GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3243412815-2633 GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 BAHAR TUNÇTAN PROFESÖR E-Posta Adresi : Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : Mersin Üniversitesi, Yenişehir Kampüsü, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji ABD, 33169, Mersin Öğrenim Durumu Doktora Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Tez adı: Sağlıklı ve Mycobacterium tuberculosis ile infekte bireylerde makrofajların nitrik oksit sentezleme yeteneklerinin biyoesey yöntemi ile belirlenmesi (1996) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Tez adı: Bazı bronkokonstriktör maddelerin etkilerinde epitelin rolü (1992) Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK PR. Görevler PROFESÖR 2006 MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 1

2 Yönetilen Tezler Yüksek Lisans ŞENOL ŞEFİKA PINAR, (2014). Talasemi ve orak hücreli anemi hastalarında demir şelatörlerinin tedaviye uyunç açısından karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Disiplinlerarası Anabilim Dalı ŞENOL ŞEFİKA PINAR, (2014). Endotoksemik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin PPAR?/?/?, c-jun, importin-?3 ve RXR? ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı BATTAL DİLEK, (2012). Mersin ilinde yaşayan bireylerdeki Bisfenol A düzeyinin belirlenmesi, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı SARI AYŞE NİHAL, (2010). Seçici Rho-Kinaz İnhibitörü Y-27632'nin periferik iskemi/ reperfüzyona bağlı uzak organ böbrek hasarı ve hedef organ iskelet kası üzerine etkisi, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı ÖZBAŞOĞLU ORÇUN, (2009). Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide talidomidin etkilerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı KORKMAZ REMİLE BELMA, (2004). Endotoksin ile oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteini ile kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mitojen ile aktive edilen kinazlar yolu ile sitozolik fosfolipaz A2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimleri arasındaki ilişkinin mekanizmalarının., Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalı 7. ÖZVEREN ELİF, (2004). G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer Doktora SARI AYŞE NİHAL, (2013). Endotoksemik sıçanlarda 20-hete analoğu 5,14-hedge'nin sistemik mir-150, mir-223 ve mir-297 düzeyleri üzerindeki etkisinin myd88/tak1/nf-kb yolu etkinliği ile ilişkilendirerek araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı CÜEZ TUBA, (2010). N-[20-Hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-Dienoil]Glisinin Endotoksin ile oluşan hipotansiyonu önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı KORKMAZ REMİLE BELMA, (2009). Endotoksemik sıçanlarda ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, Mersin Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı Projelerde Yaptığı Görevler: H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6 H.7 H.8 H.9 H.10 H.11 H.12 Mersin İlinde Yaşayan Bireylerdeki Bisfenol-A Düzeyinin Belirlenmesi, BAP, Yönetici, Sıçanlarda zimosan ile oluşan hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması, BAP, Araştırmacı, Sıçanlarda endotoksin ile oluşan hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması, BAP, Araştırmacı, Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide NFk-B, nitrik oksit sentaz, siklooksijenaz ve poliadp-riboz sentazın rolü, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda NO oluşumundaki artmaya 20-HETE düzeylerinde azalmanın eşlik ettiği hipotansiyona COX-2 ürünlerinin katkısının araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, ADAMTS-13 eksikliğine neden olan inhibitör otoantikorların stimülasyonunda bazı tropikal viral ve paraziter etkenlerin olası rolünün araştırılması, BAP, Araştırmacı, Hepatosellüler karsinomda apoptozis mekanizması ve bazı benzimidazol türevlerinin hepatosellüler karsinom üzerine etkisi, BAP, Araştırmacı, HETE agonistinin endotoksin ile oluşan hipotansiyonu önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, BAP, Yönetici, Seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ iskelet kası ve uzak organ böbrek hasarı üzerine etkisi, BAP, Yönetici, Selektif 20-HETE agonistinin endotoksinle oluşan NO aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktiviteyi önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda ERK1/2 ve inos yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici,

3 H.13 H.14 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide talidomidin etkilerinin incelenmesi, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda MAPK1/ERK1/2 yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksinle oluşan NO aracılıklı hipotansiyona CYP450 ve COX-2 ürünlerinin katkısı, BAP, Yönetici, Endotoksinle oluşan NO aracılıklı hipotansiyonda MAPK-ERK1/2 yolunun öneminin araştırılması, BAP, Yönetici, Sitozolik fosfolipaz A2 enziminin sepsis patojenezindeki rolü ve farmakolojik inhibisyonunun öneminin araştırılması, BAP, Araştırmacı, G proteiniyle kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksinle oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteiniyle kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mapk'ler yolu ile sitozolik FLA2 ve inos enzimleri arasındaki ilişkinin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanların kardiyak, renal ve vasküler dokularında nitrik oksit sentaz, siklooksijenaz ve sitokrom P450 4A enzimleri arasındaki etkileşmelerin mekanizmasının moleküler düzeyde araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ve MEK1/ERK1/2/NF-kB yoluyla ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Yönetici, ACE inhibitörü alan hastalarda, kardiopulmoner bypass sırasında oluşan miyokardiyal hasarın IL-6, IL-8 ve TNF alfa gen polimorfizmleri ile ilişkilendirilmesi, BAP, Araştırmacı, ADE inhibisyonunun kardiyopulmoner bypass sırasında ortaya çıkan miyokardiyal hasar üzerindeki etkisinin ADE gen polimorfizmi ile ilişkilendirilmesi, BAP, Araştırmacı, Sıçanlarda septik ve septik olmayan şok modellerinde Dtk inhibisyonunun NF-kB sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Araştırmacı, Bazı endokrin bozucu kimyasalların (bisphenol A (BPA), 4-t-oktilfenol (4-t-OP) ve 4-nonilfenol (4- NP)) insan idrar örneklerinde sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC/MS/MS) yöntemi ile belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, Endotoksemik sıçanlarda 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin sistemik mir-150, mir-223 ve mir-297 düzeyleri üzerindeki etkisinin MyD88/TAK1/NF-kB yolu etkinliği ile ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Yönetici, Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz mrna ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, Üniversite-kent iş birliği eylem planı, DİĞER, Araştırmacı, TÜBİTAK araştırma projeleri proje hazırlama eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, Endotoksemik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin PPARalfa/beta/gama, c-jun, importin-alfa3 ve RXRalfa ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, İdari Görevler İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2014 MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK Bologna Koordinatörü MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2014 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bilimsel Yayınları Değerlendirme MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK Kurulu

4 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2009 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 2007 Komisyon Üyeliği 2002 Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği 2001 Rektör Danışmanı Bölüm Bşk Fakülte Kurulu üyeliği Anabilim Dalı Bşk Dekan Yrd Etik Kurul Fakülte Kurulu üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği Komisyon Üyeliği Anabilim Dalı Bşk MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Farmakoloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 Türk Farmakoloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, Klinik Araştırmalar Derneği, Üye, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Meslek İçi Eğitimler Eğitim Kadrosu, Üye, 2009 Türk Toksikoloji Derneği, Üye, American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, Üye, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği, Üye, Türk Farmakoloji Derneği, Üye, Kronobiyoloji Derneği, Üye, Mediterranean Society for Chronobiology, Üye,

5 Farmasötik Bilimler Ankara Derneği, Üye, Türk Eczacıları Birliği, Üye, Ankara Eczacı Odası, Üye, Ödüller En İyi Poster Ödülü, The 1st Central and Eastern European Conference on Sepsis, the SepsEast 2012, MACARİSTAN, 2012 En İyi Hakem Ödülü, Elsevier Yayınevi, 2011 Araştırma Ödülü, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2011 Araştırma Ödülü, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 Mansiyon Ödülü, Türk Farmakoloji Derneği, 1999 Mansiyon Ödülü, Türk Farmakoloji Derneği, 1997 Mansiyon Ödülü, Türk Farmakoloji Derneği, 1996 Dersler * Önlisans Öğrenim Dili Ders Saati İLAÇ BİLGİSİ II Türkçe 4 İLAÇ BİLGİSİ I Türkçe 4 İLAÇ BİLGİSİ I Türkçe 4 İLAÇ BİLGİSİ I Türkçe 4 Lisans FARMASÖTİK BAKIM - KLİNİK ECZACILIK I Türkçe 2 FARMAKOLOJİ UYGULAMA Türkçe 2 FARMAKOLOJİ IV Türkçe 2 FARMAKOLOJİ II Türkçe 3 ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA KALİTE GÜVENCESİ VE Türkçe 2 YASAL DÜZENLEMELER UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ Türkçe 2 SERBEST ECZACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ I Türkçe 6 ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 4 FARMAKOLOJİ II Türkçe 3 FİZYOLOJİ Türkçe 3 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK II Türkçe 3 FARMAKOLOJİ III Türkçe 2 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ Türkçe 2 FARMASÖTİK BAKIM - KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA I Türkçe 3 FARMASÖTİK BAKIM-KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA II Türkçe 3 FARMASÖTİK BAKIM-KLİNİK ECZACILIK II Türkçe 2 5

6 ECZACILIĞA GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ Türkçe 4 ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA KALİTE GÜVENCESİ VE Türkçe 2 YASAL DÜZENLEMELER FARMAKOLOJİ UYGULAMA Türkçe 2 FARMAKOTERAPİ Türkçe 2 FARMASÖTİK BAKIM - KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA I Türkçe 3 FİZYOLOJİ Türkçe 3 GENEL FARMAKOLOJİ Türkçe 2 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Türkçe 6 FARMAKOLOJİ I Türkçe 3 ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 4 FİZYOLOJİ Türkçe 3 FARMAKOLOJİ II Türkçe 3 FARMAKOLOJİ IV Türkçe 2 FARMAKOLOJİ UYGULAMA Türkçe 2 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK I Türkçe 2 MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ I Türkçe 8 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ Türkçe 2 SERBEST ECZACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ I Türkçe 6 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK I Türkçe 2 FARMAKOLOJİ IV Türkçe 2 ENDÜSTRİYEL ECZACILIKTA KALİTE GÜVENCESİ VE Türkçe 2 YASAL DÜZENLEMELER MEZUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ II Türkçe 5 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK II Türkçe 2 FARMAKOTERAPİ Türkçe 2 FARMAKOLOJİ III Türkçe 2 FARMAKOLOJİ I Türkçe 3 ECZACILIĞA GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ Türkçe 4 FARMASÖTİK BAKIM KLİNİK ECZACILIK UYGULAMA II Türkçe 3 SERBEST ECZACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 Yüksek Lisans GENEL FARMAKOLOJİ Türkçe 2 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Türkçe 6 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Türkçe 6 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 RENAL SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ İLAÇLAR Türkçe 2 6

7 Doktora İLAÇ ETKİ MEKANİZMALARI Türkçe 3 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 DENEYSEL FARMAKOLOJİ I Türkçe 6 * Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1. Urhan Kucuk M, Sucu N, Sahan Firat S, Aytacoglu BN, Vezir O, Bozali C, Canacankatan N, Kul S, Tunctan B (2015). Role of ACE I/D gene polymorphisms on the effect of ramipril in inflammatory response and myocardial injury in patients undergoing coronary artery bypass grafts. European Journal of Clinical Pharmacology, 70(12), (Yayın No: ) Sari AN, Kacan M, Unsal D, Sahan Firat S, Buharalioglu CK, Vezir O, Korkmaz B, Cuez T, Canacankatan N, Sucu N, Ayaz L, Tamer Gumus L, Gorur A, Tunctan B (2014). Contribution of RhoA/Rho-kinase/MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to ischemia/reperfusion-induced oxidative/nitrosative stress and inflammation leading to distant and target organ injury in rats. European Journal of Pharmacology, 723(2), (Yayın No: ) Battal D, Cok I, Unlusayin I, Aktas A, Tunctan B (2014). Determination of urinary bisphenol A levels in a Turkish population. Environmental Monitoring and Assessment, 186(12), (Yayın No: ) 4. Sari AN, Korkmaz B, Serin M, Kacan M, Unsal D, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Manthati VL, Falck JR, Malik KU, Tunctan B (2014). Effects of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, on lipopolysaccharide-induced changes in MyD88/TAK1/IKK?/IkB-?/NF-kB pathway and circulating mir-150, mir-223, and mir-297 levels in a rat model of septic shock. Inflammation Research, 63(9), (Yayın No: ) 5. Battal D, Cok I, Unlusayin I, Tunctan B (2014). Development and validation of a LC-MS/MS method for simultaneous quantitative analysis of free and conjugated BPA in human urine. Biomedical Chromatography, 28(5), (Yayın No: ) 6. Tunctan B (2013). 20-HETE mimetics or inhibitors in the treatment of cancer patients with sepsis and septic shock. International Journals of Cancer Studies & Research, 2(1), (Yayın No: 91209) 7. Tunctan B, Korkmaz B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Cuez T, Schunck WH, Falck J, Malik KU (2013). 5,14-HEDGE, A 20-HETE mimetic, reverses hypotension and improves survival in a rodent model of septic shock: Contribution of soluble epoxide hydrolase, CYP2C23, MEK1/ERK1/2/IKKß/IkB-a/NF-kB pathway, and proinflammatory cytokine formation. Prostaglandins and Other Lipid Mediators, 102(2), (Yayın No: 91215) 8. Tunctan B, Korkmaz B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Cuez T, Schunck WH, Manthati VL, Falck JR, Malik KU (2013). Contribution of inos/sgc/pkg pathway, COX-2, CYP4A1, and gp91phox to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against vasodilation, hypotension, tachycardia, and inflammation in a rat model of septic shock. Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 33(6), (Yayın No: 91204) 9. Tunctan B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Korkmaz B, Falck J, Malik KU (2013). NS-398 reverses hypotension in endotoxemic rats: contribution of eicosanoids, NO, and peroxynitrite. Prostaglandins and Other Lipid Mediators, 104(3), (Yayın No: 91234) 10. Sahan Firat S, Canacankatan N, Korkmaz B, Yildirim H, Tamer L, Buharalioglu CK, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Tunctan B (2012). Increased Production of Nitric Oxide Mediates Selective Organ- Specific Effects of Endotoxin on Oxidative Stress. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 11(2), (Yayın No: 91228) 11. Korkmaz B, Cuez T, Buharalioglu CK, Demiryurek AT, Sahan Firat S, Sari AN, Tunctan B (2012). Contribution of MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to oxidative stress and decreased caspase-3 activity in endotoxemic rats. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 11(3), (Yayın No: 91220) 1 Tunctan B, Korkmaz B, Sari AN, Kacan M, Unsal D, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Schunck WH, Falck JR, Malik KU (2012). A novel treatment strategy for sepsis and septic shock based on the interactions between prostanoids, nitric oxide, and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, 11(2), (Yayın No: 91225) 7

8 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1 Korkmaz B, Buharalioglu K, Sahan Firat S, Cuez T, Demiryurek TA, Tunctan B (2011). Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway associated with peroxinitrite formation contributes to hypotension and vascular hyporeactivity in endotoxemic rats. Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 24(3), (Yayın No: 93858) 14. Buharalioglu CK, Korkmaz B, Cuez T, Sahan Firat S, Sari AN, Malik KU, Tunctan B (2011). Piroxicam reverses endotoxin-induced hypotension in rats: contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 109(3), (Yayın No: 93877) 15. Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Falck J, Malik KU (2010). Contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide production to the effect of selective cyclooxygenase-2 inhibitor, NS-398, on endotoxin-induced hypotension in rats. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 107(5), (Yayın No: 93849) 16. Cuez T, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Falck J, Malik KU, Tunctan B (2010). A synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, reverses endotoxin-induced hypotension via increased 20-HETE levels associated with decreased inos protein expression and... Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 106(5), (Yayın No: 93825) 17. Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2008). Prostaglandins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. Archives of Pharmacal Research, 31(7), (Yayın No: 91237) 18. Tunctan B, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Sahan Firat S, Anjaiah S, Falck J, Roman RJ, Malik KU (2008). A 20-HETE agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxin-treated rats. Shock, 30(3), (Yayın No: 91241) 19. Tunctan B, Korkmaz B, Dogruer ZN, Tamer L, Atik U, Buharalioglu CK (2007). Inhibition of extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) activity reverses endotoxin-induced hypotension via decreased nitric oxide production in rats. Pharmacological Research, 56(1), (Yayın No: 93804) 20. Gunaydin B, Sancak B, Candan S, Sarimehmetoglu M, Ozcagli G, Tunctan B, Cakici I, Akcabay M (2007). Temporal variation of oxidant stress in critically ill patients. Minerva Anestesiologica, 73 (5), (Yayın No: 91258) 21. Uludag O, Tunctan B, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (2007). Twenty-four-hour variation of L- arginine/nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate pathway demonstrated by the mouse visceral pain model. Chronobiology International, 24(3), (Yayın No: 91254) 2 Korkmaz B, Ozveren E, Buharalioglu CK, Tunctan B (2006). Extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostacyclin production in rat aorta. Pharmacology, 78(3), (Yayın No: 91283) 2 Altug S, Uludag O, Tunctan B, Cakıcı I, Zengil H, Abacioglu N (2006). Biological time-dependent difference in effect of peroxynitrite demonstrated by the mouse hot plate pain model. Chronobiology International, 23(3), (Yayın No: 91289) 24. Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2006). Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 14(1), (Yayın No: 93775) 25. Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tunctan B (2006). Involvement of calcium/calmodulindependent protein kinase II to endotoxin-induced vascular hyporeactivity in rat superior mesenteric artery. Pharmacological Research, 54(3), (Yayın No: 93755) 26. Tunctan B, Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tamer L, Degirmenci U, Atik U (2006). Nitric oxide reverses endotoxin-induced inflammatory hyperalgesia via inhibition of prostacyclin production in mice. Pharmacological Research, 53(2), (Yayın No: 93742) 27. Tunctan B, Korkmaz B, Yildirim H, Tamer L, Atik U, Buharalioglu CK (2005). Increased production of nitric oxide contributes to renal oxidative stress in endotoxemic rat. American Journal of Infectious Diseases, 1(2), (Yayın No: 94965) 28. Tunctan B, Altug S (2004). The use of nitric oxide synthase inhibitors in inflammatory diseases: a novel class of anti-inflammatory agents. Current Medicinal Chemistry: Anti-Inflammatory & Anti- Allergy Agents, 3(3), (Yayın No: 95070) 29. Kiziltepe U, Tunctan B, Bastuzel Eyileten Z, Sirlak M, Arikbuku M,Tasoz R, Uysalel A, Ozyurda U (2004). Efficiency of L-arginine enriched cardioplegia and non-cardiopegic reperfusion in ischaemic hearts. International Journal of Cardiology, 97(1), (Yayın No: 93724) 30. Tunctan B, Altug S, Uludag O, Demirkay B, Abacioglu N (2003). Effects of cyclooxygenase inhibitors on nitric oxide production and survival in a mice model of sepsis. Pharmacological Research, 48(1), (Yayın No: 93715) 8

9 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 31. Yurdakul AS, Calisir HC, Tunctan B, Ogretensoy M (2002). Comparison of second controller medications in addition to inhaled corticosteroid in patients with moderate asthma. Respiratory Medicine, 96(5), (Yayın No: 93645) 3 Tunctan B, Weigl Y, Dotan A, Peleg L, Zengil H, Ashkenazi I, Abacioglu N (2002). Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mouse tissue. Chronobiology International, 19(2), (Yayın No: 91288) 3 Abacioglu N, Ozmen R, Cakici I, Tunctan B, Kanzik I (2001). Role of L-arginine/nitric oxide pathway in the antinociceptive activities of morphine and mepyramine in mice. Arzneimittel- Forschung Drug Research, 51(12), (Yayın No: 91282) 34. Abacioglu N, Tunctan B, Cakici I, Akbulut E, Uludag O, Kanzik I (2001). The role of L- arginine/nitric oxide pathway in the antinociceptive activity of pyridoxine in mouse. Arzneimittel- Forschung Drug Research, 51(10), (Yayın No: 91280) 35. Hosgor B, Basgut E, Soyak G, Tunctan B, Çakici I, Kanzik I (2000). Peroxynitrite produces relaxations on the rat anococcygeus muscle. Life Sciences, 67(25), (Yayın No: 93626) 36. Abacioglu N, Tunçtan B, Akbulut E, Çakici I (2000). Participation of the components of L- arginine/nitric oxide/cgmp cascade by p-benzoquinone-induced nociceptive processes in the mouse. Life Sciences, 67(10), (Yayın No: 93619) 37. Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (2000). Effects of econazole on receptor-operated and depolarization-induced contractions in rat isolated aorta. Life Sciences, 67(19), (Yayın No: 91270) 38. Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (2000). Time-dependent variations in serum nitrite, 6- keto-prostaglandin F1a and thromboxane B2 levels induced by lipopolysaccharide in mice. Biological Rhythm Research, 31(4), (Yayın No: 91277) 39. Abacioglu N, Demir S, Cakici I, Tunctan B, Kanzik I (2000). Role of guanylyl cyclase activation via thiamine suppressing of chemically-induced writhing in mouse. Arzneimittel-Forschung Drug Research, 50(6), (Yayın No: 91274) 40. Uludag O, Tunctan B, Guney HZ, Uluoglu C, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (1999). Temporal variation in serum nitrite levels in rats and mice. Chronobiology International, 16(4), (Yayın No: 91286) 41. Tunctan B, Uludag O, Altug S, Abacioglu N (1998). Effects of nitric oxide synthase inhibition in lipopolysaccharide-induced sepsis in mice. Pharmacological Research, 38(5), (Yayın No: 93601) 4 Tunctan B, Okur H, Calisir CH, Abacioglu H, Çakici I, Kanzik I, Abacioglu N (1998). Comparison of nitric oxide production by monocyte/macrophages in healthy subjects and patients with active pulmonary tuberculosis. Pharmacological Research, 37(3), (Yayın No: 93593) 4 Guney HZ, Gorgun C, Tunctan B, Uludag O, Hodoglugil U, Abacioglu N, Zengil H (1998). Circadian-rhythm-dependent effects of L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME) on morphineinduced analgesia. Chronobiology International, 15(3), (Yayın No: 91285) 44. Tunctan B, Cakici I, Abacioglu N, Kanzik I (1998). Bradykinin-induced responses in a coaxial bioassay system composed of rat anococcygeus muscle and guinea pig trachea. General Pharmacology, 30(4), (Yayın No: 93607) 45. Cakici I, Ulug HY, Inci S, Tunctan B, Abacioglu N, Kanzik I, Sener B (1997). Antinociceptive effect of some Amaryllidaceae plants. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 49(8), (Yayın No: 91276) 46. TUNÇTAN BAHAR (1995). Effects of platelet-activating factor antagonists WEB 2086 and BN on digoxin-induced arrhythmias. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 76(6), (Yayın No: 93586) 47. Çakici I, Hurmoglu J, Tunctan B, Kanzik I, Sener B (1994). Hypoglycaemic effect of Momordica charantia extracts in normoglycaemic or cyproheptadine-induced hyperglycaemic mice. Journal of Ethnopharmacology, 44(2), (Yayın No: 91284) 48. Çakici I, Tunctan B, Abacioglu N, Kanzik I (1993). Epithelium-dependent responses of serotonin in a co-axial bioassay system. European Journal of Pharmacology, 236(2), (Yayın No: 93559) 49. Abacioglu N, Bediz A, Cakici I, Tunctan B, Kanzik I (1993). Antinociceptive effects of H1- and H2- antihistaminics in mice. General Pharmacology, 24(5), (Yayın No: 93568) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 9

10 Battal D, Cok I, Unlusayin I, Aktas A, Tunctan, B (2013). Determination of bisphenol A exposure in rural and urban area populations in Mersin City, Turkey. Toxicology Letters(221S), 103 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Sarı AN, Kacan M, Gilik U, Serin MS, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Cuez T, Schunck WH, Falck JR, Malik KU (2012). A synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, reverses endotoxin-induced hypotension and mortality via increased expression and activities of CYP4A1 and CYP2C23 in a rodent model of septic shock: contribution of MEK1/ERK1/2/IKK?/IkB-a/NF-kB pathway and soluble epoxide hydrolase. The 1st Central and Eastern European Conference on Sepsis, the SepsEast 2012(4), 158 (Poster) (Yayın No: ) Canacankatan N, Sucu N, Gul OE, Gorur A, Aytacoglu B, Korkmaz B, Sahan-Firat S, Tamer L, Ayaz L, Vezir Ö, Erdoğan S, Tunctan B (2012). Iloprost, a prostacyclin analogue prevents limb ischemia-reperfusion injury by reducing apoptosis in rats. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Sahan-Firat S, Yildirim H, Tamer L, Buharalioglu K, Falck JR, Malik KU (2009). Increased production of 20-HETE contributes to the effects of COX inhibitors to prevent the decrease in lipid peroxidation and increase in catalase activity during endotoxemia. Experimental Biology 2009(23), 937 (Poster) (Yayın No: ) Buharalioglu K, Ozbasoglu O, Korkmaz B, Cuez T, Sahan-Firat S, Yalcin A, Tunctan B (2009). Thalidomide potentiates analgesic effect of COX inhibitors on endotoxin-induced hyperalgesia by modulating TNF-a, PGE and NO synthesis in mice. Experimental Biology 2009(23), 742 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Sari AN, Kacan M, Gilik D, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Korkmaz B, Falck J, Malik KU (2012). NS-398, a selective COX-2 inhibitor, reverses endotoxin-induced hypotension via increased CYP4A1 expression and 20-HETE levels associated with decreased COX-2 and inos expression and/or activity in a rat model of septic shock. The 14th International Winter Eicosanoid Conference(S19-CVR), 29 (Poster) (Yayın No: ) Serin MS, Tiftik N, Karakaya B, Tunctan B, Dogen A, Tezcan S, Kaplan E, Aslan G, Emekdas G, Yalcin A, Oksuz Z (2011). High prevalance of anti-dengue virus IGG in patients with venous thromboembolism and possible role of dengue virus in thrombosis. 10th World Congress on Inflammation(60), 153 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Sarı AN, Kacan M, Gilik D, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Schunck WH, Serin MS, Falck JR, Malik KU (2011). Contribution of inos, COX-2 and CYP4A1 to the protective effect of a synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, against endotoxin-induced hypotension and mortality in experimental model of septic shock in rats and mice. 10th World Congress on Inflammation(60), 55 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Buharalioglu CK, Korkmaz B, Cuez T, Sahan-Firat S, Sari AN, Malik KU, Tunctan B (2011). A selective cyclooxygenase-1 inhibitor, piroxicam, reverses endotoxin-induced hypotension in rats: contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide. 10th World Congress on Inflammation, 60, 150 (Poster) (Yayın No: ) Canacankatan N, Sucu N, Sahan-Firat S, Gorur A, Antmen SE, Korkmaz B, Tunctan B, Gul OE, Tamer L, Ayaz L, Vezir O, Kanik A (2010). Attenuation of ischemia-reperfusion injury by iloprost on apoptosis and antioxidant capacity in kidney as a distant organ. 3rd International Congress on Cell Membranbes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels, 2(1), 52 (Poster) (Yayın No: ) Sahan-Fırat S, Korkmaz B, Cuez T, Ayaz L, Tamer L, Buharalioglu CK, Sarı AN, Tunctan B (2009). Prostaglandins contribute to endotoxin-induced increase in lipid peroxidation via nitric oxide production during endotoxemia in rats. Experimental Biology 2009(23), 368 (Poster) (Yayın No: ) Korkmaz B, Buharalioglu K, Demiryürek TA, Sahan-Firat S, Cuez T, Tunctan B (2009). Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway contributes to the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxemic rats. Experimental Biology 2009(23), 932 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Cuez T, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Falck J, Malik KU (2008). Interactions between cytochrome P4504A, cyclooxygenase and nitric oxide synthase during endotoxemia: therapeutic implications for inflammatory diseases. EHRLICH II - 2nd World Conference on Magic Bullets, Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich(2), 330 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Sahan-Firat S, Canacankatan N, Korkmaz B, Yildirim H, Tamer L, Buharalioglu CK, Sari AN, Tunctan B (2008). Differential regulation of oxidative stress by NO in vascular and nonvascular tissues of endotoxemic rats. Experimental Biology 2008(22), 912 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Sahan-Firat S, Anjaiah S, Falck JR, Yildirim H, Tamer L, Roman RJ, Malik KU (2008). 20-HETE agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the endotoxin-induced fall in blood pressure and the decrease in vascular reactivity and lipid peroxidation and increased catalase activity via inhibition of NO production in rats. Experimental Biology 2008(22), 1128 (Poster) (Yayın No: ) 10

11 Tunctan B (2006). Interactions between cyclooxygenase and nitric oxide synthase pathway: implications for therapeutic intervention in inflammatory diseases. II. Mediterranean Pharmacy Congress, October 13-15, 2006, 2(2), 43 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Korkmaz B, Cuez T, Sahin NO, Tunctan B (2006). Analgesic activity of solid dispersions of ibuprofen. II. Mediterranean Pharmacy Congress, 2(2), 124 (Poster) (Yayın No: ) Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tunctan B (2006). Inhibition of inducible nitric oxide synthase restores attenuation of endothelium-dependent and endothelium-independent relaxations in rat superior mesenteric artery exposed to endotoxin. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8)(8), 237 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B (2005). Role of a pharmacist in clinical research. I. International Mediterranean Pharmacy Congress, October 28-31, 2005, 1(2), 45 (Özet bildiri) (Yayın No: ) Tunctan B, Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK (2005). Calcium/calmodulin dependent protein kinase II contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via prostaglandin production in rat mesenteric artery. Experimental Biology 2005, 19(5), 1551 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Korkmaz B, Ozveren E, Buharalioglu CK (2005). Mitogen-activated protein kinase signalling cascade contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostaglandin production in rat thoracic aorta. Experimental Biology 2005, 19(5), 1551 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2004). Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. Experimental Biology 2004, 18(5), (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2004). Prostaglandins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. Experimental Biology 2004, 18(5), (Poster) (Yayın No: ) Kiziltepe U, Bastüzel Eyileten Z, Tunctan B, Sirlak M, Emiroglu O, Tasoz R, Uysalel A, Ozyurda U (2003). Changes on systemic and cardiac nitric oxide production during open heart surgery. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery(52), 105 (Poster) (Yayın No: ) Kiziltepe U, Bastüzel Eyileten Z, Tunctan B, Sirlak M, Arikbuka M, Tasoz R, Uysalel A, Ozyurda U (2003). Efficiency of L-arginine supplemented cardioplegia and L-arginine supplemented noncardiopegic blood controlled reperfusion for myocardial protection. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 134 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Ozveren E, Korkmaz B, Buharalioglu CK, Tamer L, Atik U (2003). Role of NFk-B and nitric oxide synthase in endotoxin-induced inflammatory hyperalgesia. 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of the Turkish & Dutch Pharmacological Societies(17), 126 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Yaghini FA, Estes A, Malik KU (2003). Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A expression and activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of the Turkish & Dutch Pharmacological Societies(17), (Poster) (Yayın No: ) Eksioglu U, Tunctan B, Yalvac I, Babul A, Midillioglu I, Duman S (2003). Elevated aqueous humor nitric oxide levels differ in patients with different types of glaucoma. 4th International Glaucoma Symposium(4), 82 (Poster) (Yayın No: ) Gunaydin B, Sancak B, Candan S, Sariahmetoglu M, Ozcagli G, Tunctan B, Cakici I, Akcabay M (2001). Temporal variation of oxidant stress in critically ill patients versus healthy subjects: Preliminary results. 25th Conference of International Society for Chronobiology (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (1999). Day-night variations in nitric oxide production and mortality-induced by lipopolysaccharide in mice. The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries (Poster) (Yayın No: ) Tunctan, B, Weigl Y, Dotan A, Peleg L, Zengil H, Ashkenazi I, Abacioglu N (1999). Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mice kidney, testis, aorta and lungs. Biological Rhythms and Medications Joint Meeting of The Eight International Conference of Chronopharmacology and Chronotherapeutics and The American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics (Poster) (Yayın No: ) Soyak G, Hosgor B, Ademoglu F, Tunctan B, Cakici I, Zengil H, Abacioglu N (1999). Chrononociceptive pattern of melatonin with the interaction of morphine and L-nitroarginine methyl ester (L-NAME). Biological Rhythms and Medications Joint Meeting of The Eight International Conference of Chronopharmacology and Chronotherapeutics and The American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Weigl Y, Peleg L, Zengil H, Ashkenazi I, Abacioglu N (1999). Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mice brain. 2nd European Congress of Pharmacology(13), 300 (Poster) (Yayın No: ) 11

12 Tunctan B, Altug S, Uludag O, Abacioglu N (1999). Effects of econazole on receptor-operated and depolarization-induced contractions in rat isolated aorta. 2nd European Congress of Pharmacology, 13, 243 (Poster) (Yayın No: ) Hosgor B, Basgut E, Soyak G, Tunctan B, Cakici I, Kanzik I (1998). Effects of peroxynitrite and 3- nitro-l-tyrosine on the rat anococcygeus muscle. Fourth European Congress of Pharmaceutical Sciences(6), 82 (Poster) (Yayın No: ) Altug S, Uludag O, Tunntan B, Çakici I, Zengil H, Abacioglu N (1998). The bizarre chrononociceptive pattern of peroxynitrite. Second International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 91 (Poster) (Yayın No: ) Uludag O, Tunctan B, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (1998). Chemically-induced algesia in mice: L-arginine/NO/cGMP cascade and the rhythmicity of nitrite levels. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Action(1), 17 (Poster) (Yayın No: ) Tunctan B, Uludag O, Altug S, Abacioglu N (1998). Is nitric oxide synthase inhibition beneficial in lipopolysaccharide-induced sepsis in mice. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions(1), 11 (Poster) (Yayın No: ) Uludag O, Tunctan B, Altug S, Zengil H, Abacioglu N (1998). Chemically-induced algesia in mice: is there a nociceptive rhythmic pattern in L-arginine/NO/cGMP cascade. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions(1), 18 (Poster) (Yayın No: ) Abacioglu N, Zengil H, Uludag O, Tunctan B, Guney Z (1997). Chronorhythmicity of L-arginine in nociception with the interaction of H1-receptor blocker mepyramine. International Congress of Chronobiology(14), 2 (Poster) (Yayın No: ) Özmen MM, Çöl C, Cinel I, İşman FK, Cinel L, Tunçtan B, Berberoğlu M (1997). The correlation between reactive O2 species and histopathology of abdominal organs under increased insufflation pressure. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery(11), 556 (Poster) (Yayın No: ) Tunçtan B, Çakici I, Abacioglu N, Kanzik I (1993). Epithelium-dependent responses of bradykinin in a co-axial bioassay system. Annual Congress of European Respiratory Society(6), 324 (Poster) (Yayın No: ) Abacioglu N, Tunçtan B, Çakici I, Kanzik I (1992). Effects of ovalbumin challenge on epitheliumdependent responses to serotonin in a co-axial bioassay system. Annual Congress of European Respiratory Society(5), 930 (Poster) (Yayın No: ) C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: 1. İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü (2014)., Yeşilada E, Zülfikar H, Ertan R, Yakıncı C, Tunçtan B, Aktay G, Özkan Y, Aydın A, Küçükgüzel İ, Savaşer A, Buharalıoğlu CK, Ertem Basım Yayın Dağıtım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1001, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: ) Pediatrik Hastalarda Doğru İlaç Kullanımı (2012)., Tunçtan B, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Yorum Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 120, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75384) C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: İlaç Uygulama Becerisi, Bölüm adı:(yanak İçi İlaç Uygulama Becerisi) (2013)., Buharalıoğlu K, Tunçtan B, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Yorum Matbaacılık, Editör:Yakıncı C, Yeşilada E, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 128, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 91392) Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, Bölüm adı:(nitric oxide: Introduction and historical background) (2012)., Tunctan B, Transworld Research Network, Editör:Tunctanb, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN: , İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75388) Koruyucu Sağlık Rehberi, Bölüm adı:(gebe ve emzirenlerde güvenli ilaç kullanımı) (2012)., Tunçtan B, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan San.Tic. Ltd. Şti., Editör:Yakıncı C, Yeşilada E, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 624, ISBN: , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75682) Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, Bölüm adı: (Biology of nitric oxide) (2012)., Tunctan B, Transworld Research Network, Editör:Tunctan B, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN: , İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75386) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 12

13 Şenol P, Tiftik EN, Ünal S, Akdeniz A, Taşdelen B, Tunçtan B (2014). Beta talasemi majör ve orak hücreli anemi hastalarında demir şelatörlerine uyuncun karşılaştırılması. 1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B (2014). Çocuklarda ilaç kullanımı. 1 Türkiye Eczacılık Kongresi, (Yayın No: ) Ordu H, Temiz M, Tunçtan B, Şahan-Fırat S (2014). Sağlığın sembolü: Gılgamış Destanı'ndan Asklepios'a yılan. XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, , (Yayın No: ) Ünsal D, Kaçan M, Temiz M, Korkmaz B, Sarı AN, Buharalıoğlu CK, Yıldırım Yaroğlu H, Tamer T, Tunçtan B, Şahan Fırat S (2013). Sıçanlarda zimosanın neden olduğu enflamasyon ve hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısı. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(22), 293, (Yayın No: ) Sarı AN, Korkmaz B, Serin MS, Kaçan M, Ünsal D, Buharalıoğlu CK, Şahan Fırat S, Falck JR, Malik KU, Tunçtan B (2013). Sıçanlarda oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin yararlı etkilerine MyD88/TAK1/IKK?/NF-kB yolu etkinliği ile birlikte sistemik mir- 150, mir-223 ve mir-297 ekspresyon düzeylerindeki azalmanın katkısı. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(22), , (Yayın No: ) Tunçtan B (2013). Septik şoklu hastalarda çoklu organ yetmezliği ve mortalitenin önlenmesi açısından tedavi yaklaşımları: Nitrik oksit sentaz inhibitörleri mi? Nitrik oksit vericileri mi? Nitrik oksit mi?. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(22), 104, (Yayın No: ) Kaçan M, Ünsal D, Temiz M, Korkmaz B, Sarı AN, Şahan Fırat S, Yıldırım Yaroğlu H, Tamer T, Tunçtan B, Buharalıoğlu CK (2013). Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşan enflamasyon ve hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (22), 119, (Yayın No: ) Urhan Küçük M, Sucu N, Şahan Fırat S, Aytaçoğlu BN, Vezir Ö, Bozali C, Canacankatan N, Kul S, Tunçtan B (2013). Ramiprilin koroner arter by pass cerrahisi hastalarında inflamatuar yanıt ve miyokardiyal hasara etkisinde ACE I/D gen polimorfizminin rolü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, , (Yayın No: ) Serin MS, Tiftik N, Karakaya B, Tunçtan B, Döğen A, Tezcan S, Kaplan E, Aslan G, Emekdaş G, Yalçın A, Öksüz Z (2012). Dengue virusunun (DENV) venöz tromboembolizmde yeri olan ADAMTS13 eksikliğindeki olası rolünün araştırılması. 7. Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi(1), 320, (Yayın No: ) Görür A, Canacankatan N, Gül E, Algül Ö Erdoğan E, Korkmaz B, Şahan-Fırat S, Tunçtan B, Doran F (2011). Hepatoselüler karsinom gelişim sürecinde bazı benzimidazol türevlerinin antioksidan kapasite üzerine etkisi. 2 Ulusal Biyokimya Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Korkmaz B, Cüez T, Sarı AN, Kaçan M, Gilik D, Buharalıoğlu CK, Şahan Fırat S, Schunck WH, Serin M, Falck J, Malik KU (2011). Sıçan ve farelerde oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin hipotansiyonu ve mortaliteyi önleyici etkisine inos, COX-2, CYP4A1 ve NADPH oksidazın katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(21), , (Yayın No: ) Sarı AN, Kaçan M, Gilik D, Şahan Fırat S, Buharalıoğlu CK, Vezir Ö, Korkmaz B, Cüez T, Sucu N, Tunçtan B (2011). Sıçanlarda oluşturulan periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ gastroknemius kası ve uzak organ böbrek zedelenmesine RhoA/Rho-kinaz/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(21), 106, (Yayın No: ) Buharalıoğlu CK, Sarı AN, Kaçan M, Gilik D, Korkmaz B, Cüez T, Şahan Fırat S, Malik KU Tunçtan B (2011). Endotoksemik sıçanlarda piroksikamın hipotansiyonu önleyici etkisine MEK1/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(21), 169, (Yayın No: ) Cüez T, Korkmaz B, Buharalıoğlu CK, Şahan Fırat S, Falck J, Malik KU, Tunçtan B (2009). Endotoksemik sıçanlarda N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin enos, inos ve hsp90 protein ekspresyonu ile prostanoit ve 20-HETE düzeyleri üzerindeki etkisi. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 262, (Yayın No: ) Tunçtan B, Cüez T, Korkmaz B, Şahan Fırat S, Buharalıoğlu CK, Yıldırım H, Sarı AN, Tamer L, Falck J, Malik KU (2009). Endotoksemik sıçanlarda NO oluşumundaki artmaya 20-HETE düzeylerindeki azalmanın eşlik ettiği oksidatif stres ve inflamasyon üzerinde yapay bir 20-HETE analoğu olan... XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 129, (Yayın No: ) Sarı AN, Şahan Fırat S, Vezir Ö, Yılmaz ŞN, Korkmaz B, Cüez T, Canacankatan N, Sucu N, Ayaz L, Tamer L, Görür A, Tunçtan B (2009). Sarı AN, Şahan Fırat S, Vezir Ö, Yılmaz ŞN, Korkmaz B, Cüez T, Canacankatan N, Sucu N, Ayaz L, Tamer L, Görür A, Tunçtan B. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 278, (Yayın No: ) Korkmaz B, Cüez T, Buharalıoğlu CK, Demiryürek AT, Şahan Fırat S, Sarı AN, Tunçtan B (2009). Endotoksemik sıçanlarda gelişen kaspaz-3 aracılıklı apoptoza ve oksidatif strese MEK1/ERK1/2/iNOS yolunun katkısı. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(20), 141, (Yayın No: ) 13

14 Korkmaz B, Buharalıoğlu B, Demiryürek AT, Şahan Fırat S, Tunçtan B (2007). Endotoksemik sıçanların torasik aortasında gelişen vasküler hiporeaktiviteye indüklenebilir nitrik oksit sentaz/çözünebilir guanilil siklaz/protein kinaz G yolunun katkısı. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Korkmaz B, Buharalıoğlu K, Şahan Fırat S, Anjaiah S, Falck J, Roman RJ, Malik KU (2007). Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktivite üzerinde selektif 20-hidroksieikozatetraenoik asit agonisti N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil] glisinin etkileri. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Şahan Fırat S, Canacankatan C, Korkmaz B, Yıldırım H, Tamer L, Buharalıoğlu K, Tunçtan B (2007). Endotoksemik sıçanların karaciğerinde artan oksidatif stres üzerinde indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun etkisi. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi(19), 378, (Yayın No: ) Tunçtan B, Özveren E, Korkmaz B, Buharalıoğlu CK, Tamer L, Değirmenci U, Atik U (2005). Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı inflamatuvar hiperaljezide nükleer transkripsiyon faktörü kb, siklooksijenaz ve poli-adp-riboz sentazın rolü. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(18), 301, (Yayın No: ) Korkmaz B, Özveren E, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B (2005). Sıçan torasik aortunda endotoksin ile oluşan nitrik oksit ve prostaglandin aracılıklı hiporeaktiviteye mitojen ile aktive edilen protein kinaz sinyal ileti yolu katkıda bulunur. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(18), 314, (Yayın No: ) Buharalıoğlu CK, Korkmaz B, Yıldırım H, Tamer L, Atik U, Tunçtan B (2005). Nitrik oksidin böbrek sitozolik fosfolipaz A2 aktivitesini azaltıcı etkisi endotoksin ile oluşan hipotansiyona katkıda bulunabilir. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi(18), 154, (Yayın No: ) Bayhan A, Menemenci M, Sivri B, Taş E, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B (2004). Akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü. II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 78, (Yayın No: ) Apçin Y, Savur H, Soytoprak S, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B (2004). Günümüzde klinik eczacı ve klinik eczacılık. II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 79, (Yayın No: ) Yeni G, Bal E, Palangalı E, Buharalıoğlu C, Tunçtan B (2003). Yeni bin yılda ilaç sanayi ve eczacı. I. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 35, (Yayın No: ) Şahin NÖ, Yalın S, Yüksel A, Buharalıoğlu C, Tunçtan B (2003). 21. Yüzyılda hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım: Gen tedavisi ve farmakogenomik. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 75, (Yayın No: ) Yalın S, Şahin NÖ, Yüksel A, Buharalıoğlu C, Tunçtan B (2003). Günümüzde klinik eczacı ve klinik eczacılık. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 79, (Yayın No: ) Buharalıoğlu C, Yüksel A, Şahin NÖ, Yalın S, Tunçtan B (2003). ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) ilaç sınıflandırma sistemi ve akılcı ilaç kullanımındaki rolü. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 66, (Yayın No: ) Şahan L, Günal H, Göktaş U, Leblebici F, Şavkılıoğlu E, Tunçtan B (2001). Kombine ve genel anestezinin hemodinami, oksijenizasyon ve nitrik oksit (NO) üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXV. Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Demirkay B, Abacıoğlu N (2001). Endotoksin ile farede oluşturulan septik şok modelinde mortalite, serum nitrit düzeyleri ve doku nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerine siklooksijenaz inhibitörlerinin etkisi. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(16), 26, (Yayın No: ) Tunçtan B, Demirkay B, Okur H (2001). Fare kan, böbrek, kalp ve akciğer kültüründe indüklenebilir nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerinde guanilil siklaz, siklooksijenaz ve poliadp-riboz sentazın rolü. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi(16), 35, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Abacıoğlu N (1999). Septik şok tedavisinde ekonazol yararlı olabilir mi?. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Abacıoğlu N (1999). Günün farklı saatlerinde lipopolisakkarit uygulanmasının fare serum nitrit, 6-k-PGF1a ve TxB2 düzeylerinde oluşturduğu güniçi değişiklikler. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Tunçtan B, Altuğ S, Uludağ O, Abacıoğlu N (1999). Lipopolisakkarit ile farede oluşturulan septik şok modelinde indometazinin oluşturduğu serum nitrit düzeyleri ve mortaliteye pentoksifilinin etkisi. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Soyak G, Hoşgör B, Ademoğlu F, Tunçtan B, Çakıcı İ, Abacıoğlu N (1999). Melatoninin kronosisepsiyondaki etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Mepiramin ve L-NAME etkileşmesiyle indüklenen antinosiseptif aktivitenin ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 113, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). p-benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde mepiraminin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (I). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 110, (Yayın No: ) Uludağ O, Tunçtan B, Altuğ S, Zengil H, Abacıoğlu N (1997). Sodyum nitroprusid ve mepiramin ile indüklenen antinosiseptif aktivite ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VIII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi(14), 114, (Yayın No: ) 14