Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Haritalarda Yer Alan Coğrafi İsimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Haritalarda Yer Alan Coğrafi İsimleri"

Transkript

1 Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Haritalarda Yer Alan Coğrafi İsimleri Ata Atun Güzelyurt Tarih Buluşması, 2-3 Nisan 2003 Lefke Avrupa Üniversitesi, Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Medeniyetler Mozaiği Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Deniz ve Kara Haritalarında Yer Alan Coğrafi İsimleri Ata ATUN (Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın) SAMTAY VAKFI, Mağusa Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lefkoşa Özet Kıbrıs; doğu Akdeniz le kuzey Afrika ülkeleri arasındaki konumu, Doğu ile Batı arasındaki uluslararası ticaretin kavşak noktasında bulunması ve kutsal topraklara yakınlığı gibi kendi coğrafyasına özgü çok çeşitli nedenleriyle, tarihin bilinen ilk devirlerinden itibaren Akdeniz etrafında gelişen medeniyetlerin etkisi altında kalmış, önem kazanmış ve bu önemiyle de güncelliğini ve sürekliliğini günümüze değin korumuştur. Bu coğrafi özellikleri yanında Kıbrıs; yine, geçmiş yüzyıllara uzanan tarihsel izlerinden de görülebileceği gibi, süreç içerisinde, uluslararası birçok çıkar çelişkisinin ve siyasal denge hesaplarının belirlediği, hareketli bir geçmişe de sahiptir. Kıbrıs ın bu hareketli geçmişi, onu, bir kültürler ve medeniyetler mozayiği haline getirmiştir. Hititlerden başlamak üzere; Mısırlılar, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Ptolemiler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Cenevizliler (Bir kısmı), Lüzinyanlar, Venedikliler (İtalyan), Osmanlılar ve son olarak İngilizler, bu kültürler ve medeniyetler mozaiğinde tarihsel izler bırakan en önemli ve ilk akla gelen parçalardır. Ve; kültürlerin akışkan ve yapışkan olduğu söyleminden de hareketle, Kıbrıs adası üzerinde hükümran olan her medeniyetin, bu ada coğrafyasında var olan şehirlere, kasabalara, köylere, dağlara, tepelere, derelere, çaylara, yarlara, uçurumlara, göletlere, göllere, burunlara, körfezlere ve benzeri diğer coğrafik yerlere kendi kültürel mührünü vurması kaçınılmazdı, vurdu da... Bildirim; işte bu kültürel mührün çağlar boyunca Kıbrıs adası topografyasını nasıl etkileyip değiştirdiği, ya da, etkileyip değiştirirken nasıl yeni bir isimle tanımladığını anlatmayı hedeflemektedir. 1

2 Yüzlerce yıldan beri, birçok kez isim değişikliğine uğrayan bu yer adları, bugüne değin yeterince araştırılıp incelenmediği ve elde edilen veriler de kapsamlı bir kitap içerisinde topluca yayınlanmadığı için, Kıbrıs adası yer adlarıyla ilgilenenlerin kimi çalışmalardan elde ettikleri veriler, çoğunlukla, kayıp bilgilerden oluşmuştur. Bu bağlamda benim Bildirim, bugüne değin kapsamlı bir şekilde incelenmeyen çok eski ve çok yeni Kıbrıs haritalarının koleksiyon karşılaştırılmaları sonucunda hazırlandığından dolayı, inanıyorum ki hedeflediğim noktaya varacak ve bundan sonraki araştırmacılara güvenilir bir başvuru kaynağı olacaktır. 1) Giriş Kıbrıs adasının yer aldığı dikkate değer ilk coğrafik eser, Claudius Ptolemeus'un M.S. 160 yılında ve İskenderiye de Yunanca olarak yazdığı 'Y, Geographice Hyphegesis dir. Kıbrıs ın, M.S. 160 yılında şehir, burun, körfez, dere ve dağ olarak bilinen yerleri, o dönemde kullanılır olan geçerli isimleri ile bu eserde anılmaktadır. (Atun A. 2002, 8) Herodot a göre Militus lu Aristagoras, M.Ö. 500 yıllarında, İran lılara karşı İyon lulara yardım etmesi için İsparta kralı Cleomenes e, bakır bir plak üzerine çizilmiş bir haritada Susa ya giden yolu göstererek ikna etmiştir (A.Stylianou. 1980, 1 ve 162). Kıbrıs ile ilgili çizilen ilk haritanın bu olduğu varsayılmaktadır. Bu harita da Paphos (Baf), Soloae (Soli), Lapheto (Lapta), Cerinia (Girne), Citari (Değirmenlik), Salamina (Salamis), Cito (Kitium), Amathus (Amathus), Curio (Curion), Palephato (Palaepaphos), Paphos (Baf), Tamiso (Kokkinotrimithia) ve Thremitus (Lefkoşa) isimli yerleşim yerleri ile bu yerleşim yerlerinin aralarında mesafeler görülmektedir. XIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar Avrupa'da, haritacılık çalışmaları üzerine ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. Özellikle Batı Avrupa'da, birçok ilmi çalışmada olduğu gibi, harita çizimleri de ruhban sınıfının tekelinde bulunduğu ve dışa kapalı manastır veya kardinalliklerde hazırlandığı için, bu haritalar büyük hataları içermektedir. Bu ciddi hatalar sonucunda da, eski devirlerden beri deniz üzerine kurumaya bırakılmış geyik postuna benzetilen Kıbrıs adası, bu yüzyıllarda hazırlanan haritalarda gerçek coğrafi şeklinden çok farklı çizimlerle verilmiş, coğrafik yerlerinin isimleri ise fazlaca kullanılamamıştır. Kıbrıs'ı, başka haritaların içerisinde değil, yalnızca Kıbrıs olarak tek başına ele alan ilk harita, Venedikli denizci Bartolemmeo tarafından 1480 yılında çizilen haritadır. Kıbrıs ın detaylı ve gerçeğe uygun olarak hazırlanmış ilk haritaları ise, Ada'nın Türkler tarafından işgal edileceği haberlerinin yoğunlaştığı 1570 yıllarından itibaren çizilmeye başlanır. 2) Coğrafik Yerlerdeki İsim Değişikliklerinin Nedeni Bildiri ekinde yer verdiğim 23 sayfalık Yöre İsimleri Listesi incelendiği zaman, Kıbrıs adasının, yüzyıllardan günümüze değin 24 değişik isimle anıldığı görülmektedir. Bu isimlerin eski adları, İngilizce adları ve günümüzde kullanılan adları şöyledir : Güncel adı İngilizce adı Eski adı Kıbrıs adası Cyprus Aerosa Kıbrıs adası Cyprus Amathusia Kıbrıs adası Cyprus Amathusia 2

3 Kıbrıs adası Cyprus Aspelia Kıbrıs adası Cyprus Aspellia Kıbrıs adası Cyprus Cerastin Kıbrıs adası Cyprus Cehtim Kıbrıs adası Cyprus Cehtin Kıbrıs adası Cyprus Cethina Kıbrıs adası Cyprus Chetima Kıbrıs adası Cyprus Chetima Kıbrıs adası Cyprus Collinia Kıbrıs adası Cyprus Cripton Kıbrıs adası Cyprus Cytherea Kıbrıs adası Cyprus Macaria Kıbrıs adası Cyprus Paphia Kıbrıs adası Cyprus Salaminia Kıbrıs adası Cyprus Qibris Adasy Kıbrıs adası Cyprus Achamantide Kıbrıs adası Cyprus Amatusa Kıbrıs adası Cyprus Cerastin Kıbrıs adası Cyprus Machara Kıbrıs adası Cyprus Macharia Kıbrıs adası Cyprus Spelia Geçmiş tarihi boyunca adada hükümran olan 13 ayrı egemen ve bu egemenler tarafından konuşulan 13 ayrı dil, yöre isimlerinin çok çabuk değişmesinin en önemli etkenlerinden birini oluşturur. Bilindiği gibi; Kutsal topraklara gitmek ve hacı olmak isteyen Avrupalılar, dönemin tek ulaşım yöntemi olan deniz yolunu seçmek zorundaydılar. Venedik limanından yola çıkan yelkenli gemiler, rüzgarın esme doğrultusunda, sırası ile Girit, Rodos ve Kıbrıs adalarına uğrayıp kumanya, su ve tuz gereksinimlerini karşılıyor, bu ihtiyaçların giderilmesinden sonra da yollarına, bu güzergâh üzerinden devam ediyorlardı. Yolculuk boyunca gerekli duyulan ihtiyaçların karşılanması için uğranılan her limanda, rüzgarın durumuna göre ortalama 4 ile 7 gün arası mola verilmekteydi. İşte bu boş zamanı değerlendirmeyi fırsat bilen ve bu fırsatla adayı dolaşarak günlük tutan ya da seyahatname yazan gezginler, anılarını kendi dillerinde kaleme aldıklarından ve genellikle de yazdıklarını ya kitaplaştırdıklarından ya da bir yerlerde yayınladıkları için, Kıbrıs taki yöre isimleri de kendi dillerine ve telaffuzlarına uygun olarak tarihin kayıtlarına geçmekteydi... Uzun yıllar sürecinde seksen seyyah, Kıbrıs adası ile ilgili anılarını ve gezi notlarını on iki ayrı dilde yayınlamışlardır. Bu yayınlar dikkatle incelendiği zaman, Kıbrıs ta adı geçen yer isimlerinin, isimleri kaleme alan seyyah yazarların kültürel kimliklerine göre değişikliğe uğradığı, açıkça görülmektedir. Bildirimizin giriş bölümünde de değindiğimiz gibi Kıbrıs; doğu Akdeniz le kuzey Afrika ülkeleri arasındaki konumu, Doğu ile Batı arasındaki uluslararası ticaretin kavşak noktasında bulunması ve kutsal topraklara yakınlığı gibi kendi coğrafyasına özgü çok çeşitli nedenleriyle, tarihin bilinen ilk devirlerinden itibaren Akdeniz etrafında gelişen medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Kıbrıs a duyulan bu yoğun ilgi, doğal olarak yeni çizilen haritalara da yansımış ve üretilen haritaların kalitesiyle içeriğini de, zamanla etkilemiştir. Bu etkilenmenin ilk örneklerinden biri, Kartograf ve oymacı Iacome Franco dur. Franco, 1570 yılında hazırlamış olduğu Kıbrıs haritasında, Kıbrıs adasını gerçeğe yakın şeklli ve ölçüleriyle ilk kez vermiştir. Bu da, Ada'da 3

4 hassas bir harita çalışmasının yapıldığını göstermektedir. Buna ilaveten Franco, bakır kalıp kullanmak suretiyle oymacılığını kendisinin gerçekleştirdiği ve o yıllar için mucize sayılacak sayıda, tam 564 coğrafi ismi, hazırlamış olduğu bu çok özel Kıbrıs haritasında doğruya yakın yerlere yerleştirmeyi başarmıştır. Bu haritada yer alan isimlerin 279 u, ada geneline yayılmış yerleşim birimlerine aittir. Franco nun bu haritayı hazırlamış olduğu 1570 yılında, Ada da, küçüklü büyüklü, toplam 813 yerleşim biriminin bulunduğu da görülmektedir. Sözkonusu haritayı geniş kitlelere tanıtan ise, Belçikalı yayımcı Ortellius olmuştur. Hıristiyan Avrupası nın Kıbrıs a olan yakın ilgisi, Kıbrıs ın Türkler tarafından fethedileceği haberlerinin yayılmaya başladığı günlerde olduğu kadar, fetih ve fetih sonrasında da devam etmiştir. Bu büyük ilgi ve talebe karşılık, başta Venedik ve Hollandalılar olmak üzere birçok harita yayımcısı ilginç kompozisyonlarla zenginleştirdikleri çok sayıda Kıbrıs haritasını, meraklıları için piyasaya sürmüşlerdi. Haritaların, farklı yayıncılar tarafından çeşitli dillerde hazırlanarak piyasaya sürülmeleri nedenleriyle de yer ve yöre isimleri, sürekli olarak değişim göstermekteydi. 3) Yöre İsim Değişikliklerinin Olumsuz Etkileri Kıbrıs a ait yer ve yöre isimlerinin, Kıbrıs dışında ve çoğunlukla gezginlerin verdikleri kısıtlı bilgilere göre hazırlanan haritalarda yer alması, giderek, ciddi karmaşalara neden oldu. Kıbrıs a ilgi duyanların elde etme ya da okuma olanağı buldukları seyahatname, kitap ve diğer basılı yayınlarla haritalar, az önce değindiğimiz gerekçelerle yer ve yöre isimlerinde tutarsızlık gösterince, başta tarih araştırmacıları ile meraklılarının düşünce bulanıklığına neden olur Üzerine ilgi duyulan ve araştırılan bir konu, bir süre sonra, bu tutarsızlıklardan dolayı yapılan çalışmayı zedelemeye ve özünü anlaşılmaz kılmaya başlar. Yer ve yöre isimlerindeki farklılıklar böyle bir çelişkiler yumağına dönüştükçe de, peşine düşülen tarihte geçmiş kimi önemli olayların mekanları çağrışım yanılgısından dolayı başka başka yerlerde aranır, ya da, hiç ilgisi olmayan başka bir yerde yaşanmış olduğu sanılarak, yeni bir araştırma çalışma süresince hem yanlış bir yol izlenilir, hem, boşa harcanmış bir zaman kaybı yaşanır. 4) Osmanlının İsim Değişikliğinde Kullandığı Yöntem Geçmiş medeniyetlerde yer ve yöre adları verilirken nelere dikkat edildiğine dair yeterli bilgilere sahip değiliz. Ancak, Adanın, Osmanlılar tarafından fethinden sonra, Kıbrıs ı vatan edinen Türklerin yerleştikleri köylerin ve bu köylerdeki bölge, tarla, tepe, dere, çeşme ve ovaların isimlerini on beş farklı yöntemle değiştirdikleri, bilinmektedir. Buna göre Osmanlılar, fetih sonrasında yer isimlerini Türkçeleştirme yoluna giderlerken, temel olarak izledikleri yöntemi, şu başlıklar altında değerlendirebiliriz : 1) Eski isimlerin sonundaki bazı sesleri atarak veya esasını bozmadan, yeni ses değişiklikleri yapıldı. (Ör: Bafos, Baf; Lemosos, Limasol gibi) 2) Eski ismin yerine onun Türkçedeki karşılığı kullanıldı. (Ör: Karavostasi, Gemikonağı, Monastiri, Manastır gibi) 3) İsmin esasını bozmadan, değiştirerek kullanıldı. (Ör: İskala, İskele; Lefka, Lefke gibi) 4

5 4) Kurulan köy ve yerleşim birimlerine; coğrafi birimine, kuranın adına, kuruluş amacına, içindeki belirgin özelliğine göre isimler verildi. (Ör: Akar-su, Zeytinlik gibi) 5) Tarla ve bölgelere, içindeki bitkilere göre isim verildi. (Ör: Çaltı Ovası, Alıç Tarlası gibi) 6) Bölgedeki tabiat şekillerine göre isimler verildi. (Ör: Değirmiçam, Karaçukur gibi) 7) Sahibinin adına göre yer isimleri verildi. (Ör: İbrahim Tarlası, Hasan Kâhya Evleri gibi) 8) Tarihi bir olayı anlatan isimler kullanıldı. (Akkule, Afrodit Hamamları gibi) 9) İşlevlere göre isimlendirme yapıldı. (Ör: İkiz Evler, Millet Bahçesi gibi) 10) Yerin bulunduğu konuma göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Baf Yolu, Kemerönü gibi) 11) Tarlanın / Bölgenin yapısına veya rengine göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Acı Kuyu, Çakıllık gibi) 12) Bazı bölgelerde kuş / hayvan / böcek adı ile isimlendirmeler yapıldı. (Ör: Baykuş Tarlası, Kartal Tepesi gibi) 13) Bazı bölgelerde tarlanın alan birimine veya sıralanışına göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Altı Dönüm, Beşevlek gibi) 14) Bazı bölgelerde tarlanın şekline / görünüşüne göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Çatal Tepe, Düz Kıraç gibi) 15) Sahibinin köyüne / ülkesine (nereli olduğuna) göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Payaslı Deresi, Şeherli gibi) 4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde İzlenen Yöntem Bildiri konumuzla ilgili olarak günümüze geldiğimizde ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti nin kuruluşu sonrasında atılan adımların en olumlularından biri atılmış ve devletimiz üzerindeki coğrafî adların, standartlaştırılması yoluna gidilmiştir. 13 Mayıs 1983 de çalışmalarına başlayan Coğrafî İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi 3.500'ü aşkın tapu haritası üzerinde hızlı ve özverili bir çalışma yaparak, toplam 221 yerleşim biriminden yaklaşık coğrafi adın standartlaştırılması işlemlerini sürdürmüş ve ortaya örnek bir çalışma koymuştur. Şöyle ki, Nisan 1992 itibariyle 221 köyden 159'unda toplam coğrafî adın standartlaştırılma işlemleri tamamlanmıştır. Ve yine KKTC. ile ilgili olarak, çağdaş haritacılık gelişmelerimize kısaca değinmekte de, yarar görmekteyim. Harita ve Fotogrametri Mühendisi, Harita Teknik Uzmanı Halil Giray, Geçmişten Günümüze Kıbrıs Harita ve Planları başlıklı bildirisinde şu bilgileri verir : Türkiye Cumhuriyeti Harita Genel Komutanlığı ile KKTC. Harita Teknik Uzmanlığı nın işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışma 1990 yılında tamamlanarak, 5

6 tamamı 594 paftadan oluşan söz konusu harita serisi, askeri ve sivil ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. 1/5,000 ve 1/25,000 ölçekli topoğrafik haritalarda kullanılan binlerce Türkçe mevki isminin nasıl ve nereden temin edildiği konusuna da kısaca açıklık getirmek herhalde yararlı olacaktır yılında İngilizler tarafından üretimine başlanan Kıbrıs tapu haritalarına, o bölgede ikamet eden Türk veya Rum'ların görüşü de alınarak dere, tepe ve mevki isimleri işlenmişti. Ancak, tüm Kıbrıs'ı içeren 1/2,500 ve 1/5,000 ölçekli takriben 8,000 civarında tapu haritası incelendiğinde, mevcut 61,139 coğrafi ismin yalnız 1,731 adedinin Türkçe, 795 adedinin yarı Türkçe yarı Rumca, 58,613 adedinin ise tamamen Rumca verildiği görülmektedir. 307 yıl Türk idaresinde kalan ve bir süre Türk nüfusun Rum nüfusundan fazla olduğu Kıbrıs'ın dere, tepe ve mevki isimlerinin tamamına yakınının ülke tapu haritalarında Rumca verilmesine hayret etmemek ve bunun arkasındaki nedeni görmemek mümkün değildir. K.K.T.C. hudutları dahilinde kalan arazilere ait coğrafi isimlerin toplamı ise 21,348'dir. Yukarıda belirtildiği şekilde, bu isimlerin büyük çoğunluğu da, söz konusu tapu haritalarında Rumca verilmiştir. Bu husus ve ayrıca Birleşmiş Milletler in ilgili komisyonunda alınan ve her ülkenin kendi coğrafi isimlerini kendisinin saptayıp, kendi resmi dilinde yazma ve kullanma hakkına sahip olduğu kararı dikkate alınarak, 1979 yılında çıkarılan ilgili yasa doğrultusunda K.K.T.C. Coğrafi İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi oluşturulmuştur. Başkanlığı tarafımdan yürütülen Komite, 18 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, egemenliğimiz altındaki topraklara ait tüm coğrafi isimleri, Türk varlığının ve egemenliğinin gereği doğrultusunda Türkçeleştirmiştir. 1/5,000 ölçekli topoğrafik haritalarda, değişik tarihlerde alınan Bakanlar Kurulu Kararlan ile onaylanan, söz konusu standartlaştırılmış isimler kullanılmıştır. Harita Dairesi'ne dönüştürülme çalışmaları son safhaya gelen Harita Teknik Uzmanlığı, T.C. Harita Genel Komutanlığı ile işbirliği içerisinde mevcut topoğrafik harita ve şehir planlarının revizyonuna ve ihtiyaç duyulan farklı ölçekli yeni haritaların üretimine devam ederken, diğer taraftan da KKTC. Coğrafi Bilgi Sistemi nin temel katmanını oluşturacak olan sayısal haritaların üretimi çalışmalarını sürdürmektedir. Sonuç Sonuç olarak; konuyla ilgili olarak ve alanlarında büyük saygı ve kabul gören 15 Türkçe ve yabancı kaynak kitap; yine, Türkçe ve İngilizce olmak üzere uluslararası platformlarda referans olarak başvurulan 7 ansiklopedi; 2 önemli atlas ve en eskisi, Benedetto Bardone tarafından Venedik te yayınlanan 1534 tarihli harita başta olmak üzere, tarihsel süreç içerisinde yayınlanmış çeşitli deniz ve kara haritalarının en ciddi ve en güvenilir olarak kabul edilen 39 u, aynı zamanda, bir Öğretim Görevlisi olarak denizcilikle de yakından ilgilendiğimden dolayı kendi özel arşivimden dikkatle incelenip karşılaştırılarak, bu bildirime kaynak olmuşlardır. Bu saygın referanslardan hareketle Bildiri EK imde yer verdiğim 23 sayfalık geniş boyutlu listede de, Kıbrıs adasının, çağlar boyunca hem kara, hem denizcilik açısından değişime uğramış yer isimleri, bugünkü; - Türkçe Adları, 6

7 - İngilizce Adları, - Eski Adı, - Şimdiki Yeri, - Konu Yeri ve bu bilgileri aktarırken yararlanılan Referans başlıkları altında günümüz ve gelecekteki araştırmacılarımıza topluca sunulmuştur. Medeniyetler Mozaiği Kıbrıs Adasının, M.S. 160 Yılından Günümüze, Deniz ve Kara Haritalarında Yer Alan Coğrafi İsimleri başlıklı bu bildirimin, gelecekte, benzer yeni çalışmalara emek verecek tüm araştırmacılarımıza büyük kolaylıklarla hız kazandıracağına yürekten inanır, hepsine, şimdiden başarılar dilerim. Bibliogarphy 1) C. D. Cobham : Excerpta Cypria. 1 nci baskı 1908, Cambridge, University Press, Kraus Reprint Co., Newyork, ) Suphi Rıza : Mağusa da Tarihi Yerler 2 nci Baskı, Lefkoşa, KKTC, Bolan Printing, ) T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları No. 2 : Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi, III ncü Cilt, 3 ncü Kısım Eki, Kıbrıs Seferi ( ) kitabı. Ankara, Genel Kurmay Basımevi, ) Hürriyet Matbaacılık : 100 Ünlü Türk İstanbul, ) Abdülkadir Dedeoğlu : Osmanlılar Albümü Osmanlı Yayınevi, İstanbul. 6) Antros Pavlides : History of Cyprus Filokipros, 1992, Nicosia. 7) Rita Severis : Travelling Artists in Cyprus Philip Wilson Publishers, London, ) Halil Giray : KKTC Yerleşim Birimleri Gazimağusa ve İskele İlçeleri, Yürürlükteki ve Eski İsimler Listesi 9) KKTC İskân Bakanlığı : KKTC Coğrafi İsimler Kataloğu : (Cilt II), Lefkoşa 10) Theophilus A. H. Mogabgab : Excerpts on Cyprus The Pusey Pres, Nicosia, ) D. G. Hogarth : Notes of an archaeological journey in Cyprus in 1888 (Devia Cypria) Henry Frowde Pres, london, ) Sir David Hunt : Footprints in Cyprus Trigraph Ltd., London, ) Kypros Tofallis : A History of Cyprus The Greek Institute, London

8 14) Oğuz Yorgancıoğlu : Kıbrıs ta Türkçe Yer Adları ve Veriliş Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Cilt : 2, Sayı : 3, Yıl : 96, s ) Halil Giray : Geçmişten Günümüze Kıbrıs Harita ve Planları, Üçüncü UIuslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Kasım 2000, Cilt 1, Tarih, Yatına Hazırlayan : İsmail Bozkurt, s. 62 KAYNAK ANSİKLOPEDİLER 1) İbrahim Alaettin Gövsa : Türk Meşhurları Ansiklopedisi. Yedigün. İstanbul, ) Ana Yayıncılık : Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi İstanbul, ) Encyclopaedia Britannica Inc : Encyclopaedia Britannica Universal Copyright. USA, ) Filokypros E. E. Ltd.: Megali Kupriaki Egkuklopedia Nicosia, ) Webster Publishing : Webster s World Encyclopeadia 2002 CD rom. 6) Meydan Larousse : Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Sabah Yayınları,İstanbul, ) Oxford Ansiklopedik Sözlük : Yılmaz Yayınları A.Ş. Sabah Yayıncılık, İstanbul, ATLASLAR 1) A. Hadjipaschalis, M Iacovou : Maps and Atlases Bank of Cyprus, Nicosia ) Hürriyet, Naumann & Göbel : Grosser Weltatlas Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul, KAYNAK HARİTALAR : 1) Pierre Mortier : Map of Natolia, Asia Minor, Anetore PHI. De la RUE. Amsterdam, ) Abraham Ortelius : Peregrinations divi Pauli Tyrus Corographicus Antwerp, ) Gabriel Bodenehr : Das Mittelaendische Meer, Augsburg, ) Guiljelmus Et Iohannes Blaeu : Turcicum Imperium, Almanya, ) Francois De L isle : Tabula itineris Decies Mille. P. du Val Geographe du Roy. Fransa. 8

9 6) Isaak Tirion : Nuova Carta del Europa Turchesca., Amsterdam. 7) R. Spofforth Sculp: A New Map of the Eastern Parts of Asia Minor. 1714, İngiltere. 8) George Braun - Frans Hogenberg : Calaris-Malta-Rhodus-Famagusta. Civitates Orbis Terrarum. Cologne, ) Abraham Ortelıu : Cyprus Insula Laeta Choris Theatrum Orbis Terrarum, Antwerp, ) Cornelis Claesz Petrus Bertius : Descripto Cypri, Caert-Throsoor, Amsterdam, ) Gerard Mercator (Haritacı) - Jodocus Hondius (Yayıncı) : Cyprus Insula, Amsterdam, ) KKTC İskân Bakanlığı Harita Şubesi, TC. Harita Genel Komutanlığı, 1995 Kıbrıs Fiziki Haritası, Baskı : 1 THGK 13) J. Wyld Geographer : Map of Cyprus, London, ) H. H. Kitchener : Island of Cyprus, London, ) A Visitor s Map of Cyprus : Department of Lands and Surveys, Cyprus, First Edition 1986, 4/94. 16) Benedetto Bardone : Venedik, ) Pierre Mortier Philippe de La Rue : Anatolia-AsiaMinor, Amsterdam, ) Kemal Rüstem & Brother : Cyprus (North & South), Prepared by Oxford Cartographers, ) Kıbrıs İdari Taksimat ve Karayolları Haritası MSB Harita Genel Müdürlüğü, ) Lazkiyye : Carte de L empire Ottoman, Chez. CH. PICQUET, , Orleans, Fransa. 20) Les Estats de L Empire des Turqs en Asie. : Parle Sanson D Aabberville. Geographe Ordinaire du Roy A, Paris, ) Questa e la uera descriptione et Geographia de tutta linsula de Cypre : Stampata in Venetia per Matheo pagano 1538 [1940] 22) J.P. Foscolo : Island of Cyprus. 1550, 23) F. Bertelli : Isola di Cipro. Roma,

10 24) J.F. Camotii : Cyprus, insula nobilissima : expensis in oes incisa. Venice, ) N. Bonifacio Sibenicensis: Cyprus Insula. Venice, ) N. Nelli : Cipro. Venice, ) P. Forlani : Carta ou'e distintamente e fedelmete descritta 1'Isola di Cipro; il porto d'anemur, fatto, e fortificato dal S. Turco nella Caramania, dirimpetto a detta Isola; e una gra parte dell Soria. Venetia, ) No name : Cyprus, quae oilm Macaria id est Beata, Insula, est in sinu Carpamii maris sita : Venice, ) Apud A Egid : Cyprvs Insvla Antverpiae. Coppenium Diesth, XX. May, ) A. Lafrery: Disegno de 1'Isola di Cypro con li Confini della Caramania, Soria, Giudca et Egitto. Roma., ) G.F. Camotti : Cipro, insula nobilis. Venice, ) Joannes A : Deutecum Cypri Insvlae Nova Descript. 33) Cyprvs, Insula laeta choris, blandorum et mater amorum Antuerpiae Ambivaritorum, ) G. Mercator : Cyprus Ins. Amsterdam, ) P. Mariette : Cyprus Insula Lutetiae Parisiorum ) J. Wyld : Map of Cyprus. London, ) Map of Cyprus. ([Scale, circa, 8 miles to an inch]) London, ) H. Kiepert : New Original Map of the Island of Cyprus. Scale, 1 : 400,000 Berlin, ) H.H. Kitchener : A Trigonometrical Survey of the Island of Cyprus. London : E. Stanford,

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARİTA KULLANIMI ve HARİTA FARKINDALIĞI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. M. Ekrem ALIMLI Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Programı : Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa/Nicosia Kenti nin 13. yy - 15. yy Arasındaki Fiziksel Biçimlenişi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa/Nicosia Kenti nin 13. yy - 15. yy Arasındaki Fiziksel Biçimlenişi MAKALE / ARTICLE MEGARON 2014;9(1):34-44 DOI: 10.5505/MEGARON.2014.25733 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa/Nicosia Kenti nin 13. yy - 15. yy Arasındaki Fiziksel Biçimlenişi The Physical Formation of

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 587-614 OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ Özgür Yılmaz Özet Osmanlı şehir tarihi yazımı sırasında başvurulabilecek kaynaklardan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KIBRIS TAKİ SİYASAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE JEOPOLİTİK UNSURLARIN ROLÜ ÖZET

KIBRIS TAKİ SİYASAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE JEOPOLİTİK UNSURLARIN ROLÜ ÖZET KIBRIS TAKİ SİYASAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE JEOPOLİTİK UNSURLARIN ROLÜ Turgay Bülent GÖKTÜRK ÖZET Tarihi MÖ 3000 e uzanan Kıbrıs ın, İngiltere Başbakanı Disraeli nin Kraliçe Victoria ya 5 Mayıs 1878 tarihinde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 33 (Ocak 2012)

Detaylı

TARİHÎ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ METODOLOJİSİ KONUSUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

TARİHÎ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ METODOLOJİSİ KONUSUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 11, OCAK- 2005, İSTANBUL TARİHÎ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ METODOLOJİSİ KONUSUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt * Tarihî Coğrafya uzun süre coğrafyanın

Detaylı

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ISSN: 1302-9541 TÜBA GUNCE 45 Temmuz 2013 Türkiye Bilimler Akademisi Yayınıdır. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 500.yıl 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU TÜBA Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

GEMLİK BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

GEMLİK BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI GEMLİK BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI EYLÜL 2014 GEMLİK Sayfa No : ii / 160 Sayfa No : iii / 160 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNİ... V SUNUŞ... 2 MİSYON... 4 VİZYON...

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi:31.12.2013 Değer Tarihi:03.02.2014 R. No: 2013REV952 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA MERİT

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI VE ÖNEMİ

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI VE ÖNEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI VE ÖNEMİ Ö. Esen 1, İ. B. Gündoğdu 2 1 SÜ,Selçuk

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REV917 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA OTEL

Detaylı

KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER

KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER EYLÜL 2014 Katkılarıyla Eylül 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KIBRIS TÜRKLERİNİN MİLLÎ MÜCADELESİNİN ÖZKER YAŞIN IN ROMANLARINA YANSIMASI MERVE

Detaylı

Kuzey Kıbrıs. Geleceğin Planlanması. Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör)

Kuzey Kıbrıs. Geleceğin Planlanması. Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) 2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) Y A Y I N L A R I 2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) ANKARA / 2014 BİLDİRİLER KİTABI EkoAvrasya

Detaylı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı MERSİN KENTİ NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ İbrahim OĞUZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mersin, 2006 T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Osmanlı Bilimi Araştırmaları X/2 (2009)

Osmanlı Bilimi Araştırmaları X/2 (2009) 60 MİMAR VE MÜHENDİSLER TARAFINDAN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL DA YAYIMLANMIŞ İKİ DERGİ: GÉNIE CIVIL OTTOMAN (1910) ve ZEITSCHRIFT FUR TECHNIK UND INDUSTRIE IN DER TURKEI (1916) * Çetin Ünalın **

Detaylı

www.buinvestment.com KANAL İZMİR PROJESİ Analiz Raporu BURHAN UÇAN PROJE KOORDİNATÖRÜ +90532 540 7727 DİNÇER İNANÇ YILMAZ MERT GÜLTEKİN EMRE İÇÖZ

www.buinvestment.com KANAL İZMİR PROJESİ Analiz Raporu BURHAN UÇAN PROJE KOORDİNATÖRÜ +90532 540 7727 DİNÇER İNANÇ YILMAZ MERT GÜLTEKİN EMRE İÇÖZ ) KANAL İZMİR PROJESİ Analiz Raporu BURHAN UÇAN PROJE KOORDİNATÖRÜ +90532 540 7727 DİNÇER İNANÇ YILMAZ MERT GÜLTEKİN EMRE İÇÖZ İZMİR KONUM HARİTA: İZMİR İLİ ve UZAKLIKLAR Söz konusu proje Alanı, Türkiye

Detaylı

GENEL TURİZM BİLGİSİ

GENEL TURİZM BİLGİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2472 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1443 GENEL TURİZM BİLGİSİ Yazar Prof.Dr. Nazmi KOZAK (Ünite 1, 8) Editör Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

KARTOGRAFYA. Doç. Dr. Fikret TUNA HARİTACILIK BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 978-605-318-113-2. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

KARTOGRAFYA. Doç. Dr. Fikret TUNA HARİTACILIK BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 978-605-318-113-2. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Doç. Dr. Fikret TUNA KARTOGRAFYA HARİTACILIK BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 978-605-318-113-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı