Sayı: 107 Kasım 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 107 Kasım 2014"

Transkript

1 Sayı: 107 Kasım 2014 Şeffaflıkta UNDP küresel lider oldu Enerji verimliliği ve iklim değişikliği masaya yatırıldı Her Damla Değer Katar DSİ projesini destekliyor Yalnız ama sosyal dünyada sosyal fayda için iletişim Yoksulluğun ortadan kaldırılması en temel yükümlülüğümüz

2

3 Türkiye nin yerel aktörleri Cezayir heyetini ağırladı Cezayir Heyeti; kırsal alanların yönetimi, kırsal alanlarda yürütülen kalkınma çalışmaları ve yerel aktörlerin rolleri konularında Türkiye nin deneyimlerinden faydalandı. Ankara, Kasım 2014 Cezayir in Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı na bağlı Orman Genel Müdürlüğü nden 17 kişilik bir heyet Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye yi ziyaret etti. Teknik çalışma ziyareti kapsamında ilgili Bakanlıklarla bilgi alışverişini takiben yereldeki çalışmaları yerinde incelemek için Şanlıurfa ya giden heyet, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve bölgenin kalkınma ajansı yetkilileriyle biraraya gelerek kırsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgi edindi. Heyet özellikle kırsal kurumsal yapılar, üretici kooperatifleri ve üretim tesisleri, kadın üreticiler, meyve bahçeleri, toplum temelli kırsal kalkınma uygulamaları, kırsal ekoturizm, balıkçılık, güneş enerjili sulama sistemleri ve orman ürünleri konularında da bilgiler edindi ve uygulamaları alanda görme şansı elde etti. Güney-Güney İşbirliği kapsamında gerçekleştirilen teknik çalışma ziyaretinde iki ülke arasında bilgi alışverişini güçlendirmek, teknoloji transferini sağlamak ve ülkeler arasında uzun süreli işbirliği tesis etmek gibi somut çıktılar elde edildi.

4

5 Her Damla Değer Katar DSİ projesini destekliyor Devlet Su İşleri projesi ile kurulması tasarlanan geçirgen tersip bentlerinin (biriktirme barajları) planlanması ve bu konuda Türkiye ye bilgi sağlanması konusunda UNDP ve Coca Cola işbirliğinde yürütülen Her Damla Değer Katar destek veriyor. Ankara, Kasım 2014 Proje kapsamında Ekim ayında Trabzon da bir eğitim çalışması başlatıldı yılında DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı "DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Yukarı Havza Islahı İstikşaf ve Kat-i Proje Yapımı işi kapsamında geçirgen tersip bentleri (biriktirme barajları) de yapılması planlanıyor. Geçirgen tersip bentlerinin (biriktirme barajları) Türkiye de pek örneği bulunmuyor ve daha çok yabancı ülkelerde uygulanıyor. DSİ ile UNDP arasında geçirgen tersip bentlerinin kullanımının teşvik edilmesi için imzalanan protokol kapsamında konuyla ilgili olarak DSİ 22. Bölge Müdürlüğü nde teknik bilgilendirme toplantısı, yazılım tanıtımı ve teknik gezi çalışmaları başlatıldı. Eğitim çalışmasında, geçirgen tersip bentleriyle (biriktirme barajları) ilgili olarak yabancı uzmanlar, üniversitelerin öğretim üyeleri ve DSİ uzmanları tarafından konuyla ilgili sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. Son olarak geçirgen tersip bentleri (biriktirme barajları) için hazırlanan yazılımın tanıtımı yapıldı. Çalışmalar, konuyla ilgili olarak yapılan arazi çalışmaları ile tamamlandı.

6

7 Ban: Yoksulluğun ortadan kaldırılması en temel yükümlülüğümüz Küresel eşitsizlikler giderek artarken 17 Ekim i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olarak idrak eden Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak adına her türlü çabanın hızlandırılması için çağrıda bulundu. Ankara, Kasım 2014 BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, her yıl 17 Ekim de idrak edilen bu gün ile ilgili mesajında, Kemikleşmiş yoksulluk ve önyargı, zenginlik ve yoksulluk arasındaki derin uçurum, toplumların dokusunu baltalayıp istikrarsızlığa yol açabilir dedi. Genel Sekreter sözlerinde Yoksulluk egemen olduğunda, insanlar geri planda kalır. Yoksulluk yüzünden bozulan yaşamlar acımasız, sefil ve çoğu zaman, kısadır ifadelerine yer verdi. Ban Ki-moon, hâlihazırda ulaşılan aşırı yoksulluk çeken nüfusun yarı yarıya azaltılmasını amaçlayan Binyıl Kalkınma Hedefinde muazzam başarılar elde edildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, 1990 ve 2010 yılları arasında en az 700 milyon insanın aşırı yoksulluk içinden çekip çıkarıldığını belirtti. Ancak Genel Sekreter in gözlemlerine göre, kemikleşmiş yoksulluğun olumsuz etkileri 2008 mali krizinin sonraki etkilerine bağlı olarak sabit kalırken yaklaşık 2,4 milyar insan günde 2 ABD Dolarından az gelir ile yaşamaya devam etmek durumunda kalıyor. Ayrıca kadınların ve kızların hala kendilerini geliştirme ve tamamlama olanaklarından yoksun bırakıldığını, bu durumun onları ve ailelerini dışlayarak yoksulluğa mahkûm ettiğini kaydetti. Finansal krizin başından itibaren, eşitsizlik hiç olmadığı kadar belirginleşti dedi Ban Ki-moon. Kadınlara ve kızlara yönelik ayrımcılık, kalkınma girişiminin tamamını ilerlemenin kilit noktalarından birinden yoksun bırakarak apaçık bir haksızlık olmaya devam ediyor. Yoksullukla mücadele, BM kalkınma gündeminin merkezinde yer alıyor ve Dünya Yoksullukla Mücadele Günü 1993 yılından beri her sene idrak ediliyor. BM Genel Kurulu bütün ülkelerde son tarihi 2015 olan Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında yoksulluğu ortadan kaldırma gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak için bu günü belirledi. Yoksullukla Mücadele Günü nün bu seneki teması Kimseyi geride bırakma: Aşırı yoksulluğa karşı birlikte düşün, karar ver ve harekete geç. Bu tema Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerine geçecek olan 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi nde

8 aşırı yoksulluğu ve toplumsal dışlanmışlığı yaşayanların katılımını tanımlama ve koruma zorluğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

9 İşletmeniz enerji ön etütleri ile daha enerji verimli hale gelebilir İşletmenizde enerji kullanımızı iyileştirmek istiyorsanız, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, enerji ön etüt çalışması paha biçilmez bir araç olabilir. Ankara, Kasım 2014 Enerji etütleri, enerjinin nasıl kullanıldığını değerlendirirken, aynı zamanda enerji ve para tasarrufu fırsatlarını da tanımlıyor. Bir işletmede enerji verimliliğini artırmak için o işletmenin enerji ihtiyaçları ve önceliklerinin tespit edilmesinin yanı sıra enerji verimliliğine yönelik önlemlerin alınabilmesi için üst yönetiminin taahhütte bulunması büyük önem taşıyor. Enerji etüdü bir işletmenin enerji tüketiminin nerelerde yoğunlaştığını, enerji kullanımının olması gereken düzeyden ne ölçüde fazla seyrettiğini tespit eden, hangi noktalarda iyileştirme gerektiğini ortaya koyan ve buna dayanarak muhtemel tasarruf alanlarını ve miktarlarını gösteren çalışmalar olarak tanımlanıyor. Enerji Etütleri Eğitim Çalıştayı düzenlendi Özellikle sanayide enerji verimliliğinin artırılması için enerji etütleri kaçınılmaz. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında, Ekim 2014 tarihlerinde Enerji Etütleri Eğitim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya; sanayi dalında faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden 22 kişi katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Ulusal Proje Direktörü Erdal Çalıkoğlu etüt faaliyetlerinde kalite ve yüksek standardın önemine değindi. Çalıkoğlu konuşmasında; Bir yandan EVD şirketlerinin yapılandırılması ve yetkilendirme çalışmalarını sürdürüken, diğer yandan ulusal ve uluslararası enerji verimliliği projelerinde EVD şirketlerinin teknik ve idari kapasitesinin gelişmesine yönelik çalışmalara yer veriyoruz. Sanayide yetkilendirilmiş ve teknik kapasitesi yüksek EVD irketlerinin artması önem taşıyor dedi. Uluslararası uzmanlar Andreas Karner ve Peter Weldingh, çalıştayın ilk günündeki sunumlarında enerji verimliliğinin artırılması kapsamında Enerji Yönetim Sistemi nin rolü ve önemini, aşamalı enerji etüt yaklaşımını, Enerji Yönetim

10 Sistemi ndeki sürekli iyileştirme felsefesini, çoklu detaylı enerji etütlerini ve enerji ön etütlerini anlattı. Ayrıca uzmanlar tarafından daha sonraki detaylı çalışmalara baz teşkil edecek enerji ön etüdünün nasıl gerçekleştirileceği ve süreç içinde hangi adımların hangi sırayla izleneceği aktarıldı. Ayrıca; etütten geçen işletmenin enerji önceliklerinin belirlenmesi, tarife ve çoklu faturalar üzerinden enerji tüketimlerinin incelenmesi, seçilmiş alanlarda (buhar, basınçlı hava, pompa ve fanlar, motor sistemi optimizasyonu, aydınlatma, yalıtım, soğutma, ısı eşanjörleri, birleşik ısı ve güç, kazan ve fırınlar, proses optimizasyonu, yenilenebilir enerji fırsatları, enerji dışı faydalar, vb.) yapılacak ön çalışmalar da bu kapsamda sunuldu ve enerji ön etüdü için hazırlanan kontrol listesinden nasıl faydalanılacağı üzerinde duruldu. Eğitimin ikinci gününde Ankara da konuşlu ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir fabrikaya ziyaret düzenlendi. Ziyaret sırasında fabrika yetkililerinden ön bilgiler alındıktan sonra, üretim bantları, prosesler ve yardımcı işletmeler gezildi. Fabrika ziyaretinin sonunda, daha sonra yapılacak tartışmalara mesnet teşkil etmek üzere, fabrikadaki çeşitli ekipman ve sistemlerin işleyişi ile enerji tüketimlerinin dağılım ve birim maliyetleri üzerine sorular sorularak fabrika yetkililerinden bilgi alındı. Ziyaret sonrasında eğitim tesisine geri dönülerek, fabrikanın uyguladığı mevcut önlemler değerlendirildi, maliyetsiz veya düşük maliyetli enerji verimliliği önlemlerine yönelik öneriler geliştirildi. Eğitimin son gününde, uygulamanın yapıldığı fabrikayla ilgili olarak iki grup halinde sunum yapıldı ve söz konusu fabrikada ilave olarak ne gibi enerji verimliliği önlemlerinin alınabileceği üzerinde tartışmalar yürütüldü. Bu önlemlerin etüt yaklaşımının mantığına uygun olup olmadığı, hangi alanlarda daha ayrıntılı analizlere ve veri setlerine ihtiyaç duyulduğu da bu tartışmalar esnasında ortaya konuldu. Eğitimin kapanış bölümünde, katılımcıların etüt kontrol listesindeki soruların uygunluğuyla ilgili geribildirimleri alınarak, listenin daha iyi hale getirilmesi için yapılan öneriler değerlendirildi.

11

12 Ankara, Kasım 2014 Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasında yalnız ama sosyal dünyada sosyal fayda için iletişim tartışıldı Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasında, her kesimden bireyler, yeni dünyanın değişen dinamikleriyle teknoloji ve yeni medyanın 2030 a kadar herkes için eşitliği nasıl sağlayabileceği üzerine düşüncelerini paylaştı. Küresel olarak düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi buluşmalarında Teknoloji, inovasyon ve yeni medya, toplumsal fayda için nasıl kullanılabilir? sorusuna cevap aranıyor. BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Gönüllüleri (UNV), İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Hürriyet gazetesi ortaklığında düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşması 23 Ekim 2014 Perşembe günü saat 14.00'te başladı. Twitter ve Devex ten üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu konuşmacılar, İstanbul daki Sosyal Fayda Zirvesi etkinliğinde, teknoloji ve yeni medyanın 2030 a kadar herkes için eşitliği nasıl sağlayabileceği üzerine düşüncelerini paylaştı. Twitter ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Sinéad McSweeney etkinlikte 140 karakterden oluşan mesajların dünyanın dört bir tarafında toplumsal faydaya katkı amaçlı örnek kullanımlarını anlattı. Uluslararası kalkınma çalışanlarının yakından takip ettiği bir web portalı olan Devex in başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Raj Kumar ise sosyal ağların kalkınma çabalarına sunduğu katkıları anlattı. Sosyal Fayda Zirvesi nde Radikal gazetesinden Ezgi Başaran da online yayıncılığın toplumsal fayda ile kesiştiği alanları ele aldı. Zirvede UNDP nin Türkiye ve ABD ofislerinden uzmanlar ve iletişimciler de yer aldı. nın kurucusu Sandrine Ramboux, Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu Suat Özçağdaş, İstanbul Ticaret

13 Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Engin Çağlak, SürdürülebilirYaşam.TV kurucusu Tuna Özçuhadar ve iyilikpesinde.org kurucusu Sertaç Taşdelen de etkinliğin konuşmacıları arasında yer aldı. Uluslararası Kalkınma Ortakları (IDEMA) Kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür, daha yalnız ama aynı zamanda daha sosyal olan yeni dünyada sosyal fayda yaratmanın gerekliliğine işaret etti. New York Metropolitan Sanat Müzesi nin ilk Dijital Yayınlar Ofisi Başkanı ve Columbia Üniversitesi yeni medya profesörü Sree Sreenivasan da katılımcılara New York tan seslendi. Sreenivasan sosyal medyayı kullanan sivil toplum kuruluşları için tavsiyelerde bulundu. Canlı yayınlandı İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan buluşmada Türkiye'nin her yerinden bireyler, görüşlerini ve sorularını katılımcılara iletti. Tartışmaya katılmak için sosyal medyada #2030Şimdi etiketi kullanıldı. Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için bit.ly/sosyalfayda adresi ziyaret edilebilir. UNDP'nin New York'ta ev sahipliği yaptığı 2014 Küresel Sosyal Fayda Zirvesi Eylül tarihlerinde beşinci kez düzenlenmişti. Birleşmiş Milletler Haftası sırasında düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi, dinamik bir topluluğu bir araya getirmişti. Zirvede, yaratıcı düşünmenin ve teknolojinin karşılaştığımız en önemli güçlüklerin çözümündeki önemi tartışılmıştı. Sosyal Fayda Zirvesi Türkiye de ise ilk kez geçen sene düzenlendi. İstanbul daki buluşmada, 2030 yılında istediğimiz dünyayı yaratmak için yaratıcı ve yenilikçi sosyal fayda projeleri ile bakış açılarımızın değişmesi gerektiği vurgulanmıştı. Neden #2030Şimdi? #2030Şimdi etiketi, BM nin öncülük ettiği, yıllarını kapsayan Binyıl Kalkınma Hedefleri sürecinde elde edilen ilerlemeyi takip edecek ve hızlandıracak 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ne gönderme yapıyor. 1 Ocak 2016 dan itibaren, küresel kalkınma gündeminde 2030 un sonuna kadar sürecek yeni bir on beş yıllık dönem başlayacak. Bu nedenle, Sosyal Fayda Zirvesi de 2015 sonrası kalkınma gündeminin önceliklerini tartışırken, 2030 a kadar daha iyi bir dünyanın inşası için yeni medya ile inovasyon ve teknolojiyi kullanmanın önemini #2030Şimdi etiketiyle vurgulamayı hedefliyor. Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşması hakkında daha fazla bilgi için bit.ly/sosyalfayda internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Küresel Sosyal Fayda Zirvesi hakkında fazla bilgi için sayfasını ziyaret ediniz.

14

15 Şeffaflıkta küresel lider UNDP oldu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 8 Ekim'de yayınlanan önde gelen bir küresel sıralamaya göre en şeffaf kalkınma kuruluşu oldu. Ankara, Kasım Şeffaf Kalkınma Yardımı Endeksi, dünya çapında değerlendirmeye alınan 68 önemli kuruluş arasında uluslararası standartların üstünde bilgi yayımlayan UNDP yi övgüyü hak eden performansı sebebiyle birinci olarak seçti. Şeffaflığı ölçen ve savunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Neye Yatırım Yaptığını Yayınla örgütü, Yayınlarının kalitesinde yaptığı kayda değer gelişmeler için UNDP tebrik edilmeli dedi. Endeks, kalkınma yardımları ile ilgili daha güncel, doğru ve kapsamlı bilgi için ortak küresel ölçütler belirleyen Uluslararası Şeffaf Kalkınma Yardımı Girişimi (IATI) standartlarına dayanıyor. Finansal akışlar, bütçeler, sonuçlar, proje yeri, zaman çizelgeleri ve belgeler, kalkınma yardımının nasıl harcandığını takip eden bir veri tabanında yayımlanıyor. Bu yalnızca bağışçı ülkelerin hesap verebilirliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yardımların etkinliğini en üst seviyeye çıkararak gelişmekte olan ülkelerin bağışları ulusal öncelikleri ve bütçeleri ile daha iyi ayarlamalarına olanak sağlıyor. 280 den fazla ülke, BM kuruluşları, çok yönlü bankalar ve sivil toplum örgütleri IATI standartlarını kullanıyor ve 20 den fazla kalkınma yardımı alan ülke bu girişimi onaylıyor. IATI nin ilk imzalayıcılarından olan UNDP, küresel standartlarda yayın yapmaya 2011 senesinde başladı. O tarihten itibaren, devamlı olarak uluslararası şeffaflık standartlarını karşılayan ve hatta bunları aşan UNDP, 177

16 ülkede ve bölgede 10 binden fazla kalkınma projesini detaylandıran ve 5,8 milyar ABD Dolarlık proje verisini yayımlayan yenilikçi bir portal (open.undp.org) kullanıyor. UNDP Başkanı Helen Clark, Şeffaflık bizim çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor, dedi. Açık ve şeffaf bir tutum ile yürüttüğümüz çalışmaların takdir görmesi bizleri çok mutlu etti. UNDP, yeniliğe açık ve yeniliğin teşvik edildiği ortamlarda çalışmaya, fonların en iyi şekilde kullanıldığından emin olmaya ve hepimiz için sürdürülebilir bir gelecek adına kalkınmayı hızlandırmaya kendini adamıştır. Şeffaflığa verilen bu sürekli önem, UNDP nin geçen sene IATI Sekreterliğinin Başkanlığına getirilmesi ile tasdik edilmişti. Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), Gana ve İsveç hükümetleri ve İngiltere merkezli Sivil Toplum Örgütlerinin Kalkınma Girişimleri arasında kurulan bir konsorsiyuma liderlik eden UNDP, uluslararası kalkınma işbirliğinin şeffaflığını artırmaya devam etmek için 177 ülke ve bölgedeki çalışma ağını kullanıyor. Bu rol, kalkınma yardımları harcamaları ile ilgili bilgi yayınlama ortak standartlarını geliştirmeyi de kapsayan kalkınma işbirliği için dünya çapında şeffaflığı artırma küresel çabalarında, UNDP yi ön plana koyuyor. UNDP aynı zamanda iç denetim raporlarını da kamuoyuna sunuyor. Geçtiğimiz sene, yıllık bütçe raporlamalarından etkinliklerin ve sonuç çerçevelerini alt-ulusal coğrafi verileri kullanarak detaylandıran aylık raporların yayınlanması uygulamasına geçildi.

17 GAP GREEN Dergisi, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme konularında Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin sesi oluyor Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme gibi konuları geniş kitlelere iletmede önemli bir araç olmayı hedefleyen GAP Green dergisi tanıtım toplantısı 2 Ekim de yapıldı. Ankara, Kasım 2014 GAP GREEN Dergisi, Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülen GAP Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında hazırlanıyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısında; sürdürülebilir çevre teması altında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma, yeşil büyüme gibi konuları geniş kitlelere iletmede ve bu konuların kamuoyu tarafından algılanmasında medyanın rolü konuşuldu. Toplantıda ayrıca bu kapsamda bir araç olan GAP Green dergisinin tanıtımı yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, derginin Yayın Koordinatörü Prof Dr. Bülent Yeşilata, NTV Muhabiri ve Yeşil Ekran sunucusu Ilgaz Gürsoy ve 451 Derece Danışmanlıktan İletişim Uzmanı Cihan Yavuz katıldı. Toplantıda; çevre, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularında farkındalık yaratma ve kamuoyunda algı oluşturmada medyanın rolü ve tanıtım faaliyetlerinin önemi tartışıldı. Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme konularında Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin sesi olan GAP GREEN Dergisi üç ayda bir yayınlanacak. Dergi; GAP Bölgesi Rekabet Gündemi nde ortaya çıkan yenilenebilir enerji, organik tarım ve eko-turizm gibi bölgenin kalkınmada sürükleyici sektörlerine odaklanıyor. İlk sayıda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ın sunuşunun yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra ile söyleşi yer alıyor. Ayrıca; bölgede yeşil büyüme alanında gerçekleştirilen yaygınlaştırma, farkındalık artırma ve somut pilot uygulama çalışmaları ile ilgili haberlere de yer veriliyor.

18 Yine bu ilk sayıda GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından UNDP Türkiye nin teknik desteği ile yürütülen iki büyük ölçekli proje hakkında detaylı bilgi veriliyor: GAP Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Organik Tarım Küme projeleri. Bunlara ek olarak hastanelerde enerji verimliliği, kamu binalarındaki enerji verimliliği, karbon nötr oteller, organik pamuk üretiminin önemi, tarımda bilişim teknolojilerinin kullanımı, akıllı kentler gibi yazılar da dikkat çekiyor. Bu sayıda yer alan tarım ve kırsal kalkınma projeleri deneyimleri ile Karacadağ Kalkınma Ajansı nın yenilenebilir enerji mali destek programı deneyimlerinin aktarıldığı yazılar ise çok sayıda kişi ve kurum için yol gösterici bir doküman niteliği taşıyor.

19 Enerji verimliliği ve iklim değişikliği farkındalığı masaya yatırıldı İstanbul da düzenlenen İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği konferansında elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği için yenilikçi çözüm önerileri konuşuldu. Ankara, Kasım 2014 Türkiye de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü projesinin (EVÜdP) üniversitelere yönelik yürütülen hibe programı kapsamında Boğaziçi Üniversitesi nin Yeşil Düşünce Derneği ile ortaklaşa yürüttükleri Elektrikli Ev Aletleri ve İklim Değişikliği projesi Ekim, 2014 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Konferansı ile son buldu. Türkiye genelinde enerji verimliliği konusunda üniversitelerde yapılan akademik çalışmalara katkı sağlanmasının, kapasite geliştirilmesinin, bir ders programı açılması veya mevcut müfredatta yer alan ders programlarında elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusuna daha fazla yer verilmesinin hedeflendiği projelerin desteklendiği EVÜdP Hibe Programı kapsamındaki projeler 31 Ocak 2014 tarihinde başlamıştı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nden Rıfat Öztaşkın, Arçelik A.Ş.'den Mehmet Tüfekçi ve Profilo BSH A.Ş'den Bahriye Bayraklı'nın konuşmacı olduğu konferansın ilk bölümünde sektörde enerji verimliğine yönelik yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlar tartışıldı. Enerji verimliği, ARGE çalışmalarının geleceği, elektrikli ev aletlerinin geri dönüşüm prosedürleri ve tüketici hakları bağlamında enerji etiketlerindeki verilerin denetimi ve kontrolü ile alandaki yasal mevzuatın durumu ele alınan konular arasındaydı. Konferansın ikinci bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Bilal Düzgün enerji verimliğine yönelik yasal mevzuatlar ve bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Elektrikli ev aletleri sektörünün yanı sıra konuyu konut, sanayi ve kamu alanlarındaki enerji verimliği mevzuat çalışmaları ve projeleri ile daha geniş olarak ele aldıklarını belirten Düzgün, 2011 de hazırlanan Enerji Verimliği Strateji Belgesi kapsamında hedeflere ulaşmak için mevzuat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Düzgün, Bakanlığın bu konuyu öncelikli çalışma alanları arasına aldığını vurguladı.

20 İlk günün son konuşmacısı Prof. Dr. Murat Türkeş, iklim değişikliği çerçeve sözleşmeleri sürecine kısaca değinerek, Türkiye deki iklim değişikliği ile ilgili verileri de koyduğu, bölgeler düzeyinde ayrıntılı bir sunum yaptı. Sunum sonrası iklim değişikliği ile ilgili uluslararası anlaşmalar ve Türkiye'nin yükümlülükleri ile ilgili soruları cevaplandırdı. Konferansın ikinci günü "Enerji verimliliği ve iklim değişikliği farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar" konulu çalıştay yapıldı. Çalıştayda daha etkileşimli olarak akıl yürütmeyi kolaylaştırmak için Dünya Kahvesi (World Cafe) yöntemi uygulandı. Katılımcılar önceden yerleri belirlenmiş özel sektör, STK'lar ve kamu kurumları başlıklarını içeren üç gruba rastgele dağıldı ve üç ayrı masada grup çalışması yaptı. Çalıştayda her bir masadaki sektör özelinde enerji verimliğinde mevcut durum, sorunlar ve çözümler olmak üzere üç bölüm şeklinde açık tartışmalar yapılması hedeflendi. Her bölüm sonunda masadaki katılımcıların diğer başlıkla yer değiştirmesi sağlanarak, tüm başlıklarda tüm katılımcıların fikirleri ve önerileriyle katkı sunumu çalışması yapıldı. İçinde pek çok yaratıcı çözüm önerisinin de bulunduğu çalıştay raporu, web sitesinde paylaşıma sunulacak. Konferans sunumlarının özeti konferans kitapçığında yer alacak ve sunumların videolarına proje web sitesinden ulaşılabilecek. Elektrikli Ev Aletleri ve İklim Değişikliği Projesi; Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finansal desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen Türkiye de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜDP) Hibe Programı kapsamında desteklendi.

21

22 Ankara, Kasım 2014 Türk özel sektörü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasında iş dünyasının sorumluklarını belirledi Türkiye deki özel sektör paydaşları sürdürülebilirlik hakkında farkındalığın ar tırılması ve 2015 sonrası için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin somut, uygulanabilir ve rasyonel olması gerektiğine dikkat çekti. BM Genel Sekreteri nin çağrısı üzerine, özel sektörle olan güçlü ve etkili ilişkileri dolayısıyla UNIDO ve UN Global Compact, UNDP tarafından 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı temalı çok paydaşlı ve kapsamlı istişare sürecini küresel çapta yürütmek üzere görevlendirildi Sonrası Kalkınma Gündemi, iş dünyasının sürdürülebilirliğe en iyi şekilde katkıda bulunmasının yollarını arayan diyalog sürecine özel sektörü katarak uluslararası toplum için tarihi bir fırsat sunuyor yılında yapılan ilk tur istişareleri, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi nde yer alacak potansiyel alanları ve konuları kapsarken, ikinci tur istişareleri uygulama mekanizmalarını ele alıyor. Söz konusu istişareler, 2013 de tamamlanan kapsamlı istişare sürecinin üzerine katkıda bulunacak ve kurumlar arası işbirliği örneği oluşturacak. İstişare sürecini ortak yürüten UNIDO ve UN Global Compact, Türkiye istişareleri için, Ortaklıkların Geliştirilmesi ve KOBİ Katılımının Sağlanması alt temalarını belirledi ve çalışmalara başladı. Yönetişim, cinsiyet, gençlik ve küresel eşitsizlikler de kesişen alanlar olarak saptandı Sonrası Kalkınma Gündemini İstişareleri sürecinde, BM Mukim Koordinatörü Ofisi koordinasyonunda, UNIDO, Global Compact Türkiye, UNDP, UNFPA, FAO, UNV, ILO ve IOM in katılımıyla Birleşmiş Milletler Görev Takımı oluşturuldu. BM Görev Takımı, Mayıs Eylül ayları arasında sivil toplum örgütleri, akademi dünyası, bankacılık sektörü ve kamu dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek çeşitli paydaş toplantıları düzenledi. Türkiye Ulusal İstişaresi 19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul da yapıldı. 60 dan fazla temsilcinin katıldığı istişareye özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK, akademi ve kamu sektörü temsilcileri de katıldı. İstanbul İstişaresini takiben 22 Ekim 2014 tarihinde Ankara İstişaresi gerçekleştirildi. Çoğunluğu kamu temsilcilerinden oluşan Ankara toplantısı katılımcıları arasında, yaklaşık 20 bakanlığı temsilen 100 kişi katıldı.

23 Gerçekleştirilen kapsamlı ve çok paydaşlı diyaloglar, paylaşılan 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı konulu anket sonuçları ve Türkiye Ulusal İstişaresi nden çıkan ana mesajlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir; Sonrası Kalkınma Gündemi ve sürdürülebilirlik hakkında farkındalığın artırılması gerektiği 2. İyi yönetişim konusuna odaklanılması ve kapsayıcı strateji sonrası yapıcı politikaların oluşturulması, 3. Genç nüfusun 2015 Sonrası Kalkınma Gündemine entegre edilmesi ve nitelikli eğitim yoluyla istihdam olanaklarının artırılması, 4. Kadınlar için daha iyi istihdam olanaklarının oluşturulması, 5. KOBİ katılımının teşvik edilmesi ve doğal teşvik mekanizmalarına ve belirli sektörlere odaklanan yenilikçi stratejiler yoluyla ortaklıkların artırılması Katılımcılar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Temel Performans Göstergeleri nin, somut, uygulanabilir ve rasyonel olması gerektiğinin altını çizdi. En fazla 10 hedefin ve idare edilebilir sayıda göstergenin belirlenmesi gerektiği konusunda hem fikir olundu. Yazımına devam eden Türkiye İstişareleri Konsolide Raporu nun Aralık 2014 de paylaşılması planlanıyor. Özel Sektör Katılımı tematik istişareleri hakkında hazırlanan 2014 yılı Küresel Konsolide Raporu na buradan ulaşabilirsiniz Sonrası Kalkınma Gündemi Özel Sektör Katılımı konulu kapsayıcı diyaloglar hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı ziyaret edin. Türkçe ankete ulaşmak için Global Compact Türkiye nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

24 PODCAST Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşması Sosyal Fayda Zirvesi panelistleri ve moderatörleri Too Small! play audio pause audio UNDP Türkiye: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Uzun bir yaz tatilinden sonra, 82. kez sizlerle yine beraberiz. Bu bölümde 24 Eylül de düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasından bazı bölümleri sizlere sunacağız. Sosyal Fayda Zirvesi, her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nun toplandığı BM Haftası sırasında düzenlenen küresel bir etkinlik. Sosyal Fayda Zirvesi, dünyanın her yerinden insanları tek bir ana fikir etrafında toplamayı amaçlıyor. Bu ana fikir de sosyal medyanın, yeniliğin ve teknolojinin dünyanın karşılaştığı önemli kalkınma sorunlarının çözümündeki gücünden yararlanmak olarak tanımlanıyor. Bu sene Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi nin teması, #2030Şimdi olarak belirlendi. Sosyal medyada kullanılan bu etiketle dünyanın dört bir yanından Zirve ye katılanların 2030 da nasıl bir dünya istiyoruz? sorusuna cevap araması istendi. 60 ülkede düzenlenen Zirve kapsamındaki etkinliklerin İstanbul ayağı, UNDP Türkiye, Ericsson, Google, Kadir Has Üniversitesi, Webrazzi ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri işbirliği ile 24 Eylül de düzenlendi. Buluşmanın açılış konuşmasını UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi Bilgi ve İnovasyon Grup Lideri Giulio Quaggiotto yaptı. Quaggiotto, sosyal medya ve yeni teknolojilerle kurulan yeni bir geleceğe dikkat çekerken sosyal medya ve teknolojinin kalkınma sorunlarının çözümüne yenilikçi ve basit çözüm yolları ürettiği yeni bir dünyadan ve bu yeni dünyada 'akıllı vatandaşların' öneminden söz ediyordu. Giulio Quaggiotto: Bu yeni dünyada, Birleşmiş Milletler çalışanları olarak ofislerimizde sorunların ne olduğunu anlamaya ve sorunları tanımlamaya çalıştığımız dönem artık sona eriyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü bu noktada sizlerin görevi başlıyor. Diğer bir deyişle, karmaşık sorunlara olası pek çok çözümü artık sizler, yani akıllı vatandaşlar bulacak çünkü bugün karşılaştığımız sorunlar çok karmaşık ve çok zor. Artık tek bir insanın bu sorunlara, örneğin iklim değişikliğine çözüm bulmasını beklemek çok güç.

25 İşte burada, sosyal medya tüm bunları mümkün kılan sihirli bir değnek çünkü sosyal medya sizin gibi bireylerin bu çözümleri bulmasını, deneyimlemesini sağlıyor. Yani, sizler evinizin bahçesinde çalışırken enerji tasarrufu ile ilgili çok zekice bir çözüm bulabilirsiniz ve bunu öğrenen bizler artık sizinle çalışabiliriz. Bu daha önce mümkün olmayan bir şeydi. UNDP Türkiye: Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşması iki panelle devam etti. İlk panelde sosyal medyanın sosyal faydaya katkısı konuşuldu. Panel moderatörü Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Arsan, yenilikçi fikirlerin, sosyal platformların ve sosyal medyanın, karşılaştığımız sorunların çözümünde bireylerin aktif katılımını sağlayacak araçlar olduğunu belirtti ve panelde cevap aranan soruları şöyle özetledi: Esra Arsan: Haritalama, data toplama, insanları bir alana yönlendirme, aksiyon alanı yaratma açısından sosyal medya gerçekten büyük bir rol oynama potansiyeline sahip. Fakat biz bu mobilizasyonu, bu aksiyon alanını acaba ne kadar harekete geçirebiliyoruz? Çünkü bütün meselemiz bu. UNDP Türkiye: Bir zaman bankası ve sosyal paylaşım sitesi olan Zumbara.com'dan Ayşegül Güzel, insanları bir araya getiren ve harekete geçiren sosyal platformlardan birinin de zaman bankaları olduğunu söyledi. Ayşegül Güzel: Zaman bankası denilen sistem alternatif ekonomilerden sadece biri dünyada kullanılan ve dünyada 36 ülkede kullanılıyor. Ben ilk kez İspanya da karşılaşmıştım zaman bankası sistemiyle ve değerlerinden çok etkilendiğim bu sistemi Türkiye de de başlatmaya ilham veren fikirlerden birisi de Bu sosyal bir network ile birleşse nasıl olurdu? nun bana çok çekici gelmesiydi. UNDP Türkiye: Change.org'dan Uygar Özesmi de çok önemli olsalar bile bu platformların sadece birer araç olduğunun unutulmaması gerektiğini söylerken arka planda hala önemli olanın insan faktörü ve insan sorumluluğu olduğunu vurguluyordu. Uygar Özesmi: Sosyal medya sosyal ağlar üzerinde çalışan araçlardan farklı. Platformlardan farklı bir kavram. Çok daha geniş bir kavram. Hâlbuki bizim burada bahsettiğimiz şeyler sosyal ağlar, İnternet üzerinde çalışan bir takım platformlar, araçlar. Zumbara çok önemli bir araç. Bir yazılım. Bu yazılım internet üzerinden çalışıyor. Esasen o açıdan bir makineden çok bir farkı yok. O makine ile insanlar etkileşiyor. Onun için de offline online ayrımı yok. Çünkü o makine ile etkileşiyorlar ama o makinenin arkasında gerçek bir insan var ve o etkileşimler sonucunda gerçek sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, bunu ayırt etmek lazım. Bu bir araç ve o araçları iyi de kullanabilirsin, kötüye de kullanabilirsin. Bu bizim yükümüz, sırtımızdaki iyi ile kötüyü ayırt etme yükünden bizi mahrum bırakmıyor. Mecburuz. Biz hala kendimiz iyi ve kötü arasındaki ayrımı yaparak, ona göre hayatımızı online'da da, çevrimiçinde de devam ettirmek durumundayız. UNDP Türkiye: Utopic Farm Yeni Medya Ajansı Başkanı Yiğit Kalafatoğlu, panelde başka bir konuya dikkat çekti. Artık iletişimin sadece kişiler arasında değil, makineler arasında da olacağını söyleyen Kalafatoğlu, 2030 yılındaki dünyayı belirleyecek en önemli akımlardan birinin bu durum olacağını vurguladı. Yiğit Kalafatoğlu: Yiğit Kalafatoğlu: Bildiğimiz tek şey var iletişimin artık sadece kişiler ya da kitleler arası değil, cihazlar arasında da olduğu. Eğitim, sağlık, barınma, güvenlik, enerji, birçok konuda biz artık işi kendimizden de bırakıp makinelere vereceğiz ve bu aslında makinelerin bizim ulaşmak istediğimiz şeye bizi götürmesinde bir araç değil. Bizim yerimize karar verme ve hayatımızı organize etme noktasında haberleştiği bir dünyaya gidiyoruz.

26 UNDP Türkiye: Ericsson'dan Erhun Baş, makineler arası bu iletişim nedeniyle de 2020 yılında 50 milyar bağlantı öngördüklerini belirtti. Erhun Baş: Burada 2030 konuşuyoruz. Bir 10 sene daha öne çektiğimizde, 2020 için Ericsson un öngördüğü vizyon çok ana hatlarıyla 50 milyar bağlantı. Bu çok ciddi bir sayı. Yani 50 milyar kişiden değil, 50 milyar bağlantıdan söz ediyoruz. Bunun nedeni de artık o dönemde iletişimin sadece kişiler arasında değil, makineler arasında da iletişim olması. UNDP Türkiye: Sosyal medya ve sosyal platformlar sayesinde meydana gelen kişiler arası ve makineler arası yeni iletişim yolları, yeni davranış şekillerini doğuruyor ve bu durumda 2030 yılında nasıl bir dünyada yaşayacağımızın sinyallerini veriyor. Yiğit Kalafatoğlu, İstanbul buluşmasında işte bu yeni düzeni şöyle özetliyordu: Yiğit Kalafatoğlu: Kitlelerin beklentilerinin çok farklı olduğu bir düzende, artık sadece işte haberdar olmak, ya da kurum açısından yalnızca doğaya, topluma katkıda bulunmak yeterli değil. Birlikte bir şeylerin nasıl değiştirilebileceğini planlamak gerekiyor. UNDP Türkiye: İlk panelden sonra Gençlik+Sosyal Fayda paneline geçildi. Bu panelde, 2030 yılındaki geleceğin şekillendirilmesinde gençlerin 'aktif' rolü tartışıldı. Panelin moderatörü Sosyal İnovasyon Merkezi kurucularından Suat Özçağdaş, her şeyden önce gençlerin artık sosyal faydadan yararlananlar olarak değil sosyal faydanın aktif yaratıcıları olarak görülmesi gerektiğini belirtti: Suat Özçağdaş: Yapmamız gereken şey paradigmamızı değiştirmek üzerine. Toplumsal yenileşmenin temel rasyoneli de bu. Gençleri gelecekte bundan faydalanacak pasif katılımcılar olarak görmememiz lazım. Yani aslında o geleceği aktif olarak oluşturan bireyler olarak görmemiz lazım. Bizim bir temel hatamız gençleri sürekli kullanıcı olarak görüyoruz. Onları aktör olarak değil, sürekli hizmet alan olarak görüyoruz. Bence temel sorunlardan bir tanesi bu. Dolayısıyla sosyal fayda diye bir şeyden bahsediyorsak aslında gençlerin aktör olarak yer aldığı bir süreçten bahsetmemiz lazım. UNDP Türkiye: Gençlik alanında pek çok çalışmalar yapan Ali Ercan Özgür, bu paradigma değişikliği ile birlikte, yapılan işlerde de bakış açısının değiştirilmesinin önemli olduğunu ve bunun gençlere ve onların fikirlerine daha çok güvenmekle başlayacağını belirtiyordu. Ali Ercan Özgür: Bizim yaptığımız işlerde bakış açısını değiştirebilmek çok önemli. Fikirler önemli. O fikirlerin yaratıcı ve somut önerilere dönüşmesi önemli. Sosyal medya etkili veya bu forumların etkileşimi önemli. Ve girişimci yani hakikaten. İşte ben kendimden örnek veriyorum bugüne kadar atıldım. Deli dediler, şu dediler ve hakikaten sonuç doğurdu ve çok güzel sonuçlar elde ettik. UNDP Türkiye: Bir Birleşmiş Milletler Gönüllüsü olan Cem Arslan ise gençlerin sosyal fayda için aktif olarak çalıştıklarında yeni deneyimler kazanacağını ve böylece empati yeteneği gelişmiş bir toplum doğacağını söyledi. Cem Arslan: Şimdi aslında gençliğin sosyal faydanın yanına gelmesi ve #2030şimdi hashtagi ile yayınlanması aslında gençliğin bu noktada ne kadar önemli olduğu ortaya koyuyor bence. Çünkü teknoloji dediğiniz zaman aslında, en önemli kullanıcısı teknolojinin gençler. Ve hani yeni bir şey olduğu zaman en çabuk öğrenen kesim gençler ve o yüzden sosyal faydayı da teknolojinin etrafında gençleri kullanarak nasıl kurgulayacağımıza değinmek istiyorum ben birazcık. Ve bu 2030 da benim aslında gençlerle ilgili

27 hayalim ve dünya ile ilgili hayalim daha empati yeteneği gelişmiş, empati yetisi gelişmiş bir neslin olması. Bunu da sağlamanın en güzel yolu aslında deneyimlemek. UNDP Türkiye: Cisco Networking Academy'den Evin Taş, gençlerle yapılan bu çalışmalarda edinilen deneyimlerle toplumda değişimin nasıl yaşandığını ve empatinin nasıl oluştuğunu Kenya'dan bir örnekle anlattı. Evin Taş: Kenya'da işitme engellilerin böyle bir halk tarafından, genel olarak toplumsal olarak hor görüldüğü, lanetlenmiş olarak bakıldığı ve o yüzden toplumsal hayata katılmadıkları bir durum var. Deaf Aid işte varoşlardan bu gençleri topluyor, öncelikle işaret dili oluşturuyor, network eğitimi veriyor, bunları işe yerleştiriyor. Şöyle bir oluyor. İş verenler görüyorlar ki hayır bu kişilerle ilgili böyle bir sorun yok, bir lanet yok, bir şey yok. Bunlar da gerçekten çalışabiliyorlar. Aile görüyor ki evet bizim ekonomimize bir katkısı var, bize bir katkısı var. Birdenbire başka bir şeyler oluştu ve toplumdaki genel işitme engellilerle ilgili algı ile bir değişiklik yapılıyor. UNDP Türkiye: Google Türkiye'den Pelin Kuzey ise gençlerin denemekten vazgeçmemesi gerektiğini, başarısız olsalar da yollarına devam ederek bu başarısızlıkları avantaja çevirirlerse sosyal fayda yaratmak da başarılı olabileceklerini vurguladı. Pelin Kuzey: Şimdi 3 yanlışın bir doğruyu bir ortamda sürekli size aman hata yapma, aman başarısız olma ya da işte şunu da çok duyabilirsiniz belki bir çocuk çalışmıyordur, başarısız oluyordur, ama öğretmen takmıştır, ya da o başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeme. Aslında başarılı olan da biziz başarısız olan da. Ama o başarıya giden yolun başarısızlıktan geçtiğini, kimi zaman denediğimizi, çok uğraştığımızı ama yapamasak da bunun aslında bir süre sonra bizim asıl istediğimiz hedefe ulaşacağımız konusunda çok büyük bir gösterge olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız lazım. UNDP Türkiye: UNDP Türkiye: Google Türkiye'den Pelin Kuzey'in bu sözleriyle Yeni Ufuklar ın bu haftalık da sonuna gelmiş oluyoruz. Bu bölümde 24 Eylül de düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasından bazı bölümleri sizlere sunduk. Sosyal Fayda Zirvesi buluşmasında konuşulan konularla ilgili görüşlerinizi Twitter üzerinden #2030Şimdi ya da #yeniufuklar etiketleriyle bizlere aktarabilirsiniz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu - Radyo İlef stüdyosunda hazırladık. Programımıza İstanbul da FM bandında ve internette Açık Radyo dan, 50 ye yakın ilde Polis Radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, podcast formatında itunes üzerinden ayrıca undp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız undpturkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın!

28 PODCAST Türkiye de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Birce Albayrak Coşkun, Proje Asistanı Too Small! play audio pause audio Bu programda bahsedilen Hibe Programı için son başvuru tarihi 22 Kasım 2013, Cuma saat 17.00'ye uzatılmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. UNDP Türkiye: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Bu bölümde günlük yaşantının her safhasında kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran elektrikli ev aletlerinin daha çevreye duyarlı, daha enerji verimli olmasını amaçlayan bir projeden ve bu projenin desteklediği önemli bir hibe programından bahsedeceğiz. Önemli çünkü üniversitelerde bu konunun daha fazla ele alınmasını hedefliyor bu hibe programı. Konuğum da EVUDP Projesi nden - ki açık adı Türkiye de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesidir bu EVUDP nin- proje asistanı Sayın Birce Albayrak Coşkun. Hoş geldiniz. Birce Albayrak Coşkun: Hoş bulduk. Merhaba. UNDP Türkiye: Birce Hanım şimdi Küresel Çevre Fonu nun yani GEF in finansal desteği ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nın Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından UNDP ile birlikte yürütülüyor bu proje. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yılında başlamış olan bir proje ve projede daha az enerji tüketen elektrikli ev aletlerini teşvik etmek için Türkiye deki konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmak hedefleniyor. Ev aletlerimizin, şimdi soru şu daha enerji verimli olması niye önemli ve enerji verimli

29 ürünlerin piyasa dönüşümü ile biz aslında neyi kastediyoruz? Birce Albayrak Coşkun: Öncelikle teşekkür ederiz bize bu zamanı ayırdınız. Bildiğiniz gibi iklim değişikliği zamanımızın en önemli sıkıntılarından bir tanesi. Elektrik tüketimi ve enerji verimliliği iklim değişikliğini sebebiyet veren yolda çok önemli bir pay arz ediyor. Elektrikli ev aletleri ise bu payın içerisinde yine çok büyük bir orana sahip. Mesela projenin uygulama süresince yaklaşık olarak tahmini hesaplanan 30 milyon civarında bir yeni elektrikli ev aletinin Türkiye de kullanıma girmesi söz konusu. Proje bittiğinde ise yaklaşık 10 yıl onun akabinde 10 yıl sonrasında ise içinde 110 milyon civarında yine elektrikli ev aleti eklenmesi tahmin ediliyor ki bu çok büyük bir rakam. Elektrik tüketimi ayrıca Türkiye deki tabii ki artan nüfusla, ekonominin büyümesiyle yine aynı şekilde çok artıyor. Bu da ne demek? Türkiye deki sera gazı salımının aynı şekilde artması demek. Bizim nihaiyi hedefimiz elektrikli ev aletlerinde daha enerji verimli ürünlerin üretilmesi, piyasaya sunulması ve tercih edilmesi. Bu yöndeki talebin ve arzın arttırılmasına yönelik faaliyetlerle enerji verimliliğine katkı sağlamak ve tabii ki de dolayısıyla da bunun neticesinde sera gazı salımlarını buna bağlı olarak ortaya çıkan azaltmak. UNDP Türkiye: Azaltmak. Birce Albayrak Coşkun: Proje ortaklarımız arasında yürütücü kuruluş olan ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Arçelik ve sizin de belirttiğiniz Küresel Çevre Fonu destekli olarak BM Kalkınma Programı ile birlikte yürütülmektedir. UNDP Türkiye: Piyasa dönüşümünden kastettiğimiz zaman içinde daha enerji verimli ürünlerle eski ürünlerin yer değiştirmesi anlamına geliyor. Birce Albayrak Coşkun: Evet. Yer değiştirmesi. UNDP Türkiye: Hem evlerde hem de piyasanın genelinde. Birce Albayrak Coşkun: Evet, doğrudur. Bir de iki boyutu var aslında projemizin. Bir kurumsal kapasite geliştirilmesi bir de bilinçlendirme. Bu piyasa dönüşümü de bunlarla bağlantılı. Yani biz ne yapıyoruz? Kurumsal kapasiteyi, kamu kurum ve kuruluşlarında, enerji verimliliği, elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliğine yönelik politikaların geliştirilmesi, denetimin arttırılması ile ilgili politikaların aynı şekilde geliştirilmesine yönelik faaliyetler UNDP Türkiye: UNDP Türkiye: O işin arka plan kısmı oluyor birazcık. Tüketicilere ulaşıncaya kadar olan kısmı.

30 Birce Albayrak Coşkun: Evet. Diğer bir boyutu da bilinçlendirme. Hem tüketici boyutu önemli çünkü alan kişilerin de enerji etiketleri, enerji verimliliği, iklim değişikliği hatta bu bağlantıların kurulması ile ilgili konularda bilinç düzeyinin yükselmesi gerekiyor ki tercih etsinler. UNDP Türkiye: Ev aletinden neyi kastediyoruz? Birce Albayrak Coşkun: Ev aletlerinde bizim altı ürünümüz var projemizin kapsadığı. Buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, televizyon ve fırınlar ve klimalar. Bu 6 ürün grubunda biz çalışmalarımızı yürüttük buna istinaden ilgili AB mevzuatlarını uyumlaştırdık. Yaklaşık toplamda 11 tane tebliğ çıkarıldı ve yayınlandı resmi gazetede. Bunun akabinde yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde denetçi eğitimimiz oldu. TSİ nin içerisinde test personeli eğitimimiz oldu yine enerji verimliliği testlerinin ölçümlerine yönelik. Yine diğer bir ayağı olan satış personeli eğitimi. Çünkü tüketicilere ulaşan, birebir iletişim kuran satış personeli. O yüzden onlara yönelik bir eğitimimiz oldu ve yaklaşık 70 satış personeli eğitildi. Bu gibi faaliyetlerle biraz önce de bahsettiğim gibi kurumsal kapasite geliştirilmesi ve bilinçlendirme faaliyetleriyle projemizi yürütüyoruz. UNDP Türkiye: Aslında 3 yıldır devam eden bir projede nelerin yapıldığını çok kısaca özetlemiş olduk. Nasıl sonuçların elde edildiğine dair de- tabii devam eden bir süreç olmakla birlikte- ilk sonuçlarını da siz özetlemiş oldunuz. 6 ürün grubundan bahsedildi. Bunlar en çok elektrik harcayan ev aletleri olsa gerek değil mi? Seçilmesinin nedeni de bu. Birce Albayrak Coşkun: Evet, özellikle buzdolabı hayatımızın vazgeçilmezi olmak üzere, 6 ürün grubu en çok enerji tüketen küçük ev aletleri. UNDP Türkiye: Sohbetimize katkıda bulunmak isteyen bizi dinleyen dinleyicilerimiz, #yeniufuklar etiketiyle Twitter üzerinden bizlere soru ve görüşlerini iletebilirler. Bunu vurgulayalım. Bu her bölümümüz için geçerli olan bir çağrı aslında Yeni Ufuklar Programı nda. Elektrikli ev aletlerinin akılcı ve verimli kullanımı, hem tüketicinin hem de üreticinin bilinçli olmasını gerektiren bir konu aslında. Bu amaçla EVUDP diye kısaltmıştık sizin projenizi - Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi. EVUDP diye bir logo var ve bazı elektrikli aletlerin belki ilanlarında da dikkatinizi çekmiş olabilir bizi dinleyenlerin- işte o projeden bahsediyoruz bu programda. Şimdi siz Birce Hanım yakın bir zamanda proje kapsamında bir hibe çağrısında bulundunuz. Karşılıksız bir para, bir fon sağlayacaksınız. Ev cihazlarında enerji verimliliğinin üniversitelerde ele alınmasını destekleyen bir hibe programı bu. Programın en başında bahsettik. Hibe programından biraz söz eder misiniz? Kimler başvurabiliyor programa ve nasıl projeleri destekleyeceksiniz? Birce Albayrak Coşkun: Birce Albayrak Coşkun: Öncelikle belki birazcık amacından bahsetmek istiyorum. Tabii ki Türkiye de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesinin amacına odaklanması gerekiyor bu projelerin ve Türkiye genelinde enerji verimliliği konusunda üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların artmasına katkı sağlamak amaç.

31 UNDP Türkiye: Yani bu bir tez olabilir, bir ders olabilir, bir kürsü açılması olabilir. Bir kısıtlama var mı bu konuda? Birce Albayrak Coşkun: Kısıtlamamız temel olarak konumuzla alakası olması. Sizin dediğiniz gibi özellikle lisans veya lisansüstü düzeyde zorunlu, seçmeli veya yaz okulunda bir ders açılması özellikle bizim arzu ettiğimiz bir sonuç ve desteklediğimiz bir sonuç. Mevcut müfredatta yer alan ders programlarında yine enerji verimliliği, özellikle de elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliğini konu alan, belki konuların dâhil edilmesi ve mevcut müfredatın geliştirilmesine de yönelik projeler de olabilir. Kapsamda ise öncelikli konular, mühendislik ve AR-GE projelerinin yanı sıra sosyo-ekonomik projeler de olacak. Kullanım alışkanlıklarına yönelik veya satışta tüketicilerin tüketim alışkanlıklarına yönelik. UNDP Türkiye: Tüketim davranışları. Yani sadece mühendislik, teknik bölümler değil sosyal bilimler alanında da aslında projelerle size gelinebilir ve hibe alınması mümkün. Ne kadar olacak acaba projelere verilecek hibe miktarları? Birce Albayrak Coşkun: Projelere verilecek miktar, proje başvurusu üniversiteler tarafından yapılıyor ve her bir üniversite için UNDP Türkiye: Kurumsal başvuru olması gerekiyor. Birce Albayrak Coşkun: Kurumsal başvuru olması gerekiyor. Üniversitelerin Her bir üniversite dolara kadar bu hibeden faydalanabiliyor. Birden fazla proje ile başvuruda bulunabiliyorlar. Bu arada başvuruyu kimler yapabilir demiştiniz. Belki biraz daha tamamlamak gerekirse. YÖK bünyesinde faaliyet gösteren, daha doğrusu YÖK tarafından tanınmış üniversiteler, teknik okullar, meslek yüksek okulları bunlara dâhil. Yani üniversite diyoruz ama üniversitenin alt birimlerini de kastediyoruz. UNDP Türkiye: Ama Türkiye de, Türkiye genelinde olması lazım. Birce Albayrak Coşkun: Evet, bizim hani bu hibe programında hibeyi vereceğimiz kişiler tüzel kişiler, üniversiteler olarak gözüküyor bu anlamda. UNDP Türkiye: Hibe programı ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye projenin de internet sitesi olan evudp.net üzerinden ulaşılabiliyor. Bunu vurgulayalım. Son başvuru tarihinden söz edelim ve son notlarınızı da alıyım hibe programları ile ilgili olarak. Birce Albayrak Coşkun: Dikkat çekmek istediğim konu vardı, proje

32 ortakları ile ilgili özellikle. Deminde bahsettik kimler başvurabilir dedik, üniversiteler ama oldukça kalabalık bir proje ortak listesi de olabilir. Biz bunu teşvik ediyoruz bu anlamda. UNDP Türkiye: Üniversiteler ortaklarla birlikte başvurabilir. Birce Albayrak Coşkun: Evet, bunlar kim olabilir? Yine bir başka üniversite veya araştırma merkezi olabilir. Bir teknokent veya teknopark olabilir. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu olabilir, tabii ki konu ile ilgili olacak muhakkak. UNDP Türkiye: Ama işin içinde bir üniversite muhakkak olacak. Birce Albayrak Coşkun: İşin içinde üniversite olacak. UNDP Türkiye: Bir üniversite 10 tane ile bile başvursa, dolarlık bir limitiniz söz konusu. Birce Albayrak Coşkun: dolarlık bir limitimiz var. UNDP Türkiye: Kaç üniversiteye kadar o zaman proje, hibe verilebilecek? Birce Albayrak Coşkun: Onu gelecek projelerin başarı sayısı bizim açımızdan önemli. Tabii ki teknik değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Bu anlamda hani kesin bir sayı söyleyemiyoruz. Ama bir başvuranın diyeyim alabileceği en yüksek limit dolar olarak belirlendi. Bu arada belki süreden bahsetmekte de fayda var. UNDP Türkiye: Lütfen. Birce Albayrak Coşkun: En az 3 ay olması, en fazla da 10 ay olması gerekiyor bu projelerin. 10 ayın sonunda projelerin neticesinin, çıktılarının bize ulaşmış olması gerekiyor. UNDP Türkiye: 15 Kasım 2013? Birce Albayrak Coşkun: Birce Albayrak Coşkun: Bizim son başvuru tarihimiz. Sorulara veya daha detaylı bilgiye, rehbere yine bizim proje sayfamızdan sizin de belirttiğiniz evudp.net adresinden.