GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3243412815-2633 GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 BAHAR TUNÇTAN PROFESÖR E-Posta Adresi : Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : Mersin Üniversitesi, Yenişehir Kampüsü, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji ABD, 33169, Mersin Öğrenim Durumu Doktora Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Tez adı: Sağlıklı ve Mycobacterium tuberculosis ile infekte bireylerde makrofajların nitrik oksit sentezleme yeteneklerinin biyoesey yöntemi ile belirlenmesi (1996) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Tez adı: Bazı bronkokonstriktör maddelerin etkilerinde epitelin rolü (1992) Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK PR. Görevler PROFESÖR 2006 MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 1

2 Yönetilen Tezler Yüksek Lisans ŞENOL ŞEFİKA PINAR, (2014). Talasemi ve orak hücreli anemi hastalarında demir şelatörlerinin tedaviye uyunç açısından karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Disiplinlerarası Anabilim Dalı ŞENOL ŞEFİKA PINAR, (2014). Endotoksemik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin PPAR?/?/?, c-jun, importin-?3 ve RXR? ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı BATTAL DİLEK, (2012). Mersin ilinde yaşayan bireylerdeki Bisfenol A düzeyinin belirlenmesi, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı SARI AYŞE NİHAL, (2010). Seçici Rho-Kinaz İnhibitörü Y-27632'nin periferik iskemi/ reperfüzyona bağlı uzak organ böbrek hasarı ve hedef organ iskelet kası üzerine etkisi, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı ÖZBAŞOĞLU ORÇUN, (2009). Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide talidomidin etkilerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı KORKMAZ REMİLE BELMA, (2004). Endotoksin ile oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteini ile kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mitojen ile aktive edilen kinazlar yolu ile sitozolik fosfolipaz A2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimleri arasındaki ilişkinin mekanizmalarının., Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalı 7. ÖZVEREN ELİF, (2004). G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer Doktora SARI AYŞE NİHAL, (2013). Endotoksemik sıçanlarda 20-hete analoğu 5,14-hedge'nin sistemik mir-150, mir-223 ve mir-297 düzeyleri üzerindeki etkisinin myd88/tak1/nf-kb yolu etkinliği ile ilişkilendirerek araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı CÜEZ TUBA, (2010). N-[20-Hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-Dienoil]Glisinin Endotoksin ile oluşan hipotansiyonu önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı KORKMAZ REMİLE BELMA, (2009). Endotoksemik sıçanlarda ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı Projelerde Yaptığı Görevler: H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6 H.7 H.8 H.9 H.10 H.11 H.12 Mersin İlinde Yaşayan Bireylerdeki Bisfenol-A Düzeyinin Belirlenmesi, BAP, Yönetici, Sıçanlarda zimosan ile oluşan hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması, BAP, Araştırmacı, Sıçanlarda endotoksin ile oluşan hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması, BAP, Araştırmacı, Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide NFk-B, nitrik oksit sentaz, siklooksijenaz ve poliadp-riboz sentazın rolü, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda NO oluşumundaki artmaya 20-HETE düzeylerinde azalmanın eşlik ettiği hipotansiyona COX-2 ürünlerinin katkısının araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, ADAMTS-13 eksikliğine neden olan inhibitör otoantikorların stimülasyonunda bazı tropikal viral ve paraziter etkenlerin olası rolünün araştırılması, BAP, Araştırmacı, Hepatosellüler karsinomda apoptozis mekanizması ve bazı benzimidazol türevlerinin hepatosellüler karsinom üzerine etkisi, BAP, Araştırmacı, HETE agonistinin endotoksin ile oluşan hipotansiyonu önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, BAP, Yönetici, Seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ iskelet kası ve uzak organ böbrek hasarı üzerine etkisi, BAP, Yönetici, Selektif 20-HETE agonistinin endotoksinle oluşan NO aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktiviteyi önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda ERK1/2 ve inos yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici,

3 H.13 H.14 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide talidomidin etkilerinin incelenmesi, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda MAPK1/ERK1/2 yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksinle oluşan NO aracılıklı hipotansiyona CYP450 ve COX-2 ürünlerinin katkısı, BAP, Yönetici, Endotoksinle oluşan NO aracılıklı hipotansiyonda MAPK-ERK1/2 yolunun öneminin araştırılması, BAP, Yönetici, Sitozolik fosfolipaz A2 enziminin sepsis patojenezindeki rolü ve farmakolojik inhibisyonunun öneminin araştırılması, BAP, Araştırmacı, G proteiniyle kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksinle oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteiniyle kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mapk'ler yolu ile sitozolik FLA2 ve inos enzimleri arasındaki ilişkinin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanların kardiyak, renal ve vasküler dokularında nitrik oksit sentaz, siklooksijenaz ve sitokrom P450 4A enzimleri arasındaki etkileşmelerin mekanizmasının moleküler düzeyde araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ve MEK1/ERK1/2/NF-kB yoluyla ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Yönetici, ACE inhibitörü alan hastalarda, kardiopulmoner bypass sırasında oluşan miyokardiyal hasarın IL-6, IL-8 ve TNF alfa gen polimorfizmleri ile ilişkilendirilmesi, BAP, Araştırmacı, ADE inhibisyonunun kardiyopulmoner bypass sırasında ortaya çıkan miyokardiyal hasar üzerindeki etkisinin ADE gen polimorfizmi ile ilişkilendirilmesi, BAP, Araştırmacı, Sıçanlarda septik ve septik olmayan şok modellerinde Dtk inhibisyonunun NF-kB sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Araştırmacı, Bazı endokrin bozucu kimyasalların (bisphenol A (BPA), 4-t-oktilfenol (4-t-OP) ve 4-nonilfenol (4- NP)) insan idrar örneklerinde sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC/MS/MS) yöntemi ile belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, Endotoksemik sıçanlarda 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin sistemik mir-150, mir-223 ve mir-297 düzeyleri üzerindeki etkisinin MyD88/TAK1/NF-kB yolu etkinliği ile ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz mrna ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, Üniversite-kent iş birliği eylem planı, DİĞER, Araştırmacı, TÜBİTAK araştırma projeleri proje hazırlama eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, Endotoksemik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin PPARalfa/beta/gama, c-jun, importin-alfa3 ve RXRalfa ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, İdari Görevler İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2014 MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK Bologna Koordinatörü MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2014 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bilimsel Yayınları Değerlendirme MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK Kurulu

4 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2009 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 2007 Komisyon Üyeliği 2002 Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği 2001 Rektör Danışmanı Bölüm Bşk Fakülte Kurulu üyeliği Anabilim Dalı Bşk Dekan Yrd Etik Kurul Fakülte Kurulu üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği Komisyon Üyeliği Anabilim Dalı Bşk MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Farmakoloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 Türk Farmakoloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, Klinik Araştırmalar Derneği, Üye, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Meslek İçi Eğitimler Eğitim Kadrosu, Üye, 2009 Türk Toksikoloji Derneği, Üye, American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, Üye, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği, Üye, Türk Farmakoloji Derneği, Üye, Kronobiyoloji Derneği, Üye, Mediterranean Society for Chronobiology, Üye,

5 Farmasötik Bilimler Ankara Derneği, Üye, Türk Eczacıları Birliği, Üye, Ankara Eczacı Odası, Üye, Ödüller En İyi Poster Ödülü, The 1st Central and Eastern European Conference on Sepsis, the SepsEast 2012, MACARİSTAN, 2012 En İyi Hakem Ödülü, Elsevier Yayınevi, 2011 Araştırma Ödülü, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2011 Araştırma Ödülü, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 Mansiyon Ödülü, Türk Farmakoloji Derneği, 1999 Mansiyon Ödülü, Türk Farmakoloji Derneği, 1997 Mansiyon Ödülü, Türk Farmakoloji Derneği, 1996 Dersler * Önlisans Öğrenim Dili Ders Saati İLAÇ BİLGİSİ II Türkçe 4 İLAÇ BİLGİSİ I Türkçe 4 İLAÇ BİLGİSİ I Türkçe 4 İLAÇ BİLGİSİ I Türkçe 4 Lisans FARMASÖTİK BAKIM - KLİNİK ECZACILIK I Türkçe 2 FARMAKOLOJİ UYGULAMA Türkçe 2 FARMAKOLOJİ IV Türkçe 2 FARMAKOLOJİ II Türkçe 3 ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA KALİTE GÜVENCESİ VE Türkçe 2 YASAL DÜZENLEMELER UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ Türkçe 2 SERBEST ECZACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ I Türkçe 6 ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 4 FARMAKOLOJİ II Türkçe 3 FİZYOLOJİ Türkçe 3 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK II Türkçe 3 FARMAKOLOJİ III Türkçe 2 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ Türkçe 2 FARMASÖTİK BAKIM - KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA I Türkçe 3 FARMASÖTİK BAKIM-KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA II Türkçe 3 FARMASÖTİK BAKIM-KLİNİK ECZACILIK II Türkçe 2 5

6 ECZACILIĞA GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ Türkçe 4 ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA KALİTE GÜVENCESİ VE Türkçe 2 YASAL DÜZENLEMELER FARMAKOLOJİ UYGULAMA Türkçe 2 FARMAKOTERAPİ Türkçe 2 FARMASÖTİK BAKIM - KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA I Türkçe 3 FİZYOLOJİ Türkçe 3 GENEL FARMAKOLOJİ Türkçe 2 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Türkçe 6 FARMAKOLOJİ I Türkçe 3 ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 4 FİZYOLOJİ Türkçe 3 FARMAKOLOJİ II Türkçe 3 FARMAKOLOJİ IV Türkçe 2 FARMAKOLOJİ UYGULAMA Türkçe 2 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK I Türkçe 2 MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ I Türkçe 8 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ Türkçe 2 SERBEST ECZACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ I Türkçe 6 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK I Türkçe 2 FARMAKOLOJİ IV Türkçe 2 ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA KALİTE GÜVENCESİ VE Türkçe 2 YASAL DÜZENLEMELER MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ II Türkçe 5 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK II Türkçe 2 FARMAKOTERAPİ Türkçe 2 FARMAKOLOJİ III Türkçe 2 FARMAKOLOJİ I Türkçe 3 ECZACILIĞA GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ Türkçe 4 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA II Türkçe 3 SERBEST ECZACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 Yüksek Lisans GENEL FARMAKOLOJİ Türkçe 2 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Türkçe 6 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Türkçe 6 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 RENAL SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR Türkçe 2 6

7 Doktora İLAÇ ETKİ MEKANİZMALARI Türkçe 3 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 DENEYSEL FARMAKOLOJİ I Türkçe 6 * Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1. Urhan Kucuk M, Sucu N, Sahan Firat S, Aytacoglu BN, Vezir O, Bozali C, Canacankatan N, Kul S, Tunctan B (2015). Role of ACE I/D gene polymorphisms on the effect of ramipril in inflammatory response and myocardial injury in patients undergoing coronary artery bypass grafts. European Journal of Clinical Pharmacology, 70(12), (Yayın No: ) Sari AN, Kacan M, Unsal D, Sahan Firat S, Buharalioglu CK, Vezir O, Korkmaz B, Cuez T, Canacankatan N, Sucu N, Ayaz L, Tamer Gumus L, Gorur A, Tunctan B (2014). Contribution of RhoA/Rho-kinase/MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to ischemia/reperfusion-induced oxidative/nitrosative stress and inflammation leading to distant and target organ injury in rats. European Journal of Pharmacology, 723(2), (Yayın No: ) Battal D, Cok I, Unlusayin I, Aktas A, Tunctan B (2014). Determination of urinary bisphenol A levels in a Turkish population. Environmental Monitoring and Assessment, 186(12), (Yayın No: ) 4. Sari AN, Korkmaz B, Serin M, Kacan M, Unsal D, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Manthati VL, Falck JR, Malik KU, Tunctan B (2014). Effects of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, on lipopolysaccharide-induced changes in MyD88/TAK1/IKK?/IkB-?/NF-kB pathway and circulating mir-150, mir-223, and mir-297 levels in a rat model of septic shock. Inflammation Research, 63(9), (Yayın No: ) 5. Battal D, Cok I, Unlusayin I, Tunctan B (2014). Development and validation of a LC-MS/MS method for simultaneous quantitative analysis of free and conjugated BPA in human urine. Biomedical Chromatography, 28(5), (Yayın No: ) 6. Tunctan B (2013). 20-HETE mimetics or inhibitors in the treatment of cancer patients with sepsis and septic shock. International Journals of Cancer Studies & Research, 2(1), (Yayın No: 91209) 7. Tunctan B, Korkmaz B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Cuez T, Schunck WH, Falck J, Malik KU (2013). 5,14-HEDGE, A 20-HETE mimetic, reverses hypotension and improves survival in a rodent model of septic shock: Contribution of soluble epoxide hydrolase, CYP2C23, MEK1/ERK1/2/IKKß/IkB-a/NF-kB pathway, and proinflammatory cytokine formation. Prostaglandins and Other Lipid Mediators, 102(2), (Yayın No: 91215) 8. Tunctan B, Korkmaz B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Cuez T, Schunck WH, Manthati VL, Falck JR, Malik KU (2013). Contribution of inos/sgc/pkg pathway, COX-2, CYP4A1, and gp91phox to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against vasodilation, hypotension, tachycardia, and inflammation in a rat model of septic shock. Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 33(6), (Yayın No: 91204) 9. Tunctan B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Korkmaz B, Falck J, Malik KU (2013). NS-398 reverses hypotension in endotoxemic rats: contribution of eicosanoids, NO, and peroxynitrite. Prostaglandins and Other Lipid Mediators, 104(3), (Yayın No: 91234) 10. Sahan Firat S, Canacankatan N, Korkmaz B, Yildirim H, Tamer L, Buharalioglu CK, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Tunctan B (2012). Increased Production of Nitric Oxide Mediates Selective Organ- Specific Effects of Endotoxin on Oxidative Stress. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 11(2), (Yayın No: 91228) 11. Korkmaz B, Cuez T, Buharalioglu CK, Demiryurek AT, Sahan Firat S, Sari AN, Tunctan B (2012). Contribution of MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to oxidative stress and decreased caspase-3 activity in endotoxemic rats. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 11(3), (Yayın No: 91220) 1 Tunctan B, Korkmaz B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Schunck WH, Falck JR, Malik KU (2012). A novel treatment strategy for sepsis and septic shock based on the interactions between prostanoids, nitric oxide, and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 11(2), (Yayın No: 91225) 7

8 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1 Korkmaz B, Buharalioglu K, Sahan Firat S, Cuez T, Demiryurek TA, Tunctan B (2011). Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway associated with peroxinitrite formation contributes to hypotension and vascular hyporeactivity in endotoxemic rats. Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 24(3), (Yayın No: 93858) 14. Buharalioglu CK, Korkmaz B, Cuez T, Sahan Firat S, Sari AN, Malik KU, Tunctan B (2011). Piroxicam reverses endotoxin-induced hypotension in rats: contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 109(3), (Yayın No: 93877) 15. Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Falck J, Malik KU (2010). Contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide production to the effect of selective cyclooxygenase-2 inhibitor, NS-398, on endotoxin-induced hypotension in rats. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 107(5), (Yayın No: 93849) 16. Cuez T, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Falck J, Malik KU, Tunctan B (2010). A synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, reverses endotoxin-induced hypotension via increased 20-HETE levels associated with decreased inos protein expression and... Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 106(5), (Yayın No: 93825) 17. Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2008). Prostaglandins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. Archives of Pharmacal Research, 31(7), (Yayın No: 91237) 18. Tunctan B, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Anjaiah S, Falck J, Roman RJ, Malik KU (2008). A 20-HETE agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxin-treated rats. Shock, 30(3), (Yayın No: 91241) 19. Tunctan B, Korkmaz B, Dogruer ZN, Tamer L, Atik U, Buharalioglu CK (2007). Inhibition of extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) activity reverses endotoxin-induced hypotension via decreased nitric oxide production in rats. Pharmacological Research, 56(1), (Yayın No: 93804) 20. Gunaydin B, Sancak B, Candan S, Sarimehmetoglu M, Ozcagli G, Tunctan B, Cakici I, Akcabay M (2007). Temporal variation of oxidant stress in critically ill patients. Minerva Anestesiologica, 73 (5), (Yayın No: 91258) 21. Uludag O, Tunctan B, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (2007). Twenty-four-hour variation of L- arginine/nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate pathway demonstrated by the mouse visceral pain model. Chronobiology International, 24(3), (Yayın No: 91254) 2 Korkmaz B, Ozveren E, Buharalioglu CK, Tunctan B (2006). Extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostacyclin production in rat aorta. Pharmacology, 78(3), (Yayın No: 91283) 2 Altug S, Uludag O, Tunctan B, Cakıcı I, Zengil H, Abacioglu N (2006). Biological time-dependent difference in effect of peroxynitrite demonstrated by the mouse hot plate pain model. Chronobiology International, 23(3), (Yayın No: 91289) 24. Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2006). Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 14(1), (Yayın No: 93775) 25. Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tunctan B (2006). Involvement of calcium/calmodulindependent protein kinase II to endotoxin-induced vascular hyporeactivity in rat superior mesenteric artery. Pharmacological Research, 54(3), (Yayın No: 93755) 26. Tunctan B, Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tamer L, Degirmenci U, Atik U (2006). Nitric oxide reverses endotoxin-induced inflammatory hyperalgesia via inhibition of prostacyclin production in mice. Pharmacological Research, 53(2), (Yayın No: 93742) 27. Tunctan B, Korkmaz B, Yildirim H, Tamer L, Atik U, Buharalioglu CK (2005). Increased production of nitric oxide contributes to renal oxidative stress in endotoxemic rat. American Journal of Infectious Diseases, 1(2), (Yayın No: 94965) 28. Tunctan B, Altug S (2004). The use of nitric oxide synthase inhibitors in inflammatory diseases: a novel class of anti-inflammatory agents. Current Medicinal Chemistry: Anti-Inflammatory & Anti- Allergy Agents, 3(3), (Yayın No: 95070) 29. Kiziltepe U, Tunctan B, Bastuzel Eyileten Z, Sirlak M, Arikbuku M,Tasoz R, Uysalel A, Ozyurda U (2004). Efficiency of L-arginine enriched cardioplegia and non-cardiopegic reperfusion in ischaemic hearts. International Journal of Cardiology, 97(1), (Yayın No: 93724) 30. Tunctan B, Altug S, Uludag O, Demirkay B, Abacioglu N (2003). Effects of cyclooxygenase inhibitors on nitric oxide production and survival in a mice model of sepsis. Pharmacological Research, 48(1), (Yayın No: 93715) 8

9 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 31. Yurdakul AS, Calisir HC, Tunctan B, Ogretensoy M (2002). Comparison of second controller medications in addition to inhaled corticosteroid in patients with moderate asthma. Respiratory Medicine, 96(5), (Yayın No: 93645) 3 Tunctan B, Weigl Y, Dotan A, Peleg L, Zengil H, Ashkenazi I, Abacioglu N (2002). Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mouse tissue. Chronobiology International, 19(2), (Yayın No: 91288) 3 Abacioglu N, Ozmen R, Cakici I, Tunctan B, Kanzik I (2001). Role of L-arginine/nitric oxide pathway in the antinociceptive activities of morphine and mepyramine in mice. Arzneimittel- Forschung Drug Research, 51(12), (Yayın No: 91282) 34. Abacioglu N, Tunctan B, Cakici I, Akbulut E, Uludag O, Kanzik I (2001). The role of L- arginine/nitric oxide pathway in the antinociceptive activity of pyridoxine in mouse. Arzneimittel- Forschung Drug Research, 51(10), (Yayın No: 91280) 35. Hosgor B, Basgut E, Soyak G, Tunctan B, Çakici I, Kanzik I (2000). Peroxynitrite produces relaxations on the rat anococcygeus muscle. Life Sciences, 67(25), (Yayın No: 93626) 36. Abacioglu N, Tunçtan B, Akbulut E, Çakici I (2000). Participation of the components of L- arginine/nitric oxide/cgmp cascade by p-benzoquinone-induced nociceptive processes in the mouse. Life Sciences, 67(10), (Yayın No: 93619) 37. Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (2000). Effects of econazole on receptor-operated and depolarization-induced contractions in rat isolated aorta. Life Sciences, 67(19), (Yayın No: 91270) 38. Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (2000). Time-dependent variations in serum nitrite, 6- keto-prostaglandin F1a and thromboxane B2 levels induced by lipopolysaccharide in mice. Biological Rhythm Research, 31(4), (Yayın No: 91277) 39. Abacioglu N, Demir S, Cakici I, Tunctan B, Kanzik I (2000). Role of guanylyl cyclase activation via thiamine suppressing of chemically-induced writhing in mouse. Arzneimittel-Forschung Drug Research, 50(6), (Yayın No: 91274) 40. Uludag O, Tunctan B, Guney HZ, Uluoglu C, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (1999). Temporal variation in serum nitrite levels in rats and mice. Chronobiology International, 16(4), (Yayın No: 91286) 41. Tunctan B, Uludag O, Altug S, Abacioglu N (1998). Effects of nitric oxide synthase inhibition in lipopolysaccharide-induced sepsis in mice. Pharmacological Research, 38(5), (Yayın No: 93601) 4 Tunctan B, Okur H, Calisir CH, Abacioglu H, Çakici I, Kanzik I, Abacioglu N (1998). Comparison of nitric oxide production by monocyte/macrophages in healthy subjects and patients with active pulmonary tuberculosis. Pharmacological Research, 37(3), (Yayın No: 93593) 4 Guney HZ, Gorgun C, Tunctan B, Uludag O, Hodoglugil U, Abacioglu N, Zengil H (1998). Circadian-rhythm-dependent effects of L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME) on morphineinduced analgesia. Chronobiology International, 15(3), (Yayın No: 91285) 44. Tunctan B, Cakici I, Abacioglu N, Kanzik I (1998). Bradykinin-induced responses in a coaxial bioassay system composed of rat anococcygeus muscle and guinea pig trachea. General Pharmacology, 30(4), (Yayın No: 93607) 45. Cakici I, Ulug HY, Inci S, Tunctan B, Abacioglu N, Kanzik I, Sener B (1997). Antinociceptive effect of some Amaryllidaceae plants. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 49(8), (Yayın No: 91276) 46. TUNÇTAN BAHAR (1995). Effects of platelet-activating factor antagonists WEB 2086 and BN on digoxin-induced arrhythmias. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 76(6), (Yayın No: 93586) 47. Çakici I, Hurmoglu J, Tunctan B, Kanzik I, Sener B (1994). Hypoglycaemic effect of Momordica charantia extracts in normoglycaemic or cyproheptadine-induced hyperglycaemic mice. Journal of Ethnopharmacology, 44(2), (Yayın No: 91284) 48. Çakici I, Tunctan B, Abacioglu N, Kanzik I (1993). Epithelium-dependent responses of serotonin in a co-axial bioassay system. European Journal of Pharmacology, 236(2), (Yayın No: 93559) 49. Abacioglu N, Bediz A, Cakici I, Tunctan B, Kanzik I (1993). Antinociceptive effects of H1- and H2- antihistaminics in mice. General Pharmacology, 24(5), (Yayın No: 93568) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 9

10 Battal D, Cok I, Unlusayin I, Aktas A, Tunctan, B (2013). Determination of bisphenol A exposure in rural and urban area populations in Mersin City, Turkey. Toxicology Letters(221S), 103 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Sarı AN, Kacan M, Gilik U, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Cuez T, Schunck WH, Falck JR, Malik KU (2012). A synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, reverses endotoxin-induced hypotension and mortality via increased expression and activities of CYP4A1 and CYP2C23 in a rodent model of septic shock: contribution of MEK1/ERK1/2/IKK?/IkB-a/NF-kB pathway and soluble epoxide hydrolase. The 1st Central and Eastern European Conference on Sepsis, the SepsEast 2012(4), 158 (Poster) (Yayın No: ) Canacankatan N, Sucu N, Gul OE, Gorur A, Aytacoglu B, Korkmaz B, Sahan-Firat S, Tamer L, Ayaz L, Vezir Ö, Erdoğan S, Tunctan B (2012). Iloprost, a prostacyclin analogue prevents limb ischemia-reperfusion injury by reducing apoptosis in rats. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Sahan-Firat S, Yildirim H, Tamer L, Buharalioglu K, Falck JR, Malik KU (2009). Increased production of 20-HETE contributes to the effects of COX inhibitors to prevent the decrease in lipid peroxidation and increase in catalase activity during endotoxemia. Experimental Biology 2009(23), 937 (Poster) (Yayın No: ) Buharalioglu K, Ozbasoglu O, Korkmaz B, Cuez T, Sahan-Firat S, Yalcin A, Tunctan B (2009). Thalidomide potentiates analgesic effect of COX inhibitors on endotoxin-induced hyperalgesia by modulating TNF-a, PGE and NO synthesis in mice. Experimental Biology 2009(23), 742 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Sari AN, Kacan M, Gilik D, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Korkmaz B, Falck J, Malik KU (2012). NS-398, a selective COX-2 inhibitor, reverses endotoxin-induced hypotension via increased CYP4A1 expression and 20-HETE levels associated with decreased COX-2 and inos expression and/or activity in a rat model of septic shock. The 14th International Winter Eicosanoid Conference(S19-CVR), 29 (Poster) (Yayın No: ) Serin MS, Tiftik N, Karakaya B, Tunctan B, Dogen A, Tezcan S, Kaplan E, Aslan G, Emekdas G, Yalcin A, Oksuz Z (2011). High prevalance of anti-dengue virus IGG in patients with venous thromboembolism and possible role of dengue virus in thrombosis. 10th World Congress on Inflammation(60), 153 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Sarı AN, Kacan M, Gilik D, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Schunck WH, Serin MS, Falck JR, Malik KU (2011). Contribution of inos, COX-2 and CYP4A1 to the protective effect of a synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, against endotoxin-induced hypotension and mortality in experimental model of septic shock in rats and mice. 10th World Congress on Inflammation(60), 55 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Buharalioglu CK, Korkmaz B, Cuez T, Sahan-Firat S, Sari AN, Malik KU, Tunctan B (2011). A selective cyclooxygenase-1 inhibitor, piroxicam, reverses endotoxin-induced hypotension in rats: contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide. 10th World Congress on Inflammation, 60, 150 (Poster) (Yayın No: ) Canacankatan N, Sucu N, Sahan-Firat S, Gorur A, Antmen SE, Korkmaz B, Tunctan B, Gul OE, Tamer L, Ayaz L, Vezir O, Kanik A (2010). Attenuation of ischemia-reperfusion injury by iloprost on apoptosis and antioxidant capacity in kidney as a distant organ. 3rd International Congress on Cell Membranbes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels, 2(1), 52 (Poster) (Yayın No: ) Sahan-Fırat S, Korkmaz B, Cuez T, Ayaz L, Tamer L, Buharalioglu CK, Sarı AN, Tunctan B (2009). Prostaglandins contribute to endotoxin-induced increase in lipid peroxidation via nitric oxide production during endotoxemia in rats. Experimental Biology 2009(23), 368 (Poster) (Yayın No: ) Korkmaz B, Buharalioglu K, Demiryürek TA, Sahan-Firat S, Cuez T, Tunctan B (2009). Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway contributes to the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxemic rats. Experimental Biology 2009(23), 932 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Falck J, Malik KU (2008). Interactions between cytochrome P4504A, cyclooxygenase and nitric oxide synthase during endotoxemia: therapeutic implications for inflammatory diseases. EHRLICH II - 2nd World Conference on Magic Bullets, Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich(2), 330 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Sahan-Firat S, Canacankatan N, Korkmaz B, Yildirim H, Tamer L, Buharalioglu CK, Sari AN, Tunctan B (2008). Differential regulation of oxidative stress by NO in vascular and nonvascular tissues of endotoxemic rats. Experimental Biology 2008(22), 912 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Anjaiah S, Falck JR, Yildirim H, Tamer L, Roman RJ, Malik KU (2008). 20-HETE agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the endotoxin-induced fall in blood pressure and the decrease in vascular reactivity and lipid peroxidation and increased catalase activity via inhibition of NO production in rats. Experimental Biology 2008(22), 1128 (Poster) (Yayın No: ) 10

11 Tunctan B (2006). Interactions between cyclooxygenase and nitric oxide synthase pathway: implications for therapeutic intervention in inflammatory diseases. II. Mediterranean Pharmacy Congress, October 13-15, 2006, 2(2), 43 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Korkmaz B, Cuez T, Sahin NO, Tunctan B (2006). Analgesic activity of solid dispersions of ibuprofen. II. Mediterranean Pharmacy Congress, 2(2), 124 (Poster) (Yayın No: ) Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tunctan B (2006). Inhibition of inducible nitric oxide synthase restores attenuation of endothelium-dependent and endothelium-independent relaxations in rat superior mesenteric artery exposed to endotoxin. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8)(8), 237 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B (2005). Role of a pharmacist in clinical research. I. International Mediterranean Pharmacy Congress, October 28-31, 2005, 1(2), 45 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Tunctan B, Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK (2005). Calcium/calmodulin dependent protein kinase II contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via prostaglandin production in rat mesenteric artery. Experimental Biology 2005, 19(5), 1551 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Ozveren E, Buharalioglu CK (2005). Mitogen-activated protein kinase signalling cascade contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostaglandin production in rat thoracic aorta. Experimental Biology 2005, 19(5), 1551 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2004). Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. Experimental Biology 2004, 18(5), (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2004). Prostaglandins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. Experimental Biology 2004, 18(5), (Poster) (Yayın No: ) Kiziltepe U, Bastüzel Eyileten Z, Tunctan B, Sirlak M, Emiroglu O, Tasoz R, Uysalel A, Ozyurda U (2003). Changes on systemic and cardiac nitric oxide production during open heart surgery. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery(52), 105 (Poster) (Yayın No: ) Kiziltepe U, Bastüzel Eyileten Z, Tunctan B, Sirlak M, Arikbuka M, Tasoz R, Uysalel A, Ozyurda U (2003). Efficiency of L-arginine supplemented cardioplegia and L-arginine supplemented noncardiopegic blood controlled reperfusion for myocardial protection. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 134 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tamer L, Atik U (2003). Role of NFk-B and nitric oxide synthase in endotoxin-induced inflammatory hyperalgesia. 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of the Turkish & Dutch Pharmacological Societies(17), 126 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2003). Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A expression and activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of the Turkish & Dutch Pharmacological Societies(17), (Poster) (Yayın No: ) Eksioglu U, Tunctan B, Yalvac I, Babul A, Midillioglu I, Duman S (2003). Elevated aqueous humor nitric oxide levels differ in patients with different types of glaucoma. 4th International Glaucoma Symposium(4), 82 (Poster) (Yayın No: ) Gunaydin B, Sancak B, Candan S, Sariahmetoglu M, Ozcagli G, Tunctan B, Cakici I, Akcabay M (2001). Temporal variation of oxidant stress in critically ill patients versus healthy subjects: Preliminary results. 25th Conference of International Society for Chronobiology (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (1999). Day-night variations in nitric oxide production and mortality-induced by lipopolysaccharide in mice. The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries (Poster) (Yayın No: ) Tunctan, B, Weigl Y, Dotan A, Peleg L, Zengil H, Ashkenazi I, Abacioglu N (1999). Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mice kidney, testis, aorta and lungs. Biological Rhythms and Medications Joint Meeting of The Eight International Conference of Chronopharmacology and Chronotherapeutics and The American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics (Poster) (Yayın No: ) Soyak G, Hosgor B, Ademoglu F, Tunctan B, Cakici I, Zengil H, Abacioglu N (1999). Chrononociceptive pattern of melatonin with the interaction of morphine and L-nitroarginine methyl ester (L-NAME). Biological Rhythms and Medications Joint Meeting of The Eight International Conference of Chronopharmacology and Chronotherapeutics and The American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Weigl Y, Peleg L, Zengil H, Ashkenazi I, Abacioglu N (1999). Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mice brain. 2nd European Congress of Pharmacology(13), 300 (Poster) (Yayın No: ) 11

12 Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (1999). Effects of econazole on receptor-operated and depolarization-induced contractions in rat isolated aorta. 2nd European Congress of Pharmacology, 13, 243 (Poster) (Yayın No: ) Hosgor B, Basgut E, Soyak G, Tunctan B, Cakici I, Kanzik I (1998). Effects of peroxynitrite and 3- nitro-l-tyrosine on the rat anococcygeus muscle. Fourth European Congress of Pharmaceutical Sciences(6), 82 (Poster) (Yayın No: ) Altug S, Uludag O, Tunntan B, Çakici I, Zengil H, Abacioglu N (1998). The bizarre chrononociceptive pattern of peroxynitrite. Second International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 91 (Poster) (Yayın No: ) Uludag O, Tunctan B, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (1998). Chemically-induced algesia in mice: L-arginine/NO/cGMP cascade and the rhythmicity of nitrite levels. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Action(1), 17 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Uludag O, Altug S, Abacioglu N (1998). Is nitric oxide synthase inhibition beneficial in lipopolysaccharide-induced sepsis in mice. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions(1), 11 (Poster) (Yayın No: ) Uludag O, Tunctan B, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (1998). Chemically-induced algesia in mice: is there a nociceptive rhythmic pattern in L-arginine/NO/cGMP cascade. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions(1), 18 (Poster) (Yayın No: ) Abacioglu N, Zengil H, Uludag O, Tunctan B, Guney Z (1997). Chronorhythmicity of L-arginine in nociception with the interaction of H1-receptor blocker mepyramine. International Congress of Chronobiology(14), 2 (Poster) (Yayın No: ) Özmen MM, Çöl C, Cinel I, İşman FK, Cinel L, Tunçtan B, Berberoğlu M (1997). The correlation between reactive O2 species and histopathology of abdominal organs under increased insufflation pressure. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery(11), 556 (Poster) (Yayın No: ) Tunçtan B, Çakici I, Abacioglu N, Kanzik I (1993). Epithelium-dependent responses of bradykinin in a co-axial bioassay system. Annual Congress of European Respiratory Society(6), 324 (Poster) (Yayın No: ) Abacioglu N, Tunçtan B, Çakici I, Kanzik I (1992). Effects of ovalbumin challenge on epitheliumdependent responses to serotonin in a co-axial bioassay system. Annual Congress of European Respiratory Society(5), 930 (Poster) (Yayın No: ) C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: 1. İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü (2014)., Yeşilada E, Zülfikar H, Ertan R, Yakıncı C, Tunçtan B, Aktay G, Özkan Y, Aydın A, Küçükgüzel İ, Savaşer A, Buharalıoğlu CK, Ertem Basım Yayın Dağıtım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1001, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: ) Pediatrik Hastalarda Doğru İlaç Kullanımı (2012)., Tunçtan B, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Yorum Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 120, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75384) C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: İlaç Uygulama Becerisi, Bölüm adı:(yanak İçi İlaç Uygulama Becerisi) (2013)., Buharalıoğlu K, Tunçtan B, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Yorum Matbaacılık, Editör:Yakıncı C, Yeşilada E, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 128, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 91392) Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, Bölüm adı:(nitric oxide: Introduction and historical background) (2012)., Tunctan B, Transworld Research Network, Editör:Tunctanb, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN: , İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75388) Koruyucu Sağlık Rehberi, Bölüm adı:(gebe ve emzirenlerde güvenli ilaç kullanımı) (2012)., Tunçtan B, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan San.Tic. Ltd. Şti., Editör:Yakıncı C, Yeşilada E, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 624, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75682) Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, Bölüm adı: (Biology of nitric oxide) (2012)., Tunctan B, Transworld Research Network, Editör:Tunctan B, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN: , İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75386) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 12

13 Şenol P, Tiftik EN, Ünal S, Akdeniz A, Taşdelen B, Tunçtan B (2014). Beta talasemi majör ve orak hücreli anemi hastalarında demir şelatörlerine uyuncun karşılaştırılması. 1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B (2014). Çocuklarda ilaç kullanımı. 1 Türkiye Eczacılık Kongresi, (Yayın No: ) Ordu H, Temiz M, Tunçtan B, Şahan-Fırat S (2014). Sağlığın sembolü: Gılgamış Destanı'ndan Asklepios'a yılan. XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, , (Yayın No: ) Ünsal D, Kaçan M, Temiz M, Korkmaz B, Sarı AN, Buharalıoğlu CK, Yıldırım Yaroğlu H, Tamer T, Tunçtan B, Şahan Fırat S (2013). Sıçanlarda zimosanın neden olduğu enflamasyon ve hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısı. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(22), 293, (Yayın No: ) Sarı AN, Korkmaz B, Serin MS, Kaçan M, Ünsal D, Buharalıoğlu CK, Şahan Fırat S, Falck JR, Malik KU, Tunçtan B (2013). Sıçanlarda oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin yararlı etkilerine MyD88/TAK1/IKK?/NF-kB yolu etkinliği ile birlikte sistemik mir- 150, mir-223 ve mir-297 ekspresyon düzeylerindeki azalmanın katkısı. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(22), , (Yayın No: ) Tunçtan B (2013). Septik şoklu hastalarda çoklu organ yetmezliği ve mortalitenin önlenmesi açısından tedavi yaklaşımları: Nitrik oksit sentaz inhibitörleri mi? Nitrik oksit vericileri mi? Nitrik oksit mi?. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(22), 104, (Yayın No: ) Kaçan M, Ünsal D, Temiz M, Korkmaz B, Sarı AN, Şahan Fırat S, Yıldırım Yaroğlu H, Tamer T, Tunçtan B, Buharalıoğlu CK (2013). Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşan enflamasyon ve hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (22), 119, (Yayın No: ) Urhan Küçük M, Sucu N, Şahan Fırat S, Aytaçoğlu BN, Vezir Ö, Bozali C, Canacankatan N, Kul S, Tunçtan B (2013). Ramiprilin koroner arter by pass cerrahisi hastalarında inflamatuar yanıt ve miyokardiyal hasara etkisinde ACE I/D gen polimorfizminin rolü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, , (Yayın No: ) Serin MS, Tiftik N, Karakaya B, Tunçtan B, Döğen A, Tezcan S, Kaplan E, Aslan G, Emekdaş G, Yalçın A, Öksüz Z (2012). Dengue virusunun (DENV) venöz tromboembolizmde yeri olan ADAMTS13 eksikliğindeki olası rolünün araştırılması. 7. Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi(1), 320, (Yayın No: ) Görür A, Canacankatan N, Gül E, Algül Ö Erdoğan E, Korkmaz B, Şahan-Fırat S, Tunçtan B, Doran F (2011). Hepatoselüler karsinom gelişim sürecinde bazı benzimidazol türevlerinin antioksidan kapasite üzerine etkisi. 2 Ulusal Biyokimya Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Korkmaz B, Cüez T, Sarı AN, Kaçan M, Gilik D, Buharalıoğlu CK, Şahan Fırat S, Schunck WH, Serin M, Falck J, Malik KU (2011). Sıçan ve farelerde oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin hipotansiyonu ve mortaliteyi önleyici etkisine inos, COX-2, CYP4A1 ve NADPH oksidazın katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(21), , (Yayın No: ) Sarı AN, Kaçan M, Gilik D, Şahan Fırat S, Buharalıoğlu CK, Vezir Ö, Korkmaz B, Cüez T, Sucu N, Tunçtan B (2011). Sıçanlarda oluşturulan periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ gastroknemius kası ve uzak organ böbrek zedelenmesine RhoA/Rho-kinaz/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(21), 106, (Yayın No: ) Buharalıoğlu CK, Sarı AN, Kaçan M, Gilik D, Korkmaz B, Cüez T, Şahan Fırat S, Malik KU Tunçtan B (2011). Endotoksemik sıçanlarda piroksikamın hipotansiyonu önleyici etkisine MEK1/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(21), 169, (Yayın No: ) Cüez T, Korkmaz B, Buharalıoğlu CK, Şahan Fırat S, Falck J, Malik KU, Tunçtan B (2009). Endotoksemik sıçanlarda N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin enos, inos ve hsp90 protein ekspresyonu ile prostanoit ve 20-HETE düzeyleri üzerindeki etkisi. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 262, (Yayın No: ) Tunçtan B, Cüez T, Korkmaz B, Şahan Fırat S, Buharalıoğlu CK, Yıldırım H, Sarı AN, Tamer L, Falck J, Malik KU (2009). Endotoksemik sıçanlarda NO oluşumundaki artmaya 20-HETE düzeylerindeki azalmanın eşlik ettiği oksidatif stres ve inflamasyon üzerinde yapay bir 20-HETE analoğu olan... XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 129, (Yayın No: ) Sarı AN, Şahan Fırat S, Vezir Ö, Yılmaz ŞN, Korkmaz B, Cüez T, Canacankatan N, Sucu N, Ayaz L, Tamer L, Görür A, Tunçtan B (2009). Sarı AN, Şahan Fırat S, Vezir Ö, Yılmaz ŞN, Korkmaz B, Cüez T, Canacankatan N, Sucu N, Ayaz L, Tamer L, Görür A, Tunçtan B. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 278, (Yayın No: ) Korkmaz B, Cüez T, Buharalıoğlu CK, Demiryürek AT, Şahan Fırat S, Sarı AN, Tunçtan B (2009). Endotoksemik sıçanlarda gelişen kaspaz-3 aracılıklı apoptoza ve oksidatif strese MEK1/ERK1/2/iNOS yolunun katkısı. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 141, (Yayın No: ) 13

14 Korkmaz B, Buharalıoğlu B, Demiryürek AT, Şahan Fırat S, Tunçtan B (2007). Endotoksemik sıçanların torasik aortasında gelişen vasküler hiporeaktiviteye indüklenebilir nitrik oksit sentaz/çözünebilir guanilil siklaz/protein kinaz G yolunun katkısı. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Korkmaz B, Buharalıoğlu K, Şahan Fırat S, Anjaiah S, Falck J, Roman RJ, Malik KU (2007). Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktivite üzerinde selektif 20-hidroksieikozatetraenoik asit agonisti N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil] glisinin etkileri. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Şahan Fırat S, Canacankatan C, Korkmaz B, Yıldırım H, Tamer L, Buharalıoğlu K, Tunçtan B (2007). Endotoksemik sıçanların karaciğerinde artan oksidatif stres üzerinde indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun etkisi. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(19), 378, (Yayın No: ) Tunçtan B, Özveren E, Korkmaz B, Buharalıoğlu CK, Tamer L, Değirmenci U, Atik U (2005). Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı inflamatuvar hiperaljezide nükleer transkripsiyon faktörü kb, siklooksijenaz ve poli-adp-riboz sentazın rolü. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(18), 301, (Yayın No: ) Korkmaz B, Özveren E, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B (2005). Sıçan torasik aortunda endotoksin ile oluşan nitrik oksit ve prostaglandin aracılıklı hiporeaktiviteye mitojen ile aktive edilen protein kinaz sinyal ileti yolu katkıda bulunur. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(18), 314, (Yayın No: ) Buharalıoğlu CK, Korkmaz B, Yıldırım H, Tamer L, Atik U, Tunçtan B (2005). Nitrik oksidin böbrek sitozolik fosfolipaz A2 aktivitesini azaltıcı etkisi endotoksin ile oluşan hipotansiyona katkıda bulunabilir. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(18), 154, (Yayın No: ) Bayhan A, Menemenci M, Sivri B, Taş E, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B (2004). Akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü. II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 78, (Yayın No: ) Apçin Y, Savur H, Soytoprak S, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B (2004). Günümüzde klinik eczacı ve klinik eczacılık. II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 79, (Yayın No: ) Yeni G, Bal E, Palangalı E, Buharalıoğlu C, Tunçtan B (2003). Yeni bin yılda ilaç sanayi ve eczacı. I. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 35, (Yayın No: ) Şahin NÖ, Yalın S, Yüksel A, Buharalıoğlu C, Tunçtan B (2003). 21. Yüzyılda hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım: Gen tedavisi ve farmakogenomik. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 75, (Yayın No: ) Yalın S, Şahin NÖ, Yüksel A, Buharalıoğlu C, Tunçtan B (2003). Günümüzde klinik eczacı ve klinik eczacılık. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 79, (Yayın No: ) Buharalıoğlu C, Yüksel A, Şahin NÖ, Yalın S, Tunçtan B (2003). ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) ilaç sınıflandırma sistemi ve akılcı ilaç kullanımındaki rolü. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 66, (Yayın No: ) Şahan L, Günal H, Göktaş U, Leblebici F, Şavkılıoğlu E, Tunçtan B (2001). Kombine ve genel anestezinin hemodinami, oksijenizasyon ve nitrik oksit (NO) üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXV. Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Demirkay B, Abacıoğlu N (2001). Endotoksin ile farede oluşturulan septik şok modelinde mortalite, serum nitrit düzeyleri ve doku nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerine siklooksijenaz inhibitörlerinin etkisi. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(16), 26, (Yayın No: ) Tunçtan B, Demirkay B, Okur H (2001). Fare kan, böbrek, kalp ve akciğer kültüründe indüklenebilir nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerinde guanilil siklaz, siklooksijenaz ve poliadp-riboz sentazın rolü. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(16), 35, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Abacıoğlu N (1999). Septik şok tedavisinde ekonazol yararlı olabilir mi?. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Abacıoğlu N (1999). Günün farklı saatlerinde lipopolisakkarit uygulanmasının fare serum nitrit, 6-k-PGF1a ve TxB2 düzeylerinde oluşturduğu güniçi değişiklikler. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Abacıoğlu N (1999). Lipopolisakkarit ile farede oluşturulan septik şok modelinde indometazinin oluşturduğu serum nitrit düzeyleri ve mortaliteye pentoksifilinin etkisi. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Soyak G, Hoşgör B, Ademoğlu F, Tunçtan B, Çakıcı İ, Abacıoğlu N (1999). Melatoninin kronosisepsiyondaki etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Mepiramin ve L-NAME etkileşmesiyle indüklenen antinosiseptif aktivitenin ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 113, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). p-benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde mepiraminin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (I). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 110, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Sodyum nitroprusid ve mepiramin ile indüklenen antinosiseptif aktivite ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VIII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 114, (Yayın No: ) 14

15 Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Guanilil siklaz inhibisyonunun mepiramin kronoantinosisepsiyonunda ve serum nitrit düzeyleri üzerine etkisi (IX). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 114, (Yayın No: ) Uludağ O, Altuğ S, Tunçtan B, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). L-arjinin/nitrik oksit kaskadında rolü olan ajanların fare serum nitrit düzeylerinin pik ve çukur değerlerin kronoritmisitesi bakımından mepiramin ile etkileşmesi (X). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 115, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). L-arjinin ve mepiramin etkileşmesiyle indüklenen nosiseptif proseslerde gözlenen güniçi değişiklikler (VI). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 113, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N. (1997). p-bk ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde metilen mavisinin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (V). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 112, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Mepiramin ve L-NAME etkileşmesiyle indüklenen antinosiseptif aktivitenin ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 113, (Yayın No: ) Tunçtan B, Çalışır CH, Uludağ O, Okur H, Çakıcı İ, Abacıoğlu N (1997). Aktif pulmoner tüberkülozlu hastaların serum nitrit ve TNFa düzeyleri üzerine antitüberküloz tedavinin etkisi. XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 104, (Yayın No: ) Abacıoğlu N, Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H (1997). p-benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde L-arjinin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (II). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 111, (Yayın No: ) Tunçtan B, Uludağ O, Altuğ S, Abacıoğlu N (1997). inos ve COX-2 inhibisyonunun LPS ile farede oluşturulan septik şok modelindeki rolü. XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 104, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Sodyum nitroprusid ile indüklenen antinosiseptif aktivite ve serum nitrit düzeylerinin sirkadiyan ritmisitesi (IV). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 112, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). p-benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde L-NAME in etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (III). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 111, (Yayın No: ) Abacıoğlu N, Uludağ O, Tunçtan B, Güney HZ, Zengil H (1997). Nosisepsiyonda L-arjininin doza bağımlı trifazik etkisi ve 1. fazın kronoritmisitesi. Ulusal Toksikoloji Kongresi, (Yayın No: ) Akbulut E, Tunçtan B, Uludağ O, Çakıcı İ, Kanzık İ, Abacıoğlu N (1996). Piridoksinin antinosiseptif etkisinde nitrik oksidin rolü. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı (13), 154, (Yayın No: ) Güney HZ, Tunçtan B, Uluoğlu C, Uludağ O, Abacıoğlu N, Zengil H (1996). Sıçanlarda serum nitrit düzeylerindeki zaman bağımlı değişikliklerin incelenmesi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı(13), 115, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Zengil H, Abacıoğlu N (1996). Farelerde güniçi serum nitrit düzeylerinin p- benzokinon (p-bk) ile değişiminin incelenmesi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı(13), 110, (Yayın No: ) Tunçtan B, Uludağ O, Çalışır CH, Abacıoğlu H, Çakıcı İ, Kanzık İ, Abacıoğlu N (1996). Aktif pulmoner tüberkülozlu bireylerde antitüberküloz tedavinin serum nitrit düzeylerine etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı(13), 106, (Yayın No: ) Güney HZ, Görgün CZ, Tunçtan, B, Uludağ O, Hodoğlugil U, Abacıoğlu N, Zengil H (1996). L- nitroarginin metil ester (L-NAME), morfin analjezisini zaman bağımlı olarak etkiliyor. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı(13), 114, (Yayın No: ) Tunçtan B, Okur H, Çalışır CH, Abacıoğlu H, Çakıcı İ, Kanzık İ, Abacıoğlu N (1996). Sağlıklı ve aktif pulmoner tüberkülozlu bireylerin monosit/makrofajlarında nitrik oksit oluşumunun diazotizasyon ve biyoesey yöntemleri ile karşılaştırılması. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı(13), 71, (Yayın No: ) Akbulut E, Abacıoğlu N, Demir S, Çakıcı İ, Tunçtan B, Kanzık İ, Demiryürek AT (1994). Farede tiamin ve morfinin oluşturduğu antinosiseptif aktiviteye L-arjinin/NO-sGMP yolağının katkısı. XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(12), , (Yayın No: ) Tunçtan B, Abacıoğlu N, Özmen R, Çakıcı İ, Kanzık İ, Demiryürek AT (1994). Farede mepiramin ve morfinin oluşturduğu antinosiseptif aktiviteye L-arjinin ve NG-monometil-L-arjininin katkısı. XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(12), , (Yayın No: ) Tunçtan B, Çakıcı İ, Abacıoğlu N, Kanzık İ (1992). Bazı agonistlerin etkileri üzerinde solunum yolu epitelinin rolü. XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(11), 84, (Yayın No: ) 15

16 Diğer Yayınlar 1. Tunctan B (2014). Reçeteli ve reçetesiz ilaç ayrımının doğru şekilde yapılması. Eczanem Dergisi, 3(5), (Ulusal)(Hakemsiz) (Yayın No: ) Tunctan B (2010). Çocuklarda doğru ilaç kullanımı. TEB Haberler, 5, 31-3(Ulusal)(Hakemsiz) (Yayın No: ) Tunçtan B (2007). Akılcı ilaç kullanımı. Ondört Mayıs Eczacının Dergisi, 6(1), 41-4(Ulusal) (Hakemsiz) (Yayın No: 95343) 4. Tunçtan B (2002). Akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü. Galenova, 1(1), (Ulusal) (Hakemsiz) (Yayın No: 95329) 5. Abacıoğlu N, Çakıcı İ, Tunçtan B (1994). Mantar infeksiyonları ve antifungaller. AEOB-İlaç Forumu, 16(1), 42-5(Ulusal)(Hakemsiz) (Yayın No: 95307) 6. Çakıcı İ, Tunçtan B, Abacıoğlu N, Kanzık İ (1992). Hastane eczanesi bültenleri ve hizmet açısından işlevleri. AEOB-İlaç Forumu, 14(1), 50-5(Ulusal)(Hakemsiz) (Yayın No: 95294) Yayın Hakemliği Dergi SCI-Expanded, Biological Research for Nursing, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI-Expanded, Cell Biology International, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI-Expanded, Vascular Pharmacology, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI-Expanded, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1 Dergi Alan endeksleri, Klinik Psikiyatri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1 Dergi Alan endeksleri, Marmara Eczacılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:1 Dergi Alan endeksleri, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:8 Dergi Alan endeksleri, Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:6 Dergi Alan endeksleri, Journal of Medicinal Plants Research, Hakemlik Sayısı:1 Dergi Alan endeksleri, Journal of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Hakemlik Sayısı:3 Dergi Alan endeksleri, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1 Dergi Alan endeksleri, African Journal of Internal Medicine, Hakemlik Sayısı:1 Dergi Alan endeksleri, International Research Journal of Microbiology, Hakemlik Sayısı: 1 Dergi Alan endeksleri, Gazi Medical Journal, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI, Nitric Oxide: Biology and Chemistry, Hakemlik Sayısı:13 Dergi SCI, Prostaglandins and Other Lipid Mediators, Hakemlik Sayısı:5 Dergi SCI, Inflammation Research, Hakemlik Sayısı:2 Dergi SCI, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Hakemlik Sayısı:4 Dergi SCI, International Journal of Medicine and Medical Sciences, Hakemlik Sayısı:2 Dergi SCI, Clinical and Experimental Pathology, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI, Pharmacological Research, Hakemlik Sayısı:3 Dergi SCI, Mini Reviews in Medicinal Chemistry, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:8 Dergi SCI, Journal of Ethnopharmacology, Hakemlik Sayısı:59 Dergi SCI, Toxicology and Applied Pharmacology, Hakemlik Sayısı:1 16

17 1. Dergi SCI, Current Drug Metabolism, Hakemlik Sayısı:1 Dergi SCI, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, Hakemlik Sayısı:3 Dergi SCI, Journal of Physiology and Pharmacology, Hakemlik Sayısı:2 Editörlük Austin Journal of Pharmacology & Therapeutics (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publications LLC Journal of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Pharma Professional Services International Journals of Cancer Studies & Research (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SciDoc Prostaglandins and Other Lipid Mediators (SCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Elsevier Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents (Alan endeksleri), Dergi, Konuk Editör, Bentham Science Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Bentham Science Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, Kitap, Editör, Transworld Research Network 17

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76,250 İYİ 2007 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76,250 İYİ 2007 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 13882689522 SEYHAN ŞAHAN FIRAT 6/12/76 12:00 AM A114023 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Mehmet Melli Ankara Universitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... Doğum Tarihi : 05.06.1981 Doğum Yeri İş Adresi : Gazimağusa/KIBRIS : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi Burcu ÇEVRELİ KİŞİSEL BİLGİLER Adres :Eski Ankara Cad. Aydınlar Sit. B Blok Yenişehir Kurtköy-Pendik- İstanbul GSM : 0537 942 82 69 e-mail : burcucevreli@uskudar.edu.tr burcu-vet1978@hotmail.com Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Cardiac Ischemia-reperfusion Injury (arrhythmias, infarct size, apoptozis), oxidatif change, function of endothelium

CURRICULUM VITAE. Cardiac Ischemia-reperfusion Injury (arrhythmias, infarct size, apoptozis), oxidatif change, function of endothelium CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: SAHNA First Name: Engin Academic title/position: Prof. Key Qualifications: Cardiac Ischemia-reperfusion Injury (arrhythmias, infarct size, apoptozis), oxidatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İ.Ü. Fen Fakültesi 1993-1997 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Eczacılık Fakültesi Gazi Üniversitesi 2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Eczacılık Fakültesi Gazi Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bilgen BAŞGUT Doğum Tarihi: 20 Mayıs 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖĞR. GÖR. KAAN KALTALIOĞLU

ÖĞR. GÖR. KAAN KALTALIOĞLU ÖZGEÇMİŞ ÖĞR. GÖR. KAAN KALTALIOĞLU Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu kaan.kaltalioglu@giresun.edu.tr kaan.kaltalioglu@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : Ağustos 1987

Detaylı

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı: Özcan EREL Doğum tarihi: 15 Ocak 1963 Doğum yeri: Kulu, Konya Medeni durumu: Evli, 3 çocuk babası. Yabancı dil: İngilizce Askerlik görevi: İstanbul Deniz Hastanesi,

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi 2003. Ünvan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi 2003. Ünvan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bora Kazım BÖLEK İletişim Bilgileri Mail: bolekbora@gmail.com 2. Doğum Tarihi: 27.07.1980 3. Ünvan: Dr. (Ph.D.) 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Kimya-Biyokimya Dicle Üniversitesi 2012-

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Kimya-Biyokimya Dicle Üniversitesi 2012- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: Oğuz ÇAKIR Doğum Tarihi: 23 Temmuz 1984 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Adres: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sur / Diyarbakır Tel: 0412

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2005 YILI DİZİNİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY INDEX FOR 2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2005 YILI DİZİNİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY INDEX FOR 2005 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ YILI DİZİNİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY INDEX FOR YAZAR DİZİNİ AUTHOR INDEX A ACAR, Aylin: 34(3); 207-218, G AKALIN, Gülşen: 34(1);

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KURULUġUNDAN 2005 YILINA KADAR LĠSANSÜSTÜ MEZUNLAR LĠSTESĠ

MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KURULUġUNDAN 2005 YILINA KADAR LĠSANSÜSTÜ MEZUNLAR LĠSTESĠ MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KURULUġUNDAN 2005 YILINA KADAR LĠSANSÜSTÜ MEZUNLAR LĠSTESĠ Adı Soyadı Feride Zişan TOROS Danışmanı Doç.Dr.Şefik TĠRYAKĠ Mezuniyet Tarihi 28/03/2001 Tez Konusu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berrin uğrul Doğum arihi: 01 Ekim 1964 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Fen Fakültesi Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü

ÖZGEÇMİŞ. GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü ÖZGEÇMİŞ GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü Doğum Tarihi : 28.10.1967 Doğum Yeri : İSTANBUL İş Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32,

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Esra ÇİKLER 2. Doğum Tarihi: 27.11.1979 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Ü. Fen Fakültesi 2002 Y. Lisans Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı: AYGİN BAYRAKTAR Dğum Tarihi: 21 MART 1977 İletişim Bilgileri: Öğrenim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknlji Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5 Kasım 2013, Antalya 1 Organizmanın çok çeşitli tehdit algısına

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 2000 Y.Lisans Tıp Fakültesi Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Sibel Emül 2.Doğum Tarihi: 17 Nisan 1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC.

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC. ÖZGEÇMİŞ (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Soyadı) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC Medeni Evli Durumu: Adres: Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi Y. Lisans Fizyoloji Akdeniz Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi Y. Lisans Fizyoloji Akdeniz Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Günnur KOÇER Doğum Tarihi: 22.04.1980 Doğum Yeri: Marmaris Telefon No: 05338885300 e-mail: gunnurkocer@yahoo.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 71.250 İYİ 2007 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 71.250 İYİ 2007 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL D: SOYD: DOĞUM TRİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 42151323898 NECMİYE CNCNKTN 1/1/69 12:00 M 114021 TÜRKİYE B DİL DI SINV DI PUN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 71.250 İYİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Bayram YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Bayram YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Prof. Dr. Bayram YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı : Rize, 1971 İş Adresi : Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı, 34755, Kayışdağı Cad. - ISTANBUL Tel: (0216)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

ZÜLFİYE YELİZ AKKAYA ULUM

ZÜLFİYE YELİZ AKKAYA ULUM ZÜLFİYE YELİZ AKKAYA ULUM Adres: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara Telefon: 0312 305 25 41 E-mail: yelizakkaya@hacettepe.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Doğum

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Uzm. Dyt. Nesli ERSOY 2. Doğum Tarihi :29.06.1984 3. Unvanı : Uzman diyetisyen 4. Öğrenim Durumu : Yüksek lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı Ziyacibali Soyadı Açıkgöz Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965 Cinsiyet Erkek Uyruk T.C. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum Evli Yabancı Dil İngilizce Adres YBU-Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLER ÖZTÜRK Doğum Tarihi ve Yeri: 1969 Ankara Ünvanı: Doç.Dr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

Derece Alan Üniversite/Fakülte/Enstitü Yıl. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi. Dokuz Eylül Üniversitesi,

Derece Alan Üniversite/Fakülte/Enstitü Yıl. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad-Soyadı: Tuğçe GÜNTER E-mail :doktoratugce@hotmail.com ; tugcegunter85@gmail.com Akademik Unvan :Yardımcı Doçent Doktor Çalıştığı Kurum : Erdoğan Sağlık MYO Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Vahide Savcı, Tıp Doktoru, Farmakoloji Uzmanı

ÖZGEÇMİŞ Vahide Savcı, Tıp Doktoru, Farmakoloji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Vahide Savcı, Tıp Doktoru, Farmakoloji Uzmanı ADRES: Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 16059, Görükle Kampüsü, BURSA Tel :+90 (224) 2953551 Faks :+90 (224) 4428102 E-Mail: vsavci@uludag.edu.tr

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı