ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yener Yörük Doğum Tarihi: 25 Mayıs 963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 987 Tıpta Uzmanlık Göğüs Cerrahisi Trakya Üniversitesi 993 Doçent Göğüs Cerrahisi Trakya Üniversitesi 200 Profesör Göğüs Cerrahisi Trakya Üniversitesi 2007 Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı : Spontan Pnömotoraksın Videotorakoskopik Yöntemle Cerrahi Tedavisi, 993 Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi Yar.Doç. Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi Doç. Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi Profesör Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi Yurtdışı Görevler Registrar Regional Cardiothoracic Center, Freeman Hospital Newcastle, İngiltere 6 Mart 992/02 Kasım 992 Observer in Lung Transplant Program Toronto General Hospital, University of Toronto, Ontario, Kanada, 0 Mart/3 Mayıs 20 Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri: )Köse S, İmmune suprese ratlarda Heterotopik Trakeal Allogreft Canlılığının Araştırılması, Trakya Üniversitesi, 998 2)Ekim T, Pulmoner Arter Akımının Akut Bronş Obstrüksiyonununa Yanıtı; Deneysel Çalışma, Trakya Üniversitesi, 999

2 3)Yalçınkaya S, Trakeal Rekonstrüksiyonda Dıştan PTFE Desteğinin Yeri; Deneysel Çalışma, Trakya Üniversitesi, )Akkuş M, Pnömonektomide Alfa-Atrial Natriüretik Hormonunun Önemi; Deneysel Çalışma, Trakya Üniversitesi, )Öztop C, Son on yılda Kliniğimizdeki toraks travmalı olguların değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, )Değirmenci M, Spontan Pnömotoraks Olgularının Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, )Angın G, Torasik Outlet Sendromunun Cerrahi Tedavisinde Transaksiller Yaklaşım Sonuçları,TrakyaÜniversitesi, )Albayrak İ, Timoma olan ve olmayan myastenik olgularda timektomi sonuçlarımız, Trakya Üniversitesi, )Reyhan G, Tek ve çoğul tutulumlu akciğer kist hidatik olgularında morbiditeyi etkileyen faktörler, Trakya Üniversitesi, 200 0)Koçal S, T-T3N0M0 Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde histopatolojik faktörlerin sağkalıma etkisi, Trakya Üniversitesi, 200 Projelerde Yaptığı Görevler :. Arteriel Oksijen Satürasyonu Ölçümünde Non-invazif Yöntemler, Pulse Oksimetre Endikasyon ve Sınırları, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi-7,, Proje Yöneticisi, Post Pnömonektomi sonrası Akciğer Ödeminde Atrial Natriüretik Faktörün Rolü, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi-7,, Proje Yöneticisi, Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cerrahi yapılacak olgularda sentinel lens nodu araştırılması, TÜBAP, Proje Yöneticisi Yardımcısı, 2009 İdari Görevler : Anabilim Dalı Başk. Trakya Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ad. 993/2004 ve 2007/... Trakya Üniversitesi Başhekim Yardımcılığı 994/997 Trakya Üniversitesi Vakfı Genel Sekreterliği 2005/2009 Fakülte Kurulu Üyeliği 2008/20 Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği 2008/.. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 2

3 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği European Society of Thoracic Surgery Toraks Derneği Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Derneği Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler : Akademik Yıl Dönem Göğüs Cerrahisi Stajı Dönem 5 Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Metastatik Akciğer tümörlerinde cerrahi Benign Akciğer tümörleri Sponton Pnömotoraks ve 2 bülloz hastalıklarda cerrahi Toraks Travmaları 2 Torasik Outlet Sendromu Plevra hastalıklarında tanı ve tedavide cerrahi Trakea hastalıkları Ampiyem tanı ve tedavi Özafagus motilite hastalıkları ve cerrahı tedavisi Özafagus hastalıkları tanı ve 2 tedavi yöntemleri Özafagus kanseri tanı ve 2 cerrahı tedavi yöntemleri Toraks BT değerlendirilmesi 4 Akciğer PA ve Lat.grafi 4 değerlendirilmesi Bronkoskopi uygulamaları 2 Acil Solunum Yoluna Ulaşım 4 Solunum Terapi Uygulamaları 4 İnterkostal Blok 2 Öğrenci Sayısı 25 ESERLER A.Uluslararası yayınlar 3. Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve derleme yazarlığı. 3

4 . Waller DA, Yörük Y, Morritt GN, Forty J, Dark JH. Videothoracoscopy in the treatment of spontaneous pneumothorax; an initial experience. Annals of Royal College of Surgeons of England 993; 75: Yörük Y, Yalçınkaya S, Çoşkun İ, Mamedov R. Simultaneous operation for coexisting right lung and liver cyst hydatid: a treatment modality. Hepato- Gastroenterology 998;45: Coşkun I, Hatipoğlu AR, A,Yörük Y. Laparoscopic versus open cholecystectomy: effect on pulmonary function tests. Hepato-Gastroenterology 2000;47: Altaner S, Yoruk Y, Tokatlı F, Koçak Z, Tosun B, Guresci S, Kutlu K. The correlation between ttf- immunoreactivity and the occurence of lymph node metastasis in patients with lung cancer. Tumori 2006;92: Yoruk Y. Esophageal stent placement for the palliation of dysphagia in lung cancer. Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 2007;55: Karamustafaoğlu YA, Yoruk Y, Angin G, Tarladacalisir T, Mammedov R. The 3 years our experience with penetrating trauma patients. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26(3): , Karamustafaoglu YA, Yoruk Y, Angin G, Tarladacalisir T, Mammedov R. The chest wall distant metastases of thyroid carcinoma. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26(4):338-34, Karamustafaoglu YA, Yoruk Y. Self expandable esophageal stents placement for the palliation of dysphagia due to lung cancer. Disease of The Esophagus 23:56-64, Kuzucuoğlu M, Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Aksiller tek porttan VATS sempatektomi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 20;9, Karamustafaoglu YA, Yoruk Y, Tarladacalisir T, Kuzucuoglu M. Transaxillary Approach For Thoracic Outlet Syndrome: Results Of Surgery. The Thorac and Cardiovasc Surgeon 20;59:

5 . Karamustafaoglu YA, Kuzucuoglu M, Tarladacalisir T, Yoruk Y. Transabdominal Subcostal Approach In Surgical Management Of Morgagni Hernia. European Journal of Cardiothoracic Surgery 39;20, Y.Altemur Karamustafaoglu, Taner Tarladacalisir, Yener Yoruk. Abdominothoracic fistulas due to complicated echinococcosis. The Thorac and Cardiovasc Surgeon (Kabul edildi, Baskıda 200) 3. Koçak Z, Saynak M, Uygun K, Yoruk Y, et al. Trimodality treatment in patients with superior sulcus tumors: hopes and realities Tumori 20;97: Kuzucuoglu M Karamustafaoglu YA, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yoruk Y. Transaksiller tek port yaklaşımıyla gerçekleştirilen videotorakoskopik sempatektomi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 20;9: Y.Altemur Karamustafaoglu, Sevinc Yagci, Yener Yoruk. Plevranın soliter fibröz tümörleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerahi Dergisi 20;9: Y.Altemur Karamustafaoglu, Reyhan G, Kuzucuoglu M Yener Yoruk. One stage surgical management for lung and liver hydatid diseases. Eur Surg Acta Chir Austriaca. 20;43: Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış vaka takdimi ve teknik not yazarlığı..tüzün H, Hamuryudan V, Yıldırım S, Beşirli K, Yörük Y, Yurdakul S, Yazıcı H. Surgical therapy of pulmonary arterial aneurysms in Behçet s syndrome. Annals of Thoracic Surgery 996;6: Coşkun İ, Esentürk M, Yörük Y. The rupture of hepatic hydatid disease into the rigth hepatic vein and bile ducts: a case report. Hepoto-Gastroenterology 996;43: Yörük Y, Hatipoğlu O. Synchronous foreign body and non-small cell carcinoma of the main bronchi. European Journal of Cardiothoracic Surgery 2004;26:648 5

6 4.Pamuk ÖN, Harmandar O, Tosun B, Yörük Y, Çakır N. A patient with anklosing spondylitis who presented with chronic necrotising aspergillosis. Clinical Rheumotology 2005;24: Altaner Ş, Yörük Y, Bilgi S, Puyan FO, Doğanay L, Kutlu K. Multifocal mesenchymal hamartoma of the chest wall. Respirology 2006;: Gürcan Ş, Tuğrul MH, Yörük Y, Özer B, Otkun MT, Otkun M. First case report of the empyema caused by beauveria bassiana. Myoses 2006;49: Karamustafaoğlu YA, Yörük Y. Non-treated late bronchopleural fistula. European journal of cardiothoracic surgery 34:208, Ozlen B, Ozdemir L, Yoruk Y, et al. A case of ruptured hydatid case with upper lobe localization that imitated active lung tuberculosis Trakya Unıversıtesı Tıp Fakultesı dergısı 24:46-49, Karamustafaoğlu YA, Reyhan G, Top H, Kement B, Yörük Y, Balkanlı K. Dermatofibrosarkoma Protuberans. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 7(4): , Saynak M, Angin GB, Kocak Z, Puyan FO, Hayar M, Alas RC, Karamustafaoglu YA, Caloglu VY, Caloglu M, Yoruk Y. Recurrent solitary fibrous tumor of the pleura: significant response to radiotherapy. Medical Oncology 27:45 48, 200.Karamustafaoğlu YA, Yoruk Y, Mammedov R, Yavasman I. Pulmonary echinococcosis mimicking pancoast tumor. The Journal of Thorac and Cardiovasc Surg 39:e57-e58, Karamustafaoglu YA, Reyhan G, Tarladacalisir T, Yoruk Y. Removal of aspirated of tracheostomy cannula. Annals of Thoracic Surgery 90:368, Yörük Y, Karamustafaoğlu YA, Sezer YA, İbiş AC. Extraabdominal agressive fibromatosis presenting as an intrathoracic tumor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27:302-4, 200 6

7 5. Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup..sunar H, Yörük Y. Letter, Regarding Reporting standarts in venous disease: an update Journal of Vascular Surgery 996;24: Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve derleme yazarlığı..gökmen SS, Yörük Y, Çakır E, Yorulmaz F, Gülen Ş. Arginase and ornitine, as markers in human non-small cell lung carcinoma. Cancer Biochemistry Biophysics 999;7: Yanik F,. Karamustafaoglu YA, Kuzucuoglu M, Mammedov R, Yoruk Y Mini aksiler torakotomi ile primer spontan pnömotoraksın tedavi sonuçları. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 20;2: Karamustafaoglu YA, Reyhan G, Kocal S, Yoruk Y. Entübasyon sonrası erken ve geç trakea patolojileri. Türk Toraks Dergisi 20;2: Science Citation Index (SCI), SCI- Expanded,Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan Editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not yazarlığı.doğanay L, Bilgi S, Özdil A, Yörük Y, Altaner S, Kutlu K. Epithelial myoepithelial carcinoma of the lung. Archieves of Pathology and Lab.Medicine 2003;27: Karamustafaoglu YA, Yavasman İ, Tarladacalisir T, Yanik F, Yörük Y, Demaçi S. Prostate cancer with unsuspected supraclavicular metastases Kosova journal of Surgery; 2 (): 9-0,

8 3.Karamustafaoglu YA, Mammedov R, Reyhan G, Yanik F, Yoruk Y. Chylothorax after thoracic vertebral fracture. Israeli Journal of Emergency Medicine 9(3):34-36, Karamustafaoglu YA, Mammedov R, Yoruk Y. Giant myoepicardial cyst. Chirurgia 23:30, Karamustafaoglu YA, Yavasman İ, Tiryaki S, Yoruk Y. Traumatic Asphyxia. Int J Emerg Med 200;3: Periyodik olarak -4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda, a. Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı..yörük Y, Sunar H, Çağlar T, Mehmet R. Videothoracoscopic biopsy in pleural disorders In: Antypas G. (ed.) st Mediterranean Congress on Interventional Diagnosis for Thorax Diseases May Rodos, Monduzzi Editore, Bologna, 996 pp Çoşkun İ, Topaloğlu A, Yörük Y, Yalçınkaya S, Çağlar T. Laparoscopic versus open cholecystectomy: effect on pulmonary function tests. 8 th World Congress of International Gastro-Surgical Club, Strasbourg, 998 pp Yörük Y, Mamedov R, Yalçınkaya S, Köse S. Surgery for eventration of the diaphragm. II. International Congress on Thorax Surgery Haziran, 998 Bologna, 998 Edittrice Compositori, Bologna pp Periyodik olarak -4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda, b. Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı.. Waller DA, Forty J, Yörük Y, Dark JH, Morritt GN. Videothoracoscopic surgery in the treatment of spontaneous pneumothorax. The British Thoracic Society Winter 992 Meeting, 9- December 992 Londra, Thorax 993;48:440 8

9 2. Waller DA, Gower A, Yörük Y, Morritt GN. Endoscopic carbon dioxide (CO 2 ) laser resection in the treatment of inoperable tracheobronchial obstruction. The British Thoracic Society Winter 992 Meeting, 9- December 992 Londra, Thorax 993;48:44 3. Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Videothorocoscopic sympatectomy; a method of choice. 4 th European Congress of Video Surgery, 5-8 June 994, İstanbul 4. Yörük Y, Mamedov R. Epidermoid carcinoma of accessory bronchus. III. Clinical Anatomy Symposium, 9- September 998, Varna 5. Yörük Y, Mamedov R. Diagnostic methods and surgical therapy in lung cancer. 8th Azerbaijan International Healthcare Exhibition. Azerbaijan International Scientific and Practical Conference. Modern Approaches in Diagnostics, Treatment, Prevention and Prognosis of the Respiratory Diseases, Bakü, Yörük Y, Mamedov R. Surgical therapy in thoracic outlet syndrome. 8th Azerbaijan International Healtcare Exhibition. Azerbaijan International Scientific and Practical Conference. Modern Approaches in Diagnostics, Treatment, Prevention and Prognosis of the Respiratory Diseases, Bakü Yörük Y, Köse S, Memedov R. Thoracic trauma, analyses of 590 cases. Fifth European Congress of Trauma and Emergency Surgery, İstanbul, Yörük Y, Köse S, Mamedov R. Morphological findings in Poland s syndrome. Fifth International Symposium of Clinical Anatomy,Varna, Yörük Y, Angın G, Mamedov R, Balkanlı K. Coexistance of bilateral thoracic outlet syndrome and dextrocardia. Seventh International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Yoruk Y, Karamustafaoglu YA, Albayrak I, Tarladacalisir T. Azygos lobe frequency in right thoracotomy patients. 8 th International symposium of clinical anatomy, Varna, Bulgaria, 0-2 October Yoruk Y, Karamustafaoğlu YA. Esophageal self expandable metal stents fort the palliation of dysphagia due to lung cancer. European multidisciplinary conference thoracic oncology, Lugano, Switzerland, -3 May 2009, 9

10 2. Karamustafaoglu YA, Yavasman I, Tarladacalisir T, Mammedov R, Yoruk Y. Transaxillary approach thoracic outlet syndrome. Results of surgery and management of complications. 7 th European conference on general thoracic surgery, Krakow, Poland, 3 May-3 June Karamustafaoğlu YA, Mammedov R, Kerimov R. Video-assisted thoracic sympathectomy in the treatment of primary hyperhidrosis. 2 th Republican scientificpractical conference on TB and lung diseases Baku, Azerbayjan, 9 October Karamustafaoğlu YA, Yörük Y. Transabdominal subcostal approach in surgical management of morgagni hernia. 8 th European conference on general thoracic surgery, Valladolid, Spain, 30 May-2 June Periyodik olarak -4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda, c. Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı.. Yörük Y, Mamedov R, Kose S. Argon plasma scalpel ;experimental thoracic surgery applications. X. Anniversary National Conference with International Participitation Modern tendencies in the development of fundamental and applied sciences 3-4 June 999, Stara Zagora, Bulgaristan 2. Periyodik olarak -4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda, d. Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı.. Waller DA, Gower A, Yörük Y, Morritt GN. Endoscopic carbon dioxide (CO 2 ) laser resection in the treatment of inoperable tracheobronchial obstruction. World Congress on Diseases of the Chest 3-8 June 993, Amsterdam,Chest 993;03: Hüseynova G, Yörük Y, Mamedov R. Ultrastructural features of neurosecretory granules in neuroendocrin tumors of lung. 3 th International Congress of Electron Microscopy 7-22 July 994 Paris, Scientific Proceedings pp Yörük Y, Hüseyinova G, Mamedov R, Necefov T. Ultrastructural features of malign pleural mesothelioma. Proceedings XI. European Congress on Electron Microscopy August 996, Dublin 0

11 4. Yörük Y, Sunar H. Piperacillin prophylaxis in thoracic oncologic surgery. First European Congress of Chemotherapy, 4-6 May 996, Glasgow 5. Yörük Y, Akkuş M, Yüksel M, Mamedov R. The Effect of Pneumonectomy on Alpha- Atrial Natriuretic Hormone Release. 8th European Conference on General Thoracic Surgery, London, Yörük Y, Değirmenci M, Köse S, Mamedov R. Anatomical findings in thoracic outlet syndrome; analyses of 62 cases. National XVI. Congress of Anatomy with International Partisipitation, 2003, Sofya 7. Yörük Y, Hüseynova G, Mamedov R. Ultrastructural findings of bronchial carcinoids. VI. International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Yörük Y, Yavaşman İ, Tarladaçalışır T, Mamedov R, Balkanlı K. Palliative tracheal laser and stent applications after laryngectomy. Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, 2006, Edirne B.Ulusal Yayınlar 3. ISBN numarası, internette ulaşılabilir web adresi ve yayınevinin adresini içeren ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış, a. Kitaplarda bölüm yazarlığı. Yörük Y. Göğüs Duvarı Travması Toraks Travmaları ed. Yüksel M., Çetin G. Turgut Yayıncılık, ISBN İstanbul s.40-50( 2003). 2. Yörük Y. Pediatrik hastada göğüs duvarı tümörleri. Pediatrik Göğüs Cerrahisi Ed. M Yüksel, M Kaptanoğlu Turgut Yayıncılık, ISBN İstanbul s ( 2004) 3. Yörük Y. Vasküler torasik outlet sendromu Kalp ve Damar Cerrahisi Ed. E Duran Çapa Tıp Kitapevi, ISBN İstanbul Cilt I. sy. 9-5 (2004) b.diğer Kitaplarda bölüm yazarlığı

12 . Yörük Y. Trafik kazalarında toraks travmaları. Kokino M. (Ed.) Trafik Kazalarında İlkyardım. Trakya Üniv. Acil Servis Bölümü Yayınları, Edirne say.65-7 (998) 2. Yörük Y Benign Akciğer Kitleleri In: Erişkin göğüs cerrahisi. Birinci baskı eds Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna MJ, Mentzer SJ, Zellos L. Çeviri ed: Mustafa Yüksel.s , Nobel Tıp Kitapevleri, Yörük Y Bronkoplasti In: Erişkin göğüs cerrahisi. Birinci baskı eds Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna MJ, Mentzer SJ, Zellos L. Çeviri ed: Mustafa Yüksel.s , Nobel Tıp Kitapevleri, TÜBİTAK Dizininde yer alan dergilerde makale yazarlığı.. Vural FS, Yıldırım İS, Yörük Y, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G. Üst dorsal sempatektomi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 99;5: Vural FS, Sayın A, YörükY, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G. Primer göğüs duvarı tümörleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 992;23: Vural FS, Coşkun H, Yörük Y, Beşirli K, Sunar H, Abbasgolizade C, Erdoğ G. Subksifoid perikardial drenaj. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 992;23: Bedirhan MA, Yörük Y, Mehmet R, Çağlar T. Akciğer kist hidatiği- 36 olgunun sonuçları. Trakya Tıp Fakültesi Dergisi ;8-9-0: Hüseyin G, Yörük Y, Özyılmaz F, Mehmet R. Akciğer karsinoidinin ultrastrüktürel özellikleri. Patoloji Bülteni 994;: Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Akciğer cerrahisinde staplerin yeri. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 995;3: Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Videotorakoskopi sonuçlarımız. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 995;3:-2 8. Hüseyinova G, Yörük Y, Necef T, Mamedov R. Akciğer küçük hücreli karsinomunun ultrastrüktürel ayırıcı tanı özellikleri. Patoloji Bülteni 996;3:69-7 2

13 9. Yörük Y, Sunar H, Köse S, Mehmet R, Akkuş M. Toraks travmaları. Ulusal Travma Dergisi 996; 2:2: Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Ekim T, Mehmet R. Toraks travmalı hastalarda minitrakeotomi. Ulusal Travma Dergisi 997; 3:: Yörük Y, Sunar H, Mehmet R, Ekim T. Torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi sonuçlarımız. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 997;5: Yörük Y. Köse S, Mamedov R. Dev akciğer hidatik kistleri. Trakya Tıp Fakültesi Dergisi 997;4: Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Köse S, Mamedov R. Pnömonektomide morbidite ve mortalite. Trakya Tıp Fakültesi Dergisi 998;5: Yörük Y, Yüksel M, Ekim T. Pulmoner arter akımının yanıtı; deneysel çalışma. Trakya Tıp Fakültesi Dergisi 998;5:83-85 akut bronş obstrüksiyonuna 5.Yörük Y, Mamedov R, Köse S, Akkuş M. Erişkin Morgagni hernilerinde cerrahi tedavi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 998; 6: Gökmen SS, Yörük Y, Yorulmaz F, Gülen Ş. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Doku Arginaz Aktivitesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 999;6,:9 7.Yörük Y, Köse S, Candan L, Hüseynova G, Trakeal Transplant Modelinde İmmunosupresyonun Epitelyal Canlılık ve Ultrastrüktürel Etkileri. Patoloji Bülteni 999;6: Görgülü A, Yörük Y, Çobanoğlu S, Hamamcıoğlu MK, Kılınçer C. Torakolomber Bileşke Lezyonlarında Önden Dekompresyon ve Stabilizasyon. Trakya Üniversitesi Tıp Fakütesi Dergisi 2000;7: Karamustafaoğlu YA, Yörük Y, Tiryaki S, Balkanlı K. An Irresectable Giant Plasmocytoma. A Report of case. Turkish Thoracic Journal 9(4):88-89, Karamustafaoğlu YA, Yörük Y. Mediastinoskopi. Turkiye Klinikleri Dergisi Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı 2(2):38-42,

14 2.Karamustafaoglu YA, Yörük Y, Taraladacalisir T, Kocal S, Yagci ST, Cicin I. Implantation of central venous ports with chest catheter insertion via the subclavian vein in oncology patients. In single center experience. ACTA Oncologica Turcica 42:05-8, Karamustafaoğlu YA, Yörük Y. Torasik travma komplikasyonları. Türk Toraks Derneği Toraks Cerrahisi Bülteni ();96-0, Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Kuzucuoğlu M, Mammedov R, Yörük Y. Mini aksiller torakotomi ile primer spontan pnömotoraks tedavisi sonuçları. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2:4-6, Karamustafaoğlu YA, Reyhan G, Kocal S, Yörük Y. Entübasyon sonrası erken ve geç trakea patolojileri. Türk Toraks Dergisi 2:3-3, 20 5.a) TÜBİTAK Dizininde yer alan dergilerde vaka takdimi yazarlığı. Bozkurt K, Yörük Y, Tüzün H, Aktan K. HIV(+) toksikoman hastada multipl brakial arter enjeksiyonuna bağlı yalancı anevrizma. Damar Cerrahisi Dergisi 992;: Vural FS, Sayın A, Yörük Y, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G. Bronkopulmoner karsinoid tümörler; 2 olgu bildirimi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 992;23: Bedirhan MA, Yörük Y, Karadeniz A. Trakeabronkomegali. Solunum 993;4: Yörük Y, Erdağ A, Öz B, Özen S. Castleman hastalığı (mediastinal dev lenf nodu hiperplazi). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 994;25: Yörük Y, Köse S. Pulmoner damarların pnömonektomi gerektiren yaralanma olgusu. Ulusal Travma Dergisi 995;: Hamamcıoğlu M.K., C.Kılınçer, Y.Yörük, M.Memiş, S.Çobanoğlu, Servikotorakal Bölgeye Yaklaşım Yolları, İki Olgu Sunumu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 998;5:

15 7. Yörük Y, Sunar H, Ekim T, Yalçınkaya S. Postpnömonektomi sendromu. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 999;7: Son 5 yıldır düzenli olarak çıkan ve senede en az 2 kere basılan ve 5 ayrı Üniversiteden hakemli olan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale yazarlığı.. Vural FS, Erolçay H, Yörük Y, Kaynak K, Beşirli K, Bozkurt K, Erdoğ G. Trakeobronkial yabancı cisimler. Endoskopi Dergisi 99;2: Çağlar T, Yörük Y. Primer ve sekonder pnömotoraks. Sendrom 995;7: Ulusal bir cemiyet veya dernek tarafından, periyodik olarak, -4 yılda bir düzenlenen bilimsel hakem kurulu olan, bir kongre veya sempozyumda, a. Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı - Yörük Y, Mehmet R,Bedirhan MA, Çağlar T. Plevra hastalıkları tanısında videotorakoskopi. XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kitabı s 68-7, Antalya, Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Sekonder spontan pnömotoraks. XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kitabı s Antalya, Çağlar T, Karadereli T, Yörük Y, Mehmet R, Özyılmaz F. Nadir bir bronşektazi nedeni: Karsinoid tümör. XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kitabı s Antalya, Yörük Y, Sunar H, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Pulmoner arteriovenöz fistül. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 7-9 Ekim 996 Antalya da sunuldu. Kongre Kitabı, s Ulusal bir cemiyet veya dernek tarafından, periyodik olarak, -4 yılda bir düzenlenen bilimsel hakem kurulu olan, bir kongre veya sempozyumda, b. Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı. Bedirhan MA, Yörük Y, Mehmet R, Ergüneş K. Av kazalarına bağlı toraks yaralanmaları. Türkiye Solunum Araştırma Derneği XXI. Ulusal Kongresi, Ekim 993, Kuşadası 5

16 2. Yörük Y, Morrit G. Spontan pnömotoraksın tedavisinde videotorakoskopinin yeri. I.Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 0-3 Kasım 993, İstanbul 3. Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Kronik akciğer tüberkülozunda torakoplastinin yeri. XX Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 7-9 Nisan 994, Antalya 4. Bedirhan MA, Yörük Y. Derin ven trombozunu andıran kist hidatik;olgu sunumu VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 5-8 Mayıs 994, İstanbul 5. Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Akciğer kist hidatiğinde cerahi tedavi. III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eylül 994 Kuşadası 6. Yörük Y, Mamedov R. Tanı ve tedavide yeni yöntem; videotorakoskopi. XIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Mayıs 995, Kayseri 7. Yörük Y, Mehmet R, Köse S, Akkuş M. Akciğer kanseri cerrahisinde stapler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi, -4 Haziran 995, İstanbul 8. Yörük Y, Mehmet R, Köse S. Videotorakoskopi (4 olgu sunumu). II. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 4-6 Eylül 995, İstanbul 9. Yörük Y, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Sağ Akciğer ve karaciğer kist hidatiği birlikteliğinde cerrahi yaklaşım. 20. Yıl Akciğer Günleri, Kasım 995, Bursa 0. Sunar H, Yörük Y. Derin ven trombozu olgularında Behçet sıklığı. V. Ulusal Behçet Kongresi, 4-5 Aralık 995, İstanbul. Sunar H, Yörük Y, Akkuş M, Köse S, Yalçınkaya S, Ekim T, Mehmet R. Buerger hastalığında büyük arter tutulumu ve değişen cinsiyet özelliği. VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Nisan 996, İzmir 2. Yörük Y, Sunar H, Mehmet R, Akkuş M, Köse S. Akciğer tüberkülozunda cerrahi girişimler. XXI. Ulusal Tüberküloz Göğüs Hastalıkları Kongresi, 7-9 Ekim 996, Marmaris 6

17 3. Yörük Y, Sunar H, Köse S, Mehmet R. Spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde aksiller minitorakotomi. IV. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim 2 Kasım 996, Marmaris 4. Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Ekim T. Torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi sonuçlarımız. IV. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 996, Marmaris 5. Yörük Y, Köse S, Mehmet R, Akkuş M. Toraks travması sonrası ARDS. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 30 Eylül 04 Ekim 997, İstanbul 6. Yörük Y, Köse S, Mehmet R, Akkuş M. Diafragmanın künt yaralanmaları. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 30 Eylül 04 Ekim 997, İstanbul 7. Gökmen SS, Yörük Y, Yorulmaz F, Gülen Ş. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde marker olarak arginaz ve arnitin. XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi: 28-3 Ekim 997, İzmir 8. Sunar H, Aygıt C, Yörük Y, Ege T, Köse S, Yalçınkaya S, Ayhan S, Mehmet R. Diabetik ayak yarasında pedal bypass ve free flap ile rekonstrüksiyon. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 998, Antalya 9. Yörük Y, Ekim T, Köse S, Mamedov R. Pnömonektomide Bronşial Stapler Kullanımı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi İstanbul, Köse S, Ekim T, Değirmenci M, Yörük Y, Mamedov R. Akciğer Kanseri Nedeniyle Pnömonektomi Yapılan Olgularda Morbidite ve Mortalite Sonuçlarımız. Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu İstanbul, Yörük Y, Köse S, Mamedov R. Tonsillofarenjit Sonrası Gelişen Akut Mediastinit Olgusu. I.Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri Diyarbakır, Köse S, Öztop C, Angın G, Mamedov R, Yörük Y. Ateşli silahlarla oluşan toraks travmaları. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul Yörük Y, Değirmenci M., Köse S., Mamedov R. Torasik outlet sendromunda cerrahi sonuçlarımız. II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Konya,

18 24. Yörük Y, Değirmenci M, Yavaşman İ, Balkanlı K, Mamedov R. Pnömonektomi sonuçlarımız:mortalite morbidite. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, Yörük Y, Öztop C, Mamedov R, Balkanlı K. Klavikula fraktüründe tedavi tutumu. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, Karamustafaoğlu YA, Reyhan G, Top H, Kement B, Yörük Y, Balkanlı K. Göğüs duvarında dev dermatofibrosarkoma protuberans. 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, 2-24 Haziran Karamustafaoğlu YA, Yavaşman İ, Kuzucuoğlu M, Mammedov R, Yörük Y, Balkanlı K. Penetran travmalı olgularda 2 yıllık deneyimimiz. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 4-8 Eylül Karamustafaoğlu YA, Yavaşman İ, Tiryaki S, Yörük Y, Balkanlı K. Travmatik Asfiksi. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 4-8 Eylül Yörük Y, Karamustafaoğlu YA, Sezer YA, İbiş AC. Göğüs duvarından kaynaklanan dev agresif fibromatosis olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, Fethiye,Muğla 28-3 Ekim Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Yavaşman İ, Koçal S, Reyhan G, Kuzucuoğlu M, Tiryaki S, Çiçin İ, Yörük Y. Onkoloji hastalarında göğüs duvarı yerleşimli santral venöz kateter uygulamaları, tek merkez deneyimi. 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Belek, Antalya, 9-22 Haziran Karamustafaoğlu YA, Yavaşman İ, Tarladaçalışır T, Yanık F, Yörük Y. Prostat Kanserinde supraklaviküler lenf nodu metastazı. 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya,Belek, 9-22 Haziran Reyhan G, Karamustafaoğlu YA, Albayrak İY, Mammedov R, Yörük Y. Entübasyon sonrası erken ve geç trakeal komplikasyonlar. Toraks derneği 2. yıllık kongresi, Kemer, Antalya 8-2 Nisan

19 33. Koçal S, Karamustafaoğlu YA,Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Künt travmalarda diyafragma rüptürü. Toraks derneği 2. yıllık kongresi, Kemer, Antalya, 8-2 Nisan Tarladaçalışır T, Karamustafaoğlu YA, Albayrak İ, Mammedov R, Yörük Y. Torasik outlet sendromunda transaksiller yaklaşım. Cerrahi sonuçlarımız 5. Türk Göğüs Cerrahi kongresi, Kuşadası, Aydın,4-7 Mayıs Yağcı S, Karamustafaoğlu YA, Mammedov R, Yörük Y. Primer mediasten kitleli 58 olgunun analizi 5. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Kuşadası,Aydın, 4-7 Mayıs Karamustafaoğlu YA, Albayrak İ, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Kist hidatid komplikasyonu nedeniyle oluşan abdominoplevral fistüllerin tedavisi. 5. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, 4-7 Mayıs Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Kuzucuoğlu M, Mammedov R, Yörük Y. Mini aksiller torakotomi ile primer spontan pnömotoraksın tedavisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 3. Ulusal Kongresi, Çeşme,İzmir, 7-2 Ekim Albayrak İ, Kuzucuoğlu M, Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Yörük Y. Subkutan yerleşimli santral venöz port uygulamasının nadir bir komplikasyonu: Kataterin spontan yer değiştirmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 3. Ulusal Kongresi, Çeşme,İzmir, 7-2 Ekim Kuzucuoğlu M, Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Videotorakoskopi ile tek porttan hiperhidrozis tedavisi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 3. Ulusal Kongresi, Çeşme,İzmir, 7-2 Ekim Yağcı S, Karamustafaoğlu YA, Reyhan G, Mammedov R, Yörük Y. Özofagus leiyomiyomu iki olgu nedeniyle. Türk Toraks Derneği 3. Yıllık kongresi, İstanbul, 5-9 Mayıs Reyhan G, Karamustafaoğlu YA, Yağcı S, Mammedov R, Yörük Y. Torakofrenotomi ile karaciğer kubbe kistleri tedavisi. Tek merkez deneyimi. Türk Toraks Derneği 3. Yıllık kongresi, İstanbul, 5-9 Mayıs Ulusal bir cemiyet veya dernek tarafından, periyodik olarak, -4 yılda bir düzenlenen bilimsel hakem kurulu olan, bir kongre veya sempozyumda, 9

20 d. Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı. Çağlar T, Bedirhan MA, Karadereli T, Yörük Y, Agun K, Hacıhanefioğlu U. Diffuz plevral tutulumlu bir lenfositik lenfoma olgusu. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi.. Solunum Cilt 8, 994 say Yörük Y, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Anterior mediastinotominin tanı değeri. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi Solunum Cilt 20, İstanbul 996 say Hüseyinova G. Yörük Y, Necef T, Mehmet R. Küçük hücreli akciğer karsinomunda kemoterapi sonucunun ultrastrüktürel bulgularla karşılaştırılması. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi. Solunum Cilt 20, İstanbul 996 say Yörük Y, Çağlar T, Mehmet R, Akkuş M, Köse S. KOAH da spontan pnömotoraks. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi Solunum Cilt 20, İstanbul 996 say Yörük Y, Mehmet R, Ekim T, Yalçınkaya S. Plevra hastalıkları tanısında videotorakoskopi. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongre de sunuldu. Solunum Cilt 20, İstanbul 996 say Sunar H, Yörük Y, Köse S, Ekim T, Akkuş M, Yalçınkaya S, Mehmet R. Santral ven kateterizasyonları. VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Nisan 996, İzmir 7. Sunar H, Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Köse S, Akkuş M, Mehmet R. Derin Ven trombozu olgularında risk faktörlerinin değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Nisan 996, İzmir 8. Sunar H, Yörük Y, Yalçınkaya S, Akkuş M, Ekim T, Köse S, Mehmet R. Arteriovenöz fistül sonuçlarımız. VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Nisan 996, İzmir 9. Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Mehmet R. Pnömonektomide morbidite ve mortalite. Türkiye Solunum Araştırmalar Derneği XXIV. Kongresi, 997, İstanbul 2 0

21 0. Yörük Y, Köse S, Akkuş M, Mehmet R. Dev akciğer kist hidatikler. Türkiye Solunum Araştırmalar Derneği XXIV. Ulusal Kongresi, 08- Haziran 997, İstanbul. Sunar H., Y.Yörük, T.Ege, G.Pekindil, T.Ekim, M.Akkuş, R. Mehmet, Perkütan Translüminal Angioplasti Uygulamalarımız, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya Yörük Y, Yüksel M, Ekim T. Akut bronş obstrüksiyonunda pulmoner arter yanıtı; deneysel çalışma. II. Toraks Kongresi 6-0 Mayıs 998, Antalya 3. Yörük Y, Akkuş M, Köse S, Mamedov R. Bronş rüptürü; iki olgu sunumu. I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Bursa, Ekim., Köse S, Yörük Y, Altıay G, Mamedov R. Geç Tanı Konulmuş Bronkojenik Kist. Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi İzmir, Tabakoğlu E., Çiftçi Ş, Altıay G, Yıldırım E, Hatiboğlu O, Ekuklu G, Yörük Y. Primer Sponton Pnömotoraks Hastalarında Malondialdehid Düzeyi. Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi. İzmir, Yörük Y, Değirmenci M, Köse S, Mamedov R. Diffüz akciğer hastalığı tanısında mini torakotomi ile Akciğer biopsisi. Toraks Derneği 5.yıllık Kongresi Altıay G, Çağlar T, Ekim T, Hatipoğlu O, Pekindil G, Tabakoğlu E, Yörük Y. Akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu tutulumunun BT ile değerlendirilmesi. Toraks Derneği 5.yıllık Kongresi 27.Nisan Köse S, Yörük Y, Angın G, Mamedov M. Timus cerrahi deneyimimiz. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Köse S, Yörük Y, Angın G, Mamedov M. Variatif bir Poland Sendromu: olgu sunumu. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Yörük Y, Köse S, Öztop C, Angın G, Akciğer kanserli hastalarda özafagus bası ve fistülünün stent ile sağaltımı. II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi Konya,

22 2. Altaner S, Yörük Y, Özpuyan F, Aydın Ö, Bilgi S, Kutlu K. Mediasten lokalizasyonlu,multiple mezenşimal hematom. XVI.Ulusal Patoloji Kongresi Konya, Yörük Y, Değirmenci M, Memedov R. Spontan pnömotoraksın idaresi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Antalya, Gürcan Ş, Tuğrul HM, Yörük Y, Özer B, Oktun MT, Oktun M. Türkiyede ilk beauveria spp enfeksiyonu olgusu. XXXI. Türk Mikrobioloji Kongresi Aydın, Yörük Y, Yavaşman İ, Memedov R, Balkanlı K. Akciğer kanseri sonrası özofagus bası ve özofageotrakeal fistülün tedavisinde özofagus stent uygulamaları. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Antalya, Yörük Y, Öztop C, Memedov R, Balkanlı K. Sternum fraktüründe cerrahi yaklaşım. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, Yörük Y, Angın G,Tarladaçalışır T, Balkanlı K, Mamedov R. Tiroid karsinomunun göğüs duvarı tutulumu. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Gaziantep, Yörük Y, Angın G, Memedov R, Balkanlı K. Yatakbaşı bronkoskopi uygulamalarımız. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Yörük Y, Değirmenci M, Memedov R, Balkanlı K. Trakeobronkial laser uygulamalarımı;ilk sonuçlarımız. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Perinçek G, Hatipoğlu ON, Kökten R, Özdemir L, Yörük Y, İlgili A. Ankilozan spondilitli bir olguda invazif aspergillozis. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Yanık F, Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Akciğer kitlelerinde pozitron emisyon tomografisinin özgünlük ve duyarlılığı. 5. Torasik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 7-20 Haziran Yağcı S, Karamustafaoğlu YA, Reyhan G, Mammedov R, Yörük Y. Özofagus leiyomiyomu iki olgu nedeniyle. Türk Toraks Derneği 3. Yıllık kongresi, İstanbul, 5-9 Mayıs

23 32. Reyhan G, Karamustafaoğlu YA, Yağcı S, Mammedov R, Yörük Y. Torakofenotomi ile karaciğer kubbe kistleri tedavisi. Tek merkez deneyimi. Türk Toraks Derneği 3. Yıllık Kongresi, İstanbul, 5-9 Mayıs Kuzucuoğlu M, Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Malign plevral effüzyonlarda plöredezis başarısı. 5. Torasik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 7-20 Haziran Karamustafaoğlu YA, Yağcı S, Koçal S, Yörük Y. Onkoloji hastalarında subklavyen ve juguler implante edilebilir santral venöz portların karşılaştırılması. 5. Torasik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 7-20 Haziran Karamustafaoğlu YA, Yağcı S, Yörük Y. Plevranın soliter fibröz tümörleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Belek, Antalya,20-24 Ekim Reyhan G, Karamustafaoğlu YA, Yağcı S, Yanık F, Yörük Y. Cerrahi tedavi uygulanan 56 akciğer kist hidatid olgusu. Tek merkez deneyimi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Belek, Antalya, Ekim Koçal S, Karamustafaoğlu YA, Kuzucuoğlu M, Yörük Y. T-T3N0M0 Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde histopatolojik faktörlerin sağkalıma etkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Belek, Antalya, Ekim Karamustafaoğlu YA, Yanık F, Yörük Y. Torasik kitlelerin saptanmasında pozitron emisyon tomografisinin değeri. 6. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, 28 Nisan- Mayıs Reyhan G, Karamustafaoğlu YA, Yörük Y. Cerrahi uygulanan 60 akciğer kist hidatid olgusu yıllık deneyim. 6. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, 28 Nisan- Mayıs Torun N, Dirlik Serim B, Karamustafaoglu YA, Sarıkaya A. Talk plöredezisi sonrası bir hastada plevral metastazı taklit eden F8-FDG tutulumu. 4. PET-BT sempozyumu, Konya, 8-20 Kasım 20. C. HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK VE DİĞER ETKİNLİKLER 2 3

24 6. TÜBİTAK dizininde yer alan dergilerde b. Yayın kurulu üyeliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 5. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi c. Hakemlik. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (x 40) 2. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (x 20) 3. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (x) 4. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (x 5) 5. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (x 2) 8. Ulusal bir cemiyet veya kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda, b. Panel başkanlığı veya panelistlik. Türkiye Hastane Mütehasısları VI. Tıp Kongresi 7-2 Eylül 994, İstanbul Akciğer hastalıklarında VATS ın yeri 2. Toraks Derneği 2. Bahar Toplantısı 9-3 Nisan 997, İzmir Volüm Küçültme Cerrahisi kursunda Amfizemli hastada anestezi tekniği ve akciğer rehabilitasyonu 3. II. Trakya Ortopedi Günleri, Üst Ekstremitenin Tuzak Nöropatiler Kongresi 8 Mayıs 997, Edirne Torasik outlet sendromu 4. Trafik Kazalarında İlkyardım Kursu, 6 Aralık 997, Edirne Toraks travmaları 5. Göğüs Cerrahisi İstanbul Grubu Toplantıları Toraks Travmaları Paneli, Mayıs 2002, Edirne, Toraks Yaralanmaları 6. Türk Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003 Antalya,Toraks Travmaları Göğüs travmalarında kosta kırıkları 7. Toraks Derneği 3. Kış Okulu Ocak 2004, Ankara, Göğüs Travmaları 8. Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Günleri Ocak 2004, İstanbul, Primer göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi tedavi 9. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi Solunum 2006 Antalya Diffuz parankimal akciğer hastalıklarında tanısal yaklaşım panelinde İnvazif Girişimler 0. Pediatrik GöğüsCerrahisi Sempozyumu 2008, Kayseri Konjenital kistik adenoid malformasyon 2 4

25 . Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi 2008, Antalya Pulmoner nodüller, cerrahi 2. Türk Göğüs Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu 2009, Trabzon Trakeostomi 3. Endoskopik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu 200, Sivas Tanısal mediastinoskopi c. Oturum başkanlığı veya eş başkanlığı. II. Göğüs Cerrahisi Kongresi 2003, Konya, Neoadjuvant Kemoterapi 2. Akciğer Kanseri Derneği Akciğer Kanserinde Yeni Ufuklar Sempozyumunda Tanıda yenilikler ve karşı görüşler 3. III. Göğüs Cerrahisi Kongresi 2005 Gaziantep, Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu 4. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 2006 Antalya, poster başkanlığı Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2009, Kuşadası Tartışmalı poster başkanlığı d. Hakemlik. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 2006 Antalya, Bildiri Hakem Kurulu D. BİLİMSEL ATIFLAR 2. Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde verilen her bir atıf 98 atıf 2 5

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Adı Soyadı: Sedat ZİYADE Doğum Tarihi: 14 Nisan 1976 Derece Okul Bölüm/Program Yıl İlkokul Şehit Kamil Balkan İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Oğuzhan Ortaokulu 1987-1990 Lise Kabataş

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı: Tayfun Yücel Doğum Tarihi: 2 Ekim 1955 Unvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nuray Başsüllü Doğum Tarihi: 26 Ekim 1970 Doğum Yeri: Ereğli / Konya E-Posta: nuraybs@gmail.com Yabancı Dil: İngilizce (Mart 2007 ÜDS: 67,5) Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SONER AKBABA Doğum Tarihi: 26 NİSAN 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y.Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) Ad, Soyad : Akademik ünvanı: Mehmet Ali Yerdel Genel Cerrahi Profesörü İletişim: 0 533 2032862, 0 532 3621081, 0 212 3064777 e-posta: yerdel @ yerdel.com web: www.mehmetaliyerdel.com

Detaylı

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) :

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : 1. Konferans: Onkoplastik meme cerrahisi I. Karadeniz Meme Kanseri Sempozyumu Rize, Ekim 2007 2. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ankara,

Detaylı

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ YAYINLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1. ULUSLARARASI YAYINLAR 1- Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction.

Detaylı

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İş Ünvanı : Yunus SÖYLET : Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı : Şinasi Yavuz ÖNOL Doğum Tarih : 26/05/1948 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970 İntern Gülhane Askeri

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi : 26/09/1965 Doğum Yeri : Ankara Medeni Durumu : Evli 2 Çocuklu Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ

GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI -KADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Hasbahçeci M, Ozpek A, BaĢak F, CalıĢkan M, Ener BK, Alimoğlu O. Factors affecting mortality

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Serhan Tanju, MD. Associate Professor of Thoracic Surgery. Office:

CURRICULUM VITAE. Serhan Tanju, MD. Associate Professor of Thoracic Surgery. Office: CURRICULUM VITAE Serhan Tanju, MD Associate Professor of Thoracic Surgery Office: American Hospital,Department of Thoracic Surgery Guzelbahce Sokak, No:20, Nisantasi, 34365, Istanbul, Turkey Telephone:

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı