TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 3184 Nisan 2001 ICS İstif makinaları- Ulaştırma ve ayaklı tip- Kararlılık deneyleri Reach and straodle fork- Lift tructs- Stability tests TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA is GÜVENLiK MARKETi DAN. SAN. TiC. LTD. STi.'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi:

2 ÖNSÖZ Bu tasarı; ISO tarafından kabul edilen ISO 3184 (1998) ve Tech Cor. (2999) standardı esas alınarak TSE Makina Hazırlık Grubun na bağlı Otomotiv ve İnşaat Makinaları Özel Daimi Komitesi nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 9 Nisan 2001 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

3 İÇİNDEKİLER 1 - KAPSAM ATIF YAPILAN STANDARDLAR DENEYLERİN AMACI NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARI NORMALİN DIŞINDAKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI ÇATALLI İSTİF MAKİNALARI İÇİN KARARLILIK DENEYLERİ DENEY ŞARTLARI DOĞRULAMA İŞLEMİ Eğimli Plâtform Sabit Eğim Hesaplama DENEY ŞARTLARI Makinanın Durumu Plâtform Üzerindeki Makinanın Konumu (Çizelge 2) Deney Yükü Makinanın Deney Plâtformu Üzerin Yerleştirilmesi Çatal Kol Gövdesi Ön Yüzeyinin Konumu Benzer Seyir Deneyleri İçin Kaldırma Yüksekliği Emniyet Tedbirleri ATAŞMANLI MAKİNALAR İÇİN KARARLILIK DENEYLERİ... 5

4 İSTİF MAKİNALARI - ULAŞMA VE AYAKLI TİP - KARARLILIK DENEYLERİ 1 - KAPSAM Bu standard, sürücü kumandalı veya ayrı bir operatörlü, beyan kapasitesi 5000 kg ( ) a kadar olan eğimlendirilebilen veya eğimlendirilemeyen kızaklı yada çatal kollu ulaşma (geri çekilebilir kızaklı veya çatallı) ve açık ayaklı tip istif makinalarının kararlılığını doğrulamak üzere temel deneyleri kapsar. Bu standard, aynı zamanda yük taşıma ataşmanı ile donatılan aynı şartlar altında çalışan makinalara da uygulanır. Bu standard serbest salınımlı asılı yükleri taşıyan makinalara uygulanmaz. 2 - ATIF YAPILAN STANDARDLAR Aşağıda verilen, atıf yapılan standardların hükümleri bu standardın hükümleri sayılır. Tarih belirtilen atıflarda, daha sonra yapılan tadil ve revizyonlar uygulanmaz. Bununla birlikte, bu standarda dayalı anlaşmalarda taraflara, aşağıda verilen standardların en yeni baskılarını uygulama imkanını araştırmaları önerilir. Tarih belirtilmeyen atıflarda, ilgili standardın en son baskısı kullanılır. Bütün standardların yürürlükte bulunan baskıları TSE den temin edilebilir. EN, ISO, IEC vb. Adı TS No 1) Adı No (İngilizce) (Türkçe) ISO 5353:1995 Earth - moving machinery, and TS İnşaat ve Kazı Makinaları, tractors and machinery for ISO 5353 Traktörler, Tarım ve agriculture and forestry - Seat index point Ormancılık Makinaları - Koltuk Referans Noktası ISO 5767:1992 Industrial trucks operating in special conditons of stacking with mast tilted forward - Additional stability test TS ISO 5767 İleriye Doğru Yatırılabilir Kızaklı, Özel İstifleme Şartlarında Çalışan Endüstriyel Araçlar - İlave Kararlılık Deneyi 3 - DENEYLERİN AMACI NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARI Bu standardda belirtilen temel deneyler, aşağıda belirtilen normal çalışma şartları altında, yerinde ve uygun bir şekilde kullanılan bir ulaşma ve açık ayaklı tip istif makinasının yeterli kararlılığını göstermesini sağlar: a) Hemen hemen düşey konumda kızak ve uygun bir şekilde yatay olan çatal kollar ile esas itibariyle sağlam, pürüzsüz, düz ve hazırlanmış yüzeyler üzerinde istifleme, b) Kızak veya çatal kolları geriye doğru eğimlendirilmiş ve yükü alçaltılmış (seyir) konumda esas itibariyle sağlam, pürüzsüz ve hazırlanmış yüzeyler üzerinde seyir etme, c) Yükün ağırlık merkezî yaklaşık olarak taşıtın boylamasına merkez düzlemi üzerinde iken çalışma NORMALİN DIŞINDAKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI Çalışma şartları Madde 3.1 de belirtilenlerden farklı olduğunda, aşağıda belirtilen makinaların kullanılması gereklidir: a) ISO 5767 gibi farklı özel şartları kapsayan diğer mevcut standard(lar)a uygun bir makina, veya 1) TSE NOTU : Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 1

5 b) İlgili taraflar arasında kararlılık performansında anlaşmaya varılan bir makina. Bu üzerinde anlaşılan performans, normal çalışma şartları (Madde 3.1) için belirtilen deneyler ile gerekli görülenden daha az olmamalıdır. 4 - ÇATALLI İSTİF MAKİNALARI İÇİN KARARLILIK DENEYLERİ DENEY ŞARTLARI Makinaların kararlılıkları aşağıda tanımlanan deney metodlarından biri ile doğrulanmalıdır. Anlaşmazlık halinde, eğimli plâtform metodu, bilirkişi metodu olmalıdır DOĞRULAMA İŞLEMİ Eğimli Plâtform Bir tarafı eğimlendirilebilen bir deney plâtformu kullanılmalıdır. Deneye tâbi tutulan makina, Madde 4.3 te belirtilen şartlar altında başlangıçta yatay olan deney platformunun üzerine Çizelge 2 de sırası ile tanımlanan konumların her biri için yerleştirilmelidir. Bu deneylerin her birinde, deney platformu Çizelge 2 de belirtilen değerde yavaş bir şekilde eğimlendirilmelidir. Makina deneylerin tamamından devrilmeden geçerse, kararlı olarak kabul edilir. Bu deneylerin amacına uygun olarak devrilme, artırılan deney platformu eğiminde makinanın devrilmesidir. Yanal deneylerde, yük tekerleklerinden birisinin deney plâtformundan temasının kesilmesine müsaade edilir ve yapı parçalarının veya diğer tasarımlanan elemanların deney plâtformuna temas etmesi kabul edilebilir Sabit Eğim Belirtilen deney eğimine eşdeğer sabit eğimler kullanılmalıdır. Eğim yüzeyi, pürüzsüz ve deney sonuçlarını muhtemelen etkileyebilecek şekilde değişikliği uğramaksızın makina ağırlığını destekleyebilecek özellikte olmalıdır. Deneye tâbi tutulan makina, Çizelge 2 ye göre kızakları aşağı indirilerek konumlandırılmış bu şekilde sabit haldeki eğim üzerine sürülmelidir. Yüklü makinanın her konumu için yük, Çizelge 2 de belirtilen yüksekliğe yavaş ve yumuşak bir şekilde kaldırılmalıdır Hesaplama Belirtilen kararlılık değerlerine uygunluk tecrübeye dayanan bilgilerle doğrulanan hesaplama yöntemleri ile de belirlenebilir. Bu şekilde hesap edilen kapasiteler imalât değişkenlikleri ve kızağın, lâstiklerin vb. muhtemel sapmaları olarak göz önüne alınmalıdır DENEY ŞARTLARI Makinanın Durumu Deneyler çalışan bir makina üzerinde yapılmalıdır. Sürücü kumandalı makinalar üzerindeki operatör, deney esnasında kararlılık azalıyorsa, 90 kg lık kütleye sahip bir cisim ile temsil edilmelidir. Ayakta operatörlü bir makinada 90 kg lık kütleye sahip bir cisim, operatör tarafından normalde işgal edilen konumun merkezinde operatör plâtformu zemininin 1000 mm yukarısında ağırlık merkezinden bağlanmalıdır. Oturan operatörlü bir makinada cismin ağırlık merkezinden (ISO 5353) e göre belirlenen koltuk referans noktasının (KRN) 150 mm yukarısına, koltuk orta ayar konumuna getirilerek bağlanmalıdır. Kararlılık azalıyorsa, içten yanmalı motora sahip makinaların yakıt tankları, tam olarak doldurulmalıdır. 2

6 Uygulunabildiğinde diğer tankların tamamı kendi doğru çalışma seviyelerinde olmalıdır. Lâstikler makina imalâtçısının belirttiği basınca şişirilmelidir Plâtform Üzerindeki Makinanın Konumu (Çizelge 2) 1 ve 2 nolu deneyler için, makina çıkma kısmî tekerlekleri tahrik (yönlendirme) aksının, deney platformunun XY eğimlendirme eksenine paralel olacak şekilde plâtform üzerine yerleştirilmelidir (Şekil 7 ve Şekil 8). 3, 4 ve 5 no lu deneyler için, makina, MN hattı, deney platformunun XY eğimlendirme eksenine paralel olacak şekilde plâtform üzerine yerleştirilmelidir (Şekil 11 ilâ Şekil 16). 6, 7 ve 8 no lu deneyler için, makina, boylamasına ekseni, plâtformun XY eğimlendirme eksenine dik açıda olacak şekilde plâtform üzerine yerleştirilmelidir (Şekil 19 ve Şekil 20). Şekil 13 teki durumda, eğimlendirme eksenine daha yakın olan yönlendirme tekerleği bu eksene paralel olmalıdır. Diğer tasarımlarla ilgili yönlendirme tekerleklerinin konumu Şekil 11, Şekil 12, Şekil 14, Şekil 15 ve Şekil 16 da gösterilmiştir. Yanal deneyler, makinanın daha az dengeli olan tarafında yapılmalıdır. N noktası Şekil 11 ilâ Şekil 16 da eğimlendirme ekseni XY ye en yakın ön tekerlek ile deney plâtform yüzeyi arasındaki temas alanının merkez noktasıdır. M noktası aşağıdaki durumlarda olduğu gibi tarif edilir: a) Mafsalsız tek yönlendirme tekerlek sistemli (Şekil 11) makinalarda M noktası, yönlendirme aksının merkez hattı ile yönlendirme tekerleği genişliğinin merkez hattı arasındaki ara kesit noktasının plâtform üzerindeki düşey izdüşümüdür. b) Yaysız çiftli serbest tekerlekli makinalarda (Şekil 12) M noktası, yaysız serbest tekerlek, makinanın merkez düzlemine daha yakın olan serbest tekerlek aksı merkez hattında konumlandırılmış durumda, serbest tekerlek aksı merkez hattı ile iki serbest tekerlek arası orta noktası arasındaki kesişme noktasının deney plâtformu üerindeki düşey izdüşümüdür. c) Makinanın merkez düzleminde mafsallanmış bir yönlendirme akslı makinalar için M noktası (Şekil 13), makinanın AB merkez düzlemi ile mafsalın yanal aksı arasındaki kesişme noktasının deney plâtformu üzerindeki düşey izdüşümüdür. d) Bir yaylı serbest tekerlekli ve bir tek yaysız yönlendirme tekerlekli (Şekil 14) makinalarda M noktası, yönlendirme tekerleğinin aksı eğimlendirme eksenine dik açıda yerleştirilmiş durumda, yönlendirme tekerleği aksının merkez hattı ile yönlendirme tekerlek genişliğinin merkez hattı arasındaki kesişme noktasının deney plâtformu üzerindeki düşey izdüşümüdür. e) Mafsalsız çift yönlendirme tekerlekli (Şekil 15) makinalarda M noktası, yönlendirme tekerleklerinin aksı eğimlendirme eksenine dik açıda yerleştirilmiş durumda, yönlendirme aksının merkez hattı ile eğim eksenine daha yakın olan yönlendirme tekerleği genişliğinin merkez hattı arasındaki keşişme noktasının deney platfomu üzerindeki düşey izdüşümüdür. f) Mafsalsız, yaysız çıkma kısımlı serbest tekerlekli (Şekil 16) makinalarda M noktası makinanın merkez düzlemine daha yakın olan serbest tekerlek aksının merkez hattında yerleştirilen yaysız serbest tekerlek ile serbest tekerlek genişliğinin merkez hattı arasındaki kesişme noktasının deney plâtformu üzerindeki düşey izdüşümüdür. g) Mafsalsız, yaysız çıkma kısımlı serbest tekerlekli (şekil 20) makinalarda M noktası, yaysız serbest tekerlekler, eğim eksenine paralel serbest tekerlek aksının merkez hattında ve serbest tekerlekler eğim ekseninden uzak konumda konumlandırılmış durumda, serbest tekerlek aksının merkez hatı ile serbest tekerlek genişliği merkez hattı arasındaki kesişme noktasının deney plâtformu üzerindeki düşey izdüşümüdür. 3

7 Deney Yükü Deney yükü, makinanın bilgi plakasında gösterildiği gibi çatal kol gövdesinin ön yüzeyinden yatay ve çatal kol bıçağının üst yüzeyinden düşey bir şekilde anma değeri olarak standard yük merkez mesafesinde, D, konumlandırılan, makinanın en fazla kaldırma yüksekliğine kaldırabildiği ağırlık merkezî boyunca G tesir eden en büyük kaldırma yüküne Q eşdeğer bir kütledir. İlave kaldırma yükseklikleri söz konusu olduğunda, yükler ve yük merkez masafeleri bilgi plakasında belirtilmeli, bu ilâve kapasiteler için bu standardda belirtilen deneylerde ortaya çıkan şartlar makina tarafından karşılanmalıdır. 1, 2, 3 ve 6 no lu deneyler için deney yükünün ağırlık merkezî (G) (Şekil 1) makinanın AB boylamasına merkez düzlemine yerleştirilmelidir (Örnek olarak Şekil 7, Şekil 8, Şekil 19 ve Şekil 20 ye bakılmalıdır). ŞEKİL 1 NOT - Standard yük merkez mesafesi, D, 600 mm (24 in)dir Makinanın Deney Plâtformu Üzerin Yerleştirilmesi Makinanın deney plâtformu üzerinde başlangıç konumu her bir deney esnasında muhafaza edilmelidir. Bu konum, park veya servis frenini devrede tutarak yada mafsal durumunun etkilenmemesi sağlanarak makinanın yapısına göre tekerleklere takoz konularak elde edilir. Gerektiğinde makinanın deney plâtformu üzerindeki başlangıç konumunu muhafaza etmek için, Çizelge 1 de belirtilen yükseklik değerini aşmayan blok veya takozlar kullanılabilir. Blok ve takozların kullanımı, kararlılığı suni olarak artırmamalıdır. ÇİZELGE 1 - Blok veya Takozların En Büyük Yükseklikleri Ölçüler mm dir. Lâstik dış çapı, d Blok veya takozların en fazla yüksekliği d < d 500 0,1 d d > Gerekirse plâtform yüzeyinin sürtünme katsayısı, sürtünmeyi artıran uygun bir malzeme ile artırılabilir Çatal Kol Gövdesi Ön Yüzeyinin Konumu Deney no.1, yük veri noktasının (E noktası) yatay konumu, alçaltılmış konumundan (Şekil 4) yükseltildiğinde değişmeyecek şekilde yapılmalıdır. 4

8 Bir çekül veya diğer uygun teçhizat vasıtasıyla kızak dik olarak ayarlanır. Deney yükü çatal yükseltilerek, deney platformunun yaklaşık olarak 300 mm (12 in) üzerine ayarlanamalıdır. Çatal kol gövdesinin ön yüzeyi düşey bir durumda, deney yükünün (Şekil 1) ağırlık merkezi, (G) ile sabit bir bağıntıya sahip, çatal kollar veya çatal taşıyıcı üzerinde bir E noktası (Şekil 2) belirlenir. Bu E noktası, deney plâtformu üzerinde (Şekil 2) bir referans veri noktası (F) tespiti için kullanılmalıdır. Kızak yükseldiğinde deney plâtformu üzerinde yeni bir F 1 noktası meydana gelebilir (Şekil 3). Bu yeni F 1 noktası aşağıda belirtilen ayarlar yardımıyla ilk F konumuna geri getirilmelidir (Şekil 4). Eğimlendirilebilen kızaklı makinalarda F 1 in konumundaki değişiklikler, makina tasarım sınırları içerisinde kızak eğiminin değiştirilmesiyle veya kızağın yada çatal kolların geri çekilmesiyle düzeltilmelidir. Eğimlendirilemeyen kızaklı makinalarda, makina tasarım sınırları içerisinde F 1 noktasının konumundaki değişiklikleri düzeltmek için çatal kollarda veya çatal taşıyıcı eğiminde (sağlandığında) ayar yada kızağın geri çekilmesi yöntemi kullanılabilir. Eğimlendirilmeyen kızaklı ve çatal kollu veya çatal taşıyıcılı makinalarda ayarlar yapılamaz Benzer Seyir Deneyleri İçin Kaldırma Yüksekliği Benzer seyir deneyleri yani deney no. 2, 5 ve 8 için çatal kolların tabanında ölçülen çatal kolların üst yüzeyi, deney plâtformundan yaklaşık olarak 300 mm (12 in) mesafede konumlandırılmalıdır. Çıkma kısımlar bu çatal kol konumuna ulaşmaya engel olduğunda, çatal kolların tabanları çıkma kısımların üzerinde 150 mm (6 in) den az olmayan bir yükseklikte konumlandırılmalıdır Emniyet Tedbirleri Deneyin gidişatı boyunca makinanın devrilmesini veya deney yükünün yer değiştirmesini önlemek için tedbirler alınmalıdır. Makinanın devrilmesini önlemek için kullanılan araçlar tamamıyle bağlantı veya zincirden ibaretse, bunlar, makina, devrilme noktasına ulaşıncaya kadar üzerinde dikkate değer bir sınırlama yapmayacak şekilde yeterince gevşek olmalıdır. Deney yükünün yer değiştirmesi aşağıdaki tedbirler ile önlenmelidir: a) Deney yükü yük taşıyıcıya veya eşdeğer yapıya sıkıca bağlanır, b) Deney yükünün çatal kollar üzerine yerleştirilen uygun bir destekten zemine yakın asılması halinde deney yükü çatal üzerine yerleştirilirse asma noktası, deney yükü ağırlık merkezinin (G) olması gereken noktasında olmalıdır. 5 - ATAŞMANLI MAKİNALAR İÇİN KARARLILIK DENEYLERİ Çatal kollardan farklı ataşmanlar takılan makinalar, yükün ağırlık merkezini makinanın AB düzleminin dışına getirebilen ataşmanların olması durumları dışında, aynı deneylere mâruz bırakılmalıdır. Kızağın düşey konumunun doğrulanması için deney yükünün (Şekil 1) ağırlık merkezî (G) ile sabit bağıntıya sahip bir referans noktası seçilmelidir. Deneye tâbi tutulan makina üzerinde kullanılan ataşman için öngörülen deney yükü, belirli yük merkez mesafesindeki belirlenmiş yük olmalıdır. Deneyler için belirtilen kaldırma yüksekliği, deney plâtform yüzeyi ile hangisi daha aşağıda ise, yükün veya ataşmanın alt tarafı arasında ölçülmelidir. 5

9 Açık ayaklı tip makina Ulaşma tip makina ŞEKİL 2 Açık Ayaklı tip makina Ulaşma tip makina ŞEKİL 3 Açık Ayaklı tip makina ŞEKİL 4 Ulaşma tip makina 6

10 ÇİZELGE 2 - Deneylerin Özeti Deney No. 1 2 Kararlılık Boylamasına Çalışma İstifleme Seyir Yük Deney yükü Deney yükü Yük merkez mesafesi D D Kaldırma yüksekliği En büyük Alçaltılmış (Madde 4.3.6) Taşıyıcı tertibatın konumu Genişletilmiş (ulaşma Geri çekilmiş makinalar için) Kızak veya çatal kolların konumu Düşey (Madde 4.3.5) En fazla geriye doğru eğimlendirme Plâtform eğimi % 4 % 18 Eğimlendirme plâtformu üzerinde makinanın konumu (Madde 4.3.2) Şekil 5, Şekil 7 ve Şekil 8 e bakınız. Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 e bakınız. ŞEKİL 5 ŞEKİL 6 ŞEKİL 7 ŞEKİL 8 7

11 ÇİZELGE 2 - Deneylerin Özeti (devamı) Deney No Kararlılık Yanal Yanal Çalışma İstifleme Seyir Yük Deney yükü Yüksüz Yüksüz Yük merkez mesafesi D veya 400 mm (16 in) (veya not 1) - - Kaldırma yüksekliği En büyük En büyük Alçaltılmış (Madde 4.3.6) Taşıyıcı tertibatın konumu Geri çekilmiş Geri çekilmiş Geri çekilmiş Kızak veya çatal kolların konumu Not 2 ye bakınız Not 2 ye bakınız Not 2 ye bakınız Plâtform eğimi % 6 % 8 % (15 + 1,1 v) % (15 + 1,75 v) % 50 maks. Eğimlendirme plâtformu üzerinde Şekil 9 a bakınız. makinanın konumu Şekil 11 ilâ 16 ya bakınız. NOT - Baş üstü koruyucusuz gösterilmektedir NOT - Baş üstü koruyucusuz gösterilmektedir ŞEKİL 9 ŞEKİL 10 8

12 NOT - Şasiye bağlanmış mafsalsız yönlendirme tekerlekleri - Makina deney plâtformu üzerine en az kararlı konumunda yerleştirilmelidir. NOT - Şasiye bağlanmış mafsalsız yönlendirme tekerlekleri - Makina deney plâtformu üzerine en az kararlı konumunda yerleştirilmelidir. ŞEKİL 11 ŞEKİL 12 ŞEKİL 13 ŞEKİL 14 ŞEKİL 15 ŞEKİL 16 9

13 ÇİZELGE 2 - Deneylerin Özeti (devamı) Deney No Kararlılık Boylamasına geriye doğru Çalışma İstifleme Seyir Yük Deney yükü Yüksüz Yüksüz Yük merkez mesafesi D veya 400 mm (16 in) Not 2 ye bakınız. - - Kaldırma yüksekliği Maksimum Maksimum Alçaltılmış (Madde 4.3.6) Taşıyıcı tertibatın konumu Geri çekilmiş Geri çekilmiş Geri çekilmiş Kizak veya çatal kolların Not 1 e bakınız Not 1 e bakınız Not 1 e bakınız Plâtform eğimi % 14 Makinanın operatör tarafındaki tekerleklere, bir veya hiç fren takılmadığında takıldığında % 18. % (15+0,5 i+1,55 v) veya % (15+0,5 i+2,5 v) % (40+0,5 i) maks Eğimlendirme plâtformu Şekil 17 ye bakınız. Şekil 18 e bakınız. üzerinde makinanın konumu Şekil 19 ve Şekil 20 ye bakınız. NOTLAR 1) Anma mesafesi D veya 400 mm (16 in) dır. Eğer bu son mesafe en az kararlılığa karşılık gelirse ve makina bu mesafe için tasarımlanmışsa. Makina sadece D mesafesi için tasarımlanmışsa, bu, yük plâkası üzerinde belirtilmelidir. 2) Makina eğimlendirilebilen kızak veya kollarla teçhiz edildiğinde, bunlar, makina en az kararlı durumda olacak şekilde, konumlandırılmalıdır. 3) Yanal deneyler için deney plâtformu üzerinde taşıtların konumlandırılması deneye tâbi tutulacak makinanın tipine bağlıdır (Şekil 11 ilâ Şekil 16). Gerçek devrilme MN hattı, deney platformunun XY eğim eksenine paralel olmalıdır. Deney, makinanın daha az dengeli tarafına doğru yapılmalıdır. Aşağıdaki semboller kullanılır: AB Ulaşma veya açık ayaklı tipin boylamasına merkez düzlemidir. MN Makinanın esas eğim ekseni XY Deney plâtformu eğim ekseni V yer seviyesinde yüksüz makinanın en yüksek hızı, km/saat olarak, V yer seviyesinde yüksüz makinanın en yüksek hızı, mil/saat olarak, i üzerinde yüksüz taşıtın gideceği yüzde olarak ifade edilen en büyük eğim. 10

14 ŞEKİL 17 ŞEKİL 18 NOT - Kararlılık deneyleri esnasında sürücünün tarafına doğru eğimlendirmede her emniyet tedbiri alınmalıdır. MN veya MO eksenlerinde eğimlendirme sınırında herhangi bir devrilme tehlikesini önlemek için, yönlendirme aksının mafsallandırılması, merkez mafsal aksındaki makinalarda kilitlenebilir. ŞEKİL 19 NOT - Kararlılık deneyleri esnasında sürücünün tarafına doğru eğimlendirmede her emniyet tedbiri alınmalıdır. MN veya PO eksenlerinde eğimlendirme sınırında herhangi bir devrilme tehlikesini önlemek için, yönlendirme aksının mafsallandırılması, merkez mafsal aksındaki makinalarda kilitlenebilir. ŞEKİL 20 11

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28776 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10277-4 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-4 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 4: SEMANTASYON ÇELİKLERİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

Aks ağırlığı hesaplamaları. Aks ağırlık hesaplamaları hakkında genel bilgiler

Aks ağırlığı hesaplamaları. Aks ağırlık hesaplamaları hakkında genel bilgiler Aks ağırlık hesaplamaları hakkında genel bilgiler Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri, fabrikadan tedarik edilen şasinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks ağırlık hesaplamaları

Detaylı

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ ICS 77.14.5 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 1131/Nisan 199 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafindan kabul edilen EN 1131 standardi esas alinarak, TSE Metalürji Hazirlik Grubu'nca TS 3519'in revizyonu olarak hazirlanmis

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

Devrilme stabilitesi. Genel bilgiler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir:

Devrilme stabilitesi. Genel bilgiler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir: Genel bilgiler Başlıca aşağıdakiler olmak üzere farklı devrilme stabilitesi türleri vardır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Vinç kullanırken devrilme stabilitesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

Sökülebilen gövdeli kamyonlar. Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi

Sökülebilen gövdeli kamyonlar. Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen üstyapılı kamyonlar torsiyonel olarak esnek kabul edilir. Sökülebilen üstyapılı kamyonlar

Detaylı

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri kamyon şasisinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks yükü hesaplamalarının amacı

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ DENEY

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları Genel bilgiler Genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği arttıran ve araç için durma zamanını azaltan yük taşıyıcıyı hızlıca değiştirmek için kullanılır. Yük değiş tokuşunun en genel türü,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1757-2 Şubat 2003 ICS 53.060 ENDÜSTRİYEL ARAÇLARDA GÜVENLİK - YAYA TARAFINDAN KUMANDA EDİLEN ARAÇLAR - BÖLÜM 2 : PALET TAŞIYICILAR (TRANSPALETLER) Safety of industrial

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları. Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları. Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği artıran ve araç için durma zamanını azaltan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

Kanca sistemli kamyonlar

Kanca sistemli kamyonlar Genel bilgiler Genel bilgiler Kanca sistemli kamyonlar gevşek yük taşıyıcıları taşımak için kullanılır. Yüklerin taşınması yük taşıyıcıyı mesela kanca kolu veya kablosu kullanılarak kamyonun arka ucuna

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER YTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER Bölümümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarınca döner sermaye kapsamında yapılan ölçüm ve testlerin 22.09.2008 tarihinden

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Dr. Hasan ÖZ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Bir noktanın yüksekliği deniz seviyesi ile o nokta arasındaki

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN ALGILANAN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/76/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN ALGILANAN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/76/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN ALGILANAN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ İLE

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 14 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 14 Parçacık

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=38653 Page 1 of 1 17.05.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12390-2 Nisan 2002 ICS 91.100.30 BETON - SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 2: DAYANIM

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi. Açıklama. Tavsiyeler

Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi. Açıklama. Tavsiyeler Açıklama Açıklama Çalışma sırasında oluşabilecek her tip gerilmeyi karşılayabilmek için şasi çerçevesi, alt şasi ve takviye birlikte etkileşim gösterir. Alt şasi boyutlandırma ve tasarımı, ek ve takviyesi,

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: DAR İZLİ TEKERLEKLİ TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜ KOLTUĞU ÖNÜNE MONTE EDİLMİŞ DEVRİLMEYE

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları KARAYOLU TASARIMI RAPORU Ek 3 Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları Yumuşak tasarımlı tehlikesiz yol kenarı güvenlik alanı Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (4) 364-368 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi Derya KOÇTÜRK 1 Ayten

Detaylı

CNC kontrolerimizin Home ve limit siviçlerin kullanımı. Siviçler nasıl bağlanmalıdır?

CNC kontrolerimizin Home ve limit siviçlerin kullanımı. Siviçler nasıl bağlanmalıdır? CNC kontrolerimizin Home ve limit siviçlerin kullanımı. Genellikle büyük makinelerde Y ekseninde çift motor kullanılması bu iki motorun konumunda fark oluşmaması için HOME yani referansa çağrıldığında

Detaylı

POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler i. Amaca Uygun Kullanım... 2 ii. Garanti Şartları Ve Sorumluluk... 2 iii. Tamponda Yapısal Degişiklikler... 2 iv. Tamponlar Çalışırken Oluşabilecek

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 4 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Bakım Alet ve Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Faaliyetlerine, 1925 yılında, Almanya nın Gutmadingen şehrinde traktör üretimi ile başlayan

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI Erhan BAYRAK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şubesi, 0.312.2860365/2526 erhan.bayrak@sanayi.gov.tr ÖZET Bilindiği

Detaylı

OTIS SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERĐ ĐÇĐN STANDART KUYU VE KABĐN ÖLÇÜLERĐ

OTIS SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERĐ ĐÇĐN STANDART KUYU VE KABĐN ÖLÇÜLERĐ SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERĐ ĐÇĐN STANDART KUYU VE KABĐN ÖLÇÜLERĐ 06.07.2005 yükü 320 Kg 450 Kg 630 Kg 1000 Kg Kabin tipi 4 D 6 D 8 D 13 D ( b1 ) ( d1 ) 1000 1250 Kabin ebatları 1000 1400 ( h4 )

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

Ġki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri Ġle Ġlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/94/AT)

Ġki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri Ġle Ġlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/94/AT) 14/11/2002 tarih ve 24936 nolu RG Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ġki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri Ġle Ġlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/94/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

AIT 300-EN CHARPY & IZOD DARBE TEST CİHAZI

AIT 300-EN CHARPY & IZOD DARBE TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU AIT 300-EN CHARPY & IZOD DARBE TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL Tel

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

ÇELİK TEL HALATLAR İÇİN SONLANDIRICILAR

ÇELİK TEL HALATLAR İÇİN SONLANDIRICILAR Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 143 ÇELİK TEL HALATLAR İÇİN SONLANDIRICILAR Ünsal SOLMAZOĞLU Szutest Teknik kontrol ve Belgelendirme Hizm. Tic. Ltd. Şti unsal@szutest.com.tr ÖZET Halat uçları sürtünme

Detaylı

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır:

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır: MOTORLU GREYDERLERİN KULLANIM TEKNİKLERİ VE ÜRETİM HESABI Greyderler hafif-ağır inşaat, ocak ve madencilik uygulamalarında, taşıma yollarının bakımında, yol inşaatlarında sıfırlama ve tesviye işlemlerinde,

Detaylı

Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (200)

Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (200) Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (200) Mobilmod iskele sistemleri, genellikle iç mekanlarda ve düzgün zeminli geniş alanlarda kullanılan tekerlekli, yer değiştirebilir iskele sistemleridir. Mobilmod İş

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (135)

Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (135) Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (135) Mobilmod iskele sistemleri, genellikle iç mekanlarda ve düzgün zeminli geniş alanlarda kullanılan tekerlekli, yer değiştirebilir iskele sistemleridir. Mobilmod İş

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

DRAFT TURKISH STANDARD ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI. Criteria for bus stops and locations on urban roads

DRAFT TURKISH STANDARD ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI. Criteria for bus stops and locations on urban roads 17 TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst 11783 Revizyon ICS 93.080.30 ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI Criteria for bus stops and locations on urban roads I. MÜTALÂA

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

İş Ekipmanları Yönetmeliği-İstif Makinaları (Forklift, Transpalet, Lift)

İş Ekipmanları Yönetmeliği-İstif Makinaları (Forklift, Transpalet, Lift) İş güvenliği İş Ekipmanları Yönetmeliği-İstif Makinaları (Forklift, Transpalet, Lift) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde (25.4.2013-28628) İş Ekipmanı tanımı, İşin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler ve Çalışma Prensipleri B- Hız Regülatörü Montajı C- Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Muayene

Detaylı

Yönlendirme aksı takılması

Yönlendirme aksı takılması Bir ilave dingil takılmasına dair genel bilgiler Bir ilave dingil takılmasına dair genel bilgiler Ek ilave dingiller takılırken orijinal Scania yedek parçaları kullanın. Bunun avantajları şu şekildedir:

Detaylı

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler WL20 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Dar alanlarda çok yönlü Wacker Neuson tekerlek yükleyici WL20 her yerde çalışmaya hazır, şeritlerin en darında bile. Sadece bununla kalmaz: Tekerlek yükleyici aynı zamanda

Detaylı

SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERİ İÇİN STANDART KUYU VE KABİN ÖLÇÜLERİ

SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERİ İÇİN STANDART KUYU VE KABİN ÖLÇÜLERİ SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERİ İÇİN STANDART KUYU VE KABİN ÖLÇÜLERİ yükü Kabin tipi ( b1 ) Kabin ebatları ( d1 ) ( h4 ) 320 Kg 1000 2250 450 Kg 1000 1250 2350 630 Kg 1400 2350 Kg 1350 1400 2350 1000

Detaylı

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ PARS 8X8 32 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ TEMEL ÖZELLİKLER Şoför/Komutan için mevcut durum bilgisi sağlayan önde ve arkada iki adet termal ve CCD gündüz kameraları Tüm tekerleklerden direksiyon kontrolü

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (70)

Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (70) Mobilmod Çerçeve Tip Mobil İskele (70) Mobilmod iskele sistemleri, genellikle iç mekanlarda ve düzgün zeminli geniş alanlarda kullanılan tekerlekli, yer değiştirebilir iskele sistemleridir. Mobilmod İş

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1019- Nisan 008 ICS 77.140.75 YAPISAL ÇELİK BORULAR - DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ, İNCE TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK KAYNAK EDİLMİŞ - BÖLÜM : TOLERANSLAR, BOYUTLAR

Detaylı

YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARDA ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/130/2012)

YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARDA ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/130/2012) 1 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28484 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARDA ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/130/2012) Amaç

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/11/2008

Detaylı

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 APP MODİFİYELİ, PLASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (APP- Ataktik Polipropilen) Tanımı Polione, her türlü iklim koşulunda uygulanmak

Detaylı

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi. Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2

Detaylı

PARS III 8x8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA)

PARS III 8x8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA) www.fnss.com.tr PARS III 8x8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA) PARS III 8X8 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ (TTZA) Göreve Özgü Özellikler Şoför/Komutan için Mevcut Durum Bilgisi Sağlayan Önde ve Arkada

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

SPEED GRADER G2. Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite

SPEED GRADER G2.  Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite & SPEED GRADER G2 www.pthproducts.com Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite 2 İki boyda mükemmellik 80 HP ve üzeri çekici gücüne sahip olan Daha düşük motor

Detaylı

YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1230/2012)

YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1230/2012) 12 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28793 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1230/2012)

Detaylı