Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır."

Transkript

1 BÖLÜM I GİRİŞ Azeri klasik müziğinin büyük isimlerinden biri olan Fikret Amirov, Azeri müziğini tüm dünyaya tanıtan ve sevdiren bestecilerden biridir. Amirov sanatında Batı müziği formlarını parlak ulusal karakter taşıyan bir içerikle zenginleştirmiş, kendine özgü bir anlatım tarzı yaratmıştır. Besteci, Şur, Kürd Ovşarı ve Gülistan Bayati-Şiraz yapıtlarıyla müzikte yeni bir tür olan senfonik makam türünü yaratmıştır de bestelediği Şur ve Kürd Ovşarı senfonik makamları Amerika da ünlü orkestra şefleri olan L. Stokovski ve Ch. Münch taraflarından yönetilmiş, bu konserler Amirov u tüm dünyaya tanıtmış ve Doğu senfonik müziğinin doğuşu olarak nitelendirilmiştir. Değişik türlerde değerli yapıtlar beteleyen Amirov, Azeri müziğini, çağdaş konuya yazılmış Azeri operasıyla ( Sevil, 1953), masal konusuna yazılmış Azeri balesiyle ( 1001 Gece, 1979), ayrıca, Azeri piyano müziğini ilk piyano sonatıyla (Romantik Sonat, 1946), ilk konçertoyla, (piyano ile halk çalgıları için Konçerto, 1947) zenginleştirmiştir. Grieg, Çaykovski ve diğer parlak ulusal karakter taşıyan besteciler gibi Amirov un sanatı da ulusal folklor pınarından kaynaklanmakta, bu durum Amirov un eserlerinin armonik, ezgisel ve ritim yapısına yansımaktadır. Amirov un zengin melodizmi sanatının en parlak özelliğini oluşturmakta ve geleneksel müzikten temellenmektedir. Amirov bir dizi Doğu ülkesini (Türkiye, İran, Mısır, Irak, Suriye) dolaşmış, bu ülkelerin ulusal müziğini incelemiş ve bu ülkelerin müziğiyle Azeri geleneksel müziği arasında bir çok benzerlik bulmuştur. Bu benzerlikler, bestecinin kardeş halkların müziğini kullanarak parlak yapıtlar yaratmasını sağlamıştır (Örneğin, Arap Temaları Üzerine Piyano Konçertosu, Alban (Arnavut) Temaları Üzerine İki Piyano İçin Süit). Türk ve Azeri geleneksel müziğinin tarihten kaynaklanan yakınlıkları, Amirov ve onun müziğinin geleneksel Türk müziğine yakınlığının da temelini oluşturmaktadır. Bu bestecinin Türkiye de daha iyi tanınması ve onun piyano eserlerinin Türk piyano eğitiminin bir parçası haline gelmesinin Türkiye deki müzik ortamına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.

2 1.1. Problem Fikret Amirov Azerbaycan müzik sanatının önde gelen isimlerinden biridir. Diğer Azeri bestecilerin müziğinde olduğu gibi Amirov da müziğinde klasik sistemi ulusal makamlarla birleştirmekte ve bu birlikte ulusal düşünce mantığı üstün gelmektedir. Amirov, Hacıbeyov un açtığı yolda ilerleyerek geleneksel Azeri ezgilerini çok sesli Azerbaycan müziğinin öğeleri olarak kullanmıştır. Amirov klasik müzikten yararlanmış olmasına karşın, eserlerinde Doğu nun makamsal temele dayanan geleneksel müziğini yansıtmakta, onun piyano tekniği bir ölçüde Doğu müziğindeki geleneksel çalma ve söyleme biçimlerine dayanmakta, piyano eserlerinde çağdaş ve kendine özgü bir armonik yapı ve yazım tekniği göze çarpmaktadır. Bu nedenle Amirov un piyano eserleri sadece klasik müziğin geleneksel kalıpları içerisinde değerlendirilirse yeterince anlaşılamaz ve dolayısıyla bu müziğe uygun bir yorumla seslendirilemez. Amirov un piyano müziğinin yukarıda anlatılan konular ışığında incelenerek çözümlenmesi, bu müziğin icrasında yol gösterici olacak, karşılaşacak güçlüklerin aşılmasına katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan, geleneksel Azerbaycan ve geleneksel Türk müziğinin tarihten kaynaklanan yakınlıkları ve Amirov un piyano eserlerinde geleneksel Azerbaycan makamlarından yararlanması, bu iki müzik arasındaki ilişkinin dayandığı temelin ortaya konmasını da gündeme getirmektedir. Böylece, özellikle Türk piyanistler Amirov u daha iyi tanıyabilir ve bu piyanistlerin, repertuvarlarında onun eserlerine daha yoğun bir şekilde yer vermelerine yol açılabilir. Ayrıca, Türkiye deki konservatuvarlarda ve müzik eğitimi veren diğer okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler de piyano eğitimlerinde Amirov un piyano eserlerinden yararlanma olanağını elde edebilirler Amaç 1. Amirov un piyano eserlerinin armoni, yazım tekniği ve form açısından çözümlenmesi, dayandığı geleneksel modların ortaya konması, 2. Bu eserlerin doğru bir teknik ve yorumla seslendirilebilmesinde ipuçları olacak verilerin elde edilmesi, 3. Amirov un piyano eserleri ile geleneksel Türk müziği arasındaki ilişkinin makamsal açıdan ortaya konması,

3 4. Böylece, Amirov un piyano müziğinin daha iyi anlaşılması, dolayısıyla gerektiği gibi seslendirilebilmesi, Türk piyanistlerin repertuvarlarında onun eserlerine daha yoğunlukla yer vermesi ve Türkiye de bu eserlerin piyano eğitiminin bir parçası olarak kullanılmasının sağlanabilmesi bu araştırmanın amaçlarını oluşturmaktadır Önem Azerbaycan ın en önemli ve dünyaca tanınmış bestecilerinden biri olan Fikret Amirov un ve onun piyano eserlerinin Türkiye de daha iyi tanınmasının Türk piyano icracıları, öğretmenleri ve öğrencilerine, dolayısıyla Türk piyano eğitimine de yararlı olacağı düşüncesi bu araştırmayı önemli kılmaktadır Sayıltılar Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir. 1. Azeri ve Türk geleneksel müziklerinde aynı veya benzer diziler bulunmakta, her iki müzik makamsal bir temele oturmaktadır. Dolayısıyla, Amirov un piyano eserlerinin geleneksel Türk müziğine yakınlığı, bu eserlerin Azeri geleneksel müziğine dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, Amirov un ve onun eserlerinin Türkiye de daha iyi tanınmasını ve Türkiye deki müzik ortamına daha fazla katkıda bulunmasını kolaylaştıracaktır. 2. Bu araştırma, Amirov un ve onun piyano eserlerinin daha iyi anlaşılmasında, bu eserlerin doğru bir teknik ve yorumla seslendirilmesinde yol gösterici olacaktır Sınırlılıklar Bu araştırma, Amirov un piyano için bestelediği Çocuk Tabloları, 12 Minyatür, Varyasyonlar, Romantik Sonat ve Arap Temaları Üzerine Konçerto nun form, armoni, stil ve geleneksel müzik açılarından incelenmesiyle sınırlandırılmıştır Tanımlar Ballade: Eski Yunan dan beri Batı da değişik biçimlerde varlığını sürdüren bir müzik ve yazın türü. Müzik olarak tanımı, çarpıcı, etkileyici kısa öyküler anlatılan halk şarkısı. Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır.

4 Basso ostinato: Bir müzik yapıtının en alt partilerindeki melodik doku. Bu, sabit ve yinelenen tema, üstteki melodileri birleştirici bir temel işlevi görür. Coda: Bir müzik yapıtında, yapıtın tümüyle bittiği duygusunu uyandıran bölüm sonları. Aynı zamanda, tema bakımından bir sonraki bölümün de habercisi. Sonat ve füg biçimindeki yapıtların başlıca özellikleri arasındadır. Codetta: Coda nın kısa süreli olanı. Edisyon: Basım Elegie: Hüzün, keder veren şiirler. Mersiye, ağıt. Bu gibi şiirlerden bestelenmiş ya da bu duyguları uyandıracak türde yazılmış müzik yapıtları. Episode: Oyalama, ana temanın ilk gelişi ile ikinci gelişi arasına konulan müzik buluşu, ara cümle. Humoresgue: Çalgılar için yazılan canlı, coşkulu parçalar ya da parçaların içindeki bu tür bölümler. İdil: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa koşuk. İmitasyon: Benzetim, taklit. Bir müzik yapıtında ilk giren partinin bir ya da birkaç ölçü geriden yinelenmesi. İlk parti ya aynen kovalanır ya da değişik nitelikte benzetimler yapılır. 16. yüzyılda kilise müziğinde başladı. Impromptu: Esin, ilham, içe doğan. 19. yüzyılda önceleri lied üslubunu belirleyen bir terim olarak kullanıldı. Daha sonraları, tek bölümlük, bağımsız, doğaçlama çalınıyormuş izlenimi veren piyano parçaları için kullanılır oldu. Kadans: Bitiş. Konçerto ya da aryalarda, bir bölümün biteceğine yakın, solistin virtüözlük gösterisine olanak sağlayan pasaj. Kapriçyo: Önceleri füg tarzında yazılmış çalgı müziği anlamında kullanıldı. 19. yüzyılda, belirli bir yapıya bağlı olmayan, özgür, fakat beklenmedik etkiler yaratmayı amaçlayan coşkulu müzik türü olarak gelişti. Koma: Kesinti. İki ses arasında, kulağın ayırt edebileceği en küçük aralık. Türk müziği nota yazısında: Bir tam sesin dokuzda bir oranında pesleştirilmesi koma bemolü; yine aynı oranda tizleştirilmesi koma diyezi işaretiyle belirtilir.

5 Konçerto: Genellikle orkestra eşliğinde, bir çalgı için yazılmış, üç bölümden oluşan müzik yapıtı. Birinci bölümün parlak, ikinci bölümün yavaş, üçüncü ya da final bölümünün canlı tempoda olmasına özen gösterilen konçertolar, yazıldıkları çalgının tüm olanaklarını zorlayan, icra edecek sanatçının o çalgıda ustalaşmış olmasını gerektiren, önemli müzik formlarının başında yer alır. Kontrpuan: Bestecilikte, akorlara dayalı armoninin yerine, zaman beraberliğinden yararlanarak birçok ezgiyi üst üste getirme sanatı. Bir anlamda ezgiye ezgiyle yanıt verme tekniği. Polifoni ile eş anlamdadır. Legato: Birlikte, bağlı. Ses ve çalgı müziğinde, notaların kesintisiz birbirini izlemesi gerektiğini belirtir. Leitmotiv: Bir müzik yapıtını oluşturan süre içinde, kimi zaman beliren ayırt edici motif, tema. Marş: Ritmi, yürüyen bir kimsenin, bir topluluğun adımlarını anımsatan, sözlü ya da sözsüz müzik parçası. Minyatür: Müzikte kısa bir müzik parçası. Modülasyon: Bir tondan başka bir tona geçiş. Ton değiştirimi. Motif: Bir müzik yapıtının tümünde ya da bir bölümünde, çeşitli yönlerden birlik sağlayan, belirleyici küçük birim. Bu birim, bir yapıtın ritminde, melodisinde ya da armonisinde yinelendikçe kendini belli eder. Müzikli komedi: Müzikal. Müzikli film ya da müzik eşliğinde sahnelenen oyun. Nocturne: Gece müziği anlamına gelen, fakat çeşitli müzik düşünceleri tanımlayan bir terim. Partisyon: Bir orkestra ya da koro yapıtında, seslere ve çalgılara ait bütün partilerin belli bir sıraya göre yazılı olduğu nota defteri ya da kitapçığı. Pasaj: Bir müzik yapıtının gösterişli bölümü ya da bir parçası. Polifoni: Çoksesli. 16. yüzyıldan sonra, birden çok ezginin konturpuan kurallarına uygun biçimde bir araya getirildiği çok sesli müzik türünü tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlandı.

6 Poliritmi: Değişik ritimlerin değişik ölçüler (süre) içinde kullanılmasından oluşan ritim bütünlüğü. Prelüd. Giriş, başlangıç müziği. İlk örnekleri 16. yüzyılda görülmeye başlandı. 18. yüzyılda operada, başta ve perde aralarında çalınan bir tür uvertür biçimini aldı. Zamanla özgün bir form niteliği kazandı. Puandorg: Durak. Bir sesin veya uygunun uzatılması için kullanılan bir işaret (veya ) Regıster: İnsan sesi ya da çalgıların, bir müzik yapıtını seslendirmesi için gereken perde (ses) genişlikleri. Repertuvar: Müzikçi veya bir topluluğun icra etmek üzere hazırda bulundurduğu program. Romance: Duygulu ve dokunaklı şiirden esinli parça, çoğunlukla küçük şarkı. Romantik: Romantizm akımına ait. 18. yüzyılın sonlarında başlayan, duygu, coşku ve imgeye aşırı yer veren sanat akımı. Rondo: Ana motifin birçok kez yinelenmesiyle oluşturulan bir beste türü. Sceherzo: 1.Şaka, alay, neşe, coşku. 2. Bu üslupta yazılmış müzik yapıtları ya da bölümleri. Senfoni: Sonat formundaki orkestra yapıtı. Klasik senfoni dört bölümden oluşan bir bütündür. yapıtı. Sonat: Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik Süit: Değişik formlarda fakat aynı tonalitede yazılmış dans müziklerinden alınan bölümlerin birbirine eklenmesiyle oluşturulan yapıt türü. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yazılan süitlerde, dans müziği dışındaki çalgısal yapıtlardan alınan parçalar da kullanılmaya başlandı. Tarantella. 3/8 ya da 6/8 ölçülerde hızlı tempolu bir İtalyan halk dansı. Tampere: Eşit aralıklı. 1) Oniki eşit yarım tondan oluşan gam ya da dizi. 2) Bir oktavın oniki eşit aralığa (yarım tona) bölündüğü akort düzeni.

7 Toccata: Çalgı müziğinde parlak bir besteleme üslubu. İtalyanca toccare (dokunmak) sözcüğünden türeyen bu terim, önceleri doğaçlama çalınan parçaları (ricercare, prelude) tanımlamak için kullanıldı. 16. yüzyıldan başlayarak bu tür müziğe önce org ve klavsen, daha sonra da piyano gibi klavyeli çalgılar egemen oldu. Bu gün toccata, yalnızca klavyeli çalgılar için yazılan bir müzik türü olarak kabul edilir. Unison: Ünison. Ses birliği. Vals: 1) 3 / 4 lük ölçüde, 3 zamanlı bir dans. 2) Bu dansın müziği. 3) Yalnız çalgılar için yazılmış beste türü. Varyasyon: Çeşitleme, bir temanın değişiklerle yinelenmesi. Virtüözite: Virtüözlük. Herhangi bir müzik aletini büyük ustalıkla çalabilme yeteneğine sahip oluş.

8 BÖLÜM II YÖNTEM 2.1. Araştırma Modeli Bu araştırmada, durum tespitine yönelik olmak üzere, tarama modeli temel alınarak betimsel yöntem kullanılmıştır. Tarama modellerinde, araştırma konusu olan olay, birey ya da nesne, herhangi bir değiştirme veya etkileme çabası olmaksızın, geçmişte ya da halen varolduğu durumuyla betimlenmeye çalışılır. Bilinmek istenilen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir Evren ve Örneklem Bu araştırmanın evrenini Amirov ve onun müziği ile Türk ve Azerbaycan geleneksel müzikleri, örneklemini ise Amirov un bu araştırma için seçilmiş piyano eserleri oluşturmaktadır Verilerin Toplanması Tarama modelinde yapılan araştırmalarda nesne ya da birey doğrudan kendisi incelenebileceği gibi, önceden tutulmuş çeşitli kayıtlara (yazılı belge ve istatistikler, resimler, ses ve görüntü kayıtları vb.), eski kalıntılar ve alandaki kaynak kişilere başvurulabilir. 2 Bu araştırmada elde edilen verilere Amirov un seçilmiş piyano eserlerinin nota basımlarının analizi, yazılı kaynaklar ve kaynak kişiler yoluyla ulaşılmıştır. 1 Niyazi Karasar, (1994): Bilimsel Araştırma Yöntemi; Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara: s Aynı; s. 77.

9 2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması Bir tarama araştırmacısı çeşitli yollardan elde edeceği dağınık verileri, kendi gözlemleri ile, bir sistem içersinde bütünleştirerek yorumlamak durumundadır. 3 Bu araştırmada elde edilen veriler, Amirov un bu araştırma için seçilmiş piyano eserlerinde kullandığı makamlar ile makama dayalı ve Doğu ya özgü geleneksel bir takım özelliklerin geleneksel Türk müziği ile ilişkisi, bu piyano eserlerinin özelliklerine uygun bir seslendirmenin yapılabilmesi ve Türkiye de piyano eğitiminde kullanılabilirliği açılarından çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 3 Niyazi Karasar, (1994): s. 77.

10 BÖLÜM III BULGULAR ve YORUM 3.1. Fikret Amirov un Yaşamı Fikret Amirov Azerbaycan klasik müziğinin önde gelen isimlerinden biridir. Sanatının önemli öğelerinden olan lirizm ve ezgisellik, ulusal-geleneksel müziğe dayanan temelle birleşerek bir çok muhteşem yapıtın yaratılmasını sağlamış, böylece, Amirov Azeri müziğini tüm dünyaya tanıtmış ve sevdirmiştir. Amirov un eserleri eski Sovyetler Birliği nin kentlerinde, Amerika da Almanya da, İngiltere de, Fransa da, Meksika da, Türkiye de, İran da, Mısır da ve diğer bir çok ülkede seslendirilmiştir. Amirov un eserlerini G. Abendrot, Ch. Münch, L. Stokovski, Y. Svetlanov, G. Rojdestvenski, Niyazi, N. Rzayev, R. Melikaslanov gibi ünlü orkestra şefleri yönetmiştir. Amirov bir çok türde müzik yazmasına rağmen, sanatının önde gelenleri senfoni ve sahne müziği türleridir. Piyano müziğinin de bestecinin sanatında önemli bir yeri vardır. Besteci, Azerbaycan da ilk piyano sonatı, ilk konçerto, aynı zamanda, çağdaş konuya yazılmış opera ve konusu masal olan baleyi besteleyen kişidir. Ulusal makamları senfoninin yapısal ilkeleriyle kaynaştıran Amirov, senfonide yeni bir tür olan senfonik makam türünü yaratmış, besteciyi tüm dünyada üne kavuşturan bu tür yapıtlar, Azeri müziğinin tanınmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Fikret Amirov, 22 Kasım 1922 de Azerbaycan ın Gence kentinde doğdu. Bestecinin, ses ve tar sanatçısı olan babası Meşhedi Cemil, önceleri icracı müzisyen, sonraları ise eğitimci olarak tanınmıştır. O, ulusal-geleneksel müziğin ilkelerini öğrendikten sonra İstanbul a gelmiş, burada Türk ve İran müziğini incelemiş, değişik Doğu çalgılarını çalmayı ve müzik teorisini öğrenmiştir. Türkiye de eğitim gören, konserlere çıkan, Azeri makamlarını ve halk şarkılarını notaya geçiren Meşhedi Cemile, ünlü Türk müzikolog Rauf Yekta Bey çok destek olmuştur. Daha sonra vatana dönerek 1923 te Gence de Müzik Okulunu kurmuş, Müzik Lisesi nde müdürlük yapmıştır.

11 Doğal olarak küçük Fikret in müzik eğilimlerine ve eğitimine babasının büyük katkısı olmuştur. İlk müzik eğitimini Gence Müzik Lisesinde alan Amirov Bakü ye gelmiş ve sınavı kazanarak, 1939 da Bakü Konservatuarı nın kompozisyon bölümünde Prof. B. Zeydman ın sınıfında eğitime başlamıştır. Başlayan 2. Dünya Savaşı nedeniyle orduya katılan 1943 te yaralandıktan sonra ameliyat geçiren ve tedavi olan besteci, 1944 te konservatuvar a dönmüş ve buradan 1948 de mezun olmuştur. Amirov daha öğrenci iken değişik türlerde eserler yazmıştır. Piyano için minyatürler, Varyasyonlar (1939, birinci versiyon) Yıldız romansı, piyano için Romantik Sonat (1946), Yürek Çalanlar (1944) ve Gözün Aydın (1946) müzikli komediler, piyano ve keman için ikili konçerto (1947), yaylı sazlar orkestrası için Nizami senfonisi (1947). Aynı yılda bestecinin A. Babayev ile ortak yazdığı piyano ve halk çalgıları orkestrası için konçerto, Azerbaycan daki ilk piyano konçertosu olarak önem taşımaktadır. Amirov 1948 de Bakü Konservatuvarı nı mezuniyet sınavı için yazdığı tek perdeli Yıldız operası ile tamamlar ve bundan sonra sanatının olgun dönemi başlar. Amirov, 1948 de yazdığı Şur ve Kürd Ovşarı senfonik makamlarıyla yeni bir senfonik form yaratmıştır. Doğu dünyasında ilk kez makamları çağdaş senfoni tekniğiyle birleştiren bu eserler, besteciye dünya çapında ün kazandırmış, yeni Doğu Senfoni Müziği anlayışının yaratılmasını sağlamıştır. Ünlü Sovyet müzikolog V. Vinogradov bu konuyla ilgili olarak şöyle yazmaktadır: F. Amirov un eserleri hakkında yabancı basının referanslarını okuduğumuz zaman bir kez daha görüyoruz ki; bu eserler gerek Doğu da gerekse Batı da kabul edilmektedir. Fakat bu eserler farklı değerlendirilmekte, Batı da bu müzik hakkında yeni ses dünyasını anlatır, farklıdır, yenidir denmekte, Doğu da ise bu müziğin gerçekçiliği, ulusal kaynaklara dayanışı, Doğu dinleyicisine yönelişi kaydedilmektedir. Bu müzikle ilgili hem Batı da hem Doğu da Doğu senfoni müziği kavramı kullanılmaktadır. 4 4 Viktor Vinogradov (1983): Fikret in Müzik Dünyası, Yazıcı Yayınevi, Bakü: s. 47.

12 L. Stokovski Amerika da yapılan konserden sonra Amirov a şöyle yazmaktadır: Dinleyiciler ve orkestra sizin müziğinizi coşkuyla karşıladılar. 5 Ünlü Sovyet müzikolog B. Yarustovski, Amirov un eserlerinin Amerika da seslendirilişini şöyle anlatmaktadır: New York Karnegı Holl de yapılan konserde Boston Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen Kürd Ovşarı senfonik makamı büyük coşkuyla karşılanmıştır. Ünlü şef Charles Münch konserden sonra sahneye çıkan genç Azeri besteciye sarılmış, onu kutlamıştır. Amerikalı dinleyiciler konserden aldıkları izlenimleri şöyle anlatmışlardır: Bu bizim için yeni bir ses dünyasının keşfi, Doğu senfoni müziğinin doğuşuydu. 6 Türk basınında, Amirov un Türkiye de seslendirilen yapıtlarına ilişkin yazılar yer almakta, Ulus gazetesi Nizami senfonisi kaynar lava benzer, Milliyet gazetesi bu müzik en iyi orkestra repertuvarlarına layıktır demektedir. 7 Bir Iraklı gazeteci şöyle yazmaktadır: Amirov un senfonik yapıtları Sovyet Cumhuriyetleri, Amerika, Batı Almanya, Doğu Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Küba, Meksika, Türkiye, İran ve Mısır ın en iyi orkestraları tarafından seslendirilmiştir. Batı basını onun hakkında yeni türün-senfonik makamın yaratıcısı, demektedir. 8 Türk ve İran dinleyicileri Amirov un müziği hakkında bu bizim müziğimiz demektedirler. Bestecinin Azerbaycan Kapriçyosu hakkında Türk basınında, Bu on dakikalık eserde zaman yaşar ve soluk alır 9 denmektedir. 20. yüzyılın büyük bestecisi Şostakoviç, Amirov un müziği hakkında, Amirov zengin melodik yeteneğe sahip bir bestecidir. Melodi onun sanatının ruhudur. Eserlerinde Azerbaycan folklorundan yararlandığı görülür 10 demektedir.diğer ünlü besteci A. Haçaturyan, Amirov hakkında, benim en çok sevdiğim bestecilerden birisi, Amirov un senfonik yapıtları hakkında ise, bu üstün müzik dinleyiciyi ilgisiz 5 V. Vinogradov, (1983): s Aynı; s. 48,49. 7 Svetlana Mirzayeva, (1978): Fikret Amirov, Yazıcı Yayınevi, Bakü: s Aynı; Mirzayeva, (1978): s Daniil Danilov, (1959): Fikret Amirov, Sovyet Bestecisi Yayınevi, Moskova: s. 12.

13 bırakmaz, derinden heyecanlandırır, kalbe kadar gider demektedir. Haçaturyan bestecinin tüm eserlerine özgü olan müthiş duygusallığı özellikle belirtmiştir. 11 Bestecinin olgun döneme ait diğer eserleri şunlardır: Çello ve piyano için Elegie ve Poem-Monolog (1948), keman ve piyano için Makam-poem ve Ballade (1948), piyano için iki prelüd (1948) ve iki Impromptu, unison keman, çello ve iki piyano için Ü. Hacıbeyov a ithaf edilen Elegie (1949), Azerbaycan kapricyosu senfonik süit (1950) yılında ise Sevil operası yaratılmıştır. Amirov sanatının önemli eserlerinden biri olan Sevil operası çağdaş konuya yazılan ilk lirikpsikolojik Azeri operası olarak önem taşımaktadır. 50 li yılların diğer eserleri: iki piyano için Alban (Arnavut) Temaları Üzerine Süit (1955), piyano için 12 Minyatür (1955), Çocuk Tabloları (1956), E. Nezirova ile ortak yazılan Arap Temaları Üzerine Piyano Konçertosu (1957), orkestra için Senfonik Danslar (1963), Vokal-Koreografik Poem Nesimi (1969) yılında yazılan üçüncü senfonik makam Gülistan Bayati-Şiraz da senfonik orkestraya mezzosoprano partisyonu da eklenmiştir. Amirov un son dönem önemli yapıtlarından biri de 1001 Gece balesidir (1979). Kısa bir zamanda ün kazanan ve bir dizi önemli sahnede sahnelenen bu eser, Azeri bale sanatını yeni bir tip olan masal konusuna yazılmış bir baleyle zenginleştirmiştir. F. Amirov aynı zamanda, bir çok Azeri halk şarkısını derlemiş, bir dizi romans ve şarkı bestelemiştir. Bunların içinden Küçelere (Sokaklara) Su Serpmişem ile Türkiye deki yarışmada ödül kazanan ve burada çok sevilen Reyhan şarkısı örnek gösterilebilir yılında Türkiye ye davet edilen Amirov, bu ülkedeki izlenimlerini Müzik Sayfaları kitabında ele almıştır. Bir ay Türkiye de başlıklı bölümde besteci şöyle anlatır: Türkiye seferimin müzik programı çok zengin ve ilginç oldu. Ankara Konservatuarı nda eski dostlarım, güzel müzisyenler N. K. Akses, U.C. Erkin ve A.A. Saygun la görüştüm. 11 V. Vinogradov, (1983): s. 39.

14 Besteciler birbirleri ile görüştüklerinde ilk söz her zaman piyanonundur. Türk dostlarım beni yeni eserleriyle tanıştırdılar. Adnan Saygun un piyano için yazdığı etütler çok hoşuma gitti. Bu güzel ve kıvrak eserin temelini halk müziği oluşturmaktadır Sevinç hissiyle öğrendim ki, Kars, Erzurum ve İstanbul şehirlerinin amatör müzik toplulukları Üzeyir Hacıbeyov un Arşın mal alan, ve Meşhedi İbad müzikli komedilerini defalarca büyük başarıyla sahnelemişlerdir. Azeri müziğinin ahengi Türk dinleyicilerine yakındır. Azeri müziği seslendirilen salonda ilgisiz kalan olmuyor. Türk dostlar halkımın müziğine o kadar büyük ilgi gösterdiler ki; onların ısrarıyla ben defalarca piyanist, tarcı ve hatta şarkıcı gibi sahneye çıkmış oldum. Yeri gelmişken folklor hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Ben güzel melodik zenginliğiyle seçilen Türk halk müziği eserleriyle tanışmak için her bir fırsattan istifade ediyordum. Ünlü Türk aşığı Dursun Cövlanı nın şarkılarını dinlerken gerçek sanatsal zevk aldım. 12 Mevlana haftası da beni unutulmaz biçimde etkiledi. Bu olağanüstü ve renkli gösteriyle, geleneksel törenle, Türk halkı Doğu nun büyük şairi, Mevlana adıyla tanınan Celalettin Urmiya yı saygıyla anar 13 Soldan sağa: Türk bestecileri U. C. Erkin ve A. A. Saygun, F. Amirov ile birlikte. 12 Fikret Amirov, (1978): Müzik Sayfaları, Işık Yayınevi, Bakü: s. 113, Aynı, s. 115, 116.

15 Türk yazarları ile görüşen besteci, Yaşar Kemal e ve Suat Derviş e Azerbaycan da basılan kitaplarını hediye eder ve yazarların bunları derin bir şükranla kabul ettiklerini kaydeder. Bölümün sonunda Amirov şöyle yazar: Müzik halkları yaklaştırıyor. Ben bunu Türkiye de bir kez daha yaşadım. 14 Muhteşem yapıtlarıyla Azeri müziğinin hazinesini zenginleştiren ve Azeri müziğinin önemli isimlerinden biri olan Amirov, Sovyetler Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Azerbaycan İlimler Akademisi Üyesi ünvanlarına layık görülmüştür. Amirov Azerbaycan Besteciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Sovyetler Cumhuriyetleri Besteciler Birliği Üyesi, Sovyetler Cumhuriyetleri Milli Meclisi Milletvekili ve birkaç yıl Azerbaycan Opera ve Balesi Müdürü olarak görev yapmış, 20 Şubat 1984 te Bakü de ölmüştür Amirov un Müziğinde Makamın Önemi Azeri klasik müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Fikret Amirov, bestelediği senfonik makamlarla (Şur, Kürd Ovşarı ve Gülistan Bayati Şiraz) yeni bir tür olan senfonik makam türünü yaratmış ve bununla Azeri müziğini tüm dünyaya tanıtmıştır. Amirov un bu eserleri tüm dünyada yankı bulmuş ve yeni, Doğu senfoni müziği anlayışının oluşmasını sağlamıştır. Amirov un geleneksel müziğe olan merakı ve sevgisi sadece senfonik makamlarda değil sanatının tüm kollarında da kendini göstermektedir. Bu doğaldır, çünkü Amirov, eserlerinde her zaman ulusal karakterin kendini parlak bir şekilde gösterdiği bestecilerdendir. Yapıtlarında geleneksel müziği klasik formlarla organik bir biçimde bileştiren Amirov, bu anlamda Azeri klasik müziğinin kurucusu olan Üzeyir Hacıbeyov un izleyicisi olarak kabul edilmektedir. 15 F. Amirov Müzik Sayfaları kitabında büyük hocasının şu sözlerine yer vermiştir: halk ile onun anladığı dilde konuşma yeteneğinden mahrum olan herhangi bir besteci devrimize layık, yüksek değerli eserler yaratmakta aciz kalacaktır. 16 Amirov, Ü. Hacıbeyov un bu fikrini destekleyerek şöyle demektedir: 14 F. Amirov (1978): s Solmaz Kasımova, Zöhrab Bağırov, (1984): Azerbaycan ın Müzik Edebiyatı, Maarif Yayınevi, Bakü: s F. Amirov, (1978): s. 83.

16 Makamlar müzik folklorumuzun öyle bir klasik formu, öyle bir zengin hazinesidir ki; Azerbaycan müziğinin köküdür, mayasıdır. 17 Amirov Doğu ülkelerine (Türkiye, Mısır, Irak, Suriye) yaptığı çok sayıdaki gezilerinde bu halkların ulusal müziğini yakından incelemiş ve Azeri müziğinde olduğu gibi, tüm bu halkların müziğinin de makamlara dayandığını, bu makamlarla Azeri makamları arasında birçok benzerlik olduğunu görmüştür. Bu benzerlikler, besteciye eserlerinde diğer Doğu halklarının ulusal müziğini Azeri geleneksel müziğinin öğeleriyle uyumlu bir şekilde birleştirmesine olanak yaratmış ve parlak eserlerin yaratılmasını sağlamıştır. Piyano için Arap Temaları Üzerine Konçerto (1957), İki Piyano İçin Alban Temaları Üzerine Süit (1955) bunlardan bazılarıdır. Makam, Amirov un tüm eserlerinde olduğu gibi piyano eserlerinde de kendini göstermekte, makam çizgilerine gerek piyano minyatürlerinde gerekse büyük hacimli piyano eserlerinde de rastlanmaktadır Makam Müzikte profesyonellik dediğimizde Avrupa müziğinin gelenekleri ve normlarına dayanan yapıtlar akla geliyor. 18 Oysa Doğu da asırlardır profesyonel müziğe sahip ve bu müzik, Avrupa müziğinden farklı olarak, sözlü geleneklerden temellenmekte ve bu özellik onu Batı profesyonel müziğinden farklı kılmaktadır. Sözlü-profesyonel müzik türlerinin kaynağı folklor olmuştur. Folklor kavramı İngilizce den alınmıştır: Folklor kelime anlamıyla halk hikmeti demektir. 19 Doğu-profesyonel müziğinin sözlü geleneklere dayanan bir merkezi türü var ki; bu değişik bölgelerde yaşayan halklarda farklı isimler taşır: Arap ve Türkler de makam, Azeriler de muğam, Tacik ve Özbekler de makom, Uygurlar da mukam, İranlılar da destgah, Hintliler de raga, Japonlar da gagaku, Endonezyalılar da patet, Kazaklar da küy, Kırgızlar da kü F. Amirov, (1978): s Ramız Zöhrabov, (1991): Makam, Azerneşr Yayınevi, Bakü : s Aynı: s Aynı, s. 11.

17 Makam, 1000 yıldan fazla Arapların hakimiyeti ve kültürlerinin etkisi altında kalmış, geniş bir bölgenin profesyonel müziğinde yaygınlaşmış yegâne bir doğaçlama türüdür. Bu bölge, Kuzey Afrika, Yakın Doğu ve Merkezi Asya yı kapsar. Burada üç temel müzik kültürü bölgesi gösterilebilir: Türk, Fars ve Arap. Bu bölgelerin her birinde makam geniş bir şekilde yaygınlaşmıştır. 21 Makamlar hakkında ilk bilgiler Doğu nun eski edebiyatı sayılan Gabusname de bulunmuştur. 22 Daha sonra bu konu bir dizi bilim adamının kitaplarında ele alınmıştır: Arap filozofu El-Kindi (9.yy), Orta Asya dan Farabi, Horezmi (10.yy), İbni Sina (11.yy), Azeri müzik teoricileri Ürmevi (13. yy) ve Meraği (14.yy). Türk müziğinde makam, bir dizinin işleniş biçimine verilen isimdir. Batı müziğindeki majör ve minör olmak üzere iki temel moda ve tampere diziye göre de oniki sesin aktarımından (transpoze) oluşan 12 majör ve 12 minör gama karşılık, Türk müziğinde 100 e yakın makam kullanılır. Her makam, kendine özgü diziyi oluşturan perdelerin birinden başlayabilir. Fakat dizinin ilk perdesi (genellikle en pes perde) kesinlikle karar perdesidir. Türk müziği makamlarının üç ortak yanı vardır: 1. Her makamının dizisi, eşit olmayan perdeler sisteminden alınma seslerden oluşur. 2. Batı müziğinde güçlü (dominant) beşinci derece olduğu halde, Türk müziğinde genellikle üçüncü, bazen de dördüncü derecedir. Her makam kendi sekizlisini her iki baştan (tiz ve pes) biraz aşabilir. 3. Her makam, zemin, meyan ve karar diye adlandırılan üç bölümden oluşur. Makam, bir durakla bir güçlünün çevresinde, bunlara bağlı olarak toplanmış seslerin genel durumudur. Bazı makamlar çıkıcı, bazı makamlar inici, bazıları da hem çıkıcı hem inicidir. Makamlar üç gruba ayrılır: 1. Basit makamlar. 2. Göçürümlü (aktarımlı, şedli) makamlar. 3. Birleşik makamlar. Basit makamlar bir tam dörtlü ile bir tam beşlinin ya da tersi, bir tam beşliyle bir tam dörtlünün birleşmesinden oluşur. İki bölümü birleştiren ortak ses (perde), makamın güçlüsü olur. 13 basit makam vardır: Çargah, Buselik, Kürdi, Rast, Uşşak, Hüseyni, Neva, Hicaz, Hümayun, Uzzal, Zengûle, Karcığar ve Suzinak. Birleşik makamlar duraklarına göre sekiz gruba ayrılırlar. Bu sekiz karar perdesi şunlardır: Yegâh, Hüseyni Aşiran, Acem aşiran, Irak, Rast, Dügâh, Segâh ve Buselik (aynı sırayla: Re-mi-fa-fa -sol-la-sib-si). Yegâh perdesinde 9, 21 Habib Hasan Tuma, (1980): Makam, Doğaçlama Formu, Sovyet Bestecisi dergisi, Moskova: 415, alıntıdan alıntı. 22 R. Zohrabov, (1991): s. 52.

18 Hüseyni aşiran da 8, Acem aşiran da 4, Irak ta 10, Rast ta 13, Dügah ta 40 a yakın, Segâh ta 4 ve Buselik te 1 birleşik makam karar verir. 23 Azeri makamlarının sistemleştirilmesi Azeri klasik müziğinin kurucusu Hacıbeyov a aittir. Hacıbeyov Azeri halk Müziği İlkeleri kitabının Tarihi bilgiler kısmında şöyle yazıyor: Bir kısmı Avrupa dillerine çevrilmiş eski kitaplarda görüyoruz ki; Yakın Doğu halklarının müzik kültürü 14. yüzyıla doğru zirveye ulaşmış ve 12 sütunlu, 6 burçlu bir bina şeklinde gururla yükselmiştir. Onun zirvesinden dünyanın tüm dört tarafı; Andalus tan Çin e ve Orta Afrika dan Kafkasya ya kadar geniş bir manzara görünmüştür. Bu müzik binasının sağlam temelini oluşturan 12 sütun 12 temel makamı ve 6 burç ise 6 ana ezgiyi temsil ediyordu. 12 temel makam şunlardı: Uşşak, Neva, Buselik, Rast, Irak, İsfahan, Zirefkent, Buzürk, Zengule, Rehavi, Hüseyni ve Hicaz. 6 ana ezgi ise Şehnaz, Maye, Selmek, Nevruz, Gerdaniye ve Güvaşt tan oluşuyordu. 14. yüzyılın sonlarına doğru baş veren toplumsal, ekonomik ve siyasi değişiklikler nedeniyle, bu muhteşem müzik binasının duvarları önce çatlamış ve sonraları ise tamamen uçup dağılmıştır. 24 Yakın Doğu halkları uçup dağılmış, bu müzik binasının değerli parçalarını kullanarak kendi mod inşaatı malzemesi ile her bir halk kendine özgü üslupta yeni bir müzik binası inşa etmiştir. Doğaldır ki; 12 klasik makamın adları ve bu makamların kendileri de büyük değişikliklere maruz kalmıştır. 25 Uzun yıllar yaptığı araştırmalardan sonra Hacıbeyov şu sonuçlara varmıştır: Avrupa müziğinde olduğu gibi Azeri müziğinde de oktav 7 diatonik ve 12 kromatik perdeden oluşmaktadır. Fakat fark şudur ki; Avrupa müziğinde oktavdaki perdeler 23 Vural Sözer (1996): Müzik Ansiklopedik Sözlük, Remzi Kitabevi, İstanbul: s. 443, Üzeyir Hacıbeyov, (1985): Azeri Halk Müziğinin İlkeleri, Yazıcı Yayınevi, Bakü: s. 18, Aynı, s. 19.

19 düzenli, Azeri müziğinde ise düzensiz tampere edilmiştir. O yüzden tampere edilmiş çalgılarda (özellikle piyanoda) Azeri makamları seslendirildiği zaman, özellikle üçlü ve altılı aralıklarda bazı uyumsuzluklar duyulmaktadır. Azeri müziğinde büyük üçlü, tampere edilmiş üçlüye göre daha küçük, küçük üçlü ise daha büyüktür. Fark ortalama 1 koma kadardır. 4 lüler ve 5 liler ise tampere edilen 4 lü ve 5 li ye uymaktadır. 26 Üçlü aralıkların piyanoda uyumsuzluğuna karşın, örneğin, tarda artırılmış ikili çalınabilir. 27 Burada Azeri ve Türk modlarının benzer özellikleri görülmektedir. Sadettin Arel in kitabında gösterdiği gibi; Türk makamlarında kullanılan ikili aralıklar birbirinden daha büyük olmak üzere beş türlüdür: Bakiye (B), Küçük mücennep (S), Büyük mücennep (K), Tanini (T), Artık ikili (A) 28 Bu aralıklarda koma sayısı şöyledir: Koma - - F 1 koma Bakiyye - - B 4 koma Küçük mücennep - - S 5 koma Büyük mücennep - - K 8 koma Tanini - - T 9 koma Artırılmış ikili A - 9 koma Burada, tüm dizileri piyanoya uyarlamak zorunda olduğumuz için bir açıklama getirilmesi gerekir: 1 koma çok küçük bir arıza olduğu için sesi etkilemez, yani do eşittir do naturel. Bakiye (4 koma) ve küçük mücennep (5 koma) yarım ses fark eder: si ( 8 koma) ve Tanini (9 koma) aynı kuralla bir ses fark eder: si eşittir si, do eşittir do x Türk Makamlarında Kullanılan Dörtlüler ve Beşliler Türk müziğinde 13 basit makam vardır: Çargâh, Buselik, Kürdi, Rast, Uşşak, Hüseyni, Neva, Hicaz, Hümayun, Uzzal, Zirgüle, Karcığar, Suzinâk. Bu makamlardan 26 Üzeyir Hacıbeyov (1985): s Aynı; s Hüseyin Sadettin Arel, (1993): Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, Kültür bakanlığı Yayınları, Ankara: s. 8.

20 her birinin dizisi bir tam dörtlü ile bir tam beşlinin yanyana getirilmesinden oluşmuştur. Bazı dizilerin dörtlüsü pes ve beşlisi tiz tarafta, diğer dizilerin ise beşlisi pes ve dörtlüsü tiz taraftadır. Basit makamların dizilerinde kullanılan tam dörtlüler altı türdür. Beşliler ise dörtlülerin tiz tarafına bir Tanini (1 ton) eklenerek oluşur ve bu beşliler aynı isimleri taşır (Hüseyni beşlisi hariç). 1. Çargâh dörtlüsü Çargâh beşlisi 2. Buselik dörtlüsü Buselik beşlisi 3. Kürdi dörtlüsü Kürdi beşlisi 4. Rast dörtlüsü Rast beşlisi 5. Uşşak dörtlüsü Hüseyni beşlisi

TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI DERSİ

TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI DERSİ 9.SINIF İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 9.1. Perde, Aralık, Dörtlü ve Beşliler 9.1.1. Perde

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF III. YARIYIL MZ201A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma III (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TURKISH FOLKLORIC MUSIC IN ADNAN SAYGUN'S VIOLIN AND PIANO SUITES ТУРЕЦКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СЮИТЕ ДЛЯ СКРИПКИ И ПИАНИНО АДНАНА САЙГУНА Samir GÜLAHMEDOV

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir.

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir. 12. Yürüyüşler 1 Tonal müziğin en önemli araçlarından biri olan yürüyüş 2, melodik ya da armonik bir modelin farklı bir perde üzerinde tekrar edilmesine verilen isimdir. Tekrar edilen bu model kısa bir

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF VI. YARIYIL MZ302A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma VI (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı

3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı 3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı İçerik Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı Rönesans Döneminde Başlıca Müzik Türleri

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

GİRİFTZEN ASIM BEY İN HİCAZ MAKAMINDAKİ BESTELERİNİN MAKAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Cevahir Korhan Işıldak 1 Dr. Gamze Köprülü 2

GİRİFTZEN ASIM BEY İN HİCAZ MAKAMINDAKİ BESTELERİNİN MAKAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Cevahir Korhan Işıldak 1 Dr. Gamze Köprülü 2 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com 10.12975/rastmd.2017.05.02.000107 GİRİFTZEN ASIM BEY İN HİCAZ MAKAMINDAKİ BESTELERİNİN MAKAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Cevahir Korhan

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Türk Müziği Nazariyatı I-II (2+0) Kredi: 2 Genel müzik bilgileri. Türk ve Batı Müziği

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

TÜRK MÜZİĞİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI I.KUR PROGRAMI 2 MÜZİK NEDİR! Duygularımızı, düşüncelerimizi veya olayları anlatmak amacıyla ölçülü ve düzenli seslerin sanat düşünceleri içerisinde

Detaylı

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 65-77 Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi The Importance of the Studies Composed by Using Maqams in

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

Sergei Vasilievich RACHMANINOFF

Sergei Vasilievich RACHMANINOFF Kazım Çapacı Sergei Vasilievich RACHMANINOFF 1 Nisan 1873, Semionova, Rusya 28 Mart 1943 Beverley Hills, California, ABD. Tatar Kökenli Rus besteci, orkestra şefi, piyanist. XX.yy ın en büyük piyanist

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ Ders No : 0310330206 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Kutup Ata Tuncer Doğum Tarihi: 22/02/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sanatta Yeterlik/Doktora Türk Müziği Haliç Üniversitesi Tez Aşaması Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI ONAYLAYAN SÜRÜM NO SAYFA NO 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı. tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KLASİK KEMENÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KLASİK KEMENÇE

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN: GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Doç. Dr. Damla Bulut Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB, Müzik Eğitimi ABD dbulut@ohu.edu.tr Yasemin Gülsoy

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI Doç. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim

Detaylı

DÜZENLEME Ders Notu - 1

DÜZENLEME Ders Notu - 1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık 2011 - MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi 2 3.1 Keman........................................ 2 3.1.1 Viyola.....................................

Detaylı

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça PİYANO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça *CZERNY Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır?

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır? A A 1 Doğal minör moddaki bir dizinin 7. Derecesi üzerine kurulacak bir uygu (akor) hangi nitelikte olur? 33954 A ) Majör B ) Minör C ) Artık D ) Eksik E ) Dominant 4 Geleneksel Türk Sanat Müziği'nde fasıl

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43,44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul 41 No 401 Müzik 42 402 Sahne

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCA101 Enstrüman I [A] [B] [C] [D] 4 7 Öğrencinin var olan müzikal ve teknik

Detaylı

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 155-161 Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma The Intervals in the Ud performance

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MUZ1001 PİYANO 1 (1 0 1) AKTS:3 Piyanoda temel davranışlar hakkında bilgi ve beceriler, temel piyano tekniklerinden biri olan legatoyu geliştiren çalışmalar. Zıt yönde ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Bu beş sanatçının ortak özellikleri sadece klasik müziğe gönül vermiş olmaları değildir. Hepsi 1900 lü yılların başında doğmuş olan değerli

Bu beş sanatçının ortak özellikleri sadece klasik müziğe gönül vermiş olmaları değildir. Hepsi 1900 lü yılların başında doğmuş olan değerli TÜRK BEŞLERİ TÜRK BEŞLERİ KİMDİR? Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarındaki klasik batı müziği tarzındaki önemli eserleri ile dikkat çeken beş bestecinin oluşturduğu gruba Türk Beşleri denmiştir. Ahmet

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com

Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com Mustafa Saltı Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye UŞŞAK MAKÂMI İÇİNDE

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

TANBURÎ CEMİL BEY İN TAKSîM İCRALARI VE HÜSEYİN SADETTİN AREL İN NAZARİYATINDAKİ HÜSEYNî MAKAMI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TANBURÎ CEMİL BEY İN TAKSîM İCRALARI VE HÜSEYİN SADETTİN AREL İN NAZARİYATINDAKİ HÜSEYNî MAKAMI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com Doi:10.12975/rastmd.2015.03.02.00057 TANBURÎ CEMİL BEY İN TAKSîM İCRALARI VE HÜSEYİN SADETTİN AREL İN NAZARİYATINDAKİ HÜSEYNî MAKAMI

Detaylı

TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 17-29, 2009 TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI H. Serdar Çakırer¹, Sühan

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI FARK DERSLERİ MÜFREDATLARI Konservatuvarlar arası geçiş sınavı için öğrenciler sadece

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı 12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır Bodrum un Gümüşlük beldesinde gerçekleştirilen

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Öğr. Gör. Eren Özek *

TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Öğr. Gör. Eren Özek * TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr. Gör. Eren Özek * ÖZ Türk Müziği tarihinde kuramsal çalışmaların en önemlilerinin başında 13.yy da yaşamış olan Safiyüddin

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNDEKİ BAZI MÜREKKEP MAKAMLARDA ORTA ÜÇLÜ ARALIĞIN GÜÇLÜ PERDELERİ BELİRLEYİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNDEKİ BAZI MÜREKKEP MAKAMLARDA ORTA ÜÇLÜ ARALIĞIN GÜÇLÜ PERDELERİ BELİRLEYİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNDEKİ BAZI MÜREKKEP MAKAMLARDA ORTA ÜÇLÜ ARALIĞIN GÜÇLÜ PERDELERİ BELİRLEYİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Erol BAŞARA * Özet: Bu çalışmada Geleneksel Türk Sanat Müziği nde mevcut

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı Kod Bilim Alanı/Sanat Dalı Koşul No 411 Geleneksel Türk Sanatları 41 1 Müzik 42 4 Plastik Sanatlar 41 2 Sahne Sanatları 43 412 Sinema 41 6 Tasarım 41 413 Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri İşitme, Şarkı Söyleme Müzikal Üretkenlik İşitme, Şarkı Söyleme, Müzikal Üretkenlik Çalgı Çalma

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri İşitme, Şarkı Söyleme Müzikal Üretkenlik İşitme, Şarkı Söyleme, Müzikal Üretkenlik Çalgı Çalma Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri 1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme öncesinde; a) Müzik yetenek alanında günde 4 oturum şeklinde alınacak öğrenciler her oturumda 10 kişilik

Detaylı

Türk MüzIğInde. Makamlar /Usûller. ve Seyir ÖrneklerI. M. Fatih Salgar

Türk MüzIğInde. Makamlar /Usûller. ve Seyir ÖrneklerI. M. Fatih Salgar Türk MüzIğInde Makamlar /Usûller ve Seyir ÖrneklerI M. Fatih Salgar M. FATİH SALGAR (22 Şubat 1954); Adana da doğdu. 1972 yılında başladığı İstanbul Belediye Konservatuvarı ndan, Nevzad Atlığ, Süheylâ

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI Mesleki Hazırlık Programı yıllık ve kredisiz bir programdır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 Ses eğitiminin

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER Öz Vasfi HATİPOĞLU Bu çalışmada, büyük kemençe virtüozu Cemil Bey in Traditional Crossrouads tarafından 1995 yılında yayınlanmış olan Vol. II&III

Detaylı

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Gitarın Yeri ve Önemi GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Giriş Gökhan YALÇIN 1

Detaylı

CENAN AKIN IN VARYASYON SİLSİLESİ*

CENAN AKIN IN VARYASYON SİLSİLESİ* CENAN AKIN IN VARYASYON SİLSİLESİ* CENAN AKIN S CHAIN OF VARIATION Özlem DOĞAN a, Doç. Afak CAFEROVA b a ozlemdogan38@hotmail.com b Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, caferovaafak@rambler.ru

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alınacaktır. Ön kayıt koşulları 2010

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Server ACİM Doğum Tarihi: 22 Nisan 1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Müzik Bölümü Kompozisyon Anasanat Dalı Y. Lisans Müzik Anasanat Dalı / Kompozisyon Doktora

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

Başta KANUN ve TANBUR için, Sabit Olduğu Kadar Esnetilebilir 79, 24 ve 36 PERDELİ Üç Farklı Nazari Çözüm

Başta KANUN ve TANBUR için, Sabit Olduğu Kadar Esnetilebilir 79, 24 ve 36 PERDELİ Üç Farklı Nazari Çözüm Doç. Dr. Ozan Yarman Özel davet üzere sunum 12 Ekim 2012 Başta KANUN ve TANBUR için, Sabit Olduğu Kadar Esnetilebilir 79, 24 ve 36 PERDELİ Üç Farklı Nazari Çözüm Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Türk Halk Müziği ASD I. (Normal) Öğretim Programına 30 öğrenci alınacaktır.

Türk Halk Müziği ASD I. (Normal) Öğretim Programına 30 öğrenci alınacaktır. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİGİ DEVLET KONSERVATUARI TÜRK HALK MÜZİGİ ANASANAT DALI 2016-2017 EGİTİM-ÖGRETİM YILI I.(NORMAL) ÖGRETİM PROGRAMINA ÖN KAYITLA ALINACAK ÖGRENCİLERİN ÖZEL YETENEK SINAVI

Detaylı

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK HAZIRLAYICI ETÜT

Detaylı

Değişik müziksel etkinliklere karşı duygular sağlamak ve ilgi uyandırmak

Değişik müziksel etkinliklere karşı duygular sağlamak ve ilgi uyandırmak MÜZİK EĞİTİMİ GİRİŞ Müzik insan hayatının sürekli gereksinim ve kültürel gelişiminin bir parçası ve ihtiyacıdır. O, insanoğlu kimliği ve etkisiyle doğrudan ve yapıcı temas kurarak ses dünyasını, müzik

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

KANUNDA SES SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KANUNDA SES SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com KANUNDA SES SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan GÜNALÇİN 1 ÖZET Bu çalışmada, Türk Mûsikîsi nde kullanılan sabit perdeli

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 201 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 GİTAR DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü Doktora Programı

Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü Doktora Programı Türk Makam Müziği nde, Kadim bir Çalgı Sayılan Ney Esas Alınarak, Kantemir, Ebced ve Hamparsum Notalarının, Batı Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi Üzerine Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5102 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 2 7 Dersin

Detaylı

OPERA VE BALE MARDİN DE

OPERA VE BALE MARDİN DE OPERA VE BALE MARDİN DE Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl aralık ayında Ankara Devlet Opera ve Balesi nin Mardin de sahnelediği dünyaca ünlü Azeri besteci

Detaylı

KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ. Kazım ÇAPACI

KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ. Kazım ÇAPACI Kazım ÇAPACI KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ 1750-1827 Klasik dönemin evreleri Müzikte klasisizm, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın başlarını kapsayan dönem müziğini karakterize eden estetik eğilimi

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

EROL DERAN IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN MAKAMSAL YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ*

EROL DERAN IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN MAKAMSAL YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ* EROL DERAN IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN MAKAMSAL YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ* A STUDY ON EROL DERAN S ACEMKURDI KANUN IMPROVISATION IN TERMS OF KANUN MODAL STRUCTURE Emre Erdoğan Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 24.04.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 24.04.2014 Eğitim Komisyon Karar No: 613 Ankara Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu nun Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı

Detaylı

-Blokflüt, Org, Melodika -İstiklal Marşı nın notası ve ses kayıtları. -Kaynak Kitaplar -Bilgisayar

-Blokflüt, Org, Melodika -İstiklal Marşı nın notası ve ses kayıtları. -Kaynak Kitaplar -Bilgisayar EYLÜL 2. 26-30 EYLÜL EYLÜL 1. 19-23 EYLÜL A. Söyleme Çalma A.1. İstiklal Marşı nı çalgısıyla çalar. -Blokflüt, Org, -İstiklal Marşı nın notası ses kayıtları Öğrencilere İstiklal Marşı nın sol minör tonalitesinde

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÖLÜMLERİNİN

Detaylı

TME Hafta Ders Notları

TME Hafta Ders Notları TME 110 6. Hafta Ders Notları Akorlar Şimdiye kadar müziğin yatay yapılarıyla (melodi, gam) ilgilendik. Bu bölümde müziğin dikey yapısını, yani armoniyi inceleyeceğiz. Bir eseri icra ederken, kimi zaman

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 261-267 Saz Ve Söz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey in Kur a Marşı Ve Nevâ da Rast Makamı Erol BAŞARA Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış Saz ve Söz

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ GİRİŞ UZAK HEDEFLER. Dersin amacı:

MÜZİK EĞİTİMİ GİRİŞ UZAK HEDEFLER. Dersin amacı: MÜZİK EĞİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Müzik insan hayatının sürekli gereksinim ve kültürel gelişiminin bir parçası ve de ihtiyacıdır. O, insanoğlu kimliği ve etkisi ile doğrudan ve

Detaylı

D-MARİN DE, 3 TENOR U 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

D-MARİN DE, 3 TENOR U 3 BİN KİŞİ İZLEDİ D-MARİN DE, 3 TENOR U 3 BİN KİŞİ İZLEDİ Kurucu destekçiliğini Doğuş Grubu nun, Sanat Yönetmenliğini Yücel Canyaran ın üstlendiği D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, 31 Temmuz/ 1-2-3

Detaylı