ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: İlhan Mavioğlu Doğum Tarihi: 01 Ocak 1966 KPYDS: İngilizce 85 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) 1982 Y. Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) 1990 Doktora/S.Yeterlik/ Tıp / Kalp ve Damar S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi 1996 Tıpta Uzmanlık Cerrahisi Doçentlik Kalp ve Damar Cerrahisi Mersin Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı : Doktora Tezi/S.Yeterlik ÇalıĢması/Tıpta Uzmanlık Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı : Abdominal aort anevrizmaları: Teknolojik ilerlemeler ile cerrahi modifikasyonların mortaliteye olan etkileri. Tez danışmanı Doç.Dr. Ertan Yücel. Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Pratisyen T.C. Sağlık Bakanlığı Abidinpaşa Halk Sağlığı Eğitim ve Hekim Araştırma Grubu, Ankara. Dr.Ar.Gör. S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara. Başasistan S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara. Yar.Doç. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin. Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin. Doç.Dr. Adana Universale Hastanesi Doç.Dr. Mersin Doğuş Hastanesi Doç.Dr. İstanbul Medicana International Hastanesi 2009 Doç.Dr. Acıbadem Kayseri Hastanesi Doç.Dr. International Hospital İstanbul 2011-devam ediyor Ġdari Görevler : Başasistan S.S.K. Ankara Eğitim Hast., Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Başhekim Yardımcılığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler : 1

2 Türkiye Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği The European Society for Cardivascular Surgery The European Society for Vascular Surgery devam ediyor devam ediyor devam ediyor devam ediyor devam ediyor ESERLER A. YAYINLAR VE ATIFLAR 1) a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Sience Citation Index) ve AHCI (Arts & Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Koksel O, Mavioglu I, Ocal K, Gul A, Yildirim C, Ozdulger A. Traumatic chylopericardium: a case report and review of the literature Journal of Trauma, 63(1), E13-6 (2007). 2. Aytacoglu BN, Sucu N, Tamer L, Polat A, Gul A, Degirmenci U, Mavioglu I, Dikmengil M. Iloprost for the attenuation of ischaemia/reperfusion injury in a distant organ Cell Biochemistry and Function, 24(4):341-6 (2006). 3. Mavioglu I, Sucu N, Aytacoglu BN, Gul A, Dikmengil M. Primary aorto-colic fistula arising from a post-traumatic aortic pseudoaneurysm European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 29(1): (2005). 4. Dikmengil M, Sucu N, Aytacoglu BN, Mavioglu I. Leaflet escape in a TRI bileaflet rotatable mitral valve, Journal of Heart Valve Disease, 13(4): (2004). 5. Cinel I, Avlan D, Cinel L, Polat G, Atici S, Mavioglu I, Serinol H, Aksoyek S, Oral U. Ischemic preconditioning reduces intestinal epithelial apoptosis in rats, Shock, 19(6): (2003). 6. Mavioglu I, Veli Dogan O, Ozeren M, Dolgun A, Yucel E. Surgical management of chronic total occlusion of abdominal aorta Journal of Cardiovascular Surgery (Torino), 44(1):87-93 (2003). 7. Ozeren M, Han U, Mavioglu I, Simsek E, Soyal MF, Guler G, Yucel E. Consequences of PTFE membrane used for prevention of re-entry injuries in rheumatic valve disease. Cardiovascular Surgery, 10(5): (2002). 8. Özdülger, A., Cinel, İ., Ünlü, A., Cinel, L., Mavioğlu, Ġ., Tamer, L., Atik, U. ve U. Oral, Poly (ADP-ribose) Synthetase Inhibition Prevents Lipopolysaccharide Induced Peroxynitrite-Mediated Damage in Diaphragm, Pharmacological Research, (2002). 9. Sucu N, Koçak Z, Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, L Tamer, Karaca K, Dikmengil M, Atik U, Oral U. The Effect of Insulin Administration on Glucose Leptin Metabolism in Open Heart Surgery, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 10, (2002). 2

3 10. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Dolgun, A., Karapınar, K. ve E. Yücel, Valve Repair for Rheumatic Mitral Disease, The Journal of Heart Valve Disease, 10, (2001). 11. Mavioğlu, Ġ., Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Bilgi Bankası Oluşturulması, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,9, 95-8 (2001). 12. Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Reoperation Results of Arterial Involvement in Behcet s Disease, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 20, (2000). 13. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M. ve E. Yücel, İnfrarenal Abdominal Aorta Anevrizmalarında Teknolojik Gelişmelerin Mortaliteye Olan Etkisi: 12 Yıllık Takip Sonuçları, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, (1999). A.3) Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHIC kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmıģ bildiriler ve editöre mektuplar: 1. Aytacoglu, B.N., Sucu, N., Dondas, A., Polat, A., Tamer, L., Gul, A., Ercan, B., Mavioglu, I., Atik, U., Dikmengil, M., Picric Acid: Can Yesterdays Explosive Be Tomorrows Hope in Decalcification of Pericardial Bioprosthetic Materials?, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, B29, A.4) B. Diğer (ISI kapsamı dıģındaki) Uluslar arası indeksler kapsamındaki dergilerede yayınlanan: 1. Yörükoğlu, Y., Mavioğlu, Ġ., Yorulmaz, F., Zengin, M., Yücel, E., Page, P.A. ve J. Rivera, Maximizing Blood Conservation in Cardiac Surgery, Perfusion Life, 11, (1994). 2. Salman, E., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Yücel, E. ve Y. Yörükoğlu, Giant Iliac Venous Aneurysm Caused by Acquired Femoral Arteriovenous Fistula, Vascular Surgery, 28, (1994). 3. Zengin, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Kinking of Aortobifemoral Graft as a Rare Complication: Case Report, Vascular Surgery, 27, (1993). 4. Salman, E., Özeren, M., Bayraktaroğlu, M., Mavioğlu, Ġ., Çetingök, U. ve E. Yücel, Fistula Between an Abdominal Aortic Aneurysm and The Transverse Colon: Case Report, Vascular Surgery, 27, (1993). A.5) Uluslararası Atıflar (SĠTASYONLAR): 111 adet (SCI-expanded journals) 1. Ischemic Preconditioning Reduces Intestinal Epithelial Apoptosis in Rats. Shock, Alıntılanma Sayısı: 32 3

4 2. Reoperation Results of Arterial Involvement in Behcet's Disease. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, All Correspondence To: I. Mavioglu, Mersin Uni. Alıntılanma Sayısı: Poly (ADP-Ribose) Synthetase Inhibition Prevents Lipopolysaccharide-Induced Peroxynitrite Mediated Pharmacological Research, Alıntılanma Sayısı: Surgical Management of Chronic Total Occlusion of Abdominal Aorta. Journal of Cardiovascular Surgery, Alıntılanma Sayısı: Valve Repair For Rheumatic Mitral Disease. The Journal of Heart Valve Disease, Alıntılanma Sayısı: 8 6. Leaflet Escape in a TRI Bileaflet Rotatable Mitral Valve. The Journal of Heart Valve Disease, Alıntılanma Sayısı: 6 7. Consequences of PTFE Membrane Used for Prevention of Re-Entry Injuries in Rheumatic Valve Disease. Cardiovascular Surgery, Alıntılanma Sayısı: 6 8. Primary Aorto-Colic Fistula Arising From a Post-Traumatic Aortic Pseudoaneurysm. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, Elsevier I. Mavioglu Corresponding Author Alıntılanma Sayısı: 4 9. Traumatic Chylopericardium: A Case Report and Review of the Literature. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care, Alıntılanma sayısı: Iloprost for the attenuation of ischaemia/reperfusion injury in a distant organ Cell biochemistry and function, Alıntılanma sayısı: 3 4

5 A.6) Üniversitesi Senatosu'nun tayin ettiği Üniversitesi Yayın Etiği ve Üniversitesi Dergileri Ġnceleme Komisyonunun Yeterlilik Belgesi verdiği, Üniversitesinde yayınlanan dergilerde yer alan makaleler: A.7) Ulusal Atıflar: A.8) Dördüncü ve 6. madde dıģında kalan (yurtiçi veya yurtdıģı) hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka takdimleri: Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Karaca MK, Mavioğlu Ġ, Karaca Z, Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Gelişen Sternal Dehisensin Titanyum Mesh İle Onarımı, Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Science, 20(3), (2008). 2. Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Gül A, Karaca MK, Kocadurmuşoğlu E, Dikmengil M, Treatment of Postoperative Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting with Amiadarone, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery, 5(1), 33-8 (2004). 3. Sucu N, Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Gül A, Karaca MK, Dikmengil M, Çocukluk Çağında Çoklu Abdominal Aort Anevrizmaları Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi, Damar Cerrahisi Dergisi, 13 (1), 23-5 (2004). 4. Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Köse N, Dikmengil M, Acil Koroner Bypass Cerrahisinde Preoperatif Antitrombotik Tedavinin Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery, 4(3), (2003). 5. Sucu N, Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Gül A, Karaca MK, Dikmengil M, Peripheral Arterial Injuries, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery, 4(2), (2003). 6. Mavioğlu, Ġ., Aytaçoğlu, B., Doruk, N., Karaca, K. ve M. Dikmengil, Fibrin Sealant Makes Drammatically Easy Repair of Type A Acute Aortic Aneurysms Involving Aortic Arch, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, (2002). 7. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Kars, Z., Belen, D. ve E. Yücel, Ekstrakranial Karotis Arter Darlıklarında Endarterektomi Uygulamaları, Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 4-8 (2001). 8. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Kaya, M., Özeren, M., Dolgun, A., Karapınar, K. ve E. Yücel, Rüptüre Abdominal Aorta Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi, Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 85-9 (2001). 9. Mavioğlu, Ġ., Özdülger, A. ve M. Dikmengil, Damar Cerrahisi Girişimlerinde Karotis Endarterektomilerin Önemi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, (2001). 10. Mavioğlu, Ġ. ve M. Dikmengil, Mitral Kapak Onarımları, Ç.U. Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 10, (2001). 11. Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Periferik Arteryel Oklüzif Hastalıklarda Prostaglandin E1 İnfüzyon Tedavisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, (2000). 5

6 12. Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Selçuk, N. ve E. Yücel, İnfrarenal Vasküler Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonları, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, (2000). 13. Mavioğlu, Ġ. ve M. Dikmengil, Abdominal Aorta Anevrizmalarında Güncel Yaklaşımlar, Ç.U. Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 9, (2000). 14. Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Abdominal Aortanın Tam Oklüzyonu: 75 Hastanın Cerrahi Tedavisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 9-14 (2000). 15. Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Kaya, M., Doğan, O.V. ve E. Yücel, Çocukluk Çağındaki Atrial Miksomalar ve Alternatif Cerrahi Yaklaşım (2 Olgu Nedeniyle), TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2, 91-3 (1998). 16. Yörükoğlu, Y., Akkoç, Ö., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Zengin, M. ve E. Yücel, Aorta Kross Klempi Konmaksızın Hipotermik Fibrillatory Arrest Tekniği ile Koroner Arter Bypass Cerrahisi, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 7, (1994). 17. Mavioğlu, Ġ., Nazlıel, K., Özeren, M., Dolgun, A. ve E. Yücel, Açık Kalp Cerrahisinde Termodilüsyon ve Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemleriyle Eşzamanlı Ölçülen Kardiak Output Değerlerinin Karşılaştırılması, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2, (1994). 18. Salman, E., Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Bayraktaroğlu, M. ve E. Yücel, Complete Occlusion of the Infrarenal Aorta and Surgical Treatment, Gazi Medical Journal, 4, (1993). 19. Salman, E., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Hıdıroğlu, M. ve E. Yücel, İnflamatuar Abdominal Aort Anevrizması, Ankara Tıp Mecmuası, 46, (1993). A.9) Üçüncü madde dıģında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmıģ, sözlü veya poster tebliğler: Uluslararası tam metin tebliğler: 1. Dikmengil, M. ve Ġ. Mavioğlu, Dikmengil Modification of The Hufnagel Technique, 49 th Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden, Germany, Free Papers, J.C. Schoevaerdts, P. Biglioli, S. Schüler Editors, , International Proceeding Division, Monduzzi Editore, Milano, (25-29 Ocak 1993 te Salzburg Avusturya da yapılan Enternasyonal Kardio-Torasik Cerrahi Derneğinin 3. Dünya Kongresinde (Third World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons) sunulmuştur.) Uluslararası özeti yayınlanan tebliğler: 1. Aytaçoğlu, B., Sucu, N., Tamer, L., Polat, A., Gül, A., Değirmenci, U., Mavioğlu, Ġ., Dikmengil, M., Effect of Iloprost in the Attenuation of Ischemia/Reperfusion Injury in a Distant Organ, 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, April 18-22, p221,

7 2. Dikmengil, M., Aytaçoğlu, B., Sucu, N., Mavioğlu, Ġ., Bağış, H., Pulse Duplicator System for the Evaluation of Prosthetic Heart Valves, 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, April 18-22, p240, Sucu, N., Mavioğlu, Ġ., Aytaçoğlu, B., Gül, A., Dikmengil, M., Primary Aorto-colic Fistula Arose from Posttraumatic Pseudoaneurysm, 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, April 18-22, p311, Dogan, O.V., Mavioglu, I., Selçuk Kapisiz, N., Kapisiz, F., Erdem, H., Dolgun, A., Yucel, E., Effect of Preservation of Subvalvular Apparatus on Left Ventricular Function in Patients Undergoing Mitral Valve Replacement for Rheumatic Disease, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Istanbul, November 7-10, Printed in Cardiovascular Surgery, 133, Yörükoğlu, Y., Mavioğlu, Ġ., Yorulmaz, F., Zengin, M., Yücel, E., Page, P.A. ve J. Rivera, Maximizing Blood Conservation in Cardiac Surgery, Third World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Salzburg, Austria, Programme and Abstracts Book, 123, Salzburg, Mavioğlu, Ġ., Binzet, İ., Doğan, O.V., Dolgun, A., Özeren, M., Bayraktaroğlu, M.S., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Zengin, M., Salman, E., Yorulmaz, F. ve E. Yücel, Use of Computers in Cardiovascular Surgery, Second World Congress of The International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Ankara, Programme and Abstracts Book, 123, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Ulusal tebliğler: 1. Mavioğlu, Ġ., Doğan, S., Aort koartasyonu sonrasında gelişen geç komplikasyonların TEVAR ile tedavisi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, EP06-17, Ekim, Antalya, Mavioğlu, Ġ., Karaca, K., Karaca, Z., Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Steril Sternal Dehisensin Titanyum Mesh ile Onarımı, Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, EP06-17, 1-5 Kasım, Antalya, Aytaçoğlu, B.N., Sucu, N., Tamer, L., Özeren, M., Mavioğlu Ġ, Bayrı, Ö., Güngör, O., Dikmengil, M., Vena Saphena Magnadaki Yetmezliğin Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, S 63, Mayıs, Antalya, Sucu N, Aytaçoğlu BN, Mavioğlu Ġ, Gül A, Karaca MK, Köse N, Dikmengil M, Çocuklarda Multiple Abdominal Aortik Anevrizma: Literatür İncelemesi ve Bir Olgu Raporu, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, EP8-01, S 93, 1-5 Eylül, Nevşehir, Aytaçoğlu BN, Özcan C, Sucu N, Köse N, Mavioğlu Ġ, Dikmengil M, Ekstrakorporeal Dolaşım Kullanılarak ve Kullanılmadan Koroner Arter Bypass Greftleme Ameliyatına Alınan Hastalarda İşitme Eşiğindeki Değişiklikler: İleriye Dönük Ön Çalışma, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, EP18-05, S 133, 1-5 Eylül, Nevşehir, Hallıoğlu, O., Mavioğlu, Ġ., Canpolat, A., Köse, N., Yılgör, E., Kalp Tamponadı İle Prezente Olan Postravmatik Perikardiyal Effüzyon, 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi,

8 7. Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Gül A, Karaca K, Kocadurmuşoğlu E, Dikmengil M. Koroner Bypass Greftlemeden Sonra Gelişen Atrial Fibrilasyonun Amiodaron İle Tedavisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, SB 474, Ekim, Antalya, Sucu N, Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, Koçak Z, Tamer L, Karaca K, Dikmengil M, Atik U, Oral U. Açık Kalp Cerrahisinde İnsülin Uygulamasının Glikoz Leptin Metabolizmasına Etkisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, SB 537, Ekim, Antalya, Aytaçoğlu B, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Köse N, Dikmengil M. Acil Koroner Bypass Cerrahisinde Preoperatif Antiplatelet Tedavinin Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 574, Ekim, Antalya, Dikmengil M, Mavioğlu Ġ, Sucu N, Aytaçoğlu B, Özer Z, Gül A, Karaca K, Kocadurmuşoğlu E, Oral U. Yeni Bir Kalp Merkezi: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. İlk Sonuçlar, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 551, Ekim, Antalya, Mavioğlu Ġ, Aytaçoğlu B, Doruk N, Karaca K, Dikmengil M. Arkus Aortayı İçeren Tip A Akut Aorta Disseksiyon Tamirinde Fibrin Yapıştırıcıların Kolaylığı Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 551, Ekim, Antalya, Özeren,M., Han, Ü., Mavioğlu, Ġ., Şimşek, E., Soyal, T., Şimşek, G., Yücel, E. Romatizmal kapak hastalığının reoperasyonları sırasında kalp yaralanmalarını önlemede PTFE membran kullanımı, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, P 548, Ekim, Antalya, Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Kapısız, N.S., Kapısız, H., Erdem, H.,Dolgun, A., Yücel, E. Romatizmal hastalık nedeniyle mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda subvalvuler apareyin korunmasının sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi, Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, SB 56, Ekim, Antalya, Mavioğlu, Ġ., Özdülger, A., Köksel, O., *Yalçın, H.F. ve M. Dikmengil, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Bilgi Bankası Oluşturulması, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 92, Belek, Antalya, Ekim Kaya, M., Doğan, O.V., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Karapınar, K., Ceylan, D. ve E. Yücel, İatrojenik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 110, Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Özdülger, A. ve M. Dikmengil, Damar Cerrahisi Girişimlerinde Karotid Endarterektomilerin Yeri, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 112, Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Periferik Arteryel Oklüzif Hastalıklarda Prostaglandin E1 İnfüzyon Tedavisi, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 113, Belek, Antalya, Ekim Özdülger, A., Köksel, O., Mavioğlu, Ġ. ve M. Dikmengil, Bir Olgu Nedeni ile: Trakeal Nörofibroma, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 146, Belek, Antalya, Ekim

9 19. Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Kaya, M., Özeren, M., Dolgun, A., Karapınar, K., Ceylan, D. ve E. Yücel, Akut Ekstremite İskemilerinde Cerrahi Tedavi, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, 192-3, Belek, Antalya, Ekim Dolgun, A., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Zengin, M. ve E. Yücel, Topikal Iced Slush ile Aort Köküne Uygulanan Kanlı Isolayt-S Solüsyonlarının Miyokard Korunmasındaki Etkinliği Kan Troponin-T Düzeyleri Tayin Edilerek Karşılaştırılması, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 279, Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Özeren, M., Dolgun, A., Keskin, A., Zengin, M. ve E. Yücel, İnfrarenal Abdominal Aorta Anevrizmalarında Teknolojik Gelişmelerin Mortaliteye Olan Etkisi: 12 Yıllık Takip Sonuçları, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 331, Belek, Antalya, Ekim Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Doğan, O.V., Keskin, A., Kaya, M. ve M. Zengin, Çocukluk Çağındaki Atrial Miksomalar ve Alternatif Cerrahi Yaklaşım, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 431, Belek, Antalya, Ekim Keskin, A., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Karapınar, K., Doğan, O.V., Dolgun, A., Zengin, M. ve E. Yücel, Triküspid Kapağa Modifiye Devega Annuloplasti Yapılan Hastaların Erken ve Geç Dönem Sonuçları, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 467 Belek, Antalya, Ekim Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Doğan, O.V., Keskin, A., Şimşek, E. ve M. Zengin, Abdominal Aortanın Tam Oklüzyonu: 75 Hastanın Cerrahi Tedavisi, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 21, Belek, Antalya, Nisan Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Dolgun, A., Keskin, A. ve M. Zengin, Vasküler-Behçet Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda 8 Yıllık Rekürrens Sonuçları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 25, Belek, Antalya, Nisan Özeren, M., Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Keskin, A., Koçyıldırım, E. ve M. Zengin, İnflamatuar Abdominal Aort Anevrizması, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 69, Belek, Antalya, Nisan Doğan, O.V., Mavioğlu, Ġ., Özeren, M., Zengin, M. ve N. Selçuk, İnfrarenal Vasküler Rekonstrüktif Cerrahi Komplikasyonları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 85, Belek, Antalya, Nisan Mavioğlu, Ġ., Karapınar, K., Doğan, O.V., Özeren, M., Kars, Z., Belen, D., Koçyıldırım, E., Tophanelioğlu, T. ve M. Zengin, Ekstrakranial Karotid Arter Darlıklarında Endarterektomi Uygulamaları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 123-4, Belek, Antalya, Nisan Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Doğan, O.V., Karapınar, K., Demirpençe, Ö. ve M. Zengin, Travmatik Arter Ven Yaralanmaları, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 126, Belek, Antalya, Nisan Salman, E., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Dolgun, A., Mavioğlu, Ġ. ve E. Yücel, Primer Kardiyak Leiomyosarkom, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 25, Kuşadası, Eylül Yörükoğlu, Y., Akkoç, Ö., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Zengin, M. ve E. Yücel, Aorta Kross Klempi Konmaksızın Hipotermik Fibrillatory Arrest Tekniği ile Yapılan 9

10 Koroner Arter Bypass Cerrahisi, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 69, Kuşadası, Eylül Doğan, O.V., Nazlıel, K., Mavioğlu, Ġ., Dolgun, A., Hıdıroğlu, M., Akkalyoncu, S. ve E. Yücel, Venöz Sistem Hastalıkları Epidemiyolojisi, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 79, Kuşadası, Eylül Mavioğlu, Ġ., Nazlıel, K., Özeren, M., Dolgun, A. ve E. Yücel E, Açık Kalp Cerrahisinde Termodilüsyon ve Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemleriyle Eşzamanlı Ölçülen Kardiak Output Değerlerinin Karşılaştırılması, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 82, Kuşadası, Eylül Mavioğlu, Ġ., Yörükoğlu, Y., Nazlıel, K., Salman, E., Yorulmaz, F., Akkoç, Ö., Nebigil, R.M., Karapınar, K. ve E. Yücel, SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Açık Kalp Cerrahisinin Erken Sonuçları, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 83, Kuşadası, Eylül Nebigil, R.M., Hıdıroğlu, M., Karapınar, K., Özeren, M., Mavioğlu, Ġ. ve E. Yücel, Left Atrial Myxoma Combined with Thrombus and Pericardial Effusion due to Pericarditis, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 (2-suppl.), 83, Kuşadası, Eylül Yorulmaz, F., Nazlıel, K., *Erbaş, Ö., Dolgun, A., Mavioğlu, İ., Hıdıroğlu, M. ve E. Yücel, Atriyal Miksomalar: Transösefajeal Ekokardiografi, Cerrahi Tedavi ve Takip Sonuçları, 9. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 34, Bursa, 28 Eylül-1 Kasım Yörükoğlu, Y., Mavioğlu, Ġ., Zengin, M. ve E. Yücel, Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Görülen İnatçı Aritmilerin İntravenöz Mexiletene ile Tedavisi, 2. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 96, Antalya, 5-7 Ekim Salman, E., Mavioğlu, Ġ., Özeren, M. ve E. Yücel, İnfrarenal Aortanın Komplet Oklüzyonu ve Cerrahi Tedavisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 92, 212, İstanbul, Mayıs A.10)Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı 1. Kitapta Bölüm Mavioğlu, Ġ. 81 Düşük Kardiyak Debi Sendromu, İntraaortik Balon Pompası, Geçici Mekanik Sirkulatuar Destek. In: Duran E (ed). Kalp ve Damar Cerrahisi. Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul 2004, pp. 2. Kitap Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Açık Kalp Cerrahisi: Erişkin Hastalarda Preop ve Postop Bakım (Asistanlar İçin Rehber), Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, Kitap Mavioğlu, Ġ., Gül, A. ve M. Dikmengil, Kalp Kapak Hastalığı ve Ameliyat Sonrası İçin Öneriler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, A.11)Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği 1 0

11 1. Çeviri Kitapta Bölümler Mavioğlu, Ġ., 22 Tıkayıcı Arter Hastalıkları 23 Anevrizmal Arter Hastalıkları, Washington Cerrahi El Kitabı, çeviri ed. S. Aydın, M. Çağlıkülekçi, M. M. Dirlik, A. K. Öcal, T. Çolak ve T. Akça, Bölüm 22-23, Nobel Yayınları, İstanbul, (The Washington Manual of Surgery, 2nd ed., ed. G.M. Doherty, J.B. Meko, J. A. Olson, G. R. Peplinski and N. K. Worrall, Lippinkott Williams and Wilkins, Washington, 1999.) B.KONGRELER C.HAKEMLĠK VE EDĠTÖRLÜK: 15. Hakemlik : 1. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Current recognition and management of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome among tertiary Chinese intensive care physicians International Journal of Cardiology, Atrial fibrillation and upper limb thromboembolectomy in patients with atrial fibrillation Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Aortoenteric fistula following aortic reconstruction of a pseudoaneurysm caused by stab wound 12 years ago. 4. International Journal of Cardiology, Takayasu s arteritis: Results of a university hospital of 45 patients in Turkey. 5. International Journal of Cardiology, Conduction disturbances after coronary artery bypass surgery. 6. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Case report of ruptured pseudoaneurysm after repair of thoraco-abdominal aortic aneurysm. D.EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ 20)SonuçlandırılmıĢ tez yönetim danıģmanlık puanı: 1. Tıpta uzmanlık tezi: Gül A, Alt ekstremite iskemi-reperfüzyonunun yol açtığı uzak organ hasarının önlenmesinde kaspaz inhibisyonunun rolü., Mersin Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce KPDS 70 İYİ 1993 Güz. İngilizce TOEFL PBT 513 İYİ 1996 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce KPDS 70 İYİ 1993 Güz. İngilizce TOEFL PBT 513 İYİ 1996 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 47311352152 MURAT ÖZEREN 1/26/66 12:00 AM A90939 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KPDS 70 İYİ

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi

ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi Adı Soyadı: MEHMET EZELSOY Doğum Tarihi: 27 Kasım 1982 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Bilim Üniversitesi 2000-2007 Doktora/

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği Çalışma Raporu 1999-2007. Doç. Dr. Cem Alhan

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği Çalışma Raporu 1999-2007. Doç. Dr. Cem Alhan Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği Çalışma Raporu - Doç. Dr. Cem Alhan Çalışma Raporu Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniği olarak yılları arasında kliniğimizdeki

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 15.06.2013 Kabul: 04.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Bekir İnan1,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Güzeloğlu 2. Doğum Tarihi: 20/01/1977 3. Unvanı: Uzm. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Güzeloğlu 2. Doğum Tarihi: 20/01/1977 3. Unvanı: Uzm. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Güzeloğlu 2. Doğum Tarihi: 20/01/1977 3. Unvanı: Uzm. Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitim, bilimsel

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Ali Kemal Gür *, Esra Eker **, Helin El ***, Aytaç Akyol ****, Serkan Akdağ ****, Can Baba Arın ****, Dolunay Odabaşı *, Hakan Uçar

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı Ziyacibali Soyadı Açıkgöz Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965 Cinsiyet Erkek Uyruk T.C. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum Evli Yabancı Dil İngilizce Adres YBU-Atatürk

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler Ünvan ve Görevler İdari Görevler Eğitim Lisans Yüksek lisans Doktora Tezler Yüksek lisans Doktora 1) Temiztürk Z. Off- pump ve on-pump koroner baypas cerrahisinin erken dönem kardiyak fonksiyonlar üzerine

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi 34 ORIGINAL INVESTIGATION Koşuyolu Heart Journal 2015;18(1):34-38 DOI: 10.5578/khj.9541 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi Orhan Fındık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZEHRA AYCAN Doğum Tarihi: 29 MART 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Çocuk

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi, - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik ları Formu, (Üniversitemiz web

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tevfik Tezcaner 2. Doğum Tarihi: 1.1.1960 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniveristesi 1984 Y. Lisans Kalp ve Damar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı kapsamında olması

Detaylı

Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Allogreft Vaskülopatisinin Bilgisayarlı Tomografik Angiografi ile Değerlendirilmesi-Prof Dr Mehmet Ali Özatik

Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Allogreft Vaskülopatisinin Bilgisayarlı Tomografik Angiografi ile Değerlendirilmesi-Prof Dr Mehmet Ali Özatik ADI SOYADI DOĞUM YERİ - TARİHİ UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM MEZUN OLDUĞU OKUL BİLDİĞİ YABANCI DİL ASLIHAN KÜÇÜKER Kırıkkale-03.02.1975 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ OP.DR. (Başasistan) KALP VE

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( )

Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Konut Sayı ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) ÇOMÜ KONUT TAHSĠS TALEP BEYANNAMESĠ Adınız ve Soyadınız Kurum Sicil Numaranız/Bilgisayar Sicil Numaranız Görev Unvanınız Görev Yeriniz Kadro dereceniz Ev Adresi Telefon: iş/ev/cep Kamu Konutları Kanunu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Şahin Bozok ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Şahin BOZOK Doğum Tarihi: 15 Ekim 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROFESÖRLÜK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ( AĞUSTOS 2012) (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde profesör kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1.0.014 SENATO 014/-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim, bilimsel

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC.

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC. ÖZGEÇMİŞ (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Soyadı) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC Medeni Evli Durumu: Adres: Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Failatun SARI ORHAN 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax:

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax: ÖZGEÇMİŞ Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 04.01.1975 Doğum Yeri İş Adresi : Razgırat, Bulgaristan : Acıbadem Kozyatağı hastanesi- Kadıköy, İstanbul Telefon: GSM: 0536 512

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ DEĞERLENDĠRME ESASLARI ve BAġVURU KOġULLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ DEĞERLENDĠRME ESASLARI ve BAġVURU KOġULLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ DEĞERLENDĠRME ESASLARI ve BAġVURU KOġULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı