SİNÜS PERFORASYONLARI VE TEDAVİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİNÜS PERFORASYONLARI VE TEDAVİLERİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız,Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS PERFORASYONLARI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Özkan Arık Danışman Öğretim Üyesi:Prof.Dr.Turgay SEÇKİN İZMİR-2008

2 ÖNSÖZ Tez çalışmamda, ihtiyacım olan bilgilere ulaşmamda yol gösterici olan çok saygıdeğer Hocam Prof.Dr. Turgay SEÇKİN e sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım. Ayrıca bu güne kadar maddi manevi bana her türlü desteği veren aileme ve tez çalışmamda bana yardımcı olan çok sevdiğim kız arkadaşıma teşekkürü bir borç bilirim. İZMİR,2008 Stj. Dişhekimi Özkan Arık

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I.GİRİŞ II.GENEL BİLGİLER 2.1.Paranazal Sinüsler Maksiller Sinüs Anatomisi Maksiller Sinüs Embiryolojisi Maksiller Sinüs Fonksiyonları Maksiller Sinüs İle Alveoler Prosesin Klinik ve Radyolojik İlişkisi...7 III.OROANTRALPERFORASYONLAR Oroantral Açıklıkların Etiyolojisi OroantralAçıklıkların Tehşisi Ororantral Fistüllü Hastalarda Klinik Semptomlar Oroantral Fistül ve Açıklıkların Tedavisi.15 IV.OROANTRAL FİSTÜL VE AÇIKLIKLARIN PLASTİK OLARAK KAPATILMASINDA SIK KULLANILAN YÖNTEMLER 4.1.Wassmund-Rehrmann-Schuchardt Yöntemi Çift Yönlü Köprü Lambosu Yöntemi Akhusen Yöntemi Pediküllü Bukkal Yağ Pedi Kullanım Palatinal Saplı Flep Yöntemi İnterseptal Alveolektomi İle Kapatma Yöntemi Hidroksil Apatit Blokla Kapatma Yöntemi OAA Kapatılmasında 3. Molar Transplantasyonunun Kullanımı...28

4 4.9. Absorbe Edilebilen Jelatin Membran ve GTR İle Kapama Monokortikal Kemik Greftiyle Kapatma Yöntemi Otojen Greft Yöntemi Metal Plak Yöntemi Fibrin Yapıştırıcılar İle Kapatma Liyofilize Dura Mater ve Faysa Lata İle Kapatma Ağız İçi Membranöz Kemik Greftlerinin Kullanımı.38 V.Oroanral Fistül Kapatılmalarında Postoperatif Bakım...38 VI.Maksiller Sinüs Ogmentasyonu Sırasında Meydana Gelen Sinüs Membran Perforasyonunun Klinik Önemi..40 VII.Sinüs Lifting Operasyonu Sırasında Oluşan Perforasyonun Kapatılması 7.1.Otolog Fibrin Yapıştırıcıların Kullanımı Siyanoakrilat Adezivlerin Kullanımı 44 VIII.Sinüs Membran Perforasyonunun Ogmente Edilmiş Sinüse Yerleştirilen İmplantların Başarısına Etkisi...45 IX.ÖZET 47 X.KAYNAKLAR..48 XI.ÖZGEÇMİŞ...51

5 I.Giriş Maksiller sinüs, ilk bakışta her ne kadar doğrudan diş hekimliği ile ilgili görünmese de gerek odontojen kist ve tümörler, gerekse üst dişlere yakın komşuluğu açısından son derece dikkat edilmesi gereken önemli bir yapıdır. KBB uzmanları ve diş hekimlerini ilgilendiren sinüs perforasyonunda en önemli etiyolojik faktörün diş çekimi olduğu düşünüldüğünde bu perforasyonun tedavisinin diş hekimlerince iyi bilinmesi gerekir. Çalışmada bu perforasyonların tanısının konulması ve tedavilerinin başarı ile gerçekleştirilmesi için gerekli bilgiler ve özellikle yeni geliştirilen yöntemler üzerinde durulmuştur.

6 II.GENEL BİLGİLER 2.1.Paranazal Sinüsler Paranazal sinüsler, kafatası kemikleri içinde yer alan, burun boşluğunu çevreleyen hava boşluklarıdır. Burun patolojileriyle yakından ilişkisi, gelişimlerinin, burun boşluğunda başlaması ve sisteme ait her sinüsün burun boşluğuna açılması ile açıklanır. Paranazal sinüsler ön ve arka olarak 2 gruba ayrılırlar. Ön sinüsler: 1-Frontal sinüs 2-Maksiller sinüs 3-Ön ethmoid hücreleri Resim 1: Ön sinüsler Arka sinüsler: 1- Sfenoidal hücreleri 2- Arka ethmoid sinüs 2

7 Resim 2: Arka sinüsler Maksiler, frontal ve ön ethmoid sinüsler orta meatusa açılırlar.havalanmaları buradan olur ve sekresyonlarını da buraya drene ederler.arka ethmoid sinüsler üst meatusa ve sfenoid sinüsler sfenoethmoid reses e açılırlar ve drenajları da buraya olur. Paranazal sinüsler embriyonel hayatta burun mukozasının komşu kemiklere doğru yaptığı girintilerden meydana gelirler.bu sinüslerin büyüklükleri çok değişik olmakla beraber bütün sinüslerin genel hacmi ortalama 80 cm3 kadardır.(1) 2.2.Maksiler Sinüs Anatomisi ve Fizyolojisi Maksiler sinüsler maksillada bilateral olarak bulunan içi hava dolu boşluklardır.şekil olarak piramidal bir yapı sergileyen maksiler sinüs paranazal sinüslerin en büyüğüdür.kaidesi nazo-antral-medial duvarda,tepesi ise maksillanın proc. Zygomaticus undadır.çatısı orbita kavitesinin tabanını oluşturur.çok ince olan bu yapı maksillofasiyal travmatolojide blow-out kırıkları açısından önemlidir.tabanı alveoler proses ve sert damaktan meydana gelir.maksiller premolar dişlerin hatta molarların kökleri sıklıkla sinüse yakın olur hatta 2.premolar ve 1.molar dişlerin kökleri sinüsün içerisine kadar uzanırlar.bazı hallerde çok erken diş kaybına bağlı olarak sarkık sinüs görülebilir.(2) 3

8 Anterior duvar,sinüsü yanaktan ayıran bir bölmedir.burda kesici ve kanin dişlere gelen anterior-superior damar ve sinirler bulunur.bu bölgede foramen infraorbitaleden çıkan N.İnfraorbitalis de dikkati çeker. Medial duvarda burun boşluğuna açılan büyük bir açıklık bulunur.burası Semilunar Hiatus tur.bu delik alttan Proc.Uncinatus ve arkadan lamina perpendicularis ossis palatini ile kısmen daralmıştır.deliğin kalan kısmı mukoza yaprağı ile kapatılmıştır.yanlız meatus nasi medius hizasında,hiatus semilunarisin dibinde küçük bir delik kalır.bu deliğe ostium maksillare denir.ostium maksillare,sinüs kavitesinin oldukça yukarısında kalır. Sinüsün medial duvarında olup,hiatus maksillaris i daraltan yapılar: 1-proc.Uncinatus 2-Bulla ethmoidalis 3-Proc.maksillaris ossis lacrima 4-Proc. Maksillaris concha nasalis inferior 5-Proc. Maksillaris ossis palatini 6-Mukoza Duvarların kalınlığı standart değildir.genellikle 2-3mm arasında değişir.tavanı 2-3mm iken dişsiz taban bölge 5-10mm olabilir.ince arka duvar internal damarlara komşu olup burada bulunan infraorbital ve posterior superior alveolar ve sphenopalatin damarlar orta yüz kırıklarında kanamalara ve hematomlara yol açabilmesi nedeniyle önemlidir. Arka duvarda molar dişlere giden posterior-superior dental damar ve sinirlerin geçtiği küçük foraminalar(foramina alveolaria) bulunmaktadır.ayrıca arka duvar maksiler artere komşuluğu nedeniyle de bir çok cerrahi işlemde dikkat edilmesi gereken bir bölgedir. 4

9 Maksiler sinüsün inferior duvarının kök apeksleri ile olan ilişkisi, teşhis, implantasyonda tedavi planlaması, endodontik tedavi prosedürü ve ortodontik tedavilerde önemlidir.(3) Resim3: Maksiler sinüs inferior duvarı ve maksiler molar dişler arasındaki vertikal ilişkiler ( B: bukkal, P: palatinal ) (3) Resim4: Maksiler sinüs inferior duvarı ve maksiler molar dişler arasındaki horizontal ilişkiler ( B: bukkal, P: palatinal ) (3) İnnervasyonu 5. kafa çiftinin maksiler dalı ile olur.sinüs mukozası bu sinirin posterior alveolar dalı tarafından innerve olur.maksiller sinüsün beslenmesi,maksiler arterin infraorbital ve posterior superior alveolar dalları ile olur.lenfatik drenajı retrofarengiyal ve submandibuler lenf bezlerinedir.(4) Resim5:Maksiler sinüsün radyolojik görünümü Resim6: Maksiler sinüs ostiumları 5

10 2.3.Maksiler Sinüsün Embriyolojisi İlk oluşan paranazal sinüsler maksiler sinüslerdir ve gebeliğin 7. gününde oluşmaya başlarlar.öncelikle ethmoidal infundubulumun mukozal keseleşmesi gözlenir.infundubulum,unvinate proses ile ethmoidal bulla arasındaki kör bir girinti şeklindedir.bu oluşumlar arasında dar bir açıklık oluşur burası Semilunar Hiatus tur.sinüs nazal epitelin, kıkırdaksal nazal kepin içine invajinasyonu ile gelişimine devam eder.gelişimi fetal yaşamın 4. ayına kadar sürer. Sinüs nasal kapsül içinde ethmoidal infundubulumun inferior lateral yüzeyinde sığ bir cep olarak kalır.bu döneme kadar olan bölüme birincil pünematizasyon denir.ikinci pünematizasyon ise fetal yaşamın 5. haftasında maksillanın büyümesine bağımlı olarak başlar.ortalama boyutları antero-posterior yönde 7mm, yüksekliği 4mm ve genişliği 4mm dir. Tahmini hacmi 6-8cc kadardır. Doğumdan sonra fasiyal kemiklerle beraber öne ve aşağıya doğru büyür.bu büyüme maksillanın büyüme oranı ve dişlerin gelişimi ile sıkı bir etkileşim içindedir.gelişimini puberteden sonra tamamlar.büyüme ve gelişimini tamamlamış bir kişide ortalama hacmi 20-25ml kadardır. Maksiler sinüsler respiratuar epitelle ve periosteumla kaplıdır.respiratuar epitel sili silindirik epitel özelligi taşımakta ve mukus salgılamaktadır.siller ve mukus maksiler sinüsün drenajı için önem taşımaktadır.(5) 2.4.Maksiler Sinüs Fonksiyonları a)kafatasını hafifletir b) Geniş mukoza yüzeyi sayesinde soluduğumuz havayı nemlendirip ısıtır c) Sesin rezonansında önemli rol oynar d)sinüsün temizlenmesinde rol oynar. Titrek tüylü silindirik epitelin hareketi ile yabancı cisim ve mikroorganizmalar ostiumlardan burun boşluğuna atılır. 6

11 Sağlıklı bir maksiler sinüs, popülasyonun %80-%100 ünde aseptiktir.herhangi bir bakteri ve materyal içermez.(4, 2) 2.5.Maksiler Sinüs İle Alveoler Prosesin Klinik Ve Radyolojik İlişkisi Maksiler posterior dişlerin kökleri ile sinüs tabanı arasında çok yakın bir anatomik ilişki vardır.diş kökleri ve sinüs arasındaki kemik 2. premolar ve molarlar bölgesinde iyice incelir,hatta bazı hallerde bu dişlerin apeksleri sinüs maksillaris mukozasının hemen altında yer alabilir.sinüsün tabanında dişlerin kök uçlarının kabarıklıkları dahi görülebilir.araştırmacılar maksiler molar ve premolar dişlerin kökleri ve maksiler sinüs arasındaki mesafeyi ölçmüşler ve ortalama uzaklığı 1.97mm olarak bulmuşlardır.bu nedenle premolar ve molar dişlerin endodontik cerrahisi kazara oroantral bir ilişkiyi meydana getirebilir.oroantral ilişki, rezeke edilmiş kökten ve enfekte periapikal dokudan gelen bakterilerin yer değiştirmesiyle akut veya kronik sinüzit meydana getirebilir(5,6) Sinüs maksillarisin tabanı yer yer azı dişlerinin kökleri arasına doğru sarkar.tabanın çok aşağıya inmiş sinüslerde bile 1.premolarların kökü sinüs tabanından uzakta kalır ve genelde bu diş ile sinüs tabanı arasında bir spongiosa tabakası vardır.üst 2. premolarların maksiler sinüs ile ilişkisi daha yakındır.sinüs ile komşuluk molar dişler hizasında daha da artar.20 yaş dişleri ise genellikle sinüsün dışındadır.sinüsün görüntüsü dişlerin kökleri arasına doğru uzandığı durumlarda lamina dura kök boyunca opak bir çizgi şeklinde izlenebiliyorsa kök ile sinüs arasında ilişki yoktur; izlenemiyorsa,kök sinüsün içindedir.(7 ) Oroantral ilişki ile radyografik bulgular arasındaki karşılıklı ilişkiyi değerlendirmek için radyografiler,kök tiplerinin pozisyonlarına ve periapikal lezyonun sinüs tabakası ile ilişkisine göre incelenmiştir.buna göre iki sınıflama yapılmıştır. 7

12 a)kök apeksi ve sinüs tabanı arasındaki mesafe dikkate alınarak: 1) Sınıf I apeks:kök ile sinüs tabanı arasında belli bir mesafe vardır. 2)Sınıf II apeks:kök ucu sinüs tabanına dokunmaktadır. 3)Sınıf III apeks:kök ucu sinüs tabanını aşmaktadır. Resim7: Sınıf I apeks Resim8: Sınıf II apeks Resim9: Sınıf III apeks b)periapikal lezyon ve sinüs tabanı arasınadaki mesafe dikkate alınarak: 1)Sınıf I lezyon:sinüs tabanı ile lezyon arasında belli bir mesafe vardır. 2)Sınıf II lezyon:lezyon sinüs tabanına dokunmaktadır. 8

13 3)Sınıf III lezyon:lezyon sinüs tabanını aşmaktadır. Resim10: Sınıf I lezyon Resim11: Sınıf II lezyon Resim12: Sınıf III lezyon Kökün ve periapikal lezyonun sinüs tabanı ile ilişkisi periapikal cerrahi sırasında oroantral ilişkinin açığa çıkma riski bakımından oldukça önemlidir.standart periapikal radyografiler her ne kadar oroantral ilişki bakımından çok kesin bilgiler vermese de eğer radyografi periapikal lezyon ve sinüs tabanı arasında belli bir mesafeyi gösteriyorsa %85 olasılıkla oroantral ilişki meydana gelmez.(6) 9

14 III.Oroantral Perforasyonlar Oroantral perforasyonlar normal diş çekimleri yanında maksiler bölgede uygulanan operasyonlar sırasında ve sıklıkla travmaya bağlı olarak karşılaşılan komplikasyonlardır.bu tip olgularda oroantral fistül terimi kullanmak için bazı kriterlerin olması gerekmektedir.bazen 48 saatlik sinüs açıklıklarına dahi fistül denilmektedir.halbuki fistül kronik bir durumu ifade etmektedir ve bütün sinüs açıklıkları fistül ile sonuçlanmazlar.oroantral fistül terimi genellikle 3-4mm den büyük sinüs perforasyonlarında,açıklığın epitelize olduğu,ağız içine granülasyon dokusu veya fibröz bağ dokusu proliferasyonu olan ve pürülan sıvı akışı görülen vakalarda kullanılır.eğer hastada kronik sinüzit yoksa bile oroantral fistül oluşmasından sonra gelişmesi beklenir.hastalar ağza alınan sıvının,burundan geldiğini,ağza hava geldiğini ve drenaja bağlı kötü tat olduğunu söylerler.(5,8) Resim 13: Antral septumun OPG görüntüsü (8) 3.1.Oroantral Açıklıkların Etiyolojisi Diş çekimi sırasında oluşan açıklıklar Üst çenede küçük ve büyük azılar,maksiler sinüsle yakın ilişkidedirler.bu sebeple maksiler dişlerin çekimi sırasında her zaman için maksiler sinüsün açılma 10

15 olasılığı vardır.diş ile sinüs tabanı arasındaki kemik tabanının çok ince olması veya hiç olmaması,sinüsün büyük ve sarkık olması bu açılmayı kolaylaştırır.maksiller sinüsün çekim sırasında açılmasının sebebi olarak şunlar sıralanabilir: 1-Yakın anatomik komşuluk nedeniyle meydana gelir. 2- Yanlış çekim tekniği kullanılması 3-Maksiller sinüsün ince epitelyal tabaka ile kök apeksinden ayrıldığı vakalarda, bu tabakanın sinüse komşu dişlerin çekiminden sonra alveol fundusunu sondla veya küretle kontrol ederken yada apikaldeki granülasyon dokusunu kürete ederken,hatalı küret kullanımına bağlı perfore edilmesi 4- Maksiller dişin apeksindeki bir granülom nedeni ile maksiller sinüsün tabanının harap olması sonucu diş çekildiği zaman oral kavite ile maksiller sinüs arasında bir geçiş olur. 5- Gömük kalmış 3. molarların çekimi sırasında yanlışlıkla maksiller sinüs içerisine dişin kaçırılma olasılığı 6- Kırılmış yada arta kalan köklerin çıkarılması sırasında elevatörün maksiller sinüsün kemiksel tabanına kaçırılması sonucu 7- Diş çekimi esnasında maksiller prosessin birden fazla diş ve maksiller sinüs tabanını taşıyan bir parçanın kırılması 8-Sürmemiş maksiller molar dişlerin yada kanin dişlerin,özellikle de palatinal ve palatobukkal pozisyonda olanların çıkarılması sırasında yanlışlıkla maksiller sinüsün bir duvarının perfore olması 9- Kırılmış veya arta kalan kökün alveol içindeki yerinden elevatörle hareket ettirmeye çalışılırken maksiller sinüs içerisine kaçırılması(9) Ayrıca diş çekimi komplikasyonlarının dışında oluşan maksiller sinüs perforasyonları da gözlenmektedir.bunlar: 11

16 a)üst premolarlar ve molarların apikal rezeksiyonunda sinüs kolaylıkla açılabilir. b) Kist,tümör ve benzerleri nedeni ile oluşan perforasyonlar:maksiller dişlerdeki büyük kistler,genellikle sinüs maksillarisi ve burun boşluğunu tutarlar.küçük kistler ise daha lokalize kalma eğilimindedir.radiküler kistlerin sinüs duvarına komşu oldukları hallerde,kistin cerrahi olarak çıkarılması,sinüsün açılmasına neden olabileceği gibi daha fazla büyüdükleri hallerde sinüs boşluğunu dahi doldurabilirler. c) Maksiller sinüs ogmentasyonu sırasında meydana gelebilirler. d) Travma sonucu oluşan perforasyonlar:çoğunlukla üst akıl dişlerinin çekimi sırasında tüber maksillada oluşan kırık sonucu perforasyon yerinin,plastik olarak kapatılmaması sonucu yada yetersiz tedavi edilmesi sebebi ile oroantral fistül oluşur.yüze gelen travmalar sonucu,lefort I, blow-out gibi kırıklarda da açıklıklar oluşur.(28) e) Maksilla rezeksiyonu sonucu oluşan perforasyonlar:rezeksiyon sonucu büyük açıklıklar oluşur.daha çok tümörlerin çıkarılması sebebiyle meydana gelir.obtüratör yapımı ile tedavi edilirler f)maksiller sinüs kanserleri nedeni ile oluşan perforasyonlar:maksiller sinüs kanserleri,çoğunlukla sinüs mukozasından başlayarak boşluk içinde gelişir.etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.maksiller sinüste en sık epidermoid karsinom,nadir olarak da fibrosarkom,lenfosarkom ve adenosarkom görülmektedir.genelde geç belirti verirler.prossesus alveolarisin şişmesi,kanserin erken belirtilerindendir ve hasta protez kullanıyorsa protezin oturmamasından şikayet eder.diğer klinik belirtiler: -Tek taraflı olarak burun tıkanıklığı,burundan kan gelmesi,ağrı 12

17 -Alveoler kret,sert damak veya yanakta şişlik,diş kaybı.bu tip rahatsızlığı olan hastalar genellikle o bölgeden bir veya daha fazla diş çektirmişlerdir fakat buna rağmen şikayetlerinin devam ettiğinden yakınırlar.içerde ilerleyen lezyon çekilen dişin yerinden bir burjon fırlaması şeklinde kendini belli eder.radyografide sinüs kapalı görülür. -Tümörün ileri safhalarında cilde invazyon -Fasiyal parestezi -Sert damakta ülserasyon -Alt göz kapağında ödem(10) f) Sublabial antrostomi (Caldwell-Luc) operasyonuna bağlı açılma: Operasyon sonrası yara dudaklarının iyileşmesi tam olmazsa bir sublabial açıklık oluşabilir h)spesifik enfeksiyonlara bağlı oluşan perforasyonlar: -Tüberküloz -Sfiliz -Aktinomiköz -Osteomyelitis -Lepra 3.2.Oroantral Açıklıkların Tehşisi Açıklık oluşumunun ilk kanıtı, çekilen dişin kök uçları ile birlikte sinüs tabanından bir parçanın görülmesidir.ince, pürüssüz, kıvrık kemik tabakası görmek perforasyon için karakteristiktir. Maksiller sinüsün açılıp açılmadığını kontrol etmek için klinikte şu yöntemler uygulanır: a)hastadan burnunu kapatıp ağzı açıkken burnundan şiddetle hava çıkarması istenir.sinüste bir perforasyon varsa basınçlı hava burun deliklerinden çıkamayacak, 13

18 sinüs osteomundan sinüse geçecek ve perforasyondan çıkarak ağız boşluğuna gelecektir. b) Gümüş sond alveolden içeri sokularak perforasyon varlığı incelenir.alet perforasyon olmadığı durumda dahi 3-4mm ilerleyebilir.ancak bu muayenede dikkat edilmesi gereken nokta kemik perforasyonu oluşmuş olsa da sinüs mukozası perfore olmamış olabilir.bu nedenle perfore olmamış sinüs mukozası aletin dikkatsiz kullanımı ile zedelenerek perfore edilebilir. c)alveol içerisine steril solüsyon(serum fizyolojik) enjelte edilir.gönderilen solüsyon buruna,buradan da farenkse geçiyor ise perforasyon var demektir.perforasyonun olmaması halinde solüsyon alveolden geri gelecektir. d) Hastaya dudakları kapalı iken dudaklarına hava basıncı uygulaması istenir,burun veya sinüslerde olan açıklık pozitif belirti verir. e)hastanın ağzını ve burnunu kapatıp aniden açması durumunda hastadabir patlama sesi hissi uyandırması sinüs perforasyonuna işaret eder. f)periapikal, oblik veya rotasyonel tomografik radyografiler kullanılabilir.ancak kırık kök parçası varlığında yetersizdirler. Ayrıca klinik inceleme dışında bazı, hasta şikayetleri de sinüs perforasyonuna işaret etmektedir.bunlar: - İçilen su ve sulu gıdaların burundan gelmesi sinüs perforasyonuna işarettir. - Aynı taraftaki burun deliğinden kan gelmesi tam bir açıklık olduğunu ve antrumun tamamen kanla dolduğunu gösterir. -Hastanın zaman zaman ağzına tuzlu ve kokulu bir sıvının geldiğini söylemesi perforasyon semptomlarındandır.(5,9) 14

19 Resim 14: Oroantral açıklığın klinik olarak tesbiti 3.3.Oroantral Fistüllü Hastalarda Klinik Semptomlar a) Kötü Kokulu Akıntı: Hastaların büyük çoğunluğunda vardır. Akıntı genellikle ağız içindedir fakat hem ağız hem burun boşluğuna olabilir. b) Ağızdaki Gıdaların Burundan Gelmesi : Yakınma fitülün büyüklüğüne göre değişir. Sulu besin alınırken veya su içilirken bunlar burundan gelir. c) Şişlik: Özellikle sinüs kanserleri sonucu oluşan oro-antral fistüllerde belirgindir. Vesitibül veya palatinal tarafta şişlik olabilir. Vestibülde gingivo-jugal çukurluk hafifçe kaybolmuş ve mukoza hiperemiktir. d) Bulantı: akıntı nazofarenkse de dökülür, mideye ulaşarak gastrit yapar ve bu da bulantıya sebep verir.akıntının ağız boşluğuna olduğu durumlarda ise kusma refleksine yol açabilir. e) Ağrı: Olaya enfeksiyonun katılmasıyla ortaya çıkar. Yüzün o bölgesindeki ağrıdan ve baş ağrısından şikayet edilir. f) Konuşma Bozukluğu: Bu yakınma geniş oro-antral fistüllerde belirgindir. Sesin tonu değişir, hasta bazı harfleri çıkaramaz. g) Solunum Bozukluğu: Hastanın nefesi kötü kokar. Normal solunumda, burundan alınan havanın bir kısmının fistülden ağza sızdığı hasta tarafından hissedilir. (5,11) 3.4.Oroantral Fistül ve Açıklıkların Tedavisi Oroantral fistüllerin kapatılmasında: 15

20 -Defektin büyüklüğü -Komşu dişin konumu -Alveoler kretin hacmi - Akut sinüzit semptomların varlığı -Cerrahi prosedürün zamanlaması gibi kriterler rol oynamaktadır.(5) Oroantral açılmaların tedavi prosedürleri,hemen yapılan tedavi ve uzun süredir var olan oroantral fistüllerin tedavisi olmak üzere iki bölüme ayrılır. A)Acil Yapılan Tedavi Olası bir sinüs açılımının en iyi tedavisi dikkatli bir inceleme ve tedavi planı ile problemden kaçınmaktır.cerrahi girişimden önce yapılacak iyi bir radyografik değerlendirme sinüs ile yakın komşuluğu veya sinüs ile bir ilişki yaratacak yada çıkarılma esnasında antrum tabanında bir kemik kırığına neden olacak geniş diverjan veya dilasere kökleri saptamak için önemlidir.eğer bu inceleme yapılırsa,cerrahi girişimde dişi ayırarak parça parça çıkarmak daha güvenli hale gelebilir.(5) Maksiller sinüs tabanı çekim sırasında perfore olduğunda eğer sinüste enfeksiyon yoksa ve açıklık küçük ise, bu durumda çekim bölgesinde pıhtıyı sağlamak ve yerinde muhafaza etmek yeterli olabilmektedir.ilave olarak yumuşak doku flebi kaldırmak gerekmeyebilmektedir.perforasyon büyüklüğü 2mm ve daha az ise spontan iyileşme gözlenebilir.2-6mm arasındaki açıklıklarda yara bölgesinde pıhtı stabilizasyonu önleyici tedbirler alarak spontan iyileşme sağlanabilir.ancak bu açıklık 6mm ve daha büyük ise perforasyonun cerrahi olarak kapatılması gerekir. Eğer cerrahi tedavi gerektirmeyen bir açıklık söz konusu ise,yumuşak dokuları repoze etmek için sütur atılır ve kavitenin üzerinde 1-2 saatliğine kalacak gazlı bez 16

21 tamponu yerleştirilir.hastaya gün boyunca burnunu sümkürmemesi, aksırırken ağzını çok açmaması, sigara içmemesi, şeker ve benzeri şeyler emmemesi, nazal pasaj ve oral kavite arasında basınç değişikliğine neden olacak işlemlerden kaçınması söylenir.penisilin türevi bir antibiyotik ile antihistaminik ve nazal ve sinüs akıntılarını azaltmak için lokal dekonjestan verilerek 7-10 süre ile kullanması istenir.hasta operasyondan sonra saatte bir kontrol edilir ve ağza hava,buruna sıvı sızıntısı şeklinde oroantral ilişkinin açık hale gelmesi veya maksiller sinüzit semptomları ortaya çıkması konusunda uyarılmalıdır.böyle bir durumda hemen hekime başvurması öğütlenmelidir.hastaların çoğu sinüs hastalığına ilişkin bulguların olmadığı durumlarda olaysız bir iyileşme sağlanmış gibi davranır.eğer daha büyük perforasyonlar meydana gelirse hasta acil tedavi için bir cerraha sevk edilmelidir.(5,9) B)Uzun Süredir Var Olan Açıklıkların Tedavisi Bu açıklıklar genellikle daha büyük ve gerek fark edilmemiş sinüs açıklıklarının, gerekse fark edilerek müdahale edilmesine rağmen başarılı olmamış ve kronikleşmiş halleridir. Oroantral fistüllerin kapatılmasında değişik yöntemler kullanılmaktadır.öncelikle eğer varsa sinüste var olan enfeksiyonun tedavisi yapılmalıdır.bu tedavide antibiyotik terapisi,maksiller sinüsün lavajı,yada maksiller sinüsün radikal cerrahisi olan Caldwell-Luc operasyonu yapılabilir.eğer sinüse düşen kök parçası enfekte ise, ince bir aspiratör ile kök alınmaya çalışılır, başarılamadığı taktirde, Caldwell-Luc müdahalesi ile çıkarılır. Uzun süreli olan ağız-antrum ilişkilerinin kapatılması,geniş cerrahi işlemler ve yoğun antibiyotik terapisi gerektirir. Ameliyat cerrahın tercihine göre lokal anestezi ile veya genel anestezi ile yapılır.üst dudak, fossa canina görülecek şekilde ekarte edilir. Serbest dişeti üzerinde 17

22 U şeklinde bir insizyon yapılır, mukoperiostal lambo kaldırılarak sinüsün fasiyal duvarı açığa çıkarılmış olur.bu işlem yapılırken N.İnfraorbitalis in hırpalanmamasına dikkat edilir.sinüsün fasiyal duvarı frez yardımı ile yapılacak işleme göre delinerek açılır.gerek kanamayı önlemek üzere sinüse gazlı bez yerleştirmek veya gerekiyorsa drenajı sağlamak için trokar yardımı ile intranazal olarak inferior meatus yolu ile burun boşluğuna çıkarılır.mukoperiostal lambo kapatılarak dikiş uygulanır.(5) Geniş mukoza flepleri kaldırılarak defekt üzerine kaydırılır ve üzeri örtülür. Mukozal flepler kan akımını destekleyecek şekilde ve çevre anatomiyi mümkün olduğunca az değiştirecek şekilde dizayn edilmelidir.kapatma işleminde unutulmaması gereken bir nokta da kemikte var olan defektin yumuşak dokudakinden daha büyük olduğudur.bu nedenle oluşturulacak flebin büyüklüğü buna göre belirlenmelidir.tedavideki ana prensipler şöyle olmalıdır: 1) Flepler gergin olarak uygulanmalıdır. 2) Kullanılacak flepler yeterli büyüklükte olmalıdır. 3) Pürülan bir sinüzit mevcutsa,antrostomi ile gerekli yıkama ve antibiyotik uygulamasından sonra fistül kapatma işlemine geçilmelidir. 4) Bir predispozan faktör mevcutsa(kist,polipoid yapılar vb.) fistül kapama teknikleri Caldwell-Luc operasyonu ile birlikte uygulanmalıdır.(9) 18

23 IV.Oroantral Fistül ve Açıklıkların Kapatılmasında En Çok Kullanılan Yöntemler 4.1.Wassmund-Rehrmann-Schuchardt Yöntemi(Vestibüler Flep Tekniği) Maksiller sinüsün büyük açıklıklarında,özellikle fistülü kapatma tekniğinin Caldwell-Luc ameliyatıyla da kombine edilmesi gerektiğinde tercih edilir.uzman hekime ameliyat endikasyonu ile gelmiş oroantral fistül vakalarının çoğu antrostomi gerektirdiğinden ve vestibüler mukozanın esneklik kabiliyetinin fazla olmasından dolayı en sık kullanılan yöntemdir.vestibülde trapez şeklinde kaldırılan mukoperiosteal lambo ile alveoldeki defekt kapatılır.flep kaldırılırken;olabildiğince geniş olmasına,yeterli kan desteği sağlanmasına,stenon kanlının zedelenmemesine ve yanakta, dudakta gerginliğin olmamasına dikkat edilmelidir.önce fistül ağzının kenarları kesilir,düzeltilir ve fistül yolu kürete edilir.(12) Komşu dişlerin dişeti kenarları flebe dahil edilmemelidir.raspatoryumla mukoperiosteal lambo forniks vestibuliye kadar sıyrılır.flebin iç yüzünden alveol kenarından yaklaşık 1 cm geride periost üzerinde horizontal bir ensizyonla flebin 19

24 mobilitesi arttırılır.daha sonra alveol kenarları yeterli miktarda kemik frezi ile aşındırılarak yada kemik pensi ile düzeltilerek flebin dikim sırasında gergin olması engellenir. Palatinalde ise gingivalden 1mm genişlikte bir şerit kesilip çıkartılır.daha sonra yumuşak doku raspatorium ile kemik üzerinden sıyrılır.serbestleştirilmiş vestibuler lambo iki köşesinden geçirilmiş ipler yardımı ile gazlı bez üzerine gerilir.keskin bir bistüri yardımı ile üst kısımdan epitel ile birlikte 2-3mm genişlikte bir parça çıkarılır. Lambo palatinale taşınarak palatinal mukozanın altına yerleştirilir ve üç matress dikiş ile fiske edilir.süturlar dikkatlice çekilerek hemostatik pensle tutulur.yara kenarları önce distal kenar daha sonra mezyal kenar süture edildikten sonra palatinaldeki matress sütular düğümlenir.(12) Bu tekniğin en önemli avantajı iyi bir kan desteğine sahip olmasıdır.ancak flep çok ince ve keratinizasyon miktarı azdır,bu nedenle iyi bir maniplasyon gerektirmektedir,ayrıca periost üzerinde yapılacak ensizyonla serbestleştirme sağlamak gerekmektedir.operasyon sonrası flebin kaldırıldığı bölgede skarlar oluşabilmektedir.dokunun hareketliliği azalmakta ve iyileşme kötü olmaktadır.ayrıca flebin palatinale doğru taşınması vestibüler sulkusu sığlaştırmaktadır.bu nedenle protetik tedavilerde ve oral hijyen kontrolünde problem oluşmaktadır.(13,14) 20

25 Resim15: Wassmund-Rehrmann-Schuchardt yönteminin uygulanışı(5) 4.2. Çift Yönlü Köprü Lambosu Yöntemi Kazanjian ve Schuchardt tarafından ortaya konulan bu yöntem özellikle her iki tarafı dişsiz olan sinüs açılmaları veya oroantral fistüllerde uygulanır.sinüs fistülü ve ilişkili granülasyon dokuları bistüri ve küretler yardımı ile elimine edilir.perforasyonun mezyalinde,bukkalden palatinale uzanan ensizyonlarda köprü tarzında 1.5 cm genişliğinde mukoperiosteal bir bant hazırlanır.köprü tarzındaki flep raspatoryum ile kemik yüzeyinden ayrılır.başka bir ensizyonla defekti içine alan mukoza vestibüle uzatılıp,köprü şeklinde hazırlanan flebin uyabileceği şekilde kesilerek çıkartılır.hazırlanan flep defekt üzerine kaydırılarak distalden süture edilir.alveol kret üzerinde yaratılan kemik defekti iyodoformlu tamponlarla örtülür.bu yöntemin en önemli avantajı vestibül sulkusta sığlaşma olmamasıdır.ancak donör bölgenin sekonder iyileşmeye bırakılması nedeni ile iyileşme sırasında hastaya rahatsızlık vermesi yöntemin dezavantajıdır.(15) Resim16: Çift yönlü köprü lambosu ile kapatma yöntemi(5) 4.3. Akhusen Yöntemi (Basit Yaklaştırma Tekniği) Açıklık boyutunun 1-2 mm den daha küçük olduğu durumlarda kullanılır.alveol temizlenir ve serum fizyolojik ile yıkanır.açıklığın olduğu kısma kendiliğinden rezorbe olabilen hemostatik bir gaz tampon 21

26 (örneğin,surgicel)konulur.daha sonra bukkalden ve palatinalden trapez şeklinde bir lambo kaldırılır.palatinalde yarım ay şeklinde serbestleştirici bir insizyon yapılır.bukkaldeki alveoler kortikal kemik lüer pensi veya frez yardımı ile azaltılarak lambonun birbirine yaklaşımı kolaylaştırılır.(12) Süturun vaktinden önce açılmaması için ipek süturla( ) ve iyice kapatılabilmesi için matris veya interrupt olarak dikilir.basit yaklaştırma tekniği dişsiz bölgelerde kullanılırken,alveoler kret üzerinde transversal ensizyon yapılarak,palatinaldeki yumuşak doku kemik üzerinden bir raspatorium ile kaldırılır.(4) Resim17: Dişli bölgede basit yaklaştırma tekniğinin uygulanışı(5) 4.4.Pediküllü Bukkal Yağ Pedi Kullanımı Yöntem en fazla 6mm lik genişliğe sahip defektlerin kapatılmasında kullanılabilir.akut oroantral açıklık vakalarında gingival ensizyon yapılır ve iki ucundan vestibüle uzanan iki kesi atılır.kronik oroantral fistül vakalarında ise fistül çevresinde 3mm kenarlı,sirküler ensizyon yapılarak,ayrılan kesilerden önce,açılımdaki epitel traktus ve yangılı doku tamamen eksize edilir.alveoler prosesten mukoperiosteal bir flep (maksillanın lateral duvarıyla birlikte) alınır.ikinci molar bölgesinde zigomatik yapının posterior yüzündeki periostiumda 1cm. vertikal insizyon yapılarak künt minör disseksiyonla BFP ortaya çıkarılır.bfp nin ince kapsülünü korumak için hiç aspirasyon yapılmaz.sonra bukkal yağ doku dikkatlice ossöz defekt alanına ilerletilir ve 4.0 vikrille germeden palatal mukozaya 22

27 sütürlenir.mukoperiosteal flep,orijinal pozisyonuna getirilir ve dikilir.perforasyon alanındaki yağ doku,oral kaviteye açılır bırakılır.cerrahi ale ve pansuman kullanılmaz.(12,16) Avantajları; birçok vakada geniş uygulama alanı olması,itina ile yapıldığında başarı şansının yüksek olması,ek olarak diş çekimi gerektirmemesi yada kemik kaldırmaya gerek olmaması,hastaya çok az rahatsızlık vermesi sayılabilir.bukkal yağ dokusu kanlanmasını maksiller,süperficial temporal ve fasiyal arterlerden sağlanmaktadır,bu nedenle hazırlanan flebin kanlanması oldukça iyidir.dolayısıyla epitelizasyon hızlıdır ve başarı şansı artmaktadır.ancak değişen oranlarda ve fibrozis gelişme riski, daralma, distorsiyon ve retraksiyon oluşma riskleri,fasiyal sinirin zedelenmesine bağlı olarak fasiyal paraliz gelimesi enfeksiyon ve hematom oluşması da gözlenebilmektedir.ayrıca fistülün rekürrensi ve vestibülde sığlaşma görülmesi de olasıdır.(16) Resim18:Bukkal yağ dokusu ile kapatma yönteminin uygulanışı(5) 4.5.Palatinal Saplı Flep Yöntemi Oroantral fistüllerin kapatılmasında HERBERT,eğer vestibüler doku elverişsiz ise palatinal mukoperiostun kullanılabileceğini bildsirmiştir.amaratunga oroantral fistüllerin palatal flep ile kapatılması üzerine yaptığı bir araştırmada %93 oranında başarı elde edildiğini açıklamıştır.bu 23

28 tip bir flep hazırlanırken flebin beslenmesini göz önünde bulundurmak gerekir, bu nedenle anterior palatinal arterin flep içinde kalması sağlanmalıdır.bu yöntemde fistül ağzı varsa önce eksize ve kürete edilir.mukoperiosteal palatal flebin genişliğini büyük palatinal arter göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.ayrıca flebin genişliğini defektin genişliği ve rotasyon miktarı belirlemektedir.flebin anterior serbestleşmesi flebin rotasyon arkının uzunluğuna göre ayarlanmalıdır.flebin medial sınırı palatinal rafenin 2-3mm kadar lateralinde yer almalıdır.lateral sınırda,palatinal marjinal gingivada periodontal hasar oluşmaması için dişeti kenarında yaklaşık olarak 5mm lik bir şerit bırakılarak flep hazırlanır.ana kıvrımın olacağı yerde katlanma ve kırışıklık oluşmaması için V şeklinde bir doku parçası ensize edilir.mukoperiosteal flep hazırlandıktan sonra alveolar kemik düzeltilir ve flep döndürülerek defektin üzeri örtülür,bukkal bölgeye uzatılan flep bukkal yumuşak dokuya 3.0 vicryl yada ipek süturlarla dikilir.lambonun kaldırıldığı donör bölgede kalan açık kemik üzeri gaz iodaformlu pat ile örtülerek sekonder iyileşmeye bırakılır.pat iyileşmeyi hızlandırır,enfeksiyonu ve flebin geri dönmesini engeller,dikişlerin gerginliğini azaltır(14) Palatal fleplerin başarısını etkileyen en önemli faktör flebin uzunluğunun genişliğine oranıdır.flep uzunluğunda oluşacak 4-5mm lik bir artış flep kenarlarında nekroza neden olabilir ve fistüllerin rekürrensi gözlenebilir.(13) Oroantral fistüllerin kapatılmasında palatinal fleplerin kullanılmasının en önemli avantajları fleplerin kanlanması oldukça iyidir,ince bir flep hazırlanabilir ve vestibüler sulkus derinliği azalmaz.ancak fistül daha distalde maksiler tüber bölgesinde olduğu zaman flebin döndürülmesinde problemler yaşanmaktadır.flebin 24

29 döndürülmesi sırasında vaskülarizasyon bozulmaktadır.ayrıca sekonder iyileşmeye bırakılan bölge iyileşme süresince hastaya rahatsızlık vermektedir.(14) Resim19: Palatinal saplı flep yöntemi uygulanışı(5) 4.6. İnterseptal Alveolektomi İle Kapatma (Modifiye DEAN Tekniği) Sık olarak kullanılan yumuşak doku fepleri ile yapılan tedavilerin en büyük sorunu fleplerin defekt bölgesinde desteklerinin olmamasıdır.bu nedenle 1-5mm genişliğindeki defektlerin kapatılması için modifiye DEAN tekniği bir alternatif olarak sunulmuştur.böylece fleplere kemiksel bir altyapı sağlanabilmektedir.cerrrahi işlemden önce akut sinüzit varlığı araştırılır ve eğer böyle bir durum söz konusuysa tedavisi yapılıp semptomlar geçtikten sonra cerrahi işlem yapılır. Retromolar bölgeden komşu dişe kadar,alveoler kret üzerinde transversal bir ensizyon yapılır.palatinalde ve bukkaldeki yumuşak dokulara zarar vermemek ve kemiği açığa çıkarmak için vestibülde ve palatinalde 2-3mm lik gingivoperiosteal flepler kaldırılır.interseptal medullar kemik antero-posterior yönde oynatılır.bukkal ve palatinal tarafta ise kortikal tabakalar olduğu gibi bırakılır.kemik sinüs tabanında bir direnç hissedilene kadar oynatılır.kemiğin doğru bir şekilde aşındırıldığını kontrol etmek için ince bir alet osteotomi bölgesine sokularak sinüs tabanı incelenir.daha sonra keskin bir chisel ile alveolar kretin distal sınırından komşu dişin anterior bölgesine doğru vertikal osteotomiler yapılır.bukkal korteksi kırmak için 25

30 palatinal yönde parmakla basınç yapılır.bu sinüs tabanını geçen yeşil ağaç kırığı oluşturur.son olarak bukkal konturun şeklini korumak ve kapatmak için sütur atılır. DEAN tekniğinde defektin büyüklüğü başarıyı olumlu yada olumsuz etkilememektedir.çünkü kemiksel bir destek oluşturulmaktadır.diğer tekniklerdeki bir diğer dezavantaj komşu dişin durumudur.bu teknikte komşu dişin cerrahi operasyona hiçbir etkisi yoktur.ayrıca kas ataşmanları etkilenmemekte,postoperatif enflamatuar şişlik daha az olmaktadır.böylece hastanın tedavi öncesi kullandığı protezin tedavi sonrası uyumsuzluğu gibi bir problem olmamaktadır.bunların yanında DEAN tekniğini kısıtlayan birtakım durumlar da vardır. Bunlar komşu dişler arası mesafenin az olması ve alveoler kretin düşük olmasıdır.başarılı bir tedavi için komşu dişler her iki tarafta defekten 1cm uzaklıkta bir mesafede olmalıdır.(17) Resim20: DEAN tekniğinde interseptal kemiğin frezle yerinden oynatılması(5) Resim21:Keskin chisel ile bukkal kortikal kemikte kırık oluşturulması(5) 26

31 4.7.Hidroksil Apaptit Blokları ile Kapatma Dens hidroksilapatit hekime oral kavitede açık kalabilecek ve oral kavitenin kötü etkilerinden etkilenmeyecek inert bir madde kullanım olanağı sağlamıştır.akut ve kronik oroantral fistüllerin kapatılmasında hidroksilapatit kullanımı ile çevre dokular için uygun bir yapı iskeleti sağlanmaktadır.defektin çevresindeki yumuşak doku subperiosteal olarak ekarte edilerek kemik kenarları görünür hale getirilir.sinüs salin solüsyonu ile irrige edilir ve artık debrisler uzaklaştırılır.defekt bölgesine uygun dens hidroksilapatit blok seçilir.materyal tüm kemik sınırlarına uyumlu olmalıdır.blok elmas frezle irrigasyon altında şeklllendirilerek defektin şekline uygun hale getirilmelidir.aynı zamanda kemik kenarları da şekillendirilerek sürtünmesel bir uyum sağlanmaya çalışılır.büyük defektlerde 26 gauge tel stabilizasyon için blok çevresine sarılır.defektin kemik sınırları içinde delikler hazırlanır ve tel öncelikle buralarda geçirilir daha sonra blok çevresine dolanır.tel bağlandıktan sonra,oral mukoza yaklaştırılır.eğer yumuşak doku vestibüler yükseklik izin veriyor ise primer olarak kapatılır.aksi taktirde Rezorbe olmayan süturlar ile blok açıkta kalacak şekilde dikilir.hastaya antibiyotik dekonjestan ve analjezik bir hafta verilir.(18) Bu tekniğin uygulandığı akut ve kronik oroantral fistülle hastalarda bloğun yerinden hareket etmesi dışında hiçbir komplikasyon gözlenmemiştir.bu komplikasyonda tedavi sonucunu etkilememektedir.uygulama tek katlı yumuşak doku yada yalnız blok ile kapatmalara oranla daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Hapşırma sırasında fistülün delinmesi yada parçalanması,bloğun bir tıkaç oluşturması nedeni ile önlenir.non-pöröz bir hidroksilapatitin ağıza açılması bir enfeksiyona neden olmadığı için tam bir yumuşak doku kapanması gerekmemektedir.fakat pöröz hidroksilapatit fibröz doku enkapsülasyonu sırasında 27

32 sinüs ve oral kavite arasında geçiş sağlayacağı için bu tip bir operasyonda kullanılmamalıdır.bu tekniğin pahalı olması,bloğun kemik kavitesine uygun hale getirilmesi için frezlenirken harcanan zamanın çok uzun olması gibi dezavantajları vardır.ayrıca çok büyük defektlerde kullanılamaz.(18) 4.8. OOA Kapatılmasında 3. Molar Transplantasyonunun Kullanımı Bu tekniğin uygulanabilir olması,normal anatomiyi koruması ve fonksiyon kaybının önüne geçilmesine bağlıdır.lokal anestezi altında diş çekilir.oroantral ilişki doğrulanır.kan akımına zararı önlemek için mukoperiosteal flep kaldırılmaz.alıcı soket,yuvarlak delikler ve yoğun salin irrigasyonu ile hazırlanır.bt ve donör dişin diğer filmleri ile şekil ve boyut belirlenir.donör 3.molar köküne zarar vermeden çekilip hazırlanan sokete transfer edilir.çekim ve transplant arasındaki süre ne kadar azsa,canlılık o kadar garantilenir.daha sonra sert parmak basısı ile ve hafif vurularla diş immobilize edilir ve gerekirse,sütür,atel,yapıştırıcı reçine ve diğer metodlarla stabilize edilir.hafif infraoklüzyonla,çiğnemede karşı dişle temastan kaçınılır.hastaya perioperatif antibiyotik verilir.her hastaya cerrahiden 1 ay sonra endodontik tedavi başlanır ve 5 ay sonra protez yapılarak tedavisi tamamlanır.(9) 4.9. Absorbe Edilen Jelatin Membran ve GTR ile Kapama Sondalama derinliğinin arttığı,beraberinde maksiler sinüs perforasyonunun gözlemlendiği lokalize periodontitisli hastalarda kullanılan bir yöntemdir.perforasyonun lokalizasyonuna göre tam kalınlıklı mukoperiosteal lambo kaldırılarak sondalama derinliğinin artmış olduğu kök yüzeyi açığa çıkarılır.kök yüzeyi düzleştirilmesi ve diş yüzeyi temizliği yapıldıktan sonra sinüs açıklığınınolduğu bölgeye absorbe olabilen jelatin membran uygulanır.absorbe olabilen jelatin membran sağlam kemik üzerine 4-5mm,kök yüzeyini de 2mm kalınlığında DFDBA konur.böylece absorbe olabilen jelatin membran 28

33 ile,dfdba nın sinüs kavitesine geçişi engellendiği gibi sinüs epitelinin migrasyonunu engellemede de geçici bir bariyer oluşturulmuş olur.bir sonraki aşamada ise absorbe olmayan e-ptfe,dfdba nın bulunduğu bölge üzerine kapatılır ve daha önce kaldırılmış tam kalınlıkla flep ile jelatin membranın üstü örtülenerek işleme son verilir.süturleme sonrası fleplerin üzerine bası uygulanmamasına dikkat edilmelidir.hastaya 14 gün boyunca kullanması için 4x1 250 mg Ampisilin ve 4x1 60 mg psödoefedrin hidroklorid ve 2x1 klorheksidin glukonat verilir.8 hafta sonra absorbe olmayan bariyer membran (e-ptfe)çıkarılarak flep ile bölge tekrar kapatılır.(9) Monokortikal Kemik Greftiyle Kapatma Yöntemi Ciddi maksiler atrofili hastalarda implant öncesi sinüs tabanı yükseltilmesi standart bir işlemdir ve maksiler sinüs sağlam ve enfeksiyonsuz tutulur.oroantral fstülde,sadece yumuşak dokuyla kapatma,schneiderian membranını yükseltme işlemini bozabilir.sinüs membranının bozulmasını engellemek için kemik sinüs tabanının total rejenerasyonu gerekir.bu yeni cerrahi teknik maksiler sinüs ve nazal kavite arasında bilinen fistülü olan hastalarda,kronik oroantral fistüllerin kapatılmasında,sonraki konvansiyonel sinüs lifting operasyonları için basamak oluşturmak amacıyla oroantral fistülün kapatılmasında,açıkta kalan kök yüzeyleri boyunca uzanan oroantral açıklıkları kapatmada,oldukça avantajlı sonuçlar verir.(9) Bu uygulamada çeneden alınan otojen monokortikal kemik bloğu ile tedavi yapılması amaçlanmıştır.bu yöntemin uygulanabilmesi için hastalar şu kriterlere uymalıdır: - Maksiller sinüs içine uzanan komşu kök yüzeyi boyunca ve uygunsuz diş çekimi sonrası oroantral fistül - Oroantral fistül ve planlanmış sinüs taban yükseltmesi 29

34 -Kapatmak için çok sayıda başarısız atakla kronik oroantral fissür gelişimi Teknik Bir trefinle düzensiz defektler mümkün olan en küçük yuvarlak şekle standardize edilir.çeneden defektin iç çapına uygun,monokortikal blok grefti trefinle alınır,sonra greft defekte bastırılır.baskı ile stabilizasyon sağlanamazsa,küçük plaklar veya vidalarla internal fiksasyon sağlanır.yumuşak doku kapatılması için,rehrmann flebi kullanılır.sütütrler 1 hafta sonra alır.planlanmış sinüs lfting in yapılacağı zaman mini plaklar çıkartılır.sinüs kapatma işleminden 6-12 ay sonra cerrahi işlemin başarılı olup olmadığını saptamak için,defekt kenarları BT ile değerlendirilir.(19) Otojen Greft Yöntemi İlk olarak Proctor tarafından tarif edilmiştirproctor açıklığın kıkırdak ile kapatılmasını ve uygulanan kıkırdağın karşıt taraf damak veya alveoler kreten alınmasını önerir.yeterli hacimde olması ve sıkı bir şekilde yerleştirilmesi gerekir.yoksa çevresinde membran oluşmadan oynayıp, düşebilir veya sinüse kaçabilir.bu yöntemin uygulanması için fistül çapının 0.5 cm den büyük olması ve daha önce başka bir yöntemle kapatılmamış olması gerekmektedir.fistüle komşu yumuşak doku kaldırıldıktan ve sinüs mukozası tedavi edildikten sonra,defektli bölgeye iliak kemikten alınan mantar şeklindeki greft yerleştirilir.kemik fazlalıkları düzeltilir ve üzeri bukkal flep getirilerek kapatılır.(9) Resim22:Greft materyalinin uygulanışı (4) Resim23: Vestibüler flep kapatılmış halde(4) 30

35 4.12. Metal Plak Yöntemi Sinüs açılmalarında ve oro-antral fistüllerin kapatılmasında ilk olarak 1952 yılında Budge tarafından tantalyum plak kullanılmıştır.daha sonra Archer sltın plaktan yararlanmıştır.ancak bu tip kapatmalarda daha yumuşak olması,daha kolay şekillendirilebilmesi,kemiğe rahatça adapte edilebilmesi,pratik,etkili ve komplike olmaması nedeniyle altın diskler ve 24 ayar plakalar tercih edilir.önce açılan sinüs tamamen temizlenir.bukkal ve palatinaldeki dişeti komşu dişlere doğru uzanarak 8-12mm serbestleştirildikten sonra U şeklinde hazırlanan plak temizlenmiş alveol üzerine yerleştirilir.ossöz marjinler, mukopeiosteal fleplerin altına metal plağın yerleştirilmesine olanak sağlamak için kemik defektinin çevresi boyunca 360 derece açığa çıkarılmalıdır.mukoperiosteum plak üzerine kapatılarak,karşılıklı dikilir.iki taraf tam yaklaşmayabilir,önemli olan alveol içerisinde oluşacak granülasyon dokusunun ağız ile ilişkisinin kesilmesidir.açıklığın büyüklüğüne ve iyileşmenin hızına göre gün sonra plak alınır.aynı yöntem dişsiz krette de uygulanabilir. Metal plak tekniği ossöz defektin üstünde fiziksel bir bariyer sağlar ve ayrıca mukozal flebi destekleme açısından daha stabil bir platform oluşturur.(5) Bu tekniğin dezavantajı ise metal plağın bir süre sonra uzaklaştırılmasının gerekmesidir.çünkü dokularla ne denli uyum içinde olursa olsun,metalin periostu irrite etmesi ve mukoza perforasyonlarına yol açması olasılığı vardır.(15) Resim24:Metal plak yönteminin uygulanışı(5) 31

36 4.13.Fibrin Yapıştırıcılar İle Kapatma Sağlıklı dokuda ortaya çıkan ve çapı 5mm den küçük perforasyonlar soketin yeterli kan pıhtısı ile dolmasıyla çoğunlukla spontan olarak iyileşebilmektedir.daha büyük perforasyonlarda ise sinüs mukozasında kronik ve irreversible değişikliklerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla oroantral açıklığın cerrahi olarak kapatılması gerekmektedir.günümüze kadar tedavide basitten komplikeye kadar değişik cerrahi uygulamalar ve teknikler geliştirilmiştir.bununla birlikte uygulanan cerrahi işlemlerin bazı dezavantajları bulunmaktadır.bukkal flep kaydırma tekniğinde vestibül derinlik kaybına neden olunabilirken, palatinal flep metodunda flebin beslenme problemleri yanında palatinal bölgede sekonder iyileşmeye bırakılan açık kemik gibi dezavantajlar bulunmaktadır.diğer taraftan bir oroantral açıklığın cerahi olarak kapatılması, postoperatif dönemde hastada ağrı,ödem gibi bazı konforsuzlukları da beraberinde getirecektir.(20) Son yıllarda cerrahi teknik uygulanmaksızın oroantral fistül kapatmada değişik maddeler denenmektedir.bunlardan biri olan fibrin yapıştırıcılar komplikasyonu yok denebilecek,insan vücudundaki temel pıhtılaşma reaksiyonları incelenerek üretilmiş biyolojik kökenli materyallerdir.tüm cerrahi dallarında değişik amaçlarla yaygın şekilde kullanılmaktadır.kan durdurmada,greft fiksasyonunda,damar ve sinir anastomozlarında,dikiş sağlamlaştırmada,likör boşluğu ve vücut boşluklarının akıntısını önlemedeki başarılı sonuçları bildirilmiştir.ağız cerrahisinde de çekim sonrası kanamalarda, cerrahi çekimlerde, protetik ve paradental cerrahide,sinüse açılan fistülün kapatılmasında,kök ucu rezeksiyonunda, kist, tümör gibi çene kemiğindeki patalojik defektlerde kullanılmaktadır.1985 de Stazjcic ve arkadaşları, küçük oroantral açıklıkları kapatmak için liyofilize fibrin yapıştırıcı kullanmışlardır.araştımacıların uyguladıkları bu metod flebin 32

37 kaldırılmasını gerektirmediğinden, skatrizasyon sonucu tamir için gerekli lokal dokuların yetersiz kaldığı vakalarda oldukça avantajlıdır.araştırmacılar yeni oluşmuş oroantral açıklık veya kronik oroantral fistül bulunan 17 hastanın 16 sında fibrin adeziv ile başarılı sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir.enfekte sinüs mukozasının temizlenmesini takiben sinüse tampon yerleştirmek yerine fibrin yapıştırıcı uygulayan Metren ve arkadaşları da 20 hastanın hepsinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini,kanama problemiyle karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir.(21) Fibrin yapıştırıcılar esas olarak 5 temel maddeden oluşurlar. 1)Fibrinojen:Tüm fibrin yapıştırıcıların ana komponentidir.fibrin polimerin ana ünitesidir.aktive olmuş trombositler bağlanarak oluşturduğu üç boyutlu ağ yapısı ile kalıcı pıhtıyı oluştururlar.insan plazması kökenlidir. 2)Trombin:Ca ++ iyonları varlığında fibrinojeni fibrine çevirerek koagülasyonda anahtar rol oynar. 3)Faktör XIII:Fibrin pıhtısı içinde çapraz bağların oluşmasını sağlar. 4)Aprotinin:Doğal olarak oluşan,geniş etkili bir proteaz enzimidir.fibrin pıhtısının plasmin aracılığı ile oluşan hızlı erimesini geciktirir.hemostazı uyararak ve pıhtıyı stabilize ederek fibrin yapışmasının sağlanmasında rol oynar.(9) Normalde otojen kan pıhtısı, kan hücrelerinden zengindir ve mikrooganizmalar için ideal bir besi ortamı sağlar.ayrıca kendi retraksiyonunda dolayı kemikten sıyrılarak direncini kaybeder.halbuki bu yeni fibrin yapıştırıcı madde ile doğal fibrinojenlerin ve faktör XIII ün zenginliğinden,sellüler elemanların eksikliğinden dolayı stabil ve bakteriolize karşı dirençli bir koagel meydana gelmektedir. Fibrin yapıştırıcıların yara iyileşmesi üzerindeki olumlu etkileri vaskülarizasyon ve granülasyon dokusu oluşumunu hızlandırmalarına bağlıdır. Ayrıca doğal kan pıhtısı ile kıyaslandığında fibrin yapıştırıcının enfekte olma riski 33

38 daha düşüktür.fibrin yapıştırıcılar hiçbir enflamatuar veya yabancı cisim reaksiyonuna sebep olmadan birkaç gün içinde tamamıyle rezorbe olmaktadır.fakat preparatlar doğal insan plazmasından elde edildiğinden dolayı viral hastalıkları bulaştırma riski göz ardı edilmemelidir. Tissucol hemostatik,doku yapıştırıcı ve yara iyileşmesine katkıları nedeni ile tercih edilmektedir.tissucol özellikle çeşitli antikoagülan kullanan hastalarda tedaviye ara verilmeden cerrahi müdahale şansı verdiği için çok iyi sonuçlar sağlamaktadır.içeriğindeki fibronektin,trombin,faktör XIII gibi bileşenleri ile doku tamirini karakterize eden biyolojik işlemlerin modülasyonuna yardımcı olmaktadır.fizyolojik bir materyal olduğu için dokuda minimal bir iltihabi reaksiyon oluşturmaktadır.bu teknik sırasında hastalarda maksiler sinüste enfeksiyon olmamasına dikkat edilmelidir.tissucolün hazırlanması için fibrin adeziv ile Aprotinin solüsyonu 500 ünitelik trombin ile de kalsiyum klorid solüsyonu karıştırılarak fibrinotermde 37C ye kadar ısıtılarak karışmaları sağlanır,daha sonra her iki solüsyondan da eşit miktarda enjektöre çekilir.enjektörün ucu alveoler soket veya fistül yolunda yukarıya antrumun tabanına doğru yerleştirilir.antrum tabanının birkaç mm aşağısından olacak şekilde karışım enjekte edilir.enjektör yavaş yavaş dışarıya doğru çekilerek kavitenin tissucol ile dolması sağlanır.hastaya 5 gün oral antibiyotik verilir. Fibrin yapıştırıcılar ile kollagen kullanımı: Bazı uygulamalarda fibrin yapıştırıcıyı destekleyecek maddeler gerekmekte olup bu amaç için kullanıma sunulan malzemelerin hepsi uygun değildir.redl ve SCHLAG yaptıkları çalışmada sıvı alımı,yaş durumda doku gerilimi,taşıma kolaylığı,dokuyla reaksiyona girme yeteneği açısından Tissucol ile 34

39 uyum sağlayabilecek en iyi kollageni araştırmışlardır. Sonuçta tissucol ile en uyumlu kollagen olarak Collaplug ı tercih etmişlerdir. Klinik olarak Collapug ın kurşun tipinde yapılması hem taşınma hem de kullanım kolaylığı sağlamaktadır.sinüs perforasyonlarında kullanılan collaplugın kurşun tipinde yapılması hekime kullanım kolaylığı sağlamaktadır.ayrıca iyi bir sıvı absorbsiyonunun yanı sıra hemostaziste,kontrpl soketlerine göre daha hızlı sağlanmaktadır.yapılan bir çalışmada kollagenin nontoksik bir materyal olduğu,vücutta çok iyi tolare edildiği saptanmış olup dokularda herhangi iltihabi cevap görülmemiştir.çene cerrahisinde biyolojik madde olarak kollagen başlangıç kemik yedek maddesi olarak kullanılmaktadır. Hemostatik ajan olarak kollagenin trombositlerin yoğunlaşmasına ve güçlü bir pıhtı oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.(22) Liyofilize Dura Mater ve Faysa Lata İle Kapatma Değişik flep tekniklerinin yanı sıra zaman içerisinde sinüsün ağza olan açıklığını kapatmada değişik materyallerden yararlanılmıştır.teknolojinin ilerlemesiyle alloplastlardan liyofilize dura 1954 de ve bunun solventde kurutulmuş tipi 1973 de kullanıma sunulmuştur.biyouyumluluğu ve immun tolerans sınırlarının genişliği,bu maddenin tıbbın birçok sahasında kullanılma şansını arttırmıştır.dura mater greftlerinin kalın olduğunun ve sert olduğunun düşünülmesi daha ince ve yumuşak bir kollagen materyal olan faysa lata nın kullanıma sokulmasına sebep olmuştur.ankara Üniversitesi Ağız,Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Orhan Güven yaptığı bir çalışmada bir grup hastada dura materi,bir grup hastada ise faysa latayı kullanmış,aralarında bir fark gözlenmemesine rağmen ameliyat esnasında fistül bölgesine adaptasyon,gerekli 35

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Uygar BAKŞİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

ALT ÇENE AKIL DİŞLERİ CERRAHİ OPERASYONLARI VE FARKLI FLAP TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Hüseyin ÇAKMAK

ALT ÇENE AKIL DİŞLERİ CERRAHİ OPERASYONLARI VE FARKLI FLAP TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Hüseyin ÇAKMAK T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ALT ÇENE AKIL DİŞLERİ CERRAHİ OPERASYONLARI VE FARKLI FLAP TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Hüseyin

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı

ORTOGNATİK CERRAHİ VE İNTERMAKSİLLER FİKSASYON TEKNİKLERİ

ORTOGNATİK CERRAHİ VE İNTERMAKSİLLER FİKSASYON TEKNİKLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ORTOGNATİK CERRAHİ VE İNTERMAKSİLLER FİKSASYON TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi:Ekin Görkem UYSAL Danışman Öğretim Üyesi:Doç.Dr.Gökhan

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ

CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Şef: Doç. Dr. Ş. Mehmet ÖMÜR CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ İSTANBUL - 1990 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Orhan Gedikli EKSTERNAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SONRASI REKÜRREN EPİFORA OLGULARINDA

Detaylı

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı PİEZOELEKTRİK CERRAHİ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi: Orhan Rıdvan VURGEÇ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi Hüseyin

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

MANDİBULAR OSTEOTOMİLER

MANDİBULAR OSTEOTOMİLER T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI MANDİBULAR OSTEOTOMİLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Suphi ÇAĞLAR Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Yiğit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Büşra Selvi KAYA Danışman

Detaylı

Klinik dişhekimliğinde sürekli dişhekimliği eğitimi değerlendirmesi Dr. Wong Foot Meow, BDS (Mal) FDSPRCPS (Glasg) FICD AM (Mal) FICOI

Klinik dişhekimliğinde sürekli dişhekimliği eğitimi değerlendirmesi Dr. Wong Foot Meow, BDS (Mal) FDSPRCPS (Glasg) FICD AM (Mal) FICOI 10 Klinik dişhekimliğinde sürekli dişhekimliği eğitimi değerlendirmesi Dr. Wong Foot Meow, BDS (Mal) FDSPRCPS (Glasg) FICD AM (Mal) FICOI Pek çok pratisyen dişhekimi tecrübe, eğitim veya ekipman eksikliği

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız - Diş ve Çene Radyolojisi,

Detaylı

PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARINDA BAŞARISIZLIKLAR

PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARINDA BAŞARISIZLIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARINDA BAŞARISIZLIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Ecir BAŞÇİFTÇİ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

NAZAL OBSTRÜKSİYON CERRAHİSİNİN, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ, AKUSTİK RİNOMETRİ ÖLÇÜMLERİ VE SCL-90 R BELİRTİ TARAMA TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

NAZAL OBSTRÜKSİYON CERRAHİSİNİN, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ, AKUSTİK RİNOMETRİ ÖLÇÜMLERİ VE SCL-90 R BELİRTİ TARAMA TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Muhsin KOTEN NAZAL OBSTRÜKSİYON CERRAHİSİNİN, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ, AKUSTİK RİNOMETRİ ÖLÇÜMLERİ VE SCL-90

Detaylı

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA AÇIK VE KAPALI TEKNİK SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATLARI SONRASI OLUŞABİLECEK NAZAL KAS HASARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı