MALTEPE KENT KONSEYİ FAALİYET RAPORU MALTEPE-İSTANBUL. Ekim 2014 Şubat 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALTEPE KENT KONSEYİ FAALİYET RAPORU MALTEPE-İSTANBUL. Ekim 2014 Şubat 2015"

Transkript

1 Ekim 2014 Şubat 2015 MALTEPE KENT KONSEYİ FAALİYET RAPORU MALTEPE-İSTANBUL Ekim 2014 Şubat 2015

2 İÇİNDEKİLER 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 2. MALTEPE KENT KONSEYİ 3. KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL ORGANİZASYONA DAİR FAALİYETLERİMİZ 3.1. Maltepe Kent Konseyi Binası ve Yerleşimi 3.2. Maltepe Kent Konseyi Organizasyon Şeması 3.3. Kurumsal İletişim Web ve e-posta Sosyal Medya SMS İletişim Veri Bankası 3.4. Kurumsal Materyaller Logo ve Motto El İlanı, İç Mekan Afişi 3.5. Çalışma İşleyişimiz ve Kurumsal Evraklar 3.6. Kurumsal Gelişim 3.7. Çevreye Duyarlılık 4. PROJELERİMİZ 4.1. Tamamlanan ve Devam Eden Projeler Yaş Çocukları ve Anneleri İle Sosyal Beceri Eğitimi Anne Destek Programı (ADEP) Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı Genç Dostu Kentler Projesi Toplumsal Dayanışma Amaçlı Danışmanlık Faaliyetleri Psikolojik Danışmanlık Hukuk Danışmanlığı Sosyal Güvenlik Danışmanlığı 4.2. Planladığımız Projeler Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Projesi 5. ETKİNLİKLERİMİZ 5.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri 5.2. Eşya Dayanışması 5.3. Kültürel ve Tarihi Miras 5.4. Kan Bağışı 5.5. Maltepe Üniversitesi İşçileriyle Dayanışma 5.6. Toplumsal Bütünleşme Amacıyla STK lar İle Birlikte Düzenlediğimiz Etkinlikler 6. AY BAZINDA KENT KONSEYİ FAALİYETLER AKIŞI 7. MALTEPE KENT KONSEYİ ORGANLARI 7.1. Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi 7.2. Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Hazırlık Toplantıları 1

3 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 1992 yılında Brezilya nın Rio kentinde dünyanın küresel ölçekli meselelerine çözüm bulmak adına düzenlenen Rio Zirvesi sonunda ortaya çıkmış bir belge olan Günden 21 in içerisinde yer alan 28. Bölüme atfen Yerel Gündem 21 lerin kurulması ve uygulamalarda merkeze oturtulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın alındığı zirveye ve 1996 yılında İstanbul da gerçekleştirilen HABİTAT II (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı) Zirvesi ne katılan devletler Yerel Gündem 21 leri kendi ülkelerinde uygulama kararı almışlardır. Türkiye de de ortaya çıkan Kent Konseyleri ne kaynaklık eden oluşumlar Yerel Gündem 21 lerdir. 1 Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlgili yasada (Madde 76) ; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 2 denir. 2 Yönetmeliğe göre Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. 1) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 2) Belediye başkanı veya temsilcisi, 3) Sayısı 10 u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 1 Fatih Gürses, Yerel Demokrasi Platformu Olarak Kent Konseyleri: Marmara Bölgesindeki Kent Konseyi Üyelerinin Katılım Algısı, ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, Sayılı Belediye Kanunu, (Çevrimiçi) erişim tarihi 23 Şubat 2015

4 4) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30 unu geçmemek ve 20 den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 5) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 6) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 7) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, 8) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. Yine aynı yönetmelikte Kent Konseyi nin çalışma ilkeleri şöyle tanımlanmıştır: 1) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, 2) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 3) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, 4) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, 5) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 6) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. 3

5 2. MALTEPE KENT KONSEYİ Maltepe Kent Konseyi nin 4. Olağan Genel Kurulu Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi nde 26 Eylül 2014 tarihinde yapıldı. Genel kurulda, gündem maddeleri ve Kent Konseyi faaliyet raporu sunularak kabul edildi. Adayların konuşmalarının ardından Kent Konseyi Başkanlığı ve yürütme kurulu üyeliği için seçimlere geçilmiştir. Yapılan oylamanın ardından Esra Kaya Erdoğan Maltepe Kent Konseyi Başkanı olmuştur. 4. Dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır: 1. Ozan Demir - Genel Sekreter 2. Adem Kaya - Yürütme Kurulu Üyesi 3. Arif Şeker - Yürütme Kurulu Üyesi 4. Büke Okyay - Yürütme Kurulu Üyesi 5. Hazal DERİN- Yürütme Kurulu Üyesi 6. Nagihan Bayram - Yürütme Kurulu Üyesi 7. Ziya Ünker - Yürütme Kurulu Üyesi 4

6 3. KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL ORGANİZASYONA DAİR FAALİYETLERİMİZ 3.1.Maltepe Kent Konseyi Binası ve Yerleşimi 2014 yılı Ekim ayında Maltepe Belediyesi tarafından tahsis edilmiş olan Maltepe Kent Konseyi binası Altayçeşme mahallesinde bulunmaktadır. Ofis kapsamında bir toplantı ve eğitim salonu bulunmaktadır. Toplantı salonu yaklaşık 25 kişilik kapasiteye sahip olup, ayrıca 32 kişilik bir eğitim sınıfı vardır. Her iki bölümde derneklerin kullanımına açıktır. Kent Konseyi Meclisleri de aynı binayı kullanacaktır. Ayrıca binada Maltepe Belediyesi nin sivil toplum örgütlerini desteklemek amacıyla oluşturduğu bir dernekler evi yer almaktadır. Belediye nin sivil toplumu güçlendirmek ve desteklemek amacıyla oluşturduğu bu dairenin koordinasyonunda Kent Konseyi kolaylaştırıcı bir role sahip olacaktır. Dernekler evinde derneklerin randevu usulü kullanabilecekleri 20 kişilik bir eğitim salonu ve 12 kişilik bir toplantı odasının yanı sıra 5 adet çalışma alanı ve 25 adet evrak dolabı bulunmaktadır. Kent Konseyi ve dernekler dairesi yerleşimine dair tüm ihtiyaçlar Maltepe Belediyesi tarafından karşılanmıştır. 5

7 6

8 3.2.Maltepe Kent Konseyi Organizasyon Şeması MALTEPE KENT KONSEYİ GENEL KURULU MALTEPE KENT KONSEYİ BAŞKANI MALTEPE KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU MALTEPE KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ MECLİSLER ÇALIŞMA GRUPLARI MALTEPE KENT KONSEYİ SEKRETERYASI Kurumsal İletişim Web ve e-posta Maltepe Kent Konseyi kurumsal web sayfası Kasım 2014 tarihi ile alan adıyla kullanıma açılmıştır. Kent Konseyi etkinlikleri projeleri, basında yer alan haber ve duyuruları sayfasından aktif olarak duyurmaktadır. Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerine, sekreteryaya ve diğer organlarına ait kurumsal e-posta adresleri aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

9 Kent Konseyi gönüllüleri dijital olarak çalışma grubu formunu doldurabilmektedir. 8

10 Web sayfasında bulunan Talep ve Önerileriniz bölümü ile bireysel düşünce ve önerilere ulaşılmaktadır Sosyal Medya Ekim 2014 tarihi itibari ile Maltepe Kent Konseyi sosyal medya da aktif olarak rol almaya başladı. Facebook ve Twitter gibi mecraların etkinliklerimizi, projelerimizi duyurduğumuz ve en hızlı şekilde iletişim sağladığımız önemli araçlar olarak görüyoruz. 9 https://www.facebook.com/mltpkentkonseyi https://twitter.com/mltpkentkonseyi

11 3.3.3.SMS Şubat 2015 tarihinden itibaren M.KENTKNSYI kullanıcı adıyla duyurularımızı paylaştığımız SMS sistemini devreye soktuk İletişim Veri Bankası Maltepe Kent Konseyi olarak tüm etkinliklerimizde ve ziyaretimize giden tüm kişilerden iletişim bilgilerini almakta ve ileride olacak çalışmalar için bir veri bankası oluşturmaktadır. 3.4.Kurumsal Materyaller Logo ve Motto Maltepe Kent Konseyi nin bir önceki dönemde oluşturduğu logo ve mottomuz Maltepe Belediyesi Basın Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla yeniden vektörel olarak dizayn edilmiş ve Kent Konseyinin tüm kurumsal çalışmalarında kullanılmaktadır El İlanı ve İç Mekan Afişi Maltepe Kent Konseyi nin bir kurum olarak tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak amacıyla yaptığımız el ilanlarını ve iç mekan afişlerini muhtarlıklarımıza, okullara, kamu kurumlarına, esnaflara, spor kulüplerine dağıttık.

12 3.5.Çalışma İşleyişimiz ve Kurumsal Evraklar İş süreçlerimizi kurumsallaştırmak, ortak ve kolektif çalışma kültürü yaratmak, kurumsal hafızayı oluşturmak, arşiv yaratmak amacıyla Maltepe Kent Konseyi olarak evrakların standartlaşmasını ve kurumsallaşmasını sağlıyoruz. 11

13 3.6. Kurumsal Gelişim Kurumsal gelişimimize önem veriyoruz. Bu doğrultuda çeşitli seminerlere, programlara ve proje eğitimlerine katılıyoruz. Bunların içerisinde en dikkat çekicilerinden birisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından verilen, toplamda 5 gün süren Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları İçin Proje Yazımı konulu eğitim programıdır. Bu programla birlikte, planladığımız projeler için gerekli fon kaynaklarına başvuru yapabilmenin yöntemlerini daha etkin bir şekilde öğrenmiş olduk Çevreye Duyarlılık Maltepe Kent Konseyi olarak çevreye duyarlı bir mekan oluşturduk. Geri Dönüşüme oldukça önem veriyoruz. Maltepe Belediyesi Çevre Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Elektronik Atıklar Geri Dönüşüm Derneği ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda Maltepe Kent Konseyinin elektronik atıklar için toplanma noktası olması sonucuna vardık ve bu doğrultuda geri dönüşüm kutularını konseyimize yerleştirdik. Bunun yanı sıra kağıtlar için geri dönüşüm kutusunu da konseyimizde bulunduruyoruz ve geri dönüşebilir materyallerin ayrıştırılmasına oldukça fazla özen gösteriyoruz.

14 4. PROJELERİMİZ 4.1. Tamamlanan ve Devam Eden Projeler Yaş Çocukları ve Anneleri İle Sosyal Beceri Eğitimi Proje Adı : 4 Yaş Çocukları ve Anneleri İle Sosyal Beceri Eğitimi Proje Tanıtımı: Program Maltepe sınırları içerisinde ikamet eden, okul öncesi eğitimi alamayan 4 yaş grubu çocuklara sosyal beceri eğitimi verilmesi amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, çocuklara oyunlar yoluyla sosyal beceri eğitimi verilerek eğitime katılan çocukların gelişimsel taramaları yapılıyor. Çocuklar eğitim aldığı sırada annelerine de çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgiler veriliyor. 1. Proje Paydaşları: Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Zümrütevler ve Gülensu Muhtarlıkları 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Marmara Eğitim Köyü Maltepe Telefon: Maltepe Kent Konseyi Adres: Altayçeşme Mah. Sarıgül Sok. No:2 Erez Apt. Telefon: 0(216) Fax: 0(216) Projenin Amacı: Okul öncesi eğitimi alamayan 4 yaş grubu çocuklara sosyal beceri eğitimi verilmesi ve annelerin bu yaş grubundaki çocuklarıyla ilgili yaşadıkları temel sorunlara dair bilgiler edinmelerini sağlamak. 5. Projenin İşleyişi: Çalışmalar her cuma saatleri arasında Marmara Eğitim Köyü Psikoloji Bölümü Oyun Odasında uygulanacak. 6. Projenin Hedef kitlesi: 0-4 Yaş Grubunda Okul Öncesi Eğitim Almamış Çocuklar ve Anneleri 7. Projenin Nihai Hedefleri: Çocukların sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunmak Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe Üniversitesi 9. Tahmini Zaman: 24 Ekim Haziran Riskler: Eğitime devamsızlık ve süreksizlik. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Anne ve çocukların eş zamanlı olarak uygun eğitim teknikleriyle eğitime katılması

15 14

16 Anne Destek Programı (ADEP) Proje Adı : Anne Destek Programı (ADEP) Proje Tanıtımı : ADP, çocuk gelişimi ve eğitim konularında annelere destek vererek çocuğun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir eğitim ve destek programıdır. 1. Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi, AÇEV, Maltepe Belediyesi 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Okul Müdürlükleri ve Muhtarlıklar 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : AÇEV Büyükdere Cad. Stad Han. No:85 Kat: Mecidiyeköy Tel: (212) / E-posta: MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Projenin Amacı: Annenin çocukla ilişkisini geliştirmek, annenin çocukla etkili bir iletişim kurmasını ve çocuğun gelişim alanlarını desteklemesini sağlamaktır. 5. Projenin İşleyişi: kişilik anne grupları oluşturarak hafta boyunca haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar olarak uygulanır. Ayrıca babaların katılımı ile programda yer alan konuların ele alındığı 1 Baba Toplantısı yapılı. 6. Projenin Hedef kitlesi: 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan annelerdir. Projenin Nihai Hedefleri: Annenin; Demokratik iletişim yöntemleri hakkında bilgi edinmesi, bunları eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşama geçirmesi, Çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi ve çocuğun gelişim alanlarını desteklemek için uygun davranışlar göstermesi, Çocuklarda olumlu davranışı geliştirme ve olumsuz davranışı değiştirme ile ilgili uygun yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bunları uygulayabilmesi, Çocuğun isteklerini, ihtiyaçlarını önemseyerek onu bir birey olarak görmesi Çocukla birlikte zaman geçirmesi ve onunla yakın ilişki içinde olması Çocuğun okul hayatında ve sosyal hayatında yaşına uygun sorumluluklar alabilmesi için çocuğa destek olmasıdır. 7. Projenin Gerçekleştiği Yer: Fındıklı, Gülensu (2 grup), Küçükyalı mahalleleri Tahmini Zaman: hafta 9. Riskler: Eğitime devamda yaşanabilecek aksaklıklar. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Projenin mahalle bazında gerçekleşmesi. Eğitim süresinde, 1 hafta babalar eğitime katılacaktır.

17 16

18 Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı Proje Adı: Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı Proje Tanıtımı: Hane Bazında Halk Sağlığı Tarama Programı; ailelerin yaşadıkları ortamda sağlıklarının değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesi, hastalık ve sakatlık halinde tedavi, bakım ve iyileştirme hizmetlerinin alınması ve ailenin kendi sağlıklarından sorumlu hale getirilmesini amaçlar 1.Proje Paydaşları: Marmara Üniversitesi, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı /Haydarpaşa Tel: Dahili: 1134/1146 T.C. Maltepe Belediye Başkanlığı Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Altın Masa Çağrı Merkezi: Maltepe Kent Konseyi Adres: Altayçeşme Mah. Sarıgül Sok. No:2 Erez Apt. Telefon: 0(216) Fax: 0(216) Projenin Amacı: Ailelerin yasadıkları alanda sağlıklarının değerlendirilip, bu değerlendirme sonucunda gerekli önleyici ve tedavi edici yöntemlerin uygulanması ve sağlıklı yaşam biçimlerinin kazandırılması. 5.Projenin İşleyişi: Bölgeyi dolaşarak sağlığı etkileyen faktörleri belirlemek; muhtar, imam, kurs müdürleri ve diğer toplum liderleri ile görüşerek bölge ve nüfus özellikleri hakkında bilgi toplamak. Bölgede yaşayan aileler ile tek tek görüşerek riskli ve sağlık sorunu olan aileleri belirlemek. Belirlenen sorunları çözümlemek için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaktoplumun gereksinimleri doğrultusunda grup sağlık eğitimleri yapmak. (Kendi kendine meme muayenesi eğitimi, Bebek ve çocuk beslenmesi, Aile planlaması vb.) 17 6.Projenin Hedef kitlesi: Maltepe Zümrütevler Mahallesinde ikamet eden aileler. 7.Projenin Nihai Hedefleri: Sağlık yaşam biçimi davranışlarının kazandırılarak toplumsal sağlık refah seviyesini arttırmak. 8.Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe-Zümrütevler mahallesi 9.Tahmini Zaman: 09 Şubat- 18 Mayıs Pazartesi (saat: ) ve Salı (saat: ) günlerinde yapılacaktır. 10.Riskler: Yok YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Tek tek hanelerde taramaların yapılıp sağlıklı yaşam anlayışının benimsenmesi için gerekli yöntemlerin öğretilmesi.

19 Genç Dostu Kentler Projesi Proje Adı: Genç Dostu Kentler Projesi Proje Tanıtımı: Proje, pilot kentlerdeki [Denizli, Kuşadası, Aydın, İstanbul( İstanbul dan sadece Maltepe ilçesi projeye dahil), Siirt ] gençlerin ihtiyaç, talep ve önerileri doğrultusunda yerel gençlik politikalarının oluşturulmasını ve gençlerin yönetim mekanizmalarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 1Proje Paydaşları: HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi, 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: İsveç Başkonsolosluğu 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: HABİTAT KALKINMA ve YÖNETİŞİM DERNEĞİ Ulus Mah. Okul Yolu Sk. No.13, Ortaköy Beşiktaş, İstanbul Telefon: /15/17 Fax: İSTANBUL İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU Consulate General of Sweden P.K Beyoğlu/ İstanbul MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe 18 Tel&Faks: E-posta : MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Projenin Amacı: Proje, gençlerin ihtiyaç talep ve önerileri doğrultusunda yerel gençlik politikalarının oluşturulmasını sağlamak ve gençlerin yönetim mekanizmalarına etkin bir şekilde katılımlarını gerçekleştirmek için kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. 5.Projenin İşleyişi: Gençlerin ihtiyaçlarını belirlemek üzere kentlerde gençlik çalıştayları yapılacaktır ve böylece gençlerin ihtiyaçları belirlenecektir. Bu araştırma yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin de gençler üzerindeki etkisini ölçen Gençlik Memnuniyet Anketleri ile desteklenecektir. Gençlik hakları konusunda bilgilendirici eğitim içerikleri hazırlanacak, gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına etkin katılımının bir aracı olan gençlik mecleri oluşturulacak, hali hazırda var olan gençlik meclislerinin ideale uygun şekilde güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Gençlerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde tutularak bu ihtiyaçların belediye stratejik planları içerisinde yer alması için gerekli lobi faaliyetleri yürütülecektir. 6.Projenin Hedef kitlesi: Gençler

20 7.Projenin Nihai Hedefleri: Proje kapsamında, yerel gençlik politikalarının oluşturulup, gençlerin yönetim mekanizmalarına etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıdır. 8.Projenin Gerçekleştiği Yer: Denizli, Kuşadası, Aydın, İstanbul( İstanbul dan sadece Maltepe ilçesi projeye dahil), Siirt 9.Tahmini Maliyet: - 10.Tahmini Zaman: 12 Ay 11.Riskler: Bürokratik engeller doğrultusunda karşılaşılabilinecek aksaklıklar YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Tamamen bilimsel araştırma metotlarının kullanılıp, genç odaklı katılımcı politikaları geliştirmeyi hedeflemesi 19

21 4.1.5.Toplumsal Dayanışma Amaçlı Danışmanlık Faaliyetleri Psikolojik Danışmanlık Proje Adı : 6-13 yaş arası çocuklara, ebeveynlere, kadınlara; engelli ailelerine ücretsiz psikolojik danışmanlık. Proje Tanıtımı: Çocuğu 6-13 yaşları arasında olan ebeveynlere hem çocukların gelişimleriyle ilgili yaşadıkları/ yaşayabilecekleri sorunlarla ilintili bilgi vermek ve pratikte çözüm yolları önermek, hem de özellikle kadınların kendi sorunlarına dair paylaşımlarına çözüm odakli yaklaşımla yardım etmek, bu hizmeti düzenli takip etme şeklinde gerçekleştirmek. 1.Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi ve Maltepe Belediyesi. 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: - 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : 4.Projenin Amacı: 6-13 yaş arası çocukların gelişimlerinde ailelere, ebeveynlere yardımcı olmak, kadın sorunlarıyla baş edebilmek için çözüm odaklı bakış açısı geliştirme, engelli ailelerine psikolojik anlamda yardımcı olmak 5.Projenin İşleyişi: Ücretsiz danışmanlık hizmeti, uzman psikolog ile haftada bir gün (Cumartesi) 9:00-18:00 arası Maltepe Kent Konseyinde bireysel / çocuklu seanslar şeklinde yapılacaktır. 6.Projenin Hedef kitlesi: 6-13 yaş arası çocukların ebeveynleri, engelli aileleri ve kadınlar. 7.Projenin Nihai Hedefleri: Uzun vadede sorunlarla baş edebilme yetisi kazandırabilmek, çocukların gelişim evreleriyle ilgili bilgi verme, engelli ailelerine sorunlarını çözme becerisi kazandırabilmek, kadınlara hayatta karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmak. 8.Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe Kent Konseyi 9.Tahmini Zaman: Her seans için 45 dakika. 10.Riskler: Projenin tanıtılması ile ilgili eksikliklerin yaygınlaşmasına dair riskler. 20 YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Kadınlara uzman psikolog bakış açısıyla gösterilecek çözüm odaklı farklı sonuca ulaşma tekniklerini kazandırmak, 6-13 yaş arası çocukların gelişim süreçleriyle ilgili bilgi vermek, yapılması gerekenler hakkında aileyi bilgilendirmek, davranış değiştirme, risk gruplarından uzak tutma vb. konularda teknikler göstermek, engelli ailelerinin sorun çözme yeteneklerini geliştirmek.

22 21

23 Hukuk Danışmanlığı Proje Adı: Hukuk Danışmanlığı Proje Tanıtımı: Kira Hukuku-Tüketici Hukuku- Gayrimenkul Hukuku-İş Hukuku-İcra Hukuku-Borçlar Hukuku- Aile Hukuku, Kadına Karşı Şiddet- Boşanma, Mal Tasfiyesi, velayet Ceza Hukuku- Fikri mülkiyet Hakları- Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi, Yelda Kaya Hukuk Bürosu 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar:- 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: YELDA KAYA HUKUK BÜROSU MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : 4. Projenin Amacı: Maltepe halkının hukuki ihtilaflarına çözüm danışmanlığı, hakları konusunda bilinçlendirme, dava ve takip yolları konusunda hukuki yardım 5. Projenin İşleyişi: Belirlenen periyodik günler ve saatlerde, başvuru sahipleriyle görüşme, görüşmelerin arşivlenmesi, raporlama Projenin Hedef kitlesi: İlçe sınırlarında ikamet eden Maltepe Halkı 7. Projenin Nihai Hedefleri: Halkın hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve danışmanlık düzeyinde destek. 8. Projenin Gerçekleştiği Yer: Maltepe Belediyesi Kent Konseyi 9. Riskler: Hukuk Danışmanlığı hizmetinin verildiği zamanın planlı olması, muhtemel fazla müracaatların tümünü karşılayamamak. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Gönüllü avukatlar aracılığıyla halkın hukuksal hakları konusunda bilinçlenmesi.

24 Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Proje Adı: Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Proje Tanıtımı: Maltepe Halkının Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı ile ilgili soruları ve sorunlarına profesyonel bir uzman aracılığıyla destek olmak. 1.Proje Paydaşları: Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi, Çiler Turaman, Melis Elmen Sosyal Güvenlik Uzmanı 2.İşbirliği Yapılan Kurumlar: - 3.Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : 4.Projenin Amacı: Maltepe ilçemizde yaşayan vatandaşların da hayatlarındaki en önemli konulardan olan sosyal güvenlik ile ilgili hakları, sorunlarını nasıl çözebilecekleri konusunda destek olmak 5.Projenin İşleyişi: Her hafta belirli gün ve saatte danışmanlık hizmeti vermek 23 6.Projenin Hedef kitlesi: Maltepe Halkı 7.Projenin Nihai Hedefleri: Sosyal güvenlik konusunda halkın bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmesi konusunda yol gösterici olmak. 8. Riskler: Yok YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Türkiyede İlk Kez Sosyal Güvenlik Konularında Vatandaşlarının Ücretsiz Destek Almasını Sağlaması

25 4.2. Planladığımız Projeler Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Projesi Proje Adı: Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Projesi Proje Tanıtımı: Kendi İşini Geliştirmek ya da geliştirmek isteyen kadınlara girişimcilik, iş planı hazırlama, kredi kaynakları ve pazarlama gibi başlıklarda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. 1. Proje Paydaşları: Maltepe Kent Konseyi, Tomurcuk Kooperatifi, Maltepe Belediyesi, KEDV 2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Halk Eğitim Merkezleri, Eğitim Evleri ve Muhtarlıklar 3. Proje Paydaşlarına ve İşbirliği Yapılan Kurumlara Ait İletişim Bilgileri: MALTEPE KENT KONSEYİ Alteyçeşme Mahallesi Sarıgül sok. No:9 Maltepe Tel&Faks: E-posta : KEDV Bekar Sokak No.17 Beyoğlu-İstanbul 0(212) (212) TOMURCUK KOOPERATİFİ Telf: Faks: Gsm: MALTEPE BELEDİYESİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İstanbul Tel: Faks: Projenin Amacı: Kadın istihdamına ve kadınların bireysel iş olanaklarına kavuşmasına katkı sunmak. Ev eksenli çalışan kadınların ürettikleri ürünü pazar ortamında satmalarına ve geliştirmelerine destek olmak. 5. Projenin İşleyişi: kişilik anne grupları oluşturarak 9 saatlik girişimcilik eğitimi verilecektir. Eğitim sonunda kadınlar işverenlerle yanyana getirilecektir. 6. Projenin Hedef kitlesi: Ev eksenli çalışan ve evde üretim yapan kadınlar. 7. Projenin Nihai Hedefleri: Kendi becerileri ve mevcut yerel ekonomik olanakları ile kadınların iş fikri geliştirmeleri ve iş planı çıkarabilmelerini sağlamak. Kadınlar arasındaki dayanışma ilişkilerini arttırmak. Kadınların özgüvenlerinin ve bireysel kapasitelerinin gelişimine katkı sunmak Kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlamalarına destek olmak. 8. Projenin Gerçekleştiği Yer: Talebe göre belirlenecektir. 9. Tahmini Zaman: 3 hafta. Toplam 9 saat. Her eğitim grubu için. 10. Riskler: Eğitime devamda yaşanabilecek aksaklıklar. 24 YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ Mahalle bazında gerçekleşmesi. Bireysel girişimciliği güçlendirilmesi.

26 25

27 5.ETKİNLİKLERİMİZ 5.1.Kültür ve Sanat Etkinlikleri 2 Şubat 2015 tarihinde Maltepe Kent Konseyi nin katkıları ile, Cemalnur Sargut un tasavvuf sohbeti ve İbrahim Kaya Musiki Derneği konseri TSKM de gerçekleştirildi. 8 Şubat 2015 tarihinde Maltepe Kent Konseyi Ruhi Su Dostlar Korosu konserini Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. 26

28 5.2.Eşya Dayanışması Maltepe sınırları içerisinde ikamet edip bize ulaşan yaklaşık 10 aileye gönüllülerimizden gelen eşyaları ulaştırdık. 5.3.Kültürel ve Tarihi Miras Maltepe Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve Maltepe nin kültürel mirasına sahip çıkmak için geçmiş mecmualardan elde edilen fotoğraflarla kartpostallar basılmıştır. Bu kartpostallara Kent Konseyinden ulaşılabilmektedir. 23

29 5.4. Kan Bağışı tarihinde Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Kent Konseyi olarak destek verilmiştir Maltepe Üniversitesi İşçileriyle Dayanışma Maltepe Üniversitesi Hastanesinden atılan işçilerin mücadelesinde başından beri yanlarında, omuz omuza yer aldık.

30 5.6. Toplumsal Bütünleşme Amacıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler Yeni yıla girmeden önce Maltepe Kent Konseyi Olarak Maltepe Huzurevinde ikamet eden büyüklerimizle birlikte iki gün boyunca yeni yıl etkinlikleri yapıldı. İbrahim Kaya Musiki Derneği gönüllü olarak konser verdi. Narcity Gönüllüleri ve Maltepe Kent Konseyi olarak Küçükyalı Çocuk Yuvasındaki çocuklarımıza küçük yeni yıl hediyeleri dağıtımı gerçekleştirildi. Küçükyalı Çocuk esirgemedeki 100 çocuğumuza ihtiyaçları doğrultusunda Narcity gönüllüleri ile mp3 çalar hediye edilerek yeni yılları kutlandı. 1

31 6. AY BAZINDA KENT KONSEYİ FAALİYETLER AKIŞI 26 Eylül 2014 tarihinde Genel Kurul Yapıldı. Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri seçildi. 24 Ekim 2014; dokuz hafta sürecek olan 4 yaş çocukları ve anneleri ile sosyal beceri eğitimi ne başlandı. "Maltepe'ye hizmet için büyük bir enerjiyle çalışacağız" diyerek faaliyetlerine başlayan Kent Konseyi kısa sürede yerel basında da bu arzu ve çalışkanlıklarının yansımalarını görmüşlerdir. 4 Kasım 2014; Başıbüyük Dayanışma Kültür Derneği'nin başkanı, yönetici ve üyelerini konsey binamızda konuk ettik. Başıbüyük halkının kentsel dönüşüm konusundaki taleplerini dinleyerek atacağımız ortak adımları değerlendirdik. 2 6 Kasım 2014; Maltepe kent konseyi olarak muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın kendi içlerinden bir danışma kurulu oluşturmalarını kararlaştırdık. Danışma kurulunun Maltepe'nin tüm renklerini içinde barındırması ve kent konseyiyle etkin çalışması üzerine mutabakat sağladık.

32 11 Kasım 2014; Yakup, Doğanlı ve Aydoğdu Köy Derneklerinin Başkanları Maltepe Kent Konseyini ziyaret etti. 6 Kasım 2014; CHP engelliler komisyonu konseyimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Maltepeli kimliğine vurgu yapılarak, güç birliğinin Maltepe'de bulunan engellilerimizin hizmetine daha çok katkı sağlayacağı belirtildi. 19 Kasım 2014; Kent konseyi yürütme kurulu Maltepe belediye başkanı Sn Ali Kılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. 3 8 Kasım 2014; Anadolu Yakası Kent Konseyine (Pendik Kent Konseyi ev sahipliğinde) katılım gerçekleştirilmiştir. 22 Kasım 2014; Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Zübeyd Çelik ve yanında gelen STK üyeleri Kent Konseyimize ziyarette bulundular.

33 24 Kasım 2014; Maltepe Kent Konseyi Emekli Öğretmenleri Unutmadı. Emekli öğretmenlerimizle birlikte öğretmenler günü yemeği gerçekleştirildi. 1 Aralık 2014;Gençlik Meclisi Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. 27 Kasım 2014; Maltepe Kaymakamı Necip Çakmak makamında ziyaret edildi. 5 Aralık 2014; İhtiyaç sahipleri için kendi dayanışma ağını kuran Narcity Gönüllüleriyle bir araya geldik. Maltepelilerin dayanışma ve birlikteliğini arttıracak çalışmalar için atacağımız adımları konuştuk. 4 6 Aralık 2014; Engelliler haftası için 29 Kasım 2014; İstanbul Protestan Kiliseleri Vakfı Başkanı Sn. Timur Topuz Maltepe Kent Konseyi ni ziyaret etti. TSKM de gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlanmıştır. 1 Aralık 2014; Maltepe İbrahim Kaya Musiki Derneği Maltepe Kent Konseyi ni ziyaret etti.

34 7 Aralık 2014; Maltepe Kent Konseyi Umut Treni Derneği ni ziyaret etti. Maltepe de dayanışmanın artması için eşya dayanışması çalışmalarına katkı sunuldu. çocuklarımıza küçük yeni yıl hediyeleri dağıtımı gerçekleştirildi. Küçükyalı Çocuk esirgemedeki 100 çocuğumuza ihtiyaçları doğrultusunda Narcity gönüllüleri ile mp3 çalar hediye ederek yeni yıllarını kutladık. 9 Aralık 2014; İşten atılan işçilere destek için grev alanına ziyarette bulunuldu 13 Aralık 2014; Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneğinin kahvaltısına katılım sağlandı. 5 9 Aralık 2014; Habitat için Gençlik Derneği ziyaretinde bulunuldu. Sezai Hazır ve Anıl Gökrenk ile başta gençlik alanındaki eğitimler ve projeler olmak üzere gönüllülük, istihdam ve kent analizi konularında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu. 13 Aralık 2014; Maltepe Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Psikolog Büke OKYAY tarafından gerçekleştirilen 0-6 yaş arası çocuğu olan ailelere verilen ücretsiz danışmanlık projemiz başladı. 12 Aralık 2014; Narcity Gönüllüleri ve Maltepe Kent Konseyi olarak Küçükyalı Çocuk Yuvasındaki

35 18 Aralık 2014; Küçükyalı Yelken Spor Kulubünün dayanışma gecesi önceki akşam gerçekleşti. Geceye Maltepe Kent Konseyi adına spordan sorumlu yürütme kurulu üyemiz Adem KAYA katıldı. Kent konseyi çalışma alanına giren her konuda destek olmaya devam edecektir. Bu güzel etkinlik için Küçükyalı Yelken Spor Kulubüne tesekkür ederiz. 20 Aralk 2014; "Medya Gözüyle Türkiye AB İlişkilerinde Almanya'nın Rolü " paneline Maltepe Kent Konseyi adına Yürütme Kurulu Üyemiz Nagihan Bayram katılım sağlayıp gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. 19 Aralık 2014; Maltepe Kent Konseyi olarak gerçekleştireceğimiz proje kapsamında Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Katina Türker ve Heybeliada da yaşayan Andrea Zgrafos ile görüşme gerçekleştirdik. 20 Aralık 2014; HABİTAT için Gençlik Derneği nden eğitmen olarak Yunus Emre BENLİ nin katılım ve anlatımıyla Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisinin tanışma ve gönüllülük eğitim toplantısı gerçekleştirildi Aralık 2014; Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı(KEDV) ve HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği öncülüğünde yapılan HABİTAT 3 için yapılan hazırlık toplantısına katılım sağlandı. 20 Aralık 2014; Maltepe meydanında farklı kültür ve inanca sahip Maltepeliler ile Noel in gelişi kutlandı. Maltepe Kent Konseyi Standında kent konseyi broşürleri ve Maltepe nin değerlerinin yer aldığı 2015 Maltepe Kent Konseyi Takvimi dağıtıldı. Maltepe Belediye Başkanı Sn. Ali

36 KILIÇ pastör, papaz, imam ve cemevi dedesiyle birlikte Noel Ağacı diktiler. 7

37 20 Aralık 2014; 0-6 Yaş arası çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti faaliyetlerimiz gerçekleşti. 23 Aralık 2014; Maltepe Huzurevi'nde gerçekleştireceğimiz Yılbaşı Kutlaması hazırlıkları yapıldı. 23 Aralık 2014; Maltepe nin yerel tarihini yaşatmak için Maltepe Kent Konseyi tarafından hazırlanan kartpostalların basımı tamamlanıp kent konseyinden dağıtımına başlandı. 23 Aralık 2014; Gülsuyu mahallesinden Emine Cansever ve İzmir Güzelbahçe Kent Konseyi kadın meclisi üyesi Gülçiçek Ok Konseyimize ziyarette bulundular Aralık 2014; Bingöl Dernekler Federasyonu Başkanı Atalay Atilla Maltepe Kent Konseyi ne ziyarette bulundu.

38 24 Aralık 2014; Narcity Gönüllülerinin sağladığı 1 adet yatalak hastalar için şişme yatak örtüsü Maltepe Kent Konseyi aracılığı ile ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) ziyaret edildi. 24 Aralık 2014;Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ziyaret edilip; kadın emeğinin geliştirilmesi, mahalle, kadın grupları gibi konularda KEDV ile gerçekleştirebileceğimiz ortak çalışmaları konuşup 2015 yılında imzalayacağımız protokolün temelleri atıldı. 27 Aralık 2014; Futbol sezonunda Maltepe ilçesine U-15 yaş grubunda şampiyon yapan Maltepe Gençlik ve Spor Kulübü teknik sorumlusu Enver Yağmuroğlu'na tebrik ziyaretinde bulunuldu Aralık 2014; İstanbul Kent Konseylerinin Bakırköy de gerçekleştirdiği toplantıya katılım gerçekleştirildi. 27 Aralık 2014; İdealtepe Spor Kulübüne ve genel sekreteri Ali Muhammet Tanrıyaşükür'e futbol alanında U-15 yaş gurubunda şampiyon oldukları için tebrik ziyaretinde bulunuldu. 26 Aralık 2014; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) ve

39 27 Aralık 2014; Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ANNE-ÇOCUK eğitimi projesi ara tatiline girdi. Eğitim Programının 10 haftada tamamlanması planlanıyordu. Annelerden ve çocuklardan gelen yoğun talep üzerine Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle ortaya çıkan grup dinamiğini göz önünde tutularak eğitimi 2. yarıyılda da devam etme kararı alındı. 29 Aralık 2014; Maltepe Huzurevinde yılbaşı etkinliği gerçekleştirildi. Maltepe nin eski fotoğraf ve afişlerinden oluşturduğumuz kartpostalları gönüllülerimiz ile yazarak yılbaşı öncesi huzurevinde kalan yaşlılarımıza hediye ettik. İbrahim Kaya Musiki Derneği'nin gönüllü olarak verdiği konserde Kent Konseyi ve Huzurevi Derneği işbirliği ile büyüklerimizin yeni yıllarını kutlandı Aralık 2014; CHP Maltepe Engelli Komisyonunun düzenlediği "Kalbine Engel Koyma" etkinliği gerçekleştirildi.

40 30 Aralık 2014; Maltepe Kaymakamlığı Projeler Ofisi Koordinatörü Yusuf Andıç ile ortak yapabileceğimiz projeleri konuşuldu. 30 Aralık 2014; Maltepe Bel. Bşk. Sn. Ali KILIÇ ile Maltepe Huzurevini ziyaret ettik. 09 Ocak 2015, Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Şahin Ayrım makamında ziyaret edildi Ocak 2015; Maltepe Belediyesi Çevre Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Elektronik Atıklar Geri Dönüşüm Derneği ile toplantı geçekleştirildi. Toplantı sonucunda Maltepe Kent Konseyinin elektronik atıklar için toplanma noktası olması sonucuna varıldı. 31 Aralık 2014; Yılbaşında evsizler ve sokak çocukları yalnız kalmasın diye her yıl sokak etkinliği düzenleyen Umut Treni Derneği'ni ziyaret ettik.

41 2 Ocak 2014; Çınarcık Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayhan Açıkgöz Maltepe Kent Konseyine ziyarette bulundu. 3 Ocak 2015; Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği'nden (TODAP) Çetin Elmas'ın, Başkanı'mız Esra Kaya Erdoğan'ın ve Yürütme Kurulu üyemiz Psikolog Büke Okyay'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı da ortak yapabileceğimiz projeleri konuşuldu. 6 Ocak 2015; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne tanışma ziyaretinde bulunuldu. 6 Ocak 2015; İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ziyaret edildi Ocak 2015; Fredrick Ebert Vakfı Kent Konseyimize ziyarette bulundu ve ortak yapabileceğimiz projeler hakkında konuşma yapıldı. 3 Ocak 2015; Genel Kurul Üyelerimizle tanışma toplantısı yapıldı.

42 10 Ocak 2015; Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi 3. Olağan Seçimli Genel Kurul u Yılmaz Mızrak Kültür Merkez in de gerçekleştirildi. Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinden Adem Kaya, Nagihan Bayram ve Ziya Ünker ve Maltepe Kent Konseyi eski gençlik meclisi başkanı Sn. Cemil Dinçer'in katıldığı toplantıda ortak gerçekleştirilecek projeler hakkında konuşuldu. 10 Ocak 2015; MAYGAD Çalışan Gazeteciler Günü kokteyline katılım sağlandı. 15 Ocak 2015; Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Hemşirelik Bölümü hocalarından, Yrd. Doc. Kamer Gür, Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu ve Doç Dr. Ayşe Ergün ile ortak projeler üzerine konuşuldu Ocak 2015; Eski Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile Maltepe Kent Konseyimizde tanışma kokteyli düzenlendi. 12 Ocak 2015; Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Faik Kaptan makamında ziyaret edildi. Tuzla Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve uyuşturucu ile mücadele için neler yapılabileceğinin üzerinde konuşulan Anadolu Yakası Kent Konseyleri Toplantısına katılım sağlandı.. 13 Ocak 2015; Lozan Mübadilleri Vakfı ziyaret edildi. Maltepe Kent

43 16 Ocak 2015; Güneşin Çocuklarına Yardım Klübü ile ortak yapılabilecek projeler hakkında toplantı gerçekleştirildi. 17 Ocak 2015; Gülensu İlköğretim Okulunun gerçekleştirmiş olduğu kahvaltıya katılım sağlandı. 19 Ocak 2015; Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaretimize geldi. 19 Ocak 2015; Bingöl Dernekler Federasyonu ziyaretimize geldi. 16 Ocak 2015; Maltepe Kent Konseyi öncülüğünde Maltepe Üniversitesi ve Maltepe Belediyesi işbirliğiyle 10 hafta süren 4 Yaş Çocukları ve Anneleri ile Sosyal Beceri Eğitimi projesi kapsamında Maltepe Üniversitesinden hocalarımız, annelerimiz ve çocuklarımız ile buluştuk. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra TSKM 'de annelerimiz ile film izlerken çocuklarımız da oyun odasındaydı. Sayın Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın eşi Çiğdem Kılıç'ta aramızdaydı. 19 Ocak 2015; Engelliler Meclisi hazırlık toplantısı gerçekleştirilip proje kapsamında izleyeceğimiz yol hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 20 Ocak 2015; Bursa Nilüfer Kent Konseyine ve Dernekler yerleşkesine ziyaret ve teknik gezi gerçekleştirildi. Kent Konseyi deneyimlerinden faydalanmak için toplantı sağlandı Ocak 2015;Nilüfer Belediye Başkanına makamında ziyaret gerçekleştirildi.

44 21 Ocak 2015; Bursa Kent Konseyine ziyaret gerçekleştirildi. 24 Ocak 2015; Küçükyalı kültür Merkezi ndeki Uğur Mumcu yu Anma Etkinliğine katılım sağlandı. 21 Ocak 2015; Bursa da Engelliler Merkezi olan Bizim Ev ziyaret gerçekleştirildi. 26 Ocak 2015; AÇEV ile Anne Destek Programı Projesi için toplantı gerçekleştirildi Ocak 2015; Maltepe İlçe Sağlık Müdürü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirildi. 26 Ocak 2015; Bağlarbaşı esnafları ziyaretimize geldiler. 23 Ocak 2015; Maltepe Kent Konseyi Başkanı Esra Kaya Erdoğan, Maltepe Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Adem Kaya, Medya Çalışanları Derneği ni dernek merkezinde ziyaret ettiler. 27 Ocak 2015; Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) ile birlikte sürdürebileceğimiz kültür sanat projeleri hakkında konuşmak üzere görüşme gerçekleştirildi.

45 2 Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyi nin katkıları ile, Cemalnur Sargut un tasavvuf sohbeti ve İbrahim Kaya Musiki Derneği konseri TSKM de gerçekleştirildi. Korosu konserimiz Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleşti. 11 Şubat 2015; Tomurcuk kooperatifi ile ortak yapacağımız proje hakkında konuşmak üzere toplantı gerçekleştirdik. 3 Şubat 2015; Ahmet Rasim İ.Ö.O. da AÇEV ile birlikte yürüttüğümüz ortak projemiz için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 13 Şubat 2015; Aydınevler Belediye Barınak Evine ziyaret gerçekleştirildi Şubat 2015; Sinop Saraydüzü Uluköy Derneği ne toplantı yapması için konseyimizin toplantı salonunu tahsis ettik. 5 Şubat 2015; Maltepe Müftülüğüne yeni atanan Sn. Ahmet İnciler i makamında ziyaret ettik. 7 Şubat 2015; Emekliler Sosyal Eğitim ve Dayanışma Derneği ne toplantılarını gerçekleştirebilmeleri için Maltepe Kent Konseyi toplantı salonumuzu tahsis ettik. 13 Şubat 2015; Gönüllülerimizin bağışladığı ev eşyalarını, ilçemiz içinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 8 Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz Ruhi Su Dostlar

46 14 Şubat 2015; Engelliler Meclisi tanışma toplantısı Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi nde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2015; Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Proje Döngüsü Eğitimi ne Maltepe Kent Konseyi yürütme Kurulu Üyesi Nagihan Bayram, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Cansu Eren ve Burçin Eş ile Hazel Köse katılım sağladı. 15 Şubat 2015; Çalışma gruplarında yer almak isteyen gönüllülerimizle buluşup, çalışma gruplarının genel işleyişinin nasıl olması gerektiği konuşuldu. 21 Şubat 2015; haftada 1 gün ücretsiz olarak yürütülmek üzere planlanan psikolojik danışmanlık hizmetimize başladık. 20 Şubat 2015; Hukuk ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında haftada 1 gün ücretsiz olarak yürütülmek üzere planlanan, hukuki danışmanlık hizmetimize başladık. 25 Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyi toplantı salonunda Adalar Kent Konseyi nin öncülüğünde kıyı şeridinde olan Kent Konseyleri ile denizlerimiz hakkında konuştuk Şubat 2015; Maltepe Kent Konseyinin ev sahipliğinde toplanan Anadolu Yakası Kent Konseyleri toplantısında öncelikle Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Muhammet Aydın Uyuşturucuyla Mücadele Yöntemleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Meltepe Kent Konseyi Başkanı Sn. Esra Kaya Erdoğan ın

47 sunumuyla Sahipsiz Hayvanlar ve Kent adlı sunum gerçekleştirildi. toplantısında Maltepe Kent Konseyi yönergesine eklenerek oybirliğiyle kabul edilen demokrasinin en büyük göstergelerinden biri olan; Türkiye de ve Dünyada sayılı örneği bulunan Geri Çağırma Hakkı üzerine bilgi verdi. 26 Şubat 2015; İstanbul Kent Konseyleri toplantısına katılım sağlandı Mart 2015, "2014 yılında Türkiye ve Dünya'da Meydana Gelen İnsan Hakları İhlalleri" üzerine Yürütme Kurulu üyemiz ve Maltepe Kent Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Kurulundan Nagihan BAYRAM'ın basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında ayrıca Maltepe Kent Konseyi Başkanı Esra Kaya ERDOĞAN, 01 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul

48 7. Kent Konseyi Organlar 7.1. Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi Maltepe Gençlik Meclisi için, Maltepe Kent Konseyi binasında üç tane hazırlık toplantısı yapıldı. 19 Aralık 2014 tarihinde ilki gerçekleştirilen toplantıların hemen ardından 20 Aralık 2014 tarihinde HABİTAT için Gençlik Derneği nden eğitmen olarak Yunus Emre BENLİ nin katılım ve anlatımıyla Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisinin tanışma ve gönüllülük eğitim toplantısı yapıldı. Ardından Gençlik Meclisi nin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu 10 Ocak 2015 Cumartesi günü Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. 19

49 Yapılan seçim sonucunda 14 kişilik bir yürütme kurulu oluşturuldu. Yürütme Kurulu nda yer alan isimler; Gamze KARSLI (Eş Başkan) Mert İNAL (Eş Başkan) Yaprak ÖZDEMİR (Sekreter) Alev BOYRAZ Cansu EREN Eray AYDIN Emrah YILMAZ Mert ARSLAN Sude MERMER Berk ENGİN Murat KARAKUŞ Sidar EDEŞ Muhammed AYDIN Alican ÇOLAK Gençlik Meclisi; gençlerin kent yönetimine aktif olarak katılımları, kent sorunlarının çözümünde rol almaları, sorunlara sahip çıkmaları ve gençlik alanında politikalar üretmeleri amacıyla, gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi partiler, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır. 20

50 Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin amacı; Maltepe ilçesi için sürdürebilir kalkınma hedefleri ile marka kent haline getirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bunun yanış sıra Maltepe gençliğini ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek, gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten, topluma faydalı etkinlik ve projelerde rol alan bireyler haline gelmelerine katkı sağlamaktır. Gençlerin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel olaylara ilgisini çekmek ve bu bağlamda projeler üretmektir. Gençlik Meclisinin çalışma gruplarında yer almak için; Çalışma Grubu Başvuru Formu nu doldurmak yeterlidir Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Hazırlık Toplantıları Henüz seçimleri gerçekleşmemiş olan engelli meclisinin oluşumu için 14 Şubat 2015tarihinde Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi nde Engelliler Meclisi tanışma Toplantısı gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için en etkin ve verimli yapının ne olabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantı başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 21

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SESLENİŞ 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 2. MALTEPE KENT KONSEYİ 3. KURUMSALLAŞMA

SESLENİŞ 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 2. MALTEPE KENT KONSEYİ 3. KURUMSALLAŞMA 2 İÇİNDEKİLER SESLENİŞ 1. KENT KONSEYİ NEDİR? 2. MALTEPE KENT KONSEYİ 3. KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL ORGANİZASYONA DAİR FAALİYETLER 3.1. Maltepe Kent Konseyi Binası ve Yerleşimi 3.2. Maltepe Kent Konseyi

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge, Maltepe Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir?

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? KAÇUV DA GÖNÜLLÜLÜK Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Nerede yaşam varsa, orada umut vardır felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle tedavileri

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

ZEYTİNBURNU GENÇLİK MECLİSİ

ZEYTİNBURNU GENÇLİK MECLİSİ ZEYTİNBURNU GENÇLİK MECLİSİ Zeytinburnu Gençlik Meclisi BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 13 Mayıs 2006 Program Akışı 1. M. Çağlar KARAGÖZ tarafından Gençlik Meclisinin açılışının yapılması 2. Belediye

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönergenin amacı; Bozcaada da, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Bozcaada

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ MAYIS AYI BÜLTENİ

GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYI BÜLTENİ 31 MAYIS 2014 GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cad.(Dereboyu Cad.) Alaca İş Merkezi 39/8 Şişli, İstanbul GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ

Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ ETİK İLKELER Tüm canlılara saygı göstermek. Özgür tartışma ortamı yaratmak. Farklılıklara saygılı

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL DAHİL ETME PROJESİ 2013 Doç.Dr. Halim KAZAN Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ Cengiz YILMAZ Hüseyin ŞANLITÜRK Kadir ERBASAN

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI.

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. 26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü nün başlatmış olduğu Değerler Eğitimi Projesi ODTÜ Ülkem Koleji nde hızla uygulamaya geçti. Öğrencilere temel insanî

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK 1. Stajın Tanımı ve Amacı İç Mimarlık bölümünde uygulanan

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU ALMATI (20-23 KASIM 2015) 20 Kasım 2015 Cuma: İlk gün konu ile ilgili öğrenci haricinde konunun ilgililerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı