:DİNAMİK YÜKLEME YAPILAN KISA İMPLANTLARDA KRON/İMPLANT ORANININ STRES DAĞILIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":DİNAMİK YÜKLEME YAPILAN KISA İMPLANTLARDA KRON/İMPLANT ORANININ STRES DAĞILIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi :Bağımsız Projeler : 10B : Prof. Dr. A. Nehir ÖZDEN Proje Konusu :DİNAMİK YÜKLEME YAPILAN KISA İMPLANTLARDA KRON/İMPLANT ORANININ STRES DAĞILIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM İSTEMİYORUM Prof. Dr. A. Nehir ÖZDEN

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU Proje Başlığı DİNAMİK YÜKLEME YAPILAN KISA İMPLANTLARDA KRON/İMPLANT ORANININ STRES DAĞILIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. A. Nehir ÖZDEN Yardımcı Araştırmacıların İsmi Dt.Ersan ÇELİK Proje Numarası 10B Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Rapor Tarihi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara

3 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Dinamik Yükleme Yapılan Kısa İmplantlarda Kron/İmplant Oranının Stres Dağılımına Etkisinin İncelenmesi Günümüz modern diş hekimliğinde, protetik diş tedavisi, hastaların çeşitli nedenler sonucu kaybettiği diş ve çevre dokuları yerine koymanın yanı sıra hastanın rahatı, estetiği ve konuşmasının da rehabilite edilmesini hedeflemektedir. Brenemark ın 1969 yılında osseointegrasyon kavramını ortaya koymasının ardından, dentalimplantlar, özellikle parsiyel ve total protez kullanan ve bu protezlerden memnun olmayan hastalar için başarılı bir tedavi seçeneği olmuştur. Kemik rezorbsiyonunun fazla olduğu posterior dişsiz bölgelerde kısa implantların kullanımının birçok avantajı vardır. Birçok vakada, maksillada sinüs lift uygulamasından, mandibulada ise sinir repozisyonu ve vertikal ogmentasyon uygulamalarından ve bu uygulamaların güçlükleri ve komplikasyonlarından korunulmasını sağlar. Genel olarak bu avantajlar, hastaların motivasyonunu ve implant destekli protez planlamalarının kabul edilirliğini artırır. Kısa implant kullanımının bu avantajlarının yanında en büyük dezavantajı kron/implant oranının artmasıdır. Artan kron/implant oranı sonucu lateral yükler altında, kron boyu dikey kaldıraç olarak etki gösterir ve kemik-implant ara yüzeyinde oluşan stresi arttırır. Çalışmamızda, 4,1 mm çapında ve üç farklı uzunlukta (6 mm, 8 mm ve 10 mm) toplam 3 adet dental implant seçilmiştir. Bu üç implantın üzerine kron/implant oranı 1/1, 1,5/1 ve 2/1 olacak şekilde üçer adet alt birinci molar metal destekli seramik kron tasarlanmış ve bu implant destekli kronlar mandibula modeline yerleştirilerek toplam 9 adet çalışma modeli elde edilmiştir. Elde edilen bu modellere, vertikal ve oblik fonksiyonel kuvvetler uygulanarak, kortikal ve spongioz kemikte oluşan maksimum ve minimum asal gerilme değerlerine, implantta oluşan Von Mises gerilme değerlerine, implantlarda meydana gelen yorulma değerlerine kron/implant oranının etkisi üç boyutlu sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle incelenmiştir.

4 Çalışmamızın sınırları içerisinde elde ettiğimiz sayısal değerler, kron/implant oranının yük transfer mekanizmalarını ve implantların klinik başarı sürelerini etkilediğini göstermiştir. Mandibular molar bölgede tek diş eksikliklerinde uygulanacak implant tedavisinde 1/1 kron/implant oranının diğer oranlara göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Kron/implant oranındaki artış stres miktarlarının artmasına ve implantların klinik başarı sürelerinin kısalmasına neden olmuştur. Kısa implant endikasyonu konmuş vakalarda, daha düşük kron/implant oranının sağlanması, kuvvetlerin implantların uzun aksı boyunca yönlendirilmesi, protezi destekleyen implantların sayısının arttırılması, daha geniş çaplı implantların tercih edilmesi, restorasyonun oklüzal yüzeyinin daraltılması, tüberkül eğimlerinin düzleştirilmesi hem biyomekanik açıdan avantaj, hem de implant tedavisinin uzun dönem başarısını sağlayacaktır. Ayrıca hastaların bruksizm ve benzeri parafonksiyonel alışkanlıkları da dikkatlice değerlendirilmelidir. İmplant biyomekaniği ile ilgili yapılan sonlu eleman stres analizlerinin hiçbiri kemik doku ve implant sistemlerinde meydana gelen streslerin değerlendirilmesinde tam olarak yol gösterici olamamıştır. Bu nedenle, elde edilen verilerin klinik araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Dinamik yükleme, kısa implant, kron/implant oranı, sonlu eleman stres analizi

5 Evaluation of the Effect of Crown/Implant Ratio on Dynamic Loaded Short Implants In today's modern dentistry, prosthetic dental treatment,aims to replace patients' teeth and surrounding tissues that have been lost as a result of a variety of reasons, as well as to rehabilitate patient s comfort, aesthetics and speech. Since Branemark introduced the concept of osseointegration in 1969, the clinical use of dental implants has become a successful treatment option especially for patients who are complaining about their partial and complete dentures. There are many advantages of using short implants in posterior edentulous regions where bone resorption is much more. Short implants provide to protect the patient from the complications of sinus lifting in maxilla and nerve reposition and vertical augmentation in mandible. These advantages make patients accept the treatment plans with implant supported prosthesis and make them feel more confident. Besides these advantages of short implants, the most important disadvantage is the increased crown/implant ratio. Under the lateral forces as the result of increased crown/implant ratio, the crown length acts like a lever and the stress that occurs in the bone-implant interface increases. In this study, total of 3 dental implants which are 4,1 mm in diameter, were chosen with combination of three different lengths (6 mm, 8 mm, 10 mm). Mandibular first molar metal fused ceramic crowns with three different crown/implant ratio (1/1, 1,5/1, 2/1) were designed for each of the 3 implants and these implant supported crowns were placed into the model of mandible, a total of 9 study models were obtained. Vertical and oblique functional forces were applied to these models. The effects of the crown/implant ratio on maximum and minimum cardinal tensile values that occurred in cortical and spongious bone, Von Mises tensile values and fatigue values that occurred in implants were investigated by 3 dimensional finite element analysis.

6 Within the limitations of this study, numerical value results showed that, crown/implant ratio affected the mechanisms of load transfer and the clinical success of implants. In the cases of single tooth absence in mandibular molar regions, it was established that the implant treatment with the crown/implant ratio of 1/1 showed better results.the increase in crown/implant ratio caused increases in stress and shortening the clinical success period of implants. In the cases of short implants, obtaining decreased crown/implant ratio, directing the forces along the long axis of implants, choosing implants with wider diameters, constricting the occlusal surface of the restorations and flattening the inclines of tubercles will provide biomechanical advantages and long term success for implant treatments. Furthermore, parafunctional habits of patients like bruxism should be carefully evaluated. None of the finite element analysis about the biomechanics of implants could be the exact method to evaluate the stress that occurred in bone tissue and implant systems. Therefore, the datas of this study should be supported by clinical investigations. Key Words: Crown/implant ratio, dynamic loading, finite element stress analysis, short implant

7 II. Amaç ve Kapsam Günümüz modern diş hekimliğinde, protetik diş tedavisi, hastaların çeşitli nedenler sonucu kaybettiği diş ve çevre dokuları yerine koymanın yanı sıra hastanın rahatı, estetiği ve konuşmasının da rehabilite edilmesini hedeflemektedir. Brenemark ın 1969 yılında osseointegrasyon kavramını ortaya koymasının ardından, dental implantlar, özellikle parsiyel ve total protez kullanan ve bu protezlerden memnun olmayan hastalar için başarılı bir tedavi seçeneği olmuştur. Diş çekimini takiben fizyolojik olarak gelişen alveolar kretteki rezorbsiyon, implant tedavisi için gerekli ön koşullardan biri olan yeterli kemik hacmi varlığını olumsuz yönde etkiler. Buna ilave olarak özellikle maksiller ve mandibuler bölgelerdeki anatomik oluşumlar kullanılacak implantın uzunluğunu sınırlayan en önemli faktörlerdir. Bu şekilde, yeterli kemik hacminin bulunmadığı vakalarda, implant yerleşimi için kemik elde etmek amacıyla literatürde tanımlanan teknikler sinüs lifting ve kret ogmentasyonu işlemleridir. Ancak bu ileri cerrahi işlemler için, tedavi süresinde 6 aya varan uzamalara ve ek maliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bu cerrahi işlemlerin kazanç/maliyet dengesi birçok hekim ve hasta tarafından sorgulanmaktadır. Bahsedilen ek işlemlerden kaçınabilmek için farklı tasarımlarda kısa implantlar piyasaya sunulmuştur. Kısa implant kullanımının bu avantajının yanında en büyük dezavantajı kron/implant oranının artmasıdır. Artan kron/implant oranı sonucu lateral yükler altında, kron boyu dikey kaldıraç olarak etki gösterir ve kemik-implant ara yüzeyinde oluşan stresi arttırır. Çalışmamızda, 4,1 mm çapında ve üç farklı uzunlukta (6 mm, 8 mm ve 10 mm) toplam 3 adet dental implant seçilmiştir. Bu üç implantın üzerine kron/implant oranı 1/1, 1,5/1 ve 2/1 olacak şekilde üçer adet alt birinci molar metal destekli seramik kron tasarlanmış ve bu modeller mandibula modeline yerleştirilerek toplam 9 adet çalışma modeli elde edilmiştir. Elde edilen bu modellere, vertikal ve oblik fonksiyonel kuvvetler uygulanarak, kortikal ve spongioz kemikte oluşan maksimum ve minimum asal gerilme değerlerine, implantta oluşan Von Mises gerilme değerlerine, implantlarda meydana gelen yorulma değerlerine kron/implant oranının etkisi üç boyutlu sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle incelenmiştir.

8 Çizelge 1. Çalışmada modellenen implant, kron ve abutment uzunlukları ile metal ve porselen kalınlıkları. Model İmplant (mm) Kron (mm) Abutment (mm) Metal (mm) Porselen (mm) ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1 1, ,5 5 1, ,5 9 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1,5

9 III. Materyal ve Yöntem Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ay Tasarım Ltd. Şti. laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda, üç boyutlu sonlu eleman stres analizi (SESA) yöntemi kullanılarak statik lineer ve dinamik yorulma analizi gerçekleştirilmiştir. Tıp ve diş hekimliğinde, sonuçları güvenilir dayanaklarla sunabilmek için biyolojinin konusu olan varlıkların davranışlarının incelenmesinde, mekanik yöntemler kullanılarak yapılan bütün stres analiz çalışmaları içerisinde sonlu eleman stres analiz yöntemi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Yöntem matematiksel bir yöntemdir ve temelinde herhangi bir şekle sahip yapıyı daha basit geometrik şekillere ve elemanlara bölmek vardır. Çalışmamızda, 4,1 mm çapında ve üç farklı uzunlukta (6 mm, 8 mm ve 10 mm) toplam 3 adet dental implant seçilmiştir. Bu üç implantın üzerine kron/implant oranı 1/1, 1,5/1 ve 2/1 olacak şekilde üçer adet alt birinci molar metal destekli seramik kron tasarlanmış ve bu modeller mandibula modeline yerleştirilerek toplam 9 adet çalışma modeli elde edilmiştir. Elde edilen bu modellere, vertikal ve oblik fonksiyonel kuvvetler uygulanarak, kortikal ve spongioz kemikte oluşan maksimum ve minimum asal gerilme değerlerine, implantta oluşan Von Mises gerilme değerlerine, implantlarda meydana gelen yorulma değerlerine kron/implant oranının etkisi üç boyutlu sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle incelenmiştir.

10 1. Çalışma Modeli 6x6 2. Çalışma Modeli 6x9 3. Çalışma Modeli 6x12 4. Çalışma Modeli 8x8 5. Çalışma Modeli 8x12 6. Çalışma Modeli 8x16 7. Çalışma Modeli 10x10 8. Çalışma Modeli 10x15 9. Çalışma Modeli 10x20 Şekil 1. Çalışmada kullanılan modeller 3 boyutlu ağ yapısının düzenlenmesi ve daha homojen hale getirilmesi, 3 boyutlu katı modelin oluşturulması ve sonlu elemanlar stres analizi işlemi için Intel Xeon R CPU 3,30 GHzişlemci, 500 GB Hard disk, 14 GB RAM donanımlı ve Windows 7 Ultimate Version Service Pack 1 işletim sistemi olan bilgisayardan, Activity 880 (Smart OpticsSensortechnikGmbH,Sinterstrasse 8, D Bochum, Almanya) optik tarayıcısı ile 3 boyutlu tarama cihazından, Rhinoceros 4.0 (3670 Woodland Park AveN.Seattle, WA USA) 3 boyutlu modelleme yazılımından, VRMeshStudio (VirtualGridInc, Bellevue City, WA, USA) ve AlgorFempro (ALGOR, Inc. 150 Beta Drive Pittsburgh, PA USA) analiz programından yararlanılmıştır.

11 Çalışmamızda, statik yükleme için 2 farklı senaryoda kuvvet uygulaması yapılmıştır. Birinci senaryoda; her bir implantın abutmentinin üzerine yerleştirilen metal destekli seramik restorasyonların oklüzal tablasının santral fossasından 300 N kuvvet dik yönde uygulanmıştır. İkinci senaryoda ise; her bir krona messiobukkal, bukkal ve distobukkal tüberkül tepelerinden 100 er Newton olmak üzere toplam 300 N kuvvet 45 lik açı ile bukkolingual yönde uygulanmıştır. Şekil 2. Dik ve oblik yükleme yapılan noktalar. Dinamik yükleme için elde edilen statik yükleme analiz sonuçlarını referans alarak, titanyum modeller üzerinde yorulma analizi yapılmıştır. Yorulma analizi, implantın üretildiği Grade IV titanyum malzeme değerlerine göre gerçekleştirilmiştir.

12 MPa MPa IV. Analiz ve Bulgular x6 6x9 6x12 8x8 8x12 8x16 10x10 10x15 10x20 Pmin -11,1-11,3-11,4-9,4-9,5-9,6-8,3-8,4-8,6 Pmax 3,34 3,36 3,38 2,61 2,63 2,64 2,51 2,53 2,56 Şekil 3. Dik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin kortikal kemik en yüksek minimum ve maksimum asal gerilme değerleri. 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5 6x6 6x9 6x12 8x8 8x12 8x16 10x1 10x1 10x Pmin -2,11-2,12-2,13-1,76-1,77-1,79-1,55-1,56-1,58 Pmax 1,1 1,2 1,2 1,01 1,02 1,03 0,9 0,9 1 Pmin Pmax Şekil 4. Dik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin spongioz kemik en yüksek maksimum ve minimum asal gerilme değerleri.

13 MPa MPa x6 6x9 6x12 8x8 8x12 8x16 10x1 10x1 10x Von Mises 107, ,3 90,1 90,5 90,7 84,6 84,7 84,9 Şekil 5. Dik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin en yüksek implant Von Mises gerilme değerleri Pmin Pmax -60 6x6 6x9 6x12 8x8 8x12 8x16 10x1 10x1 10x Pmin -41,7-49,5-57,2-36,5-45,3-54,1-38,9-49,4-59,9 Pmax 31,81 40,47 49,15 29,05 39,2 49,37 33,01 44,94 56,9 Şekil 6. Oblik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin kortikal kemik en yüksek minimum ve maksimum asal gerilme değerleri.

14 MPa MPa x6 6x9 6x12 8x8 8x12 8x16 10x1 10x1 10x Pmin -6,44-7,56-8,67-5,97-7,38-8,84-6,1-7,73-9,36 Pmax 2,46 3,47 4,49 2,11 3,14 4,18 2,15 3,14 4,13 Pmin Pmax Şekil 7. Oblik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin spongioz kemik en yüksek minimum ve maksimum asal gerilme değerleri x6 6x9 6x12 8x8 8x12 8x16 10x1 10x1 10x Von Mises ,1 282,3 144,8 231,6 319,2 280,1 393,1 506,1 Şekil 8. Oblik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin en yüksek implant Von Mises gerilme değerleri.

15 KBSS Değerleri (milyon siklus) DİK OBLİK İmplantlar Şekil 9. Dik ve oblik kuvvet uygulanan dokuz adet modelin yorulma deneyi KBSS sonuçları.

16 V. Sonuç ve Öneriler 1. Tüm modellerde her yükleme koşulunda en yüksek stres değerleri implantta, en düşük stres değerleri spongioz kemikte tespit edilmiştir. 2. Dik yükleme yapılan modellerde, hem implant sistemini oluşturan parçalarda hem de kemik dokuda çevresel homojen bir stres dağılımı tespit edilmiştir. 3. Oblik yükleme yapılan modellerde, kemik dokuda lingual bölgede sıkışma, bukkal bölgede ise çekme gerilmesi meydana geldiği tespit edilmiştir. 4. Aynı miktarda kuvvet uygulanmasına rağmen, oblik yükleme yapılan modellerde dik yükleme yapılan modellere oranla implant sistemini oluşturan parçalarda ve kemik dokuda stres seviyelerinde belirgin bir artış olmuştur. 5. Tüm modellerde, kron/implant oranındaki artış implant sistemini oluşturan parçalarda ve kemik dokuda stres seviyelerinde belirgin bir artışa neden olmuştur. 6. Oblik kuvvet uygulanan modellerde, aynı kron/implant oranına sahip modellerde kortikal kemikte oluşan en düşük stres değerleri 8 mm lik implantların olduğu modellerde, en yüksek stres değerleri ise 6 mm lik implantların olduğu modellerde tespit edilmiştir. 8 mm lik implantların olduğu modellerdeki stres değerlerinin 10 mm lik implantların olduğu modellerdeki stres değerlerinden daha düşük olmasının nedeninin 10 mm lik implantların bulunduğu modellerdeki kron uzunluklarının çok fazla olmasından kaynaklanmıştır. 7. İmplantlarda oluşan Von Mises stres değerleri incelendiğinde, en düşük değer 1/1 kron/implant oranına sahip implantlarda, en yüksek değerin ise 2/1 kron/implant oranına sahip implantlarda elde edilmiştir. 8. Dik kuvvet uygulanarak yapılan dinamik yükleme sonuçlarında en yüksek klinik başarı süresi 1/1 kron/implant oranına sahip 10 mm lik implantlarda, en düşük klinik başarı süresi ise 2/1 kron implant oranına sahip 6 mm lik implantlarda tespit edilmiştir. Aynı sonuç oblik kuvvet uygulanarak

17 yapılan dinamik yükleme sonuçlarında da tespit edilmiştir. 9. Oblik kuvvet uygulanarak yapılan dinamik yükleme sonuçlarından elde edilen klinik başarı sürelerinin dik kuvvet uygulanarak yapılan dinamik yükleme sonuçlarından elde edilen klinik başarı sürelerinden daha az olduğu tespit edilmiştir. 10. Dinamik yükleme yapılan tüm modellerde, kron/implant oranındaki artış klinik başarı sürelerinin kısalmasına neden olmuştur. 11. Dinamik yükleme yapılan tüm modellerde, implant uzunluğunun artışı klinik başarı sürelerinin de artışına neden olmuştur. 12. Dinamik yükleme sonucu implant sistemindeki metal yorgunluğu implant-abutment bağlantısına yakın bölgelerde oluşmuştur. Çalışmamızın sınırları içerisinde elde ettiğimiz sayısal değerler, kron/implant oranının yük transfer mekanizmalarını ve implantların klinik başarı sürelerini etkilediğini göstermiştir. Mandibular molar bölgede tek diş eksikliklerinde uygulanacak implant tedavisinde 1/1 kron/implant oranının diğer oranlara göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Kron/implant oranındaki artış stres miktarlarının artmasına ve implantların klinik başarı sürelerinin kısalmasına neden olmuştur. Kısa implant endikasyonu konmuş vakalarda, daha düşük kron/implant oranının sağlanması, kuvvetlerin implantların uzun aksı boyunca yönlendirilmesi, protezi destekleyen implantların sayısının arttırılması, daha geniş çaplı implantların tercih edilmesi, restorasyonun oklüzal yüzeyinin daraltılması, tüberkül eğimlerinin düzleştirilmesi hem biyomekanik açıdan avantaj, hem de implant tedavisinin uzun dönem başarısını sağlayacaktır. Ayrıca hastaların bruksizm ve benzeri parafonksiyonel alışkanlıkları da dikkatlice değerlendirilmelidir. İmplant biyomekaniği ile ilgili yapılan sonlu eleman stres analizlerinin hiçbiri kemik doku ve implant sistemlerinde meydana gelen streslerin değerlendirilmesinde tam olarak yol gösterici olamamıştır. Bu nedenle, elde edilen verilerin klinik araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

18 VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar Günümüzde kısa implantların kullanımı halen tartışma konusudur. Çalışmamızda kısa implantlar üzerine tasarladığımız kronlara uygulanan kuvvetler sonucunda uzun implantlara oranla çevre kemik ve implantlarda daha fazla stres oluşmuştur. Çalışmamızın sınırları içerisinde elde ettiğimiz sayısal değerler, kron/implant oranının yük transfer mekanizmalarını ve implantların klinik başarı sürelerini etkilediğini göstermiştir. Mandibular molar bölgede tek diş eksikliklerinde uygulanacak implant tedavisinde 1/1 kron/implant oranının diğer oranlara göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Kron/implant oranındaki artış stres miktarlarının artmasına ve implantların klinik başarı sürelerinin kısalmasına neden olmuştur. Bu sonuç kısa implantların kullanımı konusunda daha dikkatli davranmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Fakat bu konu hem in vitro hem in vivo çalışmalarla desteklenmelidir. VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler Henüz yok. VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları Henüz yok. IX. Kaynaklar ACAR, A., İNAN, Ö. (2001). İmplant destekli protezlerde oklüzyon. Cumhuriyet Üniv. Diş Hekim. Fak. Derg., 4: ADIGÜZEL, Ö. (2010). Sonlu Elamanlar Analizi: Derleme. Dicle Dişhekim. Derg.,11: AKAGAWA, Y., SATO, Y., TEIXERIA, E.R., SHINDOI, N., WADAMOTO, M. (2003). A mimic osseointegrated implant model for three-dimensional finite element analysis. J. Oral Rehabil., 30: AKCA, K., CEHRELI, M.C. (2006). Biomechanical consequences of progressive marginal bone loss around oral implants: A finite element stress analysis. Med. BioEng. Comput.,44: ALBREKTSSON, T., ZARB, G., WORTHINGTON, P., ERIKSSUN, A.R. (1986). The long-term efficacy of currently used dental implants: A review and proposed criteria of success. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 1: ANITUA, E., ORIVE, G. (2010). Short implants in maxillae and mandibles: A retrospective study. J. Periodontol., 81:

19 ANITUA, E., TAPIA, R., LUZURIAGA, F., ORIVE, G. (2010). Influence of implant length, diameter, and geometry on stres distribution: A finite element analysis. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 30: ANNIBALI, S., CRISTALLI, M.P., DELL AQUILA, D., BIGNOZZI, I., LA MONACA, G., PILLONI, A. (2012). Short dental implants: A systematic review. J. Dent. Res., 91: ANUSAVICE, K.J. (2003). Philips Science of Dental Materials. 11 th ed.. Missouri, Saunders. ASSUNCAO, W.G., BARAO, V.A., TABATA, L.F., GOMES, E.A., DELBEN, J.A., DOS SANTOS, P.H. (2009). Biomechanics studies in dentistry: bioengineering applied in oral implantology. J. Craniofac. Surg., 20: BAGGI, L., CAPPELLONI, I., GIROLAMA, M.D., MACERI, F., VAIRO, G. (2008). The influence of implant diameter and length on stres distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: A three-dimensional finite element analysis. J. Prosthet. Dent., 100: BERNARD, J.P., SZMUKLER-MONCLER, S., PESSOTTO, S., VAZQUEZ, L., BELSER, U.C. (2003). The anchorage of Brenemark and ITI implants of different lengths: An experimental study in the canine mandibule. Clin Oral ImplantsRes., 14: BIRDI, H., SCHULTE, J., KOVACS, A., WEED, M., CHUANG, S.K. (2010). Crown-to-implant ratios of short-length implants. J. Oral Imp., 6: BLANES, R.J. (2009). To what extent does the crown-implant ratio affect the survival and complications of implant-supported reconstructions: A systematic review. Clin. Oral Imp. Res., 20: BLOCK, M.S., DELGADO, A., FONTENOT, M.G. (1990). The effect of diameter and length of hydroxylapatite-coated dental implants on ultimate pull out force in dog alveolar bone. J. Oral Maxillofac. Surg., 48: CANAY, S., AKÇA, K. (2009). Biomechanical aspects of bone-level diameter shifting at implantabutment interface. Implant Dent., 18: CARVALHO, N.A., ALMEIDA, E.O., ROCHA, E.P., FREITAS, A.C., ANCHIETA, R.B., KINA, S. (2012). Short implant to support maxillary restorations: Bone stress analysis using regular and switching platform. J. Crainofac. Surgery, 23: CEHRELI, M.C., AKCA, K., IPLIKCIOGLU, H., SAHIN, S. (2004). Dynamic fatigue resistance of implant-abutmant junction in an internally notched morse-taper oral implant: influence of abutment design. Clin. Oral Imp. Res., 15: CHANG, S.H., LIN, C.L., HSUE, S.S., LIN, Y.S., HUANG, S.R. (2012). Biomechanical analysis of effects of implant diameter and bone quality in short implants placed in atrophic posterior maxilla. Medical Engineering & Physics., 34: CHUN, H.J., SHIN, H.S., HAN, C.H., LEE, S.H. (2006). Influence of implant abutment type on stress distribution in bone under various loading conditions using finite element analysis. Int. J. Oral Maxillofac. Implants., 21: COCHRAN, D.L. (2000). The scientific basis for and clinical experiences with strauman implants including the ITI dental implant system: A consensusreport. Clin. Oral Impl. Res., 11:

20 CRAIG, J.M., POWERS, J.M. (2002). Restorative Dental Materials. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. DARBAR, U.R., HUGGETT, R., HARRISON, A. (1994). A stress analysis techniques in complete dentures. J.Dent., 22: DAS NEVES, F.D., FONES, D., BERNARDES, S.R., DO PRADO, C.J., NETO, A.J. (2006). Short implants: An analysis of longitudinal studies. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 21: DAVARPANAH, M., MARTINEZ, H., KEBIR, M., TECUCIANU, J.F., LAZZARA, R.J., CELLETI, R., ETIENNE, D., JANSEN, C., DONATH, K. (2003). Clinical Manual of Implant Dentistry. London: Quintessence Publishing, Co. Inc., Chapter 1. DEGIDI, M., PETRONE, G., LEZZI, G., PIATELLI, A. (2003). Bone contact around acid-etched implants: A histological and histomorphometric evaluation of two human-retrieved implants. J. Oral Implantol., 29: DEMENKO, V., LINETSKY, K., NESVIT, K., SCEVCHENKO, A. (2011). Ultimate masticatory force as a criterion in implant selection. J. Dent. Res., 90: DETOLLA, D.H., ANDREANA, S., PATRA, A., BUHITE, R., COMELLA, B. (2000). The role of the finite element model in dental implants. J. Oral Implantol., 29: ESER, A., AKÇA, K., ECKERT, S., ÇEHRELİ, M.C. (2009). Nonlinear finite element analysis versus ex vivo strain gauge measurements on immediately loaded implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 24: ESKITASCIOGLU, G., BARAN, I., AYKAC, L., OZTAS, D. (1996). Implant üstü kron tasarımlarında farklı estetik materyallerin stres dağılımına etkisinin incelenmesi. Oral İmplantoloji Dergisi, 3: FERRARIO, C., SFORZA, G., SERRAO, C., DELLAVIA, G.M. (2004). Single tooth bite forces in healthy young adults. J. Oral Rehabil., 31: FUGAZOTTO, P.A., BEAGLE, J.R., GANALES, J., JAFFIN, R., VLASSIS J., KUMAR, A. (2004). Success and failure rates of 9 mm or shorter implants in the placement of missing maxillary molars when restored with individual crowns: preliminary results 0 to 84 months in function. A retrospective study. J. Periodontol., 75: GENG, J.P., MA, Q.S., XU, W., TAN, K.B., LIU, G.R. (2004). Finite element analysis of four threadform configurations in a stepped screw implant. J. Oral Rehabil., 31: GRIIFIN, T.J., CHEUNG, W.S. (2004). The use of short, wide implants in posterior areas with reduced bone height: A retrospective investigation. J. Prosthet. Dent., 92: GROSS, M.D. (2008). Occlusion in implant dentistry: A review of the literature of prosthetic determinants and current concepts. Australian Dental Journal, 53: GROSSMANN, Y., SADAN, A. (2005). The prosthodontic concept of crown-to-root ratio: A review of the literature. J. Prosthet. Dent., 93: HANCI, M., BOZDAĞ, E., ARPACI, A. (2000). Biyomekanik. İstanbul: Logos Yayıncılık HERMANN, I., LEKHOLM, U., HOLM, S., KULTJE, C. (2005). Evaluation of patient and implant characteristics as potential prognostic factors for oral implant failures. Int. J. Oral Maxillofac.

21 Imp., 20: HIMMLOVA, L., DOSTALOVA, T., KACOVSKY, A., KONVICKOVA, S. (2004). Influence of implant length and diameter on stress distribution: A finite element analysis. J. Prosthet. Dent., 91: HOBO, S., ICHIDA, E., GARCIA, L.T. (1991). Osseointegretion and Occlusal Rehabilitation. 3 rd ed.. Tokyo: Quintessence Publishing, Co. Inc. HOLMGREN, E.P., SECKINGER, R.J., KILGREN, L.M., MANTE, F. (1998). Evaluating parameters of osseointegrated dental implants using finite element analysis-a two-dimensional comperative study examining the effects of implant diameter, implant shape, and load direction. J. Oral Implantology, 24: IKEBE, K., NOKUBI, T., MORIL, K., KASHIWAGI, J., FURUYA, M. (2005). Association of bite force with ageing and occlusal support in older adults. J. Dent., 33: IPLIKCIOGLU, H., AKCA, K. (2002). Comperative evaluation of the effect of diameter, length and number of implants supporting three-unit fixed partial prostheses on stressdistribution in the bone. J. Dent., 30: IPLIKCIOĞLU, H., AKCA, K., CEHRELI, M.C., SAHIN, S. (2003). Comparison of nonlinear finite element analysis with in vitro strain gauge measurements on a morse taper implant. Int. J. Oral maxillofac. Implants, 18: ISHIGAKI, S., NAKANO, T., YAMADA, S., NAKAMURA, T., TAKASHIMA, F. (2003). Biomechanical stress in bone surrounding an implant under simulated chewing. Clin. Oral Implants Res., 14: ISMAIL, Y.H., PAHOUNTIS, L.N., FLEMING, J.F. (1990). Comparison of two-dimensional and three-dimensional finite element analysis of a blade implant. Int. J. Oral Implant., 4: IVANOFF, C.J., GRONDAHL, K., SENNERBY, L., BERGSTORM, C., LEKHOLM, U. (1999). Influence of variations in implant diameters: A 3 to 5 year retrospective clinical report. Int. J. Maxillofac. Implants, 14: KARL, M., DICKINSON, A., HOLST, S., HOLST, A. (2009). Biomechanical methods applied in dentistry: A comperative overwiev of photoelastic examinations, strain gauge measurements, finite element analysis and three-dimensional deformation analysis. Eur. J. Prosthodont. Rest. Dent., 17: KHANI, M.M., TAFAZZOLI-SHADPOUR, M., AGHAJANI, F., NADERI, P. (2009). Mechanical vulnerability of lower second premolar utilising visco-elastic dynamic stress analysis. Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin., 12: KHARISAT, A., STEGAROIU, R., NOMURA, S., MIYAKAWA, O. (2002). Fatigue resistance of two implant-abutment join designs. J. Prosthet. Dent., 88: LAURELL, L., LUNDGREN, D. (1984). A standardized programme for studying the occlusal force pattern during chewing and biting in prosthetically restored dentitions. J. Oral Rehabil., 11: LEE, J.H., FRIAS, V., LEE, K.W., WRIGHT, R.F. (2005). Effect of implant size and shape on implant success rates: A literature review. J. Prosthet. Dent., 94:

22 LEKHOLM, U., ZARB, G.A. (1985). Tissue Integrated Prostheses: Osseointegration in Clinical Dentistry. Brenemark, P.I., Zarb, G.A., Alberktsson, T. Quintessence Pub. Co. MAIOR, B.S.S., SENNA, P.M., SILVA, W.J., ROCHA, E.P., CURY, A.A.D.B. (2012). Influence of crown-to-implant ratio, retention system, restorative material, and occlusal loading on stress concentrations in single short implants. Int. J. Oral & Maxillofac. Implant., 27: MAJOR, M.A., NELSON, S. (1984). Wheeler s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. 6 th ed.. W.B. Sounders Co. MALO, P., NOBRE, M.A., RANGERT, B. (2007). Short implants place done-stage in maxilla and mandibles: A retrospective clinical study with 1 to 9 years of follow-up. Clin. Imp.Dent. Relat. Res., 9: MAMMADZADA, S. (2009). İmplant dizaynının kemikteki stres dağılımına etkisinin sonlu elemanlar stres analizi ile değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir. MERICSKE-STERN, R., ZARB, G.A. (1996). Invivo measurements of some functional aspects with mandibular fixed prostheses supported by implants. Clin. Oral Implants Res., 7: MISCH, C.E. (1999). Contemporary Implant Dentistry. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. MISCH, C.E. (1999). Implant design considerations for the posterior regions of the mouth. Implant Dent., 8: MISCH, C.E. (2005). Dental Implant Prosthetics. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. MORAND, M., IRINAKISS, T. (2007). The challenge of implant therapy in the posterior maxilla: providing a rationale for the use of short implants. J. Oral Implantology, 33: MORNEBURG, T.R., PROSCHEL, P.A. (2002). Measurements of masticatory forces and implant loads: A methodologic clinical study. Int. J. Prosthodont., 15: NANDA, R.S., TOSUN, Y. (2010). Biomechanics in Orthodontics: Principles and Practice. 1 st ed.. Chicago: Quintessence Publishing, Co. Inc., Chapter 1. NATALI, A.N. (2003). Dental Biomechanics. London: Taylor & Francis Publishing, Co. Inc. NEDIR, R., BISCHOF, M., BEYER, S., SZMUKLER, S., BERNARD, J.P. (2004). A 7 year life table analysis from prospective study on ITI implants with special emphasis on the use of short implants. Clin. Oral Res., 15: OKESON, J.P. (2008). Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 6 th ed.. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby, Chapter 3. OKUMURA, N., STEGAROLU, R., KITAMURA, E., KUROKAWA, K., NOMURA, S. (2010). Influence of maxillary cortical bone thickness, implant design and implant diameter on stress around implants: A three-dimensional finite element analysis. J. Prosthodont. Res., 54: PETRIE, C., WILLIAMS, J.L. (2005). Comperative evaluation of implant designs: Influence of diameter, length and taper on strains in the alveolar crest. A three-dimensional finite element analysis. Clin. Oral Imp. Res., 16: PIATELLI, A., SCARANO, A., PIATELLI, M. (1996). Microscopial aspects of failure in

23 osseointegrated dental implants: A report of five cases. Biomaterials, 17: PIERRISNARD, L., RENOUARD, F., RENAULT, P., BARQUINS, M. (2003). Influence of implant length and bicortical anchorage on implant stress distribution. Clin. Implant Dent. Relat. Res., 5: RAINER, A.U., DAHER, S., LEARY, J., EMANUEL, K.M., CHUANG, A.K. (2012). The survival of ultrashort locking-taper implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 27: REIGER, M.R., MAYBERRY, M., BROSE, M.O. (1990). Finite element analysis of six endosseous implants. J. Prosthet. Dent., 63: ROSENSTIEL, S.F., LAND, M.F., FUJIMOTO, J. (2006). Contemporary Fixed Prosthodontics. 4 th ed.. St. Louis, Missouri: Elsiever Mosby Publishing, Co. Inc. SCHROEDER, A., SUTTER, F., KREKELER, G. (1991). Oral Implantology, Basics, ITI Hollow Cylinder System. 2 nd ed.. New York: Thime Medical Publishing, Co. Inc., Chapter 1. SERTGOZ, A. (1997). Finite element analysis study of the effect of super structure material on stress distribution in an implant-supported fixed prothesis. Int. J. Prosthodont., 10: SEVIMAY, M., TURHAN,F., KILICARSLAN, M.A., ESKITASCIOGLU, G. (2005). Threedimensional finite element analysis of the effect of different bone quality on stress distribution in an implant supported crown. J. Prosthet. Dent., 93: SHIGLEY, J.E., MISCHKE, C.R. (1989). Mechanical Engineering Design. 5 th McGraw-Hill Book, Co. Inc. ed.. Singapore: SHILLINBURG, H.T., HOBO, S., WHITSETT, L.D., JACOBI, R., BRACKETT, S.E. (1997). Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 3 th ed.. Canada, Quintessence Publishing, Co. Inc. SIAMOS, G., WINKLER, S., BOBERICK, K.G. (2002). Relationship between implant preload and screw loosening on implant-supperted prostheses. J. Oral Implantol., 28: SIMSEK, B., ERKMEN, E., YILMAZ, D., ESER, A. (2006). Effects of differentinter-implant distances on the stres distribution around endosseous implants in posterior mandible: A 3D finite element analysis. Medical Engineering & Physics, 28: STERN, M.R., ASSAL, P., MERICKSKE, E., BURGIN, W. (1995). Occlusal force and oral sensibility measured in partially edentulous patients with ITI implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 10: STERN, M.R., ZARB, G.A. (1996). Invivo measurements of some functional aspects with mandibular fixed prostheses supported by implants. Clin. Oral Imp. Res., 7: TAWILL, G., YOUNAN, R. (2006). Clinical evaluation of short, machined-surface implants followed for 12 to 92 months. Int. J. Oral Maxillofac. Imp., 18: The Glossary of ProsthodonticsTerms. (2005). J. Prosthet. Dent., 94: ULUSOY, M., AYDIN, K. (2003). Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. VAN EIJDEN, T.M. (1991). Three-dimensional analyses of human bite-force magnitude and moment. Arch. Oral Biol., 36:

24 WENG, D., JACOBSON, Z., TARNOW, D., HURZELER, M., FAEHN, O., SANAVI, P., BARKVOLL, P., STACH, R. (2003). A prospective multicenter clinical trial of 3i machinedsurfaced implants: results after 6 years of follow-up. Int. J. Oral Maxillofac. Imp., 18: WINKLER, S., MORRIS, H.F., OCHI, S. (2000). Implant survival to 36 months as related to length and diameter. Ann. Periodontol., 5: WYATT, C.C., ZARB, G.A. (1998). Treatment outcomes of patients with implant-supported fixed partial prostheses. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 13: YURDUKORU, B., ESKITASCIOGLU, G. (1988). Computer applications in dentistry. Ankara Univ. Diş Hekim. Fak. Derg., 15: ZARB, G.A., ZARB, F.L., SCHMITT, A. (1987). Osseointegrated implants for partially edentulous patients. Interim considerations. Dent. Clin. North Am., 31: X. Ekler Çalışmamız, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 16/06/2010 tarih ve 07 sayılı toplantısında görüşülerek, 8.000,00 TL bütçe ile kabul edilmiştir ve bütçenin tamamı sanal ortamda sonlu elemanlar stres analizi ile modelleme ve biyomekanik testler için AY TASARIM Tıbbi ve Endüstriyel Ürünler Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne tahsis edilmiştir. Herhangi bir makine ve techizat alımı yapılmamıştır. Henüz herhangi bir sunum ve yayın yapılmamıştır.

25 RAPOR FORMATI Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (alt kesimler de dahildir) oluşacaktır. I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri II. III. IV. Amaç ve Kapsam Materyal ve Yöntem Analiz ve Bulgular V. Sonuç ve Öneriler VI. VII. VIII. IX. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları Kaynaklar X. Ekler a. Mali Bilanço ve Açıklamaları b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları) d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Sonuç raporunda proje sonuçlarını içeren, ISI nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir.

ÖZET. Eğik köklü - izole dişler, okluzal yükler, sonlu elemanlar stres analizi. SUMMARY

ÖZET. Eğik köklü - izole dişler, okluzal yükler, sonlu elemanlar stres analizi. SUMMARY G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 33-46, 1990 EĞİK (DİLACERE) KÖKLÜ BİR DİŞTE VE DESTEK DOKULARINDA OKLUZAL YÜKLER ALTINDA OLUŞAN STRESLERİN VE DEPLASMANLARIN SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İMPLANTIN PİER ABUTMENT OLARAK KULLANILDIĞI DOĞAL DİŞ- İMPLANT BAĞLANTILI SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN BİYOMEKANİK ANALİZİ Proje Yürütücüsü:

Detaylı

Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients Treated with Dental Implants

Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients Treated with Dental Implants SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 3 / 2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients

Detaylı

KURUM İÇİ İŞ TECRÜBESİ Çalışma Süresi(Ay)

KURUM İÇİ İŞ TECRÜBESİ Çalışma Süresi(Ay) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öz Geçmişi PERSONEL BİLGİLERİ Ad Soyad Doğum Tarihi/Doğum Yeri Kişisel Unvan Unvan E-posta Öz Geçmiş Durumu GÖKÇE SOĞANCI 03/05/1980- KONYA

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

İmplant üstü kron restorasyonlarda marjinal kemik kaybının incelenmesi. Evaluation of marginal bone resorption in implant supported crown restorations

İmplant üstü kron restorasyonlarda marjinal kemik kaybının incelenmesi. Evaluation of marginal bone resorption in implant supported crown restorations İmplant üstü kron restorasyonlarda marjinal kemik kaybının incelenmesi Evaluation of marginal bone resorption in implant supported crown restorations Kerem Kılıç, DDS, PhD, a Banu Çiçek Kandemir, DDS,

Detaylı

Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun Dental İmplant Sistemi Üzerindeki Etkileri

Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun Dental İmplant Sistemi Üzerindeki Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(SI: Biomechanics), 102-110, 2014 Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

ALT ÇENE KEMİĞİNDEKİ HASARIN ABUTMENT BOYU VE PROTEZ DOLGU MALZEMESİ KULLANILARAK GİDERİLMESİNİN MANDİBULA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ALT ÇENE KEMİĞİNDEKİ HASARIN ABUTMENT BOYU VE PROTEZ DOLGU MALZEMESİ KULLANILARAK GİDERİLMESİNİN MANDİBULA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2(3),ÖS:BiyoMekanik2014, 211-219, 2014 ISSN: 1308-6693 Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014,

Detaylı

Osseoentegre İmplantlarda; İmplant Boyu ve Çapının Stres Dağılımı Üzerine Etkisinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Osseoentegre İmplantlarda; İmplant Boyu ve Çapının Stres Dağılımı Üzerine Etkisinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi ile İncelenmesi 1 EK-11 Osseoentegre İmplantlarda; İmplant Boyu ve Çapının Stres Dağılımı Üzerine Etkisinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan Terzioğlu Yardımcı

Detaylı

Kısa dental implantların klinik ve radyolojik takibi: retrospektif çalışma

Kısa dental implantların klinik ve radyolojik takibi: retrospektif çalışma Cumhuriyet Dent J 2011;14(3):211-218 Kısa dental implantların klinik ve radyolojik takibi: retrospektif çalışma Clinical and radiological follow-up of the short dental implants: retrospective study Erdem

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE İKİ TİCARİ İMPLANT SİSTEMİNİN GERİLME DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE İKİ TİCARİ İMPLANT SİSTEMİNİN GERİLME DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2(3),ÖS:BiyoMekanik2014, 175-180, 2014 ISSN: 1308-6693 Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ALT ÇENE TAM DİŞSİZLİK OLGULARINDA ANTERİOR BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLAR ÜZERİNE UYGULANAN FARKLI PROTEZ TASARIMLARININ İN VİTRO OLARAK KUVVET

Detaylı

8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013

8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013 8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013 ARAŞTIRMA SİMANTE RESTORASYONLARDA AÇILI İMPLANT DAYANAĞI KULLANIM SIKLIĞI Frequency of the Using Angleded Abutments

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

FARKLI TASARIMLARIN STRES ANALİZİ. Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU**, Semih BERKSUN***

FARKLI TASARIMLARIN STRES ANALİZİ. Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU**, Semih BERKSUN*** G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII. Sayı 2. Sayfa 29-35. 1995 METAL DESTEKLİ PORSELEN RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARIN STRES ANALİZİ Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU**, Semih BERKSUN*** ÖZET Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ RESTORASYONLARDA OKLUZYON OCCLUSION IN IMPLANT RETAINED RESTORATIONS. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** ÖZET ABSTRACT

İMPLANT DESTEKLİ RESTORASYONLARDA OKLUZYON OCCLUSION IN IMPLANT RETAINED RESTORATIONS. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** ÖZET ABSTRACT Derleme / Review İMPLANT DESTEKLİ RESTORASYONLARDA OKLUZYON OCCLUSION IN IMPLANT RETAINED RESTORATIONS Yrd. Doç. Dr. Burçin VANLIOĞLU* Doç. Dr. Yaşar ÖZKAN** Prof.Dr. Yasemin *** Makale Kodu/Article code:

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ KORKMAZ, Case ATAY Report MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU EVALUATION OF TWO DIFFERENT ATTACHMENT SYSTEM USED FOR MAXILLARY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AraĢtırma/ Research GÜRBÜZ Article URVASIZOĞLU, DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF DENTAL IMPLANT APPLICATIONS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sehnaz.kazokoglu@okan.edu.tr

Detaylı

IMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLERDE PROTETİK BAŞARISIZLIKLAR: DÖRT YILLIK ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ANALİZ

IMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLERDE PROTETİK BAŞARISIZLIKLAR: DÖRT YILLIK ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ANALİZ istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 2 Sayfa: 75-80, 200 ARAŞTIRMA IMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLERDE PROTETİK BAŞARISIZLIKLAR: DÖRT YILLIK ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ANALİZ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. N.Tülin POLAT

Detaylı

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2001 IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON Dt. Aslı Acar* Doç. Dr. Özgür İnan ÖZET Dental implantların klinik başarısı ve prognozuna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL - CV

AKADEMİK PERSONEL - CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Ahmet Ersan 2. SOYADI: Ersoy 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 01.12.1960 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392)

Detaylı

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını;

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; EK-11 Sonuç Raporu Formatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi : Altyapı Projesi (AYP) : 13A4347001 : Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

ÇOK KATMANLI SERAMİK SİSTEMLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ *

ÇOK KATMANLI SERAMİK SİSTEMLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ * ÇOK KATMANLI SERAMİK SİSTEMLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ * Investigation Of Physico-Mechanical Properties Of Ceramic-Based Multi- Layered Systems Zafer ÖZER Fizik Anabilim Dalı Emirullah

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

İnce Ağlı, Gözenekli Kemik (D-4) Yapısına Sahip Üst Arka Çene Bölgesinde İmplant Uygulaması: 5 Yıllık Bir Olgu Raporu

İnce Ağlı, Gözenekli Kemik (D-4) Yapısına Sahip Üst Arka Çene Bölgesinde İmplant Uygulaması: 5 Yıllık Bir Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 46-52, 2006 İnce Ağlı, Gözenekli Kemik (D-4) Yapısına Sahip Üst Arka Çene Bölgesinde İmplant Uygulaması: 5 Yıllık

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK RESTORASYONLAR ÖZET

İMPLANT DESTEKLİ SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK RESTORASYONLAR ÖZET Derleme / Review İMPLANT DESTEKLİ SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK RESTORASYONLAR *Ali Rıza Tunçdemir **Erkan Özcan * Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi /Hatay ** Mareşal Çakmak Asker Hastanesi

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU DOĞAL DİŞ-İMPLANT DESTEKLİ SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ TASARIMLARININ İKİ FARKLI STRES ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Proje Yürütücüsünün İsmi:

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Arş. Gör. Dt. Serhat RAMOĞLU * Doç. Dr. Oğuz OZAN *

Arş. Gör. Dt. Serhat RAMOĞLU * Doç. Dr. Oğuz OZAN * Derleme/Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZ YÖNTEMİ FINITE ELEMENT METHODS IN DENTISTRY Arş. Gör. Dt. Serhat RAMOĞLU * Doç. Dr. Oğuz OZAN * Makale Kodu/Article code: 1261 Makale Gönderilme

Detaylı

PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ THE CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN* ÖZET ABSTRACT

PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ THE CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN* ÖZET ABSTRACT ÇAKIR, Derleme/ VANLIOĞLU, Review PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ THE CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING Dt. Tutku Burcu ÇAKIR* Prof.Dr. Yasemin * Doç. Dr. Burçin VANLIOĞLU* Makale Kodu/Article code: 1242 Makale

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER, KOMPLİKASYONLAR VE İMPLANT KAYIPLARI: 24 AYLIK KLİNİK SONUÇLAR

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER, KOMPLİKASYONLAR VE İMPLANT KAYIPLARI: 24 AYLIK KLİNİK SONUÇLAR 40 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 2 Sayfa: 40-46, 2012 ARAŞTIRMA İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER, KOMPLİKASYONLAR VE İMPLANT KAYIPLARI: 24 AYLIK KLİNİK SONUÇLAR Implant

Detaylı

DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MAKALE DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Filiz Karabudak* Araş. Gör., filizkbudak@atauni.edu.tr Hamid Zamanlou zamanloohamid@gmail.com

Detaylı

MİKRO İMALAT YÖNTEMİYLE YÜZEY ŞEKİLLENDİRMENİN DENTAL İMPLANT UYGULAMALARINDAKİ OSSEOİNTEGRASYONA ETKİSİ

MİKRO İMALAT YÖNTEMİYLE YÜZEY ŞEKİLLENDİRMENİN DENTAL İMPLANT UYGULAMALARINDAKİ OSSEOİNTEGRASYONA ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2(3),ÖS:BiyoMekanik2014, 221-227, 2014 ISSN: 1308-6693 Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014,

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ALİ MURAT KÖKAT. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ALİ MURAT KÖKAT. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ MURAT KÖKAT İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: murat.kokat@okan.edu.tr

Detaylı

DİKEY, YATAY VE AÇILI KUVVETLERİN DENTAL İMPLANT KA ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU STRES DAĞILIMININ İNCELENMESİ: SONLU ELEMAN ANALİZİ

DİKEY, YATAY VE AÇILI KUVVETLERİN DENTAL İMPLANT KA ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU STRES DAĞILIMININ İNCELENMESİ: SONLU ELEMAN ANALİZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 58 MAYIS 2012 DİKEY, YATAY VE AÇILI KUVVETLERİN DENTAL İMPLANT KA ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU STRES DAĞILIMININ İNCELENMESİ: SONLU ELEMAN ANALİZİ TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 22 OCAK 2014 DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright

Detaylı

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Retrospectıve evaluatıon of dental ımplant success. three to five years follow up Nükhet Çelebi, DDS,

Detaylı

MPLANT DESTEKL KANATLI KÖPRÜLER N FARKLI KEM K T PLER NDEK STRES DA ILIMINA ETK S N N DE ERLEND R LMES *

MPLANT DESTEKL KANATLI KÖPRÜLER N FARKLI KEM K T PLER NDEK STRES DA ILIMINA ETK S N N DE ERLEND R LMES * MPLANT DESTEKL KANATLI KÖPRÜLER N FARKLI KEM K T PLER NDEK STRES DA ILIMINA ETK S N N DE ERLEND R LMES * THE EVALUATION OF THE INFLUENCE OF IMPLANT SUPPORTED CANTILEVER BRIDGES ON STRESS DISTRIBUTION IN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ

ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 2 Sayfa: 9-17, 2011 ARAŞTIRMA ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR.

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR. DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ ESTETİK VİDA TUTUCULU SİMAN DESTEKLİ OVERDENTURE RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE JUST DRIVE D E S I G N E D B Y YÜKLEME SCREW DRIVER MODE

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

ALT TAM PROTEZ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNDE ELASTİKLİK

ALT TAM PROTEZ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNDE ELASTİKLİK G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 33-40. 1995 ALT TAM PROTEZ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNDE ELASTİKLİK MODÜLÜNÜN VE KALINLIĞIN KUVVET DAĞILIMINA ETKİSİ Doç. Dr. Sevda SUCA*,

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 75-83 Ekim 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 75-83 Ekim 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 75-83 Ekim 2006 KRON KAPLAMALI BİR DİŞİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ ve ANALİZİ (COMPUTER-AIDED MODELLING AND ANALYSIS OF A SINGLE-CROWNED

Detaylı

EK- T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE VAKALARINDA ORTAYA ÇIKAN STRESLERİN FOTOELASTİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI. Cihan Şadi UĞUREL 1, Ayşegül KURT 1

HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI. Cihan Şadi UĞUREL 1, Ayşegül KURT 1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 1 Sayfa: 53-58, 2012 53 OLGU SUNUMU HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI Ball Attachment Screw Fracture

Detaylı

Alt Çene İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Farklı Tutucu Tiplerinin ve Değişik Kret Yüksekliklerinin İmplantlarda Oluşan Gerinime Etkisi

Alt Çene İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Farklı Tutucu Tiplerinin ve Değişik Kret Yüksekliklerinin İmplantlarda Oluşan Gerinime Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 20-33, 2009 Alt Çene İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Farklı Tutucu Tiplerinin ve Değişik Kret Yüksekliklerinin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 22 OCAK 2014 DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright

Detaylı

SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ VE RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI

SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ VE RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI Derleme/ TAŞKINSEL, Review GÜMÜŞ SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ VE RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI Makale Kodu/Article code: 1099 Makale Gönderilme tarihi: 24.02.2013 Kabul Tarihi: 21.03.2013 FINITE

Detaylı

ALT ÇENE ÖN BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLARIN REZONANS FREKANS ANALİZİ DEĞERLERİ İLE KEMİK TİPLERİNİN İLİŞKİSİ. Onur GEÇKİLİ 1, Hakan BİLHAN 1

ALT ÇENE ÖN BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLARIN REZONANS FREKANS ANALİZİ DEĞERLERİ İLE KEMİK TİPLERİNİN İLİŞKİSİ. Onur GEÇKİLİ 1, Hakan BİLHAN 1 24 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 1 Sayfa: 24-31, 2012 ARAŞTIRMA ALT ÇENE ÖN BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLARIN REZONANS FREKANS ANALİZİ DEĞERLERİ İLE KEMİK TİPLERİNİN

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal

Cumhuriyet Dental Journal Cumhuriyet Dental Journal Volume 19 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.5000091620 available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ REVIEW ARTICLE Bruxism and Dental Implants Success: A Literature Review

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Protetik Mini Dental İmplantlar

Protetik Mini Dental İmplantlar Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_1: 1-9 Protetik Mini Dental İmplantlar Prosthetic Mini Dental İmplants Gökçe Soğancı T.C. Sağlık Bakanlığı Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu.

Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu. Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu. Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu. Hastaların bir diş yerleştirme ihtiyaçları olduğunda, mümkün olan en iyi çözümü onlara sunmak ve beklentilerinin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

SAYI:137 EKİM zirveye taşıdık. Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ

SAYI:137 EKİM zirveye taşıdık. Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ SAYI:137 EKİM 2013 zirveye taşıdık Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 72 TDBD bilimsel Sedanur Turgut*, Bora Bağış**, Hamiyet Kılınç***, Nilsun Bağış**** Derleme: Bruksizm Vakalarında

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 3-8, 2006. *Doç.Dr. Cüneyt Karabuda, *Arş.Gör.Dt. Ali Aral, **Doç.Dr.

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 3-8, 2006. *Doç.Dr. Cüneyt Karabuda, *Arş.Gör.Dt. Ali Aral, **Doç.Dr. ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 3-8, 2006 Farklı Kemik Tiplerinde Uygulanmış İmplantların Geri Çevirme Döndürme Değerlerinin Karşılaştırılması: Deneysel

Detaylı

AR-GE ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI

AR-GE ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI AR-GE ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI YÜZEY MORFOLOJİ AR-GE ÇALIŞMALARI AR-GE ÇALIŞMALARI SEM Scanning Electron Microscope ÇALIŞMALARI

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

KISALTILMIŞ DENTAL ARK KONSEPTİ SHORTENED DENTAL ARCH CONCEPT ABSTRACT ÖZET

KISALTILMIŞ DENTAL ARK KONSEPTİ SHORTENED DENTAL ARCH CONCEPT ABSTRACT ÖZET ÖZDOĞAN, Derleme/Review BAYINDIR KISALTILMIŞ DENTAL ARK KONSEPTİ SHORTENED DENTAL ARCH CONCEPT Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN* Prof. Dr. Funda BAYINDIR* Makale Kodu/Article code: 1792 Makale Gönderilme tarihi:

Detaylı

DAYANAK-İMPLANT BİRLEŞME TİPİNİN İMPLANT DESTEKLİ SABİT RESTORASYONLARIN KLİNİK BAŞARISINA ETKİSİ KONUSUNDA BİR DERLEME THE EFFECT OF IMPLANT-ABUTMENT CONNECTION TYPE TO THE CLINICAL SUCCESSOF IMPLANT

Detaylı

DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN"

DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 23-28. 1995 DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN" ÖZET Sonlu elemanlar yöntemi ile üst kanin dişte

Detaylı

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi : Sağlık Bilimleri : 11B3334007 : Prof. Dr. GÜLŞEN CAN Proje Konusu : Flepsiz

Detaylı

İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde implant kırığı komplikasyonu: 2 olgu sunumu

İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde implant kırığı komplikasyonu: 2 olgu sunumu İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde implant kırığı komplikasyonu: 2 olgu sunumu Implant fractures in implant supported fixed and removable dentures: 2 case reports Gonca Duygu, DDS, PhD, a

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU Mart 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU YAYIN KURULU Istanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kulübünün çalışmaları

Detaylı

DENTAL MPLANTLARIN B YOMEKAN VE SONLU ELEMANLAR STRES ANAL Z YÖNTEM UYGULAMALARI

DENTAL MPLANTLARIN B YOMEKAN VE SONLU ELEMANLAR STRES ANAL Z YÖNTEM UYGULAMALARI A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 39(2) 87-95, 2013 DENTAL MPLANTLARIN B YOMEKAN VE SONLU ELEMANLAR STRES ANAL Z YÖNTEM UYGULAMALARI Biomechanical Aspects Of Dental mplants And Considerations Based On Finite Element

Detaylı

İKİ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE UYGULAMALARININ 5 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMELERİ

İKİ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE UYGULAMALARININ 5 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMELERİ İKİ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE UYGULAMALARININ 5 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMELERİ 5-YEAR CLINICAL AND RADIOGRAPHIC EVALUATION OF MANDIBULER OVERDENTURES SUPPORTED BY TWO IMPLANTS

Detaylı

EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Allojenik kemik grefti ile maksiller sinüs augmentasyonu uygulanan atrofik posterior maksillada implant biyomekaniği: Sonlu

Detaylı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 145-150 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

İmplant Üstü Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Erken Yükleme: Olgu sunumu

İmplant Üstü Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Erken Yükleme: Olgu sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2009; 30: 53-59 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Üstü Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Erken Yükleme: Olgu sunumu Early Loading of Implant Supported Full Mouth

Detaylı

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Gazi University, Faculty of Dentistry Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery Ankara / Turkey PERSONAL INFORMATION Nationality Place of birth : Turkish : Ankara Date of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Facuty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Facuty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE MERİÇ BABALIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gokce.meric@okan.edu.tr

Detaylı

HASTA MEMNUNİYET ANKET FORMU PJETURSSON VE ARK. A GÖRE NO:

HASTA MEMNUNİYET ANKET FORMU PJETURSSON VE ARK. A GÖRE NO: Araştırma/ ERGUN, ÇEKİCİ, Research SARUHANOĞLU DENTAL İMPLANTLAR İLE REHABİLİTE EDİLMİŞ HASTALARIN MEMNUNİYET DERECELERİNİN GİRİŞ DEĞERLENDİRİLMESİ Kısmi ve total dişsizliğin dental implantlar ile rehabilite

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

Tüm Yönleriyle Tek Diş İmplant Planlamaları ve Uygulamaları

Tüm Yönleriyle Tek Diş İmplant Planlamaları ve Uygulamaları DERLEME Tüm Yönleriyle Tek Diş İmplant Planlamaları ve Uygulamaları Mehmet YALTIRIK, a Alen PALANCIOĞLU a a Ağız, Diş, Çene Cerrahisi AD, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Yazışma

Detaylı

Dt. Canan AKAY * Dr.Dt. Duygu KARAKIŞ * Prof. Dr. Suat YALUĞ * ABSTRACT

Dt. Canan AKAY * Dr.Dt. Duygu KARAKIŞ * Prof. Dr. Suat YALUĞ * ABSTRACT Araştırma/ AKAY, KARAKIŞ, Research YALUĞ Article PREMAKSİLLA İLE TEK TARAFLI MAKSİLLER DEFEKTLİ REZEKSİYON OBTURATÖRLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

İMPLANT STABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: REZONANS FREKANS ANALİZİ THE EVALUATION OF IMPLANT STABILITY: RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS ÖZET ABSTRACT

İMPLANT STABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: REZONANS FREKANS ANALİZİ THE EVALUATION OF IMPLANT STABILITY: RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS ÖZET ABSTRACT Derleme ÖZDEMİR, / Review BAYINDIR İMPLANT STABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: REZONANS FREKANS ANALİZİ THE EVALUATION OF IMPLANT STABILITY: RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS Arş. Gör. Dt. Hatice ÖZDEMİR* Prof.

Detaylı