(A remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacaktır) PRÉFECTURE DE. N DOSSIER : DOSYA NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(A remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacaktır) PRÉFECTURE DE. N DOSSIER : DOSYA NO:"

Transkript

1 N ETRANGER : YABANCI KAYIT NO: (A remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacaktır) PRÉFECTURE DE. N DOSSIER : DOSYA NO: Date dépôt de la demande : Başvuru tarihi: 1 ère demande İlk başvuru Réexamen Yeniden inceleme talebi DEMANDE D ADMISSION AU SÉJOUR AU TITRE DE L ASILE SIĞINMACILAR İÇİN OTURMA İZNİ BAŞVURUSU Indications relatives à l état-civil du demandeur Başvuru sahibininnüfus bilgileri 1.1. Nom : Soyadı: 1.3. Nom de jeune fille pour les femmes mariées : Kızlık soyadı (evli bir kadın ise): 1.4. Date de naissance : Doğum tarihi: 1.6. Nationalité : Uyruğu: 1.7. Nom et prénom du père : Baba soyadı ve adı: 1.8. Nom et prénom de la mère : Anne soyadı ve adı: 1.2. Prénom(s) : Adı: 1.5. Lieu de naissance (pays et ville ) : Doğum yeri (ülke ve şehir): 1.3. F K M E Indications relatives à la famille du demandeur Başvuru sahibinin ailesine yönelikbilgiler 2.1. Marié(e) Evli 2.2. Célibataire Bekâr 2.6. Nom du conjoint le cas échéant : Varsa, eşinin soyadı: 2.8. N ETRANGER du conjoint le cas échéant : Varsa, eşinin YABANCI kayıt numarası: Situation au regard du séjour : Oturma izni durumu: 2.3. Veuf(ve) Dul 2.4. Divorcé(e) Boşanmış 2.7. Prénom du conjoint : Eşinin adı: 2.9. Nationalité du conjoint : Eşinin uyruğu: 2.5. Concubin Resmi nikâhsız eş 1/10

2 2.10. Date et lieu de naissance du conjoint : Eşinin doğum yeri ve tarihi : Nombre d enfants : Çocuk sayısı: Lieu de résidence actuelle du conjoint : Eşinin mevcut ikamet yeri: dont entrés en France : Fransa'ya giriş yapmış olan çocuk sayısı: Nom Soyadı Prénom Adı Indiquer tous les enfants Çocuklar ile ilgili tüm ayrıntıları belirtin Nationalité, date et lieu de naissance Uyruğu, doğum tarihi ve yeri Lieu de résidence actuelle Mevcut ikamet yeri Adresse où il est possible de vous adresser du courrier Size posta yolu ile ulaşılabilecek adres 3.1. Chez : Sizi barındıran kişi: 3.2. N _ No _ 3.4. Code postal : _ Posta kodu: _ 3.3. Rue : Sokak : 3.5. Ville : Şehir : Attention : si vous choisissez l adresse d une association, elle doit être agréée par la préfecture et vous devez lui demander de vous donner une attestation de domiciliation pour la préfecture. Dikkat: Bir derneğin adresini seçerseniz, söz konusu dernek valilik tarafından onaylanmış olmalıdır ve valiliğe verilmek üzere bu dernekten bir ikametgâh ilmühaberi talep etmelisiniz. Condition de votre entrée en France : Fransa'ya giriş koşulları: 4. Régulière : (passer à la rubrique ) Yasal yollardan: (lütfen bölüm 'e gidiniz) 5 Irrégulière: (passer directement à la rubrique ) Yasa dışı yollardan: (lütfen doğrudan bölüm 'e gidiniz) 2/10

3 Documents justifiant de l entrée régulière sur le territoire français Fransa'ya yasal yollardan giriş yaptığınızı kanıtlayan belgeler 4.1. Passeport Pasaport 4.2. N : 4.3. Date et lieu de délivrance : Verildiği tarih ve yer: 4.4. Date de fin de validité : Son geçerlilik tarihi: 4.5. Entrée avec visa Vizeli giriş 4.6. N, date et lieu de délivrance Vize numarası, verildiği tarih ve yer 4.7. Entrée sans visa Vizesiz giriş 4.8. Carte d identité Nüfus Cüzdanı Document de séjour / visa d entrée Oturma izni /giriş vizesi 4.9. N : Date et lieu de délivrance : Teslim edildiği tarih ve yer: Autre titre de voyage : préciser lequel Başka bir seyahat dokümanı: Lütfen belirtin N, date et lieu de délivrance Numarası, verildiği tarih ve yer Date de fin de validité : Son geçerlilik tarihi: Date de fin de validité Son geçerlilik tarihi: Etes- vous ou avez vous été en possession d un permis de séjour ou d un visa d entrée délivré par la France ou par un autre Etat membre de l Union européenne*, ou en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein? Si oui, veuillez préciser la date et le lieu de délivrance, et la date de fin de validité : Fransa veya Avrupa Birliği üyesi*bir başka devlet veya İzlanda, Norveç, İsviçre veya Lihtenştayn tarafından verilen bir oturma izniniz veya giriş vizeniz var mı? Varsa, lütfen verildiği tarihi ve yeri ve son geçerlilik tarihini belirtin: * Les Etats membres de l Union européenne au sont : l Allemagne,l Autriche,la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l Espagne, l Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l Irlande, l Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Republique Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. * itibarı ile Avrupa Birliği'ne üye devletler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatistan, Danimarka, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İngiltere, Slovakya, Slovenya ve İsveç. 3/10

4 Indications sur les conditions de l entrée en France et les itinéraires de voyage à partir du pays d origine Fransa'ya giriş koşullarınız ve geldiğiniz ülkeden Fransa'ya seyahat ederken kullandığınız güzergâhlar ile ilgili bilgiler 5.1. Date de départ du pays d origine et/ou de provenance : Menşe ülke ve/veya geldiğiniz ülkeden ayrıldığınız tarih: 5.2. Pays traversé Geçtiğiniz ülkeler 5.3. Date d entrée Giriş yaptığınız tarih 5.4. Date de sortie Çıkış yaptığınız tarih 5.5. Moyens de transports Kullandığınız taşıma araçları 5.6. Conditions de franchissement des frontières (point de passage autorisé ou en évitant les contrôles) Sınırı nasıl aştınız? (resmi geçiş noktasından geçerek veya kontrol noktalarından geçmeden) 5.7. France Fransa Autres informations Diğer Bilgiler 6.1. Demandes d asile antérieures : Önceki sığınma talepleriniz: 6.2. Avez-vous déjà sollicité l asile en France? Daha nce Fransa'dan sığınma talebinde bulundunuz mu? 6.3. Préciser où et quand : Nerede ve ne zaman başvuruda bulunduğunuzu belirtin: 6.4. Sous le même nom ou sous un autre nom (préciser lequel)? Aynı adla mı yoksa başka bir adla mı başvuruda bulundunuz( lütfen kullandığınız adı belirtin)?. Une décision a-t-elle été prise sur cette demande? Bu başvuru ile ilgili bir karar verildi mi? Rejet Octroi de protection 6.7. Date de cette décision : Ret Koruma altına alma Bu kararın alındığı tarih: Je ne sais pas Bilmiyorum 4/10

5 6.10. Avez-vous déjà sollicité l asile dans un autre Etat membre de l Union européenne ou en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein? Avrupa Birliği üyesi başka bir devletten veya İzlanda'dan, Norveç'ten, İsviçre'den veya Lihtenştayn'dan sığınma talebinde bulundunuz mu? Préciser où et quand : Nerede ve ne zaman sığınma talebinde bulunduğunuzu belirtin: Sous le même nom ou sous un autre nom (préciser lequel)? Aynı adla mı yoksa başka bir adla mı başvuruda bulundunuz( lütfen kullandığınız adı belirtin)?. Une décision a-t-elle été prise sur cette demande? Rejet Octroi de protection Date de cette décision : Je ne sais pas Bu başvuru konusunda bir karar alındı mı? Ret Koruma altına alma Karar tarihi: Bilmiyorum Membres de famille résidant en France ou dans un autre Etat membre de l Union européenne ou en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein Fransa'da veya Avrupa Birliği üyesi bir başka devlette veya İzlanda, Norveç, İsviçre veya Lihtenştayn'da ikamet eden aile fbireyleri Nom : Soyadı: Lien de parenté avec vous : Sizinle olan akrabalık bağı: Lieu de résidence (pays, ville) : İkamet ettiği yer (ülke, şehir): Nom : Soyadı: Lien de parenté avec vous : Sizinle olan akrabalık bağı: Lieu de résidence (pays, ville) : İkamet ettiği yer (ülke, şehir): Langue(s) comprise(s) : Anladığı dil(ler): Prénom : Adı: Nationalité : Uyruğu: Prénom : Adı: Nationalité : Uyruğu: Date et lieu de naissance : Doğum tarihi ve yeri: Statut de résidence : Oturma izni durumu: Date et lieu de naissance : Doğum tarihi ve yeri: Statut de résidence : Oturma izni durumu: Je soussigné(e) certifie sur l'honneur que : Les renseignements me concernant dans le présent questionnaire sont exacts. Le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis. La copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'etat membre responsable m'a été remise. Aşağıda imzası bulunan, ben: 5/10

6 İşbu soru cevap formundaki şahsıma ait bilgilerin doğru olduğunu, Sığınmacı kılavuzu ve Avrupa Topluluğu yönetmelikleri ile ilgili bilgilerin tarafıma teslim edildiğini, Sığınma başvurumdan sorumlu olacak üye Devletin belirlenmesini sağlayan bireysel mülakat suretinin tarafına teslim edildiğini şerefim ve namusum üzerine doğrularım. Fait le : Düzenlendiği yer: A la préfecture de : Valiliği SIGNATURE : İMZA: ENTRETIEN INDIVIDUEL à remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacak BİREYSEL MÜLAKAT FORMU PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE L ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE SIĞINMA BAŞVURUSUNU İNCELEMEKLE SORUMLU ÜYE DEVLETİN BELİRLENMESİ SÜRECİ Date d entrée en France : Fransa'ya giriş tarihi: Pays traversés déclarés : Başvuru sahibinin geçtiğini beyan ettiği ülkeler: Identification EURODAC : EURODAC kodu: Le relevé de vos empreintes digitales fait état d un ou plusieurs pays européens traversés. Pouvez-vous préciser les dates d entrée et la durée du séjour dans chaque Etat membre : Parmak izi kayıtlarınıza göre, bir veya birden fazla Avrupa ülkesinden geçtiğiniz anlaşılıyor.. Lütfen,Üye ülkelerden her birine giriş tarihinizi ve söz konusu ülkelerdeki kalış sürelerinizi belirtiniz. PAYS/ÜLKE DATES/TARİHLER DURÉE DU SEJOUR/KALDIĞINIZ SÜRE 1. Etes-vous entré(e) sur le territoire de l Union européenne, de l Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse avec votre famille? 1. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre topraklarına ailenizle birlikte mi giriş yaptınız? 2. Êtes-vous entré(e) sur le territoire de l'union européenne, de l Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse avant votre famille? 2.Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre topraklarına ailenizden önce mi giriş yaptınız? 6/10

7 3. Avez-vous déjà sollicité l'asile dans un de ces pays? 3. Bu ülkelerden birinden sığınma talebinde bulundunuz mu? 4. Votre demande est-elle en cours d examen? 4. Başvurunuzun incelenmesine devam ediliyor mu? 5. Votre demande est-elle rejetée? 5. Başvurunuz reddedildi mi? 6. Avez-vous été reconduit dans votre pays d origine? 6.Ülkenize geri gönderildiniz mi? 7. Si vous avez répondu oui à la question 6, à quelle date? 7. Altıncı soruya evet yanıtını verdiyseniz, hangi tarihte ülkenize geri gönderildiğinizi belirtin. 8. Avez-vous rejoint volontairement votre pays d origine? 8. Ülkenize kendi isteğinizle mi geri döndünüz? 9. Si vous avez répondu oui à la question 8, à quelle date? 9. Sekizinci soruya evet yanıtını verdiyseniz, hangi tarihte ülkenize geri döndüğünüzü belirtin. 10. Etes-vous titulaire d un visa délivré par un autre Etat membre? 10. Başka bir Üye Devlet tarafından verilmiş bir vizeniz var mı? 11. Etes-vous titulaire d un titre de séjour délivré par un autre Etat membre? 11. Başka bir Üye Devlet tarafından verilmiş oturma izniniz var mı? 12. Avez-vous des documents probants à fournir (originaux)? 12. Beyanlarınızı kanıtlar nitelikte belgeleriniz var mı (belge asılları)? Le demandeur d asile peut donner toutes informations complémentaires : 1 sur sa présence sur le territoire des Etats membres depuis son départ de son pays d origine, 2 sur la présence éventuelle de membres de sa famille, de proches ou autres parents, dans les Etats membres. Başvuru sahibi: 1 Kendi ülkesinden ayrıldığı tarihten itibaren Üye Devletlerin topraklarında geçirdiği süre, 2 Ailesi, yakınları veya diğer akrabalarının Üye Devletlerin topraklarında geçirdiği süre, hakkında her türlü ek bilgi verebilir. 7/10

8 RÉSUMÉ DE L'ENTRETIEN INDIVIDUEL BİREYSEL MÜLAKAT ÖZETİ 8/10

9 Liste des pièces à présenter à l appui de votre demande (article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile) Vous devez présenter à l appui de votre demande d admission au séjour : 1) le formulaire ci-joint, lisiblement rempli en français, daté et signé. Les champs à sont obligatoires ; 2) quatre (4) photographies d identité de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 3) l indication d une adresse où il est possible de vous faire parvenir toute correspondance : si vous disposez d un logement à votre nom : original et copie d une quittance ou d une facture d électricité ou de téléphone fixe, datant de moins de trois mois ; si vous choisissez l adresse d un tiers : une attestation sur l honneur signée par le tiers selon laquelle il accepte de recevoir votre courrier, copie de sa pièce d identité, original et copie d une quittance ou d une facture d électricité ou de téléphone fixe, datant de moins de trois mois ; si votre choix se porte sur une association : celle-ci doit avoir été agréée par arrêté préfectoral; vous devez présenter une attestation de domiciliation postale établie par l association moins de quinze jours avant le dépôt de votre demande en préfecture. 4) si vous les possédez : actes de naissance (le vôtre et celui des membres de votre famille qui vous accompagnent), document d identité et/ou de voyage avec lesquels vous êtes entré en France. Başvurunuzu desteklemek üzere ibraz edeceğiniz belgelerin listesi (Yabancıların ülkeye girişi,ikameti vesığınma başvurusuna yönelik düzenlemeler getiren kanunun R sayılı maddesi) Sığınmacı olarak oturma izni başvurunuza aşağıdaki destekleyici belgeleri ilave etmelisiniz: 1) Fransızca dilinde ve okunaklı bir şekilde doldurulan, tarih ve imza atılan, ilişikteki form. Bölüm ila 'in doldurulması zorunludur; 2) Başınız açık olarak önden çekilmiş, 3,5 cm x 4,5 cm formatında yeni ve size tamamen benzeyen dört (4) adet vesikalık fotoğraf; 3) Sizinle her türlü yazışmanın yapılabileceği bir adres bilgisi: Kendi adınıza bir konutunuz var ise: Son üç aya ait bir kira ödeme makbuzunun veya bir elektrik veya sabit telefon faturasının aslı ve sureti; Üçüncü bir şahsın adresini belirtmeyi tercih ederseniz: Üçüncü şahsın posta gönderilerinizi almayı kabul ettiğine dair yeminli ve bu şahıs tarafından imzalanmış bir belge, son üç aya ait bir kira ödeme makbuzunun veya bir elektrik veya sabit telefon faturasının aslı ve sureti; Tercihiniz bir derneğin adresini belirtmek yönünde ise: Söz konusu dernek valilik tarafından onaylanmış olmalıdır. Valiliğe başvurduğunuz tarihten en az on beş gün önce dernek tarafından tanzim edilmiş posta adresi oluşturma belgesini sunmalısınız. 4) Varsa: Doğum kayıt örneği (sizinki ve size refakat eden aile fertlerinize ait olanlar), Fransa'ya giriş yapmanıza olanak tanıyan kimlik ve/veya seyahat belgesi. 9/10

10 Dépôt de la demande Başvuru dosyasının teslimi Vous devez vous présenter le plus rapidement possible à la préfecture de (adresse) En kısa sürede (adresindeki) valiliğe başvurmanız gerekmektedir. Aux jours et horaires suivants (à préciser par la préfecture) (à adapter si réception sur rendez vous) Aşağıdaki tarih ve saatte (valilik tarafından belirtilecek) şahsen başvurmalısınız (randevu almak gerekiyorsa uyarlanmalıdır) CE DOCUMENT : 1 - NE GARANTIT PAS L'AUTHENTICITÉ DE L'IDENTITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE 2 - NE VAUT PAS AUTORISATION DE SÉJOUR BU BELGE: 1 BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN GERÇEKLİĞİNİN GARANTİSİ DEĞİLDİR 2 FRANSA'DA OTURMA İZNİ YERİNE GEÇMEZ 10/10

Demande de Visa Schengen. Schengen Vizese basvuru formu

Demande de Visa Schengen. Schengen Vizese basvuru formu Demande de Visa Schengen Ce formulaire est gratuit Schengen Vizese basvuru formu PHOTO / RESIM Ücretsiz form 1. Nom(s) [nom(s) de famille] (x) / Soyadi (x) 2. Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]

Detaylı

-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R.

-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R. Cinnah Caddesi 58, 06690 Cankaya, Ankara, Turkey / Fax: +90 (312) 409-2714 http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/turkey / ankara-im-enquiry@international.gc.ca BU FORM ÜZERNDEK BLGLER VE BÜTÜN FORMLAR

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU. Bilgi ve yönlendirme

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU. Bilgi ve yönlendirme İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU 2013 Bilgi ve yönlendirme 1 İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. FARKLI KORUMA MEKANİZMALARI...3 1.1 MÜLTECİ STATÜSÜ...3

Detaylı

-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R.

-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R. Cinnah Caddesi 58, 06690 Cankaya, Ankara, Turkey / Fax: +90 (312) 409-2714 http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/turkey / ankara-im-enquiry@international.gc.ca BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN

Detaylı

İltica başvuru kılavuzu 2011 Bilgi ve yönlendirme

İltica başvuru kılavuzu 2011 Bilgi ve yönlendirme İÇİŞLERİ, DENİZAŞIRI ÜLKELER, YEREL YÖNETİMLER VE GÖÇ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İltica başvuru kılavuzu 2011 Bilgi ve yönlendirme 1 İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 - KİŞİYİ KORUMA

Detaylı

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR? Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

Detaylı

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950)

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950) Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma, 4 Kasım 1950) Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Aşağıda imzası bulunan

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (Fransızca) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Bu belgenin amacı çevrimiçi vize başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı olmaktır. Çevrimiçi vize başvurusu hizmeti yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve tüm sorulara İngilizce

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER İltica hizmetleri sadece uluslararası korumayla ilgili konulardan sorumludur. Eğer yabancı uyruklu bır vatandaş iseniz, ve ülkenizi ciddi bir nedenden dolayı, hayatınız tehlikede olduğu için terk ettiyseniz,

Detaylı

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Vize Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler İki tür vize başvurusunda bulunabilirsiniz: Schengen Devletlerinde kısa süreli ikametler için (90 güne kadar) (ayrıntılar 1. maddede) veya uzun süreli ikametler için

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz!

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz! 1 Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi Önce genel bilgileri okuyunuz! AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR ÖNEMLİDİR: 1. İltica işlemlerinizde bizimle işbirliği yapın! Her zaman

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edenlere AOW yaşlılık aylığı

Hollanda dışında ikamet edenlere AOW yaşlılık aylığı Hollanda dışında ikamet edenlere AOW yaşlılık aylığı İçindekiler AOW yaşlılık aylığı nedir? 2 AOW yaşlılık aylığı kimler içindir? 2 AOW yaşlılık aylığını ne zaman alırsınız? 4 Bir ülkede ikamet edip başka

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

PTE Academic Sınav Katılımcısı El Kitabı

PTE Academic Sınav Katılımcısı El Kitabı PTE Academic Sınav Katılımcısı El Kitabı Temmuz 2012 6.Versiyon Pearson Education Ltd 2012. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of Pearson Education Ltd. İçindekiler

Detaylı

La Commission mixte prévue à l'article 11 sera chargée d'appliquer ces stipulations. MADDE 11 işbu Mukavelenamenin

La Commission mixte prévue à l'article 11 sera chargée d'appliquer ces stipulations. MADDE 11 işbu Mukavelenamenin menafiini tamamile ihkak etmek maksadile tesbit edilmiş bulunan esasattan mülhem olacaktır. 11 inci Maddede zikrolunan Muhtelit Komisyon işbu ahkâmı tatbika memur olacaktır. intérêts de ces fondations

Detaylı

TÜRKİYE YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!..

TÜRKİYE YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!.. TÜRKİYE YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!.. Karayoluyla Türkiye'ye değişik nedenlerle ve özellikle yaz tatillerini geçirmek için yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza,

Detaylı

Fransa'ya Giriş. A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar

Fransa'ya Giriş. A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar Fransa'ya Giriş A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar Mevzuat : L. 111-6, L. 211-1 ilâ L. 212-2 R. 211-1 ilâ R. 212-11, R. 611-8 ilâ R. 611-15 810/2009 numaralı ve 13 Temmuz 2009

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış 4 Avrupa Sosyal Şartı İnsan Haklarını güvenceye alan bir Avrupa Konseyi andlaşması 5 Avrupa Sosyal Şartı ( bundan sonra Şart denecektir) hak ve özgürlükleri ve taraf

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı