GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri"

Transkript

1 1. Enzimler GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını klasik kimyasal katalizörler ile kıyaslanamayacak kadar artırırlar. Enzimlerin katalitik gücünü anlayabilmek için hidrojen peroksitindekompozisyon reaksiyonu iyi bir örnek oluşturmaktadır. H2O2 in su ve oksijene parçalanması termodinamik açıdan istemli bir reaksiyondur. Fakat H2O2 çözeltisi şişe içerisinde pratikçe bozunmadan aylarca saklanabilir. Çözeltiye az miktarda FeCI3 ilave edilirse bozunma reaksiyonunun 1000 kat arttığı gözlenir. İnorganik demir (3) tuzu yerine demir (3) iyonu içeren protein (Hemoglobin) kullanılırsa bozunma 1000 kat daha hızlanacaktır. Çoğu hücrelerde bulunankatalaz enzimi ise H2O2 in bozunma hızını 10 9 kat artırmaktadır. Bazı hücresel reaksiyonlar sonucu oluşan H2O2 çok tehlikeli bir oksidandır ve bu tehlike hücrede bulunan katalaz sayesinde ortadan kaldırılır. Enzimler katalizör tanımına uyarlar, az miktarı yeterlidir, reaksiyon sırasında değişime uğramaz, reaksiyon hızını çok artırır ve dengenin çabuk yerleşmesini sağlar ama asla reaksiyon dengesini değiştirmezler. Bugün bilinen yaklaşık 4000 enzim mezofilik organizmalardan elde edilmiştir. Mezofilik organizmalardan elde edilen enzimler nötralph bölgesinde ve dar bir aralıkta, C sıcaklıkta, atmosfer basıncı dolayında aktive göstermektedir. Doğal enzimlerden katalitik potansiyellerinden daha verimli yararlanmanın bir yolu immobilizasyondur. İmmobilizasyon, çeşitli fiziksel veya kimyasal yollardan destek materyali vasıtasıyla hareketin sınırlandırılmasıdır. Bu sayede hem enzimin kararlılığı artmakta hem de enzim preparatı birçok kez kullanılmaktadır (Bu konu ileriki uygulamalarda ayrıntılı olarak anlatılacaktır). Enzimler temel yapı olarak monomerik veya oligomerik protein molekülleridir. Çoğu enzimler amino asitlerden oluşan polipeptid zincir veya zincirleri yanında kofaktörleri (Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Zn), prostetik grupları (NAD, FAD, B vitaminleri), karbonhidrat veya lipid gruplarını da içerebilirler. Enzimleri diğer katalizörlerden ayıran üç temel özellik vardır: Yüksek katalitik güç Spesifiklik Katalitik aktivitelerinin ayarlanabilir olması. 2. Enzim Aktivitesi ve Ölçümü Enzim aktivitesi, enzimin belli koşullarda sahip olduğu aktif enzim miktarının bir ölçüsüdür ve birim zamanda (saniyede) değişime veya dönüşüme uğratılan Substratınmol sayısı ile ifade edilir. Bu tanımlama SI-Birimler sistemine uygun olup bu sistemde enzim aktivite birimi katal dir. 1 katal = 1 mol/saniye dir. Daha pratik ve yaygın olarak kullanılan aktivite birimi Uluslararası Birim dir ve IU veya EU şeklinde kısaltılır. Uluslararası Birim, 1

2 dakikada bir mikromolsubstratı dönüşüme uğratan enzimin aktivitesidir (1 Enzim ünitesi (EU) = 1 µmol/dak). Görüldüğü gibi uluslararası enzim aktivite birimi tanımında enzim miktarı yer almamaktadır. Bu tanıma enzim miktarı eklendiğinde spesifik aktivite birimi ortaya çıkar. 1 mg enzim tarafından 1 dakikada dönüşüme uğratılan enzimin aktivitesi o enzimin spesifik aktivitesidir. Spesifik aktivite enzim preparatının saflık düzeyinin bir ölçüsüdür. Enzim aktivitesi, enzimatik reaksiyonda substratkonsantrasyonundaki azalma veya ürün konsantrasyonundaki artış yardımı ile izlenir Aktivite tayin yöntemleri Enzim aktivite tayininde kullanılan yöntemler şunlardır: Spektrofotmetrik yöntemler: Reaksiyon ortamında absorplanan ışık miktarındaki değişim izlenir. Örneğin; spektrofotometrik yöntemde mannanaz enzimi aktivitesi, 540 nm dalga boyunda ölçülmektedir. Fluorimetrik yöntemler Lüminesans yöntemler İmmunokimyasal yöntemler İyon selektif ve oksijen selektif elektronlar Radyometrik yöntemler Kalorimetrik ve manometrik teknikler 3. Mannanaz Enzimi Aktivitesinin Tayini ve Miktarının Belirlenmesi 3.1. DNS Hazırlanması 10 g Dinitrosalisilik asit 0.5 g Sodyum sülfit 10 g Sodyum hidroksit Üzerine 1 L DI su 3.2. Substratın Hazırlanması 1. Aşama 1,5 L 50 mm lik Sodyum sitrat hazırlanır. Bunun için; y =50 mm X MA X 1,5 L 400 ml, 50 mm lik sitrik asit hazırlanır. Bunun için; y =50 mm X MA X 0,4 L 1,5 L Sodyum sitrat üzerine yavaş yavaş sitrik asit solüsyonu ilave ederek ph 6 ya ayarlanır. 2

3 2. Aşama 2 L likerlenmayereph 6 lık 1,5 L solüsyonundan ilave edilir ve üst çizgisi işaretlenir. 2L lik erlenmayerde bulunan 1.5L lik solüsyondan 400 ml si alınır. Kalan 1,1 L lik solüsyon içine manyetik balık atılarak 200 C da karıştırılır. Isıtma ve karıştırma devam ederken 7,5 g LocustBeanGum (LBG) ilave edilerek çözündürülür. LBG nin topaklaşmaması için yavaş yavaş ilave edilir. Son olarak oda sıcaklığında soğumaya bırakılan solüsyon +4 de manyetik karıştırıcı ile saat arası sürekli karıştırılır. Geriye kalan ph ı 6 olan solüsyondan (400 ml), hazırlanan LBG nin işaretlenen hacim çizgisine kadar ilave edilir Mannanaz Enzimi Aktivitesinin Belirlenmesi Fermentasyon ortamından alınan örneklerde mannanaz aktivitesi belirlenecektir. Bu amaçla endo-beta-1,4 mannanaz, DNS (dinitro salisilik asit) metodu ile belirlenecektir. Öncelikle Na-sitrat tamponunda (ph 6) keçiboynuzu gamı solüsyonu (%0.05 w/v) hazırlanacak ve belirtilen solüsyonun 1.8 ml si ile 0.2 ml 20 kat seyreltilmiş fermentasyon örneklerinin berrak kısmı bir test tüpünde karıştırılacaktır. Su banyosunda 50ºC de 5 dakikainkübasyona bırakıldıktan sonra 3 ml DNS çözeltisi eklenecek ve tüpler daha sonra 90ºC lik su banyosunda 15 dakika kaynatıldıktan sonra soğutulmak üzere buz banyosuna aktarılacaktır. Elde edilen örnekler 540 nm despektrofotometrede ölçülecek ve değerler mannoz standart kurvesinden faydalanılarak aktivite belirlenmesinde kullanılacaktır. Mannanaz aktivitesinin tanımlanmasına uygun olarak elde edilen aktivite değerleri U/ml olarak belirlenecektir. Enzim aktivitesinin bir birimi (1U=16.7nkat), bir dakikada 1 µmol D- mannoz a eşit gelen indirgen şekerleri serbest hale geçiren enzim miktarı olarak tanımlanmıştır. Mannoz standart kurvesi, farklı konsantrasyonlarda D-mannozun (0-10 µmol/ml) hazırlanması ve DNS metodu uygulandıktan sonra 540 nm deabsorbanslarının ölçülmesi ile çizilecektir. Standart kurve çizildikten sonra aşağıdaki denklem oluşturulacaktır. Denklemde, a: Standart kurvenin eğimi b: Standart kurvenin kesim noktası Cmannoz= Mannozkonsantrasyonu (µmol/ml) (1) 3

4 Mannoz Ort. Abs Konsantrasyonu (mmol/l) 0 0 0, ,767 2,5 1, , Örneklerin indirgen şeker içeriği Eşitlik 1 e göre hesaplanacaktır. Mannanaz aktivitesinin belirlenmesinde her bir örnek için mannozkonsantrasyonuna eşit olan indirgen şeker miktarı kullanılacaktır. Bu amaçla; (2) Denklemde, DF:Dilüsyon faktörü RV: Test tüpündeki toplam hacim/enzim solüsyonunun hacmi t: Reaksiyonda kalma zamanı (dak) Yukarıdaki eşitlik kullanılarak enzim aktivitesi hesaplanır. Enzim Analizleri konusuna ait rapor soruları: 1. Yapılan enzim analizi sonucunda elde edilen ortalama mannozabsorbas değeri nm dir. Bunun sonucunda mannanaz enzimi aktivitesinikatal, microkatal ve nanokatalolarak hesaplayınız? (1 U = 1/60 microkatal = 16.7nanokatal) Veriler Dilüsyon faktörü 20 Test tüpündeki toplam hacim 5 ml Enzim solüsyonunu hacmi 0,2 ml Zaman 300 saniye 2. Enzimlerin genel özellikleri nelerdir? Enzim aktivitesi ve ölçümünün temel prensibi hakkında bilgi veriniz? Bonus:Enzim aktivitesine etki eden faktörler nelerdir? (10 puan) DİKKAT! 4

5 Rapor yazımında Enzim Analizleri konusuna ait yukarıda yer alan rapor sorularını cevaplayınız (40 puan). 5

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yurdanur BOZDEMİR KETEN TOHUMU (Linum Usitatissimum) EKSTRAKTINDA KATALAZ VE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİM AKTİVİTELERİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV 304 TEMEL İŞLEMLER LABORATUARI Hazırlayanlar Arş. Gör. Ersin AYTAÇ Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör.

Detaylı

14. EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) İş Paketinde (İP 14) arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafından sorumlu kurum ve kuruluşlardaki kişilere ve

14. EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) İş Paketinde (İP 14) arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafından sorumlu kurum ve kuruluşlardaki kişilere ve 14. EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) İş Paketinde (İP 14) arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafından sorumlu kurum ve kuruluşlardaki kişilere ve arıtma çamuru kullanıcılarına rehberlik edecek el kitaplarının

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 OKÜ Sayfa 1 ÖNSÖZ... 3 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Hazırlayanlar Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU Arş.

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Rat Kan ve Doku Örneklerinde Oksidatif Stres Parametreleri

Rat Kan ve Doku Örneklerinde Oksidatif Stres Parametreleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Rat Kan ve Doku Örneklerinde Oksidatif Stres Parametreleri Ayşe Eken Biyolojik sistemlerde elektron alıcı moleküller serbest radikaller olarak adlandırılırlar

Detaylı

Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi BİLAL BALKAN

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LABORATUVAR UYGULAMALARI (Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için)

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LABORATUVAR UYGULAMALARI (Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LABORATUVAR UYGULAMALARI (Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için) İstanbul, 2014 1 Sevgili Öğrencilerimiz,

Detaylı

NİTRİT VE NİTRATIN ÇEVRESEL ÖNEMİ

NİTRİT VE NİTRATIN ÇEVRESEL ÖNEMİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1- GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ. Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar

VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ. Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar 1 VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar Akım-voltaj eğrileri, akımı, uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak irdelerler. Çalışma, indikatör

Detaylı

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Miktarlarının Griess Yöntemi ile Ölçülmesi Doç. Dr. Bahar Tunçtan ME.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ME.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar 0 İçindekiler Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik...2 Deney I Karbonhidratların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi.3 Deney II Şekerlerin İyodometrik Yöntemle Kantitatif Tayini...11

Detaylı

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler (Uygulama Örnekli) Doç. Dr. Münir TUNCER ÖNSÖZ Başta biyoloji bölümleri olmak üzere, temel tıp bilimleri, biyokimya bölümleri, çevre ve gıda mühendisliği

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı