FATİH ARTVİNLİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl. Lise Toplum Sağlığı Bölümü Yusufeli Sağlık Meslek Lisesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATİH ARTVİNLİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl. Lise Toplum Sağlığı Bölümü Yusufeli Sağlık Meslek Lisesi"

Transkript

1 FATİH ARTVİNLİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatih ARTVİNLİ 2. Doğum Tarihi: 17/02/ Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl Lise Toplum Sağlığı Bölümü Yusufeli Sağlık Meslek Lisesi 1996 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) Marmara Üniversitesi 2001 Yüksek Lisans Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Unvanlar: MA, PhD. Yrd. Doç. Dr. 6. Yayınlar Kitap Artvinli F, Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi ( ) Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013) ISBN: (İstanbul: Artvinli F, Osman Bölükbaşı: Seraba Harcanmış Bir Ömür (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007) ISBN:

2 Kitap içinde bölüm Artvinli F, Health Policy in Turkey in the context of the Right to Health and Privatisation in Health Policy in Europe: Contemporary Dilemmas and Challenges (Ed. A.Benos, H.U.Deppe and J.Lister, International Association of Health Policy (IAHP), 2007: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Artvinli F., More than a Disease: The History of General Paralysis of the Insane in Turkey, Journal of the History of the Neurosciences, Vol.23, Number: 2, April-June 2014: Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler Artvinli F, Bakirci N, Topsever P, Ulman YI, Istanbul History of Medicine Field Study: a Contribution of Medical History to the Ethics Education, Second International Conference on Education in Ethics, Ankara, Turkey, May 21 23, 2014, Oral Presentation. Aksu M, Artvinli F, Bakirci N, Çakar T, Çokar M, Demir F, Kavas V, Önal G, Pakiş I, Şahiner M, Topsever P, User İ, Ulman YI, Vatansever K, Yıldırım V, Cambridge Bioethics Education Turkey Working Group, Second International Conference on Education in Ethics, Ankara, Turkey, May 21 23, 2014, Oral Presentation. Ulman YI, Topsever P, Vatansever K, Artvinli F., Ethical reasoning in clinical years: ethics rounds, Acibadem university experience, 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Debrecen (Hungary), August 27 30, 2014, Oral Presentation. Artvinli F., Meçhul Bir Yazar: Bandırmalı Hatip Mehmet Hamdi Efendi, Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 7-8 Kasım 2013, Sözlü Bildiri. Bildiri Kitabı (Ed.Şenol Çelik-Serdar Genç), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları No: 10, Balıkesir, 2014, s Artvinli F., An Ottoman Lunatic Asylum: Süleymaniye Bimarhanesi ( ), 2nd International Congress of Turkish History of Medicine, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İstanbul, December 10-13, 2012, Oral Presentation, Book of Abstracts, p.49. Artvinli F., The History of General Paralysis of the Insane in Turkey, 2nd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body: Epidemiology, Ethics and History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe, İstanbul University, İstanbul, September 13-15, Oral Presentation, Book of Abstracts, p Artvinli F., Outgoes and Returners: The Sending Back and Acceptance of Ottoman Lunatics, 5th Balkan Congress on the History of Medicine & Ethics of Medicine, Balkan 2

3 Association for the History & Philosophy of Medicine, İstanbul, October 11-15, Oral Presentation, Book of Abstracts, p Yürür K., Artvinli F, A Study on the Foundation and Upkeeping of the American Hospital and Nursing School in Istanbul, Based on Newspaper Accounts Appearing in American Publishments between The International Congress The European Capital of Culture Istanbul 2010, Health in Istanbul from Past to Present, Turkish Society for History of Medicine, İstanbul, November 3-6, Oral Presentation, Book of Abstracts, p Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Artvinli F., Etker Ş, Bimarhaneler ve Mecanin Yönetimi: İki Taslak ve Süregelen Tartışma, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C.XIV, Sayı:2, 2013: Artvinli F, Toptaşı Bimarhanesi Sertabibi Dr. Avram de Castro: Bir biyo-bibliyografi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C.XIII, Sayı:2, 2012: Artvinli F, Psikiyatri Etiği ve Akıl Hastalarına Davranışa Tarihsel Bir Yaklaşım: Ondokuzuncu Yüzyıldan Bir Vaka Analizi, Türkiye Klinikleri J. Med. Ethics 2012; 20 (1): 1-9. Artvinli F, Toptaşı Bimarhanesi Eczanesi İçin İlaç İstemi: Eczacı Yanko Efendi nin 1879 Tarihli Listesi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C.XII, Sayı:1-2, : Artvinli F, Ali Enver in Toptaşı Bimarhanesi Gözlemleri, Toplumsal Tarih, Sayı: 194, Şubat 2010: Erkoç Ş, Artvinli F. Osmanlı Devleti nde Modern Psikiyatrinin Öncüsü: Dr. Luigi Mongeri, Hayat Sağlık, Sayı: 4, Mart 2011: Erkoç Ş, Kardeş F, Artvinli F. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25. Yıl Özel sayısı, Aralık 2010: Erkoç Ş, Kardeş F, Artvinli F. Yayınlarda Bakırköy Akıl Hastanesi ve Akıl Hastanesi nin Yayınları, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25. Yıl Özel sayısı, Aralık 2010: Erkoç Ş, Kardeş F, Artvinli F. Bir Simgenin Öyküsü: Düşünen Adam, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25. Yıl Özel sayısı, Aralık 2010: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler Artvinli F., Geç Osmanlı Döneminde Tımarhanenin Temsili, Edebiyat ve Delilik Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Mayıs Artvinli F., Osmanlı Devleti nde Ruh Sağlığı Yasası: Girişimler, Uygulama ve Sonuçlar, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, Kasım

4 Artvinli F., Sultan Abdülaziz in Politik Portresi ve Ölümüne İlişkin Yorumlar, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, Kasım Artvinli F., Türkiye psikiyatri tarihinden görüşme çizelgesi örnekleri, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, Eylül Artvinli F., Anadolu Kültüründe Ruhsal Sağaltım ve Karacahmet Ulu Veli, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Bursa, 9-13 Ekim Bildiri Özetleri Kitabı, s.8. Artvinli F, Akıl Hastalarına Davranış ve Psikiyatri Etiği Tartışmasına Tarihsel Bir Yaklaşım: Ondokuzuncu Yüzyıldan Bir Vaka Analizi, VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, Türkiye Biyoetik Derneği ve Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Kasım Bildiri Özetleri Kitabı, s.107. Kayı İ, Yasin Y, Artvinli F. Halkların Sağlık Hareketi ve Halkların Sağlık Bildirgesi, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Cumhuriyetten Bugüne ve Geleceğe Sağlık, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Ankara, Ekim Bildiriler Kitabı, s Diğer yayınlar Makale Artvinli F, Seraba Harcanmış Ömür: Osman Bölükbaşı, Dünya Siyaseti Dergisi, (Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Yayını), Sayı:3, Mayıs- Haziran 2007: Artvinli F, Toplumsal Dönüşüm-Karikatür İlişkisi Bağlamında Gırgır Dergisi, Dünya Siyaseti Dergisi, (Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Yayını), Sayı:3, Mayıs-Haziran 2007: Erkoç Ş, Artvinli F. Yabancılaşmak mı Delirmek mi? Psikiyatriden ödünç bir kavram: alienation, Psikeart, Sayı:17, Eylül-Ekim 2011: Erkoç Ş, Kardeş F, Artvinli F. Tıbbın babası: İstanköylü Hipokrat, Memlekent, Sayı: 10, 2011: Kitap Değerlendirme Yazıları Artvinli F, Sağlık Reformunun Asıl Amacı, Sağlık Politikası Reformu (John Lister, Çev. M. İnan, A.Kılıçaslan, İNSEV Yayınları, 2008), Radikal Kitap, Yıl:7 Sayı: 367, 28 Mart 2008, s. 30. Artvinli F, Sağlık Olsun, Avrupa da ve Türkiye de Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar (Der. Ç.Keyder, N.Üstündağ, T.Ağartan, Ç.Yoltar, İletişim, 2007), Virgül, Sayı:3, Mart 2008, s Artvinli F, Sağlık Politikaları ve Hakkına Dair Bir Çalışma, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (M.Marmot, R.G.Wilkinson, Çev.Ed. İ.Kayı,Y.Yasin, İNSEV Yayınları, 2009), Cumhuriyet Kitap, Sayı: 1044, 18 Şubat 2010, s

5 Artvinli F, Sağlığı Adil Paylaşmak İçin, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (M.Marmot, R.G.Wilkinson, Çev.Ed. İ.Kayı,Y.Yasin, İNSEV Yayınları, 2009), Radikal Kitap, Yıl:8 Sayı: 464, 5 Şubat 2010, s. 30. Artvinli F, Georg G. Iggers: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, The History School, September-December 2011, Number XI, pp Artvinli F, Etik Nedir?, Etik Nedir? (Fred Feldman, Çeviren: Ferit Burak Aydar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012), Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni, Sayı: 22 Yıl: 2012, s Artvinli F, Bizim Burada Mikrop Olmaz!, Bizim Burada Mikrop Olmaz: Bir Karadeniz Köyünde Tedavi ve Şifa Usulleri (Sylvia Wing Önder, Çeviren: Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2011), Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni, Sayı: 22 Yıl: 2012, s Davetli Konuşma/Seminerler 1. Gezegen Sahaf Kitap Sohbeti, 25 Nisan 2015: Yüzyıl Önce ve Bugün Türkiye de Psikiyatri ve Mazhar Osman 2. Türk Tıp Tarihi Kurumu Seminerleri, 16 Nisan 2015: Toptaşı Bimarhanesi 3. Acıbadem Fulya Hastanesi-Salı Toplantıları, 31 Mart 2015: 14 Mart ın Hikâyesini Yeniden Düşünmek 4. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, 26 Mart 2015: Etik Üzerine Düşünmek 5. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, 13 Mart 2015: 14 Mart ın Hikâyesi 6. Boğaziçi Üniversitesi Atatatürk Enstitüsü-Çarşamba Seminerleri, 28 Kasım 2014: Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi ( ) 7. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Psikoloji Bölümleri Ortak Semineri, 23 Ekim 2014: Bir Akıl Hastanesinin Tarihi: Toptaşı Bimarhanesi ( ) 8. Acıbadem Kadıköy Hastanesi-Çarşamba Toplantıları, 18 Haziran 2014: Bir Akıl Hastanesinin Tarihi: Toptaşı Bimarhanesi 9. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi-SalıToplantıları, 13 Mayıs 2014: Bir Akıl Hastanesinin Tarihi: Toptaşı Bimarhanesi 10. İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Kulübü Semineri, 5 Mayıs 2014: Türkiye de Modern Psikiyatrinin Kurumsallaşma Süreci 11. Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği-Tarih Söyleşisi, 30 Nisan 2014: Bir Akıl Hastanesinin Tarihi: Toptaşı Bimarhanesi ( ) 12. Bilgi Üniversitesi Sağlık Politikaları Semineri, 28 Nisan 2014: Türkiye de Ruh Sağlığı Politikaları ( ) 13. Acıbadem Üniversitesi-Seminer, 17 Nisan 2014: Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi ( ) 5

6 14. Acıbadem Maslak Hastanesi-Çarşamba Toplantıları, 9 Nisan 2014: Bir Akıl Hastanesinin Tarihi: Toptaşı Bimarhanesi 15. Akademi Kitabevi-Söyleşi, 25 Ocak 2014: Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi ( ) 16. Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları, 28 Haziran 2012: Toptaşı Bimarhanesi ( ): Delilik, Siyaset ve Toplum 17. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 10 Şubat 2009: Küreselleşme ve Sağlık 18. International Conference of People s Health Movement (PHM), organized by İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) and İstanbul Tabip Odası (İTO), 29 April 2009: A Short History of Health Activism in Turkey Projeler / Metin Yazarlığı Mazhar Osman dan Günümüze Bakırköy Belgeseli Projesi; Proje Takımı Üyesi, (Arşiv-Araştırma.), Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülen proje, [Belgesel DVD olarak 2012 yılında yayımlandı.] Usûl-i Kadim ile Akliyye: Minyatür, Hat ve Tezhiple Osmanlı dan Günümüze Psikiyatri Kitap Projesi, (Metin yazarı), Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülen proje, Ocak 2011-Haziran [Aynı ad ile 2012 yılında Kitap olarak yayımlandı.] Bakırköy ün Tarihi için Sözlü Tarih Projesi ; Proje Takımı Üyesi ve Görüşmeci, [Proje devam etmektedir]. Türk Nöropisiyatri Derneği nin 100 Yılı, Türk Nöropsikiyatri Derneği tarafından yürütülen Belgesel projesi, Senaryo ve Arşiv. [Belgesel DVD Kasım 2014 te tamamlandı. Madrid, İstanbul ve Antalya da gösterimi yapıldı.] 9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Tıp Tarihi Kurumu Türkiye Biyoetik Derneği 6

7 10. Ödüller 1. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) Ödülleri, 2013 yılı Sosyal Bilimler Alanında Kayda Değer Eser Ödülü : Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi ( ) 2. Stigma (Damgalama) ile Mücadele Proje Yarışması -İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü- Birincilik Ödülü, 13 Aralık Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Klinik Tıp ve Mesleki Beceri I (Tıp Tarihi) Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Bahar Güz Bahar Meslek Etiği Klinik Tıp ve Mesleki Beceri IV 5 70 (Tıp Etiği) Meslek Etiği Sağlık/Hastalık Sosyolojisi 3 54 Bilim ve Etik 3 4 Klinik Tıp ve Mesleki Beceri I 5 70 (Tıp Tarihi) Meslek Etiği 2 60 Klinik Tıp ve Mesleki Beceri IV 5 70 (Tıp Etiği) Meslek Etiği 2 60 Sağlık/Hastalık Sosyolojisi

FATİH ARTVİNLİ CURRICULUM VITAE

FATİH ARTVİNLİ CURRICULUM VITAE FATİH ARTVİNLİ CURRICULUM VITAE Date and Place of Birth Nationality Title Address E-mail : Feb. 17, 1977 Artvin : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Medical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muhtar Çokar 2. Doğum Tarihi: 10 Mart 1957 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982 Doktora Tıp Tarihi ve

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Müge Demir Öğrenim Durumu: Doktora Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Derece -Alan -Üniversite -Yıl Lisans: Gazetecilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül

ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu GÜLER Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 04.04.1976 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program - Fakülte / Enstitü Lisans Psikoloji Bölümü / Fen Edebiyat Fakültesi Y. Lisans İnsan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı