T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR İLK KADEME BELEDİYESİ E N C Ü M E N K A R A R I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR İLK KADEME BELEDİYESİ E N C Ü M E N K A R A R I"

Transkript

1 Karar Tarihi :03/01/2006 Karar No :2006/1 Karar Konusu :ödenek İptali. İlgi:Hesap İşleri Müdürlüğünün 02/01/2006 gün ve 1 sayılı yazısı. Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünün 2005 Mali Yılı Bütçesinde kullanılmayarak arta kalan ödeneklerin iptal edilmesi hususu istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünün 2005 Mali Yılı Bütçesinde kullanılmayarak arta kalan ekli listede belirtilen ödeneklerin iptal edilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 03/01/2006 günkü oturumunda Encümence oy birliği ile karar verildi. Yurdusev ÖZSÖKMENLER Kadri GÖKTİMUR Zühra SÜLEYMANOĞLU Nimet NARİN M.Ali ZEREN Neşe BİLİCİ Bülent UÇAN Daimi Encümen Hesap İşl.Müdür V. Yazı İşl.Müdür V. İmar İşl.Müdür V.

2 Karar Tarihi :05/01/2006 Karar No :2006/2 Karar Konusu :Encümen Toplantı Günleri İlgi:Yazı İşleri Müdürlüğünün,02/01/2006 gün ve 18 sayılı yazısı. Belediyemizin 2006 Yılı içerisinde,encümen toplantı günlerinin haftada iki gün yapılabilmesi hususu istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,bilindiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.nci maddesine istinaden Encümen toplantısının Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün olarak belirlenmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 05/01/2006 günkü oturumunda Encümence oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Neşe BİLİCİ M.Rojda BİLİCİ

3 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :05/01/2006 Karar No :2006/3 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 002 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden Evinin yanmasından dolayı, yardıma muhtaç olan Mukadder YILDIZ a Nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan M.Halit Mah.Öğretmenler Cad.Seda Yapı Koop.B/Blok No:4 te ikamet etmekte olan Mukadder YILDIZ,02/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,ekli İtfaiye tutanağından da anlaşılacağı üzere,mukadder YILDIZ ın tarihinde çıkan yangında,1 adet Beko Çamaşır makinesi,1 adet demirdüküm Şofben ve banyodaki dolabın tamamı yandığı bazı eşyalarının kullanılamaz hale geldiği Belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağa istinaden hiçbir gelirlerinin olmadığı ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Mukadder YILDIZ a Belediyemizce YTL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 05/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Neşe BİLİCİ M.Rojda BİLİCİ

4 Karar Tarihi :05/01/2006 Karar No :2006/4 Karar Konusu :Para Cezası Verilmesi İlgi:İktisat Şefliğinin 05/01/2006 tarih ve 15 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar M.Halit Mah. 89.Sokak No:104 sayılı yerde faaliyet gösteren M.Yaşar ERKEK adına ruhsatlı tekel Bayii sine para cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tespit ettiği Bağlar M.Halit Mah. 89.Sokak No:104 sayılı yerde faaliyet gösteren M.Yaşar ERKEK adına ruhsatlı tekel Bayii sinin günü saat:21.50 sıralarında yapılan kontrolde işyerini Zekeriya ÖZBAY adlı kişinin çalıştırdığı ve Tekel bayisinde masaların kurulu olduğu görülmüş,işyerine alkol alındığı tespit edilmiştir.ayrıcabelediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemeye istinaden, İlimiz Bağlar M.Halit Mah.89.Sokak No:104 sayılı yerde faaliyet gösteren M.Yaşar ERKEK adına ruhsatlı tekel Bayii sinin tarih ve saat:14.00 sıralarında yapılan kontrol sonucu,ekte gönderilmiş olan yazıda anlaşılacağı gibi 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesinin(d)bendi gereğince idari para cezası ile cezalandırılması istenmektedir. İktisat kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyeri sahibinin suçu sabit görüldüğünden,encümenimizce 15 gün süre ile kapatılmasına ve suçun tekrar etmesi halinde süresiz kapatılması,ayrıca 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi gereğince işyerine 550 (Beşyüzelli)YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 05/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

5 Karar Tarihi 05/01/2006 Karar No : 2006/5 Karar Konusu : Aylık Mizan Cetveli İLGİ : Hesap İşleri Müdürlüğünün 05/01/2006 gün ve 6 sayılı yazısı. Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünün Aralık-2005 ayına ait aylık mizan cetvellerinin tetkik ve tasdik edilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 2005 yılı Aralık ayına ait aylık mizan cetvellerinin Encümenimizce yapılan tetkik ve inceleme neticesinde,aylık cetvel düzenlendiği,gelir tahsisatı ve harcamaların mevzuata uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 05/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi Daimi Encümen Hesap İşl.Müd.V. Yazı İşl.Müd.V. Fen İşl.Müd.V.

6 Karar Tarihi :19/01/2006 Karar No :2006/6 Karar Konusu :Para Cezası ve Kapatma İLGİ:İktisat Şefliğinin 18/01/2006 tarih ve 21 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar 5 Nisan Mah.Öğretmenler Cad.Ferhat Apt.Altı No:16 sayılı yerde faaliyet gösteren Diyar isimli Tekel Büfesine para cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tespit ettiği Bağlar 5 Nisan Mah.Öğretmenler Cad.Ferhat Apt.Altı No:16 sayılı yerde faaliyet gösteren Diyar isimli Tekel Büfesi Talat KARAGÖZ e ait ruhsatlı işyerinin,şiyar AKGÜN adlı şahsa devir etmiş olup,şahsın adına Ruhsat düzenlenmemiş olduğu, günü saat:19.30 sıralarında yapılan kontrolde işyerinin Şiyar AKGÜN adlı kişinin çalıştırdığı ve Tekel Büfesi olduğu görülmüş,işyeri içerisinde ekli tutanakta isimleri belirtilen şahısların açıkta alkol aldığı tespit edilmiş,5 adet korsan film ve oyun CD. si,naylon poşete sarılı gazete kağıdı içerisinde esrar maddesi,10 adet bandrolsüz Teyip kaseti bulunduğu ve anılan işyeri sahibinin işin başında olmadığı görülmüştür.ayrıca Belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemeye istinaden, İlimiz Bağlar 5 Nisan Mah.Öğretmenler Cad.Ferhat Apt.Altı No:16 sayılı yerde faaliyet gösteren Diyar isimli Tekel Büfesi,Talat KARAGÖZ adına ruhsatlı işyerinin Şiyar AKGÜN adlı şahsa devir etmiş ancak Şiyar AKGÜN adına ruhsat düzenlenmemiş olup, tarih ve saat:14.00 sıralarında yapılan kontrolde tespit edilmiştir. İktisat kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyeri sahibinin suçu sabit görüldüğünden,encümenimizce 10 gün süre ile kapatılmasına ve suçun tekrar etmesi halinde süresiz kapatılması,ayrıca 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi ile aynı kanunun 8.maddesinin(b) ile (d) bendi gereğince işyerine (Bin)YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 19/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

7 Karar Tarihi :19/01/2006 Karar No :2006/7 Karar Konusu :Kapatma Ve Para Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 19/01/2006 tarih ve 23 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar Malabadi Ünvanlı Otel olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası ve kapatma cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği, Bağlar Sınırları dahilinde bulunan, Malabadi ünvanlı Otel olarak faaliyet gösteren işyerinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 22/12/2005 günü saat:20.30 sıralarında yapılan kontrolde Feyzi TUŞ isimli şahıs aranmış kendilerine bayan temin edilmesi istenmiş istenilen bayanlar ilgili görevlilerin odalarına getirilmiş,feyzi TUŞ isimli şahıstan yaşı küçük Zeynep isimli bayan sorulmuş olup,adı geçen şahsın Malabadi Otel 215 nolu odada olduğu kimlik tespiti esnasında 1988 doğumlu Songül ÇELİK (Banu) isimli şahsın çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Yukarıda adı geçen işyerine Valilik Makamının 06/01/2006 tarihli Olurları ile suçu sabit görüldüğünden,encümenimizce 10 gün süre ile kapatılmasına,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi gereğince işyerine 1000 (Bin)YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 19/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

8 Karar Tarihi :19/01/2006 Karar No :2006/8 Karar Konusu :Kapatma Ve Para Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 19/01/2006 tarih ve 24 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar Yunus Emre Mah.Sento Cad.Sürgüç Apt.No:160 sayılı yerde faaliyet gösteren Kahvehaneye para cezası ve kapatma cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tespit ettiği,bağlar Yunus Emre Mah.Sento Cad.Sürgüç Apt.No:160 sayılı yerde faaliyet gösteren Zülküf BAYAZIT isimli şahsın çalıştırdığı Kahvehane de 106 oyun kağıdıyla kumar oynatıldığı Bağlar Polis Merkez Amirliğinin Emniyet Müdürlüğüne,07/10/2005 tarih 2005/1665 sayılı yazılarıyla bilgilendirilmiştir. Valilik Makamının tarihli olurları ile yukarıda adı geçen işyerinin suçu sabit görüldüğünden,encümenimizce 10 gün süre ile kapatılmasına,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi gereğince işyerine 500 (Beş))YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 19/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

9 Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No: :2006/9 Karar Konusu :Para Cezası. E N C Ü M E N K A RARI İLGİ:Zabıta Müdürlüğünün tarih ve 26/15 sayılı yazısı. Bağlar Belediyemizin sınırları dahilinde,aşağıda isimleri yazılı olan 3(Üç) işyerine para cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan,aşağıda isimleri yazılı olan işyerine tarihinde Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince aşağıda isim ve adresleri yazılı 3(Üç)işyerinin eksikliklerinin olmasından dolayı,durum tespit tutanağı düzenlenmiş olup, tarihine kadar kendilerine süre verilmiştir.ancak verilen süre zarfında bu işyerlerine yapılan kontrolde,eksikliklerini gidermediklerinden,bu işyeri sahiplerinin Belediye tembih ve yasaklarına uymayarak,4077 Tüketiciler Kanununa göre işyerlerinde fiyat tarifelerinin olmamasından dolayı,zabıta Memurlarımızın iş yerleri hakkında tanzim etmiş oldukları Zabıt varakası ile tespit edilmiştir. Söz konusu 1608 sayılı Kanunun EK:1.ci maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı olan 3 (Üç) işyeri sahiplerine zabıt varakalarından doğan ceza miktarlarının; ADI SOYADI İŞİ : ADRESİ : ZABIT VARAKA NO: TARİH : CEZA MİKTARI : 1-Veysi EROL Birahane Gürsel Cd.No:10 (14354) YTL. 2-Mehmet AKKUŞ Restoran (14355) YTL. 3-Ufuk BAYRAM Sento Cad. No:23 (14356 ) YTL. belirlenmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

10 Karar Tarihi 24/01/2006 Karar No : 2006/10 Karar Konusu : İstimlak İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/01/2006 gün ve 2 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde,bağlar Kaynartepe Mevkii,55 Pafta,717 Ada,127 nolu parseldeki,halime UZAN 200/12224,Sadık UZAN 75/12224,Cemil UZAN 75/12224,Gülistan UZAN 75/12224,Ali UZAN 75/12224,Sadet UZAN 75/12224,Ziya UZAN 75/12224,Murat UZAN 75/12224,Hicret ÖZ 75/12224 adına kayıtlı hisselerin tamamı 100 m2. lik hisseli arsanın istimlak edilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılan inceleme neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde,bağlar Kaynartepe Mevkii,55 Pafta,717 Ada,127 nolu parseldeki,halime UZAN 200/12224,Sadık UZAN 75/12224,Cemil UZAN 75/12224,Gülistan UZAN 75/12224,Ali UZAN 75/12224,Sadet UZAN 75/12224,Ziya UZAN 75/12224,Murat UZAN 75/12224,Hicret ÖZ 75/12224 adına kayıtlı hisselerin 100 m2. lik arsanın imar yolunda kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu Bağlar Kaynartepe Mevkii,55 Pafta,717 Ada,127 nolu parseldeki,halime UZAN 200/12224,Sadık UZAN 75/12224,Cemil UZAN 75/12224,Gülistan UZAN 75/12224,Ali UZAN 75/12224,Sadet UZAN 75/12224,Ziya UZAN 75/12224,Murat UZAN 75/12224,Hicret ÖZ 75/12224 adına kayıtlı 100 m2. lik arsanın tamamı için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun değişikliği hakkındaki 4650 Sayılı Kanunun 8.Maddesine göre istimlakının yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

11 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/11 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 26 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden yardıma muhtaç olan Basra ÇİÇEK e nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Fatih Mah.2.Sokak No:7 de ikamet etmekte olan Basra ÇİÇEK,19/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağa istinaden, Basra ÇİÇEK in evli ve 5 çocuk annesi olduğu,eşinden uzun zamandan beri haber alamadığı kiracı,11 yaşındaki kızının uzun süreden beri karaciğer rahatsızlığı olduğu halen tedavi gördüğü hiçbir gelirlerinin olmadığı ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Basra ÇİÇEK e Belediyemizce YTL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

12 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/12 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 27 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden yangın sonucu evi yanan Hamdullah ATAŞ a nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Girne Cad.Hacı Hüseyin Cami karşısı Kömürcü Apt.Kat:3 No:6 da ikamet etmekte olan Hamdullah ATAŞ,06/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağı ve İtfaiye raporuna istinaden, Hamdullah ATAŞ ın evli ve 2 çocuklu, 4 kişilik bir aile olduğu,kiracı olduğu, Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu 1 adet TV.1 takım Oturma Gurubu,Gardırop, muhtelif ev eşyaları, elektrik tesisatı,13 adet cam, 2 adet somya,evin badana,boyası ve evin büyük bölümü zarar gördüğü tarafımızdan yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Hamdullah ATAŞ a Belediyemizce 500 YTL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

13 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/13 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 28 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan Yıldız UĞURLU ya nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Lefkoşe Cad.13.sokak No:18 de ikamet etmekte olan Yıldız UĞURLU,18/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağına istinaden,yıldız UĞURLU nun kiracı,1 çocuğunun sakat, 7 çocuklu bir aile olduğu ve hiçbir gelirlerinin olmadığı, yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Yıldız UĞURLU ya Belediyemizce 500 YTL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

14 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/14 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 29 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan Yüksel ALMAS a nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Şeyhşamil Mah.10.Sokak No:4/1 de ikamet etmekte olan Yüksel ALMAS,18/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağına istinaden,yüksel ALMAS kiracı,eşinin vefat etmesinden dolayı,1 çocuğuyla birlikte yaşadığı ve hiçbir gelirlerinin olmadığı, yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Yüksel ALMAS a Belediyemizce 500 YTL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

15 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/15 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 30 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan Peri ÜMÜTLÜ nün nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Şeyh Şamil Mah.Lefkoşe 28.Sokak No:5 de ikamet etmekte olan Peri ÜMÜTLÜ,18/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağına istinaden,peri ÜMÜTLÜ nün kiracı,eşinden ayrı yaşadığı gündelik işlerde çalıştığı 2 si okul okuyan,4 çocuğuyla birlikte yaşadığı ve hiçbir gelirlerinin olmadığı, yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Peri ÜMÜTLÜ ye Belediyemizce 500 YTL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

16 Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/16 Karar Konusu Para Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 24/01/2006 tarih ve 36 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar M.Halit Mah.T.Özal Bulv.Pelin Apt.AltıNo:6 sayılı yerde Özgür ERDOĞAN adına ruhsatlı Tekel Bayii olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası ve kapatma cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü H.İ.Kartoğlu Polis Merkez Amirliğinin tespit ettiği,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemeye istinaden, M.Halit Mah.T.Özal Bulv.Pelin Apt.AltıNo:6 sayılı yerde Özgür ERDOĞAN adına ruhsatlı işyerinde yapılan kontrolde Hacı ÖZTÜRK isimli şahsın çalıştırdığı Tekel Bayiinin içerisinde arka kısmında girişi bulunan ayrı bir yerde açıkta içki servisi yapıldığı H.İ.Kartoğlu Polis Merkez Amirliğinin, tarih ve 2006/05 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları sonucu tespit edilmiş ve ayrıca adı geçen işyeri sahibinin Mesul Müdürlük belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerinin suçu sabit görüldüğünden,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi gereğince işyerine 500 YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

17 Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/17 Karar Konusu :Para Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 24/01/2006 tarih ve 37 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar S.Eyyübi Mah.T.Özal Bulv.Devran Apt.AltıNo:36 sayılı yerde Ş.Mehmet ATEŞOĞULLARI adına ruhsatlı Tekel Bayii olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası ve kapatma cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü H.İ.Kartoğlu Polis Merkez Amirliğinin tespit ettiği,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemeye istinaden, S.Eyyübi Mah.T.Özal Bulv.Devran Apt.AltıNo:36 sayılı yerde Ş.Mehmet ATEŞOĞULLARI adına ruhsatlı işyerinde yapılan kontrolde Tekel Bayiinin içerisinde arka kısmında kürsü oturaklarla sehpalar üzerinde açıkta içki servisi yapıldığı H.İ.Kartoğlu Polis Merkez Amirliğinin, tarih ve 2006/03 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerinin suçu sabit görüldüğünden,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi gereğince işyerine 500 YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

18 Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/18 Karar Konusu :Para Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 24/01/2006 tarih ve 38 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar S.Eyyubi Mah.T.Özal Bulv.Helin Apt.Altı No:34 sayılı yerde Bülent BUDAK adına ruhsatlı Tekel Bayii olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası ve kapatma cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede, S.Eyyubi Mah.T.Özal Bulv.Helin Apt. Altı No:34 sayılı yerde Bülent BUDAK adına ruhsatının bulunduğu,yapılan kontrolde Tekel Bayiinin içerisinde arka kısmında kürsü oturaklarla sehpalar üzerinde açıkta içki şişeleri ve içki servisinin yapıldığı, tarih ve 2006/04 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerinin suçu sabit görüldüğünden,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı kanunla değişik 6.Maddesi (d) bendi gereğince işyerine 500 YTL. idari para cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

19 Karar Tarihi :24/01/2006 Karar No :2006/19 Karar Konusu : 10 Gün Süre Verilmesi. İLGİ:İktisat Şefliğinin 24/01/2006 tarih ve 39 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar 5 Nisan Mah.Emek Cad. Ak Apt. Altı No:33 sayılı yerde Mehmet TUNÇALP adına ruhsatlı Kahvehane olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede,bağlar 5 Nisan Mah.Emek Cad. Ak Apt. Altı No:33 sayılı yerde Mehmet TUNÇALP adına ruhsatlı işyerinde Ruhsat sahibinin işinin başında olmadığı Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tarih ve 2005/2077 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyeri sahibine,encümenimizce Eksikliklerini tamamlayabilmesi için 10 gün süre verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 24/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

20 Karar Tarihi : 26/01/2006 Karar No : 2006/20 Karar Konusu : Tevhit İLGİ: İmar İşleri Müdürlüğünün 25/01/2006 tarih ve 54 sayılı yazısı. İlimiz Merkez Kayapınar Mahallesi,5975 ve 5976 nolu parsellerin tevhit işleminin yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde,söz konusu parselin ekli krokide görüldüğü gibi 5975 ve 5976 nolu parsellerin tevhit edilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16.maddelerine istinaden işlem yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 26/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

21 Karar Tarihi : 26/01/2006 Karar No : 2006/21 Karar Konusu : İfraz İLGİ: İmar İşleri Müdürlüğünün 25/01/2006 tarih ve 55 sayılı yazısı. İlimiz Merkez Çölgüzeli Köyü,273 nolu parselin ifraz işleminin yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde,söz konusu parselin ekli krokide görüldüğü gibi 273 nolu parselin (A),(B) ve (C) nolu olmak üzere ifraz edilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar Yönetmeliğine (62.madde) istinaden işlem yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 26/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

22 Karar Tarihi :26/01/2006 Karar No :2006/22 Karar Konusu :15 Gün Süre Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 25/01/2006 tarih ve 42 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar 5 Nisan Mah.Girne Cad. Başarı Apt. Altı No:9/A sayılı yerde Mehmet Veysi MENTEŞ adına ruhsatlı Kıraathane olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede,bağlar 5 Nisan Mah.Girne Cad.Başarı Apt. Altı No:9/A sayılı yerde Mehmet Veysi MENTEŞ adına ruhsatlı işyerinde Ruhsat sahibinin işinin başında olmadığı Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tarih ve 2005/2102 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerine,encümenimizce eksikliklerini tamamlayabilmesi için 15 gün süre verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 26/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

23 Karar Tarihi :26/01/2006 Karar No :2006/23 Karar Konusu :15 Gün Süre Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 25/01/2006 tarih ve 43 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar Kaynartepe Mah.Koşuyolu Cad. Ahmetoğlu Apt. Altı bila sayılı yerde Mehmet KORKULU adına ruhsatlı İnternet Kafe olarak faaliyet gösteren işyerine para cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede,bağlar Kaynartepe Mah.Koşuyolu Cad. Ahmetoğlu Apt. Altı bila sayılı yerde Mehmet KORKULU adına ruhsatlı İnternet Kafe olarak faaliyet gösteren, işyeri sahibinin işinin başında olmadığı Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tarih ve 2005/2101 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerine,encümenimizce eksikliklerini giderebilmesi için 15 gün süre verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 26/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

24 Karar Tarihi :26/01/2006 Karar No :2006/24 Karar Konusu :Uyarı Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 25/01/2006 tarih ve 44 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar Kaynartepe Mah.Gürsel Caddesinde, Mehmet KAYNAK (Sidar Müzik) adına ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerine uyarı cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede,bağlar Kaynartepe Mah.Gürsel Caddesi, Mehmet KAYNAK (Sidar Müzik) adı altında faaliyet gösteren işyerinin ruhsatsız olduğu,dükkan İçerisinde tezgah üzerinde dağıtılmış olarak çok sayıda korsan CD.nin bulunduğu Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tarih ve 2006/29 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerine,encümenimizce eksikliklerini tamamlayabilmesi için uyarı cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 26/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

25 Karar Tarihi :26/01/2006 Karar No :2006/25 Karar Konusu :Uyarı Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 25/01/2006 tarih ve 45 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar Kaynartepe Mah.Can sokak (50.Sok.)Güneş-7 Apt.Altı No:4/A sayılı yerde, Ali BATMAZ adına ruhsatlı Çay Ocağı olarak faaliyet gösteren işyerine uyarı cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede,bağlar Kaynartepe Mah.Can Sokak (50.Sokak), Güneş-7 Apt.Altı No:4/A sayılı yerde Ali BATMAZ adına ruhsatlı (Çay Ocağı) işyerinde yapılan kontrolde ruhsat sahibinin işinin başında olmadığı,mustafa BATMAZ isimli şahsın çalıştırdığı,içeride 6 adet oyun masası olduğu ve bu masalarda oyun oynandığı, Bağlar Polis Merkez Amirliğinin tarih ve 2005/2078 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerine,encümenimizce eksikliklerini tamamlayabilmesi için uyarı cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 26/01/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Nurcihan ALTINDAĞ M.Ali ZEREN Hamit BAYAT M.Rojda BİLİCİ

26 Karar Tarihi :02/02/2006 Karar No :2006/26 Karar Konusu :Asker Ailesi Geçim Haddi Raici. İLGİ: Asker Ailesi Memurluğunun tarih ve 2006/3 sayılı yazısı. Diyarbakır Valiliği İl İdare Kurulunun yazısına istinaden,2006 yılı için Asker ailesi geçim haddi raicinin belirlenmesi hususu istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,diyarbakır Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 2006/04-77 sayılı yazısı ve İdare Kurulunun, /04 sayılı kararına göre,2006 yılı için 1 (Bir) nüfuslu Asker ailesine aylık olarak giyim,yakacak,yiyecek,mesken ve diğer masraflar için (Yetmişbeş)TL,ayrıca artan diğer beher nüfus içinde (Elli)TL.aylık bağlanmasına ve bu tarifenin yılı sonuna kadar yürürlükte kalmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Asker Ailesi Memurluğuna ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 02/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

27 Karar Tarihi :02/02/2006 Karar No :2006/27 Karar Konusu :Tevhit,İfraz ve yola Terk. İLGİ:İmar İşleri Müdürlüğünün 01/02/2006 tarih ve 61 sayılı yazıları. Mülkiyeti Çiğdem ÇETİN e ait İlimiz Kayapınar köyü,703 ada,1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerin tevhit, ifraz ve yola terk işlemlerinin yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,imar İşleri Müdürlüğünün teknik elemanlarınca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde,söz konusu mülkiyeti Çiğdem ÇETİN e ait İlimiz Kayapınar köyü,703 ada,1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerin ekli planda görüldüğü şekilde 3 nolu parsel ile gösterilen kısmın (A) ve (B) nolu parsellere,4 nolu parsel ile gösterilen kısmın (C) ve (D) nolu parsellere ayrılmasına,(b)ve (D) nolu parsellerin Belediyemiz lehine bila bedel terki yapıldıktan sonra,1,2,5,(a) ve (C) nolu parsellerinde tevhidinin yapılması için 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.Maddelerine istinaden işlem yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosası ile birlikte İmar İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 02/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

28 Karar Tarihi :02/02/2006 Karar No :2006/28 Karar Konusu :İfraz İLGİ:İmar İşleri Müdürlüğünün 01/02/2006 tarih ve 63 sayılı yazıları. Mülkiyeti tapu maliki vekili Aziz ERDEM adına kayıtlı İlimiz Kayapınar köyü,623 ada,2 nolu parselin ifraz işleminin yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,imar İşleri Müdürlüğünün teknik elemanlarınca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde,söz konusu mülkiyeti tapu maliki vekili Aziz ERDEM adına kayıtlı İlimiz Kayapınar köyü,623 ada,2 nolu parselin ekli haritada görüldüğü gibi ifraz edilerek (A),(B) ve (C) nolu parsellere ayrılması için 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.Maddelerine istinaden işlem yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosası ile birlikte İmar İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 02/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

29 Karar Tarihi :02/02/2006 Karar No :2006/29 Karar Konusu :Uyarı Cezası Verilmesi İLGİ:İktisat Şefliğinin 02/02/2006 tarih ve 71 sayılı yazısı. İlimiz Bağlar Gürsel Cad.49.Sokak No:3/B sayılı yerde,şeref YALÇIN adına ruhsatlı işyeri olarak faaliyet gösteren işyerine uyarı cezası verilmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,iktisat Şefliğinin yazısı ekinde ilişik Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden,belediyemiz İktisat Şefliği kontrol elemanlarının yapmış olduğu incelemede,bağlar Gürsel Cad.49.Sokak No:3/B sayılı yerde Şeref YALÇIN adına ruhsatlı (İnternet kafe) işyerinde yapılan kontrolde ruhsat sahibinin işinin başında olmadığı,işyeri içerisinde küçük(10 yaşında)çocuğun bulunduğu,bağlar Polis Merkez Amirliğinin tarih ve 2006/26 sayılı yazılarındaki tutanak ve tahkikat evrakları ile tespit edilmiştir. İktisat Kontrol ekiplerince tutulan ceza tutanağına istinaden,yukarıda adı geçen işyerinin Mesul Müdür tayin ettiği,encümenimizce işyeri içerisinde küçük (10 yaşında) çocuk bulundurduğundan dolayı,uyarı cezası verilmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin İktisat Şefliğine ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 02/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

30 Karar Tarihi :07/02/2006 Karar No : 2006/30 Karar Konusu : İstimlak Bedelinin Ödenmesi İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06/02/2006 gün ve 11 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde,bağlar Kaynartepe Mevkii,55 Pafta,717 Ada,127 nolu parseldeki,halime UZAN 200/12224,Sadık UZAN 75/12224,Cemil UZAN 75/12224,Gülistan UZAN 75/12224,Ali UZAN 75/12224,Sadet UZAN 75/12224,Ziya UZAN 75/12224,Murat UZAN 75/12224,Hicret ÖZ 75/12224 adına kayıtlı hisselerin tamamı (100 m2. lik)için Uzlaşma Komisyonunun yapmış olduğu pazarlık neticesinde,2.000,00 TL.ye uzlaşmaya varılmış olup,istimlak bedelinin ödenmesi istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz Encümeninin tarih ve 10 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen,bağlar Kaynartepe Mevkii,55 Pafta,717 Ada,127 nolu parseldeki,halime UZAN 200/12224,Sadık UZAN 75/12224,Cemil UZAN 75/12224,Gülistan UZAN 75/12224,Ali UZAN 75/12224,Sadet UZAN 75/12224,Ziya UZAN 75/12224,Murat UZAN 75/12224,Hicret ÖZ 75/12224 adına kayıtlı toplam 100 m2.hisseli arsanın tamamı için Uzlaşma Komisyonunun yapmış olduğu pazarlık neticesinde,arsa sahipleri ile 2.000,00 TL.bedelle istimlak edilmesi için uzlaşmaya varılmıştır. Söz konusu istimlak bedelini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden arsa sahipleri Halime UZAN 200/12224,Sadık UZAN 75/12224,Cemil UZAN 75/12224,Gülistan UZAN 75/12224,Ali UZAN 75/12224,Sadet UZAN 75/12224,Ziya UZAN 75/12224,Murat UZAN 75/12224,Hicret ÖZ 75/12224 adına kayıtlı 100 m2. lik arsanın tamamı olan Bağlar Kaynartepe Mevkii,55 Pafta,717 Ada,127 nolu parselde bulunan 100 m2. arsanın tamamı için 2.000,00 TL.(İkibin)TL.istimlak bedelinin hak sahiplerine ödenmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 07/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

31 Karar Tarihi :09/02/2006 Karar No :2006/31 Karar Konusu:Emeklilik E N C Ü M E N K AR A R I İLGİ:Personel Müdürlüğünün, 08/02/2006 tarih ve 2006/88 sayılı yazıları. Belediyemizin değişik kadrolarında olup,değişik birimlerinde görev yapan ilişik listede isimleri yazılı K.Levent ÖZÇELİKOĞLU ve Sıtkı BOZ ün istekleri doğrultusunda, tarihi itibari ile emekliliğe sevk edilmeleri istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemizin değişik kadrolarında olup,değişik birimlerinde görev yapan ilişik listede isimleri yazılı bulunan K.Levent ÖZÇELİKOĞLU ve Sıtkı BOZ ün emeklilikleri SSK İl Müdürlüğünden alınan,değişik tarihlerdeki yazılara istinaden,emekliliklerini doldurdukları ve dilekçeli talepleri,encümenimizce incelenerek uygun görülmüş olup,14/02/2006 tarihi itibari ile emeklilik işlemlerinin yapılmasına ve tahakkuk edecek tazminatın ait olduğu tahsisattan Belediyemizin nakit durumu müsait olduğu sürelerde taksitlendirme yapılarak tanzim edilecek bordroya istinaden ödenmesine,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Personel Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine,09/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

32 Karar Tarihi :09 /02/2006 Karar No :2006/32 Karar Konusu:Nakdi Yardım E N C Ü M E N K AR A R I İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 51 sayılı yazısı. Bağlar Belediye Spor Kulübünün aktif ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmesi için Nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,bağlar Belediye Spor Kulübünün aktif ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmesi için Belediyemizce YTL.adı geçen spor Kulübüne Nakdi yardım yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine,09/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

33 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :09/02/2006 Karar No :2006/33 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 47 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden yangın sonucu evi yanan Mehmet EKİN e nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Göçmenler Cad.39.Sokak Çerçioğlu Apt.No:6 da ikamet etmekte olan Mehmet EKİN,07/02/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağı ve İtfaiye raporuna istinaden, Mehmet EKİN in inşaatlarda yevmiyeci olarak çalıştığı, evli,7 nüfuslu bir aile ve kiracı olduğu, Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu 6 adet halı,gardırop, muhtelif ev eşyaları, elektrik tesisatı,cam ve kapı kasaların tamamı,oturma gurubu ve kanepelerin kullanılamaz hale geldiği,evin badana,boyası ve evin büyük bölümü zarar gördüğü,çocuklarının her gece komşularda kaldığı tarafımızdan yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Mehmet EKİN e Belediyemizce 1.000,00 TL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 09/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

34 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :09/02/2006 Karar No :2006/34 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 48 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan Rahime BARAKACI ya nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Alipınar Cad.36.Sokak No:6 da ikamet etmekte olan Rahime BARAKACI,07/02/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,belediyemiz Zabıta memurunun yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde, ilişik tahkikat tutanağına istinaden,rahime BARAKACI nin eşi vefat ettiği,gündelik işlerde çalıştığı,3 çocuklu, kiracı,aylık 70 TL. kirasının ödeyemediği ve kira borcu olduğu, tarafımızdan yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Rahime BARAKACI ya Belediyemizce 500 TL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 09/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

35 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :09/02/2006 Karar No :2006/35 Karar Konusu:Seminer Gideri İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 49 sayılı yazısı. Belediyemize bağlı Kardelen Kadın Merkezi tarafından,23-26 Şubat tarihleri arasında Kardelen Kadın merkezi çalışanlarına ve gönüllülerine eğitim vermek amacıyla İstanbul Türk Psikologlar Derneğinden,davet edilen Psikolog Arzu ÇAKAR ve Psikolog Ebru SORGUN un geliş,gidiş,uçak biletleri,konaklama ve yemek ihtiyaçlarının Belediyemizce karşılanması hususu istenmektedir. KARAR Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, Belediyemize bağlı Kardelen Kadın Merkezi tarafından,23-26 Şubat tarihleri arasında Kardelen Kadın merkezi çalışanlarına ve gönüllülerine eğitim vermek amacıyla İstanbul Türk Psikologlar Derneğinden,davet edilen Psikolog Arzu ÇAKAR ve Psikolog Ebru SORGUN un geliş,gidiş,uçak biletleri,konaklama ve yemek ihtiyaçlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 60.maddesinin (k)bendine istinaden karşılanmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 09/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

36 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :14/02/2006 Karar No :2006/36 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 53 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan Senem TOSUN a nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Kaynartepe Mah.49.Sokak Deniz Apt.Kat:3 No:5 te ikamet etmekte olan Senem TOSUN,27/01/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,kültür Müdürlüğü personelinin yapmış olduğu tetkik ve inceleme neticesinde,ilişik tahkikat tutanağına istinaden,senem TOSUN nun eşi vefat ettiği,7 nüfuslu, kiracı,aylık 100 TL. kira ödediği,maddi imkansızlar nedeniyle 2 çocuğunu okuldan çıkardığı,halen 3 çocuğunun öğrenci olduğu ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Senem TOSUN a Belediyemizce 500 TL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 14/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

37 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :14/02/2006 Karar No :2006/37 Karar Konusu:Nakdi Yardım İLGİ:Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün tarih ve 57 sayılı yazısı. Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan Yılmaz AZARAK a nakdi yardım yapılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Muradiye Mah.Fatih Caddesi 3.Çıkmaz No:4 te ikamet etmekte olan Yılmaz AZARAK,08/02/2006 tarihli dilekçesi ile Belediyemize yardım talebi ile başvuruda bulunmuş olup,imar İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından yapılan kontrolde,yukarda adı geçen şahsın evinin birinci derecede hasarlı olduğu,bir an önce tahliye edilmesi gerektiği hususunda işlem yapılmış olup,tahliye gerçekleştirilmiştir,ancak Yılmaz AZARAK ın evli 6 kişilik bir aile olduğu,inşaatlarda yevmiyeci olarak çalıştığı,evinin tahliye edilmesinden dolayı,yardıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ilişik yazıya istinaden,5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 60.Maddesinin (i)bendine istinaden söz konusu Yılmaz AZARAK a Belediyemizce 1.000(Bin) TL.Nakdi yardımın yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 14/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

38 E N C Ü M E N K AR A R I Karar Tarihi :14/02/2006 Karar No :2006/38 Karar Konusu:Çay Ocağının Kiraya Verilmesi İLGİ:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 14 sayılı yazısı. Belediyemiz Hizmet binasında bulunan çay ocağının ihale yolu ile kiraya verilip verilemeyeceği hususu istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz Hizmet Binası içinde bulunan çay ocağının kiralanması için, tarih ve 189 sayılı dilekçeyle Belediyemize müracaatta bulunan Vahyettin ŞARLAK adındaki şahsın söz konusu çay ocağını kiralamak istediğini belirtmiştir. Buna göre Belediyemiz hizmet binasında bulunan çay ocağının 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.( a) maddesi gereğince işlem yapılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine 14/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

39 Karar Tarihi :16/02/2006 Karar No :2006/39 Karar Konusu:Uygulama Sahaları. E N C Ü M E N K AR A R I İLGİ:İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 179 sayılı yazısı. Belediyemiz Encümeninin gün ve 2005/125 sayılı kararı ile 3194 Sayılı 18.madde 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu uygulama sahalarında sınır krokilerinde çizildiği şekilde uygulama yapılması kararlaştırılmış olup,3194 Sayılı İmar Kanununun 19.maddesi uygulama yönetmeliğinin 39.Maddesi uyarınca onanması ve askıya çıkarılması istenmektedir. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, Belediyemiz Encümeninin gün ve 2005/125 sayılı kararı ile 3194 Sayılı 18.maddenin 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu uygulama sahalarında sınır krokilerinde çizildiği şekilde uygulama yapılması kararlaştırılmıştı. Anılan Encümen kararı gereği söz konusu uygulama sahaları için tarih ve 2005/ ihale kayıt numarası ihaleye verilmiş ve ihaleyi kazanan,birikim Harita İmar İnş.Taah.Müh.Müş.Tar.San.Tic.Ltd.Şti.ile tarihinde sözleşme imzalanmış ve yüklenici firma tarihinde fiilen işe başlamıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde,yüklenici firma tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulama kapsamında kalan düzenleme sahalarının parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri hazırlanıp,belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne tarihinde teslim edilmiştir. Başkanlık Makamının tarihli oluru ile oluşturulan muayene ve kabul komisyonu elemanlarınca yüklenicinin hazırlamış olduğu dosya üzerinde yapılan incelemede;herhangi bir eksik ve kusurun olmadığı tespit edilmiş olup,kabule hazır olduğu anlaşılmıştır.birikim harita İmar İnş.Taah.Müh.Müş.Tar.San.Tic.Ltd.Şti.tarafından hazırlanmış,söz konusu 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu düzenleme sahaları sınırları içinde kalan ekli listede parsel numaraları belirtilmiş bulunan taşınmazların kapsadığı alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uygulaması kapsamında hazırlanmış bulunan parselasyon planları,dağıtım cetvelleri ile bunlara ait hesaplamalar v.s.belgelerin 19.maddesi uygulama yönetmeliğinin 39.Maddesi uyarınca onanması ve askıya çıkarılmasına,bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 16/02/2006 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ E N C Ü M E N K A R A R I. İLGİ: Zabıta Müdürlüğünün 29/07/2005 gün ve 452/347 sayılı yazısı.

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ E N C Ü M E N K A R A R I. İLGİ: Zabıta Müdürlüğünün 29/07/2005 gün ve 452/347 sayılı yazısı. Karar Tarihi : 02/08/2005 Karar No : 2005/213 Karar Konusu : Para Cezası İLGİ: Zabıta Müdürlüğünün 29/07/2005 gün ve 452/347 sayılı yazısı. İlimiz Sento Caddesi Akar Petrol yanı Polat Apt.altında bulunan

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI E N C Ü M E N K A R A R I

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI E N C Ü M E N K A R A R I Karar Tarihi : 05/01/2010 Karar No : 2010/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri İlgi:Yazı İşleri Müdürlüğünün,04/01/2010 tarih ve 3 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine istinaden,belediyemizce

Detaylı

DİYARBAKIR BAĞLAR İLK KADEME BELEDİYESİ E N C Ü M E N K A R A R I

DİYARBAKIR BAĞLAR İLK KADEME BELEDİYESİ E N C Ü M E N K A R A R I Karar Tarihi : 03/01/2008 Karar No : 2008/1 Karar Konusu : Para Cezası Verilmesi. İlgi:a) İktisat Şefliği nün,28/12/2007 tarih ve 617 sayılı yazısı ve ekleri. b)d.bakır Valiliği Emniyet Müdürlüğü nün 07/1272007

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI E N C Ü M E N K A R A R I

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI E N C Ü M E N K A R A R I Karar Tarihi : 06/01/2009 Karar No : 2009/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri İlgi:Yazı İşleri Müdürlüğünün,06/01/2009 tarih ve 8 sayılı yazısı. KONU : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine

Detaylı

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli)

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli) Karar Tarihi : 17/04/2014 Karar No : 2014/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri KONU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04/2014 tarih ve 141 sayılı yazısında;30 Mart Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri yapılmasından

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 1 03/01/2012 Konu :Encümen Toplantı günleri

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 1 03/01/2012 Konu :Encümen Toplantı günleri Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 1 03/01/2012 Konu :Encümen Toplantı günleri BAŞKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine istinaden;belediyemizce 2012 takvim yılı içerisinde

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 3 04/01/2011 Konu :Encümen Toplantı günleri

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 3 04/01/2011 Konu :Encümen Toplantı günleri Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 3 04/01/2011 Konu :Encümen Toplantı günleri BAŞKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine istinaden;belediyemizce 2011 takvim yılı içerisinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.07.2016 Karar No : 573, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

engelli ise engelli sağlık kurulu raporu,

engelli ise engelli sağlık kurulu raporu, SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 KURU GIDA YARDIMI elverişli (SGK, Tapu Sicil Müdürlüğü ve -Uygun görülen kuru gıda yardımı Bir program dahilinde

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 03.05.2016 Karar No : 463 Başkan : Rasim YÜKSEL, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binası toplantı odasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 1073, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Kadir MUSA ya ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı