Sa l kl ürünlerle sa l n za katk da bulunman n onurunu birlikte yaflamak dile iyle.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sa l kl ürünlerle sa l n za katk da bulunman n onurunu birlikte yaflamak dile iyle."

Transkript

1 2010

2 Hastane Mobilyalar Fabrikam z Hospital Furniture Factory Hastane donan mlar sektöründe kuruldu u 1984 y l ndan bugüne dek faaliyetlerini sürdüren firmam z; yuriçi ve yurtd fl müflteri memnuniyetlerini esas alarak konusunda bugün ülkemizin önde gelen kurulufllar ndan biri olmufltur. Sürekli hatas z, h zl hizmet anlay fl ile çal flmalar n sürdüren fabrikam z, konusunda uzman mühendisler ve 100'e yak n personeli ile kurulmufl mükemmel kalite kontrol sistemi ve etkili bir planlamayla üretim mükemmeliyetinin zirvesine ulaflm flt r. Bugün firmam z bir hastanenin gereksinimi olan tüm metal ve ahflap mobilyalar n yan s ra büro mobilyalar konusunda da, ISO , TSE ve CE belgelerine sahip olarak müflterilerine iyi hizmet verebilmenin gururu içerisindedir. ç piyasan n yan s ra sürekli olarak ihracat yapt m z Orta Do u ve Arap Ülkeleri de firmam z n sürekli olarak iyilefltirilmekte olan kalite sistemini takdirle karfl lamaktad rlar. Sa l kl ürünlerle sa l n za katk da bulunman n onurunu birlikte yaflamak dile iyle. We as KENMAK has been in hospital and wooden equipment sector since it was founded in 1984 and up today we have became one of the leader in this sector, the reason of we consider our internal and external clients satisfaction. Kenmak has been reached to the excellent level of manufacturing by effectivequality control system and planning of the specialized engineers and around 100 stuff who carry on working always, without faults and fast serving conception. Besidemetal works line, KENMAK we are serving five - star quality service to our clients with ISO , TSE, CE certificates in the field of wooden type of office and hospital furnitures. Our quality system has been appreciated in Middle East and Arabic countries that we mainly export beside of the internal market. KENMAK is pleased to have an addition in your health by our healty products. Ofis Mobilyalar Fabrikam z Office Furniture Factory Mobilya üretiminde ürün çeflitlili i, kalite anlay fl ve sat fl sonras hizmetleri ile fark yaratan firmam z, 2008 y l nda zmir-sarn ç ta hizmete giren ikinci fabrikam z ile, ahflap mobilya imalat nda daha kaliteli ve daha üstün modellerle siz de erli müflterilerimizin hizmetinde olaca z.. kinci fabrikam z 4500 m2 kapal alana sahip olup, büro mobilyalar, genç odalar, bebek odalar, amerikan kap ve haz r mutfak üretiminde modern makine park ile konusunda uzman çal flanlar, yine müflteri odakl yaklafl m ile sektörün beklentilerine ve tüm projelendirme ihtiyaçlar n za cevap vermeye çal flacakt r. Our company that differs with product variety, concept of high quality and with after-sales services in furniture production, with our factory that gone into service in Izmir-Sarn c in 2008 will serve to our esteemed customers in the production of wood furniture with higher quality and with fine models. Our second factory holding 4500 m_ closed area in the production of office furniture, furniture for youngs and babies, American door, ready made kitchen with modern engine park, experts in the fields that they are working and again with customer-focused approach tries to respond to the expectations of the area sector and the demands of the all projects

3 K012 - ES / 5M BEŞ MOTORLU YO UN BAKIM KARYOLASI HOSPITAL INTENSIVE CARE BED, 5 MOTORS 03 K012 - ES / 4M-2K ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 04 ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI K012 - ET / 4M - 1K INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 05 K012 - ET / 1K ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 06 K012 - ET / 2K ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 07 K012 - ES / 4M DÖRT MOTORLU YO UN BAKIM KARYOLASI HOSPITAL INTENSIVE CARE BED, 4 MOTORS 08 K012 - ET / 4M ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 09 K012 - EP / 4M ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 10 K012 - ES / 3M ÜÇ MOTORLU YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 11 K012 - EP / 3M ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 12 K012 - ET / 3M ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI INTENSIVE CARE HOSPITAL BED 13 K012 - ES ELEKTRİKLİ KUMANDALI HASTA KARYOLASI ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED 14 K012 - ET ELEKTRİK KUMUNDALI TRENDELENBURGLU KARYOLASI ELECTRICAL OPERATED HOSPITAL BED 15 K012 - EP ELEKTRİKLİ KUMANDALI HASTA KARYOLASI ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED 16 K012 - ED ELEKTRİKLİ KUMANDALI DİALİZ KARYOLASI ELECTRICAL OPERATED DIALYSIS BED 17 K012 - E ELEKTRİKLİ KUMANDALI HASTA KARYOLASI ELECTRICAL OPERATED HOSPITAL BED 18 ELEKTRİKLİ KUMANDALI HASTA KARYOLASI K012 - EP / 2M ELECTRICAL OPERATED HOSPITAL BED 19 K012 - ES / 2M ELEKTRİK KUMANDALI HASTA KARYOLASI ELECTRICAL OPERATED HOSPITAL BED 20 K012 - E / 2M ELEKTRİK KUMANDALI HASTA KARYOLASI ELECTRICAL OPERATED HOSPITAL BED 21 K078 - P SOYUNMA DOLABI TEK KİŞİLİK (Ahşap Profili) WARDROBE (Wooden Profile) 22 K076 - P HASTA ETAJER (Ahşap Profili) BEDSIDE CABINET (Wooden Profile) 22 ELEKTRİK KUMANDALI AHŞAP ÖZEL ODA KARYOLASI K006 - E ELECTRICAL OPERATED SPECIAL ROOM BED WITH LAMINATED 22 K012 - H HİDROLİK YÜKSEKLİK AYARLI KARYOLA HOSPITAL BED WITH HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT 23 ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI (TRENDELENBURG) K012 - SP HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS (TRENDELENBURG) 24 K012 - S ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI AMORTİSÖRLÜ HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS 25 K012 ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI AMORTİSÖRLÜ HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS 26 K011 - D ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS 27 K011 - T ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS 28 K008 - A TEK AYARLI HASTA KARYOLASI (AMORTİSÖRLÜ) GAS-SPRING HOSPITAL BED WITH SINGLE ADJUSTMENT 29 K008 - D TEK AYARLI HASTA KARYOLASI HOSPITAL BED WITH SINGLE ADJUSTMENT 30 K009 - T İKİ AYARLI HASTA KARYOLASI HOSPITAL BED WITH TWO ADJUSTMENT 31 K008 - T TEK AYARLI KORKULUKLU HASTA KARYOLASI HOSPITAL BED WITH SINGLE ADJUSTMENT 32 K007 - T TEK AYARLI HASTA KARYOLASI (TRAPEZ SAC) HOSPITAL BED WITH SINGLE ADJUSTMENT 33 K086 İKİ PARÇALI SÜNGER YATAK SPONGE MATTRESS 34 K087 ÜÇ PARÇALI SÜNGER YATAK SPONGE MATTRESS 34 K088 DÖRT PARÇALI SÜNGER YATAK SPONGE MATTRESS 34 K091 - V ANTİDEKÜBİTİK VISCO YOĞUN BAKIM YATAĞI ANTIDECUBIT VISCO INTENSIVE CARE MATTRESS 35 K091 ANTİDEKÜBİTİK HASTA YATAĞI ANTIDECUBITIC MATTRESS 35 K024 - E / 3M ELEKTRİK MOTORLU ÇOCUK KARYOLASI ELECTRICALLY OPERATED CHILD BED 36 K024 - ST TEK AYARLI ÇOCUK KARYOLASI HEAD REST ADJUSTABLE CHILD BED 37 K024 - SP TEK AYARLI ÇOCUK KARYOLASI HEAD REST ADJUSTABLE CHILD BED 38 K025 REFAKATÇILI ÇOCUK KARYOLASI CHILD COT WITH ACCOMPANIER BED 39 K024 - T TEK AYARLI ÇOCUK KARYOLASI CHILD COT WITH SINGLE ADJUSTMENT 40 K024 ÇOCUK KARYOLASI CHILD COT 40 K022 BEBEK KODU BABY COT (Plexiglass) 41 K023 BEBEK KARYOLASI BABY COT 41 K023 - K BEBEK KUNDAKLAMA MASASI BABY SWDDLE TABLE 41 K057 YATAKÜSTÜ YEMEK SERVİS MASASI OVERCOUCH PATIENT DINING TABLE 42 K058 YATAKÜSTÜ YEMEK SERVİS MASASI (AMORTİSÖRLÜ) OVERCOUCH PATIENT DINING TABLE (With gas spring) 42 K059 YATAKÜSTÜ SERVİS MASASI (SİMONS) OVERCOUCH PATIENT DINING TABLE (Simon s Type) 42 K076 AHŞAP ETAJER LAMINATED SHELVES 43 K076 - B AHŞAP ETAJER (BÜYÜK) LAMINATED SHELVES (Big) 43 K075 METAL ETAJER SHEET METAL SHELVES 43 K075 - B METAL ETAJER (BÜYÜK) SHEET METAL SHELVES (Big) 43 K077 YEMEK MASALI KOMBİNE ETAJER BEDSIDE TABLE WITH SERVING BOARD 43 K033 - ET ELEKTRİKLİ HASTA TRANSFER SEDYESİ ELECTRICALLY PATIENT TRANSFER STRETCHER 44 K033 - E ELEKTRİKLİ GENEL AMAÇLI SEDYE ELECTRICALLY OPERATED GENERAL PURPOSE STRETCHER 45 K034 - T HİDROLİK TRAVMA SEDYESİ HYDRAULIC TRAUMA STRETCHER (X-RAY TRANSLUCENT PLATFORM) 46 HİDROLİK ACİL MÜDAHALE SEDYESİ K034 - A FIRST AID STRETCHER WITH HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT 47 K034 ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI (TRENDELENBURG) STRETCHER WITH HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT 48 K031 ACİL MÜDAHALE SEDYESİ FIRST AID STRETCHER 49 K033 GENEL AMAÇLI SEDYE GENERAL PURPOSE STRETCHER 50 K035 - B TRANSFER SEDYESİ (PLASTİK KAPLAMA) PATIENT TRANSFER STRETCHER (ABS COVERED) 51 K035 HASTA TRANSFER SEDYESİ PATIENT TRANSFER STRETCHER 52 K035 - A HASTA TRANSFER SEDYESİ PATIENT TRANSFER STRETCHER 53 K037 ARABALI SEDYE STRETCHER ON TROLLEY 54 K032 KIRMALI SEDYE FOLDING PORTABLE STRETCHER 54 K036 - H ÇİM SAHA SEDYESİ FİELD STRETCHER WITH AIR BLOWN TYRES 54 K019-OPTA/20-E GENEL AMAÇLI AMELİYAT MASASI GENERAL PURPOSAL OPERATION TABLE 55 K019-OPTA/20 GENEL AMAÇLI AMELİYAT MASASI GENERAL PURPOSAL OPERATION TABLE 56 K015 - ES ELEKTRİKLİ JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI ELECRICALLY OPERATED GYNECOLOGICAL CHAIR 57 K015 - E ELEKTRİKLİ JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI ELECRICALLY OPERATED GYNECOLOGICAL CHAIR 58 çindekiler / Index

4 çindekiler / Index K065 K067 K019 - E K016 K016 - P K015 K017 ELEKTRİKLİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KOLTUĞU ELECTRICALLY OPERATED AUTORHINOLARANGOLOGIC EXAMINATION CHAIR 59 ELEKTRİKLİ DİYALİZ KOLTUĞU ELECTRICALLY OPERATED DIALYSIS CHAIR / BED 60 ELEKTRİKLİ KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE MASASI ELECTRICALLY OPERATED SIMPLE SURGERY OPERATION TABLE 61 AMORTİSÖR KONUM AYARLI JİNEKOLOJİK MUAYENE DİVANI GYNAECOLOGICAL CHAIR WITH GAS-SPRING ADJUSTMENT 62 AMORTİSÖRLÜ KONUM AYARLI PROKTOLOJİ MASASI CHAIR WITH GAS-SPRING ADJUSTMENT, PROCTOLOGY TYPE 63 JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI GYNECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR 64 DOĞUM MASASI (İKİ PARÇALI) GYNECOLOGICAL TABLEE (COUCH & TROLLEY) 65 ÜÇ PARÇALI JİNEKOLOJİK DOĞUM MASASI K018 COMBINED GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH IN THREE PARTS WITH POSITION ADJUSTMENT 66 K019 - A KAN ALMA KOLTUĞU BLOOD TRANSFUSION CHAIR 67 K014 AHfiAP MUAYENE MASASI K043 LAMINATED EXAMINATION COUCH 67 PARAVAN THREE-PANEL FOLDING CURTAIN SCREEN 68 K021 - T K074 - A K070 K074 K072 K083 - M K079 - M K078 - A K079 - A K083 - A K081 - A ÇAMAŞIR ARABASI (TEMİZ-KİRLİ) LAUNDRY TROLLEY (CLEAN-DIRTY) 77 4 ÇEKMECELİ İLAÇ DOLABI ANESTHESY MEDICINE STORAGE CABINET 78 TEK KAPILI İLAÇ DOLABI MADICINE STORAGE CABINET (One door) 78 ÇİFT KAPILI YARIM CAMLI ÇEKMECELİ İLAÇ DOLABI MEDICINE STORAGE CABINET (Half glass) 79 ÇİFT KAPILI CAMLI İLAÇ DOLABI TWO DOORS MEDICINE STORAGE CABINET (Glass shelves) 79 ALTILI SOYUNMA DOLABI WARDROBE FOR SIX PERSONS 79 İKİLİ SOYUNMA DOLABI WARDROBE FOR TWO PERSONS 79 TEK KİŞİLİK AHŞAP SOYUNMA DOLABI LAMINATED WARRDROBE FOR ONE FOR ONE PERSON 80 ÇİFT KİŞİLİK AHŞAP SOYUNMA DOLABI LAMINATED WARDROBE FOR TWO PERSONS 80 AHfiAP SOYUNMA DOLABI (6 Kişilik) WOODEN WARDROBE (Six persons) 81 AHŞAP SOYUNMA DOLABI (3 Kişilik) WOODEN WARDROBE (Three Persons) 81 K013 KATLANIR MUAYENE MASASI EXAMINATION COUCH 68 K082 - A AHŞAP SOYUNMA DOLABI (3 Kişilik) WOODEN WARDROBE (Four Persons) 81 K038 ESKABO COUCH STEPS 68 K ÜÇLÜ METAL OTURMA GRUBU METAL LONG WAITING CHAIR (3 Seats) 82 K043 - A ÜÇ KANATLI AHfiAP PARAVAN WARD SCREEN (3 PARTS) 69 K İKİLİ METAL OTURMA GRUBU METAL LONG WAITING CHAIR (2 Seats) 82 K013 - A AMORT SÖRLÜ MUAYENE D VANI EXAMINATION COUCH WITH GAS-SPRING ADJUSTMENT 69 K LABORATUAR BANKOSU LABORATORY BANK 82 K039 ELEKTR K KUMANDALI HASTA NAK L L FT ELECTRICALLY OPERATED PATIENT LIFT 70 K084 TEK KİŞİLİK ÇEKYAT COUCH FOR ONE PEERSON 83 K040 GENEL AMAÇLI LAÇ TEDAV ARABASI GENERAL PURPOSE MEDICINE TROLLEY 71 K085 TEK KİŞİLİK ÇEKYAT COUCH FOR ONE PERSON (Without Armrest) 83 K041 LAÇ TEDAV ARABASI HOSPITAL MEDICINE TROLLEY 71 K061 TEKİL NEGATOSTOP VIEWER (NEGATIVOSCOPE) 84 K040 - S AC L MÜDAHALE LAÇ TEDAV ARABASI FIRST AID MEDICINE TROLLEY 71 K060 GÖZ EŞELİ ILLUMINATED OPTOTYPE 84 K028 - PB PANSUMAN ARABASI (BOYALI) DRESSING TROLLEY (POWDER COATED) 72 K062 ÇİFTLİ NEGATOSTOP HORIZONTAL VIEWER (NEGATIVOSCOPE) 84 K028 - PP PANSUMAN ARABASI (PASLANMAZ) DRESSING TROLLEY (STAINLESS STEEL SHELVES) 72 K066 FOTOTERAPİ CİHAZI FOTOTHERAPY APPLIANCE 84 K020 - A AMORT SÖRLÜ KROM-N KEL AMEL YATHANE MASASI INSTRUMENT TABLE WITH GAS-SPRING (STAINLESS TOP) 72 K092 BEBEK ISITICISI BABY HEATER 85 K026 CAMLI ALET MASASI INSRUMENT TROLLEY (GLASS TOP) 73 K048 DÖKÜM AYARLI SERUM ASKISI SERUM HOLDER (DIE-CAST METAL BASE) 85 K028 SACLI ALET MASASI INSRUMENT TROLLEY (SHEET METAL TOP) 73 K068 BÜYÜK ÇÖP TORBASI ASKISI BIG WASTE BAG SUPPORT 85 K020 KROM-N KEL AMEL YATHANE MASASI SURGERY TROLLEY (STAINLESS STEEL TOP) 73 K069 KÜÇÜK ÇÖP TORBASI ASKISI SMALL WASTE BAG SUPPORT 85 K028 - A KROM N KEL ALET MASASI INSTRUMENT TROLLEY (STAINLESS STEEL TOP) 73 K050 BÜYÜK TÜP ARABASI BIG TUBE HOLDER - CART 86 K030 AHfiAP ALET MASASI LAMINATED INSTRUMENT TROLLEY 74 K049 KÜÇÜK TÜP ARABASI SMALL TUBE HOLDER - CART 86 K029 AHfiAP MALZEME ARABASI LAMINATED EQUIPMET TROLLEY 74 K047 SERUM ASKISI SERUM HOLDER 86 K002 LÜKS KATLANIR TEKERLEKL SANDALYE LUXURY FOLDABLE WHEEL-CHAIR 75 K045 SEYYAR LAMBA PORTABLE LAMP 86 K005 LAZIMLIKLI HASTA ARABASI WHEEL-CHAIR WITH POT-HOLE 75 K055 TEKİL PORTKÜVET SINGLE PORT-BASIN 86 K001 KROMAJLI KATLANIR TEKERLEKL SANDALYE CHROME PLATED FOLDABLE WHEEL-CHAIR 76 K051 DÖNER TABURE SWIVEL STOOL 86 K001 ÇOCUK TİPİ KATLANIR TEKERLEKLİ SANDALYE FOLDABLE WHEEL-CHAIR FOR CHILDREN 76 K056 ÇİFTLİ PORTKÜVET DUAL PORT-BASIN 86 K003 SABİT TEKERLEKLİ SANDALYE WHEEL - CHAIR 76 K097 SANDALYELER CHAIRS 87 K021 - S SABİT ÇAMAŞIR ARABASI LAUNDRY TROLLEY 77 K054 - AA ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ TABURE STOOL WITH BACK REST 87 K021 - K ÇAMAŞIR ARABASI (KATLANIR) LAUNDRY TROLLEY (FOLDABLE) 77 K054 - A AMORTİSÖRLÜ TABURE GAS-SPRING HEIGHT ADJUSTED SWIVEL STOOL 87 K021 - TT DÖRT PARÇALI SÜNGER YATAK LAUNDRY TROLLEY (CLEAN-DIRTY) 77 K098 DOKTOR ODASI DOCTOR FURNITURE 88

5 Opsiyonel Optional Dokunmatik Hemflire Kumandas Nurse Control Panel K012 - ES / 5M ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI( BEŞ MOT.)(SAĞ-SOL LATERAL TİLTLİ) (KOLON MOTOR) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağa-sola tilt pozisyonlar elektrik motorlar ile sa lan r. Elektrik motorlar 220 Volt, 50 Amper flebeke gerilimli olup 24v ç k fll d r. Elektrik kesintelerine karfl flarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Yükseklik ve tilt motorlar 2000 N gücünde olup, di erleri 4000 N gücündedir. 125mm çap nda merkezi kilit sistemli ithal tekerlere sahiptir. Hemflire kumandas üzerinden tüm fonksiyonlar kontrol edilir. CPR pozisyonu verdirilir. Karyolan n yan koruyucular 4 parçal olup, tüm karyola hareketlerini kumanda edebilecek korkuluğun iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır. (opsiyonel) Bu paneldeki hareket butonları hemşire panelinden kısıtlanabilir. Tüm karyola hareketlerini kumanda edebilecek dokunmatik hemşire kontrol paneli bulunmaktadır. Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacı ile aktivasyonunu otomatik olarak kapar. Yatak platformu röntgen fl nlar n geçirebilme özelli ine sahip ABS kaplamad r. K012 - ES / 5M INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( FIVE MOTORS ), (LATERAL TILT) (COLUMN MOTORS) The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg and lateral tilt functions are adjustable by 5 electrical motors. Motors has self-chargable battery system for the electricity cut off. The bed is based on 125 mm diameter of central locking and directional lock imported castors. Touchscreen nurse control panel adjusts all the functions that the bed can act. From nurse control panel, side rails control buttons can be restricted. When nurse control panel is not used, it can automatically turn-off itself. The bed has 4 seperated vacuum plastic siderails and at the top position they can be locked, at the below position the siderails can be turn around itself and placed under. On the side rails, there are two control panels for patient and /or accompany (optional). The head boards are take off easily. The panel color of the head board is optional. The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten İçe / Mattress platform internal length and with Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package dimensions 214 X 100 X 53 cm. 196 X 90 cm cm. 218 X 105 X 59 cm. 160 kg. 03

6 Alternatif Alternative K012 - ES / 4M -2K ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI ( 4 MOTORLU )( 4 PARÇA KORKULUKLU )(KOLON MOTORLU) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonlar elektrik motorlar ile sa lan r. Elektrik motorlar 220 Volt, 50 Amper flebeke gerilimli olup 24v ç k fll d r. Elektrik kesintelerine karfl flarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Yükseklik motorlar 2500 N gücünde olup, di erleri 3000 N gücündedir.125mm çap nda ithal 2si frenli 4 adet TENTE tekerlere sahiptir Hemflire kumandas üzerinden tüm fonksiyonlar kontrol edilir. CPR pozisyonu verdirilir, korkuluk kumandas kontrol edilebilir. Karyolan n yan koruyucular 4 parçal olup her biri yukar pozisyonda kilitlenir. Afla pozisyonda kendi ekseninde hareket ederek afla iner ve karyolan n alt na gizlenir konumda kal r. Karyola bafll klar kolay ç kabilen, içi metal takviyeli ABS kaplamadan olup, üzerine ikinci bir renk uygulanmaktad r. (Hastanenin iste i do rultusunda) Yatak platformu röntgen fl nlar n geçirebilme özelli ine sahip ABS kaplamad r. K012 - ES / 4M -2K INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( 4 MOTORS )(4 SEPERATED SIDE RAILS )(COLUMN MOTORS) The patient bed's backrest, legrest, height, trendelenburg and reverse-trendelenburg functions are adjustable by the electrical motors. The electrical motors are 220 Volt, 50Amp., 24V. It has a self-chargable battery system for the electric cuts off.the motor which adjusts the patient bed's height is 2500 N powered, the backrest and legrest adjustment of the motors are 3000 N powered. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. The nurse control panel adjusts all the functions, it has a CPR button. The bed has 4 seperated siderails and at the top position they can be locked, at the below position the siderails can be turn around itself and be placed under the bed.the headboards are taked off easily, the inside is supported with the metal and its outside is covered with ABS material. The panel colour of the headboard is an opsion of the client. The mattress surface has a X-ray trancluent and covered with ABS material. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten İçe / Mattress platform internal length and with Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package dimensions 218 X 103 X 55 cm. 195 X 92 cm cm. 220 X 101 X 59 cm. 155 kg. 04

7 K012 - ET / 4M - 1K ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI ( 4 MOTORLU )( KOLON MOTORLU ) Karyolanın başucu,ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.elektrik motorları 220 Volt, 50 Amper şebeke gerilimli olup 24 V. Çıkışlıdır.Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Yükseklik motorları 2500 N. gücünde olup, diğerleri 3000 N. gücündedir.125mm çapında ithal Tente tekerlere sahiptir.hemşire kumandası üzerinden tüm fonksiyonlar kontrol edilir.cpr pozisyonu verdirilir.karyola, birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen 4 adet plastik vakum korkuluğa sahiptir.ayrıca karyolada 2 adet plastik vakum başlık vardır. Yatak platformu ve karyola alt şase antibakteriyel ABS kaplıdır. K012 - ET / 4M - 1K INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( 4 MOTORS )(COLUMN MOTORS) The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by 4 electrical motors. They are 220 Volt, 50 Amp, 24V. It has self-chargable battery system for the electric cuts off. The motor which adjusts the patient bed height is 2500 N. powered, the rest of the motors are 3000 N. powered.the bed is based on 125 mm diameter of imported Tente castors. They have central locking and directional lock mechanism. Nurse control panel adjust all the functions, it has a CPR button. The bed has four independent vacuum plastic antibacterial side rails which are lock by itself on the highest position.the headboards are also made of antibacterial vacuum plastic. Mattress platform and bottom part of the bed is covered by ABS material. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dimensions 211 X 104 cm. 196 X 90 cm cm. 218 X 110 X 60 cm. 155 kg. 05

8 Alternatif Alternative K012 - ET / 1K ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI (DÖRT MOTORLU) (4 PARÇA KORKULUKLU) (KOLON MOTORLU) (PLAST K BAfiLIKLI) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonlar elektrik motorlar ile sa lan r. Bu motorlar 220 volt 50 amper flebeke gerilimli olup, 24 V ç k fll d r. Elektrik kesintilerine karfl flarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Yükseklik motorlar 2500 N. gücünde olup di erleri 3000 N. gücündedir. 125 mm çap nda ithal ikisi frenli 4 adet Tente tekerlere sahiptir. Hemflire kumandas üzerinden tüm fonksiyonlar kontrol edilir. CPR pozisyonu verdirilir. Karyolan n korkuluklar 4 parça olup, herbiri ayr ayr yukar pozisyonda kilitlenir. Kapat ld nda karyolan n alt na gizlenebilir, Karyola bafll klar, antibakteriyel plastik malzemeden imal edilmifltir. Kolayl kla yerinden ç kar l r ve tak l r. Yatak platformu röntgen fl nlar n geçirebilme özelli ine sahip ABS kaplamad r. K012 - ET / 1K INTENSIVE CARE HOSPITAL BED (4 MOTORS) (4 SEPERATED SIDE RAILS) (COLUMN MOTORS) (PLASTIC HEADBOARDS) The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg and reverse trendelenburg are adjustable by electrical motors. The electrical motors are 220 Volt, 50 Amp., 24 V. It has a self chargeable battery for the electric cuts off. The motor which adjusts the patient bed's height is 2500 N. Powered, the back rest and leg rest adjustments of the motors are 3000 N. powered. The bed is based on 125 mm diameter of imported TENTE castors with two of them with brakes. The nurse control panel adjusts all the functions. It has a CPR button. The bed has four independent vacuum plastic antibacterial side rails which are lock by itself on the highest position. The head boards are made of antibacterial vacuum plastic material which is easily detachable. The mattress surface has X-Ray transluvent and covered with ABS material. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten içe/ Mattress platform internal length and with Yükseklik / Height Ambalajl ölçü / Package dimensions 209 X 102 cm. 190 X 84 cm cm. 105 X 215 X 60 cm. 155 kg. 06

9 Alternatif Alternative K012 - ET / 2 K ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI (DÖRT MOTORLU) (4 PARÇA KORKULUKLU) (KÖfiEL KOLON MOTORLU) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonlar elektrik motorlar ile sa lan r. Elektrik motorlar 220 Volt, 50 Amper flebeke gerilimli olup 24v ç k fll d r. Elektrik kesintelerine karfl flarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Yükseklik motorlar 2500 N gücünde olup, di erleri 3000 N gücündedir.125mm çap nda ithal 2si frenli 4 adet TENTE tekerlere sahiptir Hemflire kumandas üzerinden tüm fonksiyonlar kontrol edilir. CPR pozisyonu verdirilir, korkuluk kumandas kontrol edilebilir. Karyolan n yan koruyucular 4 parçal olup her biri yukar pozisyonda kilitlenir.afla pozisyonda kendi ekseninde hareket ederek afla iner ve karyolan n alt na gizlenir konumda kal r.karyola bafll klar kolay ç kabilen, içi metal takviyeli ABS kaplamadan olup, üzerine ikinci bir renk uygulanmaktad r. (Hastanenin iste i do rultusunda) Yatak platformu röntgen fl nlar n geçirebilme özelli ine sahip ABS kaplamad r. K012 - ET / 2 K INTENSIVE CARE HOSPITAL BED (4 MOTORS) (4 SEPERATED SIDE RAILS) (QUADRANGULAR COLUMN MOTORS The patient bed's backrest, legrest, height, trendelenburg and reverse-trendelenburg functions are adjustable by the electrical motors. The electrical motors are 220 Volt, 50Amp., 24V. It has a self-chargable battery system for the electric cuts off.the motor which adjusts the patient bed's height is 2500 N powered, the backrest and legrest adjustment of the motors are 3000 N powered. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. The nurse control panel adjusts all the functions, it has a CPR button. The bed has 4 seperated siderails and at the top position they can be locked, at the below position the siderails can be turn around itself and be placed under the bed.the headboards are taked off easily. Inside is supported with the metal and its outside is covered with ABS material. The panel colour of the headboard is an opsion of the client. The mattress surface has a X-ray trancluent and covered with ABS material. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten içe/ Mattress platform internal length and with Yükseklik / Height Ambalajl ölçü / Package dimensions 209 X 102 cm. 195 X 90 cm cm. 205 X 215 X 60 cm. 155 kg. 07

10 Alternatif Alternative Dokunmatik Hemflire Kumandas Nurse Control Panel Trendelenburg pozisyonu Trendelenburg Position Cardiac pozisyonu Cardiac Position Fowler Pozisyonu Fowler Position K012 - ES / 4M DÖRT MOTORLU YO UN BAKIM HASTA KARYOLASI Baflucu, ayakucu, yükseklik ve trendelenburg pozisyonlar dört ayr elektrik motoru ile kumanda edilir. Ergonomik el kumandas vard r. Elektrik motorlar 24 V, 5.3 Amp, 3000 N ve 6000 N gücündedir. Karyola, haf za program ndan Trendelenburg, ters tredelenbung, kardiyak ve fowler pozisyonlar n tek tuflla yapabilmektedir. Motorlar flarj edilebilir özelliktedir. Karyolan n hareketleri el kumandas n n haricinde ayakucunda bulunan dokunmatik hemflire kontrol paneli vas tas ile kumanda edilebildi i gibi bu panelden el kumandas n n istenen fonksiyonlar da k s tlanabilir. Karyola üst platformu, bafll k panelleri ve korkuluklar ABS kapl d r. ABS kapl üst platform X-Ray fl nlar n geçirebilmektedir. Karyola üzerinde 4 adet korkuluk, birbirinden ba ms z olarak afla ya indirilebilir ayn zamanda karyola alt na gizlenebilmektedir. ste e ba l olarak korkuluk kumandas ve üç konumlu yön kilitli tekerlek tak labilir. K012 - ES / 4M HOSPITAL INTENSIVE CARE BED, 4 MOTORS Backrest, legrest, height and Trendelenburg & Reverse-Trendelenburg positions can be adjusted by 4 independent CE certificated motors with ergonomic hand control unit. Eletric motors are 24 V, 5,3 Amp., 3000 and 6000 N powered. Bed can be adjusted in Trendelenburg, Reverse-Trendelenburg, Cardiac and Vascular positions. Motors have self-rechargeable batteries. Movements can be commanded by nurse control panel. All Patient controls can be locked by Nurse control panel. Bed mattress platform, siderails and Head & Foot Boards covered by ABS material. Bed Surface X-Ray translucent. Bed has four independent siderails. Foldable under the bed. Optional Features: Rail Embedded Patient Control Panel and Wheels Central Brake and Steer System can be included. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en düflük/min.) Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en yüksek/max.) Ambalajl Ölçü / Package Dims. 218 X 101 cm. 195 X 92 cm cm. 218 X 105 X 58 cm. 110 kg. 08

11 K012 ET - 4M ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI ( 4 MOTORLU ) ( 4 PARÇA KORKULUKLU ) ( PLAST K BAfiLIKLI ) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisynlar 24V, DC motorlar vas tas yla fonksiyon al r. fiarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Karyola tekerleri 2si frenli 125mm çap nda ithal TENTE markad r. Karyolan n 4 adet yan koruyucular el tufluyla pozisyona al r veya yan afla ya b rak l r. Bafll klar ile birlikte plastik malzemeden vakumdan çekmedir. El kumandas tüm fonksiyonlar sa lar, ayn zamanda hem baflucu hemde ayakucunu kald r p indirir. Hemflire kumandas tüm fonksiyonlar verdi i gibi, el kumandas n kilitleyebilir ve CPR pozisyonu verdirir. Karyola bafll klar ç kabilir. Bafll klara hastanenin istedi i 2. bir renk uygulan r. K012 ET - 4M INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( 4 MOTORS ) ( 4 SEPERATED SIDE RAILS ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's backrest, legrest, height, trendelenburg and reverse trendelengburg functions are adjustable by 24V, DC motors. It has a self-charge battery system. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. The 4 pieces of seperated side rails can be adjustable or placed under the bed by a hand-key. The headboards and the side rails are made of vacuum plastic. All the functions can be controlled by the hand unit, also at the same time it adjusts the backrest and the footrest. The nurse control unit and it has a CPR button. The head&foot boards can be taken-off, and the colors on the panel is optional. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 211 X 104 cm. 196 X 90 cm cm. 218 X 110 X 55 cm. 110 kg. 09

12 Alternatif Alternative K012 - EP / 4M ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI (4 MOTORLU) (ABS KAPLAMA) (PLAST K BAfiLIKLI) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik, Trendelenburg ve ters Trendelenburg pozisyonlar 4 adet 24V, DC motorlar ile sa lan r. Yükseklik motoru 6000N, di er motorlar 4000N gücündedir. fiarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur. Karyolan n yan koruyucular aluminyum olup, tetik vas tas yla kilitli pozisyon al r veya yat r l r. Tekerler 125mm çap nda 2si frenli ithal TENTE markad r. Karyolan n alt flase, yatak platformu ABS; bafll klar plastik vakumdan mamüldür. Ayak ucundaki hemflire kumandas yard m yla, el kumandas kilitlenebilir, CPR yapt r labilir pozisyon verdirilebilir. K012 - EP / 4M INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( 4 MOTORS ) ( ABS COVERED ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's backrest, legrest, height, Trendelenburg and reverse trendelengburg functions areadjustable by 4 DC motors, 24V. The motors which adjusts the patient bed's heigth is 6000 N powered, the rest of the motors are 4000N powered. It has a self-chargable battery system. The aluminium side rails can be locked with the trigger or can be place along with the bed's length. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors. The patient bed's bottom chassis, the mattress platform are ABS covered, the headboards are made of the vacuumed plastic. The nurse control panel adjusts all the functions,locks the hand control unit and it has a CPR button. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çen çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 209 X 102 cm. 190 X 86 cm cm. 218 X 110 X 58 cm. 105 kg. 10

13 Dokunmatik Hemflire Kumandas Touchscreen Nurse Control Panel K012 - ES / 3M ÜÇ MOTORLU YO UN BAKIM HASTA KARYOLASI Baflucu, ayakucu ve yükseklik pozisyonlar 3 adet 24V DC motor ile kumanda edilmektedir. Ergonomik el kumandas vard r. Trendelenburg pozisyonu karyolan n ayakucundaki kola ba l gazl amortisör vas tas ile verilir. Elektrik motorlar 24 V, 5,3 Amp, 3000 N ve 6000 N gücündedir. Karyola, Trendelenburg, ters Trendelenburg, Kardiyak ve Fowler pozisyonlar yapabilir. Elektrik motorlar flarj edilebilir özelliktedir. Karyolan n üst platformu, bafll k panelleri ve korkuluklar ABS kapl d r. ABS kapl üst platform X-Ray fl nlar n geçirebilmektedir. Karyola üzerindeki 4 adet korkuluk, birbirinden ba ms z olarak afla ya indirilebilir ayn zamanda karyola alt na gizlenebilmektedir. ste e ba l olarak korkuluk kumandas ve üç konumlu yön kilitli tekerlek tak labilir. K012 - ES / 3M HOSPITAL INTENSIVE CARE BED, 3 MOTORS Backrest, legrest height, can be adjusted by 3 independent 24V powered DC motors. which have CE certificates with ergonomic hand control unit. Trendelenburg and Reverse-Trendelenburg positions can be adjusted by means of gas-spring located under the FootBoard of the bed. Eletric motors are 24 V, 5,3 Amp., 3000 and 6000 N powered. Bed can be adjusted in Trendelenburg, Reverse-Trendelenburg, Cardiac and Fowler positions. Motors have self-rechargeable batteries. Bed mattress platform, siderails and Head & Foot Boards covered by ABS material. Bed Surface X-Ray traslucent. Bed has four independent siderails. Foldable under the bed. Optional Features: Rail Embedded Patient Control Panel and Wheels Central Brake and Steer System can be included. D fltan D fla / External length and width çten çe / Internal length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en düflük/min.) Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en yüksek/max.) Ambalajl Ölçü / Package Dims. 216 X 103 cm. 195 X 90 cm. 47 cm. 77 cm. 220 X 105 X 57 cm. 120 kg. 11

14 Alternatif Alternative K012 - EP / 3M ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI ( 3 MOTORLU ) ( 4 PARÇA KORKULUKLU ) ( PLAST K BAfiLIKLI ) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik ayarlar, 24V DC motorlar vas tas yla fonksiyon al r. Karyola tekerleri 2si frenli 125mm çap nda ithal TENTE markad r. Karyolan n 4 adet yan koruyucular el tufluyla pozisyona al r veya yan afla ya b rak l r. Bafll klar plastik malzemeden vakumdan çekmedir. El kumandas tüm fonksiyonlar sa lar, ayn zamanda hem baflucu hemde ayakucunu kald r p indirir. Trendelenburg ve Ters Trendelenburg hareketleri bak m gerektirmeyen gazl amontisör ile yap l r. Karyola bafll klar ç kabilir. Bafll klara hastanenin istedi i 2. bir renk uygulan r. K012 - EP / 3M INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( 3 MOTORS ) ( 4 SEPERATED SIDE RAILS ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's backrest, legrest, height functions are adjustable by 24V, DC motors. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. The 4 pieces of seperated side rails can be adjustable or placed under the bed by a hand-key. The headboards and the side rails are made of vacuum plastic. All the functions can be controlled by the hand unit, also at the same time it adjusts the backrest and the footrest. The head&foot boards can be taken-off, and the colors on the panel is optional. Trendelenburg adjustments are done by gas spring mechanism. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 211 X 102 cm. 190 X 92 cm cm. 218 X 110 X 58 cm. 100 kg. 12

15 K012 - ET / 3M ELEKTR KL YO UN BAKIM KARYOLASI (3 MOTORLU) (ABS KAPLAMA) (PLAST K BAfiLIKLI) Karyolan n baflucu, ayakucu, yükseklik pozisyonlar 3 adet 24V, DC motorlar ile sa lan r. Yükseklik motoru 6000N, di er motorlar 4000N gücündedir. Karyolan n yan koruyucular aluminyum olup, tetik vas tas yla kilitli pozisyon al r veya yat r l r. Tekerler 125mm çap nda 2si frenli ithal TENTE markad r. Trendelenburg ve ters Trendelenburg hareketleri amortisör yard m yla yapar. Karyolan n alt flase, yatak platformu ABS; bafll klar plastik vakumdan mamüldür. K012 - ET / 3M INTENSIVE CARE HOSPITAL BED ( 3 MOTORS ) ( ABS COVERED ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's backrest, legrest, height functions areadjustable by 3 DC motors, 24V. The motors which adjusts the patien bed's heigth is 6000 N powered, the rest of the motors are 4000N powered. The aluminium side rails can be locked with the trigger or can be place along with the bed's length. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors. The patient bed's bottom chassis, the mattress platform are ABS covered, the headboards are made of the vacuumed plastic. Trendelenburg and reverse trendelengburg adjustments are done by gas spring mechanism. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çen çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 211 X 102 cm. 190 X 92 cm cm. 218 X 110 X 58 cm. 100 kg. 13

16 K012 - ES ELEKTR K KUMANDALI HASTA KARYOLASI ( 3 MOTORLU ) ( ABS KAPLAMA ) ( PLAST K BAfiLIK ) Karyola 3 adet elektrik motoruyla pozisyon kazan r. Yükseklik motoru 6000 N. gücünde, bafl ve ayakucu motorlar 4000 N. gücündedir. El kumandas yard m yla pozisyon al r, ayn zamanda hem baflucu hemde ayak ucunda kald rma tuflu vard r. Alt flase ve yatak platformu ABS, bafll k plastik vakumdur. Yan koruyucular; karyola boyunda olup aluminyum malzemedendir. Tetik vas tas yla pozisyon al r ve kilitlenir veya yat r l r. Tekerler 125 mm. çap nda ithal TENTE tekerdir, 2'si frenlidir. K012 - ES ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED ( THREE MOTORS ) ( ABS COVERED ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's functions are adjustable by 3 electrical motors. The motor which adjusts the patient bed's height is 6000N powered, the motors for the backrest and legrest's are 4000 N. powered. The functions can be adjustable by the hand control unit and also at the same time it has button for the backrest and the legrest's adjustments. The patient bed's bottom chassis, the mattress platform are ABS covered, the headboards are made of the vacuumed plastic. The full length side rails are made of aluminium material and can be foldable by the trigger. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten içe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 211 X 102 cm. 190 X 92 cm cm. 218 X 110 X 58 cm. 100 kg. 14

17 K012 - ET ELEKTR K KUMANDALI TRENDELENBURGLU HASTA KARYOLASI (3 MOTORLU) Baflucu, ayakucu, yükseklik pozisyonlar 3 adet 24V. DC motorlar ile kumanda edilir. Ergonomik el kumandas vard r. Trendelenburg pozisyonu, karyolan n ayakucundaki koldan hareket alan, bak m gerektirmeyen gazl amortisör vas tas ile verilir. Elektrik motorlar 24 V, 5.3 Amp., 3000N ve 6000N gücündedir. Karyola,Trendelenburg, Terstrendelenburg, Kardiyak, ve Fowler pozisyonlar n alabilmektedir. Ayakucu ters V pozisyonu, rastomatlar vas tas ile verilir. Karyolan n yatak platformu ve bafll k panelleri ABS kapl d r. K012 - ET ELECTRICAL OPERATED HOSPITAL BED (THREE MOTORS) Backrest, legrest height can beadjusted by 3 independent 24V powered DC motors which have CE certificates with ergonomic hand control unit. Trendelenburg position can be commanded by the help of a maintanance-free gas-spring which is located under the Footboard of the bed. Electric motors are 24V, 5.3 Amp., 3000 and 6000N powered. Bed has Trendelenburg, Reverse-Trendelenburg, Cardiac and Fowler positions. Reverse V position between basin and legrest can be done by maintanance-free gas-spring. Mattress platform and head boards are covered by ABS. D fltan D fla / External length and width çten çe / Internal length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en düflük/min.) Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en yüksek/max.) Ambalajl Ölçü / Package Dims. 213 X 103 cm. 86 X 193 cm. 47 cm. 77 cm. 216 X 105 X 57 cm. 108 kg. 15

18 K012 - EP ELEKTR K KUMANDALI HASTA KARYOLASI ( 3 MOTORLU )( PLAST K BAfiLIK ) Karyola 3 adet elektrik motoruyla pozisyon kazan r. Elektrik motorlar 220 Volt 50 Amper girifl gücünde olup ç k fl 24 Volt'dur. Karyola el kumandas yard m yla baflucu, ayakucu, yükseklik, baflucu-ayakucu ayn anda çal flt r labilir. Karyolan n 4 parça yatak platformu 6mm çap nda, 8x8cm ölçülerinde transmisyon mil ile kare örülü döflenmifltir. Karyolan n alt flasesi 40*90*1,5, üst d fl platform 30*50*1,5, fonksiyon kazanan yatak platformlar 30*30*1,5 profildendir. Yan koruyucular; karyola boyunca olup aluminyum malzemedendir. Korkuluk üzerinde bulunan tetik vas tas yla tek harekette pozisyon al r, kilitlenir veya yat r l r. Bafll klar vakum plastiktir. Tekerler 125 mm. çap nda ithal TENTE tekerdir, 2 si frenlidir. K012 - EP ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED ( THREE MOTORS )(PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's functions are adjustable by 3 electrical motors. The electric motors have 220 Volt 50 Amp input and 24 Volt output. The backrest, legrest and height can be adjusted by the hand control unit. The bed's 4 seperated mattress platforms are made of 6mm welded steel wire, 8*8cm. The bottom chassis of the bed is 40*60*1,5, the upper platform is 30*50*1,5, the profiles of the active mattress platform is 30*30*1,5. The full length side rails are made of aluminium material and can be foldable by the trigger. The headboards are made of vacuumed plastic. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu içten içe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 209 X 102 cm. 190 X 88 cm cm. 105 X 215 X 60 cm. 98 kg. 16

19 K012 - ED ELEKTR K KUMANDALI D YAL Z KARYOLASI (3 MOTORLU) Başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları 3 adet 24 DC motor ile kumanda edilir.ergonomik el kumandası vardır. Elektrik motorları 3000 ve 6000 N. gücündedir.yan koruyucular karyola boyunca olup alüminyum malzemedendir.karyolada kitap okuma ve aydınlatma için spiralli bir lamba mevcuttur.yatak platformu ve alt şase antibakteriyel ABS kaplıdır. K012 - ED ELECTRICAL DIALYSIS BED (THREE MOTORS) Backrest, legrest and height positions can be adjusted by 3 independent motors. It has ergonomic hand control unit. Electric motors are 3000 and 6000 N powered.it has a spriral lamp for reading. Mattress platform and bottom chassis covered with antibacterial ABS material. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en düflük/min.) Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en yüksek/max.) Ambalajl Ölçü / Package Dims. 213 X 90 cm. 188 X 70 cm cm. 218 X 100 X 59 cm. 95 kg. 17

20 Opsiyonel Optional K012 - E ELEKTR K KUMANDALI HASTA KARYOLASI Baflucu, ayakucu, yükseklik pozisyonlar 3 adet 24V DC motorlar ile kumanda edilir. Ergonomik el kumandas vard r. Elektrik motorlar 24 V, 5.3 Amp., 3000N ve 6000N gücündedir Ayakucu ters V pozisyonu, ithal rastomatlar vas tas ile verilir. Bafll k ahflaplar 18mm suntalam kenarlar pvc kaplamad r. Karyola yüzeyi 8 x 8 cm aral kl örülmüfl 6mm çap nda tel zgaral d r K012 - E ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED Backrest, legrest and height positions can be adjusted by 3 pieces of 24V. powered DC Motors with ergonomic hand control unit. Electric motors are 24V, 5.3 Amp., 3000 and 6000N powered. Reverse V position between basin and legrest can be done by imported rastomats. The Headboards are made of 18mm chipboard and the cornes are covered with PVC. Bed base is made of welded 6mm steel wire. D fltan D fla / External length and width çten çe / Internal length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en düflük/min.) Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height (en yüksek/max.) Ambalajl Ölçü / Package Dims. 213 X 103 cm. 193 X 86 cm. 47 cm. 77 cm. 220 X 105 X 57 cm. 105 kg. 18

21 Alternatif Alternative K012 - EP / 2M ELEKTR K KUMANDALI HASTA KARYOLASI ( 2 MOTORLU ) ( ABS KAPLAMA ) ( PLAST K BAfiLIK ) Baflucu ve ayakucu pozisyonlar apukle motor ile kumanda edilir. El kumandas iki pozisyonu ayr ayr verebildi i gibi, ikisini ayn anda da pozisyona sokar. Ayakucu ters V pozisyonu ithal rastomatlar ile sa lan r. Trendelenburg pozisyonu 300 N gücündeki amorsitör ile sa lan r. Karyola tekerleri 125mm çap nda olup ithaldir. Yan koruyucular boydan boya olup aluminyum malzemedendir. Tetik yard m yla katlan r. Karyolan n alt flase, yatak platformu ABS kaplama, bafll k plastik vakum bafll kt r. K012 - EP / 2M ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED ( 2 MOTORS ) ( ABS COVERED ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The backrest and the legrest functions are adjustable by 2 motors. The hand control unit can adjust the both functions individually or at the same time. The reverse V position is adjustable by the imported rastomat. The Trendelenburg position is adjustable by 300 N powered gas spring. The bed is based on 125mm diameter of imported castors. The full length side rails are made of aluminium material and can be foldable by the trigger. The patient bed's bottom chassis, the mattress platform are ABS covered, the headboards are made of the vacuumed plastic. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 212 X 102 cm. 190 X 92 cm cm. 218 X 110 X 58 cm. 75 kg. 19

22 K012 - ES / 2M ELEKTR K KUMANDALI HASTA KARYOLASI (ABS KAPLAMA) Baflucu, ayakucu pozisyonlar apukle motor ile kumanda edilir. Elektrik motorlar 24 V, 50 Hz ve 3500 N gücündedir. Ayakucu ters V pozisyonu rastomatlar ile sa lan r. Trendelenburg pozisyonunu 300 N gücündeki amortisör vas tas ile verilir. Karyolan n yatak platformu ve bafll k panelleri ABS kapl d r. K012 - ES / 2M ELECTRICALLY OPERATED HOSPITAL BED WITH 2 MOTORS (ABS COVERED) Backrest - legrest positions can be adjusted by a built of one piece electric motors. Electric motors are 24 V, 50 Hz and 3500 N powered. Reverse V position between basin and legrest can be done by rostamat. Trendelenburg position can be given by 300 N powered gas spring. Mattress platform and head boards are covered by ABS. D fltan D fla / External length and width çten çe / Internal length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 213 X 103 cm. 84 X 190 cm. 55 cm. 216 X 105 X 67 cm. 85 kg. 20

23 K012 - E / 2M ELEKTR K KUMANDALI HASTA KARYOLASI Baflucu, ayakucu pozisyonlar elektrik motorlar ile kumanda edilir. Elektrik motorlar 24 V, 50Hz ve 3500 N gücündedir. Ayak ucu ters V pozisyonu rastomatlar ile sa lan r. Trendelenburg pozisyonunu 300 N gücündeki amortisör vas tas ile verilir. Karyolan n yatak platformu 6 mm çap nda 8x8 kare örülmüfl tel zgaral d r. K012 - E / 2M ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH 2 MOTORS Backrest, legrest positions can be adjusted by a built of one piece eletric motors. Electric motors are 24 V, 50 Hz and 3500 N powered. Reverse V position between basin and legrest can be done by rostamat. Trendelenburg position can be given by 300 N powered gas spring. Mattress platform is made of welded - mesh (wire: 6mm diam., 8x8 cm) D fltan D fla / External length and width çten çe / Internal length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 213 X 103 cm. 86 X 193 cm. 55 cm. 216 X 105 X 67 cm. 85 kg. 21

24 K078 - P SOYUNMA DOLABI TEK K fi L K (Ahflap Profili) ki Çekmeceli K078 - P WARDROBE (Wooden Profile) Two drawers Ambalajl Ölçü / Package Dims. 80 X 47 X 195 cm. 84 X 50 X 200 cm. 48 kg. K076 - P HASTA ETAJER (Ahflap Profili) K076 - P BEDSIDE CABINET (Wooden Profile) Ambalajl Ölçü / Package Dims. 40 X 42 X 71 cm. 43 X 45 X 75 cm. 23 kg. K 006 ELEKTR K KUMANDALI AHfiAP ÖZEL ODA KARYOLASI K 006 ELECRICAL OPERATED SPECIAL ROOM BED WITH LAMINATED D fltan d fla / External length and which çten çe / Internal length and width Ambalajl Ölçü / Package Dims. 99 X 209 X 45 cm. (h) 90 X 200 cm. (h) 90 X 200 X 30 cm. 67 kg. 22

25 K012 - H H DROL K YÜKSEKL K AYARLI KARYOLA Ayak ucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile, yükseklik hareketi ayarı ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır. Ayakucu ters V pozisyonu rastomatlar ile sağlanır. Trendelenburg pozisyonları gazlı amortisör ile yapılır.yatak yüzeyi ve karyola alt arabası antibakteriyel ABS kaplıdır. K012 - H HOSPITAL BED WITH HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT Backrest and legrest adjustments are made by hand crank mechanism, height can be adjustable by hydraulic pump. Trendelenburg positions can be adjusted by gas spring mechanism.mattress platform and botton chassis are covered by ABS material. D fltan D fla / External length and width çten çe / Internal length and width Yatak Platformu Yüksekli i / Bed platform height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 204 X 102 cm. 190 X 82 cm cm. 210 X 105 X 58 cm. 85 kg. 23

26 Alternatif Alternative K012 - SP ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI ( TRENDELENBURG ) ( ABS KAPLAMA ) ( PLAST K BAfiLIK ) Karyolan n alt flase ve yatak platformu ABS malzemeden, bafll k plastik vakumdur. Yan koruyucular aluminyum eleksall olup, tetik vas tas yla kilitli pozisyon al r veya karyola boyunca yatar. 125mm çap nda 2si frenli ithal TENTE tekerler vard r. Karyola sonsuz kare diflli vas tas yla da diz k rma pozisyonunu gerçeklefltirir. Karyolan n trendelenburg pozisyonu 300 N. gücündeki bloklift amortisör yard m yla olur, ayakucundan kol vas tas yla kumanda edilir. K012 - SP HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS ( TRENDELENBURG ) ( ABS COVERED ) ( PLASTIC HEADBOARDS ) The patient bed's bottom chassis and the mattress platform are made of ABS material, the headboadrs are made of vacuum plastic. The aluminium side rails can be locked with the trigger or can be place along with the bed's length. The bed is based on 125mm diameter of imported TENTE castors with two of them have breaks. The backrest and the legrest are adjustable by screw handles. The knee tuck is adjustable by the imported rastomats. The trendelenburg function is adjustable by 300 N. powered blocklift gas spring, and the control can be done by the handle at the footend. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Ambalajl Ölçü / Package Dims. 214 X 103 X 53 cm. 190 X 82 cm. 220 X 108 X 58 cm. 85 kg. 24

27 Alternatif Alternative K012 - S ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI AMART SÖRLÜ (ABS KAPLAMALI) Karyolan n yatak platformu, ayakucu ve başucu panelleri ABS kaplamal d r. Korkuluklar tek bir hareketle yat k veya dik pozisyonu al r. Karyolan n bafl ucu ve ayakucu hareketi çift taraftan rulmanla takviye edilmifl kare difl vida ile sa lan r. Karyola, ayakucu alt ndaki 300 N gücündeki amörtisör vas tas yla trendelenburg pozisyonu al r. Ayak ucu ters V pozisyonu rastomat vas tas yla verilir. Karyolaya hareketi 125 mm çap nda yerde iz b rakmayan 2'si frenli 4 adet tekerlek sa lar. K012 - S HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS (ABS COVERED) Bed Matress Platform, Head & Foot Boards covered by ABS. Foldable Siderails. Trendelenburg position can be adjusted by 300N powered gas-spring placed at the Footend of the bed. Reverse V position between basin and legrest can be done by rastomat. Bed mounted on four swivel wheels, two with brake. Wheels Diam. 125 mm. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Yükseklik / Height Ambalajl Ölçü / Package Dims. 213 X 103 cm. 193 X 86 cm. 55 cm. 216 X 105 X 65 cm. 90 kg. 25

28 K012 ÜÇ AYARLI HASTA KARYOLASI (AMORT SÖRLÜ) Karyolan n baflucu ve ayakucu hareketi, önünde ve arkas nda rulmanla yataklama yap lm fl kare difl vida ile sa lan r. Karyolaya, 300 N gücündeki gazl amortisör vas tas ile trendelenburg pozisyonu verilebilir. Ayakucu ters V pozisyonu, rastomat vas tas ile verilir. Karyola yüzeyi 8 x 8 cm aral kl örülmüfl 6 mm çap nda tel zgaral d r. K012 HOSPITAL BED WITH THREE ADJUSTMENTS Backrest and legrest can be adjusted by screw handles supported by ball bearings. Trendelenburg position can be done by 300N powered gas-spring. Reverse V position between basin and legrest can be done by rastomat. Mattress platform consist of welded 6 mm steel wire. D fltan D fla / External length and width Yatak Platformu çten çe / Mattress platform internal length and width Ambalajl Ölçü / Package Dims. 212 X 102 X 53 cm. 190 X 82 cm. 220 X 108 X 58 cm. 85 kg. 26

HASTA TAŞIMA SANDALYESİ / Transfer Chair LC-1500. MOTORLU KARYOLA / Electrical Bed Future LB. MUAYENE MASASI / Examination Table.

HASTA TAŞIMA SANDALYESİ / Transfer Chair LC-1500. MOTORLU KARYOLA / Electrical Bed Future LB. MUAYENE MASASI / Examination Table. MOTORLU KARYOLA / Electrical Bed Future CLW 07 Future CL 09 Future 4 11 Future LB 13 Future 3 15 Future 2 16 Future Aksesuar/Accessories 17 M 2260W 19 M 2260 21 M 2200 23 HC 1110 25 HC 1100 27 HC 1010

Detaylı

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 EMS OLARAK; ÜRÜN VE VE HİZMET KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEDEN, SÜREKLİLİK VE KALICILIK HEDEFİYLE, SON TEKNOLOJİ AMBULANS VE MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA, ZAMANIN

Detaylı

Ürünler Kataloğu Products Catalogue

Ürünler Kataloğu Products Catalogue Ürünler Kataloğu Products Catalogue Transferli Ana Sedye (ES-100) Transfer Main Stretcher Hakkımızda Ambulans ve ambulans malzemeleri üzerine 10 yılı aşkın bir zamandır çalışan EMS Mobil Sistemler ve Hastane

Detaylı

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Tarih Ingersoll Rand, 1905 y l nda Amerika Birleflik Devletleri'nde Ingersoll-Sergeant Drill ve Rand Drill firmalar n birleflmesi ile kurulmufltur. Ancak, baz Ingersoll

Detaylı

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl, kaynakl sac konstrüksiyon gövde Rulman ile bronz plaka aras

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA

ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ Gazlı amortisör sektörü, rekabetin yoğun olduğu bir sektördür. Ancak sektörde; yüksek kalite standartlarını yakalayabilmiş, yenilikçi ve ürün geliştirebilen birkaç üretici vardır ve

Detaylı

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER SHEET METAL WORKING MACHINERY Abkant Presler / Press Brakes Makaslar / Shears Caka Kenet Makineleri / Folders Köfle Kesme Makineleri

Detaylı

Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği

Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği Ana Sedye / Main Stretcher Ana sedye tıbbi bakım gerektiren hastaları kısa süreli taşıma için kullanılan tıbbi bir platformdur. Sedyelerimiz 2 adedi sabit ve kilitlenebilir,

Detaylı

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand 2014 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme

Detaylı

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER HAKKIMIZDA Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş. 2012 Yılının sonunda Diyarbakır da kurulmuştur. Odabaşı Treyler ve Hyundai HMF iş makinaları Olarak Diyarbakır 1. Organize Sanayi Bölgesinde 23, 700 m 2 si kapalı

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Impulse Fitness Impulse Fitness. Serbest Ağırlıklar Free Weights

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Impulse Fitness Impulse Fitness. Serbest Ağırlıklar Free Weights 1 Firma Profili Company Profile Kardiyo Cardio Impulse Fitness Impulse Fitness Serbest Ağırlıklar Free Weights Ağırlık & Aksesuarlar Weights & Accessories Full Power Crossfit Full Power Crossfit Techno

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

HER ZAMAN YÜKSELEN KALİTEYİ SEÇİN CHOOSE THE QUALITY ALWAYS RISING ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

HER ZAMAN YÜKSELEN KALİTEYİ SEÇİN CHOOSE THE QUALITY ALWAYS RISING ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HER ZAMAN YÜKSELEN KALİTEYİ SEÇİN CHOOSE THE QUALITY ALWAYS RISING ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE GLOBAL PARTNER ASANSÖR BSB asansör ihracatını geliştirmek ve yeni pazarlarda hizmet verebilmek için 2014

Detaylı

Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com

Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com Kal p Sistemleri Formwork Systems zmir - Türkiye www.teknik-el.com çindekiler / Contents çindekiler/contents Hangi inflaat yapacaksan z Type of construction to be made Altyap inflaatlar / Infrastructure

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Ansan Metal ve Plastik Ltd. manufactures various housewares since 1967.

Ansan Metal ve Plastik Ltd. manufactures various housewares since 1967. - Ansan Metal ve Plastik Ltd. manufactures various housewares since 1967. Production groups are bath shelving, bath cabinets, TV/ LCD wall mounts and general housewares. Production stages like CAD Product

Detaylı

KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u

KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u Yedek Parça Katalo u 1961 den günümüze faaliyette olan benimsedi i Kalite ve Ekonomi felsefesi sayesinde sektörünün önde gelen kuruluflu olmay baflarm flt r. Yurtiçinde ve yurtd fl ndaki müflterilerimizin,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57 İçindekiler / Index 2-3 Ophardt Hygiene Ophardt Hygiene Çöp Kovaları & Dış Alan Çöp Kovaları Outdoor Trash Cans & Wastebaskets 32-33 4-5 Hagleitner Innovative Hygiene & El Kurutma Makineleri Hagleitner

Detaylı

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Ergoline Wellness Ergoline Wellness. Serbest Ağırlıklar Free Weights

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Ergoline Wellness Ergoline Wellness. Serbest Ağırlıklar Free Weights wellness Firma Profili Company Profile Kardiyo Cardio Ergoline Wellness Ergoline Wellness Serbest Ağırlıklar Free Weights Ağırlık & Aksesuarlar Weights & Accessories Full Power Crossfit Full Power Crossfit

Detaylı

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES APHS-NEO APHS APHS-C APH ABKANT PRESLER PRESS BRAKES İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE

1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE 1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından üretilecek tek katlı, AC/AC tahrik sistemli, IGBT/IGCT kontrollü ve trifaze senkron

Detaylı

METAL WORKING TECHNOLOGIES

METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1 İstanbul

Detaylı