ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Doç.Dr.Selim ALTUN Ege Üniversitesi İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMAÇ VE KAPSAM Zeminlerin iyileştirilmesindeki amaç yetersiz zeminler ile bunları ağır yükleme durumları, deprem veya toprak kayması gibi afetlerden etkilenen bina temel zeminleri için daha uygun ve yeterli koşulları sağlayacak özelliklere ulaştırmaktır. Zemin iyileştirme tekniklerine yapıların statik yükleri altında istenen performansı gösteremeyeceği anlaşılan zeminlerde de sık ihtiyaç duyulmaktadır. 1

2 ZAYIF ZEMİN KOŞULLARINA İLİŞKİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER Yetersiz zemin koşulları ile karşılaşıldığında birkaç çözüm söz konusu olabilir : Sorunlu parselden vazgeçilip yeni bir arazi seçilebilir, Daha iyi nitelikli zemin tabakalarına ulaşmak için derin temeller tasarlanabilir, Zayıf zemin kaldırılıp yerine daha iyi bir malzeme, kontrollü olarak yerleştirilebilir, Zayıf zemin üzerine inşa edilecek yapı, zeminden beklenen davranışa uyum sağlayabilecek biçimde tasarlanabilir, Yetersiz ve zayıf zeminin iyileştirilmesi yoluna gidilebilir. ZEMİN İYİLEŞTİRME İHTİYACI VE UYGUN METODUN SEÇİMİ Söz konusu problemler aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: Temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli olması, Yetersiz taşıma gücü, Yapım esnası veya sonrasında belirebilecek aşırı toplam oturmalar, Yapının eğilmesine, zarar görmesine veya yıkılmasına yol açabilecek farklı oturmalar, Temel kazısı ile ilgili problemler, Şev duraysızlığı, Kazı sonucu kabarmalar, Problemli zeminlerin varlığı (çökebilen, şişen, organik vb. zeminler). 2

3 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEKNİĞİNİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Zemin/kaya profili ve özellikleri (incelerin yüzdesi, kıvam, normal yüklenmiş/aşırı konsolide, vb.) Yeraltı suyu durumu Gözetilen iyileştirme seviyesi (büyüklüğü) Farklı metodlarla elde edilebilecek iyileştirmelerin görece büyüklüğü ve yararı İyileştirmeye ilişkin gerekli alan ve derinlik Yapıma ilişkin faktörler (iş planı, ulaşılabilirlik, malzemeler, geçit hakkı, ekipman iş gücü, yeraltında çalışabilme alanlarına ilişkin ş engeller) Çevresel faktörler Maliyet Yeni veya mevcut yapılarla etkileşim Bakım, dayanıklılık ve işletme gereksinimleri Diğerleri (sözleşme, politika, gelenek, vb.) ZEMİN İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Uygulama Yöntemine Göre Sadece inşaat aşamasında uygulanan geçici iyileştirme yöntemleri Zemine herhangi bir malzeme karıştırmadan uygulanan kalıcı iyileştirme yöntemleri Zemine çeşitli malzemeler karıştırarak uygulanan iyileştirme yöntemleri Uygulama Derinliğine Göre Derin iyileştirme yöntemleri Yüzeysel iyileştirme yöntemleri 3

4 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 1. Vibrasyonlu (titreşimli) yöntemler a. Vibroflotasyon b. Kum sıkıştırma kazıkları c. Vibrasyonlu sondalar ile sıkıştırma d. Patlatma Vibrasyonlu yöntemler çok kirli olmayan kohezyonsuz zeminler için uygundur (İnceler oranı < % 20-25). Zemindeki inceler daha fazla ise vibrasyon etkisini kaybettiğinden zemini yatay veya düşeyde iterek ve deplasman yaptırarak sıkıştıran şu yöntemler uygulanır: 2. Deplasman Teknikleri a) Kompaksiyon (Sıkıştırma) Kazıkları b) Ağırlık Düşürme (Dinamik Sıkıştırma) c) Kompaksiyon Enjeksiyonu Bu yöntemler (1) de karşılaşılan zeminlere de uygulanabilir. 3. Karıştırma Teknikleri a. Kireç kolonları b. Derin Karıştırma (Deep Mixing) c. Jet Enjeksiyonu (Jet Grouting) d. Ön(ceden) Karıştırma Üçüncü grup yöntemlerde bir bağlayıcı katkı malzemesiyle (çimento, kireç gibi) zemin karıştırılarak taşlaştırılır. Kolonlar (tekli, çiftli, dörtlü, vb.), iki yönde kesişen perdeler veya kütle olarak zemin katı hale getirilir. Izgara şeklinde (kare/dikdörtgen) iki yönde şerit şeklinde taşlaştırılan zeminlerde ayrıca boşluk suyu basınçlarını izole ettiği ve sıvılaşmayı önlediği bilinmektedir. 4

5 4. Diğer Yöntemler a. Zemini değiştirme ve yapısal dolgular b. Çakıl dren kuyuları (veya suni drenaj malzemeleri) c. Y.A.S.S. düşürme ş (kuyular, hendekler, vb.) d. Permeasyon (Sızdırma) Enjeksiyonu (İnceler oranı %20 den az daneli zemin) Zemin iyileştirme yöntemleri dışında önlemler de sıvılaşma için önerilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: I. Kazıklı Temel kullanımı II. Yapı etrafına diyafram duvar, palplanş perdelerle yalıtım III. Rijit yapı bodrum - temel tasarımı vd. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ DERİN SIKIŞTIRMA Vibroflotasyon: Vibroflotasyon zemin içerisine yerleştirilen bir vibratörden kaynaklanan yatay titreşimler sonucu granüler zeminlerin sıkıştırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla granüler zeminlerin başlangıçtaki boşluk oranları oa a ve esıkışabilirlikleri azalmaktadır. a a Diğer yandan içsel sürtünme açıları, taşıma gücü ve sıvılaşmaya karşı olan dirençleri de artmaktadır. 5

6 6

7 Sömeller için tipik vibroflotasyon karelajları (Brown, 1977) 7

8 Kum Sıkıştırma Kazıkları (SCP) Kum sıkıştırma kazıkları yumuşak zeminleri iyileştirme tekniği olarak Japonya da geliştirilmiştir. Bu teknik yumuşak zemin içerisinde titreşimli bir muhafaza borusu yardımıyla kum veya benzer bir malzeme kullanarak iyi sıkıştırılmış kum kazıklardan oluşmaktadır. Kum Sıkıştırma Kazıkları (SCP) tekniğine ilişkin ekipman kum dren yerleştirme ekipmanına benzemektedir. Ekipman istenilen derinliğe ulaştıktan sonra, daha önceden belirlenen boydaki gevşek kum ekipmanın mili arasından boşaltılır ve ekipman biraz yukarı çekilir. Daha sonra milin üstündeki bir vibratör yardımıyla mil gevşek kumu sıkıştırır ve çapını artırır. Bu işlemin tekrar ettirilmesiyle sıkıştırılmış kum kazıkları oluşturulur ve ayrıca etraftaki zeminde sıkıştırılmış olur. Sıkıştırılımış kum kazıkları oluşturma aşamaları (Tanimoto, 1973) 8

9 Ağırlık Düşürme (Dinamik Kompaksiyon) Dinamik kompaksiyon işlemi ağır bir yükün tekrarlı olarak değişik yüksekliklerden zemin üzerine düşürülmesinden oluşmaktadır. Yüklerin ağırlıkları genellikle 5 ile 27 ton ve düşüş yükseklikleri ise 12 ile 30 m arasında değişmektedir. Elde edilen iyileştirme derecesi uygulanan enerjiye yani tokmağın ağırlığına, düşüş yüksekliğine, karelaj aralıklarına ve her noktadaki düşüş sayısına bağlıdır. Hafif tokmakların alçak yüksekliklerden düşürülmesi ile 3.0 ile 4.5 m arasında bir iyileştirme derinliği elde edilir. Daha ağır tokmakların daha yükseklerden düşürülmesiyle ise elden edilen iyileştirme derinliği ise 6.0 ile 9.0 m arasında değişmektedir. Dinamik Kompaksiyon - Zemine yüksekten ağırlık düşürülmesi Granüler zeminler dolgu alanlar ve karstik ortamlar için uygundur. Ağırlık Düşme etkisiyle tkiil oluşan çukurlar 9

10 SUNİ DRENLER KULLANILARAK / KULLANILMAKSIZIN ÖNYÜKLEME İLE KONSOLİDASYON Ek Dolgu ile Ön Yükleme Ek dolgu ile ön yükleme konsolidasyon oturmalarının tamamlanması için gereken sürenin kabul edilemez derecede uzun veya çok kalın homojen kil tabakalarının mevcut olduğu durumlarda söz konusudur. Temel kural zeminin taşıma gücünü aşmayacak şekilde ek dolgunun uygulanmasıdır. Eğer belli durumlarda böyle bir yükün uygulanması gerekecekse, yükleme hızı oluşan aşırı boşluk suyu basınçlarının sönümlemesini sağlayacak şekilde olmalı ya da dolgunun hemen altında geotekstiller kullanılmalıdır. Ön yüklemenin amacı öngörülen yapısal yükler altında oluşacak nihai oturmaları daha kısa bir zaman aralığında gerçekleştirmektir. 10

11 Konsolidasyonu hızlandırmanın en etkili yolu ön yüklemeden dolayı oluşan aşırı boşluk suyu basınçlarının hem düşey hem de yatay yönde sönümlenmesini sağlamaktır. Belli aralıklarla kil içerisine yerleştirilen yüksek geçirimli düşey kolonlar yeraltı suyunun yatay olarak hızlı bir şekilde drene olmasını sağlamakta, bu esnada aynı zamanda düşey drenaj da devam etmektedir. Sonuç itibariyle sistemin doğal durumdan çok daha hızlı bir şekilde konsolide olduğu görülecektir. Düşey drenler genellikle 0.3 m çapında kum kolonlardan veya 100 mm genişliği olan suni düz drenlerin zemin içerisine sokulmasıyla oluşturulmaktadır. Fitil drenlerin kullanılması kum drenlerin killi zemine yerleştirilmesi esnasında zeminin sıkışmasına yol açıp geçirimliliği önemli ölçüde düşürmesinden dolayı tercih edilmelidir. Bu yöntem konsolidasyon katsayısı, c v, 3x10-7 m 2 /s den küçük olan killerde etkili görülmektedir. 11

12 ZEMİN GÜÇLENDİRME I Mini Kazıklar Bir mini kazık, küçük çaplı (genellikle 300 mm den az) burgu ile açılıp betonlanmış genellikle donatılı değiştirme kazığıdır. Bir minikazık, bir sondaj deliği açılması, donatının yerleştirilmesi ve deliğin betonlanması şeklinde inşaa edilir. Mini kazıklar çevre yapılara, zemine ve çevreye en az rahatsızlık veren metotlarla inşa edilir. Ulaşım güçlüğü olan ortamlarda ve tüm zemin tipleri ve koşullarında ş inşa ş edilebilir. Minikazıklar, zemin ankrajları ve enjeksiyon projelerinde kullanılan ekipmanla, yatayla her açıda inşa edilebilir. Mini kazıklar, genellikle mevcut yapıların alttan desteklenmesinde kullanılır. 12

13 Tip A Tip B Tip C Tip D Enjeksiyon tipine bağlı olarak mini kazık sınıflandırması Taş Kolonlar Taş kolonlar Vibrokompaksiyona benzer yöntemle inşa edilir, farklı olarak çakıl geri dolgu kullanılır, ve genellikle temiz kumlardan çok, az kohezif zeminlerde veya siltli kumlarda inşa edilirler. Kuru yöntemde, vibratörle silindir bir çukur açılır, ve aşağıdan yukarıya çakıl veya kırma taş ile doldurulur. Sıkıştırma vibrasyonla ve vibratörün defaten 0.5 m geri çekilmesi ve sokulması sırasındaki deplasmanla sağlanır. Taş kolonlar, zemin koşullarına, ekipmana ve inşa yöntemine bağlı olmak kaydıyla genellikle 1 m çapındadır. Bunlar genellikle kare veya üçgen sistemde uygulanırlar. Merkezden merkeze kolon aralığı tipik olarak m dir. 13

14 Temel uygulamaları açısından, derinlikle gerilme dağılımı düşünülerek bina çevresinin ötesine geçecek şekilde uygulama alanı genişletilmelidir. Uygulama alanının üzerine 0.3 m veya daha kalın bir kum veya çakıl drenaj örtüsü yerleştirilir. ş Bu örtü hem de yukarıdaki yapıdan gelen gerilmeleri dağıtmaya yarar. Taş kolonun dikey kesitte ve üstten görünüşü 14

15 Vibro Taş Kolon İşlemi; Temel oturmasını azaltır. Temel ebadında azalmaya ve taşıma kapasitesinin artmasına neden olur. Sıvılaşma potansiyelini hafifletir. Eğim stabilizasyonu sağlar. Dolgular üzerinde inşaya izin verir. Sığ temel inşasına izin verir. Deprem tarafından oluşturulan yanal yayılmayı önler. Vibro teknolojiler ile değiştirilebilen zemin tipleri 15

16 Derin Karıştırma (Deep Mixing) Derin karıştırma, zeminin çimentolu maddelerle yerinde karıştırılmasıdır. Bu amaçla, ucunda palet bulunan içi boş bir burgu (auger) kullanılır. Derin karıştırma yönteminin amacı zeminin basınç mukavemetinin (kayma mukavemeti) arttırılması, permeabilitesinin azaltılması veya zararlı maddelere karşı dayanıklılığının iyileştirilmesidir. Islak ve kuru yöntem olmak üzere iki yöntem söz konusudur. Derin Karıştırma Uygulama Alanları Kazı çukurlarının desteklenmesi Geçirimsizlik perdeleri Rıhtım yapıları Tünel zeminin desteklenmesi Temel takviyesi Sıvılaşmanın önlenmesi Su altındaki veya ıslak gevşek kumlar, yumuşak killer Uygulama derinliği ~30m İyileştirilmiş zeminde q u = 70 kpa 3.5MPa 16

17 Derin karıştırmanın üretim süreci gösterilmiştir. Bu üç safhaya ayrılabilir: Karıştırıcının gerekli derinliğe kadar girmesi Bağlayıcının dağılımı Moleküler difüzyon İyileştirilmemiş gevşek zemin İyileştirilmiş zemin Derin Karıştırma Yöntemi 17

18 ZEMİN GÜÇLENDİRME II ENJEKSİYON TEKNİKLERİ Zemin enjeksiyonu temel olarak akışkan malzemelerin basınç altında zemin içerisindeki boşluklara enjekte edilmesidir. Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilme-deformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik gibi hidrojeolojik özellikleri değiştirilerek elde edilir. 18

19 Permeasyon (Sızdırma Emdirme) Enjeksiyonu Xanthakos vd. de (1994), emdirme enjeksiyonunun en eski ve şu ana kadar en iyi çalışılmış ş ş enjeksiyon tekniği ğ olduğu söylenmektedir. Emdirme enjeksiyonunun amacı zeminin hacminde ve yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmeksizin zemin içerisindeki boşlukların enjeksiyon malzemesiyle doldurulmasıdır. Enjeksiyon malzemesi başlangıçta akışkan iken zemin boşlukları içerisinde zamanla setleşmekte ve dolayısıyla zemin özelliklerini değiştirmektedir. 19

20 Kompaksiyon Enjeksiyonu Kompaksiyon enjeksiyonu 25 mm den daha az çökme değeri olan, yeterli plastisiteyi sağlayacak kadar silt ve içsel sürtünmeyi sağlayacak kadar da kum içeren katı enjeksiyon malzemesinin zemin boşlukları içerisine girmeksizin enjeksiyon noktası etrafında giderek genişleyen bir kütle oluşturacak ve bu sayede etrafındaki gevşek zeminleri sıkıştıracak şekilde yüksek basınçlarda enjekte edilmesi olarak tanımlanabilir. Yöntem çoğunlukla zayıf veya yumuşak zeminlerin sıkıştırılmasında, temel ve döşemelerin alttan desteklenmesinde, yapı oturmalarının kontrol edilmesinde, farklı oturmalar gösteren yapı temellerinin rehabilitasyonunda ve tekrar eski seviyelerine yükseltilmesinde kullanılmıştır. Kompaksiyon enjeksiyonunun şematik gösterimi 20

21 Kompaksiyon enjeksiyonu karışımındaki kum için öngörülen dane çapı dağılım aralığı Kompaksiyon enjeksiyonunun avantajları Tam olarak belirli bir yerin iyileştirilmesi Kurulum hızı Geniş uygulama alanı Birçok zemin çeşidinde ş etkili olması Dar girişli ve boşluk payı çok az olan durumlarda uygulanabilmesi Zararsız olması Atık toprak olmaması Temel veya kolona bağlanmaya ihtiyaç olmaması Var olan temellere uyumlu olması ve zarar vermemesi Kaldırma, yer değiştirme ve kazık k çakmaya a ekonomik bir alternatif olması Diğer yöntemlerle ulaşılamayan derinliklere ulaşılabilmesi Yüzey ortamına en az etkiye sebep olması 21

22 Mission Vadisi hafif raylı köprüsü kompaksiyon enjeksiyonu uygulama profili Petronas İkiz Kuleleri genelleştirilmiş yer altı profili 22

23 Jet Enjeksiyonu (Jet Grout) Bu yöntemde, yüksek hızla enjekte edilen karışım zeminin doğal yapısını bozmakta ve zemin ile enjekte edilen malzemenin karışımıyla yeni bir malzeme (soil crete) oluşmaktadır. Böylece, zeminin taşıma gücü ve elastisite modülü artarken permeabilitesi azalmaktadır. Homojen ve sürekli yapıdaki bu yeni malzemenin karakteristik özellikleri önceden belirlenebilmektedir. Jet grout yöntemi, zemine malzeme karıştırılarak yapılan derin ve kalıcı bir zemin iyileştirme yöntemidir. Jet Grouting Yönteminin Uygulama Alanları Temel takviyesi, Kazı yüzeylerinin desteklenmesi, Zemin iyileştirmesi, Tünel inşaatlarında tünel aynasının ve tünel tavanının desteklenmesi, Kazı çukurlarına gelen yeraltı sularının azaltılması, Şev ve heyelan stabilizasyonu, Geçirimsizlik perdeleri, Atık sahalarında geçirimsizliğin sağlanması 23

24 JET GROUT EKİPMANLARI Delgi Makinesi Çimento Silosu Karıştırma Ünitesi Yüksek Basınç Pompası Su Pompası Kompresör 24

25 JET GROUT YAPIMI JET GROUT YÖNTEMİNİNİ UYGULANABİLDİĞİ ZEMİNLER 25

26 JET GROUT SİSTEMLERİ Jet 1 Tek Akışkanlı Sistem Jet 2 Çift Akışkanlı Sistem Jet 3 Üç Akışkanlı Sistem JET GROUT SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Zemin Cinsi Kolon Çapı JG Kolon Dayanımı Jet 1 Kum ve Çakıl Kil 60 cm 90 cm (up to 110 cm) 60 cm 90 cm kg/cm kg/cm 2 Jet 2 Kum ve Çakıl Kil Jet 3 Kum ve Çakıl Kil 90 cm 180 cm (up to 300 cm) 90 cm 150 cm 150 cm 240 cm 90 cm 180 cm kg/cm kg/cm kg/cm kg/cm 2 26

27 JET GROUT SİSTEMLERİ İMALAT PARAMETRELERİ JET SİSTEMİ (JET-1, JET-2, JET-3) ENJEKSİYON BASINCI (bar) NOZUL SAYISI VE ÇAPI (adet, mm) TİJ DÖNME HIZI (rpm) TİJ ÇEKME HIZI (cm/dak) SU / ÇİMENTO ORANI POMPA KAPASİTESİ (lt/dak) SİSTEM ENJEKSİYON TİPİ BASINÇ NOZUL ADEDİ VE ÇAPI ÇEKME HIZI DÖNME HIZI SU/ÇİMENTO ORANI POMPA KAPASİTESİ JET 1 ÇİMENTO X JET 2 ÇİMENTO X HAVA JET 3 ÇİMENTO X HAVA SU JET GROUT IN AVANTAJLARI Klasik enjeksiyon yöntemlerine göre daha hızlı ve ekonomiktir. Monitör ve püskürtme ağızlarının tasarımındaki dkiesneklik sayesinde id farklı geometride elemanlar imal edilebilir. Yatay, eğimli ve düşey duvarlar rahatlıkla yapılabilmektedir. Klasik enjeksiyona göre kontrolü daha kolaydır. Kimyasal açıdan zemine hiçbir zararı ve kirletici etkisi yoktur. Kullanılan ekipmanın boyutları sayesinde kapalı, dar ve sıkışık ortamlarda dahi çalışılabilmektedir. Bütün zemin cinslerinde kullanılabilmektedir. İmalata istenilen derinlikten başlanabilir ve istenilen derinlikte son verilebilir. Vibrasyonsuz bir yöntemdir. 27

28 JET GROUT IN DEZAVANTAJLARI Yöntem henüzgelişme aşamasındadır. dd Teknolojisinin yeni oluşu ve teorik bilgi eksikliği nedeniyle mühendislik tasarımında yararlanılacak kurallar henüz kesinleşmemiştir. Bu nedenle, benzer koşullarda yapılmış olan tecrübeler ile uygulama sırasında yapılan gözlemlere dayalı tasarımyapılmaktadır. Zemin içinde enjeksiyonun dağılımını ve oluşan geometriyi belirlemek zordur. Bu nedenle, dikkatli ve detaylı gözlem ve kontrol testleri yapmayı zorunlu kılmaktadır. UYGULAMA ALANLARI 28

29 UYGULAMA ALANLARI GEÇİRİMSİZLİK PERDELERİ UYGULAMA ALANLARI TEMEL TAKVİYESİ 29

30 TÜNEL MÜHENDİSLİĞİNDE TÜNEL MÜHENDİSLİĞİNDE 30

31 ŞEV STABİLİTESİNDE KAZI ÇUKURLARINDA 31

32 TEMEL ZEMİNİ İYİLEŞTİRMESİNDE Kolon uygulaması sonrası kum zeminin SPT dirençlerindeki artış 32

33 JET GROUT KOLONLAR SuperJet kolonlar 33

34 SIVILAŞMA YÖNÜNDEN ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Depremde yapılarda zemin açısından ortaya çıkan hasarların ana nedenlerinden biri zeminin sıvılaşması sonucu temellerin deplasmanlar göstermesidir. Bazen tam bir sıvılaşma bazen de yine yüksek oturma ve hasarlara neden olan yarı sıvılaşma oturmaları gerçekleşir. Ayrıca yayılma sonucu yatay deplasmanların ortaya çıktığı durumlar da söz konusudur. Sıvılaşma potansiyeline sahip zeminlerde temel zemininin iyileştirilmesi veya iyileştirme dışında uygun bir yöntem ile önlem alınması gerekir. Gevşek ve orta gevşek, ş kohezyonsuz zeminlerin su seviyesi altında bulunduğu profillerde deprem büyüklüğüne bağlı olarak bu potansiyel kontrol edilir. Gevşek kumlu zeminlerin sıvılaşma/yenilme potansiyeli olduğu gözönüne alınarak titreşimli sıkıştırma yöntemleri ile kuru birim hacım ağırlığı artırma en güvenilir yoldur. SIVILAŞMAYA KARŞI TEMEL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 1 METODOLOJİ AŞIRI BOŞLUK SUYU BASINCI OLUŞUMUNA MANİ OLUNMASI PREFABRİK DREN VİRBRO FLOTASYON VİBRO KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON KAZIKLARI (COMPACTION PILES) TAŞ KOLON (5) DİNAMİK KOMPAKSİYON (4) DEEP MIXING JET GROUT ZEMİNİN YERİNDE SIKIŞTIRILMASI - İZAFİ SIKILIĞININ ARTTIRILMASI - (2) (3) ZEMİN İÇİNDE RİJİT KOLON OLUŞTURULMASI SURETİYLE KAYMA GERİLMELERİNİN ALINMASI ZEMİNİN YANAL HAREKETİNE MANİ OLMAK ÜZERE ZEMİN İÇİNDE ZEMİNİ HAPSEDECEK ELEMANLARIN TEŞKİLİ (1) - İÇİNDE ZEMİNİ ÜSTYAPININ DAHA RİJİT VE FARKLI OTURMA VE YATAY DEPLASMANLARDAN DAHA AZ ETKİLENECEK TARZDA TEŞKİLİ VEYA TAKVİYE EDİLMESİ (1) İHMAL EDİLEBİLİR (2) YANLIZ KUMLARDA FC < 5% (3) İNCE DANELİ ZEMİNLERDE 5% < FC < 35% (4) ENERJİNİN DAHA DERİNE İLETİLMESİ İÇİN TAŞ KESON / STONE PİLLAR UYGULAMASI (5) UCU KAPALI TAPA İLE BORU ÇAKILARAK VEYA VİBROREPLACEMENT METODU İLE 34

35 Kocaeli (1999) depreminden bazı örnekler Temel izolasyonu etkisi Sıvılaşan tabaka Kobe (1995) Tayvan (1999) Tayvan (1999) Tayvan (1999) 35

36 Derin Temeller ~ Üstyapı yüklerini derindeki sağlam zemine iletmek ~ Genellikle zayıf zeminler veya ağır yük durumları Zayıf zemin K A Z I K Ana Kaya Kazıklı Temeller Malzemesine göre kazık çeşitleri -Ahşap kazıklar, -Çelik kazıklar, -BA kazıklar, kl Yapılışına göre kazık çeşitleri -Yerinde dökme kazıklar, -Prefabrike çakma kazıklar, -Yerinde dökme çakma kazıklar, Fonksiyonlarına göre kazıklar -Sürtünme kazıkları, -Uç kazıklar, -Sürtünme & uç kazıkları 36

37 Ahşap Kazıklar Çelik Kazıklar 37

38 Çelik Boru Kazıklar Betonarme Kazıklar 38

39 Kompozit Kazıklar Kazıklar Çakma Sistemleri 39

40 Deniz içi çelik kazık çakımı Kazık çakma sistemleri - Vibrasyonlu 40

41 Fore Kazık Delgi Aşaması FORE KAZIK YAPIMI KAZIK YAPIMI SIRASINDA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1 APLİKASYON: -Kazıkların projedeki koordinatlara göre aplikasyonu yapıldıktan sonra kazık makinasının tam olarak kazık orta noktasına merkezlenmesi sağlanmalıdır. Zemin yüzeyinde bulunabilecek büyük taş ve kaya parçaları makina delgi ekipmanını sağa sola oynatarak kazığı ekseninden kaçırabilmektedir. -Kazık makinasının delgi ekipmanının dikliği mutlaka kontrol edilmeli. -Diklik ilk baştaki merkezleme safhasında sağlanmalı, kazığın yapımına başlandıktan sonra özellikle ilerlemenin ilk 5 metresinde diklik tekrar tekrar kontrol edilmelidir. -Kazık delgi ekipmanının dikliğini kontrol etmek için en pratik ekipman su terazisidir. Kazık delgi makinasının delme kulesinin dikliği su terazisi ile birbirine dik iki yönde kontrol edilmelidir. 41

42 FORE KAZIK YAPIMI 2- DELGİ : Delgi sırasında mutlaka en az bir boy (5-6m) geçici muhafaza borusu kullanılmalıdır. Bu özellikle emniyet ve betonlama sırasında kazık içine kenardaki taş-toprak parçalarının düşmesini engellemek bakımından gereklidir. Muhafaza borusunun en az 1m lik kısmının zeminden yukarıda olması önerilir. Kuru zeminlerde delgi; burgu (auger) kullanılarak, Yeraltı suyu altında yapılan kazılarda delgi ise kova (drill bucket) kullanılarak yapılmalıdır. DELGİ EKİPMANLARI 42

43 Delgi Ekipmanları 43

44 TAM BOY MUHAFAZA BORUSU İLE DELGİ Zayıf ve yeraltı suyunun yüksek olduğu zemin koşullarında muhafaza borusunun çakılması 44

45 Çakılan muhafaza borusunun içinin forajının yapılması BENTONİT İLE DELGİ 45

46 Fore Kazık Delgi Aşaması Burgu ile Forajla Zeminin Yüzeye Çıkarılması 46

47 Forajı yapılmış kazık çukuru DELGİ (Devam) - Delgi sırasında muhafaza borusu kullanılıyorsa muhafaza borusunun her zaman burgu veya kovanın önünde olması sağlanmalıdır. - Delgi sırasında bentonit kullanılıyorsa kuyu içinin her zaman bentonitle dolu olması sağlanmalıdır. - Delgi bittikten sonra kuyu boyu mutlaka kontrol edilmelidir. - Betonarme demiri indirilmeden mutlaka kuyu dibi kova ile iyice i temizlenmelidir. lidi 47

48 BETON DÖKÜMÜ Betonlamaya kuyu dibi temizlenip, donatı yerleştirildikten sonra hemen başlanmalı, kuyu hazır vaziyette beton için beklememelidir. Kuyunun tamamlanmasını ve donatının yerleştirilmesini takiben kazık beton için beklemişse, donatı tekrar çıkarılarak kova ile kuyu dibi temizliği yapılmalı, donatı tekrar yerleştirilmeli ve beton dökümüne hemen başlanmalıdır. Bentonit ile delgi yapılıyorsa, beton dökümünden önce mutlaka şartnamede verilen bentonit ile ilgili deneyler yapılmalı ve şartnamedeki değerler sağlanmalıdır. Betonlama tam boy tremie borusu kullanılarak yapılmalı, tremie borularının kuyu dibine oturduğu mutlaka teyid edilmelidir. Betonun ilk akışı sonrasında tremie boruları kazık tabanı ile tremie borularının ucu arasında max. 20 cm olacak şekilde kaldırılmalıdır Betonlama öncesi tremi boruları içine lastik tıkaç konulmalıdır. Betonlama sırasında her zaman tremie borusunun ucu beton içinde en az 3.0m gömülü olmalıdır. Betonlamaya kazık ucundan taze beton gelinceye kadar devam edilmelidir. BETON DÖKÜMÜ (Devam) 48

49 Dairesel kesitli kazık için hazırlanmış kazık donatıları Açılan kazık çukuruna donatının yerleştirilmesi 49

50 Tremi Borusu 50

51 Tremi borusuyla beton dökümü Beton döküm işlemi tamamlanmış fore kazık 51

52 Kazıklı Temellerin Kullanım Yerleri Kaya (a) (b) (c) Şişen zemin Sağlam zemin Erozyon Bölgesi (d) (e) (f) Kazık taşıma gücü bileşenleri Q u Q s Q p Qu Qs Qp Q u : Kazığın niahitaşıma gücü (Taşıyabileceği toplam en büyük yük) Q s : Kazık şaftı ve zemin arasında sürtünmeyle taşınan toplam yük Q p : Kazık ucu tarafından taşınan toplam yük 52

53 Kazık taşıma gücünün belirlenmesi için geçerli belli başlı yaklaşımlar şunlardır: 1. Mühendislik analizi-statik taşıma gücü formülleri: Temel zemin etüd verileri ve laboratuar deneyleri sonuçları ile uygun parametreler tayin edilir ve kazık davranış mekanizmasına göre geliştirilmiş genel kabul görmüş taşıma gücü denklemleri kullanılır. Bu yaklaşım yüzeysel temeller için uygulanan yaklaşıma benzerdir. 2. Kazık çakma direncini esas alan dinamik kazık formülleri uygulanarak taşıma gücü elde edilir. 3. Arazi yükleme deneyleri: Tüm kazık temel sisteminin inşa edilmesinden önce, farklı zemin özellikleri gösteren noktalarda deney kazıkları öngörülen boyutta ve yöntemle inşa edilerek yükleme deneyine tabi tutulur. 4. Uygulama standartları ve tecrübe doğru tasarımın önemli bileşenlerindendir. 53

54 Kazıklarda Taşıma Gücü Tayini 1) Statik kazık formülleri Kum ve çakıl zeminler için; Q Q Q Q u u σ' b o N q s A b σ' ort K s tan A s Kil ve silt zeminler için; Q Q u u Q 9c b u Q A b s αc u A s Kazık malzemesi ve zemin sıkılığına bağlı önerilen K s ve için değerleri; K s δ β s =K s.tanδ δ Φ'=25 o Φ'=40 o Beton kazık Çelik kazık Gevşek kum 1 3/4Φ' Sıkı kum 2 3/4Φ' Gevşek kum o 0.18 Sıkı kum 1 20 o

55 2) Dinamik kazık formülleri Bir kazığın güvenle taşıyabileceği yük, kazık çakımı için gerekli olan enerjinin, kazığın zemine girmesi ile yapılan işe eşit olması kriterine göre türetilmiş formüllerdir. Örnek olarak Engineering News formülü WT H Qs 6( s c) Q s : Maksimum servis yükü (Maksimum 6) W T : Tokmak ağırlığı (ton) H : Düşüş ü yüksekliği kliği( (cm) s : Refü (cm) c : Katsayı (2.5-Serbest düşen tokmaklarda) (0.25-Buharlı tokmaklarda) Not: Diğer formüller Geoteknik mühendisliği kaynaklarında mevcuttur. 3) Kazık yükleme deneyi: Şantiyede inşaa edilmiş mevcut kazık grubu içinde seçilen bir veya birkaç üzerinde bu deney yapılır. Genelde servis yüküne kadar yapılan yükleme değerine göre kazığın yerdeğiştirmesi ve göçme yükü değeri belirlenmeye çalışılır. 4) Penetrasyon deneyleri yardımı ile; Hollanda sondası, Standart penetrasyon deneyi. Not: Bu deneylerden elde edilen veriler, ilgili bağıntılarda kullanılarak, kazık taşıma gücü hesaplanır. 55

56 Gelişmiş Derin Temel Modeli Deprem hareketi nedeniyle kazıklarda zorlama mekanizmaları 56

57 Sıvılaşan zeminlerde yalnız sığ temeller değil kazıklı temeller de hasar görebilir. Tayvan (1999) Tayvan (1999) Ama çoğu durumda kazıklı temeller sıvılaşan zeminlerde üst yapının Hasar görmesini engelleyen sistemlerdir 57

58 Sonuçlar Geoteknik tasarım ve problemlere çözüm arayışı sürecinde başarılı olmak, doğru zemin araştırmalarına ş ve sağlıklı ğ verilere bağlıdır. ğ Yani Geoteknik tasarım kalitesi doğrudan saha ve laboratuvar çalışmaları ile raporun kalitesine bağlıdır. Birçok konu gibi zemin incelemeleri de çok disiplinli bir mühendislik konusudur. Bu nedenle inceleme raporları gerekli şekilde yetişmiş i inşaat, jeoloji ji ve jeofizik kökenli mühendisler ve jeomorfologların konunun niteliği ölçüsünde katılımları ile hazırlanmalıdır. 58

59 Sonuçlar Ancak, özellikle bina temellerinde tasarımı yapması gereken inşaat mühendislerinin arka planlara itilerek raporların onların hiçkatılmadığı gruplarca hazırlanması teknik açıdan kabul edilemez sonuçlar doğurmaktadır. Bu durumda, genellikle olan şudur: fazlaca emniyetli tarafta öneriler (gerekli olmadığı halde kazık, k zemin islahı gibi) Öte yandan temeller hem yapıdan hem de zeminden etkilenen yapısal elemanlardır. Buna göre, temel tasarımı bir yapı-zemin etkileşimi problemidir. Sonuçlar Özellikle zayıf zemin koşullarında zemin ıslahımı yoksa derin temel mi gerekliliği konusu mutlaka geoteknik uzmanı bir inşaat mühendisinin karar vermesi gereken durumdur. Aksi taktirde gereksiz yere zemin ıslahları veya derin temel uygulamalarıyla karşı karşıya kalıp, ekonomik anlamda milli servet kaybının yaşanması ş kaçınılmaz. 59

60 Sonuçlar Temel tasarımı ve zemin iyileştirme uygulamalarının Geoteknik alanında uzman olan mühendislerce ve doğru parametrelerle yapılması gereklidir. Böylelikle ya gereksiz uygulamalardan dolayı ekonomik o kayıpların pa önüne geçilebilecek eb ece ya da yanlış tasarımlardan dolayı olası hasarlar engellenebilecektir. Sonuçlar Çözüm Kısa vadede: Mevcut mühendislerin yeniden eğitimi (Üniversiteler, İMO, vs.) Uzun vadede: Daha kaliteli ve daha iyi ve daha a çok geoteknik e mühendisi yetiştirmekş e 60

61 Teşekkürler 61

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri ZEMİN MEKANİĞİ II ADANA 2015 Zemin İyileştirme Yöntemleri 1 Giriş İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında, proje

Detaylı

YÖNTEMLERİ. ZM 11 Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON

YÖNTEMLERİ. ZM 11 Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Neyi Nasıl l Ne kadar İyileştiriyoruz? Prof.Dr.. Ahmet Sağlamer lamer, İTÜ ZM 11 Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON Zemin iyileştirme yöntemlerinde temel amaç, mekanik araçlarla

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

TEMEL ENJEKSİYONU YÖNTEMLERİ

TEMEL ENJEKSİYONU YÖNTEMLERİ TEMEL ENJEKSİYONU YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ufuk ERGUN Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ekim 2007 1 İçindekiler Genel Enjeksiyon Yöntemleri Kullanım alanları Permeasyon Enjeksiyonu Kompaksiyon

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER 1 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.)

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13 Hafta_13 INM 405 Temeller Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri Zemin İyileştirme Yöntemleri 1.) Ground Reinforcement Taş Kolon Derin Karışım Jet Grout Donatılı Zeminler Zemin Ankrajları Zemin Çivileri 2.) Ground Improvement Ön yükleme/düşey drenler Yüzeysel kompaksiyon

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür.

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. İSTİNAT YAPISINA NEDEN GEREK VAR? Şehir Merkezilerinde, Göçler, şehirleşme, Kentin daha değerli olması, Nüfus yoğunluğu ile yerin üstündeki

Detaylı

Zeminlerin İyileştirilmesi

Zeminlerin İyileştirilmesi Zeminlerin İyileştirilmesi Kutay Özaydın Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi 4-5 Ekim 2012 Zemin İyileştirmesi: İnşaat mühendisliği

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA 1 DERİN TEMELLER : Sağlam zeminin çok derinlerde olması durumunda uygulanırlar ve üç şekilde projelendirilirler. 2.1.Ayak temeller 2.2.Kazık temeller 2.3.Kesonlar

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir.

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir. KAZIK TEMELLER Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir. Kazıklı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI MARMARAY PROJESİ FURKAN ERDEM ADIM 1: STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER Staj bilgilendirme toplantısı Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj yapılacak yerin

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Geoteknik Bütün mühendislik yapıları yapıldıkları zeminle yakından ilgilidir. Taşıyıcı sistemlerin temelleri, yollardaki yarmalar, istinad duvarları, barajlar, tüneller hep

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

REINFORCED EARTH (DONATILI ZEMİN) DUVAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

REINFORCED EARTH (DONATILI ZEMİN) DUVAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI REINFORCED EARTH (DONATILI ZEMİN) DUVAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 1 Genel Reinforced Earth (donatılı zemin) teknolojisini ilk kez 1960 lı yılların başında Fransız mühendis Henri Vidal bulmuş ve o günden

Detaylı

YAMAÇTA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

YAMAÇTA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAMAÇTA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI Kozmetik yöntemler Yüzeyi Örtme, Çatlakları Doldurma, Dondurma Yamaç Geometrisini Değiştirme Kazı,

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ Zemin ve kayalarda yapılan mühendislik çalışmalarında kısa süreli veya uzun süreli duraylı kalacak kazı boşlukları meydana gelir. Örneğin bir yapı temeli için açılan

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

TEMEL ZEMİNLERİNİN ENJEKSİYON TEKNİĞİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ

TEMEL ZEMİNLERİNİN ENJEKSİYON TEKNİĞİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ TEMEL ZEMİNLERİNİN ENJEKSİYON TEKNİĞİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih TUNÇDEMİR (*) ÖZET Bu çalışma zeminlerin farklı enjeksiyon teknikleriyle iyileştirilmesine ve bu tekniklerin hem zemin hem de enjeksiyon parametreleri

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı TOPRAK İŞLERİ Dersin Amacı Ulaştırma projelerinin yapımında gerekli olan toprak işleri konularında temel kavramların öğretilmesi. 1 Dersin Hedefleri Toprak işlerin hakkında genel bilgiye sahip 1 : olmak

Detaylı

YAPI TEMELLERİ HAKKINDA

YAPI TEMELLERİ HAKKINDA YAPI TEMELLERİ HAKKINDA Kolon ve perdeler vasıtası ile gelen yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına TEMEL denir. Zeminin kazılıp, sıkıştırılmasından ve temel yatağı hazırlıkları yapıldıktan sonra,

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAÜ İnş. Müh. Böl. İnş. Müh. Burak YEŞİL PAÜ (yüksek lisans) İçerik Giriş Fore Kazıklar Fore Kazıkların

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

KÖPRÜLERİN EKONOMİK TASARIMINDA TEMEL ZEMİNİ GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ ve BİR VAKA ÖRNEĞİ

KÖPRÜLERİN EKONOMİK TASARIMINDA TEMEL ZEMİNİ GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ ve BİR VAKA ÖRNEĞİ 57 KÖPRÜLERİN EKONOMİK TASARIMINDA TEMEL ZEMİNİ GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ ve BİR VAKA ÖRNEĞİ Uğur Şafak ÇAVUŞ SDÜ Teknoloji Fak. İnşaat Müh. Böl. E-12 Blk. Batı Kampüsü Isparta/Türkiye Tel: 246 211

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Mühendİslİk Ölçmelerİ JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 1 Nolu Ünite 2 Nolu Ünite 1 Nolu Ariyet 2 Nolu Ariyet Menfez ve Kuşaklama Kanalları Planı Kuru Dere Dolgu Alanı Dolgu Alanı Kuru Dere Orman

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

JET GROUT. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

JET GROUT. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi JET GROUT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi JET GROUT Grout kelimesi, harç ile doldurmak anlamındadır. Jet grout

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

ZAYIF ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SON YILLARDA YAYGIN OLARAK UYGULANAN BAZI ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

ZAYIF ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SON YILLARDA YAYGIN OLARAK UYGULANAN BAZI ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ (Sondaj Dünyası, Sayı:3) www.sondajcilarbirligi.org.tr ZAYIF ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SON YILLARDA YAYGIN OLARAK UYGULANAN BAZI ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Adil ÖZDEMİR, adilozdemir2000@yahoo.com

Detaylı

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Geosentetik donatılı MSE (Mechanically Stabilized Earth) duvarlar dünyada hızla yaygınlaşıyor. İlk örnekleri FHWA (ABD Karayolları İdaresi) tarafından uygulanan,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı