Fonksiyonel Programlama ile Yüksek Performanslı Yazılım Projesi Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fonksiyonel Programlama ile Yüksek Performanslı Yazılım Projesi Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi"

Transkript

1 Fonksiyonel Programlama ile Yüksek Performanslı Yazılım Projesi Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi Ramazan AYYILDIZ, M. Feyyaz ERTUĞRUL, Barış EKER Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Özet. Yazılım sektörü geliştikçe ve yaygınlaştıkça, daha fazla verinin saklanması ve işlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Petabyte lar düzeyine ulaşmış verilerin iş-lenme ihtiyacı ölçeklenebilirlik problemini, bu veri-lerin işlenebilmesi için kullanılan algoritmalar ise yazılan kodların daha karmaşık hale gelmesi sorunlarını doğurmuştur. Bu sorunların çözümünde fonksiyonel prog-ramlama öne çıkan yaklaşımlardan biridir. Lambda calculus'a ve tıkanmasız(non-blocking) bir yapıya imkan sağladığından, özellikle büyük veri analizi ve yoğun matematiksel işlemlerin sıkça ihtiyaç duyulduğu finans sektöründe, sade ve ölçeklenebilir mimariler oluşturul-ması konusunda ciddi bir katma değer sağlayabilmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nda da kullanılmaya başlanılan fonksiyonel programlama ile, sistemlerin en yoğun za-manlarında dahi cevap verebilen bir altyapı sağlanması hedeflenmiştir. Yapılan ilk denemelerde başarılı sonuç-lar elde edilmiş, bu teknolojilerin daha büyük ölçekli projelerde kullanılmasına başlanmıştır. Anahtar kelimeler. Fonksiyonel Programlama, Performans, Yazılım Mimarisi, Ölçeklenebilirlik, Büyük Veri 1 Giriş Programlama, ilk dönemlerinde sayılı birkaç amaç için kullanılmış olsa da günümüzde hemen her alanı otomatize eden büyük bir sektöre dönüşmüştür. Bu süreç içinde programlama yaklaşımları, ihtiyaca ve teknolojinin kabiliyetlerine göre sürekli bir evrilme içerisinde olmuştur. Düşük seviye dillerde geliştirme yapmanın ciddi efor gerektirdiği ve hataya açık olduğu değerlendirmesiyle başlayan süreç, artan ihtiyaca paralel olarak her daim devam etmiştir dönemlerinde yaşanan yazılım krizinde bütçe ve süresini aşan, kalitesiz, tekrar kullanımı mümkün olmayan ve gereksinimleri karşılamayan projeler üretilmiş ve neden olarak, yazılımcıların hızlı gelişen donanım kabiliyetlerine yetişememesi ve yazılım ihtiyacının artması sorunları gösterilmiştir [1]. Bu sorunların aşılması için

2 nesne yönelimli yaklaşım ortaya atılmıştır. Ancak özellikle sistemlerin artan performans gereksinimine cevap verebilecek bir şekilde donanım kabiliyetlerinin gelişmemesi ve buna bağlı olarak kodun farklı makinelerde paralel çalıştırılması gereksinimi, şu anki popüler diller ile geliştirilen büyük ölçekli yazılım projelerinde yine benzer bir tablo görülmesine ve sonuç olarak yüksek efor gerektiren ve hataya açık ürünler geliştirilmesine neden olmuştur. Mevcut yaklaşım (imperatif) ile problemleri aşmak için çeşitli metodolojiler, kod düzenleri, sözdizimi kuralları geliştirilmiş, fakat üstel büyüyen ihtiyaca karşın lineer düzeyde çözümler olarak kalmıştır. Bu noktada sorunun kök nedeninin, bilgisayar mimarisini baz alan imperatif programlama olduğu değerlendirmesiyle, fonksiyonel programlama yaklaşımı alternatif bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. İmperatif programlamada temel mantık, problemin çözümünü bilgisayarın anlayacağı sıralı komut dizilerine çevirmekken; fonksiyonel programlamada, girdi ve çıktı odaklı, dış dünyadan izole fonksiyonların kullanılması esastır. Bu şekilde doğal çözüme daha yakın bir kod yazma imkânı sağlanmaktadır. Sonuç olarak, geliştirme ve bakım süreçlerinde daha düşük hata oranlarına sahip ve paralelleştirilmeye daha müsait yazılımlar geliştirilebilmektedir. Son zamanlarda artan fonksiyonel programlama dillerinin yanı sıra, imperatif temelli popüler programlama dillerinin de yeni versiyonlarındaki en büyük değişiklikler, fonksiyonel programlama kabiliyetinin bu dillere eklenmesi olarak dikkat çekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nda geliştirilen uygulamalarda finansal ve yüksek hacimli verilerin işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni geliştirilecek projelerde, şu anda kullanılan imperatif programlama yaklaşımındaki bahsi geçen sorunların çözümü için fonksiyonel programlama değerlendirmeye alınmış, finansal olmayan, nispeten küçük bir proje ile deneylendirilerek, finansal projelerde de kullanılmasına karar verilmiştir. Bu makalede MKK da bu kapsamda yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar anlatılmaktadır. Makalenin geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2 de fonksiyonel programlama ile genel bir bilgi verilmiş, Bölüm 3 de MKK da fonksiyonel programlama çalışmaları esnasında izlenilen yöntem, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen sonuçlardan bahsedilmiştir. Bölüm 4 de bulunan Sonuç bölümüyle makale tamamlanmıştır. 2 Fonksiyonel Programlama 2.1 Fonksiyonel Programlama ve Tarihçesi Fonksiyonel programlama, fonksiyonların başka fonksiyonlara girdi veya çıktı olarak tanımlanabilmesi ve kod bloklarının yan etkilerden (side effect) arındırılmış olması pratiğine dayalı programlama paradigmasıdır. Bu iki temel yapıtaşının sağladığı en önemli faydalardan birisi, matematikten felsefeye kadar birçok alanda kullanımı olan lambda calculus tur. Böylelikle bu alanlardaki yüklü hesaplamaların bilgisayar diline aktarılmasında doğala yakın bir söz dizimi kullanımı mümkün

3 kılınmaktadır. Bunun yanı sıra yan etkilerden arındırılmış kod yazma pratiği sayesinde, odak noktalarının ayrıştırılması prensibi (separation of concerns) uygulanmış olmakta; dolayısıyla daha yalın, test edilebilir, tekrar kullanılabilir ve paralelleştirilebilir kodlar üretilmesi daha kolay hale gelmektedir. Bu sayede sadece akademik alanda değil, büyük çaplı yazılım projelerinde de katkı sağlayacak bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır yılında ortaya atılan Church & Rosser teorisini baz alarak geliştirilen ilk fonksiyonel programlama dili 1958 de ortaya çıkan LISP tir. [2] Bu dönemlerde yazılım sektörünün henüz yeterince yetkin olmaması ve üst seviye dillere geçilmemesinden ötürü, problemden ziyade problemin bilgisayarda çalıştırılmasına odaklanan imperatif yaklaşım daha çok tercih edilmiştir. Süreç içerisinde birçok fonksiyonel programlama dili geliştirilse de 1977 de John Backus tarafından yapılan Can Programming Be Liberated from the von Neumann Style? [3] isimli Turing Award konuşmasıyla ilgi toplamaya başlamıştır de Haskell ismiyle geliştirilen ve salt-fonksiyonel olması yönüyle dikkat çeken dil hala popülaritesini sürdürmektedir. Son yıllarda ise Scala, Closure gibi yeni fonksiyonel programlama dillerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Java ve.net gibi yazılım dünyasına hâkim programlama teknolojilerinin de fonksiyonel programlama desteği artmaktadır. 2.2 Yan Etki (Side Effect) Yan etki kavramı genel ifadeyle sistemin mevcut durumunu değiştirmek olarak tanımlanmaktadır. Bir dosyanın içeriğinin değiştirilmesi, ekrandaki bir bileşenin güncellenmesi veya kod içerisindeki global bir değerin değiştirilmesi yan etkilere birer örnek olmakla birlikte, programlama pratiği perspektifinden bakıldığında yan etki, bir kod bloğunun kendine ait olmayan bir değişkeni değiştirmesidir. (Kod 1) Kod 1. Yan etki içeren bir kod örneği (Java) Bir fonksiyon aşağıdakileri yapmıyorsa, yan etki yok demektir: Fonksiyona gönderilen parametrelerin değiştirilmesi Nesnede değişiklik yapılması Hata fırlatması Veri yapısını değiştirmesi Başka bir ifadeyle, fonksiyonel programlama gereksinimine göre kod bloğu içinde bunlar yapılmamalıdır. Örneğin, Kod 1 de girdi olarak gelen objeyi değiştirmek yan etki iken, mevcut objeyi değiştirmeyip yeni obje oluşturmak (Kod 2), bu fonksiyonun yan etki içermeyen uyarlamasıdır.

4 Gelişen işlemci teknolojisinden maksimum fayda sağlama veya büyük veri işleme konularında paralelleştirme ihtiyacı dikkate alındığında, yüzbinlerce satırlara ulaşmış projeler için bu prensibin faydaları şöyle sıralanabilir: 1. Odak noktalarının ayrıştırılması: Dış dünyaya etki etmeyen, sadece kendi girdilerini kullanarak bir çıktı üreten bloklar, odak noktalarının ayrıştırılmasını sağlamış olur. 2. Tekrar kullanılabilirlik: Fonksiyonlar, aynı girdilere her zaman aynı çıktıyı üreterek, farklı noktalarda kullanılmayı kolaylaştırır. 3. Daha test edilebilir bir kod: Bağımlı olduğu girdilerin başka bir iş parçacığı tarafından kontrol dışı değiştirilebilme ihtimali olmadığından daha kolay test edilebilir sistemler oluşur. 4. Daha kolay etki analizi: Geliştirme ve bakım sürecinde yapılacak değişikliklerin tahmin edilemeyen etkileri minimize edilmiş olur. 5. Kolay paralelleştirme: Paralel çalışan kod bloklarındaki senkronizasyon ihtiyacına bağlı problemleri büyük ölçüde ortadan kaldırarak veri manipülasyonunun tahmin edilemeyen sorunlara yol açma ihtimalini azaltır. Yani çalışma sırasının önemi olmayan ve birbirini etkilemeyen paralel çalışabilir bloklar oluşturulabilir. [4] Kod 2. Yan etki içermeyen bir kod örneği (Java) 2.3 Lambda İfadeleri Problemlere matematiksel soyutlama sağlayan lambda calculus un bilgisayar diline uyarlanması fonksiyonel programlamanın temelini oluşturmakta, lambda ifadeleri veya anonim fonksiyonlar olarak anılmaktadır. Lambda ifadeleri, girdiye göre çıktı üreten, dış dünyadan/yan etkiden bağımsız, pratik ve sadelik sağlayan fonksiyonlardır. Kod 3 ve Kod 4 te imperatif yaklaşım ve lambda ifadeleri ile yazılmış kodlar görülebilir. Bu örneklere göre, imperatif yaklaşım paralelleştirilmesi kolay olmayan karışık bir kod sağlarken, aynı işlem lambda ifadeler kullanılarak yan etkisiz, sade ve paralelleştirilebilir hale getirilmiştir.

5 Kod 3. Lambda ifadeleri olmadan geliştirilmiş bir kod (Java) Kod 4. Lambda ifadeleriyle geliştirilmiş bir kod (Java 8) 2.4 Imperatif Programlama - Fonksiyonel Programlama Karşılaştırması Imperatif programlama olarak bilinen yaklaşımda geliştirmecinin odak noktası; problemi bilgisayar mimarisine uygun komutlar verecek şekilde çözmektir. Yan etki içermesi sürecin bir parçasıdır. Bu yaklaşım, mevcut bilgisayar mimarisi olan Von- Neumann mimarisine göre tasarlanmış olduğundan (Von-Neumann dilleri [3]) şimdiye kadar daha geniş kabul görmüş, üzerinde daha çok çalışılmıştır. Bu sebepten günümüz yazılım geliştirmecilerinin çoğunluğunun düşünme tarzları da bu mimariye göre şekillenmiştir. Buna karşın fonksiyonel programlama ise, fonksiyon ile verinin birbirinden ayrıştırılması ve problemi fonksiyonlar düzeyine indirgeme şeklinde bir yaklaşım benimsemiştir. Yani problemin bilgisayar mimarisinde nasıl çalıştırılacağından ziyade, fonksiyonun girdilerine ve çıktılarına odaklanan bir yaklaşımdır. Fonksiyonel programlama imperatif dillerde kod yazmaya alışanlar için benimsemesi zor olabilmekle beraber, bu yaklaşım bilgisayardan ziyade insanın doğal düşünce tarzına daha uygundur. Bu da karmaşık algoritmaların daha kolay ifade edilebilmesini sağlamaktadır. 3 MKK da Fonksiyonel Programlama Kullanımı Merkezi Kayıt Kuruluşu Ar-Ge Merkezi nde genel olarak açık kaynak kodlu Java teknolojilerinin kullanılması tercih edilmektedir. Ancak geliştirilecek projelerin fizibilite çalışmaları esnasında alternatif teknolojiler de değerlendirilip buna göre bir karar verilmektedir yılında Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Borsa İstanbul dan işletimi devralınan Kamuyu Aydınlatma Platformu nun, piyasanın artan ih-

6 tiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde yeniden yazılması görevinin kuruluşumuza verilmesiyle birlikte projenin analiz ve geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. 3.1 Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Borsa İstanbul da işlem gören firmaların, yatırımcı kararını etkileyebilecek duyuruları yayımlamakla zorunlu oldukları kamuya açık bir platformdur. Yapılması gereken duyurular yatırımcı kararı açısından kritik olduğu için, sistemin sürekli çalışır olması önem arzetmektedir. Sermaye Piyasası kuralları gereği, Borsa İstanbul, KAP servisleri hizmet veremediği zaman, problemin kritikliğine bağlı olarak işlemlerini durdurmak yönünde karar alabilir. Yukarıda bahsedilen öneminden dolayı KAP hem yatırımcılar hem de platformda yapılan duyuruları farklı kanallardan hem yerli hem yabancı yatırımcılara ulaştıran Veri Dağıtım Kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, KAP da yayımlanan ve sadece yatırımcıların değil bütün kamunun ilgisini çeken duyurulardan dolayı, zaman zaman çok daha yüksek istek sayılarına ulaşılmaktadır. 3.2 Fizibilite çalışmaları Sermaye piyasaları açısından kritikliğinden dolayı, en yoğun zamanda bile kesintisiz hizmet sunabilmek Kamuyu Aydınlatma Platformu nun en önemli teknik gereksinimidir. Bunlara ek olarak analiz çalışmaları esnasında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi amacıyla fizibilite çalışmaları yapılmıştır. MKK bünyesinde devam eden projeler genelde Java dili ve en popüler web çatılarından birisi olan Google Web Toolkit(GWT) ile geliştirilmektedir. Fizibilite çalışması için GWT ile birlikte Java Sanal Makinesinde (JVM) çalışan web çatıları incelenmiştir [5]. Bu çatılar arasında fonksiyonel bir programlama dili olan Scala ile geliştirmeye olanak sağlayan ve değerlendirmelerde öne çıkan çatılardan biri olan Play Framework ile GWT üzerinde kavram ispatı (proof of concept) çalışmaları yapılarak daha detaylı bir karşılaştırma yapılmasına karar verilmiştir. Karşılaştırma sırasında MKK yapısına uygun olarak şu anahtar performans göstergeleri (KPI) kabul edilmiştir: Çoklu dil desteği Yazılım geliştirme hızı Öğrenme süreci zorluğu Kullanıcı deneyimi ve görselliğe uygunluk İnşa süresi Test edilebilirlik Dökümantasyon Ölçeklenebilirlik Açık kaynak kodlu uygulama çatıları hakkında yaptığı karşılaştırmalarla bilinen Matt Raible [5] ve Zero Turnaround firmasının [6] yayınladığı Java Web Frame-

7 work leri karşılaştırma raporlarının ortamaları baz alınarak bu performans gösterge kriterleri puanlanmıştır. Elde edile sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir. Bu kriterlerin hepsinde Play Framework ün ya GWT ile aynı seviyede ya da daha iyi seviyede olduğu görülmüştür. Daha sonra iki çatının performans yönünden değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Tablo 1. Uygulamaların karşılaştırılma sonuçları GWT Play Framework Çoklu dil desteği 2 4 Yazılım geliştirme hızı 5 5 Öğrenme süreci 4 2 Görsel Tasarım 2 5 İnşa Süresi 1 4 Test edilebilirlik 3 4 Dökümantasyon 3 3 Ölçeklenebilirlik Performans Sonuçları Kavram ispatı sırasında belirlenen konfigürasyonlarda iki uygulama hazırlanmıştır (Tablo 2). Uygulamalar benzer ölçekte olup, web çatıları en yalın halleriyle kullanılmıştır. İlk uygulama GWT web çatısı kullanılarak Java programlama diliyle, imperatif olarak; ikinci uygulama ise Play Framework ve Scala programlama dili ile fonksiyonel paradigmaya uygun olarak geliştirilmiştir. Bu iki uygulama ilişkisel bir veritabanından(oracle) verilerin alınıp ekrana gösterilmesi şeklindedir. Tablo 2. Java ve Scala uygulama ayarları GWT / Java Play Framework / Scala Hafıza 2 GB 512 MB Sunucu Sayısı (instance) 4 4 İşletim Sistemi Linux Linux Java Versiyonu 1.7.0_ _40 Web Çatısı Versiyonları Uygulamaların sistemin yoğunluğundan etkilenmemesi için aynı test 3 kez tekrarlanmıştır. Play Framework/Scala kombinasyonu ile geliştirilen uygulamaların sistem kaynaklarını daha verimli kullandığı bilindiği için, bu uygulamanın çalışacağı sunucu daha az kaynak kullanacak şekilde konfigüre edilmiştir. Yapılan yük testleri sonucunda elde edilen verilere göre, fonksiyonel paradigmaya uygun geliştirilen Play Framework/Scala uygulamasının, GWT/Java ile geliştirilen uygulamaya göre %75 oranında daha az kaynak kullanarak, eşzamanlı 2 kat kullanıcıya hizmet verebildiği gözlemlenmiştir. Play Framework ile geliştirilen uygulamada, ekran şablonları

8 (template) paralel olarak çizilmiş (render edilmesi), yapılan istek sayısı azalmış ve dolayısıyla daha hızlı indirme işlemi sağlanmıştır. GWT/Java ile geliştirilen uygulamanın, daha fazla dosya indirdiği, buna bağlı olarak da ilk açılış ve ekrana (DOM) çizilme süresinin uzadığı gözlenmiştir. Geliştirme sırasında Play Framework ile çok daha hızlı olarak test ve uygulama kodlarının geliştirilebildiği görülmüştür. Aynı zamanda Play Framework/Scala uygulaması, sürekli entegrasyon sisteminde 4 kat hızlı inşa edilerek sürüm çıkartılabilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Java ve Scala uygulamalarının performans karşılaştırılmaları GWT / Java Play Framework / Scala Toplam Yüklenme Zamanı 2,89 sn 222 ms Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı Toplam İstek Boyutu 1.5 MB 403K İnşa Süresi 80 sn 20 sn Uygulamanın Açılma Süresi 20 sn 3 sn 3.4 Sürekli Entegrasyon Sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu nda kaliteli yazılım esas alındığı için, sürekli entegrasyon sistemi kurulmuştur. Bu sistem, versiyon kontrol sistemine atılan her değişiklikle tetiklenmektedir. Bu değişiklikler sürekli entegrasyon sunucusu tarafından (Jenkins) inşa edilmekte (build) ve hata olmaması durumunda hem test hem üretim ortamlarına çıkartılabilmektedir. Daha öncesinde sadece Java projeleri ile çalışan bu sisteme, Scala projesi de entegre edilerek, kaliteli geliştirme ve dağıtma süreci korunmuştur. 3.5 İzlenme (Monitoring) MKK bünyesinde çalışan uygulamaların performanslı ve hatasız olarak çalışması esas alındığı için, uygulamalar lisanslı bir ürün ile izlenmektedir. Uygulamalarda meydana gelen her türlü beklenmedik olay ve düşük performans verileri anlık olarak raporlanmaktadır. Scala programlama dili ile geliştirilen bu uygulamalar, izlenme sistemine dâhil edilerek, olası performans düşüşleri ve beklenmedik olayların anlık olarak raporlanması sağlanmıştır. 3.6 İçerik Yönetim Sistemi ve MKK Kurumsal Site Fonksiyonel programlamanın getirilerini görmek ve olası yan etkileri konusunda fikir edinebilmek için, ilk olarak lisanslı bir içerik yönetim sistemi üzerinde çalışan MKK kurumsal sitesinde uygulanmasına karar verilmiştir. Bu projeyle aynı zamanda açık kaynak kodlu bir ortama geçilerek, lisans maliyetlerinin azaltılması da hedeflenmiş, bu kapsamda 2 yeni proje geliştirilmiştir:

9 İçerik Yönetim Sistemi: İçeriklerin girildiği, yayından kaldırıldığı, versiyonlandığı, menülerin düzenlendiği uygulama. Kurumsal Site: Dış kullanıma açık olan ve içerik yönetim sisteminde girilen içeriklerin sergilendiği uygulama. İçerik yönetiminde veritabanı olarak dağıtık çalışabilen, yapısız (unstructured) bir veritabanı olan MongoDB kullanılmıştır. Lisanslı bir portal üzerinde çalışmakta olan eski yazılım, Play Framework/Scala kullanılarak yazılan yeni uygulama ile değiştirilmiştir. Bu ortamların bilgileri Tablo 4 de gösterildiği gibi ayarlanmıştır. Tablo 4. Eski ve yeni sistemlerin konfigürasyon verileri Portal (Eski) Play Framework / Scala (Yeni) Hafıza 8 GB 1 GB Sunucu Sayısı (instance) 2 2 İşletim Sistemi Linux Linux Java Versiyonu Test ortamında gerçekleştirilen yük testleri sonucunda elde edilen veriler Tablo 5 ile paylaşılmıştır. Bu sonuçlara göre Java tabanlı eski uygulamanın 200 kullanıcıdan daha fazlasına cevap veremediği, yeni uygulamanın ise 750 eş zamanlı kullanıcıya kadar çıkabildiği görülmüştür. Cevap sürelerine bakıldığında ise, düşük kullanıcı sayılarında daha az olan farkın, kullanıcı sayısı arttıkça yaklaşık 11 kata kadar çıktığı görülmüştür. Tablo 5. Eski ve yeni sistemlerin performans karşılaştırılmaları Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı Portal (Eski) Play Framework / Scala (Yeni) ms 186 ms ms 224 ms 200 3,5 sn 310 ms 500-2,36 sn 750-7,43 sn Ayrıca uygulamalar danışman firma tarafından güvenlik testlerine tabi tutulmuş olup, Play Framework/Scala ile yazılan uygulamada hiçbir güvenlik açığı bulunamamıştır. 4 Sonuçlar Yapılan çalışmalar neticesinde, fonksiyonel programlama paradigmasına uygun olarak geliştirilen uygulamada şu sonuçlar elde edilmiştir: Performans iyileşmesi

10 Kaynak kullanımının azalması Hızlı geliştirmeye olanak sağlaması Kolay test edilebilirlik Fonksiyonel programlamanın ilk olarak İçerik Yönetim Sistemi nde kullanılması, bu sonuçların gözlemlenebilmesini sağlamıştır. Ancak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile karşılaştırıldığında teknik gereksinimleri daha düşük olan ve daha az karmaşık yapıya sahip olan İçerik Yönetim Sistemi projesinde fonksiyonel programlamanın bütün getirilerini net bir şekilde gözlemleme imkanı olmamıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre [7], Kamuyu Aydınlatma Platformu uygulamasının da, fonksiyonel programlamaya uygun geliştirilmesi halinde aşağıdaki avantajların da elde edileceği düşünülmektedir: Karmaşık algoritmaların daha kolay gerçekleştirilebilmesi Daha kısa kodların yazılması Tekrar kullanılabilirliğin artması Daha kolay paralelleştirmenin sağlanması Ek bir kütüphane kullanmaya gerek olmadan tembel değerlemeye (lazy evalution) olanak sunması Duraksız işleme (streaming) olanak sunması Kaynaklar 1. Software Crisis, Wikipedia, 2. Turner D.: Some History of Functional Programming Languages. Trends in Functional Programming '12, TFP 2012, St. Andrews, United Kingdom (2012). 3. Backus, J.: Can Programming be Liberated from the von Neumann Style?: A Functional Style and its Algebra of Programs. Magazine Communications of the ACM. Vol. 21, 8 pp New York (1978) 4. Odersky, M.: Working Hard to Keep It Simple. OSCON Java 2011 Keynote 5. Raible, M.: Comparing Web Frameworks (2014) 6. Maple, S.: The Curious Coder s Java Web Frameworks Comparison: Spring MVC, Grails, Vaadin, GWT, Wicket, Play, Struts and JSF (2014) 7. Chiusano P., Bjarnason R.: Functional Programming in Scala. Manning Publications, New York (2014)

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1 TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1 1 Yazılım Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi {zaferguler,mbaykara,iturkoglu}@firat.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ

ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mehtap ÇETĐNKAYA Anabilim Dalı:

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMASI MUSTAFA KAAN GÖZCÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMASI MUSTAFA KAAN GÖZCÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMASI MUSTAFA KAAN GÖZCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2015 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Đlişkisel Veritabanı Kullanılan Yazılımlarda Black-Box ve White-Box Test Yöntemleri ile Agile Metodolojiye Uygun bir Hibrit Test Metodu ve Uygulama Yazılımının

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

Genişletilebilir İşletme Programlama Dili (XBRL)

Genişletilebilir İşletme Programlama Dili (XBRL) Genişletilebilir İşletme Programlama Dili (XBRL) Mahmut YARDIMCIOĞLU *, Özlem ÖZER ** ÖZET XBRL, finansal bilgi üreticileri ve bilgi kullanıcıları tarafından veri alışverişi için ortak olarak kullanılacak

Detaylı

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (57-67) BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI Kadir ÇAMOĞLU * Derya AKBAYIR Fatih YÜCALAR Selim BAYRAKLI Maltepe

Detaylı

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS 23 İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS Yağmur Melih GÜRTUNCA H. Cenk ÖZMUTLU ÖZET Türkiye'deki işletmeler, rekabetçi güçlerini koruyabilmek için, verimliliklerini arttırmak ve çok adette ufak partili

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08 11-12 Eylül 2008 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir I 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BALANCED SCORECARD KULLANILARAK GIDA SEKTÖRÜNDEKİ ERP SİSTEMLERİ SEÇİMİ İÇİN BULANIK AHP TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BURAK TEZEL

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM

BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM Özcan Rıza YILDIZ Giriş Bu çalışmanın amacı, bilişim dünyasının son zamanlarda çokça konuştuğu Cloud Computing 1 kavramını ve

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı