KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing )"

Transkript

1 DERS: PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 DÖNEM: Güz yarı yılı KONU 7: DOSYA İŞLEME ( File Processing ) HEDEFLER: 1- Dosyaları yaratabilme, okuyabilme, yazabilme ve güncelleyebilme 2- Sıralı erişim dosyalarını tanıma 3- Rasgele (doğrudan) erişim dosyalarını tanıma 4- Bu dosyalar üzerinde G/Ç işlemleri yapma İÇERİK: Veri hiyerarşisi Sıralı erişim dosyası yaratma Sıralı erişim dosyasından okuma Sıralı erişim dosyalarını güncelleme Rasgele erişimli dosyalar Sıralı erişim dosyalarını yaratma Sıralı erişim dosyalarına yazma Sıralı erişim dosyasından sıralı okuma VERİ HİYERARŞİSİ Bilgisayarlarda her sayı ya da alfabetik karakterin 0 ve 1 lerle temsil edildiğini biliyorsunuz. Karakterlerin bitlerden oluşması gibi alanlar da karakter (veya baytlardan) oluşur. Alan bir anlamı olan bir grup karakterdir. Bir kayıt ise (C++ da class, C de struct ) birden fazla alandan meydana gelir. Örneğin bir muhasebe sisteminde bir çalışana ait bir kayıtta aşağıdaki alanlar bulunabilir. 1- Sicil no 2- Adı 3- Adresi 4- Ücreti 5- Vergi oranı Dolayısıyla bir kayıt birbiriyle alakalı alanlardan meydana gelir kaydın olduğu bir dosyadan bir kayda erişmek istediğimizi düşünelim. Genellikle bu erişimi kolaylaştırmak için kaydın bir alanı anahtar ( record key ) olarak belirlenir ve erişim esnasında kullanılır. Yukardaki örnekte sicil no kayıt anahtarı olarak kullanılabilir. Şirketlerin birden fazla dosyaları vardır: muhasebe, alacak hesapları, stok, personel, vb gibi. Birbiriyle ilgili dosyaların bir veri tabanı programı kullanılarak veri tabanında tutulması pek çok kolaylık sağlar: veri bütünlüğü, veri tutarlılığı, bakım kolaylığı, mükerrer veri olmaması gibi. Veri tabanlarını yaratmak ve erişimi sağlamak, bakımlarını yapmnak için Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS) denen yazılımlar mevcuttur. 1

2 C++ bir dosyayı baytlar sırası ( sequence of bytes ) olarak görür. Her dosya, dosya sonunu belirten bir işaret ile biter. C++ da dosya işlemleri yapabilmek için <iostream> ve <fstream> başlık dosyaları dahil edilmelidir. <fstream> başlık dosyası ifstream (giriş işlemleri için) ve ofstream (çıkış işlemleri için) gerekli sınıf ( class ) tanımlarını içerir. SIRALI DOSYA YARATMA Örnek: Her müşteri için hesap no, müşter, adı, bakiyesi, vb. tutulacak. Program, kullanıcının kayıtları hesap no sırasında gireceğini varsaymaktadır. // fig s.761 // create a sequential file #include <iostream> using std::cout; using std::cin; using std::ios; using std::cerr; using std::endl; #înclude <fstream> using std::ofstream; #include <cstdlib> ofstream MusteriDosyasi( musteri.dat, ios::out ); // musteri.dat çıkış // için açılır (open) if (!MusteriDosyasi) // dosya düzgün açılırsa 0 döndürür cerr << Dosya açılamadı << endl; exit(1); // sıfır harici bir değer programın bir hata sonucu bittiğini gösterir. Bu değer op.sys e... cout << Hesap no, Ad, Bakiye bilgilerini giriniz.\n << Girişi bitirmek için EOF giriniz.\n? ; int hesap; char ad[20]; double bakiye; while (cin >> account >> ad >> bakiye ) //EOF olmadıkça bu koşul doğrudur MusteriDosyasi << hesap << << ad << << bakiye << \n ; cout <<? ; return 0; // EOF olunca main biter. Musteri.dat dosyası kapatılır. Hesap no, Ad, Bakiye bilgilerini giriniz. Girişi bitirmek için EOF giriniz.? 100 Jones 24.98? 200 Doe ? 300 White 0.00? 400 Stone 42.16? 500 Rich ? ^Z 2

3 Dosya açma durumları ( file open modes ) ios::app ios::in ios::out ios::trunc ios::binary dosyanın sonuna ekle dosyayı giriş için aç dosyayı çıkış için aç dosyanın içeriğini at dosyayı ikili (metin olmayan) giriş çıkış için aç SIRALI DOSYADAN OKUMA YAPMA ( reading from sequential access file ) // fig s #include <fstream>.. void satiryazdir(int, const char * const, double); ifstream MusteriDosyasi( musteri.dat, ios::in ); da olur // ios::in konulmasa if (!MusteriDosyasi) cerr << Dosya açılamadı\n ; exit(1); int hesap; char ad[20]; double bakiye; cout << setiosflags( ios::left ) setw( 10) << HESAP NO << setw(13) << ADI << BAKİYE\n << setiosflags( ios::fixed ios::showpoint ); while ( MusteriDosyasi >> hesap >> ad >> bakiye ) satiryazdir(hesap, ad, bakiye); return 0; ad is a char pointer to a const char void satiryazdir(int hes, const char * char ad, double bak) cout << setiosflags( ios::left ) setw( 10) << hes << setw(13) << ad << setw(7) << setprecision(2) << resetiosflags( ios::fixed ) << bal << \n ; HESAP NO ADI BAKIYE 100 Jones Doe White Stone Rich ss atlandı 3

4 SIRALI ERİŞİM DOSYALARININ GÜNCELLENMESİ Yukarıda yaratılmış olan musteri dosyasındaki bir veri değiştirilmek (güncellenmek) istendiğinde diğer verilerin bozulma riski vardır. Örneğin White ismini Worthington yapmak istersek, bu isim orijinal isim olan Whhite dan 6 karakter daha uzun olduğundan kendisinden sonra gelen kaydı bozar. Bunu önlemek için 300 White 0.00 a kadar olan kayıtlar yeni bir dosyaya kopyalanıp 300 Worthington 0.00 yazılıp geri kan kayıtlar da yeni dosyaya aktarılabilir. Bir seferde çok sayıda kayıt güncellenecekse bu yöntem kabul edilebilir. RASGELE ERİŞİMLİ DOSYALAR Belirli bir kaydın hemen bulunmasu gerektiği durumlarda kullanılır. Bankada belirli bir müşteri hesabına (dosyada daha önce gelen müşteri kayıtları okunmadan ) erişilmesi, kayıt sırasında belirli bir öğrenci numarasına daha önceki tüm numaralar okunmadan erişilmesi gibi. C++ dosyalar üzerinde bir yapı oluşturmadığı için bunu programcı yapmalıdır. Rasgele erişimli dosya yaratmak için pek çok teknik vardır. Bunların en kolayında, tüm kayıtların sabit uzunluklu olması tercih edilir / gerekir. Kayıtların sabit uzunluklu olması aranan bir kaydın dosyanın başına göre kaçıncı bayttan ( byte offset ) başladığını hesaplamamızı mümkün kılar. RASGELE ERİŞİMLİ DOSYALARI YARATMAK Bu tür dosyalara genellikle class veya struct ile tanımlanmış bir grup alanı bir anda yazdırırız, tek bir sayıyı değil. Örnek: 100 müşteri için 100 sabit uzunluklu kayıt tutulacak. Her kayıtta hesap no (kayıt anahtarı), ad, soyad, bakiye alanları bulunacak. Program, bir hesabı güncelleyebilmeli, yeni hesap ekleyebilmeli, hesap silebilmeli ve tüm hesapları listeleyebilmeli. Aşağıda rasgele erişimli bir dosyanın nasıl açıldığını, struct ile kayıt yapısının nasıl tanımlandığı (musveri.h adlı başlık dosyasında) gösterilmektedir. Program öncelikle 100 kayda boş struct lar yazarak kayıtların ik değer atamalarını yapmaktadır. Boş struct da hesap no için 0, ad ve soyad için null dizgi, ve bakiye için 0.0 vardır. // musveri.h // struct musteri nin tanımı #ifndef MUSVERI_H #define MUSVERI_H Header file musveri.h struct musteri aşağıdaki tüm programlarda int hesapno; bu başlık dosyası kullanılacak char soyad[15]; char ad[10]; double bakiye; ; #endif 4

5 // fig s.774 // creating random-access file sequentially #include <iostream> using std::cerr; using std::endl; using std::ios; #include <fstream> using std::ofstream; #include <cstdlib> #include musveri.h ofstream kredi( kredi.dat, ios::binary); // kredi.dat file is associated with // ofstream object kredi if (!kredi ) cerr << kredi dosyası açılamadı << endl; exit(1); musteri bosmusteri = 0,,, 0.0 ; for ( int i = 0; i <100, i++ ) kredi.write( reinterpret_cast<const char *>( &bosmusteri ), sizeof(musteri)); return 0; kredi.write( reinterpret_cast<const char *>( &bosmusteri ), sizeof(musteri)); cümlesinin anlamı: kredi.dat ile ilişkilendirilmiş kredi nesnesine ( object ) musteri yapısı büyüklüğündeki bosmusteri yapısını yazar. NOTE THAT the first argument of write function must be of type const char *. However, the data type of &bosmusteri is musteri *. To convert &bosmusteri to the appropriate pointer type, the expression reinterpret_cast<const char *>( &bosmusteri ) uses the cast operator reinterpret_cast to convert the address of bosmusteri to a const char *, so the call to write compiles without issuing a syntax error. 5

6 RASGELE-ERİŞİMLİ DOSYAYA VERİLERİ RASGELE YAZMA Aşağıdaki program kredi.dat dosyasına veri yazar. Dosyaya verileri tam yerlerine yazmak için ofstream fonksiyonları write ve seekp kullanır. Fonksiyon seekp, dosyaya yazıacak kaydın tam yerini ayarlar ve write verileri yazar. // fig s.775 // writing to a random access file #include <iostream> using std::cerr; using std::endl; using std::ios; using std::cin; using std::cout; #include <fstream> using std::ostream; #include <cstdlib> #include musveri.h ofstream kredi( kredi.dat, ios::binary); // kredi.dat file is associated with // ofstream object kredi if (!kredi ) cerr << kredi dosyası açılamadı << endl; exit(1); cout << Hesap numarasını ( 1 ile 100 arasında )giriniz. << Bitirmek için 0 giriniz.\n? ; musteri mus; cin >> mus.hesapno; while ( mus.hesapno > 0 && mus.hesapno <= 100 ) cout << Ad, soyad ve bakiye giriniz.\n? ; cin >> mus.ad >> mus.soyad >> mus.bakiye; // kredi dosyasında gerekli adrese konumlan kredi.seekp( ( mus.hesapno 1 ) * sizeof (musteri) ); kredi.write( reinterpret_cast<const char *>(&mus), sizeof(musteri) ); cout << Hesap numarasını giriniz:\n? ; cin >> mus.hesapno; return 0; 6

7 Hesap numarasını ( 1 ile 100 arasında )giriniz.bitirmek için 0 giriniz.? 37 Ad, soyad ve bakiyeyi giriniz:? Bakır Deniz 0.00 Hesap numarasını giriniz:? 29 Ad, soyad ve bakiyeyi giriniz:? Baki Naci Hesap numarasını giriniz:? 96 Ad, soyad ve bakiyeyi giriniz:? Sarı Sami Hesap numarasını giriniz:? 88 Ad, soyad ve bakiyeyi giriniz:? Simit Davut Hesap numarasını giriniz:? 0 kredi.seekp( ( mus.hesapno 1 ) * sizeof (musteri) ); Parantez içindeki aritmetik ifade, yazılacak yadın, dosya içine baştan kaçıncı bayttan başlacağını hesaplar. Musteri 50 bayt ise, hesapno 4 ise, hesapno 4 olan kayıt 200.bayttan itibaren yazılacak demektir. Dosya konumlandırma işaretçisi ( file position pointer ) bu adrese konumlanır. RASGELE-ERİŞİMLİ BİR DOSYAYI SIRALI OKUMA s.777 Daha önce yarattığımız rasgele-erişimli dosyayı sıralı okuyacağız yani ilk kayıttan başlayarak sırayla her kaydı. Öncelikle birkaç önmeli konuya bakalım: ifstream fonksiyonu read belirlenen bayt uzunluğundaki veriyi dosyadan okur. Örneğin kredi.read(reinterpret_cast<char *>(?mus ), sizeof(musteri) ); = kredi dosyasından musteri uzunluğunda baytı okuyup mus yapısına koyar. NOT: read fonksiyonunun ilk argümanı char * olmak durumundadır. Aşağıdaki program kredi.dat dosyasındaki bütün kayıtları sırayla okur ve okunan her bir kaydın veri içerip içermediğine bakar. Döngü koşulunu inceleyecek olursak: while ( kredi &&!kredi.eof() ) dosya sonuna gelip gelinmediğini anlamak için eof fonksiyonunu kullanır. Dosya sonuna gelindiyse döngüden çıkılır. İkinci bir koşul da && işaretinin sol tarafında yer alan kredi sözcüğüyle belirtilmiştir. kredi dosyası okunurken bir hata oluşursa bu noktaya false döner ve yine döngüden çıkılır. OutputLine fonksiyonunun 2 argümanına dikkat edelim: 1- ostream objesi 2-musteri yapısı (structure). Görüldüğü gibi, cout gibi bir ostream objesini argüman olarak vermek mümkündür. 7

8 Program: Rasgele erişimli dosyasını sıralı okunması // fig reading a random access file sequentially #include <iostream> using std::cerr; using std::endl; using std::ios; using std::cout; #include <iomanip> using std::setprecision; using std::setiosflags; using std::resetiosflags; using std::setw; #include <fstream> using std::ifstream; using std::ostream; #include <cstdlib> #include musveri.h ; void outputline( ostream&, const clientdata & ); ifstream kredi( kredi.dat, ios::in); // kredi.dat file is associated with // ifstream object kredi if (!kredi ) cerr << kredi dosyası açılamadı << endl; exit(1); cout << setioflags( ios:: left ) << setw (10) << HESAP NO << setw(16) << SOYADI << setw(11) << ADI << resetiosflags(ios::left) << setw(10) << BAKİYE << endl; musteri mus; kredi.read(reinterpret_cast<char *>( &mus ), sizeof( musteri )); while ( kredi &&!kredi.eof() ) if (mus.hesapno!= 0 ) outputline ( cout, mus); kredi.read(reinterpret_cast<char *>( &mus ), sizeof( musteri )); return 0; void outputline( ostream &output, const musteri &c) output << setiosflags( ios::left ) << setw (10) << c.hesapno << setw(16) << c.soyad 8

9 << setw(11) << c.ad << setw(10) << setprecision(2) << resetiosfalgs( ios::left) << setiosflags( ios::fixed ios::showpoint) << c.bakiye << \n ; HESAP NO SOYADI ADI BAKİYE 29 Baki Naci Dakik Selin Bakır Deniz Simit Davut Sarı Sami

PROGRAMLAMA. Dosyalama İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent Çobanoğlu. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği. Yrd.Doç.Dr.

PROGRAMLAMA. Dosyalama İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent Çobanoğlu. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği. Yrd.Doç.Dr. PROGRAMLAMA Dosyalama İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Bülent Çobanoğlu Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Yrd.Doç. Dosyalama İşlemleri Program ve verileri daha sonra kullanabilmek amacı ile kalıcı olarak

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN C DİLİ UYGULAMALARI

HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN C DİLİ UYGULAMALARI HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN C DİLİ UYGULAMALARI C BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN UYGULAMALAR HAZIRLAYAN Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMLAMA ORTAMI...3 1.1 Proje Klasörü...3 1.2 Visual

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı

C Programlama Ders Notları

C Programlama Ders Notları C Programlama Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 21/13.02.2012 13:15:00 İçindekiler İçindekiler... 2 Önsöz... 5 Yaralanılabilecek Diğer Kaynaklar... 5 Program Nedir... 6 Programlama Dili Nedir?...

Detaylı

2013 yılı istatistik bölümü 2. Sınıf visual c, c++ c+ //aliatalay.net

2013 yılı istatistik bölümü 2. Sınıf visual c, c++ c+ //aliatalay.net 1 Visual 2008 yükleme Projeyi oluşturmak için visual studio simgesine tıklanır Karşımıza benzer bir proje penceresi çıkacaktır File menüsünden new proje seçeneği seçilir Karşımıza visual proje dosyası

Detaylı

Quick-Basic Kursu. Quick BASIC. Kursu

Quick-Basic Kursu. Quick BASIC. Kursu Quick BASIC Kursu --- Hazırlayan: Mesut AKCAN Anamur Tek. Lise ve End. Meslek Lisesi Metal İşleri Bölüm Şefi makcan@softhome.net http://www.mesut.web.tr 2000 2003 Mesut Akcan Sayfa - 1 - İÇİNDEKİLER Bölüm

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler Öğretim üyesi : Doç.Dr.M.Ali Akcayol Ofis : Gazi Ünv., Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü ++ Bilişim Enstitüsü Ders 5 Miras Alma Inheritance (Miras) Eski sınıflardan yeni sınıflar yaratılmasıdır. Yeni (türetilmiş) sınıf, eski (kök) sınıfın özellik ve davranışlarını gösterir. Türetilmiş (Derived) sınıf, kök (base)

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI TEMEL PROGRAMLAMA- 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr Kurs Planı On Haftalık Kurs Planı: Ders1: Microsoft Access İle Çalışmak Veritabanı Kavramı Access 2000'in Yenilikleri. Kurulum Uygulama: Bir veritabanı uygulaması senaryosu hazırlamak. Ders2: Bir Veritabanı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ ÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM Mİ Hazırlayanlar : 21220032 Erkan KARAARSLAN ARALIK 2002 1 VERİ TABANI... 5 1 Veri Tabanı Sistemlerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ BİLGİSYR PROGRMCILIĞI SERTİFİK SINVI SORU KİTPÇIĞI 16 TEMMUZ 2011 Saat:10.00 Soru Sayısı: 120

Detaylı

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 çindekiler Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 Bölüm 2 Tipler, Operatörler ve fadeler 2.1 De i ken simleri... 2-3 2.2 Veri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı

Fonksiyonlar 1.1 Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar 1.1 Fonksiyon Nedir? 1 Fonksiyonlar 1.1 Fonksiyon Nedir? C dili öteki dillere göre küçüktür; çünkü programın yapacağı işler fonksiyonlarla yapılır. Onlar C dilinin birer parçası değildir. Şimdiye dek, main() ana fonksiyonu

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

STANDART PROGRAMLAMA DİLİ

STANDART PROGRAMLAMA DİLİ STANDART C PROGRAMLAMA DİLİ Fedon Kadifeli A. C. Cem Say M. Ufuk Çağlayan Özgün metin 1990, 1988 M. U. Çağlayan, F. Kadifeli ve A. C. C. Say. Genişletilmiş Türkçe baskı 2000, 1993 F. Kadifeli, A. C. C.

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 4

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 4 ANKARA-2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı