Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Haritalarda Yer Alan Coğrafi İsimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Haritalarda Yer Alan Coğrafi İsimleri"

Transkript

1 Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Haritalarda Yer Alan Coğrafi İsimleri Ata Atun Güzelyurt Tarih Buluşması, 2-3 Nisan 2003 Lefke Avrupa Üniversitesi, Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Medeniyetler Mozaiği Kıbrıs Adasının M.S. 160 Yılından Günümüze Deniz ve Kara Haritalarında Yer Alan Coğrafi İsimleri Ata ATUN (Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın) SAMTAY VAKFI, Mağusa Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lefkoşa Özet Kıbrıs; doğu Akdeniz le kuzey Afrika ülkeleri arasındaki konumu, Doğu ile Batı arasındaki uluslararası ticaretin kavşak noktasında bulunması ve kutsal topraklara yakınlığı gibi kendi coğrafyasına özgü çok çeşitli nedenleriyle, tarihin bilinen ilk devirlerinden itibaren Akdeniz etrafında gelişen medeniyetlerin etkisi altında kalmış, önem kazanmış ve bu önemiyle de güncelliğini ve sürekliliğini günümüze değin korumuştur. Bu coğrafi özellikleri yanında Kıbrıs; yine, geçmiş yüzyıllara uzanan tarihsel izlerinden de görülebileceği gibi, süreç içerisinde, uluslararası birçok çıkar çelişkisinin ve siyasal denge hesaplarının belirlediği, hareketli bir geçmişe de sahiptir. Kıbrıs ın bu hareketli geçmişi, onu, bir kültürler ve medeniyetler mozayiği haline getirmiştir. Hititlerden başlamak üzere; Mısırlılar, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Ptolemiler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Cenevizliler (Bir kısmı), Lüzinyanlar, Venedikliler (İtalyan), Osmanlılar ve son olarak İngilizler, bu kültürler ve medeniyetler mozaiğinde tarihsel izler bırakan en önemli ve ilk akla gelen parçalardır. Ve; kültürlerin akışkan ve yapışkan olduğu söyleminden de hareketle, Kıbrıs adası üzerinde hükümran olan her medeniyetin, bu ada coğrafyasında var olan şehirlere, kasabalara, köylere, dağlara, tepelere, derelere, çaylara, yarlara, uçurumlara, göletlere, göllere, burunlara, körfezlere ve benzeri diğer coğrafik yerlere kendi kültürel mührünü vurması kaçınılmazdı, vurdu da... Bildirim; işte bu kültürel mührün çağlar boyunca Kıbrıs adası topografyasını nasıl etkileyip değiştirdiği, ya da, etkileyip değiştirirken nasıl yeni bir isimle tanımladığını anlatmayı hedeflemektedir. 1

2 Yüzlerce yıldan beri, birçok kez isim değişikliğine uğrayan bu yer adları, bugüne değin yeterince araştırılıp incelenmediği ve elde edilen veriler de kapsamlı bir kitap içerisinde topluca yayınlanmadığı için, Kıbrıs adası yer adlarıyla ilgilenenlerin kimi çalışmalardan elde ettikleri veriler, çoğunlukla, kayıp bilgilerden oluşmuştur. Bu bağlamda benim Bildirim, bugüne değin kapsamlı bir şekilde incelenmeyen çok eski ve çok yeni Kıbrıs haritalarının koleksiyon karşılaştırılmaları sonucunda hazırlandığından dolayı, inanıyorum ki hedeflediğim noktaya varacak ve bundan sonraki araştırmacılara güvenilir bir başvuru kaynağı olacaktır. 1) Giriş Kıbrıs adasının yer aldığı dikkate değer ilk coğrafik eser, Claudius Ptolemeus'un M.S. 160 yılında ve İskenderiye de Yunanca olarak yazdığı 'Y, Geographice Hyphegesis dir. Kıbrıs ın, M.S. 160 yılında şehir, burun, körfez, dere ve dağ olarak bilinen yerleri, o dönemde kullanılır olan geçerli isimleri ile bu eserde anılmaktadır. (Atun A. 2002, 8) Herodot a göre Militus lu Aristagoras, M.Ö. 500 yıllarında, İran lılara karşı İyon lulara yardım etmesi için İsparta kralı Cleomenes e, bakır bir plak üzerine çizilmiş bir haritada Susa ya giden yolu göstererek ikna etmiştir (A.Stylianou. 1980, 1 ve 162). Kıbrıs ile ilgili çizilen ilk haritanın bu olduğu varsayılmaktadır. Bu harita da Paphos (Baf), Soloae (Soli), Lapheto (Lapta), Cerinia (Girne), Citari (Değirmenlik), Salamina (Salamis), Cito (Kitium), Amathus (Amathus), Curio (Curion), Palephato (Palaepaphos), Paphos (Baf), Tamiso (Kokkinotrimithia) ve Thremitus (Lefkoşa) isimli yerleşim yerleri ile bu yerleşim yerlerinin aralarında mesafeler görülmektedir. XIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar Avrupa'da, haritacılık çalışmaları üzerine ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. Özellikle Batı Avrupa'da, birçok ilmi çalışmada olduğu gibi, harita çizimleri de ruhban sınıfının tekelinde bulunduğu ve dışa kapalı manastır veya kardinalliklerde hazırlandığı için, bu haritalar büyük hataları içermektedir. Bu ciddi hatalar sonucunda da, eski devirlerden beri deniz üzerine kurumaya bırakılmış geyik postuna benzetilen Kıbrıs adası, bu yüzyıllarda hazırlanan haritalarda gerçek coğrafi şeklinden çok farklı çizimlerle verilmiş, coğrafik yerlerinin isimleri ise fazlaca kullanılamamıştır. Kıbrıs'ı, başka haritaların içerisinde değil, yalnızca Kıbrıs olarak tek başına ele alan ilk harita, Venedikli denizci Bartolemmeo tarafından 1480 yılında çizilen haritadır. Kıbrıs ın detaylı ve gerçeğe uygun olarak hazırlanmış ilk haritaları ise, Ada'nın Türkler tarafından işgal edileceği haberlerinin yoğunlaştığı 1570 yıllarından itibaren çizilmeye başlanır. 2) Coğrafik Yerlerdeki İsim Değişikliklerinin Nedeni Bildiri ekinde yer verdiğim 23 sayfalık Yöre İsimleri Listesi incelendiği zaman, Kıbrıs adasının, yüzyıllardan günümüze değin 24 değişik isimle anıldığı görülmektedir. Bu isimlerin eski adları, İngilizce adları ve günümüzde kullanılan adları şöyledir : Güncel adı İngilizce adı Eski adı Kıbrıs adası Cyprus Aerosa Kıbrıs adası Cyprus Amathusia Kıbrıs adası Cyprus Amathusia 2

3 Kıbrıs adası Cyprus Aspelia Kıbrıs adası Cyprus Aspellia Kıbrıs adası Cyprus Cerastin Kıbrıs adası Cyprus Cehtim Kıbrıs adası Cyprus Cehtin Kıbrıs adası Cyprus Cethina Kıbrıs adası Cyprus Chetima Kıbrıs adası Cyprus Chetima Kıbrıs adası Cyprus Collinia Kıbrıs adası Cyprus Cripton Kıbrıs adası Cyprus Cytherea Kıbrıs adası Cyprus Macaria Kıbrıs adası Cyprus Paphia Kıbrıs adası Cyprus Salaminia Kıbrıs adası Cyprus Qibris Adasy Kıbrıs adası Cyprus Achamantide Kıbrıs adası Cyprus Amatusa Kıbrıs adası Cyprus Cerastin Kıbrıs adası Cyprus Machara Kıbrıs adası Cyprus Macharia Kıbrıs adası Cyprus Spelia Geçmiş tarihi boyunca adada hükümran olan 13 ayrı egemen ve bu egemenler tarafından konuşulan 13 ayrı dil, yöre isimlerinin çok çabuk değişmesinin en önemli etkenlerinden birini oluşturur. Bilindiği gibi; Kutsal topraklara gitmek ve hacı olmak isteyen Avrupalılar, dönemin tek ulaşım yöntemi olan deniz yolunu seçmek zorundaydılar. Venedik limanından yola çıkan yelkenli gemiler, rüzgarın esme doğrultusunda, sırası ile Girit, Rodos ve Kıbrıs adalarına uğrayıp kumanya, su ve tuz gereksinimlerini karşılıyor, bu ihtiyaçların giderilmesinden sonra da yollarına, bu güzergâh üzerinden devam ediyorlardı. Yolculuk boyunca gerekli duyulan ihtiyaçların karşılanması için uğranılan her limanda, rüzgarın durumuna göre ortalama 4 ile 7 gün arası mola verilmekteydi. İşte bu boş zamanı değerlendirmeyi fırsat bilen ve bu fırsatla adayı dolaşarak günlük tutan ya da seyahatname yazan gezginler, anılarını kendi dillerinde kaleme aldıklarından ve genellikle de yazdıklarını ya kitaplaştırdıklarından ya da bir yerlerde yayınladıkları için, Kıbrıs taki yöre isimleri de kendi dillerine ve telaffuzlarına uygun olarak tarihin kayıtlarına geçmekteydi... Uzun yıllar sürecinde seksen seyyah, Kıbrıs adası ile ilgili anılarını ve gezi notlarını on iki ayrı dilde yayınlamışlardır. Bu yayınlar dikkatle incelendiği zaman, Kıbrıs ta adı geçen yer isimlerinin, isimleri kaleme alan seyyah yazarların kültürel kimliklerine göre değişikliğe uğradığı, açıkça görülmektedir. Bildirimizin giriş bölümünde de değindiğimiz gibi Kıbrıs; doğu Akdeniz le kuzey Afrika ülkeleri arasındaki konumu, Doğu ile Batı arasındaki uluslararası ticaretin kavşak noktasında bulunması ve kutsal topraklara yakınlığı gibi kendi coğrafyasına özgü çok çeşitli nedenleriyle, tarihin bilinen ilk devirlerinden itibaren Akdeniz etrafında gelişen medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Kıbrıs a duyulan bu yoğun ilgi, doğal olarak yeni çizilen haritalara da yansımış ve üretilen haritaların kalitesiyle içeriğini de, zamanla etkilemiştir. Bu etkilenmenin ilk örneklerinden biri, Kartograf ve oymacı Iacome Franco dur. Franco, 1570 yılında hazırlamış olduğu Kıbrıs haritasında, Kıbrıs adasını gerçeğe yakın şeklli ve ölçüleriyle ilk kez vermiştir. Bu da, Ada'da 3

4 hassas bir harita çalışmasının yapıldığını göstermektedir. Buna ilaveten Franco, bakır kalıp kullanmak suretiyle oymacılığını kendisinin gerçekleştirdiği ve o yıllar için mucize sayılacak sayıda, tam 564 coğrafi ismi, hazırlamış olduğu bu çok özel Kıbrıs haritasında doğruya yakın yerlere yerleştirmeyi başarmıştır. Bu haritada yer alan isimlerin 279 u, ada geneline yayılmış yerleşim birimlerine aittir. Franco nun bu haritayı hazırlamış olduğu 1570 yılında, Ada da, küçüklü büyüklü, toplam 813 yerleşim biriminin bulunduğu da görülmektedir. Sözkonusu haritayı geniş kitlelere tanıtan ise, Belçikalı yayımcı Ortellius olmuştur. Hıristiyan Avrupası nın Kıbrıs a olan yakın ilgisi, Kıbrıs ın Türkler tarafından fethedileceği haberlerinin yayılmaya başladığı günlerde olduğu kadar, fetih ve fetih sonrasında da devam etmiştir. Bu büyük ilgi ve talebe karşılık, başta Venedik ve Hollandalılar olmak üzere birçok harita yayımcısı ilginç kompozisyonlarla zenginleştirdikleri çok sayıda Kıbrıs haritasını, meraklıları için piyasaya sürmüşlerdi. Haritaların, farklı yayıncılar tarafından çeşitli dillerde hazırlanarak piyasaya sürülmeleri nedenleriyle de yer ve yöre isimleri, sürekli olarak değişim göstermekteydi. 3) Yöre İsim Değişikliklerinin Olumsuz Etkileri Kıbrıs a ait yer ve yöre isimlerinin, Kıbrıs dışında ve çoğunlukla gezginlerin verdikleri kısıtlı bilgilere göre hazırlanan haritalarda yer alması, giderek, ciddi karmaşalara neden oldu. Kıbrıs a ilgi duyanların elde etme ya da okuma olanağı buldukları seyahatname, kitap ve diğer basılı yayınlarla haritalar, az önce değindiğimiz gerekçelerle yer ve yöre isimlerinde tutarsızlık gösterince, başta tarih araştırmacıları ile meraklılarının düşünce bulanıklığına neden olur Üzerine ilgi duyulan ve araştırılan bir konu, bir süre sonra, bu tutarsızlıklardan dolayı yapılan çalışmayı zedelemeye ve özünü anlaşılmaz kılmaya başlar. Yer ve yöre isimlerindeki farklılıklar böyle bir çelişkiler yumağına dönüştükçe de, peşine düşülen tarihte geçmiş kimi önemli olayların mekanları çağrışım yanılgısından dolayı başka başka yerlerde aranır, ya da, hiç ilgisi olmayan başka bir yerde yaşanmış olduğu sanılarak, yeni bir araştırma çalışma süresince hem yanlış bir yol izlenilir, hem, boşa harcanmış bir zaman kaybı yaşanır. 4) Osmanlının İsim Değişikliğinde Kullandığı Yöntem Geçmiş medeniyetlerde yer ve yöre adları verilirken nelere dikkat edildiğine dair yeterli bilgilere sahip değiliz. Ancak, Adanın, Osmanlılar tarafından fethinden sonra, Kıbrıs ı vatan edinen Türklerin yerleştikleri köylerin ve bu köylerdeki bölge, tarla, tepe, dere, çeşme ve ovaların isimlerini on beş farklı yöntemle değiştirdikleri, bilinmektedir. Buna göre Osmanlılar, fetih sonrasında yer isimlerini Türkçeleştirme yoluna giderlerken, temel olarak izledikleri yöntemi, şu başlıklar altında değerlendirebiliriz : 1) Eski isimlerin sonundaki bazı sesleri atarak veya esasını bozmadan, yeni ses değişiklikleri yapıldı. (Ör: Bafos, Baf; Lemosos, Limasol gibi) 2) Eski ismin yerine onun Türkçedeki karşılığı kullanıldı. (Ör: Karavostasi, Gemikonağı, Monastiri, Manastır gibi) 3) İsmin esasını bozmadan, değiştirerek kullanıldı. (Ör: İskala, İskele; Lefka, Lefke gibi) 4

5 4) Kurulan köy ve yerleşim birimlerine; coğrafi birimine, kuranın adına, kuruluş amacına, içindeki belirgin özelliğine göre isimler verildi. (Ör: Akar-su, Zeytinlik gibi) 5) Tarla ve bölgelere, içindeki bitkilere göre isim verildi. (Ör: Çaltı Ovası, Alıç Tarlası gibi) 6) Bölgedeki tabiat şekillerine göre isimler verildi. (Ör: Değirmiçam, Karaçukur gibi) 7) Sahibinin adına göre yer isimleri verildi. (Ör: İbrahim Tarlası, Hasan Kâhya Evleri gibi) 8) Tarihi bir olayı anlatan isimler kullanıldı. (Akkule, Afrodit Hamamları gibi) 9) İşlevlere göre isimlendirme yapıldı. (Ör: İkiz Evler, Millet Bahçesi gibi) 10) Yerin bulunduğu konuma göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Baf Yolu, Kemerönü gibi) 11) Tarlanın / Bölgenin yapısına veya rengine göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Acı Kuyu, Çakıllık gibi) 12) Bazı bölgelerde kuş / hayvan / böcek adı ile isimlendirmeler yapıldı. (Ör: Baykuş Tarlası, Kartal Tepesi gibi) 13) Bazı bölgelerde tarlanın alan birimine veya sıralanışına göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Altı Dönüm, Beşevlek gibi) 14) Bazı bölgelerde tarlanın şekline / görünüşüne göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Çatal Tepe, Düz Kıraç gibi) 15) Sahibinin köyüne / ülkesine (nereli olduğuna) göre isimlendirme yapıldı. (Ör: Payaslı Deresi, Şeherli gibi) 4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde İzlenen Yöntem Bildiri konumuzla ilgili olarak günümüze geldiğimizde ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti nin kuruluşu sonrasında atılan adımların en olumlularından biri atılmış ve devletimiz üzerindeki coğrafî adların, standartlaştırılması yoluna gidilmiştir. 13 Mayıs 1983 de çalışmalarına başlayan Coğrafî İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi 3.500'ü aşkın tapu haritası üzerinde hızlı ve özverili bir çalışma yaparak, toplam 221 yerleşim biriminden yaklaşık coğrafi adın standartlaştırılması işlemlerini sürdürmüş ve ortaya örnek bir çalışma koymuştur. Şöyle ki, Nisan 1992 itibariyle 221 köyden 159'unda toplam coğrafî adın standartlaştırılma işlemleri tamamlanmıştır. Ve yine KKTC. ile ilgili olarak, çağdaş haritacılık gelişmelerimize kısaca değinmekte de, yarar görmekteyim. Harita ve Fotogrametri Mühendisi, Harita Teknik Uzmanı Halil Giray, Geçmişten Günümüze Kıbrıs Harita ve Planları başlıklı bildirisinde şu bilgileri verir : Türkiye Cumhuriyeti Harita Genel Komutanlığı ile KKTC. Harita Teknik Uzmanlığı nın işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışma 1990 yılında tamamlanarak, 5

6 tamamı 594 paftadan oluşan söz konusu harita serisi, askeri ve sivil ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. 1/5,000 ve 1/25,000 ölçekli topoğrafik haritalarda kullanılan binlerce Türkçe mevki isminin nasıl ve nereden temin edildiği konusuna da kısaca açıklık getirmek herhalde yararlı olacaktır yılında İngilizler tarafından üretimine başlanan Kıbrıs tapu haritalarına, o bölgede ikamet eden Türk veya Rum'ların görüşü de alınarak dere, tepe ve mevki isimleri işlenmişti. Ancak, tüm Kıbrıs'ı içeren 1/2,500 ve 1/5,000 ölçekli takriben 8,000 civarında tapu haritası incelendiğinde, mevcut 61,139 coğrafi ismin yalnız 1,731 adedinin Türkçe, 795 adedinin yarı Türkçe yarı Rumca, 58,613 adedinin ise tamamen Rumca verildiği görülmektedir. 307 yıl Türk idaresinde kalan ve bir süre Türk nüfusun Rum nüfusundan fazla olduğu Kıbrıs'ın dere, tepe ve mevki isimlerinin tamamına yakınının ülke tapu haritalarında Rumca verilmesine hayret etmemek ve bunun arkasındaki nedeni görmemek mümkün değildir. K.K.T.C. hudutları dahilinde kalan arazilere ait coğrafi isimlerin toplamı ise 21,348'dir. Yukarıda belirtildiği şekilde, bu isimlerin büyük çoğunluğu da, söz konusu tapu haritalarında Rumca verilmiştir. Bu husus ve ayrıca Birleşmiş Milletler in ilgili komisyonunda alınan ve her ülkenin kendi coğrafi isimlerini kendisinin saptayıp, kendi resmi dilinde yazma ve kullanma hakkına sahip olduğu kararı dikkate alınarak, 1979 yılında çıkarılan ilgili yasa doğrultusunda K.K.T.C. Coğrafi İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi oluşturulmuştur. Başkanlığı tarafımdan yürütülen Komite, 18 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, egemenliğimiz altındaki topraklara ait tüm coğrafi isimleri, Türk varlığının ve egemenliğinin gereği doğrultusunda Türkçeleştirmiştir. 1/5,000 ölçekli topoğrafik haritalarda, değişik tarihlerde alınan Bakanlar Kurulu Kararlan ile onaylanan, söz konusu standartlaştırılmış isimler kullanılmıştır. Harita Dairesi'ne dönüştürülme çalışmaları son safhaya gelen Harita Teknik Uzmanlığı, T.C. Harita Genel Komutanlığı ile işbirliği içerisinde mevcut topoğrafik harita ve şehir planlarının revizyonuna ve ihtiyaç duyulan farklı ölçekli yeni haritaların üretimine devam ederken, diğer taraftan da KKTC. Coğrafi Bilgi Sistemi nin temel katmanını oluşturacak olan sayısal haritaların üretimi çalışmalarını sürdürmektedir. Sonuç Sonuç olarak; konuyla ilgili olarak ve alanlarında büyük saygı ve kabul gören 15 Türkçe ve yabancı kaynak kitap; yine, Türkçe ve İngilizce olmak üzere uluslararası platformlarda referans olarak başvurulan 7 ansiklopedi; 2 önemli atlas ve en eskisi, Benedetto Bardone tarafından Venedik te yayınlanan 1534 tarihli harita başta olmak üzere, tarihsel süreç içerisinde yayınlanmış çeşitli deniz ve kara haritalarının en ciddi ve en güvenilir olarak kabul edilen 39 u, aynı zamanda, bir Öğretim Görevlisi olarak denizcilikle de yakından ilgilendiğimden dolayı kendi özel arşivimden dikkatle incelenip karşılaştırılarak, bu bildirime kaynak olmuşlardır. Bu saygın referanslardan hareketle Bildiri EK imde yer verdiğim 23 sayfalık geniş boyutlu listede de, Kıbrıs adasının, çağlar boyunca hem kara, hem denizcilik açısından değişime uğramış yer isimleri, bugünkü; - Türkçe Adları, 6

7 - İngilizce Adları, - Eski Adı, - Şimdiki Yeri, - Konu Yeri ve bu bilgileri aktarırken yararlanılan Referans başlıkları altında günümüz ve gelecekteki araştırmacılarımıza topluca sunulmuştur. Medeniyetler Mozaiği Kıbrıs Adasının, M.S. 160 Yılından Günümüze, Deniz ve Kara Haritalarında Yer Alan Coğrafi İsimleri başlıklı bu bildirimin, gelecekte, benzer yeni çalışmalara emek verecek tüm araştırmacılarımıza büyük kolaylıklarla hız kazandıracağına yürekten inanır, hepsine, şimdiden başarılar dilerim. Bibliogarphy 1) C. D. Cobham : Excerpta Cypria. 1 nci baskı 1908, Cambridge, University Press, Kraus Reprint Co., Newyork, ) Suphi Rıza : Mağusa da Tarihi Yerler 2 nci Baskı, Lefkoşa, KKTC, Bolan Printing, ) T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları No. 2 : Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi, III ncü Cilt, 3 ncü Kısım Eki, Kıbrıs Seferi ( ) kitabı. Ankara, Genel Kurmay Basımevi, ) Hürriyet Matbaacılık : 100 Ünlü Türk İstanbul, ) Abdülkadir Dedeoğlu : Osmanlılar Albümü Osmanlı Yayınevi, İstanbul. 6) Antros Pavlides : History of Cyprus Filokipros, 1992, Nicosia. 7) Rita Severis : Travelling Artists in Cyprus Philip Wilson Publishers, London, ) Halil Giray : KKTC Yerleşim Birimleri Gazimağusa ve İskele İlçeleri, Yürürlükteki ve Eski İsimler Listesi 9) KKTC İskân Bakanlığı : KKTC Coğrafi İsimler Kataloğu : (Cilt II), Lefkoşa 10) Theophilus A. H. Mogabgab : Excerpts on Cyprus The Pusey Pres, Nicosia, ) D. G. Hogarth : Notes of an archaeological journey in Cyprus in 1888 (Devia Cypria) Henry Frowde Pres, london, ) Sir David Hunt : Footprints in Cyprus Trigraph Ltd., London, ) Kypros Tofallis : A History of Cyprus The Greek Institute, London

8 14) Oğuz Yorgancıoğlu : Kıbrıs ta Türkçe Yer Adları ve Veriliş Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Cilt : 2, Sayı : 3, Yıl : 96, s ) Halil Giray : Geçmişten Günümüze Kıbrıs Harita ve Planları, Üçüncü UIuslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Kasım 2000, Cilt 1, Tarih, Yatına Hazırlayan : İsmail Bozkurt, s. 62 KAYNAK ANSİKLOPEDİLER 1) İbrahim Alaettin Gövsa : Türk Meşhurları Ansiklopedisi. Yedigün. İstanbul, ) Ana Yayıncılık : Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi İstanbul, ) Encyclopaedia Britannica Inc : Encyclopaedia Britannica Universal Copyright. USA, ) Filokypros E. E. Ltd.: Megali Kupriaki Egkuklopedia Nicosia, ) Webster Publishing : Webster s World Encyclopeadia 2002 CD rom. 6) Meydan Larousse : Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Sabah Yayınları,İstanbul, ) Oxford Ansiklopedik Sözlük : Yılmaz Yayınları A.Ş. Sabah Yayıncılık, İstanbul, ATLASLAR 1) A. Hadjipaschalis, M Iacovou : Maps and Atlases Bank of Cyprus, Nicosia ) Hürriyet, Naumann & Göbel : Grosser Weltatlas Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul, KAYNAK HARİTALAR : 1) Pierre Mortier : Map of Natolia, Asia Minor, Anetore PHI. De la RUE. Amsterdam, ) Abraham Ortelius : Peregrinations divi Pauli Tyrus Corographicus Antwerp, ) Gabriel Bodenehr : Das Mittelaendische Meer, Augsburg, ) Guiljelmus Et Iohannes Blaeu : Turcicum Imperium, Almanya, ) Francois De L isle : Tabula itineris Decies Mille. P. du Val Geographe du Roy. Fransa. 8

9 6) Isaak Tirion : Nuova Carta del Europa Turchesca., Amsterdam. 7) R. Spofforth Sculp: A New Map of the Eastern Parts of Asia Minor. 1714, İngiltere. 8) George Braun - Frans Hogenberg : Calaris-Malta-Rhodus-Famagusta. Civitates Orbis Terrarum. Cologne, ) Abraham Ortelıu : Cyprus Insula Laeta Choris Theatrum Orbis Terrarum, Antwerp, ) Cornelis Claesz Petrus Bertius : Descripto Cypri, Caert-Throsoor, Amsterdam, ) Gerard Mercator (Haritacı) - Jodocus Hondius (Yayıncı) : Cyprus Insula, Amsterdam, ) KKTC İskân Bakanlığı Harita Şubesi, TC. Harita Genel Komutanlığı, 1995 Kıbrıs Fiziki Haritası, Baskı : 1 THGK 13) J. Wyld Geographer : Map of Cyprus, London, ) H. H. Kitchener : Island of Cyprus, London, ) A Visitor s Map of Cyprus : Department of Lands and Surveys, Cyprus, First Edition 1986, 4/94. 16) Benedetto Bardone : Venedik, ) Pierre Mortier Philippe de La Rue : Anatolia-AsiaMinor, Amsterdam, ) Kemal Rüstem & Brother : Cyprus (North & South), Prepared by Oxford Cartographers, ) Kıbrıs İdari Taksimat ve Karayolları Haritası MSB Harita Genel Müdürlüğü, ) Lazkiyye : Carte de L empire Ottoman, Chez. CH. PICQUET, , Orleans, Fransa. 20) Les Estats de L Empire des Turqs en Asie. : Parle Sanson D Aabberville. Geographe Ordinaire du Roy A, Paris, ) Questa e la uera descriptione et Geographia de tutta linsula de Cypre : Stampata in Venetia per Matheo pagano 1538 [1940] 22) J.P. Foscolo : Island of Cyprus. 1550, 23) F. Bertelli : Isola di Cipro. Roma,

10 24) J.F. Camotii : Cyprus, insula nobilissima : expensis in oes incisa. Venice, ) N. Bonifacio Sibenicensis: Cyprus Insula. Venice, ) N. Nelli : Cipro. Venice, ) P. Forlani : Carta ou'e distintamente e fedelmete descritta 1'Isola di Cipro; il porto d'anemur, fatto, e fortificato dal S. Turco nella Caramania, dirimpetto a detta Isola; e una gra parte dell Soria. Venetia, ) No name : Cyprus, quae oilm Macaria id est Beata, Insula, est in sinu Carpamii maris sita : Venice, ) Apud A Egid : Cyprvs Insvla Antverpiae. Coppenium Diesth, XX. May, ) A. Lafrery: Disegno de 1'Isola di Cypro con li Confini della Caramania, Soria, Giudca et Egitto. Roma., ) G.F. Camotti : Cipro, insula nobilis. Venice, ) Joannes A : Deutecum Cypri Insvlae Nova Descript. 33) Cyprvs, Insula laeta choris, blandorum et mater amorum Antuerpiae Ambivaritorum, ) G. Mercator : Cyprus Ins. Amsterdam, ) P. Mariette : Cyprus Insula Lutetiae Parisiorum ) J. Wyld : Map of Cyprus. London, ) Map of Cyprus. ([Scale, circa, 8 miles to an inch]) London, ) H. Kiepert : New Original Map of the Island of Cyprus. Scale, 1 : 400,000 Berlin, ) H.H. Kitchener : A Trigonometrical Survey of the Island of Cyprus. London : E. Stanford,

Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler (3)

Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler (3) Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler (3) Ata Atun Contents Bu eseri nasıl hazırladık Prof. Dr. Ata ATUN :.... ix BELGE YAZARLARI Yazar Sayfa Alexander Drummond.... 1 Almanya nın, İtalya

Detaylı

Mağusa Yazıları (MÖ 66 - MS 1772) Ata ATUN

Mağusa Yazıları (MÖ 66 - MS 1772) Ata ATUN Mağusa Yazıları (MÖ 66 - MS 1772) Ata ATUN Contents Mağusa Çevirileri Üzerine... Suna ATUN :... ix Bizdeki Aşk, Topal Karınca nın Aşkıdır Biraz Bülent FEVZĠOĞLU :... xi Önsöz Doç. Dr. Ata ATUN :... xv

Detaylı

Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler 2

Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler 2 Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler 2 Ata Atun Contents Araştırma, Belgeleme ve Çeviri ne demektir? Prof. Dr. Ata ATUN :.... ix BELGE YAZARLARI Yazar Sayfa Grikor.. 1 El yazması :

Detaylı

KARAĞULOS TAN KARAKOL A BİLİNMEYENLER

KARAĞULOS TAN KARAKOL A BİLİNMEYENLER KARAĞULOS TAN KARAKOL A BİLİNMEYENLER Ata Atun KARAĞULOS TAN KARAKOL A BĠLĠNMEYENLER SAMTAY VAKFI 2.ci SEMPOZYUMU TARĠH ĠÇĠNDE MAĞUSA 16 Nisan 2008 Prof. Dr. Ata Atun 1 SAMTAY VAKFI ata.atun@atun.com Bildiri

Detaylı

Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa Cilt 2

Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa Cilt 2 Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa Cilt 2 Ata Atun Contents ISBN: 978-975-6653-44-9 Lefkoşa lı Dostlarımıza ve Okurlarımıza Saygıyla Suna ATUN, Bülent Fevzioğlu.. viii Önsöz Prof. Dr. Ata

Detaylı

Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1: [2]

Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1: [2] Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1:4.500.000 [2] 2 25 Şekil 2.23: Orta Akdeniz (İtalya, Adriyatik Denizi, Kuzey Afrika Kıyıları). Ölçek ~ 1:4.500.000 [2] 2 26 Şekil 2.24:

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ 1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ İÇİNDEKİLER: 1. VERİ TANIMI 2. VERİ KATMANLARI 3. PROJEKSİYON BİLGİLERİ 4. VERİ KAYNAKLARI 5. VERİ GÜNCELLİĞİ 6. METAVERİ ÜRETİM TARİHİ 7. İLGİLİ BİRİM

Detaylı

Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa Cilt 1

Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa Cilt 1 Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa Cilt 1 Ata Atun ISBN: 978-975-6653-41-8 Contents Neden Çeviri Kitap? SUNA ATUN.. ix Şimdilik, Elde Var Bir! Prof. Dr. Ata ATUN :... xiii BELGE YAZARLARI

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Türkiye nin Coğrafi Bölgelerinin Belirlenme Çalışmaları. Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER

Türkiye nin Coğrafi Bölgelerinin Belirlenme Çalışmaları. Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER Türkiye nin Coğrafi Bölgelerinin Belirlenme Çalışmaları Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER HATIRLATMA 1-Bölge Nedir? 2- Bölge Ayrımında Kullanılan Kriterler DOĞAL ÖZELLİKLER BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SAĞLIK BAKANLIĞI TURİSTLER İÇİN KKTC SAĞLIK REHBERİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'de bulunan

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEPREM GERÇEĞİ. Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi

TÜRKİYE NİN DEPREM GERÇEĞİ. Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi TÜRKİYE NİN DEPREM GERÇEĞİ Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Bu kitap, yazarların izni olmaksızın; elektronik, mekanik, fotokopi

Detaylı

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ Değişiklik Paketi 18 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları (İkinci Aşama Veriler, 14 Şubat, 2007) 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin sonuçlarına ilişkin ilk veriler, 1 Şubat tarihinde basına açıklanmış ve ikinci aşamada

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Kemal ASLAN Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARI, BECERİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI BASIN BİLDİRİSİ KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI 2011 (İlk Kesin Sonuçlar) 17 Aralık 2012 KKTC 2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI İLK KESİN SONUÇLARI (17 Aralık 2012) 4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Nüfus ve

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi E N Z E N G İ N D İ J İ T A L T Ü R K Ç E K A Y N A K Okulpedia, Türkiye için özel olarak hazırlanmış en zengin dijital okul ansiklopedisidir. Binlerce sayfadan oluşan Okulpedia

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm Güç Kavramları Unsurları, Milli Güç Unsurları ve Vasıtaları 1. Milli Güce Giriş 1-1 2. Gücün Değerlendirilmesi

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 )

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) ACENTELER: 1 Nisan 2012 31 Mart 2013 itibarı ile geçerli olacak işletme belgelerinin tanzim edilmesi için Acente denetimlerimiz başlatılmış

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL ) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faaliyet Süre Kursun Yetkili Yapılan Yer Tarih Saat Saat Niteliği Birim ler 1 Zaman

Detaylı

DÜNYA CBS GÜNÜ 2015 ETKİNLİKLERİ COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE AKILLI KENTLERE DOĞRU ZİRVESİ

DÜNYA CBS GÜNÜ 2015 ETKİNLİKLERİ COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE AKILLI KENTLERE DOĞRU ZİRVESİ DÜNYA CBS GÜNÜ 2015 ETKİNLİKLERİ COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE AKILLI KENTLERE DOĞRU ZİRVESİ CBS Bilgi sistemlerindeki Taşınmaz Verilerinin Üretiminde Harita Mühendisi ve Harita Özel Sektörünün Yeri

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

Roma İmparatorluğu nda uygulanan taş kaplı yol kesiti A: toprak, B-D: taş katmanlar, E: taş kaplama, F: kaldırım ve G: bordür

Roma İmparatorluğu nda uygulanan taş kaplı yol kesiti A: toprak, B-D: taş katmanlar, E: taş kaplama, F: kaldırım ve G: bordür KARAYOLLARI İLK KEZ MEZOPOTAMYA DA GELİŞTİ İlk taş kaplı sokak, Ur kentinde geliştirildikten sonra İranlılar krallar yolunu yaptı. Romalılar karayollarını mükemmelleştirip ilk karayolu ağını kurdu. Mezopotamya

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi

Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi 1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ: 2017 yılı Ağustos ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 28.0 C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,1 C daha yüksek,

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

AKDENİZ DE COĞRAFYA, TEKNOLOJİ VE SAVAŞ:

AKDENİZ DE COĞRAFYA, TEKNOLOJİ VE SAVAŞ: sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 12 / 2005, s. 227-233 kitap tanıtımı AKDENİZ DE COĞRAFYA, TEKNOLOJİ VE SAVAŞ: Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler John H. Pryor (trc. Füsun Tayanç

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI:

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım ve projelendirme

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine Menteşe Yöresi denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi MENTEŞE YÖRESİ MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi Bizanslıların elinde bulunuyordu. Bizanslıların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

ENCYCLOPÆDIA Britannica

ENCYCLOPÆDIA Britannica Prepared by: Ersen Erdem E-mail: eerdem@britannica.co.uk Encyclopaedia Britannica (UK) Ltd 2 nd Floor Unity Wharf 13 Mill Street London SE1 3BH Mobile: +90 (532) 4473626 ENCYCLOPÆDIA Britannica Eskişehir

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

KANUN. ÇOĞALTILMIġ FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠ DERLEME KANUNU. Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012

KANUN. ÇOĞALTILMIġ FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠ DERLEME KANUNU. Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 KANUN ÇOĞALTILMIġ FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠ DERLEME KANUNU Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Ocak Ayı Sıcaklık Analizi

Ocak Ayı Sıcaklık Analizi Ocak Ayı Sıcaklık Analizi 1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ: 2017 yılı Ocak ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 9,9 C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,9 C, 2016 yılı Ocak ayından

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI

1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI 1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI İÇİNDEKİLER : VERİ TANIMI VERİ YAPISI (KATMANLAR) VERİ TABANI ŞEMASI DATUM-PROJEKSİYON VERİ KAYNAĞI VERİ GÜNCELLİĞİ ÜRETİM TARİHİ İLGİLİ BİRİM VERİ KAPLAMA

Detaylı

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların

Detaylı

DKN.: /PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DKN.: /PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Askeri Coğrafya MP-412 4/1 2+0+0 2+0+0 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I : Giriş...1 Hazırlık Süreci Uygulama Süreci Değerlendirme Süreci

İÇİNDEKİLER. Bölüm I : Giriş...1 Hazırlık Süreci Uygulama Süreci Değerlendirme Süreci İÇİNDEKİLER Bölüm I : Giriş...1 Hazırlık Süreci Uygulama Süreci Değerlendirme Süreci Bölüm II : İstatistiksel Bulgular...4 Devlet ve Özel Okullara Göre Yerleşen Öğrencilerin Oranları 2008 Yönlendirme Sınavına

Detaylı

1819 tarihli, 34 x 24 cm.

1819 tarihli, 34 x 24 cm. GRAVÜR HARİTA 185 923. AT ARABASI ve OSMANLI HANIMLAR GRAVÜR PREZIOSI, 1858 Tarihli 42,5 x 58 cm. 900 TL 924. MEKHİTAR KRİKOR (1883-1950) FERACELİ KADIN İmzalı, kağıt üzeri suluboya, 27 x 20 cm. 325 TL

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Baf Kapısı Yaş 11-12

Baf Kapısı Yaş 11-12 Lefkoşa Sizi Çağırıyor Baf Kapısı Yaş 11-12 Lefkoşa Sizi Çağırıyor Değerli dostlar, Sizinle tanıştığımızdan dolayı çok heyecanlıyız! Elinizde LEFKOŞA SİZİ ÇAĞIRIYOR serisinin ilk dört kitapçığından birincisini

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı