T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI TARIM TRAKTÖRÜ İLE ÇALIŞTIRILAN BİR MEYVE HASAT PLATFORMU TASARIMI MUSTAFA ÜÇGÜL YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ MART

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI TARIM TRAKTÖRÜ İLE ÇALIŞTIRILAN BİR MEYVE HASAT PLATFORMU TASARIMI MUSTAFA ÜÇGÜL YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No: Bu tez ---/---/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Ali AYBEK DANIŞMAN Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN ÜYE Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma KSÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2006/2-2 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ÖZET... ABSTRACT... ÖNSÖZ... ÇİZELGELER DİZİNİ... ŞEKİLLER DİZİNİ... Sayfa I 1. GİRİŞ Genel Meyve Hasadı Hasat Yöntemleri Hasat Üzerine Etkili Parametreler Tasarım Mühendislik Tasarımı Problemin Tanımlanması Ödevin Oluşturulması Ödevin Biçimlendirilmesi Ödevin Geliştirilmesi Üretim Tasarımda Bilgi Toplama Tasarım Özellikleri Ürün Yaşam Döngüsü Malzeme Seçimi ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Metot Üst tabla tasarımı Kızak sistemi tasarımı Makas sistemi tasarımı Taşıyıcı alt tabla tasarımı Hidrolik sistem tasarımı Tasarım hesaplamalarında kullanılan eşitlikler III IV V VI VII I

4 İÇİNDEKİLER Platform teknik resim çizimleri Platform hareket gücünün belirlenmesi BULGULAR VE TARTIŞMA Üst tabla tasarımı Kızak sistemi tasarımı Makas sistemi tasarımı Taşıyıcı alt tabla tasarımı Hidrolik sistem tasarımı Platform teknik çizimleri Platform hareket gücünün belirlenmesi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR 78 ÖZGEÇMİŞ 81 II

5 ÖZET KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET TARIM TRAKTÖRÜ İLE ÇALIŞTIRILAN BİR MEYVE HASAT PLATFORMU TASARIMI MUSTAFA ÜÇGÜL DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Ali AYBEK Yıl: 2007, Sayfa: 81 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Ali AYBEK Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli meyve üreticisine hitap eden, traktör hidrolik güç çıkışı ile çalıştırılabilen, meyvelerin el ile hasadında kullanılacak çekilir tip yarı mekanize bir meyve hasat platformunun tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Üst tabla, kızak sistemi, makas sistemi, taşıyıcı alt tabla ve hidrolik sistemden oluşan meyve hasat platformunun genişliği 2.1 m, uzunluğu 2.85 m, kapalı halde yerden yüksekliği 0.85 m ve kütlesi 475 kg dır. Çalışma koşullarına göre platform 4 m genişliğe ve 1.85 m yüksekliğe kadar ayarlanabilir ve 4 m yüksekliğe kadar olan meyveler hasat edilebilir. Platformun hareket direnci gücü, değişik tarla koşulları ve çalışma hızlarında, yüksüz ve yüklü olarak hesaplanmıştır. Örneğin, yüklü platformun 4 km/h çalışma hızında ortalama hareket direnci gücü, sert ve düz tarlada 0.33 kw, yumuşak ve ıslak tarlada ise 2.88 kw olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Meyve hasadı, platform tasarımı, platform çeki gücü III

6 ABSRACT DEPARTMENT OF AGRICULTURAL MACHINERY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES KAHRAMANMARAS SUTÇU IMAM UNIVERSITY MSc THESIS ABSTRACT DESIGN OF A FRUIT HARVEST PLATFORM DRIVEN BY TRACTOR HYDRAULICS MUSTAFA ÜÇGÜL Supervisor : Assist. Prof. Dr. Ali AYBEK Year : 2007, Pages : 81 Jury : Assist. Prof. Dr. Ali AYBEK Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN Assist. Prof. Dr. Selçuk ARSLAN The objective of this study was to design and construct a pull type fruit harvest platform to increase the efficiency of manual harvest operations in small and medium scale orchards. The harvest platform s width, height, length, and dead weight are 2.1 m, 0.85 m, 2.85 m, and 475 kg, respectively. The platform has a single-point hitch, and consists of a tray, lifting tracts (rails), a scissor type jack, and lift cylinder. The height and width of the platform can be adjusted by the tractor operator hydraulically up to 1.85 m and 4.0 m, respectively. The required drawbar pull was calculated based on the coefficient of rolling resistances for various field conditions both for the dead weight of the platform and loaded platform. For instance, average power requirement for the loaded platform at 4 km/h was calculated to be 0.33 kw for dry and flat field conditions while 2.88 kw was found for light and wet field conditions. Key words: Fruit harvesting, platform design, platform drawbar power IV

7 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Meyve hasadı, günümüzde, meyvelerin dallardan elle, yarı mekanize ya da tam mekanize olarak toplanması şeklinde gerçekleşmektedir. Hasat platformları yarı mekanize hasat makinalarından biridir. Bu çalışmada, tarım traktörü ile çalıştırılan, hidrolik olarak kontrol edilen, yarı mekanize bir meyve hasat platformunun tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Toplam beş ana bölüm altında incelenen araştırmanın birinci bölümünde konu ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş ve konunun önemi açıklanmıştır. İkinci bölümde konu ile ilgili önceki çalışmalar verilmiş, üçüncü bölümde araştırmada kullanılan materyal ve metot tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde tarım traktörü ile çalıştırılan bir meyve hasat platformunun tasarımı yapılmıştır. Beşinci bölümde ise araştırma sonuçları ve öneriler özetlenmiştir. Bu araştırmada yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Ali AYBEK e, yakın ilgi ve desteğini gördüğüm Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN a, Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN a, ayrıca projenin başından sonuna kadar benden desteklerini esirgemeyen değerli dostlarım ve mesai arkadaşlarım Arş. Gör. Emre DOĞRULUK ve Emrullah BAŞER e, araştırmanın maddi desteğini sağlayan KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığına ve projenin imalatını gerçekleştiren Gemciler Tarım Makinaları A.Ş ye teşekkür ederim. MART 2007 KAHRAMANMARAŞ V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa Çizelge 1.1. Bazı meyve türlerinde hasat için gerekli işgücünün toplam işgücü gereksinimi içindeki payı (%) Çizelge 1.2. Sofralık meyve hasadının el ve yardımcı hasat elemanları kullanılarak gerçekleştirilmesinde özellikler. 3 Çizelge 1.3. Makineli sofralık meyve hasadına ilişkin özellikler... 4 Çizelge 1.4. Fabrikasyon amaçlı, makineli meyve hasat yöntemleri ve bunlara ilişkin özellikler. 5 Çizelge 1.5. Bazı meyve türleri için dikim aralığı... 6 Çizelge 3.1. Prototip meyve hasat platformunun bazı teknik ölçüleri Çizelge 3.2. Farklı tarla koşullarında yuvarlanma direnci katsayıları. 24 Çizelge 4.1. Platform Lastik özellikleri Çizelge 4.2. Platformun yüksüz, farklı tarla ve hız koşullarında, hareket direnci gücü (kw) değerleri. 75 Çizelge 4.3. Platformun yüklü, farklı tarla ve hız koşullarında, hareket direnci gücü (kw) değerleri. 75 VI

9 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1.1. Sık ağaçlandırma için kullanılan, hareketli meyve toplama yürür bant sistemine sahip, büyük meyve toplama kasalı yardımcı hasat elemanı. 4 Şekil 1.2. Tasarımda bilgi toplama aşamaları... 8 Şekil 1.3. Tasarım kısıtlamalarını belirleyenler ve temel kısıtlamalar. 11 Şekil 3.1. Meyve hasat platformunun üç boyutlu görünüşü Şekil 3.2. Kaynak boyutları Şekil 3.3. U geometrik yapılı kaynak boyutları.. 23 Şekil 4.1. İnsan boyuna göre diğer boyutların oranı.. 25 Şekil 4.2. Üst tabla Şekil 4.3. Kızak sistemi.. 28 Şekil 4.4. Sağ kızağa etkiyen kuvvetler 29 Şekil 4.5. Sağ kızak için kesme kuvveti ve moment diyagramları Şekil 4.6. Sağ kızak için kaynak geometrik şekli 30 Şekil 4.7. Sol kızağa etkiyen kuvvetler. 31 Şekil 4.8. Sol kızak için kesme kuvveti ve moment diyagramları. 31 Şekil 4.9. Sol kızak için kaynak geometrik şekli Şekil Kızak sacının büküm yeri destekleri. 33 Şekil Destek üçgenleri için kaynak geometrik şekli Şekil Sağ ve sol kızaklar için rulman yerleşimi.. 34 Şekil Rulman mili ve etki eden kuvvetler Şekil Rulman mili kaynak geometrik şekli. 35 Şekil Sağ ve sol kızak destek çubukları.. 36 Şekil Kızak destek çubuğunun denge durumu.. 36 Şekil Destek çubukları için kaynak geometrik şekli. 37 Şekil Destek çubukları yerleşimi. 37 Şekil Kızak destek profillerine etkiyen kuvvetler. 38 Şekil Destek profili için kesme kuvveti ve moment diyagramı 38 Şekil Kızak destek profili için kaynak geometrik şekli. 39 Şekil Korkuluk düzeni (kapalı ve açık durum). 40 Şekil Korkuluğa etkiyen kuvvetler.. 41 Şekil Korkuluk için kesme kuvveti ve moment diyagramı Şekil Korkuluk için kaynak geometrik şekli VII

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Profile destek köşebenti eklenmesi 43 Şekil Destek köşebenti için kaynak geometrik şekli. 43 Şekil Makasın tam kapalı ve tam açık konumları. 43 Şekil Makas sistemine etkiyen kuvvetler 44 Şekil Makas ön destek miline etkiyen kuvvetler 45 Şekil Makas ön destek mili kaynak geometrik şekli.. 45 Şekil Makas arka destek miline etkiyen kuvvetler 46 Şekil Makas rulmanı. 47 Şekil Makas sistemi genel görünüşü Şekil Taşıyıcı alt tabla.. 48 Şekil Tekerlek yerleşimi Şekil Tekerlek ve çeki okunun uzunluğunun belirlenmesi Şekil Alt tablaya etkiyen kuvvetler. 50 Şekil Alt tablaya etkiyen kuvvetler. 50 Şekil Alt tabla kesme kuvveti ve moment diyagramları Şekil Dingile gelen kuvvetler 51 Şekil Dingil için kesme kuvveti ve moment diyagramları. 52 Şekil Dingil için kaynak geometrik şekli 52 Şekil Jant takımı için kaynak geometrik şekli.. 53 Şekil Jant takımının maruz kaldığı eğilme momenti Şekil Çeki okuna gelen kuvvetler 54 Şekil Çeki oku Şekil Çeki oku için kaynak geometrik şekli Şekil Çeki halkası kaynak geometrik şekli. 56 Şekil Çeki okunun yerleşimi 57 Şekil Yardımcı tekerlek 57 Şekil Üst tablanın yerden yüksekliği Şekil Kaldırma pistonu bağlantı şekli. 59 Şekil Kızak pistonu bağlantı şekli Şekil Kızak pistonları yerleşimi Şekil Kızak pistonları ön uç bağlantı sacı Şekil Kızak pistonları ön uç bağlantı sacı pimine etkiyen kuvvetler Şekil Ön destek yatağı pimi kesme kuvveti ve moment diyagramları. 62 VIII

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Kızak pistonları ön uç bağlantı sacı geometrik kaynak şekli.. 62 Şekil Kızak pistonları arka uç bağlantı sacı Şekil Kızak pistonları arka uç bağlantı sacı pimine etkiyen kuvvetler Şekil Arka destek yatağı pimi kesme kuvveti ve moment diyagramları. 64 Şekil Hidrolik devre şeması. 66 Şekil Hasat platformu montaj resmi Şekil Sağ kızak perspektif ve görünüşleri.. 68 Şekil Sol kızak perspektif ve görünüşleri Şekil Üst tabla perspektif ve görünüşleri 70 Şekil Makas sistemi perspektif ve görünüşleri.. 71 Şekil Taşıyıcı alt tabla perspektif ve görünüşleri.. 72 Şekil Makas sistemi ön kısım alt ve üst kesit görünüşleri. 73 Şekil Makas sistemi orta ve üst arka kısım kesit görünüşleri.. 74 IX

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ 1.2. Genel Tarım traktörleri Türkiye de verimli kullanılamamaktadır. Ortalama işletme büyüklüğünün yeterli olmaması nedeniyle çiftçilerin yıl boyunca traktör kullanım süresi az olmakta, sonuç olarak büyük bir yatırım kalemini oluşturan traktörün verimli çalışma olanağı kısıtlı olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir traktörün karlı çalışması için yılda saat dolayında tarımsal işlerde çalışması beklenmektedir (ASAE, 1995). Ülkemizde ise 600 saatlik çalışma ile bir tarımsal işletmede karlı üretim yapılabileceği hesaplanmıştır. Ancak, büyük çoğunluğu küçük veya orta ölçekli olan tarım işletmelerimizde traktörler, işletme büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, örneğin kuru tarımda yılda yaklaşık olarak 350 saat çalışmaktadır (Yalçın, 1990). Mevcut ortalama işletme büyüklüğü ve ürün deseni düşünüldüğünde, traktörün saat kadar çalıştırılması olası görünmemektedir. Tarımsal işletmelerimizin güç kaynağı olan traktörden optimum bir şekilde yararlanmak için iki yol bulunmaktadır; birincisi işletme büyüklüğünü artırmak, ikincisi tarım traktörlerinin yıllık kullanım sürelerini artırmaktır. Her işletme için arazi büyüklüğünü artırmak mümkün olamayacağı için traktörün kullanım sürelerinin artırılması gerekmektedir. Traktörün yıllık kullanım süresinin artırılması, birim çalışma saati başına düşen maliyeti de düşürmektedir. Traktörün çok amaçlı kullanımını sağlayan en önemli özelliği hidrolik güç çıkışının olmasıdır. Bu yolla traktöre çeşitli tarım iş makineleri bağlanabilmektedir. Meyve hasat platformu da bu makinelerden birisidir. Ülkemizde, küçük ve orta ölçekli işletmelerde meyvelerin toplanması, yüklenmesi ve taşınması işlemleri büyük oranda el ile yapılmaktadır. Meyve ağaçlarında, özellikle insan elinin yetişemeyeceği bölgelerdeki meyvelerin hasadının bir platform yardımı ile yapılması, meyvelerin toplanması için gerekli süreyi azaltır, iş verimini yükseltir, meyveler yaralanmayacağı için meyve kalitesi korunur ve işçilik maliyetleri azalır (Tuncer ve Özgüven, 1989). Bu amaçla bir traktör ile çekilen, kaldırma ve indirme hareketleri için gerekli enerjiyi traktörün hidrolik sisteminden alan, basit ancak işlevsel bir meyve hasat platformu tasarlanarak meyvecilikle uğraşan çiftçilerin hasat işlemleri kolaylaştırılabilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meyve hasadı genellikle elle yapılmaktadır. Bu nedenle meyvecilikte, birim alana düşen işgücü ihtiyacı en fazla olan işlemlerin başında hasat gelmektedir. Bu işgücünün büyük bir bölümü de insan işgücüdür. Bazı meyvelerdeki işgücü ihtiyaçları Çizelge 1.1 de verilmiştir. Çizelge 1.1. Bazı meyve türlerinde hasat için gerekli işgücünün toplam işgücü gereksinimi içindeki payı (%) (Gezer, 2001) Meyve Türü Narenciye Şeftali Elma Kayısı Zeytin Vişne ve Fındık Kiraz Hasat İş Gücü (%)

13 GİRİŞ Elle meyve hasadı meyveden meyveye değişmekle birlikte ortalama olarak işgücü h/ha arasında insan işgücünü gerektirmektedir. Bu rakam üretim için toplam çalışma zamanının %40-80 ini, toplam üretim maliyetinin % ını oluşturmaktadır (Tuncer ve Özgüven, 1989 ). Klasik toplama işleminde işçiler gruplar halinde bahçenin bir ucundan başlayarak sonuna kadar hasat işlemini gerçekleştirirler. Alçak noktalardaki meyveler hasat edilirken yüksek dallardaki meyveleri hasat etmek için ağaca tırmanma ya da bir merdiven kullanma gibi yöntemlere başvurulur. Bu işlemin bazı sakıncaları vardır. Örneğin; ağaca çıkıldığında ilk çıkış esnasında ağaçta meydana gelecek titreşimler nedeni ile bir miktar meyve yere düşüp zedelenebilir, basılan dallar kırılıp ağaç zarar görebilir, işçinin topladığı meyveleri içine koymak için kullandığı sepet düşüp meyvelere zarar verebilir. Bu meyve kalitesini ve hasat verimini olumsuz yönde etkiler. Yükseltici olarak bir merdiven kullanılsa bile merdivenle ulaşabilecek alan kısıtlı olduğundan merdivenin yerinin sürekli olarak değişmesi gerekecek işçinin boşta geçen süresini artıracaktır. Ayrıca bu işlemler (ağaca ve merdivene çıkma-inme, merdiven taşıma, elinde sepet taşıma) işçiye ek bir enerji harcatıp yorgunluğa neden olmaktadır Klasik hasat yöntemlerinde, meyveler önce küçük sepetlere toplanır, ardından dolan sepetler ya büyük bir sandığa boşaltılıp farklı işçiler tarafından bir merkeze götürülür ya da birkaç sepet toplandıktan sonra bu sepetleri toplayan işçiler tarafından bir merkeze götürülür. İlk durumda fazladan işçi kullanımı, ikinci durumda ise aşırı bir zaman kaybı söz konusudur. Hasat edilen meyvenin cinsine bağlı olarak, her aktarmada meyve kalitesinde bozulmalar meydana gelebilir ve maddi kayıplara neden olur. Bir hasat platformu yardımı ile aşağıda sıralanan yararlar sağlanabilir: Yüksek dallardaki meyvelerin hasat işlemleri zorlanmadan ve geniş bir çalışma alanı içerisinde güvenli bir şekilde yapılarak meyve kalitesi korunabilir, Hasat edilen meyvelerin platform ile birlikte taşınılabilmesi ile merkez toplama noktasına çok seferde az miktarda ürün yerine bir defada çok miktarda ürün geleceğinden işçililerin boşa geçen zamanı kısalabilir, İşçiler yüksek noktalara ellerinde sepetlerle çıkmak zorunda kalmayacaklarından işçiler daha az yorulurlar, Fiziksel zorlanmaların azaltılması ve iş veriminin artırılması sağlanabilir, traktörün işletme maliyeti düşürülebilir. Bu çalışmanın amacı, küçük ve orta ölçekli meyve üreticisine hitap eden, traktöre kolaylıkla bağlanıp sökülebilen, traktör hidrolik güç çıkışı ile çalıştırılabilen, sert çekirdekli (şeftali, erik, nektarin, kayısı vb) ve yumuşak çekirdekli (elma, armut, vb) meyvelerin hasadı için kullanılacak bir meyve hasat platformunun tasarımını ve yapımını gerçekleştirmektir Meyve Hasadı Meyve hasadı geniş anlamda meyvelerin daldan herhangi bir şekilde ayrılması, toplanması, taşınması, temizlenmesi, sınıflandırılması ve saklanmasıdır. Taze tüketim ve fabrikasyon için meyve hasadı, meyvelerin zedelenebilirlik derecesine göre, farklı hasat yöntemleri, farklı dikim ve ağaç şekil budamasını gerektirmektedir. Taze tüketim için el ile 2

14 GİRİŞ hasat ve bazı alet yardımları kullanılıp, dar sıra ve bodur anaç, üretimi yapılırken, fabrikasyon amacıyla hasat için yüksek boylu ağaçlarda, makine kullanılmaktadır. El ile hasat iri meyveli ağaçlar ile küçük meyveli ağaçlar ve yüksekliğe göre farklılık göstermekte ve bu değer iş gücü saat/ha arasında insan iş gücü gerektirmektedir (Tunçer ve Özgüven, 1989). Bu değerler % üretim maliyetine eşdeğer olmaktadır. Hasadın mekanize edilebilirliğini etkileyen faktörler: Çok fazla sayıda çeşit olması, Farklı plantaj ve şekil budaması yöntemleri Meyvelerin termik-mekanik dayanım azlığı, Çok yıllık bitki oluşu, Eşzamansız olgunlaşma ve Makinelerin ilk satın alma bedelinin yüksek oluşudur (Tunçer ve Özgüven, 1989) Hasat Yöntemleri Hasat yöntemleri nitelik ve ekonomik beklentilere göre değişmektedir. Sofralık ve fabrikasyon amacıyla olmak üzere iki yöntemle meyve hasadı gerçekleştirilmektedir. Sofralık Meyve Hasadı Teknik-ekonomik verileriyle birlikte günümüz hasat yöntemleri Çizelge 1.2'de ve gelecekteki teknik çözümler Çizelge 1.3 de görülmektedir. El ile hasatta meyveler tek, tek toplanmakta ve saklanmaktadır. Bazı aletler yardımıyla iş verimini yükseltmek çok kısıtlıdır. Çünkü meyvenin toplanması toplam zamanın % 40-50'sini oluşturmaktadır. Hidrolik kaldırıcı platformlar ile iş verimi % 20 oranında, ağaca asılan torbalar ve boşaltma arabaları ile iş verimi % 15 oranında artırılmaktadır. Durup ilerleyen çalışma bankları (yüksekliği hidrolik olarak ayarlanan) ve bütün bantlar ile iş verimi % 30 oranında artırılmaktadır. Çizelge 1.2. Sofralık meyve hasadının el ve yardımcı hasat elemanları kullanılarak gerçekleştirilmesinde özellikler (Tunçer ve Özgüven, 1989) Hasat yöntemleri Kesikli ilerleme Kesiksiz ilerleme Özellikler Kullanılan alet Toplama kızağı Plastik kasalar Taşıma katarı Tek kişilik lift Hareketli platform Toplama arabası Götürücü bant sistemi Ağaç şekli Çit, bodur Yüksek, bodur Çit, bodur İş gücü gereksinmesi (Taşıma hariç) 1 >2 1 >2 >2 5 8 Hasat iş verimi* (kg/işg. h) Kayıplar Zedelenme (%)

15 GİRİŞ Sofralık meyvelerin makinalı hasadında, meyvenin düşme yüksekliğinin ve düşme hızının azaltılması, ağaçların uygun şekilde budanarak şekillendirilmesi ile meyvenin bir yere çarpmadan serbest düşmesi sağlanmakta, böylece meyvelerin yaralanması azaltılmaktadır (Çizelge 1.3). Meyvenin daldan düşürülmesi dal ve gövde sarsıcıları ile yapılmaktadır. Örneğin; tüm ağaç yapay plastik top ile dolu bir kafes içerisine alınıp, meyve hasadı gerçekleştirilirse ki; meyveler toplarla birlikte aşağıda toplanmaktadır, yaralanmalarda % 10 luk bir azalma sağlanmaktadır. Topların meyveden ayrılması pnömatik taşıma esnasında hava akımı ile yapılmaktadır. Bu yöntemin enerji girdisi ve maliyeti oldukça yüksek değerdedir. Bir diğer yöntemde ise birbirinin üzerine farklı yüksekliklerde toplayıcı yüzeyler koyarsak, meyvenin düşü yüksekliği azaltılmaktadır. Bu yöntem ile meyve zedelenmeleri % dolaylarında azaltılmaktadır. Çit şekilli bahçe tesislerinde kendi yürür makinalar oldukça etkin bir şekilde ve meyveleri zedelemeden hasat işini yürütebilmektedir. Oldukça yüksek olan ilk tesis masrafları, makinaların iş veriminin artışıyla karşılanabilmektedir. Örneğin; elmanın dar sıra arası dikiminde (35 t/ha) makina iş verimi (5 t/ha) dolayına erişmektedir. Çizelge 1.3. Makineli sofralık meyve hasadına ilişkinözellikler (Tunçer ve Özgüven, 1989) Özellikler Kesikli ilerleme Hasat yöntemleri Kesiksiz ilerleme Kullanılan alet Ağaç şekli Sarsıcı Frekans (Hz) Gemlik (mm) Güç (kw) İşg. Gereksinmesi (Taşıma hariç) Hasat verimi * (t/işg. h) Gövde sarsıcı Tutma kasası Çekilir makine Çit, yüksek ve bodur Gövde sarsıcı Parmaklı tutucu Kendi yürür mak. Çit, yüksek ve bodur Titreşimli sarsıcı Toplama yüzeyi Kendi yürür mak. Çit Dal sarsıcı 4 tutma yüzeyi Çekilir makine Tatura -V- Şekil budaması Darbeli sarsıcı Toplama yüzeyi Kendi yürür mak. Lincoln - çatı şekli Kayıplar (%) Zedelenme (%) Çit şekilli budanmış bahçelerde hasat işçileri ve doldurma kasaları birlikte taşınmaktadır. Düşü yüksekliği fazla olmayan boşaltıcı bantlar ile meyveler kasalara doldurulmaktadır (Şekil 1.1). Şekil 1.1. Sık ağaçlandırma için kullanılan, hareketli meyve toplama yürür bant sistemine sahip, büyük meyve toplama kasalı yardımcı hasat elemanı 4

16 GİRİŞ Fabrikasyon Amacıyla Meyve Hasadı Fabrikasyon için meyveler silkeleme, tutma ve toplama şeklinde makina ile hasat edilmektedir (Çizelge 1.4). Meyvelerin daldan düşürülmesi titreşimli dal ve gövde sarsıcılarıyla sağlanmaktadır. Çok ender olarak sopalı, darbeli silkeleyiciler, su ve hava akımı ile meyveler düşürülmektedir. Sert çekirdekli yumuşak etli (kiraz) meyveler tenteler yardımıyla tutulmakta, ceviz gibi ürünler ise yerden toplanmaktadır. Meyveleri toplama düzenleri (tenteleri), sofralık meyveler için kullanılanlara göre yapısal olarak daha basit düzeneklerdir. Çünkü bu yöntemlerde meyvelerin belirli oranlarda zedelenmelerine izin verilmektedir. Toplama düzenleri olarak katlanabilir tenteler, iki parçalı şemsiye, katlanır şemsiye gibi düzenler, titreşim veya silkme mekanizması ile birlikte, traktöre asılır, çekilir veya kendi yürür makineler şeklinde yapılabilmektedir. Güç gereksinmeleri 70 kw dolayındadır (Tunçer ve Özgüven, 1989). Çizelge 1.4. Fabrikasyon amaçlı, makineli meyve hasat yöntemleri ve bunlara ilişkin özellikler (Tunçer ve Özgüven, 1989) Özellikler Hasat Yöntemleri Sarsma dökülen meyvelerin yakalanması Sarsma bir araya toplama Kullanılan aletler Ağaç şekilleri Sarsıcı Frekans (Hz) Gemlik (mm) Güç (kw) İş gücü gereksinmesi Hasat verimi (Ağaç/h) Kiraz (kg/işg. h) (60 kg/ağaç) Elma (kg/işg. h) (200 kg/ağaç) Halat sarsıcı Gergi bezi Bodur veya yüksek Kesikli ilerleme Kesiksiz ilerleme Kesikli ilerleme Kesiksiz ilerleme Dal-gövde Pervazlı v. Pnöm. hid. Gövde sarsıcı Dal Gövde sarsıcı 2 döner silindirli Kim. elekt. Titreşimli kanatlı sarsıcı yakalama sarsıcı kanatlı Toplayıcı ve yak. Çerçevesi Toplayıcı alet çerçevesi yakalayıcı ayırıcı alet Bodur veya yüksek Bodur Çit Bodur veya yüksek Bodur, yüksek veya çit Pnöm (120 kw) Hid. (80 kw) Elek. (10-20 kw) Kim. Ethrel (Çit) (20 kg/ağaç) Hasat Üzerine Etkili Parametreler Meyve hasadında mekanizasyon ilkelerinin uygulanabilmesi, öncelikle hasat edilecek olan meyvenin temel biyoteknik özelliklerinin bilinmesi ve makinelerin tasarımında bu özelliklere uyulmasına bağlıdır. Örneğin; koparma için; geometrik ölçüler, kütle, yoğunluk, kopma kuvveti; taşıma sırasında sürtünme ve akış katsayısı gibi değerler önemlidir. Sert çekirdekli meyvelerde, tür ve çeşit özellikleri, verim ve yetiştiricilik teknikleri açısından büyük farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin, bunlarda verim birkaç kg' dan 1500 kg' a kadar, 1 ha'daki ağaç sayısı ise 100'den 'e kadar değişebilmektedir. Bu durum, hasat sistemlerinin tasarımını, imalatını ve standardizasyonunu zorlaştırmaktadır. Günümüz şartlarında yeterli sayılabilecek etkinlikte bir mekanik hasat ancak bazı şartların uygunluğuna bağlıdır. Bunların bazıları, yetiştiricilik özellikleri, 5

17 GİRİŞ meyve ve ağaçların fiziko-mekanik özellikleri ve hasat sistemlerinin mekanik ve teknolojik özellikleri olarak sıralanabilir. Meyvelerin mekanik hasadında, meyve ile ilgili olarak; meyvenin dala tutunma kuvveti, fiziksel dayanımı, boyutu, elastisitesi, olgunluk durumu ve değerlendirilme şekli, ağaçla ilgili olarak; dikim yöntemi, budama şekli, sıra arası ve sıra üzeri mesafe, taç şekli, yükseklik, dal sayısı ve uzunluğu, dal yaylanma katsayısı ve kuvvet faz açısı, hasat sistemleriyle ilgili olarak ise; titreşim genliği, frekansı, sarsma süresi, güç tüketimi ve iş başarısı gibi faktörler hasat sistemlerinin tasarımında önemli olmaktadır (Gezer, 2005). Yetiştiricilik Özellikleri Türkiye'de, sert çekirdekli meyvelerin mekanik hasadıyla ilgili olarak en temel problemlerden biri, bahçe plantasyonu ve ağaç morfolojisinin mekanik hasat dikkate alınmadan oluşturulmuş olmasıdır. Bu durum, hasat sistemlerinin etkin bir şekilde çalışmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu yüzden, ancak mekanik hasada uygun hale getirilmiş bahçelerde yapılacak çalışmalar, makineli hasadın gerçek performansını ve etkinliğini ortaya koyacaktır (Gezer, 2005). Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen bazı meyve türlerine ait dikim aralıkları Çizelge 1.5 de verilmiştir. Çizelge 1.5. Bazı meyve türleri için dikim aralığı (Özbek, 1975; Gezer, 2005). Meyve türü Ağaç şekli Dikim aralığı (metre) Elma Yarı bodur 3-5 Elma Kuvvetli (Çöğür anacı) 6-12 Şeftali Kuvvetli (Çöğür anacı) 5-6 Kiraz Yarı bodur 3-5 Kiraz Kuvvetli (Çöğür anacı) 6-8 Armut Yarı bodur 5-7 Armut Kuvvetli (Çöğür anacı) 7-12 Kayısı Kuvvetli (Çöğür anacı) 10 Erik Yarı bodur 4-6 Erik Kuvvetli (Çöğür anacı) Tasarım Mühendislik Tasarımı Tasarım, genel olarak ihtiyaçtan doğan bir nesnenin planlanması ve planlanan bu düşüncenin bir belge üzerine aktarılmasıdır. Mühendislik tasarımı, herhangi teknik bir sistemin ödevinin kesin olarak belirtilmesi, uygulanacak fiziksel prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, montajı ve parça resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Mühendislikte tasarım iki aşamalı bir faaliyet olarak gerçekleşir. Birincisi; ödevin belirlenmesi ve uygulanacak fiziksel prensiplerin saptanması, yani teorik modelin kurulması aşamasıdır. İkincisi ise, fiziksel prensibe göre elemanların seçimi, boyutlandırılması, montaj ve parça resimlerinin hazırlanması, yani teorik modelin gerçekleştirilmesi aşamasıdır. Tasarımın birinci aşamaması Konstrüksiyon Sistematiği 6

18 GİRİŞ adı verilen bilim dalını, ikinci aşaması ise Makina Elemanları bilim dalını ilgilendirmektedir (Cürgül ve ark., 2002). Tasarımcılık yetenek işi olarak görülmesine karşın, özellikle mühendislik tasarımında sadece yetenek yeterli olmayacaktır. Tasarımcının yetenek dışında, çok iyi bir şekilde malzeme bilgisi, teknik resim bilgisi, mukavemet bilgisi, üretim prosesi bilgisi, ekonomi ve fiyat bilgisinin yanı sıra kısa sürede ve doğru karar verecek yapıda olması gerekmektedir. Yine tasarım yapılırken tasarımın şekillendirilmesi ile belirli kurallar ve istekler doğrultusunda gelişecektir. Sınırlandırılmış bütçe içerisinde en mükemmel tasarım gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tabi ki sadece tasarım satın alma açısından değil, tasarımın kullanımı açısından da ekonomik olmalıdır. Yani genel anlamda maliyeti oluşturan etmenler olarak sıralanacak, üretim, bakım ve işletme maliyetleri toplamda ekonomik sınırlar içerisinde olmalıdır. Tasarım ürünü doğru ve bakımlı kullanımla uzun süre kullanılabilmelidir. Bir başka deyişle, sınırları içerisinde kullanılan tasarım ürünü yaşam süresi uzun olmalıdır. Ürün mukavemet kuralları dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Yani yükün uygulanma yönü ve biçimi, bağlantılar, kullanılan malzemelerin şekilleri ve üründe gelebilecek gerilmeler düşünüldüğünde tasarlanan malzemenin mukavemet sınırı en yüksek değerde olması sağlanmalıdır. Tasarım geliştirilirken tasarımcı için gerekli olacak en önemli özelliklerden biri de tasarımcının planlı ve düzenli bir çalışma yapabilmesidir. Yani tüm tasarım aşamaları belirli bir plan ve düzen içerisinde yürütülmelidir. Tasarımı gerektiren ihtiyacı bir problem, tasarımı ise bir ödev olarak tanımladığımıza göre, probleme ait bir algoritmanın geliştirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Bu algoritma sistematik olarak her problemde aynı olmakla birlikte, karşılaşılacak her probleme ait kendine has içerik ve çözümleri kapsamalıdır. Tasarım ödevi yerine getirilirken oluşturulacak algoritma (Şekil 1.2) şu adımları içermelidir: 1. Problemin tanımlanması 2. Ödevin oluşturulması 3. Ödevin biçimlendirilmesi 4. Ödevin geliştirilmesi 5. Üretim 7

19 GİRİŞ Şekil 1.2. Tasarımda bilgi toplama aşamaları Problemin Tanımlanması Başlangıçta da belirtildiği gibi tasarım bir ihtiyaçtan doğuyorsa ve bu ihtiyaç bir problem olarak tanımlanıyorsa, öncelikli olarak bu ihtiyacın çok iyi belirlenmesi gerekir. Yani problemin çok net ve detaylı bir şekilde ortaya konulması gerekir. Her yönüyle düşünüp, yapılması istenilen işte gereksinim duyulacak ihtiyaçlar, sıralanmalı ve ne yapılmak istediği net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Problemin tanımlanması, tasarımın geliştirilmesi için önemli bir aşamadır. Çünkü ne istenildiği ortaya net bir şeklide konulamazsa çözümün de başarılı olma şansı zorlaşacaktır. Daha doğrusu ihtiyaca cevap veremeyecektir. Bu nedenle iyi bir tasarımın başlangıç noktası olarak problemin iyi tanımlanması gerekir. 8

20 GİRİŞ Ödevin Oluşturulması İhtiyaç belirlenip problem tanımlandıktan sonra iş artık ödevin oluşturulmasına gelmektedir. Yani öncelikli olarak, tasarlanan eleman ya da mekanizma taslak haline getirilmelidir. Bu aşamada oluşturulacak taslak ödevi yani tasarımı kabaca ortaya koyabilmelidir. Tasarım hakkında bilgiler içermelidir. Kapsamlı olmamakla beraber tasarımı ortaya koyma aşaması olarak da adlandırılabilir Ödevin Biçimlendirilmesi Kabaca ortaya konulan tasarım, artık malzeme, sistematik, kinematik ve konstrüksiyon bakımından detaylandırılmalıdır. İşte bu aşamada yapılacak işlemler de, yukarıda belirtilen konuları içermelidir. Öncelikli olarak tasarımda kullanılacak malzemeye, elemanlara ve sistemlere karar verilmelidir. İyi bir malzeme seçiminin ardından, elemanlar belirlendikten sonra her bir elemanın parça resimleri ile tasarımın montaj resmi çizilmelidir. Ayrıca gerek duyulması durumunda detay resimlerinin de oluşturulması gerekir. Sistemde ihtiyaç duyulacak hesaplamalar yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de şudur: Bu aşamada karar verilen sitemler ve yapılan hesaplamalar, hem kinematik kurallarına hem bilimsel ilkelere aykırı olmamalıdır. Bütün bu prensipler ve ilkelere bağlı olarak elde edilecek tasarım özelliklerine göre fizibilite (yapılabilirlik) araştırması yapılmalıdır. Tasarımın hem ekonomik hem de teknolojik fizibilitesi yapılmalıdır Ödevin Geliştirilmesi Oluşturulan tasarım ile ilgili yapılabilecek son değişiklik ya da düzenlemeler uygulanabilir. Ayrıca farklı alternatiflerin geliştirilmesi ve tasarımın en uygun şekilde sonuçlandırılması aşamasıdır Üretim Sonuçlandırılan tasarım, tasarımcının üretim prosesi bilgisi doğrultusunda karar vereceği üretim yöntemleri ile üretim gerçekleştirilir. Üretim esnasında tasarımcı üretime direkt müdahale edecek bir pozisyonda değildir. Bu nedenle tasarımcı, bu aşamaya kadar gerçekleştireceği bütün adımlarda, mekanik, malzeme, mukavemet, teknik resim vb. bilgilerini iyi kullanmalı ve mümkün olan en eksiksiz tasarımı oluşturmaya çalışmalıdır Tasarımda Bilgi Toplama Tasarımcıda bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de gözlem yapabilme yeteneğidir. Bilgi toplama aşaması, tasarımcının gözlemlerine dayanarak ihtiyacı belirlemesinden sonra başlar. Yani problem ortaya konulduktan sonraki hemen hemen bütün aşamalarda bilgi toplama işlemi sürdürülür. Bilgi toplama işlemi, literatür tarama, 9

21 GİRİŞ incelemeler ve sorgulama şeklinde gerçekleştirilebilir. Yani problem ortaya konulduktan sonra, tasarıma yönelik literatür taraması gerçekleştirilir, tasarıma yönelik farklı sistem ve çözümler üzerinde incelemeler yapılır. Özetle ortaya konulacak tasarıma yönelik bir sorgulama yapılarak bu tasarımın ihtiyaca ne kadar cevap vereceği belirlenmeye çalışılır. Bilgi toplamada önemli adımlardan biri de daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesidir. Daha önce yapılan bu çalışmaların tasarlanan sistemle aynı olması gerekmez. Eğer benzer bir çalışma daha önce yapılmış ise bu çalışmanın incelenmesi sonucunda sistemin bütünü hakkında bilgi sahibi olunması sağlanır. Daha önce yapılmış çalışmalarda dikkat edilmesi gerek özelliklerden biride, incelenecek sistemin tasarlanan sistemle bire bir uyuşması beklenmemelidir. Yani incelecek çalışmalar araştırılırken sadece tasarlanan sisteme benzerlik aranmamalıdır. İncelenecek farklı sistemler içerisinde tasarıma uygun veya tasarımda kullanılması düşünülen mekanizmalar var ise bu mekanizmaların irdelenmesi ve bu mekanizmalardan faydalanılması da bilgi toplama bakımından önemli olacaktır. Tasarımcı aynı zamanda sorgulayan bir yapıya sahip olmalıdır. Tasarımcı tasarımın her aşamasında tasarımın gelişimini sağlayacak yenilikler için tasarımını sürekli sorgulamalıdır. Ancak bu şekildeki bir işlemden sonra tasarım her geçen sürede daha iyi bir düzeye gelecektir Tasarımın Özelikleri Tasarımcı, incelemelerinden, gözlemlerinden ve karşılaştığı aksaklardan yola çıkarak tasarım yapma işine başlar. Tasarımını geliştirirken yapmak istediklerini en iyi şekilde ortaya koyup en iyi sonuca ulaşmaya çalışır. Ancak tasarım esnasında karşılaşacağı birçok kısıtlama nedeniyle istediği düşündüklerini her zaman sistemine aktarması mümkün olmayabilir. Bu kısıtlamalar; a) Bilinen ilkelere aykırı bir tasarım yapılmamalıdır. b) Tasarım toplumun kültür düzeyine uygun olmalıdır. Toplumun din, gelenek, görenek örf ve adetlerine aykırı olmamalıdır. c) Kulanım kolaylığı açısından ergonomik olmalıdır. d) Ülkeler tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Tasarımcıyı birçok yönden engelleyen kısıtlamaların bir kısmı esnek ve seçime bağlı iken bir kısmı ise zorunludur. Bu kısıtlamalar tasarımcı, üretici, tüketici ve yasa koyucu için farklı anlamlar ve istekleri ortaya koymaktadır (Şekil 1.3). Şekil 1.3 de görüldüğü gibi tasarımcı, üretici, tüketici ve yasa koyucu açısından belirli kısıtlamalar olacaktır. Bunları bir kısmı esnek-seçime bağlı olabileceği gibi bir kısmı ise değiştirilemez kuralları içerecektir. Bu noktada tasarımcı esnek bölgelerde daha rahat hareket edebilmektedir. Yani, tüketicinin ilgisini çekebilmek veya daha başarılı tasarımlar yapabilmek için esnek bölge olarak tanımlayacağımız konularda daha geniş bir uygulama alanı bulabilecektir. Ancak rijit bölge olarak tanımlanan konularda tasarımcının çok fazla farklılık yapma şansı olmayacaktır. Bu da tasarımcı açısından istenmeyen bir durumdur. 10

22 GİRİŞ esnek seçime bağlı estetik biçim tasarımcı ekonomi teknoloji sağlamlık yararlılık üretici tüketici tasarım kısıtlamaları rijit zorunlu Şekil 1.3. Tasarım kısıtlamalarını belirleyenler ve temel kısıtlamalar (Bayazıt, 1994) Ürün Yaşam Döngüsü Endüstriyel ürünler tasarlanmasından üretilmesine kadar birçok aşamalardan geçerler. Tasarımcı ya da üretici sadece ürünün oluşum aşamasını düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda tasarlanan ürünün, üretimden sonra tüketiciye ulaşmasını, tüketicinin kullanımı aşamasında karşılaşabileceği durumları ve çözümlerini, teknik servis koşullarını, ürünün kullanımdan sonra atıl hale gelmesiyle bu atıl ürünü tekrar hammadde veya hurda olarak değerlendirilme aşamalarını da düşünmek ve planlamak durumundadır. Yani tüketiciden çıkan atıl durumdaki ürün de tasarımcı ya da üretici açısından değerlendirilmesi ve planlanması gereken bir konudur. Tasarımcı özellikle hurda haline gelmiş ürünü, kullanılabilir hurda ve kullanılamaz hurda şeklinde ayrıştırıp kullanılabilir hurdayı tekrar hammadde haline getirilebilmesini de düşünmelidir. Bu bakımdan ürün yaşam döngüsü ile ilgili şöyle bir tanım yapılabilir. Hammaddeden atılana ya da geri dönüp tekrar üretime dahil edilene kadar bir ürünün geçirdiği aşamalara Ürün Yaşam Döngüsü denir (Bayazıt, 1994). Özellikle günümüzde çevre kirliliği açısından da düşünüldüğünde geri dönüşümün bir mecburiyet olduğu görülmektedir. Bu nedenle tasarımcı sadece üretmekle değil aynı zamanda bu yaşam döngüsünü planlamakla da yükümlü olmaktadır Malzeme Seçimi sağlamlık kalite yasa koyucu Mühendislik tasarımında önemli konulardan biri de uygun malzeme seçimidir. Daha önce tasarım tanımında da bahsedildiği gibi, mühendislik tasarımı sadece yetenek işi değil aynı zamanda bilgi ve tecrübe işidir. Yalnızca şekilsel tasarımlar yeterli olmamaktadır. Oluşturulan çizimlere hayat verecek elemanların iyi belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Oluşturulacak tasarımda malzeme seçimi de önemli bir yer tutmaktadır. Tasarımın boyutundan ağırlığına, dayanıklılığından esnekliğine ve fiyata kadar birçok konu malzeme seçimini yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle malzeme seçimi iyi çalışma ve bilgi gerektirmektedir. 11

23 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Kadayıfçılar (1969), traktör mekaniği açısından önemli özellikleri açıklamıştır. Traktörlere ait başlıca ölçüleri belirlemiş ve traktöre etki eden kuvvetleri dikkate alarak aks yüklerinin ve stabilite sınırlarının belirlenmesini açıklamıştır. Traktörlere uygulanan yükleme ve taşıma düzenlerini ayrıca ele almıştır. Yüksek hızlarda kısa dönüşler yapılması durumunda ilerleme hızı, tutunma katsayısı ve dönme dairesi yarıçapı arasındaki ilişkileri ve emniyetli dönüş için gerekli koşulları belirlemiştir. Sullivan (1975), hidrolik akışkan gücünün tek etkili doğrusal sistemlere uygulama ilkelerini açıklamıştır. Hidrolik devre tasarımında incelenmesi gereken parametreleri belirlemiş, güç gereksinimini ve hidrolik verimliliği incelemiştir. Berlage ve Langmo (1976), 1970 li yıllarda geliştirilen ve elma, narenciye ve üzüm hasadı için geliştirilen OTR (Over-The-Row Continuous Tee-Crop Harvester) adı verilen sıralar arasında sürekli hareketli meyve hasat yapabilen makinayı elma hasadı için kullanmışlardır. Bu makinanın elma hasadındaki iş başarısı 0.57 min/ağaç olarak bulunmuştur. Erdoğan (1976), tarım traktörlerine önyükleyici uygulamasında değişik koşullarda çalışma özelliklerini belirlemiştir. Eğimli koşullarda stabilite açılarını belirlemiş, traktörün ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bağlı olarak kritik dönme hızlarının hesabını açıklamıştır. Coppok (1976), bir silkeleyici ve tutma platformu imal ederek trunçgil hasadı gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonucunda %98.3 hasat yüzdesi elde edilmiştir. Silkeleyicinin hasat verimi ise 16.2 ağaç/h olarak bulunmuştur. Coppock ve Brown (1978), hava püskürtmeli bir sistemle (hava jetleri) yaptıkları bir çalışmada %95 düşürme ve ağaç /h gibi oldukça yüksek bir iş başarısı elde etmişlerdir. Hava jetleri ile hasatta, hava, mekanik hareketli deflektörler ile Hz çalışma frekansıyla ağacın değişik yerlerine, makine hareket halinde iken 65 m/s gibi yüksek bir hızla püskürtülmüştür. Zocca ve ark. (1978), tam otomatik bir meyve hasat makinasını projeleyip imal ederek makinanın teknik özelliklerini ve performans değerlerinin tespit etmişlerdir. Silkeleme, toplama ve depolama işlemlerini aynı anda yapan bu makina, elektromekanik tahrikli PLC kontrol merkezine gelen bilgileri değerlendiren ultrasonik, magnetik ve mekanik özellikli bir sensöre sahiptir. Gövde ayarlaması da dahil tüm hasat çalışmaları, elektronik, hidrolik ve pnömatik sistemlerle gerçekleştirilmektedir. Saatte seksenden den fazla ağacı hasat edebileceği tarla testleri sonucu anlaşılan bu makinanın çalıştırılabilmesi için sadece bir personele ihtiyaç vardır. Özcan (1982), hidrolik akışkan gücü, devre elemanları ve hidrolik devre tasarımı konularında bilgiler ve örnek hesaplamalar vermiştir. 12

24 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Babalık (1983), vidalar, dişliler, yaylar, kavramalar, yağlamalı yataklar, rulmanlar, kamlar, kamalar, kaynaklı birleştirme, tölerasnlar ve diğer makine elemanları hesaplamalarını açıklamış ve konstrüksiyon örnekleri üzerinde durmuştur. Shigley (1986), makine tasarımında çatlak, darbe ve yorulma dayanımları ile ilgili bilgiler vermiş, ayrıca; yay, dişli, cıvata- somun, kaynak, yağlamalı yataklar, rulmanlar, kayış-kasnak sistemleri, zincirler, kavrama sistemleri gibi makine elemanları konusunda bilgiler vererek örnek hesaplamalar yapmıştır. Andor ve ark. (1987), Macaristan da, sert çekirdekli meyvelerin hasadıyla ilgili bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada, vişne, kayısı ve eriğin mekanik hasadında kullanılan Schauman Combiner ve E-842 tipi hasat makinaları ile kendi yürü Kilby hasat makinası mukayese edilerek teknik detayları karşılaştırılmıştır. Esposito (1988), güç hidroliğinde enerji ve güç, iletim sistemi, hidrolik alıcılar ve kontrol elemanları konularını ayrı ayrı incelemiş, hidrolik devre tasarımı, analizi ve yorumlanması konuları hakkında bilgiler vermiştir. Sansavani ve Costa (1988), Bologna Üniversitesi tarafından dizayn edilen kendi yürür tam otomatik bir gövde sarsıcıyı kayısı hasadında kullanmışlardır. 50 m2 lik bir tutma alanına sahip olan bu silkeleyicinin iş başarısı, yetişkin ağaçlarda 30 ağaç/h, genç ağaçlarda ise ağaç/h olarak bulunmuştur. Aynı makine ile mekanik kayısı hasadındaki hasat etkinliğini % 84.3 olarak belirlenmiştir. Fankhauser ve Schiess (1989), tarım traktörlerine çatallı yükleyici ve arka yükleyici uygulamışlardır. Uygulamada kg kapasiteli yükleyiciler bulunduğunu, pratik çalışma için en az 200 kg ön ağırlığa gerek olduğunu, böylece dümenleme yeteneğinin de arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca, 45 kw gücündeki bir traktörü ön ağırlıklarla donatmanın, ön yüksüz daha büyük güçlü bir traktör kullanmaktan daha uygun olacağını ifade etmişlerdir. İndirme süresinin en az 10 saniye ve gidiş-geliş sürelerinin eşit olmasını önermişlerdir. Tuncer ve Özgüven (1989), meyve hasat yöntemleri; elle, yarı mekanize ve tam mekanize hasat makinaları hakkında bilgiler vererek, bu makinaları kendi aralarında karşılaştırmıştır. Ayrıca dünyada ülkemizde meyve hasat yönteminde kullanılan makinaları tanıtarak bu makinaların olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca Ülkemizde mevcut meyve hasat mekanizasyonunun durumu hakkında bilgiler vermiştir. O Brien ve ark.(1993), bazı sert çekirdekli ağaç meyvelerin mekanik hasadında frekans ve genlik ile hasat etkinliği arasındaki ilişkileri belirlemişlerdir. Ülger ve ark. (1994), endüstriyel hidrolik hakkında temel bilgiler vererek, pompalar, yağlar, pistonlar, valfler, bağlatı ve sızdırmazlık elemanları vb. hidrolik devre elemanlarını tanıtmışlar ayrıca hidrolik devre çeşitleri ve hidroliğin tarım makinelerinde uygulamaları, konularında bilgi vermişlerdir. 13

25 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Martin (1995), hidrolik devre elemanlarının ve hidrolik sistemlerin tasarımı konularını ayrıntıları ile ele almış, örnek hidrolik bir sistemin tasarımı, devre elemanlarının seçimi, boyutlandırılması gibi konularla ilgili örnekler vermiştir. Liljedahl ve ark. (1996), traktör statik denge analizi, uzunlamasına denge ve sabit hızla ilerleme koşullarında yanal stabilite koşullarını da içermek üzere traktör mekaniğini değişik boyutlarıyla açıklamıştır. Ülger ve ark. (1996), Marmara bölgesinde zeytin üretiminde mevcut mekanizasyon durumu ve sorunlarını inceledikleri çalışmada, bölgede zeytin hasadının erkek ve kadın işçiler tarafından yapıldığı makine ile hasada rastlanmadığını belirtmişlerdir. Gezer (1997), kablolu ve eksantirik dal silkeleyiciler ile bir çift kanatlı tutma platformu kullanarak iki farklı çeşit kayısı için etkili hasat parametrelerini araştırmıştır. Kablolu silkeleyiciyle %98.9, eksantirik silkeleyici ile %99.6 ya kadar düşürme gerçekleştirmiştir. Ayrıca tutma platformu kullanmanın, toprak zemine düşürmeye göre zedelemeyi %78 oranında azalttığını bildirmiştir. Kablolu silkeleyiciyle etkili kayısı hasadı için 50 mm genlik, 8 Hz frekans değerini önerirken, eksantirik silkeleyici için 40 mm genlik ve 15 Hz frekans değerlerini önermiştir. Sprinka ve Gavrilov (1997), fındığın mekanik hasadıyla ilgili olarak mekanik ve pnömatik ilkelerle çalışan bir hasat makinasının tasarım ve imalatını gerçekleştirmişler. Rusya da fındıkların makinalı hasadı ile ilgili yaptıkları bir çalışmada iş gücü ihtiyacının elle hasada göre %80 oranında azaldığı belirlemişlerdir Topuz ve Uçucu (1997), Ege bölgesinde yaptıkları bir çalışmada bölgede zeytin tarımında, meyvelerin biyolojik devresinin sürekliliğini bozan periyodisiteyi teşvik eden, sırıklamak suretiyle hasadın hala yaygın bir şekilde devam ettiği bildirilmiştir. Kabayashi ve ark. (1998), robotlu bir sistemle elma ve domates hasadı gerçekleştirmiştir. Sistem mafsallı bir kol ve elinde bir kamera bulunan bir robottan oluşmaktadır. Akçalı (1998/a), makine parçalarının statik ve dinamik tasarım esasları hakkında bilgiler vererek eğilme ve burulma gerilmeleri, süperpozisyon ilkesi, bileşik gerilmeler, ısıl gerilmeler, şekil değiştirme, Castigliana teoremi, burkulma, makine elemanlarının dayanımları hakkında bilgiler verip uygulamaları ilişkin örnek hesaplamalar yapmıştır. Akçalı (1998/b), mekanizmaların tanıtılması, kinematik kavramlar, ani dönme merkezi, hız analizi, ivme analizi, hareket eğrileri, dişliler ve dişli dizileri analizi ve uygulamaları hakkında pratik ve teorik bilgiler vermiştir. Akçalı (1998/c), pratikte en çok kullanılan makine bağlantı elemanı olan vidaların ve yayların pratik ve teorik hesaplama yöntemleri açıklanmıştır. Konularla ilgili tasarım örnekleri vermiştir. 14

26 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Polat (1999), yaptığı bir çalışmada Türkiye de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Antep fıstığının mekanik yolla hasat imkanlarını araştırmıştır. Eksantrik silkeleyici, pnömatik silkeleyici ve motorlu el silkeleyicinin kullanıldığı çalışmada % oranında hasat gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar, Türkiye de Antep fıstığının mekanik hasadının mümkün ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Yazıcıoğlu (1999), fleksibıl makine elemanlarının tasarım ve imalat yöntemleri hakkında bilgiler vermiş, ayrıca temel mukavemet ve tasarım konuları hakkında örnek alıştırmalar ve uygulamaya yönelik teorik ve pratik hesaplamalar yapmıştır. Gezer (2001), mekanik hasat konusu hakkında bilgi verilerek dünyada ve ülkemizde mekanik meyve hasadının durumu ve dünyadaki yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler vermiştir. Söyler ve Özcan (2003), turunçgil hasadının teknik ve ekonomik başarısının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmış, elle hasat yönteminin uygulanması, bu hasat yönteminde işçilerin organizasyonu ve ürün kalitesi ve iş başarısı üzerindeki etkilerini araştırmış ayrıca hasat ekipleri ve aletleri konularını incelemiştir. Söyler ve Özcan (2004), turunçgil hasadında kullanılan yöntemler hakkında bilgiler vermiş, trunçgil hasadında kullanılan toplama robotu, bölgesel ağaç tacı sarsma ve yakalama sistemi (Mongoose), ağaç tacı çekme ve yakalama sistemi (crunkelton), havalı hasat makinası, gövde sarsıcı sistemler, kesintisiz hareketli ağaç tacı sarsma ve yakalama sistemleri tanıtmış ve kullanılan alet ekipmanlar ayrıntıları ile ele almışlardır. Gezer (2005), kayısıcılıkta traktör kullanımı, dikim mekanizasyonu, toprak işlemede mekanizasyon, sulama, gübreleme, bitki koruma, bakım ve budama ve kayısı hasadında kullanılan makinalar hakkında bilgiler vermiş, ayrıca kayısının yıkama ve sınıflandırma işlemlerinin mekanizasyonu, meyve suyu ve pulpu üretimi, konserve üretim tesisleri, ekstrüzyon mamulleri üretimi, kükürtleme ve kurutma mekanizasyonu, çekirdek çıkarma işlemlerinde mekanizasyon, kuru kayısı işleme tesisleri ile kayısı çekirdeği işleme tesisleri gibi konular hakkında bilgiler vermiştir. 15

27 MATERYAL VE METOD 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Bu çalışmanın ana materyalini, ülkemizde yaygın kullanılan, küçük ve orta güçlü traktörlere bağlanacak bir meyve hasat platformu oluşturmaktadır. Platform, traktör tarafından çekilen, tekerlekli bir kasa üzerine monte edilmiştir. Platforma çıkan işçinin, yüksek dallardaki meyvelere ulaşmak için, platformu ve meyve kasalarını kaldırıpindirmesi ve iki yana ağaca yaklaşıp uzaklaşmayı sağlayan yan kanatların içeri-dışarı açıpkapaması hidrolik bir sistem ile yapılmıştır. Platformun hidrolik güç ihtiyacı traktör hidrolik düzeninden sağlanmaktadır. Çalışma koşullarına göre platform 4 m genişliğe ve 1.85 m yüksekliğe kadar ayarlanabilmektedir. İşçiler meyveleri toplamak için ellerini kaldırdığında yaklaşık 2160 mm mesafeye ulaşırlar. Bu durumda tasarlanan bu platformla 4 m yüksekliğe kadar olan meyveler hasat edilebilecektir. Meyve hasat platformunun bazı teknik ölçüleri ve üç boyutlu görünüşü Çizelge 3.1 ve Şekil 3.1 de verilmiştir. Çizelge 3.1. Prototip meyve hasat platformunun bazı temel boyutları Toplam genişlik (mm) 2100 Toplam uzunluk (mm) 2850 Kapalı halde yerden yükseklik (mm) 850 Toplam kütle (kg) 475 Şekil 3.1. Meyve hasat platformunun üç boyutlu görünüşü 16

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kadir YİĞİT EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya, 2007 II T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı

FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Umut GÜLEÇ

FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Umut GÜLEÇ FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Umut GÜLEÇ Yüksek Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Prof Dr Ebubekir Altuntaş 2012 Her hakkı saklıdır TC GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burak GÜHER İKİNCİ EL TRAKTÖR SATINALMA BEDELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI İÇİN İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN

Detaylı

ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI

ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI BARTIN- 2015 1.1 MEKANİZASYON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1.1 Genel Olarak Mekanizasyonun Yararları Mekanizasyonun gerek ormancılığa gerekse ülke ekonomisine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN FİZİKSEL ZARARLARIN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar ERMİŞ

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMAS TEL KESME YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMECİLİĞİNDE ELMAS TELLERİN KESİM PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Özgür AKTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Maden İşletme Anabilim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI TC YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Bitirme Projesi HATİCE PINAR ONARCAN CİCİ 131101369 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KONFEKSİYONDA KUMAŞ VE MODEL ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Rahşan GÖREN ÇATALAN İÇME SUYU İLETİM HATTINDA KAZIK TEMEL UYGULAMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Orm. Yük. Müh. Yılmaz TÜRK NİSAN 2011 TRABZON

DOKTORA TEZİ. Orm. Yük. Müh. Yılmaz TÜRK NİSAN 2011 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMANCILIKTA ENDÜSTRİYEL ODUN HAMMADDESİNİN TARIM TRAKTÖRLERİYLE BÖLMEDEN ÇIKARILMASINDA SÜRÜTME ŞERİTLERİ AĞININ

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ASANSÖR KURTARMA SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI Zafer DEDEOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı