Ünvan ve Görevler. İdari Görevler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünvan ve Görevler. İdari Görevler"

Transkript

1 Ünvan ve Görevler İdari Görevler Eğitim Lisans Yüksek lisans Doktora Tezler Yüksek lisans Doktora 1) Temiztürk Z. Off- pump ve on-pump koroner baypas cerrahisinin erken dönem kardiyak fonksiyonlar üzerine etkilerinin preoperatif ve postoperatif NT- probnp, troponin I ve ejeksiyon fraksiyonu ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi, S.B Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Direktör:Doç.Dr.Ertan Yücel Danışman:Doç.Dr.Kasım Karapınar 2) Yılmaz MA. Perikardiyal Mayideki Akut Faz Reaktanlarının Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri, S.B Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Direktör: Doç.Dr. E.YÜCEL Danışman Doç.Dr. K.KARAPINAR 3) İnce İ. N-Asetil Sistein ile Zenginleştirilmiş Kardiyoplejinin Mortalite ve Morbiditeye Etkisi,S.B Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Direktör: Doç.Dr. E.YÜCEL Danışman Doç.Dr. K.KARAPINAR 4) Özkan Ü. On-pump ve off-pump koroner bypass yapılan akut koroner sendromlu olguların kısa dönem sonuçları, S.B Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Direktör: Doç.Dr. E.YÜCEL Danışman Doç.Dr. K.KARAPINAR 5)Buğra O. Koroner baypas cerrahisi yapılan hastalarda glukoz-insülinpotasyum solüsyonunun myokard hasarı üzerine etkileri, SSK Ankara

2 Eğitim Hastanesi, Direktör:Doç.Dr. Ertan Yücel Danışman:Op.Dr. Kasım Karapınar 6)Şimşek E. Açık kalp cerrahisinde albumin ve sentetik polipeptid kaplı oksijenatörlerin sistemik inflamatuar yanıt üzerine etkileri,ssk Ankara Eğitim Hastanesi,2003. Direktör:Doç.Dr.Ertan Yücel Danışman:Op.Dr.Kasım Karapınar Tez Özeti Yayınlar Kitap ve Kitap Bölümleri SCI, SCIE, SSCI kapsamındaki uluslararası dergilerde ki makaleleri 1.Acikel S, Aksoy MM, Kilic H, Karapinar K, Oguz AS, Aydin H, Akdemir R. Cystic and hemorrhagic giant left atrial myxoma in a patient presenting with exertional angina and dyspnea. Cardiovasc Pathol Mar.Apr;21(2): e Karapinar K,Ulus AT,Tutun U,Aksoyek A,Apaydin N,Pamuk K,Can Z,Sarıtas Z,Kucukay F,Arda K,Katircioglu SF. Implantation of novel small diameter polyurethane vascular prostheses interposed in canine femoral and carotid arteries. Eur Surg Res 2004 Jul Aug;36(4): Karapinar K, Ulus AT, Kaplan S, Tutun U, Saritas A, Aksoyek A, Apaydn N, Saritas Z, Katircioglu SF. Mg++SO4 treatment improves the hemodynamics following the acute myocardial ischemia and reperfusion. Panminerva Med Jun;44(2): Dundaroz R, Ulucan H, Denli M, Karapinar K, Aydin HI, Baltaci V. Evaluation of DNA damage using the comet assay in children on long term benzathine penicillin for secondary prophylaxis of rheumatic fever. Pediatr Int Jun;43(3): Ozeren M, Dogan OV, Dolgun A, Kocyldirim E, Karapinar K, Yucel E. Clinical results of the ATS prosthetic valve in 240 implants and review of the literature. J Heart Valve Dis Sep;10(5): Tasdelen A, Mercan AS, Sezgin A, Karapinar K, Yaveri A, Aslamaci S. Two discrete masses of leiomyomatosis in a patient, one extending to the right atrium. J Thorac Cardiovasc Surg Jun;48(3): Altinok D, Yildiz YT, Tacal T, Karapinar K, Eryilmaz M. MRI of intravascular leiomyomatosis extending to the heart. Eur Radiol. 2000;10(5):871 8.Karapinar K, Ergul Z, Keskin A, Bugra O, Duzgun C, Zengin M. Hydatid cyst of the abdominal aorta and bilateral common iliac arteries. A case report.j Cardiovasc Surg (Torino) Aug;40(4):583 5

3 9.Yurdakul Y, Arsan S, Karapinar K, Tamim M, Bilgic A. Congenital double orifice mitral valve. A case report. Turk J Pediatr Apr Jun;37(2): Karapinar K, Altinok D, Cetingok U, Duzgun C. Primary posterior chest wall echinococcosis.int Surg Jan Mar;84(1): Yilmaz MA,Simsek E,Karapinar K.Azboy D,Erdolu B.Acute phase reactants in pericardial fluid are indicators of coronary artery disease.j Pharm Sci Innov.2012;1(4): Simsek E, Karapinar K, Bugra O, Tulga Ulus A, Sarigul A. Effects of albumin and synthetic polypeptidecoated oxygenators on IL 1, IL 2, IL 6, and IL 10 in open heart surgery Asian J Surg Apr;37(2):93 9. Diğer uluslararası dergilerde ki makaleleri 1.Dundaroz R, Ozisik T, Baltaci V, Karapinar K, Aydin HI, Denli M. Sister chromatid exchange analysis on long term benzathine penicillin for secondary prophylaxis of rheumatic fever. Indian J Pediatr Feb;68(2): Karapınar K,Kaplan S,Zengin NI,Yücel E. Glomus tumor of the heart:report of an extreme case.chirurgia 2005;18: Ince I.,Simsek E.,Karapinar K.,Ozerdem G., The Cardioplegia Having N-Acetylcysteine Effects on Myocardial Protection.JCAM ;(4):1-4 Ulusal hakemli dergilerde ki makaleleri 1.Ö. Ulular, Ş. Şahinalp, Z. Temiztürk, A. Dolgun, K. Özışık, K. Karapınar ve E. Yücel, Rüptürle birlikte olan multipl popliteal arter anevrizması, Damar Cerrahisi Dergisi, 19, (2010). 2.Karapınar K.,Ulular O., Şahinalp S., Ersoy O., Yücel E., Şilotoraks tedavisinde somotostatin etkisi: Olgu sunumu Bidder Tıp Bilimleri Dergisi: 2010; 2(2): Şimşek E.,Karakuzu A.,Karapınar K., İyatrojenik Trunkus Tiroservikal Psödoanevrizması Damar Cer Derg 2009;18(3): Özlü O., Karapınar K.,Polat R., Aydın S., Soyal T. Supklaviyan ven kateterizasyonuna bağlı endotrakeal hemoraji ve hemotoraks Anestezi Dergisi 2008;16(1):41 4(j Anesth) 5.Karapınar K,Çetingök U,Düzgün C,Şimşek E,Buğra O. Annuler bar kalsifikasyonunda perikard yama ile mitral kapak replasmanı:olgu sunumu MN Kardiyoloji 2004;11(3): Buğra O,Şimşek E,Düzgün C,Karapınar K,Yücel E. Koroner baypas cerrahisi yapılan hastalarda Glukoz İnsülin Potasyum solüsyonunun myokard hasarı üzerine etkileri MN Kardiyoloji 2004;11(1): Kaya M,Doğan OV,Özeren M,Karapınar K,Ceylan D,Doğan S,Yücel E, İatrojenik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi. MN Kardioloji 2001; 8 (4): Mavioğlu İ,Doğan OV,Kaya M,Özeren M,Dolgun A,Karapınar K,Yücel E. Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında cerrahi tedavi T Klin Kalp damar Cerrahisi 2001;2:85 9(T Klin J Cardiovascular Surgery) 9.İbrişim E, Ulus AT,Aksöyek A, Karapınar K, Gökçe P, Apaydın N, Şener O,Katırcıoğlu SF. Aortik krosklemp sırasında kardiyak işlevlerin korunması için deneysel çalışmada enoximon un kullanımı Türk

4 Kardiyoloji Dergisi 2000;3(3):145 7 (Türk j Cardiol) 10.Ulus AT,Tütün U, Aksöyek A, Sarıtaş Z, Hisar İ, Karapınar K, İbrişim E, Katırcıoğlu SF Akut Miyokardial iskemide Senkronize Retrograd Koroner Sinüs Perfüzyonu ve Enoksimon Tedavisinin Hemodinamik Etkileri Türk Girişimciler Kardiyoloji Dergisi 2000;4: Karapınar K, Düzgün C, Buğra O. Sol atrial septumda laminar trombus Anadolu Tıp Dergisi 1999; 2: Özeren M,Karapınar K., Doğan OV,Hıdıroğlu M,Erdem H, Yücel E. Omniscience prostetik kalp kapağının erken klinik sonuçları Türk Kardiyoloji Dergisi,1999;2(4):203 7(Turk J Cardiol) 13. Yıldız YT., Altınok D., Karapınar K.,Tacal T., Abdominal Aortada hidatik kist; MRG Bulguları Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999;5: Karapınar K., Farsak B., Paşaoğlu İ., Intraoperative blood preservation halves the blood transfusion requirements after cardiopulmonary bypass Koşuyolu Heart Journal 1999;3(1): Karapınar K., Farsak B., Paşaoğlu İ., Intraoperative blood preservation reduces blood loss after cardiopulmonary bypass T Klin J Med Res 1998;16: Ekim H., Dilek İ., Demircan A., Şener HB., Karapınar K.,Mustafaoğlu F., Gelen T., Yapay Kalp kapaklarının trombüs ve pannus oluşumu ile tıkanması Van Tıp dergisi 1999;4(4): Yurdakul Y, Arsan S, Karapınar K., Tamim M, Bilgiç A. Total cavopulmonary connection in a 20 year old patient; A case report. Koşuyolu Heart Journal 1994; 2(2): Uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri 1.Koçyıldırım E., Açıkgöz ZC., Doğan OV., Özeren M., Karapinar K., Dolgun A., Tuncer., Öç M., Sarıgül A., Yücel E., İnvestigatron of chlamydia pneumoniae omp A gene DNA in vascular tissue samples of atherosclerotic and non atherosclerotic patrents, by a nested polimeras chain reaction method.proc. 2nd Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Antalya, 120, Yücel E., Kocakavak C., Dilber E., Karagöz T., Karapinar K., Çeliker A., Endovascular covered stend implantation in pulmonary arteriovenous fistulas. Proc. 6th Pediatric interventional cardiac symposium, A.B.D, 2002(Catheterization and Cardiovascular Interventions 2002;57(1):122 3.Şimşek E.,Karapinar K.,Kar M.,Sarıgül A.,Gökaslan G.,Yücel E., Does really different surface coatings in the oxygenator affect transfusion requirements and postoperative drainage?.proc.12th annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery,İstanbul,329, Karapinar K.,Ulular D., Şahinalp S., Ersoy O., Ozisik K., Yücel E., Effectiveness of somatostatin in the treatment of chylothorax; case report Proc.59 th ESCVS international Congress, İzmir, Turkey,2010 ( İnteractive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010;10 ( Suppl.1):S131 5.Ulular O., Şahinalp S., Temizturk Z., Dolgun A., Ozisik K., Karapinar K., Yücel E., Multipl popliteal artery aneurysms with rupture: case report Proc.59 th ESCVS international Congress, İzmir, Turkey,2010 ( İnteractive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010;10 ( Suppl.1): S Yücel E., Ozisik K., Karapinar K., Ulular O., Ersoy O., Temizturk Z., Repair of posinfarction VSD with

5 single patch in a double manner. Proc.59 th ESCVS international Congress, İzmir, Turkey,2010 ( İnteractive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010;10 ( Suppl.1): S Ersoy O.,Karapinar K.,Temizturk Z.,Bozguney M.,Sahınalp S.,Bulut A.,Ozisik K.,Yucel E., Ruptured Abdominal Aortic aneurysm surgery for octogenarians.proc.7 th annual congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,Antalya,Turkey,2011;11(Suppl.1):S64 8.Karapinar K.,Simsek E., Temizturk Z.,Bozguney M.,Kuran Akit C.,Bayyurt C.,Huseynov S., Easy way to secure the carotid shunt.proc.14 th congress of Asian Societyfor Vascular Surgery,İstanbul,Turkey,2013;6(Suppl.Oct):S48 9. Karapinar K.,Simsek E., Bozguney M., Temizturk Z., Şahinalp S., Yücel E., Bilateral carotid body tumours. Proc.14 th congress of Asian Society for Vascular Surgery,İstanbul,Turkey,2013;6(Suppl.Oct):S Karapinar K.,Simsek E.,Ozcinar E., Bulut A., Ozgur A., Bayyurt C., Rare anomalies of upper extremity mimicking venous dilatation. Proc.14 th congress of Asian Society for Vascular Surgery,İstanbul,Turkey,2013;6(Suppl.Oct):S Simsek E., Karapinar K.,Ince I.,Ulus AT., Does the ankle brachial index correlate with the functionality of the upper extremity following the surgery for vascular trauma? Proc.14th congress of Asian Society for Vascular Surgery, İstanbul,Turkey,2013;6(Suppl.Oct):S Temizturk Z., Karapınar K., Ince I, Bozguney M., Sahinalp S., Ersoy O., Bulut A., Yucel E., The comparision of on pump and off pump techniques on cardiac functions in early period. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 2013 (The Heart Surgery Forum 2013;16(suppl 1):S Karapınar K., Ince I.,Ersoy O.,Bozguney M., Temizturk Z, Sahinalp S.,Bulut A., Yucel E., Ultrasoundaccelerated thrombolysis for the treatment of DVT:Initial experience of a cardiovascular department. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 2013 (The Heart Surgery Forum 2013;16(suppl 1):S23 14.Karapinar K.,Kulah B.,Bulut A.,Ozgur A.,Bayyurt C.,Huseynov S., Travelling Bullet. Proc.14 th congress of Asian Society for Vascular Surgery,İstanbul,Turkey,2013;6(Suppl.Oct):S Ozcınar E.,Ergun O.,Ozturk S.,Yilmaz M.,Bulut A.,Karapinar K.,Kiziltepe U., Minimized Open Tranverse Femoral Access for Endovascular Intervention Leads to Better Surgical Outcomes.Xth International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 2014 (J Cardiovasc Surg 2014 Feb;55(1)Suppl1:48 16.Azboy D.,Simsek E.,Erdolu B.,Temizturk Z.,Yilmaz MA.,Karapinar K., An İmportant Predictor in Occurence Of Atrial Fibrillation:NT probnp Xth International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, Karapinar K.,Yilmaz M.,Seren M.,Ozcinar E.,Cakir SO.,Akit CK.,Bulut A.,Ozgur A.,Bayyurt C.,Huseynov S., Popliteal True Aneursym due to Coincidental Popliteal Artery Entrapment Syndrome. Xth International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 2014 (J Cardiovasc Surg 2014 Feb;55(1)Suppl1: Karapinar K.,Simsek E.,Erdolu E.,Bulut A.,Temizturk Z.,Azboy D.,Yucel E., Concomitant Renal and

6 Splenic Septic Embolies:A Rare Complication of Infective Endocarditis. Xth International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 2014 (J Cardiovasc Surg 2014 Feb;55(1)Suppl1: Karapınar K.,Kaya M.,Gökaslan G.,Ceylan D.,Şimşek E.,Soyal MFT.,Sarıgül A.,Yücel E., Postoperative supraventricular arrhythmias:tepid blood cardioplegia versus crystalloid cardioplegia.proc.12th annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery,İstanbul,132, Şimşek E.,Karapınar K.,Karakuzu A.,Sarıgül A., Effects of different surface coatings in the oxygenator on blood plasma proteins.proc.16th annual meeting of themediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,Bodrum,2004(The Heart Surgery Forum 2004;7(Suppl2):B67) Ulusal toplantılarda sunulan bildiriler 1Nebigil RM, Hıdıroğlu M, Karapınar K, Özeren M, Mavioğlu İ, Yücel E; Left atrial myxoma combined with thrombus and pericardial effusion due to pericarditis /9/1994, Kuşadası, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, poster, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1994;2 (Suppl):83 2.Mavioğlu İ, Yörükoğlu Y, Nazlıel K, Salman E,Yorulmaz F, Akkoç Ö, Nebigil M, Karapınar K, Yücel E, SSK Ankara Hastanesi kalp damar cerrahisi kliniğinde açık kalp cerrahisinin erken Sonuçları, 26 30/9/1994, Kuşadası, 3. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi kongresi, poster, Göğüs Kalp Cerrahisi Dergisi 1994;2 (Suppl ):83 3.Mavioğlu İ, Karapınar K, Doğan OV, Özeren M, Kars Z, Delen D, Koçyıldırım D, Tophanelioğlu T,Zengin M, Ekstrakranial karotid arter darlıklarında endarterektomi uygulamaları /4/1998/, Belek, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, poster, özet kitabı Özeren M., Mavioğlu İ, Doğan OV, Karapınar K., Demirpençe Ö., Zengin M.; Travmatik arter ven yaralanmaları /4/1998, Belek, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, poster, özet kitabı Dolgun A., Keskin A., Hıdıroğlu M., Bayraktaroğlu M., Karapınar K., Yücel E., Topikal ice slush ile aort köküne uygulanan kanlı Isolayt S solüsyonlarının akciğer komplikasyonlarının karşılaştırılması /10/1998, Belek, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Kongresi, poster, kongre kitabı Keskin A., Özeren M., Mavioğlu İ., Karapınar K., Doğan OV., Dolgun A., Zengin M., Triküspit kapağa modifiye De Vega annüloplasti yapılan hastaların erken ve geç dönem sonuçları /10/1998, Belek, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Kongresi, poster, kongre kitabı Karapınar K., Doğan OV., Mavioğlu İ., Özeren M., Çetingök U., Rekonstrüktif mitral kapak cerrahisi 6 yıllık işlem sonuçları /10/1998, Belek,5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Kongresi, sözel bildiri., kongre kitabı Koçyıldırım E., Özeren M., Doğan OV., Dolgun A., Karapınar K., Kaya M., Yücel E., ATS kalp kapak protezi: erken dönem sonuçlarının 240 implanttaki analizi 21 25/10/2000, Belek, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, poster, özet kitabı 56 9.Kaya M., Doğan OV., Özeren M., Mavioğlu İ., Karapınar K., Ceylan D., Yücel E., İatrojenik damar yaralanmalarında cerrahi tedavi 21 25/10/2000, Belek, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, poster, özet kitabı Karapınar K., Düzgün C., Buğra O., Şimşek E., Doğan OV., Özeren M., Dolgun A., Demirpençe Ö.,Yücel E.; Romatizmal Mitral kapak hastalıklarında reoperasyon sonuçlarımız, 21 25/10/2000, Belek, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, poster, özet kitabı Doğan OV., Mavioğlu İ., Kaya M., Özeren M., Dolgun A., Karapınar K., Ceylan D., Yücel E., Akut ekstremite iskemilerinde cerrahi tedavi, 21 25/10/2000, Belek, 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

7 Kongresi, poster, özet kitabı Doğan OV,Kaya M,Özeren M,Dolgun A,Karapınar K,Yücel E. Rüptüre abdominal aort anevrizmala cerrahi tedavi 20-23/4/2000,Antalya,X.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,Özet kitabı Özeren M., Demirpençe Ö., Doğan OV., Dolgun A., Karapınar K., Gökaslan G., Yücel E., Stanford tip B dissekan anevrizmalarında dokuz vakanın analizi /4/2002, Antalya, XI. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi, bildiri, bildiri özetleri kitabı Doğan OV., Şimşek E., Karapınar K., Erdem H., Düzgün C., Özeren M., Dogun A., Yücel E., Aortoilia femoropopliteal tıkayıcı hastalıkta eşzamanlı girişimlerin mortalite ve komplikasyon açısından değerlendirilm 19 23/4/2002, Antalya, XI. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi, bildiri., bildiri özetleri kitabı Koçyıldırım E, Gökaslan G, Kapısız N, Kapısız H, Soyal M, Karapınar K, Sarıgül A, Yücel E, Bir olgu nedeniyle: İnternal ka arter anevrizması / 10 / 2002, Antalya, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, özet kitabı Düzgün C, Karapınar K, Şimşek E, Ceylan D, Koçyıldırım E, Erdem H, Buğra O, Sarıgül A, Yücel E, Nadir görülen bir timörü: Kardiak mezenkimal angiosarkom / 10 / 2002, Antalya, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kon özet kitabı Koçyıldırım E, Şimşek E, Kar M, Buğra O, Özeren M, Karapınar K, Özpolat B, Sarıgül A, Yücel E, Penetran kar yaralanmalar / 10 / 2002, Antalya, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, özet kitabı Düzgün C,Karapınar K,Şimşek E,Koçyıldırım E,Buğra O,Erdem H,Sarıgül A,Yücel E. ITPli bir hastada mitral ve triküspit k replasmanı,23 27/10/2002,Antalya, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, özet kitabı Buğra O, Şimşek E, Düzgün C, Erdem H, Kaya M, Karapınar K, Sarıgül A, Yücel E, Koroner baypas cerrahisi ya hastalarda glukoz insülin potasyum solüsyonunun miyokard hasarı üzerine etkileri / 10 / 2002, Antalya, Türk Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, özet kitabı Seren M., Dolgun A., Karapınar K., Bulut A., Yılmaz M., Kızıltepe U. Karotis Arterde Spontan Hareketli Trombüs Saptanan Hastalara Yaklaşım 26 29/10/ 2013, İstanbul, 16. Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 21. Karapınar K., Öztürk S., Bulut A., Spontan Karotis Arter Trombozu: Olgu Sunumu 26 29/10/ 2013, İstanbul, 16. Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 22. Seren M., Karapınar K., Kuran Akıt C., Kızıltepe U. Rüptüre İzole İnternal İliak Arter Anevrizmasının Eşlik Ettiği Hidronefrozlu Hastaya Eş zamanlı Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu 26 29/10/ 2013 İstanbul, 16. Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 23. Ince I., Karapınar K., Simsek E., Erdolu B., Azboy D,Yılmaz MA.,Yücel E. N Asetilsistein li Kardiyopleji solusyonun Miyokard Korumasına Etkileri 8 11/11/2012,Antalya,12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 24.Yılmaz MA.,Karapınar K., Simsek E., Ince I.,Erdolu B., Azboy D.,Yücel E., Perikardiyal mayi akut faz reaktanları: Koroner arter hastalığının bir belirteci midir? 8 11/11/ 2012, Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi (8 11 kasım 2012),Antalya 25. Karapınar K.,Bulut A.,İnce İ.,Özgür A. Kısa segment SFA greftlerinde geç dönemde psödoanevrizma gelişimi kaçınılmaz mıdır? 8 11/11/2012,Antalya,12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 26.Koçyıldırım E,Düzgün C,Ceylan D,Erdem H,Tophanelioğlu T,Karapınar K,Sarıgül A,Yücel E. Safen ven strip

8 sırasında safen sinir yaralanması 23 27/10/2002,Antalya,Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, kitabı Koçyıldırım E,Gökaslan G,Ceylan D,Kar M,Özeren M,Doğan O,Karapınar K,Dolgun A,Sarıgül A,Yücel E. Kadın tromboanjiitis obliterans 23 27/10/2002,Antalya, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, özet kitabı Koçyıldırım E, Kaya M, Karapınar K, Şimşek E, Çerekçi R, Düzgün C, Erdem H, Sarıgül A, Yücel E, Hepatik arterin m psödoanevrizması / 10 / 2002, Antalya, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, özet kitabı Koçyıldırım E., Özeren M., Sarıgül A., Doğan OV., Yörükoğlu Y., Karapınar K., Ceylan D., Dolgun A., Yücel E.; Kadınlarda tromboanjiitis obliterans (Buerger Hastalığı) /4/2002, Antalya, XI. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi, bildiri., bildiri özetleri kitabı Özpolat B.,Gökaslan G., Soyal T.,Doğan S., Karapınar K., Yücel E., Mediastinal Kitleler Mayıs 2007, Antalya. IV. Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, poster 31. Soyal T., Erdolu B., Gökaslan G.,Azboy D., Temiztürk Z., Özpolat B., Karapınar K., Doğan S., Yücel E., kalp Cerrahisi sonrası gelişen sternomediastinit tedavisinde Robicseck Tekniği sonuçlarımız Mayıs 2007, Antalya. IV. Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, poster 32.Şimşek E., Karapınar K., Özpolat B.,Sarıgül A.., Kar M., Erdolu B., Yücel E., Myastenia Gravis olgularında timektomi sonrası yoğunbakım takibi 5 8 Mayıs 2004, Aydın XII.. Ulusal Yoğunbakım Kongresi 33.Düzgün C., Erdem H., Şimşek E., Karapınar K., Yücel E., Ekstremite arterlerinin psödoanevrizmaları ve tedavisi 19 23/4/ 2002, Antalya, XI. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi, poster 34.Düzgün C., Buğra O., Karapınar K., Özeren M., Yücel E., Olgu Sunumu: Vena cava inferior yolu ile sağ artrium yayılımı olan renal hücreli karsinom 19 23/4/ 2002, Antalya, XI. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi, poster 35.Kaya M., Karapınar K., Gökaslan G., Ceylan D., Yücel E., Hughes sendromuna bağlı inferior vena cava trombozu ( 1 olgu nedeniyle ) /4/ 2002, Antalya, XI. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi, poster Yayın kurulunda yer alınılan dergi ve konferanslar Hakemlik yapılan dergi ve konferanslar 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi nde Hakemlik: Anadolu Kardiyoloji Dergisi nde Hakemlik: Haseki Tıp Dergisi nde Hakemlik: Journal Cardiovascular Surgery Dergisi nde Hakemlik : JCAM Dergisi nde Hakemlik : 2013

9 Projeler Implantation of small-diameter ADIAM biomechanical vascular prostheses interposed in canine femoral and carotid arteries,adiam life science AG Projesi,Proje organizatör ve cerrahı, Ödül ve destekler 21-25/4/2002 Kemer 2nd Molecular and Diagnostic Microbiology Congress de en iyi poster Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Mesleki üyelikler Dersin Adı Açıklama Bu Güne Kadar Verdiği, Devam Ettirdiği Dersler

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Özgeçmiş Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan Doğum Yılı: 1978 Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru İngilizce Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Uzmanlık Kalp Damar

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012 Ünvan ve Görevler S.B. Çemişgezek Sağlık Merkezi Tunceli 1988-89 S.B. Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Kl. 1989-93 S.B. Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Kl. 1993-1999 Selçuk Üniversitesi TF Kardiyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Adı Soyadı: Sedat ZİYADE Doğum Tarihi: 14 Nisan 1976 Derece Okul Bölüm/Program Yıl İlkokul Şehit Kamil Balkan İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Oğuzhan Ortaokulu 1987-1990 Lise Kabataş

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE Ad-Soyad (Name and Surname): Mehmet Birhan YILMAZ Doğum tarihi (Date of Birth): 11 Mart, 1974 Doğum yeri (Place of Birth): Torbali/İzmir/Türkiye Medeni durum (Marital Status):

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı, Soyadı, Ünvanı: Halit ZENGİN, Yrd. Doç. Dr. T.C. Kimlik No: 34814212342 Doğum yeri ve tarihi: ALMUS 29/11/1978 Yazışma Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Ünvan ve Görevler. Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tezler. Yayınlar

Ünvan ve Görevler. Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tezler. Yayınlar Ünvan ve Görevler Profesör Doktor. KBB Hastalıkları uzmanı, Ağız Yüz ve Çenen Cerrahisi Uzmanı İdari Görevler 2005-2011: S.B. Dışkapı Y.B.E.A. Hastanesi Klinik Şef Yardımcısı Lisans Yüksek lisans Doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : 16.11.1961 Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1985, Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı: Tayfun Yücel Doğum Tarihi: 2 Ekim 1955 Unvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans Doktora

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Konjenital Bildiri Oturumu - [S-00] Supravalvüler aort stenozu ve sol koroner arter (LMCA) ostiyal darlığı birlikteliğinde

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZÜMRÜT TUBA DEMİRÖZÜ Doğum Tarihi : 14.05.19743 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 (İngilizce) Doçent Radyodiagnostik Yakındoğu Üniversitesi 2013

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 (İngilizce) Doçent Radyodiagnostik Yakındoğu Üniversitesi 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özgür Tosun Doğum Tarihi: 29 09 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 (İngilizce)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

POSTER OLGU SUNUMLARI / POSTER CASE PRESENTATIONS

POSTER OLGU SUNUMLARI / POSTER CASE PRESENTATIONS POSTER OLGU SUNUMLARI / POSTER CASE PRESENTATIONS Kardiyak görüntüleme / Cardiac imaging Kardiyak görüntüleme / Cardiac imaging PO-00 Left atrial compression by a mediastinal bronchogenic cyst Mediastinal

Detaylı

2010 Profesör - İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 3 6

2010 Profesör - İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 3 6 ÇAVLAN ÇİFTÇİ Doğum Tarihi ve Yeri: 31.10.1967, Ankara ABCPromo Ünvanı: Rektör Prof. Dr. 142-3456 Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji 8 Yabancı Dili: İngilizce İletişim Adresi: T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. : Deniz Konya

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. : Deniz Konya ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İsim : Deniz Konya Mesleki Pozisyon : Doçent Doktor Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi İstanbul / Türkiye Adres 1 : Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı