ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., Güler, M. Güler, M. Güler, M. Güler, M., Güler, M., M Güler, Güler, M., Güler, M., 10. Güler, M., 11. Güler, M.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., Güler, M. Güler, M. Güler, M. Güler, M., Güler, M., M Güler, Güler, M., Güler, M., 10. Güler, M., 11. Güler, M."

Transkript

1 ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., İpek, G.,Oğuş, T., Kırali, K., Kutlu, S.T., Işık, Ö.,Yakut, C. Aritmi ile Seyreden Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu Türkiye Klinikleri, Klinik Kardiyoloji Dergisi 1996; 9 (4): İpek, G., Akıncı, E., Güler, M., Eren, E., Tekümit, H., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Late Term Results of Repair of Left Ventricular Aneurysm with Endoventricular Circular Patch Plasty Technique Koşuyolu Heart Journal 1997; 2(4): Akıncı, E., Güler, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Coronary Artery Embolus Caused by Calcified Mitral Valve Disease Koşuyolu Heart Journal 1997; 2(4): Dağlar, B., Civelek, A., Akıncı, E., Güler, M., Tekümit, H., İpek, G., Gürbüz, A., Berki, T., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Surgical Treatment of Acute Aortic Dissections. Koşuyolu Heart Journal 1997; 2(4): Güler, M., Kırali, K. Dağlar, B., Akıncı, E.,Demirsoy, E., Toker, M.E., Yakut, N., Balkanay, M.,Yakut,C. Erişkin yaş aort koarktasyonu cerrahisinin hipertansiyon açısından değerlendirilmesi Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): Kırali, K., Güler, M., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N.,Gürbüz, A., Yakut, C. Koroner Arter Hastalığı İle Beraber Bulunan Karotis Arteri Katlanması ve Kıvrılması. Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): M Güler, K Kırali, Erentuğ, V., M Balkanay, A Gürbüz, Yakut, C. Behçet Hastalığında Columna Vertebralis'te Destrüksiyona Yol Açan Abdominal Aort Anevrizması ve Cerrahisi Tedavisi Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): Güler, M., Bozbuğa, N.U., Dağlar, B., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Balkanay, M., Yakut, C. Mitral Kapak Reoperasyonları: Mitral Konumda Rekonstürüksiyonlar İle Bioprotez Replasmanlarının Geç Dönem Sonuçlarının İncelenmesi. Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (4): Güler, M., Akıncı, E., Dağlar, B., Kırali, K., Eren, E., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Yakut, C. Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 6 (4): Mansuroğlu, D., Kırali, K., Güler, M., Tuncer, A.. Eren, E., Akıncı, E.,Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonlarında Red Fenomeninin Sitommünolojik Monitorizasyon Yöntemi İle İzlenmesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 6 (5): Güler, M., Kırali, K., Kutay, V., Akıncı, E., Cenal, A.R., Berki, T., Yakut, C. İntravenöz Uyuşturucu Bağımlılığı Sonucunda Aortik Kapak Endokarditine Sekonder Gelişen Paraannular Apse Ve Sinüs Valsalva Rüptürünün Cerrahi Tedavisi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (6): Erdoğan, H.B., Güler, M., Dağlar, B., Akıncı, E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Tataroğlu, C., Tuncer, A., Şişmanoğlu, M., Keleş, C.,İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö.,

2 Yakut, C. Cardiac Volume Reduction Procedures Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): Gürbüz, A., Güler, M., Tuncer, A., Kırali, K., Yakut, C. Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Oluşan Tip I Ventriküler Rüptür Onarımında Alternatif Teknik T Klin Kardiyoloji 1999; 12: Yakut, N., Kırali, K., Dağlar, B., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Gürbüz, A., Yakut, C. Konjenital Komplet perikardial agenezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7: Yakut, N., Kırali, K.,Güler, M., Dağlar, B., İpek, G., Akıncı, E.,Gürbüz, A.,Yakut,C. Radial Arterin Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Kullanımı ve Erken Dönem Sonuçları Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.1999; 7:5, Kırali, K., Yakut, N., Güler, M., Toker, M.E., Rabuş, M.B., Dağlar, B., İpek, G., Yakut, C. Kompleks form erişkin akut koarktasyonlarında lateroisthmik bypass prosedürünün uzun dönem sonuçları Damar Cerrahisi Dergisi ; 2000; 1: Güler, M., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Bozbuğa, N.U., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Homogreft ile aortik root replasmanı:koşuyolu Deneyimi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 2000;28: Rabuş, M.B., Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Eren, E., Balkanay, M., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Tip-A Akut Aort Disseksiyonunun Cerrahi Tedavisi: Erken ve Geç Dönem Sonuçları Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 2000;28: Yıldırım, T., Güler, M., Kırali, K., Ömeroğlu, S.N., Eren, E., Toker, M.E., Balkanay, M., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Aort Kökü Cerrahisinde Stentsiz Biyoprotez Kullanımı: Orta Dönem Sonuçları Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 2000;28: Toker, M.E., Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Koroner Arter Cerrahisinde Bilateral İnternal Mamaryal Arter Kullanımı: Orta Dönem Sonuçları Türkiye Klinikleri, Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2000;1: Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Yaymacı, B., Eren, E., Tekümit, H., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Surgical Management of The Patients with Rheumatic Moderate Mitral-Aortic Valve Disease Koşuyolu Heart Journal 2000;4: Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Cenal, A.R., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.. An Original and Safe Deairing Procedure During Cardiopulmonary Bypass. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: Erdoğan, H.B., Keleş, C., Bozbuğa, N.U., Güler, M., Erentuğ, V., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Gençbay, M., Yakut, C. Recurrent Obstructive Mechanical Valve Thrombosis in Mitral Position. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 55-7.

3 24. Kırali, K., Güler, M., Erentuğ, V., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Single Stage Surgical Treatment of The Congenital Supraaortic Stenosis Associated with Acquired Multible Coronary Artery Disease Koşuyolu Heart Journal 2000;4: Güler, M., Bozbuğa, N.U., Balkanay, M., Keleş, C., Toker, M.E., Tuncer, A., Akıncı, E., Yakut, C. Free-Floating Left Atrial Ball Thrombus: A Case Report Koşuyolu Heart Journal 2000;4: Kırali, K., Ardal, H., Güler, M., Güzelmeriç, F., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Dağlar, B., Akıncı, E., Balkanay, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Aort Disseksiyonu Tedavisinde Fil Hortumu Prosedürünün Kullanımı ve Klinik Sonuçları. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000; 9: Kırali, K., Güler, M., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Eren, E., Özen, Y., Dağlar, B., İpek, G., Yakut, C. Ekstremite Arterlerinin Psödoanevrizmaları ve Tedavisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000; 9: Güler, M., Ekim, H., Kırali, K., Özen, S. Ratlarda Oluşturulan Venöz Tromboziste Heparinin Antiinflamatuar Etkisi. Fleboloji Dergisi 2001; 3: Kırali, K., Güler, M., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. The Combined Medical and Surgical treatment for Active Native Valve Infective endocarditis: Ten-year Experience. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: Güler, M., Bozbuğa, N.U., Kırali, K., Eren, E., Toker, M.E., Keleş, C., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Karotis Arter Stenozunda Cerrahi Tedavi İlkeleri: Koşuyolu Deneyimi. Damar Cerrahisi Dergisi 2001;10: Güler, M., Keleş, C., Eren, E., Erşahin, S., Yakut, C. Aort Koarktasyonu Onarımında Patchplasti Sonrası Geç Dönemde Gelişen Pseudoanevrizma ve Aortobronşial Fistül. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Güler, M., Eren, E., Toker, M.E., Tuncer, A., Güzelmeriç, F., Polat, A., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C. Sol Ventrikül Disfonksiyonlu Hastalarda Koroner Bypass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: Kırali, K., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Tuncer, A., Eren, E., Toker, M.E., Erdoğan, H.B., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Göksedef, D., Güler, M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Koçak, T., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut,C. Kalp Transplantasyonunda 12 Yıllık Koşuyolu Deneyimi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Kırali, K., Güler, M., Ekim, H., Kutay, V., Demirbağ, R., Koçak, T., Turan, F., Yakut, C. Yeni Bir Kalp Merkezi: Van Yüksek İhtisas Hastanesi. İlk Sonuçlar. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Bozbuğa, N. U., Yaymacı, B., Kırali, K., Güler, M., Erentuğ, V., Gezer, S., Antal, A., Akıncı, E., Şahinoğlu, K., Yakut, C. Femoral Arterin Lateral Sirkumfleks Dalının Potansiyel Bir Arteryel Greft Olarak Morfometrik Özellikleri. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Güler, F., Koçak, T., Güzelmeriç, F., Oğuş, H., Güler, M., Sevinç, M., Yakut, Ç.

4 Koroner Revaskülarizasyon Operasyonlarında Sevofluran ın Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi. Anestezi Dergisi 2002;10: Güler, M., Mansuroğlu,D.,Tekümit, H., Erentuğ, V.,Akıncı, Yakut, C. Sağ Arkus Aortaya Eşlik Eden Aberan Sol Subklavian Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2003;12(1): Mansuroğlu D, Uzun K, Güler M, Ömeroğlu SN, Ömer Işık Ö, Cevat Yakut C, Canlı Semilunar Kapaklar İle Mitral Kapak Replasman Deneğimi, Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cer. Bülteni Eren E, Kırali K, Güler M, Yakut C Kalp Transplantasyonunda Verici Kalp Prezervasyonu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004;12: Eren E, Güler M, Ömeroğlu SN, Göksedef D, Alp M, Yakut C Ailevi Restriktif Kardiyomiyopatili Hastada Ortotopik Kalp Transplantasyonu: Olgu Sunumu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004;12: Erentug V, Bozbuga N, Polat A, Göksedef D,Kırali K,Güler M, Balkanay M, İpek G, Akıncı E, Alp Mete, Yakut C. Acil Miyokardiyal Cerrahi Revaskülarizasyon Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12: Erdoğan HB, Mansuroğlu D, Rabuş MB, Kırali K, Güler M, Yakut C. Sol Torakotomi ile Kombine Koroner Arter Bypass Sol Pnomonektomi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2005;13: Erdoğan HB, Göksedef D, Erentuğ V, Rabuş MB, Ulusoy NB, Güler M, Yakut C. The Treatment of The Aortic Root Abcess Leading to Fistula and Pseudoaneurysm Formation After Aortic Valve Replacement Utilizing The Bentall Technique. Koşuyolu Heart Journal 44. Erentuğ V, Sareyüpoğlu B, Göksedef D, Kırali K, Güler M, İpek G, Akıncı E, Yakut C Bayan Hastalarda Sağ Anterior Torakotomi İle Atriyal Septal Defekt Onarımı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13: Güler M, Uzun K, Eren E, Toker ME, Kaya E, Göksedef D, Yakut C Nativ Valv Endokarditli Hastada Antibiotic-Preserved Homogreftler ile Aort Kökü ve Mitral Valv Replasmanı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13: Güler M, Toker ME, Eren E, Özdemir A, Yakut C. Pulmoner hipertansiyona yol açan anormal yerleşimli perikardial kist. Toraks Dergisi. Yayına kabul edildi. 47. Balkanay M, Eren E, Kaya E, Toker ME, Güler M, Yakut C. Yirmi Üç Yaşındaki Erkek Olguda Tip II Aortopulmoner Pencere İle Birlikte Ventriküler Septal Defekt. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Temmuz;13(3): Güler M, Toker ME, Eren E, Özdemir A, Yakut C. Pulmoner Hipertansiyona Yol Açan Anormal Yerleşimli Perikardial Kist. Toraks Dergisi 2006 Aralık, Cilt 7, Sayı 3, Orhun H, Gürkan V, Sever G, Burç H, Berkel T, Güler M, Yakut C. Kalp nakli sonrası gelişen femur başı avasküler nekrozu için total kalça artroplastisi: İki olgu sunumu. Joint Dis Rel Surg 2006;17(3): Bitigen A, Mutlu B, Tigen K, Erkol A, Güler M. Penetran kardiyak travma sonrası oluşan ventriküler septal defekt ve mitral kapak regürjitasyonu: Olgu sunumu Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(1):58-60 ULUSLARARASI YAYINLAR: 1. Akıncı, E., Değertekin, M., Güler, M., Dağlar, B., Bozbuğa, N.U., Berki, T., Yakut, C Less Invasive Approaches for Closed Mitral Commissurotomy.

5 European Journal of Cardiothoracic Surgery 1998; 14: Akıncı, E., Güler, M., Bozbuğa, N.U., Kutay, V., Dağlar, B. and Yakut, C. Complete Arterial Revascularization in Tripple-Vessel Coronary Disease Cor Europaeum 1999; 8: Kırali, K., Yakut, N., Güler, M., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Gürbüz, A., Yakut, C. Surgical treatment of Siblings with Marfan Syndrome Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 1999; 7: Güler, M., Balkanay, M., Tataroğlu, C., Güzelmeriç, F., Işık, Ö., Yakut, C. Simultaneous Surgical Intervention to Coronary Artery Disease, Peripharal Arterial Disease and Superior Mesenteric Artery Stenosis J Cardiovasc Surg 1999; 40: Kırali, K., Güler, M., Dağlar, B., İpek, G., Balkanay, M., Akıncı, E., Gürbüz, A., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.Videothoracoscopic Internal Mammary Artery Harvest For Coronary Bypass. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 1999;7: Dağlar, B., Bozbuğa, N.U., Işık, Ö., Akıncı, E., Eren, E., Güler, M., Toker, M.E., Ömeroğlu, S.N., Yakut, C. Videothoracoscope assisted cardiothoracic surgery Cor Europaneum 1999; 7: Ömeroğlu, S.N., Kırali, K., Güler, M., Toker, M.E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.Mid-term Angiographic Assessment of coronary Artery Bypass Grafting without Cardiopulmonary Bypass Ann Thorac Surg 2000;70: Güler, M., Kırali, K., Toker, M.E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Yakut, C. The Comparison of Different CABG Methods in Randomized Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Ann Thorac Surg 2001;71: Kırali, K., Güler, M., Tuncer, A., Dağlar, B., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.15-Year Clinical Experience with the BIOCOR Porcine bioprostheses in the Mitral Position Ann Thorac Surg 2001;71: Keleş, C., Bozbuğa, N.U., Şişmanoğlu, M., Güler, M., Erdoğan, H.B., Akıncı, E., Yakut, C. Surgical Treatment of Brucella Endocarditis Ann Thorac Surg 2001;71: Erdoğan, H.B., İpek, G., Kırali, K., Ömeroğlu, S.N., Güler, M., Işık, Ö., Yakut, C. Volume Reduction Procedures in Giant Left Atrium. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2001;9: İpek G, Ömeroğlu SN, Ardal H, Mansuroğlu D, Kayalar N, Şişmanoğlu M, Güler M, Dağlar B, Yakut C Surgery For Chronic Total Occlusion Of The Left Main Coronary Artery -The Myocardial Preservation. Journal of Cardiac Surgery 2005;20: Balkanay M, Eren E, Keles C, Toker ME, Guler M. Double-patch repair of postinfarction ventricular septal defect. Tex Heart Inst J. 2005;32(1):43-6.

6 15. Şişmanoğlu M, Ömeroğlu SN, Mansuroğlu D, Ardal H, Erentuğ V, Kaya E, Güler M, İpek G, Yakut C. Coronary artery disease and coronary artery bypass grafting in Behçet Disease. Journal of Cardiac Surgery 2005;20: Mansuroglu D, Omeroglu SN, Kaya E, Kirali K, Şişmanoglu M, Mataraci I, Güler M, Ipek G, Yakut C. Does Mediastinitis Affect the graft Patency. Journal of Cardiac Surgery 2005;20: Balkanay M, Eren E, Akbayrak H, Toker ME, Güler M and Yakut C. A case of Tetralogy of Fallot in Mirror-image Dextrocardia and Total Situs Inversus. The Cardiology 2005;1: İpek G, Erentuğ V, Bozbuğa N, Polat A, Güler M, Kırali K, Peker Ö, Balkanay M, Akıncı E, Alp M, Yakut C:Surgical management of Cardiac Myxoma.Journal of Cardiac Surgery 20: , Eren E, Keleş C, Toker M.E, Erşahin S, Erentuğ V, Güler M, İpek G, Akıncı E, Balkanay M, Yakut C :Surgical Treatment of Aortobronchial and aortoesophageal Fistulae due to Thoracic Aortic Aneurysm.Tex.Heart Inst J. 32 (3) :522-8, Eren E, Balkanay M, Toker ME, Tuncer A, Anasiz H, Guler M, Daglar B, Ipek G, Akinci E, Alp M, Yakut C. Simultaneous Carotid Endarterectomy and Coronary Revascularization is Safe Using Either On-Pump or Off-Pump Technique. Int Heart J Sep;46(5): Toker ME, Eren E, Akbayrak H, Numan F, Guler M, Balkanay M, Yakut C. Combined approach to a peripheral congenital arteriovenous malformation: surgery and embolization. Heart Vessels Mar;21(2): Güler M, Eren E, Toker ME, Erentuğ V, Yakut C. Surgical treatment of mitral valve abscess with vegetations due to endocarditis Anadolu Kardiyol Derg Dec;5(4): Eren E, Balkanay M, Toker ME, Ozkaynak B, Keles C, Guler M, Yakut C. Pedicled right internal mammary artery for reoperative off-pump revascularization of left anterior descending coronary artery. Tex Heart Inst J. 2006;33(2): Kirma C, Izgi A, Yakut C, Guler M, Can M, Zemheri E. Primary left ventricular angiomatosis. Int Heart J May;47(3): Toker ME, Eren E, Balkanay M, Kirali K, Yanartas M, Caliskan A, Guler M, Yakut C. Multivariate analysis for operative mortality in obstructive prosthetic valve dysfunction due to pannus and thrombus formation. Int Heart J Mar;47(2):

7 26. Erdogan HB, Kayalar N, Ardal H, Omeroglu SN, Kirali K, Guler M, Akinci E, Yakut C. Risk factors for requirement of permanent pacemaker implantation after aortic valve replacement. J Card Surg May-Jun;21(3):211-5; discussion Erentug V, Polat A, Bozbuga NU, Polat E, Erdogan HB, Kirali K, Guler M, Akinci E, Yakut C. Cardiovascular reoperations in Marfan syndrome. J Card Surg Sep- Oct;21(5): Eren E, Bozbuga N, Toker ME, Keles C, Rabus MB, Yildirim O, Guler M, Balkanay M, Isik O, Yakut C. Surgical treatment of post-infarction left ventricular pseudoaneurysm: a two decade experience. Tex Heart Inst J. 2007;34(1): Eren E, Toker ME, Tunçer A, Keles C, Erdogan HB, Anasiz H, Güler M, Balkanay M, Ipek G, Alp M, Yakut C. Surgical management of coronary malperfusion due to type a aortic dissection. J Card Surg Jan-Feb;22(1): Güler M, Toker M,E, Eren E, Anasız H, Balkanay M, Yakut C. Supracommissural Aortic Replacement: A Reliable Option for Acute and Chronic Aortic Type A Dissection. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(4): ULUSAL KONGRELER: 1. Işık, Ö., Balkanay, M., Gürbüz, A.,İpek, G., Akıncı, E., Akbaş, H., Güler, M., Ergüney, M.,Yakut,C. İntratorasik Aort Anevrizma ve Disseksiyonlarında Cerrahi Tedavi: 9 Yıllık Deneyim. VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi 1994 İSTANBUL 2. Yakut, C., Balkanay, M., Başaran, Y., Güler, M. İnterventriküler septum infiltrasyonu ile seyreden bir sağ ventrikül fibrosarkomu olgusu III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1994 Kuşadası AYDIN 3. Balkanay, M., Güler, M., Başaran, Y., Yakut, C. İnterventriküler septuma rüptüre olan sinüs valsalva anevrizması ve cerrahi tedavisi III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1994 Kuşadası AYDIN 4. Güler, M., Akıncı, E., Mansuroğlu, D., Koçak, T., Zengin, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut,C. Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd Kan Kardiopleji Uygulaması III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1994 Kuşadası AYDIN 5. Erdoğan, H.B.., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Koçak, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. İntraoperatif Myokard Korumada Ulaşılan En İdeal Yöntem: İzotermik Devamlı Retrograd Kan Kardioplejisi XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1995 İSTANBUL 6. Güler, M., Mansuroğlu, D., Nurözler, F., H. Yener, Koçak, T., Berki, T., Işık, Ö., Yakut,C. Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı İzotermik Retrograd Kan

8 Kardiyoplejisi Uygulaması XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1995 İSTANBUL 7. Tataroğlu, C., Zengin, M., Tuncer, A., Güler, M., Işık, Ö., Yakut, C. Dissekan Dessendan Aort Anevrizmasının Greft İnterpozisyonu ile Onarılmasında Proksimale ve Distale Elephant Trunk Uygulaması IV. Ulusal Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi 1996 Marmaris / MUĞLA 8. Mansuroğlu, D., Erdoğan, H.B.., Keleş, C., Tekümit, H., Cenal, A.R., Tataroğlu, C., Kutlu, S.T., İpek, G., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Demirsoy, E.,Gürbüz, A., Berki, T., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.. Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler: Koşuyolu Deneyimi XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1997 İZMİR 9. Tekümit, H., Eren, E., Arbatlı, H., Ömeroğlu, S.N., Yakut, N., Erdoğan, H.B.., Cenal, A.R., Ardal, H., Akıncı, E., Dağlar, B., İpek, G., Akbaş, H., Güler, M., Kırali, K., Tataroğlu, C., Keleş, C., Mansuroğlu, D., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.. Kalp Transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1997 İZMİR 10. Kırali, K., İpek, G., Dağlar, B., Akıncı, E., Güler, M., Zengin, M., Rabuş, M.B., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.. Atan Kalpte Minitorakotomi Yolu İle Minimal İnvaziv Koroner Arter Bypass Cerrahisi XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İZMİR 11. Mansuroğlu, D., Akıncı, E., Eren, E., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Gürbüz, A., Berki, T., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Aort Kökü Homogreft Replasman Sonuçları IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi1998 Belek/ANTALYA 12. Tataroğlu, C., Güler, M., Eren, E., Balkanay, M., Yakut, C. Koroner Arter Hastalığı, Periferik Arter Hastalığı ve Arteria Mezenterika Superior Stenozunun Aynı Seansta Cerrahi Tedavisi IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 1998 Belek/ANTALYA 13. Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi 1998 Belek/ANTALYA 14. Cenal, A.R., Akıncı, E., Tekümit, H., Keleş, C., Güler, M., Dağlar, B., Berki, T., Gürbüz, A., Yakut, C. Mitral Kapak Cerrahisi Sonrası Sol Atrium ve Protez Kapak Trombüs Sıklığı ve Bunun Önlenmesinde Erken Heparinizasyon 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998 Belek / ANTALYA 15. Ömeroğlu, S.N., İpek, G., Güler, M., Dağlar, B.,Gezer, S., Gürbüz, A.,Balkanay, M., Berki, T.,Yakut,C Abdominal Aort Anevrizmalarında Klinik Deneyimimiz 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA 16. Keleş, C., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisinde Koşuyolu Deneyimi 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998 Belek / ANTALYA 17. Akıncı, E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Demirağ, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Ö Işık, Yakut, C. Mitral Kapak Reoperasyonları: Mitral Rekonstrüksiyonlar İle Mitral Bioprotezlerin Geç Dönem Sonuçlarının İrdelenmesi; Koşuyolu Deneyimi5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998 Belek / ANTALYA

9 18. Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA 19. Akıncı, E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Romatizmal Aort Kapak Hastalıklarında Aortik Valvuloplasti: Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Deneyimi 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA 20. Toker, M.E., Güler, M., Akıncı, E., Tekümit, H., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Eşlik Eden Olgularda CABG Prosedürlerinin Karşılaştırılması 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA 21. Kutay, V., Güler, M., Şişmanoğlu, M., Akıncı, E., Rabuş, M.B., Berki, T., Yakut, C. İntravenoz Uyuşturucu Bağımlılığı Sonucu Gelişen Aortik Kapak Endokarditinin Komplikasyonu Periannuler Abse ve Sinus Valsalva Rüptürünün Cerrahi Tedavisi 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA 22. Eren, E., Akıncı, E., Güler, M., Tekümit, H., İ.Uyar, Balkanay, M., Yakut, C. Koroner Arter Cerrahisinde Eşzamanlı Antegrad ve Retrograd Devamlı İzotermik Kan Kardioplejisi Uygulaması 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA 23. Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonlarında Koşuyolu Deneyimi Transplantasyon Dernekleri Ulusal Kongresi 1998 ANTALYA 24. Tuncer, A., Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Dağlar, B., Güler, M., Balkanay, M., Gürbüz, A., Yakut, C. Kalp Trasplantasyonu Sonrası Aspergillus Flavus'a Bağlı Akciğer Absesi ve Tedavisi: Olgu Sunumu Transplantasyon Dernekleri Ulusal Kongresi ANTALYA 25. Rabuş, M.B., Dağlar, B., Kırali, K., Akıncı, E., Güler, M., Balkanay, M., Gürbüz, A., Işık, Ö., Berki, T., Yakut, C. Akut Aort Diseksiyonu Cerrahi Tedavisinin Erken ve Uzun DönemSonuçları XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR 26. Toker, M.E., Kırali, K., Dağlar, B., Güler, M., Mansuroğlu, D., Akıncı, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Yakut, C. Koroner Arterin Bypass Cerrahisinde Bilateral İnternal Mammarian Arter Kullanımı: Orta Dönem Sonuçların İncelenmesi XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR 27. Ömeroğlu, S.N., Güler, M., Akıncı, E., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Mansuroğlu, D., Gürbüz, A., Berki, T., Balkanay, M., Yakut, C. Atan Kalpte Koroner Revaskülarizasyon Cerrahisinin Postoperatif Orta Dönem Anjiografik Değerlendirilmesi XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR 28. Yıldırım, T., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Mansuroğlu, D., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C. Aort Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde Stentsiz Biyoprotez Kullanımının Erken

10 Dönem Sonuçları XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR 29. Kırali, K., Mansuroğlu, D., Yaymacı, B., Güler, M., Dağlar, B., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Yakut, C. MVR Sonrası Gelişen Paravalvular Leak Takibinde Sol Atrium Genişlemesinin Yeri XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR 30. Güler, M., Kırali, K., Keleş, C., Bozbuğa, N.U., Kaya, E., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Karotis Arter Lezyonlarında Cerrahi Tedavi Uygulamaları Koşuyolu Deneyimi X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2000 ANTALYA 31. Kırali, K., Güler, M., Ardal, H., Keleş, C., Kutay, V., Uyar, İ., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Abdominal Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2000 ANTALYA 32. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Uzun, K., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Aortanın Major Dallarına Ait arteriovenöz Fistüllerin Cerrahi Tedavisi Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2000 ANTALYA 33. Kırali, K., Mansuroğlu, D., Yaymacı, B., Uyar, İ., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Akdemir, R., Şişmanoğlu, M., Bozbuğa, N.U., Tuncer, A., Antal, A.,Cenal, A.R., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Dar Aort Kökü Olgularında Aortik Root Genişletmesinin Geç Dönem Sonuçları XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi2000 Antalya 34. Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Keleş, C., Tekümit, H., Tuncer, A., Mataracı, İ., Dağlar, B., Balknay, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Akıncı, E., Yakut, C. İleri sol ventrikül disfonksiyonunda revaskülarizasyon stratejileri XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya 35. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Toker, M.E., M, Şişmanoğlu, Nurözler, F., Cenal, A.R., Ardal, H., Gezer, S., Akbayrak, H., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Koroner Re-Revaskülarizasyon XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya 36. Bozbuğa, N.U., Akarun, L., Güler, M., Keleş, C., Akıncı, E., Şahinoğlu, K., Yakut,C. Sol ventrikül anatomisinin incelenmesinde yeni bir yöntem: Matematik modelleme XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya 37. Kırali, K., Rabuş, M.B., Güler, M., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Keleş, C., Şişmanoğlu, M., Erdoğan, H.B.., Ardal, H., Erşahin, S., Özen, Y., Kayalar, N., Akıncı, E., Balkanay, M., Dağlar, B., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Ebstein Anomalisinin Rekonstruktif Cerrahi Tedavisi XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya 38. Güler, M., Bozbuğa, N.U., Kırali, K., Değertekin, M., Keleş, C., Akıncı, E., Yakut,C. Minimal İnvaziv Mitral Kapak Cerrahisi - TEE Kılavuzluğu İle Kapalı Mitral Komissurotomi Orta Dönem Sonuçları XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya 39. Kırali, K., Güler, M., Tuncer, A., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E.,, Eren, E., Uyar, İ., Uzun, K., Kaya, E., D. Göksedef, Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Klasik Modifiye Bentall De Bono Tekniği İle Yeni Modifikasyonu Etekli Yönteminin Karşılaştırılması XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya

11 40. Akıncı, E., Güler, M., Bozbuğa, N.U. U., Keleş, C., Yakut, N., Tekümit, H., Balkanay, M., İpek, G., Yakut, C. Koroner cerrahisinde arteriyel greft seçiminde alternatif bir yöntem: Sequential radial arter kullanımı XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya 41. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Tuncer, A., Uzun, K., Antal, A., Mataracı, İ., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Aortanın Majör Dallarına Ait Arterio-Venöz Fistüllerin Cerrahi Tedavisi 42. Akıncı, E., Yakut, N., Güler, M., Bozbuğa, N.U., Tekümit, H., Keleş, C., Balkanay, M., İpek, G., Yakut, C. Koroner Cerrahisinde Arteriyel Greft Seçiminde Alternatif Bir Yöntem: Sequential Radiyal Arter Kullanımı 43. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E., Cenal, A.R., Kayalar, N., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Arkus Aorta Diseksiyonlarinin Cerrahisinde RCP Eşliğinde Uygulanan Elefant Trank Tekniğinin Erken Ve Uzun Dönem Moraliteye Etkisi 44. Ardal, H., Kırali, K., Güler, M., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Ömeroğlu, S.N., Şişmanoğlu, M., Keleş, C., Kaya, E., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G.,, Ö Işık, Yakut, C. Elephant Trunk"Tekniği İle Onarım Yapılan Aort Disseksiyonlarının Uzun Dönem Sonuçları 45. Kırali, K., Tuncer, A., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E., Uyar, İ., Göksedef, D., Şişmanoğlu, M., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Klasik Modifiye Bentall De Bono Tekniği İle Yeni Modifikasyonu Etekli Yönteminin Karşılaştırılması 46. Akıncı, E., Kutay, V., Güler, M., Bozbuğa, N.U. U., Keleş, C., M. Toker, Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Yakut, C. Koroner Bypass Cerrahisinde Octopus Stabilizatör Yardımı İle Tam Revaskülarizasyon 47. Güler, M., Bozbuğa, N.U. U., Keleş, C., Tekümit, H., Tuncer, A., Mataracı, İ.. Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Akıncı, E., Yakut, C. İleri Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon Stratejileri 48. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Toker, M.E., Şişmanoğlu, M., Ardal, H., Uyar, İ., Akbayrak, H., Balkanay, M., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Koroner Re-Revaskülarizasyon 49. Keleş, C., Bozbuğa, N.U., Güler, M., Akıncı, E., Dağlar, B., Balkanay, M., Yakut,C. Septal-Süperior Yaklaşım İle Mitral Kapak Cerrahisi

12 50. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Göksedef, D., Dağlar, B., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. İzole Mikst Mitral Kapak Hastalığının Tedavisinde Posterior Leafletin Perikardial Yama İle Genişletilmesinin Orta Dönem Sonuçları 51. Güler, M., Kırali, K., Toker, M.E., Eren, E., Erdoğan, H.B., Bozbuğa, N.U., Kutay, V., Kaya, E., Erşahin, S., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Karotis Arter Lezyonlarinda Cerrahi Tedavi Uygulamaları, Koşuyolu Deneyimi 52. Kırali, K., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Güler, M., Kaya, E., Rabuş, M.B., Şişmanoğlu, M., Erdoğan, H.B., Gezer, S., Mataracı, İ., Göksedef, D., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Modifiye Fontan Prosedürlerinin (Sağ Kalp Bypass Girişimleri) Uzun Dönem Sonuçları 53. Kırali, K., Güler, M., Ardal, H., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E., Gezer, S., H. Akkaya, G. Elevli, Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Abdominal Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları 54. Kırali, K., Mansuroğlu, D., Yaymacı, B., Güler, M., Uyar, İ., Ömeroğlu, S.N., Akdemir, R., Erentuğ, V., Bozbuğa, N.U., Tuncer, A., Antal, A., Cenal, A.R., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Dar Aort Kökü Olgularında Aortik Root Genişletmesinin Geç Dönem Sonuçları 55. Güler, M., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Rabuş, M.B., Özen, Y., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Ekstremite Arterlerinin Psödoanevrizmalari Ve Tedavisi 56. Mansuroğlu, D., Kırali, K., Uyar, İ., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Erdoğan, H.B.., Rabuş, M.B., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Subklaviyan Arterin Koroner Arter İle Kombine Revaskülarizasyonu 57. Kırali, K., Güler, M., Eren, E., Ömeroğlu, S.N., Tuncer, A., Toker, M.E., Cenal, A.R., Erdoğan, H.B., Tekümit, H., Keleş, C., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Bozbuğa, N.U., Şişmanoğlu, M., Büyükbayrak, F., Dağlar, B., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonunda 11 yıllık Koşuyolu Deneyimi Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul 58. Güler, M., Kırali, K., Eren, E., Ömeroğlu, S.N., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Berki, T., Dağlar, B., Balkanay, M., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonu Sırasında Elde Edilen Aortik ve Pulmoner Homogreftlerin Değerlendirilmesi Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul 59. Mansuroğlu, D., Kırali, K., Güler, M., Eren, E., Cenal, A.R., Dağlar, B., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.Akut Rejeksiyon Tanı ve Takibinde Sitoimmünolojik Monitorizasyon Yöntemi Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul 60. Tuncer, A., Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Tekümit, H., Keleş, C., Dağlar, B., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Red Fenomeninin İzlenmesinde noninvaziv Yöntemler ve Ekokardiyografinin Yeri Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul

13 61. Kırali, K., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Mansuroğlu, D., Erkanlı, K., Ökten, M., Güler, M., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Marfan Sendromunda Aort Girişimleri: 15 Yıllık Deneyim. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 62. Güler, M., Kutay, V., Eren, E., Kırali, K., Tekümit, H., Kaya E., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Myokardiyal Korumada Adenozin Etkinliğinin Araştırılması. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 63. Güler, M., Kırali, K., Eren, E., Ömeroğlu S., Şişmanoğlu, M., Erşahin S., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Sol Ventrikül Disfonksiyonlu Hastalarda CABG Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 64. Balkanay, M., Eren, E., Toker, M.E., Keleş, C., Tuncer, A., Erentuğ, V., Antal, A., Mert, B., Güler, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C. İzole LAD Revaskülarizasyonunda Maliyet Analizi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 65. Güler, M., Toker, M.E., Eren, E., Tekümit, H., Ömeroğlu S., Sarıeyüboğlu, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C. Koroner Arter Cerrahisinde İnkomplet Revaskülarizasyon. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 66. Toker, M.E., Güler, M., Eren, E., Kırali, K., Cenal, A.R., Ulular, Ö., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C. Koroner Arter Cerrahisinde RIMA nın Sağ ve Sol Koroner Arter Sisteminde Kullanımı. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 67. Mansuroğlu, D., Ömeroğlu S., Kırali, K., Erentuğ, V., Tuncer, A., Uzun, K., Polat, A., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Balkanay, M., İpek, G., Işık Ö., Yakut, C. Aort Kökü Replasmanında Etekli Yöntemin 5 Yıllık Sonuçları. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 68. Kırali, K., Erdoğan, H.B., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu S., Güler, M., Toker, M.E., Özen, Y., Bal, E., Dağlar, B., İpek, G., Akıncı, E., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık Ö., Yakut, C. Konjenital VSD nin Cerrahi Tedavisi: 15 Yıllık Deneyim. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR. 69. Ömeroğlu S., Mansuroğlu, D., Antal, A., Göksedef, D., Kırali, K., Güler, M., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C. Aort Koarktasyonu ve Geç Dönem Gelişen Komplikasyonlarının Tamiri. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA. 70. Ardal, H., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Mataracı, İ., Kırali, K., Güler,M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Abdominal Aort Anevrizmasında Koroner Arter Hastalığı Varlığının Etkisi. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA. 71. Toker, M.E., Ömeroğlu S., Eren, E., Erşahin, S., Kırali, K., Güler,M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Karotis Cerrahisinde Cerrahi Yöntemleri ve Kardiyak Risk Faktörlerinin Yeri. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA.

14 72. Rabuş, M.B., Tuncer, A., Uyar, İ., Kayalar, N., Kırali, K., Güler, M., Akıncı, E., İpek, G., Balkanay, M., Yakut, C. İntraaortik Balon Pompasının İskemik Komplikasyonları: 18 Yıllık Deneyim. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA. 73. Erentuğ, V., Ardal, H., Taş, S., Akbayrak, H., Sareyyüpoğlu, B., Kırali, K., Güler, M., İpek, G., Balkanay, M., Akıncı, E., Yakut, C. Kardiyak Kateterizasyona Bağlı Cerrahi Yöntemle tedavi Edilen Periferik Vasküler Yaralanmalar. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA. 74. S.N.Ömeroğlu, M,B,Rabuş, S.Gezer, V.Erentuğ, E.kaya, E.Bal, K.Kırali, M.Güler, M.Balkanay, G.İpek, M. Alp, C.Yakut Romatolojik hastalıklarda kardiyovasküler tutulum, XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya 75. S.N.Ömeroğlu, D.Mansuroğlu, M.E.Toker, V.Erentuğ, A.Antal, S.Erşahin, B.Özkaynak, K.Kırali, M.Güler, M.Alp, M.Balkanay, E. Akıncı, G.İpek, C.Yakut İleri obezitenin koroner bypass operasyonuna etkisi XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya 76. V.Erentuğ, E.Eren, C.Keleş, N.U.Bozubağa, G.Elevli, D.Göksedef, E.Yayla, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, C.Yakut Acil koroner bypass cerrahisi XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya 77. M.E.Toker, D. Mansuroğlu, M.B.Rabuş, Y.Özen, D.Göksedef, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Erişkinlerde Fallot tetralojisi total korreksiyon operasyonları 78. D.Mansuroğlu, H.Ardal, F. Büyükbayrak, A.Polat, E.Öğredik, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Abdominal aort anevrizmalarına eşlik eden iliak arter anevrizma onarımları 79. V.Erentuğ, M.E. Toker, E.Eren, K.Uzun, B.Mert, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Intraaortik Balon pompasının iskemik komplikasyonları: 18 yıllık deneyim 80. H.B.Erdoğan, C.Keleş, M.Şişmanoğlu, B.Özkaynak, B.Kıran, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Kardiak kateterizasyona bağlı cerrahi yöntemle tedavi edilen periferik vasküler yaralanmalar 81. V.Erentuğ, M.E.Toker, M.B.Rabuş, H.Akbayrak, Y.Özen, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Abdominal aort anevrizmasında koroner arter hastalığı varlığının etkisi 82. M.E.Toker, A.Tuncer, N.U.Bozbuğa, S.Erşahin, B.Sareyyüpoğlu, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Aort koarktasyonu ve geç dönem gelişen komplikasyonlarının tamiri

15 83. A.Tuncer, V.Erentuğ, H.Ardal, İ.Mataracı, N.Kayalar, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Etekli kompozit greft ile aort kökü replasmanının uzun dönem sonuçları 84. S.N.Ömeroğlu, H.B.erdoğan, M.B.Rabuş, N.Kayalar, A.Polat, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut İki damar hastalığında (LAD+RCA) off ve on pump girişimlerinin karşılaştırılması 85. H.B.Erdoğan, C.Keleş, M.B.Rabuş, A.Antal, K.Erkanlı, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut İleri obezitenin koroner bypass operasyonuna etkisi 86. D.Mansuroğlu, H.B.Erdoğan, M.Şişmanoğlu, H.Ardal, D.Göksedef, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Radiyal arter orta dönem sonuçları 87. S.N.Ömeroğlu, V.Erentuğ, M.E.Toker, D. Göksedef, B.Sareyyüpoğlu, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Sequantial greftlerin prognozu:radiyal ve safen ven greftlere yönelik karşılaştırma 88. D.Mansuroğlu, A.Tuncer, M.B.Rabuş, D.Göksedef, A.Antal, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Radial arter kullanımı: Tek veya birden fazla anastomoz tekniklerinin karşılaştırılması 89. M.E.Toker, A.Tuncer, M.Şişmanoğlu, H.Akbayrak, K.Uzun, S.Kutay, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut İzole LAD lezyonunda stent ve çalışan kalpte koroner bypass yöntemlerinin maliyet yönünden karşılaştırılması 90. S.N.Ömeroğlu, V.Erentuğ, A.Tuncer, E.Eren, İ.Mataracı, E.Yayla, K.Kırali, M.Güler, M.Balkanay, G.İpek, E. Akıncı, M.Alp, C.Yakut Dar aort kökü olgularında aort kök genişletmesi 91. M.B.Rabuş, V.Erentuğ, İ.Mataracı, M.Yanartaş, E.Eren, K. Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut Kardiyak kist hidatikte cerrahi tedavi 92. V.Kutay, H.Ekim, K.Kırali, M.Güler, C.Yakut. Van ve Çevre İllerde Yaşayan Koroner Arter Hastalarının Profili ve CABG Sonuçları.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi Ekim 2002 Antalya 93. Erdoğan HB, Erentuğ V, Göksedef D, Bozbuğa NU, Özen Y, Kırali K, Güler M, Balkanay M, İpek G, Akıncı E, Alp M, Yakut C. İntrakoroner stent uygulamasını takiben koroner arter bypass cerrahisi. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Erentuğ V, Bozbuğa NU, Tuncer A, Erdoğan HB, Toker ME, Eren E, Mataracı İ, Kırali K, Güler M, Balkanay M, İpek G, Alp M, Akıncı E, Işık Ö, Yakut C. Etekli Kompozit Greft il e Aort Kök Replasmanının Uzun Dönem Sonuçları. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2003.

16 95. Kaya E, Mansuroğlu D, Göksedef D, Polat A, Özkaynak B, Erentuğ V, Ömeroğlu Sn, Kırali K, Güler M, Akıncı E, İpek G, Yakut C. Koroner arter bypass cerrahisinde arteriyel greftlerin uzun dönem açıklık oranlarına etki eden faktörler. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Erentuğ V, Bozbuğa NU, Kaya E, Akbayrak H, Özen Y, Ulular Ö, Yıldırım Ö, Özdemir A, Güler M, Balkanay M, Akıncı E, Yakut C. Tüberküloz Perikarditte Cerrahi Tedavi. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Ardal H, Tuncer A, Mansuroğlu T, Keleş C, Rabuş MB, Ökten M, Güler M, Akıncı E, Yakut C. Aort valv replasmanı sonrası kalıcı pace-maker implantasyonunda risk faktörleri: 401 olgunun değerlendirilmesi. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Erentuğ V, Polat A, Göksedef D, Güler M, Kırali K, Balkanay M, İpek G, Akıncı E, Güzelmeriç F, Koçak T, Işık Ö, Yakut C. Etekli kompozit greft ile aort kök replasmanı: Uzun dönem sonuçlar. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Kırali K, Erdoğan HB, Mansuroğlu D, Tuncer A, Güler M, Balkanay M, İpek G, Yakut C. Mitral Bioprotez kapak disfonksiyonuna bağlı reoperasyon uygulanan hastalarda mortaliteyi etkileyen risk faktörlerinin analizi. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Tuncer A, Taş S, Yayla E, Erkanlı K, Sareyyüpoğlu B, Rabuş M, Mataracı İ, Eren E, Güler M, Kırali K, Balkanay M, İpek G, Zeybek R, Alp M, Yakut C. Çify Kapak Endokarditi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya 101. Sareyyüpoğlu B, Tuncer A, Eren E, Rabuş M, Ökten M, Mert B, Toker ME, Mansuroğlu D, Güler M, Balkanay M, Kırali K, Yakut C. Kalp Transplantasyonu Sonrası Uzun Dönem Hayatta Kalımı Belirleyen Risk Faktörleri. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya 102. Rabuş M, Mataracı İ, Erentuğ V, Tuncer A, Erkanlı K, Çalışkan A, Kara İ, Ömeroğlu S, Güler M, Zeybek R, Kırali K, Yakut C. Koroner Arter Bypass Greftleme ile kombine edilen kronik tip A aort diseksiyonunun Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya 103. Mataracı İ, Kıran B, Tuncer A, Rabuş M, Sareyyüpoğlu B, Mansuroğlu D, Ömeroğlu S, Güler M, Alp M, Balkanay M, Kırali K, Yakut C. Etekli Bentall; 10 Yıllık Deneyim. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya 104. Toker ME, Güler M, Eren E, Kırali K, Yanartaş M, Rabuş M, Balkanay M, Yakut C. Üç veya Daha Fazla Kardiyak Valvuler Girişim; Postoperatif Morbidite ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya 105. Kutay S, Eren E, Anasız H, Ozkaynak B, Tuncer A, Güler M, Alp M, Balkanay M, Yakut C. Surgical Results of Type A Dissection with Peripheral Vascular Malperfusion III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya Ulular Ö, Eren E, Özkaynak B, Yıldırım Ö, Ökten M, Güler M, Kırali K, Balkanay M, Yakut C. Mid-Term Patency Rates of Coronary Endarterectomies After Off-Pump CABG Surgery III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya Çevirme D, Mansuroğlu D, Güler M, Kara İ, Eren E, Kırali K, Balkanay M, Yakut C. Early and Late Neurological Complications Following Heart Transplantation Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 2007 III.

17 108. Çevirme D, Kara İ, Mansuroğlu D, Güler M, Kırali K, Yakut C. Marfan Syndrome Patient with Biventricular Pace Maker Undergoing Orthotopic Heart Transplantation and Ascending Aorta Sepere Graft Interposition. III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya Çevirme D, Kara I, Mansuroğlu D, Güler M, Saçlı H, Eren E, Yakut C. Preoperative and Operative Risk Factors Affecting Early Mortality in Cardiac Transplantation III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya M.Balkanay, M.Toker, K.Kırali, M.Güler, C.Yakut Kalp Transplantasyonu operasyonlarının 21 yıllık uzun dönem sonuçları.türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi Antalya, 2010 ULUSLARARASI KONGRELER: 1. Güler, M., Akıncı, E., Mansuroğlu, D., Işık, Ö., Yakut, C. Retrograde Cardioplegia Through the Coronary Sinus in the Surgery of L Union Medicale Balkanique Istanbul/TURKEY 1994 the Aortic Valve. 2. Erdoğan, H.B.., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Koçak, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Clinical Results in Retrograde Isothermic Blood Cardioplegia with No Antegrade Combination. VIth World Congress of the International Society of Cardiothoracic Surgeons Hiroshima / JAPAN Güler, M., Akıncı, E., Berki, T., Koçak, T., Işık, Ö., Yakut, C. Continuous Retrograde Coronary Sinus Isothermic Blood Cardioplegia with No Antegrade Combination in Aortic Valve Surgery. VIth World Congress of the International Society of Cardiothoracic Surgeons Hiroshima / JAPAN Işık, Ö., Dağlar, B., Kırali, K., Akıncı, E., Güler, M., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C.Minimal Invasive Coronary Bypass Surgery Via Minithoracotomy on the Beating Heart. World Congress of Minimal Invazive Cardiac Surgery Paris / FRANCE 1997

18 13. Yakut, C., Güler, M., Demirsoy, E., Demirağ, M., Değertekin, M., Kaymaz, C., Gençbay, M., Özkan, M., Başaran, Y. A New Surgical Approach in Patients with Mitral Stenosis: TEE Guided Closed Mitral Commissurotomy. World Congress of Minimal Invazive Cardiac Surgery Paris /FRANCE Kırali, K., Dağlar, B., Akıncı, E., Güler, M., Toker, M.E., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Minimally İnvasive Coronary Bypass Surgery Via Minithoracotomy on The Beating Heart. World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) Seventh World Congress- Progress and Future Trends Düsseldorf / GERMANY Kırali, K., Dağlar, B., Güler, M., Eren, E., Erdoğan, H.B., Tuncer, A., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.Minimal Invasive Cardiac Surgery. World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) Seventh World Congress-Progress and Future Trends Düsseldorf / GERMANY Erdoğan, H.B.., Işık, Ö., İpek, G., Akıncı, E., Güler, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C.The Early And Mid-Term Results Of Atrial Resection In Giant Left Atrium In Cardiac Surgery. World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) Seventh World Congress-Progress and Future Trends Düsseldorf / GERMANY Civelek, A., Akıncı, E., Güler, M., Kaymaz, C., Özkan, M., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. The Contributary Factors Of Left Atrial Spontaneous Echo Contrast and Thromboembolism After Surgical Treatment Of Mild To Severe Mitral Insufficiency World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) Seventh World Congress Progress and Future Trends Düsseldorf / GERMANY Değertekin, M., Tuzcu, M., Dağlar, B., Akıncı, E., Güler, M., Yakut, C. A New Surgical Approach in Patients with Mitral Stenosis: TEE Guided Closed Mitral Commissurotomy. World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) Seventh World Congress- Progress and Future Trends Düsseldorf / GERMANY Işık, Ö., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Değertekin, M., Tuzcu, M., Yakut, C. A New Surgical Approach Alternative to Percutaneous Baloon Mitral Valvotomy in Pure Mitral Stenosis: TEE Guided Closed Mitral Commissurotomy with Limited Access 11th Annual Meeting of the European Association for Cardio-Thorasic SurgeryKopenhag / DENMARK Kırali, K., Akıncı, E., Güler, M., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Minimal Invasive Coronary Bypass Surgery Via Minithoracotomy On The Beating Heart. IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology Dresden / GERMANY Işık, Ö., Yakut, C., Kırali, K., Akıncı, E., Civelek, A., Balkanay, M., Güler, M., Gürbüz, A. MICABG Via Mini-Thoracotomy On The Beating Heart: One Year Clinical Experience. 3th Utrecht MICABG Workshop Utrecht, The NETHERLANDS Akıncı, E., Bozbuğa, N.U. U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Valvuloplasty for Rheumatic Aortic Valve Disease ISCTS- The World Society of Cardio- Thoracic Surgeons VIII World Congress Texas, U.S.A Yakut, C., Işık, Ö., Akıncı, E., Güler, M., Eren, E., Mansuroğlu, D. Citoimmunologic Monitorization in Following of Rejection Phenomena After Cardiac Transplantation5 th Bulgarian-Hellenic Symposium Varna-BULGARIA 1998

19 24. Keleş, C., Akıncı E., Dağlar, B., Güler, M., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., and Yakut, C. Minimal Invasive Coronary Artery Surgery: Koşuyolu Experience Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11 th Annual Meeting Montpellier, FRANCE Akıncı, E., Bozbuga, N.U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Demirağ, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Reoperations of Mitral Valve: Late-term Result Analysis of The Reconstruction and Bioprosthetic Replacements in Mitral Position. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11 th Annual Meeting Montpellier, FRANCE Akıncı, E., Bozbuğa, N.U. U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Valvuloplasty for Rheumatic Aortic Valve Disease. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11 th Annual Meeting Montpellier, FRANCE Cenal, A.R., Dağlar, B., Akıncı, E., Tekümit, H., Keleş, C., Güler, M., Berki, T., Gürbüz, A., Yakut, C. Incidence of Left Atrial and Prosthetic Valve Trombosis After Mitral Valve Surgery and the Role of Early Heparinization for Prevention Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11 th Annual Meeting Montpellier, FRANCE Kutay, V., Güler, M., İpek, G., Dağlar, B., Şişmanoğlu, M., Rabuş, M.B., Berki, T., Yakut, C. Surgical Treatment of the Periannulary Abcess and Sinus Valsalva Aneurysm Rupture Secondary to Aortic Valve Endocarditis Due to Intravenous Drug Addiction. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11 th Annual Meeting Montpellier, FRANCE Ömeroğlu, S.N., Kırali, K., Güler, M., Bozbuğa, N.U., Dağlar, B., Akıncı, E., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C. Mid-Term Angiographic Assessment of Coronary Artery Bypass Grafting Without Cardiopulmonary Bypass. International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery's 2 nd Annual Meeting and Scientific Sessions Paris, FRANCE Kırali, K., Balkanay, M., Ömeroğlu, S.N., Rabuş, M.B., Güler, M., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.The Beneficial of off-pump Bypass Surgery in Patients with Left Ventricular Dysfunction XXIst Congress of the European Society of Cardiology Barcelona, SPAIN Dağlar, B., Bozbuğa, N.U., Akıncı, E., Ömeroğlu, S.N., Güler, M., Yıldırım,T.,Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C.Valvuloplasty for Rheumatic Aortic Valve Disease. World Symposium on Heart Valve Disease London, U.K İpek, G., Kırali, K., Yakut, N., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C. Combined Medical and Surgical Treatment for Active Native Valve Infective Endocarditis: Ten-year Review World Symposium on Heart Valve Disease London, U.K Rabuş, M.B., Kırali, K., Güler, M., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Surgical Treatment of Acute Type a Aortic Dissection: Early and Long-term Results International Society of Cardiothoracic Surgeons Standards and Concepts in Valve Surgery Vienna, AUSTRIA Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Dağlar, B., Mataracı, İ., Akıncı, E., İpek, G., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Management of Patients with Nonsevere Mitral-aortic Valve Disease. International Society of Cardiothoracic Surgeons Standards and Concepts in Valve Surgery Vienna, AUSTRIA Kırali, K., Güler, M., Mansuroğlu, D., Yaymacı, B., Ömeroğlu, S.N., Başaran, Y., Balkanay, M., Turan, F., Yakut, C. An Uncommon Complication After MVR: Paravalvular Leakage. Can Be Left

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Özgeçmiş Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan Doğum Yılı: 1978 Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru İngilizce Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Uzmanlık Kalp Damar

Detaylı

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Konjenital Bildiri Oturumu - [S-00] Supravalvüler aort stenozu ve sol koroner arter (LMCA) ostiyal darlığı birlikteliğinde

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE Ad-Soyad (Name and Surname): Mehmet Birhan YILMAZ Doğum tarihi (Date of Birth): 11 Mart, 1974 Doğum yeri (Place of Birth): Torbali/İzmir/Türkiye Medeni durum (Marital Status):

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : 16.11.1961 Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1985, Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı

Detaylı

Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*

Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* Kaan KIRALİ, Bahadır DAĞLAR, Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY Ali GÜRBÜZ, Turan BERKİ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT Koşuyolu

Detaylı

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TGKD Cilt: 10 Sayı: 4 Kasım 2006 The Turkish Journal of Invasive Cardiology TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TJIC Volume:10 Number:4

Detaylı

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Surgical treatment of postinfarction ventricular

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) Ad, Soyad : Akademik ünvanı: Mehmet Ali Yerdel Genel Cerrahi Profesörü İletişim: 0 533 2032862, 0 532 3621081, 0 212 3064777 e-posta: yerdel @ yerdel.com web: www.mehmetaliyerdel.com

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

Review of Cardiothoracic Surgery

Review of Cardiothoracic Surgery 1 TSRA Carlos M. Mery Joseph W. Turek Review of Cardiothoracic Surgery Turkish translation is made by: (Türkçeye Çevirenler): Assoc.Prof.Zeynep Eyileten,MD Anar Aliyev,MD Prof.Adnan Uysalel, MD Prof.Rüçhan

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

P-301 P-301. Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery

P-301 P-301. Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery P-0 Ciddi aort koarktasyonunun brakiyal arter yoluyla perkütan tedavisi Murat Çelik, Barış Buğan, Uygar Çağdaş Yüksel, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan, Turgay Çelik, Atila İyisoy Van Askeri Hastanesi,

Detaylı

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012 Ünvan ve Görevler S.B. Çemişgezek Sağlık Merkezi Tunceli 1988-89 S.B. Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Kl. 1989-93 S.B. Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Kl. 1993-1999 Selçuk Üniversitesi TF Kardiyoloji

Detaylı

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi #

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Belhhan AKPINAR*, Mustafa GÜDEN*, Bülent POLAT*, Ertan SAĞBAŞ*, İlhan SANİSOĞLU*, Bingür SÖNMEZ*, Cemi DEMİROĞLU** Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1971 Y. Lisans Anesteziyoloji

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 695-699 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0502 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı