Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31"

Transkript

1 Sayfa: 1/8 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı - - Mal numarası: LP973APE004K Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Temizleme malzemeleri Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar - Üretici / Teslimatı yapan: Mobis Parts Europe N.V. Bosstraat 52, B-3560 Lummen Belgium Tel.: Reception: PT, ES Reception: BE, NL, FR, LU, CH,, IL Reception: DE, PL, CZ, SK, RO, AT, HU, MD, GR, HR, BA, RS, BG, AL, ME, SL, BY, UA, MK Customer Service +46 (0) DK, SE, NO, FI, LV, LT, EE Kia Parts Helpdesk: +44 (0) UK, IE, MT Reception: IT - Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: Acil durum Telefon numarası: Tel.: Reception: Reception: Reception: Customer Service +46 (0) Kia Parts Helpdesk: +44 (0) Reception: Muhtemel tehlikeler Madde veya karışımın sınıflandırması - Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma PT, ES BE, NL, FR, LU, CH,, IL DE, PL, CZ, SK, RO, AT, HU, MD, GR, HR, BA, RS, BG, AL, ME, SL, BY, UA, MK DK, SE, NO, FI, LV, LT, EE UK, IE, MT IT R10: Alevlenir. - İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur. - Klasifikasyon sistemi: Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmiştir Etiket elemanları (içeriği) - AET direktiflerine göre işaretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. - Riziko uyarıları: 10 Alevlenir. - Güvenlik uyarıları: 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. (Devamı sayfa 2 'da)

2 Sayfa: 2/8 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin. 35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin Diğer tehlikeler - PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları - PBT: Uygulanamaz. - vpvb: Uygulanamaz. (Sayfa 1 'nın devamı) 3 Bileşim / Bileşenleri hakkında bilgiler Kimyevi tanımlama: Karışımlar - Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım. - İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: CAS: Xn R22 %2,5-10 EINECS: CAS: Xi F R11 %2,5-10 EINECS: R67 - Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız 4 İlk yardım önlemleri İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı - Genel uyarılar: İlk yardım edenin kendini koruması gerekir. Kazazedeleri temiz havaya çıkarınız. Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız. - Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava gelmesini sağlayınız. Şikâyetler halinde doktor tedavisini sağlayınız. - Cilde temas ettikten sonra: Derhal suyla yıkayınız. Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz. - Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 5 Yangın söndürme önlemleri Söndürme ortamı - Elverişli söndürücü maddeler: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz. - Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Bir yangında şu maddeler oluşabilir: Karbon monoksit (CO) Nitrojen oksiti (NOx) Kükürt diyoksit (SO2) Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler - Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız. (Devamı sayfa 3 'da)

3 Sayfa: 3/8 (Sayfa 2 'nın devamı) - Diğer bilgiler Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz. Yangın artıkları ve içinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyu resmi makamların talimatnameleri gereğince tasfiye edilmelidir. 6 İstenmeden çözülerek yayılmalarda alınacak önlemler Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız. Yeterli havalandırma sağlayınız. Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız. Buharların/Tozların/Aerosol gazlarının etkin olduğu yerlerde nefes koruyucu kullanınız Çevresel önlemler: Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz. Yüzeysel olarak yayılmasını önleyiniz (örneğin bağlayıcı maddelerle bağlayarak ya da yağ setleri çekerek) Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz. Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz. Yeterli havalandırma sağlayınız Diğer bölümlere gönderiler Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 7 Kullanım ve depolama Güvenli elleçleme önlemleri Kaplar sızdırmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır. İyi kapatılmış kapların içinde serin ve kuru muhafaza ediniz. Aşırı sıcaktan ve güneş ışığından koruyunuz. Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz. - Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Aşırı sıcaktan koruyunuz. Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz. Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız. Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız. Patlamaya karşı korunmuş cihazlar/armatürler ve kıvılcım oluşturmayan aletler kullanınız Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları - Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz. Yalnız orjinal ambalajında muhafaza ediniz. - Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz. Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz. - Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz. - Depolama sınıfı: 3 (Devamı sayfa 4 'da)

4 Sayfa: 4/8-7.3 Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. (Sayfa 3 'nın devamı) 8 Kimyevi madde buharları tesiri altında kalınmasının sınırlandırılması ve kişisel koruyucu teçhizat - Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız Kontrol parametreleri - Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir. - Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır Maruz kalma kontrolü - Kişisel koruyucu teçhizat: - Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz. Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey çekmeyiniz. - Nefes koruyucu önlemler: Yüksek konsantrasyonlarda nefes koruyucu. Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız. - Elleri koruyucu: Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir. - Eldiven malzemesi Nitril kauçuk - Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. - Aşağıdaki malzemelerden imal edilmiş olan eldivenlerin kullanımı uygun değildir: Deri eldivenler - Gözleri koruyucu: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük - Vücut koruyucu: Koruyucu iş giyimi 9 Fiziksel ve kimyevi özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler - Genel bilgiler - Görünüş: Biçim: Sıvı şekilde Renk: Mavi - Koku: Meyva gibi - Koku eşik değeri: Belirli değil. - ph - değeri: Uygulanamaz. - Durum değişikliği Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir. Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: 78 C - Alev alma ısısı: 27 C (PM) - Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz. (Devamı sayfa 5 'da)

5 Sayfa: 5/8 - Tutuşma ısısı: Çözülme ısısı: Belirli değil. - Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. - Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur. - Patlama sınırları: Alt: 3,2 Vol % Üst: 15,3 Vol % - Buhar basıncı 20 C'de: 59 hpa - Yoğunluk 20 C'de: 0,95 g/cm³ - Nisbi yoğunluk Belirli değil. - Buhar yoğunluğu Belirli değil. - Buharlaşma hızı Belirli değil. - Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla: - Dağılım katsayısı (n-octanol/su): Belirli değil. - Viskozitesi: Dinamik: Kinematik: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir. Belirli değil. Belirli değil. - Çözücü madde oranı: Organik çözücü madde: %38,2 Su: %43,8-9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. (Sayfa 4 'nın devamı) 10 Stabilite ve reaktivite Reaktivite Kimyasal stabilite (kararlılık) - Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz Tehlikeli tepki olasılıkları Güçlü oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gösterir Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Uyumsuz malzemeler: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Tehlikeli bozunma ürünleri: Karbon monoksit Kükürt diyoksit 11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler - Akut toksisite: - Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri) etanol Ağızdan LD mg/kg (Ratte) Ciltten LD50 >10000 mg/kg (Kaninchen) Nefesle LC50/4 h >1800 mg/m³ (Ratte) etandiol Ağızdan LD mg/kg (Ratte) Ciltten LD mg/kg (Kaninchen) (Devamı sayfa 6 'da)

6 Sayfa: 6/ propan-2-ol Ağızdan LD mg/kg (Ratte) Ciltten LD mg/kg (Kaninchen) Nefesle LC50/4h 47,5 mg/l (Ratte) - Asli tahriş edici etkisi: - ciltte: Uyarıcı tesiri yoktur - gözde: Tahriş edici tesiri yoktur. - Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır. (Sayfa 5 'nın devamı) 12 PBT-özellikleri Toksisite - Su toksisitesi: etanol EC50/48h mg/l (Daphnia-Magna / Großer Wasserfloh) LC50/48 h 8150 mg/l (Leuciscus-Idus / Goldorfe) etandiol EC50/48h >10000 mg/l (Daphnia-Magna / Großer Wasserfloh) EC50/96h mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: mg/l (Pseudomonas putida) LC50/96 h mg/l (Oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) propan-2-ol EC50/48h mg/l (Daphnia-Magna / Großer Wasserfloh) LC50/96 h 9640 mg/l (Elritze) Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. - Diğer ökolojik uyarılar: - Genel uyarılar: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları - PBT: Uygulanamaz. - vpvb: Uygulanamaz Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 13 Tasfiyesi ile ilgili uyarılar Atık arıtma yöntemleri - Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. - Atık listesi LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, ve hariç) Kaynaklanan Atıklar * Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları (Devamı sayfa 7 'da)

7 Sayfa: 7/8 - Temizlenmemiş ambalajlar: - Tavsiye: Ambalaj temizlendikten sonra tekrar kullanılabilir ya da madde olarak değerlendirilebilir. 14 Nakliye ile ilgili bilgiler BM - numarası - ADR, IMDG, IATA UN1993 (Sayfa 6 'nın devamı) UN uygun sevkiyat adı - ADR 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)) - IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)) - IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL SOLUTION) taşıma tehlike sınıfları - ADR dcgx - sınıfı 3 (F1) Tutuşabilir sıvı maddeler - Tehlike pusulası 3 - IMDG, IATA dcgx - Class 3 Flammable liquids. - Label Ambalaj gurubu - ADR, IMDG, IATA III Çevre tehlikeleri: - Marine pollutant: Hayır Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler - Kemler (tehlike) sayısı: 30 - EMS - numarası: F-E,S-D MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme halde nakliyat Uygulanamaz. 15 Hükümler Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı - AET direktiflerine göre işaretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. - Riziko uyarıları: 10 Alevlenir. - Güvenlik uyarıları: 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. (Devamı sayfa 8 'da)

8 Sayfa: 8/8 (Sayfa 7 'nın devamı) 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin. 35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 16 Diğer bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler. - Önemli terkipleri R11 Kolay alevlenir. R22 Yutulması halinde zararlıdır. R36 Gözleri tahriş eder. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.