DN VE PSKOLOJK AÇIDAN BAILAYICILIIN TERAPÖTK DEER THE THERAPEUTIC VALUE OF FORGIVENESS FROM RELIGIOUS AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DN VE PSKOLOJK AÇIDAN BAILAYICILIIN TERAPÖTK DEER THE THERAPEUTIC VALUE OF FORGIVENESS FROM RELIGIOUS AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE"

Transkript

1 DN VE PSKOLOJK AÇIDAN BAILAYICILIIN TERAPÖTK DEER THE THERAPEUTIC VALUE OF FORGIVENESS FROM RELIGIOUS AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE Elif KARA Özet Kiinin hataları için yaratıcıdan baılanma dilemesi ve bakalarına karı baılayıcı olması tüm dünya dinleri açısından önemlidir. Baılayıcılık, kii ile yaratıcı arasında, kii ile dierleri arasında ilikileri düzenleyici bir davranı olarak dinî ve toplumsal deerler taıdıı gibi modern psikolojide de önemli bir yer tutmaktadır. Bu makale baılama kavramına dinî ve psikolojik yaklaımları içermektedir. Psikoloji biliminin inceledii baılayıcılıkta: Kiiler arası ilikilerde baılama, baılama süreci, baılayanın psikolojisi, baılananın özellikleri ele alınarak, baılayıcılıın iyiletirici yönü üzerinde durulmutur. Son olarak, slâm düüncesinde tevbenin terapötik deeri üzerinde odaklanılmıtır. Anahtar Kelimeler: Baılama, din psikolojisi, Terapi, Tevbe. Abstract The asking of forgiveness of a person from God for his/her mistakes and forgiving towards others is very important act in all world religions. Forgiving as an organizing act between man and the God and between man and others has an important place from point of modern psychology as well as religious and social values. This article presents the religious and psychological dimensions of the concept of forgiveness. From psychological point of view, it examines the interpersonal relationship in forgiveness, the process of forgiveness, the psychology of forgiver, and the characteristics of the forgiving person. Lastly, it focuses on the therapeutical dimension of repentance in the slâmic thinking. Key Words: Forgiveness, forgiver, psychology of religion, therapy, repentance. Giri Baılama ve baılanma kavramları dinî literatürde olduu kadar psikoloji biliminde de önem kazanmıtır. Suçluluk hisseden kiinin karısında suçlu olduu mercii olarak Tanrı dan ya da dier bir kiiden af talep etmesi, dinî bir deer olmasının yanı sıra, psikolojik süreçler içermesi bakımından da modern psikolojinin inceleme alanına girmitir. 1 Baılamanın tanımı üzerinde birlie varılmamakla birlikte çou aratırmacı Enright ve Coyle ün (1988) ortaya attıı u açıklamaya katılmaktadır: Gerçek bir baılama hak etmedii bir acıya maruz kalmaktan dolayı acı çeken kimsenin suçluyu cezalandırma hakkı ya da intikam hakkından Ar. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi lahiyat Fakültesi. 1 Forgiveness (disambiguation)

2 222 Elif KARA vazgeçerek, intikam öfke gibi duygular yerine suçluya merhamet etmesidir. 2 Bu tanımdan da anlaılacaı gibi, baılamanın suçu ileyen ile kendisine karı suç ilenen arasında gerçekleen bir süreç olduu görülmektedir. Kiinin kendisinin iledii suçlardan pimanlık duyması bunun sonucunda geçmiini silip yeni ve iyi bir insan olması için baılanma önemli bir terapi deeri taımaktadır. 3 Baılamanın öfke, kırgınlık, korku, madur olma psikolojisi içerisinde olmak gibi birçok olumsuz duygu için bir dönüüm salayabilecei düünülmektedir. 4 Bu duyguların baılama ile giderilmesi halinde acı deneyimler geçirmi kii olumsuz duygu ve düüncelerden sıyrılabilecektir. Tevbe, baılanmak isteyen bir kimse için önemli bir terapi kaynaı olabilir. Kiiyi tevbeye yönelten psikolojik dinamiklere göz attıımızda pimanlıın, kötü davranıtan vazgeçme fikrinin öne çıktıı görülmektedir. Bunun neticesinde yeni bir yaam tarzı edinme, iyi biri olma fırsatı kazanıldıı açıktır. Tevbe bu yönüyle kiinin kendinî affetmesini de içermektedir. Terapi süreçlerinde çok deerli görünen geçmi yaam öfkelerinden, kırgınlıklarından uzaklamak tevbe içersinde karılıını bulabilmektedir. Bu çalımada dinlerin görüleri de dikkate alınarak baılamanın terapi deeri üzerinde durulacaktır. 1.Dinî Açıdan Baılayıcılık Hemen hemen tüm dünya dinleri bir baılama ve baılanma kavramına sahiptir. Topluma ve kiiler arası ilikilere düzenlemeler getiren dinler, bu kavramlara salayacaı içsel ve toplumsal huzur açısından deer vermilerdir. Dünya üzerinde en eski din olarak kabul edilen Budizm de baılama, kiinin zihinsel iyi olma hali için gerekli görülmektedir. Baılamamakla oluacak olan öfke gibi yıkıcı düüncelerin verecei zarardan kiiyi korumak için baılama bir tür ihtiyaçtır. 5 Hinduizm de de Budizm e yakın bir düünce vardır. Bu dinde baılamak kiinin içsel huzuru için önemli görülmektedir. 6 Karma yasasında kötülük yapan bir kiinin iyi bir insan haline gelene kadar yeniden ve yeniden dünyaya gelmesi gerekmektedir. Ancak son zamanlarda yeniden dünyaya gelmek bir çeit intikam deil, baılama pratii olarak görülmektedir. Baılama kırgınlık, acı ve öfkenin serbest bırakılmasıdır. Karma felsefesine göre eer baılamazsak benliimiz acı ile dolar. Yeniden domak da acı içinde bir benlik olarak kalmama, geçmi hataları düzeltme ansıdır. 7 Yahudi inancında ise hata yapan kiinin baılanması Tanrı nın affına erimek için zorunlu deildir. Yahudi inancına göre baılama (Teshuvah) birinin kendi suçunu kabul etmesi için kendi günahını günah olarak tanıması, yaptıı yanlıı kendisinin fark etmi olması gerekmektedir. Bir kiinin piman olduunu göstermesi için, günahı terk etmesi ve eer bakasına zarar verdiyse telafi etmesi baılama düüncesi içinde gerekli görünen bir dier husustur. 8 Yahudilikte hata yapan kiiyi baılamamak ya da özür dilediinde baılamayı düünmek, baılanma talep edilen kiinin bu konudaki tutumuna balıdır. Bir kii Tanrı ya karı yanlı yapmısa Tanrı dan, kiiye karı hata yapmısa kiiden özür dilemelidir. Tanrı ya karı yapılan günahlar için Yom Kippur 9 gününde yahudiler Tanrı dan baılanma dilerler K. P. Huı Eadaoın. K. Y. Ho Daphne. Forgiveness in the context of developmental guidance: implementation and evaluation. British Journal of Guidance & Counselling, Faculty of Education, vol:32, no. 4, November. University of Hong Kong, s Jones, L Gregory. Embodying Forgiveness: a Theological Analysis. by Mc Kaveny-Theology Today-. Scıence Pres. Pennsylvanıa, s Jones. a.g.e. s Forgiveness (disambiguation) 6 Forgiveness (disambiguation) 7 Forgiveness (disambiguation) 8 Blumenthal, David. Repentance and Forgiveness. Journal of Religion & Abuse. Online Publication Date: 25 October s Bkz: Yom Kippur: Musevilikte Musevi Takvimi'nin ilk ayı olan Tiri ayının 10. Günü yaklaık 26 saat boyunca tutulan büyük oruç. Musevilie göre bir insanın kaderi bir yıl önceki hâl ve hareketlerine göre yazılır. Bir yıl boyunca iyi ve hayırlı iler ileyen kiilerin kaderi bir yıl sonra için iyi yazılır. 10 Forgiveness (disambiguation)

3 Dini ve Psikolojik Açıdan Baılayıcılıın Terapötik Deeri 223 Hıristiyanlıkta baılama/baılanma (Forgiveness) Tanrı-kii ve kiiler arası ilikilerde olmak üzere iki ekilde deerlendirilmitir. Bunlardan ilki kiinin yaptıı hatalardan dolayı Tanrı dan af dilemesi, ikincisi ise kiinin bakaları yüzünden maruz kaldıı kötülükleri affetmesidir. 11 Hıristiyanlıkta madur kii kendisinden özür dilendii takdirde baılamaya hazır olmalıdır. Bir Hıristiyanın, din kardeine karı baılayıcı olması konusunda sınır yoktur. 12 Suçlu aynı suçu aynı kiiye karı defalarca tekrarlamı olsa bile hatasından dolayı özür dilediinde affedilmelidir. 13 Buradan da anlaılacaı üzere Hıristiyanın suçluyu affetmesi kiisel bir davranıtan ziyade dinî bir görevdir. 14 Suçluyu baılamak manevî sorumluluk olarak gereklidir, bu ekilde davranmak Tanrı nın baılamasına erimek için zorunludur. Hıristiyanlıkta Tanrı ya karı ilenen suçtan dolayı pimanlık duyulması 15, günah çıkarılması gerekmektedir. 16 Bir çok Hıristiyan ilâhiyatçısına göre, Tanrı, dine küfür etmenin dıında tüm günahları baılayacaını taahhüt etmektedir. Tanrı nın baılama vaat etmedii tek günah, kutsal ruh a küfretmektir. 17 slâm da ise baılama/baılanma için tevbe gerekmektedir. Kuran da Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul edeceini 18 buyurmutur. Kiinin günahları Allah a karı ve insanlara karı ilediklerinden dolayı iki ekilde tevbe gerektirir. Allah a karı ilenen suçlarda Allah tan, kiiye karı yapılan hatalarda ise hem Allah tan hem kendisine karı hata yapılan kiiden baılanma dilenmesi zorunludur. Allah hakkı ile ilgili günahlardan tevbe etmenin üç artı vardır: 1- Kiinin iledii günahtan dolayı pimanlık duyması, 2- Tevbe edilen günahı kesinlikle terk etme gereklilii, 3- Tevbe edilen günaha kesinlikle dönmeme kararı. 19 Samimi tevbe eden bir müminin geçmi günahları affolunmaktadır. Ancak kul hakkı bu affa dâhil edilmemektedir. 20 Eer suç bir kiiye karı ilenmise, dördüncü bir art olarak suçlunun madur durumda bıraktıı kiiden af dilemesi zorunludur. slâm dini kiinin maddî manevî haklarına büyük önem vermektedir. slâm dinine göre maddî olarak hasar gören kiinin malları geri verilmelidir. 21 Gasp eden kiinin cennete girebilmesi madur kiiden helallik almasına balıdır. 22 Suçlunun madurdan helallik istemesi Allah katında da baılanması için gereklidir. 23 Piman olma artından anlaılacaı üzere, tevbe etmeyi düünen insanın yaptıı davranıın yanlı olduunu fark etmesi tevbenin kabulü için önemli bir psikolojik unsurdur. slâm tevbe anlayıına göre, tevbe etmek isteyen kiinin davranıının yanlı olduunu kabul etmesi, bu davranıın kendisi ile Allah arasındaki ilikiyi zedelediini anlaması ve vicdani yönden huzursuz olması gerekmektedir. Sözü edilen huzursuzluk, pimanlıı douran ve neticesinde kiiyi tevbe etmeye iten bir etkendir. 24 Pimanlık tevbenin ilk artıdır. Hz. Peygamber Tevbe pimanlıktır 25 ifadesiyle pimanlıın önemini vurgulamıtır. Kısaca bir deerlendirme yapacak olursak, dinlerin hemen hepsinde yer alan baılama anlayıları birbirine göre bazı farklılıklar içerse de önem verilen bir husus olmutur. Yahudilikte af sadece madurın kendisinden istenebilir ve sadece madur affedebilir. 26 Yahudilikteki bu inanç slâmdaki kul hakkı ile örtümektedir. Yahudilik ve slâmda pimanlık, baılanma için çok önemli yer tutarken Hıristiyanlıkta ise merhamet ve sevgi ön plandadır Forgiveness -(disambiguation). 12 Grider, Joseph Kenneth. Forgiveness. Baker s Dictionary of Theology. Baker Book House. 4. Printing. USA s Bkz: Luka 17: Forgiveness -(disambiguation). 15 Grider. a.g.e. s Sarıkçıolu, Ekrem. Balangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Fakülte Kitabevi, Gelitirilmi 5. Baskı. Isparta s Grider, a.g.e., s Bkz: Bakara; 160, Nisa; 17., Maide; 39., Tevbe; 104., sra; 25., Meryem; 60., Furkan; 70., Tahrim; Bkz: Taberi, Tefsir,1, s. 292., Gazalî, hyâ, c:4., S.9., bni Mace, Zühd: Elmalılı, Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'an Dili. C.V. s Aliyyü'l-Kârî. erhu'l-fıkhı'l-ekber. Çev.Yunus Vehbi Yavuz. stanbul s Rabbani. Mektubat-ı Rabbani. C.2. m.66, Serahsî, El-Mebsut. C. IX. s Peker, Hüseyin. Din Psikolojisi, Samsun s. 79., Hökelekli, Hayati. Din Psikolojisi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ankara s bn Mâce. Zühd. s Auerbach, Yehudith. Forgiveness and Reconciliation: The Religious Dimension. Bar Ilan University, Ramat Gan. Online Publication Date: 01 October, Israel s Auerbach, a.g.e. s. 479.

4 224 Elif KARA 2. Psikolojik Açıdan Baılayıcılık Dinî baılama yöntemleri madur olan kiilerin psikolojik durumları üzerinde derinlemesine incelemeler içermemektedir. Böylelikle sadece dinî emir olduu için yerine getirilen affetme davranıında madur durumdaki kiinin içsel kırgınlıkları çözümlenmemi olabilir. 28 Dier taraftan psikoloji bilimi baılama modellerinde baılama ve baılayanın psikolojisini incelenmektedir. Psikologlar, baılamanın motive edilmesi için insan sevgisi, toplum nazarında baılamanın saygınlıı, suç ileyenle empati kurma (Örnein çok ihtiyacı olduu için birinin hırsızlık yaptıını düünmek) gibi ahlakî deerlerden yararlanılabileceini öne sürmülerdir. 29 Bu baılama modelleri dindar insanların dinî deerlerini yadsımamakta ve dinî deerlerin sürece dahil olmalarında yarar görmektedirler. 30 Psikolojik baılama yöntemlerinde baılama kavramının irdelenmesi ve kavrama yeni açılımlar getirilmesi, baılayanın psikolojisi ve baılamanın iyiletirici özellii deerlendirilmitir. Bu balamda yapılan aratırmalar din psikolojisi adına da önemli görülmektedir. 31 Psikolojik yönüyle baılamak, haksızlıa urayan kiinin öfke, kırgınlık gibi olumsuz duygu ve düüncelerinden sıyrılması olarak deerlendirilmektedir. Bu duygu ve düünceleri zihinden uzaklatırmak hem fiziksel hem de psikolojik salık açısından gerekli görülmektedir. 32 Psikolojik açıdan baılamaya pek çok faktör elik etmektedir. Bunların baında kiilik özellikleri gelmektedir. Kiilik özelliklerinin baılama ya da baılamama durumunda etkili olduu görülmütür. Olumsuz kiilik özellikleri olarak belirlenen kronik dümanlık, öfkeli kiilik, kin tutmak gibi özelliklere sahip olan kiilerin baılamakta zorlandıı görülmütür. 33 Korku duygusu yaayan kiilerde bu duygu ile baılamama davranıı arasında dolaylı bir iliki bulunmutur. Korkunun nedeni acı veren olayın tekrarlanması endiesi ise, baılamanın gerçeklemedii tespit edilmitir. 34 Kendinden nefret etme ve depresyon gibi olumsuz psikolojiler içinde olmak da baılamama davranıında önemli görülen dier hususlardır. 35 Olumsuz kiilik özellikleri, baılamayı olumsuz yönde etkilerken uzlamacı, empatici, derinlemesine inceleyebilen, dıadönüklük gibi olumlu kiilik özellikleri olan kiilerin baılamaya daha yatkın oldukları tespit edilmitir. 36 Öte yandan canı yanan birinin suçu ileyen kiiyi baılamasının istenmesi gerçekçi görülmemektedir. 37 Fiziksel olarak incinen kiinin baılayıcı olabilmesi için, zarar gördüü eylemin tekrarlanmayacaına dair söz alması ve içine düürüldüü kötü durumdan dolayı kendisinden özür dilenmesi gerekmektedir. Bunlar baılamada gerekli ilk adımlar olarak görülmektedir. 38 Yapılan çalımalarda baılamanın vakit aldıı, kısa bir sürede gerçeklemedii tespit edilmitir.baılamaya yardımcı olan faktörlerin içinde, kiinin kendi hatalarını anımsaması ve kendisinin de bakaları tarafından affedildii durumları göz önünde bulundurması önemli görülmektedir Rye, Mark S. The religious path toward forgiveness. Mental Health, Religion & Culture, Online Publication Date: 01 September. University of Dayton. Ohio, s Forgiveness -(disambiguation) 30 Rye. a.g.e. s Enright, R. D. Fitzgibbons R. P. Helping Clients Forgive: an Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope, A.P.A.,Washington DC, Jones. a.g.e. s Berry, Jack W. Worthington, Everett L. Jr. O Connor Lynn E. Parrott III, Les. Wade Nathaniel G. Forgivingness, Vengeful Rumination, and Affective Traits. Journal of Personality, vol:73:1 February. Virginia Commonwealth University, s Worthington. O Connor. Parrott. Wade. a.g.e. s Worthington. O Connor. Parrott. Wade. a.g.e. s Worthington. O Connor. Parrott. Wade. a.g.e. s Wade, Nathaniel G. Worthington, Everett L. Jr. Overcoming nterpersonal Offenses: ıs Forgiveness the Only Way to Deal With Unforgiveness. Journal of Counseling & Development, vol:81. summer s Berry. Worthington. O Connor. Parrott. Wade. a.g.e., s Worthington, Everett L Jr, Krusu, Taro A., Collins, Wanda, Berry, Jack W, Ripley, Jennifer S, Sahsa N. Forgiving Usually Takes Time: a Lesson Learned by Studying nterventions to Promote Forgiveness. Baker Journal of Psychology and Theology, vol: 28, no: s.18.

5 Dini ve Psikolojik Açıdan Baılayıcılıın Terapötik Deeri 225 Gerçek anlamda baılamanın gerçeklemesi için, kiisel özelliklerin yanı sıra baka psikolojik koullar da vardır. Her eyden önce baılama nefret, öfke, kırgınlık, kendine kızma, intikam alma gibi olumsuz hisler bir kenara bırakılarak gerçekletirilmelidir. Bir kii baıladıını söyledii halde hâlâ daha olumsuz duygu ve düünceler taıyorsa baılanma içselletirilmemi demektir. Psikolojik iyileme salaması beklenen baılama içsel olarak da gerçeklemelidir. 40 Kiinin kendinî madur olarak görmesi baılamayı engellemektedir. Kiinin zihninde yaadıı olay yıkıcı bir ekilde yer aldıı sürece ve bundan dolayı hissettii acı veren duygular iyilemedii müddetçe psikolojik anlamda beklenen baılama gerçeklemeyecektir. 41. Geçmi yaamın duygusal çatımaları, yeni deneyimlerin ııında ve yeni biçimlerde yorumlanabilir. nsanın kendini sevmekten vazgeçmemesi kendi ile ilgili her zaman ümit dolu olması yaama bu ekilde bakması, vizyonunu deitirmesi salanmalıdır. 42 Terapötik bakı açısında baılama günah ilemi olmaktan ayrı olarak nefretten kurtulma ve iyileme olarak deerlendirilmeye balanmıtır. 43 Kiinin acı veren deneyimlerini süreklilii kiinin yaamını devam ettirmesinin ve kiisel geliiminin önünde bir engeldir. Bununla birlikte acıları güncel tutarak sürekli bir üzüntü hali içersinde olmak ve sürekli acı veren durumu düünmek de salıklı bir tutum deildir. Buna karılık baılama, hak etmediini düündüü bir ey yaamı ve yıkıma uramı kiinin yaamın bu adaletsizlii karısında kendisine yeniden deer vermesini salayan sevgi devrimi olarak deerlendirilmektedir. Bu balamda baılamak acı dolu geçmii serbest bırakmadır. 44 Madur kiinin, düüncelerini sürekli geçmiteki üzücü olaylar üzerinde younlatırması kukusuz gelecek yaamını da olumsuz etkileyecektir. Kiinin hayatına devam edebilmesi için zihnini olaydan uzaklatırması, intikam düüncelerinden sıyrılması, suçlunun cezalandırılmasını yasal yollara bırakması, mümkün deilse ilahi adalete güvenmesi önerilmektedir. 45 Baılama terapi stratejisi olarak deerlendirilmi, bu yolla yaanılan olumsuz deneyimin tamamen zihinden çıkarılması hedeflenmitir. Bu düünce ııında içselletirme durumuna göre açıklanan baılama, kararlı ve duygusal baılama olarak iki ekilde deerlendirilmitir. 46 Kararlı Baılama: Kararlı baılamada madur kii suçluyu affettiini belirtse de hâlen suçluya karı olumsuz duyguları devam ediyor olabilir. Ancak sözel ve davranısal boyutta affetme gerçeklemi görünmekle beraber olumsuz hisler içsel olarak devam ettii sürece kiinin psikolojisi ve salıı açısından yarar salamamaktadır. 47 Duygusal Baılama: Suçluya karı olumsuz hisler beslemeden yapılan baılama duygusal baılama olarak nitelendirilmektedir. Duygusal baılama bir anlamda affetmeyi içsel olarak kabullenmektir. NLP Yöntemi: Baılama modellerine ilave olarak, NLP* adı verilen yöntemde, duygu, düünce ve davranılarımız üzerinde arzu edilen deiiklikleri gerçekletirmek için bilinçli veya bilinçdıı akıl yardımıyla yapılan, zihni yeniden düzenleme biçimleri 48 vurgulanmaktadır. NLP, baılama kavramını da içeren geni bir sistemdir. NLP de kullanılan zihin düzenleme yöntemlerinden biri, zaman çizgisi/time line adı verilen bir tekniktir. Bu yöntemle olumsuz duyguların kabullenilmesi ve olumsuz olayların zihindeki izlerinin silinmesi, gelecee güzel düünceler ve niyetlerle bakılmasının salanması hedeflenmektedir. Bu NLP tekniinde kırgınlıkları ve öfkeyi geçmite bırakmak, affedilemeyen kiileri baılayarak zihinden uzaklatırmak ve olumlu bir psikoloji için önemlidir. 49 NLP düüncesi içinde kiinin yaamına olumlu bir psikoloji ile devam edebilmesi için geçmiteki hatalarından dolayı kendinî affetmesi de yer almaktadır. Sürekli geçmii üzerine younlaan, 40 Auerbach. a.g.e. s Jones. a.g.e. s Sayar, Kemal. Merhamet Kalbe Dönü çin Son Çarı. 2. Baskı, Tima Yay. stanbul s Jones. a.g.e. s Jones. a.g.e. s Rye. a.g.e. s Worthington, Everett L. Scherer, Michael. Forgiveness is an Emotion-Focused Coping Strategy That Can Reduce Health Risks and Promote Health Resilience: Theory, Review, and Hypotheses, Online Publication Date: 01 June, s Worthington. Scherer. a.g.e. s

6 226 Elif KARA kendinî geçmiindeki hatalarından dolayı deersiz gören kiinin NLP yaklaımına göre tedavi edilmesi gerekmektedir. 50 Geçmi yaamdaki olumsuzlukları terapötik anlamda iyiletirmek için önerilen yollardan biri de, istedikleri sonuca ulaamayan kiilerin baka amaçlara yönelmelerini salamaktır. Çünkü insanların ulamak istediklerine ulaamamaları halinde yeni bir yaam amacı edinmeleri gereklidir. Fakat insanların sevdikleri eyleri deitirmeleri ve uruna çaba sarf edecekleri yeni eyler bulmaları da oldukça zordur. 51 Ancak yapacak baka bir ey olmadıında gerçeklemeyen amaç yüzünden kırgınlık kızgınlık, öfke, kendinî deersiz görme, baarısız bulma gibi olumsuz duygu ve düüncelere kapılmak yerine hedef deitirilmesi önerilmektedir. Ulaılamayan hedefin deitirilmesi, kiinin kendine karı olumsuz hisler taımaktan vazgeçmesi ve yeni bir amaca yönelmesi, geçmii unutma yolu ile içindeki kırgınlıkları baılama süreci içerisinde salanabilir. 52 Olumsuz olayların izlerini silebilmek için acı verenle acı çekeni buluturmak bir yaklaım olabilir. Suçlu ile madurun bir araya gelecei aynı ortamda, acı çekenin neler yaadıını ifade etmesi bir acı saaltımı olabilir. Suçluda empati ve ne yaptıını idrak etmesini salamak intikam almaktan daha etkili olabilir. Zulme merhamet ve bilgelikle direnmek gereklidir Fizyolojik ve Psikososyal Açıdan Baılamanın Yararları Bir kiinin kendisine karı suç ileyen kiiyi içsel/duygusal olarak affetmemesi kiinin kendi zihinsel/bedensel salıı için de zararlı görülmektedir. Baılamamanın oluturduu stres, vücutta zararlı maddeler salgılanmasına sebep olmaktadır. Baılamamanın fizyolojik açıdan verdii zararlar arasında tansiyon yükselmesi, hormonal dengesizliklerin oluması, kalp hastalıkları, baııklık sisteminin zayıflaması ve nörolojik bozukluklar sıralanabilir. 54 Dier taraftan affetmek stresi azalttıından, salayacaı psikolojik ve fizyolojik yararlardan dolayı terapötik görünmektedir. 55 Baılayabilmekle kii hem kendi içindeki iyiyi ortaya çıkarır, hem de karıdakinin daha iyi olabileceine dair umudu kaybetmemektedir. Affedebilen insanların beden ve ruh salıı bu nedenle daha iyi durumdadır. 56 Baılayanın huzursuzluk ve kırgınlık gibi olumsuz hisleri terk etmesi psikososyal açıdan önemlidir. 57 Affetme olgusu suçu ileyen kiiyle baılayan kii arasındaki ilikinin tamir edilmesi ümidinî taımalıdır. 58 Baılama psikolojik ve fizyolojik etkilerinin yanında sosyal ilikiler açısından da oldukça önemlidir. Baılayabilenlerin sosyal ilikilerinin daha salam olduu ve daha salıklı yaadıkları tespit edilmitir. Kin güden, insanların her yaptıından olumsuz anlamlar çıkartan kiilerin ise yaam süreleri boyunca çok sayıda dost yitirerek mutsuz oldukları bilinmektedir. 59 Baılamak sosyal hayatı yükseltmektedir. Buna ilaveten baılayan kiilerin dostluk ve evlilik ilikilerini yürütmekte daha baarılı kiiler olduu görülmektedir. Baılayıcı kiiler daha az kırıcı, daha az suçlayıcı, insanları utanca sevk etmeyen kiiler olarak mevcut ilikilerini yürütme ve yeni ilikiler gelitirmede daha baarılı olmaktadırlar. 60 Baılama gerçeklemesi kolay bir psikolojik süreç deildir. Bunun için affetme egzersizleri yapmak gerekir. Yaanan olumsuz olaya karı hislerini açıklamak, olayı anlamaya çalımak, baa çıkabilmek için acı olayı paylamak, affetmenin avantajlarını deerlendirmek ve dua ile destek bulmaya çalımayı affetme egzersizi olarak görmek olasıdır Worthington. a.g.e s Worthington. a.g.e s Sayar a.g.e. s Rye. a.g.e. s Worthington. Krusu. Collins. Berry. Ripley. a.g.e. s Sayar a.g.e. s Worthington. Scherer. a.g.e. s Auerbach. a.g.e. s Jones. a.g.e. s Jones. a.g.e. s Eadaoın. Daphne. a.g.e. s.481.

7 Dini ve Psikolojik Açıdan Baılayıcılıın Terapötik Deeri 227 Örnek Bir Baılama Süreci Modeli Worthington insanların dinî inançlarını deitirmeden, dinî baılama ritüeline yeni bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. Bunun için Reach adını verdii bir baılama süreci modeli üzerinde çalımıtır. REACH Baılama Süreci Modeli a. Acıyı geri çaırma Recall the hurt b. Size acı veren kii ile empati kurma Empathize with the one who hurt you c. Baılamanın bir tür kendinden ödün verme olarak düünülmesi Altruistic gift of forgiveness d. Baılamayı yerine getirmek Commitment to forgive e. Baılamayı bırakmamak Hold on to the forgiveness Baılayacak kiiye yardımcı olması için gelitirilmi bu modelde, ilk olarak: Kiinin bastırdıı takdirde daha çok acı verecek olan yaadıı kötü olayı, zihninde tekrar canlandırması istenir. kinci olarak suçlunun hatırlanması ve o kiinin bunu neden yapmı olabileceinin düünülmesi istenir. Suç ileyen kiinin korku ve acı hissettii için ya da incinmi olduundan kötü bir ey yapmı olabileceini düünmek o kiiyi baılamaya yardımcı olabilir. Üçüncü olarak baılamaya yardımcı bir dier bakı açısı olarak, yaanan acı olayın bir hikmeti olduunun ve yeni bir bakı açısı kazandırdıının düünülmesi istenir. Dördüncü olarak, kiinin baılamak için kendine söz vermesi istenir. Beinci ve son olarak baılayan kiiden baılamayı sürdürmesi istenir. Baılayanın intikam düüncesinden ve kendine acımaktan vazgeçmesi istenir. Bu vazgeçmenin baılayanın kendi salıı için daha iyi olduunu anlaması istenir Baılama Olgusunda Tevbenin Yeri slâm dinînde, insan, bilerek ya da bilmeyerek yaptıı tüm günahlar için Allah'tan her zaman baılanma dileyebilir. nanan bir kii kendi adına baılanma isteyebilecei gibi dierleri adına da baılanma isteyebilir. Bunu gerçekletirmek için, istifar ve tevbe birbirini tamamlayan birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmulardır. Farkları ise, istifarın daha çok tevbeye içsel hazırlık olarak kabul edilmesidir. stifar, baılanmak maksadıyla genel bir dua mahiyeti taırken, tevbede, ilenen belirli bir günaha karı alınan fiilî bir önlem, somut bir tutum söz konusudur. Tevbe, insanın kendi iledii belirli bir günah için Allah'ın rahmetine sıınması ve bir daha o günahı ilememek için Allah'a söz verip O'ndan bunun için yardım dilemesidir. 63 Tevbe etmek için gerekli artlar incelendiinde tevbe etmenin gelitirilen baılama anlayıları içerisinde önemli bir yeri olabilecei görülmektedir. slâm anlayıı içersinde yeni bir hayata balama anlayıı nefs tezkiyesi adı altında karımıza çıkmaktadır. Bu anlayıla kiinin kendinî hatalarından arındırması ve sonraki yaamında iyi davranılarda bulunması için imkân tanınmaktadır. Günah kavramı kendi içerisinde manevî hayatı da parçalayan bir eylemdir. Günah ilemi olmakla müminin psikolojisi hasar görmektedir ve tamir edilmesi için inanan kiinin samimî bir ekilde tevbe etmesi gerekir Rye. a.g.e Yapıcı Asım. slâm'da Tövbe ve Dinî Yaayıtaki Rolü. Beyan Yay s

8 228 Elif KARA Tevbede aranan özellikler içinde, pimanlık, samimiyet, yanlı davranıtan vazgeçme niyeti, tevbe edilen yanlı eylemi tekrarlamamak anlamında kararlılık, karar verilen iyi eylemin zihinsel ve davranısal devamı önemli görünmektedir. 65 Tevbe iç uyumsuzlua çözüm sunmaktadır. Tevbeye yönelen kii varolan benle (suç ilemi) ideal benin (olunmak istenen) arasındaki uçurumun farkına varmaktadır. 66 Hatalarını anlayıp kendinî deitirmek isteyen insan için tevbe bir fırsattır. Günahın verdii huzursuzluk hissi, utanma duygusu, iyi insan olma arzusu, kaybedilen deerlerin farkına varılması gibi psikolojik süreçler içeren tevbenin, geçmi yaamla arzu edilen yaam arasındaki farkı anlamak olduu görülmektedir. Bundan sonraki adım, bilinçli bir ekilde kendini yenilemek, günahkâr ve deersiz addedilen geçmi yaamdan uzaklamaktır. 67 Tevbe olumsuz süreçleri iç huzuruna dönütürmektedir. 68 Bu yaklaımla slâm tevbe eden kiiye olumsuz geçmiini arkada bırakma fırsatı sunmaktadır. Yaadıı hatalarla dolu hayatı devam ettirmek istemeyen ve bunun ızdırabını çeken kii, tevbe ile hayatının yeni bir anlam kazanacaını düünerek tevbeye yönelebilir. 69 Tevbe eden kii geçmii telafi ederek, hatalardan arınmı bir gelecek ümidi ile yarınlara balayabilir. Sonuç Baılama kavramı dinî ve psikolojik açıdan önemli görülen bir kavramdır. Dinler bir günah ilediinde kiinin yaratıcısından baılanma dilemesini emir ve tavsiye etmektedir. Psikoloji bilimi ise bir yandan bu süreci incelemekte, dier yandan baılamaya yeni açılımlar getirmektedir. Baılama hem suçlu hem madur açısından önemli bir süreçtir. Baılama suçlu için geçmi hatalardan arınmak, madur kii için ise kendisine acı veren kii ve olayları affetme yoluyla zihinden çıkarmak ve geçmite bırakmak anlamında önemli görülmektedir. Bakasını baılamak ve içindeki öfkeyi serbest bırakmak kiinin kendi tevbesi içerisinde yer almamaktadır. Ancak madur olan kiinin psikolojisini tevbe anlayıının korumakta olduunu söyleyebiliriz. Tevbe anlayıında madur kii hakkını helal etmedii müddetçe suçlunun Allah tarafından baılanmayacaını bilmektedir. Bu anlayıla madur kiinin kendisinin deersiz olduunu ve belki de bunu hak ettiini düünmesinin önüne geçilebilir. Tüm dinler kiinin tevbe eden suçluyu baılaması tevik edilmektedir. Bu ekilde hem içsel huzur hem toplumsal huzur öngörülmektedir. KAYNAKLAR Aliyyü'l-Kârî, erhu'l-fıkhı'l-ekber, Çev.Yunus Vehbi Yavuz, st., Auerbach, Yehudith. Forgiveness and Reconciliation: The Religious Dimension. Bar Ilan University, Ramat Gan. Online Publication Date: 01 October, Israel Berry, Jack W. Worthington, Everett L. Jr. O Connor Lynn E. Parrott III, Les. Wade Nathaniel G. Forgivingness, Vengeful Rumination, and Affective Traits. Journal of Personality, vol:73:1 February. Virginia Commonwealth University, Blumenthal, David. Repentance and Forgiveness. Journal of Religion & Abuse. Online Publication Date: 25 October Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c:v. Enright, R. D. Fitzgibbons R. P. Helping Clients Forgive: an Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope, A.P.A.,Washington DC, Gazali. hya-i Ulum-id Din. Çev: Ahmet Serdarolu, Bedir Yay. 10 Cilt. stanbul Grider, Joseph Kenneth. Forgiveness. Baker s Dictionary of Theology. Baker Book House. 4. Printing. USA Yapıcı a.g.e. s Peker. a.g.e. s Yapıcı. a.g.e. s Özdoan, Öznur, simsiz Hayatlar Manevi ve Psikolojik Yaklaımla Arınma ve Öze Dönü. Özden Öze Yay., 2. Baskı 2007.s Hökelekli a.g.e. s

9 Dini ve Psikolojik Açıdan Baılayıcılıın Terapötik Deeri 229 Hökelekli Hayati. Din Psikolojisi. TDV. yay Jones, L Gregory. Embodying Forgiveness: a Theological Analysis. by Mc Kaveny-Theology Today-. Scıence Pres. Pennsylvanıa, K. P. Huı Eadaoın. K. Y. Ho Daphne. Forgiveness in the context of developmental guidance: implementation and evaluation. British Journal of Guidance & Counselling, Faculty of Education, vol:32, no. 4, November. University of Hong Kong, Mace, Sünen. Çev. Haydar Hatipolu. Kahraman Yayınları, 9. cilt, stanbul Rabbani. Mektubat-ı Rabbani C:2, m.66, 87. Özdoan, Öznur. simsiz Hayatlar Manevi ve Psikolojik Yaklaımla Arınma ve Öze Dönü. Özden Öze Yayınları, 2. Baskı, Peker Hüseyin. Din Psikolojisi. Samsun Rye, Mark S. The religious path toward forgiveness. Mental Health, Religion & Culture, Online Publication Date: 01 September. University of Dayton. Ohio, Sarıkçıolu, Ekrem. Balangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Fakülte Kitabevi, Gelitirilmi 5. Baskı. Isparta Sayar, Kemal. Merhamet Kalbe Dönü çin Son Çarı. 2. Baskı, Tima Yay, stanbul Taberi. Tefsir. Çev: Kerim Aytekin, Hasan Karakaya.. Hisar yay. 9 cilt stanbul Wade, Nathaniel G. Worthington, Everett L. Jr. Overcoming nterpersonal Offenses: ıs Forgiveness the Only Way to Deal With Unforgiveness. Journal of Counseling & Development, vol:81. summer Worthington, Everett L Jr, Krusu, Taro A., Collins, Wanda, Berry, Jack W, Ripley, Jennifer S, Sahsa N. Forgiving Usually Takes Time: a Lesson Learned by Studying nterventions to Promote Forgiveness. Baker Journal of Psychology and Theology, vol: 28, no: Worthington, Everett L. Scherer, Michael. Forgiveness is an Emotion-Focused Coping Strategy That Can Reduce Health Risks and Promote Health Resilience: Theory, Review, and Hypotheses, Online Publication Date: 01 June, Yapıcı, Asım. slâm'da Tövbe ve Dinî Yaayıtaki Rolü. Beyan Yay Forgiveness (disambiguation)

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR?

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? SELDA TÜRKMEN le EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? EFT, orijinal İngilizce isminin baş harflerinin kısaltmasıdır; "Emotional Freedom Techniques". İnsanda huzursuzluk yaratan bütün kötü duygulardan

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Hataya İlişkin Özelliklerin Başkalarını Affetmeyi Yordaması. The Features of Transgression as Predictors of Forgiveness of Others

Hataya İlişkin Özelliklerin Başkalarını Affetmeyi Yordaması. The Features of Transgression as Predictors of Forgiveness of Others Türk 8 Psikolojik... Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011, 4 (35), 8-17 Hataya İlişkin Özelliklerin Başkalarını Affetmeyi Yordaması The Features of Transgression as Predictors of Forgiveness of Others Aslı

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SPOR KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÖFKE VE ÖFKE İLE BAŞETME YOLLARI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SPOR KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÖFKE VE ÖFKE İLE BAŞETME YOLLARI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SPOR KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÖFKE VE ÖFKE İLE BAŞETME YOLLARI Öfke Nedir? Öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN *

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins tarafından yazılmı olan The Forever War isimli kitap, orijinal dili olan ngilizce versiyonu ile incelenmitir.

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Üretim irketleri daıtım irketleri ile itirak ilikisine girebilirler fakat kontrol oluturamazlar (Md. 3.c.1)

Üretim irketleri daıtım irketleri ile itirak ilikisine girebilirler fakat kontrol oluturamazlar (Md. 3.c.1) Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılanması Sürecinde Daıtım Faaliyetlerinde Dikey Ayrıtırma zak Atiyas, Sabancı Üniversitesi 1 18 Nisan 2006 Üretim, iletim, daıtım ve perakende satı faaliyetlerinin birbirinden

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : 03.11.1981 3. Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

DİNİ GELİŞİM. Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi

DİNİ GELİŞİM. Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi DİNİ GELİŞİM Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi Bilişsel Yaklaşımda Tanrı Tasavvuru 1. Küçük çocuklar Tanrı yı bir ruh olarak düşünürler, gerçek vücudu ve insani duyguları

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı