Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004"

Transkript

1 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle yzılı uzmn görüşü lınmksızın işlem tesisi hlinde oluşbilecek herhngi bir zrrdn dolyı hiç bir sorumluluk kbul edilmez.

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ I KANUNİ TEMSİLCİ 1 Tnımı 2 Kimler knuni temsilcidir? b c d Yönetim kurulu Yetkinin yönetim kurulu üyelerinden bir kısmın vey kurul dışındn birine bırkılmsı Yönetim kurulu üyelerinden birinin vey bir üçüncü kişinin yetkili syılmsı knuni temsilcilik sıftının devri midir? Limited şirketlerin temsilcileri 3 Knuni temsilcilerin ödevleri 4 Mükelleflerin ödevleri nelerdir? II KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 1 Sorumluluk 2 Geri lbilme (rücu) imknı III KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZALARDAN SORUMLULUĞU 1 Pr cezlrı b c d e Vergi ziyı suçu ve cezsı Hileli suçlrd cez Hileli suçlr iştirk edenlerin cezsı Usulsüzlük cezlrı Özel usulsüzlük cezlrı

3 2 Hpis cezlrı b c 6 y-3 yıl hpis cezsı i) Hpis cezsının pr cezsın çevrilmesi ii) Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge kvrmı 18 y-3 yıl ğır hpis cezsı i) Erteleme ve pr cezsın çevrilme ii) Shte belge kvrmı Pişmnlık hükümlerinden yrrlnm 3 İştirk, zmettirme b c Mddi menft gözeterek iştirk Mddi menft gözetmeksizin iştirk Azmettirme 5 Hngi hllerde pr cezlrı için knuni temsilciye gelinebilir? 6 Hngi hllerde knuni temsilci hpis cezlrı muhtp olbilecektir? 7 Thsilt knunund öngörülen cezlrı b c d e f IV Thsile engel olm suçu Gerçeğe ykırı beynd bulunm suçu Ml edinme ve rtmlrını bildirmeme suçu Vergi borçlusun it ellerindeki mllrı bildirmeme suçu Ml bildiriminde bulunmm hlinde hpsen tzyik İstenen bilgileri vermeme suçu TASFİYE DÖNEMİNDE SORUMLULUK 1 Tsfiye öncesi borçlrdn sorumluluk 2 Tsfiye döneminde kim sorumludur? 3 Tsfiyeden py ln ortğın sorumluluğu 4 Tsfiyeden py lmış bulunn lcklılrın sorumluluğu 5 Tsfiye memurlrının tsfiye dönemi sonrsınd sorumluluklrı

4 V ORTAKLARIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 1 Ortklık pylrı nedeniyle sorumluluk 2 Limited şirket ortklrının sorumluluğu 3 Ortklrın şirkete oln borçlrı nedeniyle sorumluluklrı VI BAŞKASININ FİİLLERİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1 Ödediğiniz KDV yi birkez dh ödemek zorund klbilirsiniz 2 Sizden kesilen stopjı d tekrr ödeyebilir vey indirim olrk dikkte lmybilirsiniz VII YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (YMM LERİN) SORUMLULUĞU 1 YMM lerin Devlete krşı sorumluluğu 2 YMM lerin müşterilerine krşı sorumluluklrı 3 Rücu imknı VIII YABANCI KURUM VE ŞAHISLARIN TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI 1 Vergiler nedeniyle sorumluluk 2 Pr cezlrı nedeniyle sorumluluk 3 Hürriyeti kısıtlyıcı cezlr nedeniyle sorumluluk IX ZAMANAŞIMI 1 Thkkuk zmnşımı 2 Thsil zmnşımı 3 Pr cezlrınd zmnşımı 4 Hpis cezlrınd zmnşımı

5 X İTİRAZ 1 Henüz şirketin tm nlmıyl tkip edilmediği iddisınd bulunulbilir 2 İlgili dönemde yönetici vey ortk olunmdığı iddisı 3 Yönetim kurulu üyesi olmkl birlikte temsil yetkisinin bulunmdığı iddisı 4 Knuni ödevlerin yerine getirilmesinde kusursuzluk iddisı 5 Zmnşımı 6 İtirzın şekli b c XI İşlemi ypn mkm itirz Şikyet yoluyl bir üst mkm itirz Dv çılmsı ÖLÜM 1 Vergi cezlrı 2 Vergi slı XII XIII YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ZAMAN-I İDARE 1 Sorumluluğun zmn bkımındn sınırı 2 Knuni temsilciliğin son ermesi 3 Tescil ve iln zorunlu mudur? 4 Sorumluluk tüm ml vrlığı iledir SONUÇ

6 KAYNAKÇA 1 Vergi Usul Knunu 2 Vergi Usul Knunu Genel Tebliğleri 3 Amme Alcklrının Thsil Usulü Hkkınd 6183 Syılı Knun (AATUHK) syılı Knun Tebliğleri 5 Knuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu Turgut Cndn, Mliye ve Hukuk Yyınlrı, Ankr, Ksım Psport Knunu

7 I KANUNİ TEMSİLCİ 1 Tnımı Bu çlışmmızd knuni temsilcileri dh ziyde limited ve nonim şirketlerin ortk ve yöneticileriyle sınırlı olrk ele lcğız. Bu çıklmy göre; vergi knunlrı bkımınd knuni temsilci, mükellef ve vergi sorumlulrının vergi ile ilgili ödevlerinin zmnınd ve eksiksiz yerine getirilmesi konusund, vergi knunlrıyl yükümlü kılınn kişi olrk tnımlnbilir. 2 Kimler knuni temsilcidir? Yönetim kurulu Genel olrk şirketin temsili yetkisi yönetim kurulun ittir. Knun vey n sözleşme ile temsil yetkisi verilen bu orgnlrın dışındkiler, örneğin, nonim şirketlerin ortklrı ve kurucu ortklrı, şirketin vergi ile ilgili ödevlerinden knuni temsilciler gibi sorumlu tutulmzlr. Temsil yetkisi, tüzel kişinin mcın ve konusun uygun her türlü işleri ve hukuki işlemleri, tüzel kişi dın, ypm ve tüzel kişinin ünvnını kullnm hkkı verir. b Yetkinin yönetim kurulu üyelerinden bir kısmın vey kurul dışındn birine bırkılmsı Knunun izin verdiği durumlrd, nsözleşme hükümleriyle y d yönetim ve genel kurullrının krrlrı ile yönetim kurulunun sınırlı syıd üyesine vey bu kurul dışınd bir kişiye bırkılbilir. Örneğin; Türk Ticret Knununun 317 nci mddesine göre, nonim şirket, yönetim kurulu trfındn temsil edilir. Bunun birlikte, şirket ess mukvelesinde, bu yetki, yönetim kurulu üyeleri rsınd tksim edilebileceği gibi, üyelerden ylnızc birine de bırkılbilir. Htt, temsil yetkisinin, şirkette py shibi olmyn müdürlere bırkılmsı d olnklıdır (TTK. Md. 319). Temsil yetkisinin yönetim kurulu üyelerinden birine vey birkçın y d yönetim kurulu üyesi olmyn müdüre, kısmen vey tmmen bırkılmsı durumund, diğer üyelerin, terkettikleri temsil yetkisini herhngi bir nedenle kullnmlrın olnk yoktur. Sdece, bu yetkinin gereği gibi kullnılıp kullnılmdığını denetleyebilirler. Anck, yetkinin gereği gibi kullnılmmsındn dolyı sorumlu tutulmzlr (TTK. Md.336). Bu nedenle, kendisine temsil yetkisi bırkılnlrın tüzel kişinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmemelerinden dolyı (temsil yetkisini devreden) diğer üyelerin sorumlu tutulmmlrı gerekir. Anck; üzerinde temsil yetkisi bulunmyn yönetim kurulu üyelerinin bu sıftlrı devm ettiğinden, yerine getirilmesi krr orgnı sıftıyl yönetim

8 kurulun it oln vergi ödevlerinin yerine getirilmemesinden dolyı, koşullrı vrs, bu üyeler de sorumlu tutulbilirler. c Yönetim kurulu üyelerinden birinin vey bir üçüncü kişinin yetkili syılmsı knuni temsilcilik sıftının devri midir? İlgili knun, tüzük vey nsözleşme ile kim knuni temsilci olrk belirlenmişse, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerini o yerine getirmek zorunddır. Anonim şirketlerin temsil yetkisinin bir vey birkç yönetim kurulu üyesine vey yönetim kurulu üyesi olmyn müdüre devri örneğinde, idre ve temsil yetkisinin şirket yönetim kurulun it olduğunu söyleyen de (TTK Md. 317); bu yetkinin, yönetim kurulu üyelerinin bir vey birkçın y d yönetim kurulu üyesi olmyn müdüre devrine olnk sğlyn d knundur (TTK. Md. 319). Knunun öngördüğü usule uygun olrk müdür tyin edildiğinde, şirketi temsil ve idre yetkisi rtık yönetim kurulu üyelerine değil, bu müdüre ittir. Dolyısıyl; ortd, knuni temsilcilik sıftının getirdiği yükümlülük ve sorumluluklrın devri değil; sıftın kendisinin devri sözkonusudur. Knuni temsilcilik sıftı, özel knun, tüzük ve nsözleşme hükümlerine göre kimde ise, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme görevi ve bu ödevlerin yerine getirilmemesinden doğn sorumluluk d onddır. Essen; knuni temsilcilik sıftının devredilemeyeceği kbul edilecek olunurs, yönetim kurulu üyesi olmyn, htt ortklık sıftı dhi bulunmyn şirket müdürünün Vergi Usul Knununun 10 uncu mddesi uyrınc sorumlu tutulmsı olnksızlşır. Oys; uygulm, şirket müdürünün nıln mddeye göre sorumlu tutulbileceği yolunddır. d Limited şirketlerin temsilcileri Türk Ticret Knunun 540. mddesinin ilk fıkrsın göre, ksi krrlştırılmdıkç, ortklr, hep birlikte, müdür sıftıyl limited şirketin işlerini idreye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlr. Aynı mddenin ikinci fıkrsın göre de, şirket mukvelesi vey umumi heyet krrı ile limited şirketin idre ve temsilinin ortklrdn birine vey birkçın bırkılmsı olnklıdır. Görüldüğü üzere, kendilerine, knunl şirketi idre ve temsil yetki ve görevi verilen limited şirket ortklrı, yine knunun izni ile, bu yetki ve görevlerini şirket mukvelesinde vey umumi heyet krrın dynrk diğer ortk vey ortklr devredebilmektedirler. Üzerlerindeki idre ve temsil yetki ve görevini diğer ortk vey ortklr devreden limited şirket ortklrının, ortklıktn bşk sıftlrı klmmktdır. Dnışty Dördüncü Diresinin vermiş olduğu krrınd ( gün ve E:1991/3763, K:1992/3923) d çok çık biçimde orty konulduğu üzere, üzerinde limited şirketi idre ve temsil yetki ve görevi bulunmyn, bu yetki ve görevini sözleşme vey genel kurul krrı ile devreden ortğın, limited şirketin ödenmeyen vergi borcundn dolyı knuni temsilci gibi sorumlu tutulmsı olnklı değildir. 3 Knuni temsilcilerin ödevleri Bir tüzel kişilik oln şirketlerin vergi mükellefi vey vergi sorumlusu (bir bşksındn vergi kesip ytırmkl yükümlü) olmlrı hlinde, şirketlere düşen ödevler bunlrın knuni temsilcileri trfındn yerine getirilirler.

9 4 Mükelleflerin ödevleri nelerdir? Şirkete düşen ödevlerin knuni temsilci trfındn yerine getirileceğini belirtmiştik. Bu şmd kbc şirketlerin vergi ile ilgili ödevleri üzerinde durmk gerekiyor. Bildirim mükellefiyeti İşe bşlmyı bildirme, Değişiklikleri, İşi bırkmyı bildirme, Tsfiye ve iflsı bildirme, Nkli bildirme, Ölümü bildirme, Bin ve rzideki değişiklikleri bildirme, Defter tutm mükellefiyeti Vesik lm, düzenleme mükellefiyeti Muhfz ve ibrz mükellefiyeti Bilgi verme mükellefiyeti. Yukrıd n bşlıklrı itibriyle özetlediğimiz tüm bu mükellefiyetlerin mcı verginin tm ve zmnınd beyn ve ödenmesine yöneliktir. II KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 1 Sorumluluk Bu ödevlerine yerine getirilmemesi yüzünden şirketten lınmyn vergi ve bun bğlı gecikme zmmı, gecikme fizi, cez vb. lcklr, knuni ödevleri yerine getirmeyen knuni temsilcilerin vrlıklrındn lınır. 2 Geri lbilme (rücu) imknı Şirketin knuni temsilcisinin, bu şekilde ödedikleri vergiler için şirkete bşvurbilme hkkı vrdır. Anck, knuni temsilciye şirketin ml vrlığındn tkibe konu borcun lınmmış olmsı nedeniyle bşvurulmuş olduğundn, uygulmd, ödenen bu tür borçlrın şirketten geri lınbilirliği şüphelidir. III KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZALARDAN SORUMLULUĞU Vergi knunlrınd pr cezlrı ynınd hpis cezlrı d öngörülmüştür. Cezlrın şhsiliği prensibi uyrınc hpis cezlrı fiilleri işleyenler hkkınd uygulnırken pr cezlrınd dh frklı kriterler söz konusu olcktır.

10 1 Pr cezlrı Vergi ziyı suçu ve cezsı: Cez, eksik ödenen verginin bir ktın, bu verginin normlde ödenmesi gerektiği trihten cezy ilişkin ihbrnmenin düzenlendiği trihe kdr ½ gecikme fizi (şu n gecikme fizi ylık %4, dolyısıyl %2) uygulnmk suretiyle hesplnır. Tespit ne kdr geç ypılırs gecikme fizi tutrı d o kdr rtcktır. b Hileli suçlrd cez: Verginin eksik ödenmesi, knund trif edilen bir kısım hileli fiillerle gerçekleştirilmiş ise vergi ziyı cezsı üç ktı lınır. c Hileli suçlr iştirk edenlerin cezsı: Hileli suçlr iştirk edenlere de sıl suçluy uygulnn vergi ziyı cezsı kdr cez uygulnır. d Usulsüzlük cezlrı: Knund trif edilmiş fiillerin işlenmesi hlinde, bu fiil için öngörülmüş cezlr uygulnmktdır. e Özel usulsüzlük cezlrı: Ftur ve benzeri evrk verilmemesi ve lınmmsı ile diğer bir kısım şekil ve usul hükümlerine uyulmmsı hlinde verilecek cezlr yrıc düzenlenmiştir. Özel usulsüzlük olrk trif edilen fiillerin cezsı usulsüzlüğe göre dh ğırdır. 2 Hpis cezlrı 6 y-3 yıl hpis cezsı: Defter ve kyıtlrd hesp ve muhsebe hileleri ypılmsı, İlgisiz kişiler dın hesp çm, Kyıtlrı bşk defterlerde izleme, Defter, kyıt ve belgeleri thrif etme vey gizleme, Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge düzenleme vey kullnm, hllerinde ltı ydn üç yıl kdr hpis cezsın hükmolunbilir.

11 i) Hpis cezsının pr cezsın çevrilmesi Bu cez pr cezsın çevrilebilir, nck ertelenemez. Hpis cezsı pr cezsın çevrilirken her bir gün için sgri ücretin bir ylık brüt tutrının yrısı ess lınır. ii) Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge kvrmı Muhteviytı itibriyle ynıltıcı belge, gerçek bir mumele vey durum dynmkl birlikte bu mumele vey durumu mhiyet vey miktr itibriyle gerçeğe ykırı şekilde ynsıtn belgedir. Alt, üst nüshlrd frklı tutrlr yer verilmesi, Belgenin dh yüksek vey düşük tutrl tnzimi, Belgenin dh yüksek vey düşük miktrlrl tnzimi bu durum örnek olrk verilebilir. Bu çerçevede değerlendirilebilecek işlemlerin yoğun olrk cereyn ettiğini düşünüyoruz. b 18 y-3 yıl ğır hpis cezsı: Defter, kyıt ve belgeleri yok edenler, Defter shifeleri yerine bşk yprklr koynlr, Shte belge düzenleyenler, Shte belge kullnnlr, Mliye Bknlığı ile nlşmsı olmdığı hlde belge bsnlr, Belgeyi shte olrk bsnlr, hkkınd 18 ydn üç yıl kdr ğır hpis cezsı uygulnır. i) Erteleme ve pr cezsın çevrilme Bu ceznın pr cezsın çevrilmesi vey ertelenmesi konusund genel hükümler cri olcktır. ii) Shte belge kvrmı Shte belge, gerçek mumele vey durum olmdığı hlde bunlr vrmış gibi düzenlenen belgedir. Uygulmd shte belge kullnımı d oldukç yygındır. Vergi mtrhını zltmk, Bir kısım belgelenemeyen giderler yerine kim olmk,

12 Dh z KDV ödemek, Dh fzl KDV idesi lmk, Diğer teşviklerden fydlnmk, Vergi idesi lbilmek vb. nedenlerle shte belge kullnılbilmektedir. c Pişmnlık hükümlerinden yrrlnm Yukrıd ve b bentlerinde özetlenen suçlrı ilgili mkmlr bildirenler hkkınd bu cezlr uygulnmz. 3 İştirk, zmettirme Mddi menft gözeterek iştirk: Hileli vergi suçlrınd, knund trif edilen fiillerin icrsın mddi bir menft temini gyesiyle iştirk hlinde iştirk eden o fiile mhsus hpis cezsı ile cezlndırılır. b Mddi menft gözetmeksizin iştirk: Hileli vergi suçun mddi bir menft gözetmeksizin iştirk edenlere, ilgili fiil için knund öngörülen ceznın ¼ ü hükmolunur. c Azmettirme: Hileli vergi suçlrını işlemeye zmettirenlere de fiile mhsus cez hükmolunur. 4 Hngi hllerde pr cezlrı için knuni temsilciye gelinebilir? Şirketin ml vrlığındn krşılnmyn pr cezlrı için, knuni ödevlerini yerine getirmeyen knuni temsilcilerin ml vrlıklrın yönelinebilecektir. 5 Hngi hllerde knuni temsilci hpis cezlrın muhtp olbilecektir? Cezlrın şhsiliği prensibi gereği, hürriyeti bğlyıcı cezlrın doğrudn fiilleri işleyenler için hükmolunck olmsı tbiidir. Anck şirketin ortk ve şirketi temsile yetkili yöneticileri her zmn, menftin trfı olmlrındn hreketle, işletmede işlenen suçlrdn dolyı kolyc suçlnbilecekler, kendilerini de svunmlrı koly olmycktır.

13 6 Thsilt knunund öngörülen cezlr Thsile engel olm suçu: Vergi vb. kmu lcğının thsili için tkip mumelelerine bşlnmış, thsile engel olmk vey zorlştırmk mksdıyl mllrın bir kısmı vey tmmı stılmk vey gizlenmek vb. usullerle yok edilir ve lcğın thsili mümkün olmzs bu fiilleri işleyenlere hpis cezsı uygulnır. i) Üç ydn üç yıl kdr hpis (kçırıln ml fhiş vey z değilse), ii) Dörtbuçuk ydn dört buçuk yıl kdr hpis (kçırıln ml fhiş ise), iii) Bir buçuk ydn bir buçuk yıl kdr hpis (kçırıln ml z ise) cezsın hükmolunbilir. b Gerçeğe ykırı beynd bulunm suçu: Vergi vb. kmu lcklrı için tkibe geçen idreler y borcun ödenmesini y d ml bildiriminde bulunulmsını isterler. Ml bildiriminde bulunulmuş nck bildirimin gerçeği ynsıtmdığı sonucun vrılmışs gerçeğe ykırı bildirimde bulunnlr bir ydn bir seneye kdr hpis cezsı verilir. c Ml edinme ve rtmlrını bildirmeme suçu: Ml bildiriminden sonr, vergi borcu bitene kdr edinilen ml ve gelirlerin idreye bildirilmesi zorunluluğu vrdır. Bu zorunluluk yerine getirilmezse ve bu nedenle thsilt engellenmiş vey zorlşmış ise bir ydn bir yıl kdr hfif hpis cezsı verilir. d Vergi borçlusun it ellerindeki mllrı bildirmeme suçu: Tlebe rğmen, vergi borçlusun it olup ellerinde ml bulunnlrın bu mllrı idreye bildirmemesi hlinde 15 günden 6 y kdr hfif hpis cezsı verilir. e Ml bildiriminde bulunmm hlinde hpsen tzyik: Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve ml bildiriminde de bulunmdığı tkdirde ml bildiriminde bulununcy kdr bir defy mhsus olmk ve üç yı geçmemek üzere hpisle tzyik olunur.

14 f İstenen bilgileri vermeme suçu: Mlı olmdığını bildiren borçlu en geç 15 gün içinde en son merkez ve iş dreslerini, vrs diğer devmlı mükellefiyetleri bulunduğu idreleri bildirmek mecburiyetindedir. Mkul bir özre dynmdn bu görevi yerine getirmeyenler bir y kdr hfif hpis cezsı ile cezlndırılır. IV TASFİYE DÖNEMİNDE SORUMLULUK 1 Tsfiye öncesi borçlrdn sorumluluk Şirketin tsfiye ediliyor vey edilmiş olmsı knuni temsilcilerin tsfiyeye giriş trihinden önceki zmnlr it sorumluluklrını kldırmz. 2 Tsfiye döneminde kim sorumludur? Tsfiye memurlrı tsfiye döneminde doğn vergi vb. yükümlülüklerden ilk elde sorumludurlr. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeden lcklılr ödeme vey ortklr pylştırm ypmzlr. Aksi tkdirde ödenmemiş oln bu vergilerin sıl ve zmlrı ile cezlrındn şhsen ve müteselsilen sorumlu olurlr. 3 Tsfiyeden py ln ortğın sorumluluğu Vergi sıl ve zmlrı, kendilerine pylştırm ypıln ortklrdn d rnılbilir. Ortklrdn thsil edilmiş oln vergi sıllrı için yrıc tsfiye memurlrın mürct olunmz. Tsfiye memurlrı, ödedikleri vergiler nedeniyle, tsfiyeden py lmış bulunn ortklr bşvurbilir. 4 Tsfiyeden py lmış bulunn lcklılrın sorumluluğu Tsfiye memuru, şhsen krşıldığı vergileri, py lmış bulunn ortklrdn krşılymmışs, lcklrını tmmen vey kısmen thsil etmiş lcklılr bşvurbilecektir.

15 5 Tsfiye memurlrının tsfiye dönemi sonrsınd sorumluluklrı Tsfiye sonrsı, kurl olrk tsfiye olunn şirketin hesplrı vergi incelemesine tbi tutulur. İncelemenin neticesi tsfiye memurun bildirilir. İnceleme rporun göre thsili gereken vergilerin tmmı thsil edilene kdr tsfiye memurunun sorumluluğu devm eder. V ORTAKLARIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 1 Ortklık pylrı nedeniyle sorumluluk Anonim şirket ortklrı, vergi borçlrı nedeniyle ilk etpt thhüt ettikleri sermye pyı nispetinde sorumludurlr. Dh önceki bölümlerde şirketi temsil yetkisi bulunn ortklrl ilgili çıklmlrımız d dikkte lındığınd bunun nlmı, şirketi temsil yetkisi bulunmyn ortklr için (limited şirket ortklrı hriç) sorumluluğun sınırlı olduğudur. 2 Limited şirket ortklrının sorumluluğu Limited şirket ortklrı, şirketten thsil imknı bulunmyn vergi borçlrındn sermye hisseleri ornınd doğrudn doğruy, tüm mlvrlıklrı ile sorumludurlr. Doğrudn doğruy sorumluluğun nlmı şhsi ml vrlığı ile sorumluluktur. Dolyısıyl, limited şirket ortklrı kusurlu olsun olmsınlr borçlrdn dolyı sorumlu tutulbileceklerdir. Bu nedenle diğer şirket tiplerine nzrn limited şirket ortklığı dh riskli hle gelmiştir. 3 Ortklrın şirkete oln borçlrı nedeniyle sorumluluklrı Şyet yönetici vey ortklrın şirkete borçlrı vrs, lcklı vergi idresi bu yöneticiler ve ortklr nezdinde de tkibe geçebileceklerdir. Böyle bir tkip için kusur, knuni ödevleri yerine getirmiş olm vey lcğın şirket ml vrlığındn thsil edilememiş olmsı vb. şrtlr rnmyck, doğrudn tkibt geçilebilecektir.

16 VI BAŞKASININ FİİLLERİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1 Ödediğiniz KDV yi birkez dh ödemek zorund klbilirsiniz Ml vey hizmet stın lırken ftur bedeli ile birlikte ödediğiniz KDV, krşı trfç Devlete intikl ettirilmemişse bu KDV nin trfınızdn tekrr ödenmesi tlebi ile krşı krşıy klbilirsiniz. Mli İdrenin yklşımının ksine yrgıd bir ilişkinin vrlığı rnmktdır. Yrgı krrlrın göre, ml vey hizmet gerçekten lınmış, bedel de gerçekten ödenmiş ve bu konulrd d ihtilf yok ise KDV nin tekrr rnmycğı görüşündedir. Yönetici ve ortklr için doğrudn bir sorumluluk söz konusu olmmkl birlikte, şyet böyle bir tleple krşılşn şirket tlebe konu vergiyi ödeyemezse ortk vey yöneticilerin ml vrlıklrın yönelinilebilecektir. 2 Sizden kesilen stopjı d tekrr ödeyebilir vey indirim olrk dikkte lmybilirsiniz Aynı hukuki düzenleme çerçevesinde, Hzine ye intikl etmeyen verginin indirim y d idesi söz konusu olmz. yklşımındn hreketle, KDV dekine benzer işlemlerle krşılşmnız mümkün olbilecektir. KDV konusund yptığımız çıklmlrın burd d geçerli olduğunu düşünüyoruz. VII YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (YMM LERİN) SORUMLULUĞU 1 YMM lerin Devlete krşı sorumluluğu 3568 syılı Knun ve Vergi Usul Knunu hükümleri çerçevesinde, YMM ler, tsdik ettikleri dönem ve konu ile sınırlı olmk üzere, tsdikini yptıklrı şirketlerin, dh sonr incelenmesi neticesinde orty çıkn ilve vergi, cez ve fizlerinden dolyı müşterek, müteselsil sorumludurlr. 2 YMM lerin müşterilerine krşı sorumluluklrı Tsdik edilen dönemle ilgili olrk dh sonr ilve vergi, cez, fiz ödemek zorund kln mükellefler, kendilerini zrr uğrttığı gerekçesi ile, özel hukuk hükümleri çerçevesinde, ödedikleri cez ve fizlerin kısmen vey tmmen YMM trfındn krşılnmsı tlebiyle yrgıy bşvurbileceklerdir. 3 Rücu imknı Müteselsil sorumluluk çerçevesinde vergi idresine vergi vey cez ödeyen YMM, hksız ödediğini düşündüğü kısım için mükelleften tlepte bulunbilecektir.

17 Bu konud orty çıkbilecek çekişme özel hukuk kurllrın göre yrgıd çözümlenebilecektir. VIII YABANCI KURUM VE ŞAHISLARIN TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI 1 Vergiler nedeniyle sorumluluk Knuni ve iş merkezi Türkiye dışınd bulunn bir kurum y d kişinin Türkiye deki temsilcisi, bu kurum vey kişinin ödenmemiş vergilerinden sorumludur. 2 Pr cezlrı nedeniyle sorumluluk Pr cezlrının tkibinde vergilerde olduğu gibi hreket edilir. İlk etpt şirketin ml vrlıklrın gidilir. Dh sonr, knuni ödevlerini yerine getirmemiş oln temsilciye yönelinilebilinir. 3 Hürriyeti kısıtlyıcı cezlr nedeniyle sorumluluk Cezlrın şhsiliği prensibi gereği, temsilci nck işlediği fiiller nedeniyle cezlndırılbilecektir. IX ZAMANAŞIMI Sorumluluk sonsuz kdr sürmeyecektir. 1 Thkkuk zmnşımı Vergi lcğının doğduğu tkvim yılını tkip eden yılın bşındn bşlyrk beş yıl içinde mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zmn şımın uğrrlr. 2 Thsil zmnşımı Vergi lcğı, vdesinin rstldığı tkvim yılını tkip eden yılın bşındn itibren 5 yıl içinde thsil edilmezse zmn şımın uğrr. 3 Pr cezlrınd zmnşımı Bşt Türk Cez Knunu olmk üzere hususi knunlrındki hükümler mhfuzdur. Vergi Usul Knunund zikredilen, Vergi ziyı, Özel usulsüzlük,

18 cezlrınd d zmn şımı izleyen yılın bşındn bşlyrk beş yıldır. Usulsüzlük cezlrınd ise, usulsüzlüğün ypıldığı yılı tkip eden yıldn bşlmk üzere iki yıldır. 4 Hpis cezlrınd zmnşımı Türk Cez Knunundki zmn şımı hükümleri geçerlidir. X İTİRAZ Ortğı vey yöneticisi olduğu şirketin borçlrı nedeniyle vergi idresinin tkibine mruz kln kişilerin itirz hkkı her zmn mevcuttur. 1 Henüz şirketin tm nlmıyl tkip edilmediği iddisınd bulunulbilir Öncelikle şirketin ml vrlığın yönelinmeli, borcun şirketin ml vrlığındn lınmmsı, lınm imknının bulunmmsı hlinde ortk vey yöneticinin tkibine bşlnılmlıdır. 2 İlgili dönemde yönetici vey ortk olunmdığı iddisı Gerekli belgelerle ilgili dönemde yönetici vey ortk olunmdığı orty konulbilirse tkip durdurulbilecektir. 3 Yönetim kurulu üyesi olmkl birlikte temsil yetkisinin bulunmdığı iddisı Yönetim kurulu krrlrı ve imz sirkülerleriyle, yönetim kurulund bulunmkl birlikte temsil yetkisinin bulunmdığını isptlyn yönetim kurulu üyesi tkipten kurtulbilir. 4 Knuni ödevlerin yerine getirilmesinde kusursuzluk iddisı Kusursuzluk orty konulbilirse tkipten kurtulmk mümkün olbilecektir. 5 Zmnşımı Şyet tkibi ypıln borç zmn şımın uğrmışs, bu durumun ileri sürülmesi ile tkip durur. 6 İtirzın şekli İşlemi ypn mkm itirz Yzılı olrk bşvurulmlıdır. Vergi/cez ihbrnmesi ile tkip ypılıyors 30 gün, ödeme emri tebliğ edilmiş ise 7 gün içinde idrenin kydındn geçmiş bir dilekçe ile itirzd bulunulbilir.

19 60 gün içinde cevp verilmemiş vey bu süre içinde olumsuz cevp verilmiş ise bir üst merciye şikyet yoluyl itirz edilebilir. b Şikyet yoluyl bir üst mkm itirz 60 günlük itirz süresini tkiben bir üst mkm yzılı bşvurud bulunulur. 60 gün içinde cevp verilmez vey olumsuz cevp verilirse dv çılmlıdır. c Dv çılmsı İtirz ve şikyetler dv çm süresini durdururlr. Anck, 60 r günlük sürelerin bitimiyle dv çm süresi durduğu yerden işlemeye devm eder. Bu nedenle şikyet yoluyl itirzın d olumsuz neticelenmesi hlinde vergi mhkemesinde dv çılmsı gerekecektir. XI ÖLÜM 1 Vergi cezlrı Ölüm hlinde vergi cezlrı düşeceğinden, ortk vey yöneticilerin terekesinin cezlr nedeniyle ölüm sonrsı tkibinin durcğını düşünüyoruz. 2 Vergi slı Borçlunun ölümü hlinde, mirsı reddetmemiş mirsçılr hkkınd d tkip devm eder. Mirsın tutuln defter mucibince kbulü hlinde, mirsçı, deftere kydedilmemiş ols dhi vergi borcundn mirstn kendisine düşen miktr ile mesuldür. XII YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI Vergi idresi, ortk vey yöneticiyi tkibe bşldığınd bir tedbir olrk yurt dışın çıkış ysğı getirebilir. XIII ZAMAN-I İDARE Kurl olrk ortk vey yönetici ortk vey yöneticilik sıftının devm ettiği dönemle sınırlı olrk sorumludur. Diğer bir deyişle, sdece kendi zmn-ı idresinde orty çıkn vey kendi zmn-ı idresi ile ilgili dh sonr orty çıkn vergi ve cezlr nedeniyle sorumlu tutulbilecektir.

20 1 Sorumluluğun zmn bkımındn sınırı Knuni temsilcinin temsil edilenin vrlığındn tmmen vey kısmen lınmyn vergi borcundn (ve bu borc bğlı diğer borçlrdn) dolyı sorumluluğu, knuni temsilcilik sıftının devmı süresince sözkonusudur; bu sıftın kznıldığı trih ile yitirildiği trih rsınd kln vergilendirme dönemlerini kpsr. Bu trihten önceki ve sonrki vergilendirme dönemlerine it olup yerine getirilmeyen vergi ödevlerinden dolyı, knuni temsilci sorumlu tutulmz. Bu iki trih, knuni temsilcinin sorumluluğunun zmn bkımındn sınırını oluşturmktdır. Bununl birlikte; Dnışty ın istisni nitelikteki kimi krrlrınd, knuni temsilcinin sorumluluğunun bu zmn sınırının ötesine tşırıldığı d görülmektedir. Dn.3.D., , E:1990/1774, K:1991/2451, Dnışty Dergisi, S.84-85, sh.186; Uzlşm tlep edilerek uzlşılmsı sonucund kesinleşen vergilerin şirket ml vrlığındn thsil edilememesi hlinde, uzlşn knuni temsilcinin sorumlu tutulmsı gerekeceği; bu nedenle, slt görev yptığı döneme ilişkin olmsı sebebiyle, eski knuni temsilci dın ödeme emri düzenlenmesinde isbet bulunmdığı hk. 2 Knuni temsilciliğin son ermesi Knuni temsilcilik sıftının kybedilmesi; ölüm, istif, zil, görev süresinin son ermesi, ortklıktn çıkrılm vs. ile olur. Ölüm hli dışınd, knuni temsilcinin bu sıftının son ermiş syılbilmesi için, on bu sıftı veren görevle ilişkisi özel knund, tüzükte vey nsözleşmede öngörülen usule uygun olrk kesilmiş bulunmlıdır. 3 Tescil ve iln zorunlu mudur? İstif, zil vey ortklıktn çıkrılm ile yönetim kurulu üyeliği, dolyısıyl d, knuni temsilcilik sıftının son ereceğini düşünüyoruz. Slt, iyi niyetli üçüncü kişileri korumk mcıyl Türk Ticret Knunu nd öngörülen tescil ve iln ilişkin hükümlere dynılrk, knuni temsilcilik sıftı son eren ve bu yüzden, bu sıftın gerektirdiği görevlerine yerine getirme ve yetkilerini kullnm olnğı bulunmyn üyenin, bu trihten tescil ve iln trihine kdr geçecek süre zrfınd d, Vergi Usul Knunu nun 10 uncu mddesine göre sorumlu kbul edilmesi mümkün değildir. Yönetim kurulu üyeliğinden yrıln knuni temsilci ile ilgili olrk; Durumunun ticret sicilinde tescil ve ilnındn sonrki dönemlere it vergi borcundn dolyı hiçbir biçimde sorumlu tutulmycğı, Yönetim kurulu üyeliğinden yrıldığı trih ile bu durumun tescil ve ilnının gerçekleştirildiği trih rsındki dönemlere it vergi borcundn ise, bu trihler rsınd knuni temsilcilik görevini yerine getirebilecek durumd bulunmsı (ve diğer koşullrın d gerçekleşmesi) koşuluyl sorumlu tutulbileceği,

21 Yönetim kurulu üyeliğini kzndığı trih ile üyelikten yrıldığı trih rsındki dönemlere it vergi borcund ise, (koşullrı vrs) sorumlu olcğı, sonucun vrılır. 4 Sorumluluk tüm mlvrlığı iledir Knuni temsilci, koşullrının bulunmsı durumund, temsil ettiği vergi mükellefi vey sorumlusunun vergi borcundn dolyı tüm mlvrlığı ile sorumludur. Temsil ettiği tüzel kişinin sermyesinde belli bir pyının bulunmsı ve özel hukuk hükümlerine göre tüzel kişinin lcklılrın krşı sermye pyı ile sorumlu olmsı, bu durumu değiştirmez. Diğer bir nltıml; knuni temsilci, sorumluluktn kurtulmk için tüzel kişinin sermyesindeki py ornını ileri süremez. Alcklı vergi diresi, temsil edilen sıl borçludn kısmen vey tmmen thsil edemediği vergi lcğının tmmen thsiline kdr knuni temsilcinin tüm ml vrlığın, lck ve hklrın bşvurbilir. SONUÇ Umrız bu çlışmmız ortk vey yöneticilerin vergi lnındki ğır sorumluluklrının nlşılmsın, bu konud gereksiz yük lmlrının engellenmesine, hklrının kullnımın yrdımcı olur.

22 PricewterhouseCoopers Türkiye Ofisleri ve Kontklr İstnbul Süleymn Seb Cd. No: 48 BJK Plz B Blok K Akretler, Beşiktş, İSTANBUL Telephone : (90-212) Fcsimile : (90-212) Büyükdere Cd. Kocbş İş Hnı No: 111 Kt: Gyrettepe, İstnbul Telephone : (90-212) Fcsimile : (90-212) Ankr Pris Cd. No: 12/ Kvklıdere, Ankr Telephone : (90-312) Fcsimile : (90-312) İzmir Hürriyet Bulvrı, Kvl Plz No: 4/1 K. 6/605, Alsnck, İzmir Telephone : (90-232) Fcsimile : (90-232) Kontk İsimler : Zeki Gündüz, Ortk Tel: Fx: Ezgi Türkmen Tel: Fx:

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları. Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı

Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları. Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı I. Kanuni Temsilci Tanımı Bu çalışmamızda kanuni temsilcileri daha ziyade limited

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP:

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net UÇAK KRİZİ TÜRKİYE'YE YARADI! U çk krizi Türkiye'ye yrdı!ankr ile Moskov rsınd yşnn uçk krizine rğmen, Rus buğdy ihrctçılrı Türkiye pzrını kybetmemek için fiyt indirimine gitti.jeruslem Post un hberine

Detaylı

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4)

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) TEBLİĞ Gümrük Müsteşrlığındn : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) Amç MADDE 1- (1) Bu Teliğin mcı, eşyyıkendisi nihi kullnım ti tutmyck ithltçılrın nihi kullnım uygulmsındn yrrlnmsın ve nihi

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Bşknlığı. GUP ELEKTİK MÜH. ELEKTİK- ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ENEJİ VE TBİİ KYNKL

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI EK 14 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI A. GENEL AÇIKLAMA I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI Gümrük Beynnmesi formlrı, y sekiz nüshlı (Ek 1) ir tkım y d dört nüshlı (Ek 2) iki tkım şeklinde sekiz

Detaylı

Tasfiye Edilmiş Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ceza Kesilebilir mi? 12 Ağustos 2015

Tasfiye Edilmiş Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ceza Kesilebilir mi? 12 Ağustos 2015 Tasfiye Edilmiş Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ceza Kesilebilir mi? 12 Ağustos 2015 I- GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen şartları yerine getirerek kurulan A.Ş, Ltd. Şti. vb. kurumlar vergisi mük

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 11. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 11. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 11. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Hoş geldiniz! Mercury ürününüzün mksimum performns ve ekonomi ile en üst seviyede çlışmsı için uygun bkım ve ilgi çok önemlidir. Ekteki Ml Shibi Kyıt Krtı, problemsiz ile eğlencenizin nhtrıdır. Tm grnti

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNM : 22 YASAMA YILI : T. B. M. M. TUTANAK DRGİSİ CİLT : 66 25 inci Birleşim 2 Arlık 2004 Perşembe İÇİNDKİLR Syf I. - GÇN TUTANAK ÖZTİ 4 II. - GLN KAĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GNL KURULA SUNUŞLARI 7,2

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/47

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/47 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

2011 RASYONEL SAYILAR

2011 RASYONEL SAYILAR 011 RASYONEL SAYILAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 06.01.011 A.Tnım 3 B.Kesir 3 C.Kesir çeşitleri 3 1.Bsit kesirler 3.Birleşik kesirler 3 3. Tm syılr 3 D.Rsyonel syılrı sırlm 4 E.Rsyonel syılrd işlemler 5 1.Rsyonel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025 Sirküler Tarihi : 22.04.2016 Sirküler No : 2016/025 SERİ:A SIRA:7 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ İLE SERİ:A SIRA:1 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Thir KAFADAR Anbilim Dlı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Progrmı : İŞLETME

Detaylı

ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİ ve ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN vergi BORÇLARINDAN KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARI

ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİ ve ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN vergi BORÇLARINDAN KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARI ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİ ve ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN vergi BORÇLARINDAN KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARI Murat ALTUNSABAK* I-GİRİŞ: 213 sayılı V.U.K.'nun 10'uncu maddesinde; "Tüzel

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

onom Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz Anlaşmasıyla (STA) Türk firmaları, arasında Singapur da yer alıyor. sağlayabilir değerlendirmesinde bu-

onom Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz Anlaşmasıyla (STA) Türk firmaları, arasında Singapur da yer alıyor. sağlayabilir değerlendirmesinde bu- Hisrcıklıoğlu, girişimcilerle buluştu Tüm dünyd 150 yi şkın ülke ile ynı nd kutlnn Globl Girişimcilik Hftsı nın en önemli etkinliklerinden biri oln g3 Forum un beşincisi, İstnbul Sud d gerçekleştirildi.

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

LOK16... LGK16... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

LOK16... LGK16... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 785 Brülör kontrolleri LOK6... LGK6... Brülör kontrolleri Ort-yüksek güç gz üflemeli rülörler, sıvı ykıt üflemeli rülörler vey çift ykıtlı üflemeli rülörler için Otomtik kontrollü lev sinyli yükselticili

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı