GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI"

Transkript

1 GÜVENLİKBİLGİFORMU Yönetmelik (EC) No 1907/2006 (REACH), Madde 31 Revizyon 15-May-2015 tarihi: Yönetmelik(EC)No1907/2006(REACH)Madde31uyarınca,birGüvenlikBilgiFormu(SDS)zararlımaddeveyakarışımlariçin sağlanmalıdır.buürünyönetmelik(ec)no1272/2008(clp)sınıflandırmakriterlerinikarşılamamaktadır.bunedenlebutürbelge REACHMadde31kapsamıdışındadırveherbölümdeiçerikiçingereksinimleruygulanmaz 1.1.Madde/Karışım kimliği 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI Ürün kodu: Ürün ismi: UNTDFS CAB-O-SILÒ Untreated Fumed Silica REACHkayıtnumarası: Eşanlamlıları: Silikondioksit,SentetikAmorfSilika,Pirojenik(Dumanlı)AmorfSilika BuGBFşutipürünleriçingeçerlidir: CAB-O-SIL DumanlıSilika:L-50,L-60,L-90,LM-130,LM-150,M-5,M-5K,PTG,MS-55,H-5, H-7D, HS-5, EH-5, LM-130D, LM-150D, M-7D, MS-75D, S-17D, HP-60, M-8D, EL-1000, EL-2000,MS-35,H300,EL-90,EL-100,ELM-150,HK-7KD,HK-9D,HK-9KD,ENERSIL 2010, 2020, Maddeveyakarışımınbelirlenmişkulanımlarıvetavsiyeedilmeyenkulanımları Önerilenkulanımı: Tavsiyeedilmeyenkulanımlar: Çesitli,Reolojikkontrol,Akışmaddesi,Topaklanmayıönleyicimadde,Bloklaşmaönleyici madde,çöktürmeönleyicimadde,spreyaleti,kıvamlaştırıcımadde,taşıyıcı,viskozite kontrolmaddesi,parlatıcıveyamatlaştırıcımadde,kimyasalaraürün,stabilizasyon maddesi,dolgumaddesi,güçlendirmeajanı:kaplama,yapıştırıcılarve/veyasızdırmazlık maddeleri, Silikon elastomer, Kauçuk ürünler, Süspansiyon, Dispersiyon, Piller, Kozmetik, Mürekkeplervetonerler,Boyalar,Hijyenvehijyenikürünler,Diğer REACHortakkayıtdosyasıuyarıncabilinmemektedir Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Sayfa 1 / 13

2 Cabot EMEA* Genel Merkezi CABOTİSVİÇREGmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen İsviçre Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) CabotEMEA*İşServisMerkezi 101 Mukusalas Street LV-1004 Riga Letonya Tel.: *Avrupa,OrtaDoğuveAfrika adresi: 1.4.Acildurum telefonnumarası AcilDurum TelefonNumarası: 24S/7g servis Almanya: CHEMTREC BirleşikKralık:CHEMTREC:(+44) ABD: CHEMTREC: or CHEMTREC Çin: UluslararasıCHEMTREC: veya TEHLİKELERİNTANITIMI 2.1.Maddeveyakarışımınsınıflandırılması Yönetmelik(EC)1272/2008(CLP),çeşitlidüzeltmelerveuyarlamalarıveDirektif67/548/EECuyarıncazararlıbirmaddedeğildir. 2.2.Etiketunsurları Piktogram: Hiç biri Uyarıkelimesi: Hiç biri Zararlılıkifadeleri: Hiç biri Önlem ifadeleri: Hiçbiri 2.3.Diğerzararlar Hiç biri. Sayfa 2 / 13

3 MaddeyeMaruzKalmanınBaşlıca Yoları: Gözteması: Ciltteması: Soluma: Yutma: Kanserojenite: Hedef Organ Etkileri: Maruz Kalma Sonucu Kötü Etkilenen Hastalıklar: OlasıÇevreselEtkiler: Soluma,Ciltteması,Gözteması Mekanikiritasyonasebepolabilir.Gözlerletemasındankaçının. Mekaniktahrişeveciltkuruluğunanedenolabilir.Ciltletemasındankaçının.İnsanlarda hasasiyetleilgilivakalarbildirilmemiştir. Tozsolunum yolundairitasyonasebepolabilir.makinelerdevetozunoluşabileceği yerlerdeuygunegzozhavalandırmasısağlayınız.ayrıcabölüm 8 ebakınız. Olumsuzsağlıketkileribeklenmemektedir.Bölüm 11'ebakınız. IARC(UluslararasıKanserAraştırmalarıAjansı),NTP(UlusalToksikolojiProgramı),OSHA (İşSağlığıveGüvenliğiAjansı),ACGIH(AmerikanUlusalİşHijyenistleriKonferansı)orEU (AvrupaBirliği)tarafındanlistelenenhiçbirmaddeyi%0.1'denfazlaiçermemektedir. AyrıcaBölüm 11 ebakınız. Akciğerler,Bölüm 11'ebakınız Astım,Solunum bozukluğu Bilinenyoktur.Bölüm 12'yebakınız. 3.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLERHAKKINDABİLGİ 3.1 Maddeler Kimyasaladı AB No CAS No %Ağırlık Direktif 67/548/EEC veya 1999/45/EC uyarınca sınıflandırma Sentetik Amorf, Pirojenik Silika (AB)YönetmeliğiNo 1272/2008 (CLP) uyarıncasınıflandırma REACHkayıt numarası * > Diğerbilgiler: *Yönetmelikbilgisigenelsilikanınaltındabulunmaktadır:CASRN ,EINECSRN Tire(-)"uygulanamaz"anlamınagelir 4.1.İlkyardım önlemlerininaçıklaması 4.İLKYARDIM ÖNLEMLERİ Ciltteması Suvesabunileiyicevetam olarakyıkayın.eğerrahatsızlıkbelirtilerioluşursatıbbiyardım isteyin. Gözteması Derhal,çokbolmiktardasuile15dakikaboyuncagözleriyıkayınız.Eğerrahatsızlık belirtilerioluşursatıbbiyardım isteyin. Sayfa 3 / 13

4 Soluma Yutma: Eğeröksürük,nefesdarlığıveyabaşkasolunum problemlerioluşursatemizhavayaçıkın. Eğerbelirtilerdevam edersetıbbiyardım isteyin.gerektiğitakdirde,standartilkyardım uygulayaraknormalsolunumakavuşturunuz. Kusturmayin.Bilinciyerindeysebirkaçbardaksuverin.Bilincikapalibirkimseyeaslaağız yoluilebirşeyvermeyin Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Belitiler: Bölüm 2ve/veyaBölüm 11'detanımlananbilinenenönemlibelirtilerveetkiler. 4.3.Tıbbimüdahaleveözeltedavigereğiiçinilkişaretler Doktorlara not: Semptomatik olarak tedavi edin. 5.1.Yangınsöndürücüler UygunYangınSöndürücüMadde: UygunOlmayanYangınSöndürücü Madde: 5.YANGINLAMÜCADELEÖNLEMLERİ Silikayanıcıdeğildir,bunedenlehiçbiryangınsöndürmemaddesibelirlenmemiştir. Hiç biri. 5.2.Maddeveyakarışımdankaynaklananözelzararlar Kimyasaldandoğanspesifikzararlar:Hiç biri. Tehlikeli yanma ürünleri: Hiç biri. 5.3.Yangınsöndürmeekipleriiçintavsiyeler Yangınsöndürmeekipleriiçinözel koruyucu ekipman TozPatlamasıRiskleri: Uygunkoruyucuekipmantakın.Yangındurumunda,kendikendinesolunum yapanaparat takın.. 6.KAZASONUCUYAYILMAÖNLEMLERİ 6.1.Kişiselönlemler,koruyucudonanım veacildurum prosedürleri Kişiselönlemler: Acil durum personeli için: Tozoluşumunamaniolun.Yeterlihavalandırmasağlayın.Kişiselkoruyucuekipman kulanın.ayrıcabölüm 8 ebakınız. Bölüm 8'detavsiyeedilenkişiselkoruyucuyukulanın Çevresel önlemler Çevresel Önlemler: Mümkünsetoprağadökülenürünümuhafazaedin.Eğerkaydadeğermiktardadökülme veyabulaşmameydanagelirvezaptedilemezseyerelidarelerehaberverilmelidir Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Kapsama yöntemleri: Güvenliisedahafazlasızıntıveyadökülmeolmasınıönleyin. Sayfa 4 / 13

5 Temizleme için yöntemler: Hemen vakumla temizleyiniz. Yüksek verimli tanecikli hava (HEPA) filtrasyonu içeren vakum kulanılmasıtavsiyeedilir.fırçaveyabasınçlıhavakulanaraktozbulutu oluşturmayınız.toplayıpdoğruşekildeetiketlenmişkonteynırlara(kaplara)aktarınız. Bölüm 13 ebakınız. 6.4.Diğerbölümlereatıflar Diğerbölümlereatıflar Dahafazlabilgiiçinbölüm 8'ebakınız.Dahafazlabilgiiçinbölüm 13'ebakınız. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için tavsiyeler: Ciltvegözleriletemasındankaçınınız.Tozoluşumunamaniolun.Tozunuteneffüs etmeyiniz.makinelerdevetozunoluşabileceğiyerlerdeuygunegzozhavalandırması sağlayınız.fırçaveyabasınçlıhavakulanaraktozbulutuoluşturmayınız. Statikdeşarjakarşıkoruyucuönlemlerialın.Karıştırmaveişleme(prosesleme)aletlerinin tüm metalparçalarıtopraklanmışolmalıdır.transferoperasyonlarınabaşlamadanönce, tüm aletlerinelektrikdonanımlarınıntopraklanmışolduğundaneminolunuz.incetozlar elektriklialetleriniçinenüfuzedebilirvekısadevreoluşmasınasebepolabilir. Genelhijyendeğerlendirmeleri: İyiendüstriyelhijyenvegüvenlikuygulamalarınagöreeleçleyin. 7.2.Uyuşmazlıklarıdaiçerengüvenlidepolamaiçinkoşular DepolamaŞartları: Uyumsuz malzemeler: Sıkısıkıkapalıorijinalambalajındavekuruveiyihavalandırılmışbiryerdedepolayın.Ürün üzerineadsorbeolabileceğiiçinuçucukimyasalarlabirliktesaklamayınız.ortam koşularındadepolayın.düzgünbirşekildeetiketlenenkaplardasaklayınız. Bilinen yoktur. 7.3.Belirlisonkulanımlar Risk Yönetim Önlemleri (RMM) REACHYönetmeliğin14.4Maddesigereğince,herhangibirmaruzkalmasenaryosu geliştirilmemiştir,ziramaddetehlikelideğildir. 8.MARUZİYETKONTROLLERİ/KİŞİSELKORUNMA 8.1. Kontrol parametreleri Maruzkalmakılavuzu: Aşağıdakitabloözettir.Lütfentam bilgiiçinözelyasayabakınız AmorfSilika,Mevzuatailişkinmaruz Avustralya:2 mg/m³, TWA, Solunabilir kalmalimitlerigenelsilikanınaltında Avusturya MAK4 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir fraksiyon bulunmuştur,casrn : Finlandiya: 5 mg/m³ Almanya TRGS 900: 4 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir fraksiyon Hindistan:10 mg/m³, TWA İrlanda:2.4mg/m³,TWA,Solunabilirtoz Norveç:1.5 mg/m³, TWA, Solunabilir toz İsviçre:4mg/m³,TWA BirleşikKralıkWEL:6mg/m³,TWA,Teneffüsedilebilirfraksiyon mg/m³, TWA, Solunabilir fraksiyon US OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701) Sayfa 5 / 13

6 BaşkaŞekildeTanımlanmamışsa,Toz Belçika:10 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir ya da Partikülatlar: 3 mg/m³ TWA, Solunabilir NOT: Çin:8 mg/m³, TWA10 mg/m³, STEL Fransa:10 mg/m³, TWA Teneffüs edilebilir toz mg/m³, TWA Solunabilir toz İtalya:10mg/m³,TWA,Teneffüsedilebilir mg/m³, TWA, Solunabilir Malezya:10 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir mg/m³, TWA, Solunabilir İspanya:10mg/m³,VLA,Teneffüsedilebilir 3 mg/m³, VLA, Solunabilir US ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir mg/m³, TWA, Solunabilir US OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, Toplam toz mg/m³, TWA, Solunabilir CabotCorporation,globalolaraktesislerinde,silica'yıAlmanyaTRGS900meslekimaruziyetlimiti4mg/m³,TWA,Teneffüs edilebilirfraksiyonolarakdikkatealır. MAK:MaximaleArbeitsplatzkonzentration(Maksimum İşyeriKonsantrasyonu) PEL:PermisibleExposureLimit(İzinVerilebilirMaruzKalmaSınırı) PNOS:BaşkaTürlüBelirtilmemişParçacıklar STEL:KısaSüreliMaruzKalmaSınırı TRGS:TechnischeRegeln fürgefahrstoffe(technicalruleforhazardousmaterials)(tehlikelimaddeleriçinteknikkural) TWA:TimeWeightedAverage(ZamanAğırlıklıOrtalama) USACGIH:AmericanConferenceofGovernmentalIndustrialHygienists(AmerikanDevletEndüstriyelHijenUzmanlarıKonferansı) USOSHA:OccupationalHealthandSafetyAdministration (MeslekiGüvenlikveSağlıkYönetimi) VLA:ValoreLímiteAmbientales(ÇevreselSınırDeğer) WEL:İşyeriMaruziyetLimit DNEL: Derived No Effect Level ( TüretilmişSıfırEtkiDüzeyi): ABKimyasalarınKaydı,Değerlendirilmesiveİzni(REACH)Yönetmeliğigereğince,(Cabot Corporation'ınbirüyesiolduğu)SentetikAmorfSilikaREACHKonsorsiyumu4mg/m 3 teneffüs edilebilir Sentetik Amorf Silika (Almanya TRGS 900 mesleki maruziyet limiti) için TüretilmişEtkiGörülmeyenSeviye(DNEL)geliştirmiştir. ÖngörülenSıfırEtkiDerişimi(PNEC) Maruz kalma kontrolleri MÜHENDİSLİKKONTROLLERİ: Maruziyetiişyerisınırlarınınaltındamuhafazaetmekiçinyeterlihavalandırmasağlayın. Makinelerdevetozunoluşabileceğiyerlerdeuygunlokalegzozhavalandırmasısağlayınız. Kişiselkoruyucuekipman[PPE] Solunum Koruması: Eğerlokalegzosthavalandırmayeterlideğilseonaylanmışrespiratörgerekliolabilir. Sayfa 6 / 13

7 ElerinKorunması: Göz/yüzKoruması: CildinveVücudunKorunması: Diğer: Ciltkuruluğunuönlemekiçinkoruyucueldivenkulanın.Ürünüeleçlemedenönce koruyucubariyerkrem kulanın.elerivemaruzkalandiğerderiyiyumuşakbirsabunve suylayıkayın. Göz/yüz koruyucusu giyin. Koruyucu gözlük giyin. Uygunkoruyucugiysilergiyiniz.Giysilerihergünyıkayınız.İşyerindegiyilengiysilerin işyerinindışındagiyilmesineveişyerindendışarıçıkarılmasınaizinverilmemelidir. İyiendüstriyelhijyenvegüvenlikuygulamalarınagöreeleçleyin.Acildurum gözyıkama vegüvenlikduşuyakınolmalıdır. Çevresel maruziyet kontrolleri: Tozlar için uygulanabilir tüm yerel mevzuat ve izin gerekliliklerine uygun olarak. 9.1.Temelfizikselvekimyasalözeliklerhakkındabilgi 9.FİZİKSELVEKİMYASALÖZELLİKLER Fiziksel Durum: Katı Koku: Hiç biri Görünüş: Pudra Kokueşiği: Renk: Beyaz Özellik Değerler Notlar Metod ph: Kurum içi test Erimenoktası/donmanoktası:1700 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH Kimyasal ZararlılıklarCepRehberi) Kaynamanoktası/kaynama aralığı: 2230 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH Kimyasal ZararlılıklarCepRehberi) BuharlaşmaHızı: Buharbasıncı: BuharYoğunluğu: Yoğunluk: C HacimselYoğunluk: kg/m 3 DIN/ISO 787:11 20 C'deözgülağırlık: 2.2 Suda çözünürlük: Hafifçe çözünür OECD105uyarınca Çözünürlük(ler): Bilgibulunmamaktadır AyrışmaKatsayısı (n-oktanol/su): Bozunmasıcaklığı: Viskozite: Kinematik viskozite: Dinamik viskozite: Oksitleyici Özellikler: Oksitleyici özellikleri yoktur Yumuşamanoktası: Uçucuorganikbileşikiçeriği (%): % Uçuculuk (Hacmen): %Uçucu(Ağırlıkolarak): Yüzey Gerilimi: Patlayıcıözelikler: Patlayıcıdeğil Sayfa 7 / 13

8 ParlamaNoktası: Alevlenebilirlik(katı,gaz): Havada Alevlenebilirlik Limiti: Havadaki Patlama Sinirlari- Üst (%): HavadakiPatlamaSınırları-Alt(%): KendiliğindenTutuşmaSıcaklığı: Minimum TutuşmaIsısı: Minimum TutuşmaEnerjisi: TutuşmaEnerjisi: Maksimum MutlakPatlamaBasıncı: Maksimum BasınçYükselmeHızı: YanmaHızı: KstDeğeri: TozPatlamaSınıfandırması: Yanıcıdeğil Alevlenirdeğil.Ürüntutuşmayadirençlidirvealevyayılmasını desteklemez Yanıcıdeğil Sonnoktamaddenindoğalözeliklerinedeniyle"uygulanamaz"olaraklistelenmiştir «Bilgibulunmamaktadır»notutestinyapılmadığınıgösterir 9.2.Diğerbilgiler Hiç biri Tepkime 10.KARARLILIKVETEPKİME Reaktivite: Reaktifdeğil.Maddeinertbirinorganikkatıdır Kimyasalkararlılık Kararlılık: Tavsiyeedileneleçlemevedepolamakoşularıaltındakararlıdır. Patlama verisi Mekanik Darbeye Hassasiyet: StatikDeşarjaHasasiyet: Hiç biri Bumaddeinorganikbirtozdurvetozpatlamasınaveyayangınanedenolacakkoşuları oluşturmazveyadesteklemez.statikdeşarjakarşıkoruyucuönlemlerialın.toz oluşumunamaniolun.karıştırmaveişleme(prosesleme)aletlerinintüm metalparçaları topraklanmışolmalıdır.transferoperasyonlarınabaşlamadanönce,tüm aletlerinelektrik donanımlarınıntopraklanmışolduğundaneminolunuz Zararlıtepkimeolasılığı Tehlikeli polimerizasyon: Tehlikelireaksiyonlarınolasılığı: Tehlikelipolimerizasyonoluşmaz. Normalprosesaltındayok Kaçınılmasıgerekendurumlar Kaçınılmasıgerekendurumlar: Bilinen yoktur Kaçınılmasıgerekenmaddeler Sayfa 8 / 13

9 Uyumsuz malzemeler: Bilinen yoktur 10.6.Zararlıbozunmaürünleri Tehlikeliayrışmaürünleri: Bilinen yoktur 11.TOKSİKOLOJİBİLGİSİ 11.1.Toksikolojiketkilerhakkındabilgi Akut toksisite Oral LD50: Solunum LC50: Dermal LD50: Ciltaşınması/tahrişi: Ciddigözhasarı/göztahrişi: Hasaslaştırıcı: Mutajenite: Kanserojenite Üreme Toksisitesi: BHOT - tek maruziyet: BHOT-tekrarlımaruziyet: LD50/oral/sıçan=>5000mg/kg.Silikanıntekoraluygulamasındansonragözlemler süresincehiçbirölüm meydanagelmemiştirvetoksisiteninhiçbirişaretiyoktur(oecd 401). Ürününfizikelözeliklerindendolayı,uygunbirtestprosedürümevcutdeğildir LD50/dermal/tavşan=>2000mg/kgBirhayvandaçokhafifgeçicibireritem.Sistemik veya organ toksisitesinin hiçbir belirtisi yoktur (OECD 402) Anatahrişendeksi=?.Tahrişediciolaraksınıflandırılmamıştır(OECD404). 24sa.Tavşançalışmalarındatahrişediciolarak sınıflandırılmamıştır(oecd405).yüksektozkonsantrasyonlarımekaniktahrişeneden olabilir. Deneyselhayvanverilerimevcutdeğildir.İnsanlardahasasiyetleilgilivakalar bildirilmemiştir. Amestestindemutajenikdeğildir.PlanlanmamışDNAsentezideneyindenegatif.Çin hamsteryumurtalık(cho)hücrelerindekromozom sapmasıtestinegatif. Amorfsilikayatekrarlıoralveyasolumamaruziyetindensonrabirdenfazlahayvan türlerindekanserojeniteyedairkanıtgözlenmemiştir.aynışekilde,epidemiyoloji çalışmalarıamorfsilikaüretim işçilerindekanserojeniteyedairhiçbirkanıt göstermemiştir. Hayvantoksisiteçalışmalarındaüremeorganlarındaveyafetüsgelişimindehiçbiretki bildirilmemiştir. Mevcut veriye dayanarak, belirli hedef organ toksisitesinin tek oral, tek soluma veya tek dermal maruziyetten sonra görülmesi beklenmemektedir. Tekrarlanandoztoksisitesi:oral(sıçan),2haftadan6aya,belirginbirtedaviyok-diyette %8'ekadardozlardasilikayabağlıyanetkiler. Tekrarlanandoztoksisitesi:soluma(sıçan),13hafta,GözlenenEnDüşükEtkiSeviyesi (LOEL) = 1.3 mg/m 3 akciğerlerdehafifgeridönüşümlüetkileredayanarak. Tekrarlanandoztoksisitesi:soluma(sıçan),90gün,LOEL=1mg/m 3 akciğerlerdegeri dönüşümlüetkilerevenazalkavitedekietkileredayanarak. Mevcutverileredayanarak,BHOT-TM sınıflandırmasıgarantiedilmemektedir. AspirasyonZararlılığı: Endüstriyel tecrübe ve mevcut verilere dayanarak, aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir. Sayfa 9 / 13

10 12.1. Toksisite 12.EKOLOJİBİLGİSİ Sucul Toksisite: Balık(Brachydaniorerio)LC50(96s):>10.000mg/l;(Metot:OECD203).Supiresine >1000ila10,000mg/LarasındadeğişenELveEL50 akut toksisite yoktur (OECD 202) Kalıcılıkvebozunabilirlik Biyolojikbozunabilirliğibelirlemeyöntemleriinorganikmaddeleriçingeçerlideğildir Biyobirikim potansiyeli Maddenin fizikokimyasal özellikleri nedeniyle beklenmez Toprakta hareketlilik Mobilite: Geçişibeklenmez PBTvevPvBdeğerlendirmesinin sonuçları Bumaddekalıcı,biyobirikimliveyatoksik(PBT)olarakkabuledilmez.Bumaddeçokkalıcıveyaçokbiyobirikimli(vPvB)olarak kabul edilmez Diğerolumsuzetkiler Bilgibulunmamaktadır. 13.BERTARAFETMEBİLGİLERİ Çekince:BubölümdebilgilerbuMGBF'ninMadde3'detanımlananbileşimigözönünealınarakgönderilenmaddeileilgiliolarak verilmiştir.kontaminasyonyadaişlemeyapılmasıatığınözeliklerinivegereksinimlerinideğiştirebilir.yönetmeliklerayrıcaboş kaplara,astarlarayadayıkamasularınadauygulanabilir.eyalet/ilveyerelyönetmeliklerfederalyöntmeliklerdenfarklıolabilir. AtıkKoduListesi: 13.1.Atıkişlemeyöntemleri Artıklardan/kulanılmamış ürünlerdenatıklar: Bertaraf etme, geçerli bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. 14.TAŞIMACILIKBİLGİLERİ DOT 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir Sayfa 10 / 13

11 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir IMDG 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir RID 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir ADR 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir ICAO (hava) 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir IATA 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir 15.MEVZUATBİLGİLERİ *Yönetmelikbilgisigenelsilikanınaltındabulunmaktadır:CASRN ,EINECSRN Maddeveyakarışımaözgügüvenlik,sağlıkveçevremevzuatı AvrupaBirliği Tehlike Göstergesi: Yönetmelik(EC)1272/2008(CLP),çeşitlidüzeltmelerveuyarlamalarıveDirektif67/548/EECuyarıncazararlı birmaddedeğildir. Ulusal Düzenlemeler AlmanyaSuzararlılıksınıfı(WGK) nwg(suiçintehlikelideğildir) WGK ID Nr.: 849 (amorf silika, CASRN ) İsviçreZehirsınıfı:-- (Test edilmistir ve toksik olmadigi anlasilmistir): G-8311 UluslarasıEnvanterler Sayfa 11 / 13

12 TSCA -AmerikaBirleşikDevletleriZehirliMaddelerKontrolYasasıBölümü8(b)Envanter DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/ Yerli Olmayan Malddeler Listesi EINECS/ELINCS -AvrupaMevcutKimyasalMaddelerEnvanteri/AvrupaOnaylıKimyasal Maddeler Listesi ENCS - Japonya Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri KECL -KoreMevcutveDeğerlendirilmişKimyasalMaddeler PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri AICS - Avustralya Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri Kimyasal güvenlik değerlendirmesi ABKimyasalGüvenlikDeğerlendirmesi:REACHYönetmeliğin14.1Maddesigereğince,birKimyasalGüvenlikDeğerlendirmesi yapılmıştır. ABMaruziyetSenaryoları:REACHYönetmeliğin14.4Maddesigereğince,herhangibirmaruzkalmasenaryosugeliştirilmemiştir, ziramaddetehlikelideğildir. 16.DİĞERBİLGİLER FarmasötikKulanımı: İzinverilmemiştir GıdaKatkıMaddesiKulanımı: İzinverilmemiştir Referanslar: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September "Silica, amorphous" (Silika, amorf). DHHS (NIOSH) Publication No National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277 İletişim Bilgileri: Cabot Corporation 157 Concord Road Billerica, MA AMERİKABİRLEŞİKDEVLETLERİ Tel: Fax: Cabot Corporation 700 E U.S. Highway 36 Tuscola, IL AMERİKABİRLEŞİKDEVLETLERİ Tel: Fax: Cabot GmbH Kronenstrasse Rheinfelden ALMANYA Tel (+49) Fax: (+49) Cabot Bluestar Ltd. Xinghuo Industrial Garden Yongxiu County, Jiujiang City JiangxiProvince,ÇİN Tel: (86-792) Fax: (86-792) Cabot Carbon, Ltd. Sully Moors Road Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP Wales,BİRLEŞİKKRALLIK Tel: (+44) Fax: (+44) Cabot Corporation 3603 South Saginaw Road Midland, MI AMERİKABİRLEŞİKDEVLETLERİ Tel: Fax: Sayfa 12 / 13

13 Çekince: BuradayeralanbilgilerCabotCorporation'ındoğruolduğunainandığıbilgileredayanmaktadır.Bunedenlesözkonusubilgilere ilişkinherhangibirgarantiverilmemiştiryadaherhangibirifadeyadaimadabulunulmamıştır.sözkonusubilgileryalnızca bilgilendirilmenizvegözönündebulundurmanızamacıylaverilmiştirvecabotbubilgilerinkulanımınayadadoğruluğunailişkin herhangibiryasalsorumluluğuyüklenmemektedir.ingilizceolmayanbelgelerveingilizcekopyalardakibilgilerarasındaherhangi biruyuşmazlıkolduğutakdirdeingilizceversiyonugözönündebulundurulacaktır. Tarafındanhazırlandı: Revizyon tarihi: CabotCorporation-Sağlık,Emniyet,Çevreselİşler 15-May-2015 ve'tm'cabotcorporation ıntescilimarkalarınıbelirtmektedir. Güvenlik Bilgi Formunun Sonu Sayfa 13 / 13

GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI

GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI GÜVENLİKBİLGİFORMU Yönetmelik (EC) No 1907/2006 (REACH), Madde 31 Revizyon 07-Ağu-2015 tarihi: (AB)YönetmelikNo1907/2006(REACH)Madde31'egöretehlikelimaddelervekarışımlariçinGüvenlikBilgiFormu(GBF) bulunmalıdır.buürün(ab)yönetmeliğino1272/2008(clp)'ninsınıflandırmakriterlerinikarşılamamaktadır.bunedenleböyle

Detaylı

Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/YÜKLENİCİNİNTANIMLANMASI

Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/YÜKLENİCİNİNTANIMLANMASI GÜVENLİKVERİBELGESİ Bugüvenlikbilgiformuaşağıdakidüzenlemeningerekliliklerineuygundur: Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 Düzenleme Tarihi 21-Eki-2015 Versiyon 1 Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/YÜKLENİCİNİNTANIMLANMASI

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası PROTEINASE K (20MG/ML)5X1.25ML

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası STOP SOLUTION, BOTTLED YılıkithalatmiktarıbirtonunaltındaolduğundanveyaREACHMadde23uyarınca

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası Precipitation Buffer (N3) YılıkithalatmiktarıbirtonunaltındaolduğundanveyaREACHMadde23uyarınca

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürün kodu 100034649 Ürünadı PLATE, C-MET SOLUBLE ELISA Kimyasal

Detaylı

BÖLÜM 1.KİMYASALMADDENİN/PREPARATINVEŞİRKETİN/ÜSTLENENİNKİMLİKLERİ BÖLÜM 2.TEHLİKETANIMLAMA

BÖLÜM 1.KİMYASALMADDENİN/PREPARATINVEŞİRKETİN/ÜSTLENENİNKİMLİKLERİ BÖLÜM 2.TEHLİKETANIMLAMA Hazirlanma Tarihi 22-Mar-2012 RevizyonNumarası2 BÖLÜM 1.KİMYASALMADDENİN/PREPARATINVEŞİRKETİN/ÜSTLENENİNKİMLİKLERİ 1.1.Ürünkimliği Ürün ismi Cat No. : CM1061 1.2.Maddeninveyakarışımınilgilitanımlıkulanımlarıvekarşıtavsiyeedilenkulanımlar

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı Kimyasal Ad REACHkayıtnumarası MCCOY'S 5A W/O SERUM

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürün kodu Ürünadı Kimyasal Ad REACHkayıtnumarası 11995040

Detaylı

Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/DAĞITICININTANITIMI

Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/DAĞITICININTANITIMI GÜVENLIKBİLGİFORMU Bugüvenlikbilgiformuaşağıdakidüzenlemeningerekliliklerineuygundur: Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 VerildiğiTarih 20-Mar-2017 Revizyon A 1.1.Ürünkimliği

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Maddeveyakarışım tanımlama Ürünadı TBE BUFFER, 10X Şirket/girişim bilgileri Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi Maddeveyakarışım tanımlama BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı Taq DNA polymerase 101ul Şirket/girişim bilgileri Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası NuPAGE MES SDS Running Buffer

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Maddeveyakarışım tanımlama Ürünadı TaqMan OpenArray Real-Time PCR Master Mix Şirket/girişim bilgileri Life Technologies

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi Maddeveyakarışım tanımlama BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı NON ESS AMINO ACIDS (100X)(CE) Şirket/girişim bilgileri Life Technologies 5791 Van Allen

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası Acetonitrile/Water N-terminal

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası STRIP TB, IC PROTONV1 SOLNS1 Uygulanamaz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1/7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : UB / 81242 Ürün adı : Ürün tanımı : Ojenolsüz Geçici Yapıştırma / Dolgu Malzemesi 1.2. Maddenin veya karışımın

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: ---

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: --- 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün adı : Kimyasal formulü Sinonimleri GBF numarası : 500-000 EC numarası REACH kayıt numarası 1.2. Madde veya müstahzarın kullanım

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 04/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: DR9 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

Güvenlik bilgi formu PP

Güvenlik bilgi formu PP Güvenlik bilgi formu PP 1. Maddenin/karışımın ve şirketin kimliği 1.1 Ticari adı 1.2 Ürünün kullanımı 1.3 Tedarikçi Acil durum telefon numarası PP 3D Yazıcı filamenti Ultimaker (Watermolenweg 2, 4191PN,

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Maddeveyakarışım tanımlama Ürünadı UltraPure Acrylamide Şirket/girişim bilgileri Life Technologies 5791 Van Allen Way PO

Detaylı

BÖLÜM 1.KİMYASALMADDENİN/PREPARATINVEŞİRKETİN/ÜSTLENENİNKİMLİKLERİ BÖLÜM 2.TEHLİKETANIMLAMA

BÖLÜM 1.KİMYASALMADDENİN/PREPARATINVEŞİRKETİN/ÜSTLENENİNKİMLİKLERİ BÖLÜM 2.TEHLİKETANIMLAMA Hazirlanma Tarihi 06-Kas-2012 RevizyonNumarası3 BÖLÜM 1.KİMYASALMADDENİN/PREPARATINVEŞİRKETİN/ÜSTLENENİNKİMLİKLERİ 1.1.Ürünkimliği Ürün ismi Cat No. : PT0100A 1.2.Maddeninveyakarışımınilgilitanımlıkulanımlarıvekarşıtavsiyeedilenkulanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: Tri-n-butyl phosphate

: Tri-n-butyl phosphate Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Tri-n-butyl phosphate : Tribütil

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 14/05/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: IC4-RTU 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca Dental Kullanım Sayfa1 / 6 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : UK / 81247 Ürün adı : Ürün tanımı : Ojenolsüz Geçici Yapıştırma / Dolgu Malzemesi 1.2. Maddenin veya karışımın

Detaylı

Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/DAĞITICININTANITIMI

Bölüm 1:MADDENİN/KARIŞIMINVEŞİRKETİN/DAĞITICININTANITIMI GÜVENLIKBİLGİFORMU Bugüvenlikbilgiformuaşağıdakidüzenlemeningerekliliklerineuygundur: Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 VerildiğiTarih 26-Eki-2016 STRATASYS REVISION: A 1.1.Ürünkimliği

Detaylı

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER Hazirlanma Tarihi 26-Nis-2012 Revizyon Numarası 1 BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ürün ismi Cat No. LP0043 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik bilgi formu CPE+

Güvenlik bilgi formu CPE+ Güvenlik bilgi formu CPE+ 1. Maddenin/karışımın ve şirketin kimliği 1.1 Ticari adı 1.2 Ürünün kullanımı 1.3 Tedarikçi Acil durum telefon numarası CPE+ 3D Yazıcı filamenti Ultimaker (Watermolenweg 2, 4191PN,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu CAM KÜRECİK

Güvenlik Bilgi Formu CAM KÜRECİK 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1- Maddenin kimliği Ticari Adı 1.2- Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımı Kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı YELLOW HAND CLEANSER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleme - Aksesuarlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaylı

DPG : DPG. İşareti İfadeleri N,N -Diphenylguanidine 96-99% 102-06-7 - - - - White Mineral Oil 0-2% 8042-47-5 - - - -

DPG : DPG. İşareti İfadeleri N,N -Diphenylguanidine 96-99% 102-06-7 - - - - White Mineral Oil 0-2% 8042-47-5 - - - - Page: 1/5 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DPG 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün hakkında bilgi Ürün Adı : DPG 1.2. Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Hazirlanma Tarihi 14-Kas-2011 Revizyon Numarası 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün adı Ürün ismi Cat No. QB2912 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası ACRYLAMIDE/BIS - 19:1 40% (w/v)

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU KEMECTANT EB3

GÜVENLIK BILGI FORMU KEMECTANT EB3 Sayfa: 1 Derleme tarihi: 13/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: LK-EB3 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı SAF SU 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ 920 Ürün Tanımı Gıda

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Taşlama malzemesi Sadece endüstriyel

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : DM / 32103 Ürün adı : Ürün tanımı : Işıkla sertleşen resin koruması 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin Kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaylı

ISLAK MENDİL. 2.5. İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın.

ISLAK MENDİL. 2.5. İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın. ISLAK MENDİL 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: ISLAK MENDİL 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı:

Detaylı

Güvenlik bilgi formu PLA

Güvenlik bilgi formu PLA Güvenlik bilgi formu PLA 1. Maddenin/karışımın ve şirketin kimliği 1.1 Ticari adı 1.2 Ürünün kullanımı 1.3 Tedarikçi Acil durum telefon numarası PLA 3D Yazıcı filamenti Ultimaker (Watermolenweg 2, 4191PN,

Detaylı

Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır.

Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır. BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Tanım Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır. 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde)

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde) Güvenlik Bilgi Formu " Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe ( 26.12.2008-.No.27092)" uygun olarak hazırlanmıştır. ATAMER

Detaylı

Güvenlik bilgi formu PVA

Güvenlik bilgi formu PVA Güvenlik bilgi formu PVA 1. Maddenin/karışımın ve şirketin kimliği 1.1 Ticari adı 1.2 Ürünün kullanımı 1.3 Tedarikçi Acil durum telefon numarası PVA 3D Yazıcı filamenti Ultimaker (Watermolenweg 2, 4191PN,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Zemin temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Revize Edildiği Tarih 03-Sub KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ 2. TEHLİKE TANIMLAMA

Revize Edildiği Tarih 03-Sub KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ 2. TEHLİKE TANIMLAMA Hazirlanma Tarihi 03-Sub-2012 Revizyon Numarası 1 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün ismi Eşanlamlıları Tavsiye edilen kullanım şekli Bilgi bulunmamaktadir. Laboratuar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : FO/10316 Ürün adı : Ürün tanımı : Yavaş salınımlı florür jel 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Kayıt numarası Eşanlamlılar HP ElectroInk Calibration Liquid kalibrasyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1/7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : OY/35263 Ürün adı : Ürün tanımı : Walking Bleach Tekniğiyle Diş Beyazlatıcı 1.2. Madde veya karışımın tespit

Detaylı

F28-2 BİLGİ FORMU (çubuklar için)

F28-2 BİLGİ FORMU (çubuklar için) 1. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Tanımı Ticari İsmi: KALİBRE - CuZn39Pb3 Madde veya karışımın tanımlı kullanımları Madde / Preparat' ın Uygulama Alanı: Yarı Mamül SDS Tedarikçisi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 909001 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Pool / spa treatment - Potable water treatment Ürün Parça Numarasý: 909001-909006 (see product label for all

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Hazirlanma Tarihi 01-Sub-2013 Revizyon Numarası 1 BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ürün ismi Cat No. SR0118 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları

Detaylı

MODERN KERESTECİLER SİTESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:76

MODERN KERESTECİLER SİTESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:76 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 20.02.2012,1. Versiyon 18 Aralık 2006 tarihli, 1907/2006/EEC Reach Tüzüğüne ve EC Tüzüğü No:1272/2008(CLP) e uygun düzenlenmiştir. 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP ElectroInk Green 008 Q4025A Verildiği

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA. Hazirlanma Tarihi 23-Oca-2012 Revizyon Numarası 1 BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ürün ismi Cat No. DB1085 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Crown LC 2 NLGI 2

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Crown LC 2 NLGI 2 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Gulf Crown LC 2 Ürün Tipi: Endüstriyel yağlama gresi Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: 2. TEHLİKELERİN TANITIMI Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce Mah. Eski

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Basım tarihi: 17.12.2012 Ürün kodu: LCK480-1 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın

Detaylı

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol mono(2- methylpropanoate) CAS-No.: 25265-77-4

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol mono(2- methylpropanoate) CAS-No.: 25265-77-4 TEXANOL Versiyon :3.1 Revizyon Tarihi: 08.10.2012 1. BÖLÜM ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI ÜRÜN: EASTMAN TEXANOL ESTER ALKOL KULLANIM/UYGULAMA ALANI: Emülsiyonlar için birleştirici ajan, film oluşturucu ÜRÜN KODU

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU Densit Curing Compound

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU Densit Curing Compound BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 1.3. Güvenlik bilgi

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Naylon

Güvenlik bilgi formu Naylon Güvenlik bilgi formu Naylon 1. Maddenin/karışımın ve şirketin kimliği 1.1 Ticari adı 1.2 Ürünün kullanımı 1.3 Tedarikçi Acil durum telefon numarası Naylon 3D Yazıcı filamenti Ultimaker (Watermolenweg 2,

Detaylı

UNEPOX PRIMER CWB A KOMPONENT

UNEPOX PRIMER CWB A KOMPONENT UNEPOX PRIMER CWB A KOMPONENT Form No: MS062 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX PRIMER CWB A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX04PRI-09 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

91/115/EC YE GÖRE (2001/58/EC tadil edilmiş şekliyle) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLENME TARİHİ: Eylül 2009

91/115/EC YE GÖRE (2001/58/EC tadil edilmiş şekliyle) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLENME TARİHİ: Eylül 2009 ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ : HYGIENE VISION LIMITED 36 PHILLIPS COURT WATER STREET STAMFORD, PE9 2EE Sayfa 1 /4 %70 El Hijyen Jeli 91/115/EC YE GÖRE (2001/58/EC tadil edilmiş şekliyle) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ. BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ. BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA Hazirlanma Tarihi 06-Sub-2012 Revizyon Numarası 0 BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ürün ismi Cat No. AA/2062/17 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen

Detaylı