Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AB GENEL İŞLER KONSEYİ NİN ARDINDAN AB ZİRVESİ BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 11 Aralık ta gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları uzun süren tartışmaların ardından Türkiye konusunda uzlaşmaya vardı. AB Dışişleri Bakanları, 8 başlıkta müzakerelerin askıya alınmasını öneren 29 Kasım tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul etti. Bu çerçevede, Komisyon Türkiye nin Ek Protokol e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, Türkiye nin G. Kıbrıs a yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren politika alanlarını kapsayan 8 başlığın açılmayacağı ve geçici olarak kapatılmayacağı kararlaştırıldı. Böylelikle, Malların Serbest Dolaşımı, Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler başlıklarında müzakereler açılmayacak. Öte yandan, Konsey, müzakere sürecinin devam edeceğini ve teknik hazırlıkların tamamlandığı başlıkların hemen açılacağını vurguladı. Türkiye ye liman ve havaalanlarını açması için kesin bir tarih verilmemekle birlikte, Ek Protokol ün tam olarak uygulanmasına ilişkin gelişmelerin Komisyon un 2007, 2008 ve 2009 yıllık ilerleme raporlarında yakından izleneceğinin altı çizildi. Bununla birlikte, KKTC ye yönelik izolasyonların hafifletilmesine ilişkin doğrudan ticaret konusunun 22 Ocak tarihli Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınması kararlaştırıldı. Ayrıca, Finlandiya Dönem Başkanlığı Kıbrıs sorununa ilişkin bir deklarasyon yayımlayarak, Birleşmiş Milletler nezdinde çözüm çabalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, katılım müzakerelerinin kısmen dondurulmasının haksızlık olduğunu belirterek, Türkiye nin Kıbrıs politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Kıbrıs a ilişkin kapsamlı çözüm çabalarının BM zemininde olması gerektiğine dikkat çeken Başbakan, bununla birlikte reformların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti Aralık ta Brüksel de AB Hükümet ve Devlet Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Liderler Zirvesi nde, Türkiye ile müzakereler toplantının gündemine girmedi. Genel İşler Konseyi nin önerisinin aynı şekilde kabul edildiği Zirve de, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, bu kararı desteklediklerini belirtti. Barroso, sürecin devam ettiğini, ancak bazı başlıkların açılması ve tümünün kapatılması için Türkiye nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı. Zirve nin ilk gününde Adalet, İçişleri ve Göç konuları ile AB Anayasası ve genişleme tartışıldı. AB Dönem Başkanı Finlandiya nın Başbakanı Matti Vanhanen, düzenlediği basın toplantısında, adalet ve içişleri dosyaları kapsamında AB nin göç politikasının ele alındığını ve daha etkili bir politika belirlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. Vanhanen, genişlemeye ilişkin, bu konunun, AB için siyasi ve ekonomik öneminin bilincinde olunduğunu, aday ülkelerin mevcut kriterleri yerine getirmesi gerektiğini, bununla birlikte yeni kriterler olmayacağını belirtti. Basın toplantısına katılan AB Komisyonu Başkanı Barroso, Dönem Başkanlığını 1 Ocak ta devralacak Almanya dan özellikle Anayasa sorununa çözüm bulunması ve ortak enerji politikasının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin ilerleme kaydedilmesini beklediklerini vurguladı. Komisyon un Dış İlişkilerden sorumlu üyesi Benita Ferrero Waldner Genel İşler Konseyi nde kabul edilen Türkiye kararının Zirve de onaylanacağını kaydetti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell ise, düzenlediği son basın toplantısında, AB nin KKTC ye yönelik taahhütlerinin 2007 yılında yerine getirilmesi gerektiğine değindi. Aralık 2006 AB Zirve Sonuç Bildirgesi nin geniş özeti Aralık tarihli e-bülten de yayımlanacaktır. 11 Aralık 2006 tarihinde AB Genel İşler Konseyi tarafından kabul edilen ve Zirve sonuçlarına aynen aktarılan Türkiye kısmının çevirisi aşağıda yer almaktadır: Konsey, 8 Kasım 2006 tarihli Komisyon raporunu dikkate almakta ve raporda yer alan tespitleri ve önerileri memnuniyetle karşılamaktadır. Konsey, Türkiye nin reform sürecinde devam eden ilerlemeyi memnuniyetle karşılamakta, ancak 2006 yılında reformların hızının yavaşlamasından üzüntü duymaktadır. Türkiye nin reform sürecinin yoğunlaştırılması yönünde kararlı çaba sarf etmesi ve bunu kararlılıkla uygulaması, sürecin geriye dönülmezliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için şarttır. Müzakerelere yönelik olarak, esasa ilişkin ve teknik hazırlıklarda iyi ilerleme kaydedilmiştir. Konsey, Müzakere Çerçevesi ne uygun olarak, katılım müzakerelerindeki ilerlemenin Türkiye nin katılıma yönelik hazırlıklarında kaydettiği ilerleme doğrultusunda devam ettiğini hatırlatmaktadır. Bu çerçevede, Konsey, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, kadın hakları, azınlık hakları, sendikal haklar ve ordu üzerindeki sivil kontrolün güçlendirilmesi için daha etkili çaba sarf edilmesi gerektiğini not etmektedir. Müzakere Çerçevesi ne uygun olarak, Türkiye nin ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uyuşmazlıkların, gerektiği takdirde Uluslararası Adalet Divanı na götürmek dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Şartı ile uyumlu bir şekilde barışçı yollardan çözümüne bağlı kalması gerekmektedir. Konsey, Avrupa Topluluğu ve Üye Devletlerinin 21 Eylül 2005 tarihli deklarasyonunu hatırlatmakta ve Türkiye nin Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü nü ayrım gözetmeksizin uygulaması yükümlülüğünü yerine getirmediğini not etmektedir. Konsey, 29 Kasım tarihli Komisyon tavsiyesini memnuniyetle karşılamaktadır. Bu çerçevede, Konsey, Türkiye nin Ek Protokol e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği Komisyon tarafından doğrulana

2 kadar, Üye Devletlerin Hükümetlerarası Konferans ta Türkiye nin Kıbrıs Cumhuriyeti ne yönelik kısıtlamaları ilgilendiren politika alanlarını kapsayan başlıkların açılmasına karar vermeyeceklerini kararlaştırmaktadır. Bu başlıklar şunlardır: Başlık 1: Malların Serbest Dolaşımı; Başlık 3: Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi; Başlık 9: Mali Hizmetler; Başlık 11: Tarım ve Kırsal kalkınma; Başlık 13: Balıkçılık; Başlık 14: Ulaştırma Politikası; Başlık 29: Gümrük Birliği; Başlık 30: Dış İlişkiler. Konsey, Türkiye nin Ek Protokol e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği Komisyon tarafından doğrulana kadar, Üye Devletlerin Hükümetlerarası Konferans ta başlıkların geçici olarak kapatılması yönünde karar vermeyeceklerini kararlaştırmaktadır. Konsey, 21 Eylül 2005 tarihli deklarasyonda yer alan konulara ilişkin ilerlemeleri takip edecek ve gözden geçirecektir. Konsey, Komisyon u özellikle 2007, 2008 ve 2009 olmak üzere uygun şekilde gelecek yıllık raporlarında bu konuya yer vermeye davet etmektedir. Konsey, şimdi tarama sürecinin devam edeceğini ve teknik hazırlıkları tamamlanan başlıkların belirlenen prosedürlere uygun olarak, Müzakere Çerçevesi doğrultusunda açılacağını vurgulamaktadır. Konsey, bu konularda hızlı ilerleme kaydedilmesini beklemektedir. TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA AB İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI Protokol AB sürecinde ABGS ile KKTC AB Koordinasyon Merkezi arasında uzman değişimi ile müktesebat uyumu konusunda işbirliğini amaçlıyor Türkiye ile KKTC arasında 7 Aralık ta, AB üyelik sürecinde iki ülkenin işbirliği yapmasını öngören protokol Lefkoşa da imzalandı. Protokol esas olarak; AB konusunda nasıl işbirliği yapılabileceği, uzman değişimi ve müktesebat uyumu konularında yapılabileceklerin belirlenmesini hedefliyor. Aynı zamanda AB uyum çalışmalarında ABGS ile KKTC AB Koordinasyon Merkezi nin tecrübe ve çalışmalarını paylaşmalarına yönelik işbirliği mekanizmasının kurulması amaçlanıyor. Bu amaçla iki kurum arasında eğitim desteği sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve eğitim uzmanlarının değişimine yönelik programlar hazırlanması öngörülüyor. GENİŞLEME STRATEJİSİNE İLİŞKİN RAPOR İLE KURUMSAL REFORMLARA İLİŞKİN RAPOR AP GENEL KURULU NDA KABUL EDİLDİ Raportörlüğünü Hıristiyan Demokrat Elmar Brok un yaptığı ve 29 Kasım da AP Dışişleri Komitesinde görüşülen Komisyon un Genişleme Stratejisi ve Temel Güçlükler Tebliği ne ilişkin Parlamento Raporu 13 Aralık ta AP Genel Kurulu nda kabul edildi. Raporda; Komisyon Tebliği nin entegrasyon kapasitesine ilişkin daha detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiği belirtilerek, entegrasyon kapasitesi nin Birlik kurumlarının meşruiyeti, demokratik ve etkili işleyişi, mali kaynakların ekonomik ve sosyal uyuma katkıda bulunması ve genişleyen Birliğin siyasi amaçlarını gerçekleştirme kapasitesinden oluştuğu ve entegrasyon kapasitesinin geliştirilmesi sorumluluğunun aday ülkelere değil, Birliğe ait olduğu; katılım müzakerelerinin Kopenhag kriterlerine uyum temelinde belirlenecek bir takvim uyarınca yürütülmesi ancak, tam üyelik için erkenden bir tarih belirlenmesinden kaçınılması gereği; AP nin özellikle siyasi konuların izlenmesinde daha aktif bir rol üstleneceği belirtilirken, ayrıca, mevcut katılım müzakerelerinin aksatılmaması için Anayasal sürecin 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması tavsiye ediliyor. Raporun Türkiye ye ilişkin bölümünde, Türkiye nin Ek Protokol hükümlerini tam olarak uygulamamasının katılım müzakerelerindeki iyi ilerlemeyi ciddi şekilde tehlikeye attığı ve 11 Aralık ta AB Genel İşler Konseyi nde alınan kararın, Türkiye nin bu tutumunun kaçınılmaz bir sonucu olduğuna işaret ediliyor. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk toplumuna yönelik izolasyonların hafifletilmesi yönünde Almanya Dönem Başkanlığı nın BM ile işbirliği içinde çabaları sürdürmesi çağrısına da yer veriliyor. Alexander Stubb tarafından hazırlanan ve 16 Kasım da Anayasal İşler Komitesi nde görüşülen AB nin yeni üye ülkeleri entegre etme kapasitesinin kurumsal yönlerine ilişkin raporda ise; geçmiş genişlemelerin Birliği güçlendirdiği, ekonomik büyümeye katkı sağladığı ve Birliğin dünyadaki rolünü artırdığı ve yeni AB politikalarının gelişimini teşvik ettiği vurgulanıyor. Raporda hazmetme kapasitesi yerine entegrasyon kapasitesi ifadesinin kullanılması gerektiği vurgulanırken, bunun aday ülkelere yönelik yeni bir kriter değil, genişlemenin başarısı ve Avrupa entegrasyon sürecinin derinleşmesi için bir koşul olduğuna yer veriliyor. Raporda, gelecek genişlemeler için mevcut kurumsal, mali ve siyasi yapısının uygun olmaması nedeniyle, Birliğin Güney-Doğu Avrupa ülkelerine yönelik taahhütlerini yerine getirmede zorluklar yaşadığı ve buna göre, yeni bir genişleme öncesinde, Birliğin daha etkili, şeffaf ve demokratik işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak bir dizi kurumsal değişiklik yapılması çağrısında bulunuluyor. Nice Antlaşması nın gelecek genişlemeler için yeterli bir temel oluşturmadığına dikkat çekilirken Anayasal Antlaşma nın onaylanmasının bazı kurumsal reformların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacağı vurgulanıyor.

3 Raporların özetine adresinden ulaşabilirsiniz. AVRUPA PARLAMENTOSU AB NİN 2007 BÜTÇESİNİ ONAYLADI 2007 AB Bütçesi milyar Avro olarak belirlendi 27 üyeli AB nin mali perspektifinin ilk yılı olan 2007 bütçesi; sürdürülebilir büyüme, rekabet edebilirlik ve uyumunun güçlendirilmesi amacıyla artırılarak AP tarafından onaylandı. Bütçe, 2006 ya göre %5 artışla milyar Avro olarak belirlendi. Bütçe başlıklarına göre taahhüt edilen rakamlar aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 1. Rekabet Edebilirlik ve Uyum- Avrupa nın büyüme potansiyeli ve AB bölgelerinin kalkınması: AB ekonomisinin bilgiye dayalı ekonomiye dönüştürülmesi kapsamında eğitim, araştırma, ulaştırma ve enerji ağlarına yönelik yatırımlar öngörüldü. Bu çerçevede ayrıca yaklaşık 45.5 milyar Avro AB nin az gelişmiş bölgelerinin kalkınmasına ayrıldı. Bu başlık altındaki bütçe 2006 ya oranla %15.4 artışla toplam 54.9 milyar Avro olarak öngörüldü. 2. Doğal Kaynaklar- Tarımın modernleştirilmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve çevrenin temizlenmesi: Birliğin tarım reformu kapsamında ki doğrudan ödemeler sabit kalarak 42.7 milyar Avro olarak belirlendi. Kırsal kalkınma alanındaki harcamalar ise %3 artarak 12.4 milyar Avro ya ulaştı. Çevre fonları da önemli ölçüde artarak 200 milyon Avro ya yükseltildi. Doğal kaynaklar başlığı altında öngörülen bütçe miktarı toplamda 56.3 milyar Avro olarak belirlendi. 3. Vatandaşlık, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet: Bu başlık altında özgürlük, güvenlik ve adalet için bütçe miktarı %12.8 artışla 0.6 milyar Avro olarak öngörüldü. Kültür, gençlik ve kamu sağlığından oluşan vatandaşlık başlığı için de belirlenen miktar 600 milyon Avro oldu. Böylece toplamda bu başlık için öngörülen miktar %6.5 artışla 1.2 milyar Avro olarak gerçekleşti. 4. Global bir aktör olarak AB-Sınır ötesinde istikrar, barış ve kalkınma: Aday ülkeler için geçerli olan mali yardım bu başlık altında öngörüldü. Bulgaristan ve Romanya nın AB üyesi olmasının ardından, aday ülke olan Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya nın yanı sıra potansiyel aday ülke olan Batı Balkan ülkeleri için mali yardım bütçesi 1.2 milyar Avro olarak belirlendi. Komşu ülkeler için ayrılan bütçe 1.4 milyar Avro olarak öngörüldü. Asya, Karaip ve Pasifik ülkelerine 2006 ya göre daha düşük bir bütçe olan 2.2. milyar Avro ayrıldı. Bunun nedeni 2006 da söz konusu bölgelerin doğal afetlerle karşılaşması nedeniyle yardım miktarının artmış olmasıydı. Genel olarak tüm başlık için öngörülen miktar %4.5 artışla 6.8 milyar Avro oldu. Yeni üye olan Bulgaristan ve Romanya ya 2007 de 400 milyon Avro tutarında ek bir yardım alması öngörülü. AB nin idari giderleri ise 2007 bütçesinde toplam bütçenin %5.5 i olan 6.9 milyar Avro olarak öngörüldü. AB NİN YENİ KİMYASALLAR STRATEJİSİ REACH AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN ONAYLANDI REACH döneminde kimyasal maddenin kayıt altına alınmasını zorunlu kılıyor Son üç yıldır uzun ve hararetli tartışmalara neden olan AB nin yeni kimyasallar stratejisine ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyon ve Avrupa Konseyi arasında 30 Kasım da bir uzlaşı sağlanmasının ardından REACH taslağı 13 Aralık ta AP tarafından kabul edildi. AB iç pazarında kimyasal maddenin kayıt altına alınmasını zorunlu kılan taslak metnin, kimyasal madde imal ve ithal eden şirketlerin ürünlerini temel sağlık ve güvenlik testlerini sağlamasını güvence altına alıyor. Yeni kurallara göre, günlük yaşamda kullanılan kimyasal maddeye ilişkin sağlık ve güvenlik verileri, imalatçı ve ithalatçı şirketler tarafından sağlanacak. Söz konusu maddeler, bilgisayarda veya cep telefonunda kullanılan plastik maddelerden tekstil, boya, mobilya, oyuncak ve temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor. Tüm bu maddelerin, öncelikle kanserojen gibi tehlikeli olan ve miktar olarak en fazla piyasaya sürülen kimyasallardan başlamak üzere, 2018 e kadar merkezi Helsinki de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı na kayıt edilmesi gerekiyor. Parlamento tarafından onaylanan taslak Tüzüğün, 18 Aralık ta AB Tarım Bakanları tarafından da kabul edilerek resmen AB mevzuatı haline gelmesi bekleniyor. Söz konusu yeni yaklaşımın üç temel amacı var; KOBİ ler dikkate alınarak şirketlerin rekabet gücünün korunması ile yenilikçilik alanında yatırımlar sürdürülürken aynı zamanda sağlık ve çevre koşularının geliştirilmesi; 40 direktifin tek bir yasa altında toplanarak AB mevzuatının geliştirilmesi ve Avrupa çapında idari formalitelerin azaltılması, hayvanlar üzerine yapılan deneylerin azami ölçüde azaltılması. Dolayısıyla REACH, kimyasal maddeler hakkında edinilen bilgileri güçlendirmenin yanı sıra, güvenliğin arttırılması ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi açısından, çok tehlikeli maddelerin daha güvenli maddelerle değiştirilmesini sağlayacak. Öte yandan, taslağın en önemli konularından birini, kimyasal ürünlerin güvenliğine ilişkin ispat yükünün - sanayi lobisine rağmen - kamu makamlarından özel sektöre devredilmesi oluşturuyor. REACH in Avrupa sanayisine getireceği maliyet 5.2 milyar Avro olarak hesaplanıyor. REACH Tüzüğü nün 1 Haziran 2007 de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

4 FİNLANDİYA AB ANAYASASI NI ONAYLADI Finlandiya Parlamentosu 5 Aralık ta AB Anayasası nı 39 a karşı 125 oyla onayladı. Böylece Finlandiya, onay sürecini tamamlayan 16. üye ülke oldu. AB Dönem Başkanlığını yürüten Finlandiya nın Anayasayı onaylaması, Anayasa çıkmazının aşılmasında sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa Topluluğu nun kurucuları arasında yer alan Fransa (29 Mayıs 2005) ve Hollanda nın (1 Haziran 2005) birkaç gün arayla gerçekleştirilen referandumlarda AB Anayasası nı reddetmesi, AB de büyük bir krize neden olmuştu. Haziran 2005 te gerçekleştirilen AB Konseyi toplantısında üye ülkelere Anayasayı tartışmak için ek süre tanınmasına karar verilmiş ve arzu eden ülkelerin onay sürecini askıya almalarına imkan tanınmıştı. Bu çerçevede referandum düzenlemeyi planlayan diğer üye ülkeler -Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Polonya ve Portekiz- referandumları askıya aldıklarını açıklarken; Estonya, Letonya, Malta, Lüksemburg, Belçika ve G. Kıbrıs parlamentoları Anayasayı onaylamıştı. NATO Riga Zirvesi, 21. yüzyılın tehditleri karşısında İttifak'ın siyasi ve askeri dönüşümünün ayrıntılı olarak ele alması özelliğiyle bir 'Dönüşüm Zirvesi' olarak nitelendiriliyor. SCHENGEN BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ KARARLAŞTIRILDI AB İçişleri Bakanları, 2007 sonunda AB ye 2004 yılında üye olan ülke vatandaşlarına yapılan sınır kontrollerinin kaldırılacağını belirttiler. Pasaportsuz geçiş bölgesinin genişletilmesinin şartı olarak bu ülkelerin AB nin yeni dış sınırlarının güvenliğini sağlayabilmeleri gösteriliyor. Bu şart yerine getirildiği takdirde on yeni üye ülke vatandaşlarına da Schengen vizesi verilecek. AB İLE KARADENİZ VE HAZAR DENİZİ BÖLGELERİNDEKİ ÜLKELER ORTAK BİR ENERJİ STRATEJİSİ ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARDI Enerji Yol Haritası AB-Karadeniz-Hazar Denizi ortak enerji piyasasını yönetecek bir yasal ve düzenleyici çerçevenin oluşturulmasını hedefliyor Avrupa Anayasası nın yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. 1 Ocak 2007 de Dönem Başkanlığı nı Finlandiya dan devralacak Almanya, Anayasa nın canlandırılması amacıyla üye ülkelerin görüşünü aldıktan sonra, somut öneriler ve takvim içeren bir rapor hazırlayacak. Anayasa nın onay sürecinin 2009 yılı ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor. NATO ZİRVESİ RİGA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ NATO Zirvesi, Kasım da NATO üyesi 26 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Letonya nın başkenti Riga da düzenlendi. Türkiye, Zirve de Başbakan, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından temsil edildi. Zirve toplantılarından sonuncusu Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul da düzenlenmişti. Zirve nin gündeminde; NATO'nun Afganistan ve Kosova'da yürüttüğü operasyonlar, Batı Balkanlar, NATO'nun ortaklık ilişkileri, askeri yeteneklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve terörizm gibi konular ağırlıklı olarak yer aldı. Zirve kapsamında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, çeşitli müttefik ülkelerin heyet başkanları ve yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları ile birlikte kültürel program ve çalışma yemeğine de katıldı. AB ülkeleri ile Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerinde yer alan ülkeleri bir araya getiren Bakü Girişimi nin ikinci toplantısı Kazakistan ın Atsana kentinde gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ile Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan ve gözlemci olarak Rusya Federasyonu nun enerji bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, taraflar arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bir planı içeren yeni bir Enerji Yol Haritası üzerinde uzlaşmaya varıldı. Yol Haritasının uygulanmasıyla, AB-Karadeniz-Hazar Denizi ortak enerji piyasasını yönetecek kapsamlı bir yasal ve düzenleyici çerçevenin oluşturulmasının sağlanması hedefleniyor. Toplantıya katılan tüm taraflar, sürecin desteklenmesi amacıyla, Ortak Ülkelerden, AB yardımlarından ve uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak özel kaynaklar ile kamu kaynakların geliştirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Toplantıda söz konusu ülkelerin enerji bakanları uzman çalışma grupları tarafından hazırlananlar ışığında gelecekteki enerji işbirliğine ilişkin 4 öncelik alanı üzerinde uzlaşmaya vardı. Bu alanlar; Enerji piyasalarının yakınlaştırılması Enerji güvenliğinin artırılması Enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve talep yönetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilir enerjinin desteklenmesi Ortak çıkara hizmet eden enerji projelerine daha fazla yatırım çekilmesi olarak sıralandı.

5 FRANSA VE ÇEK CUMHURİYETİ BAZI SEKTÖRLERDE İSTİHDAM PİYASASINI BULGARİSTAN VE ROMANYA DAN GELECEK İŞÇİLERE AÇMAYA KARAR VERDİ Fransa ve Hollanda, 1 Ocak 2007'de AB ye üye olmaya hazırlanan Romanya ve Bulgaristan'dan gelecek işçilere istihdam piyasalarını açmaya karar verdi. Fransız Hükümetinin 30 Kasım da aldığı kararla, 1 Mayıs 2004 itibariyle AB üyesi olan 10 ülkeden, G. Kıbrıs ve Malta hariç olmak üzere, 8 ine uygulanmakta olan işçilerin serbest dolaşımına ilişkin kısıtlamaları, Bulgaristan ve Romanya dan gelecek işçiler de dahil edilerek, işgücü sıkıntısı yaşanan ve yasadışı işgücü oranının fazla olduğu sektörlerden başlayarak, kısmen kaldırmaya karar verdi. Alınan karar uyarınca, hükümet tarafından belirlenen bazı sektörlerde (inşaat, tarım, turizm, yiyecek ve içecek) AB ye üye 8 Merkez ve Doğu Avrupa ülkesi ile Bulgaristan ve Romanya için mevcut kısıtlamalar aşamalı bir şekilde kaldırılacak. Aynı şekilde Çek Cumhuriyeti Hükümeti de, iş aramak için Bulgaristan ve Romanya dan gelecek işçilerin ülkede ki istihdam piyasasına girişte herhangi bir kısıtlama uygulamamaya karar verdi. 30 Kasım da alınan karar ile ilgili değerlendirmede bulunan Çek Cumhuriyeti nin Brüksel Daimi Temsilcisi Jan Vytopil, işgücünün serbest dolaşımının, AB nin dört temel serbestisinden biri olduğunu, AB iç pazarının düzgün işlemesi için serbest dolaşım hakkının tüm üye ülkelerine sağlanması gerektiğini söyledi. AB 2006 REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU KABUL EDİLDİ AB 2006 Rekabet Edebilirlik Raporu 1 Aralık ta AB Rekabet Konseyi nde kabul edildi. Rapor üye ülkelerin enerji piyasalarını daha fazla serbestleştirmesi, bürokrasiyi azaltması ile büyüme ve istihdama katkı sağlaması amacıyla yenilikçiliğe yatırım yapması gereğinin altını çizdi. Rapor, AB nin dünyada rekabet gücünün artmasına ve Lizbon hedeflerine ulaşmasına yönelik aşağıdaki konulardan oluşuyor: tekstil, ofis ve iletişim ekipmanları gibi sektörlerden uzaklaşılması. AVRUPA KOMİSYONU TARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN YENİ KURALLAR KABUL ETTİ dönemine ait yeni kurallar OTP nin basitleştirilmesini öngörüyor Avrupa Komisyonu, tarım sektöründe devlet yardımlarına ilişkin muafiyet tüzüğünü ve yönlendirici ilkeleri 6 Aralık ta kabul etti. Muafiyet tüzüğü, üye ülkelerin tarımsal üretim yapan KOBİ lere verdikleri yardımların bazı koşulların yerine getirilmesi kaydıyla- Komisyon a bildirilmesi gereğini ortadan kaldırıyor. Böylece, başta kötü hava şartları veya bitki/hayvan hastalıklarından ötürü doğan kayıpların telafisinde çiftçilere daha hızlı bir şekilde yardım yapılabilecek. Yönlendirici ilkeler ise bildirilmesi gereken yardımlara ilişkin kuralları ortaya koyuyor. Söz konusu belgede yer alan yeni yardım kategorileri arasında, standartlara uyum yardımı, Natura 2000 yardımı, 2000/60/EC sayılı Direktifte (su politikası) öngörülen ödemelere ilişkin yardım, 2003/96/EC sayılı Direktifte (enerji ürünleri ve elektriğin vergilendirilmesi) öngörülen vergiden muafiyete ilişkin yardım ve ormancılık sektörüne yönelik yardım bulunuyor. Tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik devlet yardımları bundan böyle sanayi sektöründeki devlet yardımları için geçerli olan kurallara tabii olacak dönemi boyunca geçerli olacak bu iki belgenin yürürlüğe girmesiyle reklam, BSE testleri, leşler ve mezbaha atıklarına yönelik devlet yardımlarına ilişkin yönlendirici ilkeler ile yönetim kredilerine ilişkin Komisyon Tebliği yürürlükten kalkacak. Böylece ortak tarım politikasının basitleştirilmesi sürecinde bir adım atılmış olacak. Ancak tarım sektöründeki devlet yardımlarına yönelik dönemini kapsayan yönlendirici ilkelerin bazı durumlarda sınırlı bir süre uygulanmasına 1 Ocak 2007 den sonra da devam edilecek. Enerji sektörünün daha fazla serbestleştirilmesi; Risk sermayesine erişimin kolaylaştırılarak yenilikçiliğe destek sağlanması; Küreselleşen ekonomide başarılı olabilecek öncü sektörlerin teşvik edilmesi; Bürokrasiyi azaltarak ve yeni bir iş alanı geliştirerek iş yapma ortamının iyileştirilmesi; Rekabet ve hızla büyüyen AB sektörleri olan kimya, ilaç, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine ve ulaştırma araçları gibi sanayilerde Ar&Ge yatırımlarına odaklanılması; rekabet dezavantajı bulunan ağaç,

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER ABAD, Türk vatandaşlarına vize uygulamasının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 24 Eylül de, Türkiye vatandaşlarının

Detaylı

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ŞUBAT 2013 ANKARA 7-8 ŞUBAT 2013 TARİHLİ AB ZİRVESİNDE KABUL EDİLEN 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

AB de Önemli Bir Adım: Lizbon Antlaşması

AB de Önemli Bir Adım: Lizbon Antlaşması AB de Önemli Bir Adım: Lizbon Antlaşması Uzun süredir AB nin gündemini meşgul eden Lizbon Antlaşması ile ilgili onay süreci tamamlandı. AB nin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler öngören

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 85 Temmuz 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU İTALYA, AB DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI (1 TEMMUZ 2014 31 ARALIK 2014) Selen Akses, İKV Kıdemli Uzman İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr İTALYA, AB DÖNEM BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalog Süreci başladı

ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalog Süreci başladı ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalog Süreci başladı AB ile vize serbestisi diyalog süreci başladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN TANITIMI Avrupa p Birliği,

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci Aralık 2013 Mayıs 2016 16 Aralık 2013 Geri Kabul Anlaşması imzalandı AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Diyaloğu başladı Vize Serbestleştirilmesi Yol Haritası

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ Dr. Arslan Ümit GİRAY Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Türkiye 1. Uluslararası Optik Forumu 17 18 Haziran 2006,

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Konseyi (bundan böyle Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı