Dr. Akın Yeşilkaya Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimyadaki Temel Kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Akın Yeşilkaya Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimyadaki Temel Kavramlar"

Transkript

1 Dr. Akın Yeşilkaya Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimyadaki Temel Kavramlar Eğitim yılı

2 Amaç Biyokimya nedir? Biyokimya hangi konuları tartışıyor? Biyokimya ne ile ilgileniyor? Dr. A. Yeşilkaya 2

3 Hedefler Canlı ve cansız kavramları tartışmak Biyokimyayı tanımlamak Biyokimya tarihçesinden özet vermek Biyomolekül tanımak ve sınıflandırmak Biyomoleküllerin canlılardaki görevlerini tartışmak Hücredeki yapısal örgütlenmeyi özetlemek Dr. A. Yeşilkaya 3

4 Dersin akışı Biyokimya nedir? Biyokimyanın tarihi Hayatın felsefesi: Canlı ve cansızların tanımı Biyomolekül nedir? Makromolekül ve organizasyonu Metabolizma Biyokimyasal araştırmalar Dr. A. Yeşilkaya 4

5 Biyokimya Nedir? Bio: Chemica: canlı kimya Biochemica: Canlının kimyası Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonlar Dr. A. Yeşilkaya 5

6 Biyokimya H, C, N, O Dr. A. Yeşilkaya 6

7 A + B Sıcaklık Basınç Ortam C + D Dr. A. Yeşilkaya 7

8 Biyokimyanın Tarihi Zamanın içindeki bilgi birikimi Dr. A. Yeşilkaya 8

9 Biyokimyanın Tarihi O 4 NH CO 2 N H 2 C Üre NH Friedrich Wöhler bir tüpte üre sentezlemiştir Pasteur fermantasyon üzerinde araştırma yapmıştır Kühne ferment adını Yunanca da mayada anlamına gelen enzim ile değiştirilmiştir Eduard ve Hans Buchner hücre ekstraktlarını kullanarak glukoz dan alkol fermentasyonunu gerçekleştirmiştir. Dr. A. Yeşilkaya 9

10 Carl Neuberg ilk defa Biyokimya adını kullanmıştır Leonor Michaelis ve Maud Menten enzim kinetiğini incelemişlerdir J.B. Sumner üreaz enzimini kristalize etmiştir Erwin Schrödinger Deoksiribonükleik asit varlığını gösteriyor 1953 James Watson ve Francis Crick DNA nın yapısını tanımlamışlardır 1958 Frederick Sanger İnsülin molekülünün aminoasit dizilimini ortaya koymuştur Dr. A. Yeşilkaya 10

11 Nobel Ödülü (Tıp) 1922 Kaslarda ısı üretiminin mekanizması üzerindeki çalışmaları nedeniyle Archibald Vivian Hill Ödülün ½ United Kingdom London University London, United Kingdom Otto Fritz Meyerhof Ödülün ½ Germany Kiel University Kiel, Germany Kaslardaki laktik asit üretimi ve tüketimi üzerindeki çalışmaları nedeniyle Dr. A. Yeşilkaya 11

12 Kas fibril demeti Miyofibriller Nukleus Kapilerler Kas fiberi Kas Miyofibril Sarkoplazmik retikulum I bandı Sarkomer A bandı Z diski M çizgisi I bandı A bandı Dr. A. Yeşilkaya Z diski M çizgisi Z diski 12

13 Z-diski İnce filament Tropomiyozin Troponin Aktin molekülü Aktif bölge Z-bandı M-bandı Kalın filament M-bandı Miyozin kuyruğu Dr. A. Yeşilkaya Miyozin molekülü Miyozin başlık 13

14 Dr. A. Yeşilkaya 14

15 Nobel Ödülü (Tıp) 1953 Sitrik asit siklüsünü bulması nedeniyle Koenzim A yı keşfetmesi ve arametabolizmasındaki önemini ortaya koyması nedeniyle Hans Adolf Krebs Sheffield University Sheffield, United Kingdom Fritz Albert Lipmann Harvard Medical School Massachusetts General Hospital Dr. A. Yeşilkaya 15

16 Nobel Ödülü (Kimya) 1962 Max Perutz ( ) 16

17 Dr. A. Yeşilkaya 17

18 Dr. A. Yeşilkaya 18

19 Dr. A. Yeşilkaya 19

20 Nobel Ödülü (Tıp) 1962 Francis Harry Compton Crick Institute of Molecular Biology Cambridge, İngiltere James Dewey Watson Harvard University Cambridge, MA, USA Dr. A. Yeşilkaya 20

21 DNA (Watson-Crick Modeli) Çap 20 A o Tam bir dönüm 36 A o Küçük (Minör) Oyuk 36 A o Şeker-fosfat iskeleti Büyük (Majör) Oyuk Nitrojen baz çiftleri Dr. A. Yeşilkaya Merkez eksen 21

22 Dr. A. Yeşilkaya 22

23 Canlı ve Cansız Hayatın Felsefesi 23

24 Canlı ve Cansız Canlı? veya tersi Cansız? Canlı ile cansız arasındaki fark nedir? Teolojik, Filozofik, Pozitif bilimler Dr. A. Yeşilkaya 24

25 25

26 Canlı? Canlı Molekül Cansız Kimyasal özellik Fiziksel özellik Ayrıcalıklı özellikler Dr. A. Yeşilkaya 26

27 Biyokimya, cansız moleküllerin canlıdaki özelliklerini, fonksiyonlarını ve nedenlerini araştırır. Biyokimyacılar da canlının kimyasal yapısını kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemler kullanarak araştırır. Dr. A. Yeşilkaya 27

28 Canlıların özellikleri Biyokimyacı gözü ile: Kompleks fakat mükemmel bir düzenle çalışan kimyasal bir oluşumdur. Canlı yapısında bulunan her bir parça belirli bir görev üstlenmiştir. Canlı sistemler çevrelerinden enerji alarak bu enerjiyi belli bir amaç için kullanmaktadır. Canlılar tüm fonksiyonlarını kullanarak çoğalırlar. Dr. A. Yeşilkaya 28

29 Canlı ve Biyokimya Canlının kimyasal yapısı cansızlardan farklıdır. Canlının kimyası Biyomoleküllerle gerçekleşir. Dr. A. Yeşilkaya 29

30 Canlı Sistemler Organlar Cansız Doku Hücre Organel Molekül Atom Dr. A. Yeşilkaya 30

31 Atom Molekül Organel Hücre Biyolojik Moleküler Mantık Biyomolekül Dr. A. Yeşilkaya 31

32 Biyomoleküller Nedir? Nelerden oluşur? 32

33 Yaşamın Kimyasal Elemanları Biyomoleküller: canlılığın molekülleri. Canlı organizmalarda bulunan ve bilinen kurallara ek olarak moleküller bir mantık çerçevesinde hareket eden moleküllere Biyomolekül denir. Bir insan organizmasının atomlarının %95 ini oluştururlar. Karbon (C) % 50 Oksijen (O) % 20 Hidrojen (H) % 10 Azot (N) % 8.5 Kalsiyum (Ca) % 4 Dr. A. Yeşilkaya Fosfor (P) %

34 Yaşamın Kimyasal Elemanları Diğer inorganik elementler Potasyum (K) % 1 Kükürt (S) % 0.8 Sodyum (Na) % 0.4 Klor (Cl) % 0.4 Magnezyum (Mg) % 0.1 Demir (Fe) % 0.01 Mangan (Mn) % İyot (I) % Dr. A. Yeşilkaya 34

35 Biyomoleküller Canlıları oluştururlar C, H, O ve N tan zengin organik yapılardır. Monosakkaridler, amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir. Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir Biyomolekül Makromolekül Dr. A. Yeşilkaya 35

36 Yaşamın kimyasal elemanları Makromoleküller Monosakkaridler Aminoasitler Yağ asitleri Nükleik asitler Vitaminler Karbohidratlar Proteinler Lipidler DNA, RNA Dr. A. Yeşilkaya 36

37 Bir E. coli bakterisinde 3000 protein 1000 nükleik asit molekülü bulunur Bir insanda protein molekülü bulunur Dr. A. Yeşilkaya 37

38 Moleküller Organizasyon Makromoleküllerin organizasyonu ile organeller oluşur. Atom Molekül Organel Hücre Dr. A. Yeşilkaya 38

39 ATPaz Dr. A. Yeşilkaya 39

40 Filament motoru Dr. A. Yeşilkaya 40

41 Karbohidrat yan zincirleri Fosfolipid çift tabakası Fosfolipidler İntegral membran proteinleri Glikoprotein Plazma membranı Hidrofobik bölgeler Hidrofilik bölgeler Periferal membran proteini Nukleus Sitozol Dr. A. Yeşilkaya 41

42 Yaşamın Moleküller Mantığı Moleküler düzenlemede basitlik ve sadelik vardır. Canlılarda Maksimum Ekonomi kuralı işler Bir türün farklılığı sahip olduğu protein ve nükleik asitlerle sağlanır. Dr. A. Yeşilkaya 42

43 Canlılar ve Enerji Tüm termodinamik kanunlara uyarlar. Canlılık minimal entropi demektir. Enerji kaynakları güneştir Kimyasal enerji kullanırlar. Bu enerji tipini ATP ve benzerleri temsil eder. Dr. A. Yeşilkaya 43

44 Serbest Enerji Serbest enerji iş yapma yeteneği olan enerji tipidir. Sembolü G dir. G = H - TS formülü ile hesaplanır. Dr. A. Yeşilkaya 44

45 Enerji Bazında Hücre Tipleri Canlı hücreler çevreden aldıkları enerji türüne göre 2 ye ayrılır. 1. Fotosentetik hücreler 2. Heterotrofik hücreler Dr. A. Yeşilkaya 45

46 Fotosentetik hücreler Dr. A. Yeşilkaya 46

47 Besinsel kökenli ATP Enerji Enerji ADP + P i Kimyasal reaksiyon veya sentez Dr. A. Yeşilkaya 47

48 Enerjinin Kullanımı Çoğalma Hareket edebilme Düşünme İŞ Metabolizma Dr. A. Yeşilkaya 48

49 Enerji ve İş ENERJİ YAKIT YANMA ARTIK Dr. A. Yeşilkaya 49

50 Dr. A. Yeşilkaya 50

51 Metabolizma Canlı bir makine! 51

52 Metabolizma Besin Sindirim Makromoleküller Depolama Yeniden yapılanma (Anabolizma) Enerji Yakma (Katabolizma) Çeşitli ürünler Artık Dr. A. Yeşilkaya 52

53 Metabolizma Yakıt Karbohidratlar Lipidler Proteinler Karbohidratlar Lipidler Proteinler Katabolizma Enerji -Kimyasal -Mekanik -Elektrik Anabolizma Artık Artık Dr. A. Yeşilkaya 53

54 Genel Olarak Metabolizma Enerji transferi 54

55 55

56 Metabolik Haritamız Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) 56

57 Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) 57

58 Metabolizma Metabolizmayı öğrenmemizin faydaları Sağlıklı yaşam Hastalıkların sebebini anlamak Hastalıkların teşhisi (Diagnostik) Hastalıkların tedavisi (Farmakolojik) Dr. A. Yeşilkaya 58

59 Miyokard İnfarktüsü Tıkalı damar Dr. A. Yeşilkaya 59

60 İntimal plak Trombüs Dr. A. Yeşilkaya 60

61 Dr. A. Yeşilkaya 61

62 O - +e - 4e - + 4H + 2 O 2 H 2 O Elektron transport Superoksit anyonu zinciri Superoksid 2 O H + dismutaz H 2 O 2 Katalaz 2 H 2 O + O 2 H 2 O Glutatyon peroksidaz 2 GSH GS-GS Glutatyon redüktaz NADP + NADPH + H + Dr. A. Yeşilkaya 62

63 Aterosklerozun temel oluşum mekanizması 63

64 Koroner İnfarktüs Risk Nedenleri Yüksek lipid profili, Hipertansiyon, Çevresel faktörler; Stres, Yaşam tarzı, Sedanter yaşam, Tütün kullanma alışkanlığı, Genetiksel. Dr. A. Yeşilkaya 64

65 Metabolizma Nasıl İncelenir? Normal-Hastalıklı (Fizyolojik-Patofizyolojik) Dokuya-organa bağımlı Beslenme Travma vs Dr. A. Yeşilkaya 65

66 Biyokimyasal Araştırmalar Nasıl yapılır? 66

67 Biyokimyada Kullanılan Birimler Dr. A. Yeşilkaya 67

68 Kütle Birimleri: 1 dalton (Da yahut D) = Bir hidrojen atomunun kütlesi = 1.67 X g 1 kda = 1 kilo dalton = 1000 dalton Avogadro sayısı = 6.02 X gram (g) 1 miligram (mg) 1 mikrogram (μg) 1 nanogram (ng) 1 pikogram (pg) = 1 X 10-3 kg = 1 X 10-3 g = 1 X 10-6 g = 1 X 10-9 g = 1 X g Dr. A. Yeşilkaya 68

69 Uzunluk Birimleri 1 milimetre (mm) = 1 x 10-3 m 1 mikrometre (μm) = 1 x 10-6 m 1 nanometre (nm) = 1 x 10-9 m 1 angstrom (Å) = 1 x m 1 nanometre = 10 Å Dr. A. Yeşilkaya 69

70 Hacim Birimleri 1 mililitre (ml) = 1 x 10-3 litre (l) = 1 cubic centimeters (cc) Dr. A. Yeşilkaya 70

71 Konsantrasyon birimleri 1 molar (M) = 1 mol/l = 1 mol madde/1 litre solüsyon 1 milimolar (1 mm) = 1 x 10-3 M 1 ozmol = 1 mol madde / çözünen maddenin oluşturduğu partikül sayısı 1 ozmolar (osm) = 1 osm/l = 1 ozmol madde / 1 litre solüsyon % 1 (% w/v) = 100 ml solüsyon içinde 1 g madde bulunması. % 1 mg = 100 ml solüsyon içinde 1 mg madde bulunması. 1 parts per million (ppm) = 1 mg madde/1 litre yahut 1 kg solüsyon Dr. A. Yeşilkaya 71

72 Problem: Glukoz: 90 mg/dl (= % 90 mg) 100 ml (kanda) 90 mg Glukoz Molaritesi kaçtır? (glukozun molekül ağırlığı 180 dir) Dr. A. Yeşilkaya 72

73 Enerji Birimleri 1 kalori (cal) = 1 gram suyu 14.5 o den 15.5 o çıkarmak için gerekli ısı miktarı. 1 cal = joules 1 kilokalori (kcal) = 1000 cal Dr. A. Yeşilkaya 73

74 Santrifügasyon ve Ultrasantrifügasyonda kullanılan birimler: Dr. A. Yeşilkaya rpm: Bir santrifüjün dakikadaki tur sayısı. RCF: Göresel santrifüj kuvveti. S = Svedberg birimi = 1 x saniye. RCF = x 10-5 x r x rpm 2 Svedberg ünitesi, kolloidal sıvıların ultrasantrifügasyon sırasındaki çöküş hızlarını ölçmek üzere kullanılır. Yüksek S değeri daha ağır bir kütleye karşılıktır, ancak S değeri ile kütle arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 74

75 Dr. A. Yeşilkaya 75

76 RCF = x 10-5 x r x rpm 2 Dr. A. Yeşilkaya 76

77 Ayırıcı Santrifüj Dr. A. Yeşilkaya 77

78 Ayırıcı Santrifüj Süpernatant (1) Süpernatant (2) Süpernatant (3) 600 g x dakika g x dakika g x dakika Homojenat Nükleer fraksiyon Mitokondriyal fraksiyon Mikrozomal fraksiyon Dr. A. Yeşilkaya 78

79 Dr. A. Yeşilkaya 79

80 Renk ve Renk Şiddeti Dr. A. Yeşilkaya 80

81 Renk ve Renk Şiddeti Dr. A. Yeşilkaya 81

82 Nelerden Faydalanır Fizik Kimya Matematik Fizyoloji Histoloji Patoloji Biyoloji Genetik Mikrobiyoloji Dr. A. Yeşilkaya 82

83 Görmenin Biyokimyası Dr. A. Yeşilkaya 83

84 Sinirsel Uyarımın İletimi Dr. A. Yeşilkaya 84

85 Aksiyon Potansiyeli Dr. A. Yeşilkaya 85

86 Sinirsel Uyarımın İletimi Dr. A. Yeşilkaya 86

87 Bol Biyokimyalı günler dileğiyle!!!! Teşekkürler Dr. A. Yeşilkaya 87

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

Membran Biyokimyası. Yüksek Lisans Dersi Dr. Akın Yeşilkaya

Membran Biyokimyası. Yüksek Lisans Dersi Dr. Akın Yeşilkaya Membran Biyokimyası Yüksek Lisans Dersi Dr. Akın Yeşilkaya Plazma Membran Tarihçesi 1665: Robert Hooke 1895: harles verton lipidlerden oluştuğu 1900-1920 s: fosfolipid içermesi 1925: E. Gorter and G. Grendel

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAPSAİSİN VE TARÇININ (CINNAMON) YÜKSEK GLUKOZ KONSANTRASYONLARINA MARUZ BIRAKILAN İNSAN ERİTROSİTLERİNDE (in vitro)

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi

DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi H. Eren BOSTANCI Eylül 2014 DENİZLİ DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi Pamukkale

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

FMF HASTALIĞININ (AĐLESEL AKDENĐZ ATEŞĐ) PÜRĐN-PĐRĐMĐDĐN DALGALANMALARI VE DNA

FMF HASTALIĞININ (AĐLESEL AKDENĐZ ATEŞĐ) PÜRĐN-PĐRĐMĐDĐN DALGALANMALARI VE DNA ADIYAMAN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ FMF HASTALIĞININ (AĐLESEL AKDENĐZ ATEŞĐ) PÜRĐN-PĐRĐMĐDĐN DALGALANMALARI VE DNA Özge FĐLAZĐ Fizik Anabilim Dalı Adıyaman 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KAN HÜCRELERİ eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KANIN GÖREVLERİ solunum beslenme atılım termoregülasyon

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yurdanur BOZDEMİR KETEN TOHUMU (Linum Usitatissimum) EKSTRAKTINDA KATALAZ VE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİM AKTİVİTELERİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ

AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ Songül DOĞANAY Fizyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Serap

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Biyoloji Öğretim Programına Göre Hazırlanmıştır. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e V AVI NLARI V v «. n I. K lia S a II W W> # Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Muhammet DAĞAŞAR Tel:

Detaylı