MALTEPE KENT KONSEYİ FAALİYET RAPORU MALTEPE-İSTANBUL. Ekim 2014 Şubat 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALTEPE KENT KONSEYİ FAALİYET RAPORU MALTEPE-İSTANBUL. Ekim 2014 Şubat 2015"

Transkript

1 Ekim 2014 Şubat 2015 MALTEPE KENT KONSEYİ FAALİYET RAPORU MALTEPE-İSTANBUL Ekim 2014 Şubat 2015

2 İÇİNDEKİLER 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 2. MALTEPE KENT KONSEYİ 3. KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL ORGANİZASYONA DAİR FAALİYETLERİMİZ 3.1. Maltepe Kent Konseyi Binası ve Yerleşimi 3.2. Maltepe Kent Konseyi Organizasyon Şeması 3.3. Kurumsal İletişim Web ve e-posta Sosyal Medya SMS İletişim Veri Bankası 3.4. Kurumsal Materyaller Logo ve Motto El İlanı, İç Mekan Afişi 3.5. Çalışma İşleyişimiz ve Kurumsal Evraklar 3.6. Kurumsal Gelişim 3.7. Çevreye Duyarlılık 4. PROJELERİMİZ 4.1. Tamamlanan ve Devam Eden Projeler Yaş Çocukları ve Anneleri İle Sosyal Beceri Eğitimi Anne Destek Programı (ADEP) Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı Genç Dostu Kentler Projesi Toplumsal Dayanışma Amaçlı Danışmanlık Faaliyetleri Psikolojik Danışmanlık Hukuk Danışmanlığı Sosyal Güvenlik Danışmanlığı 4.2. Planladığımız Projeler Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Projesi 5. ETKİNLİKLERİMİZ 5.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri 5.2. Eşya Dayanışması 5.3. Kültürel ve Tarihi Miras 5.4. Kan Bağışı 5.5. Maltepe Üniversitesi İşçileriyle Dayanışma 5.6. Toplumsal Bütünleşme Amacıyla STK lar İle Birlikte Düzenlediğimiz Etkinlikler 6. AY BAZINDA KENT KONSEYİ FAALİYETLER AKIŞI 7. MALTEPE KENT KONSEYİ ORGANLARI 7.1. Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi 7.2. Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Hazırlık Toplantıları 1

3 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 1992 yılında Brezilya nın Rio kentinde dünyanın küresel ölçekli meselelerine çözüm bulmak adına düzenlenen Rio Zirvesi sonunda ortaya çıkmış bir belge olan Günden 21 in içerisinde yer alan 28. Bölüme atfen Yerel Gündem 21 lerin kurulması ve uygulamalarda merkeze oturtulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın alındığı zirveye ve 1996 yılında İstanbul da gerçekleştirilen HABİTAT II (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı) Zirvesi ne katılan devletler Yerel Gündem 21 leri kendi ülkelerinde uygulama kararı almışlardır. Türkiye de de ortaya çıkan Kent Konseyleri ne kaynaklık eden oluşumlar Yerel Gündem 21 lerdir. 1 Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlgili yasada (Madde 76) ; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 2 denir. 2 Yönetmeliğe göre Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. 1) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 2) Belediye başkanı veya temsilcisi, 3) Sayısı 10 u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 1 Fatih Gürses, Yerel Demokrasi Platformu Olarak Kent Konseyleri: Marmara Bölgesindeki Kent Konseyi Üyelerinin Katılım Algısı, ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, Sayılı Belediye Kanunu, (Çevrimiçi) erişim tarihi 23 Şubat 2015

4 4) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30 unu geçmemek ve 20 den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 5) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 6) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 7) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, 8) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. Yine aynı yönetmelikte Kent Konseyi nin çalışma ilkeleri şöyle tanımlanmıştır: 1) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, 2) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 3) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, 4) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, 5) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 6) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. 3

5 2. MALTEPE KENT KONSEYİ Maltepe Kent Konseyi nin 4. Olağan Genel Kurulu Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi nde 26 Eylül 2014 tarihinde yapıldı. Genel kurulda, gündem maddeleri ve Kent Konseyi faaliyet raporu sunularak kabul edildi. Adayların konuşmalarının ardından Kent Konseyi Başkanlığı ve yürütme kurulu üyeliği için seçimlere geçilmiştir. Yapılan oylamanın ardından Esra Kaya Erdoğan Maltepe Kent Konseyi Başkanı olmuştur. 4. Dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır: 1. Ozan Demir - Genel Sekreter 2. Adem Kaya - Yürütme Kurulu Üyesi 3. Arif Şeker - Yürütme Kurulu Üyesi 4. Büke Okyay - Yürütme Kurulu Üyesi 5. Hazal DERİN- Yürütme Kurulu Üyesi 6. Nagihan Bayram - Yürütme Kurulu Üyesi 7. Ziya Ünker - Yürütme Kurulu Üyesi 4

6 3. KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL ORGANİZASYONA DAİR FAALİYETLERİMİZ 3.1.Maltepe Kent Konseyi Binası ve Yerleşimi 2014 yılı Ekim ayında Maltepe Belediyesi tarafından tahsis edilmiş olan Maltepe Kent Konseyi binası Altayçeşme mahallesinde bulunmaktadır. Ofis kapsamında bir toplantı ve eğitim salonu bulunmaktadır. Toplantı salonu yaklaşık 25 kişilik kapasiteye sahip olup, ayrıca 32 kişilik bir eğitim sınıfı vardır. Her iki bölümde derneklerin kullanımına açıktır. Kent Konseyi Meclisleri de aynı binayı kullanacaktır. Ayrıca binada Maltepe Belediyesi nin sivil toplum örgütlerini desteklemek amacıyla oluşturduğu bir dernekler evi yer almaktadır. Belediye nin sivil toplumu güçlendirmek ve desteklemek amacıyla oluşturduğu bu dairenin koordinasyonunda Kent Konseyi kolaylaştırıcı bir role sahip olacaktır. Dernekler evinde derneklerin randevu usulü kullanabilecekleri 20 kişilik bir eğitim salonu ve 12 kişilik bir toplantı odasının yanı sıra 5 adet çalışma alanı ve 25 adet evrak dolabı bulunmaktadır. Kent Konseyi ve dernekler dairesi yerleşimine dair tüm ihtiyaçlar Maltepe Belediyesi tarafından karşılanmıştır. 5

7 6

8 3.2.Maltepe Kent Konseyi Organizasyon Şeması MALTEPE KENT KONSEYİ GENEL KURULU MALTEPE KENT KONSEYİ BAŞKANI MALTEPE KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU MALTEPE KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ MECLİSLER ÇALIŞMA GRUPLARI MALTEPE KENT KONSEYİ SEKRETERYASI Kurumsal İletişim Web ve e-posta Maltepe Kent Konseyi kurumsal web sayfası Kasım 2014 tarihi ile alan adıyla kullanıma açılmıştır. Kent Konseyi etkinlikleri projeleri, basında yer alan haber ve duyuruları sayfasından aktif olarak duyurmaktadır. Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerine, sekreteryaya ve diğer organlarına ait kurumsal e-posta adresleri aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

9 Kent Konseyi gönüllüleri dijital olarak çalışma grubu formunu doldurabilmektedir. 8

10 Web sayfasında bulunan Talep ve Önerileriniz bölümü ile bireysel düşünce ve önerilere ulaşılmaktadır Sosyal Medya Ekim 2014 tarihi itibari ile Maltepe Kent Konseyi sosyal medya da aktif olarak rol almaya başladı. Facebook ve Twitter gibi mecraların etkinliklerimizi, projelerimizi duyurduğumuz ve en hızlı şekilde iletişim sağladığımız önemli araçlar olarak görüyoruz. 9 https://www.facebook.com/mltpkentkonseyi https://twitter.com/mltpkentkonseyi

11 3.3.3.SMS Şubat 2015 tarihinden itibaren M.KENTKNSYI kullanıcı adıyla duyurularımızı paylaştığımız SMS sistemini devreye soktuk İletişim Veri Bankası Maltepe Kent Konseyi olarak tüm etkinliklerimizde ve ziyaretimize giden tüm kişilerden iletişim bilgilerini almakta ve ileride olacak çalışmalar için bir veri bankası oluşturmaktadır. 3.4.Kurumsal Materyaller Logo ve Motto Maltepe Kent Konseyi nin bir önceki dönemde oluşturduğu logo ve mottomuz Maltepe Belediyesi Basın Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla yeniden vektörel olarak dizayn edilmiş ve Kent Konseyinin tüm kurumsal çalışmalarında kullanılmaktadır El İlanı ve İç Mekan Afişi Maltepe Kent Konseyi nin bir kurum olarak tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak amacıyla yaptığımız el ilanlarını ve iç mekan afişlerini muhtarlıklarımıza, okullara, kamu kurumlarına, esnaflara, spor kulüplerine dağıttık.

12 3.5.Çalışma İşleyişimiz ve Kurumsal Evraklar İş süreçlerimizi kurumsallaştırmak, ortak ve kolektif çalışma kültürü yaratmak, kurumsal hafızayı oluşturmak, arşiv yaratmak amacıyla Maltepe Kent Konseyi olarak evrakların standartlaşmasını ve kurumsallaşmasını sağlıyoruz. 11

13 3.6. Kurumsal Gelişim Kurumsal gelişimimize önem veriyoruz. Bu doğrultuda çeşitli seminerlere, programlara ve proje eğitimlerine katılıyoruz. Bunların içerisinde en dikkat çekicilerinden birisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından verilen, toplamda 5 gün süren Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları İçin Proje Yazımı konulu eğitim programıdır. Bu programla birlikte, planladığımız projeler için gerekli fon kaynaklarına başvuru yapabilmenin yöntemlerini daha etkin bir şekilde öğrenmiş olduk Çevreye Duyarlılık Maltepe Kent Konseyi olarak çevreye duyarlı bir mekan oluşturduk. Geri Dönüşüme oldukça önem veriyoruz. Maltepe Belediyesi Çevre Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Elektronik Atıklar Geri Dönüşüm Derneği ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda Maltepe Kent Konseyinin elektronik atıklar için toplanma noktası olması sonucuna vardık ve bu doğrultuda geri dönüşüm kutularını konseyimize yerleştirdik. Bunun yanı sıra kağıtlar için geri dönüşüm kutusunu da konseyimizde bulunduruyoruz ve geri dönüşebilir materyallerin ayrıştırılmasına oldukça fazla özen gösteriyoruz.

14 4. PROJELERİMİZ 4.1. Tamamlanan ve Devam Eden Projeler Yaş Çocukları ve Anneleri İle Sosyal Beceri Eğitimi Proje Adı : 4 Yaş Çocukları ve Anneleri İle Sosyal Beceri Eğitimi Proje Tanıtımı: Program Maltepe sınırları içerisinde ikamet eden, okul öncesi eğitimi alamayan 4 yaş grubu çocuklara sosyal beceri eğitimi verilmesi amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, çocuklara oyunlar yoluyla sosyal beceri eğitimi verilerek eğitime katılan çocukların gelişimsel taramaları yapılıyor. Çocuklar eğitim aldığı sırada annelerine de çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgiler veriliyor. 1. Proje Paydaşları: Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Zümrütevler ve Gülensu Muhtarlıkları 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Marmara Eğitim Köyü Maltepe Telefon: Maltepe Kent Konseyi Adres: Altayçeşme Mah. Sarıgül Sok. No:2 Erez Apt. Telefon: 0(216) Fax: 0(216) Projenin Amacı: Okul öncesi eğitimi alamayan 4 yaş grubu çocuklara sosyal beceri eğitimi verilmesi ve annelerin bu yaş grubundaki çocuklarıyla ilgili yaşadıkları temel sorunlara dair bilgiler edinmelerini sağlamak. 5. Projenin İşleyişi: Çalışmalar her cuma saatleri arasında Marmara Eğitim Köyü Psikoloji Bölümü Oyun Odasında uygulanacak. 6. Projenin Hedef kitlesi: 0-4 Yaş Grubunda Okul Öncesi Eğitim Almamış Çocuklar ve Anneleri 7. Projenin Nihai Hedefleri: Çocukların sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunmak Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe Üniversitesi 9. Tahmini Zaman: 24 Ekim Haziran Riskler: Eğitime devamsızlık ve süreksizlik. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Anne ve çocukların eş zamanlı olarak uygun eğitim teknikleriyle eğitime katılması

15 14

16 Anne Destek Programı (ADEP) Proje Adı : Anne Destek Programı (ADEP) Proje Tanıtımı : ADP, çocuk gelişimi ve eğitim konularında annelere destek vererek çocuğun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir eğitim ve destek programıdır. 1. Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi, AÇEV, Maltepe Belediyesi 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Okul Müdürlükleri ve Muhtarlıklar 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : AÇEV Büyükdere Cad. Stad Han. No:85 Kat: Mecidiyeköy Tel: (212) / E-posta: MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Projenin Amacı: Annenin çocukla ilişkisini geliştirmek, annenin çocukla etkili bir iletişim kurmasını ve çocuğun gelişim alanlarını desteklemesini sağlamaktır. 5. Projenin İşleyişi: kişilik anne grupları oluşturarak hafta boyunca haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar olarak uygulanır. Ayrıca babaların katılımı ile programda yer alan konuların ele alındığı 1 Baba Toplantısı yapılı. 6. Projenin Hedef kitlesi: 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan annelerdir. Projenin Nihai Hedefleri: Annenin; Demokratik iletişim yöntemleri hakkında bilgi edinmesi, bunları eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşama geçirmesi, Çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi ve çocuğun gelişim alanlarını desteklemek için uygun davranışlar göstermesi, Çocuklarda olumlu davranışı geliştirme ve olumsuz davranışı değiştirme ile ilgili uygun yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bunları uygulayabilmesi, Çocuğun isteklerini, ihtiyaçlarını önemseyerek onu bir birey olarak görmesi Çocukla birlikte zaman geçirmesi ve onunla yakın ilişki içinde olması Çocuğun okul hayatında ve sosyal hayatında yaşına uygun sorumluluklar alabilmesi için çocuğa destek olmasıdır. 7. Projenin Gerçekleştiği Yer: Fındıklı, Gülensu (2 grup), Küçükyalı mahalleleri Tahmini Zaman: hafta 9. Riskler: Eğitime devamda yaşanabilecek aksaklıklar. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Projenin mahalle bazında gerçekleşmesi. Eğitim süresinde, 1 hafta babalar eğitime katılacaktır.

17 16

18 Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı Proje Adı: Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı Proje Tanıtımı: Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı; ailelerin yaşadıkları ortamda sağlıklarının değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesi, hastalık ve sakatlık halinde tedavi, bakım ve iyileştirme hizmetlerinin alınması ve ailenin kendi sağlıklarından sorumlu hale getirilmesini amaçlar 1.Proje Paydaşları: Marmara Üniversitesi, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı /Haydarpaşa Tel: Dahili: 1134/1146 T.C. Maltepe Belediye Başkanlığı Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Altın Masa Çağrı Merkezi: Maltepe Kent Konseyi Adres: Altayçeşme Mah. Sarıgül Sok. No:2 Erez Apt. Telefon: 0(216) Fax: 0(216) Projenin Amacı: Ailelerin yasadıkları alanda sağlıklarının değerlendirilip, bu değerlendirme sonucunda gerekli önleyici ve tedavi edici yöntemlerin uygulanması ve sağlıklı yaşam biçimlerinin kazandırılması. 5.Projenin İşleyişi: Bölgeyi dolaşarak sağlığı etkileyen faktörleri belirlemek; muhtar, imam, kurs müdürleri ve diğer toplum liderleri ile görüşerek bölge ve nüfus özellikleri hakkında bilgi toplamak. Bölgede yaşayan aileler ile tek tek görüşerek riskli ve sağlık sorunu olan aileleri belirlemek. Belirlenen sorunları çözümlemek için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaktoplumun gereksinimleri doğrultusunda grup sağlık eğitimleri yapmak. (Kendi kendine meme muayenesi eğitimi, Bebek ve çocuk beslenmesi, Aile planlaması vb.) 17 6.Projenin Hedef kitlesi: Maltepe Zümrütevler Mahallesinde ikamet eden aileler. 7.Projenin Nihai Hedefleri: Sağlık yaşam biçimi davranışlarının kazandırılarak toplumsal sağlık refah seviyesini arttırmak. 8.Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe-Zümrütevler mahallesi 9.Tahmini Zaman: 09 Şubat- 18 Mayıs Pazartesi (saat: ) ve Salı (saat: ) günlerinde yapılacaktır. 10.Riskler: Yok YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Tek tek hanelerde taramaların yapılıp sağlıklı yaşam anlayışının benimsenmesi için gerekli yöntemlerin öğretilmesi.

19 Genç Dostu Kentler Projesi Proje Adı: Genç Dostu Kentler Projesi Proje Tanıtımı: Proje, pilot kentlerdeki [Denizli, Kuşadası, Aydın, İstanbul( İstanbul dan sadece Maltepe ilçesi projeye dahil), Siirt ] gençlerin ihtiyaç, talep ve önerileri doğrultusunda yerel gençlik politikalarının oluşturulmasını ve gençlerin yönetim mekanizmalarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 1Proje Paydaşları: HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi, 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: İsveç Başkonsolosluğu 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: HABİTAT KALKINMA ve YÖNETİŞİM DERNEĞİ Ulus Mah. Okul Yolu Sk. No.13, Ortaköy Beşiktaş, İstanbul Telefon: /15/17 Fax: İSTANBUL İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU Consulate General of Sweden P.K Beyoğlu/ İstanbul MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe 18 Tel&Faks: E-posta : MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Projenin Amacı: Proje, gençlerin ihtiyaç talep ve önerileri doğrultusunda yerel gençlik politikalarının oluşturulmasını sağlamak ve gençlerin yönetim mekanizmalarına etkin bir şekilde katılımlarını gerçekleştirmek için kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. 5.Projenin İşleyişi: Gençlerin ihtiyaçlarını belirlemek üzere kentlerde gençlik çalıştayları yapılacaktır ve böylece gençlerin ihtiyaçları belirlenecektir. Bu araştırma yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin de gençler üzerindeki etkisini ölçen Gençlik Memnuniyet Anketleri ile desteklenecektir. Gençlik hakları konusunda bilgilendirici eğitim içerikleri hazırlanacak, gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına etkin katılımının bir aracı olan gençlik mecleri oluşturulacak, hali hazırda var olan gençlik meclislerinin ideale uygun şekilde güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Gençlerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde tutularak bu ihtiyaçların belediye stratejik planları içerisinde yer alması için gerekli lobi faaliyetleri yürütülecektir. 6.Projenin Hedef kitlesi: Gençler

20 7.Projenin Nihai Hedefleri: Proje kapsamında, yerel gençlik politikalarının oluşturulup, gençlerin yönetim mekanizmalarına etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıdır. 8.Projenin Gerçekleştiği Yer: Denizli, Kuşadası, Aydın, İstanbul( İstanbul dan sadece Maltepe ilçesi projeye dahil), Siirt 9.Tahmini Maliyet: - 10.Tahmini Zaman: 12 Ay 11.Riskler: Bürokratik engeller doğrultusunda karşılaşılabilinecek aksaklıklar YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Tamamen bilimsel araştırma metotlarının kullanılıp, genç odaklı katılımcı politikaları geliştirmeyi hedeflemesi 19

21 4.1.5.Toplumsal Dayanışma Amaçlı Danışmanlık Faaliyetleri Psikolojik Danışmanlık Proje Adı : 6-13 yaş arası çocuklara, ebeveynlere, kadınlara; engelli ailelerine ücretsiz psikolojik danışmanlık. Proje Tanıtımı: Çocuğu 6-13 yaşları arasında olan ebeveynlere hem çocukların gelişimleriyle ilgili yaşadıkları/ yaşayabilecekleri sorunlarla ilintili bilgi vermek ve pratikte çözüm yolları önermek, hem de özellikle kadınların kendi sorunlarına dair paylaşımlarına çözüm odakli yaklaşımla yardım etmek, bu hizmeti düzenli takip etme şeklinde gerçekleştirmek. 1.Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi ve Maltepe Belediyesi. 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: - 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : 4.Projenin Amacı: 6-13 yaş arası çocukların gelişimlerinde ailelere, ebeveynlere yardımcı olmak, kadın sorunlarıyla baş edebilmek için çözüm odaklı bakış açısı geliştirme, engelli ailelerine psikolojik anlamda yardımcı olmak 5.Projenin İşleyişi: Ücretsiz danışmanlık hizmeti, uzman psikolog ile haftada bir gün (Cumartesi) 9:00-18:00 arası Maltepe Kent Konseyinde bireysel / çocuklu seanslar şeklinde yapılacaktır. 6.Projenin Hedef kitlesi: 6-13 yaş arası çocukların ebeveynleri, engelli aileleri ve kadınlar. 7.Projenin Nihai Hedefleri: Uzun vadede sorunlarla baş edebilme yetisi kazandırabilmek, çocukların gelişim evreleriyle ilgili bilgi verme, engelli ailelerine sorunlarını çözme becerisi kazandırabilmek, kadınlara hayatta karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmak. 8.Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe Kent Konseyi 9.Tahmini Zaman: Her seans için 45 dakika. 10.Riskler: Projenin tanıtılması ile ilgili eksikliklerin yaygınlaşmasına dair riskler. 20 YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Kadınlara uzman psikolog bakış açısıyla gösterilecek çözüm odaklı farklı sonuca ulaşma tekniklerini kazandırmak, 6-13 yaş arası çocukların gelişim süreçleriyle ilgili bilgi vermek, yapılması gerekenler hakkında aileyi bilgilendirmek, davranış değiştirme, risk gruplarından uzak tutma vb. konularda teknikler göstermek, engelli ailelerinin sorun çözme yeteneklerini geliştirmek.

22 21

23 Hukuk Danışmanlığı Proje Adı: Hukuk Danışmanlığı Proje Tanıtımı: Kira Hukuku-Tüketici Hukuku- Gayrimenkul Hukuku-İş Hukuku-İcra Hukuku-Borçlar Hukuku- Aile Hukuku, Kadına Karşı Şiddet- Boşanma, Mal Tasfiyesi, velayet Ceza Hukuku- Fikri mülkiyet Hakları- Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi, Yelda Kaya Hukuk Bürosu 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar:- 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: YELDA KAYA HUKUK BÜROSU MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : 4. Projenin Amacı: Maltepe halkının hukuki ihtilaflarına çözüm danışmanlığı, hakları konusunda bilinçlendirme, dava ve takip yolları konusunda hukuki yardım 5. Projenin İşleyişi: Belirlenen periyodik günler ve saatlerde, başvuru sahipleriyle görüşme, görüşmelerin arşivlenmesi, raporlama Projenin Hedef kitlesi: İlçe sınırlarında ikamet eden Maltepe Halkı 7. Projenin Nihai Hedefleri: Halkın hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve danışmanlık düzeyinde destek. 8. Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe Belediyesi Kent Konseyi 9. Riskler: Hukuk Danışmanlığı hizmetinin verildiği zamanın planlı olması, muhtemel fazla müracaatların tümünü karşılayamamak. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Gönüllü avukatlar aracılığıyla halkın hukuksal hakları konusunda bilinçlenmesi.

24 Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Proje Adı: Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Proje Tanıtımı: Maltepe Halkının Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı ile ilgili soruları ve sorunlarına profesyonel bir uzman aracılığıyla destek olmak. 1.Proje Paydaşları: Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi, Çiler Turaman, Melis Elmen Sosyal Güvenlik Uzmanı 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: - 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : 4.Projenin Amacı: Maltepe ilçemizde yaşayan vatandaşların da hayatlarındaki en önemli konulardan olan sosyal güvenlik ile ilgili hakları, sorunlarını nasıl çözebilecekleri konusunda destek olmak 5.Projenin İşleyişi: Her hafta belirli gün ve saatte danışmanlık hizmeti vermek 23 6.Projenin Hedef kitlesi: Maltepe Halkı 7.Projenin Nihai Hedefleri: Sosyal güvenlik konusunda halkın bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmesi konusunda yol gösterici olmak. 8. Riskler: Yok YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Türkiyede İlk Kez Sosyal Güvenlik Konularında Vatandaşlarının Ücretsiz Destek Almasını Sağlaması

25 4.2. Planladığımız Projeler Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Projesi Proje Adı: Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Projesi Proje Tanıtımı: Kendi İşini Geliştirmek ya da geliştirmek isteyen kadınlara girişimcilik, iş planı hazırlama, kredi kaynakları ve pazarlama gibi başlıklarda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. 1. Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi, Tomurcuk Kooperatifi, Maltepe Belediyesi, KEDV 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Halk Eğitim Merkezleri, Eğitim Evleri ve Muhtarlıklar 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : KEDV Bekar Sokak No.17 Beyoğlu-İstanbul 0(212) (212) TOMURCUK KOOPERATİFİ Telf: Faks: Gsm: MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Projenin Amacı: Kadın istihdamına ve kadınların bireysel iş olanaklarına kavuşmasına katkı sunmak. Ev eksenli çalışan kadınların ürettikleri ürünü pazar ortamında satmalarına ve geliştirmelerine destek olmak. 5. Projenin İşleyişi: kişilik anne grupları oluşturarak 9 saatlik girişimcilik eğitimi verilecektir. Eğitim sonunda kadınlar işverenlerle yanyana getirilecektir. 6. Projenin Hedef kitlesi: Ev eksenli çalışan ve evde üretim yapan kadınlar. 7. Projenin Nihai Hedefleri: Kendi becerileri ve mevcut yerel ekonomik olanakları ile kadınların iş fikri geliştirmeleri ve iş planı çıkarabilmelerini sağlamak. Kadınlar arasındaki dayanışma ilişkilerini arttırmak. Kadınların özgüvenlerinin ve bireysel kapasitelerinin gelişimine katkı sunmak Kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlamalarına destek olmak. 8. Projenin Gerçekleştiği Yer: Talebe göre belirlenecektir. 9. Tahmini Zaman: 3 hafta. Toplam 9 saat. Her eğitim grubu için. 10. Riskler: Eğitime devamda yaşanabilecek aksaklıklar. 24 YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Mahalle bazında gerçekleşmesi. Bireysel girişimciliği güçlendirilmesi.

26 25

27 5.ETKİNLİKLERİMİZ 5.1.Kültür ve Sanat Etkinlikleri 2 Şubat 2015 tarihinde Maltepe Kent Konseyi nin katkıları ile, Cemalnur Sargut un tasavvuf sohbeti ve İbrahim Kaya Musiki Derneği konseri TSKM de gerçekleştirildi. 8 Şubat 2015 tarihinde Maltepe Kent Konseyi Ruhi Su Dostlar Korosu konserini Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. 26

28 5.2.Eşya Dayanışması Maltepe sınırları içerisinde ikamet edip bize ulaşan yaklaşık 10 aileye gönüllülerimizden gelen eşyaları ulaştırdık. 5.3.Kültürel ve Tarihi Miras Maltepe Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve Maltepe nin kültürel mirasına sahip çıkmak için geçmiş mecmualardan elde edilen fotoğraflarla kartpostallar basılmıştır. Bu kartpostallara Kent Konseyinden ulaşılabilmektedir. 23

29 5.4. Kan Bağışı tarihinde Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Kent Konseyi olarak destek verilmiştir Maltepe Üniversitesi İşçileriyle Dayanışma Maltepe Üniversitesi Hastanesinden atılan işçilerin mücadelesinde başından beri yanlarında, omuz omuza yer aldık.

30 5.6. Toplumsal Bütünleşme Amacıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler Yeni yıla girmeden önce Maltepe Kent Konseyi Olarak Maltepe Huzurevinde ikamet eden büyüklerimizle birlikte iki gün boyunca yeni yıl etkinlikleri yapıldı. İbrahim Kaya Musiki Derneği gönüllü olarak konser verdi. Narcity Gönüllüleri ve Maltepe Kent Konseyi olarak Küçükyalı Çocuk Yuvasındaki çocuklarımıza küçük yeni yıl hediyeleri dağıtımı gerçekleştirildi. Küçükyalı Çocuk esirgemedeki 100 çocuğumuza ihtiyaçları doğrultusunda Narcity gönüllüleri ile mp3 çalar hediye edilerek yeni yılları kutlandı. 1

31 6. AY BAZINDA KENT KONSEYİ FAALİYETLER AKIŞI 26 Eylül 2014 tarihinde Genel Kurul Yapıldı. Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri seçildi. 24 Ekim 2014; dokuz hafta sürecek olan 4 yaş çocukları ve anneleri ile sosyal beceri eğitimi ne başlandı. "Maltepe'ye hizmet için büyük bir enerjiyle çalışacağız" diyerek faaliyetlerine başlayan Kent Konseyi kısa sürede yerel basında da bu arzu ve çalışkanlıklarının yansımalarını görmüşlerdir. 4 Kasım 2014; Başıbüyük Dayanışma Kültür Derneği'nin başkanı, yönetici ve üyelerini konsey binamızda konuk ettik. Başıbüyük halkının kentsel dönüşüm konusundaki taleplerini dinleyerek atacağımız ortak adımları değerlendirdik. 2 6 Kasım 2014; Maltepe kent konseyi olarak muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın kendi içlerinden bir danışma kurulu oluşturmalarını kararlaştırdık. Danışma kurulunun Maltepe'nin tüm renklerini içinde barındırması ve kent konseyiyle etkin çalışması üzerine mutabakat sağladık.

32 11 Kasım 2014; Yakup, Doğanlı ve Aydoğdu Köy Derneklerinin Başkanları Maltepe Kent Konseyini ziyaret etti. 6 Kasım 2014; CHP engelliler komisyonu konseyimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Maltepeli kimliğine vurgu yapılarak, güç birliğinin Maltepe'de bulunan engellilerimizin hizmetine daha çok katkı sağlayacağı belirtildi. 19 Kasım 2014; Kent konseyi yürütme kurulu Maltepe belediye başkanı Sn Ali Kılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. 3 8 Kasım 2014; Anadolu Yakası Kent Konseyine (Pendik Kent Konseyi ev sahipliğinde) katılım gerçekleştirilmiştir. 22 Kasım 2014; Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Zübeyd Çelik ve yanında gelen STK üyeleri Kent Konseyimize ziyarette bulundular.

33 24 Kasım 2014; Maltepe Kent Konseyi Emekli Öğretmenleri Unutmadı. Emekli öğretmenlerimizle birlikte öğretmenler günü yemeği gerçekleştirildi. 1 Aralık 2014;Gençlik Meclisi Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. 27 Kasım 2014; Maltepe Kaymakamı Necip Çakmak makamında ziyaret edildi. 5 Aralık 2014; İhtiyaç sahipleri için kendi dayanışma ağını kuran Narcity Gönüllüleriyle bir araya geldik. Maltepelilerin dayanışma ve birlikteliğini arttıracak çalışmalar için atacağımız adımları konuştuk. 4 6 Aralık 2014; Engelliler haftası için 29 Kasım 2014; İstanbul Protestan Kiliseleri Vakfı Başkanı Sn. Timur Topuz Maltepe Kent Konseyi ni ziyaret etti. TSKM de gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlanmıştır. 1 Aralık 2014; Maltepe İbrahim Kaya Musiki Derneği Maltepe Kent Konseyi ni ziyaret etti.

34 7 Aralık 2014; Maltepe Kent Konseyi Umut Treni Derneği ni ziyaret etti. Maltepe de dayanışmanın artması için eşya dayanışması çalışmalarına katkı sunuldu. çocuklarımıza küçük yeni yıl hediyeleri dağıtımı gerçekleştirildi. Küçükyalı Çocuk esirgemedeki 100 çocuğumuza ihtiyaçları doğrultusunda Narcity gönüllüleri ile mp3 çalar hediye ederek yeni yıllarını kutladık. 9 Aralık 2014; İşten atılan işçilere destek için grev alanına ziyarette bulunuldu 13 Aralık 2014; Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneğinin kahvaltısına katılım sağlandı. 5 9 Aralık 2014; Habitat için Gençlik Derneği ziyaretinde bulunuldu. Sezai Hazır ve Anıl Gökrenk ile başta gençlik alanındaki eğitimler ve projeler olmak üzere gönüllülük, istihdam ve kent analizi konularında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu. 13 Aralık 2014; Maltepe Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Psikolog Büke OKYAY tarafından gerçekleştirilen 0-6 yaş arası çocuğu olan ailelere verilen ücretsiz danışmanlık projemiz başladı. 12 Aralık 2014; Narcity Gönüllüleri ve Maltepe Kent Konseyi olarak Küçükyalı Çocuk Yuvasındaki

35 18 Aralık 2014; Küçükyalı Yelken Spor Kulubünün dayanışma gecesi önceki akşam gerçekleşti. Geceye Maltepe Kent Konseyi adına spordan sorumlu yürütme kurulu üyemiz Adem KAYA katıldı. Kent konseyi çalışma alanına giren her konuda destek olmaya devam edecektir. Bu güzel etkinlik için Küçükyalı Yelken Spor Kulubüne tesekkür ederiz. 20 Aralk 2014; "Medya Gözüyle Türkiye AB İlişkilerinde Almanya'nın Rolü " paneline Maltepe Kent Konseyi adına Yürütme Kurulu Üyemiz Nagihan Bayram katılım sağlayıp gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. 19 Aralık 2014; Maltepe Kent Konseyi olarak gerçekleştireceğimiz proje kapsamında Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Katina Türker ve Heybeliada da yaşayan Andrea Zgrafos ile görüşme gerçekleştirdik. 20 Aralık 2014; HABİTAT için Gençlik Derneği nden eğitmen olarak Yunus Emre BENLİ nin katılım ve anlatımıyla Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisinin tanışma ve gönüllülük eğitim toplantısı gerçekleştirildi Aralık 2014; Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı(KEDV) ve HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği öncülüğünde yapılan HABİTAT 3 için yapılan hazırlık toplantısına katılım sağlandı. 20 Aralık 2014; Maltepe meydanında farklı kültür ve inanca sahip Maltepeliler ile Noel in gelişi kutlandı. Maltepe Kent Konseyi Standında kent konseyi broşürleri ve Maltepe nin değerlerinin yer aldığı 2015 Maltepe Kent Konseyi Takvimi dağıtıldı. Maltepe Belediye Başkanı Sn. Ali

36 KILIÇ pastör, papaz, imam ve cemevi dedesiyle birlikte Noel Ağacı diktiler. 7

37 20 Aralık 2014; 0-6 Yaş arası çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti faaliyetlerimiz gerçekleşti. 23 Aralık 2014; Maltepe Huzurevi'nde gerçekleştireceğimiz Yılbaşı Kutlaması hazırlıkları yapıldı. 23 Aralık 2014; Maltepe nin yerel tarihini yaşatmak için Maltepe Kent Konseyi tarafından hazırlanan kartpostalların basımı tamamlanıp kent konseyinden dağıtımına başlandı. 23 Aralık 2014; Gülsuyu mahallesinden Emine Cansever ve İzmir Güzelbahçe Kent Konseyi kadın meclisi üyesi Gülçiçek Ok Konseyimize ziyarette bulundular Aralık 2014; Bingöl Dernekler Federasyonu Başkanı Atalay Atilla Maltepe Kent Konseyi ne ziyarette bulundu.

38 24 Aralık 2014; Narcity Gönüllülerinin sağladığı 1 adet yatalak hastalar için şişme yatak örtüsü Maltepe Kent Konseyi aracılığı ile ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) ziyaret edildi. 24 Aralık 2014;Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ziyaret edilip; kadın emeğinin geliştirilmesi, mahalle, kadın grupları gibi konularda KEDV ile gerçekleştirebileceğimiz ortak çalışmaları konuşup 2015 yılında imzalayacağımız protokolün temelleri atıldı. 27 Aralık 2014; Futbol sezonunda Maltepe ilçesine U-15 yaş grubunda şampiyon yapan Maltepe Gençlik ve Spor Kulübü teknik sorumlusu Enver Yağmuroğlu'na tebrik ziyaretinde bulunuldu Aralık 2014; İstanbul Kent Konseylerinin Bakırköy de gerçekleştirdiği toplantıya katılım gerçekleştirildi. 27 Aralık 2014; İdealtepe Spor Kulübüne ve genel sekreteri Ali Muhammet Tanrıyaşükür'e futbol alanında U-15 yaş gurubunda şampiyon oldukları için tebrik ziyaretinde bulunuldu. 26 Aralık 2014; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) ve

39 27 Aralık 2014; Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ANNE-ÇOCUK eğitimi projesi ara tatiline girdi. Eğitim Programının 10 haftada tamamlanması planlanıyordu. Annelerden ve çocuklardan gelen yoğun talep üzerine Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle ortaya çıkan grup dinamiğini göz önünde tutularak eğitimi 2. yarıyılda da devam etme kararı alındı. 29 Aralık 2014; Maltepe Huzurevinde yılbaşı etkinliği gerçekleştirildi. Maltepe nin eski fotoğraf ve afişlerinden oluşturduğumuz kartpostalları gönüllülerimiz ile yazarak yılbaşı öncesi huzurevinde kalan yaşlılarımıza hediye ettik. İbrahim Kaya Musiki Derneği'nin gönüllü olarak verdiği konserde Kent Konseyi ve Huzurevi Derneği işbirliği ile büyüklerimizin yeni yıllarını kutlandı Aralık 2014; CHP Maltepe Engelli Komisyonunun düzenlediği "Kalbine Engel Koyma" etkinliği gerçekleştirildi.

40 30 Aralık 2014; Maltepe Kaymakamlığı Projeler Ofisi Koordinatörü Yusuf Andıç ile ortak yapabileceğimiz projeleri konuşuldu. 30 Aralık 2014; Maltepe Bel. Bşk. Sn. Ali KILIÇ ile Maltepe Huzurevini ziyaret ettik. 09 Ocak 2015, Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Şahin Ayrım makamında ziyaret edildi Ocak 2015; Maltepe Belediyesi Çevre Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Elektronik Atıklar Geri Dönüşüm Derneği ile toplantı geçekleştirildi. Toplantı sonucunda Maltepe Kent Konseyinin elektronik atıklar için toplanma noktası olması sonucuna varıldı. 31 Aralık 2014; Yılbaşında evsizler ve sokak çocukları yalnız kalmasın diye her yıl sokak etkinliği düzenleyen Umut Treni Derneği'ni ziyaret ettik.

41 2 Ocak 2014; Çınarcık Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayhan Açıkgöz Maltepe Kent Konseyine ziyarette bulundu. 3 Ocak 2015; Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği'nden (TODAP) Çetin Elmas'ın, Başkanı'mız Esra Kaya Erdoğan'ın ve Yürütme Kurulu üyemiz Psikolog Büke Okyay'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı da ortak yapabileceğimiz projeleri konuşuldu. 6 Ocak 2015; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne tanışma ziyaretinde bulunuldu. 6 Ocak 2015; İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ziyaret edildi Ocak 2015; Fredrick Ebert Vakfı Kent Konseyimize ziyarette bulundu ve ortak yapabileceğimiz projeler hakkında konuşma yapıldı. 3 Ocak 2015; Genel Kurul Üyelerimizle tanışma toplantısı yapıldı.

42 10 Ocak 2015; Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi 3. Olağan Seçimli Genel Kurul u Yılmaz Mızrak Kültür Merkez in de gerçekleştirildi. Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinden Adem Kaya, Nagihan Bayram ve Ziya Ünker ve Maltepe Kent Konseyi eski gençlik meclisi başkanı Sn. Cemil Dinçer'in katıldığı toplantıda ortak gerçekleştirilecek projeler hakkında konuşuldu. 10 Ocak 2015; MAYGAD Çalışan Gazeteciler Günü kokteyline katılım sağlandı. 15 Ocak 2015; Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Hemşirelik Bölümü hocalarından, Yrd. Doc. Kamer Gür, Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu ve Doç Dr. Ayşe Ergün ile ortak projeler üzerine konuşuldu Ocak 2015; Eski Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile Maltepe Kent Konseyimizde tanışma kokteyli düzenlendi. 12 Ocak 2015; Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Faik Kaptan makamında ziyaret edildi. Tuzla Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve uyuşturucu ile mücadele için neler yapılabileceğinin üzerinde konuşulan Anadolu Yakası Kent Konseyleri Toplantısına katılım sağlandı.. 13 Ocak 2015; Lozan Mübadilleri Vakfı ziyaret edildi. Maltepe Kent

43 16 Ocak 2015; Güneşin Çocuklarına Yardım Klübü ile ortak yapılabilecek projeler hakkında toplantı gerçekleştirildi. 17 Ocak 2015; Gülensu İlköğretim Okulunun gerçekleştirmiş olduğu kahvaltıya katılım sağlandı. 19 Ocak 2015; Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaretimize geldi. 19 Ocak 2015; Bingöl Dernekler Federasyonu ziyaretimize geldi. 16 Ocak 2015; Maltepe Kent Konseyi öncülüğünde Maltepe Üniversitesi ve Maltepe Belediyesi işbirliğiyle 10 hafta süren 4 Yaş Çocukları ve Anneleri ile Sosyal Beceri Eğitimi projesi kapsamında Maltepe Üniversitesinden hocalarımız, annelerimiz ve çocuklarımız ile buluştuk. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra TSKM 'de annelerimiz ile film izlerken çocuklarımız da oyun odasındaydı. Sayın Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın eşi Çiğdem Kılıç'ta aramızdaydı. 19 Ocak 2015; Engelliler Meclisi hazırlık toplantısı gerçekleştirilip proje kapsamında izleyeceğimiz yol hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 20 Ocak 2015; Bursa Nilüfer Kent Konseyine ve Dernekler yerleşkesine ziyaret ve teknik gezi gerçekleştirildi. Kent Konseyi deneyimlerinden faydalanmak için toplantı sağlandı Ocak 2015;Nilüfer Belediye Başkanına makamında ziyaret gerçekleştirildi.

44 21 Ocak 2015; Bursa Kent Konseyine ziyaret gerçekleştirildi. 24 Ocak 2015; Küçükyalı kültür Merkezi ndeki Uğur Mumcu yu Anma Etkinliğine katılım sağlandı. 21 Ocak 2015; Bursa da Engelliler Merkezi olan Bizim Ev ziyaret gerçekleştirildi. 26 Ocak 2015; AÇEV ile Anne Destek Programı Projesi için toplantı gerçekleştirildi Ocak 2015; Maltepe İlçe Sağlık Müdürü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirildi. 26 Ocak 2015; Bağlarbaşı esnafları ziyaretimize geldiler. 23 Ocak 2015; Maltepe Kent Konseyi Başkanı Esra Kaya Erdoğan, Maltepe Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Adem Kaya, Medya Çalışanları Derneği ni dernek merkezinde ziyaret ettiler. 27 Ocak 2015; Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) ile birlikte sürdürebileceğimiz kültür sanat projeleri hakkında konuşmak üzere görüşme gerçekleştirildi.

45 2 Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyi nin katkıları ile, Cemalnur Sargut un tasavvuf sohbeti ve İbrahim Kaya Musiki Derneği konseri TSKM de gerçekleştirildi. Korosu konserimiz Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleşti. 11 Şubat 2015; Tomurcuk kooperatifi ile ortak yapacağımız proje hakkında konuşmak üzere toplantı gerçekleştirdik. 3 Şubat 2015; Ahmet Rasim İ.Ö.O. da AÇEV ile birlikte yürüttüğümüz ortak projemiz için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 13 Şubat 2015; Aydınevler Belediye Barınak Evine ziyaret gerçekleştirildi Şubat 2015; Sinop Saraydüzü Uluköy Derneği ne toplantı yapması için konseyimizin toplantı salonunu tahsis ettik. 5 Şubat 2015; Maltepe Müftülüğüne yeni atanan Sn. Ahmet İnciler i makamında ziyaret ettik. 7 Şubat 2015; Emekliler Sosyal Eğitim ve Dayanışma Derneği ne toplantılarını gerçekleştirebilmeleri için Maltepe Kent Konseyi toplantı salonumuzu tahsis ettik. 13 Şubat 2015; Gönüllülerimizin bağışladığı ev eşyalarını, ilçemiz içinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 8 Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz Ruhi Su Dostlar

46 14 Şubat 2015; Engelliler Meclisi tanışma toplantısı Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi nde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2015; Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Proje Döngüsü Eğitimi ne Maltepe Kent Konseyi yürütme Kurulu Üyesi Nagihan Bayram, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Cansu Eren ve Burçin Eş ile Hazel Köse katılım sağladı. 15 Şubat 2015; Çalışma gruplarında yer almak isteyen gönüllülerimizle buluşup, çalışma gruplarının genel işleyişinin nasıl olması gerektiği konuşuldu. 21 Şubat 2015; haftada 1 gün ücretsiz olarak yürütülmek üzere planlanan psikolojik danışmanlık hizmetimize başladık. 20 Şubat 2015; Hukuk ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında haftada 1 gün ücretsiz olarak yürütülmek üzere planlanan, hukuki danışmanlık hizmetimize başladık. 25 Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyi toplantı salonunda Adalar Kent Konseyi nin öncülüğünde kıyı şeridinde olan Kent Konseyleri ile denizlerimiz hakkında konuştuk Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyinin ev sahipliğinde toplanan Anadolu Yakası Kent Konseyleri toplantısında öncelikle Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Muhammet Aydın Uyuşturucuyla Mücadele Yöntemleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Meltepe Kent Konseyi Başkanı Sn. Esra Kaya Erdoğan ın

47 sunumuyla Sahipsiz Hayvanlar ve Kent adlı sunum gerçekleştirildi. toplantısında Maltepe Kent Konseyi yönergesine eklenerek oybirliğiyle kabul edilen demokrasinin en büyük göstergelerinden biri olan; Türkiye de ve Dünyada sayılı örneği bulunan Geri Çağırma Hakkı üzerine bilgi verdi. 26 Şubat 2015; İstanbul Kent Konseyleri toplantısına katılım sağlandı Mart 2015, "2014 yılında Türkiye ve Dünya'da Meydana Gelen İnsan Hakları İhlalleri" üzerine Yürütme Kurulu üyemiz ve Maltepe Kent Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Kurulundan Nagihan BAYRAM'ın basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında ayrıca Maltepe Kent Konseyi Başkanı Esra Kaya ERDOĞAN, 01 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul

48 7. Kent Konseyi Organlar 7.1. Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi Maltepe Gençlik Meclisi için, Maltepe Kent Konseyi binasında üç tane hazırlık toplantısı yapıldı. 19 Aralık 2014 tarihinde ilki gerçekleştirilen toplantıların hemen ardından 20 Aralık 2014 tarihinde HABİTAT için Gençlik Derneği nden eğitmen olarak Yunus Emre BENLİ nin katılım ve anlatımıyla Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisinin tanışma ve gönüllülük eğitim toplantısı yapıldı. Ardından Gençlik Meclisi nin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu 10 Ocak 2015 Cumartesi günü Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. 19

49 Yapılan seçim sonucunda 14 kişilik bir yürütme kurulu oluşturuldu. Yürütme Kurulu nda yer alan isimler; Gamze KARSLI (Eş Başkan) Mert İNAL (Eş Başkan) Yaprak ÖZDEMİR (Sekreter) Alev BOYRAZ Cansu EREN Eray AYDIN Emrah YILMAZ Mert ARSLAN Sude MERMER Berk ENGİN Murat KARAKUŞ Sidar EDEŞ Muhammed AYDIN Alican ÇOLAK Gençlik Meclisi; gençlerin kent yönetimine aktif olarak katılımları, kent sorunlarının çözümünde rol almaları, sorunlara sahip çıkmaları ve gençlik alanında politikalar üretmeleri amacıyla, gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi partiler, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır. 20

50 Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin amacı; Maltepe ilçesi için sürdürebilir kalkınma hedefleri ile marka kent haline getirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bunun yanış sıra Maltepe gençliğini ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek, gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten, topluma faydalı etkinlik ve projelerde rol alan bireyler haline gelmelerine katkı sağlamaktır. Gençlerin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel olaylara ilgisini çekmek ve bu bağlamda projeler üretmektir. Gençlik Meclisinin çalışma gruplarında yer almak için; Çalışma Grubu Başvuru Formu nu doldurmak yeterlidir Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Hazırlık Toplantıları Henüz seçimleri gerçekleşmemiş olan engelli meclisinin oluşumu için 14 Şubat 2015tarihinde Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi nde Engelliler Meclisi tanışma Toplantısı gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için en etkin ve verimli yapının ne olabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantı başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 21

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 24 Ocak 2010-28 Ocak 2012 KA.DER Lİ ÖZEL VE GÜZEL KADINLARA, 4 Mart 1997 deki kuruluşumuzdan bu yana 4 Genel Seçim (1999, 2002, 2007, 2011) ve 3 Yerel Seçim (1999,

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009 Çanakkale Kent Konseyi Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Çanakkale Kent Konseyi / Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İsmi

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Önce rampa, sonra cennet!

Önce rampa, sonra cennet! Sivil Sesler Festivali ne sen de gel! STGM, 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Maçka da sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir festival düzenliyor. Örgütlenme Özgürlüğü imza kampanyası sürüyor STÖ lerin

Detaylı

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler;

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler; PROJENİN TANITIMI AB Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı, Türkiye'de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK'ların küçük ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2014 Çalışma Raporu Mart 2015 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 12. e- Türkiye Ödülleri C.2. Önce Kadın Okulu - Vodafone TR C.3. Future Learning 14

Detaylı

YIL:4 SAYI:20 OCAK 2009. Tarihi ve Sanatı Bütünleştiriyoruz

YIL:4 SAYI:20 OCAK 2009. Tarihi ve Sanatı Bütünleştiriyoruz YIL:4 SAYI:20 OCAK 2009 Tarihi ve Sanatı Bütünleştiriyoruz içindekiler BAŞYAZI...3 Ocak 2009 Yıl:4 Sayı:20 AYIN DOSYASI Yazar ve Sanatçı Evi...4 HABERLER...7 Yaşamsal Sürdürülebilirliğimiz İçin; Su Yönetimi

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ Kurum Adres Ülke : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı : Acıbadem Caddesi

Detaylı

KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)

KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) Gülgün Erdoğan Tosun 1 Güman Kızıltan 2 ÖZET Kent yönetiminde

Detaylı

inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010

inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010 inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010 KENT KONSEYİ, KENT VİZYONUNA KATKIDA BULUNUR Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı