MOBBİNG DAVALARINDA SÜREÇLER. Av. METİN İRİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBBİNG DAVALARINDA SÜREÇLER. Av. METİN İRİZ"

Transkript

1 MOBBİNG DAVALARINDA SÜREÇLER Av. METİN İRİZ

2 Avukatlık Kanunu 2.madde Uzman Mütalaası.. katılan, vekili,.. yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. (CMK 67/son) Bu uzmanlar davada tanıklık yapabilecekler. Uzman Görüşü (1)Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. (2)Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. (3)Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz. (HMK m.293)

3 1- ÖYKÜ ALMA ÖYKÜ YAZMA KILAVUZU, Lütfen karşılaştığınız yıldırıcı davranışları, olay yeri, tanıkları ve davranış şekillerin ayrıntıları ile olay anında yaşadığınız duygularınızı da ekleyerek yazınız. Ayrıca bu hususta elinizde veya başka yerde belge varsa belirtiniz. ( SORUŞTURMA-İHTAR-SİCİL VB) Sizin için önemli olmayan bir ayrıntı çok önemli bir delil olabilir. Başkalarını yormayayım diye düşünmeyin. İşimize yaramayacak olan bir husus varsa onu da beraber ayıklarız. Doktora gittiyseniz, hangi doktor olduğunu ve konulan teşhis ve reçetenin bir örneği varsa belirtiniz.

4 Şimdi önce aşağıdaki yazıyı okuyun ve sonra başınızda geçenleri yazmaya başlayınız. Unutmayınız siz yönelik her mobbing amaçlı davranış iz bırakır, önemli olan bu delil izini hukuka uygun bir şekilde hukuk kurumlarının önüne çıkarmak başarı şansını artıracaktır. Size yönelik bu düşmanca davranışların sıklığı ve uygulama süresinin uzunluğu, bireyde belirgin zihinsel, psikosomatik veya sosyal tükenmişliğe neden olur. Kişi halen çalışıyorsa, günlük tutmasını, tanık kılacak şekilde hareket etmesini, olayı aile bireylerine anlatmasını, e mail veya mektup ile arkadaşlarına konuyu yazmasını, doktora gitmesini ve siniri alınmış et gibi davranmasını talep ediyorum. «MOBBİNG MAĞDURDA MUTLAKA BİR RAHATSIZLIK YARATMAKTADIR»

5 2- DOKTORA GİDİP GİTMEDİĞİ A- DOKTORA GİTMİŞSE -ADLİ TIP ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA -İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ABD -CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ABD -ADNAN MENDERES TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ABD B- DOKTORA GİTMEMİŞSE, HASTANE ARAYIŞI -HERHANGİ BİR HASTANENİN PSİKYATRİ POLİKLİNİĞİ -BAKIRKÖY-ERENKÖY-ÖZEL HASTANELER -LA LAPE FRANSIZ HASTANESİ

6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞININ VERDİĞİ İLK RAPOR MAĞDUR ÖĞRETMEN( G.A-ÜMRANİYE)

7

8

9 G.Ö.ŞİŞLİ-ÖĞRETMEN DAVA AÇILDI ADLİ TIP ABD SOSYAL İNCELEME RAPORU EK BİLİRKİŞİ RAPORU TANIKLAR

10

11 SİR: Ev ve İş Yerinde Yapılan Görüşme.. Ele alınan olayda ise GH nın sürecin başlangıcında tedirginlik yaşadığı, bir süre kendini ifade etmeye çalıştığı, iletişim kanalı bulamayınca da korku ve suçluluk hisleriyle birlikte depresif tepkiler göstermeye başladığı; süreçle birlikte vücudunda psikosomatik birçok rahatsızlığın baş göstermeye başladığı ve semptomlarının ağırlaşmaya başladığı, bu nedenle psikiyatrik yardım aldığı öğrenilmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı nda düzenlenen 02/04/2012 tarihli raporda bireyin Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Majör Depresyon tanıları aldığı; tarafımızla yapılan görüşmede her iki tanının ayırıcı özelliklerini taşımaya devam ettiği ve ruhsal açıdan derin örselenmeler yaşadığı görülmüştür. Bu nedenle, elde edilen psikolojik ve tıbbi bulguların, bireyin ifade ve iddia ettiği mobbing (işyerinde yıldırma, taciz) olayı neticesinde en kuvvetli emare olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Tüm bu hususların takdiriyle düzenlenen Psikolojik ve Sosyal İnceleme Raporu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na sunulur.

12

13

14 M.Ö: ÖZEL BİR ŞİRKET ÇALIŞANI BAKIRKÖY RUH SİNİR-DR RAPORU SOSYAL İNCELEME RAPORU MOBBİNG UZMAN MÜTALAASI TANIKLAR E MAİL VE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

15

16 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞININ MOBBİNGE DAİR GÖRÜŞÜ ÖT:» Kişinin kurulumuzda yapılan muayenelerinde, ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede klinik seviyede psikopatolojik araz tespit edilmediği gibi MEB Teftiş Kurulunun raporunda sübuta ermiş yada ermemiş olarak değerlendirilen iddialardan hangilerinin sübuta ermiş, hangilerinin ise sübuta ermemiş kabul edilerek hadiselerin ne şekilde gelişmiş olduğunu belirlemenin ve kastın tayinin adli tıbbi bir husus olmadığı oy birliği..( ATK 2 İhtisas Kurulu ) Fİ:» Bakırköy Kaymakamlığı İlçe MEM raporunda sübuta ermiş ya da ermemiş olarak değerlendirilen iddialardan hangilerinin sübuta ermiş, hangilerinin ise sübuta ermemiş kabul edilerek hadiselerin ne şekilde gelişmiş olduğunu belirlemenin ve kastın tayininin adli tıbbi bir husus olmadığı gibi kişinin Kurulumuzda yapılan muayenesinde tespit edilen bulgulardan hareket ederek iddia edilen hadiselerin sübuta ermiş yada ermemiş olduğunun tespit edip kişi üzerindeki etkilerini değerlendirmenin tıbben mümkün olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur( ATK 2 İhtisas Kurulu ). HA: ATK NIN YENİ GÖRÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ

17 3-SOSYAL İNCELEME RAPORU 1- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ABD, «in ayrıntılı psikyatrik muayenesinde belirlenen «Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Major Depresyon» klinik tanılarının, kişinin aktarmış olduğu öyküsü ile birlikte değerlendirilmesinden, şahsın iş yerinde yaşadığı psikolojik taciz ve yıldırma davranışları öyküsü ile uyumlu olabileceği, ancak söz konusu durumun objektif olarak ortaya konulabilmesi için iş yerinde sosyal çalışmacı marifeti ile incelemeler yapılmasının gerekli olduğu görüşümüzü belirtir» rapordur. (Prof. Dr.Nevzat Alkan- Uzm Dr. Birgül Tüzün) 2-İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ABD EK BİLİRKİŞİ RAPORU, «.. in ayrıntılı psikyatrik muayenesinde belirlenen «Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Major Depresyon» klinik tanılarının, kişinin aktarmış olduğu iş yerinde yaşadığı psikolojik taciz ve yıldırma davranışları (mobbing) öyküsü ile UYUMLU BULUNDUĞU kanaatimizi bildirir ek bilirkişi raporudur.

18 BİZİM PSİKOLOJİK VE SOSYAL İNCELEME RAPORU TALEBİMİZ «HMK nun 293/1.m, CMK'nın 67/6., uzmanından bilimsel mütalaa alınabilmesine olanak tanımıştır.. Bu bağlamda yargılama konusu, olgu ile ilgili olarak AGG nin ev ve işyeri ortamının da Sosyal Çalışmacı marifetiyle incelenerek daha ayrıntılı bilgileri içeren bir raporun gerekliliği beyan edilmiştir. Aile görüşmesi ve işyeri ortamını inceleme amaçlı görüşmelerle beraber AGG hakkında psikolojik değerlendirmeyi amaçlayan bir görüşme sonucunda Mobbing (İşyerinde Yıldırma) kriterleri odaklı Sosyal ve Psikolojik İnceleme Raporu hazırlanmıştır. Bahsi geçen yaşantılar nedeniyle AGG ın Majör Depresyon tanısı ile tedavi görmesi; bununla birlikte diş ve çene bölgesinde meydana gelen sağlık problemlerinin de dahil olduğu birçok psikosomatik rahatsızlıkların vuku bulması mobbing sürecine ilişkin tıbbi emareler olarak ele alınabilir. Tüm bu hususların takdiriyle düzenlenen Psikolojik ve Sosyal İnceleme Raporu Avukat Metin İriz e sunulur. (Uzm Psikolog Derya Deniz-Sosyal Hizmet Uzm.Müge Civan)

19 4-HUKUKİ MÜTALAA (TCK 94:İŞKENCE). C. Sonuç.. ; İnceleme konusu olayda mağdura yönelik olarak işlendiği ileri sürülen fiillerin mobbing (işyerinde psikolojik taciz) süreci içerisinde sistematik olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK md. 94 teki işkence suçunun oluştuğu; Mağdurun da kamu görevlisi olması ve görevi dolayısıyla suçun işlenmesi nedeniyle işkence suçunun nitelikli hâlini düzenleyen TCK md. 94/2-b nin uygulanması gerektiği; Sonucuna varılarak, işbu bilimsel mütalaa imza altına alınmıştır. Saygı ile bilgilerinize sunarız. (Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL) (TCK 96: EZİYET) «. Eziyet suçunun işlenebilmesi için genel kastın bulunması yeterlidir. Ayrıca fail belirli bir amaçla hareket etmiş olsa bile, bu amacın suçun oluşumu yönünden bir önemi yoktur. Failin insan onuruyla bağdaşmayan bedensel veya ruhsal acı veren, algılama ve irade yeteneğini ortadan kaldıran veya aşağılayıcı nitelikteki hareketleri yaptığını bilmesi ve istemesi yeterlidir. Olayda şüphelilerin amacı mağduru sendikadan uzaklaştırmak, cinsel taciz fiilini muhalif gruba malzeme olarak vermemesi ve basına konuşmaması için susmasını sağlamak ise de, bunun eziyet suçunun oluşumunda bir önemi yoktur. Şüpheliler mağdura yönelik fiillerini kasten gerçekleştirdiklerinden eziyet suçu oluşmuştur. C. Sonuç;. inceleme konusu olayda mağdura yönelik olarak işlendiği ileri sürülen fiillerin mobbing (işyerinde psikolojik taciz) süreci içerisinde sistematik olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK md. 96'daki eziyet suçunun oluştuğu sonucuna varılarak, (Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL)

20 5-MOBBİNG OLGUSUNA DAİR MÜTALAA. Bilimsel Değerlendirme Raporu'nun 11/d maddesinde de belirtildiği üzere; işverenin, çalışanlarına karşı mobbing oluşturan eylemlerden kaçınması yanında, üçüncü kişiler tarafından işçiye karşı yapılan mobbing eylemlerini ortadan kaldırma yükümlülüğü ve iş ortamında mobbingin oluşmasını önleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Çalışma arkadaşları veya hiyerarşik üstü tarafından mobbinge uğrayan işçi, yardım için işverene başvurmalıdır. İşveren de işçinin başvurusu üzerine olanakları dahilinde mobbingi önlemek için uğraş vermelidir. Ancak Bilimsel Değerlendirme Raporumuza konu teşkil eden bu olayda mobbingi gerçekleştiren taraf, bizzat işverenin kendisidir. Sonuç olarak; Ltd Şti. çalışanı in, 11 Ağustos Haziran 2012 tarihleri arasında işveren ve yönetim tarafından gerçekleştirilen stratejik mobbing uygulamasına maruz kaldığı, kendisinin sunduğu ve iddia ettiği bilgiler ve belgeler doğrultusunda anlaşılmaktadır. Ayrıca mobbing kurbanı in Ltd. Şti. ile iş ilişkisinin sona ermesiyle, bilimsel değerlendirmemize konu teşkil eden mobbing sürecinin, tüm aşamalarında tamamlandığı belirtilmelidir. Bu Bilimsel Değerlendirme Raporu, in sunduğu bilgiler ve belgeler incelenmek suretiyle, kendisinin isteği üzerine,.. Ltd. Şti.'de çalışmış olduğu sürenin 11 Ağustos Haziran 2012 tarihleri arasında geçen bölümü, mobbing olgusunun öğretide yer aldığı şekliyle değerlendirilmek suretiyle, tarafımdan hazırlanmıştır. (Prof. Dr. PINAR TINAZ İş Psikoloğu)

21 MOBBİNG OLGUSUNA DAİR MÜTALAA HÜSEYİN GÜN ÇAĞLAR ÇABUK GÖNÜL DANGAÇ

22 6-BELGELERİN TOPLANMASI 1-SORUŞTURMA VEYA VARSA DİSİPLİN CEZALARI 2-İFADE VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ 3-UYARILAR 4-İTİRAZLAR 5-SİCİL VEYA PERFORMANS RAPORLARI-İTİRAZLAR 6-GÖREV TANIMLARINA DAİR YAZILAR 7-İÇ YÖNETMELİKLER 8-E MAİLLER 9-SMSLER 10-MAĞDURUN YAŞADIĞI BİR OLAYA DAİR VERİLEN YAZILAR VEYA YAZIŞMALAR

23 7- DAVALAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ 1- CEZA HUKUKUK BAKIMINDAN SUÇ DUYURUSU -CMK MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMASI HK KANUN YÖK 2-İDARİ YOLLARA BAŞVURU A-DİSİPLİN ŞİKAYETİ B-GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ ( MEB YER DEĞİŞTİRME Y.) 3-TAZMİNAT HUKUKU -BK 417 İHTAR -İŞ YERİNDE SOSYAL İNCELEME ÖRNEK MÜZİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK -MOBBİNG YAPAN KAMU GÖREVLİSİ İSE TAM YARGI DAVASI AÇILMASI GEREKİR. YARGITAY 4.HD 4-İŞ HUKUKU İŞ KANUNU 24. HAKLI SEBEPLE FESİH İŞ KANUNU 5.MADDE

24 A- DAVAYA HAZIRLIK AŞAMASINI BİZ BELİRLEDİĞİMİZ İÇİN CEZA SORUŞTURMASINDA DOSYA HAZIR. BELGE DELİLLER VARSA EKLENMEKTE, BİZDE YOKSA NEREDEN CELBEDİLECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. (İDARE-HASTANE-İŞ YERİ GİBİ) ANCAK SAVCININ OLAYI, NORMAL CEZA YARGILAMASI DIŞINDA MEMUR YARGILAMASINA TABİ DEĞERLENDİRMESİ SORUN YARATMAKTADIR. CMK YÖK

25 B- SUÇ DUYURUSUNDA, İDARİ BAŞVURUDA VEYA DAVA DOSYASINDA EKSİK OLAN, İDARİ BİRİMLERDE OLAN, SORUŞTURMA DOSYALARI, HASTANELERDEKİ KİŞİSEL DOSYALAR TALEP EDİLECEK C-TANIKLARIN DİNLENMESİ OLAYLAR ANLATILACAĞI İÇİN MAĞDURUN ÖYKÜSÜNDE GEÇEN OLAYLARIN DOĞRULANMASI DA ÖNEMLİDİR UZMAN MÜTALAASINA MÜRACAAT ETTİĞİMİZ KİŞİLERDE TANIK OLARAK DİNELETİLEBİLİNİR. KARŞI TARAFIN TANIĞINDA DAHİ TEVİL YOLUYLA İKRAR ALINABİLİNMEKTEDİR.

26 8-SONUÇ HUKUKİ DESTEK: AVUKAT AZİLLERİN VEYA İSTİFANIN ÇOKLUĞU RAPORLAMA- DOKTOR-PSİKOLOG TRAVMA-DEPRESYON-ANKSİYETE -FİZYOLOJİK RAHATSIZLIKLAR( MOBBİNGTEN KAYNAKLANDIĞI GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRECEK UZMAN) RUHSAL TRAVMA UZMANI-MOBBİNG VAKA DENEYİMİ HAKİM VE SAVCILARIN BÖYLE BİR SUÇ YOK DEMELERİ (GASP DİYE BİR SUÇTA YOK)

27 SONUÇ 2 HUKUK HAKİMLERİNİN HASTALIKLAR İLE MOBBİNG DAVRANIŞLARI ARASINDA İLLİYET BAĞINI ARAŞTIRMAMALARI DAVALARIN UZUN SÜRMESİ, YAPILAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ MALİYETLİ OLMASI (ADLİ TIP RAPORU-SİR- MÜTALAA) ADLİ TIP, SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN VE MÜTALAANIN MALİYETLİ OLMASI DAVALAMAYI CAYDIRMAKTADIR SENDİKALARIN DESTEK OLMASI (EĞİTİM SEN BAZI MASRAFLARI KARŞILAMAKTA) MASRAFLARI FONLAYACAK STK/DKÖ DESTEĞİ İHTİYACI

28 Mobbingsiz Yaşam Dileğiyle Teşekkürler! Av. Metin İRİZ

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Konuşma Planı 1. Sağlıkçılara yönelik suçlarda tutuklama 2. Sağlıkçılara yönelik tazminat davalarında uzlaşma 3.

Detaylı

MAĞDUR HAKLARI İNCELEME RAPORU

MAĞDUR HAKLARI İNCELEME RAPORU MAĞDUR HAKLARI İNCELEME RAPORU 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 Rapor, Komisyonun 12.06.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER 1. Başlangıç... 1 2. İncelemenin Konusu ve Amacı... 1 3. İncelemede

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Tüm yönleriyle MALPRAKTİS

Tüm yönleriyle MALPRAKTİS Malpraktis ve Sağlık Hukuku Tüm yönleriyle MALPRAKTİS (Tıbbi Standartlar, Kalite Standartları, Hasta Hekim İlişkisi, Sözleşmesel Sorumluluk, Kusur Tespiti), Malpraktis ve Sigorta (Zorunlu Mesleki Sigorta

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Haklarına ve Sorumluluklarına Yasal Bakış

Sağlık Çalışanlarının Haklarına ve Sorumluluklarına Yasal Bakış Sağlık Çalışanlarının Haklarına ve Sorumluluklarına Yasal Bakış Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı SAHUMER Genel Müdür Sağlık Kazanı Sağlık Çalışanlarının Hakları Nelerdir.? İyi Hizmet

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

: İstanbul Tabip Odası Türkocağı Cad. No:17 Cağaloğlu-İstanbul. : Av. O. Meriç Eyüboğlu -antetteki adres-

: İstanbul Tabip Odası Türkocağı Cad. No:17 Cağaloğlu-İstanbul. : Av. O. Meriç Eyüboğlu -antetteki adres- EYÜBOĞLU HUKUK & DANIŞMANLIK Av. O. Meriç Eyüboğlu-Av. Oya Öznur-Av. Hazal Pekşen-Av. Nagihan Bulduk İstiklal Cad. No:53 K:2 D:4 Beyoğlu-İstanbul 0212.249.21.38-249.21.39 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Detaylı

BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK)

BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK) BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK) 7 EYLÜL 2012 MAZLUMDER İstanbul Şubesi Hazırlayanlar Av. Kaya KARTAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Eyyup AKINCI (Hak İhlalleri Komitesi Üyesi)

Detaylı

Hekim Savunma Rehberi

Hekim Savunma Rehberi HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU Hekim Savunma Rehberi Malpaktis ve Tıbbi Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu 01.03.2015 Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Üniversitemiz yönetici, öğretim elemanı ve memuru ile ilgili disiplin işlemleri, 2547 sayılı

Detaylı

Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. El Kitabı

Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. El Kitabı Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı Yayına hazırlayanlar Prof. Dr. Tolga Dağlı Prof. Dr. Mehmet Akif

Detaylı

TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi - 3 TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Trans Bireyler İçin Hukuki Bilgilendirme Kitapçığı Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi 3 Şubat 2012 Yayına Hazırlayan: Sinan

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması Gereken Uzmanlık Dallarında Görevli Uzmanlar Arasından Seçilecek

Detaylı

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2013/10-235/ Karar No: 2014/9 / Tarihi: 15.01.2014 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2012/9-125 / Karar No:

Detaylı

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yeni CMK da Bilirkişi Kavramı 1145 YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bilirkişilik, ceza muhakemesi hukukunun uygulamada ciddi sorunları bulunan kurumlarından bir tanesidir.

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı