GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2A0006 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : 2A ISSN : Şevki Demirbaş Sertaç Bayhan University of Gazi Ankara-Turkiye GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalışmada akım ve gerilimdeki harmoniklerin uzaktan izlenebilmesi için bir ölçüm sistemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistemde, akım ve gerilim değerleri tasarlanan bir ölçme kartı yardımıyla bir dağıtım panosundan okunmuş ve okunan bu değerler bir veri toplama kartı aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. LabVIEW programında hazırlanan yazılım yardımıyla bilgisayara aktarılan bu verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Akım ve gerilim eğrilerinin harmonik analizi gerçekleştirilirken FFT algoritması kullanılmıştır. Hazırlanan yazılıma eklenen uzaktan erişim aracı yardımıyla gerçekleştirilen ölçüm sistemi uzaktan erişime açılmıştır. Bu sayede kullanıcı sadece yerel ağ üzerinden değil aynı zamanda internet bağlantısı olan her hangi bir bilgisayar üzerinden sisteme bağlanabilmektedir. Böylece anlık olarak akım ve gerilim harmoniklerini uzaktan izleyebilmektedir. Deneysel sonuçlar, gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sisteminin akım ve gerilim harmoniklerinin analizinde kullanışlı bir sistem olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Güç sistemleri, Harmonik, LabVIEW, Akım, Gerilim IMPLEMENTATION OF A MONITORING SYSTEM FOR REMOTE MONITORING OF POWER SYSTEM HARMONICS BASED ON LabVIEW ABSTRACT In this study a measurement system has been implemented for remote monitoring of current and voltage harmonics. In the developed system current and voltage values are measured from a distribution panel by using developed board. Then measured values are transferred to the computer via a data acquisition board. The data transferred to the computer is analysed with the help of the software written in LabVIEW. FFT algorithm has been used for analysing current and voltage harmonics. A remote access tool has been added to the software for remote monitoring of system operation. Hence users can connect to the system not only computers on the local area network but also any computers having internet connection. Therefore current and voltage harmonics can be monitored remotely as real-time. Experimental results show that developed remote monitoring system is useful tool for analysing of current and voltage harmonics. Keywords: Power systems, Harmonic, LabVIEW, Voltaga, Current

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Son yıllarda enerji kalitesi kavramı hem elektrik enerjisi üreticileri hem de tüketicileri açısından önemli bir konu başlığı haline gelmiştir. Enerji kalitesi problemlerinden biri olan harmonikler şebeke dalga şeklinin sinüsoidalden uzaklaşması olarak tanımlanmaktadır. Dalga şeklinin sinüsoidalden uzaklaşması, doğrusal olmayan yüklerin elektrik iletim sisteminden, doğrusal olmayan akım çekmelerinden kaynaklanmaktadır. Modern ve hassas yüklerin üretim süreçlerinde kullanılmasıyla, harmonikler daha ciddi bir problem ve bu alanda çalışmaların yoğunlaştığı önemli bir konu başlığı haline gelmiştir [1]. Harmoniklerin elektrik iletim sistemlerinde bulunması, cihazların yanlış çalışmasına veya hiç çalışmamasına, trafo ve motorların aşırı ısınmasına, iletişim hatlarında parazitlere, ölçümlerin yanlış yapılmasına, elektrik aygıtlarının ömürlerinin azalmasına, alıcıların ve sistemlerin güç kayıplarının artmasına sebep olmaktadır [2]. Harmoniklerin sistemler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak veya yok etmek için öncelikle doğru ve sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Yapılan ölçüm ve analizlerin ilgili standartlara [3 ve 4] uygun ve güvenilir olması, kullanılan cihazın ve analiz yönteminin kaliteli ve doğru olmasının yanında, zaman içinde nadiren oluşan istenmeyen durumlardan dolayı meydana gelen sorunların kaynaklarını tespit edebilmek için süreklide olmak zorundadır. Harmoniklerin ölçüm ve analizi için spektrum analizörleri, güç sistem analizörleri, dijital osiloskoplar ve bilgisayar tabanlı ölçüm sistemleri kullanılmaktadır [5, 6, 7 ve 8]. Harmonikler ölçülürken, güç sisteminin büyüklüğü dikkate alınarak gerekli ölçüm cihazları seçilmektedir. Harmonik ölçüm ve analizi elektrikli bir cihaz, endüstriyel bir işletme, enerji üretim merkezi veya tüm iletim ve dağıtım sistemi için yapılabilmektedir [9, 10, 11 ve 12]. Harmoniklerin ölçüm ve analizi için geliştirilen sistemler local kullanılabileceği gibi uzaktan erişimli ölçüm sistemleri de geliştirilmiştir. Geliştirilen bütün ölçüm sistemleri bilgisayar tabanlı olmakla beraber uzaktan erişim SCADA, WEB, GPRS, LAN veya WAN teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir [13, 14, 15, 16, 17 ve 18]. Günümüz bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucu, internet üzerinden bankacılık işlemleri, e-devlet uygulamaları, uzaktan eğitim uygulamaları [19, 20 ve 21], otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrolü [22 ve 23], uzaktan ölçüm uygulamaları [24 ve 25] gibi farklı uygulamaların gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi yardımıyla toplumsal yaşamda kolaylık, hızlılık, işgücünden tasarruf, verilerin alınması ve değerlendirilmesinde esnek ve pratik çözümler sunulmaktadır. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Gerçekleştirilen bu çalışmada gerilim ve akım harmonik bileşenlerinin uzaktan izlenebilmesi için bir ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Bunun için değişik yükleri besleyen bir dağıtım panosundan ölçümler alınarak, akım ve gerilim eğrilerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerekli akım ve gerilim ölçümlerini yapabilmek için bir ölçme kartı tasarlanmıştır. Ölçme kartı yardımıyla uygun seviyeye düşürülen akım ve gerilim sinyalleri veri toplama kartı yardımıyla eş zamanlı olarak sunucu bilgisayara aktarılmıştır. Sunucu bilgisayarda LabVIEW programı ile hazırlanan yazılım yardımıyla veri toplama kartından alınan veriler analiz edilerek, ölçüm yapılan sistemin eş zamanlı olarak üç faz akım ve gerilim eğrileri izlenebilmekte, bu eğriler Fourier dönüşümü yardımıyla analiz edilebilmekte ve harmonik analiz sonuçları bar grafik şeklinde bilgisayar ekranından görülebilmektedir. Sunucu bilgisayar üzerinde 56

3 hazırlanan yazılımın görsel zenginliğinin fazla olması ölçüm yapılan sisteme ait parametrelerin izlenmesini kolaylaştırmıştır. Yazılıma eklenen uzaktan erişim özelliği sayesinde kullanıcı ister sunucu bilgisayar üzerinden, isterse de yerel ağ veya internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan sunucu bilgisayara bağlanarak ölçüm yapılan güç sisteminin akım ve gerilim dalga şekilleri ile bu parametrelere ait harmonik düzeyini eşzamanlı olarak izleyebilmektedir. Gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sistemi yardımıyla sistem sürekli olarak izlenebildiğinden harmoniklerin sistem üzerindeki etkileri anında görülebilmekte ve bu sayede harmoniklerin ortaya çıkarabileceği arızaların başlangıç aşamasında giderilmesi sağlanabilmektedir. 3. HARMONİK ÖLÇÜM DÜZENEĞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (IMPLEMENTATION OF HARMONIC MEASUREMENT SETUP) Gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sisteminin blok diyagramı Şekil 1 de görülmektedir. Sistem; ölçme kartı, veri toplama kartı ve sunucu bilgisayar üzerinde LabVIEW programı yardımıyla hazırlanan kullanıcı arayüz yazılımından oluşmaktadır. Şekil 1. Gerçekleştirilen sisteminin blok diyagramı (Figure 1. Block diagram of the system implemented) 3.1. Ölçme Kartı ve Veri Toplama Kartı (Measurement Board and Data Acquisition Board) Faz gerilimlerini ve akımlarını veri toplama kartının analog giriş kanallarına uygun seviyeye sinüsoidal olarak dönüştürmek amacıyla bir ölçme kartı tasarlanmıştır. Ölçüm yapılan sisteme ait akım ve gerilim bilgileri tasarlanan bu ölçme kartı yardımıyla okunmaktadır. Akım bilgileri, her faza yerleştirilen 1000/1 dönüştürme oranına sahip akım trafoları yardımıyla, gerilim bilgileri ise akım trafolarının bağlı olduğu fazlara bağlanan 250/13,5 Volt gerilim transformatörleri yardımıyla okunmaktadır. Tasarlanan ölçme kartının görünümü ve ölçme kartının bir faz için gerilim-akım okuma devresi Şekil 2 de görülmektedir. Tasarlanan bu kart yardımıyla güç sistemlerinde yaşanabilecek ani salınımlara karşı giriş değerleri bu devre üzerinde sınırlanmaktadır. Bu devre sistemin kararlılığını sağladığı gibi kısa süreli ani değişimlere hızlı tepki vermesini engellemek amacına yönelik olarak ta kullanılmıştır. Ölçme kartı yardımıyla ölçülen akım ve gerilim sinyalleri veri toplama kartı için uygun seviyeye dönüştürüldükten sonra veri toplama kartının analog kanallarına uygulanmıştır. Veri toplama kartı ölçme kartından aldığı akım ve gerilim bilgilerini eşzamanlı olarak sunucu bilgisayara aktarmaktadır. Veri toplama kartı olarak National 57

4 Instruments firmasına ait 6071E model veri toplama kartı kullanılmıştır [26]. Veriler gerçek zamanlı olarak 5120 örnek/saniye/kanal örnekleme hızıyla okunmaktadır. Şekil 2. Tasarlanan ölçme kartının görünümü ve bir faz için gerilimakım okuma devresi (Figure 2. Photograph of the measurement board designed and one phase voltage and current sensing circuit) 3.2. Yazılım (Software) Veri toplama kartı aracılığıyla bilgisayara aktarılan veriler eşzamanlı olarak LabVIEW programında hazırlanan yazılım yardımıyla analiz edilmekte ve kullanıcıya sunulmaktadır. Şekil 3 te gerçekleştirilen yazılımın akış diyagramı verilmiştir. Program başlatıldığında ilk olarak veri toplama kartının ön ayarları gerçekleştirilmektedir, daha sonra sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılıma uzaktan erişim isteği olup olmadığı kontrol edilmektedir, eğer uzaktan erişim isteği var ise hazırlanan kullanıcı arayüz programının kontrolü uzak kullanıcıya, eğer uzaktan erişim isteği yok ise programın kontrolü yerel kullanıcıya verilmektedir. Ayrıca kontrol uzak kullanıcıda iken yerel kullanıcı istediği zaman kontrolü kendi üzerine alabilmektedir. Bu kontrol gerçekleştikten sonra veri toplama kartı aracılığıyla veriler okunarak, akım ve gerilim dalga şekilleri ekrana çizdirilmektedir. Daha sonra akım ve gerilim dalga şekillerinde bulunan harmonikleri ve doğru akım bileşenini tespit etmek için FFT algoritması kullanılarak sonuçlar ekrana çizdirilmektedir. Şekil 4 te sunucu bilgisayar üzerinde LabVIEW programlama dili ile geliştirilen kullanıcı arayüz yazılımı görülmektedir. 58

5 Şekil 3. Yazılımın akış diyagramı (Figure 3. Flow chart of the software) Program çalıştırıldığında hiçbir ayara gerek duyulmadan arayüz programı veri toplama kartından aldığı gerilim ve akım bilgilerini analiz ederek kullanıcıya sunmaktadır. Arayüz programı temel olarak üç temel bilgilendirme grubundan oluşmaktadır. Bunlardan ilki gerilim ve akım dalga şekillerinin gösterildiği grafik pencereler grubudur. Gerilim ve akım dalga şekillerinin izlenmesine ait bu kısım Şekil 5 te verilmiştir. Burada gerilim ve akım dalga şekillerinin tek tek veya hep birlikte izlenebilmesini sağlamak amacıyla ekranların sol taraflarına butonlar yerleştirilmiştir. İstenilen fazın akım veya gerilim dalga şekli bu butonlar yardımıyla tek başına izlenebildiği gibi hep beraberde izlenebilmektedir. Ayrıca hem gerilim, hem de akıma ait toplam harmonik bozulum değeri yüzde olarak grafiklerin alt tarafına eklenen bilgi kutucukları yardımıyla kullanıcıya gösterilmektedir. Buna ek olarak grafikler üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma ve kesme işlemlerinin yapılabilmesi için her iki grafik penceresinin sol alt kısmına grafik araç çubukları eklenmiştir. 59

6 Şekil 4. Sunucu bilgisayar yazılımı (Figure 4. Software in server computer) Şekil 5. Gerilim ve akım dalga şekilleri (Figure 5. Voltage and current waveforms) Arayüz programında ikinci bilgilendirme grubunu gerilim ve akım harmonik bileşen değerlerini gösteren grafik pencereler grubu oluşturmaktadır. Bu grafikler yardımıyla faz gerilimlerinin ve 60

7 akımlarının harmonik bileşenleri ayrı ayrı çubuk grafiği olarak ekrana çizdirilmektedir. Bu değerlerin izlenmesine ait kısım Şekil 6 da verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere her fazın gerilim ve akım harmonik bileşenleri analiz edilerek ayrı ayrı pencerelerde kullanıcıya gösterilmektedir. Her grafik penceresinin altına yerleştirilen harmonik bileşeni seçme butonu yardımıyla istenilen tek dereceli harmonik bileşeninin etkin büyüklük değeri de bilgi kutucukları yardımıyla kullanıcıya gösterilmektedir. Bu sayede grafiksel olarak gösterilen harmonik bileşenlerin etkin büyüklük değerleri de kolaylıkla okunabilmektedir. Şekil 6. Gerilim ve akım harmonikleri ekranı (Figure 6. Screen of voltage and current harmonics) Üçüncü bilgilendirme grubunda ise şebekeden okunan gerilim ve akım dalga şekillerine ait harmonik bileşenlerin tablo halinde kullanıcıya gösterilmesi yer almaktadır. Program çalıştırıldığında gerilimlere ve akımlara ait harmonik bileşenlerin anlık değerleri bu tabloya yazdırılmakta ve sonradan kullanılabileceği düşünülerek sabit diskte saklanmaktadır. Şekil 7 de bu değerlerin izlenmesine ait ekran görülmektedir. Her sütün bir fazı temsil etmektedir ve satırlar yan tarafta bulunan butonlar yardımıyla değiştirilebilmektedir. Şekil 7. Gerilim ve akım harmoniklerinin tablo olarak gösterilmesi (Figure 7. Tables show that voltage and current harmonics) 61

8 4. UZAKTAN GÖRÜNTÜLEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (IMPLEMENTATION OF REMOTE MONITORING) Sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan harmonik ölçüm ve analiz programına eklenen özellik sayesinde program uzaktan kullanıma uygun hale getirilmiştir. Gerek yerel ağ gerekse internet üzerinden sisteme bağlanabilmek için istemci bilgisayar üzerinde internet tarayıcı programının bulunması gerekmektedir. Ayrıca sunucu bilgisayar üzerindeki yazılımın uzaktan çalıştırabilmesi için istemci bilgisayar için gerekli olan ActiveX uygulaması bir defaya mahsus istemci bilgisayara yüklenmelidir. Eğer istemci bilgisayarın internet bağlantısı var ise bu uygulama otomatik olarak sisteme ilk bağlanmak istenildiğinde istemci bilgisayara yüklenmektedir. Sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılım hem yerel hem de uzak kullanıma uygun olarak hazırlanmıştır. Yazılım normal olarak sunucu bilgisayar üzerinde çalıştırıldığında tüm kontroller bu bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Her hangi bir istemci bilgisayardan sisteme bağlanmak isteyen kullanıcı, istemci bilgisayar üzerindeki internet tarayıcı programını çalıştırıp adres çubuğuna sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılımın adresini yazdığında bağlantı hızına bağlı olarak Şekil 8 de görülen ekran istemci bilgisayarda görüntülenecektir. Bu anda tüm kontroller istemci bilgisayara devredilmektedir. Bu sayede uzaktan sisteme bağlanan kullanıcı sunucu bilgisayar üzerindeki programı kullanarak akım ve gerilim dalga şekillerine ait harmonik analizlerini anlık olarak gerçekleştirebilmektedir. Görüleceği üzere istemci bilgisayar üzerinden sisteme bağlanıldığında kullanıcı, sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılıma bire bir ulaşabilmekte ve tüm analizleri gerçekleştirebilmektedir. Şekil 8. Uzaktan erişim ekranı (Figure 8. Screen distance access) 62

9 5. UYGULAMA (APPLICATION) Harmoniklerin uzaktan izlenebilmesi için gerçekleştirilen sistem, Başkent Üniversitesi Denetim Laboratuarında bulunan bir dağıtım panosuna bağlanmıştır. Şekil 9 da uzaktan erişim sisteminin fotoğrafı görülmektedir. Şekil 9. Uzaktan erişim sisteminin fotoğrafı (Figure 9. Photograph of distance access system) Deney sırasında çeşitli karakteristikteki yükler değişik zaman aralıklarında devreye alınıp çıkartılmış ve uzaktan sisteme erişim sağlanarak ölçüm sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir. İlk olarak 3 kw gücündeki 3 fazlı omik yük dağıtım panosuna bağlanmıştır. Şekil 10 da uzaktan harmonik görüntüleme sistemine bağlanan istemci bilgisayarın bu yük altındaki ekran görüntüsü görülmektedir. Şekil 10. Omik yük altında istemci bilgisayar ekranı (Figure 10. Client computer screen with the Resistive load) 63

10 Omik karakterli yükler doğrusal özelliğe sahip olduklarından, şebekeden harmonikli akım çekmemektedirler. Ancak harmonik analiz sonuçları incelendiğinde 150, 250 Hz lerde çok küçük değerli akım harmonikleri görülmektedir. Bunun nedeni gerilim sinyallerindeki harmoniklerin birer yansıması olmasıdır. Eğer gerilim tam sinüsoidal olup harmonik içermezse idi omik karakterli yük akımındaki harmonikler de sıfır olacaktı. İkinci olarak, değişken hızlı asenkron motor sürücüsü kullanılarak 0,75 kw gücündeki üç fazlı bir asenkron motora yol verilmiştir. Şekil 11 de uzaktan harmonik görüntüleme sistemine bağlanan istemci bilgisayarın bu yük altındaki ekran görüntüsü görülmektedir. Harmonik analiz sonuçları incelendiğinde değişken hızlı motor sürücüsü kullanıldığı için akım harmonik değerlerinde bir artış olduğu rahatlıkla görülmektedir. Gerçekleştirilen uygulama çalışmalarında harmonik ölçüm sistemine bağlanan istemci bilgisayar, ağ ve sunucu bilgisayar yoğunluğuna ve bağlantı hızına bağlı olarak ölçüm yapılan yüklere ait parametreleri eşzamanlı olarak izleyebilmiştir. Şekil 11. Asenkron motor sürücüsü altında istemci bilgisayar ekranı (Figure 11. Client computer screen with the induction motor drive) 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME (RESULT AND CONCLUSION) Bu çalışmada, bir güç sistemine ait gerilim ve akım harmonik düzeylerinin uzaktan izlenebilmesi için donanım ve yazılım tasarlanarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerilim ve akım bilgilerini veri toplama kartının girişine uygun düzeye düşürmek için bir ölçme kartı tasarlanmış ve bu ölçme kartı yardımıyla okunan akım ve gerilim değerleri 5120 örnek/saniye/kanal hızında ölçülerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayara aktarılan bu veriler kullanılarak bilgisayar ortamında LabVIEW programlama diliyle hazırlanan yazılım yardımıyla üç faz akım ve gerilim dalga şekilleri çizdirilmiştir. Ayrıca FFT algoritması yardımıyla akım ve gerilim dalga şekillerinin harmonik analizleri yapılmış ve bilgisayar ekranında görüntülenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak gerçekleştirilen bu sistemde işlevsellik ve görsellik ön planda 64

11 tutulmuştur. Arayüz tasarımı LabVIEW programlama dili kullanılarak özgün bir şekilde yapılmış ve uzaktan erişim için yine LabVIEW programlama dilinin uzaktan erişim yazılımı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sistemi yardımıyla gerilim ve akıma ait harmonik düzeyleri gerek sunucu bilgisayar üzerinden gerekse istemci bilgisayar üzerinden izlenebilmiştir. Sisteme bağlanan istemci bilgisayar ağ ve sunucu bilgisayar yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak ölçüm yapılan yüke ait parametreleri eşzamanlı olarak izleyebilmiştir. Sadece sunucu bilgisayar üzerinde hazırlanan yazılımda gerekli düzenlemeler yapılarak akım ve gerilime ait birçok parametrenin izlenebilmesi gerçekleştirilen bu sistem yardımıyla mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak gerçekleştirilen uzaktan görüntüleme sistemi yardımıyla sistem sürekli olarak izlenebildiğinden harmoniklerin sistem üzerindeki etkileri anında görülebilmekte ve herhangi bir olumsuz durumda uygun çözüm teknikleri geliştirilerek sistem güvenliği ve sürekliliği sağlanabilmektedir. Ayrıca geliştirilen harmonik ölçüm sisteminin teknik eğitim veren kurumlarda eğitim amaçlı olarak ta kullanılması mümkün görülmektedir. TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGMENT) Yazarlar, bu çalışmaya proje kapsamında 07/ nolu proje ile destek veren Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne teşekkür ederler. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Boyrazoğlu, B., Ünsar, Ö. ve Polat, B., (2007). Elektrik İletim Sisteminde Akım ve Gerilimdeki Harmonik Bileşenlerin Gerçek Zamanlı Ölçülmesi. II.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Subjak, J. ve Mcquilkin, J., (1990). Harmonics-Causes, Effects, Measurements and Analysis: An Update. IEEE Transactions on Industry Applications, 26 (6), Testing and Measurement Techniques-General Guide on Harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto, IEC Standard , IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System. IEEE Standard , McGranaghan, M., (2001). Trends in Power Quality Monitoring. IEEE Power Engineering Review, 21 (10), Khan, A., (2001). Monitoring Power the Future. Power Engineering Journal, 15 (2), Melhorn, C. and McGranaghan, M., (1995). Interpretation and Analysis of Power Quality Measurements. IEEE Transactions on Industry Applications, 31 (6), Meliopoulos, S. and Zhang, F., (1992). Hardware and Software Requirements for a Transmission System Harmonic Measurement System. International Conference on Harmonics in Power Systems, Moreno-Equilaz, J., Paracaula, J., (2000). A PC-based Tool for Evaluation of Harmonics and Power in Three-Phase Power Electronic Converters. Workshop on Computers in Power Electronics, Ellis, R., (1996). Harmonic Analysis of Industrial Power Systems. IEEE Transactions on Industry Applications, 32 (2), Asheibi, A., Stirling, D., and Soetanto, D., (2006). Analyzing Harmonic Monitoring Data using Data Mining. Proc. Fifth Australasian Data Mining Conference,

12 12. Girgis, A., Clapp, M., Makran, E., Qtu, J., Dalton, J., and Coteo, R., (1990). Measurement and Characterization of Harmonic and High Frequency Distortion for a Large Industrial Load. IEEE Transactions on Power Delivery, 5 (1), Batista J., Afonso, J., and Martins, J., (2003). Low-Cost Power Quality Monitor Based on a PC. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Chen, S., (2004). Open Design of Networked Power Quality Monitoring Systems. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 53 (2), Lee, R., Lai, L., and Tse, N., (2002). A Web-Based Multi-Channel Power Quality Monitoring System for a Large Network. Power System Management and Control Conference, Fardanesh, B., Zelingher, S., Meliopoulos, S., Cokkinides, G. (1998). Harmonic Monitoring System via Synchronized Measurements. 8 th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Chan, S., Teng, J., and Su, Y., (2004). Internet-Based Virtual Power Quality Recorders. IEEE Region 10 Conference TENCON 2004, Leou, R., Chang, Y., and Teng, J., (2001). A Web-Based Power Quality Monitoring System. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Irmak, E., (2006) Doğru Akım Motorunun Temel Giriş Sinyallerine Tepkisinin İnternet Üzerinden Benzetimi. Politeknik Dergisi, 9(2), ss: Demirbaş, Ş., (2007). İnternet Tabanlı PI Kontrollü Bir Doğru Akım Motoru Deney Seti. Gazi Ünv. Müh. Mim. Fak. Der. 22(2), Chen, S.H., Chen, R., Ramakrishnan V., Hu, S., and Zhuang, Y., (1999). Development of Remote Laboratuary Experimentation through Internet. IEEE Hong Kong Symposium on Robotics, Lin, H., (2004). A Precise Multi_location Riveting System using Remote Monitoring and Control. Conference on Robotics, Automation and Mechatronics Yeung, K. and Huang, J., (2001) Development of the Internet Based Control Experiment. IEEE Conference on Decision and Control, Pecen, R., Salim, M., and Zora, A., (2004). A LabVIEW Based Instrumentation System for a Wind-Solar Hybrid Power Station. Journal of Industrial Technology, 20 (3), Asumadu, J., Tanner, R., Fitzmaurice J., Kelly, M., and Ogunleye, H. (2005). A Web-Based Electrical and Electronics Remote Wiring and Measurement Laboratuary Instrument. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 54 (1), E DAQ Card Datasheet, National Instruments, ni.com,

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A0018 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: March 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant

Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 2, 2012, Sayfa 123-131 Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0044

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0044 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0044 ENGINEERING SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi. PC Based Control and Monitoring of Travelling Wave Ultrasonic Motor ÖZET

Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi. PC Based Control and Monitoring of Travelling Wave Ultrasonic Motor ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 4 s.225-231, 2006 Vol: 9 No: 4 pp.225-231, 2006 Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi Güngör BAL *, Erdal BEKİROGLU

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

FPGA DONANIMI İLE GÖRSEL TABANLI ÖLÇME SİSTEMİ VISUAL BASED MEASUREMENT SYSTEM WITH FPGA HARDWARE

FPGA DONANIMI İLE GÖRSEL TABANLI ÖLÇME SİSTEMİ VISUAL BASED MEASUREMENT SYSTEM WITH FPGA HARDWARE 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye FPGA DONANIMI İLE GÖRSEL TABANLI ÖLÇME SİSTEMİ VISUAL BASED MEASUREMENT SYSTEM WITH FPGA HARDWARE Levent PARALI

Detaylı

INTERNET-BASED INDUSTRIAL TEMPERATURE MEASUREMENT VE CONTROL SYSTEM

INTERNET-BASED INDUSTRIAL TEMPERATURE MEASUREMENT VE CONTROL SYSTEM İNTERNET TABANLI ENDÜSTRİYEL SICAKLIK ÖLÇME VE KONTROL SİSTEMİ Özet M. ARSLAN Kırıkkale Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı, Kırıkkale,

Detaylı

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 2A0032 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: May 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 178 190 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Detaylı

Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi

Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi Yayın adı: IET Generation, Transmission & Distribution Alınış tarihi: 16 Nisan 2010 Revizyon tarihi: 2 Eylül 2010 Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 2 Article Number: A0020 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: December 2006 Accepted: April

Detaylı

GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KULLANARAK YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANMASI

GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KULLANARAK YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 1, 193-203, 2011 Vol 26, No 1, 193-203, 2011 GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMOTİV TEST STANDININ İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI İÇİN KULLANICI

Detaylı

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 135-142, 2012 Vol 27, No 1, 135-142, 2012 3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ

Detaylı

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0091 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRONIC AND COMPUTER

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLERİN WEB ÜZERİNDEN KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLERİN WEB ÜZERİNDEN KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLERİN WEB ÜZERİNDEN KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi ZEKİ CANDAN TEZ DANIŞMANI :

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ Fırat YÜCEL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 719728, 2008 ol 23, No 3, 719728, 2008 GÜNEŞ ENERJİLİ İTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Mehmet

Detaylı

Elmas Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 nursal@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Elmas Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 nursal@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0072 ENGINEERING SCIENCES Received: March 2009 Elmas Yıldız Accepted: March 2010 Nursal Arıcı Series

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

ISSN : 1308-7231 develi@erciyes.com 2010 www.newwsa.com Kayseri-Turkey MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ İKİ KANALLI SAYISAL OSİLOSKOP TASARIMI

ISSN : 1308-7231 develi@erciyes.com 2010 www.newwsa.com Kayseri-Turkey MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ İKİ KANALLI SAYISAL OSİLOSKOP TASARIMI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0137 Yasin Kabalcı İbrahim Develi ENGINEERING SCIENCES Mehmet Bilim Received: October 2010 Erciyes University

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNDE HABERLEŞME UYGULAMASI MURAT GÖRMEMİŞ YÜKSEK

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 317-323 Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi The Level of Power Quality Measurement

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VİNÇ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI WINCH SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTERS DESIGN AND APPLICATION

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VİNÇ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI WINCH SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTERS DESIGN AND APPLICATION . Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 0), - Mayıs 00, Karabük, Türkiye BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VİNÇ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI WINCH SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTERS DESIGN AND APPLICATION

Detaylı

Sayaç Okumalarında Mobil Uygulama Kullanımı ve E-Abone Uygulamaları

Sayaç Okumalarında Mobil Uygulama Kullanımı ve E-Abone Uygulamaları Sayaç Okumalarında Mobil Uygulama Kullanımı ve E-Abone Uygulamaları Derya Birant 1, Gözde Bakırlı 2, Dilşah Çetin 2, Erol Mutlu 2, Levent Denktaş 2, Alp Kut 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı