BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER"

Transkript

1 ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Eczane Ruhsatlandırma 8- Eczane yerinin krokisi ve vaziyet planı 9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı 10-Oda Üyelik Belgesi 11-Oda Muvazaa Değerlendirme Raporu 12-En son çalıştığı iş yerinden ayrıldığına dair ayrılış belgesi 13-Numarataj belgesi 14-Eczanenin cephelerini gösterir fotoğrafları (İlçelerde) yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair sağlık raporu 7-4 Adet vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta) 8- Eczane yerinin krokisi ve vaziyet planı 2 Eczane Devir 9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı 10-Oda Üyelik Belgesi 11-Oda Muvazaa Değerlendirme Raporu 12-Ruhsatnane Aslı varsa 13-Mesul Müdürlük belgesi Aslı 14-Devir Senedi/ Tutanağı 15-En son çalıştığı iş yerinden ayrıldığına dair ayrılış belgesi 16-Numarataj belgesi 17-Eczanenin cephelerinin gösterir fotoğrafları (ilçelerde) yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu 3 Eczane Nakil 8- Eczane yerinin krokisi ve vaziyet planı 9- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı 10-Oda Üyelik Belgesi 11-Oda Muvazaa Değerlendirme Raporu 12-Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 13-Numarataj belgesi 14-Eczanenin cephelerini gösterir fotoğrafları (ilçelerde) yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu 4 Vereseli Eczane 1-Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 2-Veraset İlamı Noter Tasdikli 3-Feragatname / Muvafakatname Noter Tasdikli 4-Matbu Form 5- Diploma Örneği 6- Özgeçmiş 7- Adli Sicil Kaydı 8- Göz Raporu 9- Sağlık Raporu 10-4 Adet vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta) 11-Meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı oda kayıt belgesi 12-Ruhsat harç makbuzu 5 Eczane Mesul Müdür Tayin ve İptal Tayin İçin: 1-Matbu Form 2-Dilekçe (Mesul Müdür atanma durumunu gösterir dilekçe) 3-Diploma Örneği 4-Özgeçmiş 5-Adli Sicil Kaydı 6-Göz ve Sağlık Raporu 7-4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4X6 Ebatta) 8-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi 9- Oda Üyelik Kaydı yaş üzeri eczacılardan eczacılık yapabileceğine dair Sağlık Kurulu Raporu İptali İçin: 2-Mesul Müdürlük Belgesi 6 Eczane Ruhsat İptali 2-Eczane Ruhsatnane Aslı varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 7 Ecza Deposu Ruhsatlandırma, Nüfus Cüzdanı Örneği 5- Göz raporu, Sağlık Raporu 6- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı 8- Kroki, Vaziyet Planı 9- Ruhsat Harç makbuzu Aslı 10-Türk Eczacılar Birliği Belgesi 11-Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlığı Hesabına Dekont 12-Yapı Kullanım İzin Belgesi 13-Yangın Güvenliği Uygunluk Raporu 14-Tebellüğ Belgesi 2-Onaylı Kroki 3-Yapı Kullanım İzin Belgesi 8 Ecza Deposu Nakil 4-Yangın Güvenliği Uygunluk Raporu 5-Ticaret Sicil Gazetesi Aslı 6-Muvafakat Belgesi 7- Ruhsatname ve Mesul Müdürlük Belgesi Aslı 8-Tebellüğ belgesi 9 Ecza Deposu Ruhsat İptal 2-Yönetim Kurulu Kararı 3-Ruhsatnane ve Mesul Müdürlük Belgesi Aslı

2 Ecza Deposu Mesul Müdür Tayin ve İptal Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım Tesisi Açılışı Müracaatı Medikal Gaz Üretim ve Dolum Yeri Tesisi Açılışı Müracaatı 8- Hisse Devir Senedi 9- Şirket Karar Defteri 10-TEB Belgesi 11-Ticari Sicil Gazetesi Aslı 12-Tebellüğ Belgesi 13-Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlığı Hesabına Dekont 1-Firma Ticari Adı 2-Tesis Kullanım raporu 3-Onaylı Tesis Planı 4-Sorumlu Teknik Personel Adı ve Niteliği 5-Gaz İsimleri 6-GSM Ruhsatı 7-Sorumlu Personel Tayin ve Kabul Dilekçeleri 8-Diploma Sureti, Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti 9-Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf 1-Firma Ticari Adı 2-Tesis Kullanım Raporu 3-Onaylı Tesis Planı 4-Kullanılan Cihazların İsim ve Adetleri 5-Sorumlu Personellerin Adı Niteliği ve Tüm Personel Listesi 6-Sorumlu Teknik Personel Adı ve Niteliği 7-Gaz İsimleri ve spesifikasyonları. 8-Her bir ünite için yılllık kapasite raporu 9-GSM Ruhsatı ve Üretim Metotları. 10-Mesul Müdür Tayin ve Kabul Dilekçeleri 11-Diploma Sureti, Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti 12-Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf 13-Sağlık Raporu, Göz Raporu 14-Savcılık Belgesi 15-Ayrılış Belgesi Not: Tesis İzin Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından verilmekte olup Müdürlük sadece başvuruları kabul etmektedir. 6 Ay 13 Bitkisel Droglara Ait Satış İzin Belgesi Düzenlenmesi 2-İşyeri Ruhsatı veya numarataj 3-İkametgah 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5-2 Adet Fotoğraf 6--Onaylı Bitkisel Drog Listesi 7--Taahütname Örneği 8-İşyeri vaziyet Planı 14 Özel Reçete Dağıtım 1-Resmi Yazı ya da Dilekçe 2-Dekont 1 Gün 15 Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmhası 2- Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç Defteri 3-Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç 1 Gün 16 Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Ocakları Tarafından Yapılan Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmhası 1-Resmi Yazı 2- Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmha Tutanağı 1 Saat 1-2 Adet Fotoğraf 2-Kimlik Fotokopisi 17 Hemofili Karnesi Dağıtımı 3-Sağlık Kurulu Raporu 4-Hemofili Bildirim Formu 5-Laboratuvar Sonuç Belgesi 18 Sahte, Kayıp, Çalıntı Karne ve Reçete Bildirimleri 1-Resmi yazı ya da Dilekçe 19 Şikayet Dilekçelerinin İncelenmesi 20 Nöbet Listeleri Onayı 1-Nöbet Listeleri 2 Gün Özel Reçete Kontrolü ve Bakanlığa Bildirimi (Kırmızı, Yeşil, Turuncu, Mor Reçete) Organ ve Doku Nakli Koordinatörlük ve Koordinatör Yardımcılığı Eğitimi Başvurularının Kabulü Diyaliz Merkezlerinin Ruhsat 27 Faaliyet İzni 1-Reçete Formu 2-Reçete 1- Çalıştığı kurumca onaylı diploma fotokopisi, 2- Çalıştığı kurumca onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- Üç adet vesikalık fotoğraf, 4- Başvuru dilekçeleri 5- İlgili kurumun uygunluk yazıları 1-Diyaliz merkezinin, adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, cihaz kapasitesini belirten dilekçe 2-Bakanlıktan alınan yatırım izin belgesi, 3- Özel merkezler için mesul müdüre ait belgeler; - Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük sözleşmesi, - T.C. kimlik numarası beyanı, - Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin veya sertifikasının müdürlük tasdikli birer - Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı, - Tabip odası kayıt belgesi, 4- Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar, 5-Merkezin kurulacağı binanın yapı kullanma izni belgesi, 6- Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış olan rapor, 7-Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen asgari cihaz, araç ve gereçler için diyaliz merkezinin kullanım hakkı olduğunu gösteren belge ile merkez yetkilisi tarafından onaylanan cihaz listesi, 8-Cihazların ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orjin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliğinin kanıtlandığını belirten belge, 9-Kurucu gerçek kişi ise, T.C. kimlik fotokopisi, vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği. 10-Merkezlerde, elektrik kesilmesi halinde en kısa süre içinde otomatik olarak devreye girebilecek ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70 i oranında uygun güç ve nitelikte jeneratörün olduğunu belirten belge 1-Ruhsat alan merkez dilekçe ile faaliyet izni için müdürlüğe başvurur; 2-Diyaliz merkezinde görev yapacak tüm personelin bu Yönetmelik uyarınca istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin müdürlük tasdikli örnekleri; kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan başvurularda ise, bu belgelerin kurum amirinden tasdikli örnekleri, 3-Nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman tabip, merkezin kadrosunda görev yapacak ise uzmanlık belgeleri veya sertifikaları, bu hizmet dışarıdan hizmet alımı ile gördürülecek ise hizmet alım sözleşmesi örneği veya kamu kurumları ile yapılacak protokol 4- Özel merkezde, görev yapacak personelin tamamı ile yapılan sözleşmeler, 5-Hizmet alım yolu ile gördürülecek diğer hizmetlere ilişkin sözleşme örnekleri, 6-Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge, 7-Merkezde kullanılacak diyaliz cihazlarının marka, imâl tarihi, imâl edildiği ülkeyi belirten liste ve mesul müdür onaylı fatura fotokopileri 8-Onaylı Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu 9-Tıbbi atık sözleşmesi 10-Personel evrakları (çalışmak istediği merkezin adı ve adresinin, mesul müdür/sertifikalı tabip/uzman hekim/diyaliz hemşiresi/diyaliz teknikeri/tekniker/yardımcı personel olarak çalışmak istediğinin, başka özel veya kamu kuruşunda çalışıp/çalışmadığının, muayenehanesinin (dr.lar için)olup/olmadığının belirtildiği, ) 2-Özel diyaliz merkezleri için Müdürlük onaylı, kamudan başvurular için başhekim onaylı diploma+uzmanlık belgesi+hemodiyaliz sorumlu uzman hekimlik sertifikası fotokopisi (geçici mezuniyet belgesi 1 yıl geçerlidir.) 3-Sözleşme aslı (şirket yetkilisi ile karşılıklı çalışma sözleşmelerinin yapılması. Sözleşmede; tam gün veya kısmı zamanlı çalışacağı, görevinden ayrılmadan en az 1 ay önceden, ayrılacağını ilgili merkeze bir dilekçe ile bildirmesi gerektiği ibaresi yer almalıdır) 4-Tabip odası kayıt belgesi (doktorlar için) 5-Nüfus Cüzdanı Bilgileri 1 Saat

3 25 Diyaliz Merkezlerinin Cihaz Arttırımı (cihaz kapasitesinin, arttırılacak cihaz sayısının, diyaliz merkezinin adının ve adresinin belirtildiği) 2- Ruhsat, faaliyet izin belgesi, mesul müdür belgesi asılları, 3- Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar,(cihaz sayısı ve metrekarelerinin belirtildiği) 4- Reverse-ozmos su sisteminin özellikleri ve kapasitesi hakkında üretici firma tarafından düzenlenen rapor, 5- Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge, 6- Artırım yapılacak diyaliz cihazlarının marka, imâl tarihi, imâl edildiği ülkeyi belirten liste ve onaylı fatura örnekleri, İkinci el cihazlar için yedi yaşını geçmemiş olan cihazlar. 7- Merkezde kullanılacak cihazların mesul müdür onaylı listesi (seronegatif, hepatit B+, hepatit C + cihazların, yeni eklenen cihazların, bulunduğu diyaliz salonunun ve seri numaralarının belirtildiği) 8- Eklenecek cihazların ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orjin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliğinin kanıtlandığını belirten belge, 9- Mesul müdür onaylı Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu, 10- Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetlerin sözleşmelerinin mesul müdür onaylı örnekleri, 26 Özel Diyaliz Merkezi Eğitim Başvurularının Kabulü 1-Mesul müdürlük uygun görüşünün belirtildiği gerekçeli ihtiyaç yazısı 2-Kurum amiri onaylı diyaliz merkezleri eğitim bilgi formu ek:7 yada ek:8 3-Diyaliz eğitim başvuru formu 4-Noter onaylı diploma(+varsa uzmanlık belgesi) fotokopisi(geçici mezuniyet belgesi 1 yıl geçerlidir) 5-T.C. kimlik numarası 6-Dilekçe 1-Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu 2-Noter Onaylı Diploma ve /veya Uzmanlık Belgesi Örneği (Geçici Mezuniyet Belgesi 1 Yıl Geçerlidir) 27 3-Herhangi Bir Özel veya Kamu Kurum Ya Da Kuruluşunda Çalışmadığına Dair (Bağ-Kur, Emekli Sandığı -SSK- Sağlık Serbest Diyaliz Eğitimi Başvuru Müdürlüğü'nden) Belgeler 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 5-Dilekçe 28 Diyaliz Sertifikalarının Resertifikasyon Sınavına Başvurusunun Kabulü 2-Resertifikasyon Başvuru Formu 3-Kimlik fotokopisi 4-Sertifika örneği 5-İkametgâh belgesi 29 Özürlü Sağlık Raporlarının İtirazının Kabulü ve Sonuçlandırılması 2- Raporun aslı veya düzenlenen hastane tarafından aslı gibidir onaylı örneği 3 Ay 30 Kamu Hastaneleri İle İlgili Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi ve ekleri 31 Organ Nakli Etik Komisyon Hizmetleri 1.Alıcı ve vericinin TC Kimlik Numarası, 2. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor, 3.Veriden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı, muvafakat belgesi, 4. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu, 5. Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren sağlık raporu, 6.Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise belgelendirmesi, 7.Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyan, 8. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyan, 9. Alıcının ve vericinin ikametgah beyanı, 10. Komisyon gerekli görmesi halinde bu belgeler dışında bilgi ve belgeler talep edebilir. 32 Diyaliz Sertifikası Teslimi 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi 2-Banka dekontu aslı 33 Genetik Tanı Merkezlerinin Ruhsat Başvurusunun Kabulü 2- Ölçekli vaziyet planı (1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir), 3- Planlar (1/100 ölçekli, binanın her katı için ayrı tertiplenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar), 4- Kesitler ve cepheler (1/200 ölçekli ), 5- Genetik tanı merkezlerinde kullanılacak cihazları gösterir ayrıntılı bir liste 6- Kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli 7- Genetik tanı merkezi mesul müdürünün uzmanlık belgesi veya doktara belgesi ile iki adet fotoğrafı Açıklama: (2-3-4.) maddelerinde istenilen plan ve kesitler, belirtilen sıraya göre ozalite çekilerek planı çizen mimarca ve mahalli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilerek ikişer takım halinde hazırlanır. 34 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitimi Başvurusunun Kabulü (Eğitim Başvuru Dönemi: Uzman Hekim Eğitimi Ocak-Temmuz, Pratisyen Hekim Eğitimi Kasım,Hekim dışı Sağlık Personeli eğitimi: Kasım,Şubat,Temmuz) 2-Kurumun uygunluk yazısı 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4-Diploma Fotokopisi 15 gün 35 Kan ve Kan Ürünleri Hizmet Birimlerinin Geçici Ruhsat Başvurusu 1- EK-2'deki Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formu 2- Hizmet biriminin bina ve yerleşim bina ve yerleşim planı 3- Hizmet birimi sorumlusunun; -Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı -Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler, - 2 adet vesikalık fotoğraf -Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 4- Başvuru sırasında yatırılması gereken ücretin yatırıldığına dair banka dekontu, (TM adına ilgili hastane,kbm adına bağlı olduğu BKM, BKM adına Bakanlıkça kendisine yetki verilen kamu kurum kuruluşları ve Türkiye Kızılay Derneği) 15 iş günü 36 Kan ve Kan Ürünleri Hizmet Birimlerinin Ruhstalandırılması 1- EK-2'deki Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formu 2- Hizmet biriminin bina ve yerleşim bina ve yerleşim planı 3- Hizmet birimi sorumlusunun; -Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı -Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler, - 2 adet vesikalık fotoğraf -Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarası 4- Başvuru sırasında yatırılması gereken ücretin yatırıldığına dair banka dekontu, 5- Kalite sistemine ilişkin gerekleri karşılar nitelikte kalite el kitabı veya ana dosyaların yer aldığı bilgisayar dokümanı ile; -Görev tanımları -Organizasyon şeması -Personel sayısı ve niteliği - Hijyen koşulları - Bina ve ekipman -Standart İletişim Prosedürlerinin listesi ( Bağışçıların seçim, red-kabul kriterleri, kan ve kan bileşenlerinin hazırlanması, test edilmesi, dağıtılması ve imhası, istenmeyen ciddi etki ve olayların kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili) 37 Özel Hastanelere Uzmanlık Dalı İlave Edilmesine İlişkin İşlemler 2- Uzman tabip ile yapılmış sözleşmenin müdürlük onaylı bir sureti 3- İlavesi talep edilen uzmanlık dalına dair uzman dal raporu 4- Hastaneye ait ruhsata esas proje veya gereğinde 3 adet tadilat projesi 5- İlavesi talep edilen uzmanlık dalına ilişkin müdürlük uygun görüş yazısı 6- Müdürlük onaylı çalışma statülerinin de belirtildiği tabip listesi 7- Faaliyet izin belgesi aslı 38 Özel Hastaneler Ön İzin Başvurusu 1-Hastane binasının bulunduğu alanın,8.maddede belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili merciden alınmış belgeler 2-8. Maddenin 1. fıkrasının d bendine uygun otopark, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje 3- Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre Belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli 2 takım mimari proje ve 1/500veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler, 4- Nüfus hüviyet cüzdanı örneği 5- Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği 6- İki adet vesikalık fotoğrafı 7- Adlî sicil kaydı 8- Tabip odası kayıt belgesi 9- İkametğah belgesi 39 Özel Hastanelere Sorumlu Mesul Müdür ve Müdür Yardımcısı Görevlendirilmesi 1- Özel hastanede mesul müdür veya mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi 2- Türkiye de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler 3- Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi 4- Nüfus hüviyet cüzdanı örneği 5- Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği 6- İki adet vesikalık fotoğrafı 7- Adlî sicil kaydı 8- Tabip odası kayıt belgesi 9- İkametğah belgesi

4 40 41 Ön İzin Almış Özel Hastanelerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin İşlemler Özel Hastaneler Hakkındaki Şikâyet Dilekçelerinin İncelenmesi 2- Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi 3- Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler 4- İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi, 5- Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge, 6- a) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin örneği b) Vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin örneği 7- Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı 8- İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu 9- Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin örneği 10- Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere; a) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri b) Türkiye de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler c) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi d) T.C. Kimlik Numarası e) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği f) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı g) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı h) Tabip odası kayıt belgesi 11- Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi 12-EK-3'göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri 13- EK-4 göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 14- EK-5 göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 15-EK-6 göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi 16-İlgili dal uzmanlarının raporu 17-Müşterek teknik raporu 1- Şikayet dilekçesi Özel Hastanelerin Ek Bina İlavelerine Ön İzin Verilmesi ve Ruhsata İlavesi 2-Ön izin projesi 3-Üç takım tadilat projesi Sayılı Yasa Gereği Yapılan İhbarların Değerlendirilmesi 1-Şahsen Başvuruda Dilekçe 2- SABİM, BİMER ve Diğer Kurumsal Başvurular 3-Telefon ile Başvuru 7 iş günü 44 Özel Diş Protez Laboratuvarları Ruhsat işlemleri (Kuruluşun açık adresinin yazılı olduğu), 2- Laboratuvarın açılması düşünülen bina ve laboratuvarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mes ul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı, 3- Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair müdürlükçe onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi 4- Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge, 5- Açılmak istenen laboratuvarın sahibi ile mes ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış 6- Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi 7- Laboratuvarda çalışan her bir kişinin, laboratuvar sahibi ile mes ul müdürünün T.C. Kimlik Numarası beyanı, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi, 8- Mes ul müdürün mes ul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı, 9- Diş hekimlerinin Türk Dişhekimleri Birliğine, diş protez teknisyenlerinin laboratuvarın bulunduğu ilde varsa Diş Protez Teknisyenleri Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 10- Mes ul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu, 11- Laboratuvarın türüne göre belirlenmiş mes ul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi, 12- Ruhsat kaybı nedeniyle yapılacak ruhsat yenileme işlemleri için ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı. 45 Sahte Diş Hekimlerine Ait işlemler 1- İhbar Dilekçesi 46 Sağlık Bakanlığına Bağlı Diş Hekimliği Hizmet Birimleri ile İlgili Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi 47 Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Eğitiminin Verilmesi, 2- Kalfalık Belgesi Aslı 3- T.C. Kimlik Numarası beyanı 4- İkametgah Belgesi 5- Tek hekim tarafından verilmiş Sağlık Raporu 6- Eğitim ve Sınav Ücretlerinin Yatırıldığına Dair Dekont 32 Hafta 48 Diş Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Diş Tedavi ve Protez Merkezlerinin Açılış ve İşleyişine İlişkin n Yürütülmesi 1-1/100 Ölçekli Proje 3 Ay 49 (Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adresin de yazılı olmalıdır.), 2- Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi, 3- İlgili mevzuatına göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge (Sadece poliklinik ve Merkezler için), 4- Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri, 5- Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri, 6- Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren liste, 7- Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların, satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer ancak Ağız ve Diş Sağlığı daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin diş hekimine ait Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları ile olduğunu bildirir beyanı, İlgili Uygunluk Belgesi 8- Mes ûl müdürün; a) Sağlık kuruluşunda çalıştığına dair mes ûl müdürlük sözleşmesi, b)t.c. Kimlik Numarası c) İki adet vesikalık fotoğraf (Sadece poliklinik ve Merkezler için), 9- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi, 10- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin; a) Diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer sûretleri, b) İkişer adet vesikalık fotoğrafları, 11- Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge, 12- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi. 1- Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi 2- Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje 3- Binanın, "tıp merkezi veya özel sağlık tesisi" olarak yapı kullanma izni belgesi 4- Tıp merkezinin olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden ( İtfaiye Müdürlüğü) alınan belge 5- Tıp merkezi binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu 6- Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri;tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise fakültesi diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri 7- Laboratuvar ile radyoloji hizmetleri tıp merkezi bünyesinde yürütülecek ise laboratuvar ruhsat başvuru dosyası veya hizmet satın alma yoluyla yürütülecek ise ıslak imzalı sözleşme ve laboratuvara ait ruhsatname örneği 8- Tıp merkezi tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin noter tasdikli, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya noter tasdikli sureti; ambulans hizmetinin 112 acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla

5 50 Özel Sağlık Kuruluşları (Tıp Merkezleri) Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi nin Yürütülmesi noter tasdikli sureti; ambulans hizmetinin 112 acil sağlık komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla karşılanacağına dair Sağlık Müdürü tarafından onaylı belgenin noter tasdikli sureti 9- Tıp merkezinde müdahale yapılan hastalarda müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda tıp merkezi tarafından koordineli çalışacak olan özel veya kamu hastane veya hastaneleri ile yapılan hizmet sözleşmesinin noter tasdikli sureti 10- Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi ile nüfus cüzdanının Müdürlükçe tasdikli sureti ve iki adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı sorgulama belgesi, kamu ve özel sağlık kurumu kuruluşlarında çalışmadığına dair belge (a) Tıp merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür arasında imzalanan sözleşme, b) Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme; mesul müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme) 11- Yönetmelik ekinde yer alan Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması ZorunluAsgari Personel Listesinde belirtilen ve tıp merkezinde tam zamanlı çalışacak asgari sayıdaki uzman tabipleri ve kısmi zamanlı çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin, diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları, varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir), 12- Tıp merkezinde çalışacak tabiplerin ve sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları, 13- Tıp merkezinde sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, isim listesi ve mesul müdür tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 14- Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi, 15- Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket /şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/belgeleri, 16- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili merciyle yapılmış sözleşme 51 Özel Sağlık Kuruluşları (Poliklinikler) Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi nin Yürütülmesi 1- Poliklinik işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi, 2- Müstakil binada ise, "sağlık kuruluşu" kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin noter tasdikli suretleri de olabilir), 3- Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu, 4- Polikliniğin olduğu binada yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden ( İtfaiye Müdürlüğü) alınan belge, 5- Hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı, 6- Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, tıp fakültesi diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, 7- Laboratuvar ile radyoloji hizmetleri tıp merkezi bünyesinde yürütülecek ise laboratuvar ruhsat başvuru dosyası veya hizmet satın alma yoluyla yürütülecek ise ıslak imzalı sözleşme ve laboratuvara ait ruhsatname örneği, 8- Ambulans hizmeti, 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi vasıtasıyla veya özel ambulans şirketinin ambulansı ile hasta nakli sağlanacak ise buna dair işletenin yazılı ve ıslak imzalı beyanı; kendisine ait tam donanımlı acil yardım ambulansı olması halinde Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin noter tasdikli, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya noter tasdikli sureti; 52 Optisyenlik ve Optik Ürünlerle İlgili n Yürütülmesi 27/10/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi 1- Optisyenlik müessesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin, kuruluş unvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe 2- Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından açılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge 3- Müessese sahibi optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün TC Kimlik numarası, 4- Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin şahıs tarafından açılacak ise vergi levhasının resmi kurum yada noter onaylı örneği 5- Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi 6- Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf 7- Mesul Müdürün optisyenlik yapabileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış sağlık raporunun aslı 8- Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekanı da gösterir 1/100 ölçekli bölge sağlık ocağı veya sağlık grup başkanlığınca onaylanmış kroki veya plan 9- Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve mesul müdür tarafından imzalanmış Optisyenlik Müessesinde Bulunması Zorunlu Asgari Araç Gereç Listesi 10- Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge( İtfaiye Müdürlüğü) 11- Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise, bu personel için; Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge, 2 adet vesikalık fotoğraf, ve son iki ay içerisinde alınmış sağlık raporunun aslı 12- Teftiş Defteri 13- Reçete Kayıt Defteri 14- Ruhsatname Bedeli 53 Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin Açılış, İşleyiş ve Denetim, Rapor Tasdik nin Yürütülmesi 1- Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-4 Sayılı Cetvel Dayanak: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak isteyen kişi aşağıda belirtilen belgeler ile işyeri açmak istediği ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. a- Başvuru sahibinin psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak istediğine dair dilekçe b- Merkezde çalışacak kişinin psikolog ünvanını (Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık Psikoloji Bölümü mezunları) taşıdığını belgeleyen diplomanın noter tasdikli örneği (Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda herbiri için ayrı belge istenir), c- Psiko-teknik değerlendirme merkezinin bölge Sağlık Ocağı yada Sağlık Grup Başkanlığı tarafından onaylanmış krokisi, d- Merkezde, psiko-teknik değerlendirme için kullanılacak ve bu Cetvelde genel esas ve usulleri belirtilen trafik alanda geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olduğunu gösterir belge e- Merkezde kullanılacak bilgisayar destekli testleri kullanabilmek için yetkilendirilmek istenen psikoloğun bu Cetvelde tanımlanan özellikleri içeren eğitimi aldığına dair belge (Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda herbiri için ayrı belge istenir). Psikoteknik Değerlendirme Raporu Onayı; Karayolları Trafik Yönetmeliği 79. Maddesi ve Sağlık Bakanlığı 2008/61 Sayılı Genelgesi gereği Psikiyatri Uzmanı raporu imza tasdik işlemi yapılır. Rapor İtiraz Başvuruları: Karayolları Trafik Yönetmeliği 79. Maddesi gereği raporun düzenlendiği İlin İl Sağlık Müdürlüğü'ne sürücü belgesi almak için başvurduğu Emniyet teşkilatına ait kuruluş resmi yazısı ile başvuruda bulunulur. 54 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açılması Hiperbarik Oksijen tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ( 01/08/ R.G.24480) Madde 7 - Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mes ul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ve ekli dosya ile başvurmaları gerekir. Dilekçe ve ekli olarak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 1- Sağlık kuruluşunun unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes ul müdür tarafından imzalı başvuru dilekçesi, 2- Sağlık kuruluşunun, yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından tasdik edilmiş krokisi, 3- Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuatına göre yetkili mercilerden (İtfaiye Müdürlüğü) alınan belge 4- Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin örneği ile ortakların tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere diplomalarının, var ise uzmanlık belgelerinin birer 5- Sağlık kuruluşunda kullanılacak cihazları gösterir bir liste 6- Sağlık kuruluşunda hasta nakli için bulundurulacak olan 7/12/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans sağlık kuruluşuna ait ise ruhsatının; değil ise, ruhsatlı özel ambulans servisinden hizmet satın alınacağına dair hizmet sözleşmesinin aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı örneği 7- Açılacak sağlık kuruluşunda mes'ul müdür olarak çalışacak kişi ile yapılacak sözleşme mes'ul müdüre ait T.C. Kimlik Numarası, iki adet vesikalık fotoğraf ve uzmanlık diplomasının veya sertifikanın örneği 8- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimler için bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik

6 kartının mes'ul müdür tarafından onaylı bir 9- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün personelin diplomalarının aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı birer 10- Müstakil binada değil ise kat maliklerinden alınacak muvafakat belgesi, 11- Çalışan personellerden en az ikisinin yangına karşı müdahale edebileceklerini gösteren belgelerin birer 12- Yoğun bakımı olan bir özel hastane veya anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile yapılan sözleşmenin bir 13- Sağlık kuruluşunda bulunacak güvenlik önlemlerini belirtir etraflı bir liste, Özel hastane, Cerrahi Müdahale Birimleri bünyesinde açılacak yerler için Bakanlıkça verilen özel ruhsatname eklenir ve ticaret sicil gazetesi, ortakların hekim olduklarına dair belgeler, ambulans hizmeti sunumuna dair belgeler, askeri hekimler için Tabip Odası kayıt belgesi istenmez. Bu belgeler iki nüsha olarak eklenerek bir dosya halinde hazırlanır. 55 Özel Laboratuvarlar Ruhsat 1- Başvuru dilekçesi (Ek:1) 2- Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak) 3- Uzmanlık Belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak. Sınav tutanağı kabul edilmeyecektir) 4- Nüfuz cüzdanı fotokopisi ( Müdürlük onaylı olacak) 5- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 6- Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı 7- Bildirim (3153 sayılı Kanuna tabi müesseseler için Ek:2/A, 992 sayılı Kanuna tabii laboratuvar dalları için Ek:2/B. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.) sayılı Kanuna tabi laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi (Ek:3, 4, 5) 9-9. İnceleme raporu (3153 sayılı Kanuna tabi müesseseler için Ek:6/A, 992 sayılı Kanuna tabi laboratuvar dalları için Ek:6/B. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin birinden resmi olarak görevlendirilecek ilgili dal uzmanı tarafından mahallinde incelenip doldurulacak.) 10- Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi v.b.cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak Lisans Belgelerinin Müdürlük onaylı örneği 11- Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi. 12- Açılması istenilen işyeri bir şirket ise Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği ile şirket ortaklarının tümünün hekim olduğunu beyan eden, ruhsatname talep eden uzman ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalı taahhütname (Ek:7) ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri. 13- Özel hastane veya özel dal/tıp merkezi bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.) 14- a- Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığ'na iade edilmemiş ruhsatname aslının Bakanlığımıza iade edilmesi b- Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın bir gazetede yayımlanması yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçesinin gönderilmesi 56 Akupunktur Tedavisi Uygulayan Sağlık Kuruluşları Açılış Sağlık kuruluşu bünyesinde akupunktur tedavisi yapacaklar bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 1- Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek "plan mahalline uygundur" şeklinde onaylanmış plan örneği 2- Sağlık kuruluşunda kullanılacak olan ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, bizzat veya mesul müdürce imzalanmış ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi 3- Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin diplomalarının varsa uzmanlık belgelerinin ve Bakanlıkça düzenlenen "Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası"nın örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları 4- Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin bölge tabip odasına kayıtlı olduğunu bildirir belgenin örneği veya kimlik fotokopisi 5- Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların izin alınmasından sonra maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri 6- Sağlık kuruluşunda çalışacak hekim dışı sağlık personelinin diplomalarının Müdürlükçe onaylı örnekleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları Muayenehane ve merkez açacaklarda (a) bendinde belirtilen uygunluk belgesi başvuruda istenmez. Merkez açacaklar, aynı zamanda Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Buna göre özel dal merkezi açılışında istenen tüm şartlar yerine getirilir ve ilgili belgeler başvuru dosyasına eklenir. Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir 10 gün 57 Evde Bakım Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Açılış Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla sağlık kuruluşunun unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, merkez olarak açılacak ise mesul müdürün, birim olarak açılacak ise birim sorumlusunun ismi, unvanı, hizmet vereceği alanları ve sağlık kuruluşunun açılması ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden ve bir örneği Yönetmelik ekinde bulunan dilekçe ile Müdürlüğe başvurmaları gerekir Dilekçeye ekli olarak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 1- Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli onaylanmış plan 2- Merkez olarak açılacak sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin 3- Birim olarak faaliyet gösterilecek ise bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi /ruhsatnamesinin Müdürlükçe onaylı 4- Sağlık kuruluşunda çalışacak tüm personelin listesi ile diplomalarının Müdürlükçe onaylı örnekleri, T.C. Kimlik Numarası ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları 5- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personelinin herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarında 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanacağını bildirir belgeleri 6- Sağlık kuruluşunda ve evde bakım hizmeti verecek personelin yanında bulundurulacak asgari araç-gereç ve cihazları gösterir ayrıntılı bir liste 7- Örneği Yönetmelik ekinde yer alan ve hizmet alacak kişilerin bakımı ve tedavisi için gerekli olan malzeme ve tıbbi cihazların sağlık kuruluşu tarafından temin edileceğine dair mesul müdür ve sağlık kuruluşu sahipleri tarafından imzalı taahhütname 8- Örneği Yönetmelik ekinde yer alan ve evde bakım hizmeti alan kişinin gerekli durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin ikinci basamak sağlık kuruluşuna nakledileceğine dair mesul müdür ve sağlık kuruluşu sahipleri tarafından imzalı taahhütname 1) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek-13 te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe, 2) Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan 3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı, 4) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi, 58 Muayenehane Kayıt 5) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti, 6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu, 7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgeyi, 8) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir), 9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşmeyi. 59 Sağlık Kabini Açılış 1- Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi 2- Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait) 3- Noter onaylı nüfus kağıdı örneği 4-4 adet vesikalık fotoğraf 5- İkametgah belgesi 6- Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge 7- Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge 8- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi 9- Genelge ekinde yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacak liste 10- Genelge ekinde yer alan Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi oluşturulacak liste 11- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu 12- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler 13- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe Not: Sağlık kabininin ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde sayılan başvuru belgeleri söz konusu her bir ebe, hemşire ve sağlık memuru için ayrı ayrı istenir. Ancak, bu belgeler sağlık kabini adına düzenlenen tek bir dosyada birleştirilir.

7 60 Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Birimi Açılış 1- Sağlık kuruluşunun mesul müdürünün; Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminden sorumlu olacak uzman hekimin adı ve soyadını belirtir dilekçesi, 2- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminden sorumlu olacak uzman hekimin uzmanlık belgesinin bir nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğrafı, 3- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminden sorumlu olacak uzman hekimin ve eğer varsa bu müdahaleyi yapacak diğer uzman hekimlere ait personel çalışma belgeleri, 4- Bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım listesi, 5- Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Biriminde mutlak bulundurulması gerekli temel araç, gereç ve cihazların dışında ayrıca yapacakları müdahaleye ait her türlü araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri ve acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli olan ilaçları bulunduracaklarına ve genel anestezi cihazı bulundurulmayacağına dair sağlık kuruluşunun mesul müdür, sahip/sahipleri ve Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimi sorumlusu tarafından imzalı bir taahhütnamenin yaş imzalı bir örneğinin başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir. 6- Kuruluşun bulunduğu bölge Sağlık Ocağı yada Sağlık Grup Başkanlığı tarafından onaylanmış Cerrahi Müdahale Birimine ait 1/100 ölçekli kroki 1-Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine ait yönetmelik 2- İl Emniyet Müdürlüğünün yazısı 61 Sürücü Sağlık Rapor 3- Dilekçe 4- Sürücü Sağlık Raporu 5- Nüfus cüzdan fotokopisi 62 Evde Sağlık Hizmetlerinin verilmesi ile ilgili İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması telefona başvuru yapması. 2- Dilekçe Hastane Evde Sağlık Hizmeti Biriminin Hastaya Yönlendirilmesi 1 Gün (Hastanın Tedavisi Bitene Kadar Takip Devam Eder) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İLK MÜRACAAT YERİ Adı ve Soyadı : Görev Unvanı : Adresi: Telefon: Faks: e-posta: Mukaddes DAĞ Adı ve Soyadı : Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Görev Unvanı : İl Sağlık Müdürlüğü / ARTVİN Adresi : Telefon : Faks : e-posta : İKİNCİ MÜRACAAT YERİ Uz.Dr. Tülay LAĞARLI Sağlık Müdür Yardımcısı İl Sağlık Müdürlüğü / ARTVİN

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır

Detaylı

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517)

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) EK-1 (Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) (Değişik başlık:rg-11/7/2013-28704) 1- A VE B TİPİ TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Tıp merkezi

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği 2009 RG-22708:27.03.2002 11.03.2009 17.10.2008 23.07.2008 15.02.2008 21.10.2006 28.05.2004 03.03.2004 14.01.2004 13.04.2003 Değişiklikleriyle birlikte www.

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

Yönetmelik. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; modern tıbbın bir

Detaylı

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; modern tıbbın

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) (2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından 1 /8/ 2001 gün ve 24480 sayılı 7/11/2002 gün ve 24929 sayılı (değişiklik) 6/11/2007 gün ve 26692 sayılı (değişiklik) HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; uyku ve uyanıklıkla ilişkili bozuklukları,

Detaylı

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. Tarih: 12.05.2003 Sayı: 25106. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. Tarih: 12.05.2003 Sayı: 25106. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Tarih: 12.05.2003 Sayı: 25106 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AYAKTAN TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN ESKĠ DÜZENLEME ĠLE KARġILAġTIRILMASI

AYAKTAN TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN ESKĠ DÜZENLEME ĠLE KARġILAġTIRILMASI AYAKTAN TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN ESKĠ DÜZENLEME ĠLE KARġILAġTIRILMASI Özet Değerlendirme: 1. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti verecek sağlık kuruluşlarının

Detaylı