BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER"

Transkript

1 ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Eczane Ruhsatlandırma 8- Eczane yerinin krokisi ve vaziyet planı 9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı 10-Oda Üyelik Belgesi 11-Oda Muvazaa Değerlendirme Raporu 12-En son çalıştığı iş yerinden ayrıldığına dair ayrılış belgesi 13-Numarataj belgesi 14-Eczanenin cephelerini gösterir fotoğrafları (İlçelerde) yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair sağlık raporu 7-4 Adet vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta) 8- Eczane yerinin krokisi ve vaziyet planı 2 Eczane Devir 9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı 10-Oda Üyelik Belgesi 11-Oda Muvazaa Değerlendirme Raporu 12-Ruhsatnane Aslı varsa 13-Mesul Müdürlük belgesi Aslı 14-Devir Senedi/ Tutanağı 15-En son çalıştığı iş yerinden ayrıldığına dair ayrılış belgesi 16-Numarataj belgesi 17-Eczanenin cephelerinin gösterir fotoğrafları (ilçelerde) yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu 3 Eczane Nakil 8- Eczane yerinin krokisi ve vaziyet planı 9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı 10-Oda Üyelik Belgesi 11-Oda Muvazaa Değerlendirme Raporu 12-Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 13-Numarataj belgesi 14-Eczanenin cephelerini gösterir fotoğrafları (ilçelerde) yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu 4 Vereseli Eczane 1-Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 2-Veraset İlamı Noter Tasdikli 3-Feragatname / Muvafakatname Noter Tasdikli 4-Matbu Form 5- Diploma Örneği 6- Özgeçmiş 7- Adli Sicil Kaydı 8- Göz Raporu 9- Sağlık Raporu 10-4 Adet vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta) 11-Meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı oda kayıt belgesi 12-Ruhsat harç makbuzu 5 Eczane Mesul Müdür Tayin ve İptal Tayin İçin: 1-Matbu Form 2-Dilekçe (Mesul Müdür atanma durumunu gösterir dilekçe) 3-Diploma Örneği 4-Özgeçmiş 5-Adli Sicil Kaydı 6-Göz ve Sağlık Raporu 7-4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta) 8-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi 9- Oda Üyelik Kaydı yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair Sağlık Kurulu Raporu İptali İçin: 2-Mesul Müdürlük Belgesi 6 Eczane Ruhsat İptali 2-Eczane Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 7 Ecza Deposu Ruhsatlandırma, Nüfus Cüzdanı Örneği 5- Göz raporu, Sağlık Raporu 6- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı 8- Kroki, Vaziyet Planı 9- Ruhsat Harç makbuzu Aslı 10-Türk Eczacılar Birliği Belgesi 11-Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlığı Hesabına Dekont 12-Yapı Kullanım İzin Belgesi 13-Yangın Güvenliği Uygunluk Raporu 14-Tebellüğ Belgesi 2-Onaylı Kroki 3-Yapı Kullanım İzin Belgesi 8 Ecza Deposu Nakil 4-Yangın Güvenliği Uygunluk Raporu 5-Ticaret Sicil Gazetesi Aslı 6-Muvafakat Belgesi 7- Ruhsatname ve Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 8-Tebellüğ belgesi 9 Ecza Deposu Ruhsat İptal 2-Yönetim Kurulu Kararı 3-Ruhsatnane ve Mesul Müdürlük Belgesi Aslı

2 Ecza Deposu Mesul Müdür Tayin ve İptal Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım Tesisi Açılışı Müracaatı Medikal Gaz Üretim ve Dolum Yeri Tesisi Açılışı Müracaatı 8- Hisse Devir Senedi 9- Şirket Karar Defteri 10-TEB Belgesi 11-Ticari Sicil Gazetesi Aslı 12-Tebellüğ Belgesi 13-Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlığı Hesabına Dekont 1-Firma Ticari Adı 2-Tesis Kullanım raporu 3-Onaylı Tesis Planı 4-Sorumlu Teknik Personel Adı ve Niteliği 5-Gaz İsimleri 6-GSM Ruhsatı 7-Sorumlu Personel Tayin ve Kabul Dilekçeleri 8-Diploma Sureti, Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti 9-Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf 1-Firma Ticari Adı 2-Tesis Kullanım Raporu 3-Onaylı Tesis Planı 4-Kullanılan Cihazların İsim ve Adetleri 5-Sorumlu Personellerin Adı Niteliği ve Tüm Personel Listesi 6-Sorumlu Teknik Personel Adı ve Niteliği 7-Gaz İsimleri ve spesifikasyonları. 8-Her bir ünite için yılllık kapasite raporu 9-GSM Ruhsatı ve Üretim Metotları. 10-Mesul Müdür Tayin ve Kabul Dilekçeleri 11-Diploma Sureti, Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti 12-Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf 13-Sağlık Raporu, Göz Raporu 14-Savcılık Belgesi 15-Ayrılış Belgesi Not: Tesis İzin Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından verilmekte olup Müdürlük sadece başvuruları kabul etmektedir. 6 Ay 13 Bitkisel Droglara Ait Satış İzin Belgesi Düzenlenmesi 2-İşyeri Ruhsatı veya numarataj 3-İkametgah 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5-2 Adet Fotoğraf 6--Onaylı Bitkisel Drog Listesi 7--Taahütname Örneği 8-İşyeri vaziyet Planı 14 Özel Reçete Dağıtım 1-Resmi Yazı ya da Dilekçe 2-Dekont 1 Gün 15 Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmhası 2- Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç Defteri 3-Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç 1 Gün 16 Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Ocakları Tarafından Yapılan Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmhası 1-Resmi Yazı 2- Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmha Tutanağı 1 Saat 1-2 Adet Fotoğraf 2-Kimlik Fotokopisi 17 Hemofili Karnesi Dağıtımı 3-Sağlık Kurulu Raporu 4-Hemofili Bildirim Formu 5-Laboratuvar Sonuç Belgesi 18 Sahte, Kayıp, Çalıntı Karne ve Reçete Bildirimleri 1-Resmi yazı ya da Dilekçe 19 Şikayet Dilekçelerinin İncelenmesi 20 Nöbet Listeleri Onayı 1-Nöbet Listeleri 2 Gün Özel Reçete Kontrolü ve Bakanlığa Bildirimi (Kırmızı, Yeşil, Turuncu, Mor Reçete) Organ ve Doku Nakli Koordinatörlük ve Koordinatör Yardımcılığı Eğitimi Başvurularının Kabulü Diyaliz Merkezlerinin Ruhsat 27 Faaliyet İzni 1-Reçete Formu 2-Reçete 1- Çalıştığı kurumca onaylı diploma fotokopisi, 2- Çalıştığı kurumca onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- Üç adet vesikalık fotoğraf, 4- Başvuru dilekçeleri 5- İlgili kurumun uygunluk yazıları 1-Diyaliz merkezinin, adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, cihaz kapasitesini belirten dilekçe 2-Bakanlıktan alınan yatırım izin belgesi, 3- Özel merkezler için mesul müdüre ait belgeler; - Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük sözleşmesi, - T.C. kimlik numarası beyanı, - Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin veya sertifikasının müdürlük tasdikli birer - Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı, - Tabip odası kayıt belgesi, 4- Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar, 5-Merkezin kurulacağı binanın yapı kullanma izni belgesi, 6- Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış olan rapor, 7-Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen asgari cihaz, araç ve gereçler için diyaliz merkezinin kullanım hakkı olduğunu gösteren belge ile merkez yetkilisi tarafından onaylanan cihaz listesi, 8-Cihazların ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orjin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliğinin kanıtlandığını belirten belge, 9-Kurucu gerçek kişi ise, T.C. kimlik fotokopisi, vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği. 10-Merkezlerde, elektrik kesilmesi halinde en kısa süre içinde otomatik olarak devreye girebilecek ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70 i oranında uygun güç ve nitelikte jeneratörün olduğunu belirten belge 1-Ruhsat alan merkez dilekçe ile faaliyet izni için müdürlüğe başvurur; 2-Diyaliz merkezinde görev yapacak tüm personelin bu Yönetmelik uyarınca istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin müdürlük tasdikli örnekleri; kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan başvurularda ise, bu belgelerin kurum amirinden tasdikli örnekleri, 3-Nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman tabip, merkezin kadrosunda görev yapacak ise uzmanlık belgeleri veya sertifikaları, bu hizmet dışarıdan hizmet alımı ile gördürülecek ise hizmet alım sözleşmesi örneği veya kamu kurumları ile yapılacak protokol 4- Özel merkezde, görev yapacak personelin tamamı ile yapılan sözleşmeler, 5-Hizmet alım yolu ile gördürülecek diğer hizmetlere ilişkin sözleşme örnekleri, 6-Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge, 7-Merkezde kullanılacak diyaliz cihazlarının marka, imâl tarihi, imâl edildiği ülkeyi belirten liste ve mesul müdür onaylı fatura fotokopileri 8-Onaylı Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu 9-Tıbbi atık sözleşmesi 10-Personel evrakları (çalışmak istediği merkezin adı ve adresinin, mesul müdür/sertifikalı tabip/uzman hekim/diyaliz hemşiresi/diyaliz teknikeri/tekniker/yardımcı personel olarak çalışmak istediğinin, başka özel veya kamu kuruşunda çalışıp/çalışmadığının, muayenehanesinin (dr.lar için)olup/olmadığının belirtildiği, ) 2-Özel diyaliz merkezleri için Müdürlük onaylı, kamudan başvurular için başhekim onaylı diploma+uzmanlık belgesi+hemodiyaliz sorumlu uzman hekimlik sertifikası fotokopisi (geçici mezuniyet belgesi 1 yıl geçerlidir.) 3-Sözleşme aslı (şirket yetkilisi ile karşılıklı çalışma sözleşmelerinin yapılması. Sözleşmede; tam gün veya kısmı zamanlı çalışacağı, görevinden ayrılmadan en az 1 ay önceden, ayrılacağını ilgili merkeze bir dilekçe ile bildirmesi gerektiği ibaresi yer almalıdır) 4-Tabip odası kayıt belgesi (doktorlar için) 5-Nüfus Cüzdanı Bilgileri 1 Saat

3 25 Diyaliz Merkezlerinin Cihaz Arttırımı (cihaz kapasitesinin, arttırılacak cihaz sayısının, diyaliz merkezinin adının ve adresinin belirtildiği) 2- Ruhsat, faaliyet izin belgesi, mesul müdür belgesi asılları, 3- Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar,(cihaz sayısı ve metrekarelerinin belirtildiği) 4- Reverse-ozmos su sisteminin özellikleri ve kapasitesi hakkında üretici firma tarafından düzenlenen rapor, 5- Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge, 6- Artırım yapılacak diyaliz cihazlarının marka, imâl tarihi, imâl edildiği ülkeyi belirten liste ve onaylı fatura örnekleri, İkinci el cihazlar için yedi yaşını geçmemiş olan cihazlar. 7- Merkezde kullanılacak cihazların mesul müdür onaylı listesi (seronegatif, hepatit B+, hepatit C + cihazların, yeni eklenen cihazların, bulunduğu diyaliz salonunun ve seri numaralarının belirtildiği) 8- Eklenecek cihazların ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orjin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliğinin kanıtlandığını belirten belge, 9- Mesul müdür onaylı Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu, 10- Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetlerin sözleşmelerinin mesul müdür onaylı örnekleri, 26 Özel Diyaliz Merkezi Eğitim Başvurularının Kabulü 1-Mesul müdürlük uygun görüşünün belirtildiği gerekçeli ihtiyaç yazısı 2-Kurum amiri onaylı diyaliz merkezleri eğitim bilgi formu ek:7 yada ek:8 3-Diyaliz eğitim başvuru formu 4-Noter onaylı diploma(+varsa uzmanlık belgesi) fotokopisi(geçici mezuniyet belgesi 1 yıl geçerlidir) 5-T.C. kimlik numarası 6-Dilekçe 1-Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu 2-Noter Onaylı Diploma ve /veya Uzmanlık Belgesi Örneği (Geçici Mezuniyet Belgesi 1 Yıl Geçerlidir) 27 3-Herhangi Bir Özel veya Kamu Kurum Ya Da Kuruluşunda Çalışmadığına Dair (Bağ-Kur, Emekli Sandığı -SSK- Sağlık Serbest Diyaliz Eğitimi Başvuru Müdürlüğü'nden) Belgeler 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 5-Dilekçe 28 Diyaliz Sertifikalarının Resertifikasyon Sınavına Başvurusunun Kabulü 2-Resertifikasyon Başvuru Formu 3-Kimlik fotokopisi 4-Sertifika örneği 5-İkametgâh belgesi 29 Özürlü Sağlık Raporlarının İtirazının Kabulü ve Sonuçlandırılması 2- Raporun aslı veya düzenlenen hastane tarafından aslı gibidir onaylı örneği 3 Ay 30 Kamu Hastaneleri İle İlgili Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi ve ekleri 31 Organ Nakli Etik Komisyon Hizmetleri 1.Alıcı ve vericinin TC Kimlik Numarası, 2. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor, 3.Veriden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı, muvafakat belgesi, 4. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu, 5. Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren sağlık raporu, 6.Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise belgelendirmesi, 7.Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyan, 8. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyan, 9. Alıcının ve vericinin ikametgah beyanı, 10. Komisyon gerekli görmesi halinde bu belgeler dışında bilgi ve belgeler talep edebilir. 32 Diyaliz Sertifikası Teslimi 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi 2-Banka dekontu aslı 33 Genetik Tanı Merkezlerinin Ruhsat Başvurusunun Kabulü 2- Ölçekli vaziyet planı (1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir), 3- Planlar (1/100 ölçekli, binanın her katı için ayrı tertiplenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar), 4- Kesitler ve cepheler (1/200 ölçekli ), 5- Genetik tanı merkezlerinde kullanılacak cihazları gösterir ayrıntılı bir liste 6- Kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli 7- Genetik tanı merkezi mesul müdürünün uzmanlık belgesi veya doktara belgesi ile iki adet fotoğrafı Açıklama: (2-3-4.) maddelerinde istenilen plan ve kesitler, belirtilen sıraya göre ozalite çekilerek planı çizen mimarca ve mahalli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilerek ikişer takım halinde hazırlanır. 34 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitimi Başvurusunun Kabulü (Eğitim Başvuru Dönemi: Uzman Hekim Eğitimi Ocak-Temmuz, Pratisyen Hekim Eğitimi Kasım,Hekim dışı Sağlık Personeli eğitimi: Kasım,Şubat,Temmuz) 2-Kurumun uygunluk yazısı 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4-Diploma Fotokopisi 15 gün 35 Kan ve Kan Ürünleri Hizmet Birimlerinin Geçici Ruhsat Başvurusu 1- EK-2'deki Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formu 2- Hizmet biriminin bina ve yerleşim bina ve yerleşim planı 3- Hizmet birimi sorumlusunun; -Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı -Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler, - 2 adet vesikalık fotoğraf -Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 4- Başvuru sırasında yatırılması gereken ücretin yatırıldığına dair banka dekontu, (TM adına ilgili hastane,kbm adına bağlı olduğu BKM, BKM adına Bakanlıkça kendisine yetki verilen kamu kurum kuruluşları ve Türkiye Kızılay Derneği) 15 iş günü 36 Kan ve Kan Ürünleri Hizmet Birimlerinin Ruhstalandırılması 1- EK-2'deki Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formu 2- Hizmet biriminin bina ve yerleşim bina ve yerleşim planı 3- Hizmet birimi sorumlusunun; -Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı -Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler, - 2 adet vesikalık fotoğraf -Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarası 4- Başvuru sırasında yatırılması gereken ücretin yatırıldığına dair banka dekontu, 5- Kalite sistemine ilişkin gerekleri karşılar nitelikte kalite el kitabı veya ana dosyaların yer aldığı bilgisayar dokümanı ile; -Görev tanımları -Organizasyon şeması -Personel sayısı ve niteliği - Hijyen koşulları - Bina ve ekipman -Standart İletişim Prosedürlerinin listesi ( Bağışçıların seçim, red-kabul kriterleri, kan ve kan bileşenlerinin hazırlanması, test edilmesi, dağıtılması ve imhası, istenmeyen ciddi etki ve olayların kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili) 37 Özel Hastanelere Uzmanlık Dalı İlave Edilmesine İlişkin İşlemler 2- Uzman tabip ile yapılmış sözleşmenin müdürlük onaylı bir sureti 3- İlavesi talep edilen uzmanlık dalına dair uzman dal raporu 4- Hastaneye ait ruhsata esas proje veya gereğinde 3 adet tadilat projesi 5- İlavesi talep edilen uzmanlık dalına ilişkin müdürlük uygun görüş yazısı 6- Müdürlük onaylı çalışma statülerinin de belirtildiği tabip listesi 7- Faaliyet izin belgesi aslı 38 Özel Hastaneler Ön İzin Başvurusu 1-Hastane binasının bulunduğu alanın,8.maddede belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili merciden alınmış belgeler 2-8. Maddenin 1. fıkrasının d bendine uygun otopark, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje 3- Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre Belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli 2 takım mimari proje ve 1/500veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler, 4- Nüfus hüviyet cüzdanı örneği 5- Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği 6- İki adet vesikalık fotoğrafı 7- Adlî sicil kaydı 8- Tabip odası kayıt belgesi 9- İkametğah belgesi 39 Özel Hastanelere Sorumlu Mesul Müdür ve Müdür Yardımcısı Görevlendirilmesi 1- Özel hastanede mesul müdür veya mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi 2- Türkiye de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler 3- Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi 4- Nüfus hüviyet cüzdanı örneği 5- Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği 6- İki adet vesikalık fotoğrafı 7- Adlî sicil kaydı 8- Tabip odası kayıt belgesi 9- İkametğah belgesi

4 40 41 Ön İzin Almış Özel Hastanelerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin İşlemler Özel Hastaneler Hakkındaki Şikâyet Dilekçelerinin İncelenmesi 2- Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi 3- Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler 4- İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi, 5- Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge, 6- a) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin örneği b) Vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin örneği 7- Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı 8- İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu 9- Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin örneği 10- Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere; a) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri b) Türkiye de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler c) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi d) T.C. Kimlik Numarası e) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği f) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı g) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı h) Tabip odası kayıt belgesi 11- Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi 12-EK-3'göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri 13- EK-4 göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 14- EK-5 göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 15-EK-6 göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi 16-İlgili dal uzmanlarının raporu 17-Müşterek teknik raporu 1- Şikayet dilekçesi Özel Hastanelerin Ek Bina İlavelerine Ön İzin Verilmesi ve Ruhsata İlavesi 2-Ön izin projesi 3-Üç takım tadilat projesi Sayılı Yasa Gereği Yapılan İhbarların Değerlendirilmesi 1-Şahsen Başvuruda Dilekçe 2- SABİM, BİMER ve Diğer Kurumsal Başvurular 3-Telefon ile Başvuru 7 iş günü 44 Özel Diş Protez Laboratuvarları Ruhsat işlemleri (Kuruluşun açık adresinin yazılı olduğu), 2- Laboratuvarın açılması düşünülen bina ve laboratuvarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mes ul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı, 3- Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair müdürlükçe onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi 4- Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge, 5- Açılmak istenen laboratuvarın sahibi ile mes ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış 6- Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi 7- Laboratuvarda çalışan her bir kişinin, laboratuvar sahibi ile mes ul müdürünün T.C. Kimlik Numarası beyanı, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi, 8- Mes ul müdürün mes ul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı, 9- Diş hekimlerinin Türk Dişhekimleri Birliğine, diş protez teknisyenlerinin laboratuvarın bulunduğu ilde varsa Diş Protez Teknisyenleri Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 10- Mes ul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu, 11- Laboratuvarın türüne göre belirlenmiş mes ul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi, 12- Ruhsat kaybı nedeniyle yapılacak ruhsat yenileme işlemleri için ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı. 45 Sahte Diş Hekimlerine Ait işlemler 1- İhbar Dilekçesi 46 Sağlık Bakanlığına Bağlı Diş Hekimliği Hizmet Birimleri ile İlgili Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi 47 Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Eğitiminin Verilmesi, 2- Kalfalık Belgesi Aslı 3- T.C. Kimlik Numarası beyanı 4- İkametgah Belgesi 5- Tek hekim tarafından verilmiş Sağlık Raporu 6- Eğitim ve Sınav Ücretlerinin Yatırıldığına Dair Dekont 32 Hafta 48 Diş Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Diş Tedavi ve Protez Merkezlerinin Açılış ve İşleyişine İlişkin n Yürütülmesi 1-1/100 Ölçekli Proje 3 Ay 49 (Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adresin de yazılı olmalıdır.), 2- Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi, 3- İlgili mevzuatına göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge (Sadece poliklinik ve Merkezler için), 4- Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri, 5- Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri, 6- Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren liste, 7- Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların, satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer ancak Ağız ve Diş Sağlığı daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin diş hekimine ait Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları ile olduğunu bildirir beyanı, İlgili Uygunluk Belgesi 8- Mes ûl müdürün; a) Sağlık kuruluşunda çalıştığına dair mes ûl müdürlük sözleşmesi, b)t.c. Kimlik Numarası c) İki adet vesikalık fotoğraf (Sadece poliklinik ve Merkezler için), 9- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi, 10- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin; a) Diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer sûretleri, b) İkişer adet vesikalık fotoğrafları, 11- Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge, 12- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi. 1- Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi 2- Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje 3- Binanın, "tıp merkezi veya özel sağlık tesisi" olarak yapı kullanma izni belgesi 4- Tıp merkezinin olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden ( İtfaiye Müdürlüğü) alınan belge 5- Tıp merkezi binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu 6- Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri;tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise fakültesi diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri 7- Laboratuvar ile radyoloji hizmetleri tıp merkezi bünyesinde yürütülecek ise laboratuvar ruhsat başvuru dosyası veya hizmet satın alma yoluyla yürütülecek ise ıslak imzalı sözleşme ve laboratuvara ait ruhsatname örneği 8- Tıp merkezi tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin noter tasdikli, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya noter tasdikli sureti; ambulans hizmetinin 112 acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla

5 50 Özel Sağlık Kuruluşları (Tıp Merkezleri) Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi nin Yürütülmesi noter tasdikli sureti; ambulans hizmetinin 112 acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla karşılanacağına dair Sağlık Müdürü tarafından onaylı belgenin noter tasdikli sureti 9- Tıp merkezinde müdahale yapılan hastalarda müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda tıp merkezi tarafından koordineli çalışacak olan özel veya kamu hastane veya hastaneleri ile yapılan hizmet sözleşmesinin noter tasdikli sureti 10- Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi ile nüfus cüzdanının Müdürlükçe tasdikli sureti ve iki adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı sorgulama belgesi, kamu ve özel sağlık kurumu kuruluşlarında çalışmadığına dair belge (a) Tıp merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, b) Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme; mesul müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme) 11- Yönetmelik ekinde yer alan Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması ZorunluAsgari Personel Listesinde belirtilen ve tıp merkezinde tam zamanlı çalışacak asgari sayıdaki uzman tabipleri ve kısmi zamanlı çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin, diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları, varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir), 12- Tıp merkezinde çalışacak tabiplerin ve sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları, 13- Tıp merkezinde sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, isim listesi ve mesul müdür tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 14- Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi, 15- Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket /şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/belgeleri, 16- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili merciyle yapılmış sözleşme 51 Özel Sağlık Kuruluşları (Poliklinikler) Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi nin Yürütülmesi 1- Poliklinik işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi, 2- Müstakil binada ise, "sağlık kuruluşu" kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin noter tasdikli suretleri de olabilir), 3- Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu, 4- Polikliniğin olduğu binada yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden ( İtfaiye Müdürlüğü) alınan belge, 5- Hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı, 6- Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, tıp fakültesi diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, 7- Laboratuvar ile radyoloji hizmetleri tıp merkezi bünyesinde yürütülecek ise laboratuvar ruhsat başvuru dosyası veya hizmet satın alma yoluyla yürütülecek ise ıslak imzalı sözleşme ve laboratuvara ait ruhsatname örneği, 8- Ambulans hizmeti, 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi vasıtasıyla veya özel ambulans şirketinin ambulansı ile hasta nakli sağlanacak ise buna dair işletenin yazılı ve ıslak imzalı beyanı; kendisine ait tam donanımlı acil yardım ambulansı olması halinde Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin noter tasdikli, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya noter tasdikli sureti; 52 Optisyenlik ve Optik Ürünlerle İlgili n Yürütülmesi 27/10/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi 1- Optisyenlik müessesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin, kuruluş unvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe 2- Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından açılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge 3- Müessese sahibi optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün TC Kimlik numarası, 4- Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin şahıs tarafından açılacak ise vergi levhasının resmi kurum yada noter onaylı örneği 5- Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi 6- Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf 7- Mesul Müdürün optisyenlik yapabileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış sağlık raporunun aslı 8- Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekanı da gösterir 1/100 ölçekli bölge sağlık ocağı veya sağlık grup başkanlığınca onaylanmış kroki veya plan 9- Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve mesul müdür tarafından imzalanmış Optisyenlik Müessesinde Bulunması Zorunlu Asgari Araç Gereç Listesi 10- Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge( İtfaiye Müdürlüğü) 11- Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise, bu personel için; Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge, 2 adet vesikalık fotoğraf, ve son iki ay içerisinde alınmış sağlık raporunun aslı 12- Teftiş Defteri 13- Reçete Kayıt Defteri 14- Ruhsatname Bedeli 53 Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin Açılış, İşleyiş ve Denetim, Rapor Tasdik nin Yürütülmesi 1- Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-4 Sayılı Cetvel Dayanak: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak isteyen kişi aşağıda belirtilen belgeler ile işyeri açmak istediği ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. a- Başvuru sahibinin psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak istediğine dair dilekçe b- Merkezde çalışacak kişinin psikolog ünvanını (Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık Psikoloji Bölümü mezunları) taşıdığını belgeleyen diplomanın noter tasdikli örneği (Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda herbiri için ayrı belge istenir), c- Psiko-teknik değerlendirme merkezinin bölge Sağlık Ocağı yada Sağlık Grup Başkanlığı tarafından onaylanmış krokisi, d- Merkezde, psiko-teknik değerlendirme için kullanılacak ve bu Cetvelde genel esas ve usulleri belirtilen trafik alanda geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olduğunu gösterir belge e- Merkezde kullanılacak bilgisayar destekli testleri kullanabilmek için yetkilendirilmek istenen psikoloğun bu Cetvelde tanımlanan özellikleri içeren eğitimi aldığına dair belge (Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda herbiri için ayrı belge istenir). Psikoteknik Değerlendirme Raporu Onayı; Karayolları Trafik Yönetmeliği 79. Maddesi ve Sağlık Bakanlığı 2008/61 Sayılı Genelgesi gereği Psikiyatri Uzmanı raporu imza tasdik işlemi yapılır. Rapor İtiraz Başvuruları: Karayolları Trafik Yönetmeliği 79. Maddesi gereği raporun düzenlendiği İlin İl Sağlık Müdürlüğü'ne sürücü belgesi almak için başvurduğu Emniyet teşkilatına ait kuruluş resmi yazısı ile başvuruda bulunulur. 54 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açılması Hiperbarik Oksijen tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ( 01/08/ R.G.24480) Madde 7 - Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mes ul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ve ekli dosya ile başvurmaları gerekir. Dilekçe ve ekli olarak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 1- Sağlık kuruluşunun unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes ul müdür tarafından imzalı başvuru dilekçesi, 2- Sağlık kuruluşunun, yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından tasdik edilmiş krokisi, 3- Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuatına göre yetkili mercilerden (İtfaiye Müdürlüğü) alınan belge 4- Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin örneği ile ortakların tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere diplomalarının, var ise uzmanlık belgelerinin birer 5- Sağlık kuruluşunda kullanılacak cihazları gösterir bir liste 6- Sağlık kuruluşunda hasta nakli için bulundurulacak olan 7/12/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans sağlık kuruluşuna ait ise ruhsatının; değil ise, ruhsatlı özel ambulans servisinden hizmet satın alınacağına dair hizmet sözleşmesinin aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı örneği 7- Açılacak sağlık kuruluşunda mes'ul müdür olarak çalışacak kişi ile yapılacak sözleşme mes'ul müdüre ait T.C. Kimlik Numarası, iki adet vesikalık fotoğraf ve uzmanlık diplomasının veya sertifikanın örneği 8- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimler için bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik

6 kartının mes'ul müdür tarafından onaylı bir 9- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün personelin diplomalarının aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı birer 10- Müstakil binada değil ise kat maliklerinden alınacak muvafakat belgesi, 11- Çalışan personellerden en az ikisinin yangına karşı müdahale edebileceklerini gösteren belgelerin birer 12- Yoğun bakımı olan bir özel hastane veya anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile yapılan sözleşmenin bir 13- Sağlık kuruluşunda bulunacak güvenlik önlemlerini belirtir etraflı bir liste, Özel hastane, Cerrahi Müdahale Birimleri bünyesinde açılacak yerler için Bakanlıkça verilen özel ruhsatname eklenir ve ticaret sicil gazetesi, ortakların hekim olduklarına dair belgeler, ambulans hizmeti sunumuna dair belgeler, askeri hekimler için Tabip Odası kayıt belgesi istenmez. Bu belgeler iki nüsha olarak eklenerek bir dosya halinde hazırlanır. 55 Özel Laboratuvarlar Ruhsat 1- Başvuru dilekçesi (Ek:1) 2- Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak) 3- Uzmanlık Belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak. Sınav tutanağı kabul edilmeyecektir) 4- Nüfuz cüzdanı fotokopisi ( Müdürlük onaylı olacak) 5- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 6- Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı 7- Bildirim (3153 sayılı Kanuna tabi müesseseler için Ek:2/A, 992 sayılı Kanuna tabii laboratuvar dalları için Ek:2/B. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.) sayılı Kanuna tabi laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi (Ek:3, 4, 5) 9-9. İnceleme raporu (3153 sayılı Kanuna tabi müesseseler için Ek:6/A, 992 sayılı Kanuna tabi laboratuvar dalları için Ek:6/B. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin birinden resmi olarak görevlendirilecek ilgili dal uzmanı tarafından mahallinde incelenip doldurulacak.) 10- Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi v.b.cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak Lisans Belgelerinin Müdürlük onaylı örneği 11- Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi. 12- Açılması istenilen işyeri bir şirket ise Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği ile şirket ortaklarının tümünün hekim olduğunu beyan eden, ruhsatname talep eden uzman ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalı taahhütname (Ek:7) ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri. 13- Özel hastane veya özel dal/tıp merkezi bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.) 14- a- Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığ'na iade edilmemiş ruhsatname aslının Bakanlığımıza iade edilmesi b- Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın bir gazetede yayımlanması yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçesinin gönderilmesi 56 Akupunktur Tedavisi Uygulayan Sağlık Kuruluşları Açılış Sağlık kuruluşu bünyesinde akupunktur tedavisi yapacaklar bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 1- Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek "plan mahalline uygundur" şeklinde onaylanmış plan örneği 2- Sağlık kuruluşunda kullanılacak olan ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, bizzat veya mesul müdürce imzalanmış ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi 3- Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin diplomalarının varsa uzmanlık belgelerinin ve Bakanlıkça düzenlenen "Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası"nın örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları 4- Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin bölge tabip odasına kayıtlı olduğunu bildirir belgenin örneği veya kimlik fotokopisi 5- Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların izin alınmasından sonra maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri 6- Sağlık kuruluşunda çalışacak hekim dışı sağlık personelinin diplomalarının Müdürlükçe onaylı örnekleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları Muayenehane ve merkez açacaklarda (a) bendinde belirtilen uygunluk belgesi başvuruda istenmez. Merkez açacaklar, aynı zamanda Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Buna göre özel dal merkezi açılışında istenen tüm şartlar yerine getirilir ve ilgili belgeler başvuru dosyasına eklenir. Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir 10 gün 57 Evde Bakım Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Açılış Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla sağlık kuruluşunun unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, merkez olarak açılacak ise mesul müdürün, birim olarak açılacak ise birim sorumlusunun ismi, unvanı, hizmet vereceği alanları ve sağlık kuruluşunun açılması ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden ve bir örneği Yönetmelik ekinde bulunan dilekçe ile Müdürlüğe başvurmaları gerekir Dilekçeye ekli olarak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 1- Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli onaylanmış plan 2- Merkez olarak açılacak sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin 3- Birim olarak faaliyet gösterilecek ise bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi /ruhsatnamesinin Müdürlükçe onaylı 4- Sağlık kuruluşunda çalışacak tüm personelin listesi ile diplomalarının Müdürlükçe onaylı örnekleri, T.C. Kimlik Numarası ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları 5- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personelinin herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarında 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanacağını bildirir belgeleri 6- Sağlık kuruluşunda ve evde bakım hizmeti verecek personelin yanında bulundurulacak asgari araç-gereç ve cihazları gösterir ayrıntılı bir liste 7- Örneği Yönetmelik ekinde yer alan ve hizmet alacak kişilerin bakımı ve tedavisi için gerekli olan malzeme ve tıbbi cihazların sağlık kuruluşu tarafından temin edileceğine dair mesul müdür ve sağlık kuruluşu sahipleri tarafından imzalı taahhütname 8- Örneği Yönetmelik ekinde yer alan ve evde bakım hizmeti alan kişinin gerekli durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin ikinci basamak sağlık kuruluşuna nakledileceğine dair mesul müdür ve sağlık kuruluşu sahipleri tarafından imzalı taahhütname 1) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek-13 te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe, 2) Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan 3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı, 4) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi, 58 Muayenehane Kayıt 5) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti, 6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu, 7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgeyi, 8) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir), 9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşmeyi. 59 Sağlık Kabini Açılış 1- Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi 2- Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait) 3- Noter onaylı nüfus kağıdı örneği 4-4 adet vesikalık fotoğraf 5- İkametgah belgesi 6- Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge 7- Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge 8- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi 9- Genelge ekinde yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacak liste 10- Genelge ekinde yer alan Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi oluşturulacak liste 11- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu 12- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler 13- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe Not: Sağlık kabininin ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde sayılan başvuru belgeleri söz konusu her bir ebe, hemşire ve sağlık memuru için ayrı ayrı istenir. Ancak, bu belgeler sağlık kabini adına düzenlenen tek bir dosyada birleştirilir.

7 60 Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Birimi Açılış 1- Sağlık kuruluşunun mesul müdürünün; Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminden sorumlu olacak uzman hekimin adı ve soyadını belirtir dilekçesi, 2- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminden sorumlu olacak uzman hekimin uzmanlık belgesinin bir nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğrafı, 3- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminden sorumlu olacak uzman hekimin ve eğer varsa bu müdahaleyi yapacak diğer uzman hekimlere ait personel çalışma belgeleri, 4- Bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım listesi, 5- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminde mutlak bulundurulması gerekli temel araç, gereç ve cihazların dışında ayrıca yapacakları müdahaleye ait her türlü araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri ve acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli olan ilaçları bulunduracaklarına ve genel anestezi cihazı bulundurulmayacağına dair sağlık kuruluşunun mesul müdür, sahip/sahipleri ve Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimi sorumlusu tarafından imzalı bir taahhütnamenin yaş imzalı bir örneğinin başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir. 6- Kuruluşun bulunduğu bölge Sağlık Ocağı yada Sağlık Grup Başkanlığı tarafından onaylanmış Cerrahi Müdahale Birimine ait 1/100 ölçekli kroki 1-Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine ait yönetmelik 2- İl Emniyet Müdürlüğünün yazısı 61 Sürücü Sağlık Rapor 3- Dilekçe 4- Sürücü Sağlık Raporu 5- Nüfus cüzdan fotokopisi 62 Evde Sağlık Hizmetlerinin verilmesi ile ilgili İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması telefona başvuru yapması. 2- Dilekçe Hastane Evde Sağlık Hizmeti Biriminin Hastaya Yönlendirilmesi 1 Gün (Hastanın Tedavisi Bitene Kadar Takip Devam Eder) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İLK MÜRACAAT YERİ Adı ve Soyadı : Görev Unvanı : Adresi: Telefon: Faks: e-posta: Mukaddes DAĞ Adı ve Soyadı : Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Görev Unvanı : İl Sağlık Müdürlüğü / ARTVİN Adresi : Telefon : Faks : e-posta : İKİNCİ MÜRACAAT YERİ Uz.Dr. Tülay LAĞARLI Sağlık Müdür Yardımcısı İl Sağlık Müdürlüğü / ARTVİN

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Tıp Merkezleri Ruhsat ve Açılış Onay İşlemleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi İÇİNDEKİLER 1- Yeni Açılacak Medikal Merkezlerinin Yetkilendirilme Başvuru İşlemleri 2- Medikal Merkezlerin Yetkilendirilme İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi 3- Medikal Merkez Nakil ve Devir İşlemleri

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı

SULTANGAZİ SGB EK 1. Sayfa 1

SULTANGAZİ SGB EK 1. Sayfa 1 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA HİZMETİN ADI PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Acil Hemşireliği Eğitim Başvuruları

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Ambulans Uygunluk Belgesi için

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Hastanenin adını,

Detaylı

MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin Şube Müdürlüğü İnceleme İfade Tutanağı İnceleme Raporu Ön İnceleme İfade Tutanağı Ön İnceleme Raporu 30 Gün 1 Disiplin İşlemleri YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10 Mart 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27517 YÖNETMELİK

10 Mart 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27517 YÖNETMELİK 10 Mart 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27517 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO 1 KURUM KODU 50539610 STANDART DOSYA PLANI KODU 432020000 ADI Tıp TANIMI Ayakta Teşhis

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE EK: 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE Kuruluşun/Laboratuarın/Müessesenin Adı Adresi Sahibi Açılacak Laboratuvarın/ müessesenin türü Laboratuvar/Müessese Sorumlusu Uzmanın Adı Uzmanlık dalı Fakülte

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sağlık Sertifikası 2 3 Muayenehane Ruhsatı Poliklinik Ruhsatı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Beyanname (Ek2) 3- Fatura Fotokopisi 4- Etiket

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER ve Bilgi Edinme Başvurusu

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (Şirketler İçin) (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (Şirketler İçin) (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (Şirketler İçin) (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. 1 Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi 2. Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesi, 3.

Detaylı

BOLU İLİ AİLE SAĞLIĞI ELAMANI OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ. Aile Sağlığı Merkezi. Telefon Numarası. Gerede 2 Nolu ASM İLAN METNİ

BOLU İLİ AİLE SAĞLIĞI ELAMANI OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ. Aile Sağlığı Merkezi. Telefon Numarası. Gerede 2 Nolu ASM İLAN METNİ İlimiz Aile Hekimliği Uygulamasında Gerede İlçesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 14.03.006 Nolu Aile Hekimliği Birimine kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyeni istihdamı yapılacaktır.

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ)

ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ) ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ) SIRA NO 1-2- VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA EKLER YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ 2-3 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? Özel sağlık merkezleri kapasite ve kullanım şekillerine

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI ADI 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışı Bakım Belgesi 1-Yurt Dışı

Detaylı

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı 1 Poliklinik muayenesi 2 Hekim seçme hakkının kullandırılması 3 MR çekilmesi 4 CT(Tomografi çekilmesi) 5 Ultrason Çekilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Ücretli Öğretmen Müracaatı 2 Personel Kimlik Kartı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Özel yurt açılması

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.IEG.0.11.00.03 /0.10.06/46805 23 Haziran 2010 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler GENELGE 2010/ 47 Eczanelerin açılış, nakil, devir

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 2 Personel Alımı (Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlatılması) Personel Alımı (İlk Defa Atanacak Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) 1- ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ VERİLMESİ 2- MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ 3- SİLAH DEVİR İZNİ VERİLMESİ 4- SİLAH

Detaylı

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı