ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: İlhan Mavioğlu Doğum Tarihi: 01 Ocak 1966 KPYDS: İngilizce 85 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) 1982 Y. Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) 1990 Doktora/S.Yeterlik/ Tıp / Kalp ve Damar S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi 1996 Tıpta Uzmanlık Cerrahisi Doçentlik Kalp ve Damar Cerrahisi Mersin Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı : Doktora Tezi/S.Yeterlik ÇalıĢması/Tıpta Uzmanlık Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı : Abdominal aort anevrizmaları: Teknolojik ilerlemeler ile cerrahi modifikasyonların mortaliteye olan etkileri. Tez danışmanı Doç.Dr. Ertan Yücel. Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Pratisyen T.C. Sağlık Bakanlığı Abidinpaşa Halk Sağlığı Eğitim ve Hekim Araştırma Grubu, Ankara. Dr.Ar.Gör. S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara. Başasistan S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara. Yar.Doç. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin. Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin. Doç.Dr. Adana Universale Hastanesi Doç.Dr. Mersin Doğuş Hastanesi Doç.Dr. İstanbul Medicana International Hastanesi 2009 Doç.Dr. Acıbadem Kayseri Hastanesi Doç.Dr. International Hospital İstanbul 2011-devam ediyor Ġdari Görevler : Başasistan S.S.K. Ankara Eğitim Hast., Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Başhekim Yardımcılığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler : 1

2 Türkiye Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği The European Society for Cardivascular Surgery The European Society for Vascular Surgery devam ediyor devam ediyor devam ediyor devam ediyor devam ediyor ESERLER A. YAYINLAR VE ATIFLAR 1) a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Sience Citation Index) ve AHCI (Arts & Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Koksel O, Mavioglu I, Ocal K, Gul A, Yildirim C, Ozdulger A. Traumatic chylopericardium: a case report and review of the literature Journal of Trauma, 63(1), E13-6 (2007). 2. Aytacoglu BN, Sucu N, Tamer L, Polat A, Gul A, Degirmenci U, Mavioglu I, Dikmengil M. Iloprost for the attenuation of ischaemia/reperfusion injury in a distant organ Cell Biochemistry and Function, 24(4):341-6 (2006). 3. Mavioglu I, Sucu N, Aytacoglu BN, Gul A, Dikmengil M. Primary aorto-colic fistula arising from a post-traumatic aortic pseudoaneurysm European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 29(1): (2005). 4. Dikmengil M, Sucu N, Aytacoglu BN, Mavioglu I. Leaflet escape in a TRI bileaflet rotatable mitral valve, Journal of Heart Valve Disease, 13(4): (2004). 5. Cinel I, Avlan D, Cinel L, Polat G, Atici S, Mavioglu I, Serinol H, Aksoyek S, Oral U. Ischemic preconditioning reduces intestinal epithelial apoptosis in rats, Shock, 19(6): (2003). 6. Mavioglu I, Veli Dogan O, Ozeren M, Dolgun A, Yucel E. Surgical management of chronic total occlusion of abdominal aorta Journal of Cardiovascular Surgery (Torino), 44(1):87-93 (2003). 7. Ozeren M, Han U, Mavioglu I, Simsek E, Soyal MF, Guler G, Yucel E. Consequences of PTFE membrane used for prevention of re-entry injuries in rheumatic valve disease. Cardiovascular Surgery, 10(5): (2002). 8. Özdülger, A., Cinel, İ., Ünlü, A., Cinel, L., Mavioğlu, Ġ., Tamer, L., Atik, U. ve U. Oral, Poly (ADP-ribose) Synthetase Inhibition Prevents Lipopolysaccharide Induced Peroxynitrite-Mediated Damage in Diaphragm, Pharmacological Research, (2002). 9. Sucu N, Koçak Z, Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, L Tamer, Karaca K, Dikmengil M, Atik U, Oral U. The Effect of Insulin Administration on Glucose Leptin Metabolism in Open Heart Surgery, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 10, (2002). 2

3 10. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Dolgun, A., Karapınar, K. ve E. Yücel, Valve Repair for Rheumatic Mitral Disease, The Journal of Heart Valve Disease, 10, (2001). 11. Mavioğlu, Ġ., Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Bilgi Bankası Oluşturulması, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,9, 95-8 (2001). 12. Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Reoperation Results of Arterial Involvement in Behcet s Disease, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 20, (2000). 13. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M. ve E. Yücel, İnfrarenal Abdominal Aorta Anevrizmalarında Teknolojik Gelişmelerin Mortaliteye Olan Etkisi: 12 Yıllık Takip Sonuçları, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, (1999). A.3) Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHIC kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmıģ bildiriler ve editöre mektuplar: 1. Aytacoglu, B.N., Sucu, N., Dondas, A., Polat, A., Tamer, L., Gul, A., Ercan, B., Mavioglu, I., Atik, U., Dikmengil, M., Picric Acid: Can Yesterdays Explosive Be Tomorrows Hope in Decalcification of Pericardial Bioprosthetic Materials?, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, B29, A.4) B. Diğer (ISI kapsamı dıģındaki) Uluslar arası indeksler kapsamındaki dergilerede yayınlanan: 1. Yörükoğlu, Y., Mavioğlu, Ġ., Yorulmaz, F., Zengin, M., Yücel, E., Page, P.A. ve J. Rivera, Maximizing Blood Conservation in Cardiac Surgery, Perfusion Life, 11, (1994). 2. Salman, E., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Yücel, E. ve Y. Yörükoğlu, Giant Iliac Venous Aneurysm Caused by Acquired Femoral Arteriovenous Fistula, Vascular Surgery, 28, (1994). 3. Zengin, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Kinking of Aortobifemoral Graft as a Rare Complication: Case Report, Vascular Surgery, 27, (1993). 4. Salman, E., Özeren, M., Bayraktaroğlu, M., Mavioğlu, Ġ., Çetingök, U. ve E. Yücel, Fistula Between an Abdominal Aortic Aneurysm and The Transverse Colon: Case Report, Vascular Surgery, 27, (1993). A.5) Uluslararası Atıflar (SĠTASYONLAR): 111 adet (SCI-expanded journals) 1. Ischemic Preconditioning Reduces Intestinal Epithelial Apoptosis in Rats. Shock, Alıntılanma Sayısı: 32 3

4 2. Reoperation Results of Arterial Involvement in Behcet's Disease. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, All Correspondence To: I. Mavioglu, Mersin Uni. Alıntılanma Sayısı: Poly (ADP-Ribose) Synthetase Inhibition Prevents Lipopolysaccharide-Induced Peroxynitrite Mediated Pharmacological Research, Alıntılanma Sayısı: Surgical Management of Chronic Total Occlusion of Abdominal Aorta. Journal of Cardiovascular Surgery, Alıntılanma Sayısı: Valve Repair For Rheumatic Mitral Disease. The Journal of Heart Valve Disease, Alıntılanma Sayısı: 8 6. Leaflet Escape in a TRI Bileaflet Rotatable Mitral Valve. The Journal of Heart Valve Disease, Alıntılanma Sayısı: 6 7. Consequences of PTFE Membrane Used for Prevention of Re-Entry Injuries in Rheumatic Valve Disease. Cardiovascular Surgery, Alıntılanma Sayısı: 6 8. Primary Aorto-Colic Fistula Arising From a Post-Traumatic Aortic Pseudoaneurysm. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, Elsevier I. Mavioglu Corresponding Author Alıntılanma Sayısı: 4 9. Traumatic Chylopericardium: A Case Report and Review of the Literature. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care, Alıntılanma sayısı: Iloprost for the attenuation of ischaemia/reperfusion injury in a distant organ Cell biochemistry and function, Alıntılanma sayısı: 3 4

5 A.6) Üniversitesi Senatosu'nun tayin ettiği Üniversitesi Yayın Etiği ve Üniversitesi Dergileri Ġnceleme Komisyonunun Yeterlilik Belgesi verdiği, Üniversitesinde yayınlanan dergilerde yer alan makaleler: A.7) Ulusal Atıflar: A.8) Dördüncü ve 6. madde dıģında kalan (yurtiçi veya yurtdıģı) hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka takdimleri: Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Karaca MK, Mavioğlu Ġ, Karaca Z, Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Gelişen Sternal Dehisensin Titanyum Mesh İle Onarımı, Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Science, 20(3), (2008). 2. Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Gül A, Karaca MK, Kocadurmuşoğlu E, Dikmengil M, Treatment of Postoperative Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting with Amiadarone, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery, 5(1), 33-8 (2004). 3. Sucu N, Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Gül A, Karaca MK, Dikmengil M, Çocukluk Çağında Çoklu Abdominal Aort Anevrizmaları Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi, Damar Cerrahisi Dergisi, 13 (1), 23-5 (2004). 4. Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Köse N, Dikmengil M, Acil Koroner Bypass Cerrahisinde Preoperatif Antitrombotik Tedavinin Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery, 4(3), (2003). 5. Sucu N, Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Gül A, Karaca MK, Dikmengil M, Peripheral Arterial Injuries, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery, 4(2), (2003). 6. Mavioğlu, Ġ., Aytaçoğlu, B., Doruk, N., Karaca, K. ve M. Dikmengil, Fibrin Sealant Makes Drammatically Easy Repair of Type A Acute Aortic Aneurysms Involving Aortic Arch, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, (2002). 7. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Kars, Z., Belen, D. ve E. Yücel, Ekstrakranial Karotis Arter Darlıklarında Endarterektomi Uygulamaları, Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 4-8 (2001). 8. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Kaya, M., Özeren, M., Dolgun, A., Karapınar, K. ve E. Yücel, Rüptüre Abdominal Aorta Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi, Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 85-9 (2001). 9. Mavioğlu, Ġ., Özdülger, A. ve M. Dikmengil, Damar Cerrahisi Girişimlerinde Karotis Endarterektomilerin Önemi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, (2001). 10. Mavioğlu, Ġ. ve M. Dikmengil, Mitral Kapak Onarımları, Ç.U. Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 10, (2001). 11. Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Periferik Arteryel Oklüzif Hastalıklarda Prostaglandin E1 İnfüzyon Tedavisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, (2000). 5

6 12. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Selçuk, N. ve E. Yücel, İnfrarenal Vasküler Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonları, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, (2000). 13. Mavioğlu, Ġ. ve M. Dikmengil, Abdominal Aorta Anevrizmalarında Güncel Yaklaşımlar, Ç.U. Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 9, (2000). 14. Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Abdominal Aortanın Tam Oklüzyonu: 75 Hastanın Cerrahi Tedavisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 9-14 (2000). 15. Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Kaya, M., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Çocukluk Çağındaki Atrial Miksomalar ve Alternatif Cerrahi Yaklaşım (2 Olgu Nedeniyle), TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2, 91-3 (1998). 16. Yörükoğlu, Y., Akkoç, Ö., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Zengin, M. ve E. Yücel, Aorta Kross Klempi Konmaksızın Hipotermik Fibrillatory Arrest Tekniği ile Koroner Arter Bypass Cerrahisi, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 7, (1994). 17. Mavioğlu, Ġ., Nazlıel, K., Özeren, M., Dolgun, A. ve E. Yücel, Açık Kalp Cerrahisinde Termodilüsyon ve Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemleriyle Eşzamanlı Ölçülen Kardiak Output Değerlerinin Karşılaştırılması, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2, (1994). 18. Salman, E., Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Bayraktaroğlu, M. ve E. Yücel, Complete Occlusion of the Infrarenal Aorta and Surgical Treatment, Gazi Medical Journal, 4, (1993). 19. Salman, E., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Hıdıroğlu, M. ve E. Yücel, İnflamatuar Abdominal Aort Anevrizması, Ankara Tıp Mecmuası, 46, (1993). A.9) Üçüncü madde dıģında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmıģ, sözlü veya poster tebliğler: Uluslararası tam metin tebliğler: 1. Dikmengil, M. ve Ġ. Mavioğlu, Dikmengil Modification of The Hufnagel Technique, 49 th Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden, Germany, Free Papers, J.C. Schoevaerdts, P. Biglioli, S. Schüler Editors, , International Proceeding Division, Monduzzi Editore, Milano, (25-29 Ocak 1993 te Salzburg Avusturya da yapılan Enternasyonal Kardio-Torasik Cerrahi Derneğinin 3. Dünya Kongresinde (Third World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons) sunulmuştur.) Uluslararası özeti yayınlanan tebliğler: 1. Aytaçoğlu, B., Sucu, N., Tamer, L., Polat, A., Gül, A., Değirmenci, U., Mavioğlu, Ġ., Dikmengil, M., Effect of Iloprost in the Attenuation of Ischemia/Reperfusion Injury in a Distant Organ, 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, April 18-22, p221,

7 2. Dikmengil, M., Aytaçoğlu, B., Sucu, N., Mavioğlu, Ġ., Bağış, H., Pulse Duplicator System for the Evaluation of Prosthetic Heart Valves, 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, April 18-22, p240, Sucu, N., Mavioğlu, Ġ., Aytaçoğlu, B., Gül, A., Dikmengil, M., Primary Aorto-colic Fistula Arose from Posttraumatic Pseudoaneurysm, 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, April 18-22, p311, Dogan, O.V., Mavioglu, I., Selçuk Kapisiz, N., Kapisiz, F., Erdem, H., Dolgun, A., Yucel, E., Effect of Preservation of Subvalvular Apparatus on Left Ventricular Function in Patients Undergoing Mitral Valve Replacement for Rheumatic Disease, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, November 7-10, Printed in Cardiovascular Surgery, 133, Yörükoğlu, Y., Mavioğlu, Ġ., Yorulmaz, F., Zengin, M., Yücel, E., Page, P.A. ve J. Rivera, Maximizing Blood Conservation in Cardiac Surgery, Third World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Salzburg, Austria, Programme and Abstracts Book, 123, Salzburg, Mavioğlu, Ġ., Binzet, İ., Doğan, O.V., Dolgun, A., Özeren, M., Bayraktaroğlu, M.S., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Zengin, M., Salman, E., Yorulmaz, F. ve E. Yücel, Use of Computers in Cardiovascular Surgery, Second World Congress of The International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Ankara, Programme and Abstracts Book, 123, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Ulusal tebliğler: 1. Mavioğlu, Ġ., Doğan, S., Aort koartasyonu sonrasında gelişen geç komplikasyonların TEVAR ile tedavisi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, EP06-17, Ekim, Antalya, Mavioğlu, Ġ., Karaca, K., Karaca, Z., Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Steril Sternal Dehisensin Titanyum Mesh ile Onarımı, Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, EP06-17, 1-5 Kasım, Antalya, Aytaçoğlu, B.N., Sucu, N., Tamer, L., Özeren, M., Mavioğlu Ġ, Bayrı, Ö., Güngör, O., Dikmengil, M., Vena Saphena Magnadaki Yetmezliğin Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, S 63, Mayıs, Antalya, Sucu N, Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Gül A, Karaca MK, Köse N, Dikmengil M, Çocuklarda Multiple Abdominal Aortik Anevrizma: Literatür İncelemesi ve Bir Olgu Raporu, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, EP8-01, S 93, 1-5 Eylül, Nevşehir, Aytaçoğlu BN, Özcan C, Sucu N, Köse N, Mavioğlu Ġ, Dikmengil M, Ekstrakorporeal Dolaşım Kullanılarak ve Kullanılmadan Koroner Arter Bypass Greftleme Ameliyatına Alınan Hastalarda İşitme Eşiğindeki Değişiklikler: İleriye Dönük Ön Çalışma, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, EP18-05, S 133, 1-5 Eylül, Nevşehir, Hallıoğlu, O., Mavioğlu, Ġ., Canpolat, A., Köse, N., Yılgör, E., Kalp Tamponadı İle Prezente Olan Postravmatik Perikardiyal Effüzyon, 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi,

8 7. Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Gül A, Karaca K, Kocadurmuşoğlu E, Dikmengil M. Koroner Bypass Greftlemeden Sonra Gelişen Atrial Fibrilasyonun Amiodaron İle Tedavisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, SB 474, Ekim, Antalya, Sucu N, Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, Koçak Z, Tamer L, Karaca K, Dikmengil M, Atik U, Oral U. Açık Kalp Cerrahisinde İnsülin Uygulamasının Glikoz Leptin Metabolizmasına Etkisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, SB 537, Ekim, Antalya, Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Köse N, Dikmengil M. Acil Koroner Bypass Cerrahisinde Preoperatif Antiplatelet Tedavinin Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 574, Ekim, Antalya, Dikmengil M, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Aytaçoğlu B, Özer Z, Gül A, Karaca K, Kocadurmuşoğlu E, Oral U. Yeni Bir Kalp Merkezi: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. İlk Sonuçlar, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 551, Ekim, Antalya, Mavioğlu Ġ, Aytaçoğlu B, Doruk N, Karaca K, Dikmengil M. Arkus Aortayı İçeren Tip A Akut Aorta Disseksiyon Tamirinde Fibrin Yapıştırıcıların Kolaylığı Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 551, Ekim, Antalya, Özeren,M., Han, Ü., Mavioğlu, Ġ., Şimşek, E., Soyal, T., Şimşek, G., Yücel, E. Romatizmal kapak hastalığının reoperasyonları sırasında kalp yaralanmalarını önlemede PTFE membran kullanımı, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 548, Ekim, Antalya, Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Kapısız, N.S., Kapısız, H., Erdem, H.,Dolgun, A., Yücel, E. Romatizmal hastalık nedeniyle mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda subvalvuler apareyin korunmasının sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, SB 56, Ekim, Antalya, Mavioğlu, Ġ., Özdülger, A., Köksel, O., *Yalçın, H.F. ve M. Dikmengil, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Bilgi Bankası Oluşturulması, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 92, Belek, Antalya, Ekim Kaya, M., Doğan, O.V., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Karapınar, K., Ceylan, D. ve E. Yücel, İatrojenik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 110, Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Özdülger, A. ve M. Dikmengil, Damar Cerrahisi Girişimlerinde Karotid Endarterektomilerin Yeri, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 112, Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Periferik Arteryel Oklüzif Hastalıklarda Prostaglandin E1 İnfüzyon Tedavisi, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 113, Belek, Antalya, Ekim Özdülger, A., Köksel, O., Mavioğlu, Ġ. ve M. Dikmengil, Bir Olgu Nedeni ile: Trakeal Nörofibroma, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 146, Belek, Antalya, Ekim

9 19. Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Kaya, M., Özeren, M., Dolgun, A., Karapınar, K., Ceylan, D. ve E. Yücel, Akut Ekstremite İskemilerinde Cerrahi Tedavi, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 192-3, Belek, Antalya, Ekim Dolgun, A., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Zengin, M. ve E. Yücel, Topikal Iced Slush ile Aort Köküne Uygulanan Kanlı Isolayt-S Solüsyonlarının Miyokard Korunmasındaki Etkinliği Kan Troponin-T Düzeyleri Tayin Edilerek Karşılaştırılması, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 279, Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Dolgun, A., Keskin, A., Zengin, M. ve E. Yücel, İnfrarenal Abdominal Aorta Anevrizmalarında Teknolojik Gelişmelerin Mortaliteye Olan Etkisi: 12 Yıllık Takip Sonuçları, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 331, Belek, Antalya, Ekim Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Doğan, O.V., Keskin, A., Kaya, M. ve M. Zengin, Çocukluk Çağındaki Atrial Miksomalar ve Alternatif Cerrahi Yaklaşım, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 431, Belek, Antalya, Ekim Keskin, A., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Karapınar, K., Doğan, O.V., Dolgun, A., Zengin, M. ve E. Yücel, Triküspid Kapağa Modifiye Devega Annuloplasti Yapılan Hastaların Erken ve Geç Dönem Sonuçları, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 467 Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Doğan, O.V., Keskin, A., Şimşek, E. ve M. Zengin, Abdominal Aortanın Tam Oklüzyonu: 75 Hastanın Cerrahi Tedavisi, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 21, Belek, Antalya, Nisan Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Dolgun, A., Keskin, A. ve M. Zengin, Vasküler-Behçet Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda 8 Yıllık Rekürrens Sonuçları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 25, Belek, Antalya, Nisan Özeren, M., Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Keskin, A., Koçyıldırım, E. ve M. Zengin, İnflamatuar Abdominal Aort Anevrizması, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 69, Belek, Antalya, Nisan Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Zengin, M. ve N. Selçuk, İnfrarenal Vasküler Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 85, Belek, Antalya, Nisan Mavioğlu, Ġ., Karapınar, K., Doğan, O.V., Özeren, M., Kars, Z., Belen, D., Koçyıldırım, E., Tophanelioğlu, T. ve M. Zengin, Ekstrakranial Karotid Arter Darlıklarında Endarterektomi Uygulamaları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 123-4, Belek, Antalya, Nisan Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Karapınar, K., Demirpençe, Ö. ve M. Zengin, Travmatik Arter Ven Yaralanmaları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 126, Belek, Antalya, Nisan Salman, E., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Dolgun, A., Mavioğlu, Ġ. ve E. Yücel, Primer Kardiyak Leiomyosarkom, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 25, Kuşadası, Eylül Yörükoğlu, Y., Akkoç, Ö., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Zengin, M. ve E. Yücel, Aorta Kross Klempi Konmaksızın Hipotermik Fibrillatory Arrest Tekniği ile Yapılan 9

10 Koroner Arter Bypass Cerrahisi, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 69, Kuşadası, Eylül Doğan, O.V., Nazlıel, K., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Hıdıroğlu, M., Akkalyoncu, S. ve E. Yücel, Venöz Sistem Hastalıkları Epidemiyolojisi, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 79, Kuşadası, Eylül Mavioğlu, Ġ., Nazlıel, K., Özeren, M., Dolgun, A. ve E. Yücel E, Açık Kalp Cerrahisinde Termodilüsyon ve Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemleriyle Eşzamanlı Ölçülen Kardiak Output Değerlerinin Karşılaştırılması, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 82, Kuşadası, Eylül Mavioğlu, Ġ., Yörükoğlu, Y., Nazlıel, K., Salman, E., Yorulmaz, F., Akkoç, Ö., Nebigil, R.M., Karapınar, K. ve E. Yücel, SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Açık Kalp Cerrahisinin Erken Sonuçları, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 83, Kuşadası, Eylül Nebigil, R.M., Hıdıroğlu, M., Karapınar, K., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ. ve E. Yücel, Left Atrial Myxoma Combined with Thrombus and Pericardial Effusion due to Pericarditis, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 83, Kuşadası, Eylül Yorulmaz, F., Nazlıel, K., *Erbaş, Ö., Dolgun, A., Mavioğlu, İ., Hıdıroğlu, M. ve E. Yücel, Atriyal Miksomalar: Transösefajeal Ekokardiografi, Cerrahi Tedavi ve Takip Sonuçları, 9. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 34, Bursa, 28 Eylül-1 Kasım Yörükoğlu, Y., Mavioğlu, Ġ., Zengin, M. ve E. Yücel, Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Görülen İnatçı Aritmilerin İntravenöz Mexiletene ile Tedavisi, 2. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 96, Antalya, 5-7 Ekim Salman, E., Mavioğlu, Ġ., Özeren, M. ve E. Yücel, İnfrarenal Aortanın Komplet Oklüzyonu ve Cerrahi Tedavisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 92, 212, İstanbul, Mayıs A.10)Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı 1. Kitapta Bölüm Mavioğlu, Ġ. 81 Düşük Kardiyak Debi Sendromu, İntraaortik Balon Pompası, Geçici Mekanik Sirkulatuar Destek. In: Duran E (ed). Kalp ve Damar Cerrahisi. Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul 2004, pp. 2. Kitap Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Açık Kalp Cerrahisi: Erişkin Hastalarda Preop ve Postop Bakım (Asistanlar İçin Rehber), Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, Kitap Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Kalp Kapak Hastalığı ve Ameliyat Sonrası İçin Öneriler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, A.11)Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği 1 0

11 1. Çeviri Kitapta Bölümler Mavioğlu, Ġ., 22 Tıkayıcı Arter Hastalıkları 23 Anevrizmal Arter Hastalıkları, Washington Cerrahi El Kitabı, çeviri ed. S. Aydın, M. Çağlıkülekçi, M. M. Dirlik, A. K. Öcal, T. Çolak ve T. Akça, Bölüm 22-23, Nobel Yayınları, İstanbul, (The Washington Manual of Surgery, 2nd ed., ed. G.M. Doherty, J.B. Meko, J. A. Olson, G. R. Peplinski and N. K. Worrall, Lippinkott Williams and Wilkins, Washington, 1999.) B.KONGRELER C.HAKEMLĠK VE EDĠTÖRLÜK: 15. Hakemlik : 1. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Current recognition and management of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome among tertiary Chinese intensive care physicians International Journal of Cardiology, Atrial fibrillation and upper limb thromboembolectomy in patients with atrial fibrillation Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Aortoenteric fistula following aortic reconstruction of a pseudoaneurysm caused by stab wound 12 years ago. 4. International Journal of Cardiology, Takayasu s arteritis: Results of a university hospital of 45 patients in Turkey. 5. International Journal of Cardiology, Conduction disturbances after coronary artery bypass surgery. 6. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Case report of ruptured pseudoaneurysm after repair of thoraco-abdominal aortic aneurysm. D.EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ 20)SonuçlandırılmıĢ tez yönetim danıģmanlık puanı: 1. Tıpta uzmanlık tezi: Gül A, Alt ekstremite iskemi-reperfüzyonunun yol açtığı uzak organ hasarının önlenmesinde kaspaz inhibisyonunun rolü., Mersin Üniversitesi,

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Özgeçmiş Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan Doğum Yılı: 1978 Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru İngilizce Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Uzmanlık Kalp Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı, Soyadı, Ünvanı: Halit ZENGİN, Yrd. Doç. Dr. T.C. Kimlik No: 34814212342 Doğum yeri ve tarihi: ALMUS 29/11/1978 Yazışma Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans-Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans-Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: C. Naci Öner 2. Doğum Tarihi: 03.02.1970 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans-Y. Lisans İstanbul Üniversitesi İstanbul 1993 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı: Tayfun Yücel Doğum Tarihi: 2 Ekim 1955 Unvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : 16.11.1961 Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1985, Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Adı Soyadı: Sedat ZİYADE Doğum Tarihi: 14 Nisan 1976 Derece Okul Bölüm/Program Yıl İlkokul Şehit Kamil Balkan İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Oğuzhan Ortaokulu 1987-1990 Lise Kabataş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) Ad, Soyad : Akademik ünvanı: Mehmet Ali Yerdel Genel Cerrahi Profesörü İletişim: 0 533 2032862, 0 532 3621081, 0 212 3064777 e-posta: yerdel @ yerdel.com web: www.mehmetaliyerdel.com

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZ GEÇMİŞ 1.1 Soyadı: : Ferit Demirkan 1.2 Tarihi: Doğum 1965 Tarihi : 1965 1.3 Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Y. Lisans Tıp Fakültesi/İngilizce Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZÜMRÜT TUBA DEMİRÖZÜ Doğum Tarihi : 14.05.19743 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1971 Y. Lisans Anesteziyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı