Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden SENTETĠK UÇUġ EĞĠTĠM CĠHAZLARI (FSTD) YETKĠLENDĠRME TALĠMATI (SHT-1S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 07.05.2010. SENTETĠK UÇUġ EĞĠTĠM CĠHAZLARI (FSTD) YETKĠLENDĠRME TALĠMATI (SHT-1S)"

Transkript

1 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden SENTETĠK UÇUġ EĞĠTĠM CĠHAZLARI (FSTD) YETKĠLENDĠRME TALĠMATI (SHT-1S) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Terimler ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türk Sivil Havacılık işletmeleri bünyesinde bulunan Sentetik Uçuş Eğitim Cihazlarının (FSTD) sertifikalandırılması, onaylanması, yetkilendirilmesi ve standardizasyonu konularına ilişkin esasları, asgari şartları, kural ve usulleri oluşturmak ve düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Talimat; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek havacılık işletmelerini, organizasyonları ve FSTD işleticilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 10/11/2005 tarihli 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve tarihli ve sayılı Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY-1) hükümleri ile JAR-FSTD A kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar, Terimler ve Kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Talimatta geçen Tanımlar; a) Üreticisi; Bu organizasyon veya kurum, nin başlangıç model yetkilendirmesi talep etmesi doğrultusunda direk olarak yetkili kişilere karşı sorumludur. b) Modeli; Yeterliliğini almış, donanım ve yazılım karışımının bir kombinasyonudur. Her belirli bir modele sahiptir ve dizi halinde numaralandırılmalıdır. c) Diğer Eğitim Cihazları (OTD); FFS,, FNPT veya dışında, tam bir kokpit ortamının gerekmediği durumlarda eğitim imkanı sağlar. ç) Full Flight Simulator (FFS); Uçağı tüm ekipmanları ve bilgisayar sistemleri ile yerde temsil eden, özel bir uçak modeli veya tipine uygun bir kokpit, uçulan ortamın kokpiti görünümünü veren görsel bir sistem, ve kuvvetleri hissettirebilen hareketli sistemin dahil olduğu, uçuş hareketinin yerde canlandırılabildiği sistemdir. Minimum FFS Yetkilendirme standartları ile uyumlu olmalıdır. d) Nitelik Test Rehberi (QTG); Bu döküman FSTD nin performans ve kullanım kalitesini göstermek amacıyla yazılmış olup, bu dökümanda uçakların, öngörülen limitler içerisinde olup olmadığı ve uygulanabilir tüm gereklilikleri bulunur. e) Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı (FSTD); İçerisinde Full Flight Simülatör (FFS), bir Uçuş Eğitim Cihazı (), bir Uçuş ve Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı (FNPT), veya Temel Alet Eğitim Cihazı () bulunur. SHT 1S FSTD 1/10

2 f) Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı Kullanıcı Onayı (FSTD User Approval); SHGM tarafından onaylanmış olan, kişiler, organizasyonlar ve kurumlar tarafından kullanılabilen yetkilendirme seviyesindeki FSTD yi kapsayan kullanıcı onay belgesidir. Bu belge uçağın FSTD farklılığını ve organizasyonun işleyiş ve eğitim kabiliyetini de kapsar. g) Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı Kullanıcısı (FSTD User); Bu kişi, organizasyon veya kurum FSTD nin kullanımı boyunca eğitim, kontrol ve test etmeyi talep eder. ğ) Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı Operatörü (FSTD operator); Bu kişi, organizasyon veya kurum, FSTD nin belirli kısımlarının yetkilendirmesinin talep ve idare edilmesi ile ilgili olarak doğrudan SHGM ye karşı sorumludur. h) Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı Yetkilendirmesi; FSTD nin teknik kabiliyetinin seviyesi ilgili dökümanında tanımlanmıştır. ı) Temel Alet Eğitim Cihazı (); Bu yer eğitim cihazı, sınıf uçaklarında öğrenci pilotların yerlerini gösterir. Bu cihaz, aletli uçuş prosedürü ile alakalı eğitim platformu sağlamak amacıyla ekran bazlı alet panelleri ve belirli uçuş kontrol kumandaları kullanır. i) Uçuş Eğitim Cihazı (); Birebir simüle edilmiş uçak tipinin açık veya kapalı bir kokpit alanınındaki aletleri, ekipmanları, paneli ve kontrollerini içerir. Ayrıca ekipmanların montajı ve uçağın yerdeki görünümü için gerekli olan bilgisayar yazılım programları ve uçuş şartlarına göre alete yüklenen sistemi gösterir. Bu cihaz, hareket gücü ipuçları veya görsel sistem gerektirmez. Bu cihaz, belli bir yetkilendirme seviyesinin gerektirdiği yeterlilikte olmalıdır. j) Uçuş ve Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı (FNPT); Kokpit bölgesini temsil eden bir eğitim aracıdır. Ayrıca kokpit ekipmanlarının montajını ve bilgisayar programını içerir. Bu bilgisayar programı, uçağın veya sınıf uçağının seyir halindeki işleyişini gösterir. Bu cihaz, belli bir FNPT yetkilendirme seviyesinin gerektirdiği yeterlilikte olmalıdır. (2) Bu Talimatta geçen Terimler; a) Database: Spesifik bir uçak/meydan, arazi, görsel ve işitsel çeşitli efektleri birebir yansıtan ve mühendislik modeline dayalı bilgilerin toplamını, b) İşletici: Belirli bir FSTD yi bünyesinde işleten, FSTD nin niteliklerinin devamlılığını sağlamaktan SHGM ye karşı sorumlu olan, girişimci veya organizasyonu, c) Jenerik: Herhangi belirli bir uçak/ meydan/ efekt/ database yansıtmayan, kısıtlı verilerle oluşturulan geneli yansıtan modellemeleri, ç) Objektif test: Verilen bir data ile karşılaştırmaya dayanan nicel değerlendirmeleri, d) Sivil Havacılık Otoritesi: İlgili ülkelerin devlet adına görev yapan sivil havacılık birimlerini, e) Subjektif test: Uygun nitelikteki bir kişi tarafından tespit edilmiş standartlara dayanarak yorumlanan nitel değerlendirmeleri, f) Validasyon Data: FSTD performansının simüle edilen uçağın performansını karşıladığını kanıtlayan verileri, testleri, g) Validasyon Test: FSTD parametrelerinin ilgili Validation Data sı ile karşılaştırılabileceği (3) Bu Talimatta geçen kısaltmalar; SHT 1S FSTD 2/10

3 a) (A): Uçağı, b) : Temel alet eğitim cihazını, c) FNPT: Uçuş ve navigasyon (seyrüsefer) prosedür eğitim cihazını, ç) FFS: Uçağın tüm uçuş karekteristiklerini simüle edebilen tam donanımlı hareketli uçuş simülatörünü d) FSTD: Sentetik uçuş eğitim cihazını, e) : Uçuş eğitim cihazını, f) (H): Helikopteri, g) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü, ğ) IFR: Aletli uçuş kurallarını veya koşullarını, h) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini, ı) JAR-FCL: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu Uçuş Ekibi Lisanslandırması düzenlemelerini, i) JAR-FSTD: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu sentetik uçuş eğitim cihazlarına ilişkin kuralları, j) JAR-OPS: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu hava aracı operasyonlarına ilişkin kuralları, k) MCC: Uçuş ekibi kokpit işbirliğini, l) MTQG: Esas nitelik test rehberini, m) OTD: Diğer uçuş eğitim cihazını n) PF: Uçan (uçuş esnasında uçağa kumanda eden) pilotu, o) PNF: Uçmayan (uçuş esnasında uçağa kumanda etmeyen diğer) pilotu, ö) QTG: Nitelik test rehberini, p) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, r) SOC: Uyumluluk beyanı (açıklaması) gerektiğini, s) SPIC: Uçuştan sorumlu öğrenci pilotu veya bu şekilde yapılan uçuş süresini, ş) VFR: Görerek uçuş kurallarını veya koşullarını, ifade eder. (4) Bu Talimat ta belirtilmeyen tanım, terim ve kısaltmalar için, uluslararası sivil havacılık kuruluşları (ICAO, JAA, EASA) tarafından yayımlanan dökümanlardaki tanımlamalar geçerlidir. Genel ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel ve Uygulama Esasları MADDE 5- (1) Bu Talimat esasları, JAR FSTD A ilk yetkilendirmesi ve kullanımı için başvuracak FSTD işleticisi kişi, kurum ve organizasyonları için uygulanır. ise sadece üretici firmalar için düzenlenmiştir. Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından daha önce ilk yetkilendirmelerde SHT 1S FSTD 3/10

4 kullanılmış onaylı JAR FSTD A, versiyonları, ilgili FSTD tekrar kategorize edilmediği sürece, gelecekteki yetki tazelemelerinde de kullanılabilir. SHGM onaylı eğitim programı bulunan FSTD kullanıcıları, kullanıcı onayı alınan FSTD yi eğitimin bir parçası olarak kullanmaya devam edebilirler. Yetkilendirme BaĢvurusu MADDE 6- (1) Yetkilendirme başvurusu ile yetkilendirmelerde bu Talimatta belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak JAR-FSTD A versiyonlarında belirtilen standart formlar kullanılır. a) FFS, veya FNPT değerlendirme onayı almak isteyen FSTD işleticisi 3 ay önceden SHGM ye başvuruda bulunmalıdır. İstinai durumlarda, SHGM nin bilgisi dahilinde bu süre 1 aya düşürülebilir. b) FSTD Yeterlilik Sertifikası, FFS, veya FNPT nin yetkililer tarafından değerlendirilmesi sonucu verilebilecek bir belgedir. c) Yeni bir modeli için onay bekleyen üretici, yetkili sivil havacılık otoritesine 3 ay önceden başvuruda bulunur. İstinai durumlarda, otoritenin bilgisi dahilinde bu süre 1 aya düşürülebilir. ç) Yeterlilik Sertifikası, yetkililerin yapacağı ilk denetlemenin ardından verilebilir. İlgili sertifika, aynı teknik özelliklere sahip diğer eğitim araçlarini da kapsar, ayrıca teknik değerlendirme gerekmemektedir. modeli, model numarası ile belirtilmelidir. d) model numaralandırması, yetkilendirilen modelinin donanım ve yazılım konfigürasyonunu açıkça belirtmelidir. model numarası ardından seri numarası da mutlaka bulunmalıdır. yapılır. Yetki Geçerlilik Süresi ve Ġptali MADDE 7- (1) Yetkilendirme FSTD kalifikasyon sertifikası (Qualification Certificate) ile a) SHGM tarafından aksi belirtilmedikçe, geçerlilik süresi 12 aydır. b) FSTD yeterliliği, belgenin geçerlilik süresi dolmadan 60 gün öncesinden itibaren tekrar uzatılabilir. Yeni belgenin geçerlilik süresi, bir önceki belgenin son geçerlilik tarihinden itibaren işler. c) Bu Talimat ve JAR-FSTD A da belirlenen koşulların yerine getirilmemesi durumunda, SHGM nin FSTD yeterliliğini reddetme, geçersiz kılma, askıya alma veya başka bir FSTD yeterliliği arama hakkı saklıdır. ç) Verilen modeli seri numarası, ilgili otorite tarafından aksi belirtilmedikçe, operasyonun başlama tarihinden itibaren 36 ay süre ile geçerlidir. Yeterliliğin validasyonunun takibi, işletici sorumluluğundadır. FSTD ĠĢletmecisinin Uyması Gereken Kurallar MADDE 8- (1) FSTD işleticisinin, aşağıdaki FSTD yeterliliği önşartlarını performans, fonksiyon ve diğer özellikler açısından sağladığını ve dolayısıyla yeterliliğini gösterebilmesi gerekir. a) Kalite Sistemi; 1) Kalite Sistemi yürürlükte olmalıdır ve FSTD lerin Kalite Yeterliliğini ilgili prosedürlere göre denetleyecek Kalite Müdürü atanmalıdır. Düzeltici işlem gerektiğinde Genel Müdür (Sorumlu Müdür) e geri bildirim ile aktarılmalıdır. 2) Kalite Sistemi, yürürlükte olan tüm önşartlar, standartlar ve prosedürlerine göre düzenlenmiş ve beklenen performans, fonksiyon ve özellikleri kapsayan prosedürlerin dahil olduğu Kalite Güvence Programı içermelidir. SHT 1S FSTD 4/10

5 3) Kalite Sistemi ve Kalite Müdürü, SHGM tarafından onaylanmalıdır. 4) Kalite sistemi, ilgili dökümanda tanımlanmalıdır. b) Güncelleştirme: Önemli modifikasyonları anında sistemlerine dahil edebilmek amacıyla, FSTD işleticisi organizasyonu, sivil havacılık otoritesi ve üretici ile iletişimde kalmalıdır, özellikle; 1) Kontrol ve eğitim için gereken modifikasyonlar, uçuşa elverişlilik prosedürlerinin tatbik edilmesine bağlı olmaksızın, ilgili tüm FSTD lere tanıtılmalıdır. yerlerde); 2) FSTD lerin, hareket ve görsel sistemlerindeki modifikasyonlar (uygulanabileceği I. Eğitim ve kontrol için gerektiğinde, FSTD işleticisi FSTD lerini güncel tutmalıdır (örn: data revizyonları ışığında yeniden düzenlenmesi beklenir.). FSTD donanım ve yazılımında uçuş kumanda, performans veya sistem operasyonunu etkileyen modifikasyonların veya hareket ve görsel sistemdeki herhangi bir modifikasyonun orjinal yeterlilik kriterlerine etkisi gözden geçirilmelidir. FSTD operatörü, herhangi bir değişiklik sözkonusu olacak ise, ek maddeler ile belirtmelidir. FSTD işleticisi, FSTD yi yeni kriterlere göre test etmelidir. II. FSTD işleticisi tarafından modifikasyonlardan sonra test yapılıp yapılmadığının veya yeterli olup olmadığının sivil havacılık otoritesi tarafından denetlemesi gerekmektedir. Modifikasyondan sonra FSTD nin eğitime tekrar dahil edilmesinden önce özel bir değerlendirme gerekebilir. 3) Önemli modifikasyonları bildirmek amacıyla, işleticisi, kendi organizasyonları, SHGM ve üreticisi ile iletişimde kalmalıdır. c) Kurulum: FSTD nin güvenli bir ortamda ve emniyette olduğundan emin olunmalıdır. 1) FSTD işleticisi, FSTD ve onun kurulumunun, sağlık ve emniyet için uygulanan ülke kurallarına uygun şekilde yapıldığından emin olmalıdır. FSTD kullanıcılarına ve cihazı kuracak personele, acil durumda kullanılacak tüm güvenlik ekipmanları tanımalarını ve izlenmesi gereken prosedürlerden haberdar olmalarını sağlayacak FSTD güvenlik brifingi verilmelidir. 2) Acil durumda durma ve acil durum ışıklandırması gibi FSTD güvenlik özellikleri yıllık olarak kontrol edilmeli ve FSTD işleticisi tarafından kaydedilmelidir. ç) Ek Ekipmanlar: FSTD ye ek bir ekipman eklendiğinde, yeterlilik için gerekli olmasa da, eğitim kalitesinin olumsuz etkilemeyeceğinden emin olmak gerekir. Bu yüzden, sonradan yapılan herhangi bir modifikasyon, sökme veya kullanım elverişsizligi, cihazın yeterliliğini etkileyebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FSTD Gereklilikleri ve Yetkilendirmeler 1 Ağustos 2008 ve sonrasında yetkilendirilen FSTD Gereklilikleri MADDE 9- (1) 1 Ağustos 2008 veya sonrasında ilk yeterliliği test edilen FSTD, uygulanan JAR-FSTD A da bulunan Yetkilendirme Seviyeleri ne göre yeniden denetlenmelidir. FSTD nin tazeleme denetlemeleri, ilk denetlemesinde uygulanan JAR-FSTD A versiyonuna göre yapılacaktır. Seviye yükseltme ise JAR-FSTD A nin yürürlükte olan versiyonuna göre yapılacaktır. SHT 1S FSTD 5/10

6 a) FSTD, uçuş ekibinin eğitimi tamamlanması ile ve kontrol sürecine ait temel alanlarda, yeniden değerlendirilmelidir. b) FSTD lere şu testler uygulanmalıdır; 1) Validasyon testleri, 2) Fonksiyon ve subjektif testler. c) Veriler, FSTD Yetkilendirme nin belirlenmesinden önce, SHGM yi tatmin edecek standartlara uygun olmalıdır. ç) FSTD işleticisi, SHGM tarafından kabul edilebilecek formatta bir QTG sunacaktır. d) QTG sadece ilk veya seviye yükseltme denetlemelerinin tamamlanmasının ardından onaylanır. İşletici, otoritenin öngöreceği biçimde yapılacak son dakika değişikliklerini SHGM ye sunmalıdır. Otoritenin kontrolünde yapılacak test sonuçlarının dahil edilmesinin ardından, QTG ye Master QTG (MQTG) onayı verilir. MQTG, FSTD yeterliliği ve FSTD tazelemeleri için gereklidir. MQTG nin bir kopyası, modeli ile birlikte üretici tarafından işleticiye teslim edilmelidir. e) FSTD Operatörü; 1) SHGM nin her yıl yapacağı denetlemeler arasındaki süreçte, MQTG de bulunan testlerin tümünü kademeli olarak çalıştırır. Testlerin sonuçlarını, FSTD standartlarının uygulandığını, hem FSTD işleticisine hem de SHGM ye sunulmak üzere, tarihleri ile birlikte kaydeder. 2) Yetkilendirilen FSTD nin donanım ve yazılımının sürekli integrasyonunu garanti etmek için Konfigürasyon Kontrol Sistemi kurar. 1 Nisan 1998 de ve sonrası ile 1 Ağustos 2008 arasında yetkilendirilen FSS Gereklilikleri MADDE 10- (1) 1 Nisan 1998 ve sonrası ile 1 Ağustos 2008 arasında ilk kez yetkilendirilen FFS ye JAR-FSTD A kapsamında mevcut geçerlilik dönemi bitiminde yeniden denetlenmesi sırasında otomatik olarak denklik yetkisi verilmelidir. Bu yeniden denetleme ve gelecekteki tüm yeni denetlemeler, JAR-FSTD A nın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan son versiyonu olan, aynı JAR-STD 1A versiyonuna göre yapılacaktır. Herhangi bir güncelleme, yürürlükte olan JAR-FSTD A ya göre yapılacaktır. 1 Haziran 2000 ve sonrası ile 1 Ağustos 2008 öncesinde yetkilendirilen Uçus Eğitim Aracı () Gereklilikleri MADDE 11- (1) 1 Haziran 2000 ve sonrası ile 1 Agustos 2008 öncesinde yetkilendirilmiş ler, JAR-FSTD A kapsamında mevcut geçerlilik dönemi bitiminde yeniden denetlenmesi sırasında otomatik olarak denklik yetkisi verilmelidir. Bu yeniden denetlemesi ve gelecekteki tüm yeni denetlemeler, JAR-FSTD A nın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan son versiyonu olan, aynı JAR- STD 2A versiyonuna göre yapılacaktır. Herhangi bir güncelleme, yürürlükte olan JAR-FSTD A ya göre yapılacaktır. 1 Temmuz 1999 ve sonrası ile 1 Ağustos 2008 öncesinde yetkilendirilen Uçus ve Seyrüsefer Prosedürleri Eğitim Cihazı (FNPT) Gereklilikleri MADDE 12- (1) 1 Temmuz 1999 ve sonrası ile 1 Agustos 2008 öncesinde yetkilendirilmiş FNPT ler, JAR-FSTD A kapsamında mevcut geçerlilik dönemi bitiminde yeniden denetlenmesi sırasında otomatik olarak denklik yetkisi verilmelidir. Bu yeniden denetlemesi ve gelecekteki tüm yeni denetlemeler, JAR-FSTD A nın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan son versiyonu olan, aynı JAR- STD 3A versiyonuna göre yapılacaktır. Herhangi bir güncelleme, yürürlükte olan JAR-FSTD A ya göre yapılacaktır. SHT 1S FSTD 6/10

7 1 Ocak 2003 ve sonrası ile 1 Ağustos 2008 öncesinde yetkilendirilen Temel Alet Eğitim Aracı () Gereklilikleri MADDE 13- (1) 1 Ocak 2003 ve sonrası ile 1 Agustos 2008 öncesinde yetkilendirilmiş ler, JAR-FSTD A kapsamında mevcut geçerlilik dönemi bitiminde yeniden denetlenmesi sırasında otomatik olarak denklik yetkisi verilmelidir. Bu yeniden denetlemesi ve gelecekteki tüm yeni denetlemeler, JAR-FSTD A nın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan son versiyonu olan, aynı JAR- STD 4A versiyonuna göre yapılacaktır. Herhangi bir güncelleme, yürürlükte olan JAR-FSTD A ya göre yapılacaktır. 1 Nisan 1998 öncesinde onaylanan veya yetkilendirilen Full Flight Simulator (FFS) Gereklilikleri MADDE 14- (1) Bu Simülatörler; a) 1 Nisan 1998 öncesinde JAA Üye Ülkeler in ulusal kurallarına göre onaylanan veya yetkilendirilen FFS, tekrar kategorilendirilmelidir veya kazanılmış haklar kapsamında aşağıda belirtilen (c) ve (d) alt paragraflarına göre, onayları geçerliliğini korur. Tekrar kategorize edilmeyen FFS in maximum kredisi, Ulusal kredilerini hiçbir koşulda geçemez. b) Tüm FFS ler, ister tekrar kategorilendirilsin, ister kazanılmış haklar kapsamında tutulsun, JAR-FSTD a göre yetkilendirilirler. c) Tekrar kategorilendirilmeyen fakat test için ilk referans dökümana sahip olan FFS, sivil havacılık otoritesi tarafından uygun JAR-FSTD A Yetkilendirme ne göre, AG, BG, CG veya DG seviyelerinde yetkilendirilir. Güncelleme için FFS in tekrar kategorilendirilmesi gerekmektedir. 1) Yetkilendirme denkliği alabilmek veya mevcut olan geçerlilik için, FFS ler uçuş ekibi eğitimleri ve eğitim sonrasındaki kontrol süreci içerisine ait temel alanlarda, yeniden değerlendirilmelidir. 2) FSTD lere şu testler uygulanmalıdır; I. Validasyon testleri, II. Fonksiyon ve subjektif testler ç) Yeniden kategorilendirilmeyen ve test öncesi ilk referans dökümana sahip olmayan FFS ler, bazı özel düzenlemelerin ardından yetkilendirilir. Böyle bir FFS, bu dökümanda belirtilen fonksiyonel ve subjectif testlere bağlı olarak Özel Kategori ile kategorilendirilir. 1 Temmuz 2000 öncesinde onaylanan veya yetkilendirilen Sentetik UçuĢ Eğitim Aracı () Gereklilikleri MADDE 15- (1) Bu sentetik uçuş eğitim araçları; a) 1 Temmuz 2000 oncesinde JAA Uye Ulkeler in ulusal kurallarına göre onaylanan veya yetkilendirilen ler, tekrar kategorilendirilmelidir veya JAR-FSTD A.036(c) ve JAR-FSTD A.036(d) gereğince, kazanılmış haklar kapsamındaki onayları geçerliliğini koruyabilir. b) ler, ister tekrar kategorilendirilsin, ister kazanılmış haklar kapsamında tutulsun, JAR- FSTD a göre yetkilendirilirler. c) Tekrar kategorilendirilmeyen fakat test için ilk referans dökümana sahip olan, sivil havacılık otoritesi tarafından uygun JAR-FSTD 1 Yetkilendirme ne göre, 1G veya 2G seviyesinde, yetkilendirilir. Bu Yetkilendirme Seviyeleri, JAR-FSTD A Level 1 ve 2 den kazanılan kredilere benzerdir. SHT 1S FSTD 7/10

8 1) Yetkilendirme denkliği alabilmek veya mevcut olanı koruyabilmek için, FFSler uçuş ekibinin eğitimi tamamlanması ve kontrol süresince şunları içeren temel alanlarda, yeniden değerlendirilmelidir; I. Dikey, yatay ve yönsel kullanım kaliteleri (uygulanabildiği yerlerde) ; II. Yerdeki veya havadaki performans; III. Uygun yerlerde ozel operasyonlar; IV. Kokpit konfigurasyonu; V. Normal, anormal, emergency ve non normal operasyonlarda fonksiyonellik; VI. Egitmen panel fonksiyonu ve kontrolu, ve VII. Yetkilendirme ve yuklenen ekipmana baglı olarak belli ek gereksinimler; 2) lere şu testler uygulanmalıdır; I. Validasyon testleri, II. Fonksiyon ve subjektif testler. ç) Yeniden kategorilendirilmeyen ve test öncesi ilk referans dökümana sahip olmayan ler, bazı özel düzenlemeler ardından yetkilendirilir. tutulurlar. 1) Benzeri ler Ozel Kategori ile kategorilendirilirler. 2) Bu ler, JAR-FSTD A.036(c) (2) (ii) ye göre fonksiyon ve subjektif testlere tabi 3) Ek olarak, önceden verilen Validasyon Test kullanılabilir. 1 Temmuz 1999 öncesinde onaylanan veya yetkilendirilen Uçus ve Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı (FNPT) Gereklilikleri MADDE 16- (1) 1 Temmuz 1999 öncesinde onaylanan veya yetkilendirilen Uçus ve Navigasyon Prosedür Eğitim Cihazı (FNPT) na ilişkin gereklilikler JAR-FSTD A.037 de yer almasını müteakip aynı şekilde uygulanacaktır. Yetkilendirilen FSTD de yapılacak değiģiklikler MADDE 17- (1) FSTD de yapılacak değişikliklerle ilgili işlemler aşağıda özetlenmiştir. a) FSTD ye yapılacak onemli değişiklikleri bildirme gerekliligi; İşletici, yetkilendirilmis bir FSTD de yapacagi su değişiklikleri SHGM ye bildirmelidir: 1) FSTD nin yeterliligini etkileyen ucak modifikasyonları, 2) Kullanım kalitesini, performansı veya sistem benzerliğini etkileyen FSTD donanım ve/veya yazılım modifikasyonları, 3) FSTD nin yer değiştirmesi, 4) FSTD de yapılacak herhangi bir aktivasyon durdurulması, SHGM, yapılacak değişikliklerin ardından veya yetkilendirildiği seviyede çalıştırılmayan FSTD için özel bir değerlendirmede bulunabilir. b) FSTD nin güncellestirilmesi; SHT 1S FSTD 8/10

9 FSTD bir üst seviyeye yetkilendirilebilir. Üst seviyeye yetkilendirilmesinden once ozel olarak değerlendirme yapılır. 1) FSTD işleticisi bir üst seviyede yetkilendirme istiyorsa SHGM nin müsaadesini almalı ve modifikasyonlarin tum detaylarını vermelidir. Eger üst seviyeye yetkilendirme islemi orjinal yetkilendirme tarihinden bir yıl sonrasına kadar gerçekleşmezse, FSTD nin onceki yetkilendirme seviyesinde devam edebilirliğini onaylamak için yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 2) FSTD yeterliligi bir üst seviyeye geçirildiğinde, alınan yeterlilik seviyesinin gereği olan tüm testler işletici tarafından uygulanmalıdır. Önceki test sonuçları, FSTD performansını yeni seviyede geçerli kılmak için kullanılamaz. c) FSTD nin yer değişikligi; 1) FSTD nin yeri değiştirilmeden once detaylı rapor ile birlikte SHGM ye bilgi verilmelidir. 2) FSTD nin yeni yerinde yeniden çalıştırılmasından once, FSTD işleticisi, validasyon testleri ile fonksiyonel ve subjektif testlerin en az ucte birini FSTD performansının orjinal yetkilendirme standartlarını göstermek amacıyla uygulamalıdır. Test sonuçlarının bir kopyası, SHGM nin kontrolu için saklanmalıdır. 3) JAA yetkilendirme kriterlerine göre FSTD değerlendirmesi, SHGM nin kontrolündedir. ç) Yetkilendirilmiş bir FSTD nin aktivasyonunun durdurulması; 1) FSTD işleticisi, FSTD nin aktivasyonunu uzun sureli olarak durdurmak istiyorsa, SHGM ye bilgi vermeli ve FSTD nin uygun kontrolleri aktif olmadıgı surecte de sürdürülmelidir. 2) FSTD işleticisi, FSTD nin orjinal Yetkilendirme ndeki aktif durumundaki gibi tekrar yetkilendirilmesi için SHGM ile mutabakat sağlayacak ve uygun prosedüre sahip olacaktır. Ara FSTD Yetkilendirmesi MADDE 18- (1) FSTD lerin ara yetkilendirilmesi; a) Yeni uçak programı kullanılması durumunda, ara Yetkilendirme nin aktif olması için özel düzenlemeler yapılacaktır. b) FFS için, ara Yetkilendirme sadece A, B veya C seviyelerinde verilir. c) Ara Yetkilendirme nin verilmesi ve geçerlilik süresine ait gerekliliklere ve duzenlemelere SHGM tarafından karar verilir. FSTD Yeterliliginin Transfer Edilebilirligi MADDE 19-1) FSTD Operatörunde bir değişiklik oldugunda: a) Yeni FSTD işleticisi, FSTD nin transfer edilebilmesi için bir plan oluşturulması amacıyla SHGM ye haber vermelidir. b) FSTD nin orjinal JAA yetkilendirme kriterinde faaliyetine devam etmesi için gerekli onay, SHGM nin insiyatifindedir. c) FSTD nin orjinal standartlarda çalıştığının gösterilmesi, orjinal Yetkilendirme nin korunmasını sağlayabilir. Gözden geçirilmiş kullanıcı onayları da seviyenin korunması için gerekli olabilir. SHT 1S FSTD 9/10

10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sorumluluklar ve Son Hükümler Kontrol ve Değerlendirmede Sorumluluklar Madde 20- (1) Kontrol ve Değerlendirmede Sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir: (a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) : SHGM, FSTD lerin ilk onay, sınıflandırma, yenileme, FSTD lerin el değiştirmesi ve yer değiştirmesi durumu ile gerek gördüğünde kontrol ve denetimlerini yapar. Bu denetimler SHGM denetçileri (Pilot ve/veya Mühendis) tarafından yapılır. SHGM tarafından gerek görüldüğünde yetkilendirilmiş Kalite Güvence Denetçileri (Pilot ve/veya Mühendis) bu denetim ekibinde yer alır. Denetleme heyeti iki kişiden az olamaz. Denetleme ve yetkilendirmeler bu Talimatta ve JAR FSTD da belirtilen esaslar ve formlar göz önüne alınarak yapılır. SHGM tarafından yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda FSTD Evaluation Report Formu doldurularak bir kopyası FSTD işleticisine verilir. (b) FSTD İşletmecisi: FSTD lerin performansının devamlılığı; kalite güvence sistem deneticileri tarafından yapılacak olan denetlemeler ile objektif ve subjektif testler değerlendirilerek sağlanmalıdır. Kalite el kitabında tanımlanan Kalite Sistemi bu denetlemelerin nasıl ve hangi aralıklarla yapılacağını içeren bir kalite güvence proğramına sahip olmalı ve bu hususlar ilgili dokümanlarda tanımlanmış olmalıdır. Denetlemelerde 12 aydan fazla bir sürenin geçmesi kabul edilemez ve bu talimatta ve JAR-FSTD A da belirtilen testlere ait uçak tipine uyarlanmış kontrol formları kullanılır. SHGM tarafından onaylanmış Kalite El Kitabında isimleri belirtilen Kalite Güvence Denetçileri (Pilot ve Mühendis) SHGM tarafından sorumlu ve yetkilendirilmiş olarak kabul edilir. kayıtlar; Kayıtlar ve Doküman saklama süresi Madde 21- (1) İşletmede, FSTD işletim kayıtları FSTD sorumlusu tarafından tutulur. Bu (a) Teknik kayıtlar: İşletme tarafından doküman olarak 5 yıl, elektronik kopya olarak da işletme faaliyette bulunduğu sürece saklanır. saklanır. (b) Eğitim Kayıtları: Tüm eğitim ve değerlendirme kayıtları ile FSTD uçuş kayıtları 5 yıl süreyle (c) Kiralama kayıtları: FSTD İşletmecisi tarafından FSTD kiralama işlemleri aylık olarak; hangi havacılık işletmesine, ne maksatla ve kaç saat kiralandığı, FSTD uçuşlarını gerçekleştiren personelin isim listesini de içerecek şekilde SHGM ye bildirilmesi gereklidir. Yürürlülük MADDE 22 (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlülüğe girer. Yürütme MADDE 23 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. SHT 1S FSTD 10/10

11 Ek-1 Sentetik Uçuş Eğitim Aracı Standartları Bu ekte, minimum Full Flight Simulator (FFS), Uçuş Eğitim Aracı (), Uçuş ve Navigasyon (seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı (FNPT) ve Temel Alet Eğitim Aracı () gerekliliklerini ilgili Yetkilendirme Seviyeleri için yetkilendirme öncesi gereklilikleri anlatmaktadır. Bu bölümde verilen bazı gereklilikler, yeterlilik maddeleri (SOC) ile, belli başlı bazı durumlarda ise objektif test ile desteklenmektedir. Test sonuçlarının, gerekliliklerin karşılandığını göstermelidir. Aşağıda verilen FSTD standartlarına ait yeterlilikler, yeterlilik kolonunda verilmiştir. MCC de FNPT kullanımında, genel teknik gereklilikler MCC eğitimi ve operasyonunu için gereken ek sistemler, aletler ve indikatörler ile MCC kolonunda verilmektedir. MCC (Multi Crew Co-operation) da, teknik gereklilikler Level II de olduğu gibidir, ve belirtilen ekleri de içermektedir; 1 Turbo-jet veya turbo-prop motorlar Motor kaybı duruunda, JAR-25 e göre performans rezervi. Bu durum, uçak toplam ağırlığında 2 azalma ile simüle edilebilir. 3 Toplanabilir iniş takımları 4 Basınç Sistemi 5 De-icing sistemleri 6 Yangın önleme / mücadele sistemi 7 Dual kontroller 8 Otomatik yaklaşma moduna sahip otopilot 9 Oxygen masks intercom sistemine sahip 2 VHF alıcı ve vericisi 10 2 VHF NAV alıcısı (VOR, ILS, DME) 11 1 ADF alıcısı 12 1 Marker alıcısı 13 1 Transponder İzleyen indikatörler her iki pilotun da alet panelinde aynı pozisyona yerleştirilmelidir. 1 Air speed 2 Flight director ile uçuş konumu 3 Altimetre 4 ILS ile Flight director (HSI) 5 Vertical Speed 6 ADF 7 VOR 8 Marker göstergesi (varsa) 9 Stop watch (varsa) SHT 1S FSTD 1

12 Ek-1'in Devamıdır. SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI a.1 Tam donanımlı bir kokpit 1.1 Genel FFS FNPT a.2 Dikkati başka bir yöne çekmeye sebebiyet vermeyecek sekilde donanmış, simüle edilen uçak veya uçak sınıfına ait bir kokpit a.3 Kokpit, simule edilen uçağın tam bir kopyası olmalıdır. Kokpit camları operasyonu icin gerekli alet FSTD'ye dahil edilmelidir, fakat gerçek camlara gerek yoktur. FSTD'deki kokpit, pilot koltugunun en ileri noktaya ayarlanması ile gövde yan kesitinin en ön kısmı arasındaki alanı kapsar. Ayrıca, ek uçuş ekibi görev yeri ve diğer ilgili yerler, simule edilen uçakta olduğu gibi, kokpitin bir parçası kabul edilir. Kokpit gözlem koltukları, ek uçus ekibi görev yeri olarak kabul edilmez ve ihmal edilebilir. Uçuş ekibinin uçuş öncesi hazırlığı tamamlaması ardından kullanmaya ihtiyaç duyabileceği switchler, sigortalar, telsizler, vb. içeren bölmeler zorunludur ve ihmal edilemez. Sadece iniş takımları emniyet pim saklama bölmeleri, yangın baltaları veya söndürücüleri, yedek ampuller, uçak döküman bölmeleri, vb alanlar zorunlu değildir ve ihmal edilebilir. Bu öğeler, veya benzerleri, yine de FSTD'de bulunabilir fakat orjinal yerine yakın olacak şekilde yerleri degiştirilebilir. Yangın baltaları veya benzeri amaçla kullanılacak diğer aletler hayali düşünülebilir. a.4 Hareket yön kontrolleri ve switchlerin, simüle edilen uçak ile benzer olması a.5 Simüle edilen uçaktaki sistemlerin yerine kullanılacak kontrol kumandası ve switchlerin bulunduğu tam donanımlı bir panel Simule edilen uçağa ait alet panellerin temsili butonların, knobların ve operabl switchlerin, elektronik olarak görüntülenmesi kabul edilebilirdir. a.6 Eğitim için tamamlanacak kokpit switchleri, araçlar, ekipmanlar, paneller, sistemler, birincil ve ikincil uçuş kontrolleri, kokpit boşluğunda doğru alanda bulunmalıdır ve simüle edilen ucak veya ucak sınıfındaki gibi iş gormelidir. MCC yetkilendirmesi için ek alet ve göstergeler gerekebilir. Ek'teki tabloya bakınız. lerde, switchler ve kontrol cihazlarının boyutları ve şekilleri ve kokpitteki yerleri simüle edilen uçaktaki ile benzer olmalıdır. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.1

13 Ek-1'in Devamıdır. SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT a.1 a.7 Tam Ucus donanımlı ekibi koltukları, bir kokpit simule edilen ucak veya ucak sınıfına ait gorsel referans noktasına gore ayarlanmalıdır ve yuklenecek gorsel sistemin buna uygun olması gerekir. b.1 Prosedürü etkileyen ve/veya kokpit indikasyonları arasında gözlenebilen sigortalar, uygun yerde bulunmalı ve fonksiyonel olmalıdır. c.1 Normalde gerçek uçuş koşullarında karşılaşılan drag ve thrustın bir çok farklı kombinasyonuna tekabül eden ve uçağın konumundaki değişimin etkilerini, sideslip, itme, çekme, irtifa, sıcaklık, toplam ağırlık, eylemsizlik momenti, ağırlık merkezi, uçağın parçalarının konfigurasyonunu içeren uçuş dinamik modeli Level 1 ve 2lerde, sistem operasyonunu ve indikasyonunu tam bir şekilde gerçekleşmesine izin veren bir aerodinamik modelleme kabul edilebilir. FNPTler ve ler icin sınıf özel modellemesi kabul edilebilir. d.1 Simüle edilen uçağa ait ilgili tüm aletler, uçuş ekibinin veya uçak simülatörüne suni olarak verilen disturbance a otomatik olarak cevap vermesi gerekir; örn. türbülans, wind shear d.2 Panel ve aletlerin ışıklandırması operasyonun idare edilmesi için yeterli olmalıdır. e.1 Kullanıcının uçak tipine ait haberleşme, navigasyon ve uyarı ve uyarı ekipmanları tam olmalıdır. e.2 Uçak ya da sınıf uçaklarına uygun olan navigasyonel aletler, gerçek hava ekipmanları için öngörülen işletme toleransları içinde çoğaltılır. Bu haberleşme teçhizatı (interkom ve hava / yer iletişim sistemleri) içermelidir FNPTlerde eğitim için yeterli alet indikasyonları tamamlanmalıdır. Bkz.ACJ No. 3 / JAR-FSTD A.030. lerde, eğitim için yeterli alet indikasyonları tamamlanmalıdır. Bkz.ACJ No. 4 / JAR-FSTD A.030. Level 2 ışıklandırması uçaktaki gibi olmalıdır. 1, uygun sistemleri değitirildiğinde kullanılır. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.2

14 SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT Ek-1'in Devamıdır. a.1 e.3 Tam Yaklaşma donanımlı kolaylıkları bir kokpit sağlayan navigasyonel veriler gereklidir. Navigasyonel aletler kısıtlama olmaksızın kullanılabilir. 1, navigasyon ekipmanı değiştirildiğinde kullanılır. Havasahası yeterlilik eğitimi veya kontrolünde kullanılan tüm FFSler ve 2lerde, navigasyon verileri 28 gün için yenilenmelidir. FNPT ve lerde, 3 aylık bir süreyi kapsayan ve precision ve non-precision yaklaşma prosedürleri bulunan, en az 5 farklı Avrupa havaalanına ait güncellenmiş navigasyonel verileri tamamlanmalıdır. f.1 Uçuş ekibi görev yerlerine ek olarak eğitmen, yetkili sınav sorumlusu ve otorite denetçisi için üç ayrı koltuk bulundurulmalıdır. Otorite, kokpit konfigürasyonları standartlarını göz önünde bulunduracaktır. Bu koltuklar, pilot panelini ve ön camları görebilmelidir. Gözlemci koltukları, FSTDlerde hareket sistemi bulunmadığı sürece, uçaktakini temsil etmeyebilir. Sistem hareketleniyorsa, koltuklar herhangi bir sistem hareketinden etkilenmemesi icin, sabitlenmesi gerekir. ler ve FNPTlerde, Eğitmen ve Sınav Denetçisi veya Otorite Müfettişi icin uygun koltuk ayarlaması yapılmalıdır. lerde, eğitmen için uygun görüş mesafesi ayarlanmalıdır. g.1 FSTD sistemleri, uçak sistemini hem yer hem de uçuş operasyonlarında simüle edebilmelidir. Sistemler tüm normal, abnormal ve emergency prosedürlerinde çalışmalıdır. h.1 Eğitmen kontrolleri, operatore tüm sistem degişkenlerini kontrol etme şansı verir ve abnormal ve emergency koşulları uçak sistemine dahil eder. Level 1 için, sistemin simüle edildiği yerde uygulanır. FNPTler için ise, sistemler eğitimin bir parçası olarak veya uçaga ve uçağın sınıfına uygun olacak şekilde normal, abnormal ve emergency operasyonlarda kullanılabilir olmalıdır. Eğitim için gerektiğinde veya uygulanması mümkün olan yerlerde şu maddeler kabul edilebilirdir: - Position ve flight freeze - Dikey profili dahil edecek şekilde, final approach fix te başlayarak yaklaşmadaki uçuş rotasını anında nokta nokta işaretleyebilecek bir düzenek - Haritanın hard kopyası ve approach plot SHT-1S (FSTD-A) 1.1.3

15 SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT Ek-1'in Devamıdır. a.1 i.1 Kontrole Tam donanımlı harcanacak bir kokpit kuvvetler ve kontolllerin hareket miktarı simüle edilen uçakla eşdeğer olmalıdır. Kontrol kuvvetleri aynı uçuş koşulları için aynı tepkiyi vermelidir. Level 2 icin, kontrol kuvvetleri ve kontrol travel simüle edilen CT&M li uçağa hitap etmelidir. Autopilot geçici olarak disengage olduğunda, aletin kısa süreli manual olarak uçurulması amaçlanmamaktadır. FNPT Level I ve ler için, kontrol kuvvetleri ve hareketleri, ilgili uçaga veya uçağın sınıfın uygun olmalıdır. Uçak hızına bağlı kontrol kuvvet degişiklikleri gerekli değildir. FNPT Level II ve MCC kontrol kuvvetleri ve hareketleri, aynı uçuş koşulları altında, simüle edilen uçağa veya uçağın sınıfıyla aynı tutumda karşılık vermelidir. j.1 Yerdeki kullanım ve aerodinamik programlama şunları içermelidir: (1) Yer Etkisi. Örn: rond-out, flare, ve touchdown. Bu durum lift, drag, pitching moment, trim ve power round etkisi için veri gerektirir. (2) Yer reaksiyonu uçuş koşulları ve konfigurasyonu belirtmek için gereken ağırlık ve hız gibi parametreler, side forces, tyre friction, strut detection içeren bir piste iniş yapmakta olan ucağın pistle olan temasıyla oluşan tepkime (3) Yer kullanım karakteristikleri yan rüzgar, frenleme, thrust reverse kullanımı, deselerasyon ve dönme yarıçapı içeren steering kumandası SOC gereklidir. Testler gereklidir. Level A FFS için, pistin sınıtlarında dönüşe imkan tanıyan generic ground handling, flare de uygun kontrol, touchdown ve roll-out (cross-wind inis dahil) kabul edilebilir. FNPTlerde generic fround handling modelinin sadece temsili flare ve touch down etkisini göstermek amacıyla sağlanmasına ihtiyaç duyulur. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.4

16 SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT a.1 k.1 Tam Windshear donanımlı modelleri, bir kokpit wind shear olayının anlaşılması ve kurtarma manevralarının öğrenilmesi için verilmesi tavsiye edilir. Bazı modeller, Testler gereklidir. ölçülen veya kazaya sebebiyet verecek rüzgarları temsil eder, fakat JAR-FSTD A.030, Para 2.3, g deki ACJ No 1 e bakınız. tekrarlanabilecek şekilde basit kullanım tarzlarını içermelidir. Örnegin, modeller simültane bileşendeki birçok bağımsız rüzgar degişkenlerinden oluşur. Rüzgar modelleri uçuşun şu kritik fazlarında uygulanabilir; (1) Take-off rotation öncesi (2) Lift-off (3) İlk tırmanma süresince (4) Son yaklaşma Ek-1'in Devamıdır. l.1 Rüzgar hızı ve yönünü içeren çevresel etkiler için eğitmen kontrolü sağlanmalıdır. m.1 Duruş esnasındaki ve yönsel kontrol kuvvetleri, en azından şu pist koşullarını temsil edebilmelidir; (1) Kuru (2) Islak (3) Buzlu (4) Yer yer ıslak (5) Yer yer buzlu (6) Touchdown bölgesinde kaucuk birikintili yüzeyde ıslaklık n.1 Fren ve tekerlek arıza dinamiği (antiskid dahil) ve fren sıcaklılarına bağlı olarak azalan fren verimliliği ucaga ait datayı temsil etmelidir. o.1 FSTD programlaması ve donanımının günlük olarak hızlıca ve etkin bir şekilde test edilmesini sağlayan bir araç tahsis edilmelidir. lerde, çevresel modelleme eksiksiz sistem operasyonu ve indikasyonu icin yeterlidir. SOC gereklidir. Objektif test, (1), (2), (3) icin gereklidir. Subjektif kontrol ise (4), (5), (6) icin gereklidir. SOC gereklidir. Eger varsa, fren sıcaklığına bağlı olarak fren verimliliğindeki azalma icin subjektif test gereklidir. SOC gereklidir. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.5

17 Ek-1'in Devamıdır. SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT a.1 p.1 Tam Bilgisayar donanımlı kapasitesi, bir kokpit tutarlılığı, çözünürlüğü ve dinamik SOC gereklidir. tepkimesi, değerlendirme ve test etme aşamasının doğru sonuçlanması icin yeterli olmalıdır. q.1 Kontrol hissi dinamiği simüle edilen uçak ile aynı olmalıdır. Kontrollerin bağımsız tepkimeleri uçağın belirtilen toleranslarıyla örtüşmelidir. İlk ve yenileme denetlemeleri kontrollerde kaydedilen bağımsız tepkime (pitch, roll ve yaw kontolleri) ölçümlerini de içerecektir. Kaydedilen tepkimeler simüle edilen uçagın take-off, cruise ve landing konfigurasyonlarına hitap etmelidir. (1) Geri alınabilir kontrol sistemlerine sahip uçaklar icin ölçümler, uçuşta karşılaşılan koşulları temsilen uygun pitot static girdiler sağlanıyorsa, yerde de elde edilebilir. Muhendislik validasyonu veya uçak üreticisinin gerekçeleri yer testine eklenir veya konfigurasyondan çıkartılır. (2) Kontrollerde statik ve dinamik testlere ihtiyacı olan FSTDler için, eğer FSTD operatörünün MQTG si hem yazılı fikstür sonuçlarını hem de eş zamanlı elde edilen bilgisayar data noktalamaları gibi alternatif test metodları gösteriyorsa, ilk denetlemede özel test fikstürleri gerekmez. Testler gereklidir. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.6

18 SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT Ek-1'in Devamıdır. a.1 r.1 Su Tam iki donanımlı metoddan bir biri, kokpit uygunluğu kanıtlamak icin yeterlidir: (1) Transport Delay: FSTD sistem tepkimesinin 150 milisaniyeyi Testler gereklidir. geçmedigini göstermek amacıyla bir transport delay testi uygulanabilir. Bu test, kontrolü üstelenen elektronik sayesinde pilotun kontrolünden çıkan, tüm simülasyon yazılım modulleri ile sırasıyla Level A & B FFSler, ve ler, FNPTler ve ler icin uygulanabilen sistemlerde, maksimum kabul edilebilir gecikme 300 milisaniyedir. karşılaşan, handshaking protocol kullanarak, sonunda normal output olarak hareket sistemi, görsel sistem ve instrument display ile buluşan bir sinyalin yol boyunca karşılaşacağı tüm gecikmeleri ölçebilir. (2) Gecikme. Görsel sistem, kokpit araçları ve ilk hareket sistem tepkimesi, ani pitch, roll ve yaw girdilerine pilotun hareketinden itibaren 150 milisaniyede, daha önce değil, karşılık vermelidir. s.1 Aerodinamik modelleme sağlanmalıdır. Haziran 1980 den sonra orjinal tip sertifikası verilen ucaklar icin, alçak seviye uçuş yer etkisi, yüksek seviye Mach etkisi, kontrol yüzeylerindeki normal ve reverse dinamik thrust etkisi, aerolastik temsiller, uçuş test verilerine bağlı sideslip kaynaklı non-linearities temsili, üretici tarafından sağlanmalıdır. SOC gereklidir. Mach etkisi, aerolastic gösterimi, ve sideslip kaynaklı non-linearities normalde FSTD aerodinamik modele dahildir. SOC, her bir öğeye değinmelidir. Thrust etkisi için ayrı testler ve ayrı bir SOC gereklidir. t.1 Airframe ve motor buzlanması etkisini içeren modelleme u.1 Yönsel kontroldeki reverse thrust etkisi için aerodynamik ve yer reaksiyon modellemesi sağlanmalıdır. v.1 Kütle, ağırlık merkezi ve yüklemenin bir fonksiyonu olan atalet momenti ve fuel yüklemesini içeren realistik uçak kütle özellikleri dahil edilmelidir. SOC gereklidir. Buzlanmanın tespiti ve yokedilmesi için gerekli özel yetenekler, SOC ta tanımlanmalıdır. SOC gereklidir. (sayfa 2-C-44) Ilk değerlendirmede SOC gereklidir. SOC, eğitmenin bulunduğu yerden mass properties modelinin gösterimini sağlamak amacıyla hedef değerler dizisi içermelidir. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.7

19 Ek-1'in Devamıdır. SENTETİK UÇUŞ EĞİTİM ARACI STANDARTLARI 1.1 Genel FFS FNPT a.1 w.1 Tam FSTD donanımlı bir ve programlamasının kokpit FSTD performans testi ile SOC gereklidir. Testler gereklidir. uyumunu anlamak amacıyla ayrıca test edilmesi sağlanmalıdır. Test sonucu, FSTD numarası, tarihi, zamanı, koşulları, toleransları, ve uçak standartlarıyla kıyaslandığında ortaya çıkan bağımsız değişkenlerin listesini içermelidir. x.1 Uçağın modifikasyonunda, elde edilen Yetkilendirme nin gerektirdiği güncelemelerin donanım ve programlamada yapılması y.1 Yeniden gözden geçirilmesi için, uçuş öncesi dökümantasyonun günlük logda veya kolay ulaşılabilir bir yerde bulunması gerekir. SHT-1S (FSTD-A) 1.1.8

20 SENTETIK UCUS EGITIM ARACI STANDARTLARI 1.2 Hareket Sistemi a.1 Hareketler pilotun da hissedebileceği üzere uçaktaki gibidir. Örn: touchdown, simüle edilen alçalma hızının bir fonksiyonu olabilir. FFS FNPT Ek-1'in Devamıdır. FSTD'lerde, hareketli sistem gerekmediği halde dahil edilirse, bu sistemin FSTD yetkilendirmesini ters yönde etkilemeyeceğinden emin olmak gerekir. b.1 Hareketli bir sistem: (1) Gerekli görevlerin yerine getirilmesi için yeterli düzeyde olmalı. (2) Minimum 3 ayrı hareketi içermesi (pitch, roll & heave). 3) Altı-dereceli-bağımsız sinerjik platform hareket sistemine denk olacak şekilde hareket belirtileri bulunmalı SOC gereklidir. Testler gereklidir. c.1 Harekete tepki süresinin kaydedilmesi d.1 Programlamaya şu hareketler dahil edilmelidir; (1) Pürüzlü pist yüzeyi, dikmede bozulmalar, groundspeed, eğri pist, pist orta hat ışıklandırması ve taksi yolu karakteristikleri etkisi (2) Thrust reverse ve spoiler/speedbrake açılmasına bağlı titreme (3) İniş takımları sebebiyle sarsılma (4) İniş takımlarının açılması ve içeri alınması sırasında meydana gelecek titreme (5) Havada spoiler/speedbrake açılmasına bağlı titreme (6) Stall aralığına yaklaşma (7) Touchdownda ana ve burun dikmelerinin sıralanması. (8) Ön dikme sürtünmesi. (9) Frene bağlı thrust etkisi. (10) Mach ve manevra kaynaklı titreme. (11) Tekerlek arıza dinamiği. (12) Motorda işlev bozukluğu ve motorda hasar. (13) Kuyruk ve pod kırılması. Level A FFSler için: Etkiler, görevin yerine getirilebilmesi için yeteri kuvvette olmalıdır. SHT-1S (FSTD-A) 1.2.1

21 Ek-1'in Devamıdır. SENTETIK UCUS EGITIM ARACI STANDARTLARI 1.2 Hareket Sistemi e.1 Harekette titreşim: Titreşim frekansına bağlı titreşim genliğinin kıyaslanmasına imkan sağlayacak, kayıtlı verilerle hazırlanmiş testler gereklidir. Uçağın hareketinden kaynaklanan ve kokpitte hissedilebilecek boyutta karakteristik hareket titreşimleri bulunmalıdır. FSTD, uçakta kaydedilmiş karakteristik titretşim modu ile kıyaslanabilir özellikte programlanmalı ve çalıştırılmalıdır. FFS FNPT SOC gereklidir. Testler gereklidir. SHT-1S (FSTD-A) 1.2.2

22 SENTETIK UCUS EGITIM ARACI STANDARTLARI 1.3 Görsel Sistem a.1 Görsel sistem, yetkilendirilmek istenen seviye standartlarına uygun olmalıdır. FFS FNPT Ek-1'in Devamıdır. lerde, FNPT 1lerde ve lerde, özel kredilendirilmemesine rağmen FSTD'ye görsel sistem eklenirse, FSTD yetkilendirmesi ters yönde etkilenmez. lerde, görsel sistem görsel referans ile manevra yapabilme eğitiminde kullanılıyorsa (such as route and airfield competence), görsel sistem Level A FFS için gerekenli seviyeyle uyumlu olmalıdır. b.1 Her pilot için minimum 45 derece yatay ve 30 derece dikey görüş alanı ayarlanmalıdır. b.2 Her bir pilotun kokpit dişi icin 180 derece yatay ve 40 derece dikey görüş alanı ayarlanmalıdır. Yatay görüş alanı, toplamda 176 dereceden az olamaz (dizayn edilen görüş noktası her iki tarafında +/- 88 derecede olacak şekilde). Dikey görüş alanı ise, pilot ve yardımcı pilotun görüş noktalarından toplamda 36 dereceden az olamaz. Bu test yerine SOC kabul edilebilir. Değerlendirme, dikey alanının uçak cut-off açısına göre optimize edilmesine imkan tanımalıdır. Bu test yerine SOC kabul edilebilir. b.3 45 derece yatay ve 30 derece dikey görüş alanını kapsayan, uçak tipine uygun olduğu sürece, her iki pilot için de benzer olarak bulut tabanı ve görüş ayarlaması içeren bir görsel sistem c.1 Görsel sistem icin görsel tepki süresinin kaydedilmesi Görsel sistemin ayarlanması gerekir fakat Part 3 ve 4'te belirtilen standartları karşıladığından emin olunmalıdır (Geçerlilik, Fonksiyonellik ve Subjektif Testler- Bkz. JAR-FSTD 1.030'da ACJ No.1) Bu test yerine SOC kabul edilebilir. d.1 Sistem Geometrisi. Sistem, real olmayan titreşim hissi yaratacak optik süreksizlikler ve işlem hatalarından etkilenmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. e.1 Kalkış ve alçalma süresince, alçalma hızı ve derinlik algısını anlamaya yarayacak görsel ipuçları sağlanmalıdır. Testler gereklidir. Test yerine SOC kabul edilebilir. Level A FFS lerde, uçuş hattının yaklaşma yolundaki değişiklikler pist perspektifi kullanılarak canlandırılacak yeterlilikte olmalıdır. SHT-1S (FSTD-A) 1.3.1

23 SENTETIK UCUS EGITIM ARACI STANDARTLARI 1.3 Görsel Sistem f.1 Uçuş seviyesi, ve uçağın konumu, simüle edilen durum göstergesi ile uyum göstermelidir. FFS FNPT SOC gereklidir. Ek-1'in Devamıdır. g.1 Occulting - Minimum on seviye olması gerekir. h.1 Yer yüzey (Verniyer) çözünürlüğü, pilotun göreceği noktadan 2 derece dakikayı geçmeyecek görsel açıda olmalıdır. i.1 Yer yüzeyi kontrast oranı, kontrast oranı 5:1 den az olmayacak dokusal test paterninde gösterilmelidir. j.1 Parlaklık derecesi, hücresel test paterni kullanılarak gösterilmelidir. Parlaklık derecesi, 20 cd/m2 (6ft-lamberts)'ten düşük olmamalıdır. k.1 Işık noktası büyüklüğü - 5 derece dakikadan büyük olmamalıdır. l.1 Işık noktası kontrast oranı 10:1den az olmamalıdır. l.2 Işık noktası kontrast oranı 25:1den az olmamalıdır. m.1 Yetkilendirilen seviyeye uygun gün ışığı, tan vakti ve gece görüşü sağlanmalıdır. m.2 Görsel sistem minimum yetkilendirilen seviyede istenen sistem parlaklığı ve kontrast oranını karşılamalıdır. Occulting canlandırılabilir. SOC gereklidir. Çözünürlüğü onaylayan hesaplamaları içeren test ve SOC gereklidir. Test ve SOC gereklidir. Test ve SOC gereklidir. Hücresel parlaklığı artırmak için kaligrafik ışıklar kullanılabilir. Test ve SOC gereklidir. Bu değer, 2,5 derece dakikalık çözünürlüğe eşdeğerdir. Test ve SOC gereklidir. Test ve SOC gereklidir. Sistem kapasitesi için SOC gereklidir. Sistem objectif and ekran görüş içeriği testleri gereklidir. m.3 Toplam ekran içeriği, görünür dokulu yüzey ve (gündüz) 6000 görünür ışık veya (tan vakti veya gece) görünür ışık, ve eş zamanlı hareket eden 16 obje içermelidir. SHT-1S (FSTD-A) 1.3.2

24 Ek-1'in Devamıdır. SENTETIK UCUS EGITIM ARACI STANDARTLARI 1.3 Görsel Sistem m.4 Eğitimde kullanılan sistem, gün ışığında, tam renkli görünüm ve görsel yaklaşmaya uygun dokusal ipuçları içerecek bir sistem, iniş ve taksi hareketlerini içermelidir. Yüzey gölgelendirmesi simüle edilen (statik) güneş pozisyonu ile uyumlu olmalıdır. FFS FNPT m.5 Sistemde kullanılan sistem tan vaktinde, görsel yaklaşmayı iniş ve taksi hareketi ile bağdaştırmak amacıyla, minimum olarak düşük çevre renk yoğunluğunu tam renkleriyle canlandırabilecek, yol bağlantıları, rampa ışıklandırması ve havaalanı işaretleri gibi aydınlatılmış objeleri uygun dokusal ipuçları içerecek uygun yüzeyleri göstebilecek bir sistem olmalıdır. Ekran görüntüsü, tanımlanabilir bir uçuş seviyesi ve yollar, su yüzeyleri, canlandırılan ışıklandırmalar (landing ışıkları) gibi tipik yeryüzeyi karakteristikleri içermelidir. Eğer mümkünse, yönsel uçuş ışıklandırması doğru ve yüzey gölgelendirme efektleri ile uyumlu olmalıdır. m.6 Eğitimde kullanılan sistem gece koşullarında, minimum olarak, yerdeki ipuçlarını (iniş ışıklandırması gibi) görmeye imkan tanımayan düşük çevre yoğunluğunu hariç, yukarıda tanımlanan tan vakti görüntüsünü aynen canlandırabilmelidir. SHT-1S (FSTD-A) 1.3.3

25 Ek-1'in Devamıdır. SENTETIK UCUS EGITIM ARACI STANDARTLARI 1.4 Ses Sistemi a.1 Uçağa ve uçak tipine bağlı olarak pilot aksiyonları sonucu ortaya çıkan kokpit sesleri b.1 Normal ve abnormal operasyonlarda pilot tarafından duyulabilir yağış, yağış temizleme ekipmanı ve diğer mühim sesler ve limit aşımında FSTD iniş yaptığındaki kaza sesleri FFS LEVEL LEVEL FNPT LEVEL FNPT Level I'ler ve için, motor sesi olmalıdır. SOC gereklidir. c.1 Motor ve gövde sesleri içeren kokpit seslerinin genlik ve frekansları. Ses, mevcut hava koşulları ile uyarlanmalıdır. Testler gereklidir. d.1 Ses kontrolü, yetkilendirmenin tüm gerekliliklerini karşılayacak düzeyde olmalıdır. SHT-1S (FSTD-A) 1.4.1

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4) DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK

Detaylı

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.E) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3) DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK da veya EGM de uçucu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- HHA) BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- HHA) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT- HHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

AZALTILMIŞ DİKEY MİNİMUMLARINDA OPERASYON ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT SHT-13. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

AZALTILMIŞ DİKEY MİNİMUMLARINDA OPERASYON ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT SHT-13. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar AZALTILMIŞ DİKEY MİNİMUMLARINDA OPERASYON ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT SHT-13 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, FL290 üzerinde 300 m azaltılmış

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, Türk Hava Taşıma işletmeleriʹnin onaylı bulunan Bakım

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

SADECE SİMÜLATÖRLE TİP İNTİBAK EĞİTİMİ (ZFTT) ESASLARI (SHT-1Z) 09 / 03 /2009 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türk tescilinde bulunan çok pilota

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Havacılık Operasyonları EASA - Regulation (EU) NO 965/2012 HAVACILIK OPERASYONLARI ICAO Annex 6: Operation of Aircraft ICAO üyesi olan ülkelerde sivil hava

Detaylı

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısıtlamalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri

Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri Birşen Erdem Havacılık Yüksek Mühendisi bierdem@stm.com.tr İçerik Giriş Uçuşa Elverişlilik Süreçleri

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44) A- GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Türkiye dahilinde faaliyette bulunan bütün sivil uçak uçuş harekat uzmanlarının

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Hava İşletici Sertifikaları Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A), Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği (SHY 21), Ticari Hava Taşıma İşletmeleri

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih/Sayı: 21.07.1996/21997 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10 Sayı : 51859319-010.06.02/E.2694 06/11/2015 Konu : ACAS II Versiyon 7.1 GENELGE UOD 2015/10 Avrupa Komisyonu tarafından havada çarpışmaları önlemek için ortak hava sahası kullanım gereksinimlerini ve işletme

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI Ek-1 Ceza Maddesi Muhatap Kurum/Kuruluş/Şahıs İhlalin Açıklaması Uygulanacak ceza miktarı (TL) 1 Bakım Kuruluşları Tesis ve ekipman

Detaylı

TASLAK SUDA, SU ÜZERİNDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELİKOPTER OPERASYONLARI ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-OFFSHORE)

TASLAK SUDA, SU ÜZERİNDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELİKOPTER OPERASYONLARI ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-OFFSHORE) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: TASLAK SUDA, SU ÜZERİNDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELİKOPTER OPERASYONLARI ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-OFFSHORE) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU M19(a)(2) M19(1)(a)(1), SHT OPS 1 Ek 2(b)(1) M19(1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, ticari

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Uçakta Bulundurulması Gereken Evraklar Gerekli dokümanların uçakta bulundurulması ve kontrollerde gösterilmesi gerekir. Bu belgelerin/evrakların eksik olması

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-147) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-147) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-147) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28212 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HAVAALANI ELEKTRİK SİSTEMLERİ TASARIMINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ELEKTRİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HAVAALANI ELEKTRİK SİSTEMLERİ TASARIMINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ELEKTRİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HAVAALANI ELEKTRİK SİSTEMLERİ TASARIMINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ELEKTRİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanı elektrik sistemleri tasarımında uygulanması

Detaylı

Aletli Uçuş Kuralları (IFR Instrument Flight Rules)

Aletli Uçuş Kuralları (IFR Instrument Flight Rules) Aletli Kuralları (IFR Instrument Flight Rules) Meteorolojik şartlar VMC tablosunda belirtilmiş değerlerin altında ise buna Aletli Meteorolojik Şartlar denir. Türkiye havasahasında IFR şartlarda uçuş yapacak

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03-010.06.02/2821 13/11/2012 Konu : Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi TÜM

Detaylı

Türkiye Havacılık Sektöründe Uçuş Simülatörü Kullanımı ve Simülatör Sertifikasyonu Çalışmaları

Türkiye Havacılık Sektöründe Uçuş Simülatörü Kullanımı ve Simülatör Sertifikasyonu Çalışmaları Türkiye Havacılık Sektöründe Uçuş Simülatörü Kullanımı ve Simülatör Sertifikasyonu Çalışmaları Tuğba ÜNLÜ TİMURKAYNAK Havacılık ve Uzay Yüksek Mühendisi Kıdemli Sertifikasyon Mühendisi tugba.unlu@stm.com.tr

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Aletli Uçuş Kuralları Görerek Uçuş Kuralları UÇUŞ KURALLARI Uçuş kuralları, uçakların birbirleri ile ya da yerdeki mânialarla çarpışmasını

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK Bu talimat Sabiha Gökçen Havalimanında

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSLANDIRMA PROSEDÜRÜ

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSLANDIRMA PROSEDÜRÜ HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSLANDIRMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, BKEK (bakım kuruluşu el kitabı) Bölüm/Madde 3.16 kapsamında, ilgili bakım kuruluşunda çalışan uçak bakım personeli için

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Hava ulaşım ve taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için uçuş yolları boyunca belirli yerlerde ve havaalanlarında bulunan Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının uçaklara

Detaylı

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, uygulanabilir

Detaylı

KABİN ACİL DURUM TAHLİYE EĞİTİM CİHAZI DENETİMİ KONTROL FORMU

KABİN ACİL DURUM TAHLİYE EĞİTİM CİHAZI DENETİMİ KONTROL FORMU Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı AOC Sahibi İşletme Kabin Ekibi Eğitim Organizasyonu Diğer Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DĠL YETERLĠLĠĞĠ HĠZMETĠ SAĞLAYICISI YETKĠLENDĠRME TALĠMATI (SHT-1L-HS)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DĠL YETERLĠLĠĞĠ HĠZMETĠ SAĞLAYICISI YETKĠLENDĠRME TALĠMATI (SHT-1L-HS) DĠL YETERLĠLĠĞĠ HĠZMETĠ SAĞLAYICISI YETKĠLENDĠRME TALĠMATI () BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, SHT-1L Dil Yeterliliği Talimatı esaslarına

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Ek-5. Ulusal Havaaracı Bakım Lisansı Gereklilikleri

Ek-5. Ulusal Havaaracı Bakım Lisansı Gereklilikleri Ek-5 Ulusal Havaaracı Bakım Lisansı Gereklilikleri A. Amaç SHY-66 hava aracı tip listesinde yer almayan havaaraçları üzerinde çalışan personelin, eğitim ve sınavlarının yapılan işe uygun olarak yerine

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLU PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR27/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14064-1 gereklilikleri ile birlikte sağlamak zorunda oldukları sera gazı kriterlerini

Detaylı

SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, SHD-T-35 lisanslarının JAA JAR-66, EASA Part-66 dikkate alınarak ve SHY 66-01 esas alınarak

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY) 216/2008 Sayılı Regülasyon (EC) 1702/2003 (EC) Sayılı Regülasyon

BU SUNUMUN İÇERİĞİ EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY) 216/2008 Sayılı Regülasyon (EC) 1702/2003 (EC) Sayılı Regülasyon HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ ICAO Annex ler EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY) 216/2008 Sayılı Regülasyon (EC) 1702/2003 (EC) Sayılı Regülasyon 2042/2003 (EC) Sayılı Regülasyonları ICAO (International

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü UÇUŞ OPERASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRK SİVİL HAVA ARACI SİCİL DENETİMİ KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlemeyi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Operatörlerin Sorumlulukları SHY-6A Yönetmeliği Her işletmecinin ana amacı kar etmektir. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28776 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 1- GEMİLER DENETİME TABİDİR: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 10/8/1993

Detaylı

ÖZEL HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURS PROGRAMI

ÖZEL HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURS PROGRAMI ÖZEL HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU Madde 12 P1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti Unvan Adı Soyadı

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ HAVACILIK KURALLARI Canın ve malın korunması Çarpışmaların önlenmesi Uçuş planları Sinyaller Zaman Hava trafik kontrol hizmetleri Yasa dışı

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİMİ (OJT) KAYIT DEFTERİ. (Bu kayıt defteri sadece ilgili kategorisine ilk defa tip işletecek personel tarafından doldurulur).

İŞBAŞI EĞİTİMİ (OJT) KAYIT DEFTERİ. (Bu kayıt defteri sadece ilgili kategorisine ilk defa tip işletecek personel tarafından doldurulur). İŞBAŞI EĞİTİMİ (OJT) KAYIT DEFTERİ (Bu kayıt defteri sadece ilgili kategorisine ilk defa tip işletecek personel tarafından doldurulur). Personelin Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri İmzası Kategorisi Bakım

Detaylı

TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI)

TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI) TUSAŞ TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ A.Ş. TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI) Segah ÖZDEMİR / Yusuf Cansu BARAN 05.05.2017 TMMOB Makina Mühendisleri Odası IX. Ulusal Uçak, Havacılık

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2014/11

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2014/11 Sayı Konu T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü : 51859319-010.06.02/1882 : Uçuş Operasyon Müdürlüğü ne gönderilmesi gereken raporlar 06/08/2014 GENELGE UOD

Detaylı

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNDE GÖREVLİ YER DERSİ, YOL EĞİTİMİ, ALIŞTIRMA UÇUŞU VE KONTROL YAPACAK KOKPİT VE KABİN EĞİTMENLERİNE İLİŞKİN ASGARİ GEREKLİLİKLER TALİMATI

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Prof.Dr. Erhan BUTUN ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Amaç ve İçerik ICAO Emniyet Yönetim Sistemi SARP leri aşağıdaki dökümanlarda bulunur: Annex 1 - Personnel Licensing

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Amaç HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, ticari hava

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470 Eskişehir Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın etrafından

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN Kokpit daha çok uçan araçların olmakla birlikte genelde bir aracın sürücüsünün bulunduğu bölüme verilen isimdir. Bu bölüm çoğunlukla aracın ön kısmında

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Havacılık Emniyeti. 5. Hafta Denetim. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA

Havacılık Emniyeti. 5. Hafta Denetim. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA Havacılık Emniyeti 5. Hafta Denetim Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği ve Havacılık Yer Hizmetleri Bölümleri Geçen Hafta Geçen hafta neler öğrendik? - Form

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi BU SUNUMUN İÇERİĞİ Uçak ve Ekipman Kazaları SAFA Denetimi EMNİYET Tehlike, büyük veya yok olmaya yol açabilecek durum, gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum olarak tanımlanmaktadır. İstenmeyen

Detaylı

EK MI TAKSİMETRELER

EK MI TAKSİMETRELER EK MI - 007 TAKSİMETRELER Ek 1'in ilgili gerekleri, bu Ek in özel gerekleri ve bu Ek te listelenen uygunluk değerlendirme yöntemleri taksimetrelere uygulanır. TANIMLAR Taksimetre Ölçü aletini oluşturmak

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Havacılıkta Personel Lisansları EASA, PART-66 SHGM, SHY-66 PERSONEL LİSANSLARI ICAO Annex 1, Personnel Licensing" ICAO Annex 1, Personel Lisansları, havacılık

Detaylı

TurkUAV Thermo Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi

TurkUAV Thermo Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi TurkUAV Thermo Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi HAKKIMIZDA Konusunda İlk Firma Robonik Mekatronik Teknolojileri olarak 2009 dan beri insansız hava araçları konusunda hizmet vermekteyiz. Başarı Ödülü

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI, KREDİ TRANSFERİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI, KREDİ TRANSFERİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI, KREDİ TRANSFERİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) Amaç MADDE

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı