6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 Sayfa no. 1 / P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: Unvanı 6140P WEBER.TEX PLAST SIL 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar Tanımlama/Kullanım Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, kullanıma hazır renkli sıva Güvenlik bilgi formunu düzenleyen hakkında bilgiler Şirket Unvanı Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. Adres Ansizca Koyu Ansizca ic kisim sanayi sokak No : 284 Mevki ve Devlet Kemalpasa / Izmir Turkey tel faks yetkili kişinin e-posta adresi, Güvenlik bilgileri formu sorumlusu 1.4. Acil durum telefon numarası Acil bilgiler için danışınız Tehlikelerin tanıtımı. 2.1.Madde veya müstahzarın sınıflandırılması. Ürün, 67/548/AET ve 1999/45/AT direktifleri ve/veya 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir. Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur. Tehlike sembolleri: Xn R Cümleleri: 65 Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler. 67/548/AET ve 1999/45/AT direktifleri ve sonraki değişiklikler ve uyarlamaları uyarınca tehlike etiketleri. Xn ZARARLI R65 S62 ZARARLI: YUTMA HALİNDE AKCİĞERLERE ZARAR VEREBİLİR. YUTMA HALİNDE KUSMAYA SEBEP OLMAYINIZ. DERHAL DOKTORA DANIŞINIZ VE DOKTORA KABI VEYA ETİKETİ GÖSTERİNİZ. Kapsadıkları: Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş ağır; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta 2.3. Diğer tehlikeler.

2 Sayfa no. 2 / 6 3. Bileşim/içerikler hakkında bilgi Maddeler. İlgili olmayan bilgiler Müstahzarlar. Kapsadıkları: Tanıtımı. Kons. %. Sınıflandırma 67/548/AET. Sınıflandırma 1272/2008 (CLP). TİTANYUM BİOKSİT C.A.S AT İNDEKS. - Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş ağır; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta C.A.S Carc. Kat. 2 R45, Kat. Değ. 2 R46, Xn R65, Notlar H P Carc. 1B H350, Muta. 1B H340, Asp. Tox. 1 H304, Notlar H P AT İNDEKS T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Çevre İçin Tehlikeli(N) Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur. 4. İlk yardım tedbirleri İlk yardım tedbirlerinin tanımı. Ürünü kullanan personel zararına meydana gelmiş olaylar bilinmemektedir. Ancak, gerekmesi halinde, aşağıda belirtilen genel önlemleri alınız: SOLUNUM: Kişiyi açık havaya çıkarınız. Solunumda zorluk olması halinde, suni solunum uygulayınız ve doktora danışınız. YUTMA: Doktora danışınız; sadece doktor tavsiyesi üzerine kusturmaya çalışınız; kişi bilincini kaybetmiş ise, ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. GÖZ VE DERİ: Bol su ile yıkayınız; tahriş durumu devam ediyor ise, doktora danışınız Başlıca belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya çıkabilecek olanlar. Üründen kaynaklanan, sağlık açısından zarar verme vakaları bilinmemektedir Derhal bir doktora danışılmasının gerekli olup olmadığının veya özel tedavilerin gerekli olup olmadıklarını belirtiniz. Doktor tavsiyelerini uygulayınız. 5.Yangınla mücadele tedbirleri Yangın söndürücüler. UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Yangın söndürme teçhizatları geleneksel araçlardır: karbonik anhidrit, köpük, toz ve su buharı. UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Özellikle uygun olmayan teçhizat yoktur Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler. YANGIN HALİNDE MARUZ KALMADAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER Yanma ürünlerini (karbon dioksit, zehirli piroliz ürünleri, v.b.) teneffüs etmekten kaçınınız Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler. GENEL BİLGİLER Ürünün ayrışmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima yangına karşı koruma ile komple ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularını toplayınız. Yangın söndürme için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki kanunlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. EKİPMAN Siperli koruyucu kask, ateşe dayanıklı giysiler (kol, bacak ve bel etrafında şeritli, ateşe dayanıklı ceket ve pantalonlar), müdahale eldivenleri (yangından koruyucu, kesilme önleyici ve dielektrik), operatörün yüzünü tamamen kapatan bir yüz koruyucu ile pozitif basınçlı bir maske veya çok yüksek miktarda duman çıkması halinde, temiz hava solunum cihazı (tüp ve maskeli).

3 Sayfa no. 3 / 6 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum halinde süreçler. Sakıncası yok ise, su ile ürünü püskürterek toz oluşmasını önleyiniz. Havaya yayılmış toz halinde, solunum yolları için bir koruma kullanınız Çevresel önlemler. Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına ve bunlara sınır alanlara sızmasını önleyiniz Sınırlandırma ve ıslah etme metot ve malzemeleri. Dışarı çıkmış olan ürünü mekanik araçlar ile toplayınız ve kalıntıyı su jetleri ile gideriniz. Dışarı çıkmanın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir Diğer bölümlere göndermeler. Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir. 7. Kullanım ve depolama Güvenli kullanım için koruyucu önlemler. Etiketlenmiş kapalı kaplarda depolayınız Olası uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama şartları. Normal depolama şartlarında özel uyumsuzluklar bulunmaz Özel son kullanımlar. 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma Kontrol parametreleri Maruz kalma kontrolleri. Uygun teknik önlemlerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile tercih edilmesi gerektiği ışığında, etkin bir yerel emme ile veya kirli havanın tahliye edilmesi aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir. Bu işlemlerin, ürünün konsantrasyonunun iş mahallinde maruz kalma sınırları altında tutulmasını mümkün kılmadıkları durumda, solunum yolları için uygun bir koruma düzeni kullanılmalıdır. Ürünün kullanımı esnasında, detaylara ilişkin olarak tehlike etiketini referans olarak alınız. Kişisel koruma ekipmanlarının seçimi esnasında, gerekmesi halinde, kendi kimyevi madde tedarikçinize danışınız. Kişisel koruma ekipmanlarının aşağıda belirtilen, yürürlükteki kanunlara uygun olmaları zorunludur. EL KORUMA Elleri lateks, PVC veya benzerleri gibi kategori I iş eldivenleri ile koruyunuz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN 374 standardı). İş eldivenlerinin yapılmış oldukları nihai malzemenin belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: degradasyon, kırılma süresi ve geçirgenlik. Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin dayanıklılığı, önceden tahmin edilmesi mümkün olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenler, maruz kalma süresine bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler. GÖZ KORUMA Hermetik koruyucu gözlüklerin takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı). CİLT KORUMA Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN 344 standardı). Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız. SOLUNUM KORUMA İşyerinde günlük maruz kalma veya bir fraksiyona maruz kalmaya dair müessesenin önleme ve koruma hizmet birimi tarafından belirlenmiş müstahzarda mevcut bir veya birden fazla maddenin eşik değerinin aşılması halinde B tip filtreli veya sınıfı (1, 2 veya 3), kullanım limit konsantrasyonuna göre seçilmesi gereken üniversal tip bir maske (ref. EN 141 standardı) takınız. İşçinin maruz kalmasını sınırlandırmak için teknik önlemler alınmamış olduğunda, organik buharlar ve toz/sis için kartuşlu maskeler gibi solunum yolları koruma araçlarının kullanılması gereklidir. Her halükarda, maske ile sağlanan koruma sınırlıdır. Söz konusu maddenin kokusuz olması veya koku alma eşiğinin ilgili maruz kalma limitinden yüksek olması halinde ve acil durum yani maruz kalma limitlerinin bilinmemesi veya işyerindeki oksijen konsantrasyonunun hacimde %17`den az olması halinde açık devreli basınçlı havalı, bağımsız hava kaynağı olan bir solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya iç maske, yarım maske veya hortumlu maske ile kullanım için dış hava alımlı bir solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız. Gerçekleştirilen iş faaliyetlerine göre sıçramalara veya püskürmelere maruz kalma riskinin mevcut olması halinde, kazara emmeleri önlemek için mukozaların (ağız, burun, gözler) uygun şekilde korunmasını öngörmek gerekir.

4 Sayfa no. 4 / 6 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler Başlıca fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler. Fiziksel Durumu Renk Koku Koku eşiği. ph. Erime veya donma noktası. Kaynama noktası. Damıtma aralığı. Alevlenme noktası. Buharlaşma hızı Katıların ve gazların parlayıcılıkları Alevlenme alt limiti. Alevlenme üst limiti. Patlama alt limiti. Patlama üst limiti. Buhar basıncı. Buharların Yoğunluğu Özgül ağırlığı. Çözünürlük Ayrışma katsayısı: n-otanol/su: Kendiliğinden alevlenme ısısı. Ayrışma sıcaklığı. Viskozite Yanıcı özellikler 9.2. Diğer bilgiler. VOC (1999/13/AT Yönetmeliği) : 0 VOC (uçucu karbon) : Kararlılık ve reaktivite Reaktivite. Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur Kimyasal kararlılığı. Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır Tehlikeli reaksiyon olanakları. Normal kullanım ve depolama şartlarında tehlikeli reaksiyonlar öngörülmez Kaçınılması gereken durumlar. Kaçınılması gereken herhangi bir özel durum yok. Her halükarda genelde kimyevi ürünlere ilişkin alışagelmiş tedbirleri uygulayınız Uyumsuz materyaller Tehlikeli ayrışma ürünleri. Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir. 11. Toksikolojik bilgi Toksikolojik etkiler hakkında bilgi. Yutma veya kusma yolu ile az sıvı miktarlarının bile solunum sistemine girmesi, zatürree ve pulmoner ödeme sebep olabilir. TİTANYUM BİOKSİT LD50 (Oral): Styrene Acrylic Polymer LD50 (Oral): LD50 (Dermal): > mg/kg Rat > 5000 mg/kg Rat > 5000 mg/kg Rat

5 Sayfa no. 5 / Ekolojik bilgi. Ürünü çevreye atmadan iyi çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürün su yollarına veya kanalizasyonlara ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise yetkili makamlara haber veriniz Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyali Zeminde hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Zararlı diğer etkiler. 13. Bertaraf bilgileri Atık işleme metodu. Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki kanun hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Bertaraf edilme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir. KONTAMİNE AMBALAJLAR Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir. 14. Taşıma bilgileri. Ürün, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli mal taşımacılığı yürürlükteki hükümler uyarınca tehlikeli olarak kabul edilmemelidir. 15. Mevzuat Bilgisi Madde veya müstahzar için özel sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin norm ve mevzuatlar. Seveso Kategorisi. Hiçbiri. 1907/2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar. Ürün. Nokta. 3 Kapsanan maddeler. Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler. Hiçbiri. İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki). Hiçbiri. Sağlık Kontrolleri. Sağlık açısından tehlikeli olan bu kimyevi etkene maruz kalan personel, 224 sayılı maddenin 2. fıkrasında belirtilenlere göre riskin işçi emniyeti ve sağlığı açısından vasat olarak değerlendirilmiş olması haricinde, 9 Nisan 2008 tarihli 81 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 41. maddesinde belirlenen hususlara uygun olarak gerçekleştirilen bir sağlık gözetimine tabi tutulmaldır Kimyevi güvenlik değerlendirilmeesi. Müstahzar ve kapsadığı maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi hazırlanmamıştır.

6 Sayfa no. 6 / Diğer bilgiler. Form`un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni: Carc. 1B Kanserojenlik, kategori 1B Muta. 1B Germinal hücreler üzerinde mutajeniklik, kategori 1B Asp. Tox. 1 Solunması halinde tehlikelidir, kategori 1 H350 Kansere neden olabilir <hiçbir diğer maruz kalma yolunun aynı tehlikeyi yaratmadığı belirlenmiş ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>. H340 Genetik alterasyonlara neden olabilir <hiçbir diğer maruz kalma yolunun aynı tehlikeyi yaratmadığı belirlenmiş ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>. H304 Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. Form`un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri: R45 R46 R65 KANSERE SEBEP OLABİLİR. KALICI GENETİK DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLABİLİR. ZARARLI: YUTMA HALİNDE AKCİĞERLERE ZARAR VEREBİLİR. GENEL BİBLİYOGRAFİSİ /45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler 2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar 3. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 4. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) 5. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp.CLP) 6. Regulation (EC) 453/ The Merck Index. Ed Handling Chemical Safety 9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 10. INRS - Fiche Toxicologique 11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 12. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 Kullanıcılar için bilgi: Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar. Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir. Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.