GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2A0006 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : 2A ISSN : Şevki Demirbaş Sertaç Bayhan University of Gazi Ankara-Turkiye GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalışmada akım ve gerilimdeki harmoniklerin uzaktan izlenebilmesi için bir ölçüm sistemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistemde, akım ve gerilim değerleri tasarlanan bir ölçme kartı yardımıyla bir dağıtım panosundan okunmuş ve okunan bu değerler bir veri toplama kartı aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. LabVIEW programında hazırlanan yazılım yardımıyla bilgisayara aktarılan bu verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Akım ve gerilim eğrilerinin harmonik analizi gerçekleştirilirken FFT algoritması kullanılmıştır. Hazırlanan yazılıma eklenen uzaktan erişim aracı yardımıyla gerçekleştirilen ölçüm sistemi uzaktan erişime açılmıştır. Bu sayede kullanıcı sadece yerel ağ üzerinden değil aynı zamanda internet bağlantısı olan her hangi bir bilgisayar üzerinden sisteme bağlanabilmektedir. Böylece anlık olarak akım ve gerilim harmoniklerini uzaktan izleyebilmektedir. Deneysel sonuçlar, gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sisteminin akım ve gerilim harmoniklerinin analizinde kullanışlı bir sistem olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Güç sistemleri, Harmonik, LabVIEW, Akım, Gerilim IMPLEMENTATION OF A MONITORING SYSTEM FOR REMOTE MONITORING OF POWER SYSTEM HARMONICS BASED ON LabVIEW ABSTRACT In this study a measurement system has been implemented for remote monitoring of current and voltage harmonics. In the developed system current and voltage values are measured from a distribution panel by using developed board. Then measured values are transferred to the computer via a data acquisition board. The data transferred to the computer is analysed with the help of the software written in LabVIEW. FFT algorithm has been used for analysing current and voltage harmonics. A remote access tool has been added to the software for remote monitoring of system operation. Hence users can connect to the system not only computers on the local area network but also any computers having internet connection. Therefore current and voltage harmonics can be monitored remotely as real-time. Experimental results show that developed remote monitoring system is useful tool for analysing of current and voltage harmonics. Keywords: Power systems, Harmonic, LabVIEW, Voltaga, Current

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Son yıllarda enerji kalitesi kavramı hem elektrik enerjisi üreticileri hem de tüketicileri açısından önemli bir konu başlığı haline gelmiştir. Enerji kalitesi problemlerinden biri olan harmonikler şebeke dalga şeklinin sinüsoidalden uzaklaşması olarak tanımlanmaktadır. Dalga şeklinin sinüsoidalden uzaklaşması, doğrusal olmayan yüklerin elektrik iletim sisteminden, doğrusal olmayan akım çekmelerinden kaynaklanmaktadır. Modern ve hassas yüklerin üretim süreçlerinde kullanılmasıyla, harmonikler daha ciddi bir problem ve bu alanda çalışmaların yoğunlaştığı önemli bir konu başlığı haline gelmiştir [1]. Harmoniklerin elektrik iletim sistemlerinde bulunması, cihazların yanlış çalışmasına veya hiç çalışmamasına, trafo ve motorların aşırı ısınmasına, iletişim hatlarında parazitlere, ölçümlerin yanlış yapılmasına, elektrik aygıtlarının ömürlerinin azalmasına, alıcıların ve sistemlerin güç kayıplarının artmasına sebep olmaktadır [2]. Harmoniklerin sistemler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak veya yok etmek için öncelikle doğru ve sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Yapılan ölçüm ve analizlerin ilgili standartlara [3 ve 4] uygun ve güvenilir olması, kullanılan cihazın ve analiz yönteminin kaliteli ve doğru olmasının yanında, zaman içinde nadiren oluşan istenmeyen durumlardan dolayı meydana gelen sorunların kaynaklarını tespit edebilmek için süreklide olmak zorundadır. Harmoniklerin ölçüm ve analizi için spektrum analizörleri, güç sistem analizörleri, dijital osiloskoplar ve bilgisayar tabanlı ölçüm sistemleri kullanılmaktadır [5, 6, 7 ve 8]. Harmonikler ölçülürken, güç sisteminin büyüklüğü dikkate alınarak gerekli ölçüm cihazları seçilmektedir. Harmonik ölçüm ve analizi elektrikli bir cihaz, endüstriyel bir işletme, enerji üretim merkezi veya tüm iletim ve dağıtım sistemi için yapılabilmektedir [9, 10, 11 ve 12]. Harmoniklerin ölçüm ve analizi için geliştirilen sistemler local kullanılabileceği gibi uzaktan erişimli ölçüm sistemleri de geliştirilmiştir. Geliştirilen bütün ölçüm sistemleri bilgisayar tabanlı olmakla beraber uzaktan erişim SCADA, WEB, GPRS, LAN veya WAN teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir [13, 14, 15, 16, 17 ve 18]. Günümüz bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucu, internet üzerinden bankacılık işlemleri, e-devlet uygulamaları, uzaktan eğitim uygulamaları [19, 20 ve 21], otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrolü [22 ve 23], uzaktan ölçüm uygulamaları [24 ve 25] gibi farklı uygulamaların gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi yardımıyla toplumsal yaşamda kolaylık, hızlılık, işgücünden tasarruf, verilerin alınması ve değerlendirilmesinde esnek ve pratik çözümler sunulmaktadır. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Gerçekleştirilen bu çalışmada gerilim ve akım harmonik bileşenlerinin uzaktan izlenebilmesi için bir ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Bunun için değişik yükleri besleyen bir dağıtım panosundan ölçümler alınarak, akım ve gerilim eğrilerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerekli akım ve gerilim ölçümlerini yapabilmek için bir ölçme kartı tasarlanmıştır. Ölçme kartı yardımıyla uygun seviyeye düşürülen akım ve gerilim sinyalleri veri toplama kartı yardımıyla eş zamanlı olarak sunucu bilgisayara aktarılmıştır. Sunucu bilgisayarda LabVIEW programı ile hazırlanan yazılım yardımıyla veri toplama kartından alınan veriler analiz edilerek, ölçüm yapılan sistemin eş zamanlı olarak üç faz akım ve gerilim eğrileri izlenebilmekte, bu eğriler Fourier dönüşümü yardımıyla analiz edilebilmekte ve harmonik analiz sonuçları bar grafik şeklinde bilgisayar ekranından görülebilmektedir. Sunucu bilgisayar üzerinde 56

3 hazırlanan yazılımın görsel zenginliğinin fazla olması ölçüm yapılan sisteme ait parametrelerin izlenmesini kolaylaştırmıştır. Yazılıma eklenen uzaktan erişim özelliği sayesinde kullanıcı ister sunucu bilgisayar üzerinden, isterse de yerel ağ veya internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan sunucu bilgisayara bağlanarak ölçüm yapılan güç sisteminin akım ve gerilim dalga şekilleri ile bu parametrelere ait harmonik düzeyini eşzamanlı olarak izleyebilmektedir. Gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sistemi yardımıyla sistem sürekli olarak izlenebildiğinden harmoniklerin sistem üzerindeki etkileri anında görülebilmekte ve bu sayede harmoniklerin ortaya çıkarabileceği arızaların başlangıç aşamasında giderilmesi sağlanabilmektedir. 3. HARMONİK ÖLÇÜM DÜZENEĞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (IMPLEMENTATION OF HARMONIC MEASUREMENT SETUP) Gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sisteminin blok diyagramı Şekil 1 de görülmektedir. Sistem; ölçme kartı, veri toplama kartı ve sunucu bilgisayar üzerinde LabVIEW programı yardımıyla hazırlanan kullanıcı arayüz yazılımından oluşmaktadır. Şekil 1. Gerçekleştirilen sisteminin blok diyagramı (Figure 1. Block diagram of the system implemented) 3.1. Ölçme Kartı ve Veri Toplama Kartı (Measurement Board and Data Acquisition Board) Faz gerilimlerini ve akımlarını veri toplama kartının analog giriş kanallarına uygun seviyeye sinüsoidal olarak dönüştürmek amacıyla bir ölçme kartı tasarlanmıştır. Ölçüm yapılan sisteme ait akım ve gerilim bilgileri tasarlanan bu ölçme kartı yardımıyla okunmaktadır. Akım bilgileri, her faza yerleştirilen 1000/1 dönüştürme oranına sahip akım trafoları yardımıyla, gerilim bilgileri ise akım trafolarının bağlı olduğu fazlara bağlanan 250/13,5 Volt gerilim transformatörleri yardımıyla okunmaktadır. Tasarlanan ölçme kartının görünümü ve ölçme kartının bir faz için gerilim-akım okuma devresi Şekil 2 de görülmektedir. Tasarlanan bu kart yardımıyla güç sistemlerinde yaşanabilecek ani salınımlara karşı giriş değerleri bu devre üzerinde sınırlanmaktadır. Bu devre sistemin kararlılığını sağladığı gibi kısa süreli ani değişimlere hızlı tepki vermesini engellemek amacına yönelik olarak ta kullanılmıştır. Ölçme kartı yardımıyla ölçülen akım ve gerilim sinyalleri veri toplama kartı için uygun seviyeye dönüştürüldükten sonra veri toplama kartının analog kanallarına uygulanmıştır. Veri toplama kartı ölçme kartından aldığı akım ve gerilim bilgilerini eşzamanlı olarak sunucu bilgisayara aktarmaktadır. Veri toplama kartı olarak National 57

4 Instruments firmasına ait 6071E model veri toplama kartı kullanılmıştır [26]. Veriler gerçek zamanlı olarak 5120 örnek/saniye/kanal örnekleme hızıyla okunmaktadır. Şekil 2. Tasarlanan ölçme kartının görünümü ve bir faz için gerilimakım okuma devresi (Figure 2. Photograph of the measurement board designed and one phase voltage and current sensing circuit) 3.2. Yazılım (Software) Veri toplama kartı aracılığıyla bilgisayara aktarılan veriler eşzamanlı olarak LabVIEW programında hazırlanan yazılım yardımıyla analiz edilmekte ve kullanıcıya sunulmaktadır. Şekil 3 te gerçekleştirilen yazılımın akış diyagramı verilmiştir. Program başlatıldığında ilk olarak veri toplama kartının ön ayarları gerçekleştirilmektedir, daha sonra sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılıma uzaktan erişim isteği olup olmadığı kontrol edilmektedir, eğer uzaktan erişim isteği var ise hazırlanan kullanıcı arayüz programının kontrolü uzak kullanıcıya, eğer uzaktan erişim isteği yok ise programın kontrolü yerel kullanıcıya verilmektedir. Ayrıca kontrol uzak kullanıcıda iken yerel kullanıcı istediği zaman kontrolü kendi üzerine alabilmektedir. Bu kontrol gerçekleştikten sonra veri toplama kartı aracılığıyla veriler okunarak, akım ve gerilim dalga şekilleri ekrana çizdirilmektedir. Daha sonra akım ve gerilim dalga şekillerinde bulunan harmonikleri ve doğru akım bileşenini tespit etmek için FFT algoritması kullanılarak sonuçlar ekrana çizdirilmektedir. Şekil 4 te sunucu bilgisayar üzerinde LabVIEW programlama dili ile geliştirilen kullanıcı arayüz yazılımı görülmektedir. 58

5 Şekil 3. Yazılımın akış diyagramı (Figure 3. Flow chart of the software) Program çalıştırıldığında hiçbir ayara gerek duyulmadan arayüz programı veri toplama kartından aldığı gerilim ve akım bilgilerini analiz ederek kullanıcıya sunmaktadır. Arayüz programı temel olarak üç temel bilgilendirme grubundan oluşmaktadır. Bunlardan ilki gerilim ve akım dalga şekillerinin gösterildiği grafik pencereler grubudur. Gerilim ve akım dalga şekillerinin izlenmesine ait bu kısım Şekil 5 te verilmiştir. Burada gerilim ve akım dalga şekillerinin tek tek veya hep birlikte izlenebilmesini sağlamak amacıyla ekranların sol taraflarına butonlar yerleştirilmiştir. İstenilen fazın akım veya gerilim dalga şekli bu butonlar yardımıyla tek başına izlenebildiği gibi hep beraberde izlenebilmektedir. Ayrıca hem gerilim, hem de akıma ait toplam harmonik bozulum değeri yüzde olarak grafiklerin alt tarafına eklenen bilgi kutucukları yardımıyla kullanıcıya gösterilmektedir. Buna ek olarak grafikler üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma ve kesme işlemlerinin yapılabilmesi için her iki grafik penceresinin sol alt kısmına grafik araç çubukları eklenmiştir. 59

6 Şekil 4. Sunucu bilgisayar yazılımı (Figure 4. Software in server computer) Şekil 5. Gerilim ve akım dalga şekilleri (Figure 5. Voltage and current waveforms) Arayüz programında ikinci bilgilendirme grubunu gerilim ve akım harmonik bileşen değerlerini gösteren grafik pencereler grubu oluşturmaktadır. Bu grafikler yardımıyla faz gerilimlerinin ve 60

7 akımlarının harmonik bileşenleri ayrı ayrı çubuk grafiği olarak ekrana çizdirilmektedir. Bu değerlerin izlenmesine ait kısım Şekil 6 da verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere her fazın gerilim ve akım harmonik bileşenleri analiz edilerek ayrı ayrı pencerelerde kullanıcıya gösterilmektedir. Her grafik penceresinin altına yerleştirilen harmonik bileşeni seçme butonu yardımıyla istenilen tek dereceli harmonik bileşeninin etkin büyüklük değeri de bilgi kutucukları yardımıyla kullanıcıya gösterilmektedir. Bu sayede grafiksel olarak gösterilen harmonik bileşenlerin etkin büyüklük değerleri de kolaylıkla okunabilmektedir. Şekil 6. Gerilim ve akım harmonikleri ekranı (Figure 6. Screen of voltage and current harmonics) Üçüncü bilgilendirme grubunda ise şebekeden okunan gerilim ve akım dalga şekillerine ait harmonik bileşenlerin tablo halinde kullanıcıya gösterilmesi yer almaktadır. Program çalıştırıldığında gerilimlere ve akımlara ait harmonik bileşenlerin anlık değerleri bu tabloya yazdırılmakta ve sonradan kullanılabileceği düşünülerek sabit diskte saklanmaktadır. Şekil 7 de bu değerlerin izlenmesine ait ekran görülmektedir. Her sütün bir fazı temsil etmektedir ve satırlar yan tarafta bulunan butonlar yardımıyla değiştirilebilmektedir. Şekil 7. Gerilim ve akım harmoniklerinin tablo olarak gösterilmesi (Figure 7. Tables show that voltage and current harmonics) 61

8 4. UZAKTAN GÖRÜNTÜLEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (IMPLEMENTATION OF REMOTE MONITORING) Sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan harmonik ölçüm ve analiz programına eklenen özellik sayesinde program uzaktan kullanıma uygun hale getirilmiştir. Gerek yerel ağ gerekse internet üzerinden sisteme bağlanabilmek için istemci bilgisayar üzerinde internet tarayıcı programının bulunması gerekmektedir. Ayrıca sunucu bilgisayar üzerindeki yazılımın uzaktan çalıştırabilmesi için istemci bilgisayar için gerekli olan ActiveX uygulaması bir defaya mahsus istemci bilgisayara yüklenmelidir. Eğer istemci bilgisayarın internet bağlantısı var ise bu uygulama otomatik olarak sisteme ilk bağlanmak istenildiğinde istemci bilgisayara yüklenmektedir. Sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılım hem yerel hem de uzak kullanıma uygun olarak hazırlanmıştır. Yazılım normal olarak sunucu bilgisayar üzerinde çalıştırıldığında tüm kontroller bu bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Her hangi bir istemci bilgisayardan sisteme bağlanmak isteyen kullanıcı, istemci bilgisayar üzerindeki internet tarayıcı programını çalıştırıp adres çubuğuna sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılımın adresini yazdığında bağlantı hızına bağlı olarak Şekil 8 de görülen ekran istemci bilgisayarda görüntülenecektir. Bu anda tüm kontroller istemci bilgisayara devredilmektedir. Bu sayede uzaktan sisteme bağlanan kullanıcı sunucu bilgisayar üzerindeki programı kullanarak akım ve gerilim dalga şekillerine ait harmonik analizlerini anlık olarak gerçekleştirebilmektedir. Görüleceği üzere istemci bilgisayar üzerinden sisteme bağlanıldığında kullanıcı, sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılıma bire bir ulaşabilmekte ve tüm analizleri gerçekleştirebilmektedir. Şekil 8. Uzaktan erişim ekranı (Figure 8. Screen distance access) 62

9 5. UYGULAMA (APPLICATION) Harmoniklerin uzaktan izlenebilmesi için gerçekleştirilen sistem, Başkent Üniversitesi Denetim Laboratuarında bulunan bir dağıtım panosuna bağlanmıştır. Şekil 9 da uzaktan erişim sisteminin fotoğrafı görülmektedir. Şekil 9. Uzaktan erişim sisteminin fotoğrafı (Figure 9. Photograph of distance access system) Deney sırasında çeşitli karakteristikteki yükler değişik zaman aralıklarında devreye alınıp çıkartılmış ve uzaktan sisteme erişim sağlanarak ölçüm sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir. İlk olarak 3 kw gücündeki 3 fazlı omik yük dağıtım panosuna bağlanmıştır. Şekil 10 da uzaktan harmonik görüntüleme sistemine bağlanan istemci bilgisayarın bu yük altındaki ekran görüntüsü görülmektedir. Şekil 10. Omik yük altında istemci bilgisayar ekranı (Figure 10. Client computer screen with the Resistive load) 63

10 Omik karakterli yükler doğrusal özelliğe sahip olduklarından, şebekeden harmonikli akım çekmemektedirler. Ancak harmonik analiz sonuçları incelendiğinde 150, 250 Hz lerde çok küçük değerli akım harmonikleri görülmektedir. Bunun nedeni gerilim sinyallerindeki harmoniklerin birer yansıması olmasıdır. Eğer gerilim tam sinüsoidal olup harmonik içermezse idi omik karakterli yük akımındaki harmonikler de sıfır olacaktı. İkinci olarak, değişken hızlı asenkron motor sürücüsü kullanılarak 0,75 kw gücündeki üç fazlı bir asenkron motora yol verilmiştir. Şekil 11 de uzaktan harmonik görüntüleme sistemine bağlanan istemci bilgisayarın bu yük altındaki ekran görüntüsü görülmektedir. Harmonik analiz sonuçları incelendiğinde değişken hızlı motor sürücüsü kullanıldığı için akım harmonik değerlerinde bir artış olduğu rahatlıkla görülmektedir. Gerçekleştirilen uygulama çalışmalarında harmonik ölçüm sistemine bağlanan istemci bilgisayar, ağ ve sunucu bilgisayar yoğunluğuna ve bağlantı hızına bağlı olarak ölçüm yapılan yüklere ait parametreleri eşzamanlı olarak izleyebilmiştir. Şekil 11. Asenkron motor sürücüsü altında istemci bilgisayar ekranı (Figure 11. Client computer screen with the induction motor drive) 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME (RESULT AND CONCLUSION) Bu çalışmada, bir güç sistemine ait gerilim ve akım harmonik düzeylerinin uzaktan izlenebilmesi için donanım ve yazılım tasarlanarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerilim ve akım bilgilerini veri toplama kartının girişine uygun düzeye düşürmek için bir ölçme kartı tasarlanmış ve bu ölçme kartı yardımıyla okunan akım ve gerilim değerleri 5120 örnek/saniye/kanal hızında ölçülerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayara aktarılan bu veriler kullanılarak bilgisayar ortamında LabVIEW programlama diliyle hazırlanan yazılım yardımıyla üç faz akım ve gerilim dalga şekilleri çizdirilmiştir. Ayrıca FFT algoritması yardımıyla akım ve gerilim dalga şekillerinin harmonik analizleri yapılmış ve bilgisayar ekranında görüntülenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak gerçekleştirilen bu sistemde işlevsellik ve görsellik ön planda 64

11 tutulmuştur. Arayüz tasarımı LabVIEW programlama dili kullanılarak özgün bir şekilde yapılmış ve uzaktan erişim için yine LabVIEW programlama dilinin uzaktan erişim yazılımı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sistemi yardımıyla gerilim ve akıma ait harmonik düzeyleri gerek sunucu bilgisayar üzerinden gerekse istemci bilgisayar üzerinden izlenebilmiştir. Sisteme bağlanan istemci bilgisayar ağ ve sunucu bilgisayar yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak ölçüm yapılan yüke ait parametreleri eşzamanlı olarak izleyebilmiştir. Sadece sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılımda gerekli düzenlemeler yapılarak akım ve gerilime ait birçok parametrenin izlenebilmesi gerçekleştirilen bu sistem yardımıyla mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sistemi yardımıyla sistem sürekli olarak izlenebildiğinden harmoniklerin sistem üzerindeki etkileri anında görülebilmekte ve herhangi bir olumsuz durumda uygun çözüm teknikleri geliştirilerek sistem güvenliği ve sürekliliği sağlanabilmektedir. Ayrıca geliştirilen harmonik ölçüm sisteminin teknik eğitim veren kurumlarda eğitim amaçlı olarak ta kullanılması mümkün görülmektedir. TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGMENT) Yazarlar, bu çalışmaya proje kapsamında 07/ nolu proje ile destek veren Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne teşekkür ederler. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Boyrazoğlu, B., Ünsar, Ö. ve Polat, B., (2007). Elektrik İletim Sisteminde Akım ve Gerilimdeki Harmonik Bileşenlerin Gerçek Zamanlı Ölçülmesi. II.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Subjak, J. ve Mcquilkin, J., (1990). Harmonics-Causes, Effects, Measurements and Analysis: An Update. IEEE Transactions on Industry Applications, 26 (6), Testing and Measurement Techniques-General Guide on Harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto, IEC Standard , IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System. IEEE Standard , McGranaghan, M., (2001). Trends in Power Quality Monitoring. IEEE Power Engineering Review, 21 (10), Khan, A., (2001). Monitoring Power the Future. Power Engineering Journal, 15 (2), Melhorn, C. and McGranaghan, M., (1995). Interpretation and Analysis of Power Quality Measurements. IEEE Transactions on Industry Applications, 31 (6), Meliopoulos, S. and Zhang, F., (1992). Hardware and Software Requirements for a Transmission System Harmonic Measurement System. International Conference on Harmonics in Power Systems, Moreno-Equilaz, J., Paracaula, J., (2000). A PC-based Tool for Evaluation of Harmonics and Power in Three-Phase Power Electronic Converters. Workshop on Computers in Power Electronics, Ellis, R., (1996). Harmonic Analysis of Industrial Power Systems. IEEE Transactions on Industry Applications, 32 (2), Asheibi, A., Stirling, D., and Soetanto, D., (2006). Analyzing Harmonic Monitoring Data using Data Mining. Proc. Fifth Australasian Data Mining Conference,

12 12. Girgis, A., Clapp, M., Makran, E., Qtu, J., Dalton, J., and Coteo, R., (1990). Measurement and Characterization of Harmonic and High Frequency Distortion for a Large Industrial Load. IEEE Transactions on Power Delivery, 5 (1), Batista J., Afonso, J., and Martins, J., (2003). Low-Cost Power Quality Monitor Based on a PC. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Chen, S., (2004). Open Design of Networked Power Quality Monitoring Systems. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 53 (2), Lee, R., Lai, L., and Tse, N., (2002). A Web-Based Multi-Channel Power Quality Monitoring System for a Large Network. Power System Management and Control Conference, Fardanesh, B., Zelingher, S., Meliopoulos, S., Cokkinides, G. (1998). Harmonic Monitoring System via Synchronized Measurements. 8 th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Chan, S., Teng, J., and Su, Y., (2004). Internet-Based Virtual Power Quality Recorders. IEEE Region 10 Conference TENCON 2004, Leou, R., Chang, Y., and Teng, J., (2001). A Web-Based Power Quality Monitoring System. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Irmak, E., (2006) Doğru Akım Motorunun Temel Giriş Sinyallerine Tepkisinin İnternet Üzerinden Benzetimi. Politeknik Dergisi, 9(2), ss: Demirbaş, Ş., (2007). İnternet Tabanlı PI Kontrollü Bir Doğru Akım Motoru Deney Seti. Gazi Ünv. Müh. Mim. Fak. Der. 22(2), Chen, S.H., Chen, R., Ramakrishnan V., Hu, S., and Zhuang, Y., (1999). Development of Remote Laboratuary Experimentation through Internet. IEEE Hong Kong Symposium on Robotics, Lin, H., (2004). A Precise Multi_location Riveting System using Remote Monitoring and Control. Conference on Robotics, Automation and Mechatronics Yeung, K. and Huang, J., (2001) Development of the Internet Based Control Experiment. IEEE Conference on Decision and Control, Pecen, R., Salim, M., and Zora, A., (2004). A LabVIEW Based Instrumentation System for a Wind-Solar Hybrid Power Station. Journal of Industrial Technology, 20 (3), Asumadu, J., Tanner, R., Fitzmaurice J., Kelly, M., and Ogunleye, H. (2005). A Web-Based Electrical and Electronics Remote Wiring and Measurement Laboratuary Instrument. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 54 (1), E DAQ Card Datasheet, National Instruments, ni.com,

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A0018 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: March 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ BOZUKLUKLARININ EŞZAMANLI TESPİT EDİLMESİ

GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ BOZUKLUKLARININ EŞZAMANLI TESPİT EDİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0011 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 2A ISSN :

Detaylı

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye MİKRODENETLEYİCİ TABANLI MULTİMETRE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI Sabri ÇAMUR 1 Birol ARİFOĞLU 2 Ersoy BEŞER 3 Esra KANDEMİR BEŞER 4 Elektrik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Üniversitesi, 41100, İzmit,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ LABVIEW PROGRAMLAMA DİLİ VE DAQ KARTI UYGULAMASI Hazırlayan Arş. Gör. Vedat YEĞİN 1. AMAÇ Bir

Detaylı

ENERJĠ ANALĠZÖRLERĠNĠN ÖLÇÜM STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN ĠNCELENMESĠ

ENERJĠ ANALĠZÖRLERĠNĠN ÖLÇÜM STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN ĠNCELENMESĠ ENERJĠ ANALĠZÖRLERĠNĠN ÖLÇÜM STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN ĠNCELENMESĠ Mehmet BAYRAK Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bayrak@sakarya.edu.tr A. Serdar YILMAZ Kahramanmaraş Sütçü

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE MEYDANA GELEN DALGA ŞEKLİ BOZUKLUKLARININ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ YARDIMIYLA TESPİTİ

GÜÇ SİSTEMLERİNDE MEYDANA GELEN DALGA ŞEKLİ BOZUKLUKLARININ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ YARDIMIYLA TESPİTİ ISSN:36-3 e-journal of New World Sciences Academy 29, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A3 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 28 Accepted: March 29 Series : 2A ISSN : 38-7223 29 www.newwsa.com

Detaylı

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GÜÇ KALİTESİ ve HARMONİK EĞİTİMİ Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 33 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 33 ISSN: KISA VE ORTA ENERJİ İLETİM HATLARININ SAYISAL ANALİZİ İÇİN BİR ARAYÜZ TASARIMI Öğr. Gör. Hakan Aydogan Uşak Üniversitesi, Uşak hakan.aydogan@usak.edu.tr Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy Uşak Üniversitesi,

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

Endüstriyel Isı Santrallerinde Enerji Kalitesi Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği

Endüstriyel Isı Santrallerinde Enerji Kalitesi Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği Endüstriyel Isı Santrallerinde Enerji Kalitesi Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği Özet Ö. Fatih KEÇECİOĞLU 1,*, Mustafa TEKİN, Ahmet GANİ, Muhammet SARI, Mustafa

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

ISSN : 1308-7231 milhangarip@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7231 milhangarip@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0077 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2009 İlhan Garip Accepted: March 2010 Turkey General Directorate

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 618 Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 1 Latif TUĞ ve * 2 Cenk YAVUZ 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Sakarya,

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Eğitim Amaçlı Bir Elektrik Dağıtım Otomasyonunun SCADA İle Denetimi

Eğitim Amaçlı Bir Elektrik Dağıtım Otomasyonunun SCADA İle Denetimi Eğitim Amaçlı Bir Elektrik Dağıtım Otomasyonunun SCADA İle Denetimi Erdem Erdem 1, Cemal Keleş 1, Serdar Ethem Hamamcı 1, Nusret Tan 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi, Malatya

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU. Sabir RÜSTEMLİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU. Sabir RÜSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU Sabir RÜSTEMLİ Elektrik tesislerinin güvenli ve arzu edilir bir biçimde çalışması için, tesisin tasarım ve işletim

Detaylı

Amps 0. msec. msec. www.meslekidenetim.com 2,51 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17,57 -500 -1000 2,5 5, 7,5 10,01 12,51 15,01 17,51 -500 -1000

Amps 0. msec. msec. www.meslekidenetim.com 2,51 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17,57 -500 -1000 2,5 5, 7,5 10,01 12,51 15,01 17,51 -500 -1000 Harmonik Nedir? İdeal şartlarda şebeke, jeneratörler veya UPS gibi kaynaklardan beslenen yüklerin bir direnç yükü gibi ya da diğer bir değişle lineer bir yük olduğu yani şebeke/jeneratörden Şekil de de

Detaylı

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr SUNUM PLANI GİRİŞ AKILLI ŞEBEKE İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI BİLEŞENLERİ İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI FAYDALARI

Detaylı

İNTERNET TABANLI PI KONTROLLÜ BİR DOĞRU AKIM MOTORU DENEY SETİ

İNTERNET TABANLI PI KONTROLLÜ BİR DOĞRU AKIM MOTORU DENEY SETİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 2, 401-410, 2007 Vol 22, No 2, 401-410, 2007 İNTERNET TABANLI PI KONTROLLÜ BİR DOĞRU AKIM MOTORU DENEY SETİ Şevki DEMİRBAŞ Elektrik

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi

Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

Labview Tabanlı Sayısal İşaret İşleme Sanal Laboratuvarı Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory

Labview Tabanlı Sayısal İşaret İşleme Sanal Laboratuvarı Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory Labview Tabanlı Sayısal İşaret İşleme Sanal Laboratuvarı Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory 1 Ahmet KÜÇÜKER and 1 Burhan BARAKLI 1 Faculty of Engineering, Department of Electrical

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

Labview Tabanlı Sanal Elektrik Devreleri Laboratuvarı Uygulaması

Labview Tabanlı Sanal Elektrik Devreleri Laboratuvarı Uygulaması 1054 Labview Tabanlı Sanal Elektrik Devreleri Laboratuvarı Uygulaması Ahmet KÜÇÜKER ve Burhan BARAKLI Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering Sakarya University, Turkey

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

TEKNİK EĞİTİMDE İNTERNET TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI USING OF THE INTERNET TECHNOLOGY IN TECHNICAL EDUCATION

TEKNİK EĞİTİMDE İNTERNET TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI USING OF THE INTERNET TECHNOLOGY IN TECHNICAL EDUCATION TEKNİK EĞİTİMDE İNTERNET TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI İlhami ÇOLAK* Şevki DEMİRBAŞ* Erdal IRMAK* Ramazan BAYINDIR* *Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü 06500, Teknikokullar,

Detaylı

ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞİMİ İLE HIZ KONTROLÜ DENEYİNİN BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞİMİ İLE HIZ KONTROLÜ DENEYİNİN BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 1, 57-62, 2011 Vol 26, No 1, 57-62, 2011 ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞİMİ İLE HIZ KONTROLÜ DENEYİNİN BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR 3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR Endüstride çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürekli izlenmesi ve arızalarının en aza indirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 12(1) (2016) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 12(1) (2016) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 12(1) (2016) Available online at www.e-lse.org Monitoring and Control with Wired or Wireless Networks of Variable in a Campus Recep Şahin 1, Mustafa Yaz 2, *

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 0(1), 017 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 0(1), 017 Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences Tekstil Makinelerinin Harmonik ve Güç

Detaylı

Sertaç BAYHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2008 ANKARA

Sertaç BAYHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2008 ANKARA ENERJİ KALİTESİNİN İNTERNET TABANLI ÖLÇÜM VE ANALİZİ Sertaç BAYHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2008 ANKARA Sertaç BAYHAN tarafından hazırlanan ENERJİ

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

EEM 311 KONTROL LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 311 KONTROL LABORATUARI DENEY 03: DC MOTOR FREN KARAKTERİSTİĞİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ Grup Kodu: Deney Tarihi: Raporu

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Pasif Filtreler. Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERTAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Pasif Filtreler. Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERTAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite Pasif Filtreler Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERTAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HARMONIK STANDARTLARı Standartlar ve kılavuzlar IEEE, ANSI, IEC vb teknik organizasyonlar tarafından

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

DOPPLER KAN AKIÞ ÖLÇERLERÝ ÝÇÝN MAKSÝMUM FREKANS ÝZLEYÝCÝ TASARIMI VE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ

DOPPLER KAN AKIÞ ÖLÇERLERÝ ÝÇÝN MAKSÝMUM FREKANS ÝZLEYÝCÝ TASARIMI VE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ Erc. Üniv. Fen Bil. Derg. 15,1-2 (1999) 12-18 DOPPLER KAN AKIÞ ÖLÇERLERÝ ÝÇÝN MAKSÝMUM FREKANS ÝZLEYÝCÝ TASARIMI VE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ Yýlmaz SAVAÞ Gazi Üniversitesi, Teknik Eðitim Fakültesi, Elektronik

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON

PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON Sabir RÜSTEMLİ 1 Muhammet ATEŞ 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2 Başkale Meslek Yüksekokulu

Detaylı

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU

NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU NETWORK MANAGMENT SYSTEM (NMS) KULLANMA KLAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ Didem ERGUN SEZER Ergun Elektrik Ltd Şti, İzmir didem@ergunelektrik.com ÖZET Bu bildiride hız kontrol cihazının giriş katı yapısının enerji

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE 24 KADEMELİ 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI RÖLE VE STATİK KONTAKTÖR ÇIKIŞLARI HER

Detaylı

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA NEDIR? Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 Kişisel Bilgiler: Adi-Soyadı Süleyman ADAK Statüsü

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇ KALİTESİNE ETKİLERİ VE PERFORMANS ANALİZİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇ KALİTESİNE ETKİLERİ VE PERFORMANS ANALİZİ VI. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu& Sergisi 4-6 Haziran 2015, Sakarya ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇ KALİTESİNE ETKİLERİ VE PERFORMANS ANALİZİ Selma ERKURT 2015

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa Eleco 4 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 7 9 Kasım 4, Bursa Harmonik Bozunum Kompanzasyonu için Melez ve Çift Ayarlı Pasif Güç Filtresi Tasarımı ve Performans Analizi

Detaylı

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ÜHENDĠSLĠĞĠ GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ LABORATUAR TEK FAZL DOĞRULTUCULAR Teorik Bilgi Pek çok güç elektroniği uygulamasında, giriş gücü şebekeden alınan 50-60 Hz lik AC güç şeklindedir ve uygulamada

Detaylı

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Abdullah Nadar MAM EE SUNUM PLANI Giriş PV Sistemi ve Entegrasyonu Akıllı Şebeke Kontrolcü Sistemi

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

AÇ-KAPA KONTROLLÜ FACTS CİHAZLARI İLE YÜK KOMPANZASYONU

AÇ-KAPA KONTROLLÜ FACTS CİHAZLARI İLE YÜK KOMPANZASYONU AÇ-KAPA KONTROLLÜ FACTS CİHAZLARI İLE YÜK KOMPANZASYONU Ayetül KARA 1 Tankut YALÇINÖZ 2 1,2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Niğde Üniversitesi, 51245, Niğde 1 e-posta: ayetulkara@nigde.edu.tr 2

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNDE UZAKTAN ERĠġĠMLĠ SANAL LABORATUVARLAR VE SANAL ENSTRÜMANLAR

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNDE UZAKTAN ERĠġĠMLĠ SANAL LABORATUVARLAR VE SANAL ENSTRÜMANLAR ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNDE UZAKTAN ERĠġĠMLĠ SANAL LABORATUVARLAR VE SANAL ENSTRÜMANLAR Ahmet Küçüker 1, Ertan Yanıkoğlu 2, Özet Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde günden güne

Detaylı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı W Ağustos 2013 entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı entbus pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan enerji ölçüm cihazlarını

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER... 2 1.1 STANDARTLAR... 2 1.2 YÖNETMELİKLER... 2 2. GÜÇ KALİTESİ ÖÇLÜM CİHAZI... 2 2.1 GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2.2. HARİCİ DEPOLAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SAVAŞ ŞAHİN Öğrenim Durumu: DOKTORA Tel: +90.232.3293535 / 3713 E-posta: phd.savas.sahin@gmail.com savas.sahin@ikc.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik

Detaylı

Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant

Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 2, 2012, Sayfa 123-131 Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale

Detaylı

Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi

Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 011, Elazığ, Turkey Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi Ş. Demirbaş

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

PLC ve SCADA kullanılarak bir endüstriyel sistemin otomasyonu

PLC ve SCADA kullanılarak bir endüstriyel sistemin otomasyonu 107 PLC ve SCADA kullanılarak bir endüstriyel sistemin otomasyonu Ramazan BAYINDIR, Orhan KAPLAN, Cem BAYYİĞİT, Yunus SARIKAYA, Muharrem HALLAÇLIOĞLU Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT APIMON for IT Nedir? APIMon-IT; aracı kurum yetkililerinin, EXAPI, VOBAPI gibi emir iletim kanallarını gerçek zamanlı olarak takip

Detaylı

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi Bu rehber yalnızca en sık rastlanan durumları kapsamaktadır. Eğer LAN ınızda aşağıdakilerden herhangi

Detaylı

TurboSCADA. Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı. Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TurboSCADA. Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı. Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi TurboSCADA Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tanıtım Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI Öğr. Gör. Hakan Aydogan Uşak Üniversitesi hakan.aydogan@usak.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selami Beyhan Pamukkale Üniversitesi sbeyhan@pau.edu.tr Özet

Detaylı

Reaktif Güç Kompanzasyonu Uygulamalarının Eğitim Amaçlı Benzetimi Simulation of the Reactive Power Compensation Applications for Educational Purpose

Reaktif Güç Kompanzasyonu Uygulamalarının Eğitim Amaçlı Benzetimi Simulation of the Reactive Power Compensation Applications for Educational Purpose Reaktif Güç Kompanzasyonu Uygulamalarının Eğitim Amaçlı Benzetimi Simulation of the Reactive Power Compensation Applications for Educational Purpose İlhami Çolak, Orhan Kaplan, Ramazan Bayındır, Hüseyin

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif filtre düzeneği, tasarlandığı harmoniğin frekans değerinde seri rezonans oluşturarak harmonik akımını

Detaylı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Sule Özdemir 1 Engin Özdemir 2 1,2 Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İbrahim ALIŞKAN 1 Elektrik Dr. & Endüstri Müh. Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İletişim ve

Detaylı

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER Yetkili Distribütörü: ARMES MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER LTD. Huzur Mah. Kanarya Sok. No: 1/1 Seyrantepe Sarıyer 34396 İstanbul Türkiye Tel: +90 212 3244327 / 28 info@armes

Detaylı

Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm

Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm Enerji tüketimini, optimal işletme ve üretim koşullarında, en düşük seviyede tutmak enerji verimliliği ve enerji yönetimi projelerinin

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

PARALEL REZONANSIN ENDÜSTRİDE TESPİTİ

PARALEL REZONANSIN ENDÜSTRİDE TESPİTİ PARALEL REZONANSIN ENDÜSTRİDE TESPİTİ Levent BİLGİLİ Schneider Elektrik A.Ş. 1.Bayraktar Sk. No:9 34750 Küçükbakkalköy Kadıköy İstanbul levent.bilgili@tr.schneider-electric.com Belgin Emre TÜRKAY İstanbul

Detaylı

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** *Elektrik Eğitimi, Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli **Enerji

Detaylı

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Cihan ŞENEL Güç Kalitesi Departmanı Ürün Mühendisi Ver.1 Rev.2 Haziran 2015 www.aktif.net KOMPANZASYON & HARMONİKLER 1 Sunum İçeriği Güç Kalitesi Nedir? Güç

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Remote access? Tabi ki!

Remote access? Tabi ki! Çözümlerin çözümü. saytrust ACCESS Remote access? Tabi ki! saytrust karşılaştırma Geleneksel VPN: IPSEC veya SSL VPN Client-Lisans saytrust ACCESS Internet CRM-Tüneli PowerPoint-Tüneli Excel-Tüneli Engellenen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı