uğurluyor, Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi (Journal of Ataturk), c..iv, Sayı:2, Ocak 2005, s Elifba dan Alfabeye Yeni Türk Harfleri, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, c.2, sayı:4, Aralık 2005, s Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar Hacettepe Üniversitesi Örneği-, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.xxi, Temmuz 2005, sayı: 62 den ayrı basım, s Demokrat Parti Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar, Kebikeç, yıl: 2006, sayı:22, s (Prof.Dr. Mustafa Yılmaz ile birlikte) 12. Atatürk Dönemi Türk Siyasal Elitinin Profili, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), yıl: 2, sayı: 3, Bahar 2006, s Toplumsal Alanda Yapılan Atatürk İnkılapları ve Etkileri, Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Editör: Memet Zencirkıran, Nova Yay., Ankara, 2006, s Yılları Arasında Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar, Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, yıl:19, c.10, sayı:37-38, s (Prof. Dr. Mustafa Yılmaz ile birlikte).

3 15. İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Demokrat Parti Dönemi Türkiye sinde Dış İlişkiler, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), yıl: 2, sayı:4, Güz 2006, s Cumhuriyet in Onuncu Yıl Kutlamaları, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, yıl:5, Sayı:9, Şubat 2007, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, 2007, s Atatürk ün SCF Sonrası Türkiye İzlenimleri, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2007, sayı:34, s.49-72, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, An Identity Construction in Turkish Republic: Law on Family Names, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Ed. Markus Köhbach vd., Wien, 2009, s The Law on Headdress and Regulations on Dressing in the Turkish Modernization, Bilig, Güz 2009, Sayı: 51, s (ssci) 20. Atatürk Dönemi Kitap Dergi ve Gazete Yayıncılığı, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi ( ), c.2, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2009, s (Tuncer Yılmaz ile birlikte) 21. Atatürk Döneminde Radyo, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi ( ), c.2, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2009, s Onuncu Yıl Marşı, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi ( ), c.1, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2009, s İhtilali ve Demokrasi Kültürü, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü ( ), (yayın aşamasında). 24. Demokrat Parti, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü ( ), (yayın aşamasında). 25. Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 29, sayı 1, Haziran 2012, s D.TEBLİĞLER D.1. Uluslararası Tebliğler 1. İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye ( ), Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi, Aralık 2003, Yay.Haz: Mustafa Çöhce-Nilgün İnce-Neşe Çetinoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005, c.1, s Atatürk Dönemi Türkiye sinde Sosyo-Kültürel Değişim, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38) Eylül 2007, Ankara, 2012, s Emniyet Raporlarında Gümülcineli İsmail Hakkı Bey in Faaliyetleri, VI. Uluslar arası Atatürk Kongresi, (10-16 Kasım 2007), Ankara, 2010, s Sonrası Türkiye nin Kırım a Yönelik Faaliyetleri, II. Uluslar arası Türkoloji Kongresi-Kırım Tatarlarının Dünü, Bugünü, Yarını, Mayıs 2008, Kırım, UKRAYNA, Yay.Haz. Fahri Unan, TİKA, 2009, s Harf İnkılabının Türk Basınındaki Yankıları, 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslar arası Sempozyumu, Kasım 2008, Ed: Tülay Alim Baran, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2009, s Çekoslovakya nın İşgali nin Türk Basınındaki Yankıları, II. Uluslar arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, (30 Mayıs-6 Haziran 2010, Kosova, Prizren), Ed: Vecdi Can vd., 2011, c.2, s Viyana daki Türkoloji Çalışmaları, IV. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Mayıs 2011, Türkistan, Kazakistan, Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniv., 2011, s Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın, The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), July 2011, Retz, Wien, Abstracts, s İki Savaş Arası Dönemde Balkanlarda Gençlik Teşkilatları-Macaristan ve Yugoslavya Örneği-, 7. Uluslar arası Atatürk Kongresi, Ekim 2011, Üsküp, Makedonya. D.1.2. Ulusal Tebliğler 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tutum Analizi-Hacettepe Üniversitesi Örneği-, Tarih Öğretimi ve Yeni Yaklaşımlar Ulusal Sempozyumu Ekim 2002, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 2. Yüksek Öğretimde Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu, Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kasım 2005, Editör: Yasemin Doğaner, Ankara, 2005.

4 3. Atatürk İnkılaplarının Temel Dinamikleri ve Toplum, Cumhuriyet Tarihi Söyleşileri, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 5 Mayıs Atatürk İnkılapları ve Toplum, Atatürk ü Anlamak (Panel), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 14 Nisan İstiklal Marşımızın TBMM de Gündeme Gelişi ve Kabul Ediliş Süreci, İstiklal Marşımızın 88. Yaşgününü Kutluyoruz ( ) (Panel), İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü, 12 Mart 2009, İzmir. 6. Türkiye de ve Dünyada Atatürk Devrimleri, (Panel), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 18 Mayıs Cumhuriyetin Kazanımları (Panel), Celal Bayar Üniversitesi, 26 Ekim İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy, Gölbaşı Kaymakamlığı, 12 Mart Atatürk İnkılapları ve Toplum, Atatürk ü Anlamak (Panel), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2 Nisan Atatürk İnkılaplarının Topluma Yansıması ve Toplumda Algılanışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Demokrasi, (Panel), Nevşehir Üniversitesi, 27 Nisan E. EDİTÖRLÜKLER Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kasım 2003, Editörler: Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner, Saime Selenga Gökgöz, Ankara, Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu?, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 8-9 Kasım 2004, Editörler: Mustafa Yılmaz, Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner, Ankara, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Güz 2005, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner 4. Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kasım 2005, Editör: Yasemin Doğaner, Ankara, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Bahar 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner. 6. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Güz 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner F. PROJELER 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi İle İlgili Tutum Analizi- Hacettepe Üniversitesi Örneği-, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, H. Ü. Güdümlü Araştırma Projesi Üyesi, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Kültür Tarihi Çalışma Grubu Proje üyesi, G. DİĞER FAALİYETLER 1. Atatürk İnkılaplarının Toplumsal Hayatta Benimsenme Süreci,Polatlı Kaymakamlığı Atatürkçü Düşüncenin Geliştirilmesi İle İlgi 2003 yılı I. ve II. Altı Aylık Eğitim Planı, Yedinci Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 5-10 Ekim Danışma Kurulu Üyeliği 3. Cumhuriyet in 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları, Bilimsel Toplantı, 23 Aralık 2010, H.Ü., Düzenleme Kurulu üyeliği. 4. Atatürk Araştırma Merkezi İnkılâp Tarihi Çalıştay Üyeliği, 2-4 Şubat 2011, Antalya. H. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 1. Lisans Dersleri AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi) AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi) 2. Yüksek Lisans Dersleri

5 AİT 629 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AİT 630 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3. Doktora Dersleri AİT 701 Atatürkçü Düşünce Sistemi AİT 702 Atatürk ün Büyük Nutku nun Tahlili 4. Danışmanlıklar Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Murat Kılıç, Meşrutiyet ten Cumhuriyet e Bir Aydın Profili: Tekin Alp, Ankara, Yasemin Türkkan, Türk Modernleşmesinde Yeni Adam Dergisi ( ) Ankara, Özkan Karataş, Çok Partili Siyasi Hayata Geçişte Türkiye de Devletçilik Politikası, Ankara, Aytaç Kepir, Ordu Dergisi (Silahlı Kuvvetler Dergisi) , Ankara, Devam Eden Doktora Tezi: Yasemin Türkkan, İspanyol Kaynaklarına Göre Meşrutiyetten Cumhuriyet e Türkiye ( ) Mehmet Çağrı Erdem, Cumhuriyetten Günümüze Askeri Vakıflar ve Türk Savunma Sanayiinin Gelişimine Etkileri Devam Eden Yüksek Lisans Tezi: Sungur Besne, Türk Dış Politikasını Belirleyen Temel Dinamikler ( ) Fırat Öztürk, Amerikan Belgelerinde Ermeni Silahlı Propaganda Faaliyetleri Ali Okur, Arasında Türkiye de Radyo Yayıncılığı I. TV VE RADYO PROGRAMLARI 1. Cumhuriyet ve Eğitim, TRT Radyo1, 29 Ekim Cumhuriyet ve Demokrasi, TRT INT, Değişim Programı, 30 Ekim Cumhuriyet ve Demokrasi konulu açık oturum, TRT Radyo1, 29 Ekim Milli Egemenlik Kavramı ve 23 Nisan, TRT Radyo 1, 23 Nisan Cumhuriyet Kutlamaları, TRT Radyo 1, 29 Ekim 2007.

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yaşar ÖZÜÇETİN İletişim Bilgileri Adres : Telefon : 386 280 4571 Mail : yozucetin@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ACADEMIC ACTIVITIES/ PUBLICATIONS

ACADEMIC ACTIVITIES/ PUBLICATIONS CURRİCULUM VİTAE (CV) Professor NURETTİN GÜLMEZ Contact Information: Phone : 2362013458/3406 E-mail : nurettin.gulmez@cbu.edu.tr Academic Degree: Undergraduate: Ataturk University, Faculty of Science and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / 26.04.1982 3. ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte okul MYO Bölüm Birim Anabilim Dalı (ABD) E-posta Web : Tel : Bilgileri : Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Kişisel Bilgiler : / Hukuk : Prof. Dr. : : : : hasretcomak@superonline.com;

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Eser içerikleri için) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil ERDEMİR Doğum Tarihi ve yeri : 1970 ANTALYA Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doçent Siyasi Tarih Üniversitelerarası

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Dr. Tülay Üstündağ tulayus@hacettepe.edu.tr tulayus@gmail.com http://www.tulayustundag.com Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları

Detaylı

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT Mehmet MERCAN Education: Degree Department University Year B. A. Tarih Atatürk University 1987 M. A. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1994 PH. D. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1998 M. A. Thesis:

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı