Koma, bitkisel yaşam ve beyin ölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koma, bitkisel yaşam ve beyin ölümü"

Transkript

1 Koma, bitkisel yaşam ve beyin ölümü Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyaloji & Nöroradyoloji Bilinç Bilinç; kişinin uyanık olması, kendisinin ve çevresinin farkında olması halidir. 2 temel bileşeni var Bilinç düzeyi uyarılma, uyanık olma, uyanıklığı koruma, devam ettirme veya ettirebilme durumu Bilinç içeriği - farkında olmak, uyarılabilir olmak, değerlendirme yapabilmek, tepki verebilmek % 0 Bilinçle bağlantılı nöral ağ Bilinç düzeyleri Orta beyin Retiküler formasyon Talamik intralaminar çekirdekler Ön beyin Prefrontal korteks Posterior singulat korteks Retrosplenial korteks Preküneus korteks % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Somnolans Stupor Hasta uykuya eğilimli Sesli uyaranla uyandırılır Sorulana doğru cevap verir Kendi haline bırakılınca yine uyur Hasta uykuda, sesli uyaranla uyanmaz Ancak kuvvetli, tekrarlayan uyaranla go zlerini açar So zlü emirleri yerine getirmez veya c ok yavaş ve yetersiz yapar % 0 % 0 1

2 Koma Glasgow koma skalası Hasta sözlü uyaranla uyandırılamaz Kuvvetli ağrılı uyaran ile Hafif ve orta dereceli komalı hasta uyaranı lokalize eder şekilde kendinden uzaklaştırmak ister ya da yüz buruşturarak cevaplar Derin komalı hasta ağrılı uyarana cevap vermez. Kornea, pupil, farinks, DTR ve plantar yanıt yok Göz ac ma Motor yanıt Sözel yanıt Spontan 4 Komutlara uyar 6 Oryante 5 Sözel uyarı 3 Ağrıyı lokalize eder 5 Dağınık konfüze 4 Ağrılı uyarı 2 Ağrıyla geri çekme 4 Bağımsız kelimeler Tepki yok 1 Anormal fleksiyon 3 Anlaşılmaz sesler Anormal ekstansiyon 2 Yok 1 Tepki yok % 0 Dekortike Yanıt Deserebre Yanıt Uyaranla kollarda fleksiyon ve adduksiyon bacaklarda ekstansiyon Lezyon mezensefalonun hemen üstünde ya da derin hemisferik Kollarda ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon bacaklarda ekstansiyon Lezyon üst beyin sapında Koma nedenleri Komalı hastada inceleme Travma ve kanamlar SAK, EDK, SDK Vasküler SVO, HTE, HT şok Enfeksiyonlar Apse, ensefalit Epilepsi Tümör Serebral herniasyonlar Beyin sapı lezyonları Psikiyatrik tablolar Metabolik bozukluklar Ph bozuklugŭ Hiper veya hiponatremi Hiper veya hipoglisemi Hiper veya hipokalsemi Organ yetmezliği Karaciğer, böbrek Tiamin / B12 yet. İntoksikasyon İlaç ani kesilmesi Bilinç kaybı olan hastada inceleme yöntemlerinde o ncelik klinik ve nörolojik durumla bağlantılı olmalıdır. Tam biyokimya incelemesi, kan gazları, EKG, akciğer grafisi, şüphe varsa intoksikasyon incelemeleri yapılmalı Ense sertliği,ateş varsa LP Konvülsion varsa ilk fırsatta EEG Lateralize bulgu varsa beyin BT veya MRG Travma varsa ilgili bölge görüntülenmeli 2

3 Anevrizma rüptürü + SAK Kanamış kavernom Duret kanaması HSV 1 HSV 1 Bulakbasi N, Kocaoglu M. Neuroimaging Clin N Am 2008;18(1):53-84 Bulakbasi N, Kocaoglu M. Neuroimaging Clin N Am 2008;18(1):

4 Etanol zehirlenmesi CO zehirlenmesi CO zehirlenmesi GBM Gliomatozis serebri Herniasyon Singulat Transtentoryal Unkal Yukarı serebellar Serebellar tonsiller 6. Transkalvaryal Kaye H and Laws ER (eds)

5 HTE Santral pontin myelinolizis Hurst hastalığı Akut Hemorajik (Nekrotizan) Lökoensefalitis Hurst hastalığı Akut Hemorajik (Nekrotizan) Lökoensefalitis MCA M2 anterior dal 5

6 Percheron A. infarktı Akut venöz tromboz Akut venöz tromboz Konfüzyon Hasta uykuda değildir fakat c evresinde olup bitenleri Tam farkedemez Değerlendiremez Uygun tepki veremez Önemli bozulmalar Oryantasyon Dikkat Konsantrasyon (Vejetatif durum) Koma sonrasında hastanın uyanıklığa dönmesine rağmen bilişsel işlevlerini tümüyle yitirmesi durumu Beyin sapının sağlam kaldığı, yaygın bilateral serebral hemisfer lezyonlarında görülür En sık hipoksik-iskemik ensefalopatilerde Erişkinlerde 3 yıl içinde %82 mortalite Akut mental bozukluk Dikkat bozukluğu Algı bozuklukları Uyku-uyanıklık siklus bozukluğu Konvulsiyonlar Yoğun heyecan bozuklukları, ajitasyonlar Bitkisel yaşam Deliryum %0 6

7 Bitkisel yaşam (Vejetatif durum) (Vejetatif durum) Cevapsız uyanıklık sendromu Kalıcı vejetatif durum Uyanıklık geri dönebilir (bilinç) ise yoktur Ağır bilateral kortikal veya kortikal bağlantı hasarı %0 %0 İlk BT Bulakbasi N, et al. Turk J Med Sci 2000:30: ay Bulakbasi N, et al. Turk J Med Sci 2000:30: yıl Bulakbasi N, et al. Turk J Med Sci 2000:30: En az 30 gün 3 ay (nontravmatik) 1 yıl (travmatik). Gözler açılabilir Uyku-uyanıklık siklusu var Solunum normal Görsel, işitsel ve taktil uyarana anlamlı yanıt yok Anlaşılır ve tutarlı kelime, anlam ve işaretler yok Verilen emirlere uymaz Çiğneyemez fakat yutabilir İnkontinans vardır Bitkisel yaşam MRG Bulakbasi N, et al. Turk J Med Sci 2000:30:

8 Akinetik Mutism (Koma Vigil) Anterior ve posterior singulat korteks Hipokampus Ventral tegmental alan Vejetatif duruma benzer ancak ondan farkı hastada hiçbir hareket yoktur Baziler arter trombozu Üst beyin sapı lezyonları Ensefalitler Bilateral frontal lob lezyonları Perri CD, et al. Epilepsy & Behavior 2014;30: Huang Z, et al. Human Brain Mapping 2014;35: Bilateral ventral sendrom Locked-in sendromu Beyin ölümü BA Anatomi Kortikospinal traktus Kortikobulbar traktus Paramedian pontin retiküler formasyon Fasiyal nükleus Retiküler formasyon Bulgu Kuadripleji Afoni/Disfaji Bilateral horizontal gaze paralizi Bilateral fasiyal zayıflık Geçici letarji 1959 Mollaret ve Goulon Beynin tüm bölümlerinde, geri dönüşsüz fonksiyon kaybı yerleşmesi durumunda, hukuki ölümün gerçekleştiği kabul edilmelidir. Çünkü, bu durumda, uygulanan tüm tıbbi girişime (solunum ve dolaşım desteği) rağmen, koma durumu kalıcıdır. * *Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death (JAMA, Aug 5,1968-Vol 205, No:6) Neden ihtiyaç duyuldu? Koma durumunun kalıcı olması ve uygulanan tüm tıbbi girişimlerin başarısız kalması, Hasta yakınlarını gereksiz umutlandırmamak ve uzamış stresten kurtarma amacı, Başka hastalar için, yaşamı destekleyen cihazların bir an önce boşaltılması, Gereksiz maddi harcamaların kesilmesi, Organ nakli için en erken dönemde organ teminine olanak veren, erken ölüm tanı kriterlerine duyulan gereksinim. Beyin ölümü (Harvard Kriterleri) Bilinç kapalı, tam duyarsızlık ve cevapsızlık, Spontan hareket, ağrılı uyaranlara yanıt yok, Spontan solunum yok (apne testi), Refleksler yok, EEG de düz trase, Ayırıcı tanı; Hipotermi, SSS ni baskılayan ilaç alımı. Yeterli süre gözlem (24 saat) *Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death (JAMA, Aug 5,1968-Vol 205, No:6) 8

9 Yasal boyut T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün, Organ Nakli Danışma Kurulu tarafından onaylanan 6 Mart 1990 tarihli genelgesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün, 20 Ağustos 1993, 1 Haziran Ağustos 2002 tarihli Yönetmelikleri. Beyin ölümü tanısı 28191/2012 Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 1) Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümü olmayan kaybıdır. a) Komanın nedeni belirlenmiş olmalıdır b) Beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğu belirlenmiş olmalıdır c) Santral vücut ısısı 32 0 C olmalıdır d) Hipotansif şok tablosu olmamalıdır e) İlaç etkileri ve intoksikasyonlar dışlanmış olmalıdır f) Beyin hasarından bağımsız şekilde klinik tabloyu açıklayabilecek metabolik, elektrolit ve asit-baz bozuklukları olmamalıdır Beyin ölümü tanısı 28191/2012 Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 2) Birinci fıkrada yer alan tüm koşulların tespiti halinde beyin ölümü tanısı için aşağıdaki hususlar aranır. a) Derin komanın olması. (Tam yanıtsızlık hali; Santral ağrılı uyaranlara motor cevap alınamaması), b) Beyin sapı reflekslerinin alınmaması; 1) Pupiller parlak ışığa yanıtsız, orta hatta ve dilatedir (4-9 mm), 2) Okülosefalik ve Vestibulo-oküler refleks yokluğu, 3) Kornea refleksi yokluğu, 4) Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu. c) Spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne testinin pozitif olması Beyin ölümü tanısı 28191/2012 Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 3) Apne testi yapılabilmesi için normotermi, normotansiyon ve normovolemi ön koşulları sağlanır. Bu koşullarda hastaya uygun mekanik ventilasyon yaklaşımı ile PaCO 2 nin mmhg ve PaO 2 nin 200 mmhg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra hasta mekanik solunum desteğinden ayrılarak intratrakeal oksijen uygulanmalıdır. Test sonunda PaCO 2 60 mmhg ve/veya PaCO 2 bazal değerine göre 20 mmhg veya daha fazla yükselmesine rağmen spontan solunumu yoksa apne testi pozitiftir. Beyin ölümü tanısı 28191/2012 Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 4) Pnömotoraks, pnömomediasten gibi apne testinin yapılmasının mümkün olmadığı tıbbi durumlarda, hekimler kurulunun belirleyeceği beyin dolaşımının durduğunu değerlendiren bir destekleyici test yapılır ve test sonucu beyin ölümü tanısı ile uyumlu ise beyin ölümü tespiti tamamlanır. Beyin ölümü tanısı 28191/2012 Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 5) Aşağıdaki bulgular beyin ölümü tanısına engel oluşturmaz. a) Derin tendon reflekslerinin alınması, b) Yüzeyel reflekslerin alınması, c) Babinski işaretinin bulunması, d) Spinal refleks ve otomatizmaların olması, e) Terleme, kızarma, ateş ve taşikardi bulunması, f) Diabetes insipidus olmaması. 9

10 Beyin ölümü tanısı 28191/2012 Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Destekleyici testler 6) Beyin ölümü tanısı konan vakalarda; a) Yeni doğanda (2 aydan küçük) 48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde 12 saat ve anoksik beyin ölümlerinde 24 saat sonra yapılan ikinci nörolojik muayenede de değişmeden devam ettiği gözlenmelidir. b) Klinik beyin ölümü tanısı almış vakalarda, yeni doğan (2 aydan küçük) grubunda iki adet destekleyici test, 2 ay ve üzerindeki diğer vakalarda ise hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemi ile beyin ölümü tanısı teyit edilir. c) Klinik olarak beyin ölümü tanısı konulan vakalar için beyin dolaşımını değerlendiren bir destekleyici test yapılmış ve yapılan bu test beyin ölümü ile uyumlu ise ikinci nörolojik muayene için beklemeye gerek kalmaz. Gözlem süresini kısaltmak Klinik bulgular ile kesin tanı konamazsa Klinik testlerin güvenliğini azaltan medikal durumların olması Çocuklarda Nörolojik muayene daha zor İmmatür sinir sistemi gerçek hasarın gösterilmesini engelleyebilir Tanısal keskinliği arttırmak Destekleyici testler TK-RDUS Beyindeki elektriksel aktivitenin kaybolması EEG Serebral kan akımının olamaması Transkranial Doppler US DSA/BTA Serebral sintigrafi Serebral perfüzyon incelemesi Yatak başında inceleme ile akım izlenebilir Kafaiçi basınç arttıkça Pulsatilite indeksi artar Diastolik ve ortalama akım hızları progresif azalır Bifazik akım ve retrograd diyastolik akım Akımın olmaması (küçük sistolik pikler) Duyarlılık % Özgüllük % Temporal ve oksipital bakı yanında transorbital bakının eklenmesi tanısal keskinliği arttırır Anjiografi DSA DSA Altın standart yöntem olarak kabul edilir Deneyimli hekim gerektirir Zaman alıcı, pahalı, yatak başında değil İnvazif ve donör organlara potansiyel zarar verebilecek bir yöntem BTA Yaygın ve hızlı Minimal invazif ve göreceli daha güvenli Ödeme bağlı beyin perfüzyonu azalır Nörotoksik durumlarda yalancı pozitif Bu durumda EEG konfirmasyonu gerekir 4 damar DSA yapılmalıdır 20 dk arayla yapılan en az 2 kontrast enjeksiyonunda 4 damarında intrakranyal segmentlerinde dolum izlenmemesi gerekir İCA da kontrastın yıkanmaması 10

11 R-CCA L-CCA O. Kızılkılıç ın izniyle R-VA O. Kızılkılıç ın izniyle L-VA O. Kızılkılıç ın izniyle BTA O. Kızılkılıç ın izniyle BTA Deneyimli radyolog (Nöroradyolog). MDCT, 2-faz: 25sn ve 60sn. 120 ml (>300 mg/ml) i.v. bolus kontast 3 ml/sn Sistolik TA > 80 mmhg. Ekstrakranyal arterlerde kontrastlanma Eğer iki fazda da aşağıdaki damarlarda kontrastlanma olmaz ise beyin ölümü tanısı konur Perikallozal arterler (2) MCA nın kortikal segmentleri (2) İnternal serebral venler (2) Büyük serebral ven (1) O. Kızılkılıç ın izniyle 11

12 Resüsitasyon BTA Uğurel Ş, et al. European Journal of Radiology Extra 45 (2003) 114/117 Dupas et al beyin ölümü, 11 kontrol Altın standart: DSA (7/14), EEG (9/14) İki fazlı protokol: 20 sn ve 60 sn 7 damar değerlendirme % 100 sensitivite, spesifisite. Sonraki çalışmalarda aynı sonuçlar elde edilmedi Duyarlılık %52-86, kullanılan kriterlere göre değişkenlik gösterir Yeni ÇKBT lerde daha yüksek çözünürlük daha distal kontrastlanma BTA Sonuç DSA kriterlerinin BTA da kullanılması uygun değil BTA da damarlardaki kontrastlanma akım anlamına gelmeyebilir (staz) BTA daha uzun bekleme süresini takiben yapılır (60sn v.s. 30sn) Distal damarlara kontrast gitme olasılığı daha yüksek BTA damar kontrastlanmasının gösterilmesinde daha duyarlıdır 7 damar yerine 4 damar değerlendirme daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip Nedeni belirlenemeyen komalarda mutlaka incelenmeli Beyin sapı Bazal ganglionlar Talamuslar Korpus kallozum Beyin ölümü kriterleri Ülkeden ülkeye değişiklik gösterir Görüntüleme gerekebilir / gerekmeyebilir BTA ile DSA kriteleri aynı değil fmrg vejetatif durum için kullanılabilir Sonuç Beyin ölümü deklarasyonu için standart kriterler yok Check-list şeklinde bir kılavuz gerekli Tanının gecikmemesi için destekleyici testlerin yerinde ve zamanında kullanılması gerekir Beyin ölümünün hukuki ve bilimsel konularında yetişmiş uzmanlara ihtiyaç var Kurs ve sertifikasyon bir çözüm Görevli uzmanların testlerin potansiyel hata ve üstünlüklerine hakim olması gereklidir 12

BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Bilinç Bilinç; kişinin uyanık olması, kendisinin ve çevresinin farkında olması halidir. Bilincin Düzeyi

Detaylı

Derleme Beyin Ölümü Tanısının Önemi. Review The Importance of the Diagnosis of Brain Death

Derleme Beyin Ölümü Tanısının Önemi. Review The Importance of the Diagnosis of Brain Death Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg, 1(1); 2015 Derleme Beyin Ölümü Tanısının Önemi Review The Importance of the Diagnosis of Brain Death Öznur ULUDAĞ 1 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

YÖNETMELİK ORGAN VE DOKU NAKLĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK ORGAN VE DOKU NAKLĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ 1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28191 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ORGAN VE DOKU NAKLĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HALKIN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ

HALKIN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ORGAN VE DOKU KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HALKIN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Hemşire Fatma

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Nöroloji/1 Nöroloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Nöroloji/3 Hakkımda:

Detaylı

Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan

Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan Bilinç Bozukluğu u Olan Hastaya Tanısal Yaklaşı şım Doç.. Dr. Sibel Ertan Bilinç kişinin inin kendinden ve etrafından haberdar olma halidir Bilinç Uyanıkl klık k Bilinç içeriği Bilinç Düzeyi Değişiklikleri

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği R.G.Tarih: 01.06.2000 R.G.Sayı: 24066 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tedavisi doku veya organ nakli ile

Detaylı

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Konu: Yönetmelik

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Konu: Yönetmelik ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Konu: Yönetmelik ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarih: 01.06.2000 Sayı: 24066 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL BASINDAN TOPLANTI TUTANAKLARI TOPLANTI ZLEN MLER KONGRE B LD R LER ACI KAYBIMIZ. GÖRÜfiLER

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL BASINDAN TOPLANTI TUTANAKLARI TOPLANTI ZLEN MLER KONGRE B LD R LER ACI KAYBIMIZ. GÖRÜfiLER TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 10 - Ocak 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu 2. Başkan Dr. Hakan H. Caner Sekreter Dr. Ayhan Attar Muhasip Dr. S.

Detaylı

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ Ege

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Nörolojik Sorunu Olan Çocuk Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Embriyolojik Gelişim İnsan embriyosunun gelişiminde toplam 23 adet evre olup, her bir evre ortalama 2-3 gün sürmektedir. Embriyolojik evre ortalama

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ

KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ Dr. Fatih ERBEY UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR Editörler M. BRANDON WESTOVER, MD, PHD Resident, Partners

Detaylı

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 1. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine

Detaylı

Epilepsi ve Acil Sorunlar

Epilepsi ve Acil Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 219-236 Epilepsi ve Acil Sorunlar Doç. Dr. S. Naz Yeni Epilepsiler nörolojik

Detaylı

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ Doç.Dr. Hulki Forta AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ (UZMANLIK TEZİ) Dr. Çiğdem Türkmen İSTANBUL-2005 Uzmanlık

Detaylı

ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM. Kamil YILMAZ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM. Kamil YILMAZ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM Kamil YILMAZ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ŞOKTAKİ HASTAYA ETKİN BAKIM VEREBİLMEK İÇİN ACİL SERVİS HEMŞİRESİ ŞOKA NEDEN OLAN DURUMLARI HANGİ HANGİ HASTALARIN ŞOKA YATKIN

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı