Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004"

Transkript

1 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle yzılı uzmn görüşü lınmksızın işlem tesisi hlinde oluşbilecek herhngi bir zrrdn dolyı hiç bir sorumluluk kbul edilmez.

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ I KANUNİ TEMSİLCİ 1 Tnımı 2 Kimler knuni temsilcidir? b c d Yönetim kurulu Yetkinin yönetim kurulu üyelerinden bir kısmın vey kurul dışındn birine bırkılmsı Yönetim kurulu üyelerinden birinin vey bir üçüncü kişinin yetkili syılmsı knuni temsilcilik sıftının devri midir? Limited şirketlerin temsilcileri 3 Knuni temsilcilerin ödevleri 4 Mükelleflerin ödevleri nelerdir? II KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 1 Sorumluluk 2 Geri lbilme (rücu) imknı III KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZALARDAN SORUMLULUĞU 1 Pr cezlrı b c d e Vergi ziyı suçu ve cezsı Hileli suçlrd cez Hileli suçlr iştirk edenlerin cezsı Usulsüzlük cezlrı Özel usulsüzlük cezlrı

3 2 Hpis cezlrı b c 6 y-3 yıl hpis cezsı i) Hpis cezsının pr cezsın çevrilmesi ii) Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge kvrmı 18 y-3 yıl ğır hpis cezsı i) Erteleme ve pr cezsın çevrilme ii) Shte belge kvrmı Pişmnlık hükümlerinden yrrlnm 3 İştirk, zmettirme b c Mddi menft gözeterek iştirk Mddi menft gözetmeksizin iştirk Azmettirme 5 Hngi hllerde pr cezlrı için knuni temsilciye gelinebilir? 6 Hngi hllerde knuni temsilci hpis cezlrı muhtp olbilecektir? 7 Thsilt knunund öngörülen cezlrı b c d e f IV Thsile engel olm suçu Gerçeğe ykırı beynd bulunm suçu Ml edinme ve rtmlrını bildirmeme suçu Vergi borçlusun it ellerindeki mllrı bildirmeme suçu Ml bildiriminde bulunmm hlinde hpsen tzyik İstenen bilgileri vermeme suçu TASFİYE DÖNEMİNDE SORUMLULUK 1 Tsfiye öncesi borçlrdn sorumluluk 2 Tsfiye döneminde kim sorumludur? 3 Tsfiyeden py ln ortğın sorumluluğu 4 Tsfiyeden py lmış bulunn lcklılrın sorumluluğu 5 Tsfiye memurlrının tsfiye dönemi sonrsınd sorumluluklrı

4 V ORTAKLARIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 1 Ortklık pylrı nedeniyle sorumluluk 2 Limited şirket ortklrının sorumluluğu 3 Ortklrın şirkete oln borçlrı nedeniyle sorumluluklrı VI BAŞKASININ FİİLLERİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1 Ödediğiniz KDV yi birkez dh ödemek zorund klbilirsiniz 2 Sizden kesilen stopjı d tekrr ödeyebilir vey indirim olrk dikkte lmybilirsiniz VII YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (YMM LERİN) SORUMLULUĞU 1 YMM lerin Devlete krşı sorumluluğu 2 YMM lerin müşterilerine krşı sorumluluklrı 3 Rücu imknı VIII YABANCI KURUM VE ŞAHISLARIN TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI 1 Vergiler nedeniyle sorumluluk 2 Pr cezlrı nedeniyle sorumluluk 3 Hürriyeti kısıtlyıcı cezlr nedeniyle sorumluluk IX ZAMANAŞIMI 1 Thkkuk zmnşımı 2 Thsil zmnşımı 3 Pr cezlrınd zmnşımı 4 Hpis cezlrınd zmnşımı

5 X İTİRAZ 1 Henüz şirketin tm nlmıyl tkip edilmediği iddisınd bulunulbilir 2 İlgili dönemde yönetici vey ortk olunmdığı iddisı 3 Yönetim kurulu üyesi olmkl birlikte temsil yetkisinin bulunmdığı iddisı 4 Knuni ödevlerin yerine getirilmesinde kusursuzluk iddisı 5 Zmnşımı 6 İtirzın şekli b c XI İşlemi ypn mkm itirz Şikyet yoluyl bir üst mkm itirz Dv çılmsı ÖLÜM 1 Vergi cezlrı 2 Vergi slı XII XIII YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ZAMAN-I İDARE 1 Sorumluluğun zmn bkımındn sınırı 2 Knuni temsilciliğin son ermesi 3 Tescil ve iln zorunlu mudur? 4 Sorumluluk tüm ml vrlığı iledir SONUÇ

6 KAYNAKÇA 1 Vergi Usul Knunu 2 Vergi Usul Knunu Genel Tebliğleri 3 Amme Alcklrının Thsil Usulü Hkkınd 6183 Syılı Knun (AATUHK) syılı Knun Tebliğleri 5 Knuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu Turgut Cndn, Mliye ve Hukuk Yyınlrı, Ankr, Ksım Psport Knunu

7 I KANUNİ TEMSİLCİ 1 Tnımı Bu çlışmmızd knuni temsilcileri dh ziyde limited ve nonim şirketlerin ortk ve yöneticileriyle sınırlı olrk ele lcğız. Bu çıklmy göre; vergi knunlrı bkımınd knuni temsilci, mükellef ve vergi sorumlulrının vergi ile ilgili ödevlerinin zmnınd ve eksiksiz yerine getirilmesi konusund, vergi knunlrıyl yükümlü kılınn kişi olrk tnımlnbilir. 2 Kimler knuni temsilcidir? Yönetim kurulu Genel olrk şirketin temsili yetkisi yönetim kurulun ittir. Knun vey n sözleşme ile temsil yetkisi verilen bu orgnlrın dışındkiler, örneğin, nonim şirketlerin ortklrı ve kurucu ortklrı, şirketin vergi ile ilgili ödevlerinden knuni temsilciler gibi sorumlu tutulmzlr. Temsil yetkisi, tüzel kişinin mcın ve konusun uygun her türlü işleri ve hukuki işlemleri, tüzel kişi dın, ypm ve tüzel kişinin ünvnını kullnm hkkı verir. b Yetkinin yönetim kurulu üyelerinden bir kısmın vey kurul dışındn birine bırkılmsı Knunun izin verdiği durumlrd, nsözleşme hükümleriyle y d yönetim ve genel kurullrının krrlrı ile yönetim kurulunun sınırlı syıd üyesine vey bu kurul dışınd bir kişiye bırkılbilir. Örneğin; Türk Ticret Knununun 317 nci mddesine göre, nonim şirket, yönetim kurulu trfındn temsil edilir. Bunun birlikte, şirket ess mukvelesinde, bu yetki, yönetim kurulu üyeleri rsınd tksim edilebileceği gibi, üyelerden ylnızc birine de bırkılbilir. Htt, temsil yetkisinin, şirkette py shibi olmyn müdürlere bırkılmsı d olnklıdır (TTK. Md. 319). Temsil yetkisinin yönetim kurulu üyelerinden birine vey birkçın y d yönetim kurulu üyesi olmyn müdüre, kısmen vey tmmen bırkılmsı durumund, diğer üyelerin, terkettikleri temsil yetkisini herhngi bir nedenle kullnmlrın olnk yoktur. Sdece, bu yetkinin gereği gibi kullnılıp kullnılmdığını denetleyebilirler. Anck, yetkinin gereği gibi kullnılmmsındn dolyı sorumlu tutulmzlr (TTK. Md.336). Bu nedenle, kendisine temsil yetkisi bırkılnlrın tüzel kişinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmemelerinden dolyı (temsil yetkisini devreden) diğer üyelerin sorumlu tutulmmlrı gerekir. Anck; üzerinde temsil yetkisi bulunmyn yönetim kurulu üyelerinin bu sıftlrı devm ettiğinden, yerine getirilmesi krr orgnı sıftıyl yönetim

8 kurulun it oln vergi ödevlerinin yerine getirilmemesinden dolyı, koşullrı vrs, bu üyeler de sorumlu tutulbilirler. c Yönetim kurulu üyelerinden birinin vey bir üçüncü kişinin yetkili syılmsı knuni temsilcilik sıftının devri midir? İlgili knun, tüzük vey nsözleşme ile kim knuni temsilci olrk belirlenmişse, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerini o yerine getirmek zorunddır. Anonim şirketlerin temsil yetkisinin bir vey birkç yönetim kurulu üyesine vey yönetim kurulu üyesi olmyn müdüre devri örneğinde, idre ve temsil yetkisinin şirket yönetim kurulun it olduğunu söyleyen de (TTK Md. 317); bu yetkinin, yönetim kurulu üyelerinin bir vey birkçın y d yönetim kurulu üyesi olmyn müdüre devrine olnk sğlyn d knundur (TTK. Md. 319). Knunun öngördüğü usule uygun olrk müdür tyin edildiğinde, şirketi temsil ve idre yetkisi rtık yönetim kurulu üyelerine değil, bu müdüre ittir. Dolyısıyl; ortd, knuni temsilcilik sıftının getirdiği yükümlülük ve sorumluluklrın devri değil; sıftın kendisinin devri sözkonusudur. Knuni temsilcilik sıftı, özel knun, tüzük ve nsözleşme hükümlerine göre kimde ise, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme görevi ve bu ödevlerin yerine getirilmemesinden doğn sorumluluk d onddır. Essen; knuni temsilcilik sıftının devredilemeyeceği kbul edilecek olunurs, yönetim kurulu üyesi olmyn, htt ortklık sıftı dhi bulunmyn şirket müdürünün Vergi Usul Knununun 10 uncu mddesi uyrınc sorumlu tutulmsı olnksızlşır. Oys; uygulm, şirket müdürünün nıln mddeye göre sorumlu tutulbileceği yolunddır. d Limited şirketlerin temsilcileri Türk Ticret Knunun 540. mddesinin ilk fıkrsın göre, ksi krrlştırılmdıkç, ortklr, hep birlikte, müdür sıftıyl limited şirketin işlerini idreye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlr. Aynı mddenin ikinci fıkrsın göre de, şirket mukvelesi vey umumi heyet krrı ile limited şirketin idre ve temsilinin ortklrdn birine vey birkçın bırkılmsı olnklıdır. Görüldüğü üzere, kendilerine, knunl şirketi idre ve temsil yetki ve görevi verilen limited şirket ortklrı, yine knunun izni ile, bu yetki ve görevlerini şirket mukvelesinde vey umumi heyet krrın dynrk diğer ortk vey ortklr devredebilmektedirler. Üzerlerindeki idre ve temsil yetki ve görevini diğer ortk vey ortklr devreden limited şirket ortklrının, ortklıktn bşk sıftlrı klmmktdır. Dnışty Dördüncü Diresinin vermiş olduğu krrınd ( gün ve E:1991/3763, K:1992/3923) d çok çık biçimde orty konulduğu üzere, üzerinde limited şirketi idre ve temsil yetki ve görevi bulunmyn, bu yetki ve görevini sözleşme vey genel kurul krrı ile devreden ortğın, limited şirketin ödenmeyen vergi borcundn dolyı knuni temsilci gibi sorumlu tutulmsı olnklı değildir. 3 Knuni temsilcilerin ödevleri Bir tüzel kişilik oln şirketlerin vergi mükellefi vey vergi sorumlusu (bir bşksındn vergi kesip ytırmkl yükümlü) olmlrı hlinde, şirketlere düşen ödevler bunlrın knuni temsilcileri trfındn yerine getirilirler.

9 4 Mükelleflerin ödevleri nelerdir? Şirkete düşen ödevlerin knuni temsilci trfındn yerine getirileceğini belirtmiştik. Bu şmd kbc şirketlerin vergi ile ilgili ödevleri üzerinde durmk gerekiyor. Bildirim mükellefiyeti İşe bşlmyı bildirme, Değişiklikleri, İşi bırkmyı bildirme, Tsfiye ve iflsı bildirme, Nkli bildirme, Ölümü bildirme, Bin ve rzideki değişiklikleri bildirme, Defter tutm mükellefiyeti Vesik lm, düzenleme mükellefiyeti Muhfz ve ibrz mükellefiyeti Bilgi verme mükellefiyeti. Yukrıd n bşlıklrı itibriyle özetlediğimiz tüm bu mükellefiyetlerin mcı verginin tm ve zmnınd beyn ve ödenmesine yöneliktir. II KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 1 Sorumluluk Bu ödevlerine yerine getirilmemesi yüzünden şirketten lınmyn vergi ve bun bğlı gecikme zmmı, gecikme fizi, cez vb. lcklr, knuni ödevleri yerine getirmeyen knuni temsilcilerin vrlıklrındn lınır. 2 Geri lbilme (rücu) imknı Şirketin knuni temsilcisinin, bu şekilde ödedikleri vergiler için şirkete bşvurbilme hkkı vrdır. Anck, knuni temsilciye şirketin ml vrlığındn tkibe konu borcun lınmmış olmsı nedeniyle bşvurulmuş olduğundn, uygulmd, ödenen bu tür borçlrın şirketten geri lınbilirliği şüphelidir. III KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZALARDAN SORUMLULUĞU Vergi knunlrınd pr cezlrı ynınd hpis cezlrı d öngörülmüştür. Cezlrın şhsiliği prensibi uyrınc hpis cezlrı fiilleri işleyenler hkkınd uygulnırken pr cezlrınd dh frklı kriterler söz konusu olcktır.

10 1 Pr cezlrı Vergi ziyı suçu ve cezsı: Cez, eksik ödenen verginin bir ktın, bu verginin normlde ödenmesi gerektiği trihten cezy ilişkin ihbrnmenin düzenlendiği trihe kdr ½ gecikme fizi (şu n gecikme fizi ylık %4, dolyısıyl %2) uygulnmk suretiyle hesplnır. Tespit ne kdr geç ypılırs gecikme fizi tutrı d o kdr rtcktır. b Hileli suçlrd cez: Verginin eksik ödenmesi, knund trif edilen bir kısım hileli fiillerle gerçekleştirilmiş ise vergi ziyı cezsı üç ktı lınır. c Hileli suçlr iştirk edenlerin cezsı: Hileli suçlr iştirk edenlere de sıl suçluy uygulnn vergi ziyı cezsı kdr cez uygulnır. d Usulsüzlük cezlrı: Knund trif edilmiş fiillerin işlenmesi hlinde, bu fiil için öngörülmüş cezlr uygulnmktdır. e Özel usulsüzlük cezlrı: Ftur ve benzeri evrk verilmemesi ve lınmmsı ile diğer bir kısım şekil ve usul hükümlerine uyulmmsı hlinde verilecek cezlr yrıc düzenlenmiştir. Özel usulsüzlük olrk trif edilen fiillerin cezsı usulsüzlüğe göre dh ğırdır. 2 Hpis cezlrı 6 y-3 yıl hpis cezsı: Defter ve kyıtlrd hesp ve muhsebe hileleri ypılmsı, İlgisiz kişiler dın hesp çm, Kyıtlrı bşk defterlerde izleme, Defter, kyıt ve belgeleri thrif etme vey gizleme, Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge düzenleme vey kullnm, hllerinde ltı ydn üç yıl kdr hpis cezsın hükmolunbilir.

11 i) Hpis cezsının pr cezsın çevrilmesi Bu cez pr cezsın çevrilebilir, nck ertelenemez. Hpis cezsı pr cezsın çevrilirken her bir gün için sgri ücretin bir ylık brüt tutrının yrısı ess lınır. ii) Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge kvrmı Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge, gerçek bir mumele vey durum dynmkl birlikte bu mumele vey durumu mhiyet vey miktr itibriyle gerçeğe ykırı şekilde ynsıtn belgedir. Alt, üst nüshlrd frklı tutrlr yer verilmesi, Belgenin dh yüksek vey düşük tutrl tnzimi, Belgenin dh yüksek vey düşük miktrlrl tnzimi bu durum örnek olrk verilebilir. Bu çerçevede değerlendirilebilecek işlemlerin yoğun olrk cereyn ettiğini düşünüyoruz. b 18 y-3 yıl ğır hpis cezsı: Defter, kyıt ve belgeleri yok edenler, Defter shifeleri yerine bşk yprklr koynlr, Shte belge düzenleyenler, Shte belge kullnnlr, Mliye Bknlığı ile nlşmsı olmdığı hlde belge bsnlr, Belgeyi shte olrk bsnlr, hkkınd 18 ydn üç yıl kdr ğır hpis cezsı uygulnır. i) Erteleme ve pr cezsın çevrilme Bu ceznın pr cezsın çevrilmesi vey ertelenmesi konusund genel hükümler cri olcktır. ii) Shte belge kvrmı Shte belge, gerçek mumele vey durum olmdığı hlde bunlr vrmış gibi düzenlenen belgedir. Uygulmd shte belge kullnımı d oldukç yygındır. Vergi mtrhını zltmk, Bir kısım belgelenemeyen giderler yerine kim olmk,

12 Dh z KDV ödemek, Dh fzl KDV idesi lmk, Diğer teşviklerden fydlnmk, Vergi idesi lbilmek vb. nedenlerle shte belge kullnılbilmektedir. c Pişmnlık hükümlerinden yrrlnm Yukrıd ve b bentlerinde özetlenen suçlrı ilgili mkmlr bildirenler hkkınd bu cezlr uygulnmz. 3 İştirk, zmettirme Mddi menft gözeterek iştirk: Hileli vergi suçlrınd, knund trif edilen fiillerin icrsın mddi bir menft temini gyesiyle iştirk hlinde iştirk eden o fiile mhsus hpis cezsı ile cezlndırılır. b Mddi menft gözetmeksizin iştirk: Hileli vergi suçun mddi bir menft gözetmeksizin iştirk edenlere, ilgili fiil için knund öngörülen ceznın ¼ ü hükmolunur. c Azmettirme: Hileli vergi suçlrını işlemeye zmettirenlere de fiile mhsus cez hükmolunur. 4 Hngi hllerde pr cezlrı için knuni temsilciye gelinebilir? Şirketin ml vrlığındn krşılnmyn pr cezlrı için, knuni ödevlerini yerine getirmeyen knuni temsilcilerin ml vrlıklrın yönelinebilecektir. 5 Hngi hllerde knuni temsilci hpis cezlrın muhtp olbilecektir? Cezlrın şhsiliği prensibi gereği, hürriyeti bğlyıcı cezlrın doğrudn fiilleri işleyenler için hükmolunck olmsı tbiidir. Anck şirketin ortk ve şirketi temsile yetkili yöneticileri her zmn, menftin trfı olmlrındn hreketle, işletmede işlenen suçlrdn dolyı kolyc suçlnbilecekler, kendilerini de svunmlrı koly olmycktır.

13 6 Thsilt knunund öngörülen cezlr Thsile engel olm suçu: Vergi vb. kmu lcğının thsili için tkip mumelelerine bşlnmış, thsile engel olmk vey zorlştırmk mksdıyl mllrın bir kısmı vey tmmı stılmk vey gizlenmek vb. usullerle yok edilir ve lcğın thsili mümkün olmzs bu fiilleri işleyenlere hpis cezsı uygulnır. i) Üç ydn üç yıl kdr hpis (kçırıln ml fhiş vey z değilse), ii) Dörtbuçuk ydn dört buçuk yıl kdr hpis (kçırıln ml fhiş ise), iii) Bir buçuk ydn bir buçuk yıl kdr hpis (kçırıln ml z ise) cezsın hükmolunbilir. b Gerçeğe ykırı beynd bulunm suçu: Vergi vb. kmu lcklrı için tkibe geçen idreler y borcun ödenmesini y d ml bildiriminde bulunulmsını isterler. Ml bildiriminde bulunulmuş nck bildirimin gerçeği ynsıtmdığı sonucun vrılmışs gerçeğe ykırı bildirimde bulunnlr bir ydn bir seneye kdr hpis cezsı verilir. c Ml edinme ve rtmlrını bildirmeme suçu: Ml bildiriminden sonr, vergi borcu bitene kdr edinilen ml ve gelirlerin idreye bildirilmesi zorunluluğu vrdır. Bu zorunluluk yerine getirilmezse ve bu nedenle thsilt engellenmiş vey zorlşmış ise bir ydn bir yıl kdr hfif hpis cezsı verilir. d Vergi borçlusun it ellerindeki mllrı bildirmeme suçu: Tlebe rğmen, vergi borçlusun it olup ellerinde ml bulunnlrın bu mllrı idreye bildirmemesi hlinde 15 günden 6 y kdr hfif hpis cezsı verilir. e Ml bildiriminde bulunmm hlinde hpsen tzyik: Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve ml bildiriminde de bulunmdığı tkdirde ml bildiriminde bulununcy kdr bir defy mhsus olmk ve üç yı geçmemek üzere hpisle tzyik olunur.

14 f İstenen bilgileri vermeme suçu: Mlı olmdığını bildiren borçlu en geç 15 gün içinde en son merkez ve iş dreslerini, vrs diğer devmlı mükellefiyetleri bulunduğu idreleri bildirmek mecburiyetindedir. Mkul bir özre dynmdn bu görevi yerine getirmeyenler bir y kdr hfif hpis cezsı ile cezlndırılır. IV TASFİYE DÖNEMİNDE SORUMLULUK 1 Tsfiye öncesi borçlrdn sorumluluk Şirketin tsfiye ediliyor vey edilmiş olmsı knuni temsilcilerin tsfiyeye giriş trihinden önceki zmnlr it sorumluluklrını kldırmz. 2 Tsfiye döneminde kim sorumludur? Tsfiye memurlrı tsfiye döneminde doğn vergi vb. yükümlülüklerden ilk elde sorumludurlr. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeden lcklılr ödeme vey ortklr pylştırm ypmzlr. Aksi tkdirde ödenmemiş oln bu vergilerin sıl ve zmlrı ile cezlrındn şhsen ve müteselsilen sorumlu olurlr. 3 Tsfiyeden py ln ortğın sorumluluğu Vergi sıl ve zmlrı, kendilerine pylştırm ypıln ortklrdn d rnılbilir. Ortklrdn thsil edilmiş oln vergi sıllrı için yrıc tsfiye memurlrın mürct olunmz. Tsfiye memurlrı, ödedikleri vergiler nedeniyle, tsfiyeden py lmış bulunn ortklr bşvurbilir. 4 Tsfiyeden py lmış bulunn lcklılrın sorumluluğu Tsfiye memuru, şhsen krşıldığı vergileri, py lmış bulunn ortklrdn krşılymmışs, lcklrını tmmen vey kısmen thsil etmiş lcklılr bşvurbilecektir.

15 5 Tsfiye memurlrının tsfiye dönemi sonrsınd sorumluluklrı Tsfiye sonrsı, kurl olrk tsfiye olunn şirketin hesplrı vergi incelemesine tbi tutulur. İncelemenin neticesi tsfiye memurun bildirilir. İnceleme rporun göre thsili gereken vergilerin tmmı thsil edilene kdr tsfiye memurunun sorumluluğu devm eder. V ORTAKLARIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 1 Ortklık pylrı nedeniyle sorumluluk Anonim şirket ortklrı, vergi borçlrı nedeniyle ilk etpt thhüt ettikleri sermye pyı nispetinde sorumludurlr. Dh önceki bölümlerde şirketi temsil yetkisi bulunn ortklrl ilgili çıklmlrımız d dikkte lındığınd bunun nlmı, şirketi temsil yetkisi bulunmyn ortklr için (limited şirket ortklrı hriç) sorumluluğun sınırlı olduğudur. 2 Limited şirket ortklrının sorumluluğu Limited şirket ortklrı, şirketten thsil imknı bulunmyn vergi borçlrındn sermye hisseleri ornınd doğrudn doğruy, tüm mlvrlıklrı ile sorumludurlr. Doğrudn doğruy sorumluluğun nlmı şhsi ml vrlığı ile sorumluluktur. Dolyısıyl, limited şirket ortklrı kusurlu olsun olmsınlr borçlrdn dolyı sorumlu tutulbileceklerdir. Bu nedenle diğer şirket tiplerine nzrn limited şirket ortklığı dh riskli hle gelmiştir. 3 Ortklrın şirkete oln borçlrı nedeniyle sorumluluklrı Şyet yönetici vey ortklrın şirkete borçlrı vrs, lcklı vergi idresi bu yöneticiler ve ortklr nezdinde de tkibe geçebileceklerdir. Böyle bir tkip için kusur, knuni ödevleri yerine getirmiş olm vey lcğın şirket ml vrlığındn thsil edilememiş olmsı vb. şrtlr rnmyck, doğrudn tkibt geçilebilecektir.

16 VI BAŞKASININ FİİLLERİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1 Ödediğiniz KDV yi birkez dh ödemek zorund klbilirsiniz Ml vey hizmet stın lırken ftur bedeli ile birlikte ödediğiniz KDV, krşı trfç Devlete intikl ettirilmemişse bu KDV nin trfınızdn tekrr ödenmesi tlebi ile krşı krşıy klbilirsiniz. Mli İdrenin yklşımının ksine yrgıd bir ilişkinin vrlığı rnmktdır. Yrgı krrlrın göre, ml vey hizmet gerçekten lınmış, bedel de gerçekten ödenmiş ve bu konulrd d ihtilf yok ise KDV nin tekrr rnmycğı görüşündedir. Yönetici ve ortklr için doğrudn bir sorumluluk söz konusu olmmkl birlikte, şyet böyle bir tleple krşılşn şirket tlebe konu vergiyi ödeyemezse ortk vey yöneticilerin ml vrlıklrın yönelinilebilecektir. 2 Sizden kesilen stopjı d tekrr ödeyebilir vey indirim olrk dikkte lmybilirsiniz Aynı hukuki düzenleme çerçevesinde, Hzine ye intikl etmeyen verginin indirim y d idesi söz konusu olmz. yklşımındn hreketle, KDV dekine benzer işlemlerle krşılşmnız mümkün olbilecektir. KDV konusund yptığımız çıklmlrın burd d geçerli olduğunu düşünüyoruz. VII YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (YMM LERİN) SORUMLULUĞU 1 YMM lerin Devlete krşı sorumluluğu 3568 syılı Knun ve Vergi Usul Knunu hükümleri çerçevesinde, YMM ler, tsdik ettikleri dönem ve konu ile sınırlı olmk üzere, tsdikini yptıklrı şirketlerin, dh sonr incelenmesi neticesinde orty çıkn ilve vergi, cez ve fizlerinden dolyı müşterek, müteselsil sorumludurlr. 2 YMM lerin müşterilerine krşı sorumluluklrı Tsdik edilen dönemle ilgili olrk dh sonr ilve vergi, cez, fiz ödemek zorund kln mükellefler, kendilerini zrr uğrttığı gerekçesi ile, özel hukuk hükümleri çerçevesinde, ödedikleri cez ve fizlerin kısmen vey tmmen YMM trfındn krşılnmsı tlebiyle yrgıy bşvurbileceklerdir. 3 Rücu imknı Müteselsil sorumluluk çerçevesinde vergi idresine vergi vey cez ödeyen YMM, hksız ödediğini düşündüğü kısım için mükelleften tlepte bulunbilecektir.

17 Bu konud orty çıkbilecek çekişme özel hukuk kurllrın göre yrgıd çözümlenebilecektir. VIII YABANCI KURUM VE ŞAHISLARIN TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI 1 Vergiler nedeniyle sorumluluk Knuni ve iş merkezi Türkiye dışınd bulunn bir kurum y d kişinin Türkiye deki temsilcisi, bu kurum vey kişinin ödenmemiş vergilerinden sorumludur. 2 Pr cezlrı nedeniyle sorumluluk Pr cezlrının tkibinde vergilerde olduğu gibi hreket edilir. İlk etpt şirketin ml vrlıklrın gidilir. Dh sonr, knuni ödevlerini yerine getirmemiş oln temsilciye yönelinilebilinir. 3 Hürriyeti kısıtlyıcı cezlr nedeniyle sorumluluk Cezlrın şhsiliği prensibi gereği, temsilci nck işlediği fiiller nedeniyle cezlndırılbilecektir. IX ZAMANAŞIMI Sorumluluk sonsuz kdr sürmeyecektir. 1 Thkkuk zmnşımı Vergi lcğının doğduğu tkvim yılını tkip eden yılın bşındn bşlyrk beş yıl içinde mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zmn şımın uğrrlr. 2 Thsil zmnşımı Vergi lcğı, vdesinin rstldığı tkvim yılını tkip eden yılın bşındn itibren 5 yıl içinde thsil edilmezse zmn şımın uğrr. 3 Pr cezlrınd zmnşımı Bşt Türk Cez Knunu olmk üzere hususi knunlrındki hükümler mhfuzdur. Vergi Usul Knunund zikredilen, Vergi ziyı, Özel usulsüzlük,

18 cezlrınd d zmn şımı izleyen yılın bşındn bşlyrk beş yıldır. Usulsüzlük cezlrınd ise, usulsüzlüğün ypıldığı yılı tkip eden yıldn bşlmk üzere iki yıldır. 4 Hpis cezlrınd zmnşımı Türk Cez Knunundki zmn şımı hükümleri geçerlidir. X İTİRAZ Ortğı vey yöneticisi olduğu şirketin borçlrı nedeniyle vergi idresinin tkibine mruz kln kişilerin itirz hkkı her zmn mevcuttur. 1 Henüz şirketin tm nlmıyl tkip edilmediği iddisınd bulunulbilir Öncelikle şirketin ml vrlığın yönelinmeli, borcun şirketin ml vrlığındn lınmmsı, lınm imknının bulunmmsı hlinde ortk vey yöneticinin tkibine bşlnılmlıdır. 2 İlgili dönemde yönetici vey ortk olunmdığı iddisı Gerekli belgelerle ilgili dönemde yönetici vey ortk olunmdığı orty konulbilirse tkip durdurulbilecektir. 3 Yönetim kurulu üyesi olmkl birlikte temsil yetkisinin bulunmdığı iddisı Yönetim kurulu krrlrı ve imz sirkülerleriyle, yönetim kurulund bulunmkl birlikte temsil yetkisinin bulunmdığını isptlyn yönetim kurulu üyesi tkipten kurtulbilir. 4 Knuni ödevlerin yerine getirilmesinde kusursuzluk iddisı Kusursuzluk orty konulbilirse tkipten kurtulmk mümkün olbilecektir. 5 Zmnşımı Şyet tkibi ypıln borç zmn şımın uğrmışs, bu durumun ileri sürülmesi ile tkip durur. 6 İtirzın şekli İşlemi ypn mkm itirz Yzılı olrk bşvurulmlıdır. Vergi/cez ihbrnmesi ile tkip ypılıyors 30 gün, ödeme emri tebliğ edilmiş ise 7 gün içinde idrenin kydındn geçmiş bir dilekçe ile itirzd bulunulbilir.

19 60 gün içinde cevp verilmemiş vey bu süre içinde olumsuz cevp verilmiş ise bir üst merciye şikyet yoluyl itirz edilebilir. b Şikyet yoluyl bir üst mkm itirz 60 günlük itirz süresini tkiben bir üst mkm yzılı bşvurud bulunulur. 60 gün içinde cevp verilmez vey olumsuz cevp verilirse dv çılmlıdır. c Dv çılmsı İtirz ve şikyetler dv çm süresini durdururlr. Anck, 60 r günlük sürelerin bitimiyle dv çm süresi durduğu yerden işlemeye devm eder. Bu nedenle şikyet yoluyl itirzın d olumsuz neticelenmesi hlinde vergi mhkemesinde dv çılmsı gerekecektir. XI ÖLÜM 1 Vergi cezlrı Ölüm hlinde vergi cezlrı düşeceğinden, ortk vey yöneticilerin terekesinin cezlr nedeniyle ölüm sonrsı tkibinin durcğını düşünüyoruz. 2 Vergi slı Borçlunun ölümü hlinde, mirsı reddetmemiş mirsçılr hkkınd d tkip devm eder. Mirsın tutuln defter mucibince kbulü hlinde, mirsçı, deftere kydedilmemiş ols dhi vergi borcundn mirstn kendisine düşen miktr ile mesuldür. XII YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI Vergi idresi, ortk vey yöneticiyi tkibe bşldığınd bir tedbir olrk yurt dışın çıkış ysğı getirebilir. XIII ZAMAN-I İDARE Kurl olrk ortk vey yönetici ortk vey yöneticilik sıftının devm ettiği dönemle sınırlı olrk sorumludur. Diğer bir deyişle, sdece kendi zmn-ı idresinde orty çıkn vey kendi zmn-ı idresi ile ilgili dh sonr orty çıkn vergi ve cezlr nedeniyle sorumlu tutulbilecektir.

20 1 Sorumluluğun zmn bkımındn sınırı Knuni temsilcinin temsil edilenin vrlığındn tmmen vey kısmen lınmyn vergi borcundn (ve bu borc bğlı diğer borçlrdn) dolyı sorumluluğu, knuni temsilcilik sıftının devmı süresince sözkonusudur; bu sıftın kznıldığı trih ile yitirildiği trih rsınd kln vergilendirme dönemlerini kpsr. Bu trihten önceki ve sonrki vergilendirme dönemlerine it olup yerine getirilmeyen vergi ödevlerinden dolyı, knuni temsilci sorumlu tutulmz. Bu iki trih, knuni temsilcinin sorumluluğunun zmn bkımındn sınırını oluşturmktdır. Bununl birlikte; Dnışty ın istisni nitelikteki kimi krrlrınd, knuni temsilcinin sorumluluğunun bu zmn sınırının ötesine tşırıldığı d görülmektedir. Dn.3.D., , E:1990/1774, K:1991/2451, Dnışty Dergisi, S.84-85, sh.186; Uzlşm tlep edilerek uzlşılmsı sonucund kesinleşen vergilerin şirket ml vrlığındn thsil edilememesi hlinde, uzlşn knuni temsilcinin sorumlu tutulmsı gerekeceği; bu nedenle, slt görev yptığı döneme ilişkin olmsı sebebiyle, eski knuni temsilci dın ödeme emri düzenlenmesinde isbet bulunmdığı hk. 2 Knuni temsilciliğin son ermesi Knuni temsilcilik sıftının kybedilmesi; ölüm, istif, zil, görev süresinin son ermesi, ortklıktn çıkrılm vs. ile olur. Ölüm hli dışınd, knuni temsilcinin bu sıftının son ermiş syılbilmesi için, on bu sıftı veren görevle ilişkisi özel knund, tüzükte vey nsözleşmede öngörülen usule uygun olrk kesilmiş bulunmlıdır. 3 Tescil ve iln zorunlu mudur? İstif, zil vey ortklıktn çıkrılm ile yönetim kurulu üyeliği, dolyısıyl d, knuni temsilcilik sıftının son ereceğini düşünüyoruz. Slt, iyi niyetli üçüncü kişileri korumk mcıyl Türk Ticret Knunu nd öngörülen tescil ve iln ilişkin hükümlere dynılrk, knuni temsilcilik sıftı son eren ve bu yüzden, bu sıftın gerektirdiği görevlerine yerine getirme ve yetkilerini kullnm olnğı bulunmyn üyenin, bu trihten tescil ve iln trihine kdr geçecek süre zrfınd d, Vergi Usul Knunu nun 10 uncu mddesine göre sorumlu kbul edilmesi mümkün değildir. Yönetim kurulu üyeliğinden yrıln knuni temsilci ile ilgili olrk; Durumunun ticret sicilinde tescil ve ilnındn sonrki dönemlere it vergi borcundn dolyı hiçbir biçimde sorumlu tutulmycğı, Yönetim kurulu üyeliğinden yrıldığı trih ile bu durumun tescil ve ilnının gerçekleştirildiği trih rsındki dönemlere it vergi borcundn ise, bu trihler rsınd knuni temsilcilik görevini yerine getirebilecek durumd bulunmsı (ve diğer koşullrın d gerçekleşmesi) koşuluyl sorumlu tutulbileceği,

21 Yönetim kurulu üyeliğini kzndığı trih ile üyelikten yrıldığı trih rsındki dönemlere it vergi borcund ise, (koşullrı vrs) sorumlu olcğı, sonucun vrılır. 4 Sorumluluk tüm mlvrlığı iledir Knuni temsilci, koşullrının bulunmsı durumund, temsil ettiği vergi mükellefi vey sorumlusunun vergi borcundn dolyı tüm mlvrlığı ile sorumludur. Temsil ettiği tüzel kişinin sermyesinde belli bir pyının bulunmsı ve özel hukuk hükümlerine göre tüzel kişinin lcklılrın krşı sermye pyı ile sorumlu olmsı, bu durumu değiştirmez. Diğer bir nltıml; knuni temsilci, sorumluluktn kurtulmk için tüzel kişinin sermyesindeki py ornını ileri süremez. Alcklı vergi diresi, temsil edilen sıl borçludn kısmen vey tmmen thsil edemediği vergi lcğının tmmen thsiline kdr knuni temsilcinin tüm ml vrlığın, lck ve hklrın bşvurbilir. SONUÇ Umrız bu çlışmmız ortk vey yöneticilerin vergi lnındki ğır sorumluluklrının nlşılmsın, bu konud gereksiz yük lmlrının engellenmesine, hklrının kullnımın yrdımcı olur.

22 PricewterhouseCoopers Türkiye Ofisleri ve Kontklr İstnbul Süleymn Seb Cd. No: 48 BJK Plz B Blok K Akretler, Beşiktş, İSTANBUL Telephone : (90-212) Fcsimile : (90-212) Büyükdere Cd. Kocbş İş Hnı No: 111 Kt: Gyrettepe, İstnbul Telephone : (90-212) Fcsimile : (90-212) Ankr Pris Cd. No: 12/ Kvklıdere, Ankr Telephone : (90-312) Fcsimile : (90-312) İzmir Hürriyet Bulvrı, Kvl Plz No: 4/1 K. 6/605, Alsnck, İzmir Telephone : (90-232) Fcsimile : (90-232) Kontk İsimler : Zeki Gündüz, Ortk Tel: Fx: Ezgi Türkmen Tel: Fx:

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu metindeki

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları. Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı

Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları. Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı I. Kanuni Temsilci Tanımı Bu çalışmamızda kanuni temsilcileri daha ziyade limited

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE SORUMLULUKLARI

VERGİ USUL KANUNU VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE SORUMLULUKLARI VERGİ USUL KANUNU VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE SORUMLULUKLARI Mehmet YÜCEL * 1.GİRİŞ Devlet ile, fert ve kurumlar arasında

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 Konu: KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN 6183 SAYILI KANUN UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN 5. VE 6. FIKRALARI ANAYASA

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP:

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4)

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) TEBLİĞ Gümrük Müsteşrlığındn : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) Amç MADDE 1- (1) Bu Teliğin mcı, eşyyıkendisi nihi kullnım ti tutmyck ithltçılrın nihi kullnım uygulmsındn yrrlnmsın ve nihi

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net UÇAK KRİZİ TÜRKİYE'YE YARADI! U çk krizi Türkiye'ye yrdı!ankr ile Moskov rsınd yşnn uçk krizine rğmen, Rus buğdy ihrctçılrı Türkiye pzrını kybetmemek için fiyt indirimine gitti.jeruslem Post un hberine

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU Mustafa YAVUZ 20 * ÖZ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, limited şirketlerin mal varlığından

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir RASYONEL SAYILAR 0 ve, Z olmk üzere şeklindeki syılr rsyonel syı denir. 0 0 tn ımsız 0 0 elirsiz 0 sit kesir ileşik kesir Genişletilerek vey sdeleştirilerek elde edilen kesirlere denk kesirler denir. Sıfır

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan:

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: T.C. D Ş T Y LTC DİRE Ess o : 2008/3365 Krr o : 20/6 Dvcı : Türk Mühendis ve Mimr Odlrı Birliği Veki li Selnik Cd. o:9/ Kızıly/KR yerde) DvcıYnındDvy Ktıln: : v.urten Çğlr Ykış (ynı Mus Kiper Çınrlı Mh.

Detaylı

Sirküler no: 070 İstanbul, 1 Temmuz 2009

Sirküler no: 070 İstanbul, 1 Temmuz 2009 Sirküler no: 070 İstanbul, 1 Temmuz 2009 Konu: 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun ceza hükümlerinde yapılan değişiklikler.

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Tasfiye Edilmiş Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ceza Kesilebilir mi? 12 Ağustos 2015

Tasfiye Edilmiş Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ceza Kesilebilir mi? 12 Ağustos 2015 Tasfiye Edilmiş Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ceza Kesilebilir mi? 12 Ağustos 2015 I- GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen şartları yerine getirerek kurulan A.Ş, Ltd. Şti. vb. kurumlar vergisi mük

Detaylı

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI EK 14 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI A. GENEL AÇIKLAMA I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI Gümrük Beynnmesi formlrı, y sekiz nüshlı (Ek 1) ir tkım y d dört nüshlı (Ek 2) iki tkım şeklinde sekiz

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Bşknlığı. GUP ELEKTİK MÜH. ELEKTİK- ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ENEJİ VE TBİİ KYNKL

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Hoş geldiniz! Mercury ürününüzün mksimum performns ve ekonomi ile en üst seviyede çlışmsı için uygun bkım ve ilgi çok önemlidir. Ekteki Ml Shibi Kyıt Krtı, problemsiz ile eğlencenizin nhtrıdır. Tm grnti

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNM : 22 YASAMA YILI : T. B. M. M. TUTANAK DRGİSİ CİLT : 66 25 inci Birleşim 2 Arlık 2004 Perşembe İÇİNDKİLR Syf I. - GÇN TUTANAK ÖZTİ 4 II. - GLN KAĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GNL KURULA SUNUŞLARI 7,2

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI DOĞRULTUSUNDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI DOĞRULTUSUNDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI DOĞRULTUSUNDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU 1. KONU Bir devletin temel egemenlik haklarından birisinin de vergi koymak ve almak olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle devletler,

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN* 25 1. GİRİŞ Şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticaret Kanunumuza göre,

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı