ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Doç.Dr.Selim ALTUN Ege Üniversitesi İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMAÇ VE KAPSAM Zeminlerin iyileştirilmesindeki amaç yetersiz zeminler ile bunları ağır yükleme durumları, deprem veya toprak kayması gibi afetlerden etkilenen bina temel zeminleri için daha uygun ve yeterli koşulları sağlayacak özelliklere ulaştırmaktır. Zemin iyileştirme tekniklerine yapıların statik yükleri altında istenen performansı gösteremeyeceği anlaşılan zeminlerde de sık ihtiyaç duyulmaktadır. 1

2 ZAYIF ZEMİN KOŞULLARINA İLİŞKİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER Yetersiz zemin koşulları ile karşılaşıldığında birkaç çözüm söz konusu olabilir : Sorunlu parselden vazgeçilip yeni bir arazi seçilebilir, Daha iyi nitelikli zemin tabakalarına ulaşmak için derin temeller tasarlanabilir, Zayıf zemin kaldırılıp yerine daha iyi bir malzeme, kontrollü olarak yerleştirilebilir, Zayıf zemin üzerine inşa edilecek yapı, zeminden beklenen davranışa uyum sağlayabilecek biçimde tasarlanabilir, Yetersiz ve zayıf zeminin iyileştirilmesi yoluna gidilebilir. ZEMİN İYİLEŞTİRME İHTİYACI VE UYGUN METODUN SEÇİMİ Söz konusu problemler aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: Temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli olması, Yetersiz taşıma gücü, Yapım esnası veya sonrasında belirebilecek aşırı toplam oturmalar, Yapının eğilmesine, zarar görmesine veya yıkılmasına yol açabilecek farklı oturmalar, Temel kazısı ile ilgili problemler, Şev duraysızlığı, Kazı sonucu kabarmalar, Problemli zeminlerin varlığı (çökebilen, şişen, organik vb. zeminler). 2

3 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEKNİĞİNİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Zemin/kaya profili ve özellikleri (incelerin yüzdesi, kıvam, normal yüklenmiş/aşırı konsolide, vb.) Yeraltı suyu durumu Gözetilen iyileştirme seviyesi (büyüklüğü) Farklı metodlarla elde edilebilecek iyileştirmelerin görece büyüklüğü ve yararı İyileştirmeye ilişkin gerekli alan ve derinlik Yapıma ilişkin faktörler (iş planı, ulaşılabilirlik, malzemeler, geçit hakkı, ekipman iş gücü, yeraltında çalışabilme alanlarına ilişkin ş engeller) Çevresel faktörler Maliyet Yeni veya mevcut yapılarla etkileşim Bakım, dayanıklılık ve işletme gereksinimleri Diğerleri (sözleşme, politika, gelenek, vb.) ZEMİN İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Uygulama Yöntemine Göre Sadece inşaat aşamasında uygulanan geçici iyileştirme yöntemleri Zemine herhangi bir malzeme karıştırmadan uygulanan kalıcı iyileştirme yöntemleri Zemine çeşitli malzemeler karıştırarak uygulanan iyileştirme yöntemleri Uygulama Derinliğine Göre Derin iyileştirme yöntemleri Yüzeysel iyileştirme yöntemleri 3

4 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 1. Vibrasyonlu (titreşimli) yöntemler a. Vibroflotasyon b. Kum sıkıştırma kazıkları c. Vibrasyonlu sondalar ile sıkıştırma d. Patlatma Vibrasyonlu yöntemler çok kirli olmayan kohezyonsuz zeminler için uygundur (İnceler oranı < % 20-25). Zemindeki inceler daha fazla ise vibrasyon etkisini kaybettiğinden zemini yatay veya düşeyde iterek ve deplasman yaptırarak sıkıştıran şu yöntemler uygulanır: 2. Deplasman Teknikleri a) Kompaksiyon (Sıkıştırma) Kazıkları b) Ağırlık Düşürme (Dinamik Sıkıştırma) c) Kompaksiyon Enjeksiyonu Bu yöntemler (1) de karşılaşılan zeminlere de uygulanabilir. 3. Karıştırma Teknikleri a. Kireç kolonları b. Derin Karıştırma (Deep Mixing) c. Jet Enjeksiyonu (Jet Grouting) d. Ön(ceden) Karıştırma Üçüncü grup yöntemlerde bir bağlayıcı katkı malzemesiyle (çimento, kireç gibi) zemin karıştırılarak taşlaştırılır. Kolonlar (tekli, çiftli, dörtlü, vb.), iki yönde kesişen perdeler veya kütle olarak zemin katı hale getirilir. Izgara şeklinde (kare/dikdörtgen) iki yönde şerit şeklinde taşlaştırılan zeminlerde ayrıca boşluk suyu basınçlarını izole ettiği ve sıvılaşmayı önlediği bilinmektedir. 4

5 4. Diğer Yöntemler a. Zemini değiştirme ve yapısal dolgular b. Çakıl dren kuyuları (veya suni drenaj malzemeleri) c. Y.A.S.S. düşürme ş (kuyular, hendekler, vb.) d. Permeasyon (Sızdırma) Enjeksiyonu (İnceler oranı %20 den az daneli zemin) Zemin iyileştirme yöntemleri dışında önlemler de sıvılaşma için önerilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: I. Kazıklı Temel kullanımı II. Yapı etrafına diyafram duvar, palplanş perdelerle yalıtım III. Rijit yapı bodrum - temel tasarımı vd. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ DERİN SIKIŞTIRMA Vibroflotasyon: Vibroflotasyon zemin içerisine yerleştirilen bir vibratörden kaynaklanan yatay titreşimler sonucu granüler zeminlerin sıkıştırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla granüler zeminlerin başlangıçtaki boşluk oranları oa a ve esıkışabilirlikleri azalmaktadır. a a Diğer yandan içsel sürtünme açıları, taşıma gücü ve sıvılaşmaya karşı olan dirençleri de artmaktadır. 5

6 6

7 Sömeller için tipik vibroflotasyon karelajları (Brown, 1977) 7

8 Kum Sıkıştırma Kazıkları (SCP) Kum sıkıştırma kazıkları yumuşak zeminleri iyileştirme tekniği olarak Japonya da geliştirilmiştir. Bu teknik yumuşak zemin içerisinde titreşimli bir muhafaza borusu yardımıyla kum veya benzer bir malzeme kullanarak iyi sıkıştırılmış kum kazıklardan oluşmaktadır. Kum Sıkıştırma Kazıkları (SCP) tekniğine ilişkin ekipman kum dren yerleştirme ekipmanına benzemektedir. Ekipman istenilen derinliğe ulaştıktan sonra, daha önceden belirlenen boydaki gevşek kum ekipmanın mili arasından boşaltılır ve ekipman biraz yukarı çekilir. Daha sonra milin üstündeki bir vibratör yardımıyla mil gevşek kumu sıkıştırır ve çapını artırır. Bu işlemin tekrar ettirilmesiyle sıkıştırılmış kum kazıkları oluşturulur ve ayrıca etraftaki zeminde sıkıştırılmış olur. Sıkıştırılımış kum kazıkları oluşturma aşamaları (Tanimoto, 1973) 8

9 Ağırlık Düşürme (Dinamik Kompaksiyon) Dinamik kompaksiyon işlemi ağır bir yükün tekrarlı olarak değişik yüksekliklerden zemin üzerine düşürülmesinden oluşmaktadır. Yüklerin ağırlıkları genellikle 5 ile 27 ton ve düşüş yükseklikleri ise 12 ile 30 m arasında değişmektedir. Elde edilen iyileştirme derecesi uygulanan enerjiye yani tokmağın ağırlığına, düşüş yüksekliğine, karelaj aralıklarına ve her noktadaki düşüş sayısına bağlıdır. Hafif tokmakların alçak yüksekliklerden düşürülmesi ile 3.0 ile 4.5 m arasında bir iyileştirme derinliği elde edilir. Daha ağır tokmakların daha yükseklerden düşürülmesiyle ise elden edilen iyileştirme derinliği ise 6.0 ile 9.0 m arasında değişmektedir. Dinamik Kompaksiyon - Zemine yüksekten ağırlık düşürülmesi Granüler zeminler dolgu alanlar ve karstik ortamlar için uygundur. Ağırlık Düşme etkisiyle tkiil oluşan çukurlar 9

10 SUNİ DRENLER KULLANILARAK / KULLANILMAKSIZIN ÖNYÜKLEME İLE KONSOLİDASYON Ek Dolgu ile Ön Yükleme Ek dolgu ile ön yükleme konsolidasyon oturmalarının tamamlanması için gereken sürenin kabul edilemez derecede uzun veya çok kalın homojen kil tabakalarının mevcut olduğu durumlarda söz konusudur. Temel kural zeminin taşıma gücünü aşmayacak şekilde ek dolgunun uygulanmasıdır. Eğer belli durumlarda böyle bir yükün uygulanması gerekecekse, yükleme hızı oluşan aşırı boşluk suyu basınçlarının sönümlemesini sağlayacak şekilde olmalı ya da dolgunun hemen altında geotekstiller kullanılmalıdır. Ön yüklemenin amacı öngörülen yapısal yükler altında oluşacak nihai oturmaları daha kısa bir zaman aralığında gerçekleştirmektir. 10

11 Konsolidasyonu hızlandırmanın en etkili yolu ön yüklemeden dolayı oluşan aşırı boşluk suyu basınçlarının hem düşey hem de yatay yönde sönümlenmesini sağlamaktır. Belli aralıklarla kil içerisine yerleştirilen yüksek geçirimli düşey kolonlar yeraltı suyunun yatay olarak hızlı bir şekilde drene olmasını sağlamakta, bu esnada aynı zamanda düşey drenaj da devam etmektedir. Sonuç itibariyle sistemin doğal durumdan çok daha hızlı bir şekilde konsolide olduğu görülecektir. Düşey drenler genellikle 0.3 m çapında kum kolonlardan veya 100 mm genişliği olan suni düz drenlerin zemin içerisine sokulmasıyla oluşturulmaktadır. Fitil drenlerin kullanılması kum drenlerin killi zemine yerleştirilmesi esnasında zeminin sıkışmasına yol açıp geçirimliliği önemli ölçüde düşürmesinden dolayı tercih edilmelidir. Bu yöntem konsolidasyon katsayısı, c v, 3x10-7 m 2 /s den küçük olan killerde etkili görülmektedir. 11

12 ZEMİN GÜÇLENDİRME I Mini Kazıklar Bir mini kazık, küçük çaplı (genellikle 300 mm den az) burgu ile açılıp betonlanmış genellikle donatılı değiştirme kazığıdır. Bir minikazık, bir sondaj deliği açılması, donatının yerleştirilmesi ve deliğin betonlanması şeklinde inşaa edilir. Mini kazıklar çevre yapılara, zemine ve çevreye en az rahatsızlık veren metotlarla inşa edilir. Ulaşım güçlüğü olan ortamlarda ve tüm zemin tipleri ve koşullarında ş inşa ş edilebilir. Minikazıklar, zemin ankrajları ve enjeksiyon projelerinde kullanılan ekipmanla, yatayla her açıda inşa edilebilir. Mini kazıklar, genellikle mevcut yapıların alttan desteklenmesinde kullanılır. 12

13 Tip A Tip B Tip C Tip D Enjeksiyon tipine bağlı olarak mini kazık sınıflandırması Taş Kolonlar Taş kolonlar Vibrokompaksiyona benzer yöntemle inşa edilir, farklı olarak çakıl geri dolgu kullanılır, ve genellikle temiz kumlardan çok, az kohezif zeminlerde veya siltli kumlarda inşa edilirler. Kuru yöntemde, vibratörle silindir bir çukur açılır, ve aşağıdan yukarıya çakıl veya kırma taş ile doldurulur. Sıkıştırma vibrasyonla ve vibratörün defaten 0.5 m geri çekilmesi ve sokulması sırasındaki deplasmanla sağlanır. Taş kolonlar, zemin koşullarına, ekipmana ve inşa yöntemine bağlı olmak kaydıyla genellikle 1 m çapındadır. Bunlar genellikle kare veya üçgen sistemde uygulanırlar. Merkezden merkeze kolon aralığı tipik olarak m dir. 13

14 Temel uygulamaları açısından, derinlikle gerilme dağılımı düşünülerek bina çevresinin ötesine geçecek şekilde uygulama alanı genişletilmelidir. Uygulama alanının üzerine 0.3 m veya daha kalın bir kum veya çakıl drenaj örtüsü yerleştirilir. ş Bu örtü hem de yukarıdaki yapıdan gelen gerilmeleri dağıtmaya yarar. Taş kolonun dikey kesitte ve üstten görünüşü 14

15 Vibro Taş Kolon İşlemi; Temel oturmasını azaltır. Temel ebadında azalmaya ve taşıma kapasitesinin artmasına neden olur. Sıvılaşma potansiyelini hafifletir. Eğim stabilizasyonu sağlar. Dolgular üzerinde inşaya izin verir. Sığ temel inşasına izin verir. Deprem tarafından oluşturulan yanal yayılmayı önler. Vibro teknolojiler ile değiştirilebilen zemin tipleri 15

16 Derin Karıştırma (Deep Mixing) Derin karıştırma, zeminin çimentolu maddelerle yerinde karıştırılmasıdır. Bu amaçla, ucunda palet bulunan içi boş bir burgu (auger) kullanılır. Derin karıştırma yönteminin amacı zeminin basınç mukavemetinin (kayma mukavemeti) arttırılması, permeabilitesinin azaltılması veya zararlı maddelere karşı dayanıklılığının iyileştirilmesidir. Islak ve kuru yöntem olmak üzere iki yöntem söz konusudur. Derin Karıştırma Uygulama Alanları Kazı çukurlarının desteklenmesi Geçirimsizlik perdeleri Rıhtım yapıları Tünel zeminin desteklenmesi Temel takviyesi Sıvılaşmanın önlenmesi Su altındaki veya ıslak gevşek kumlar, yumuşak killer Uygulama derinliği ~30m İyileştirilmiş zeminde q u = 70 kpa 3.5MPa 16

17 Derin karıştırmanın üretim süreci gösterilmiştir. Bu üç safhaya ayrılabilir: Karıştırıcının gerekli derinliğe kadar girmesi Bağlayıcının dağılımı Moleküler difüzyon İyileştirilmemiş gevşek zemin İyileştirilmiş zemin Derin Karıştırma Yöntemi 17

18 ZEMİN GÜÇLENDİRME II ENJEKSİYON TEKNİKLERİ Zemin enjeksiyonu temel olarak akışkan malzemelerin basınç altında zemin içerisindeki boşluklara enjekte edilmesidir. Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilme-deformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik gibi hidrojeolojik özellikleri değiştirilerek elde edilir. 18

19 Permeasyon (Sızdırma Emdirme) Enjeksiyonu Xanthakos vd. de (1994), emdirme enjeksiyonunun en eski ve şu ana kadar en iyi çalışılmış ş ş enjeksiyon tekniği ğ olduğu söylenmektedir. Emdirme enjeksiyonunun amacı zeminin hacminde ve yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmeksizin zemin içerisindeki boşlukların enjeksiyon malzemesiyle doldurulmasıdır. Enjeksiyon malzemesi başlangıçta akışkan iken zemin boşlukları içerisinde zamanla setleşmekte ve dolayısıyla zemin özelliklerini değiştirmektedir. 19

20 Kompaksiyon Enjeksiyonu Kompaksiyon enjeksiyonu 25 mm den daha az çökme değeri olan, yeterli plastisiteyi sağlayacak kadar silt ve içsel sürtünmeyi sağlayacak kadar da kum içeren katı enjeksiyon malzemesinin zemin boşlukları içerisine girmeksizin enjeksiyon noktası etrafında giderek genişleyen bir kütle oluşturacak ve bu sayede etrafındaki gevşek zeminleri sıkıştıracak şekilde yüksek basınçlarda enjekte edilmesi olarak tanımlanabilir. Yöntem çoğunlukla zayıf veya yumuşak zeminlerin sıkıştırılmasında, temel ve döşemelerin alttan desteklenmesinde, yapı oturmalarının kontrol edilmesinde, farklı oturmalar gösteren yapı temellerinin rehabilitasyonunda ve tekrar eski seviyelerine yükseltilmesinde kullanılmıştır. Kompaksiyon enjeksiyonunun şematik gösterimi 20

21 Kompaksiyon enjeksiyonu karışımındaki kum için öngörülen dane çapı dağılım aralığı Kompaksiyon enjeksiyonunun avantajları Tam olarak belirli bir yerin iyileştirilmesi Kurulum hızı Geniş uygulama alanı Birçok zemin çeşidinde ş etkili olması Dar girişli ve boşluk payı çok az olan durumlarda uygulanabilmesi Zararsız olması Atık toprak olmaması Temel veya kolona bağlanmaya ihtiyaç olmaması Var olan temellere uyumlu olması ve zarar vermemesi Kaldırma, yer değiştirme ve kazık k çakmaya a ekonomik bir alternatif olması Diğer yöntemlerle ulaşılamayan derinliklere ulaşılabilmesi Yüzey ortamına en az etkiye sebep olması 21

22 Mission Vadisi hafif raylı köprüsü kompaksiyon enjeksiyonu uygulama profili Petronas İkiz Kuleleri genelleştirilmiş yer altı profili 22

23 Jet Enjeksiyonu (Jet Grout) Bu yöntemde, yüksek hızla enjekte edilen karışım zeminin doğal yapısını bozmakta ve zemin ile enjekte edilen malzemenin karışımıyla yeni bir malzeme (soil crete) oluşmaktadır. Böylece, zeminin taşıma gücü ve elastisite modülü artarken permeabilitesi azalmaktadır. Homojen ve sürekli yapıdaki bu yeni malzemenin karakteristik özellikleri önceden belirlenebilmektedir. Jet grout yöntemi, zemine malzeme karıştırılarak yapılan derin ve kalıcı bir zemin iyileştirme yöntemidir. Jet Grouting Yönteminin Uygulama Alanları Temel takviyesi, Kazı yüzeylerinin desteklenmesi, Zemin iyileştirmesi, Tünel inşaatlarında tünel aynasının ve tünel tavanının desteklenmesi, Kazı çukurlarına gelen yeraltı sularının azaltılması, Şev ve heyelan stabilizasyonu, Geçirimsizlik perdeleri, Atık sahalarında geçirimsizliğin sağlanması 23

24 JET GROUT EKİPMANLARI Delgi Makinesi Çimento Silosu Karıştırma Ünitesi Yüksek Basınç Pompası Su Pompası Kompresör 24

25 JET GROUT YAPIMI JET GROUT YÖNTEMİNİNİ UYGULANABİLDİĞİ ZEMİNLER 25

26 JET GROUT SİSTEMLERİ Jet 1 Tek Akışkanlı Sistem Jet 2 Çift Akışkanlı Sistem Jet 3 Üç Akışkanlı Sistem JET GROUT SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Zemin Cinsi Kolon Çapı JG Kolon Dayanımı Jet 1 Kum ve Çakıl Kil 60 cm 90 cm (up to 110 cm) 60 cm 90 cm kg/cm kg/cm 2 Jet 2 Kum ve Çakıl Kil Jet 3 Kum ve Çakıl Kil 90 cm 180 cm (up to 300 cm) 90 cm 150 cm 150 cm 240 cm 90 cm 180 cm kg/cm kg/cm kg/cm kg/cm 2 26

27 JET GROUT SİSTEMLERİ İMALAT PARAMETRELERİ JET SİSTEMİ (JET-1, JET-2, JET-3) ENJEKSİYON BASINCI (bar) NOZUL SAYISI VE ÇAPI (adet, mm) TİJ DÖNME HIZI (rpm) TİJ ÇEKME HIZI (cm/dak) SU / ÇİMENTO ORANI POMPA KAPASİTESİ (lt/dak) SİSTEM ENJEKSİYON TİPİ BASINÇ NOZUL ADEDİ VE ÇAPI ÇEKME HIZI DÖNME HIZI SU/ÇİMENTO ORANI POMPA KAPASİTESİ JET 1 ÇİMENTO X JET 2 ÇİMENTO X HAVA JET 3 ÇİMENTO X HAVA SU JET GROUT IN AVANTAJLARI Klasik enjeksiyon yöntemlerine göre daha hızlı ve ekonomiktir. Monitör ve püskürtme ağızlarının tasarımındaki dkiesneklik sayesinde id farklı geometride elemanlar imal edilebilir. Yatay, eğimli ve düşey duvarlar rahatlıkla yapılabilmektedir. Klasik enjeksiyona göre kontrolü daha kolaydır. Kimyasal açıdan zemine hiçbir zararı ve kirletici etkisi yoktur. Kullanılan ekipmanın boyutları sayesinde kapalı, dar ve sıkışık ortamlarda dahi çalışılabilmektedir. Bütün zemin cinslerinde kullanılabilmektedir. İmalata istenilen derinlikten başlanabilir ve istenilen derinlikte son verilebilir. Vibrasyonsuz bir yöntemdir. 27

28 JET GROUT IN DEZAVANTAJLARI Yöntem henüzgelişme aşamasındadır. dd Teknolojisinin yeni oluşu ve teorik bilgi eksikliği nedeniyle mühendislik tasarımında yararlanılacak kurallar henüz kesinleşmemiştir. Bu nedenle, benzer koşullarda yapılmış olan tecrübeler ile uygulama sırasında yapılan gözlemlere dayalı tasarımyapılmaktadır. Zemin içinde enjeksiyonun dağılımını ve oluşan geometriyi belirlemek zordur. Bu nedenle, dikkatli ve detaylı gözlem ve kontrol testleri yapmayı zorunlu kılmaktadır. UYGULAMA ALANLARI 28

29 UYGULAMA ALANLARI GEÇİRİMSİZLİK PERDELERİ UYGULAMA ALANLARI TEMEL TAKVİYESİ 29

30 TÜNEL MÜHENDİSLİĞİNDE TÜNEL MÜHENDİSLİĞİNDE 30

31 ŞEV STABİLİTESİNDE KAZI ÇUKURLARINDA 31

32 TEMEL ZEMİNİ İYİLEŞTİRMESİNDE Kolon uygulaması sonrası kum zeminin SPT dirençlerindeki artış 32

33 JET GROUT KOLONLAR SuperJet kolonlar 33

34 SIVILAŞMA YÖNÜNDEN ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Depremde yapılarda zemin açısından ortaya çıkan hasarların ana nedenlerinden biri zeminin sıvılaşması sonucu temellerin deplasmanlar göstermesidir. Bazen tam bir sıvılaşma bazen de yine yüksek oturma ve hasarlara neden olan yarı sıvılaşma oturmaları gerçekleşir. Ayrıca yayılma sonucu yatay deplasmanların ortaya çıktığı durumlar da söz konusudur. Sıvılaşma potansiyeline sahip zeminlerde temel zemininin iyileştirilmesi veya iyileştirme dışında uygun bir yöntem ile önlem alınması gerekir. Gevşek ve orta gevşek, ş kohezyonsuz zeminlerin su seviyesi altında bulunduğu profillerde deprem büyüklüğüne bağlı olarak bu potansiyel kontrol edilir. Gevşek kumlu zeminlerin sıvılaşma/yenilme potansiyeli olduğu gözönüne alınarak titreşimli sıkıştırma yöntemleri ile kuru birim hacım ağırlığı artırma en güvenilir yoldur. SIVILAŞMAYA KARŞI TEMEL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 1 METODOLOJİ AŞIRI BOŞLUK SUYU BASINCI OLUŞUMUNA MANİ OLUNMASI PREFABRİK DREN VİRBRO FLOTASYON VİBRO KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON KAZIKLARI (COMPACTION PILES) TAŞ KOLON (5) DİNAMİK KOMPAKSİYON (4) DEEP MIXING JET GROUT ZEMİNİN YERİNDE SIKIŞTIRILMASI - İZAFİ SIKILIĞININ ARTTIRILMASI - (2) (3) ZEMİN İÇİNDE RİJİT KOLON OLUŞTURULMASI SURETİYLE KAYMA GERİLMELERİNİN ALINMASI ZEMİNİN YANAL HAREKETİNE MANİ OLMAK ÜZERE ZEMİN İÇİNDE ZEMİNİ HAPSEDECEK ELEMANLARIN TEŞKİLİ (1) - İÇİNDE ZEMİNİ ÜSTYAPININ DAHA RİJİT VE FARKLI OTURMA VE YATAY DEPLASMANLARDAN DAHA AZ ETKİLENECEK TARZDA TEŞKİLİ VEYA TAKVİYE EDİLMESİ (1) İHMAL EDİLEBİLİR (2) YANLIZ KUMLARDA FC < 5% (3) İNCE DANELİ ZEMİNLERDE 5% < FC < 35% (4) ENERJİNİN DAHA DERİNE İLETİLMESİ İÇİN TAŞ KESON / STONE PİLLAR UYGULAMASI (5) UCU KAPALI TAPA İLE BORU ÇAKILARAK VEYA VİBROREPLACEMENT METODU İLE 34

35 Kocaeli (1999) depreminden bazı örnekler Temel izolasyonu etkisi Sıvılaşan tabaka Kobe (1995) Tayvan (1999) Tayvan (1999) Tayvan (1999) 35

36 Derin Temeller ~ Üstyapı yüklerini derindeki sağlam zemine iletmek ~ Genellikle zayıf zeminler veya ağır yük durumları Zayıf zemin K A Z I K Ana Kaya Kazıklı Temeller Malzemesine göre kazık çeşitleri -Ahşap kazıklar, -Çelik kazıklar, -BA kazıklar, kl Yapılışına göre kazık çeşitleri -Yerinde dökme kazıklar, -Prefabrike çakma kazıklar, -Yerinde dökme çakma kazıklar, Fonksiyonlarına göre kazıklar -Sürtünme kazıkları, -Uç kazıklar, -Sürtünme & uç kazıkları 36

37 Ahşap Kazıklar Çelik Kazıklar 37

38 Çelik Boru Kazıklar Betonarme Kazıklar 38

39 Kompozit Kazıklar Kazıklar Çakma Sistemleri 39

40 Deniz içi çelik kazık çakımı Kazık çakma sistemleri - Vibrasyonlu 40

41 Fore Kazık Delgi Aşaması FORE KAZIK YAPIMI KAZIK YAPIMI SIRASINDA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1 APLİKASYON: -Kazıkların projedeki koordinatlara göre aplikasyonu yapıldıktan sonra kazık makinasının tam olarak kazık orta noktasına merkezlenmesi sağlanmalıdır. Zemin yüzeyinde bulunabilecek büyük taş ve kaya parçaları makina delgi ekipmanını sağa sola oynatarak kazığı ekseninden kaçırabilmektedir. -Kazık makinasının delgi ekipmanının dikliği mutlaka kontrol edilmeli. -Diklik ilk baştaki merkezleme safhasında sağlanmalı, kazığın yapımına başlandıktan sonra özellikle ilerlemenin ilk 5 metresinde diklik tekrar tekrar kontrol edilmelidir. -Kazık delgi ekipmanının dikliğini kontrol etmek için en pratik ekipman su terazisidir. Kazık delgi makinasının delme kulesinin dikliği su terazisi ile birbirine dik iki yönde kontrol edilmelidir. 41

42 FORE KAZIK YAPIMI 2- DELGİ : Delgi sırasında mutlaka en az bir boy (5-6m) geçici muhafaza borusu kullanılmalıdır. Bu özellikle emniyet ve betonlama sırasında kazık içine kenardaki taş-toprak parçalarının düşmesini engellemek bakımından gereklidir. Muhafaza borusunun en az 1m lik kısmının zeminden yukarıda olması önerilir. Kuru zeminlerde delgi; burgu (auger) kullanılarak, Yeraltı suyu altında yapılan kazılarda delgi ise kova (drill bucket) kullanılarak yapılmalıdır. DELGİ EKİPMANLARI 42

43 Delgi Ekipmanları 43

44 TAM BOY MUHAFAZA BORUSU İLE DELGİ Zayıf ve yeraltı suyunun yüksek olduğu zemin koşullarında muhafaza borusunun çakılması 44

45 Çakılan muhafaza borusunun içinin forajının yapılması BENTONİT İLE DELGİ 45

46 Fore Kazık Delgi Aşaması Burgu ile Forajla Zeminin Yüzeye Çıkarılması 46

47 Forajı yapılmış kazık çukuru DELGİ (Devam) - Delgi sırasında muhafaza borusu kullanılıyorsa muhafaza borusunun her zaman burgu veya kovanın önünde olması sağlanmalıdır. - Delgi sırasında bentonit kullanılıyorsa kuyu içinin her zaman bentonitle dolu olması sağlanmalıdır. - Delgi bittikten sonra kuyu boyu mutlaka kontrol edilmelidir. - Betonarme demiri indirilmeden mutlaka kuyu dibi kova ile iyice i temizlenmelidir. lidi 47

48 BETON DÖKÜMÜ Betonlamaya kuyu dibi temizlenip, donatı yerleştirildikten sonra hemen başlanmalı, kuyu hazır vaziyette beton için beklememelidir. Kuyunun tamamlanmasını ve donatının yerleştirilmesini takiben kazık beton için beklemişse, donatı tekrar çıkarılarak kova ile kuyu dibi temizliği yapılmalı, donatı tekrar yerleştirilmeli ve beton dökümüne hemen başlanmalıdır. Bentonit ile delgi yapılıyorsa, beton dökümünden önce mutlaka şartnamede verilen bentonit ile ilgili deneyler yapılmalı ve şartnamedeki değerler sağlanmalıdır. Betonlama tam boy tremie borusu kullanılarak yapılmalı, tremie borularının kuyu dibine oturduğu mutlaka teyid edilmelidir. Betonun ilk akışı sonrasında tremie boruları kazık tabanı ile tremie borularının ucu arasında max. 20 cm olacak şekilde kaldırılmalıdır Betonlama öncesi tremi boruları içine lastik tıkaç konulmalıdır. Betonlama sırasında her zaman tremie borusunun ucu beton içinde en az 3.0m gömülü olmalıdır. Betonlamaya kazık ucundan taze beton gelinceye kadar devam edilmelidir. BETON DÖKÜMÜ (Devam) 48

49 Dairesel kesitli kazık için hazırlanmış kazık donatıları Açılan kazık çukuruna donatının yerleştirilmesi 49

50 Tremi Borusu 50

51 Tremi borusuyla beton dökümü Beton döküm işlemi tamamlanmış fore kazık 51

52 Kazıklı Temellerin Kullanım Yerleri Kaya (a) (b) (c) Şişen zemin Sağlam zemin Erozyon Bölgesi (d) (e) (f) Kazık taşıma gücü bileşenleri Q u Q s Q p Qu Qs Qp Q u : Kazığın niahitaşıma gücü (Taşıyabileceği toplam en büyük yük) Q s : Kazık şaftı ve zemin arasında sürtünmeyle taşınan toplam yük Q p : Kazık ucu tarafından taşınan toplam yük 52

53 Kazık taşıma gücünün belirlenmesi için geçerli belli başlı yaklaşımlar şunlardır: 1. Mühendislik analizi-statik taşıma gücü formülleri: Temel zemin etüd verileri ve laboratuar deneyleri sonuçları ile uygun parametreler tayin edilir ve kazık davranış mekanizmasına göre geliştirilmiş genel kabul görmüş taşıma gücü denklemleri kullanılır. Bu yaklaşım yüzeysel temeller için uygulanan yaklaşıma benzerdir. 2. Kazık çakma direncini esas alan dinamik kazık formülleri uygulanarak taşıma gücü elde edilir. 3. Arazi yükleme deneyleri: Tüm kazık temel sisteminin inşa edilmesinden önce, farklı zemin özellikleri gösteren noktalarda deney kazıkları öngörülen boyutta ve yöntemle inşa edilerek yükleme deneyine tabi tutulur. 4. Uygulama standartları ve tecrübe doğru tasarımın önemli bileşenlerindendir. 53

54 Kazıklarda Taşıma Gücü Tayini 1) Statik kazık formülleri Kum ve çakıl zeminler için; Q Q Q Q u u σ' b o N q s A b σ' ort K s tan A s Kil ve silt zeminler için; Q Q u u Q 9c b u Q A b s αc u A s Kazık malzemesi ve zemin sıkılığına bağlı önerilen K s ve için değerleri; K s δ β s =K s.tanδ δ Φ'=25 o Φ'=40 o Beton kazık Çelik kazık Gevşek kum 1 3/4Φ' Sıkı kum 2 3/4Φ' Gevşek kum o 0.18 Sıkı kum 1 20 o

55 2) Dinamik kazık formülleri Bir kazığın güvenle taşıyabileceği yük, kazık çakımı için gerekli olan enerjinin, kazığın zemine girmesi ile yapılan işe eşit olması kriterine göre türetilmiş formüllerdir. Örnek olarak Engineering News formülü WT H Qs 6( s c) Q s : Maksimum servis yükü (Maksimum 6) W T : Tokmak ağırlığı (ton) H : Düşüş ü yüksekliği kliği( (cm) s : Refü (cm) c : Katsayı (2.5-Serbest düşen tokmaklarda) (0.25-Buharlı tokmaklarda) Not: Diğer formüller Geoteknik mühendisliği kaynaklarında mevcuttur. 3) Kazık yükleme deneyi: Şantiyede inşaa edilmiş mevcut kazık grubu içinde seçilen bir veya birkaç üzerinde bu deney yapılır. Genelde servis yüküne kadar yapılan yükleme değerine göre kazığın yerdeğiştirmesi ve göçme yükü değeri belirlenmeye çalışılır. 4) Penetrasyon deneyleri yardımı ile; Hollanda sondası, Standart penetrasyon deneyi. Not: Bu deneylerden elde edilen veriler, ilgili bağıntılarda kullanılarak, kazık taşıma gücü hesaplanır. 55

56 Gelişmiş Derin Temel Modeli Deprem hareketi nedeniyle kazıklarda zorlama mekanizmaları 56

57 Sıvılaşan zeminlerde yalnız sığ temeller değil kazıklı temeller de hasar görebilir. Tayvan (1999) Tayvan (1999) Ama çoğu durumda kazıklı temeller sıvılaşan zeminlerde üst yapının Hasar görmesini engelleyen sistemlerdir 57

58 Sonuçlar Geoteknik tasarım ve problemlere çözüm arayışı sürecinde başarılı olmak, doğru zemin araştırmalarına ş ve sağlıklı ğ verilere bağlıdır. ğ Yani Geoteknik tasarım kalitesi doğrudan saha ve laboratuvar çalışmaları ile raporun kalitesine bağlıdır. Birçok konu gibi zemin incelemeleri de çok disiplinli bir mühendislik konusudur. Bu nedenle inceleme raporları gerekli şekilde yetişmiş i inşaat, jeoloji ji ve jeofizik kökenli mühendisler ve jeomorfologların konunun niteliği ölçüsünde katılımları ile hazırlanmalıdır. 58

59 Sonuçlar Ancak, özellikle bina temellerinde tasarımı yapması gereken inşaat mühendislerinin arka planlara itilerek raporların onların hiçkatılmadığı gruplarca hazırlanması teknik açıdan kabul edilemez sonuçlar doğurmaktadır. Bu durumda, genellikle olan şudur: fazlaca emniyetli tarafta öneriler (gerekli olmadığı halde kazık, k zemin islahı gibi) Öte yandan temeller hem yapıdan hem de zeminden etkilenen yapısal elemanlardır. Buna göre, temel tasarımı bir yapı-zemin etkileşimi problemidir. Sonuçlar Özellikle zayıf zemin koşullarında zemin ıslahımı yoksa derin temel mi gerekliliği konusu mutlaka geoteknik uzmanı bir inşaat mühendisinin karar vermesi gereken durumdur. Aksi taktirde gereksiz yere zemin ıslahları veya derin temel uygulamalarıyla karşı karşıya kalıp, ekonomik anlamda milli servet kaybının yaşanması ş kaçınılmaz. 59

60 Sonuçlar Temel tasarımı ve zemin iyileştirme uygulamalarının Geoteknik alanında uzman olan mühendislerce ve doğru parametrelerle yapılması gereklidir. Böylelikle ya gereksiz uygulamalardan dolayı ekonomik o kayıpların pa önüne geçilebilecek eb ece ya da yanlış tasarımlardan dolayı olası hasarlar engellenebilecektir. Sonuçlar Çözüm Kısa vadede: Mevcut mühendislerin yeniden eğitimi (Üniversiteler, İMO, vs.) Uzun vadede: Daha kaliteli ve daha iyi ve daha a çok geoteknik e mühendisi yetiştirmekş e 60

61 Teşekkürler 61

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Rahşan GÖREN ÇATALAN İÇME SUYU İLETİM HATTINDA KAZIK TEMEL UYGULAMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal

Detaylı

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 2014 Yüksel Proje Yayınları No: 14-01 www.yukselproje.com.tr

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

JET-GROUTING UYGULAMA TEKNİĞİ

JET-GROUTING UYGULAMA TEKNİĞİ JET-GROUTING UYGULAMA TEKNİĞİ (* ) Muammer ÇINAR ( * * ) Ahmet Barış AKKAYA f * ) Maden Mühendisi Tinsa-Ozraş-Hazınedaroğlıt- Sımelko Oılaklığı ( * * ) Maden Y Mühendisi ITU Yer altı yapılarının yapımında

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1) Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26538 Mükerrer Madde 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI NİSAN 2010 ii ÖNSÖZ Ülkemizde katı atık yönetim hizmetlerinde

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI Nilgün BALKAYA * ve Müge BALKAYA ** * İstanbul Ünv, Çevre Müh. Böl., İstanbul ** İTÜ., İnş. Fak., İstanbul ÖZET Bu makalede, arıtma tesislerinin inşaatı ve inşaatında

Detaylı

MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ

MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER E-mail: zerguler@yahoo.com Tel: +90 274 2652031-4160 BÖLÜM 3 SAHA İNCELEMELERİ 1 AMAÇLAR İnşaat ve maden mühendisliği uygulamaları yerkabuğunun en

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ İş Müfettişi Yardımcılığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4 İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

AKBOR BORU MONTAJ EL KİTABI

AKBOR BORU MONTAJ EL KİTABI AKBOR BORU MONTAJ EL KİTABI Önsöz Bu el kitabı, AKBOR borusunun en iyi şekilde taşınması ve gömülerek döşenmesi için gerekli prosedürlerin uygulayıcı tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ZEMİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ZEMİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ZEMİN ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE Sayı : 3.2. f Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM ADANA QL / /11. / 2012.......... MÜESSESESiNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Deprem

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı