Fonksiyonel Programlama ile Yüksek Performanslı Yazılım Projesi Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fonksiyonel Programlama ile Yüksek Performanslı Yazılım Projesi Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi"

Transkript

1 Fonksiyonel Programlama ile Yüksek Performanslı Yazılım Projesi Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi Ramazan AYYILDIZ, M. Feyyaz ERTUĞRUL, Barış EKER Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Özet. Yazılım sektörü geliştikçe ve yaygınlaştıkça, daha fazla verinin saklanması ve işlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Petabyte lar düzeyine ulaşmış verilerin iş-lenme ihtiyacı ölçeklenebilirlik problemini, bu veri-lerin işlenebilmesi için kullanılan algoritmalar ise yazılan kodların daha karmaşık hale gelmesi sorunlarını doğurmuştur. Bu sorunların çözümünde fonksiyonel prog-ramlama öne çıkan yaklaşımlardan biridir. Lambda calculus'a ve tıkanmasız(non-blocking) bir yapıya imkan sağladığından, özellikle büyük veri analizi ve yoğun matematiksel işlemlerin sıkça ihtiyaç duyulduğu finans sektöründe, sade ve ölçeklenebilir mimariler oluşturul-ması konusunda ciddi bir katma değer sağlayabilmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nda da kullanılmaya başlanılan fonksiyonel programlama ile, sistemlerin en yoğun za-manlarında dahi cevap verebilen bir altyapı sağlanması hedeflenmiştir. Yapılan ilk denemelerde başarılı sonuç-lar elde edilmiş, bu teknolojilerin daha büyük ölçekli projelerde kullanılmasına başlanmıştır. Anahtar kelimeler. Fonksiyonel Programlama, Performans, Yazılım Mimarisi, Ölçeklenebilirlik, Büyük Veri 1 Giriş Programlama, ilk dönemlerinde sayılı birkaç amaç için kullanılmış olsa da günümüzde hemen her alanı otomatize eden büyük bir sektöre dönüşmüştür. Bu süreç içinde programlama yaklaşımları, ihtiyaca ve teknolojinin kabiliyetlerine göre sürekli bir evrilme içerisinde olmuştur. Düşük seviye dillerde geliştirme yapmanın ciddi efor gerektirdiği ve hataya açık olduğu değerlendirmesiyle başlayan süreç, artan ihtiyaca paralel olarak her daim devam etmiştir dönemlerinde yaşanan yazılım krizinde bütçe ve süresini aşan, kalitesiz, tekrar kullanımı mümkün olmayan ve gereksinimleri karşılamayan projeler üretilmiş ve neden olarak, yazılımcıların hızlı gelişen donanım kabiliyetlerine yetişememesi ve yazılım ihtiyacının artması sorunları gösterilmiştir [1]. Bu sorunların aşılması için

2 nesne yönelimli yaklaşım ortaya atılmıştır. Ancak özellikle sistemlerin artan performans gereksinimine cevap verebilecek bir şekilde donanım kabiliyetlerinin gelişmemesi ve buna bağlı olarak kodun farklı makinelerde paralel çalıştırılması gereksinimi, şu anki popüler diller ile geliştirilen büyük ölçekli yazılım projelerinde yine benzer bir tablo görülmesine ve sonuç olarak yüksek efor gerektiren ve hataya açık ürünler geliştirilmesine neden olmuştur. Mevcut yaklaşım (imperatif) ile problemleri aşmak için çeşitli metodolojiler, kod düzenleri, sözdizimi kuralları geliştirilmiş, fakat üstel büyüyen ihtiyaca karşın lineer düzeyde çözümler olarak kalmıştır. Bu noktada sorunun kök nedeninin, bilgisayar mimarisini baz alan imperatif programlama olduğu değerlendirmesiyle, fonksiyonel programlama yaklaşımı alternatif bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. İmperatif programlamada temel mantık, problemin çözümünü bilgisayarın anlayacağı sıralı komut dizilerine çevirmekken; fonksiyonel programlamada, girdi ve çıktı odaklı, dış dünyadan izole fonksiyonların kullanılması esastır. Bu şekilde doğal çözüme daha yakın bir kod yazma imkânı sağlanmaktadır. Sonuç olarak, geliştirme ve bakım süreçlerinde daha düşük hata oranlarına sahip ve paralelleştirilmeye daha müsait yazılımlar geliştirilebilmektedir. Son zamanlarda artan fonksiyonel programlama dillerinin yanı sıra, imperatif temelli popüler programlama dillerinin de yeni versiyonlarındaki en büyük değişiklikler, fonksiyonel programlama kabiliyetinin bu dillere eklenmesi olarak dikkat çekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nda geliştirilen uygulamalarda finansal ve yüksek hacimli verilerin işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni geliştirilecek projelerde, şu anda kullanılan imperatif programlama yaklaşımındaki bahsi geçen sorunların çözümü için fonksiyonel programlama değerlendirmeye alınmış, finansal olmayan, nispeten küçük bir proje ile deneylendirilerek, finansal projelerde de kullanılmasına karar verilmiştir. Bu makalede MKK da bu kapsamda yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar anlatılmaktadır. Makalenin geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2 de fonksiyonel programlama ile genel bir bilgi verilmiş, Bölüm 3 de MKK da fonksiyonel programlama çalışmaları esnasında izlenilen yöntem, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen sonuçlardan bahsedilmiştir. Bölüm 4 de bulunan Sonuç bölümüyle makale tamamlanmıştır. 2 Fonksiyonel Programlama 2.1 Fonksiyonel Programlama ve Tarihçesi Fonksiyonel programlama, fonksiyonların başka fonksiyonlara girdi veya çıktı olarak tanımlanabilmesi ve kod bloklarının yan etkilerden (side effect) arındırılmış olması pratiğine dayalı programlama paradigmasıdır. Bu iki temel yapıtaşının sağladığı en önemli faydalardan birisi, matematikten felsefeye kadar birçok alanda kullanımı olan lambda calculus tur. Böylelikle bu alanlardaki yüklü hesaplamaların bilgisayar diline aktarılmasında doğala yakın bir söz dizimi kullanımı mümkün

3 kılınmaktadır. Bunun yanı sıra yan etkilerden arındırılmış kod yazma pratiği sayesinde, odak noktalarının ayrıştırılması prensibi (separation of concerns) uygulanmış olmakta; dolayısıyla daha yalın, test edilebilir, tekrar kullanılabilir ve paralelleştirilebilir kodlar üretilmesi daha kolay hale gelmektedir. Bu sayede sadece akademik alanda değil, büyük çaplı yazılım projelerinde de katkı sağlayacak bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır yılında ortaya atılan Church & Rosser teorisini baz alarak geliştirilen ilk fonksiyonel programlama dili 1958 de ortaya çıkan LISP tir. [2] Bu dönemlerde yazılım sektörünün henüz yeterince yetkin olmaması ve üst seviye dillere geçilmemesinden ötürü, problemden ziyade problemin bilgisayarda çalıştırılmasına odaklanan imperatif yaklaşım daha çok tercih edilmiştir. Süreç içerisinde birçok fonksiyonel programlama dili geliştirilse de 1977 de John Backus tarafından yapılan Can Programming Be Liberated from the von Neumann Style? [3] isimli Turing Award konuşmasıyla ilgi toplamaya başlamıştır de Haskell ismiyle geliştirilen ve salt-fonksiyonel olması yönüyle dikkat çeken dil hala popülaritesini sürdürmektedir. Son yıllarda ise Scala, Closure gibi yeni fonksiyonel programlama dillerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Java ve.net gibi yazılım dünyasına hâkim programlama teknolojilerinin de fonksiyonel programlama desteği artmaktadır. 2.2 Yan Etki (Side Effect) Yan etki kavramı genel ifadeyle sistemin mevcut durumunu değiştirmek olarak tanımlanmaktadır. Bir dosyanın içeriğinin değiştirilmesi, ekrandaki bir bileşenin güncellenmesi veya kod içerisindeki global bir değerin değiştirilmesi yan etkilere birer örnek olmakla birlikte, programlama pratiği perspektifinden bakıldığında yan etki, bir kod bloğunun kendine ait olmayan bir değişkeni değiştirmesidir. (Kod 1) Kod 1. Yan etki içeren bir kod örneği (Java) Bir fonksiyon aşağıdakileri yapmıyorsa, yan etki yok demektir: Fonksiyona gönderilen parametrelerin değiştirilmesi Nesnede değişiklik yapılması Hata fırlatması Veri yapısını değiştirmesi Başka bir ifadeyle, fonksiyonel programlama gereksinimine göre kod bloğu içinde bunlar yapılmamalıdır. Örneğin, Kod 1 de girdi olarak gelen objeyi değiştirmek yan etki iken, mevcut objeyi değiştirmeyip yeni obje oluşturmak (Kod 2), bu fonksiyonun yan etki içermeyen uyarlamasıdır.

4 Gelişen işlemci teknolojisinden maksimum fayda sağlama veya büyük veri işleme konularında paralelleştirme ihtiyacı dikkate alındığında, yüzbinlerce satırlara ulaşmış projeler için bu prensibin faydaları şöyle sıralanabilir: 1. Odak noktalarının ayrıştırılması: Dış dünyaya etki etmeyen, sadece kendi girdilerini kullanarak bir çıktı üreten bloklar, odak noktalarının ayrıştırılmasını sağlamış olur. 2. Tekrar kullanılabilirlik: Fonksiyonlar, aynı girdilere her zaman aynı çıktıyı üreterek, farklı noktalarda kullanılmayı kolaylaştırır. 3. Daha test edilebilir bir kod: Bağımlı olduğu girdilerin başka bir iş parçacığı tarafından kontrol dışı değiştirilebilme ihtimali olmadığından daha kolay test edilebilir sistemler oluşur. 4. Daha kolay etki analizi: Geliştirme ve bakım sürecinde yapılacak değişikliklerin tahmin edilemeyen etkileri minimize edilmiş olur. 5. Kolay paralelleştirme: Paralel çalışan kod bloklarındaki senkronizasyon ihtiyacına bağlı problemleri büyük ölçüde ortadan kaldırarak veri manipülasyonunun tahmin edilemeyen sorunlara yol açma ihtimalini azaltır. Yani çalışma sırasının önemi olmayan ve birbirini etkilemeyen paralel çalışabilir bloklar oluşturulabilir. [4] Kod 2. Yan etki içermeyen bir kod örneği (Java) 2.3 Lambda İfadeleri Problemlere matematiksel soyutlama sağlayan lambda calculus un bilgisayar diline uyarlanması fonksiyonel programlamanın temelini oluşturmakta, lambda ifadeleri veya anonim fonksiyonlar olarak anılmaktadır. Lambda ifadeleri, girdiye göre çıktı üreten, dış dünyadan/yan etkiden bağımsız, pratik ve sadelik sağlayan fonksiyonlardır. Kod 3 ve Kod 4 te imperatif yaklaşım ve lambda ifadeleri ile yazılmış kodlar görülebilir. Bu örneklere göre, imperatif yaklaşım paralelleştirilmesi kolay olmayan karışık bir kod sağlarken, aynı işlem lambda ifadeler kullanılarak yan etkisiz, sade ve paralelleştirilebilir hale getirilmiştir.

5 Kod 3. Lambda ifadeleri olmadan geliştirilmiş bir kod (Java) Kod 4. Lambda ifadeleriyle geliştirilmiş bir kod (Java 8) 2.4 Imperatif Programlama - Fonksiyonel Programlama Karşılaştırması Imperatif programlama olarak bilinen yaklaşımda geliştirmecinin odak noktası; problemi bilgisayar mimarisine uygun komutlar verecek şekilde çözmektir. Yan etki içermesi sürecin bir parçasıdır. Bu yaklaşım, mevcut bilgisayar mimarisi olan Von- Neumann mimarisine göre tasarlanmış olduğundan (Von-Neumann dilleri [3]) şimdiye kadar daha geniş kabul görmüş, üzerinde daha çok çalışılmıştır. Bu sebepten günümüz yazılım geliştirmecilerinin çoğunluğunun düşünme tarzları da bu mimariye göre şekillenmiştir. Buna karşın fonksiyonel programlama ise, fonksiyon ile verinin birbirinden ayrıştırılması ve problemi fonksiyonlar düzeyine indirgeme şeklinde bir yaklaşım benimsemiştir. Yani problemin bilgisayar mimarisinde nasıl çalıştırılacağından ziyade, fonksiyonun girdilerine ve çıktılarına odaklanan bir yaklaşımdır. Fonksiyonel programlama imperatif dillerde kod yazmaya alışanlar için benimsemesi zor olabilmekle beraber, bu yaklaşım bilgisayardan ziyade insanın doğal düşünce tarzına daha uygundur. Bu da karmaşık algoritmaların daha kolay ifade edilebilmesini sağlamaktadır. 3 MKK da Fonksiyonel Programlama Kullanımı Merkezi Kayıt Kuruluşu Ar-Ge Merkezi nde genel olarak açık kaynak kodlu Java teknolojilerinin kullanılması tercih edilmektedir. Ancak geliştirilecek projelerin fizibilite çalışmaları esnasında alternatif teknolojiler de değerlendirilip buna göre bir karar verilmektedir yılında Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Borsa İstanbul dan işletimi devralınan Kamuyu Aydınlatma Platformu nun, piyasanın artan ih-

6 tiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde yeniden yazılması görevinin kuruluşumuza verilmesiyle birlikte projenin analiz ve geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. 3.1 Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Borsa İstanbul da işlem gören firmaların, yatırımcı kararını etkileyebilecek duyuruları yayımlamakla zorunlu oldukları kamuya açık bir platformdur. Yapılması gereken duyurular yatırımcı kararı açısından kritik olduğu için, sistemin sürekli çalışır olması önem arzetmektedir. Sermaye Piyasası kuralları gereği, Borsa İstanbul, KAP servisleri hizmet veremediği zaman, problemin kritikliğine bağlı olarak işlemlerini durdurmak yönünde karar alabilir. Yukarıda bahsedilen öneminden dolayı KAP hem yatırımcılar hem de platformda yapılan duyuruları farklı kanallardan hem yerli hem yabancı yatırımcılara ulaştıran Veri Dağıtım Kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, KAP da yayımlanan ve sadece yatırımcıların değil bütün kamunun ilgisini çeken duyurulardan dolayı, zaman zaman çok daha yüksek istek sayılarına ulaşılmaktadır. 3.2 Fizibilite çalışmaları Sermaye piyasaları açısından kritikliğinden dolayı, en yoğun zamanda bile kesintisiz hizmet sunabilmek Kamuyu Aydınlatma Platformu nun en önemli teknik gereksinimidir. Bunlara ek olarak analiz çalışmaları esnasında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi amacıyla fizibilite çalışmaları yapılmıştır. MKK bünyesinde devam eden projeler genelde Java dili ve en popüler web çatılarından birisi olan Google Web Toolkit(GWT) ile geliştirilmektedir. Fizibilite çalışması için GWT ile birlikte Java Sanal Makinesinde (JVM) çalışan web çatıları incelenmiştir [5]. Bu çatılar arasında fonksiyonel bir programlama dili olan Scala ile geliştirmeye olanak sağlayan ve değerlendirmelerde öne çıkan çatılardan biri olan Play Framework ile GWT üzerinde kavram ispatı (proof of concept) çalışmaları yapılarak daha detaylı bir karşılaştırma yapılmasına karar verilmiştir. Karşılaştırma sırasında MKK yapısına uygun olarak şu anahtar performans göstergeleri (KPI) kabul edilmiştir: Çoklu dil desteği Yazılım geliştirme hızı Öğrenme süreci zorluğu Kullanıcı deneyimi ve görselliğe uygunluk İnşa süresi Test edilebilirlik Dökümantasyon Ölçeklenebilirlik Açık kaynak kodlu uygulama çatıları hakkında yaptığı karşılaştırmalarla bilinen Matt Raible [5] ve Zero Turnaround firmasının [6] yayınladığı Java Web Frame-

7 work leri karşılaştırma raporlarının ortamaları baz alınarak bu performans gösterge kriterleri puanlanmıştır. Elde edile sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir. Bu kriterlerin hepsinde Play Framework ün ya GWT ile aynı seviyede ya da daha iyi seviyede olduğu görülmüştür. Daha sonra iki çatının performans yönünden değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Tablo 1. Uygulamaların karşılaştırılma sonuçları GWT Play Framework Çoklu dil desteği 2 4 Yazılım geliştirme hızı 5 5 Öğrenme süreci 4 2 Görsel Tasarım 2 5 İnşa Süresi 1 4 Test edilebilirlik 3 4 Dökümantasyon 3 3 Ölçeklenebilirlik Performans Sonuçları Kavram ispatı sırasında belirlenen konfigürasyonlarda iki uygulama hazırlanmıştır (Tablo 2). Uygulamalar benzer ölçekte olup, web çatıları en yalın halleriyle kullanılmıştır. İlk uygulama GWT web çatısı kullanılarak Java programlama diliyle, imperatif olarak; ikinci uygulama ise Play Framework ve Scala programlama dili ile fonksiyonel paradigmaya uygun olarak geliştirilmiştir. Bu iki uygulama ilişkisel bir veritabanından(oracle) verilerin alınıp ekrana gösterilmesi şeklindedir. Tablo 2. Java ve Scala uygulama ayarları GWT / Java Play Framework / Scala Hafıza 2 GB 512 MB Sunucu Sayısı (instance) 4 4 İşletim Sistemi Linux Linux Java Versiyonu 1.7.0_ _40 Web Çatısı Versiyonları Uygulamaların sistemin yoğunluğundan etkilenmemesi için aynı test 3 kez tekrarlanmıştır. Play Framework/Scala kombinasyonu ile geliştirilen uygulamaların sistem kaynaklarını daha verimli kullandığı bilindiği için, bu uygulamanın çalışacağı sunucu daha az kaynak kullanacak şekilde konfigüre edilmiştir. Yapılan yük testleri sonucunda elde edilen verilere göre, fonksiyonel paradigmaya uygun geliştirilen Play Framework/Scala uygulamasının, GWT/Java ile geliştirilen uygulamaya göre %75 oranında daha az kaynak kullanarak, eşzamanlı 2 kat kullanıcıya hizmet verebildiği gözlemlenmiştir. Play Framework ile geliştirilen uygulamada, ekran şablonları

8 (template) paralel olarak çizilmiş (render edilmesi), yapılan istek sayısı azalmış ve dolayısıyla daha hızlı indirme işlemi sağlanmıştır. GWT/Java ile geliştirilen uygulamanın, daha fazla dosya indirdiği, buna bağlı olarak da ilk açılış ve ekrana (DOM) çizilme süresinin uzadığı gözlenmiştir. Geliştirme sırasında Play Framework ile çok daha hızlı olarak test ve uygulama kodlarının geliştirilebildiği görülmüştür. Aynı zamanda Play Framework/Scala uygulaması, sürekli entegrasyon sisteminde 4 kat hızlı inşa edilerek sürüm çıkartılabilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Java ve Scala uygulamalarının performans karşılaştırılmaları GWT / Java Play Framework / Scala Toplam Yüklenme Zamanı 2,89 sn 222 ms Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı Toplam İstek Boyutu 1.5 MB 403K İnşa Süresi 80 sn 20 sn Uygulamanın Açılma Süresi 20 sn 3 sn 3.4 Sürekli Entegrasyon Sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu nda kaliteli yazılım esas alındığı için, sürekli entegrasyon sistemi kurulmuştur. Bu sistem, versiyon kontrol sistemine atılan her değişiklikle tetiklenmektedir. Bu değişiklikler sürekli entegrasyon sunucusu tarafından (Jenkins) inşa edilmekte (build) ve hata olmaması durumunda hem test hem üretim ortamlarına çıkartılabilmektedir. Daha öncesinde sadece Java projeleri ile çalışan bu sisteme, Scala projesi de entegre edilerek, kaliteli geliştirme ve dağıtma süreci korunmuştur. 3.5 İzlenme (Monitoring) MKK bünyesinde çalışan uygulamaların performanslı ve hatasız olarak çalışması esas alındığı için, uygulamalar lisanslı bir ürün ile izlenmektedir. Uygulamalarda meydana gelen her türlü beklenmedik olay ve düşük performans verileri anlık olarak raporlanmaktadır. Scala programlama dili ile geliştirilen bu uygulamalar, izlenme sistemine dâhil edilerek, olası performans düşüşleri ve beklenmedik olayların anlık olarak raporlanması sağlanmıştır. 3.6 İçerik Yönetim Sistemi ve MKK Kurumsal Site Fonksiyonel programlamanın getirilerini görmek ve olası yan etkileri konusunda fikir edinebilmek için, ilk olarak lisanslı bir içerik yönetim sistemi üzerinde çalışan MKK kurumsal sitesinde uygulanmasına karar verilmiştir. Bu projeyle aynı zamanda açık kaynak kodlu bir ortama geçilerek, lisans maliyetlerinin azaltılması da hedeflenmiş, bu kapsamda 2 yeni proje geliştirilmiştir:

9 İçerik Yönetim Sistemi: İçeriklerin girildiği, yayından kaldırıldığı, versiyonlandığı, menülerin düzenlendiği uygulama. Kurumsal Site: Dış kullanıma açık olan ve içerik yönetim sisteminde girilen içeriklerin sergilendiği uygulama. İçerik yönetiminde veritabanı olarak dağıtık çalışabilen, yapısız (unstructured) bir veritabanı olan MongoDB kullanılmıştır. Lisanslı bir portal üzerinde çalışmakta olan eski yazılım, Play Framework/Scala kullanılarak yazılan yeni uygulama ile değiştirilmiştir. Bu ortamların bilgileri Tablo 4 de gösterildiği gibi ayarlanmıştır. Tablo 4. Eski ve yeni sistemlerin konfigürasyon verileri Portal (Eski) Play Framework / Scala (Yeni) Hafıza 8 GB 1 GB Sunucu Sayısı (instance) 2 2 İşletim Sistemi Linux Linux Java Versiyonu Test ortamında gerçekleştirilen yük testleri sonucunda elde edilen veriler Tablo 5 ile paylaşılmıştır. Bu sonuçlara göre Java tabanlı eski uygulamanın 200 kullanıcıdan daha fazlasına cevap veremediği, yeni uygulamanın ise 750 eş zamanlı kullanıcıya kadar çıkabildiği görülmüştür. Cevap sürelerine bakıldığında ise, düşük kullanıcı sayılarında daha az olan farkın, kullanıcı sayısı arttıkça yaklaşık 11 kata kadar çıktığı görülmüştür. Tablo 5. Eski ve yeni sistemlerin performans karşılaştırılmaları Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı Portal (Eski) Play Framework / Scala (Yeni) ms 186 ms ms 224 ms 200 3,5 sn 310 ms 500-2,36 sn 750-7,43 sn Ayrıca uygulamalar danışman firma tarafından güvenlik testlerine tabi tutulmuş olup, Play Framework/Scala ile yazılan uygulamada hiçbir güvenlik açığı bulunamamıştır. 4 Sonuçlar Yapılan çalışmalar neticesinde, fonksiyonel programlama paradigmasına uygun olarak geliştirilen uygulamada şu sonuçlar elde edilmiştir: Performans iyileşmesi

10 Kaynak kullanımının azalması Hızlı geliştirmeye olanak sağlaması Kolay test edilebilirlik Fonksiyonel programlamanın ilk olarak İçerik Yönetim Sistemi nde kullanılması, bu sonuçların gözlemlenebilmesini sağlamıştır. Ancak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile karşılaştırıldığında teknik gereksinimleri daha düşük olan ve daha az karmaşık yapıya sahip olan İçerik Yönetim Sistemi projesinde fonksiyonel programlamanın bütün getirilerini net bir şekilde gözlemleme imkanı olmamıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre [7], Kamuyu Aydınlatma Platformu uygulamasının da, fonksiyonel programlamaya uygun geliştirilmesi halinde aşağıdaki avantajların da elde edileceği düşünülmektedir: Karmaşık algoritmaların daha kolay gerçekleştirilebilmesi Daha kısa kodların yazılması Tekrar kullanılabilirliğin artması Daha kolay paralelleştirmenin sağlanması Ek bir kütüphane kullanmaya gerek olmadan tembel değerlemeye (lazy evalution) olanak sunması Duraksız işleme (streaming) olanak sunması Kaynaklar 1. Software Crisis, Wikipedia, 2. Turner D.: Some History of Functional Programming Languages. Trends in Functional Programming '12, TFP 2012, St. Andrews, United Kingdom (2012). 3. Backus, J.: Can Programming be Liberated from the von Neumann Style?: A Functional Style and its Algebra of Programs. Magazine Communications of the ACM. Vol. 21, 8 pp New York (1978) 4. Odersky, M.: Working Hard to Keep It Simple. OSCON Java 2011 Keynote 5. Raible, M.: Comparing Web Frameworks (2014) 6. Maple, S.: The Curious Coder s Java Web Frameworks Comparison: Spring MVC, Grails, Vaadin, GWT, Wicket, Play, Struts and JSF (2014) 7. Chiusano P., Bjarnason R.: Functional Programming in Scala. Manning Publications, New York (2014)

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

IDE4DB Veritabanı Geliştirme Platformu Bitirme Projesi Sunumu

IDE4DB Veritabanı Geliştirme Platformu Bitirme Projesi Sunumu IDE4DB Veritabanı Geliştirme Platformu Bitirme Projesi Sunumu Onur EKER 040970627 Danışman: Yrd. Doç Dr. Feza BUZLUCA Sunum İçeriği Projenin Tanımı Projenin Amacı Projenin Analizi Projenin Çözüm Sunduğu

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm1 İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Konuları Niye Programlama Dilleri prensiplerini öğreniyoruz? Programlama alanları Dil değerlendirme kriterleri Dit tasarımına etkiler Dil kategorileri Dil

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 10. LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 10. LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ Ders 10 LINUX OS (Programlama) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL BAKIŞ LINUX de Programlama LINUX işletim sistemi zengin bir programlama ortamı sağlar. Kullanıcılara sistemi geliştirme olanağı sağlar.

Detaylı

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı Sunumu Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği Hasan ÖZKESER Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri Aş. 5 Ekim 2004 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2004

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.HAFTA Yazılım Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar

Detaylı

Özgür Yazılımlarla Web Programlama. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr

Özgür Yazılımlarla Web Programlama. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Özgür Yazılımlarla Web Programlama Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Web Nedir? İnternet dünya çapında birbirine bağlı bilgisayar ağlarından oluşan bir sistemdir. Web ise internette çalışan servislerden

Detaylı

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş 5. PROGRAMLA DİLLERİ 8.1 Giriş 8.2 Yazılım Geliştirme Süreci 8.3 Yazılım Geliştirme Sürecinde Programlama Dilinin Önemi 8.4 Programlama Dillerinin Tarihçesi 8.5 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

Detaylı

10 yıllık sektör deneyimimiz ve yazılım teknolojileri alanında uzmanlaşmış eğitmen kadromuzla, size, ekibinize ve yazılım kültürünüze değer katacak

10 yıllık sektör deneyimimiz ve yazılım teknolojileri alanında uzmanlaşmış eğitmen kadromuzla, size, ekibinize ve yazılım kültürünüze değer katacak 10 yıllık sektör deneyimimiz ve yazılım teknolojileri alanında uzmanlaşmış eğitmen kadromuzla, size, ekibinize ve yazılım kültürünüze değer katacak eğitimler sunuyoruz. 1 HAKKIMIZDA Kodcu, Agile yönetimsel

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 2. BÖLÜM 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Programlama Terimleri ve Programlama Ortamı 3 Program Programlama IDE

Detaylı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı 1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı Metodolojisi üzerinde durduğumuz çalışman Eğitim altyapısını gerçekleştirmek: Proje iki ana parçadan oluşacaktır. Merkezi Altyapı Kullanıcı Arabirimi

Detaylı

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama BİL 542 Paralel Hesaplama Dersi Projesi MPJ Express Java Paralel Programlama Recep Ali YILMAZ 131419106 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Java ve Linux. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2006 09.02.2006

Java ve Linux. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2006 09.02.2006 Java ve Linux Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2006 09.02.2006 Sunum Planı Java Çalışma Ortamı POSIX uyumu ve Linux Java Toplum Süreci (JCP) Açık kaynak kodlu

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Bilgisayar Programlama Dilleri

Bilgisayar Programlama Dilleri Bilgisayar Programlama Dilleri Ömer YÜCEL 13253072 1/32 Sunum İçeriği 1. Program ve Programlama Dili Nedir? 2. Programlama Dillerinin Tarihçesi 3. Programlama Dillerinin Sınıflandırılması 4. Programlama

Detaylı

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 2 PROGRAMLAMA DİLLERİNE GİRİŞ

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 2 PROGRAMLAMA DİLLERİNE GİRİŞ GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 2 PROGRAMLAMA DİLLERİNE GİRİŞ Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Konu Giriş Programlama Dillerine

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012

Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012 Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012 Yatırımcılarla İhraççıları Buluşturan Portal: e-yönet Gökhan Koç Yazılım Müdürü Merkezi Kayıt Kuruluşu Gündem Sayılarla Merkezi Kayıt Kuruluşu Neden e-yönet?

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri Danışman Öğretim Üyesi: Kasım Sinan YILDIRIM 1) Tez Başlığı: Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Hareketli

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 Akademik Dünyada Özgür Yazılım Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 1 Özgür Yazılım Nedir? Neden Özgür Yazılım? 2 Masaüstü İşletim Sistemi Ofis Uygulamaları 3 Görüntüleme 4 Bilimsel Araçlar Octave SciLab R

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Bilişim Garaj Akademisi Nedir?

Bilişim Garaj Akademisi Nedir? Bilişim Garaj Akademisi Nedir? Bilişim Garaj Akademisi, 7-16 yaş arası çocuklarımıza programlama, web tasarımı, 3D tasarım, robot tasarım ve üretimi gibi üretici bilişim becerileri kazandıran ilk online

Detaylı

Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması

Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mustafa ŞAHİN Akademik Bilişim 2007 1 Dillerin seçim nedeni Java, Pyton ve Ruby Programlama dillerinin popülerliği

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Bitirme Ödevi Sunumu PLATFORM BAĞIMSIZ BENZETİM PROGRAMI. Danışman : Yrd.Doç.Dr. D Feza BUZLUCA Gökhan Akın ŞEKER

Bitirme Ödevi Sunumu PLATFORM BAĞIMSIZ BENZETİM PROGRAMI. Danışman : Yrd.Doç.Dr. D Feza BUZLUCA Gökhan Akın ŞEKER Bitirme Ödevi Sunumu BERKELEY RISC I işlemcisi İÇİN PLATFORM BAĞIMSIZ BENZETİM PROGRAMI Danışman : Yrd.Doç.Dr. D Feza BUZLUCA 0495 0639 Sunum Planı Ödev konusu hakkında Berkeley RISC I işlemcisi hakkında

Detaylı

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği Yenilikleri Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği 21 Aralık 2006 Yenilikleri İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri

Detaylı

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI Prof. Dr. Necmettin Kaya 1 KONULAR 1. Bilgisayara giriş,

Detaylı

Web Uygulama Anaçatıları. Tahir Emre KALAYCI. May 5, 2009

Web Uygulama Anaçatıları. Tahir Emre KALAYCI. May 5, 2009 Web Uygulama Anaçatıları Tahir Emre KALAYCI May 5, 2009 Gündem 1 Web Uygulama Anaçatıları Nedir? Spring, Ruby On Rails, ZK, CakePHP, Flex, GWT, Dojo 2 İçerik Yönetim Sistemleri Nedir? Drupal, Joomla!,

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

Başlık: Windows Sistem Yöneticisi Yardımcısı

Başlık: Windows Sistem Yöneticisi Yardımcısı SVR Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Yıldız Teknik Üniversitesi TeknoPark A.Ş. ortaklığı ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile 2014 yılında kurulan, Türkiye nin ilk özel girişim süper bilgisayar sistemine

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir.

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir. SCADA YAZILIMI Supervisory Control and Data Acquisition Açık, Esnek, Ölçeklenebilir www.mikrodev.com SCADA Sunucusu Operatör İstemcisi Windows, Linux ve MacOS platformlarında çalışabilir. Windows, Linux,

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

FAALİYET ALANLARI YAZILIM GELİŞTİRME REFERANSLARI

FAALİYET ALANLARI YAZILIM GELİŞTİRME REFERANSLARI REFERANSLAR FAALİYET ALANLARI Temel faaliyet alanları yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetler olan Yöntem Bilgi Teknolojileri 1999 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak kamu sektörüne, ihtiyaç üzerine

Detaylı

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu?

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? www.pwc.com.tr/cpm Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Kurumsal performans

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Eda Gürler 1 Murat Yılmaz 2 1, 2 Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu, ASELSAN A.Ş. Ankara 1 tverdi@aselsan.com.tr,

Detaylı

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI NOT: Çalışma kâğıtları Algoritma Tasarımı ve Excel olmak üzere 2 kısımdan oluşmakta ve sınavda her ikisinin de çalışılması gerekmektedir. ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI Bu çalışma sayfalarında

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Pardus. A. Murat Eren, 25 Mart Pardus Geliştiricisi. Pardus Yenilikleri Sık Sorulan Sorular

Pardus. A. Murat Eren, 25 Mart Pardus Geliştiricisi. Pardus Yenilikleri Sık Sorulan Sorular Pardus A. Murat Eren, meren@pardus.org.tr Pardus Geliştiricisi 25 Mart 2007 İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 3 Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 3 Neden? Nasıl? Neden? Ana sözleşme Pardus, UEKAE tarafından, bilişim

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. BÖLÜM: Bilgisayarımızı PHP ye Hazırlamak PHP Yorumlayıcısı ve Sunucu Yazılımı

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI Bilgi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (BTY) Türkiye de orta eğitimde bilgisayar eğitimi,

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

WebInstaller. 1. Kurulum Đçin Gereksinimler

WebInstaller. 1. Kurulum Đçin Gereksinimler WebInstaller Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama E-Netsis.Net uygulamasının kurulumu Netsis\ENetsis.Net\Kurulum dizininde bulunan NetsisWebInstall.exe

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

Java Temel Özellikleri

Java Temel Özellikleri Java Temel Özellikleri Java Programlama Dili Java programlama dili şu anda dünyadaki en popüler programlama dillerinden biri haline gelmiştir. Java SUN bilgisayar şirketince elektrikli ev aletlerinin birbiriyle

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI VERİ ANALİTİK YAYIN SİSTEMİ

GERÇEK ZAMANLI VERİ ANALİTİK YAYIN SİSTEMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ PROJE YÖNETİMİ GERÇEK ZAMANLI VERİ ANALİTİK YAYIN SİSTEMİ BORSA İSTANBUL A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. YÖNTEM VE SÜREÇ (PROJE YÖNETİMİ)

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım İbrahim Onuralp Yiğit 1, Nafiye Kübra Turhan 2, Ahmet Erdinç Yılmaz 3, Bülent Durak 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş.

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

Açık Kaynak Kodlu ve Özgür Matematik Yazılımı SAGE

Açık Kaynak Kodlu ve Özgür Matematik Yazılımı SAGE Açık Kaynak Kodlu ve Özgür Matematik Yazılımı SAGE Hamdi Murat Yıldırım Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilkent Üniversitesi hmurat@bilkent.edu.tr Akademik Bilişim 2009, 11/02/2009

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Burak DAYIOĞLU Hi-Tech World, Mart '98, Ankara İçerik Linux İşletim Sistemi nedir? Linux un benzer işletim sistemlerine göre avantajları nelerdir? Türkiye Linux Kullanıcıları

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

qscale I2 Low-End SLI

qscale I2 Low-End SLI Mobile Machine Control Solutions qscale I2 Low-End SLI Sadece Konfigure et! Programlamaya gerek yok qscale I2 2 4 5 Geleceğin orta ve küçük sınıf vinçleri için Yeni bir Standart 6 Uzunluk Mobil teleskopik

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Programlama Dilleri II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Programlama Dilleri II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlama Dilleri II Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ders Hakkında.NET, Ye n i Je n era syo n Inter n et in geliştirilmesi için gerekli ürün ve teknoloji platformudur. Bugün sayısal

Detaylı

Proticaret Exclusive v3.2.0 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı

Proticaret Exclusive v3.2.0 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı Proticaret Exclusive v3.2.0 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı Doküman Exclusive Ver 3.2.0 Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcılar için, Proticaret e-ticaret portalının kurulumunda izlenecek adımları

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

MyFaces Özgür JSF Uyarlaması. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com

MyFaces Özgür JSF Uyarlaması. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com MyFaces Özgür JSF Uyarlaması Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Sunum Bilgisi ve Lisans Bu sunum 22 Mayıs 2005 günü Linux Kullanıcıları Derneği adına verilmiştir. Sunum içeriği

Detaylı

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zeka Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TASARIMLARINDAKİ VE KODLARINDAKİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ ALPER FİLİZ MEHMET ALİ SERT

BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TASARIMLARINDAKİ VE KODLARINDAKİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ ALPER FİLİZ MEHMET ALİ SERT BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TASARIMLARINDAKİ VE KODLARINDAKİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ ALPER FİLİZ 040080202 MEHMET ALİ SERT 040090521 SUNUM İÇERİĞİ Problem Tanımı Tespit Edilen Sorunlar Problemin Sonuçları

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların bilgilerini saklamalarına, program yüklemelerine izin

Detaylı

R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar

R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar İçerik R ye genel bakış R dili R nedir, ne değildir? Neden R? Arayüz Çalışma alanı Yardım R ile çalışmak Paketler Veri okuma/yazma İşleme Grafik oluşturma Uygulamalar

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması

Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İZMİR Sunum Planı - Giriş - Benzer

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır.

Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır. I. GİRİŞ Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır. İnsanların elle yaptığı ve yapmakta olduğu bir çok

Detaylı

Linux Çekirdek Geliştirme Süreci

Linux Çekirdek Geliştirme Süreci Linux Çekirdek Geliştirme Süreci Çağrı Emer Nisan, 2012 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Ne kadar hızlı gidiyor? Kim, ne yapıyor ve kim destekliyor?........................

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı