İçindekiler RTS Raylı Tırmanır Sistem RTS-K Raylı Tırmanır Sistem - Kalıp RTS-G Raylı Tırmanır Güvenlik (Rüzgâr) Paneli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler RTS Raylı Tırmanır Sistem RTS-K Raylı Tırmanır Sistem - Kalıp RTS-G Raylı Tırmanır Güvenlik (Rüzgâr) Paneli"

Transkript

1 RTS - RAYLI TIRMANMA SİSTEMİ Tırmanma Teknolojisinde Değiş şik Uygulamalar için Modüler Sistem 1

2 İçindekiler 3 RTS Raylı Tırmanır Sistem Her turda güvenli yükseliş RTS-K Raylı Tırmanır Sistem - Kalıpp Ray kılavuzunda tırmanan perde kalıbı RTS-G Raylı Tırmanır Güvenlik (Rüzgâr) Paneli Çepeçevre rüzgar ve düşme koruması RTS-P Raylı Tırmanır Yük Platformuu Bağlı ve ray kılavuzlu RTS-L Raylı Tırmanır Lift Masa kalıbının vinçsiz taşınması RTS Raylı Tırmanır Hidrolik sistem Esnek tırmanış için tekerlekli hidrolik tırmanma ünitesi 2

3 RTS Raylı Tırmanır Sistem Her turda güvenli yükseliș Yap-Sar RTS raylı tırmanır sistemi, farklı tırmanma sistemlerinin iyi yönlerini tek bir modüler sistemde toplamaktadır. Gerekliliklere ve kullanım șekline göre ray üzerinde, vinçle tırmanabildiği gibi, vinçten bağımsız olarak, tekerlekli hidrolik tırmanma cihazıyla da tırmanma gerçekleşebilir. RTS modüler inşaat ekipmanı, standart çözümlerin proje bazlı ihtiyaçlara kolayca uygulanmasını sağlar. Karmaşık çevre kalıpları ve güvenlik rüzgar perdeleri, esnek RTS uygulaması ile gerek vinçle gerekse vinçten bağımsız hidrolikle ekonomik tırmanma gerçekleşir. Yapsar RTS-G raylı güvenlik rüzgar perdeleri, boşluksuz bir çevre ve güvenlik bariyeri sunar. Böylece her türlü düşmeye karşı önlem alınmış olur. Dairesel binalar da sorunsuz bir şekilde RTS-G ile çevrelenebilir. Döşeme ankrajları ikili olarak paralel monte edilir ve ray-beton boşluğu sayesinde küçük radüsler kolayca dönülür. Kalıplama, demir ve beton işçiliği, çepeçevre güvenlik perdesinin içinde rahatça 3 yapılır. Bu durum, şantiye personeline büyük bir güven, huzur verir ve inanılmaz bir verimlilik sağlar.

4 H20 Perde Pa anelleri, Multi M Perde e Pane eller, M Multi Ayarla anır Kolon n Panellerri ve hatta Onaltıgen n Dış ve Tam T Daire İç Minarre Kalıbı dahi RTS sistemi ille güvenli bir şekilde tırman ndırılır. Kö öprü ayakla arı, minarreler ve çok katlı binalar gibi yükksek betonarme yapılar, RTS S ile ray kılavuzluğ ğunda viinçle veya Yapsar Y hid drolik ekipm manı ile iş ş ve işçi güvenliğinde üretilm miş olur. 4

5 RTS-K Raylı Tırmanır Sistem - Kalıp Ray kılavuzunda tırmanan perde kalıbı RTS nin kalıp iskelesi olarak kullanılmasıyla, 2.40m den 4.50m ye kadar olan kat yüksekliklerinde perde kalıplarını desteklemek mümkündür. Tırmanma Şekli : Ray kılavuzluğundaki tırmanmada, kaldırma ünitesi her zaman sisteme bağlı kalmaktadır. Böylece, tırmanmanın hızlı ve güvenli olması kesinleşmiş olmaktadır. Tırmanma rayının üzerindeki 125mm aralıklı delik dizisi, platform-ların kat yüksekliğine göre uyarlanmasını sağlamaktadır. Sabit Sistem : RTS sabit kısım, iki sıra braket ve bunların menteşe ve ayarlı payanda ile ana raya bağlanması ile oluşmaktadır. Sistem yapısı değişken ve ayarlanabilirdir. Bu sayede, cumba gibi çıkmalar veya geri çekilmelerde tırmanma devam etmektedir. Yan ve arka cephede düşmeye karşı tam kapalı koruma olabileceği gibi boru korkuluklar da konabilecektir. 5

6 RTS Arabaa Kalıp panelleri arabanın üzerine monte edilirr ve vince ihtiyaç duymadan 90cm geri çekilebilir. Rulman yataklar sayesinde, arabaa kolayca ileri geri hareket eder ve tıkanma olmaz. Kalıp Panel Montajı Kalıp panellerinin RTSS araba üzerine montajı ve ayarlanması, Tırmanm Dikey Askeri ve Tırmanma Payandası ile yapılmaktadır. Ayarr ünitesi ile de seviye kontrolü yapılmaktadır. Ankraj Sadece 20 kg ağırlığındaki tırmanma pabucu ile birlikte RTS yi sabitlemek çok kolaydır. Yapsar ankraj elemanları yüksek kalitesi ve yüksek yük dayanım kapasites ile tercih edilmesi gereken elemanlardır. 6

7 Çalışma platformları, RTS araba ve kalıp panelleri tırmanma rayı üzerine monte edilerek, tüm sistem sökülmeden iş bitimine (en yukarıdaki yüksekliğe) kadar güvenli ve kolay bir şekilde vinçle veya hidrolik üniteyle tırmandırılır. 7

8 8 2,5 tonluk Gergi Halatı, rüzgar bağlantısı olarak kullanılır. 90cm lik geri çekme mesafesi, kalıbın iç tarafında rahat bir çalışma ortamı sağlar.

9 RTS--G Ray ylı Tırm manır G Güvenliik (Rüz zgâr) Paaneli Çepe eçevre rüzgârr ve dü üșme ko oruma ası Yapsa ar RTS-G tırmanır t güvenlik g paneli ile üst ka atlardaki döşeme d kenarrları tama amen çev vrelenir. Şantiy ye çalışa anları dü üşmeye karşı her durrumda güvende olur. Ayrıca yüksek irtifada çalışırrken kuv vvetli rüz zgarlara karşı korunmuş ş olurlar. Güven nlik pa anelini binaya bağlam mak için RTS döşeme pabuccu, siste emin tırrmanma pabuççları ile beraber b kullanılır. k Rayın kılavuzlu uğunda tırrmanma sağlan ndığı için her tür hava şartınd da hızlı ve güvenli yü ükselme gerçekkleşir. Ayrıca a, dış yüzeydeki reklam alanı olumlu bir yan kazanç olmakktadır. Ek ola arak, çepe eçevre ka apalı bir şantiye ortamd da çalıışmak, çalışanlarına güven g ve huzur verme ektedir, bu b da yüksek katlard da verimliliği artırmak ktadır. Bağllama RTS--G tırmanıır güvenlikk paneli, döşeme betonnuna RTS döşeme d pabucuyla bağllanır. En üstteki ankrajın yerini belirlem mek için ölçme e işlemini dolayısıyla hatayı ve v zaman kaybını ortadan n kaldıran mente eşeli mesafe-ö ölçer iyi bir yardımcıdır. 9 Tırma anır güvenlik paneli hidrolik ünite ile de d verimli bir şekild de hareket eettirilebilir. Bu u durumda, silindirler ve pomp pa döşeme beetonu üzerinde e rahatça taşın nabilir.

10 RTS Tırmanır Güvenlik Panelininn montaj çeşitleri İhtiyaca göre, 3 farklı şekilde montaj mümkündür. Şekil II Döşeme etrafında çepeçevre 2 katlık platform sağlayana daha geniş şekil. Şekil Ş III İki platformun yanı sıra, aynıı anda çift döşeme kalıbıyla çalışma imkanı sağlayan daha a da geniş şekil. Şekil 1 En ekonomik olan dar şekil Kapatmaa Şekilleri Yapsar, şantiyenin gereksinimlerine ve iklim koşullarına göre farklı kapatma imkanları sunmaktadır. Ahşap Kontraplak Örgü Panel Soğuk iklimlerde de kullanılabile- Kiralanabilir. Hafif olduğu için cek pahalı olmayan bir çözüm- yüzeyi azaltıldığı için çalışma elle de monte edilebilir. Rüzgar dür. Ayrıca dış cephe reklam yüzeyi olarak da kullanılabilir. yükü da azalmış olur. Kapalı Ondüle Levha Soğuk ve ılıman iklimlerde kontraplağa alternatif tir. Delikli Ondüle Levha Sıcak iklimlerde, delikler ısı-nın birikmesini önler ve rüz-gar geçirgenliğini artırdığı için sistem üzerindeki yükü de azaltır. 10

11 RTS-P Raylı Tırmanır Yük Platformu Bağlı veya ray kılavuzluu Yapsar RTS-P Yük Platformu çok katlı bina inşaatlarında,, yüklerin geçici olarak depolanması ve vinç taşımasına imkan sağlaması için kullanılmaktadır. İki tipi mevcuttur - Betona bağlı platform veya - Ray kılavuzlu platform Bu iki tip içinden şantiyenin ihtiyacına uygun olan seçilmektedir. Ek yükler ve desteklerle RTS sistemin rayları, RTS-P betona bağlı platformun yükü taşıyan kirişleri olarak görev Kelepçelenmiş Destekli Platform Platform binanın herhangi bir yerine serbestçe konabilir. Bu tip için çeşitli montaj metotları bulunmaktadır: 1.Taşıyıcı profilleri tırmanma ankrajları veya tie-rod betonuna bağlamak 2. Taşıyıcı profilleri Yapsar Multi Dikme ile döşeme betonları kullanarak bina döşeme arasınaa sıkıştırmak. Bu şekilde montajda, ilave ankraj elemanlarına veya betonu delmeyee gerek yoktur. Korkuluklar ağ veya örgü ile kaplanabilir. 11

12 Ray kılavuzlu platform Platform dikine tırmanan ray yardımıyla yükselir. Tüm platform ekipmanı, istenirse vinçten bağımsız olarak kendi kendine de tırmanabilir. Döşeme pabuçları ve RTS tırmanma pabuçları ile sistem döşeme betonlarına bağlanır ve tüm bağlantılar M24 ankraj ekipmanı ile sağlanır. Binanın içinde karışıklığa neden olabilecek hiçbir ankraj veya dikme bulunmamaktadır. RTS perde pabucu ile cephedeki kolon ve perdelere de bağlantı yapmak mümkündür. Kendi kendine tırmanan RTS-P Platformu ve beraberinde tırmanan 2 katlı bitiş platformu. Tüm sistem çok katlı binanın cephedeki kolonlarına ankrajla bağlanmış. 12

13 RTS-L Raylı Tırmanır Lift Masa kalıbının vinçsiz tașınması RTS-L Raylı Tırmanır Lift, Yapsar Döşeme Kalıplarının vinç yardımı olmaksızın üst katlara taşınması için kullanılır. Bu sistemle birkaç katlık lift mesafesi de başarıyla kat edilebilmektedir. Örneğin, çift kalıp çalışırken sökülen alt kattaki masa kalıbı iki kat yukarıdaki döşemenin üstüne konabilmektedir. Düşük sistem ağırlığı Yükün çıkacağı alttaki platformun tırmanması ile liftin bağlı olduğu sistemin tırmanması ayrı ayrı olduğu için bir seferde tırmanan ağırlık düşük kalmaktadır. İki kısım ayrı ayrı zamanlarda, aynı hidrolik ünite ile kendi kendine tırmandırılır. Kalıbın taşınması Kalıbın geçmesi için korkuluklarda kapı açmaya gerek yoktur, korkulukların üstünden masa kalıbı geçebilir. Yük platformu bir şart değildir, ilk döşemenin üstünde zeminde direk masa taşınabilir. Hareket Şekli Yanda göründüğü gibi Yapsar RTS-L Raylı Tırmanır Lift ile 4 adımda alt kattaki masa kalıbı üst döşemenin üstüne taşınmaktadır. Masa kalıpları platformun üstüne yani liftin altına doğru itilir. Kaldırılan masalar, üst döşemeye korkulukları bozmadan, korkulukların üstünden son döşemeye aktarılmaktadır. 13

14 RTS Raylı Tırmanır Hidrolik Sistem Esnek tırmanıș için tekerlekli hidrolik tırmanma ünitesi RTS Raylı Tırmanma Çözümleri - Tırmanır Kalıp - Tırmanır Güvenlik (Rüzgâr) Perdesi - Tırmanır Lift - Tırmanır Yük Platformu hidrolik olarak vinçten bağımsız olarak tırmanır. Avantajları RTS tırmanma rayı önden tırmanmaz, sistemin bir parçasıdır ve beraber tırmanır. Duvar ve döşeme arası boşlukları hiçbir sorun olmadan RTS rayı ile köprü olarak sorunsuz bir biçimde geçilir. Tekerlekli hidrolik ünite teknolojik olarak tüm sistemle uyumludur. Elle taşınmaya uygun olması için parçaların boyları ve ağırlıkları ayarlanmıştır Tamamen yerli teknoloji ve üretim ürünlerimiz olan Yapsar RTS Raylı Tırmanır sistem elemanları ile yüksekler artık daha rahat, daha kolay ve daha güvenli. 14

15 15

16 YAPSARÜrünPortföyü KolonKalıbı MultiPanel AlukaPanel H20Panel PL 100Panel DForm Rades PerdeKalıbı MultiPanel AlukaPanel H20Panel PL 100Panel C20KirişPanel Rades TırmanırKalıp KDKafesDestek RTSRaylıTırmanır Taşıyıcıİskele YK9İskele MultiDikme Flanşlı Kamalıİskele ÇanaklıTipİskele TeleskopikDikme TK 160TırmanmaKonsolu ŞaftPlatformu TırmanmaAksesuarları Özelİstekler Projeyehas,seri üretimindışında kalantümkalıpve taşıyıcıiskele tasarımları. İşveCepheİskeleleri Flanşlı Kamalıİskele MerdivenKulesi GüvenlikliCepheİskelesi HareketliAlüminyumİs. GüvenlikSistemleri Servis Kullanılan sistemlerin dayanımhesapları Panelvesistem bakımları AksesuarlarveŞantiye Ekipmanları GüvenlikSistemleri ÇalışmaKonsolları Payandalar KalıpKilitveAksesuarları AnkrajElemanları İskeleAksesuarları İ.A.Y.O.S.B.GaziBulvarıNo:31Tuzla İstanbul Tel: Faks:

Bir ilk: İstanbul da otomatik tırmanır kalıp

Bir ilk: İstanbul da otomatik tırmanır kalıp Doka Xpress Kalıp Dergisi 2015 Bir ilk: İstanbul da otomatik tırmanır kalıp Şantiyede güvenli çalışma Türkiye de 15 gökdelen için kullanılan koruma perdesi Xclimb 60. Yeni dönüm noktası Crescent City ve

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 8 Kasım-2007 Özet Bu haftaki dersimizde, hem malzemelerine göre hem de yapım yöntem ve tekniklerine göre kalıpların

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

Kardex Remstar Shuttle XP Dikey lift sistemi Çok daha küçük zemin alanında sıkı depolama.

Kardex Remstar Shuttle XP Dikey lift sistemi Çok daha küçük zemin alanında sıkı depolama. Material Handling Solutions Kardex Remstar Shuttle XP Dikey lift sistemi Çok daha küçük zemin alanında sıkı depolama. Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: Hemen hemen herşeyi sınırsız depolama

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

Tam Otomatik Palet İstifleyiciler

Tam Otomatik Palet İstifleyiciler Tam Otomatik Palet İstifleyiciler Otomatik palet istifleme araçları otomatik depolama sistemlerinin ana elementlerinden birisidir. Sistemi oluşturan raf koridorları boyunca hareket ederek, ürünleri raflara

Detaylı

Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi. Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi

Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi. Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Sırt Sırta Raf Sisteminin Genel Özellikleri Mecalux sırt sırta raf sistemi, palet üzerinde

Detaylı

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 HAZIRLAYAN YUSUF ŞAHİNER İnşaat Teknik Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ.. 4 2.BETONARME KALIP PLANLARI.. 4 3.PANEL KALIP YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

DESMA Enjeksiyon. Kauçuk ve silikondan yapılmış enjeksiyon kalıp ürünlerinin başarılı üretimi için. Soul & Solutions for Global Success

DESMA Enjeksiyon. Kauçuk ve silikondan yapılmış enjeksiyon kalıp ürünlerinin başarılı üretimi için. Soul & Solutions for Global Success Soul & Solutions for Global Success DESMA Enjeksiyon Makineleri ve Ekipmanları Kauçuk ve silikondan yapılmış enjeksiyon kalıp ürünlerinin başarılı üretimi için www.desma.biz/en/machines-periphery DESMA

Detaylı

BETON BARİYERLER (OTOKORKULUKLAR)

BETON BARİYERLER (OTOKORKULUKLAR) BETON BARİYERLER (OTOKORKULUKLAR) Beton Bariyerler 1 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Hazırlayanlar: Prof. Asım Yeğinobalı, TÇMB Prof.Dr. Ali Osman Atahan,

Detaylı

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi.

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

06 Easy WMS, Depo Yönetim Sistemi 08 Sırt Sırta Raf Sistemi 10 İçine Girilebilir (Drive in) Raf Sistemi 12 Paletli Ürünler için Kayar Raf Sistemi

06 Easy WMS, Depo Yönetim Sistemi 08 Sırt Sırta Raf Sistemi 10 İçine Girilebilir (Drive in) Raf Sistemi 12 Paletli Ürünler için Kayar Raf Sistemi İndeks 06 Easy WMS, Depo Yönetim Sistemi Depolama ve dağıtım sistemlerinin bütünleştirici öğesi. 08 Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan konvansiyonel sistem. 10 İçine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ GİYDİRME CEPHE İMALAT KONTROLÜ 582YIM440

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ GİYDİRME CEPHE İMALAT KONTROLÜ 582YIM440 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ GİYDİRME CEPHE İMALAT KONTROLÜ 582YIM440 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi

Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Sırt Sırta Raf Sisteminin Genel Özellikleri Mecalux sırt sırta raf sistemi, palet üzerinde

Detaylı

mimari çözüm atölyesi

mimari çözüm atölyesi mimari çözüm atölyesi ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ www.cepheyapi.com facebook.com/cepheyapisistemleri kurumsal hakkımızda Cephe Yapı; mimari uygulamalara çözümler sunmaktadır. Isı yalıtımlı

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Kompakt Boyutlar, Yüksek Kapasite

Kompakt Boyutlar, Yüksek Kapasite Logamax Buderus Plus GB162 Yoğuşmalı Duvar Kazan Tipi Yoğuşmalı Kazan 65-100 kw Logamax plus GB162 Kompakt Boyutlar, Yüksek Kapasite 1 Logamax plus GB162 Performansı, memnuniyetinizi artıracak. Kaliteli

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Taşımacılık Yönetimi- -Depo Yönetimi- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Taşıma Tedarik zinciri içerisindeki herhangi bir ürün akıșının gerçekleșmesi, ürünlerin coğrafi konumlarının değiștirilmesi

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seraların planlanmasında dikkate alınacak ilkeler Seralar tarım işletmesinin

Detaylı

Miniload Kutulu/kolili ürünler için otomatik depolama sistemleri

Miniload Kutulu/kolili ürünler için otomatik depolama sistemleri Miniload Kutulu/kolili ürünler için otomatik depolama sistemleri Kutulu / kolili ürünler için tam otomatik depolama sistemleri Depolama işlemleri, tedarik zinciri yönetiminde ve dolayısıyla işletmelere

Detaylı

Kablo Yönetim Sistemleri

Kablo Yönetim Sistemleri Kablo Yönetim Sistemleri 444 30 30 www.schneider-electric.com 1 Çevreye karşı duyarlı RoHS (Zararlı madde kullanımının sınırlandırılması) metni, elektrikli - elektronik ekipmanlarda kurşun gibi, zararlı

Detaylı

Hänel Lean-Lift : Otomatik malzeme yönetimi ve depolamada standartlar

Hänel Lean-Lift : Otomatik malzeme yönetimi ve depolamada standartlar Hänel Lean-Lift : Otomatik malzeme yönetimi ve depolamada standartlar Yenilikçi fikirler. Yüksek teknoloji. Esnek sistemler. 6 8 7 17 12 10 11 13 1 2 3 9 16 15 14 4 5 Hänel Lean-Lift Esneklik, verimlilik

Detaylı

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr VİZYON ACP YAPI ELEMANLARI on beş yılı aşkın sektör tecrübesi ile çağdaş yapı malzemeleri ve otomasyon sistemleri konusunda CE belgesi ve ISO sertifikalarına sahip

Detaylı

İNŞAAT SCANIA AVANTAJLARI UYGULAMALAR KABİNLER SERVİS VE DESTEK 34 35 TEKNİK ÖZELLİKLER 36 39. İnşaat sektörünü ileriye taşıyoruz 4 5

İNŞAAT SCANIA AVANTAJLARI UYGULAMALAR KABİNLER SERVİS VE DESTEK 34 35 TEKNİK ÖZELLİKLER 36 39. İnşaat sektörünü ileriye taşıyoruz 4 5 İnşaat SCANIA İNŞAAT İnşaat sektörü. Bu kadar kapsamlı ve zorlu bir sektör düşünemiyorum. Scania olarak bu sektörün bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve işinizi ilerletmenizi sağlayacak kamyonlar ve hizmetler

Detaylı

Paralel Sürme ve Katlanır Sürme Donanımları. Ahşap, PVC ve alüminyum pencere kapılar için

Paralel Sürme ve Katlanır Sürme Donanımları. Ahşap, PVC ve alüminyum pencere kapılar için Paralel Sürme ve Katlanır Sürme Donanımları Ahşap, PVC ve alüminyum pencere kapılar için G.U Paralel sürme ürün programı... G.U paralel sürme donanımları PVC, ahşap ve alüminyum pencere kapılar için gelişmiş

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı