Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır."

Transkript

1 TARİH:12/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin çağrı merkezi hizmetleri ile operasyonel işlemlerinden bir bölümünün yürütülmesi amacıyla Müşteri İlişkileri ve Operasyon Müdürlüğümüze bağlı olarak oluşturulan Müşteri Hizmetleri Merkezi, yönetim kurulumuzun 12 Ocak 2009 tarihli ve 467/1 sayılı toplantı kararı uyarınca; 12 Ocak 2009 tarihi itibariyle, Değirmenyolu Cad. No: 6 C Blok K: İçerenköy, Kadıköy, İstanbul adresinde yer alan Ek Hizmet Binası nda faaliyet göstermeye başlamıştır. TARİH:23/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,77 YTL, hayat dışı ,82 YTL olmak üzere toplam ,59 YTL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:30/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 19 Eylül 2008 tarihli duyurumuz ile Güney Anadolu Bölge Müdürlüğümüzün, faaliyette bulunduğu hizmet binasındaki tadilat nedeniyle, 22 Eylül 2008 tarihinden itibaren geçici olarak Kurtuluş Mahallesi, Ramazanoğlu Caddesi, Nimet Hanım Apartmanı, Kat:1 Daire:6 Seyhan/Adana adresinde faaliyet göstermeye başlayacağı bildirilmişti. İlgili duyurumuza konu olan tadilat işlemi tamamlanmış olup, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğümüz, 2 Şubat 2009 Pazartesi gününden itibaren yeniden Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı, Tevfik Bey Apartmanı, No:37/A Zemin Kat, Seyhan/Adana adresindeki hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayacaktır. Güney Anadolu Bölge Müdürlüğümüzün posta adresi haricindeki diğer iletişim bilgilerinde ise (telefon numaraları, faks numaraları vb.) herhangi bir değişiklik olmayacaktır. TARİH:06/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 471/3 sayılı kararı ile; Şirketimizin 2008 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 26 Mart 2009 tarihine rastlayan Perşembe günü saat te İş Kuleleri Kule 2 Kat Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARİH:06/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 471/2 sayılı kararı ile; 2008 yılı karından tamamı nakit olmak üzere TL brüt kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtım işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması hususlarının 26 Mart 2009 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu nun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarının brüt 0,1680 TL, net 0,1428 TL olduğu hususunun da yer aldığı kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH:13/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

2 Şirketimizin / dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,24 TL hayat dışı ,35 TL olmak üzere toplam ,59 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:18/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"in 7. maddesi uyarınca, payları Borsa'da işlem gören ortaklıklarda "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birim"nin kurulması zorunlu kılınmıştır. Şirketimizce, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 2004 yılında oluşturulmuş olan "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi"nin faaliyetleri, muhasebe müdürü N. Cem Özcan tarafından yürütülmekte olup, Özcan ın iletişim bilgileri aşağıda Pay Sahibi İle İlişkiler Birimi Yöneticisinin İletişim Bilgileri Adı Soyad : N.Cem Özcan Adres : İş Kuleleri Kule 2 K: Levent/İstanbul Telefon : Faks : E-posta : TARİH:20/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,78 TL, hayat dışı ,82 TL olmak üzere toplam ,60 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:26/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 26 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz olağan genel kurul toplantısında göreve seçilen yeni yönetim kurulumuz, kendi arasında görev bölümü yaparak, başkanlığa M.Sırrı Erkan ın ve başkan vekilliğine Serdar Gençer in seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir. TARİH:26/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; 2008 yılı karından tamamı nakit olmak üzere TL tutarında (%16,80) kar payı dağıtılması kabul edilmiştir yılı nakit kar paylarnın dağıtımına 30 Mart 2009 tarihinde başlanacaktır. Nakit kar payları, brüt %16,80, net %14,28 oranında ve 1 TL nominal değerde beher hisseye brüt 0, TL, net 0, TL olarak ödenecektir. Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) aracılığı ile ortaklarımızın hesaplarına kaydedilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. Maddesi uyarınca 31 Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait mali ve yönetime ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenecek, kaydileştirilmeleri halinde nakit temettü ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak ve yönetime ilişkin haklar senet sahibi tarafından kullanılabilecektir. Paylarını kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin, - Halka açık senetleri banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla, - Halka kapalı senetleri ise Şirket Merkezine veya Şirket tarafından tamamı yetkili kılınan Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerine teslim edilerek kaydileştirilebilecektir. Kaydileştirme sonrasında paylara ait temettü alacakları hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. Şirket Merkezimiz, İş Kuleleri Kule 2 kat 16, Levent, İstanbul dur.

3 TARİH:26/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugün saat 15:00 te İş Kuleleri Kule 2, Kat Levent, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; - Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi, - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu nun 315. ve Ana Sözleşme nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması, - Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, - Faaliyet Raporu nda yer alan 2008 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, nakit kar dağıtımına tarihinde başlanması, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere M.Sırrı Erkan, Mete Uğurlu, Serdar Gençer, A.Yavuz Ege, Salih Kurtuluş, A.Erdal Aral, Yalçın Sezen, Nilgün İskender ve Emre Duranlı nın seçilmesi, - Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin Yağcı ve Hüray Böke nin seçilmesi oybirliği ile, - Şirketimiz Finansal Tabloları nın müzakere edilerek onaylanması, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel kurul tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:27/03/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. den tarihinde gelen, tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ait kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH: 01/04/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 30/03/2009 tarihinde başlayan brüt %16,80 net %14,28 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa da İşlem Gören kaydileşmiş paylar ın temettü alacakları 01/04/2009 tarihinde TARİH:07/04/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun 7 Nisan 2009 tarihli ve 474/2 sayılı kararı ile; Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin, Şirketimizin ve tarihli finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak ve ilgili finansal tablo ile dipnotları için denetim raporu düzenlemek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. TARİH:10/04/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli ve Sigorta Şirketlerinin Tarihli Finansal Raporları konulu faks mesajınız tarihi itibariyle, şirketimizin tek iştiraki, %20 oranında hissesine sahip olduğumuz İş Portföy Yönetimi A.Ş. dir tarihli ve sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ in, aşamalı konsolidasyon süresini belirten Geçici 2. Maddesinde; 5. Madde hükümleri uyarınca düzenlenecek konsolide finansal tablolar, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri dışındaki bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların finansal tabloları için tarihine kadar uygulanmaz Hükmü Mevcut iştirak portföyümüz ve yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri dikkate alındığında, 2009 yılı içinde,

4 Şirketimizin konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan, ve izleyen dönemler için Şirketimizce konsolide finansal tablo düzenlenmesini gerektiren herhangi bir gelişme olması durumunda, konu hakkında Sayın Borsanıza yazılı bildirimde bulunulacaktır. TARİH:16/04/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,56 TL hayat dışı ,84 TL olmak üzere toplam ,40 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:25/05/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,97 TL hayat dışı ,67 TL olmak üzere toplam ,64 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:17/06/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:04 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,42 TL hayat dışı ,96 TL olmak üzere toplam ,38 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:19/06/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:02 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın M. Sırrı Erkan'ın istifasının kabülüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine; Sayın M.Sırrı Erkan'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir. TARİH:10/07/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,78 TL hayat dışı ,23 TL olmak üzere toplam ,01 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:06/08/2009 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU :

5 AKGRT ANSGR AVIVA GUSGR RAYSG YKSGR Borsamızın tarih ve 3043 sayılı Sermaye Piyasası Araçları Borsa da İşlem Gören Şirketlerin, Borsa Üyesi Aracı Kurumların ve Katılım Payları Borsa da İşlem Gören Borsa Yatırım Fonlarının 2009 Yılı 6 Aylık Fina Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu na ve Borsa ya Gönderilmesi Hk. konulu genel mektup ile fina raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu na ve Borsa ya Gönderilmesine ilişkin son gönderme tarihleri duyurulmuştu Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) tarih ve B.02.1.SPK sayılı ya aşağıya çıkarılmıştır. Hazine Müsteşarlığı nın Kurulumuza gönderilen tarih ve B.02.1.HZN /99/32834 sayılı yazıs özetle; Müsteşarlık tarafından çıkarılan 31/07/2009 tarih ve 2009/11 sayılı 2007/24 Sayılı Aktüeryal Zincirl Merdiven Metoduna İlişkin Genelgede Değişiklik yapılmasına Dair Genelge ile sigorta, emeklilik ve reasü şirketlerinin teknik karşılık hesaplamalarında kullandıkları metodda tarihi itibariyle yürürlüğe girecek değişiklik yapıldığından bahisle, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin 2009 altıncı aylık finansal raporl Müsteşarlığa tevdi etmeleri için tarihine kadar ek süre verildiği hususuna yer verilmiştir. Bu kapsamda, Borsanız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü nün tarih ve 3043 num Genel Mektubunun tarihli finansal raporlarının KAP a ve Borsanıza son gönderim tarihlerini içere numaralı eki kapsamında dikkate alınmak üzere, halka açık sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Kurulumuz Borsanıza yapacakları finansal rapor bildirimleri için de son bildirim tarihi olarak tarihinin esas alınmas uygun olacağı hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Kurul un söz konusu yazısı gereği daha önce olarak ilan edilen konsolide olmayan finansal raporla Kamuyu Aydınlatma Platformu na ve Borsa ya son gönderme tarihi olarak değişen şirketlerin li aşağıdadır: - Aksigorta A.Ş. - Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi - Aviva Sigorta A.Ş. - Güneş Sigorta A.Ş. - Ray Sigorta A.Ş. - Yapı Kredi Sigorta A.Ş. TARİH:14/08/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:13 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2009 tarihli kararı ile, sermayesine iştirak etmekte olduğumuz Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'de yapılacak TL tutarındaki nakit sermaye artırımı ile ilgili olarak; *Şirketimizin ,06.-TL'lik rüçhan hakkının kullanılması, taahhüdümüzün anılan Şirketin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda nakden ve defaten ödenmesi, *Kullanılmayan rüçhan haklarının da Şirketimizce taahhüt edilmesi ve taahhüdümüzün anılan Şirketin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda nakden ve defaten ödenmesi hususlarında Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. TARİH:26/08/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:00 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,54 TL hayat dışı ,05 TL olmak üzere toplam ,59 TL olarak gerçekleşmiştir.

6 TARİH:18/09/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:58 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,72 TL hayat dışı ,79 TL olmak üzere toplam ,51 TL olarak gerçekleşmiştir. TARİH:13/10/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,04 TL, hayat dışı ,31 TL olmak üzere toplam ,35 TL olarak gerçekleşmiştir." TARİH:20/11/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,94 TL, hayat dışı ,27 TL olmak üzere toplam ,21 TL olarak gerçekleşmiştir." TARİH:21/12/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:23 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ'i uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Şirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,28.-TL, hayat dışı ,01.-TL olmak üzere toplam ,29.-TL olarak gerçekleşmiştir."

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş. 2013 YILINA AİT 4 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 TARİHSEL GELİŞİM 1.3 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 1.4 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.12.2010 14:07:13 AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:18/01/2008 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan İşyerimizde

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek

Detaylı

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 11.11.2009 tarihli yazısı aşağıya

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuz un 06.04.2010 tarihli toplantısında, Şirketin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2013 Çarşamba

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı