BÖLÜM-5 MENFEZ-DİFÜZÖR VE DAMPERLER. Hazırlayan Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM-5 MENFEZ-DİFÜZÖR VE DAMPERLER. Hazırlayan Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2015"

Transkript

1 BÖLÜM-5 MENFEZ-DİFÜZÖR VE DAMPERLER Hazırlayan Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2015

2 5.1 GİRİŞ Havalandırma tesisatı tasarlanırken, doğru debi ve basınçta seçilmiş bir havalandırma santralinden, havalandırma kanal sistemiyle dağıtılan şartlandırılmış hava, dağıtım kontrol sistem elemanları kullanılarak; mahallerden istenilen debi, hız, atış yönlendirmesi ve atış mesafesine ulaştırılır. Ayrıca havalandırma tesisatının imalat, montaj ve iş tesliminde hava dağıtım kontrol elemanları kullanılarak hava sızdırmazlık testleri, hava debisinin ayarlanması ve hava kanalı sisteminin debi ile basınç dengeleme işleri yapılır.

3 5.2 MENFEZLER Menfezlerden genel olarak beklenenler şunlardır: Gerekli hava debisini vermesi Havanın mahal içinde yayılmasını sağlamak Rahatsız edici hava akımları oluşturmaması Havayı doğrudan toplayıcı menfezlere göndermemesi Gürültü oluşturmaması Mimari tasarımın uygun olması

4 Menfez çeşitleri

5 Menfez çeşitleri

6 5.3 DİFÜZÖRLER (ANEMOSTAT)

7

8 5.4 HAVA BESLEME TERİMLERİ Atış Uzaklığı (Difüzyon yarıçapı): Hava jetinin ortalama hızının belirli bir V uç hızına kadar düştüğü nokta ile menfez arasındaki yatay uzunluktur (Şekil-5.3). Düşme: Belirli bir atış uzaklığında, jet merkezi ile menfez yatay ekseni arasındaki düşey uzaklıktır (Sıcak hava jetinde: Yükselme). Şekil-5.3 Menfezin hava atış uzaklığı ve düşmesi Çıkış Hızı: Jetin menfezden çıkışındaki hava hızıdır.

9 Uç Hızı: Jetin ucundaki hava hızı (V uç =0,15.1,0 m/s) Zarf: Jetin belirli bir hıza karşılık gelen dış yüzü (Şekil- 5.4). Şekil-5.4 Hava dağılımındaki dış zarf Yayılma: Belirli bir uç hızında jet genişliğidir (Şekil-5.5).

10 Şekil-5.5 Hava jetindeki yayılma Serbest Jet: Herhangi bir engelle karşılaşmayan jet (Şekil-5.6). Birincil Hava: İç hacme girişte, jeti oluşturulan şartlandırılmış hava (Şekil-5.6). İkincil Hava: Jet ile sürüklenen (endüklenen) ortam havası (Şekil-5.6). Şekil-5.6 Serbest jet, birincil hava ve ikincil hava

11 Tavan Etkili Jet: Tavana çok yakın ilerleyen ve tavandan etkilenen jet (Şekil-5.7) Şekil-5.7 Tavan etkili jet Ortam Havası: Yaşanılan bölge içindeki hava (Şekil-5.8). Ortam Havası Hızı: İnsanlı bölge içindeki ortalama hava hızıdır (Vr).

12 Yaşanılan Bölge: Döşemeden 1,70 m (veya 1,80 m) yüksekliğe kadar çıkan, duvarlara 15 cm ye kadar yaklaşan, ortam içinde insanların bulunduğu kısımdır (Şekil-5.8). Şekil-5.8 Ortam havası, yaşanılan bölge

13 5.5 GELENEKSEL ODA HAVA DİFÜZYON MODELLERİ İyi tasarlanmış bir oda hava difüzyon şeması şartlandırılmış bir odaya verildiğinde, oda sakinleri için hiçbir rahatsızlık sağlamaz. Geleneksel bir difüzyon düzenlemesiyle, yaşanılan bölge üzerine birincil hava verildiğinde oda havası veya ikincil hava ile karışır. Bu işlem sonunda başlangıçta besleme ve oda havası arasındaki sıcaklık ve hız farkları, besleme havası jetini yaşanılan bölgeye ulaştırır, sıcaklık ve hız oda şartlarına ulaşır. Hava terminal cihazının yerleşimi, tipi ve boyutu; besleme jeti ve oluşan oda havasının davranışlarını doğrudan etkileyecektir. Tam iklimlendirme şemalarında besleme havasının ısıtma veya soğutma çevrimi için kullanımı da jet yörüngesini ve oda hava hareket modelini değiştirecektir.

14 TABLO-5.1 Menfez yerine bağlı olarak oluşacak hava hareketi

15 Rahatsız Edici Hava Akımı (Draft): Ortam havası içinde oluşan, insanları rahatsız edecek kadar yüksek hızda hava akımı. Bu hız, hava sıcaklığına bağlı olarak 0,20 ile 0,30 m/s arasında değişir. Durgun Bölge: Ortam içinde hava hızının sıfır veya sıfıra yakın olduğu bölge Sıcaklık Farkı (dt): Birincil havanın, ortama girişteki sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark Kenar Oranı: Dikdörtgen menfezlerde uzun kenar ile kısa kenarın uzunluklarının oranı. Menfez Brüt Alanı: Menfezin dış kenarlarının çevrelediği tüm yüzeyin alanı Menfez Net Alanı: Menfezin hava geçiş yüzeyinin (veya kesitinin) alanı

16 Koanda Etkisi: Tavan, duvar veya döşeme gibi düz bir yüzeye çok yakın yerleştirilmiş bir menfezden, bu yüzeye paralel doğrultuda verilen hava jeti, menfez çıkışından sonra yüzeye yapışır ve tekrar ayrılıncaya kadar bir süre yol alır. Şekil-5.9 Koanda etkisi

17 5.8 TAVAN TİPİ HAVA TERMİNAL CİHAZLARININ SEÇİMİ Menfez ve difüzörlerin tipi ve yeri çoğunlukla mimari ve diğer gereksinimler dikkate alınarak yapılır. Şayet böyle yapılırsa performans verileri, seçim sonuçlarının uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Eğer bağımsızca bir seçim yapılacaksa aşağıdaki seçim verileri en uygun hava terminal cihazının belirlenmesi için kullanılabilir. Genelde bir terminal cihazının boyutlandırması atış mesafesine göre yapılır fakat her aşamada akustik seviyesini veya basınç kaybı değerlerinin uygunluğunu dikkate almak gereklidir. Gerekli olan menfez veya difüzör tipine karar verildikten sonra, seçim için toplam hava debisi ve oda boyutu gibi seçim için gerekli bilgiler ile birlikte, hava terminal cihazı ölçekli çizimleri de yararlı olacaktır.

18 5.8.1 Lineer Yarıklı (Slot) Difüzörler Bu difüzörler tavandan düz bir tavan yüzeyi boyunca bir ya da iki yönde yatay difüzyon sağlamak için ayarlanabilir. Jetin oda havasını sürüklediği gibi, düşey düzlemde genişler ve yaşam bölgesine ani olarak girmesi önlenmelidir. Aşağıdaki tabloyu kullanarak, tavan yüksekliğine göre maksimum atış miktarı belirlenir: TABLO-5.2 Lineer yarıklı (slot) difüzör için tavan yüksekliğine bağlı maksimum atış mesafesi

19 Çok sayıda lineer yarıklı difüzör düzenlemesinde tavan yüzeyi, maksimum atış mesafesine göre uygun şekilde bölünür. Difüzör kısmının gerçek uygulanabilir boyutu belirlenir. Birim difüzör debisini bulmak için toplam hava debisini gerçek difüzör boyuna bölerek hesaplayınız. Maksimum atış mesafesi ve difüzör birim hava debisi bilgileri yardımıyla seçim diyagramı üzerinde iki adet çizgi çizilir; biri minimum üfleme yarıçapının ve diğeri maksimum üfleme yarıçapının üzerinden geçer. Bu mümkün olan bir seçim bandını ortaya çıkarır. En uygun seçim için genellikle ekonomi (en az sayıda difüzör) ile konfor (belirli bir uygulama için ideal oda havasını sağlayacak şekilde maksimum difüzör kullanımı) arasında bir denge kurulmalıdır. Optimum seçimde, tek yuva difüzörün altına düşerse, gerektiğinde aktif uzunluk daha sonra azaltılabilir. Optimum seçim sekiz yuvadan daha büyük olduğu takdirde, böyle bir slot difüzör düzenlemesi pratik değildir ve daha fazla bilgi için üretici firma aranmalıdır.

20 Şekil-5.10 Yarıklı (slot) difüzörden yatay eksende minimum ve maksimum atış mesafeleri

21 5.8.2 Dairesel, Kare ve Dikdörtgen Difüzörler Dairesel difüzörler bir dairesel hava dağılımı sağlarken kare ve dikdörtgen cihazlar tavan etkisine bağlı olarak 4, 3, 2 veya 1 yönlü hava akışı seçilebilir. 4 yönlü veya dairesel yönlü seçimden hangisi yapılırsa yapılsın hava akışında en yüksek verim elde edilir. Aşağıdaki tabloyu kullanarak tavan yüksekliğine bağlı olarak maksimum atış mesafesi veya üfleme yarıçapı belirlenir. Bu, hava jetinin yatay planda genişleyerek doğrudan yaşam bölgesine girmesini engeller. TABLO-5.3 Dairesel, kare ve dikdörtgen difüzörler için tavan yüksekliğine bağlı maksimum atış mesafesi

22 Ölçekli bir tavan planı kullanarak maksimum atış mesafesi sağlamak için alan iki kere uygun karelere bölünür. Her bir alanın merkezindeki bir daire veya kare difüzör, şimdi toplam hava akımından kendi oranını kullanmak için seçilebilir. Tablo ve grafikleri kullanarak tatminkâr atış parametresini veren difüzör boyutları belirlenir. En ekonomik seçim gerekli atış mesafesine çok yakın minimum üfleme yarıçapını sağlayacaktır. Ancak en optimum seçim, muhtemelen en ekonomik seçim ile oda hava hareketini en konforlu sağlayan seçimi buluşturacaktır. Şayet maksimum üfleme yarıçapını gereken atış boyundan daha küçük difüzör karşılıyorsa, odada yetersiz hava akışı ve yüksek seviyede durgunluk ortaya çıkacaktır. Alternatif bir terminal cihazı düşünülmelidir. Benzer şekilde minimum üfleme yarıçapı gereken atış boyundan daha büyük difüzörden sağlanıyorsa muhtemelen özel hava terminal cihazı uygun değildir. Mümkünse difüzör seçimleri tablolarda verilen sınırlar içinde olmalıdır; çok düşük boğaz hızlarına inilen seçimlerin yapılması zayıf hava difüzyonuna neden olacaktır, örnek olarak ısıtma çevriminde yüksek seviyede durgunluk ve soğutma çevriminde hava akımı ayrışmaları oluşacaktır.

23 Şekil-5.11 Dairesel, kare ve dikdörtgen difüzörlerin minimum ve maksimum atış mesafeleri

24 5.9 DUVAR TİPİ HAVA TERMİNAL CİHAZ SEÇİMİ Lineer Menfezler Yüksek seviyede bir yan duvara veya bölmeye monte edilen sürekli menfezler, lineer yarıklı (slot) difüzörlere benzer bir şekilde işlem görür. Menfez tavan etkisinden yararlanmak için monte edilirse; hava düşmesi riski minimize olduğu gibi bu, her zaman soğutma diferansiyeli için faydalıdır. Baş seviyesinde hava akımlarını önlemek için, tavan yüksekliğine göre en fazla atış mesafesi aşağıdaki tabloda gösterilen rakamlarla sınırlı olmalıdır: TABLO-5.4 Lineer menfez için tavan yüksekliğine bağlı maksimum atış mesafesi

25 Gerekli atış mesafesi yukarıda gösterilen maksimum atışı aşarsa, odanın her iki yanında havanın üflenmesi ya da bir alternatif terminal cihazı kullanmayı düşünün. Toplam akış debisini, maksimum kullanılabilir aktif uzunluğa bölerek menfez kapasitesini hesaplayın. Belirli bir uygulama için en uygun terminal hız belirleme; yıl boyunca çalışan lineer menfezlerde 0,3-0,4 m/s terminal hızı tatmin edicidir. Seçim çizelgelerini kullanarak, gerekli kapasite ve atış mesafesine bağlı en uygun ızgara yüksekliğini belirlenir. Tavan etkisini artırmak, havayı tavan yüzeyine doğru havayı yönlendirmek için yönlendirme kanatlarını kullanımını göz önünde bulundurun.

26 Şekil-5.12 Tek ve çift yönlü yatay düzlemdeki lineer menfezler için atış mesafeleri

27 5.9.2 Bireysel (Özel) Menfezler Duvar tip besleme menfezleri yatay düzlemde havayı tavan etkisiyle veya olmadan yayma avantajına sahiptir. Mümkün olduğunca besleme havasını yaymak için faydalı alanın kullanılması atış mesafesini düşürür ve daha küçük menfez ve daha küçük kanala dolayısıyla daha verimli bir difüzyona neden olur. Maksimum kullanılabilir atış mesafesi tavan yüksekliğine bağlı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO-5.5 Bireysel (özel) menfezler için tavan yüksekliğine bağlı maksimum atış mesafeleri

28 Gerekli atış mesafesi yukarıdaki tablodaki değeri aşarsa alternatif bir düzenleme seçmelisiniz. Uygun menfez yerleşimi seçin ve bireysel menfez debisini hesaplayınız. Atış mesafesine bağlı olarak en uygun terminal hızını belirleyin; genellikle ısıtma/soğutma uygulamalarında duvar menfezleri için bir jet terminal hızı 0,25 ila 0,4 m/s olarak alınabilir. Seçim tablolarını ve grafiklerini kullanarak en uygun menfez boyutunu belirleyin. Genişlik ile yükseklik oranı 2:1 ile 5:1 arasındaki menfezler kare menfezlere göre daha az üfleme problemleri oluşturur, çünkü besleme hava jetinde düşme problemi daha az ortaya çıkar.

29 Şekil-5.13 Bireysel (özel) menfezler için atış mesafeleri

30 5.9.3 Serbest Jet Uygulamaları Önceki başlıklarda açıklanan hususlar, hava jetinin tavana yakın olarak tahliye edildiği, tavan etkisinin dikkate alındığı durumlardır. Terminal cihazı herhangi bir yüzeyden uzağa monte edildiğinde hız düşümü daha ani gerçekleşir ve atış mesafesi azalır. Seçim tabloları ve grafiklere uygulanacak düzeltme faktörünün belirlenmesi için aşağıdaki tabloyu kullanın (Tablo-5.6). TABLO-5.6 Farklı terminal cihazları serbest jet uygulama mesafeleri

31 5.9.4 Dikey Projeksiyon Yüksek tavan (4 m den daha büyük) uygulamaları için yüksek seviyede kullanılan menfez ve difüzörler hassas dikey projeksiyon şemalarının kullanımı mantıklı olabilir. Benzer şemalar performans verileri ve çok başarılı ısıtma ve havalandırma şemaları için oldukça dikkatli seçim teknikleri gerektirir. Tam bir iklimlendirme şeması ile dikey atış profili oldukça değişecektir çünkü kaldırma kuvvetleri jet hava akımı üzerin oldukça güçlü bir etki oluşturur. Bu tür fabrikalar, depolar, spor salonları ve genel amaçlı salonları gibi projeler iyi bir ısıtma çevrimi için tasarlanmıştır. Yolcular genellikle yetişkindir ve daha özel konfor koşullarını gerektirir çünkü konser salonları ve resepsiyon alanları, soğutma çevrimi için tasarlanmış olmalıdır.

32 Şekil-5.14 Yatay ve düşeyde serbest jet atış mesafeleri Şekil-5.15 Isıtma ve soğutma uygulamalarında dikey projeksiyonda menfez hava akışları

33 Menfez seçimi ve yerleşimi için aşağıdaki yol izlenebilir: Her hacme üflenecek hava miktarı belirlenir. Her hacme konulacak menfez sayısı ve tipi belirlenir. Bunun için gerekli hava miktarı, atış için kullanılacak mesafe, düşme mesafesi, yapının karakteristikleri ve mimari yaklaşım gibi faktörler göz önünde tutulur. Menfezler oda içinde havayı mümkün olduğunca homojen ve düzgün olarak dağıtabilecek bir biçimde yerleştirilir. Üretici kataloglarından hava miktarı, çıkış hızı, dağıtım biçimi ve ses düzeyi gibi performans bilgilerini kontrol ederek uygun boyutta menfez seçilir.

34 Örnek: Bir ortamdaki hava debisi 5000 m 3 /h ve 10 adet dağıtıcı menfez kullanılacaktır. Tavan yüksekliği 3 m ve kanat açıları 45 olarak ayarlanması halinde uygun menfez boyutlarını seçiniz. Çözüm: Her bir menfezde 5000/10=500 m 3 /h hava debisi düşer. Tablo-5.7 den buna en yakın değer 500 m 3 /h debili, 1000 cm 2 lik bir menfez seçilebilir. Atış mesafesi: 3 m Düşme mesafesi: 1 m Hava hızı: 2,3 m/s Basınç kaybı: 0,2 mmss Örnek: Bir işyeri havalandırma sisteminde 25 adet çift sıra üfleyici menfez kullanılacaktır. Her bir menfez debisi 600 m 3 /h, tavan yüksekliği 3,5 m olduğuna göre uygun menfez kesitini ve diğer özelliklerini bulunuz (Kanat ayar açıları 45 olarak kabul edilecektir). Çözüm: Tablo-5.7 den 1000 cm 2 menfez seçilirse: Atış mesafesi: 3,4 m Düşme mesafesi: 1,2 m Hava hızı: 0,3 m/s Statik basınç kaybı: 0,6 mmss

35 TABLO-5.7 Dağıtıcı Menfzez

36

37

38

39 Ölçüler Faydalı Alan TABLO-5.8 Toplayıcı menfez seçim tablosu Hava Hızları m/s mm cm² x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

40 300x x x x x x x x x x x x x x x x x x Not: Hava miktarı m³/h Hız m/s St.Basınç Pa 1,0 2,3 3,7 6,0 8,5 11,2 14,7 22,2 30,0 40,0

41 TABLO-5.9 Kare difüzör (anemostat) seçim tablosu Anma ölçüsü Hava hızı [m/s] A mm, B mm Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 0,5 1 1,5 2 2,3 2,7 3 3,5 4 maks.[m] 0, ,5 5 5,8 6,3 7 Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 0,5 1 1,5 2,5 2,7 3 3,5 4,1 4,8 maks.[m] 0,9 0 2, ,2 5,8 6,7 7,2 Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 0,5 1,5 1,7 2,8 3 3,3 3,8 4,4 5,1 maks.[m] 1,2 2,8 3,5 5,6 5,8 6,2 7, Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 0,8 1, ,3 3,6 4,1 4,7 5,4 maks.[m] 1,5 3 4,5 6 6,4 7 7,9 8,1 10,2 Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 0,8 1,5 2,5 3,5 3,7 4 4,4 5 5,7 maks.[m] 1, ,3 7,8 8,6 9,9 10,2 Statik basınç [Pa]

42 Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min 0,8 1,7 2,7 3,8 4 4,3 4,7 5,3 6 maks.[m] 1,5 3,2 5,4 7,2 7,8 8,4 9,3 10,4 11,8 Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 1,1 1,8 3 3,8 4,3 4,6 5 5,6 6,3 maks.[m] 1,8 3,6 5,5 7,5 8,4 9 9, ,2 Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 1,1 2,1 3,3 4,1 4,6 4,9 5,3 5,9 6,6 (maks.[m] 1,8 3,9 6 7,8 8,8 9,5 10,2 11,7 13 Statik basınç [Pa] Hava debisi m 3 /h Atış mesafesi min. 1,4 2,4 3,6 4,4 4,9 5,2 5,5 6,2 6,9 maks.[m] 2,2 4,6 7 8,2 9,6 10,2 10,8 12,2 13,6 Statik basınç [Pa]

43 Örnek: Bir ortamdaki hava debisi 6400 m 3 /h ve bu ortam için 8 adet yuvarlak difüzör kullanılacaktır. Difüzör boyutlarını seçiniz? Çözüm: Bir difüzör için 6400/8=800 m 3 /h debi bulunur. Tablo-5.10 dan 800 m 3 /h debi ile çerçeve çapı 300 mm ve atış mesafesi 3,3 m, basınç kaybı 20 Pa olan difüzör seçilir. TABLO-5.10 Bir firmaya ait yuvarlak difüzör seçim tablosu

44

45 TABLO-5.11 Bir firmaya ait detaylı yuvarlak difüzör seçim tablosu (detaylı seçim)

46 Örnek: Boyutları 16 m x 8 m, yüksekliği 3,10 m olan bir odada konfor şartının sağlanması için gereken hava miktarı ihtiyacı 3800 m 3 /h tır. Üflenen hava ortam sıcaklığından 8 C daha soğuk olup 4 adet difüzör kullanılacaktır. Konfor bölgesinde hava hızları 0,25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforu temin edecek şekilde difüzör yerleşim aralıklarını hesaplayınız. Çözüm: Difüzör oda tavanındaki simetrik olarak yerleştirilir. Difüzör başına düşen debi V=3800/4=950 m 3 /h tir. Konfor bölgesine olan uzaklık; Minimum atış mesafesi L=2,0+1,4=3,4 m, Maksimum atış mesafesi; L=4,0+1,4=5,4 m bulunur.

47 Tablo-5.10 daki seçim tablosundan 950 m 3 /h debi ve 3,4 m minimum atış mesafesi için en uygun ölçü 350 mm bulunur. Aynı tablodan enterpolasyon yöntemi ile basınç kaybı, P=14 Pa, ses güç seviyesi, S=35 db (A) bulunur. Tablo-5.11 deki detaylı seçim tablosundan 350 mm ölçü ve 3,4 m atış mesafesi ve t 0 =8 C için T L =0,84 C sıcaklık farkı bulunur. Şekil-5.16 Örnekteki menfez seçimi ve yerleşimi

48 5.10 HAVALANDIRMA DAMPERLERİ İklim bölgelerine veya iklimlendirilecek olan hacimlere püskürtülen hava debileri motorlu hava damperleri aracılığı ile ayarlanır. Bu damperler denek olarak seçilen bir hacim içine yerleştirilen bir bölge ya da ortam termostatı tarafından denetim altında tutulur. Hava damperleri elektrik motorları veya pnömatik motorlar tarafından devitebilmekte, paralel veya karşıt düzenli kanatlardan oluşturulabilmekte ya da pnömatik körüklü kanatlar kullanılması durumunda bu elemanların şişirilmesi için basınçlı havadan yararlanılabilmektedir. Havalandırma damperleri kullanım yerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır: Hacim damperleri (Şekil-5.17) Oransal karışım damperleri (Şekil-5.18) Yüzey ve baypas damperleri (Şekil-5.20) Yangın ve duman damperleri

49 Şekil-5.17 Tek Kanatlı Hacim damperleri Şekil-5.18 Kelebek Damperi Şekil-5.19 Çok kanatlı damper

50 Şekil-5.20 Yüzey ve baypas damperleri Şekil-5.21 Kaymalı damper

51 Şekil-5.22 Damperler, kapaklar, panjurlar ve plenum kutuları

52 Şekil-5.22 Damperler, kapaklar, panjurlar ve plenum kutuları

53 5.11 YANGIN DAMPERLERİ Yangın damperi bina otomasyonu ünitelerinden biridir. Belirli bir sıcaklık anında dumanın binanın belirli bir kısmı ya da bir bölümüne yayılmasını engeller. Havalandırma sistemlerinde yangın bölgesinin otomatik olarak yalıtımını sağlar. Yangın damperleri; manyetik yangın kapıları, duman atma fanları, duman damperleri, yangın kornaları, adresli-adressiz yangın detektörleri, duman sensörleri, adresliadressiz ihbar butonları ve diğer yangın algılama üniteleri ile birlikte yangın ihbar panellerinden yönetilirler. Yangın ihbar panelleri üzerine bağlanan ekran sistemi ile izlenebildikleri gibi yazılım kurulumları da yapılır. Yangından koruma amacı ile geliştirilen yöntemler geçmişte ve günümüzde farklılıklar göstermektedir. Geçmişte ana strateji yangının, yangın geçirmez bölmelerde hapsedilmesi şeklindeydi. Bu amaçla standartlarında yangına en az 2 saat dayanıklı bölme duvarları, kapılar vs. gibi yapı elemanları ve havalandırma sisteminde de yangın damperleri öngörülmekteydi. Günümüzde ise, yapı tekniği ve malzemeleri değiştiği gibi, yangından koruma yöntemleri de değişmektedir. Tamamen yağmurlama (sprinkler) sistemleriyle donatılmış yapılarda, bölmelerin yangın dayanım süreleri indirilmiştir. Bu durumda yangın damperlerine gereksinim azalmıştır. Buna karşılık duman kontrol yöntemleri hızla gelişmiş, damperlerin ticari ve sanayi yangın güvenlik alanında önemi artmıştır.

54 Yangın/duman damperleri ile ilgili standartlar arasında; ISO Hava dağıtım sistemleri yangın damperleri, pren Duman kontrol damperlerinin özellikleri, pren Yangın damperleri dayanım testleri, NFPA 90A İklimlendirme ve havalandırma sistemleri yapım standardı, UL 555 Yangın damperleri, UL555S Duman damperleri ve UL55C Tavan damperleri sayılabilir. Yangın damperleri için daha çok esas alınan standart UL 555 dir. Bu standart kapsamındaki yangın damperleri tasarımında, yangın ihbarı ile birlikte klima ve havalandırma sisteminin kapatıldığı ve daha sonra kanallarda hava akımı yokken yangın damperlerinin devreye girdiği esas alınır. UL 555S ise duman damperini esas alır ve bir sızdırmazlık sınıfı belirler. Daha sonraki gelişmeler hem duman ve hem de yangın damperi olarak kullanılabilecek kombine damperleri ortaya çıkarmıştır. Yangın ve duman geçişinin önlenmesi için kullanılan damperler fonksiyonlarına, tasarım tiplerine, kullanım yerlerine ve malzemelerine göre sınıflandırılır. Fonksiyonlarına göre; a) yangın damperleri, b) duman damperleri c) yangın/duman damperleri,

55 Tasarım tiplerine göre; Perde tipi damperler, Tek kanatlı damperler, Çok kanatlı damperler, Çok bölmeli damperler Dolgu tipi (intumscent) damperler ve Kullanım yerlerine göre; Tavan damperleri Koridor damperleri Duvar damperleri olarak sınıflandırılabilir.

56 Yangın Damperleri Yangın damperleri, havalandırma kanallarının yangın zonuna girdiği durumlarda, alev iletimini önlemek üzere kullanılmaktadır. Yangın zonunun duvar, tavan veya döşemesinde aralıkların olduğu durumlarda, alevlerin yayılmasını önlemek amacı ile tasarlanmışlardır. Ayrıca, duvar ve bölmelerdeki havalandırma kanallarındaki boşluklarda kullanılır. Yangına dayanıklı bu damperlerin temel amacı, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemi kanallarının duvarlardan ya da zeminden geçtikleri durumlarda, yangın bölmesi oluşturan duvar ve zeminlerin bu bölme özelliklerini korumalarını sağlamaktır. Yangın bölmesinin sınırları boyunca uzanan yangına dayanıklı kanalların aksine, damperler bir yangın halinde duvar ya da zemin düzleminde kapanmak üzere yerleştirilir. Yangın damperleri, statik ve dinamik yangın damperleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Statik sistemlerde kullanılan yangın damperleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, kanal sistemlerinde veya damper kapandığı zaman herhangi bir hava akımı olmayan açıklıklarda kullanılmaktadır. Statik sistemlerde kullanım amacıyla tasarlanan yangın damperleri, sadece bir yangın durumunda otomatik olarak kapanan statik HVAC sistemlerinde kullanılır.

57 Duman Damperleri Duman damperleri, hava ve duman geçişine direnç sağlayacak şekilde tasarlanmış olan kanal ve hava girişlerine monte edilmek amacı ile kullanılır. Cihazlar, otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmış olup, bir duman tetkik sistemi ile kumanda edilir ve gerekli olan durumlarda, bir uzaktan kumanda istasyonundan da konumları değiştirilebilir. Duman kontrol damperleri duman tahliyesi için açık konum ve bölümlemeyi muhafaza etmek kapalı konum olmak üzere genellikle iki emniyet konumu ihtiva eden tek ya da çok kanatçıklı damperlerdir. Doğru pozisyonda olmalarını temin eden bir kontrol sistemine bağımlı oldukları için ısıl tetikleme mekanizmaları ihtiva etmezler. Duman bariyerlerine kanalların girdiği yerlerde veya tasarlanmış bir duman kontrolü sistemi kapsamındaki diğer yerlerde, duman damperleri gerekli olabilir. Duman bariyeri, duvar veya tavan tertibatı gibi, yatay veya düşey ve daimi olan bir membrandır ve duman akışını önlemek üzere tasarlanmış ve yapılmıştır. Duman damperleri, bir yangın durumunda fanların kapatıldığı HVAC sistemlerinde ve ayrıca, bir yangın durumunda çalışmak üzere tasarlanmış duman kontrol sistemlerinde kullanılabilir. Duman damperleri, hava hız ve basıncı karşısında da çalışmak üzere tasarlanmıştır.

58 Şekil-5.23 Prizmatik ve yuvarlak duman damperleri

59

YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ

YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ YANGIN VE DUMAN DAMPERİ TİPLERİ Yangından koruma amacı ile geliştirilen yöntemler geçmişte ve günümüzde farklılıklar göstermektedir. Geçmişte ana strateji yangının, yangın geçirmez bölmelerde hapsedilmesi

Detaylı

BÖLÜM-5 MENFEZ-DİFÜZÖR VE DAMPERLER

BÖLÜM-5 MENFEZ-DİFÜZÖR VE DAMPERLER 142 BÖLÜM-5 MENFEZ-DİFÜZÖR VE DAMPERLER 5.1 GİRİŞ Havalandırma tesisatı tasarlanırken, doğru debi ve basınçta seçilmiş bir havalandırma santralinden, havalandırma kanal sistemiyle dağıtılan şartlandırılmış

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03 JET NOZULLAR JN 03 JN 01 JN 01 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin tavan difüzörleri

Detaylı

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL DTD-19 Malzeme: Kullanım yeri: Montaj Özellikleri: Kaplama: Aksesuarlar: Özel sertleştirilmiş aluminyum sacdan imal edilir Havalandırma sistemlerinde üfleme

Detaylı

MENFEZLER KARA PETEK MENFEZ

MENFEZLER KARA PETEK MENFEZ 1 Egevent Ltd. Şti. 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; Menfezler,

Detaylı

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ 1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: DM :Dağıtıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları istenilen açıya yatay ve dikey yönde el ile kolayca ayarlanabilir. Çift sıra kanatlı

Detaylı

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. JET NOZUL Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. Kullanım Yeri: Duvar ve tavan uygulamaları için uygundur. Isıtma ve soğutma amaçlı olarak

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01

JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01 JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01 JN 01 JN 02 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 02 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin

Detaylı

1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ

1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ 1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ TANIM: YKM-DD : Dağıtıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir çift sıra kanatlı damper ve dairsel çerçevesi ile YKM-TD : Toplayıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir dikey

Detaylı

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil ÇİFT SIRA MENFEZ ÇİFT SIRA MENFEZ-DTM-01 Malzeme: Kullanım yeri: Özellikler: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Havalandırma sistemlerinde üfleme amaçlı olarak tasarlanmıştır.kanal

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

SLOT DİFÜZÖR STANDART

SLOT DİFÜZÖR STANDART SLOT DİFÜZÖR STANDART 9-SLOT DİFÜZÖR STANDART-DTD-09 Malzeme: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Kullanım yeri: Havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme amaçlı olarak

Detaylı

Standart olarak menfez çevresinde 4 mm çapında açılan havşalı deliklerden vida ile montajı yapılır.

Standart olarak menfez çevresinde 4 mm çapında açılan havşalı deliklerden vida ile montajı yapılır. 1 LİNEER MENFEZLER TANIM: Sabit tek sıra kanatlı, Açılı Kanatlı menfezlerdir. LM1 : Lineer menfez, 15º açılı sabit kanatlı LM2 : Lineer menfez, 15º açılı sabit ince kanatlı LM3 : Lineer menfez, 35º açılı

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

Hava Perdeleri 2010.1

Hava Perdeleri 2010.1 Hava Perdeleri 2010.1 en kaliteli ve en iyi fiyatlı ne varsa hepsi bir arada burada... Yaz sıcağı Kışın sıcak hava Kış soğuğu Egsoz gazları Temiz hava Toz Duman Kokular Yazın soğuk hava Sinekler, böcekler

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez)

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez) DMD ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez) Sistemde düşük basınç kaybı yaratır. Üfleme sistemlerinde kullanılabilir. Hava akışını ayarlanabilir ön ve arka kanatları ile yönlendirir. HIZLI SEÇİM DMD

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Bölüm III ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Selahattin Çelik Makine Mühendisliği Bölümü 10.10.2017 ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Odanın ısı yükünün belirlenmesinden sonra,

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

OAK-KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ

OAK-KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ OAK KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ Emiş ve Üfleme Hatlarında kullanılabilirliği ile düzenli tavan görünümü sağlar. Kanat yapısı ile düzenli yatay hava akışı yaratır. Hazır Alüminyum (Taşyünü) Asma Tavan Sistemleri

Detaylı

T 2.2/2/TR/1. Swirl Difüzörler. XARTO Tipi. Yaratıcı bir tavan tasarımı için. The art of handling air

T 2.2/2/TR/1. Swirl Difüzörler. XARTO Tipi. Yaratıcı bir tavan tasarımı için. The art of handling air T 2.2/2/TR/1 Swirl Difüzörler XARTO Tipi Yaratıcı bir tavan tasarımı için The art of handling air İçerik. Tanım Tanım 2 Yenilik 3 Konstrüksiyon - Boyutlar 4 Montaj 5 Tanımlar 6 Kolay seçim 7 Aerodinamik

Detaylı

Tanım: Uygulama: Aksesuarlar

Tanım: Uygulama: Aksesuarlar Tanım: DSL01-LB Lineer Bar slot difüzörler, modüler veya aralıksız asma tavanlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Görünür profillerin yokluğu ile karakterize edilir ve aralıksız bir hat istenildiği

Detaylı

Yangın durumunda duman tabakası

Yangın durumunda duman tabakası Duman Kontrolü Yangın durumunda duman tabakası Yapıda bulunan maddelerin miktarına Madde türüne Yapının havalandırma koşullarına Bağlı olarak oluşur Birkaç dakika içinde duman tabakası önemli boyutlara

Detaylı

1 LİNEER EMİŞ VE MÜDAHALE KAPAĞI

1 LİNEER EMİŞ VE MÜDAHALE KAPAĞI 1 LİNEER EMİŞ VE MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: LMK :Toplayıcı ve Dağıtıcı tip lineer menfezler kanatları çeşitli açılarda imal edilmektedirler. Lineer menfezli kısmı açılıp kapanabilme özelliği sayesinde cihaza

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik DS-TRD-0.4 X XDS-TRD-0 testregistrierung Sensör sistemleri DS-TRD-0 Tipi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik lardan emiş hava akışının isteğe göre değişken ne yönelik sürgülü kapak mesafe sensörü

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, "The Gherkin", 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, The Gherkin, 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB Wall Street Journal kararını verdi: dünyanın herhangi bir yerinde son 30 yılda inşa edilmiş en ilham verici ve şık yeni gökdelen. 30 St Mary Axe te mükerrer sigorta şirketi Swiss Re tarafından kullanılan

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Sensör sistemleri. VS-TRD Tipi. EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için. 08/2012 DE/tr K

Sensör sistemleri. VS-TRD Tipi. EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için. 08/2012 DE/tr K VS-TRD.4 X XVS-TRD testregistrierung Sensör sistemleri VS-TRD Tipi EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için lardan emiş havası debilerinin değişken ve isteğe bağlı için alın hızı transdüseri

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ

1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ 1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: TM :Toplayıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları, istenilen açıya el ile kolayca ayarlanabilir. Tek sıra kanatlı olarak imal edilmektedirler.

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

YD400-TN TÜNEL DAMPERLERİ

YD400-TN TÜNEL DAMPERLERİ Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. YD400-TN TÜNEL DAMPERLERİ Tavsiye Edilen Uygulama Alanları Metro Tünelleri Karayolu Tünelleri Tüp Geçit ve Yeraltı Tünelleri Hangar, Otopark ve Şaft Çıkışları Endüstriyel Tesisler

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

KLİMA HAVALANDIRMA SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ :52

KLİMA HAVALANDIRMA SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ :52 KLİMA HAVALANDIRMA SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2.05.2014 16:52 KLİMA HAVALANDIRMA SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Kanal Tip pisıtıcılar Kanal tipi ısıtıcılar yuvarlak ve dikdörtgen kesitlerde özel ölçülerde

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden

Detaylı

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON 21.05.2011 HAVALANDIRMA DEVRESİ İÇERİK Havalandırma Sistemi Kritik Devresi Gürültü Üretim ve Ses Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi Kontamine havaya yönelik, plastik dairesel kanallarda gürültünün azaltılması için Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları

Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları HVAC tesisatlarının planlanması, montajı ve işletmeye alınması için artırılmış esneklik ve kolaylık Answers for infrastructure.

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

SILENT Serisi YENİ MİNİ AKSİYAL FANLAR (BANYO, WC FANLARI) Montaj Örnekleri SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300

SILENT Serisi YENİ MİNİ AKSİYAL FANLAR (BANYO, WC FANLARI) Montaj Örnekleri SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300 MİNİ AKSİYAL FANLAR (BANYO, WC FANLARI) SILENT Serisi SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300 YENİ Silent Serisi aksiyal fanlar, tavan veya duvara monte edilebilir. Banyo veya küçük hacimli odaların havalandırma

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type LVC. Type LVC

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type LVC. Type LVC Type LVC DÜŞÜK HAVA HIZLARI VE DÜŞÜK KANAL BASINÇLARI IÇIN Değişken debili, düşük hava hızlı ve düşük kanal basınçlı üfleme havası ve emiş havası sistemlerine ait dairesel VAV terminal üniteleri 0,6 ila

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

KANAL TİPİ FANLAR [PKF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

KANAL TİPİ FANLAR [PKF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

Tablo 1. Pasif ve Aktif soğuk kirişler arasındaki temel farklar. Isıtma Mümkün değil Mümkün Soğutma Sadece su ile Su ve hava ile Dış hava beslemesi

Tablo 1. Pasif ve Aktif soğuk kirişler arasındaki temel farklar. Isıtma Mümkün değil Mümkün Soğutma Sadece su ile Su ve hava ile Dış hava beslemesi Soğuk Kirişler Son yıllarda soğuk tavanlara nazaran soğuk kirişlerin (chilled beams) kullanımı da artmaktadır. Soğuk kirişlerin kendilerine özel üstünlükleri olması nedeniyle soğuk tavanların düşük maliyetli

Detaylı

İçindekiler TEKSTİL HAVA KANALLARI TEKSTİLLER YENİ. KUMAŞLAR ve BAĞLANTI PARÇALARI DİFÜZYON TİPLERİ AVANTAJLARI ve FAYDALARI CFD ANALİZİ UYGULAMALAR

İçindekiler TEKSTİL HAVA KANALLARI TEKSTİLLER YENİ. KUMAŞLAR ve BAĞLANTI PARÇALARI DİFÜZYON TİPLERİ AVANTAJLARI ve FAYDALARI CFD ANALİZİ UYGULAMALAR İçindekiler TEKSTİL HAVA KANALLARI YENİ KUMAŞLAR ve BAĞLANTI PARÇALARI DİFÜZYON TİPLERİ AVANTAJLARI ve FAYDALARI CFD ANALİZİ UYGULAMALAR 4 6 TEKSTİLLER BENELUX 160 11 12 7 8 9 FULL COLOR LINE 13 AERO FLEX

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri + Havalı, sulu ve karışık ısıtma soğutma sistemlerine uygun bireysel konfor ürünleri Oransal oda sıcaklığı kontrol

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

Topvex ve SoftCooler Modülü

Topvex ve SoftCooler Modülü Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Klima Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Topvex ve SoftCooler Modülü Her Zaman Doğru Sıcaklık 2 Topvex with SoftCooler Soluk

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

DUVAR VE PENCERE TİPİ FANLAR. Her ortama uyum sağlayan şık tasarım. Tabi Havalandırma Pozisyonu. Çift Yön. Panjur

DUVAR VE PENCERE TİPİ FANLAR. Her ortama uyum sağlayan şık tasarım. Tabi Havalandırma Pozisyonu. Çift Yön. Panjur DUVAR VE PENCERE TİPİ FANLAR HV-STYLVENT Serisi Duvar veya pencere montaj uygulamaları için geliştirilmiş aksiyal fanlardır. Tüm fanlar ABS plastik ızgaralı, panjurludur. Fan motorları, monofaze 230V-50Hz,

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

AP-HA. Sıcak Hava Apareyleri

AP-HA. Sıcak Hava Apareyleri AP-HA Sıcak Apareyleri AP-HA Sıcak Apareyleri AP-HA-A: Aksiyal Fanlı Sıcak Apareyi AP-HA-R: Radyal Fanlı Sıcak Apareyi Ürün Malzemesi Kullanım Özellikleri Ürün kasası, dışı elektrostatik toz boyalı galvaniz

Detaylı

Kaset Tip [DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ ] Fancoil

Kaset Tip [DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ ] Fancoil Fancoil Üniteleri Kaset Tip [DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ ] Fancoil TFP - KM4 Asma tavan uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bir emiş ızgarası ve 4 adet üfleme çıkışı vardır. Üfleme ağzındaki flapler

Detaylı

TBV-CM. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Modülasyon kontrollü

TBV-CM. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Modülasyon kontrollü TBV-CM Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Modülasyon kontrollü IMI TA / Kontrol vanaları / TBV-CM TBV-CM Isıtma ve soğutma sistemlerindeki terminal üniteleri için

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

Kapama (shut-off) damperleri

Kapama (shut-off) damperleri .1 X X testregistrierung Kapama (shut-off) damperleri Tipi Düşük sızıntılı kapama (shut-off) için İklimlendirme sistemlerinin havalandırma kanallarında hava debilerinin kapatılması için kullanılan dairesel

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR VENT Serisi

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR VENT Serisi Yuvarlak kanal tipi radyal fanlar, yüksek kalite galvaniz çelik sacdan mamuldür. Gövde korozyona karşı yüksek dirençlidir. Standart olarak montaj ayağı ve elektrik bağlantı terminali ile birlikte temin

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Geçiş trafiğinin, standart kapıların yetersiz kaldığı yoğun girişlerde METAXDOOR GRA30/GRAND otomatik döner kapılar

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Aksiyal. AKDF Serisi Kanal Tipi Aksiyal Duman Tahliye Fanları 200 C / 2 h - 300 C / 2 h - 400 C / 2 h. Fan Gövde Yapısı.

Aksiyal. AKDF Serisi Kanal Tipi Aksiyal Duman Tahliye Fanları 200 C / 2 h - 300 C / 2 h - 400 C / 2 h. Fan Gövde Yapısı. ENDÜTRİYEL AKİYAL FAN AKDF erisi Kanal Tipi Aksiyal Duman Tahliye Fanları C / h C / h C / h Genel Tahliye ve besleme sistemlerinde, çift yönlü model imkanıyla geniş kullanım alanına sahip fanlardır. Yüksek

Detaylı