"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2 GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğiyle Yemekte Denge Eğitimi" projesi hayata geçirilmiştir. Türkiye deki en kapsamlı ve sürdürülebilir sağlıklı beslenme projesi olması temennisiyle hazırlanan çalışmadaki temel mesaj şu: Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kullanacağını öğrenmektir". Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimleri açısından, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmaları için bir eğitim süreci gerekmektedir. Ülke genelinde, sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için çıktığımız yolda, siz değerli öğretmenlerimizin duyarlılığı hayati önem taşımaktadır. Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştürmelerinde ve olumlu davranış kazanmalarında sağladığınız olumlu destek, projenin amacına ulaşmasında büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında siz değerli öğretmenlerimizin süreçteki yöntem ve tekniklerini ortaya koyacak En İyi Uygulama Yarışması düzenlenmesi planlanmıştır. Yarışmanın amacı, projeyi okullarda birebir uygulayan siz sevgili öğretmenlerimizin geliştirdiği farklı uygulamaların paylaşılmasını sağlamaktır. Eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımıza ve siz değerli öğretmenlerimize hayırlı olmasını arzu eder, başarılar dileriz.

3 YARIŞMANIN AMACI: Söz konusu yarışma ile proje mesajlarının öğrencilere etkili bir şekilde iletilmesi, proje müfredatının içerdiği kazanımların öğrenciler için kalıcı olması, Yemekte Denge Eğitimi Projesini yürüten öğretmenler tarafından yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilmesi ve bu uygulamaların tüm öğretmenlerimizle paylaşılması amaçlanmıştır. YARIŞMANIN HEDEFLERİ: Öğretmenlerimizi, beslenme, gıda ve sağlıklı yaşam konularındaki kazanımları öğrencilere en iyi şekilde aktarabilmeleri için teşvik etmek; Yemekte Denge programının amacına uygun olarak beslenme, gıda ve sağlıklı yaşam konularında, öğrencilerde davranış gelişimini sağlayacak yaratıcı fikirleri teşvik etmek; Yemekte Denge projesinin beş ana mesajının günlük yaşamda pratik olarak uygulanabileceğini göstermek; Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu uygulama fikirleri sayesinde yaratıcılıklarını geliştirmek; Öğretmenlerimizin motivasyonunu artırmak; Yemekte Denge projesinin belirlenmiş müfredat ve materyalinin yanı sıra, ders içi ya da ders dışı uygulamalar ile daha farklı ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak hedeflenmiştir. YARIŞMANIN KAPSAMI: Yarışma, eğitim-öğretim yılında Yemekte Denge Eğitimi projesini uygulayan 10 pilot ildeki ilkokulların ve 4. sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI: Yarışmaya katılacak olan uygulama örnekleri Yemekte Denge müfredatı içeriği ve kazanımları doğrultusunda geliştirilmiş olmalıdır. Yarışmaya projenin uygulandığı pilot illerde bulunan ilkokulların ve 4. sınıf öğretmenleri katılacaktır. Yarışmaya katılım zorunlu değildir, gönüllülük esastır. Başvurular 16 Şubat - 17 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Uygulama takvimi üzerindeki değişiklikler Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından gerekli görülmesi halinde yapılabilecektir.

4 Başvurular Power Point sunum dosyası formatında kabul edilecektir. Sunum dosyası, metin, tablo, görsel, şema, video ve ses dosyaları içerebilir. Başvurular taşınabilir bellek veya CD/DVD içinde başvuru formu ve uygulama formu (EK-3) ile birlikte bağlı olunan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ne elden ya da kargo yolu ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen başvuruların kargo ücretleri Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından karşılanacaktır. Kargo ile gönderim yapacaklar MNG kargoyu kullanacaklardır. Gönderen kısmına Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın anlaşma kodu olan " " ibaresi ve gönderi zarfının üzerinde "Yemekte Denge Eğitim En İyi Uygulamalar Yarışması" ifadesinin yer almasına dikkat edilecektir. Her öğretmen tek bir uygulama ile katılabilecektir. Bir uygulama yalnızca bir (1) öğretmen tarafından gönderilebilir. Grup halinde yapılan etkinlikler kabul edilmeyecektir. Aynı okuldan birden fazla öğretmen farklı uygulamalarla yarışmaya katılabilir. Komisyonlar tarafından alınan kararlar kesindir ve itiraz edilemez. Yarışmaya katılan tüm öğretmenler, başvurusunu yaptığı uygulamanın tüm hakların Millî Eğitim Bakanlığına ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı na devredeceğini kabul eder. Başka yarışmalara katılan uygulama örnekleri bu yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. DEĞERLENDİRME SÜRECİ Başvurular başvuru sahibi öğretmenler tarafından elden ya da kargo yolu ile 17 Nisan 2014 tarihine kadar bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğü ne gönderilecektir. MNG kargo ile gönderim yapılacaktır. Gönderen kısmına Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın anlaşma kodu olan " " ibaresinin belirtilmesi ve gönderi zarfının üzerinde "Yemekte Denge Eğitim Projesi En İyi Uygulama Yarışması" ifadesinin yer almasına dikkat edilecektir. Başvurular, il koordinatörleri ve projeden sorumlu şube müdürü tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirme ölçeğine uygun olarak (Ek-1) değerlendirilecektir. İl genelinde yapılan değerlendirme sonunda, komisyon üyeleri, Ek-2'de yer alan tutanağı dolduracaklar. 20 Nisan- 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında il koordinatörleri ve projeden sorumlu şube müdürü tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle, il düzeyinde gelen tüm katılımlar

5 arasından beş (5) uygulama seçilecektir. Komisyonun toplanması ve uygulamaları değerlendirmeyle ilgili süreç il koordinatörleri tarafından planlanacaktır. Her bir uygulama için değerlendirme ölçeği doldurulacaktır. Değerlendirme tutanağı ve değerlendirme ölçekleri ilde projeden sorumlu şube müdürünün sorumluluğunda muhafaza edilecektir. Seçilen ilk beş uygulamanın tutanağı ile seçilen uygulamalara ait CD/DVD ile EK-3'te yer alan formlar, il koordinatörlerince, Mayıs 2015 tarihleri arasında Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'na kargo yoluyla gönderilecektir. MNG kargo ile gönderim yapılacaktır. Gönderen kısmına Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın anlaşma kodu olan " " ibaresinin belirtilmesi ve gönderi zarfının üzerinde "Yemekte Denge Eğitim Projesi En İyi Uygulama Yarışması" ifadesinin yer almasına dikkat edilecektir. Değerlendirmelerde gizlilik esastır Mayıs 2015 tarihleri arasında Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ndan üç (3) ve MEB den iki (2) yetkili olmak üzere oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak olan nihai değerlendirme sonucunda, her 10 ilden birinci olan uygulama belirlenecektir. SONUÇLARIN DUYURULMASI Sonuçlar, 15 Mayıs 2015 tarihinde adresi ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Facebook/Twitter sayfalarında duyurulacaktır. UYGULAMA TAKVİMİ Yarışmanın başlangıcı: 16 Şubat 2015 Uygulama örneklerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne teslim edilmesi: 17 Nisan 2015 İl komisyonu tarafından uygulama örneklerinin değerlendirilmesi: 20 Nisan - 01 Mayıs pilot ilden belirlenen beşer (5) uygulamanın Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'na gönderilmesi: Mayıs 2015 MEB ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı temsilcileri tarafından nihai değerlendirmenin yapılması: Mayıs 2015 Sonuçların Duyurulması: 15 Mayıs 2015 tarihinde dereceye giren uygulama örneklerinin adresi ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Facebook/Twitter sayfalarında duyurulması. Ödüllerin Verilmesi: Ödüller 15 Mayıs-12 Haziran 2015 tarihleri arasında verilecektir.

6 ÖDÜLLERİN VERİLMESİ 10 pilot ilden nihai değerlendirme sonucunda birinci olan uygulamalar belirlenecektir. Her ilden bir uygulama seçilecek; böylece 10 ilden toplam 10 farklı uygulama ödüle hak kazanacaktır. Ödüle hak kazanan öğretmenlerin ödülleri Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nde takdim edilecektir. Ödül törenine Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı temsilcileri, ödüle hak kazanan öğretmenler katılacaktır. Ödüle hak kazanan öğretmenlerimize Samsung Galaxy Tab 3 SM-T212 7'' tablet verilecektir. Ankara'da yapılacak ödül törenine katılacak öğretmenlerin yol ve yolluk giderleri Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından karşılanacaktır.

7 EK-1 En İyi Uygulama Yarışmasına başvuran öğretmenlerimizin ilgili çalışması için Dereceli Puanlama Anahtarı'na göre belirlediğiniz puanı, aşağıda bulunan ilgili kutucuğa yazınız. Bir katılımcıya verdiğiniz toplam puanı en sağda bulunan sütuna yazınız. Bir katılımcının değerlendirmeye esas puanı, bütün jüri üyelerinden aldığı toplam puanın jüri üyesi sayısına bölünmesiyle hesaplanacaktır. Her bir kriter 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Dereceli Puanlama Anahtarı Katılımcının Adı Soyadı Gerekçe Hedef Bilimsellik Amaca Uygunluk Anlaşılırlık Hedef Grubun Sürece Katılımı Farklı Aktörlerle İş Birliği Özgünlük ve Yaratıcılık İzleme Değerlendirme Uygulanabilirlik Toplam Jüri Üyesi: İmza: Tarih:

8 YEMEKTE DENGE EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ YARIŞMASI İL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI EK-2 Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı işbirliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında projenin uygulandığı 10 ildeki ve 4. sınıf öğretmenlerinin sağlıklı beslenme konusunda edindikleri bilgileri en iyi uygulama yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla En İyi Uygulama Yarışması düzenlenmiştir. Yarışma şartnamesi doğrultusunda ilimizden toplam 50 okuldan gelen ve 4. sınıf öğretmenlerinden gelen uygulama örnekleri ilimizde oluşturulan bir komisyon tarafından.../.../2015 tarihinde değerlendirilmiştir. Söz konusu yarışmaya ilimizden toplam...uygulama katılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda ilimizden;...tarafından yapılan uygulama,...tarafından yapılan uygulama,...tarafından yapılan uygulama,...tarafından yapılan uygulama,...tarafından yapılan uygulama ilk beş olarak belirlenmiştir. Tarih, Yer Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi

9 YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ İYİ UYGULAMALAR YARIŞMASI BAŞVURU FORMU (ÖĞRETMENE VE OKULA AİT BİLGİLER) EK-3 TC KİMLİK NO ADI SOYADI CİNSİYETİ E-POSTA İLİ İLÇESİ OKUL ADI OKUL ADRESİ UYGULAMAYA AİT BİLGİLER UYGULAMA/MATERYAL ADI: Çalışmanın adı yazılacaktır. UYGULAMA/MATERYALİN GELİŞTİRİLME AMACI: Elde edilmek istenen sonuç basit bir şekilde ifade edilmelidir. KULLANILAN YÖNTEM: Gerçekleştirilen faaliyetler, gözlemler vb. belirtilmelidir. SONUÇLAR: Öğrenciler üzerinde elde edilen sonuçlar birkaç cümle ile ifade edilmelidir.